The user logo

Wendy's Parkinson Journey Geniet van het leven

Linschoten, Netherlands

Wendy's Parkinson Journey Enjoying life with Parkinson's has been set up by Wendy van Wijk. Wendy: "I got my Parkinson's diagnosis in May 2017. It is so special to share the stories of people with Parkinson's in a magazine everybody can read. It gives positivity, connection, advice and it shows the possibilities what you still can do. For newly diagnosed it is an eye-opener. And a good way to get to know other people living with this disease and how they deal with specific symptoms. The complete stories you can find in the magazine. What do they do in life to stay positive, from which things do they get happy and what kind of advice does the person have for you. Stories which can inspire you to do things differently but also strengthen the feeling amongst each other to be there for each other. A magazine where we can stand up for each other and to bond. Share the stories with each other, feeling connectied and gives us a better understanding. Wendy’s Parkinson Journey Genieten van het leven met Parkinson is opgezet door Wendy van Wijk. Wendy: “Ik kreeg mijn Parkinson-diagnose in mei 2017. Het is zo bijzonder om de verhalen van mensen met Parkinson te delen in een tijdschrift dat iedereen kan lezen. Het geeft positiviteit, verbinding, advies en het laat de mogelijkheden zien wat je nog steeds kunt doen. Voor pas gediagnosticeerden is het een eye-opener. En een goede manier om andere mensen te leren kennen die met deze ziekte leven en hoe ze omgaan met specifieke symptomen. De complete verhalen vind je in het tijdschrift. Wat doen ze in het leven om positief te blijven, waar worden ze gelukkig van en wat voor advies heeft de persoon voor jou. Verhalen die je kunnen inspireren om dingen anders te doen, maar ook het gevoel onder elkaar versterken om er voor elkaar te zijn. Een tijdschrift waar we voor elkaar kunnen opkomen en elkaar kunnen verbinden. Deel de verhalen met elkaar, voel je verbonden en krijg meer begrip.”

Publications