NIBHV, VAKBLAD VEILIGHEID

Rotterdam, Netherlands

http://www.nibhv.nl

Het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening is hét kennisinstituut voor bedrijfshulpverlening (bhv) en baseert zich op wetenschappelijke inzichten. Het NIBHV maakt en verkoopt de beste leerstof en levert onafhankelijke certificering. NIBHV is zelf geen opleider, maar helpt bij het bepalen van de opleidingsbehoefte en brengt bedrijven of cursisten in contact met gekwalificeerde, geselecteerde, opleidingsinstituten zoals de Keurmerkopleiders. NIBHV deelt haar kennis over trends en ontwikkelingen tijdens opleidingen, workshops, nascholingen en via het Vakblad Veiligheid. NIBHV is onafhankelijk en heeft goede banden met bedrijven, opleidingsinstituten, instructeurs, brandweerkorpsen en geneeskundige hulpverlening.

Publications