Bo bättre nr 2, 2023

Page 1

Vill ministern dämpa tomtgäldsavgifterna?

Bo bättre ställer tio grundläggande frågor till vår nya bostadsminister

Andreas Carlson, KD, som själv bor i bostadsrätt. Sidan 9–10.

Prefab, kassetter och moduler

NYA METODER

FÖR STAMBYTE

Sidan 27.

Relining –för- och nackdelar

TEMA STAMMAR

Sidan 20.

Visst kan styrelsen

neka Airbnb

Sidan 44.

Dags att kolla balkongerna!

TEMA BALKONGER . Sidan 29–41.

Juristen:

Styrelsen är inte ansvarig för allt

Sidan 46.

Styrelseskolan: Medlemmen

Bestämmer

Sidan 48.

Läsarfrågor: Är föreningen ansvarig?

Sidan 44.

NR 2 | 2023 Pris 69:90 kr
BOSTADSRÄTTSTIDNINGEN MED DET STYRELSEN BEHÖVER VETA Det vill vi göra med grannarna Sidan 12

Dags att uppdatera tvättstugan? Då har du hamnat rätt.

Miele Professional erbjuder marknadens mest hållbara tvättutrustning. En energisnål maskinpark med lång livslängd ger både högsta miljöhänsyn och bäst totalekonomi för föreningen.

Miele Professional. Immer Besser.

Maximal driftsäkerhet och en uppskattad användarvänlighet skapar goda förutsättningar för smidigt tvättande och en nöjd BRF.

Skanna QR-koden och hitta en Miele Professional partner nära dig för ett kostnadsfritt hembesök med offert.

www.miele.se/professional

OBEROENDE INFORMATIV AKTUELL

www.bobattre.se

Chefredaktör och ansvarig utgivare Gunnar Wesslén, gunnar.wesslen@bobattre.se

Redaktör Karin Urbina Rutström 08-556 963 10, karin.rutstrom@bobattre.se

Administrativ redaktör Gunilla Welin gunilla.welin@etc.se

Redigering och layout ETC Kommunikation

Fasta medarbetare

Göran Olsson

Jörn Liljeström

Inger Evertsson

Peter Forsman

Produktion Mediabolaget AB

Swedenborgsgatan 7

118 48 Stockholm red@bobattre.se

Tryck V-TAB

Annonser

Recta Media AB www.rectamedia.se

Säljare Mie Karlsson 08-410 644 94 mie@rectamedia.se

Prenumeration Helår (4 nr), 189 kronor Specialerbjudande Stora styrelsepaketet 545 kr/år, fem utvalda styrelsemedlemmar får årsprenumeration.

Prenumerationsärenden

Flowy AB

Box 3217

10364 Stockholm https://bobattre.prenservice.se/

Bo bättre är en genuin facktidning som riktar sig till en intresserad läsarkrets, trycks i 28 000 ex med TS-kontrollerad upplaga på 26 800 ex. TS är en opartisk kvalitetstämpel som visar att tidningen är en seriös aktör på mediemarknaden. Bo bättre delas även ut på valda mässor och evenemang i hela landet.

Bo bättre är en oberoende, informativ och aktuell tidning till för styrelseledamöter och boende i bostadsrätter. Allt redaktionellt material lagras digitalt och används på gemensamma hemsidan. Skribenter och fotografer som medverkar i Bo bättre förutsätts medge elektronisk lagring/publicering.

Utbetalt arvode inkluderar Bo bättres och hittaBrf:s rätt till elektronisk publicering.

TEMA: Balkong

Nu startar balkongsäsongen och det är dags att kolla skicket på bostadsrättsföreningens ”fasadpärlor”. Utbyggnad av balkongerna står ofta högt på många av medlemmarnas önskelista men det finns lite att tänka på innan bygglov söks. Läs experternas råd och tips. Så mycket höjer balkongen värdet på en bostadsrätt.

TEMA: Stammar

Vattenskador kan bli dyra och omfattande om det dröjer för länge innan ett stambyte eller en stamrenovering görs. Detta bör föreningen tänka på när det väl är dags att välja den metod som passar fastigheten bäst. Relining – ett bra alternativ som förlänger stammarnas livslängd avsevärt och innebär mindre störningar för de boende. Så la brf Träffen upp stambytet.

TEMA: Inglasning

Sedan 1980-talet har balkonger glasats in och det blir allt vanligare då det förlänger kan förlänga säsongen. Den numera vanligaste modellen med ramfria vik-insystemen är enklare att öppna och betydligt mer diskret än sina föregångare.

Tio frågor till bostadsministern – exklusiv intervju s.9

Smidigt stambyte hos Brf Träffen 4 I Bromma s.24

Balkongrenovering hos Brf Asken 1 i Södertälje s.34

Så mycket ökar balkongen värdet på bostadsrätten s.38

Styrelseskolan: Ändring i bostadsrättslagen gällande rösträtten s.48

Planera din marknadsföring i Bo bättre 2023! Kontakta Mie Karlsson för att boka dina annonser.

Utgivningar

Bo bättre 2023

28 september

23 november

Kontakta Mie på: 08-410 644 94, 070-725 66 77 mie@rectamedia.se

Rak och tydlig kommunikation

rectamedia Rak och tydlig kommunikation

19 40 FOTO: UNSPLASH FOTO: UNSPLASH FOTO: KARIN URBINA RUTSTRÖM 28
RECTAMEDIA

Styrelsearbete pressat när kostnaderna ökar!

u har vi äntligen fått ställa frågor till vår nye bostadsminister Andreas Carlson. Han är i egenskap av politiker ett ganska nytt ansikte och många undrar förstås vad han kommer att lägga fokus på. Vi passade naturligtvis på att ta upp frågan om de stora ökningarna av tomtgäldsavgifterna. Svaret han gav var att det är något som regeringen överväger att se över, vilket verkar lovande.

En annan sak är att den nya bostadsministern bor i bostadsrätt, förhoppningsvis kan det bidra till en större förståelse och ett intresse för de frågor bostadsrättsföreningarna brottas med. Läs intervjun i sin helhet på våra nyhetssidor (s. 59)

När det gäller förvaltning av fastigheter finns det ett helt batteri av lagar och regler som måste följas. Nu senast kom det en ny lagstiftning som började gälla i januari som vi bett juristen Göran Olsson titta närmare på och reda ut (s. 48). Det handlar om de nya spelreglerna för hur rösträtten ska tillämpas i bostadsrättsföreningar. Ändringen innebär att andra rösträttsregler än principen en medlem en röst inte får tillämpas. I sin krönika Styrelseskolan berättar han mer om bakgrunden till lagändringen och i vilka situationer den har betydelse.

Det är aldrig enkelt att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse oavsett om man är nybörjare eller varit med ett tag. Det kräver tid, tålamod och kunskaper. En av de viktiga delarna i uppdraget är att känna till vad ledamotsrollen innebär och styrelsens roll. När kostnaderna ökar hamnar föreningen och därmed styrelsen automatiskt under press. Oron hos bostadsrättshavare som kämpar med att klara hushållsekonomin gör dessutom att trycket ökar. Det kan lätt uppstå irritationer och konflikter över mindre viktiga saker. Men oavsett läget gäller det för styrelsen att hantera de

frågor som kommer upp och förvaltningen av fastigheten professionellt. Det är styrelsens ansvar!

I ett ekonomiskt pressat läge finns det kanske anledning att se över och omförhandla avtal och titta på möjligheter hur föreningen långsiktigt kan sänka sina kostnader. För oavsett om vårt samhälle befinner sig i en tung ekonomisk tid måste styrelsen fortsatt se till att underhållet av fastigheten sköts väl. Något som inte går att komma ifrån är att förr eller senare måste olika delar i fastigheten renoveras för att det inte ska uppstå allvarliga skador i fastigheten. Sådant kan exempelvis vara renovering av stammar. De flesta styrelser fasar för att börja dra igång ett stambyte. Men utvecklingen har gått framåt. Numera används ofta något som kallas för hybridmetoden. Det innebär att man gör lite olika åtgärder istället för att riva ut allt. Det kan exempelvis innebära att merparten av avloppstammarna kan relinas och kanske räcker det med att enbart vissa delar byts ut. Det finns gott om projekt som visar att det kan göras smidigt och med mindre störningar jämfört med ett traditionellt stambyte. Något som kan var mycket omfattande och tidskrävande. Vi berättar mer om det här i tema stambyte (s. 19).

I det här numret berättar vi också en hel del om balkongrenoveringar. Det är många fastigheter vars balkonger för länge sedan passerat bäst-före-datumet. Nu på våren kan det vara lämpligt att börja med besiktningar för att kunna planera för kommande underhåll. Som alltid finns det vissa typer av skador och slitage som är viktiga att uppmärksamma. Läs mer om det i tema balkonger (s. 28) Det har också blivit populärt att bygga ut balkonger i samband med renovringar. Till skillnad mot vad många tror är det inte omöjligt att få bygglov. Det kan vara väl värt att se över möjligheterna. Detta och mycket annat bjuder vi på i vårens nummer av Bo bättre!

Trevlig läsningoch härlig sommar!/red.

4 | BO BÄTTRE 2/2023
FOTO: PETER ENGMALM

Dörren som skyddar både dig och grannarna.

Daloc Säkerhetsdörr hejdar inte bara ljudet av glada hundskall. Den stoppar även tjuvar och bränder, matos och brandrök. Dörren har en unik design som gör att den håller väldigt länge utan att förlora sina skyddande egenskaper. En investering för livet. Och för grannsämjan.

Läs mer om hur du skyddar ditt hem på daloc.se
6 | BO BÄTTRE 2/2023 Prenumerera på Bo bättre till alla i styrelsen! Beställ din prenumeration på – order.flowy.se/bobattre/ eller mejla – bobattre@flowyinfo.se Du kan också ringa 08-52218319 vardagar mellan kl 08:00–18:00 299 :–2 nr till 5 styrelsemedlemmar Styrelsepaket

Föreningen sänkte elförbrukningen med hjälp av säkerhetsdörrar.

Säkerhetsdörrar är inte bara bra för ökat brand- och inbrottsskydd, de kan även bidra till sänkt uppvärmningskostnad – så blev det för BRF Solhöjden.

av hela föreningen för att motverka avgiftshöjningar. Dessutom innebär det att säkerhetsdörrarna betalar av sig själva.

– Dörrarna vi köpte var medvetet dyrare för vi valde med spegelutförande precis som originaldörrarna. Men i och med vi nu kan kallställa både källare och trapphus blir det en oväntat bra återbetalning på dem i form av minskade uppvärmningskostnader i minst 50 år framåt, säger Emil Edström.

Ville ha en specialist Bostadsrättsföreningen Solhöjden är den äldsta HSB-föreningen i Skellefteå. Fastigheten är ett tvåvåningshus som består av tre trappuppgångar med sex lägenheter i varje trapphus samt en stor källare.

Bostadsrättsföreningen Solhöjden i Skellefteå huserar i en fastighet byggd 1936. När de bytte till säkerhetsdörrar hade de haft originaldörrarna på plats i över 85 år, och dessa var både otäta och osäkra. Orsaken till bytet var att man ville höja brandsäkerheten och slippa buller från trapphuset inne i lägenheterna, men en oväntad följd blev att man även sänkte uppvärmningskostnaden.

– Säkerhetsdörrarna är täta så att när vi satte in dem blev vi tvungna att sänka temperaturen i lägenheterna för det blev plötsligt för varmt. Det var för att det inte längre kom in kalluft från trapphuset. Tidigare har vi behövt ha trapphusen uppvärmda eftersom luften tog sig in i lägenheterna vilket har varit ett kostsamt problem speciellt på vintern, men nu kan vi sänka temperaturen främst i trapphusen och källaren, men också i lägenheterna, säger Emil Edström som är ordförande i bostadsrättsföreningen.

De beräknar att de har sparat drygt 10 procent på uppvärmningskostnaden i och med bytet till säkerhetsdörrar. Efter den injustering de nu även ska göra av värmesystemet – för att jämna ut temperaturen mellan lägenheterna – beräknar man spara ytterligare cirka 10 procent. Det innebär att dörrbytet och injusteringen tillsammans ger en besparing på 20 procent per år.

I tider av höga räntor och elpriser är detta något som uppskattas

Secor fick uppdraget att installera säkerhetsdörrarna. Arbetet tog cirka två veckor.

– Vi aviserade med fullmakter, sedan tog de en trappuppgång i taget. Alla var väldigt nöjda efteråt, säger Emil.

I upphandlingen var inte Secor billigast. En byggfirma var snäppet billigare, men föreningen valde ändå Secor. Anledningarna var främst två: Dels på grund av att det var stora, tunga dörrar på grund av spegelkonstruktionen, då kändes det tryggt att ta in en firma som är specialister på just dörrbyten och slippa risken för skador i trapphusen. Dels ville man ha speglarna på plats ifrån fabrik. Hade man valt den andra firman så hade inte kvaliteten på dörrarna kunnat garanteras på samma sätt, då de skulle ha hemmasnickrat utseendet och lackerat på egen hand.

– Den lilla prisskillnaden spelade inte så stor roll för det kändes mycket bättre att välja ett företag som jobbar med detta dagligen och slippa eventuella kostsamma åtgärder i framtiden. Det kändes tryggare med Secor och vi sparade tid, säger Emil Edström.

BO BÄTTRE 2/2023 | 7
Hitta din dörr och installatör på secor.se, ring oss på 020-440 450 eller boka ett videomöte. Emil Edström. Bostadsrättsföreningen Solhöjden i Skellefteå.

En liten investering som ger stora besparingar

Line 6000 är maskiner utformade för lägsta möjliga vatten-, energioch tvättmedelsförbrukning. Vi påstår att det är den bästa investeringen du kan göra när det kommer till tvätt.

Electrolux Professional – din partner i vått och torrt.

Hur hjälper bostadspolitiken i krisen?

Bo bättre ställde tio frågor till Sveriges bostadsminister Andreas Carlson, Kristdemokraterna. Här är hans svar.

Hur bor du själv?

– Jag bor tillsammans med min familj i en bostadsrätt i Solna.

Vad är din grundinställning till bostadsrätter och till att boende kan äga sina bostäder själva? Är det eftersträvansvärt?

– Att fler får möjligheten att äga sitt eget boende är en uttalad prioritering för regeringen. Men för att människors efterfrågan och behov av bostäder ska mötas är det viktigt att det finns ett utbud av olika typer av upplåtelseformer och bostäder som passar i olika skeden av livet.

Vilka reformer på bostadsmarknaden ser du som de viktigaste just nu?

– Mitt största fokus just nu är situationen på svensk bostadsmarknad, till följd av det ekonomiska läget med hög inflation och stigande räntor. Det är någonting som präglar allt reformarbete som sker på departementet. Det synliggör att det krävs strukturella reformer som förenklar reglerna för att bygga, kortar ledtider och tillgängliggör mer byggbar mark.

Bör Sverige införa marknadshyror?

– Frågan om fri hyressättning utreddes av den förra regeringen. Betänkandet fri hyressättning vid nyproduktion remitterades 2021 men remissen återkallades. Det pågår inget arbete i frågan inom Regeringskansliet.

Behövs en fastighetsskatt?

– Fastighetsskatten på bostäder avskaffades 2008 och ersattes av en kommunal fastighetsavgift. Den gamla fastighetsskatten var impopulär eftersom det kunde handla om stora belopp, utan att man nödvändigtvis hade någon inkomst att betala skatten med. Det gällde särskilt i attraktiva områden med stigande taxeringsvärden. Regeringen har inga planer på att återinföra den gamla fastighetsskatten.

– Syftet med beskattningen av fastigheter är, liksom med flera andra skatter, att finansiera den offentliga verksamheten. Den kommunala fastighetsavgiften har ett tak och är i de flesta fall betydligt lägre än den gamla fastighetsskatten. Fastighetsavgiften för nybyggda byggnader som innehåller bostäder är nedsatt under de första 15 åren.

Ett stort problem för många bostadsrättsföreningar som inte äger sin mark själva är stora ökningar av tomtgäldsavgifterna, finns det något man från politiskt håll kan göra åt detta, t ex en reglering av ökningarna? En del kommuner beskylls för att använda tomtgälden som mjölkko för att öka sina intäkter.

– Arbetet inom regeringen är ordnat så att denna fråga faller inom Justitiedepartementets ansvarsområde. Vi är medvetna om att systemet med tomträtt i praktiken medför problem, även om tanken med tomträtt är god. På grund av den kraftiga värdeökningen på mark kan enskilda tomträttsha-

vare drabbas av mycket stora höjningar av tomträttsavgälden. Frågan är komplex och har utretts flera gånger, men det har inte lett till några ändringar. Det senaste förslaget till ändring från 2012 har kritiserats för att inte ge tomträttshavarna tillräckligt skydd. Förslaget har också kritiserats för att kunna leda till betydande intäktsbortfall för vissa kommuner. Vi ska nu överväga inom Regeringskansliet om tomträttsfrågan bör utredas på nytt.

Ser du att de nya bestämmelserna om redovisningar av brf:ers ekonomi avsedda för nya bostadsrättsinnehavare som tillräckliga?

– Ändringarna avseende bostadsrättsföreningarnas redovisning trädde i kraft vid

TEXT GUNNAR WESSLÉN
Aktuellt BO BÄTTRE 3/2022 | 9 Välkommen
-
Välkommen
till fullservicebyrån inom fastighetsrätt, hyresrätt, bostadsrätt och arrenderätt!
när det gäller fastigheter - Tel 08-663 97 96 info@steinmann.se www.steinmann.se
specialistbyrån inom fastighetsrätt, hyresrätt, bostadsrätt och arrenderätt!

årsskiftet. De innebär att en bostadsrättsförening i årsredovisningen ska redovisa nyckeltal som kan underlätta en bedömning av föreningens ekonomi. Bostadsrättföreningar ska också upprätta en kassaflödesanalys. Det är givetvis viktigt att köpare av bostadsrätter ges god insyn i föreningarnas ekonomi inför vad som kan vara livets största affär. Det är för tidigt att uttala sig om resultatet av reformen.

Ser du avmattningen av bostadsbyggandet som ett problem och vad kan göras för att både på lång och kort sikt öka byggandet (inklusive byggandet av bostadsrätter)?

– Vi befinner oss i ett besvärligt ekonomiskt läge och många hushåll har fått ökade levnadsomkostnader. Bygg- och bostadsmarknaden är under hård press. Bostadsbyggandet har alltid påverkats av konjunkturläget, så det är inte överraskande att bostadsbyggandet nu avtar när konjunkturen viker.

– Det här är en utveckling som i allt väsentligt beror på omvärldsfaktorer. De

stigande räntorna, den kraftiga inflationen påverkar byggkostnaderna, och de höjda energipriserna som minskar köpkraften hos hushållen. Under det tuffa ekonomiska läge som rått sedan regeringen tillträdde har regeringen fokuserat på att dämpa effekten för hushållen. Det är viktigt för att öka tryggheten kring hushållsekonomin och i förlängningen har det också betydelse för bygg- och bostadsmarknaden.

– Redan i den första budgeten pekade regeringen ut en rad reformer som ska genomföras. Regeringen avser att ta fram reformer för ökat byggande och en bättre fungerande bostadsmarknad. Kommuner ska uppmanas och stimuleras att höja sin planberedskap, särskilt vad gäller småhus. Det ska också tas fram reformer som möjliggör för fler att äga sitt boende.

Hur kan man underlätta för unga människor och nya personer att komma in på bostadsmarknaden? Kan man tänka sig någon form av bostadssparprogram med statliga garantier?

Ett medlemskap som förenklar livet i föreningen

Genom ett medlemskap hos Bostadsrätterna får styrelsen i din bostadsrättsförening rådgivning inom bland annat juridik, teknik och ekonomi. Dessutom får ni tillgång till ett stort utbud av kurser och en rad andra förmåner.

Förmåner för våra medlemsföreningar:

• Styrelserådgivning via telefon och e-post.

• Styrelsetidningen Bostadsrätterna Direkt, tio gånger per år.

• Alla medlemmar i föreningen får boendetidningen Din Bostadsrätt fyra gånger per år.

• Kostnadsfria kurser i Bostadsrättsskolan

– Det är viktigt att unga kan ta sig in på bostadsmarknaden. Det behövs fler bostäder för att underlätta för unga att få sin första bostad, och utökade möjligheter att komma in på den ägda bostadsmarknaden.

Förra året presenterade en utredning ett förslag om startlån till förstagångsköpare av bostad. Förslaget har remitterats och bereds i Regeringskansliet.

Behövs det en speciell lagstiftning för bostadsrättsföreningar, i dag går de under samma lagar som företag?

– Årsredovisningslagen gäller för olika typer av företag, inklusive bostadsrättsföreningar. De nya reglerna om att bostadsrättsföreningar ska redovisa nyckeltal i sin årsredovisning är ett exempel på när det ansetts motiverat med en särreglering för bostadsrättsföreningar.

– Bokföringsnämnden arbetar för närvarande med att ta fram kompletterande vägledning för bostadsrättsföreningarnas upplysningsskyldighet. Regeringen följer nämndens arbete. n

• Bostadsrätternas stadgemall, blanketter för avtal, ansökningar och annat som behövs i föreningen.

• Fina medlemsrabatter för både styrelsen och de boende, bland annat på fastighetsförsäkring, underhållsplan, tvättstugeutrustning, säkerhetsdörrar och mycket mer.

Skanna QR-koden med mobil eller surfplatta för att komma till anmälan.

För frågor kontakta oss på 0775-200 100 eller info@bostadsratterna.se

Du kan också ansöka direkt på bostadsratterna.se/medlemskap-formaner Bostadsrätterna_annons_halvsida_185x130mm_AoB+BoBättre_.indd

*Erbjudandet gäller endast föreningar som inte varit medlemmar i Bostadsrätterna tidigare.

Testa oss kostnadsfritt!*

10 | BO BÄTTRE 2/2023 Aktuellt
1 2023-02-23 16:08

Bekymmersfritt hissägande

Vi är specialister på nyinstallation, service & modernisering

Service 24 timmar om dygnet, året runt

Vår service förebygger problem med hissarna och ger er ett bekymmersfritt hissägande. Om något ändå trots allt skulle hända finns vi tillhands dygnet runt och är snabbt på plats.

Reservdelar för alla hissfabrikat

Vi kan serva alla slags hissar, oavsett fabrikat. Vi tänker också på din ekonomi och på miljön. Därför har vi ett utbytessystem, där vi själva renoverar delarna. Snabbt, smidigt och kostnadseffektivt!

Avtalsformer anpassade efter era behov

Vi tar fram underhållsplaner för dina hissar och kan i förväg tala om hur mycket servicen kommer att kosta. Vi utformar avtal från enklaste grundservice till fullservice inklusive allt!

Modernisering istället för utbyte

Våra smidiga modulsystem gör det lämpligt för modernisering oavsett typ av hiss och fabrikat, och endast byta det som behövs istället för ett komplett utbyte. Modulsystemet innebär också enklare underhåll !

Rikstäckande – vi finns i hela landet

Reservdelar för alla hissfabrikat Service dygnet runt, året runt

Serviceavtal anpassade till era behov Modernisering med smidigt modulsystem

Boka ett kostnadsfritt besök om service, modernisering eller energieffektivisering av era hissar med chans att vinna ett års gratis serviceavatal!

Hör av er till info@alt.se, ring 0472-390 700 eller skanna QR-koden med din telefon för att besöka alt.se/brf och läsa mer.

Läs mer på om oss och vad våra kunder tycker på althiss.se/brf

BO BÄTTRE 2/2023 | 11
alt.se | 0472-390 700

Bostadsrättsförening prisas för urban parkmiljö

Prisvinnare. Bostadsrättsföreningen Bränneriet på Reimersholme har tilldelats HSB Stockholms hållbarhetspris 2023. Med ett sprudlande föreningsliv och flera gemensamma parkområden för samvaro, odling och ökad biologisk mångfald löper hållbarhetsarbetet som en röd tråd över ön.

HSB Brf Bränneriet på ön Reimersholme i Stockholm uppfördes mellan åren 1979–1981. Tillsammans med andra bostadsrättsföreningar arbetar Bränneriet systematiskt för att sänka klimat- och miljöpåverkan från boendet, och samtidigt stärka den sociala gemenskapen. I parkerna på ön finns

kaniner, bin, frigående höns, fågelholkar och möjlighet till lek, odling och umgänge vid sittplatserna.

– Brf Bränneriet är ett inspirerande exempel på hur en bostadsrättsförening kan arbeta, säger Anna Bengtsson, hållbarhetschef på HSB Stockholm.

HSB Stockholms hållbarhetspris delades traditionsenligt ut vid föreningens stämma som i år hölls den 22 april. Utöver äran omfattar priset även 15 000 kronor som ska främja hållbara insatser för miljö, klimat, mångfald och socialt ansvarstagande. n

Finalister till Årets

Stadskärna 2023 klara!

Tävling. För 27:e året i rad utser Svenska Stadskärnor Årets Stadskärna. Utmärkelsen går till den stad som gjort störst förflyttning i sin utveckling av centrum genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med förflyttning menas att det finns ett flertal mätbara resultat.

Årets tre finalister är Sundsvall, Södertälje och Malmö. Alla tre städerna arbetar strategiskt och långsiktigt för att skapa en levande stadskärna där människor trivs, känner sig trygga och välkomna. Juryn står inför ett tufft beslut. Den 31 maj avslöjas vinnaren i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens i värdstaden Helsingborg, som är förra vinnaren från 2022.

För att bli nominerad till Årets Stadskärna krävs ett giltigt kvalitetscertifikat på samverkan, QM – Quality Mark och resultat baserat på strategier och handlingsplaner med tydliga mål, budget, genomförande i samverkan mellan det offentliga och det privata. Utmärkelsen Årets Stadskärna är en viktig drivkraft för städerna.  n

Så vill göteborgarna umgås med sina grannar

● Grillkvällar, schackklubb och yogapass – grannar i Göteborg vill hitta nya sätt att umgås med varandra. Men att ta initiativ till sällskap med grannarna tycks vara lättare sagt än gjort, där åldersskillnader, tidsbrist och skilda intressen sätter käppar i hjulet för nytt grannumgänge. Det är några av insikterna när HSB Göteborg undersöker relationen till grannarna hos 7 000 göteborgare, i samband med HSBs 100-årsjubileeum.

Ett sekel sedan bostadskooperativets start bor idag var tionde svensk i en HSB-förening. I HSB Göteborgs undersökning svarar 7 356 av medlemmarna på frågor om hur relationen med grannarna ser ut, hur man önskar att den såg ut, och hur man nyttjar boendets gemensamma ytor. På frågan i vilken utsträckning man vill umgås är svaret tydligt – lagom mycket! Högst upp på listan över vilken typ av kontakt man önskar med sina grannar svarar cirka 80 procent att en trevlig hälsning eller småprat vid möte räcker gott, följt av att hjälpa varandra med saker, vilket 46 procent anger. n

12 | BO BÄTTRE 2/2023

BRABO har färdigställt 109 hyresrätter och förskola i Upplands Väsby

Nybyggt. Nu står det nya hyreshuset Väsby Park med 109 lägenheter färdigt i centrala Upplands Väsby. Samtliga hyresgäster har tillträtt sina lägenheter och förskolan med plats för 72 förskolebarn har flyttat in i bottenvåningen.

Väsby Park på Dragonvägen i Upplands Väsby är ritat av Sandell Sandberg Arkitekter och byggstartades i mars 2021. BRABO har tidigare uppfört 91 hyresrätter längs samma gata och planerar för en ytterligare etapp efter denna. n

Ny affärschef för Riksbyggens fastighetsförvaltning i södra Sverige

Nytt jobb. Från den 1 augusti axlar Carina Persson, nuvarande marknadsområdeschef för Riksbyggens fastighetsförvaltning i norra Skåne, sin nya roll som affärschef för Riksbyggens fastighetsförvaltning Syd.

Carina Persson, som är civilekonom, började sin karriär på Riksbyggen 2004 som ekonom på Riksbyggens kontor i Hässleholm. Efter några år avancerade hon till chef för den ekonomiska förvaltningen i marknadsområdet och har de senaste tio åren varit marknadsområdeschef.

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Totalt förvaltar Riksbyggen cirka 4 400 bostadsrättsföreningar med över 200 000 bostadsrätter samt över 100 000 hyresrätter. Riksbyggen förvaltar även ett stort antal kommersiella och offentliga lokaler. Riksbyggen har förvaltningsverksamhet på cirka 430 orter runt om i landet. n

Har ni övergivna cyklar som ska bort efter en cykelrensning?

Låt Easy ReCycling sköta hanteringen av cyklarna helt kostnadsfritt! Vi kommer när ni önskar och transporterar bort alla cyklar och cykeldelar, oavsett skick. Därefter rustar vi upp cyklarna och ser till att de kan återanvändas. En smidig, klimatsmart och kostnadsfri tjänst helt enkelt!

Tjänsten är helt kostnadsfri, klimatsmart och smidig.

Slipp dyra och onödiga avgifter för att skicka cyklar till skroten.

Vi hämtar alla övergivna cyklar och cykeldelar, oavsett skick.

Upp till 90% av alla insamlade övergivna cyklar kan återanvändas.

BO BÄTTRE 2/2023 | 13
För bokning och mer information besök oss på www.easyrecycling.nu eller ring 08-400 259 77 KOSTNADSFRI HANTERING AV ÖVERGIVNA CYKLAR Annons_BoBättre_Halvsida_Ny.indd 1 2018-04-26 13:24
Carina Persson

Historiskt när HSB firar 100 år

Jubilar. I år fyller HSB 100 år. För att fira det åker HSB på turné med en jubileumstrailer genom hela Sverige.

I jubileumstrailern kan besökare ta del av HSBs hundraåriga historia, upptäcka nya lösningar för framtidens boende och delta i olika tävlingar.

– I trailern finns en specialdesignad

VR-upplevelse där man kan göra en tidsresa tillbaka till 1930-talet och uppleva hur ett kök såg ut på den tiden.

– Vi kommer också att visa upp vårt kommande nyproduktionsprojekt Brf Prisma, bjuda på fika och ha tipspromenad till exempel, säger David Blücher, Vd för HSB Möndal. n

Upplands Väsby delar ut ängsfrön

● Så en blomsteräng och bidra till fler fjärilar och bin! Den uppmaningen sänder Upplands Väsby kommun till sina invånare. Inför vårens trädgårdsarbete delar kommunen ut frön till att anlägga blomsterängar. Kampanjen är en del av det nationella samarbetet Hela Sverige blommar. Målet för Väsby och kampanjen i stort är att gynna den biologiska mångfalden i landet.Utdelningen av frön kommer att ske i kommunreceptionen från och med 1 maj. Den som är intresserad av att så en blomsteräng på sin tomt kan ta med sig en liten behållare eller påse och fylla den med frön. Varje besökare får 20 gram som räcker till att så cirka tio kvadratmeter äng. n

Snyggt!

Och tätt.

Behöriga plattsättare och mattläggare för alla branschgodkända tätskikt på marknaden

Vi utformar branschreglerna för våtrum. Du hittar de företag som följer reglerna hos oss. gvk.se

Plastmatta som tät- och ytskikt eller tätskikt under keramik

Tätskiktsfolier och/eller vätskebaserade tätskikt som tätskikt under keramik

Både och (utökad auktorisation)

GVK ställer krav på både företag och montörer att följa branschreglerna, för att säkerställa fackmässiga våtrumsinstallationer. GVKs uppdaterade branschregler säkravåtrum , ger både mattläggare och plattsättare praktiska instruktioner för hur man bygger våtrum på rätt sätt.

GVK (Golvbranschens VåtrumsKontroll) är en stiftelse som består av nedanstående organisationer och företag.

Läs mer om GVK på www.gvk.se Där kan du ladda ner eller beställa säkravåtrum och hitta GVK-auktoriserade företag.

GVK utformar branschregler på hur ett tätt våtrum ska utföras. Våra återkommande kontroller bidrar till att upprätthålla en hög kvalitet i utförandet.

14 | BO BÄTTRE 2/2023
Alla auktoriserade företag. Här!

SÄNK DIN ELKOSTNAD!

INFRAPANELER + PROGRAMMERBAR TERMOSTAT SÄNKER DIN UPPVÄRMNINGSKOSTNAD

Sänker din uppvärmningskostnad.

Infravärme lagras i alla ytor, ger varma golv.

Tål fuktiga miljöer med IP54.

Monteras enkelt i undertak eller på vägg.

Förebygger fukt och mögelskador.

ÅRS

10 GARANTI TILLVERKADE I TYSKLAND

Ger hälsosam värme, avslappnande effekt på muskler. Ger golvärme och förbättrad luftkvalitet.

Stilren/tidlös design, tillverkad i Tyskland.

SMART INFRAVÄRME DIREKT FRÅN GROSSISTEN - ÖVER 4000 INFRAVÄRMEPRODUKTER PÅ LAGER I SVERIGE

INFRAPANELER GER GOLVVÄRME I BADRUM

Tyska försäkringsbolag rekommenderar alla att ha infrapaneler i sina badrum för att förebygga fukt- och mögelskador.

DARK HEATER 1800W

Infravärme för inomhusbruk. Svart även i drift. Utvecklad av ingenjörer på Enzo Ferrari-avdelningen i Italien.

Tål vatten med IP65.

ENERGIEFFEKTIV UPPVÄRMNING Har du frågor? Ring: 0771-22 55 00 Maila: info@infracenter.se www.infracenter.se

BO BÄTTRE 2/2023 | 15
www.infracenter.se

Minska

Just nu! Kostnadsfri energi- och ventilationsrådgivning (värde

5.300 kr)

Ring 08-756 69 69 info@skorstensbolaget.se

Värmeåtervinning sparar pengar och ger bra inneklimat

Återvinn värmen i er frånluft med CleanAir24 FTX - marknadens smartaste val för självdragsfastigheter.

Så här ökar värmeeffektiviteten:

CleanAir24-FTX i korthet

• Konvertering från självdragsventilation till ventilation med värmeväxling

• Värmeväxlingen sker i befintliga kanaler så att inga skrymmande aggregat behövs

• Inga förstörande ingrepp i fastigheten - ingen håltagning eller nya schakt genom huset behöver göras

• Frisk luft från taket värms upp med hjälp av frånluften

• Filtrerad och tempererad tilluft ger bra innemiljö

• 30-50 % lägre uppvärmningskostnad

Självdragsventilation bygger på tillförsel av kall, smutsig tilluft från gatan som sedan måste värmas upp i bostaden.

Med CleanAir24-FTX tas den filtrerade tilluften från taket och värms upp av återvunnen värme innan den kommer in i bostaden.

”Tycker verkligen om konceptet som spar på naturresurser och ger bra inneklimat. Installerat Clean-Air24 FTX och är mycket nöjd med luftförbättringen och arbetet från Skorstensbolaget. Rekommenderar starkt systemet till alla som vill ha bättre och renare tilluft och inneklimat och samtidigt minska klimatpåverkan.”

- Hugo Hofer, f.d. självdragshus, Östermalm

• Minst 3 gånger renare, filtrerad och frisk luft

• Värme på vintern och frisvalka på sommaren

• Eliminerar matos, fukt och skadliga föroreningar

• Minskar risken för radon, fukt och mögel

”Skorstensbolaget har gjort ett mycket bra jobb gällande glidgjutning av våra rökkanaler och renovering av kakelugnar. Projektet löst med hög kvalitet, utmärkt kommunikation, inga tillkommande kostnader, leveranstiden som hölls. Tack för mycket bra samarbete!”

- Erik Hay, självdragshus med 23 kakelugnar, Södermalm

www.skorstensbolaget.se
värmekostnaden med 30-50 %

Problem med matos i kök och bostadsrum?

Från kolfilterfläkt till riktig ventilation

Många fastigheter med självdragsventilation har otillräckliga kolfilterfläktar installerade i köken. Kök24 är lösningen!

• Konvertering av befintliga kolfilterfläktar till riktig, aktiv ventilation

• OVK-godkänd, patenterad lösning

• Frisk luft istället för matos, fukt och sotpartiklar

Offertförfrågningar: info@skorstensbolaget.se

ROT-avdrag kan utnyttjas vid debitering direkt till bostadsrättsinnehavarna.

Renovering av kanaler och kakelugnar

Vi tätar och renoverar kakelugnar och skorstenskanaler med vår egen metod SafeSeal som möjliggör kanalrenovering utan smutsig och kostsam håltagning i bostadsutrymmen eller kakelugnar som behöver demonteras.

• Ingen håltagning i lägenheter

• Infraljusfilmning vid besiktning

• Fräsning och rensning av kanaler

• 40 år utan reklamationer

• Gjutning av nya skiljeväggar

• Trygghetsgaranti

ROT-avdrag kan utnyttjas vid debitering direkt till bostadsrättsinnehavarna.

Före och efter renovering med SafeSeal

Renoverade kanaler ger också förutsättningar för bättre fungerande ventilation med bättre inomhusluft, lägre radonhalter, sänkta värmekostnader och frisvalka sommartid.

Vi gör rent efter oss!

De enda spår vi lämnar efter oss i lägenheter och gemensamma utrymmen är ett väl utfört arbete! När vi är klara med det vi ska göra städar vi rent efter oss och ställer vi tillbaka det vi eventuellt behövt flytta på.

Kontakta oss!

Ring 08-756 69 69 info@skorstensbolaget.se

Läs mer på hemsidan!

Skanna koden med mobilens kamera.

”Renoverat imkanaler & rökkanaler till 16 lägenheter , väldigt bra över förväntan. Väldigt prisvärda, seriös offert och enkla att ha göra med. Bra stöd genom hela vägen.”

- RC, BRF Lägret 11, Riddargatan 49, Stockholm

info@skorstensbolaget.se

”Hjälpt återställa samt täta 2 x rökkanaler till kakelugnar efter annan firma som gjutit stopp och fastnat med verktyg. Sannolikt en av de bästa leverantörerna jag har gjort affärer med. Utmärkt relation med kontaktpersonen, duktiga hantverkare som slutförde arbetet på ett mycket bra sätt. Betyget är tveklöst en femma!”

- Roger, BRF Birger Jarlsgatan 100

Vi ger nytt liv åt hemmet

Att skapa trygga hem är en av våra starkaste drivkrafter. Därför är vi måna om att leverera lösningar som håller länge och problemfritt så att boende kan fokusera på det viktiga i livet.

Vad är relining?

Relining innebär att de gamla utslitna avloppsrören rensas och infodras med nytt material istället för att bytas ut. Det är både snabbare och billigare att genomföra än ett traditionellt stambyte i de fall detta inte är absolut nödvändigt.

Vid relining investerar du som fastighetsägare i nya rör men slipper kostnaden för nya badrum och kök eftersom ingen åverkan görs på övriga delar. Materialet vi använder vid relining har en livslängd som motsvarar de rör som används vid stambyte.

Hybridteknik

Hela eller delar av avloppssystemet kan renoveras med relining. Hyresgästerna kan bo kvar hemma under arbetet, som normalt bara tar några dagar.

Vid en fullständig relining av avloppssystemet används hybridtekniken. Det är en kombination av strumpinfodring med självbärande rör och invändig beläggning. Spray används i små rör som inte lämpar sig för strumpan.

Hur går det till?

Vi börjar med en rensning och fräsning av avloppsrören. Därefter gör vi en rörinstallation med strumpan. Det nya rörfodret blåses in med hjälp av högtrycksluft inuti det gamla avloppsröret och härdar mot rörväggen.

Efter att strumpan har härdat går vi in och skär upp hål för gren- och stickledningar. Grenförstärkare installeras och sedan fortsätter installationen med invändig beläggning i de fall det är aktuellt. Härdningstiden varierar mellan 2 till 12 timmar beroende på infodringsmaterial.

Resultatet blir ett flexibelt, självbärande och skarvlöst rör som tål mekanisk och kemisk rensning. Hybridrelining klarar flera böjar upp till 90 grader, enstaka veck och skarvar. Det nya röret har en godstjocklek på 3 till 4 mm.

Som avslutning gör vi en funktionskontroll av de nya rören med hjälp av filminspektion. Arbetet dokumenteras enligt BRiF-standard. Nu är avloppet igång och du har en driftklar anläggning.

Hyresgästen i fokus

Vårt arbete kräver att vi går in i privatpersoners hem. Det är ett stort ansvar, därför lägger vi stor vikt på personlig service, bra information och gott bemötande till både dig som fastighetsägare och boende under hela arbetsprocessen.

Hållbar relining

Vi på Repipe Sverige AB är ett miljömedvetet företag som värnar om miljön och naturen vi lever i. Ett traditionellt stambyte i en lägenhet skapar i snitt 1,5 ton byggavfall. Relining sker utan att något byggavfall produceras. Självklart protokollförs och dokumenteras allt arbete enligt branschstandard.

repipe sverige ab | kontakta oss för offertförfrågan på din ort , läs mer på repipe . se

Byta stammar?

Vattenskador kan bli kostsamma och omfattande om det dröjer för länge innan ett stambyte alternativt en stamrenovering görs. Det finns en hel del att tänka på och att välja mellan när det väl är dags att välja den metod som passar fastigheten bäst och lämplig entreprenör. →

Tema: Stammar
BO BÄTTRE 2/2023 | 19
UNSPLASH
FOTO:

Rör-i-rör-metoden ger stammarna nytt liv

Relining är egentligen inte ett stambyte utan en renovering av rören. Genom att spraya plast inuti stammarna eller att kränga in en strumpa, indränkt i epoxi, får man nya rör i de gamla. En snabb metod som dock inte åtgärdar tätskikten.

TEXT INGER EVERTSON

● Många seriösa företag gör dock fuktmätning i badrummen och slår larm om tätskiktet inte håller måttet.

Avloppssystem renoveras snabbt och relativ billigt genom relining. Det befintliga systemet får då nya rör på insidan. Men det gäller att hålla koll på husets stammar och sköta underhållet. Upptäcks inte eventuella brister i tid kan rören börja läcka med omfattande skador som följd.

Alternativet med renovering av rör genom relining har funnits i cirka 30 år. För de boende är relining mer skonsamt än ett traditionellt stambyte.

Härdad plast används för att ge rörets insida ett foder. Rören tätas på detta sätt och man får ett system med nya rör i de gamla.

– I många föreningar har de boende själva renoverat sina badrum. Då känns det förstås skönt att inte behöva riva ut hela badrummet, som man måste göra vid ett traditionellt stambyte, säger Anna Buske Fernandez, Vd på Proline Öst AB.

– För de boende i en bostadsrättsförening är relining ett intressant alternativ till traditionellt stambyte, som tar flera veckor i anspråk för lägenhetsinnehavarna. "

Vid relining får rören ett nytt rör inuti sig och livslängden förlängs avsevärt. Men vad säger försäkringsbolagen? De gamla rören är ju trots allt inte nya."

En modern kommunikationsplattform för din brf

Snygg och lättskött hemsida

Fungerar på dator och mobil

Smarta verktyg för styrelsen

Följer GDPR

Smidigt medlemsregister

Enkel medlemskommunikation

Över 400 föreningar i hela Sverige använder www.egrannar.se

Registrera din brf på egrannar.seHemsidan är igång på mindre än 15 min!

20 | BO BÄTTRE 2/2023
Stammar
Tema:
”Att börja använda Egrannar var bland det bästa vi har gjort” Caroline Silverudd Lundbom, ordf Brf Mallen 9, Stockholm

Anna Buske

Fernadez säger att de bostadsrättsföreningar som funderar på att relina sina avloppsrör ska vara noga med vilket företag de väljer.

– Det är viktigt att arbetet blir rätt utfört av kunnig personal. Därför bör man anlita ett företag som är med i branschorganisationen BRiF (Branschföreningen Relining i Fastigheter). För entreprenaderna gäller ABT 06, vilket är Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader. Ansvarstiden är tio år och inleds med fem års garantitid. Garantin på materialet, som används vid relining, är minst två år.

Vid relining får rören ett nytt rör inuti sig och livslängden förlängs avsevärt. Men vad säger försäkringsbolagen? De gamla rören är ju trots allt inte nya.

– Det är olika. Vissa försäkringsbolag anser att de relinade rören har blivit som nya medan andra är mer kritiska, säger Anna Buske Fernandez.

Här gäller det alltså att kontrollera med sitt försäkrings bolag hur försäkringsgivaren ser på detta med relining. Det finns i huvudsak två olika metoder att relina rör på. Den ena kallas för strumpmetoden och den andra för spraymetoden.

Strumpmetoden. Sedan rören skjuter man in en strumpa, som är indränkt i epoxi. Härdning sker sedan strumpan blåsts upp med tryckluft och fått torka. Det gamla röret har nu fått ett nytt rör inuti sig. Spraymetoden. Här sprutar man ett täckande plastlager på insidan av röret. När plasten torkat bildas en beläggning inuti det gamla. En bra metod om man ska relina smalare rör och ledningar, med många böjar. Men metoden rekommenderas inte i rör som har många håligheter.

De vanligaste dimensionerna på rör, som relinas, är 50–225 mm. Det är endast avloppsledningarna som relinas, numera relinas aldrig drickvattenledningar.

Einar Jönsson är Vd för Proline Syd AB och har tidigare arbetat som tekniker och produktionsledare på samma företag.

– Ofta kombinerar vi strumpmetoden och

till den vertikala stammen, säger han.

Plasten får härda under några timmar mellan varje lager och på eftermiddagen kan badrum och toaletter åter användas.

Tätskikten åtgärds inte genom relining. Men det är en snabb metod där man sprayar plast eller lägger en strumpa indränkt i epoxi inuti rören.

På senare år har det kommit en ny härdningsmetod som bygger på UV-teknik.

BO BÄTTRE 2/2023 | 21
Anna Buske Fernadez
FOTO: PROLINE FOTO: PROLINE FOTO: UNSPLASH

Då härdar plasten på endast ett par minuter. – Vi använder denna härdningsmetod ibland för rören under bottenplattan, men så gott som aldrig i husets övre stammar. Än så länge är det en dyr investering av utrustning och inte fullt utvecklad metod, men vi hoppas att metoden utvecklas så att den kan användas i hela huset i framtiden, säger Einar Jönsson.

Hur går det hela då till när rören från lägenheten till de vertikala stammarna ska renoveras? Jo, demontering av toalettstol görs. Rengöring av golvbrunnar likaså. Sedan avlägsnas rost och avlagringar i rören genom slipning. Med videokamera granskas sedan rören efter det att de spolats rena.

Vid relining åtgärdas dock inte tätskikten i badrummen – Vi gör alltid fuktmätningar i alla badrum i samband med reliningen. Om tätskikten inte håller måttet talar vi om det för föreningen och för lägenhetsinnehavaren. De får då själva avgöra vad som behöver göras, förklarar Einar Jönsson.

Vad ska man då vara uppmärksam på när man okulärt kontrollerar föreningens avloppsrör?

Ibland finns det mörkbruna fläckar på rören. Ofta är det genomrostning men det blir inget vattenläckage, eftersom sedimenten på insidan av rören hindrar vattnet från att läcka ut, speciellt om det endast är mindre rostskador. Men då är det hög tid att besiktiga rören och åtgärda dem för att inte skadorna ska bli mer omfattande.

– Underhållet av stammarna är väldigt viktigt. Rören bör underhållas, spolas och besiktigas vart femte år, säger Einar Jönsson.

Innan relining bör avloppssystemet först förbesiktigas, gärna av en oberoende och kunnig konsult. När entreprenören väl har etablerat sig brukar arbetet ta mellan en och fem dagar per lägenhet.

En förening som precis har gjort en relining är Brf Harvpinnen 11 – 12 på Södermalm i Stockholm. Föreningen har 27 lägenheter och fem lokaler.

Judit Benedek är ordförande i styrelsen.

– Vi har funderat på stambyte eller stamrenovering under en längre tid. Vi bildade en grupp i styrelsen, vilken har arbetat med detta.

Föreningen består av två byggnader. Harvpinnen 11 ligger på Östgötagatan 85 och byggdes under åren 1913–1919.

Harvpinnen 12 är belägen på Östgötagatan 83 och är byggt år 1913–1914. Det senaste stambytet var

1982, då det gjordes ett äkta stambyte.

– Arbetsgruppen tog reda på hur våra stammar såg ut och vilken metod som skulle vara bäst för vårt hus. Valet föll på relining och vi fick kontakt med Proline, som på ett pedagogiskt sätt förklarade vad relining är och vilka metoder som skulle var bäst för vår del.

Från början hade man i föreningen tänkt sig att arbetsgruppen skulle agera konsult och sköta allt som hade med reliningen att göra. Men så småningom kom man på andra tankar.

– Vi tog kontakt med en konsult, som kompletterade arbetsgruppen. Det var nog det bästa vi kunde göra, för konsulten kunde diskutera med entreprenören på ett helt annat sätt än vi kunde göra själva. I styrelsen finns en hel del kompetens, men inte inom bygg.

Själva arbetet med relingen tog inte så lång tid och inom föreningen är man nöjd med entreprenörens arbete.

– Men från funderingsstadiet till dess att arbetet var klart, från ax till limpa, har det tagit tid. Men vi hade egentligen inte någon större brådska, för vi hade inte sett något läckage någonstans, men vi förstod att vi, 40 år efter senaste stambytet, behövde göra något åt rören, förklarar Judit Benedek. n

22 | BO BÄTTRE 2/2023
"Från början hade man i föreningen tänkt sig att arbetsgruppen skulle agera konsult och sköta allt som hade med reliningen att göra. Men så småningom kom man på andra tankar."
FOTO: PROLINE
Einar Jönsson Innan strumpan förs ned i röret görs en noggrann rengöring av rören. Tema: Stammar

VID ER SIDA. FRÅN

EKONOMISK PLANERING TILL VÅRENS PLANTERING.

Vi vet att styrelsearbetet i en brf kan vara både utmanande och tidskrävande. Då är det skönt att dela ansvaret med någon. Det är där vi kommer in med specialister inom alltifrån fastighetsförvaltning till boende- och styrelsestöd. Vi har dessutom kontor runt om i Stockholm, så vi finns nära om det behövs. På så vis kan ni fokusera på andra delar av styrelsearbetet, och skapa en brf att längta hem till.

Oavsett om ni är en stor eller liten förening, HSB-medlem eller ej, hör av er till offert@hsb.se så berättar vi hur vi kan hjälpa just er!

hsb.se/stockholm/forvaltningstjanster

Liten förening blir större kund hos en mindre entreprenör

En liten förening blir en större kund hos en mindre entreprenör. Så resonerade åtminstone styrelsen i Brf Träffen 4 i Bromma och konsultbolaget Frakka när de skulle upphandla entreprenör till bostadsrättsföreningens stambyte. Daniel Jinnelöv, ordförande i föreningen, är nöjd och positivt överraskad över att stambytet gick så smidigt.

● I de rör som byts vid ett stambyte går spillvatten samt varm- och kallvatten. Ibland omfattas också elledningar, eventuella gasledningar och värmestammar som leder radiatorvatten. En trappuppgång i taget brukar bytas om det inte rör sig om stora föreningar.

– I vår förening har vi tre uppåtgående stammar. Entreprenören tog en stam i taget, berättar Daniel Jinnelöv, kassör i bostadsrättsföreningen Träffen 4 i Bromma.

Föreningen är liten, den består av nio små lägenheter.

En av de vanligaste anledningarna till att man byter stammar är att det varit problem med vattenskador i föreningen. Stambytet bör alltid föregås av en så kallad förstudie eller teknisk besiktning, eftersom det inte bara är åldern som avgör vilken status stammarna har.

– Anledningen till att vi bytte stammarna var att vi för ett par år sedan bad en konsult göra en fastighetsbesiktning. Vi fick då veta att stammarna behövde åtgärdas inom fem år. Vi fick också en ordentlig underhållsplan som vi nu följer.

Risken för vattenskador är den främsta anledningen till ett stambyte. Beläggningar som täpper till rören och rostangrepp, som kan leda till sprickor, kommer med rörens ålder.

Föreningen kan få kostsamma vattenskador om inte stammarna byts i rätt tid. På sikt kan det därför bli dyrt att inte genomföra ett stambyte.

– Vi hade inte sett några vattenskador i lägenheterna, men besiktningsmannen såg att rören var så gamla och slitna att de inte skulle hålla så länge till. Vårt hus har inte bytt stammar sedan 1965, så det var nog på tiden. Det fanns inga dokument kvar hur stambytet hade gjorts, säger Daniel Jinnelöv.

Kan medlemmarna bo kvar under renoveringen eller måste de flytta ut? När man gör ett traditionellt stambyte rivs de vertikala stammarna och de horisontellt förlagda rören i badrummen, vilket gör att väggar och golv måste brytas upp. Hel utrivning av köken är ovanligt, eftersom det inte finns något tätskikt bakom ytskikten där.

Brf Träffen 4 bytte stammarna både i badrummen och i köken.

De boende brukar ha tillgång till dusch

och toaletter i baracker eller i källaren, så oftast kan de flesta bo kvar.

– Vi hade tillgång till vattenposter i trapphusen och en dusch- och toalettvagn på gården, men de flesta valde att flytta ut och bo någon annanstans under stambytet. Vi hade inga evakueringslägenheter utan var och en fick ordna sitt alternativa boende själv, berättar Daniel Jinnelöv.

Några medlemmar hade på egen bekostnad tidigare renoverat sina badrum. En del hade också bytt ”sin del” av de horisontella rören. Man brukar tala om att det har det ägt rum ett så kallat partiellt stambyte i dessa lägenheter. Men då vill det till att det har renoverats enligt branschregler och att stammarna, som tillhör lägenheterna, har bytts enligt alla branschregler samt att det finns detaljerad och noggrann dokumentation. I teorin skulle man kunna undanta dessa lägenheter från stambyte.

Men att undanta lägenheter kräver en noggrann undersökning av badrummen för

24 | BO BÄTTRE 2/2023
Tema: Stammar
" Vi hade tillgång till vattenposter i trapphusen och en dusch- och toalettvagn på gården, men de flesta valde att flytta ut och bo någon annanstans under stambytet."

att fastställa att alla moment i den tidigare renoveringen är gjorda enligt alla branschregler.

– I en del lägenheter har man renoverat badrummen och ibland har man samtidigt åtgärdat de horisontella ledningarna. Men det fanns inte så mycket dokumentation kring detta heller, så vi beslöt att alla badrum skulle rivas, säger Daniel Jinnelöv.

Om stammarna inte byts på ett helt korrekt sätt kan försäkringspremierna blir förhöjda, speciellt vid återkommande fuktskador.

– Vi räknar med att vi ska få lägre försäkringspremier eftersom alla vår stammar nu är helt nya.

80 år kan fastighetens värmeledning bli medan avlopps- och vattenledningarna bör bytas när de är mellan 30 och 60 år.

Vad har Daniel Jinnelöv då för råd till

andra föreningar som står i begrepp att byta sina stammar?

– Ta hjälp. Vi tog in offerter och valde ett konsultföretaget Frakka. De hjälpte oss med allt, från att hitta en bra entreprenör som passade oss, till att hålla i byggmötena varje vecka och sist men inte minst att hitta någon som kunde utföra slutbesiktningen. Utan byggkonsulten hade det helt enkelt inte gått, säger han.

Den entreprenör som valdes är relativt liten, Jan Frohlund Byggnadsfirma. Hos en mindre entreprenör blir en liten bostadsrättsförening ändå en relativt stor kund, resonerade både konsulten Frakka och styrelsen i Brf Träffen 4.

– Ett stambyte i en liten förening kan tyckas väldigt enkelt. Men det är inte alltid så lätt som det låter. När entreprenören

BO BÄTTRE 2/2023 | 25
FOTO: DANIEL JINNELÖV Brf Träffen 4 bildades år 1965. Huset är byggt 1930. Föreningen fick en dusch- och toalettvagn på gården.

Tema: Stammar

väl har installerat sig måste byggarna lära sig husets förutsättningar. Efter ett par stammar kan man byggnaden och jobbet flyter på bra. Men då är det dags att avsluta entreprenaden i ett litet projekt. Därför tar ett litet projekt ofta lite länge tid om man räknar tidsåtgång per stam, säger Ronnie Kilman, Vd på konsultbolaget Frakka.

Men det brukar ju alltid bli blir små överraskningar vid ett stambyte.

– När det blir tillägg, som man inte har räknat med, undrar man ju genast vem som ska betala. Vår konsult hade helt klart för sig detta, så det blev aldrig några konflikter med entreprenören, säger Daniel Jinnelöv.

Han säger också att konsultarvodet är så försvinnande litet i det stora hela.

– Vad är några hundra tusen för en konsult när notan för hela stambytet gick på över tre miljoner kronor, resonerar han.

Det blev dock dyrare än styrelsen hade räknat med.

– Men det berodde varken på entreprenören eller på konsulten. När vi tog in offerter fick vi ett pris. Och då hade vi kalkylerat med

tider vi lever i just nu, när alla utgifter stiger. Daniel Jinnelöv säger också att man har varit generös med standarden i badrummen.

– Någon hade haft spotlights i taket och andra hade haft golvvärme. Vi tog hänsyn till detta. Alla lägenheter fick samma standard och minst den nivå på badrummet som de hade haft tidigare.

Han säger också att styrelsen är väldigt nöjd både med både konsultbolaget och entreprenören.

– Hela processen gick väldigt smidigt. Det är ett stort ingrepp i huset, men med regelbundna byggmöten med engagerade personer, som kan byggbranschen, kändes det väldigt lugnt för oss i styrelsen. Men det var naturligtvis skönt när det hela var över och vi såg hur nöjda våra medlemmar var med sina nya moderna badrum.

Föreningen har nu stammar som förhoppningsvis håller minst ett halvt sekel innan ett nytt ingrepp blir aktuellt. n

en procents ränta på de lån som vi måste ta. När vi senare tog kontakt med banken hade räntan plötsligt stigit till fyra(!) procent.

Föreningen har varit tvungna att höja avgiften rejält, men från en låg nivå.

– Vi i styrelsen har inte hört några klagomål alls på avgiftshöjningarna. Jag tror att de allra flesta är väldigt nöjda med sina nya badrum och alla är ju medvetna om vilka

26 | BO BÄTTRE 2/2023
"Med regelbundna byggmöten blev det lugnt för oss i styrelsen."
Föreningens medlemmar hade inte något kök under några veckor. Vatten fick tas ur en vattenpost i trapphuset. Det dammar rejält vid ett stambyte. Entreprenören har här satt ett rejält skydd mot det värsta dammet. Lägenheterna i Brf Träffen 4 i Bromma är små, likaså badrummen. Alla vattenledningar byts vid ett stambyte. Såhär fina blev de nya toalett- och duschrummen.

Några andra stambytesmetoder

Det finns flera andra sätt att byta stammar i fastigheter. Här redovisar vi kortfattat några av dem.

TEXT INGER EVERTSON

Prefab

Lite billigare än traditionellt stambyte, men också snabbare och minde störande. Så kan man sammanfatta det prefabricerade badrummet. Prefabricerade badrum med luftad konstruktion underlättar vid ett stambyte. Ofta behöver man inte torka ut fuktskadade partier helt.

Man bygger helt enkelt ett nytt badrum på plats med prefabricerade delar och hemligheten är en luftad konstruktion, som gör att man inte behöver riva ner eller torka ut gamla fuktskador.

Nya stammar sätts in, medan de gamla stammarna rengörs och pluggas igen. Underhållet i framtiden underlättas genom att alla installationer är samlade i en våtrumskassett, efter det att det nya badrummet byggts inuti det gamla.

Den befintliga ventilationen kopplas sedan till den nya konstruktionen.

Det är vanligt med prefabricerade badrum i nybyggda hus. När stambyte blir aktuellt finns det nu möjlighet att renovera befintliga badrum med hjälp av prefab.

Våtrumskassetter

Vid stambyte med hjälp av våtrumskassetter går renoveringen ganska snabbt. Tätskiktet åtgärdas precis som vid traditionellt stambyte.

Montaget av våtrumskassetter är relativt enkelt. Alla installationer samlas på ett enda ställe. WC-stolen är vägghängd på kassetten, som går som en stålram från golv till tak i våtrummet. Kassetten innehåller stammar, avloppsrör samt spolcistern. Golv och väggar får minimala ingrepp där kassetten monteras. Tätskiktet sitter på väggen och utanför detta sitter kassetten med alla rören. Reparationer och framtida servicearbeten underlättas därmed. Tidig upptäckt av eventuella läckage är alltid av godo.

De krav och behov som beställaren har kan tillgodoses i och med att våtrumskassetterna är prefabricerade. Kassetterna levereras sedan dit stambytet ska utföras, i rätt tid för montaget.

Modulstambyte

Färdigmonterade moduler kan sättas in var som helst i fastigheten sedan badrummen rivits, precis som vid ett traditionellt stambyte, eftersom modulerna är ganska små. Det finns ingen toalettstol eller spolcistern i modulerna. De kan därför placeras till exempel i trappuppgångarna men då måste

man dra rören genom ytterväggarna in till lägenheterna. Detta är en ganska vanlig placering. Stambyte på traditionellt sätt är betydligt mer omfattande än modulstambyte. Både tidsåtgången och kostnaden blir mindre med moduler. Avlopps- och vattenavstängningar blir betydligt färre och under kortare tid. De boende kan utan vidare bo kvar under hela stambytet.

I stor utsträckning kan de boende påverka utseendet i de nya badrummen, eftersom modulerna kan placeras ganska fritt. Inspektionsluckor på modulerna gör att risken för fuktskador minimeras. n

BO BÄTTRE 2/2023 | 27
Tema: Stammar FOTO: UNSPLASH
28 | BO BÄTTRE 2/2023 Mer Tv för alla. Prisvärd tv-underhållning till fastighetsägare och BRF:er. 0770-77 27 27 allente.se/foretag Få mer underhållning för pengarna med gruppavtal. !!!

Tema balkong

Under våren startar balkongsäsongen och det är dags att kolla skicket på bostadsrättsföreningens ”fasadpärlor”. Inglasningar och utbyggnad av balkongerna står ofta högt på många av medlemmarnas önskelista men det finns lite att tänka på innan bygglov söks. Läs experternas råd och tips! →

FOTO: UNSPLASH BO BÄTTRE 2/2023 | 29

Balkongsäsong – dags för besiktning!

Väder och vind sliter på balkongerna inte minst under vintern. Regn, snö eller smältvatten kan orsaka att det uppstår frostsprängningar eller inträngning av fukt. Det kan därför vara lämpligt är att göra en besiktning när våren kommer.

TEXT KARIN URBINA RUTSTRÖM

● Väder och vind sliter på balkongerna inte minst under vintern. Regn, snö eller smältvatten kan orsaka att det uppstår frostsprängningar eller inträngning av fukt. Det kan därför vara lämpligt är att göra en besiktning när våren kommer.

– Finns skador är det lämpligt att ta in en besiktningsman med byggnadsteknisk expertis som genomför besiktningen, säger projektledare Andreas Jelleryd på Fastighetsägarna.

– Innan besiktningen är det viktigt att ta

fram ritningar över fasader och balkonger samt en lista med åtgärder som tidigare gjorts på balkongerna.

Det är viktigt att återkommande besiktningar görs och att underhåll av balkongerna

30 | BO BÄTTRE 2/2023
Tema: Balkong FOTO: FASTIGHETSÄGARNA

finns med i underhållsplanen. Visserligen finns det inga lagar eller regler där det anges hur ofta det ska göras balkongbesiktningar. Men oavsett det ansvarar bostadsrättsföreningen för att alla balkonger ska vara säkra att vistas på och att röra sig kring.

– En stark rekommendation är att en besiktning bör göras vart femte år, säger Nicklas Jidflo på Projectma som är fackman och har lång erfarenhet av att arbeta med balkonger. Alternativt om det uppstår synliga skador eller om att det ska göras inglasning eller någon annan form av förändring.

Till viss del spelar årgången på fastigheten in när det gäller hur ofta och om det behöver göras regelbundna besiktningar.

– Har man exempelvis en fastighet byggd 2015 eller senare behövs det normalt inte göras besiktningar, säger Andreas Jelleryd. Men om det börjar närma sig 25–30 år sedan balkongerna byggdes brukar vart femte år vara en bra intervall för att börja besiktiga. Den tekniska livslängden på betong kan vara upp till 40 år. Men hur länge en balkong håller brukar bero på utsatthet och hur den är byggd.

Det går att göra olika slags besiktningar beroende på balkongernas skick och ålder. Den vanligaste och enklaste typen är en så kallad okulär besiktning. Då ska det göras en noggrann genomgång och bedömning av balkongen baserat på vad som är synligt.

Vi tar hand om er fönsterentreprenad

Från tillverkning till installation

– Finns misstanke om att det kan finnas skador av mer allvarlig karaktär får man göra fysiska ingrepp, kanske provtagning, säger Nicklas Jidflo. Vid fysiska ingrepp bilas armering fram så det går att titta på den.

– Gäller det en stålramsbalkong i en fastighet byggd på 1930-talet måste ramen kanske friläggas från betongen. För att det ska gå att kontrollera att den inte börjat rostat sönder.

Det finns en del synliga skador som föreningen bör se upp med. När dessa dyker upp är det viktigt att det omgående görs en fackmannamässig besiktning. Den ska göras av en besiktningsman som har kunskap och erfarenhet av att arbeta med balkonger.

– Exempel på att det kan finnas allvarliga skador är om det börjar lossna betongbitar, man ser att det finns sprickor i konstruktionen eller kalkutfällningar på undersidan av balkongen, säger Nicklas Jidflo. Det kan finnas rostangrepp på armering som är synlig i form av bruna fläckar. Alternativt om det är en balkong med stålram runt och den ser angripen ut.

Visste du att... ...vi även har solskyddsglas och

BO BÄTTRE 2/2023 | 31
smartafonster.se 020-15 15 12 / 040-618 50 15 info@smartafonster.se
sedan 1986
Svensktillverkat
smarta låsfunktioner.!
Fönsterfabriken annons [Bo Bättre] 90 x 269 mm.indd 1 2023-02-21 13:46:32
Så här tycker våra kunder
"Finns skador är det lämpligt att ta in en besiktningsman med byggnadsteknisk expertis som genomför besiktningen."

Tema: Balkong

I Sverige finns det tre olika typer av balkonger. Värst drabbade av skador är äldre balkonger, som byggts främst under 1930 och 1940-talet. Här riskerar de bärande stålbalkarna som är infästa i bjälklaget att rosta. Det är den konstruktion där det finns mest risk för att det kan uppstå allvarliga skador.

– Eftersom stålbalken är kall och väggen är varm uppstår det en kondenspunkt inuti väggen, säger Nicklas Jidflo. Det kan i sin tur leda till att balken som sitter i väggen rostar utan att skadan blir synlig. Men det kan vara så att balkongerna kan ha målats

om och ser fina ut på utsidan. Medan den del som är inne i väggen har påverkats. För att kunna kontrollera en sådan balkong måste det bilas bort fasad och betong för den ska kunna undersökas.

Efter andra världskriget rådde det under några år brist på betong, vilket gjorde att den betong som användes hade sämre kvalité och kraven på balkongfotens tjocklek sänktes. Under 1940-talet och framåt började det även göras armerade betongplattor med två skikt. På 1960-talet övergick branschen till att bygga balkongerna med betongplattor i ett skikt och allt bestod då av enbart armerad betong.

– Man behöver dock inte var expert på betong för att räkna ut att är balkongerna 70 år är frågan inte om de ska renoveras, säger Nicklas Jiflo. Då handlar det om att fatta besluta om när de ska renoveras.

Enligt balkongexperter och branschföretag är det inte ovanligt att fastighetsägare väntar allt för länge innan de tar in en besiktningsman.

– Det är ofta så långt gånget att den oku-

lära besiktningen visar att det inom en snar framtid måste göras en renovering, säger Nicklas Jidflo. Då är det bättre att inte lägga en massa pengar på en dyr provtagning för att komma fram till något som redan kan konstateras. Det kan då vara rimligt att lägga in det i underhållsplanen och ta beslut om vilket år balkongerna ska renoveras.

Det är viktigt att tänka på att när styrelsen ska ta ett beslut om kostnaden för balkongrenoveringen måste det finnas ett ordentligt beslutsunderlag. Det kan tas fram i samband med att det görs en fackmannamässig besiktning. Ska det göras en renovering måste det alltid göras en bygganmälan till kommunen.

– Efter besiktningen ska föreningen få ett besiktningsprotokoll där det framgår vad som har undersökts och besiktningsresultatet, säger Andreas Jelleryd. Det kan även

finnas med förslag på åtgärder utifrån resultatet från besiktningen. Då handlar det om åtgärder som behöver göras för att balkongerna ska kunna användas på ett säkert sätt.

Det finns olika sätt att åtgärda balkongerna beroende på i vilket skick dessa är och typen av skador. I vissa fall måste hela balkongen bytas ut och ibland räcker det med en renovering. Något som också är viktigt att tänka på är att en renovering eller åtgärder bör göras inom en rimlig tid.

– När det uppstått skador på en balkong eskalerar det vanligtvis med tiden säger Andreas Jelleryd. Det kan se olika ut när det gäller hur snabbt samt hur omfattande skadorna kan bli. Det är flera olika faktorer som kan spela in exempelvis väderstreck, vilken typ av betong som använts och hur väl de är bygga. Kvalitén kan skilja en hel del mellan olika fastigheter. n

32 | BO BÄTTRE 2/2023
"När det uppstått skador på en balkong eskalerar det vanligtvis med tiden."
FOTON:FASTIGHETSÄGARNA

Nu ställer vi om företagen, kilowatt för kilowatt

Vi på E.ON är inte direkt ett fastighetsbolag. Men om vi varit det, så hade vi gjort några smarta saker för att energieffektivisera verksamheten.

Smarta saker som både hade minskat vårt klimatavtryck och sänkt kostnaderna. Vi har nämligen stor erfarenhet av att leverera skräddarsydda, integrerade energilösningar och elavtal för alla typer av företag. Med stora energibesparingar som följd.

Så om du och dina kollegor jobbar med fastigheter (eller vilken bransch som helst faktiskt) – besök eon.se/foretag. Där berättar våra energiexperter bland annat hur du kan kombinera lönsamhet och hållbarhet genom att ställa om – kilowatt för kilowatt.

Balkongrenovering med känsla för funkis

Hos Brf Asken 1 i Södertälje pågår renoveringen av föreningens balkonger för fullt. Arbetet startade i januari och till midsommar ska deras balkonger i vacker funkisstil åter vara på plats.

● – Arbetet har rullat på bra, säger Eva-Maria Hillemar ordförande för Brf Asken 1.

– Vi fick rådet att passa på att även renovera taket när byggnadsställningarna fanns på plats, vilket gör att vi spar både tid och pengar.

Mitt i Södertäljes innerstad ligger Brf Askens gula, pampiga funkisinspirerade fastighet som byggdes 1947. Huset som

ursprungligen ägdes av Nobelstiftelsen har ritats av arkitekten Tore E:son Lindhberg. och består av 30 lägenheter. Här pågår nu för fullt renoveringen av balkongerna. Ett projekt som ska vara klart i början av sommaren. När renoveringen av taket var klart startade arbetet med balkongerna.

– Det är bra att göra flera underhållsåtgärder medan byggnadsställningarna är på plats, säger Eva-Maria Hillemar. Det tar

några dagar innan de är uppmonterade och det kostar en hel del.

När taket var klart kunde renoveringen av balkongerna starta. Först avlägsnades räckena och skickades iväg för renovering. Därefter bilades betongplattorna bort.

– När det var klart formsattes de nya balkongerna, säger projektledaren Andreas Jelleryd på Fastighetsägarna. Balkongplattan ska armeras och det gjuts

34 | BO BÄTTRE 2/2023
TEXT OCH FOTO KARIN URBINA RUTSTRÖM Brf Asken i Södertäljes balkonger renoveras innan sommaren.

därefter ny betong. Slutligen tas formen bort innan de renoverade balkongräckena återmonteras. Räckena renoveras på en verkstad parallellt under hela renoveringen.

Det finns många vackra detaljer i huset som är typiska för byggåret och funktionalismen. Balkongernas vågformade räcken är en av dessa. Även om de var väldigt slitna är föreningen måna om att de ska behålla originalutseendet.

– Den ursprungliga utformningen måste enligt bygglovet vara kvar och är också något vi vill, säger Gerd Örvind, vice ord-

Tema: Balkong

det inte bör finnas och gjutgodset var på sina ställen lövtunt. Men det har vi löst och i övrigt har entreprenaden gått väldigt bra.

Det är inte ovanligt att de befintliga balkongplattorna måste tas bort i samband med en renovering. Något som de boende ofta upplever som väldigt störande.

– Det blev en jobbig period för de boende som är hemma på dagarna särskilt när balkongplattorna bilades bort, säger Gerd Örvind. Vi gick ut med information om att det skulle bli störningar under den tiden så att de kunde förberedda sig. Vi är ett litet hus med 30 lägenheter, så vi har nära kontakt med alla medlemmar, vilket är en fördel.

Eftersom renoveringen av balkongerna varit ett önskemål från medlemmarna har många trots allt varit mycket positiva till att den genomförs. Det fanns också de som hade önskemål om att få bygga ut balkongen. Men då huset är väldigt speciellt i sin utformning skulle det ta tid och bli komplicerat att hitta en lösning för att få ett bygglov.

förande på Brf Asken 1. Det enda är att den måste bli någon centimeter högre för att uppfylla byggnormen. Balkongerna på huset varierar en del, vilket inledningsvis innebar en utmaning för arkitekterna. Totalt finns det fem olika storlekar som är anpassade efter storleken på lägenheterna. De gamla räckena bjöd också på en del överraskningar.

– Att hitta en lösning för balkongräckena som var i betydligt sämre skick än väntat har varit den största utmaningen, säger projektledaren Andreas Jelleryd. När de demonterats upptäcktes rost på delar där

– Vi har däremot tidigare fått bygglov för inglasning, vilket är positivt, säger Eva-Maria Hillemar. Inglasningarna plockades bort, men finns kvar och de kommer vi att sätta tillbaka när balkongerna är klara.

Har ni några råd att ge andra föreningar som planerar att renovera balkongerna?

– Ta tidigt in professionell hjälp, säger Eva-Maria Hillemar. Det är otroligt mycket att tänka på och det kommer upp en mängd byggnadstekniska frågor under tiden arbetet pågår. Vi valde att vara två från styrelsen som ansvarar för projektet, vilket vi kan rekommendera. Då kan man hjälpas åt, diskutera frågor och det finns alltid en som kan vara med på byggmöten, om en skulle få förhinder. n

BO BÄTTRE 2/2023 | 35
"Den ursprungliga utformningen måste enligt bygglovet vara kvar."
Renoveringen av räckena blev en utmaning. Då det fanns rost på delar där det inte borde finnas. Eva-Maria Hillemar ordförande och Gerd Örvind vice ordförande, Brf Asken. En ny balkongplatta ska gjutas i formen som sedan tas bort. FOTON:FASTIGHETSÄGARNA

Tema: Balkong

Större balkong på mångas önskelista

Större balkong och inglasning är önskemål som ofta kommer upp hos bostadsrättföreningar i samband med att det ska göras en större renovering av balkongerna.

● – Det som avgör om det går att få ett bygglov beviljat beror på vad det är för fastighet och vad det finns för bevarandegrunder, säger Johan Nilsson på Altan DK.

Många gånger kan en liten utbyggnad få stor betydelse särskilt om balkongerna är små till ytan. Visserligen kan det ta lite tid att få igenom ett bygglov men det finns flera exempel på föreningar som lyckats. Det är definitivt en möjlighet föreningen kan passa på att se över innan en renovering drar igång.

– Det är absolut något som kan göras om det ändå är så att balkongplattan exempelvis ska gjutas om när balkongerna renoveras, säger Andreas Jelleryd på Fastighetsägarna. Det är tekniskt inte särskilt svårt att göra balkongen större så länge konstruktionen tillåter det.

Kostnaden för själva utbyggnaden blir inte så mycket större. Det som däremot tillkommer är att föreningen måste ta in en konstruktör som gör beräkningar och kan ge ett utlåtande på om det är möjligt. Plus att bygglovsprocessen kostar en del och tar lite tid.

– Det är viktigt att anlita ett bransch-

företag som är professionella balkongbyggare, säger Johan Nilsson. De kan ta hand om allt från bygglovsansökan till projektering.

Det finns ett par delar som är viktiga och direkt påverkar möjligheten att få ett bygglov. Dels måste det vara byggtekniskt möjligt beroende på vad konstruktionen tillåter. Det är viktigt eftersom balkongen blir tyngre, det vill säga får en högre last om ytan ökar. Det som också spelar stor roll för bygglovet är klassningen på fastigheten.

– Skulle inte konstruktionen tillåta finns alternativet att exempelvis sätta stöttor under, säger Andreas Jelleryd. Men en sådan lösning kan göra det svårt att få igenom ett bygglov.

Enligt Johan Nilsson som har lång erfarenhet av såväl nyproduktion som renovering med utbyggnad har de lyckats i

samband med flera projekt att få igenom ett bygglov. En viktig del är att den utbyggda balkongen bör så långt det går likna den befintliga. – Vi arbetar nu med en renovering av befintliga balkonger på uppdrag av en förening vars fastighet är från början på förra seklet, säger han. Samtidigt som balkongerna renoveras byggs de även ut. De blir djupare och bredare, totalt cirka 6–7 kvadratmeter större. Eftersom balkongerna ligger på en innergård var det möjligt att få igenom bygglovet då de kraven inte är lika hårda när det gäller klassningen. n

TEXT KARIN URBINA RUTSTRÖM
36 | BO BÄTTRE 1/2023
"
Samtidigt som balkongerna renoveras byggs de även ut. De blir djupare och bredare, totalt cirka 6–7 kvadratmeter större"
Johan Nilsson FOTO: ALTANDK
FOTO: ALTANDK
BO BÄTTRE 2/2023 | 37
Samtidigt som balkongerna renoveras byggas de ut.

Balkong påverkar värdet på bostadsrätten

Balkong är något som kan vara avgörande för att en köpare ska bli intresserad av en bostadsrätt, det är något de flesta mäklare håller med om. Samtidigt är balkongen en del som vanligtvis har en stor påverkan på en bostadsrätts värde.

● – För vissa kunder är balkong ett verkligt krav för att de ska vara intresserade, vilket gör att lägenheter med balkong generellt sätt har fler spekulanter, säger Simon Falke på Mäklarhuset.

– Ju högre upp i huset lägenheten är belägen och ju större lägenheten är, desto viktigare är det att det finns en balkong. Avsaknad av hiss i huset gör också att efterfrågan på balkong ökar något.

Det är inte ovanligt att medlemmar i föreningar har som önskemål att få bygga balkong för att snabbt räkna tillbaka investeringen.

Det har gjorts uppskattningar att balkongen kan ha öka värdet på en brf –lägenhet med minst 90 000 kronor upp till 500 000 kronor. Enligt de flesta mäklare kan försäljningspriset öka med tio procent eller mer. Det som sedan ytterligare påverkar är väderstreck och storlek.

– Idag så varierar det såklart prismässigt hur mycket man får betala för att tillföra en balkong till en lägenhet, säger Marie Bertilsson, mäklare på Svensk Fastighetsförmedling. Jag skulle uppskatta att säljaren får minst det dubbla tillbaka, kanske till och med ännu mer.

Kvadratmeterpriserna varierar beroende på var i landet man befinner sig, men generellt har en bostadsrätt med balkong alltid ett högre värde. n

38 | BO BÄTTRE 2/2023
TEXT KARIN URBINA RUTSTRÖM
UNSPLASH
Tema: Balkong
FOTO:

DET HAR ALDRIG VARIT SÅ INNE ATT VARA UTE

Funderar du på att glasa in din balkong – eller föreslå att hela föreningen gör det?

Fatta inget beslut förrän du har pratat med någon av våra återförsäljare.

Sunparadise är de svenskägda inglasningsspecialisterna som tidigare hette Windoor. Sedan 1985 har vi glasat in balkonger – först i Sverige, sedan i övriga Skandinavien, Europa och vidare ut i världen.

Skälet är enkelt: hos oss får du skräddarsydd skandinavisk toppkvalitet till rimliga priser. Vilket kanske förklarar varför Sunparadise har vunnit HBV:s upphandling för allmännyttan nio år i rad.

sunparadise.se

Inglasning – lite fakta!

På 1980-talet började balkonger att glasas in och sedan dess har det blivit allt mer populärt. Den vanligaste modellen är de ramfria vik-in-systemen, vilka till stor del består av glas och är betydligt mer diskreta än sina föregångare.

40 | BO BÄTTRE 2/2023
TEXT OCH FOTO KARIN URBINA RUTSTRÖM

Syftet med inglasningen var inledningsvis att skapa ett väderskydd. Modellerna med de stora aluminiumramarna har nästan försvunnit. Men med tiden har det kommit smidigare modeller. De är mer integrerade och betydligt lättare att öppna och stänga.

En fråga som ofta kommer upp på stämmor när det gäller inglasning är vad det kan kosta? Det kan vara bra att tänka

Tema: Inglasning

på att priset kan variera beroende på om det tillkommer andra åtgärder i samband med installationen. Men normalt ”mellan tummen och pekfingret” kan det kosta från 50 000 upp till 85 000 kronor.

Tittar man på nackdelar så är det svårt att hitta något konkret. Det gäller dock att komma ihåg att ha lite öppet på sommaren om solen ligger på eftersom det annars kan bli väldigt varmt. n

Tänk på att:

• Beslut om inglasning ska tas på en stämma. Med undantag för att för lägenheter där marken ingår i bostadsrätten, exempelvis i radhusföreningar eller lägenheter i markplan. Där kan styrelsen fatta beslut, efter grannhörande.

• Inglasning kräver bygglov eller bygganmälan.

• Föreningen bestämmer och ansvarar för allt som finns utanför lägenheten –även inglasningar av balkongen.

• Om det görs inglasning av balkongen bör föreningen skriva ett avtal med bostadsrättshavaren. Där ska det framgå vad som gäller vid flytt. Likaså att medlemmen har underhållsansvaret för inglasningen.

BO BÄTTRE 2/2023 | 41
"Det kan vara bra att tänka på att priset kan variera beroende på om det tillkommer andra åtgärder i samband med installationen."

Läsarfrågor och Lag& rätt

Under temat Lag & rätt presenterar vi experternas svar på några av de frågor som kommer till vår redaktion. Vi tar också upp intressanta och aktuella rättsfall med kommentarer och råd från våra experter.

n Bostadsrättshavaren byggde balkong men föreningen har underhållsansvar!

n Upprepade störningar – ta hjälp av sakkunnig!

n Airbnb bedöms enligt praxis som hotellverksamhet!

BO BÄTTRE 4/2021 | 43

Läsarfrågor

Bostadsrättshavaren byggde balkong men föreningen ansvarar för renoveringen!

Vår förening har några tillbyggda balkonger som byggts till i efterhand. Där ägarna till dessa balkonger sökt byggnadslov på egen hand. Min undran är

– visst är väl det ett beslut för årsstämman?

- styrelsen har inte upprättat något avtal med innehavare (detta skedde för 40 år sedan). Finns inga papper idag att hänvisa till. Vid en renovering som nu är pågående så kommer en balkong att behöva tas ner samtidigt är den i så dåligt skick att den ej går att återanvända. Det kommer att behöva gjutas ny balkongplatta. Vems är ansvaret för kostnaden? Hur långt sträcker sig köparens skyldigheter att skaffa sig information vid köp att balkong är tillbyggd och i dåligt skick? Vet att detta inte är lätt.

Hälsningar /

Beslut om ombyggnation som kräver bygglov kräver alltid stämmobeslut. Så det har krävts beslut från föreningsstämman för att få bygga balkongerna. Ibland fattar stämman beslut, att godkänna balkongbyggnation under förutsättning att bostadsrättshavarna söker och får bygglov. Det kan alltså finnas ett tidigare stämmobeslut som godkänt förfarandet på det sättet.

När en balkong är byggd så tillhör den föreningens hus. Det betyder att föreningen ska underhålla den tillsammans med huset. Det behövs därför inte skrivas separata avtal. För att avgiftsfördelningen ska vara rättvis så kan andelstalen (eller annan beräkningsgrund för avgift) anpassas så att annars identisk lägenhet med balkong betalar mer än lägenheten utan balkongen. Den tillkommande långsiktiga kostnadsbördan från balkongen ska betalas som avgift för

lägenheten som har balkongen.

Det är föreningen som inte gjort sitt jobb om balkongen förfallit och föreningen är skyldig att omgående vidta nödvändiga reparationsåtgärder, inklusive att gjuta ny balkongplatta om det är vad som krävs. Här är det också viktigt att tänka på fastighetsägaransvaret; om det faller ned något som skadar något eller någon så kan föreningen och styrelsen hållas ansvariga. Det går inte att skylla ifrån sig och det går inte att skriva avtal som tar bort föreningens ansvar för att hålla hela huset, inklusive balkonger, i gott skick.

Om balkongens skick är dåligt och säljaren vet om det så är säljaren skyldig att informera köparen. Men framförallt borde säljaren ha begärt att föreningen ska reparera balkongen så snart brister framkommit.

Upprepade störningar – ta hjälp av sakkunnig!

Vi har som styrelse försökt att prata med den granne som stör och har även skickat brev till honom där vi påtalat att grannen under honom har problem med ljud från hans lägenhet.  I vårt brev bad vi honom att stänga fönstret och/eller använda hörlurar.

Representanter från styrelsen har ett antal gånger ringt på och muntligt bett lägenhetsinnehavaren att dämpa sig. De svar vi möts av är att det inte är han som stör och att han sover gott under nätterna.

Vi har även varit i kontakt med kommunen men de säger att det här är inget de kan vara behjälplig med då det inte räknas som en yttre störning i form av partyljud från exempelvis fylleslag eller liknande. Vad kan vi som styrelse göra mer i detta ärende. Är det ett ärende för oss som styrelse?

Tacksam för Ert svar / Mvh Gunnar

Bostadsrättslagen anger att bostadsrättshavaren skall se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga

för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. I förverkandefall dyker upp procedurfrågor, bevisfrågor och att man driver en förverkandeprocess i allmän domstol. Ni har sagt till själva men har mötts av förnekande och därmed vägran att rätta sig.

Ni har alltså nått gränsen för vad ni kan hantera på egen hand. Det är rimligt att själv be någon som stör att upphöra med det. Om tillsägelsen inte räcker behöver ni ta hjälp av er förvaltning, om det är en av de få riktigt stora organisationerna. De har egna jurister som är kunniga, erfarna och processvana. Om ni inte har sådant stöd av förvaltningen så behöver ni ta hjälp av en advokat som kan åta sig förverkandefrågor.

Airbnb bedöms enligt praxis som hotellverksamhet!

Enligt de flesta stadgar i en bostadsrättsförening, får en medlem inte hyra ut sin lägenhet i andrahand utan att meddela styrelsen och ha goda skäl för det. Hur ligger det till med att hyra ut periodvis och enstaka dagar per år via plattformar som Airbnb? Kan styrelsen neka en medlem att hyra ut via Airbnb? Medlemmens adress är ju fortfarande där.

Med vänlig hälsning / Simon

Enligt bostadsrättslagen är det inte tilllåtet att hyra lägenheten i andra hand utan tillstånd. Airbnb betraktas enligt praxis som hotellverksamhet av kommersiell natur, vilket bostadsrättsföreningar inte behöver godkänna. Styrelsen kan därför välja att neka uthyrningen. Du bör alltid först kontrollera i bostadsrättslagen och sedan se om din förening gjort något avsteg i stadgarna. Det spelar ingen roll hur lång eller kort tid andrahandsupplåtelsen varar, all andrahandsupplåtelse kräver alltid tillstånd. Om man upplåter sin lägenhet i andra hand utan tillstånd så är det grund för uppsägning.

Bo bättres kunniga experter svarar på dina bostadsrättsfrågor

Har du frågor som rör föreningen och styrelsearbetet? Frågor om renovering, upphandling, avtal eller något annat? Ställ din fråga till oss så ska vi låta våra experter svara. Vi försöker svara på alla frågor som kommer in men kan tyvärr inte garantera att vi svarar på alla beroende på att frågeanhopningen är stor under vissa perioder. Skriv ner din fråga och mejla till bbfraga@bobattre.se.

44 | BO BÄTTRE 2/2023
Jörn Liljeström Advokat Karin Urbina Rutström Bostadsjournalist Göran Olsson Jurist Johan Ehrenberg Miljö- och energiexpert

Låt taket göra jobbet

Smarta laddboxar för framtiden

Alltid 100 % förnybar el

Alla BRF:er behöver jobba med 100 % förnybar kraft.

Se hur BRF Klockaren framtidssäkrade sina fastigheter: skekraft.se/klockaren

Men det vet du säkert redan. En bostadsrättsförening som drivs av 100 % förnybar el är en bostadsrättsförening som håller för framtiden. Och inte är det krångligt heller. Vi hjälper dig!

Kom igång och driv omställningen med oss på skekraft.se/brf

Juristen reder ut

När det uppstår skador i lägenhetens inre, inom bostadsrättshavarens ansvar, på grund av brister utanför lägenheten, inom föreningens ansvar, så kan problem uppstå.

Enligt 7 kap. 4 § bostadsrättslagen är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick i allt utanför bostadsrättshavarens underhållsansvar enligt 7 kap . 12 §. Vidare framgår vid en jämförelse med 7 kap. 2 § bland annat att föreningen är skadeståndsskyldig om det uppstår hinder eller men i nyttjanderätten på grund av att föreningen åsidosatt sin reparationsskyldighet eller om det annars uppstår hinder och men i nyttjanderätten.

Ovanstående uttrycks ofta som att föreningen har det yttre underhållsansvaret, för allt utanför lägenheten, och bostadsrättshavaren har det inre underhållsansvaret, för allt inom lägenheten. Det är en hyfsad tumregel men det finns en del inuti lägenheten, som stamledningar som tjänar fler än en lägenhet, som föreningen ansvarar för och en del utanför lägenheten, som insidan av balkong, som bostadsrättshavaren svarar för.

När det uppstår skador i lägenhetens inre, inom bostadsrättshavarens ansvar, på grund av brister utanför lägenheten, inom föreningens ansvar, så kan problem uppstå.

Exempelvis kan det läcka in vatten i lägenheten, det kan vara vanligt regnvatten från taket eller rentav avloppsvatten med skit från en gemensam avloppstam.

Det är bara föreningen som kan förebygga sådana skadehändelser med yttre orsak. Ibland har det inte funnits något man kunnat göra för att undvika skador. Ofta är det sådant som kunnat förebyggas. I de senare fallen bör föreningen med stöd av lagen ta det ekonomiska ansvaret för reparationerna. I vart fall där reparationen inte täcks av en försäkring. Det är till exempel inte möjligt att inom ramen för normala försäkringslösningar skydda sig mot så kallat ”utifrån inträngande vatten”. Föreningarnas bostadsrättshavare är beroende av att styrelsen arbetar för att så långt möjligt minska skadefrekvensen genom gott förebyggande arbete.

Hovrätten bedömde nyligen i mål att en bostadsrättshavare inte skulle erhålla ersättning av en förening när denne drabbats av två enskilda stamstopp där avloppsvattnet orsakade omfattande skador i lägenheten. Skadorna bedömdes ha orsakats av stamstoppen men hovrätten ansåg att bostadsrättshavaren inte visat att föreningen varit vållande. Detta

trots att bostadsrättsföreningen låtit bli att vidta åtgärder efter första stamstoppet under drygt åtta månader fram till andra stamstoppet. Först efter andra stamstoppet installerade föreningen nödvändig rens- och inspektionslucka och införde årlig tillsyn och rensning. Det hade naturligtvis varit bra om detta funnits tidigare och det är inte långsökt att spekulera i att ingen av skadorna då hade inträffat. Likaså kan man spekulera i att den andra skadan inte hade inträffat om åtgärderna vidtagits redan efter första skadan. Föreningens tidigare underlåtenhet att genomföra åtgärderna bedömdes hursomhelst inte vara tillräckligt allvarlig för att föranleda att föreningen skulle vara ansvarig för skadorna. Det lades istället en omfattande börda på bostadsrättshavaren att bevisa föreningens vållande, inom område föreningen har kontrollen över. Domen lade inte ansvar på föreningen och gav därmed inte heller något skadeförebyggande incitament för uppmuntrande av iakttagande av föreningens ansvar för att hålla huset i gott skick.

Föreningar har styrelser av alla de slag. I just er förening har ni sannolikt en bra styrelse eftersom det är det vanligaste. Men det finns de som inte gör sitt bästa. Sannolikheten för att de gör ett bra skadeförebyggande jobb ökar om det finns risk för ekonomiskt ansvar. Om det saknas risk för ekonomiskt ansvar har de inget incitament att skärpa sig. Av det skälet är det lämpligt att ansvar utkrävs när det är tydligt att mer eller bättre skadeförebyggande åtgärder hade kunnat utföras innan skada inträffat. Utan sådant ansvar lär totala skadefrekvensen bli större eftersom det inte finns någon risk med att vara slarvig med det skadeförebyggande arbetet.

Bostadsrättshavarna står närmast skyddslösa mot en förening som inte gör sitt jobb och bara skyller ifrån sig när ansvar utkrävs. Det bör vara en naturlig del av styrelsearbetet att alltid fundera på om det finns risker och om det är möjligt att förebygga dessa risker för att bidra till en kultur som minskar det totala antalet skador framöver i alla föreningar.

Föreningen bör verka för att inom lagens ram ersätta skadedrabbad i den mån det är möjligt. Den makt som finns i förtroendeuppdraget i styrelsen bör användas för att så långt möjligt, i vid bemärkelse, skydda medlemmarna från skiten. n

46 | BO BÄTTRE 2/2023
En bostadsrättshavare kan inte alltid skydda sig mot skiten
Jörn Liljeström, advokat på Creo Advokater, specialiserad på och med stor erfarenhet av bostadsrättsjuridik. Tidigare jurist på HSB riksförbund.

Toppen, här sparar huset från 2,50% ränta!

Brf-sparande med fria uttag, ingen avgift och schysst ränta. Kom igång genom att skanna QR-koden.

Från 2,50% ränta, insättningsgaranti* och inga avgifter.

Vi vet att ni i styrelsen jobbar hårt för att hela huset ska trivas. Det gör vi med och hjälper er gärna på vägen SBAB.se/brf

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Insättningsgarantin innebär att om SBAB försätts i konkurs eller om Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in, garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda behållning i SBAB med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för insättningar från vissa särskilt angivna händelser t.ex. försäkringsersättning samt ersättning för skada till följd av brott, felaktig dom eller fel eller försummelse vid myndighetsutövning med högst 5 miljoner kronor. Ersättningen betalas ut av den myndighet som hanterar garantin inom sju arbetsdagar från den dag SBAB försattes i konkurs eller från Finansinspektionens beslut enligt ovan. Garantimyndigheten har rätt att i vissa fall skjuta upp utbetalningen. För ytterligare information, se www.riksgalden.se/sv/insattningsgarantin/ Följande kontohavare kan inte få ersättning enligt garantin: En bank, ett kreditmarknadsföretag, ett värdepappersbolag, ett försäkringsföretag, ett återförsäkringsföretag, en understödsförening, ett finansiellt institut enligt lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond, en pensionsfond, en region, en kommun eller en statlig myndighet. Ny sparränta per 3/5 2023. Angiven sparränta kan komma att ändras i enlighet med villkoren för sparkontot. Annonsen gäller sparkonto för företag och bostadsrättsföreningar.

BO BÄTTRE 2/2023 | 47

Styrelseskolan

Snart dags att utöva demokrati i brf:erna!

Det kan finns anledning att påminna om den ändring i bostadsrättslagen som trädde i kraft 1 januari i år och som rör rösträtten. Ändringen innebär att andra rösträttsregler än principen en medlem en röst inte får inte tillämpas.

För de flesta föreningar betyder lagändringen ingenting för man följer bostadsrättslagens huvudregler nämligen en medlem en röst och om flera äger bostadsrätt ihop så har man fortfarande bara en röst. För bostadsrätter som ägs av flera måste man bestämma sig för vem som ska införas i röstlängden. En röst är inte delbar och kan man inte bestämma sig blir man inte upptagen i röstlängden och kan därmed inte rösta. Om man innehar flera bostadsrätter i samma förening har man fortfarande endast en röst. Detta är den enkla huvudregeln som emellertid alltid har kunnat sättas åt sidan genom att i stadgarna ta in andra rösträttsregler.

Det har i princip varit fritt fram att hitta på vad som helst. I gamla föreningar ser man fortfarande exempel på udda rösträtt som en röst per fönster eller en röst per eldstad. I nyproduktionssammanhang har ofta förekommit speciella rösträttsregler som ger byggaren bestämmanderätt. Detta är dock oftast föranlett av intresset att projektet fullföljs i enlighet med planerna och de udda rösträttsreglerna upphör i allmänhet automatiskt när projektet är klart.

Det som föranlett lagändringen är att det förekommit ett visst missbruk. Exempel finns på ombildningar där en förvaltare getts rösträtt som alltid garanterar majoritet för förvaltararen oavsett vad medlemmarna i övrigt anser. Detta har effektivt blockerat alla beslut som inte är i förvaltarens smak. Man kan också ana att ett otillbörligt samarbete med styrelsen. Föreningens verksamhet blockeras och rösträtten har använts för att på ett sätt som närmast liknar traditionell korruption gynna förvaltaren och styrelsen. Det är rent förkastligt att ha ett sådant system. All utveckling i föreningen hindras. Visserligen räknas röster på ett annat sätt när man bedömer mino-

ritetens skyddsintresse som i frågor om ansvarsfrihet eller särskild granskare. I dessa frågor räknar man huvuden och tar inte hänsyn till den normala rösträtten. Men oftast har man svårt att sätta kraft bakom sitt beslut då styrelsen fortfarande kontrolleras av de som har röstmajoritet på stämman. Man kan helt enkelt inte bli av med en korrupt styrelse. Den som köper en bostadsrätt i en sådan förening har svårt att förstå att föreningen är annorlunda. Visserligen kan man läsa stadgar men det kräver en viss insikt att förstå rösträttsreglerna.

Våra lagstiftare uppmärksammades på problemet vilket nu resulterat i nya regler. Innebörden är att de gamla obalanserade rösträttsreglerna inte får tillämpas på stämmor efter 1 januari 2023. I stället ska huvudprincipen som nämnts inledningsvis alltid tillämpas. Det finns dock undantag. Det finns föreningar som har garageplatser upplåtna med bostadsrätt och där innehavarna kan vara externa och inte bo i huset. Eftersom det är bostadsrätt är man medlem. Men som sådan har man ett begränsat i intresse i föreningens verksamhet. Därför har man efter påpekande från Bostadsrättsorganisationen bibehållit möjligheten till att utforma begränsad rösträtt för dessa medlemmar.

Man kan ha synpunkter på lagändringen men i huvudsak tycker jag att den är bra. De som kan få problem är byggarna som vill ha kontroll så länge som möjligt under byggtiden. En annan typ av föreningar som haft synpunkter är sådana med andelsveckor. I dessa föreningar som kan ha hundratals medlemmar har man lite olika rösträttsregler till exempel en röst per veckoandel. Det blir många röster per bostadsrätt. I dessa föreningar måste man nu rösta enligt huvudregeln vilket kan innebära problem med hänsyn till föreningens verksamhet. n

48 | BO BÄTTRE 2/2023
Göran Olsson tidigare Vd för bostadsrättsorganisationen Bostadsrätterna. Med sina dryga 20 år inom organisationen (tidigare SBC) har han stor erfarenhet av bostadsrättsjuridik.
Prenumerera på Bo bättre till alla i styrelsen! Beställ din prenumeration på prenservice.se eller mejla prenhantering@flowyinfo.se Du kan också ringa 08-52218319 vardagar mellan kl 08:00 - 18:00 Styrelsepaket 299 :–2 nr till 5 styrelsemedlemmar

Nästa nummer av Bo bättre kommer den 28 september 2023

Tema: Säkerhet & trygghet

l Kanske är det dags att byta låssystem och dörrar. Vintern

är den period då risken för bostadsbränder är som störst. Avtalen för snö-röjning – här är alternativen.

Tema: Renovering & ombyggnad

l Bättra på ekonomin – så går det till att bygga om lokaler och outnyttjade utrymmen. Satsa på att renovera och minska el- och energikostnaderna från dag ett. Små och stora åtgärder som ger klirr i kassan.

Tema: Tillgänglighet

l Hög tillgänglighet ökar värdet på såväl fastigheten som bostadsrätterna. Så gör ni er fastighet mer tillgänglig såväl för de som är äldre som för barnfamiljer. Bo bättre guidar styrelsen!

Vill du marknadsföra dina produkter/tjänster mot styrelsen i Brf

Har styrelsen frågor?

Finn svaren på bobattre.se

Bobattre.se är den heltäckande webbplatsen för dig som är intresserad av bostadsrätt. Säkert var det något i detta nummer som inspirerade dig, bobattre.se hjälper dig att komma vidare.

l Våra experter ger tips och råd och svarar på frågor från våra läsare. Ämnesområdena varierar. På bobattre.se finns styrelseskolan där vår styrelseexpert Göran Olsson tar upp vilka regler som gäller och hur föreningen ska arbeta. Här finns även en rad juridiska frågeställningar som vår expert, advokat Jörn Liljeström, besvarar.

l Styrelseguiden En avdelning för bostadsrättsförening med nyttofunktioner, dokument och dokumentmallar.

l Nyhetsartiklar som gäller bostadsrätten inom, ekonomi, energi, lag och Rätt, miljö och nya bostadsrättsprojakt.

l Våra experter svarar på dina frågor om renovering, upphandling, avtal eller något annat? Ställ din fråga till oss på www.bobattre.se

l Bo bättre finns även på Facebook / Gilla oss på Facebook

FOTO: UNSPLASH
För annonsbokning kontakta Mie Karlsson tel.08-410 644 94 / 070-725 66 77
eller maila mie@rectamedia.se Välkommen som annonsör!

Spara energi och pengar med rätt produkter i tvättstugan

Sänk kostnaderna i den gemensamma tvättstugan med mer än 50 % bara genom att välja vatten- och energisnåla produkter. Med vår smarta energikalkyl räknar vi ut exakt hur mycket du sparar med ny jämfört med gammal tvättstugeutrustning. Den största energiboven är torkningen och därför erbjuder vi extra energisnåla torktumlare och torkskåp med värmepump. Vi har alla kvalitetsprodukter som krävs för att göra den gemensamma tvättstugan mer ekonomisk, hållbar och trivsam!

Vill du ha energispartips anpassade för din gemensamma tvättstuga? Nu kan du få specialisthjälp på plats. Boka kostnadsfri rådgivning på www.podab.se eller ring 031-752 01 00 så berättar vi mer om hur ni sänker era driftskostnader och sparar energi.

Drömtvättstugan finns i verkligheten. Skanna koden för att se hur drömmen blev sann eller besök www.podab.se/drom2

Specialister på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945
Gratis energikalkyl

Bo bättre

c/o Flowy AB

Box 3217

10364 Stockholm

Vi arbetar för att ge dig Stockholms bästa fastighetsförsäkring.

Det har vi gjort sedan 1746.

I snart 300 år har vi hjälpt Stockholms fastighetsägare att sova gott om nätterna med vetskapen att om något händer så har de stans bästa fastighetsförsäkring i ryggen. Vår Fastighetsförsäkring för BRF är speciellt framtagen för bostadsrättsföreningar och ger ett komplett skydd mot allt från brand och stöld till skadegörelse och vattenläckor. Finslipad under årens lopp för att alltid ge er rätt skydd i rätt tid.

Erbjudande till Bostadsrättsföreningar i Stockholm

Nu kan alla Stockholms BRF:er beställa hem ”Fastighetsvård – för säkerhets skull”, helt utan kostnad - en guide med konkreta tips och checklistor som hjälper er att ta hand om er BRF och minimera risken att något händer.

Beställ på brandkontoret.se/brf eller ring 08-545 286 00

Articles inside

Spara energi och pengar med rätt produkter i tvättstugan article cover image

Spara energi och pengar med rätt produkter i tvättstugan

1min
page 51
Har styrelsen frågor? Finn svaren på bobattre.se article cover image

Har styrelsen frågor? Finn svaren på bobattre.se

1min
page 50
Snart dags att utöva demokrati i brf:erna! article cover image

Snart dags att utöva demokrati i brf:erna!

2min
pages 48-50
Toppen, här sparar huset från 2,50% ränta! article cover image

Toppen, här sparar huset från 2,50% ränta!

1min
pages 47-48
Läsarfrågor article cover image

Läsarfrågor

6min
pages 44-46
Inglasning – lite fakta! article cover image

Inglasning – lite fakta!

1min
pages 40-42
Balkong påverkar värdet på bostadsrätten article cover image

Balkong påverkar värdet på bostadsrätten

1min
page 38
Större balkong på mångas önskelista article cover image

Större balkong på mångas önskelista

1min
pages 36-37
Balkongrenovering med känsla för funkis article cover image

Balkongrenovering med känsla för funkis

2min
pages 34-36
Vi tar hand om er fönsterentreprenad article cover image

Vi tar hand om er fönsterentreprenad

3min
pages 31-33
Balkongsäsong – dags för besiktning! article cover image

Balkongsäsong – dags för besiktning!

1min
pages 30-31
Några andra stambytesmetoder article cover image

Några andra stambytesmetoder

1min
page 27
Liten förening blir större kund hos en mindre entreprenör article cover image

Liten förening blir större kund hos en mindre entreprenör

4min
pages 24-26
VID ER SIDA. FRÅN EKONOMISK PLANERING TILL VÅRENS PLANTERING. article cover image

VID ER SIDA. FRÅN EKONOMISK PLANERING TILL VÅRENS PLANTERING.

1min
page 23
Rör-i-rör-metoden ger stammarna nytt liv article cover image

Rör-i-rör-metoden ger stammarna nytt liv

5min
pages 20-22
Vi ger nytt liv åt hemmet article cover image

Vi ger nytt liv åt hemmet

1min
page 18
Minska article cover image

Minska

2min
pages 16-17
Behöriga plattsättare och mattläggare för alla branschgodkända tätskikt på marknaden article cover image

Behöriga plattsättare och mattläggare för alla branschgodkända tätskikt på marknaden

1min
page 14
Upplands Väsby delar ut ängsfrön article cover image

Upplands Väsby delar ut ängsfrön

1min
page 14
Har ni övergivna cyklar som ska bort efter en cykelrensning? article cover image

Har ni övergivna cyklar som ska bort efter en cykelrensning?

1min
pages 13-14
Bekymmersfritt hissägande article cover image

Bekymmersfritt hissägande

3min
pages 11-13
Ett medlemskap som förenklar livet i föreningen article cover image

Ett medlemskap som förenklar livet i föreningen

1min
page 10
Hur hjälper bostadspolitiken i krisen? article cover image

Hur hjälper bostadspolitiken i krisen?

3min
pages 9-10
Föreningen sänkte elförbrukningen med hjälp av säkerhetsdörrar. article cover image

Föreningen sänkte elförbrukningen med hjälp av säkerhetsdörrar.

2min
page 7
Styrelsearbete pressat när kostnaderna ökar! article cover image

Styrelsearbete pressat när kostnaderna ökar!

2min
pages 4-6
Dags att uppdatera tvättstugan? Då har du hamnat rätt. article cover image

Dags att uppdatera tvättstugan? Då har du hamnat rätt.

2min
pages 2-3