Advertisement
The "Dental Media Grupa " user's logo

Dental Media Grupa

“Dental Media Grupa d.o.o.“ jedina je specijalizirana marketinška agencija u dentalnoj djelatnosti s jasnom vizijom pružanja potpune i kvalitetne usluge krajnjemu korisniku, doktoru dentalne medicine, kao i njegovu pacijentu.

Publications

Esthetic Design 2-2019


October 28, 2019

Esthetic Design 2-2018


November 8, 2018