Часопис Симбиоза

"Симбиоза" је часопис студената Биолошког факултета Универзитета у Београду. Часопис је покренут 2010. године од стране Студентског парламента Биолошког факултета, са циљем да промовише Биолошки факултет и активности у којима учествују студенти Биолошког факултета. Такође часопис поклања велику пажњу промоцији науке и новим научним достигнућима из области биологије, активностима у којима учествују студенти и актуелностима на Биолошком факултету.

Контакт: casopis.simbioza@bio.bg.ac.rs

Publications