Page 1

ISSN 1849-4862

The World’s Dental Newspaper · Croatian Edition Hrvatska, rujan 2017. - godina X br. 3

SPECIJAL: ENDODONCIJA

www.dental-tribune.com

MENADŽMENT

(Zlo)uporaba antibiotika Mitovi i istine o potrebi za primjenom antibiotika u stomatološkoj terapiji stranica 08

ESTETSKA MEDICINA

Nepojavljivanje pacijenata na dogovoreni termin

Novi tematski specijal u svakom broju Dental Tribunea

Koji su razlozi nepojavljivanja na termine? Mogu li se kvantificirati financijske posljedice? Postoje li moguća rješenja za to?

Sve o neinvazivnim i minimalno invazivnim metodama pomlađivanja i uljepšavanja stranica 20

stranica 31

NOVI KOMPOZITNI MATERIJAL S BIOAKTIVNIM STAKLOM može zaustaviti demineralizaciju dentina! MONCADA, Španjolska: Veliki broj istraživanja usmjeren na razvoj novih restaurativnih biomaterijala sa zaštitnim i remineralizacijskim svojstvima za borbu protiv zubnog karijesa. U novom istraživanju tim međunarodnih istraživača procijenio je učinkovitost dvaju dentalnih restaurativnih biomaterijala koji sadrže bioaktivna stakla u smanjenju enzimske degradacije dentinskih kolagenskih vlakana i poticanju remineralizacije. Salvatore Sauro, profesor na Katedri za dentalne biomaterijale i minimalno invazivnu dentalnu medicinu na Sveučilištu CEU Cardenal Herrera u Španjolskoj, surađivao je s nekoliko istraživača iz Finske, Brazila, Belgije, Njemačke i Velike Britanije, što je rezultiralo razvojem inovativnog biomaterijala za regeneraciju tvrdih zubnih tkiva. Bakterijski plak uzrokuje karijes zbog kiselina koje proizvode različite vrste bakterija. To je potaknulo intenzivnu istraživačku aktivnost na području razvoja novih restaurativnih biomaterijala sa zaštitnim i samoizlječivim remineralizacijskim svojstvima. U istraživanju profesor Salvatore Sauro, specijaliziran za razvoj inovativnih dentalnih bio-

Demineralizirani dentin s brojnim kolagenskim vlaknima, koji se, ako se ne remineralizira, degradira pod djelovanjem dentinskih proteolitičkih enzima. B: Dentin tretiran smolom s bioaktivnim staklom koji sadrži fluor s mineralnim talozima – znakovi remineralizacije.

materijala, surađivao je s nekoliko međunarodnih istraživača kako bi se postigao ovaj cilj. Međunarodna skupina istraživača proizvela je dva nova stomatološka restaurativna biomaterijala koja sadrže bioaktivna stakla i analizirala je njihovu učinkovitost u smanjenju enzimske autodegradacije kolagenskih vlakana i poticanju remineralizacije. Cilj istraživanja bio je procijeniti inhibiciju endogenih proteolitičkih enzima u dentinu i remineralizaciju

induciranu s dvije različite inovativne eksperimentalne smole koje sadrže bioaktivna stakla: jednu koja sadrži mikročestice Bioglass 45S5 i drugu koja sadrži mikročestice eksperimentalnog bioaktivnog stakla obogaćenog fluoridom i velikom količinom fosfata. Njihov antidegradacijski učinak analiziran je na potpuno demineraliziranim ljudskim uzorcima dentina nakon uranjanja u umjetnu slinu tijekom trideset dana imunohistokemijskim

procesom. Remineralizacija izazvana takvim eksperimentalnim bioaktivnim smolama procijenjena je s pomoću infracrvene spektroskopije i elektronske mikroskopije. Prema glavnom istraživaču i koautorima, "materijal na bazi smole koji sadrži eksperimentalno bioaktivno staklo obogaćeno fluoridom i fosfatima pokazalo se učinkovitijim u inhibiciji enzimski posredovane degradacije demineraliziranog dentinskog kolagena i bioaktivnijim u odnosu

na smolu koja je sadržavala Bioglass 45S5, uglavnom zbog fluoridnih iona, kao i zbog velike količine fosfata koje je oslobađao materijal. Time se ubrzala remineralizacija dentina i smanjila degradacija demineraliziranog dentinskog kolagena inhibicijom matričnih metaloproteinaza i cisteinskih katepsina. Ovakav tip eksperimentalnog bioaktivnog materijala bio bi, dakle, prikladniji za razvoj novih restaurativnih dentalnih materijala za kliničko liječenje dentalnog karijesa. Profesor Sauro svoje istraživačke aktivnosti obavlja uglavnom na Sveučilištu Cardenal Herrera (Španjolska), kao i na King's Collegeu u Londonu (UK) gdje ima počasno mjesto kao znanstveni predavač. Veći dio vremena provodi u razvoju minimalno invazivnih postupaka i bioaktivnih dentalnih kompozita za liječenje i restauriranje dentina zahvaćenog karijesom, poput onih analiziranih u ovom istraživanju, koji očito mogu spriječiti degradaciju dentinskog kolagena i Izazvati remineralizaciju demineraliziranog zubnog tkiva. Istraživanje pod naslovom “Effects of composites containing bioactive glasses on demineralized dentin” (Učinak kompozita s bioaktivnim staklima na demineralizirani dentin) objavljen je u časopisu Journal of Dental Research.

Portal www.dentalbazaar.hr je novi internetski portal za doktore dentalne medicine i dentalne tehničare čija je misija na jednome mjestu objediniti sve bitne informacije i ponude u svijetu dentala - za početak u Hrvatskoj, a kasnije i šire u regiji.

Novi portal za doktore dentalne medicine i dentalne tehničare


2

Novosti

Dental Tribune Croatian Edition

Projekt: „PoboljŁanje kvalitete dentalne zdravstvene zaŁtite u domovima za starije i nemoÊne osobe na podruËju grada Zagreba“

Dom zdravlja Zagreb-Zapad u partnerstvu s Udrugom za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi je realizirao jednogodišnji projekt pod nazivom: „Poboljšanje kvalitete dentalne zdravstvene zaštite u domovima za starije i nemoćne osobe na području grada Zagreba“ Projekt se provodio od 24. rujna 2015. do 24. rujna 2016, a bio je usmjeren prema korisnicima domova za starije i nemoćne osobe u zapad-

nom dijelu Grada Zagreba, s ciljem da im se pruži adekvatna dentalna skrb i razvije svijest o važnosti oralnog zdravlja i njegovog utjecaja na cjelokupan organizam i na kvalitetu života. Uz sufinanciranje od strane Ministarstva zdravstva investiralo se u nabavku prenosive stomatološke jedinice "ordinacije u malom" namijenjenoj za nepokretne i teško pokretne korisnike domova za starije osobe. Pokretna stomatološka jedinica sa svim potrebnim potrošnim materijalom i sitnim inventarom smo instalirali u domu, a doktori dentalne medicine, zaposlenici Doma zdravlja Zagreb Zapad su izlazili na teren i pružali dentalnu zdravstvenu zaštitu. Projektom su bila obuhvaćena

četiri doma za starije osobe u zapadnim dijelu grada: Dom za starije i nemoćne osobe Trešnjevka, uključivši i njihovu podružnicu u Drenovačkoj ulici; Dom za starije osobe Sv. Josip; Dom za starije Meridon; Dom za starije i nemoćne osobe Sanatorij Ćorluka. Provedbom ovog projekta u navedenim domovima obuhvaćeno je 300 korisnika, kojima su (uz prethodnu pisanu suglasnost) obavljeni pregledi usne šupljine, uzeti zubni statusi, te napravljeni potrebni stomatološki stomatološki zahvati. U sklopu radionica održana je i edukacija i savjetovanje o dentalnoj higijeni i oralnom zdravlju u trećoj životnoj dobi, podijeljeni edukativni letci, a doktori dentalne

medicine su odgovarali na pitanja štićenika vezana uz oralno zdravlje. Realizacija ovog projekta je učinila dentalnu zdravstvenu zaštitu dostupnom i teško pokretnim i nepokretnim osobama, te je izazvala veliki interes kod štićenika. Time se pozitivno djelovalo na oralno, ali i opće zdravlje kao i na kvalitetu života naših starijih sugrađana, korisnika domova za starije i nemoćne. Sve navedeno pokazuje da su javnost, struka i institucije prepoznale kvalitetu ovog projekta i njegov doprinos poboljšanju oralnog, ali i općeg zdravlja naših starijih sugrađana, a prikupljena iskustva su poslužila za planiranje budućih aktivnosti na ovom području.

Produljeno dojenje povećava rizik od razvoja karijesa ADELAIDE, Australija: istraživanje provedeno na Sveučilištu u Adelaideu ukazuje na to da djeca koja su dojena najmanje dvije godine mogu imati veći rizik od razvoja karijesa na zubima. Istraživači su uzeli u obzir i unos šećera iz hrane. Cilj istraživanja bio je procijeniti učinak produljenog dojenja na dječje zube. Glavna istraživačica, dr. Karen Glazer Peres sa Stomatološkog fakulteta u Adelaideu, objasnila je da djeca koja su još dojena u dobi od dvije ili više godina imaju povećan rizik od razvoja problema sa zubima, uključujući karijes, ispune i vađenje. Prema istraživanju, njihov rizik od karijesa ranog djetinj-

stva bio je 2,4 puta veći u usporedbi s onima koji su dojili samo do prve godine života. Međutim, istraživači su otkrili da dojenje u dobi od 13 do 23 mjeseca nije imalo utjecaja na pojavu zubnog karijesa. Ukupno je uključeno 1129 djece rođene 2004. u Pelotasu u Brazilu, zajednici gdje se provodi javna

fluoridacija vode. Podaci o dojenju prikupljeni su pri rođenju i kada su djeca imala tri mjeseca te jednu i dvije godine. Osim toga, podaci o potrošnji šećera prikupljeni su u dobi od 2, 4 i 5 godina. Uzimajući u obzir i potrošnju šećera kod djece, analiza je pokazala da je dulje dojenje nezavisni čim-

RIJEČ UREDNICE

Najnovija zbivanja u endodonciji nastoje klinički postupak učiniti što jednostavnijim i predvidljivijim. Uočava se trend prelaska na strojnu instrumentaciju, smanjenja broja instrumenata, uvode se jednokratni instrumenti kako bi se smanjio rizik od njihova loma, instrumentacija zakrivljenih kanala postaje sve sigurnija – industrija jednostavno svakom korisniku pokušava zajamčiti uspjeh endodontske terapije. Ne smije se zaboraviti da se uspješno obraditi mogu samo oni kanali koji se i pronađu pa se tako sve više propagira rad uz optička pomagala, osobito dentalni mikroskop, koji omogućuje jednostavnije pronalaženje kanala, otkrivanje slabije

očišćenih dijelova kanala, pukotina itd. Na raspolaganju je i CBCT za trodimenzionalni prikaz kanalnog sustava kako bi se prije početka terapije dobio jasan uvid u anatomiju i potencijalne probleme. Nove mogućnosti znače i nove izazove za kliničare. Međutim, mnogi se u svakodnevnoj praksi još uvijek suočavaju s "bazičnim" pitanjima: kada je indicirana endodontska terapija i kako to odrediti; gdje su granice endodontske terapije; kada je potrebno u terapiju uključiti antibiotike, a kada ne; kako unaprijediti dezinfekciju korijenskih kanala koja je ključna za dugoročni terapijski uspjeh; treba li endodontsku terapiju pokušati provesti na baš

svakom zubu prije odluke o vađenju i što sa zubom nakon endodontske terapije? U tematskom specijalu ovog izdanja pokušat ćemo odgovoriti na navedena pitanja. Ono što je važno jest da terapeut treba naučiti procijeniti vlastite sposobnosti i mogućnosti s obzirom na sredstva koja su mu na raspolaganju, odrediti vlastite granice i znati kada je bolje uključiti specijalistu. Upućenost u materiju ključna je za objektivnu procjenu situacije. Samo tko ima dovoljno znanja, može odlučivati za dobrobit svojih pacijenata. Stoga se ponovno naglašava važnost informiranja i trajne edukacije, a nadamo se da i Dental Tribune ima mali doprinos u tome.

benik rizika za teški oblik karijesa, gubitak zubi i broj ispuna. "Dojenje je neupitno optimalan izvor prehrane dojenčadi. Stomatolozi trebaju poticati majke na dojenje, ali isto tako savjetovati ih o riziku. Opće preporuke kao što su fluoridacija, ali i četkanje dječjih zubi fluoridnim pastama za zube prije odlaska u krevet mogu pomoći u sprečavanju zubnog karijesa", rekla je Peres. Istraživanje pod nazivom “Impact of prolonged breastfeeding on dental caries: A population-based birth cohort study” (Utjecaj produljenog dojenja na karijes zubi: kohortno istraživanje od rođenja) objavljeno je u časopisu Pediatrics.

RIJEČ UREDNICE

The World’s Dental Newspaper · Croatian & BiH Edition

LICENSING BY DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL PUBLISHER - TORSTEN OEMUS GROUP EDITOR - Daniel Zimmermann newsroom@dental-tribune.com Tel.: +44 161 223 1830 CLINICAL EDITORS Magda Wojtkiewicz; Nathalie Schüller EDITORS - Kristin Hübner; Yvonne Bachmann MANAGING EDITOR & SOCIAL MEDIA MANAGER Monique Mehler MANAGING EDITOR & HEAD OF DTI COMMUNICATION SERVICES - Marc Chalupsky COPY EDITORS - Sabrina Raaff PUBLISHER/PRESIDENT/CEO- Torsten R. Oemus CHIEF FINANCIAL OFFICER - Dan Wunderlich CHIEF TECHNOLOGY OFFICER - Serban Veres BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER - Claudia Salwiczek-Majonek PROJECT MANAGER ONLINE - Tom Carvalho JUNIOR PROJECT MANAGER ONLINE - Hannes Kuschick E-LEARNING MANAGER - Lars Hoffmann EDUCATION DIRECTOR TRIBUNE CME Christiane Ferret EVENT SERVICES/PROJECT MANAGER Sarah Schubert TRIBUNE CME & CROIXTURE TEAM ASSISTANT Julia Maciejek MARKETING SERVICES -Nadine Dehmel SALES SERVICES - Nicole Andrä ACCOUNTING SERVICES - Anja Maywald; Karen Hamatschek; Manuela Hunger MEDIA SALES MANAGERS - Antje Kahnt (International); Barbora Solarova (Eastern Europe); Hélène Carpentier (Western Europe); Matthias Diessner (Key Accounts); Melissa Brown (International); Peter Witteczek (Asia Pacific);Weridiana Mageswki (Latin America) EXECUTIVE PRODUCER Gernot Meyer ADVERTISING DISPOSITION Marius Mezger DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL GmbH Holbeinstr. 29, 04229, Leipzig, Germany Tel.: +49 341 48 474 302 Fax: +49 341 48 474 173 info@dental-tribune.com www.dental-tribune.com DENTAL TRIBUNE ASIA PACIFIC Ltd. c/o Yonto Risio Communications Ltd. Room 1406, Rightful Centre 12 Tak Hing Street, Jordan, Kowloon, Hong Kong Tel.: +852 3113 6177 | Fax: +852 3113 6199 TRIBUNE AMERICA, LLC 116 West 23rd Street, Ste. 500, New York, N.Y. 10011, USA Tel.: +1 212 244 7181 | Fax: +1 212 244 7185

CROATIAN EDITION VLASNIK LICENCE Dental Media Grupa d.o.o. Kolodvorska 1A,, 10410 Velika Gorica IZDAVAČ Dental Media Grupa d.o.o. Tel.:+385 (0)1 6251 990, Fax: +385 (0)1 7897 008 www.dentalmedia.hr info@dentalmedia.hr DIREKTOR Sanela Drobnjak, dipl.oec. GLAVNI UREDNIK Doc. dr. sc. Slađana Milardović Ortolan, dr. med. dent. GRAFIKA Studio Anegdota PRIJEVOD Doc. dr. sc. Slađana Milardović Ortolan, dr. med. dent. LEKTOR Jasmina Škoda, prof. hr. jezika i književnosti MARKETING Dental Media Grupa d.o.o. TISAK Radin print d.o.o. NAKLADA 4000 primjeraka Slijedeće izdanje Dental Tribune-a izlazi u prosincu 2017. godine

DTI - VLASNIČKA STRUKTURA

Urednica Doc. dr. sc. Slađana Milardović Ortolan, dr. med. dent. spec. stom. protetike Zavod za fiksnu protetiku Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu e-mail: milardovic@sfzg.hr

TVRTKA, NAKLADNIK Dental Media Grupa d.o.o. MATIČNI BROJ 02293749, OIB: 82547088036 ODGOVORNA OSOBA NAKLADNIKA Sanela Drobnjak, dipl.oec. SJEDIŠTE NAKLADNIKA Kolodvorska 1A,, 10410 Velika Gorica TELEFON I TELEFAKS NAKLADNIKA Tel.: 01/ 6251 990; fax: 01/ 7897 008 E-POŠTA I WEB-STRANICA NAKLADNIKA info@dentalmedia.hr www.dentalmedia.hr VLASNIK NAKLADNIKA I POSTOTAK UDJELA U VLASNIŠTVU Dental Media Grupa d.o.o., 100% vlasništvo NAZIV MEDIJA Dental Tribune International VRSTA MEDIJA tiskani


Novosti

Dental Tribune Croatian Edition

Zürich, ŠVICARSKA: Trigeminalnu neuralgiju karakterizira oštra, probadajuća bol u području zubi i/ili lica. Standardna terapija kronične boli živca može imati teške nuspojave. Švicarski istraživači sada su razvili novu tvar koja učinkovito inhibira bol, a pacijenti je dobro podnose. Oštra, sijevajuća bol koja zahvaća lice i/ili zube, poznata kao neuralgija trigeminusa, jedna je od najgorih kroničnih boli živca. Najčešće je izaziva dodir, kao kod brijanja, šminkanja, tuširanja, ali i govor ili čak nalet vjetra. Uzrok je obično iritacija trigeminalnog živca koji je odgovoran za senzoričku inervaciju lica, dijelova vlasišta i usne šupljine. Zahvaljujući novoj tvari koja se nalazi u fazi testiranja, bol bi se mogla smanjiti do podnošljive razine, kao što pokazuju obećavajući rezultati međunarodnog istraživanja u koje je uključen Centar za dentalnu medicinu Sveučilišta u Zürichu. Bolni signal do mozga se prenosi aktivacijom natrijevih kanala u membranama živčanih stanica. Natrijev kanal Nav1.7 često ima ekspresiju u živcima koji provode bol, a veći intenzitet boli povezan je s većom aktivnosti kanala. Blokiranje tog natrijeva kanala, npr. lokalnim anestetikom, inhibira bol. Pretpostavlja se da je kod neuralgije trigeminusa oštećenje živaca locirano u području baze lubanje. Međutim, to područje teško je dosegnuti lokalnom injekcijom te je stoga indicirana medikamentozna terapija. Nova tvar BIIB074 koja se testira u okviru istraživanju, inhibira Nav1.7 ovisno o aktivnosti. To znači da što je natrijev kanal aktivniji, jači je učinak blokiranja BIIB074. Za razliku od toga, trenutačno dostupni lijekovi blokiraju Nav1.7 bez obzira na aktivnost živca, što obično rezultira ozbiljnim nuspojavama. "Za razliku od običnih lijekova koji često uzrokuju umor i probleme s koncentracijom, BIIB074 osim što je učinkovit, također ima vrlo dobru podnošljivost," objasnio je dr. Dominik Ettlin, stručnjak Centra za dentalnu medicinu Sveučilišta u Zürichu. "U sljedećim fazama istraživanja testirat ćemo novu tvar na još više ispitanika čime će se otkriti je li nada za učinkovitije suzbijanje bolova opravdana," zaključio je. Istraživanje pod nazivom "Sigurnost i učinkovitost selektivnog blokatora natrijeva kanala Nav1.7 u bolesnika s neuralgijom trigeminusa: dvostruko slijepo, randomizirano istraživanje s placebom - faza 2a" objavljeno je u časopisu Lancet Neurology Journal.

F R TO P W OM CO IL TH M LB E P E IN AN PR D IE ES US S EN TR T Y

Znanstvenici razvijaju lijek protiv NEURALGIJE TRIGEMINUSA

25TH INTERNATIONAL DENTAL FAIR

12. - 14. 10. 2017 Prague Exhibition Grounds Holešovice www.pragodent.eu

T S E G IG B E N H I T R I A F L A T DEN REPUBLIC CZECH

3


4

Novosti

Dental Tribune Croatian Edition

Radni dan od 12 sati kao čimbenik rizika Beč, AUSTRIJA – Fleksibilnije radno vrijeme, tro- ili četverodnevni radni tjedan, 12-satni radni dan – rasprava oko podijele vremena koje se provodi na poslu aktualnija je nego ikad. Novo objavljeno istraživanje dr. Gerharda Blaschea i dr. Daniela Haluza iz Centra za javno zdravstvo, o stanju umora ljudi nakon 12-satnog radnog dana pokazalo je da tako dugo radno vrijeme značajno povećava dnevni umor koji se ne može kompenzirati kratkim preostalim slobodnim vremenom, ali s druge strane rastu zdravstveni rizici i povećava se rizik od nesreća i pogrešaka. Istraživanje je provedeno na njegovateljicama u Austriji nakon 12-satnog radnog dana. Istraživači su naveli: "Umor je tijekom 12-satnog radnog dana tri i pol puta veći

nego u neradnim danima, a značajno raste i nakon dva uzastopna 12-satna radna dana. Oporavak tijekom kratkog ostatka dana nedovoljan je za uspostavljanje ravnoteže." Istraživanje je pokazalo da su nakon dva uzastopna dana s dvanaest sati rada potrebna tri dana odmora da se tijelo u potpunosti oporavi. Obično najkasnije nakon desetog sata dolazi do znatnog pada učinkovitosti uključujući i povećanu opasnost od nezgoda na poslu ili u prometu. Stoga dnevno radno vrijeme obično ne bi trebalo prelaziti osam sati, zaključak je istraživanja. Dr. Blasche: „To pokazuje da je naš trenutni osmosatni sustav zdrav temelj. Oni koji godinama rade 50 ili više sati tjedno imaju povećan rizik od kardiovaskularnih i psihičkih bolesti, što osobito vrijedi za žene. "Ovo je vjerojatno posljedica dodatnog tere-

ta brige za kućom i djecom." Duži radni dani ili spajanje radnih sati u duže blokove također nema smisla. Za učinkovitost je u tom slučaju zbog povećanog umora potrebno uložiti nerazmjerno veći napor s pripadajućim stresnim odgovorom. Štoviše, akumulirani umor sprečava stvarno uživanje u slobodnom vremenu. U današnjem društvu, gdje se sve mjeri na temelju poslovnog uspjeha i profita, ljudi su skloni iscrpljivanju. Stoga bi poslodavci trebali poticati radnike da koriste razumne pauze kako bi dugoročno imali koristi od njih. (Izvor: Blasche G., Bauböck V. M., Haluza D. Samoprocjena umora i oporavka kod medicinskih sestara. International Archives of Occupational and Environmental Health. 2017.90:197-205. DOI 10.1007/ s00420-016-1187-6.).

Manje je više: u istraživanju analizirana obilježja "savršenog" osmijeha Širok, sramežljiv, lažan – osmjesi se opisuju na mnogo različitih načina. Međutim, kako ljudi percipiraju izraz lica u društvenoj interakciji i neverbalnoj komunikaciji može se značajno razlikovati, pokazalo je novo istraživanje sa Sveučilišta u Minnesoti. U istraživanju je zadatak 802 sudionika bio da procijene percipirani učinak 27 računalno animiranih osmijeha (vrlo loše do vrlo dobro), njihovu istinitost (lažan ili pravi), ugodu (jezivo do ugodnog) i izražene emocije (bijes, prezir, gađenje, strah, sreća, tuga ili iznenađenje). Animirani izraz promijenjen je varijacijama položaja kuta usta, veličine osmijeha, vidljivosti zubi i simetričnosti osmijeha.

Rezultati ukazuju na to da za osmijeh koji osvaja, onaj koji se percipira kao istinit i ugodan, vrijedi – manje je više. U pro-

učavanju, osmijesi s osrednje podignutim kutovima usnica bolje su ocijenjeni, dok su široki osmijesi otvorenih usnica često

interpretirani kao znak straha ili preziranja. Zapravo, dva osmijeha s najnižom ocjenom bila su jako velikom vidljivošću zubi.

Iako su druga istraživanja pokazala da je simetrija lica često percipirana kao ljepša od asimetrije, malo nakrivljeni osmijesi ocijenjeni su bolje u ovom istraživanju. Prema istraživačima, ovaj rezultat u skladu je s načelima dizajniranja osmijeha, kod kojeg dinamička simetrija, koja je vrlo slična, ali ne i identična statičkoj simetriji, omogućuje vitalniji, dinamičniji, jedinstven i prirodan osmijeh. Rezultati istraživanja mogli bi imati široku primjenu na različitim područjima, kao što su kirurgija i rehabilitacija kod pojedinaca koji su doživjeli traume. Istraživanje, pod naslovom "Dinamička svojstva uspješnog osmijeha", objavljeno je u časopisu PLOS ONE.


Dentsply Sirona

Dental Tribune Croatian Edition

5

Direktna postendodontska opskrba kaviteta I. i II. razreda - Prikaz slučaja Autor: dr. M. Holzmeier Prikazuje se slučaj u kojemu je korišten SDR® Plus za koronarno brtvljenje i punjenje kaviteta bulk tehnikom u jednom koraku. S obzirom na dubinu većine kaviteta nakon endodontskog liječenja, mogućnost izrade ispuna bulk tehnikom uvelike olakšava postupak. U prikazanom slučaju korišten je SDR® Plus za

punjenje kaviteta I. i II. razreda u slojevima debljine do 4 mm odmah nakon punjenja korijenskog kanala. Samonivelirajuća konzistencija, kao i smanjeno naprezanje uslijed polimerizacijske kontrakci-

Prije

je kompozita SDR® Plus u kavitetima (Van Ende i sur. 2016.) omogućuju optimalnu prilagodbu i adheziju ispuna i posljedično koronarno brtvljenje. Još jedna prednost bulk kompozita je njegova tran-

sparencija zbog čega je jednostavnije ponovno pronaći ulaze u korijenske kanale, npr. u slučaju izrade nadogradnje. Ovaj slučaj riješen je u suradnji s dr. Garlichsom (Kiel, Njemačka).

1

2

3

4

5

6

Literatura References: Van Ende A, De Munck J, Van Landuyt K, Van Meerbeek B. Effect of bulk-filling on the bonding efficacy in occlusal Class I cavities. J Adhes Dent 18:119-24 (2016.).

“Once you’ve experienced the procedural freedom of Celtra Duo (ZLS), you’ll never want to be clinically constrained by a block that locks you into only one processing pathway.”

Poslije 7

8

O autoru —Andrew Hall, DMD Dr. M. Holzmeier Crailsheim, Germany

Slika 1. Direktni ispuni I. i II. razreda nakon endodontskog liječenja. Trepanacijski otvori omogućuju pristup kanalima ● Slika 2. Korijenski kanali napunjeni su gutaperkom i cementom (AH® Plus) ● Slika 3. Postupak jetkanja ortofosfornom kiselinom (Conditioner 36) ● Slika 4. Nakon ispiranja i sušenja kaviteta nanesen je adheziv za jetkajuće-ispiruću tehniku Prime&Bond® XP. Adheziv je blago ispuhan i svjetlosno polimeriziran ● Slika 5. Punjenje kaviteta I. razreda bulk tehnikom (slojevima debljine do 4 mm) kompozitom SDR® Plus i svjetlosna polimerizacija ● Slika 6. Okluzalna površina rekonstruirana je univerzalnim kompozitom ceram.x® ● Slika 7. MOD-matrica postavljena je oko drugog zuba nakon čega je nanesen Prime&Bond ● Slika 8. Nakon punjenja kaviteta II. razreda bulk tehnikom kompozitom SDR® Plus, okluzalna površina rekonstruirana je kompozitom ceram.x® u sloju od 2 mm.

Celtra® Duo “Once you’ve experienced the procedural freedom of Celtra Duo (ZLS), you’ll never want to be clinically constrained by a block that locks you into only one processing pathway.” —Andrew Hall, DMD

Zirconia-Reinforced Lithium Silicate (ZLS) Block

Developed to make a difference Powered by a unique ultra-fine microstructure, Celtra Duo (ZLS) is the only CEREC® block that allows a choice of processing options: MILL & FIRE or MILL & POLISH. And it’s always up to the dentist to decide which solution is appropriate for the case at hand. The unique microstructure provides a final restoration that combines strength and beauty with high edge stability. Just try it. Contact us to learn how Celtra Duo (ZLS) can make a difference in your practice. 855.723.5872 celtra-dentsplysirona.com

Celtra® Duo

Zirconia-Reinforced Lithium Silicate (ZLS) Block

CA25-110229_CeltraDuoAD_DenEcon.indd 1

12/20/16 3:52 PM


6

Specijal: Endodoncija

Dental Tribune Croatian Edition

DIJAGNOSTIKA u endodonciji Autor: dr. Gerald N. Glickman U prošlosti korištene su različite podjele za klasifikaciju endodontskih bolesti1. Nažalost, većina se temeljila na patohistološkom umjesto na kliničkom nalazu, što je često dovodilo do zbunjujuće terminologije i pogrešnih dijagnoza2. Glavna svrha postavljanja ispravne dijagnoze je određivanje potrebne terapije.3,4 Posljedica pogrešne dijagnoze obično je neprimjerena terapija. To može značiti da se endodontsko liječenje provodi kada nije potrebno ili da se liječenje izostavi, odnosno da se provede neka druga terapija kada je indicirana endodontska. Još jedna svrha razvoja jedinstvenog klasifikacijskog sustava je mogućnost komunikacije između edukatora, kliničara, studenata i istraživača. Jednostavan i praktičan sustav koji koristi pojmove povezane s kliničkim nalazima nužan je i pomoći će kliničaru da razumije progresivnu prirodu pulpnih i periapikalnih bolesti usmjeravajući ga prema najprikladnijem terapijskom pristupu za svako stanje. Godine 2008. Američka udruga endodonata održala je konsenzusnu konferenciju kako bi standardizirala dijagnostičke pojmove koji se koriste u endodonciji 1. Cilj je bio dati univerzalne preporuke za postavljanje dijagnoze, razviti standardizirane definicije ključnih dijagnostičkih pojmova koje će prihvatiti endodonti, edukatori, opći stomatolozi i studenti, razriješiti probleme povezane s dijagnostičkim testovima i interpretacijom rezultata te odrediti rendgenske kriterije, objektivne rezultate testova i kliničke kriterije koji su potrebni za validaciju dijagnostičkih pojmova utvrđenih na konferenciji. I Američka udruga endodonata i Američki odbor za endodonciju prihvatili su ove pojmove i preporučili njihovo korištenje u svim disciplinama dentalne medicine5-7. Svaki dijagnostički pojam definirat će se u nastavku s tipičnim kliničkim i rendgenskim nalazima u kombinaciji s reprezentativnim slučajevima. Međutim, kliničari moraju shvatiti da su bolesti pulpe i periapikalnih tkiva dinamične i progresivne i kao takvima, njihovi znakovi i simptomi ovisit će o stupnju napredovanja bolesti i općem stanju pacijenta. Tu postoje i ograničenja povezana s aktualnim načinima testiranja vitaliteta pulpe, kao i kliničkim i rendgenskim pretragama. Kako bi se predložila pravilna terapija, potpuna dijagnoza mora sadržavati dijagnozu stanja pulpe i periapikalnih tkiva za svaki zub.

Klinički pregled i dijagnostički postupci

Postavljanje endodontske dijagnoze slično je slaganju slagalice – dijagnoza se ne može postaviti na temelju jedne izolirane informacije4. Kliničar mora sustavno prikupiti sve potrebne informacije za ispravnu dijagnozu. Nakon

uzimanja medicinske i stomatološke anamneze kliničar bi trebao u svojoj glavi formulirati preliminarnu, ali logičnu dijagnozu, osobito ako postoji glavna pritužba. Za potvrđivanje preliminarne dijagnoze zatim se koriste kliničke i rendgenske pretrage u kombinaciji s temeljitim parodontološkim pregledom i kliničkim testiranjem vitaliteta pulpe i periapikalnim testovima4. U nekim slučajevima na temelju kliničkog i rendgenskog nalaza ne može se ništa zaključiti ili se dobiju višeznačni rezultati. Važno je shvatiti da terapiju ne bi trebalo započeti bez pouzdane dijagnoze i u takvim situacijama pacijent mora čekati njezino potvrđivanje ili se treba poslati specijalistu.

Dijagnostička terminologija koju su odobrili Američka udruga endodonata i Američki odbor za endodonciju5-7 Dijagnoze bolesti pulpe9-14

Normalna pulpa je klinička dijagnostička kategorija kod koje je pulpa bez simptoma s normalnim odgovorom na testove vitaliteta. Iako pulpa možda nije histološki normalna, "klinički normalna" pulpa daje kratak i prolazan odgovor na testiranje hladnoćom koji ne traje više od jedne do dvije sekunde nakon uklanjanja podražaja. Nije moguće postaviti pravilnu dijagnozu bez usporedbe sumnjivog zuba sa susjednim i kontralateralnim zubima. Najbolje je prvo testirati susjedne i kontralateralne zube kako bi se pacijent upoznao s iskustvom normalnog odgovora na hladnoću. Reverzibilni pulpitis temelji se na subjektivnim i objektivnim pokazateljima koji ukazuju na to da će upala nestati i da će se pulpa vratiti u normalno stanje nakon uklanjanja uzroka. Nelagoda se osjeća na podražaj poput hladnoće ili slatkoga i nestaje unutar nekoliko sekundi nakon njegova uklanjanja. Tipična etiologija može uključivati ogoljeni dentin, karijes ili duboke ispune. Ne postoje tipični rendgenski znakovi u periapikalnom području oko sumnjivog zuba i bol koja se javlja nije spontana. Nakon uklanjanja uzroka (npr. karijesa i izrade ispuna, prekrivanja izloženog dentina) potrebna je daljnja procjena kako bi se odredilo je li se reverzibilni pulpitis vratio u normalno stanje. Iako dentinska preosjetljivost sama po sebi nije upalni proces, svi simptomi tog stanja imitiraju ireverzibilni pulpitis. Simptomatski ireverzibilni pulpitis temelji se na subjektivnim i objektiv-

nim nalazima koji ukazuju na to da je vitalna pulpa nesposobna ozdraviti i da je indicirano endodontsko liječenje. Simptomi uključuju oštru bol na termičke podražaje, produljenu bol (često 30 sekundi ili duže nakon uklanjanja podražaja), spontanu bol i prenesenu bol. Ponekad bol može biti naglašena posturalnim promjenama poput savijanja tijela te bezreceptni analgetici obično nisu učinkoviti. Uobičajena etologija uključuje duboki karijes, velike ispune ili lomove koji izlažu pulpno tkivo. Zubi sa simptomatskim ireverzibilnim pulpitisom mogu biti teški za postavljanje dijagnoze jer upala još nije dosegnula periapikalna tkiva pa nema bolnog odgovora ili nelagode na perkusiju. U takvim slučajevima anamneza i termička testiranja primarni su alati za procjenu stanja pulpe. Asimptomatski ireverzibilni pulpitis je klinička dijagnoza koja se temelji na subjektivnim i objektivnim nalazima koji ukazuju na to da je vitalna upaljena pulpa nesposobna za ozdravljenje i da je indicirano endodontsko liječenje. Ovi slučajevi nemaju kliničkih simptoma i obično normalno odgovaraju na termička testiranja, ali mogu imati traumatska oštećenja ili duboki karijes koji može rezultirati otvaranjem pulpe nakon uklanjanja. Nekroza pulpe je klinička dijagnostička kategorija koja ukazuje na odumiranje dentalne pulpe što zahtijeva endodontsko liječenje. Pulpa ne odgovara na testove vitaliteta i nema nikakvih simptoma. Nekroza pulpe sama po sebi ne uzrokuje apikalni parodontitis (bol na perkusiju ili rendgenske dokaze resorpcije kosti) sve dok se ne inficira kanal. Neki zubi ne odgovaraju na testove zbog kalcifikacije, nedavnih trauma ili jednostavno zbog višeg praga podražaja. Kao što je već navedeno, upravo to je razlog zašto se svi testovi moraju provesti komparativno, primjerice neki pacijenti ne odgovaraju na termičke testove ni na jednom zubu. Prethodno liječena pulpa je klinička dijagnostička kategorija koja ukazuje na to da je zub u prošlosti endodontski liječen i da su kanali napunjeni različitim materijalima, osim intrakanalnim ulošcima. Takvi zubi ne odgovaraju na termičke i električne podražaje tijekom testiranja vitaliteta. Ranije započeta terapija je klinička dijagnostička kategorija koja označava da je zub prethodno bio liječen djelomičnom endodontskom terapijom, kao što je pulpotomija ili pulpektomija. Ovisno o razini terapije, zub može ili ne mora reagirati na testove vitaliteta.

1

2

3

4

5

6

7

DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI U ENDODONCIJI8 Medicinska /stomatološka anamneza

prethodni/nedavni zahvati

Glavna pritužba

simptomi, trajanje, mjesto, početak, podražaj, lijekovi

Klinički pregled

simetrija lica, fistula, meko tkivo, status parodonta (sondiranje, mobilnost), karijes, ispuni (oštećeni, nedavno postavljeni)

Klinički testovi: pulpni, periapikalni

hladnoća, struja, toplina, perkusija, palpacija, zagriz

Analiza rendgenskih snimki

nove periapikalne, zagrizom u traku, CBCT

Dodatni testovi

transluminacija, selektivna anestezija

Dijagnoze periapikalnih bolesti9-14

Normalna periapikalna tkiva nisu osjetljiva na perkusiju ili palpaciju, a rendgenski je lamina dura oko korijena intaktna i prostor parodontnog ligamenta je ujednačen. Kao i kod pulpe, usporedno ispitivanje perkusijom i palpacijom treba uvijek početi sa zdravim zubima kao referentno stanje za pacijenta. Simptomatski apikalni parodontitis je upala, obično periapikalnog parodonta, koja uzrokuje kliničke simptome koji uključuju bolan odgovor na zagriz i/ili perkusiju i palpaciju. To može ili

ne mora biti popraćeno promjenama na rendgenskim snimkama (tj. ovisno o uznapredovalosti bolesti širina parodontnog ligamenta može biti normalna ili postoji periapikalna radiolucencija). Jaka bol na perkusiju i/ili palpaciju ukazuje na degeneraciju pulpe što zahtijeva endodontsko liječenje. Asimptomatski apikalni parodontitis je upala i destrukcija periapikalnog parodonta čiji je uzrok pulpa. Manifestira se kao periapikalna radiolucencija bez kliničkih simptoma (bez boli na perkusiju ili palpaciju). Kronični apikalni apsces je upalna reakcija na infekciju pulpe i nekrozu


Specijal: Endodoncija

Dental Tribune Croatian Edition

karakteriziranu postupnim početkom, s malo ili nimalo nelagode i povremenim cijeđenjem gnoja kroz fistulu. Rendgenski obično postoje znakovi koštane resorpcije u obliku radiolucencije. Kako bi se identificirao izvor iscjetka kroz fistulu, štapić gutaperke pažljivo se uvodi u fistulu dok se ne zaustavi i snimi se rendgenska snimka. Akutni apikalni apsces je upalna reakcija na infekciju pulpe i nekrozu koju karakteriziraju ubrzan nastanak, spontana bol, ekstremna osjetljivost zuba na pritisak, stvaranje gnoja i oticanje okolnih tkiva. Ne mora biti rendgenskih znakova destrukcije, a pacijent često osjeća slabost, ima vrućicu i limfadenopatiju. Kondenzirajući osteitis je difuzna radioopakna lezija koja predstavlja lokaliziranu koštanu reakciju na slabi upalni podražaj koji se obično vidi na vrhu zuba.

osjetljivosti na perkusiju ili palpaciju u tom području. Dijagnoza: nekroza pulpe; asimptomatski apikalni parodontitis. Terapija je endodontsko liječenje nakon čega slijedi izbjeljivanje i izrada ispuna. Na donjem lijevom prvom kutnjaku otkrivena je relativno velika periapikalna radiolucencija koja je uključivala mezijalni i distalni korijen, kao i furkaciju (slika 5.). Test vitaliteta hladnoćom bio je negativan s normalnom reakcijom na palpaciju i perkusiju. Postojala je fistula na sredini pričvrsne gingive vestibularno koja je locirana štapićem

se sastojala od endodontskog liječenja i trajnog ispuna. Oko gornjeg lijevog bočnog sjekutića postojala je apikalna radiolucencija (slika 7.). U povijesti nije bilo boli te je zub i dalje bez simptoma. Nije bilo odgovora na test hladnoćom ili strujom, dok su susjedni zubi normalno reagirali. Nije utvrđena osjetljivost na perkusiju ili palpaciju. Dijagnoza: nekroza pulpe; asimptomatski apikalni parodontitis. Terapija se sastojala od endodontske terapije i trajnog ispuna.

NiTi IGLE ZA STROJNU OBRADU ELEKTRIČNIM PRAŽNJENJEM

HyFlex™ EDM

Primjeri kliničkih slučajeva

• Do 700% veća otpornost na lom • Posebno otvrdnuta površina • Manje ispuna potrebno za uspješno liječenje

ORIFICE OPENER

(opcionalno)

25 / .12 Glidepath File 10 / .05

HyFlex™ OneFile 25 / ~ FINISHING FILES (opcionalno)

40 / .04 50 / .03 60 / .02

www.coltene.com 002425

Donji prvi kutnjak bio je preosjetljiv na hladnoću i slatko u posljednjih nekoliko mjeseci, ali su se simptomi smanjili (slika 1.). U trenutku dolaska nije bilo odgovora na termičke testove i postojala je osjetljivost na zagriz i bol na perkusiju. Rendgenski su se uočavale difuzne radioopakne tvorbe oko apeksa korijena. Dijagnoza: nekroza pulpe; simptomatski apikalni parodontitis s kondenzacijskim osteitisom. Indicirano je endodontsko liječenje i nadograđivanje zuba. S vremenom bi se kondenzacijski osteitis trebao djelomično ili potpuno povući15. Nakon izrade zlatne krunice na gornjem desnom drugom kutnjaku pacijent se žalio na osjetljivost na vruće i hladne tekućine; u trenutku dolaska bol se javljala spontano (slika 2.). Nakon testa hladnoćom pacijent je osjetio bol koja je ostala 12 sekundi nakon uklanjanja podražaja. Reakcije na perkusiju i palpaciju bile su normalne; rendgenski nije bilo dokaza o koštanim promjenama. Dijagnoza: simptomatski ireverzibilni pulpitis; normalno periapikalno tkivo. Bilo je indicirano endodontsko liječenje. Treba obratiti pažnju na to da je drugi pretkutnjak imao veliki distalni karijes; nakon pregleda dijagnosticiran je simptomatski ireverzibilni pulpitis (preosjetljivost na hladnoću, trajanje osam sekundi); simptomatski apikalni parodontitis (bol na perkusiju). Na gornjem lijevom kutnjaku nalazio se okluzalno-mezijalni karijes i pacijentica se žalila na osjetljivost na slatkiše i hladne tekućine (slika 3.). Nije bilo nelagode na zagriz ili perkusiju. Zub je reagirao preosjetljivo na test hladnoćom bez produžene boli. Dijagnoza: reverzibilni pulpitis; normalno periapikalno tkivo. Liječenje se sastojalo od uklanjanja karijesa i izrade ispuna. Da je pulpa bila izložena, bilo bi indicirano endodontsko liječenje. Na donjem desnom bočnom sjekutiću otkrivena je periapikalna radiolucencija tijekom rutinskog pregleda (slika 4.). U anamnezi je dobiven podatak o traumi prije više od 10 godina i zub je blago promijenio boju. Zub nije odgovarao na test hladnoćom ili strujom; susjedni zubi reagirali su normalno na ispitivanje pulpe. Nije bilo

gutaperke. Oko distalnog ruba krunice otkriven je karijes. Dijagnoza: nekroza pulpe; kronični apikalni apsces. Terapija se sastojala od uklanjanja krunice, endodontskog liječenja i izrade nove krunice. Gornji lijevi prvi kutnjak bio je endodontski liječen prije više od deset godina (slika 6.). Pacijent se žalio na bol na zagriz tijekom posljednja tri mjeseca. Činilo se da postoje apikalne radiolucencije oko sva tri korijena. Zub je bio osjetljiv na perkusiju. Dijagnoza: prethodno liječenje; simptomatski apikalni parodontitis. Terapija

7

Napomena urednice: Cijeli popis literature dostupan je na upit.

O autoru Dr. Gerald N. Glickman profesor i predstojnik Zavoda za endodonciju na Stomatološkog fakulteta Svučilišta u Teksasu. Bivši je predsjednik Američke udruge endodonata.


8

Specijal: Endodoncija

Dental Tribune Croatian Edition

(ZLO)UPORABA ANTIBIOTIKA Autor: prof. dr. sc. Steven G. Morrow U proteklih 80 godina terapija antibioticima igrala je ključnu ulogu u liječenju bakterijskih infekcija. Od Flemingova otkrića penicilina 1928. i Domagkova sulfanilamida 1934., cijeli svijet profitirao je od jednog od najvećih medicinskih napredaka u povijesti. Otkriće sigurnih sistemskih antibiotika bio je glavni čimbenik u kontroli zaraznih bolesti i, kao takav, pridonio je povećanju očekivane životne dobi i kvalitete života za milijune ljudi. Očekivano trajanje života u Sjedinjenim Američkim Državama za osobu rođenu 1900. bilo je 47 godina, dok se za nekog tko je rođen 2005. predviđa životni vijek od 78 godina1. Na početku 20. stoljeća, stopa smrtnosti novorođenčadi (< 1 godina) u SAD-u iznosila je 100/1000 živorođenih u usporedbi sa 6,7/1000 2006. 2 Glavni razlog za takav povoljan razvoj je mogućnost kontrole infekcija 3.

Razvoj otpornosti na antibakterijske lijekove

Pored neupitnih prednosti sistemskih antibiotika, također je došlo do eksplozije broja bakterija koje su postale otporne na razne vrste tih lijekova. Problem nisu sami antibiotici. Oni ostaju jedan od najmoćnijih medicinskih oružja u borbi protiv bolesti. Problem je u načinu na koji se ti lijekovi koriste. Neodgovarajuća prekomjerna upotreba antibiotika rezultirala je kriznim stanjem zbog mutacija bakterija koje razvijaju rezistentne sojeve. Mnogi sojevi Staphylococcusa aureusa otporni su na sve medicinski uobičajene antibakterijske lijekove, uključujući vankomicin. Brzina kojom bakterije razvijaju otpornost na antibakterijske lijekove je alarmantna jer se otpornost razvija ubrzo nakon uvođenja novih lijekova. Ovaj brzi razvoj otpornosti značajno je pridonio morbiditetu i smrtnosti od zaraznih bolesti, osobito bolničkih infekcija4. Britansko društvo za antimikrobnu terapiju objavilo je pregledni rad u časopisu Journal of Antimicrobial Chemotherapy u kojemu je analiziran doprinos propisivanja antibiotika općih stomatologa u Velikoj Britaniji na razvoj otpornosti na antibiotike u oralnoj flori6. Zaključeno je da neprikladno propisivanje antibakterijskih lijekova doktora dentalne medicine značajno pridonosi razvoju otpornih bakterijskih sojeva. Američka stomatološka udruga 2000. je objavila rezultate ankete o korištenju antibiotika u dentalnoj medicini u časopisu Journal of the American Dental

Association7. Autori su anketirali sve licencirane doktore dentalne medicine u Kanadi i naišli na zbunjenost kada se radi o propisivanju antibiotika s očiglednim neodgovarajućim propisivanjem, i to neodgovarajućeg antibiotika, nepravilnog doziranja, trajanja terapije i primjene profilakse. To su sve čimbenici koji mogu utjecati na razvoj mikroorganizama otpornih na antibiotike.

1

2

Postoji tračak nade

Izvješće sa Sveučilišta Aker u Oslu, Norveška, sugerira da se bakterijska otpornost na antibakterijske tvari može prekinuti8. Dok opasne i zarazne stafilokokne infekcije ubijaju tisuće bolesnika u najsofisticiranijim bolnicama u Europi, Sjevernoj Americi i Aziji, nema gotovo nikakvih znakova ove "superbakterije" u Norveškoj. Razlog? Norveška je smanjila korištenje antibiotika. "Ne trošimo antibiotike na svaku osobu koja ima temperaturu. Kažemo im da se odmaraju, čekaju i prate razvoj situacije", rekao je dr. John Haug, specijalist infektologije u Sveučilišnoj bolnici u Akeru8. Tako jednostavno rješenje kao u Norveškoj daje nam tračak nade.

nam pomoći u donošenju kliničkih odluka o primjeni antibiotske terapije, što će optimizirati njihovu uporabu i terapijski uspjeh11.

Mit br. 1: Antibiotici liječe pacijente

Osim kod bolesnika s kompromitiranim imunološkim sustavom, antibiotici ne liječe, već je njihova uloga da pomognu u ponovnom uspostavljanju odgovarajuće ravnoteže između obrane domaćina (imunosti i upale) i invazivnog agensa. Antibiotici ne liječe pacijente – pacijenti se liječe sami.

Pravilna klinička upotreba antibakterijskih lijekova

Mit br. 2: Antibiotici su nadomjestak za medicinsku Godine 1997. ADA Savjet za intervenciju

znanost objavio je stav o primjeni antibiotika u dentalnoj medicini9. Vijeće je izjavilo: "Otpornost mikroba na antibiotike povećava se alarmantnom brzinom. Glavni uzrok ovog javnozdravstvenog problema je korištenje antibiotika na neprimjeren način, što dovodi do selekcije otpornih mikroorganizama i/ili povećanja prijenosa otpornih gena s otpornih na osjetljive mikroorganizme9." Nadalje je naglašeno da se "antibiotici pravilno koriste samo u slučaju aktivnih infektivnih bolesti ili za sprečavanje metastatskih infekcija, kao što je infektivni endokarditis, u medicinski visoko rizičnih pacijenata9."9 Jedna metoda edukacije je iz pogrešaka umjesto iz načela. Analizom sljedećih osam zabluda ili "mitova" pokušat ćemo pomoći uspostaviti opće smjernice koje će

Vrlo su rijetko antibiotici primjerena zamjena za uklanjanje izvora infekcije (vađenje zuba, endodontsko liječenje, rez i drenažu, parodontološko struganje i poliranje korijena). Povremeno, kada je infekcija previše difuzna ili diseminirana da bi se odredila točka reza, ili klinička situacija ne dozvoljava hitno liječenje, razborit doktor dentalne medicine odabrat će odgovarajuću antibiotsku terapiju za pacijenta sve dok liječenje ne postane moguće. Nužno je ukloniti uzrok infekcije prije ili istodobno s antibiotskom terapijom, kada je uzrok lako prepoznatljiv. Kad god se koristi antibiotska terapija, prisutan je rizik od stvaranja otpornih sojeva.

Mit br. 3: Najvažnija odluka je koji antibiotik treba koristiti

Da bi se izbjegli štetni učinci nepotrebne antibiotske terapije na pacijenta i okoliš, najvažnija početna odluka nije koji antibiotik propisati, nego propisati li ga uopće. Procijenjeno je da do 60 posto ljudskih infekcija rješava domaćinov obrambeni odgovor sam nakon uklanjanja uzroka infekcija bez intervencije antibiotika. Endodontska bolest je zarazna. Mikroorganizmi uzrokuju gotovo sve bolesti pulpe i periapikalnih tkiva. Postoji dovoljno dokaza koji podupiru oportunističku kolonizaciju normalnom oralnom mikroflorom u simbiozi s domaćinom, što rezultira endodontskom infekcijom12. Većina endodontskih infekcija ne zahtijeva sistemsku terapiju antibioticima kada je uzrok infekcije pravilno tretiran (potpuno čišćenje pulpskog prostora i pravilno zatvaranje i brtvljenje kako bi se izolirao od oralne okoline). Apikalne parodontne lezije pulpnog porijekla generirane su imunološkim sustavom i rezultat su intraradikularne infekcije (slika 1.). U većini slučajeva, ovaj upalni proces uspješno uklanja bakterije koje izlaze iz apikalnog foramena i sprečava njihovo širenje na periapikalna tkiva. Ovaj proces prvenstveno olakšavaju polimorfonuklearni leukociti koji na kraju fagocitiraju i ubijaju bakterije13. Asimptomatski apikalni parodontitis pulpnog porijekla ne zahtijeva rutinsku sistemsku primjenu antibiotika za izlječenje. Samo endodontska terapija obično je dovoljna.

Kada intraradikularna infekcija nadvlada imunološki odgovor domaćina, jači sojevi bakterija mogu proći u periapikalna tkiva i kolonizirati ih stvarajući aktivnu infekciju. To rezultira formiranjem apikalnog apscesa. Kronični apikalni apsces obično je karakteriziran postupnim početkom, s blagim simptomima ili bez njih i prisutnošću fistule ili parulisa (slika 2.). Većina kroničnih apikalnih apscesa endodontskog porijekla ne zahtijeva sistemsku terapiju antibioticima za izlječenje. Akutni apikalni apsces obično je karakteriziran brzim početkom, spontanom boli i oteklinom koje su lokalizirane, ponekad je prisutan eksudat ili difuzni celulitis lica. Kada je apsces smješten intraoralno i lokaliziran (slika 3.), čišćenje pulpnog prostora i stavljanje kalcijeva hidroksida te kirurški rez za drenažu obično su dovoljne mjere za rješavanje problema. Sistemska terapija antibioticima nije rutinski indicirana, ovisno o općem stanju pacijenta i medicinskom statusu. Međutim, kada pacijent ima difuzno oticanje lica (celulitis) koje nastaje iz akutnog apikalnog apscesa ili infekciju s općim simptomima (groznica ili slabost) (slika 4.), terapija izbora uključuje uklanjanje pulpe sa stavljanjem kalcijeva hidroksida, kirurški rez za drenažu, kada je moguće, i odgovarajući režim sistemskih antibiotika (oralno ili intravenski). Poznavanje neprijatelja važan je čimbenik u osvajanju bilo koje


Specijal: Endodoncija

Dental Tribune Croatian Edition

bitke. Racionalan izbor i uporaba antimikrobnih sredstava započinju poznavanjem mikroorganizama koji su najvjerojatnije odgovorni za dentalnu infekciju pulpnog porijekla. Bakterijska flora pronađena u endodontskim infekcijama tipična je za domaćina, miješana (gram-pozitivne i gram-negativne) i pretežno anaerobna. Nekoliko bakterijskih vrsta povezivano je s akutnim apikalnim apscesima. Te vrste uključuju tamno pigmentirane bakterije (Prevotella i Porphyromonas), eubakterije, fuzobakterije i aktinomicete12.

odgovorom, povećala je interes za potencijalni učinak antimikrobnih lijekova na domaćinovu otpornost na infekcije15. In vivo i in vitro istraživanja daju vrlo različite i ponekad oprečne rezultate. Međutim, o sljedećem treba voditi računa: 1) antibiotici koji mogu prodrijeti u stanice sisavaca (eritromicin, tetraciklin, klindamicin i metronidazol) vjerojatnije će utjecati na obranu domaćina od onih koje ne mogu (beta-laktami); 2) tetraciklini mogu potisnuti kemotaksu bijelih stanica; 3) većina antibiotika (osim tetraciklina) ne smanjuje fagocitozu; i 4) transformacija T- i B-lim-

3

Baumgartner i Xia objavili su rad o osjetljivosti bakterija kultiviranih iz akutnih apikalnih apscesa na pet uobičajenih antibiotika u dentalnoj medicini. Podaci o osjetljivosti 98 vrsta bakterija iz 12 akutnih apeksnih apscesa na antibiotike doveli su do sljedećih zaključaka: Pen-V-K je antibiotik izbora za endodontske infekcije zbog njegove učinkovitosti u polimikrobnom infekcijama, relativno uskog spektra djelovanja na bakterije koje se najčešće nalaze u endodontskim infekcijama, niske toksičnosti i niske cijene. Klindamicin je antibiotik izbora za pacijente koji su alergični na penicilin. Iako su amoksicilin i augmentin (amoksicilin plus klavulanska kiselina) pokazali veći antibakterijski učinak od Pen-V-K, zbog šireg antibakterijskog spektra i veće cijene, autori preporučuju da se amoksicilin/augmentin ostavi kao rezerva za neriješene infekcije i pacijente koji su imunokompromitirani. 4. Metronidazol je pokazao najveći stupanj bakterijskog otpora i djelotvoran je samo protiv anaeroba. Stoga se ne smije koristiti sam za liječenje endodontskih infekcija14.

Mit br. 4: Antibiotici povećavaju obrambeni odgovor domaćina na infekciju

Povećana učestalost presađivanja organa i tkiva koja ostavlja pacijente sa suprimiranim imunološkim

đutim, i bakteriostatska sredstva obično imaju zadovoljavajući učinak kada obrambene snage domaćina protiv infekcija nisu ugrožene. Postantibiotski učinci (suzbijanje bakterijskog rasta nakon prethodne izloženosti antibioticima) postojaniji su i pouzdaniji uz bakteriostatske (eritromicin, klindamicin) nego baktericidne tvari (beta-lacatamaza) jer je klinički učinak bakteriostatskih tvari manje ovisan o dozi.

Mit br. 7: Doza antibiotika, interval doziranja i trajanje terapije utvrđeni su za većinu infekcija

4

focita može se suprimirati tetraciklinom. Najveću potencijalnu štetu za obrambeni odgovor domaćina mogu imati antibiotici koji lako prodiru u stanice sisavaca, a najmanja šteta uočena je s baktericidnim, neprodirućim sredstvima (penicilini i cefalosporini).

Mit br. 5: Kombinacija više antibiotika bolja je od samo jednog antibiotika

Često se pretpostavlja da je kombinacija antibiotika bolja od jednog pažljivo odabranog antibiotika. Kada se navodne prednosti kombinacije antibiotika odmjere s mogućim posljedicama za domaćina, kao i za bakterijsku mikrofloru, ta pretpostavka nije uvijek istinita. Uobičajene posljedice kombinacije antibiotske terapije uključuju veći selektivni pritisak na mikrobnu populaciju i razvoj otpornosti na lijekove. Što je veći antibakterijski spektar korištenih antimikrobnih sredstava, veći je broj mikroorganizama otpornih na lijekove koji se razvijaju i teže je liječiti rezultirajuću superinfekciju. Primarna klinička indikacija za kombiniranu antimikrobnu terapiju je teška infekcija u kojoj je neprijatelj nepoznat i posljedice mogu biti teške ako se terapija ne pokrene odmah, prije nego što se dobiju nalazi kulture i osjetljivosti3.

Mit br. 6: Baktericidni agensi uvijek su bolji od bakteriostatskih

Baktericidna sredstva potrebna su za pacijente sa suprimiranim obrambenim odgovorom3. Me-

Nakon više od 80 godina korištenja antibiotika, odgovarajuće doze, intervali doziranja i trajanje terapije uglavnom su nepoznati za većinu specifičnih infekcija3. Infektivne bolesti povezane su s velikim brojem varijabli koje utječu na ishod liječenja (mikrobiološke karakteristike i osjetljivost na lijek, različiti mehanizmi otpornosti, tkivne barijere, integritet i aktivnost obrambenog mehanizma domaćina). Međutim, dostupna su osnovna načela za usmjeravanje zdravstvenog djelatnika u utvrđivanju odgovarajućih doza, intervala doziranja i trajanje terapije kada postoji sumnja na mikrobiološki patogen ili je on identificiran i donesen je racionalan izbor antimikrobnog sredstva. Sljedeća načela doziranja antibiotika prilagođena su prema preporukama dr. Thomasa J. Pallascha3: Važeća preporuka je da se antimikrobno sredstvo koristi intenzivno, tj. u velikoj dozi i kratkotrajno u skladu s kliničkom situacijom. Glavni čimbenik kliničkog uspjeha većine antimikrobnih sredstava je serumska koncentracija lijeka i rezultirajuća količina u zaraženom tkivu (tkivima). Također je bitno domaćina izložiti antimikrobnom sredstvu što kraće vremena. Što je kraće trajanje terapije, manji je rizik za pacijenta od razvoja toksičnosti i/ ili alergija, kao i od razvoja otpornih mikroorganizama. Cilj doziranja antibiotika je postizanje razine lijeka u zaraženom tkivu koja je jednaka ili

veća od minimalne inhibitorske koncentracije ciljnog organizma. Razina antibiotika u serumu ne odražava nužno razinu u tkivima. Koncentracija antibiotika u krvi trebala bi premašiti MIC faktor od dva do osam puta kako bi se nadjačala tkivna barijera koja ograničava pristup lijeka zaraženom tkivu. Preporučljivo je započeti terapiju antibioticima udarnom dozom (početna doza veća od doza održavanja). Udarnu dozu antibiotika treba koristiti uvijek kada je poluživot lijeka duži od tri sata ili kada se očekuje kašnjenje od 12 sati ili dulje da se postigne terapijska razina u krvi. Većina antibiotika koji se koriste se u liječenju orofacijalnih infekcija imaju poluživot kraći od tri sata, a zbog akutne prirode, najviše orofacijalnih infekcija zahtijeva terapijsku razinu lijeka u krvi za manje od 12 sati. Uravnotežena razina bilo kojeg lijeka u krvi obično se postiže u određeno vrijeme koje je tri do pet puta duže od njegova poluživota. Amoksicilin ima poluživot od jedan do jedan i pol sata. Uravnotežena razina u krvi postiže se za tri do sedam i pol sati, što rezultira značajnim kašnjenjem u postizanju terapijske razine antibiotika u krvi. Udarna doza koja iznosi dvostruku dozu održavanja preporučuje se za akutne orofacijalne infekcije jer se tako bolje postiže cilj brze, visoke razine u krvi nego kada se terapija započne dozom održavanja. 4. Oralni antibiotik treba se idealno primijeniti u intervalima doziranja od tri do četiri puta u odnosu na poluživot u serumu. Na primjer, poluživot Pen-V-K u serumu je 0,75 sati. Stabilno visoka razina u krvi za ovaj antibiotik će se vjerojatno postići intervalom doziranja od četiri, a ne šest sati. Što je kraći poluživot lijeka u serumu, potreban je kraći interval doziranja za održavanje kontinuirane terapijske razine lijeka u krvi. Prilikom određivanja odgovarajućeg intervala doziranja, također je važno uzeti u obzir sljedeće: 1) postantibiotski učinci lijeka; i 2) relativna korist kontinuiranog ili impulsnog doziranja. Postantibiotski učinak je trajniji (dva do sedam sati) s antibioticima koji djeluju unutarstanično unutar mikrobne citoplazme (eritromicin, klindamicin i tetraciklin) ili supresijom sinteze nukleinskih kiselina (metronidazol, kinolon). Posljedično su ti antibiotici učinkovitiji ako se doziraju impulsno (visoka doza antibiotika u većim intervalima). Beta-laktamski antibiotici, međutim, imaju sporije djelovanje ovisno o vremenu i vrlo mali postantibiotski učinak. Beta-laktami zadiru u proces diobe stanica mikroorganizama (smetnje razvoja stanične stijenke). Stoga moraju biti kontinuirano prisutni (uravnotežena razina u krvi) jer se bakterije dijele različitim brzinama i učestalošću.

9

Mit br. 8: Bakterijske infekcije zahtijevaju cijeli ciklus antibiotske terapije

Nije utvrđeno koliko treba trajati antibiotska terapija3. Jedini vodič za određivanje učinkovitost antibiotske terapije, a time i trajanja liječenja, kliničko je poboljšanje stanja pacijenta16. Uobičajena zabluda kaže da je produljena antibiotska terapija (nakon kliničke remisije bolesti) neophodna kako bi se spriječila egzacerbacija infekcije. Orofacijalne infekcije ne vraćaju se ako je izvor infekcije pravilno iskorijenjen. Većina orofacijalnih infekcija traje dva do sedam dana, često i manje. Pacijenti kojima je određena antibiotska terapija za orofacijalne infekcije treba klinički procijeniti na dnevnoj bazi. Kada ima dovoljno kliničkih dokaza da je obrambeni odgovor preuzeo kontrolu nad infekcijom i da se infekcija rješava ili je riješena, liječenje antibiotikom treba prekinuti.

Sažetak

Od otkrića prije osam desetljeća, sistemski antibiotici potaknuli su revoluciju u liječenju infekcija, pretvarajući smrtonosne bolesti u uobičajene zdravstvene probleme. Međutim, rastući fenomen bakterijske otpornosti uzrokovane uporabom i zlouporabom antibiotika i istovremeni pad razvoja novih antimikrobnih lijekova prijeti da nas vrati u predantibiotsko doba. Potreban je novi pogled na antibiotike. Mora ih se promatrati kao opće dobro gdje pojedinci moraju biti svjesni da će njihov izbor korištenja antibiotika utjecati na mogućnost učinkovitog liječenja bakterijskih infekcija kod drugih ljudi. Svaka upotreba antibiotika, opravdano ili ne, "troši" pomalo učinkovitosti tog antibiotika, smanjujući mogućnost njegova korištenja u budućnosti. Kako bi sadašnje i buduće generacije imale pristup učinkovitoj prevenciji i liječenju bakterijskih infekcija kao dijela prava na zdravlje, svi mi moramo djelovati sada. Napomena urednice: isječak iz rada Morrow SG. Use and abuse of antibiotics. Roots. 2016;4:8-15. Nastavak pod naslovom "Antibiotska profilaksa kod rizičnih pacijenata" objavit će se u jednom od narednih brojeva. Popis literature dostupan je na upit.

O autoru Prof. dr. sc. Steven G. Morrow

Kalifoniji, SAD.

Profesor na Zavodu za endodonciju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta Loma Linda u

Bivši predsjednik Američke udruge endodonata.


10

Specijal: Endodoncija

Dental Tribune Croatian Edition

KVALITETA ODLUČUJE O USPJEHU Aktualni koncepti postendodontske opskrbe – pomoć pri donošenju terapijske odluke Autorica: dr. Brigitte Zimmerli Prije endodontskog liječenja potrebno je odlučiti može li se pogođeni zub uz razuman trud restaurirati ili je li gubitak zubnog tkiva toliko velik da njegovo očuvanje dugoročno nije moguće (slika 1.). Odluka o tome može li endodontsko liječenje provesti opći stomatolog ili je potrebno uključiti specijalistu treba donijeti što ranije. U slučaju višekorijenskih zubi treba provjeriti može li se zub djelomično zadržati amputacijom korijena ili hemisekcijom. Pacijenta treba uključiti u terapijsku odluku i informirati o očekivanim troškovima i prognozi. Općenito, endodontsko liječenje pod uvjetom da se provodi u skladu s uobičajenim smjernicama, ima dobru prognozu (uspjeh u 85 do 95 posto slučajeva). Ako se endodontsko liječenje provodi na zubu s periapikalnim patološkim procesom, ne mora se čekati potpuno zacjeljivanje lezije za trajnu postendodontsku opskrbu zuba jer je nepropusno koronarno zatvaranje ključno za povoljnu prognozu endodontskog liječenja. Koronarno propuštanje ili ekspozicija materijala za punjenje (npr. nakon loma) pogoduje neuspjehu endodontskog liječenja. Ako je prisutno koronarno propuštanje, kod izrade nove restauracije treba odlučiti je li potrebna revizija endodontskog liječenja i endodontsko liječenje. To ovisi o trajanju ekspozicije punjenja korijenskog kanala i njegovoj kondenzaciji. Također je važno je li prisutan periapikalni patološki proces, ima li pacijent simptome i kojom se tehnikom zub rekonstruira. Ako se izrađuje indirektni nadomjestak, odluka će prije pasti na reviziju nego kod izrade kompozitnog ispuna kod kojeg je relativno jednostavan pristup korijenskom kanalu u slučaju potrebe. Endodontski liječeni zubi podložniji su lomovima. To nije zbog činjenice da zubi postaju krhkiji ili "dehidriraju", nego zbog velikog gubitka zubnog tkiva i stanjivanja stijenki. Osim toga, smanjena je propriocepcija avitalnih zubi. To znači da je osjećaj pritiska na takvim zubima dva ili

Moguće endodontsko liječenje

1

2

NE Vađenje

DA Moguća restauracija zuba

4

NE

DA Veličina defekta

Nedostaje 1 – 2 stijenke kaviteta

Nedostaju >2 stijenke kaviteta

3a

Položaj? Naprijed

Naprijed

Otraga

Otraga

Protetski značaj? Mali (opskrba pojedinačnog zuba)

3b

Kompozitni ispun, evtl. keramička krunica Kompozitni ispun

Mali (opskrba pojedinačnog zuba)

Velik (nosač veće konstrukcije)

Nadogradnja

Nadogradnja

Nadogradnja

Kompozitni ispun; kod velikog gubitka tkiva nadogradnja

Kompozitni ispun ili endokrunica

Velik (nosač veće konstrukcije)

Nadogradnja

Slika 1. Zub 36 opskrbljen je privremenim (očito manjkavim) ispunom. Čini se da razumna rekonstrukcija nije moguća jer se zub 38 malo mezijalizirao u defekt te bi nakon potpune ekskavacije vjerojatno došlo do perforacije u interradikularni prostor. Čini se da je vađenje najbolje rješenje. ● Slika 2. Zub 14 endodontski je liječen. Nadogradnja je izrađena u istom posjetu kao i liječenje. Pacijentica se nedugo nakon toga prijavila u hitnoj službi. Lom palatinalne kvržice proteže se duboko apikalno tako da se zub nije mogao očuvati. ● Slika 3.a Zub 12 nakon uklanjanja metalno-keramičke krunice i nadogradnje ● Slika 3.b Zub 12 nakon izbjeljivanja i cementiranja vlaknasto ojačane nadogradnje i restauracije kompozitom. Slika 4. Pomoć pri odluci o postdonontodontskoj opskrbi: u plavoj boji prikazana je terapija za prednje zube, a u narančastoj za stražnje zube. Ovisno o kliničkoj situaciji, može se odstupati od sheme.

tri puta manji u usporedbi s vitalnim zubima. Zahvaljujući adhezivnoj tehnici, nije potrebno sniziti svaku kvržicu na stražnjem endodontski liječenom zubu. Ipak, važno je da je preostalo dovoljno tvrdog zubnog tkiva jer eventualni lomovi često dovode do nepopravljive štete jer često sežu ispod razine kosti (slika 2.). Nerijetko takav lom može

zbog krvarenja pulpe, medikamentoznih uložaka ili pigmentacije od restaurativnih materijala. Kako to kasnije ne bi utjecalo na estetiku, čini se da je posebno na prednjim zubima indicirano endodontski liječene zube koji su promijenili boju prije restauracije izbijeliti (slike 3.a i b). To je indicirano i kada se obojeni dentin prekriva restauracijom jer se

Za manje ili srednje defekte kompozitni ispuni svakako su terapija izbora. Oni se obično izrađuju u dodatnom posjetu nakon endodontskog liječenja. Prednost takvog postupka je što se cement u korijenskom kanalu potpuno stvrdnuo i površina dentina može se u potpunosti očistiti od njegovih ostataka, što je preduvjet za uspješnu adhezivnu tehniku. Još

Tablica 1. Relativne indikacije i kontraindikacije za korištenje nadogradnji na endodontski liječenim zubima KRITERIJ Vrsta zuba Preostalo zubno tkivo Protetski značaj

NADOGRADNJA U PRAVILU DA

pretkutnjak, kutnjak

znatno smanjeno: nedostaju >2 stijenke kaviteta

nedostaju 1 – 2 stijenke kaviteta

nosač mosta, uporište proteze

opskrba jednog zuba

uzrokovati gubitak zuba. Stoga vrijedi: u nedoumici oslabljene stijenke stražnjih zubi, skratiti i okluzalno prekriti restauracijom.

Priprema

NADOGRADNJA U PRAVILU NE

prednji zub

Endodontski liječeni zubi često imaju veći nedostatak tkiva. Zato je potrebno razjasniti može li se pripremnim radnjama kao što je gingivektomija ili kirurško produljivanje kliničke krune, poboljšati prognoza zuba, odnosno omogućiti planirana terapija. Nadalje, endodontski liječeni zubi skloni su promjeni boje

rezultat liječenja može pogoršati recesijom gingive u kasnijoj fazi. Kod izbjeljivanja avitalnih zubi obavezno treba koristiti tehnike izbjeljivanja bez primjene topline kako bi se smanjio rizik od resorpcije korijena.

Donošenje terapijske odluke

Za donošenje odluke o vrsti restauracije važni su kriteriji: veličina defekta, položaj zuba i protetski značaj. Dijagram na slici 4. služi kao pomoć pri donošenju terapijske odluke.

jedna prednost izrade ispuna u zasebnom posjetu je što se materijal za punjenje korijenskog kanala bez problema može ukloniti u visini ulaza u kanale. Upotreba parapulpnih vijaka za kompozitne ispune danas je zastarjela metoda. Kod većih defekata treba odlučiti je li potrebno izraditi nadogradnju. Općenito vrijedi pravilo da svi sustavi korijenskih nadogradnji oslabljuju zub i služe isključivo za retenciju nadomjeska. Stoga je dovoljno koristiti samo jednu nadogradnju po zubu (ne nekoliko njih u slučaju višekori-

jenskih zubi). Indikacije za korištenje nadogradnji danas su znatno rjeđe zahvaljujući adhezivnoj tehnici (tablica 1.). Korištenje intrakanalnih vijaka danas više nije indicirano. Pri postavljanju vijaka na korijen djeluju velike sile što znatno povećava rizik od lomova (slike 5.a i b). Kad god je moguće, prednost treba dati restauraciji bez korištenja nadogradnje. Razgraničenje između onleja i krunica danas više nije toliko strogo. Kompozitni ispuni su jeftini i mogu se izraditi u jednom posjetu. U slučaju vrlo velikih defekata, rekonstrukcija aproksimalnih kontakata može biti otežana pa se može razmotriti indirektna tehnika izrade. Osobito za endodontski liječene zube ordinacijski izrađeni CAD/CAM nadomjesci dobar su izbor jer nije potrebna privremena opskrba zuba. Na stražnjim zubima mogu se izraditi endokrunice. Ovi keramički nadomjesci kružno obuhvaćaju zub pri čemu se granica preparacije određuje ovisno o obliku defekta i nije nužno vezana za razinu gingive. Dodatna retencijska površina za adheziju postiže se ispunjavanjem pulpne komore u obliku inleja (slike 6.a i b). Du-


Specijal: Endodoncija 11

Dental Tribune Croatian Edition

5a

5b

6a

6b

7

Slika 5.a Sumnja na lom distalnog korijena: prozirna zona oko cijelog distalnog korijena ● Slika 5.b Izvađeni korijen zuba 25 s vertikalnim lomom ● Slika 6.a Rendgenska snimka endokrunice na zubu 35: uočava se sidrenje kao kod inleja sa širenjem u pulpnu komoru. ● Slika 6.b Klinička situacija zuba 35; rendgenska snimka istog zuba na slici 6.a ● Slika 7. Koronarno premještanje gingivne stepenice na zubu 36 distalno. Nakon podizanja granice preparacije kompozitom koronarno, keramički nadomjestak izrađen je CEREC tehnologijom. Situacija je nakon više od pet godina praćenja stabilna.

goročni rezultati su povoljni i, s obzirom na izostavljanje intraradikularne nadogradnje, debljina keramičkog sloja je veća, što smanjuje rizik od lomova. U međuvremenu, postoje i povoljni pokazatelji za tehniku koronarnog premještanja aproksimalne gingivne stepenice (slika 7.). Kod te se tehnike gingivna stepenica kompozitnim materijalom podiže se koronarno, čime kirurško produljivanje kliničke krune postaje nepotrebno i znatno se pojednostavljuje (digitalno) uzimanje otiska te adhezivno cementiranje. Važno je pri tome da se kompozitni ispun izrađuje u optimalnim uvjetima (suho radno polje) jer u slučaju neuspjeha mora se ponoviti cijeli nadomjestak. Osim toga, važnu ulogu igra odabir cementa: korištenje kompozitnih cemenata s adhezivnim sustavom (višekomponentni sustavi) u istraživanjima su rezultirali boljom rubnom prilagodbom od samoadhezivnih cemenata (jednokomponentni cementi). Tehniku koronarnog premještanja aproksimalne gingivne stepenice treba primijeniti samo tamo gdje je stvarno potrebno. Najbolja rubna cjelovitost i dalje se osigurava direktnim cementiranjem keramike na svježe prepariranom dentinu. Ako je zbog kliničke situacije potrebno koristiti intraradikularnu nadogradnju, postavlja se pitanje materijala. Trenutačno se još povremeno koriste indirektno

izrađene metalne nadogradnje, po mogućnosti od zlata, ili direktna tehnika s vlaknasto ojačanim, titanijskim i cirkonij-oksidnim nadogradnjama. Potonje je zbog mogućnosti nepopravljivog neuspjeha bolje izbaciti iz uporabe.

opasnost od perforacije ili loma korijena. Pokazalo se da je umetanje nadogradnje u gornju trećinu korijena do maksimalno polovice korijenskog kanala dovoljno. Time ostaje apikalni pečat od najmanje 4 – 6 mm gutaperke (slika 9.).

Slika 8. Klasična zlatna nadogradnja s metalno-keramičkom krunicom na zubu 11. Nadogradnja seže duboko apikalno pri čemu treba težiti apikalnom pečatu s najmanje 3 mm gutaperke. ● Slika 9. Vlaknasto ojačane nadogradnje na zubima 12 i 11 nakon traume. Apikalni pečat znatno je manji nego kod zlatne nadogradnje jer se zbog adhezivnog cementiranja nadogradnja ne mora umetati toliko duboko u kanal. Uz to, kanal se ne mora toliko proširivati.

Vlaknasto ojačane nadogradnje

Vlaknasto ojačane nadogradnje imaju brojne prednosti u odnosu na druge vrste nadogradnji. Zahvaljujući završetku izrade cijele nadogradnje u istom posjetu, izbjegava se koronarno propuštanje i time isključuje reinfekcija kanalnog sustava. Osim toga, korijenski kanal zahvaljujući adhezivnom cementiranju nije potrebno dodatno obrađivati, što bi povećalo

Nedostatak je zahtjevno postizanje adhezije u korijenskom kanalu. Ovo je s jedne strane posljedica loše kontrole radnog polja: bez dentalnog mikroskopa ne može se provjeriti postoje li ostaci cementa na stijenkama kanala koji smanjuju veznu čvrstoću. Osim toga, teško je kontrolirati aplikaciju adheziva. Dentinska građa u korijenskom kanalu (fibrodentina) otežava prodiranje veznog sredstva u tvrdo zubno tkivo. Osim

nepovoljnog C-faktora (konfiguracijski faktor: odnos slobodnih i veznih površina, što je mjera za naprezanje tijekom polimerizacije), otežana je svjetlosna polimerizacija. Obavezno se moraju koristiti dvostruko stvrdnjavajući kompoziti jer polimerizacijska svjetlost u nedovoljnoj mjeri prodire u korijenski kanal. Znanstveni podaci o optimalnom protokolu cementiranja u korijenskom kanalu nisu jednoznačni. Čini se da kompozitni cementi sa samojetkajućim adhezivom ili samoadhezivni cementi u ovom slučaju imaju bolje rezultate od kompozitnih cemenata u kombinaciji s primjenom ortofosforne kiseline i naknadnog nanošenja adheziva. Osim toga, najhomogeniji cementni spoj dobiva se kada se cement s pomoću štrcaljke aplicira izravno u kanal. Ako se samo površina nadogradnje premaže cementom, uključi se mnogo zračnih mjehurića. Idealan protokol za pripremu vlaknasto ojačane nadogradnje nije poznat. Silanizacija površine nije pogrešna. Predugo pjeskarenje, međutim, može ugroziti stabilnost nadgradnje. Općenito vrijedi pravilo da treba izbjegavati kontaminaciju površine nadogradnje (npr. struganje o dentin tijekom probe ili puder s rukavica) jer to smanjuje trajnost veze s površinom zuba. Najbolje je pridržavati se uputa proizvođača! Korištenje vlaknasto ojačanih nadogradnji (npr. EverStick POST) do sada se zbog zahtjevnog rukovanja nije dokazalo u praksi.

Sažetak

• Uspjeh endodontskog liječenja zuba ovisi o kvaliteti liječenja i nepropusnom koronarnim zatvaranjem • Nije potrebno svaki endodontski liječeni zub opskrbiti nadogradnjom. • Kompozitne restauracije i endokrunice poštednije su za tvrdo zubno tkivo. • S vlaknasto ojačanim nadogradnjama komplikacije se obično mogu popraviti. • Savršenu adheziju u korijenskom kanalu teško je postići; treba se strogo pridržavati protokola cementiranja (suho radno polje!) • Efekt obruča (ferrule efekt) od min. 1,5 mm kružnog cervikalnog zubnog tkiva povoljno utječe na dugoročnu prognozu nadogradnje.

Napomena urednice: popis literature dostupan je na upit.

O autorici Dr. Brigitte Zimmerli Predsjednica SSPRE-a

Bahnhofstr. 18a 3400 Burgdorf, Švicarska Tel.: +41 34 4230188 brigitte.zimmerli@bzdental.ch

Naš lokalni predstavnik: LABRUM d. o. o. Tel. 091 185 95 61 labrumdoo@gmail.com

Vrhunska kvaliteta "made in Germany"

Materijal za privremene krunice i mostove • vrijeme stvrdnjavanja kraće od 5 minuta • čvrstoća koja može izdržati jako funkcijsko opterećenje • savršena dugoročna estetika • izvrsna biokompatibilnost

Dental Material GmbH

24537 Neumünster / Njemačka Tel. +49 43 21 / 5 41 73 Fax +49 43 21 / 5 19 08 eMail info@promedica.de Internet www.promedica.de


12

Specijal: Endodoncija

Dental Tribune Croatian Edition

Nove metode za bolju dezinfekciju KORIJENSKIH KANALA Autor: dr. Gianluca Plotino, Dr. Nicola M. Grande, Prof. Gianluca Gambarini Mikroorganizmi su odavno prepoznati kao glavni uzročnici u patogenezi pulpnih i periapikalnih bolesti1. Osnovni cilj endodontske terapije je dezinficirati cijeli prostor korijenskog kanala, što zahtijeva uklanjanje mikroorganizama i mikrobnih komponenti i sprečavanje infekcije tijekom i nakon terapije. Ovaj se cilj postiže kemomehaničkim čišćenjem kod kojeg se mehaničko čišćenje kombinira s otopinama za ispiranje.

Standardni protokol ispiranja endodontskog prostora

1

2

Natrijev hipoklorit

Natrijev hipoklorit (NaOCl) glavno je sredstvo za ispiranje korijenskih kanala zahvaljujući svojim antibakterijskim svojstvima i sposobnosti otapanja organskiha tkiva2. NaOCl koristi se tijekom instrumentacije kako bi se produžilo vrijeme djelovanja unutar kanala bez kemijske interakcije s drugim tvarima3. Pokazalo se da učinkovitost ovog sredstva za ispiranje ovisi o njegovoj koncentraciji, temperaturi, pH vrijednosti i uvjetima skladištenja3. Zagrijana otopina (45 do 60 °C) i veće koncentracije (5 do 6%) imaju veću sposobnost rastvaranja tkiva2. Međutim, što je veća koncentracija, to je teža potencijalna reakcija u slučaju potiskivanjaotopine u periapikalni prostor preko apeksa4. Kako bi se smanjio taj rizik, mogu se koristiti posebno oblikovane endodontske igle i tehnike ubrizgavanja bez pritiska5. Glavni nedostatak NaOCl-a je nemogućnost uklanjanja zaostatnog sloja. Zato se preporučuje kombinirano korištenje NaOCl-a i EDTA-e (etilendi aminotetraoctena kiselina)2. EDTA može razgraditi anorganske komponente debrisa unutar kanala i općenito se koristi u koncentraciji od 17%. Čini se da EDTA smanjuje antibakterijsku aktivnost i snagu otapanja NaOCl-a. Stoga se ove dvije tekućine ne bi trebale nalaziti u kanalu u isto vrijeme6. Zato se tijekom mehaničke instrumentacije obilno i često ispire NaOCl-om, dok se EDTA koristi kroz dvije minute na kraju instrumentacije kako bi se uklonio anorganski debris i zaostatni sloj sa stijenki kanala.

Ultrazvučna aktivacija NaOCl-a

Korištenje ultrazvuka tijekom i na kraju instrumentacije

Slika 1 i 2. Ultrazvučna aktivacija pasivnim instrumentom (slika 1.) i aktivnim instrumentom (slika 2.)

korijenskog kanala važan je korak u poboljšanju dezinfekcijskog učinka. Raspon frekvencija koje se koriste kreće se između 25 i 40 kHZ7. Učinkovitost ultrazvuka određena je njegovom sposobnošću da potakne kavitaciju i akustično strujanje. Kavitacija se smanjuje i ograničena je na vrh instrumenta koji se koristi, dok je učinak akustičnog strujanja značajniji7. Ultrazvuk stvara mjehuriće pozitivnog i negativnog tlaka u molekulama tekućine s kojom dolazi u kontakt. Mjehurići postaju nestabilni, kolabiraju i uzrokuju imploziju, slično vakumskoj dekompresiji. Eksplodirajuće i implicirajući otpuštaju energiju koja je odgovorna za učinak čišćenja. Pokazalo se da ultrazvučna aktivacija NaOCl-a dramatično povećava njegovu učinkovitost u čišćenju kanalnog prostora jer ultrazvučna aktivacija uvelike povećava protok tekućine i poboljšava i otapajući i antimikrobni učinak te uklanjanja organskog i anorganskog debrisa s kanalnih stijenke7. Ultrazvučna aktivacija NaOCl-a tijekom 30 do 60 sekundi za svaki kanal, s tri ciklusa od 10 do 20 sekundi (uvijek s novom, čistom otopinom) čini se dovoljnim vremenom za postizanje čistih kanala na kraju instrumentacije (slike 1. i 2.)7. Ultrazvuk se čini manje učinkovitim u povećanju aktivnosti EDTA-e, iako može pridonijeti boljem uklanjanju zaostatnog sloja7. Akumulacija debrisa

nastalog mehaničkom instrumentacijom u nedostupnim područjima može se prevenirati korištenjem ultrazvučne aktivacije NaOCl-a čak i tijekom faze instrumentacije8. Stoga korištenje sustava ultrazvučnog kontinuiranog ispiranja može imati prednost. On uključuje korištenje igle koja je aktivirana ultrazvukom. Ovom metodom otapalo se istovremeno otpušta u kanal i aktivira pod djelovanjem ultrazvučne igle9.

Kolorheksidin

Završno ispiranje dvopostotnim klorheksidinom nakon korištenja NaOCl-a (za rastapanje organskih komponenti) i EDTA-e (za uklanjanje zaostatnog sloja) predloženo je kako bi se osigurali dobri rezultati u slučajevima perzistentnih infekcija zahvaljujući njegovu širokom spektru djelovanja i svojstvu supstantivnosti 5,10. Međutim, klorheksidin stupa u interakciju s natrijevim hipokloritom što može dovesti do stvaranja nusprodukata koji mogu obojiti zub i stvoriti potencijalno mutagene precipitate. Zato se klorheksidin ne bi trebao koristiti u kombinaciji ili neposredno nakon NaOCl-a11. Ta se interakcija može smanjiti ili spriječiti međuispiranjem apsolutnim alkoholom, fiziološkom otopinom ili destiliranom vodom12.

Sustavi za aktivaciju

Mehanička instrumentacija sama po sebi može smanjiti

broj mikroorganizama prisutnih u kanalnom sustavu, čak i bez korištenja otopina za ispiranje i intrakanalnog uloška13, ali ne može se postići učinkovito i potpuno čišćenje14. Otopine za ispiranje bez potporne mehaničke instrumentacije ne mogu smanjiti broj bakterija koje se nalazi unutar kanala na dovoljno nisku razinu15. Zbog toga su suvremena istraživanja usmjerena na potragu za sustavima koji mogu unaprijediti dezinfekciju korijenskih kanala mehaničkom aktivacijom otopina za ispiranje, osobito NaOCl-a. U prošlosti su korištene brojne agitacijske tehnike i sustavi za ispiranje16 s manje ili više pozitivnim rezultatima17.

Ručne agitacijske tehnike

Najjednostavnija tehnika mehaničke aktivacije otopina za ispiranje je ručna agitacija koja se može provoditi različitim sustavima. Najlakši način za postizanje učinka je pomicanje endodontskog instrumenta u vertikalnom smjeru. Korištenje instrumenta olakšava penetraciju otapala, dovodi do njegova učinkovitijeg raspoređivanja u područja koja nisu dostupna mehaničkoj instrumentaciji i smanjuje prisutnost zračnih mjehurića u kanalnom prostoru18, ali ne poboljšava završeni učinak čišćenja17. Druga slična tehnika uključuje vertikalno pomicanje štapića gutaperke do radne duljine u kanalu koji je napunjen otopi-

nom za ispiranje. Međutim, ni kod ove metode nije potvrđen bolji učinak čišćenja9,17. U ovu svrhu u svakom slučaju gutaperke povećane koničnosti bile su učinkovitije nego standardne gutaperke (koničnost 0,02)9. Korištenje endodontskih četkica i posebnih igala za endodontsko ispiranje s čekinjama na površini dodatne su tehnike koje su predložene kako bi se otapalo učinkovitije kretalo unutar kanala. Ovi su se sustavi pokazali dobrima za uklanjanje zaostatnog sloja sa stijenki korijenskog kanala i stoga se mogu preporučiti tijekom ispiranja EDTA-om kako bi se poboljšala njezina učinkovitost na kraju instrumentacije.

Sustavi za strojnu agitaciju

Razvoj ručnih sustava doveo je do uvođenja instrumenata koji se mogu rotirati u nasadnim instrumentima na niskoj brzini unutar kanala napunjenog otopinom za ispiranje. To su rotacijske četkice koje su prevelike da bi se umetnule do pune duljine kanala. Stoga se one učinkovito mogu koristiti jedino u koronarnoj i srednjoj trećini kanala. Drugi slični instrumenti su iz iglice u plastici glatke površine i povećane koničnosti koje na sebi imaju plastične izdanke dimenzija prikladnih za dosezanje radne duljine ako se koriste nakon instrumentacije kanala. Istraživanja s ovim sustavima pokazala su oprečne rezultate. Općenito su rezultati bolji nego kod ručnog ispiranja štrcaljkom, ali lošiji od drugih sustava16.

Kontinuirano ispiranje tijekom instrumentacije

Nedavno se na tržištu pojavio novi sustav za instrumentaciju korijenskih kanala. Ovaj sustav koristi poseban instrument abrazivne površine koji kanal proširuje frikcijom tijekom vibracijske kretnje i omo-


VITA EasyShade V - Jedan uređaj, brojne mogućnosti! Dental Tribune Croatian Edition

13

Visoko precizan uređaj za određivanje boje zuba s LED zaslonom na dodir u boji i postojanom baterijom. Određuje boju po klasičnom VITA ključu A1-D4, VITA 3D Master sistemu, VITA blokovima i izbjeljenim bojama. Novi oblik vam nudi izvrsno prilijeganje u ruci, kratki vrh vam omogućuje bolju stabilnost u doticaju sa zubom.

Vrhunska izvedba zahtijeva iskustvo. Promjena je jednaka pokretu, koji je jednak budućnosti. To je izraz koji opisuje naš dinamičan proces uzet sve od našeg osnivanja 1924. godine, tokom kojih smo razvili međunarodno priznatu specijalnost na području boje zuba. Bili smo prva dentalna tvrtka koja je opisala prirodne boja zuba na znanstveni način i ih dokumentirala u obliku ključeva boja, koji su postali međunarodni standard.

Naš cilj je precizna reprodukcija boje. To također uključuje i uspostavljanje pouzdanog procesa u laboratorijima i ordinacijama, poboljšanje radnih procesa, čime se štedi vrijeme i novac, i na kraju, izrada estetskih rezultata. VITA osnovna načela: Brzo i pouzdano određivanje boje zuba, precizna i cjelovita komunikacija ispravne boje zuba i osmišljavanje sistema boja za sve vaše potrebe - od standardne stomatološke protetike do visoko estetskih restauracija.

INTERDENT d.o.o. · Vinogradski odvojak 2d · 10431 Sveta Nedelja · T: 01 3873 644 · E: interdent@interdent.hr INTERDENT d.o.o. · Opekarniška cesta 26 · 3000 Celje · T:+386 (0)3 425 62 00 · E:info@interdent.cc · www.interdent.cc


14

Specijal: Endodoncija

gućuje da otopina za ispiranje istječe kroz sami instrument. Ovaj sustav pokazao je izvrsne rezultate u pogledu očuvanja anatomije kanala i čišćenja kanala složene19. Mala učinkovitost rezanja ovog sustava u nekim slučajevima može ograničiti njegovo korištenje za preparaciju korijenskih kanala, ali čini ga izvrsnim dodatnim alatom za poboljšanje čišćenja i dezinfekcije korijenskih kanala na kraju instrumentacije20.

Zvučna aktivacija

Zvučna aktivacija pokazala se učinkovitom metodom za dezinfekciju korijenskih kanala. Takvi sustavi koriste glatke plastične nastavke različitih veličina aktiviranih zvučnom frekvencijom. Čini se da se time glavni kanal čisti učinkovito, da se uklanja zaostatni sloj i olakšava punjenje lateralnih kanala17. Još jedna nedavno predstavljena tehnika koristi štrcaljku sa soničnom vibracijom koja omogućuje istovremeno unošenje i aktivaciju otopine za ispiranje u kanalnom sustavu. Zvučna aktivacija razlikuje se od ultrazvučne tako da radi na manjoj frekvenciji (1 do 6 kHz) i zato se smatra manje učinkovitom u uklanjanju debrisa od ultrazvučnih sustava17,21,22.

je vrlo učinkovita u osiguravanju većeg volumena otapala u apikalnoj trećine24 i uklanjanju debrisa iz tog prostora te nedostupnih područja26 što u većini slučajeva daje rezultate slične ultrazvučnoj aktivaciji27-29. S kliničkog stajališta apikalni negativni tlak može se učinkovito kombinirati s tehnikama ultrazvučnog ispiranja jer oboje djeluju na različite načine. Mogu djelovati sinergistički s ciljem postizanja čišćih kanala, osobito u apikalnoj trećini i u većini nedostupnih područja.

Laserska aktivacija

Interakcija između lasera i otopine za ispiranje u kanalu novo je područje interesa u endodonciji. Ovaj koncept osnova je tehnologije laserski aktiviranog ispiranja (LAI) i fotonski iniciranog fotoakustičnog strujanja (PIPS) 30. Mehanizam ove interakcije posljedica je učinkovite apsorpcije laserske svjetlosti u NaOCl-u. To dovodi do isparavanja otapala i formacije mjehurića koji se šire i implodiraju sa sekundarnom kavitacijskim učinkom. PIPS tehnika

3

Dental Tribune Croatian Edition

skog prostora kako bi se poboljšala njihova učinkovitost čišćenja, istraživanja su usmjerena prema pronalaženju alternativnih rješenja kojima bi se dodatno unaprijedio dezinfekcijski postupak i povećao učinak razaranja biofilma i eliminacija mikroorganizama. U tu svrhu istražene su različite tehnologije s različitim rezultatima.

Fotoaktivirana dezinfekcija

Nova metoda koja je nedavno predstavljena u endodonciji je fotoaktivirana dezinfekcija. Ova tehnika temelji se na načelu da fotosenzitivne molekule (PS) imaju sposobnost vezanja na membrane bakterija. PS se aktivira specifičnim valnim duljinama i stvara slobodni kisik koji uzrokuje rupturu bakterijskih membrana čime djeluje baktericidno34. Opsežna laboratorijska istraživanja pokazala su da te dvije komponente nemaju nikakav učinak na bakterije i normalna tkiva ako se koriste neovisno jedna o drugoj; jedino kombinacija PS-a i svjetlosti ima takav učinak na bakterije34.

tijekom 30 sekundi u svakom kanalu (slika 4.). Ova tehnika pokazala se učinkovitom u laboratorijskim istraživanjima za uklanjanje velikih koncentracija bakterija prisutnih u umjetno inficiranim kanalima 35. Treba paziti da PS maksimalno penetrira u kanal s obzirom na to da je važno da dođe u izravan kontakt s bakterijama jer u suprotnom nema učinka. Dodatno se svjetlosno aktivirana dezinfekcija čini učinkovitim ne samo protiv bakterija nego i protiv biofilmova5. Trenutačno se svjetlosno aktivirana dezinfekcija ne smatra alternativom, nego mogućom dopunom standardnog protokola dezinfekcije korijenskih kanala5.

Laser

Jedan od glavnih nedostataka otapala koja se trenutačno koristi u endodonciji je što je njihov antimikrobni učinak primarno ograničen na glavni korijenski kanal. U endodonciji je korišteno nekoliko tipova lasera kako bi se poboljšala dezinfekcija korijenskih kanala: diodni laser, CO2 laser,

4

Ispiranje apikalnim negativnim tlakom

Budući da otopina za ispiranje mora biti u izravnom kontaktu s mikroorganizmima i stijenkama kanala kako bi bila učinkovita, iznimno je važno da otopina dopre do svih dijelova korijenskog kanala, osobito apikalne trećine. Kako bi otopina za ispiranje prožela cijelu duljinu kanala i kako bi se postigla dobra protočnost tekućine, razvijeni su sustavi s negativnim tlakom koji simultano otpuštaju i usisavaju otopinu za ispiranje. Ovi sustavi sastoje se od makrokanile za koronarnu i srednju trećinu kanala i mikrokanile za apikalnu trećinu. Kanile se spajaju na štrcaljku za ispiranje i aspiracijski sustav integriran na stomatološkoj jedinici (slika 3.). Tijekom ispiranja nastavak povezan sa štrcaljkom izbacuje tekućinu za ispiranje u pulpnu komoru bez rizika od prepunjenja, dok se kanila pozicionirana u kanalu potiskuje otopinu dublje kroz aspiracijski sustav s kojim je povezana i evakuira je kroz usisne rupice. Sustavom se želi osigurati konstantno i kontinuirano protjecanje novog otapala u apikalnu trećinu na siguran način s manjim rizikom od ekstruzije23. Većina istraživanja koja su se bavila ovom tehnikom pokazala su da

Slika 3. Sustav ispiranja s apikalnim negativnim tlakom za bolji učinak čišćenja. ● Slika 4. Dezinfekcija aktivirana svjetlošću za bolji učinak čišćenja korijenskog kanala.

temelji se na učinku stvaranja fotoakustičnih valova Er:YAG lasera unutar otopine za ispiranje u kanalu. Istraživanje je pokazalo da nije bilo razlike u smanjenju broja bakterija između NaOCl-a aktiviranog laserom i samog NaOCl-a31. U još jednom istraživanju analizirala se sposobnost laserski aktiviranog ispiranja da ukloni bakterijski biofilm stvoren in vitro na stijenkama kanala32. To je istraživanje pokazalo da nije u potpunosti uklonjen biofilm iz apikalne trećine korijenskog kanala i inficiranih dentinskih tubula. Međutim, nalaz da je laserskom aktivacijom dobiven veći broj uzoraka s negativnim bakterijskim kulturama i manjim brojem bakterija u apikalnoj trećini obećavajuć je u pogledu učinkovitosti ove tehnike, što je potvrđeno i novijim istraživanjima33.

Dodatni dezinfekcijski sustavi

Pored prethodno opisanih sustava kojima se mogu aktivirati otopine za ispiranje endodont-

Sustav pod nazivom svjetlosno aktivirana dezinfekcija razvijen je na temelju kombinacije PS-a i posebnog izvora svjetlosti. PS napada membrane mikroorganizama i veže se na njihovu površinu, apsorbira energiju iz svjetlosti i zatim je otpušta u obliku kisika koji se transformira u visoko reaktivni oblik koji učinkovito razara mikroorganizme. Svjetlosno aktivirana dezinfekcija je, osim protiv bakterija, učinkovita i protiv drugih mikroorganizama, uključujući viruse, gljive i protozoe. PS ima mnogo manji afinitet prema stanicama tijela, stoga testovi toksičnosti koji su provedeni nisu pokazali nikakve štetne učinke ove terapije. Klinički se nakon instrumentacije korijenskog kanala PS uvodi u kanal do radne duljine endodontskom iglom i ostavlja unutra 60 sekundi kako bi se omogućio kontakt otopine s bakterijama i širenje u sve strukture. Poseban endodontski nastavak zatim se umeće što dublje u kanal i provodi se iradijacija

Er:YAG, i Nd:YAG. Baktericidni učinak lasera ovisi o karakteristikama njegovih valnih duljina, energiji i u mnogim slučajevima i o termičkom učinku. Termički učinak koji uzrokuje laser uzrokuje alteraciju bakterijskih stijenki što dovodi do promjena osmotskog gradijenta i stanične smrti. U nekim istraživanjima zaključeno je da iradijacija laserom nije alternativa, nego moguća dopuna postojećim protokolima dezinfekcije36. Laserska energija koja se emitira na vrhu optičkih vlakana usmjerena je duž kanala, ne nužno lateralno prema stijenkama. Kako bi se nadišlo ovo ograničenje, razvijen je novi sustav za emitiranje laserske zrake. Taj sustav sastoji se od cijevi koja omogućuje emisiju zrake lateralno umjesto kroz samo jedan otvor na vrhu. Cilj ove modifikacije bio je poboljšati antimikrobni učinak lasera kako bi se postigla penetracija i razaranje mikroba u korijenskom kanalu, na stijenkama i u dentinskim tubulima. Međutim, potpuna

eliminacija biofilma i bakterija i dalje nije moguća te se učinak lasera smatra manje relevantnim od klasične otopine NaOCl-a 37. Zaključno, nema dokaza koji trenutačno govori u prilog primjeni lasera velike snage za direktnu dezinfekciju korijenskih kanala38.

Ozon

Ozon je nestabilan oblik kisika koji se brzo raspada na vodu i otpušta reaktivni oblik kisika koji može oksidirati stanice. Navodi se kako ovo može imati antimikrobni učinak bez poticanja stvaranja otpornosti na lijekove i zato se koristi i u pedodonciji. Međutim, rezultati dostupnih istraživanja o učinkovitosti ozona protiv endodontskih patogena su oprečni39, osobito kada se radi o biofilmu. Pokazalo se da antimikrobni učinak ozona nije usporediv s NaOCl-om39.

Zaključak

Prema aktualnim spoznajama, endodontske upale uzrokovane su bakterijama i osobito biofilmom. S biološkog stajališta endodontska terapija stoga mora biti usmjerena prema eliminaciji mikroorganizama i prevenciji moguće reinfekcije. Nažalost, kanalni sustav sa svojom anatomskom složenošću predstavlja veliki izazov za učinkovito uklanjanje bakterija i biofilma. Kemomehanička obrada uključuje mehaničku instrumentaciju i antibakterijsko ispiranje te je najvažnija faza dezinfekcije endodontskog prostora. Tehnološki napredak materijala donio je velika poboljšanja u mogućnosti oblikovanja korijenskog kanala s manje proceduralnih komplikacija. U čišćenju inficiranih korijenskih kanala koriste se različita antimikrobna sredstva. Nadalje, neke kliničke mjere poput sustava za aplikaciju i aktivacija otopine za ispiranje mogu pridonijeti predvidljivijem čišćenju kanala, osobito u slučaju složene anatomije. Napomena urednice: Popis literature dostupan je na upit.

O autorima Dr. Gianluca Plotino predavač na Zavodu za endodonciju i profesor na studiju dentalne higijene Sveučilišta Sapienza u Rimu, Italija. Dr. Nicola M. Grande docent na Zavodu za endodonciju Stomatološkog fakulteta na Katoličkom sveučilištu u Rimu. Prof. Gianluca Gambarini profesor na Zavodu za endodonciju Stomatološkog fakulteta na Katoličkom sveučilištu u Rimu.


Dental Tribune Croatian Edition

15


16

Ivoclar Vivadent

Dental Tribune Croatian Edition

OKLUZALNI "zračni jastuk" Restauracija stražnjeg zuba u dva dijela Autor: Dr. Knut Hufschmidt, Wels/Austrija Prednosti pečaćenja fisura kutnjaka, pretkutnjaka i mliječnih zubi tema su aktualnih rasprava. U ovom radu ističe se potreba za djelotvornom zaštitom. Pečaćenje fisura trajnih kutnjaka i pretkutnjaka te mliječnih zubi i dalje je sporan postupak. Ipak, u okviru preventivne strategije liječenja, pečaćenje fisura predstavlja najsuvremenije rješenje za sprječavanje nastanka karijesa i održavanja zdrave denticije. Na kliničkom primjeru, u ovom se radu zagovara stav da se ovom neinvanzivnom metodom radije zaštiti nekoliko zubi previše nego premalo. Pečaćenje fisura je bezbolno, jeftino i dugoročno učinkovito. Ti razlozi trebaju prevagnuti u slučaju bilo kakve dvojbe zbog "prekomjernog liječenja". Početni karijes može oštetiti zubno tkivo i pulpu. U najgorem slučaju zub je posljedično potrebno izvaditi.

Prikaz slučaja

Dvanaestogodišnji pacijent prvi put je došao u našu ordinaciju u prosincu 2013. Tada je došao na rutinski pregled. Na panoramskoj snimci utvrđena je mješovita denticija tipična za pacijentovu dob. Rendgenska slika jasno je pokazivala karijes na zubu 36 (slika 1.). Svi trajni zubi, uključujući umnjake, bili su potpuno formirani. Tijekom kliničkog pregleda otkrivena je promjena boje u fisuri na zubu 36 (slika 2.). Svi ostali zubi bili su bez karijesa. Doktor dentalne medicine kojeg je pacijent prije posjećivao nije zapečatio okluzalne plohe. Zub 36 reagirao je na test vitaliteta pulpe. Perkusijom nisu otkrivene nepravilnosti. Mladi pacijent i majka obaviješteni su o velikoj leziji i njezinoj blizini prema korijenskom kanalu, kao i o mogućoj potrebi liječenja korijenskoga kanala. Cilj je bio očistiti karijes, kavitet minimalno invazivno ispuniti i u tom procesu sačuvati vitalitet zuba. Zbog hitnosti slučaja sljedeći termin dogovoren je u najkraćem roku. Minimalno invazivno liječenje karijesa od iznimne je važnosti u preventivnoj terapiji. Adhezivna tehnika i

1

2

odgovarajuće metode izrade ispuna koje uključuju materijale kao što je kompozit Tetric EvoCeram® Bulk Fill, koji je korišten u ovoj specifičnoj situaciji, kliničaru osigurava optimalne uvjete za ovaj zadatak.

Čišćenje karijesa

3

4

5

6

7

8

Budući da mladi pacijent prethodno nije prošao nikakve značajnije stomatološke zahvate, anesteziran je kako bi se osigurao nesmetan rad bez prekida. Postavljen je koferdam radi optimalnog pristupa kavitetu i održavanja radnog polja potpuno suhim (slika 3.). Kao posljedica velike okluzalne lezije koja je bila vidljiva na rendgenskoj snimci, napravljen je relativno veliki otvor kako bi se osigurao pristup karijesu (slika 4.). Klinička slika bila je tipična za skriveni karijes. Zahvaćeni dentin, koji je bio izuzetno mekan, ugrubo je uklonjen ručnim instrumentom (slika 5.). U ovom slučaju caklina je već bila u velikoj mjeri potkopana. Kod minimalno invazivnog pristupa, područje koje treba liječiti često je teško vidljivo. Kako bi se osiguralo potpuno uklanjanje karijesa na ovom zubu, pristupni otvor kaviteta je povećan i inficirani dentin obojen je indikatorskom otopinom (slika 6.).

Postupak izrade ispuna u dva koraka

9

10

Slika 1. Početna situacija: Lezija na zubu 36 jasno je vidljiva na RTG snimci. Preostala mješovita denticija je bez karijesa ● Slika 2. Klinička situacija prije terapije: promjena boje u fisuri zuba 36 (okluzalni karijes) ● Slika 3. Osiguravanje suhog radnog polja koferdamom ● Slika 4. Otvaranje zuba radi stvaranja pristupa karijesu ● Slika 5. Čišćenje karijesa ● Slika 6. Bojanje karijesa indikatorskom otopinom ● Slika 7. Distalna stjenka nije zahvaćena karijesom ● Slika 8. Intaktna, vrlo tanka distalna stjenka ● Slika 9. Distalna stjenka ojačana je tekućim kompozitom ● Slika 10. Usredotočenost na uklanjanje karijesa u blizini pulpe. Prioritet je bio očuvati njezin vitalitet.

U ovom je slučaju bilo moguće sačuvati distalnu stjenku cakline zahvaćenog zuba. Minimalno invazivna terapija sastojala se od uklanjanja karijesa i izrade ispuna u dva dijela. Prvi se dio usredotočio na potpuno uklanjanje karijesnog tkiva pored distalne caklinske stjenke. Svo karijesno tkivo na caklinsko-dentinskom spojištu moralo se pažljivo ukloniti bez perforiranja cakline. Nakon tog postupka (slike 7. i 8.), vrlo tanka stjenka cakline je najetkana kiselinom i potom ojačana s pomoću dentinskog adheziva (Syntac® Classic) i tekućeg kompozita (Tetric ® EvoFlow) (slika 9.).


Ivoclar Vivadent 17

Dental Tribune Croatian Edition

11

12

13

14

na ploha obnovljena u skladu s izvornim izgledom zuba. Rendgenska slika situacije na kraju pokazuje kompaktan ispun u blizini pulpe (slika 13.). Sve ostale aproksimalne plohe su bez karijesnih lezija. Kako bi se spriječio nastanak drugih karijesa na okluzalnim plohama, svi kutnjaci i pretkutnjaci zapečaćeni su smolom Helioseal® Clear (slika 14.).

Zaključak

Slika 11. Jetkanje cakline ortofosfornom kiselinom ● Slika 12. Zub 36 s gotovim ispunom. Korišten je bulk kompozit (Tetric EvoCeram BulkFill). Rekonstruiran je izvorni oblik zuba. ● Slika 13. Rendgenska provjera nakon terapije. Distalna caklinska stijenka je očuvana. ● Slika 14. Klinička situacija nakon terapije: Fisure susjednih zubi zapečaćene su smolom HelioSeal Clear kako bi se zaštitile od karijesa.

Drugi dio postupka sastojao se od čišćenja karijesnog dentina u blizini pulpe. Najveća pažnja morala se posvetiti sprječavanju otvaranja pulpe (Slika 10.). Stoga je ponovno korištena otopina za otkrivanje karijesa da bi se obojio zahvaćeni dentin koji je zatim vrlo pažljivo uklonjen kako bi se spriječilo izlaganje pulpe. Čak i minimalno otvaranje pulpe moglo je ugroziti vitalitet zuba i zahtijevati liječenje korijenskoga kanala.

Izrada, čvrstog, nepropusnog i intaktnog ispuna, važnije je od potpunog uklanjanja karijesnog tkiva. Izrada ispuna bulk tehnikom

Kvaliteta restaurativnog postupka ne ovisi samo o pravilnoj preparaciji zuba, nego i o odgovarajućem izboru materijala za ispune te protokolu rada. Nakon što je karijes očišćen, u ovom slučaju zub 36 je restauriran direktnim ispunom korištenjem kompozita Tetric EvoCeram Bulk Fill. Ovaj nanohibridni kompozit jednostavno se modelira i obrađuje. Ispuni su estetski zbog prirodne translucencije i boje materijala. Prema navodima proizvođača, materijal sadrži inicijator polimerizacije pod nazivom Ivocerin® zbog kojeg se kompozit može potpuno polimerizirati u slojevima debljine do 4 mm tijekom 10 sekundi osvjetljavanja. Osim toga, poseban

ublaživač stresa skupljanja u materijalu, svodi polimerizacijsku kontrakciju na minimum. Ovaj kompozitni materijal vrlo je zanimljiv za kliničare zbog učinkovite i pouzdane tehnike izrade ispuna u debelim slojevima. Ipak, adhezivna tehnika je uvijek osjetljiva na proceduralne pogreške i treba je posebno pažljivo provoditi. U ovoj je situaciji s pomoću parodontne sonde izmjerena udaljenost od 7 mm između najdublje točke kaviteta i okluzalnog marginalnog grebena. U prvom koraku izrade ispuna kavitet je najetkan ortofosfornom kiselinom. U tu svrhu kiselina se selektivno nanosi duž caklinskog ruba (Slika 11.). Nakon 15 sekundi, gel za jetkanje nanosi se na cijelu površinu dentina. Kiselina se ostavlja da djeluje još 15 sekundi. Zatim se nanosi dentinski adheziv (Syntac Classic), pa prvi sloj kompozita (Tetric EvoCeram Bulk Fill) u boji IVA (Univerzalna A boja). Preostala dubina kaviteta nakon toga iznosi oko 4 mm. Kompozitni materijal polimeriziran je tijekom 10 sekundi lampom Bluephase® G2. Potom je apliciran drugi sloj. Kavitet je potpuno napunjen i oblikovana je žvačna površina zuba. Podatnost materijala omogućila je učinkovito modeliranje funkcionalnog i prirodnog ispuna. Ispun je osvijetljen još 10 sekundi.

vjereni su okluzijski odnosi te prema potrebi prilagođeni. Izravna usporedba situacije prije (slika 12.) i nakon terapije jasno pokazuje da je žvač-

Ovaj slučaj još jednom naglašava važnost pečaćenja okluzalnih površina iz preventivnih razloga. Nadalje, direktni kompozitni ispuni postali su nezaobilazni u liječenju karijesnih lezija prema minimalno invazivnim načelima. Adhezivna tehnika danas je metoda izbora za popravak malih i nekih velikih defekata. Adhezivna tehnika je svestrana, omogućuje maksimalno očuvanje zubnog tkiva i stabilizira zahvaćeni zub. U situacijama sa znatnim gubitkom zubnog tkiva, učinkovita bulk tehnika izrade ispuna predstavlja

O autoru Dr. Knut Hufschmidt

Maria-Theresia-Strasse 4 4600 Wels, Austrija praxis@hufschmidt.at

Tetric Evo-Line Provjeren i inovativan kompozit

Prirodna estetika –

učinkovito

postignuta

Tetric EvoCeram®

Tetric EvoFlow®

Tetric EvoCeram® Bulk Fill Tetric EvoFlow® Bulk Fill

Završna obrada

Prije uklanjanja koferdama skalpelom je ugrubo uklonjen višak materijala na rubovima ispuna i za završnu obradu korišten je Soflex disk. Zatim je površina zaglađena silikonskim polirerima (slika 12.). Koferdam je uklonjen i pro-

ekonomično rješenje. Inicijator polimerizacije koji se nalazi u materijalu smanjuje rizik od nedovoljne polimerizacije. Ispuni u vrlo dubokim kavitetima mogu se izraditi učinkovito i pouzdano. Što se tiče izgleda, suvremeni bulk materijali jednako su estetski kao i njihovi tradicionalni hibridni prethodnici, zbog izvrsne sposobnosti stapanja s prirodnim zubnim tkivom .

www.ivoclarvivadent.com Ivoclar Vivadent AG

Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 235 35 35 | Fax: +423 235 33 60


18

Menadžment

Dental Tribune Croatian Edition

WEB-STRANICA ORDINACIJE: samo lijepa ili i korisna? Autori: Sabine Nemec, dipl. ing. oec; Achim Wagner Bilo da se radi o skupom dizajnu ili gotovim predlošcima, kada izrađujete web-stranicu za svoju ordinaciju danas vam se nude mnoga rješenja. Osim usluga profesionalnih agencija, sve više nameću se "uradi sam" rješenja koja se odlikuju prednostima poput jednostavnog rukovanja i niske cijene. Na prvi pogled to zvuči primamljivo jer gotovi predlošci web-stranica korisniku osim tehničkog znanja daju sve više slobode za vlastite marketinške ciljeve. Zvuči dobro, zar ne? Ipak, i dalje dovodimo u pitanje izradu web-stranice u "vlastitoj režiji". Web-stranica istodobno je virtualna posjetnica tvrtke i važan alat za prikupljanje i informiranje klijenata – u vašem slučaju pacijenata. Pored razumijevanja psihologije oglašavanja, ovdje su važne različite marketinške kompetencije, kao što su koncepcija, dizajn, programiranje, sadržaj ili tekst i optimizacija tražilice. To znači: za laika je teško moguće konkurirati komercijalnim web-stranicama koje su izradile i održavaju profesionalne agencije za online marketing. Željeli bismo vam objasniti sljedeće čimbenike kvalitete s pomoću kojih možete zaraditi bodove na Googleu.

nja u obzir vidljivosti na internetu. Stoga ciljano zatražite informacije o "lokalnoj optimizaciji tražilice" kada naručujete novu web-stranicu. Ako već imate vlastitu webstranicu, onda vam preporučujemo da provjerite svoju vidljivost.

zubna or

dinacija

, stomat

žilice. Nažalost, ovo se još često pogrešno shvaća pa se pretrpavanjem velikom količinom ključnih riječi pokušava web-stranicu grčevito pogurati na vrh. Međutim, najnoviji trendovi pokazuju da ova strategija više ne funkcionira. Umjesto toga, sada kvalitetni

olog, zu

glednicima na mobilnim uređajima? Google je 2015. zbog širenja pristupa internetu putem pametnih telefona responzivnost za mobilne uređaje učinio važnim čimbenikom rangiranja. Tako je TNS Google Global Connected Consumer istraživanje pokazalo

b

Definicija cilja: što želim postići?

Kao i kod bilo kojeg projekta, i kod web-stranice prvo se postavlja pitanje o cilju: „Što želim postići s web-stranicom?“ Za ordinaciju web-stranica obično služi predstavljanju u određenom ciljanom području, uglavnom gradu u kojemu je sjedište i regiji, ili za privlačenje novih pacijenata. Ti bi se ciljevi trebali od početka odrediti i sve ostale mjere prilagoditi u skladu s tim. Samo tako vaša ordinacija privlačit će ciljanu publiku. Time se povećava vjerojatnost da vas ona kontaktira. Bez obzira na to kako ste definirali svoje ciljeve, u svakom slučaju morate biti vidljivi u tražilicama, osobito na Googleu!

Lijepo nije odmah vidljivo...

U marketingu postoji stara izreka: "Tko se ne oglašava, umire!" Isto vrijedi i za internet: kada se web-stranica tijekom pretraživanja u pregledniku ne pojavi barem na prve tri Googleove stranice, ona nije vidljiva korisniku. Dakle, bez obzira na to koliko lijepa vaša stranica bila, nemate mnogo koristi ako se na internetu teško pronalazi. Zato također upozoravamo da se ne oslonite isključivo na stručnost agencije u dizajniranju stranice bez uzima-

Da biste provjerili rang svoje ordinacije na tražilici, unesite primjerice pojam "stomatolog" ili određenu uslugu, kao npr. "implantati" i "lokacija" u preglednik i provjerite može li vas se pronaći na internetu. Imajte na umu da su u područjima s većom konkurencijom potrebne daljnje mjere kako biste dospjeli na više pozicije na Googleovoj tražilici.

Optimizacija tražilice

Ako se uopće ne možete pronaći, moglo bi biti da vaša weblokacija ima premalo sadržaja relevantnih prema ključnoj riječi – to znači premalo teksta na stranici koji je prilagođen upitu vaših pacijenata u tražilici. Meta tagovi igraju ključnu ulogu u vidljivosti vaše web-stranice – pri tom se radi o unosu u tražilicu po URLu koji bi za korisnika na prvi pogled trebao biti što zanimljiviji kako bi kliknuo na njega.

Privlačenje pacijenata sadržajem

Sadržaj vaše web-stranice ne služi samo za optimizaciju tra-

sadržaji vladaju algoritmom tražilica. Tekstove pretrpane ključnim riječima koji nisu u kontekstu Google baca na nižu poziciju. To znači da biste pacijentu trebali osigurati korisne informacije zanimljivim tekstovima prilagođenim čitateljima koji ih intrigiraju i po mogućnosti potaknu da dogovore termin za prvi pregled! Sadržaj visoke kvalitete podrazumijeva ne samo tekstove nego i slike. Web-stranica je prvi kontakt za vaše pacijente. Hoće li odlučiti posjetiti vašu ordinaciju u stvari ovisi o nepisanoj poruci koju im šaljete: mogu li vjerovati ovoj stomatološkoj ordinaciji? Jesam li u dobrim rukama? Važne su profesionalne fotografije vaše ordinacije koje odražavaju vašu predanost. Ako su ovi uvjeti ispunjeni, imate veću šansu da će pacijent ostati na vašoj web-stranici i odlučiti se stupiti u kontakt s vama.

Responzivan dizajn za mobilne korisnike

Jeste li se već prilagodili pre-

da se korištenje pametnih telefona s oko 50 posto više nego udvostručilo između 2011. i 2014., dok je uporaba desktop verzija 2014. iznosila 42 posto. Također je znatno povećano korištenje tableta. Vaša stranica u svakom slučaju trebala bi biti spremna za ovu "mobilnu revoluciju" i prilagoditi se responzivnim dizajnom svakom formatu zaslona. Također vodite računa o tome da se „Izbornikom” ili „Kontaktom” mora jednostavno moći upravljati i na pametnom telefonu.

Prilagođenost korisniku za duže zadržavanje na stranici

Responzivnost za mobilne uređaje ujedno ispunjava sve važniji kriterij prilagođenosti korisniku. Drugi čimbenici uključuju jasnu strukturu stranice i navigaciju. Stoga se preporučuje istaknuti određene značajke poput navigacije i početne stranice te pacijentima dati mogućnost interakcije, na primjer putem kontaktnog obrasca ili telefonskog broja. Samo ako

se pacijent dobro snalazi na vašoj stranici, obično se duže vrijeme zadržava na njoj i češće se vraća, a time je i veća vjerojatnost ugovaranja termina.

Optimizacija i razvoj web stranice

Čak i ako ispunjavate zahtjev kvalitete, trajni uspjeh vaše weblokacije još nije osiguran. Google se redovito ažurira, a povećana konkurencija može dugoročno ugroziti vašu dobru poziciju. Stoga biste trebali redovito pratiti rang svoje web-stranice u tražilici – s jedne strane kako biste pravovremeno poduzeli mjere optimizacije prije nego što se vaša weblokacija "sruši", i s druge strane, kako biste na temelju ponašanja u pretraživanju bolje upoznali pacijente i pružili im još bolji sadržaj. Postoje li neka nova dostignuća i vijesti koje želite podijeliti sa svojim pacijentima? Realizacija i održavanje webstranice sastoji se od brojnih postupaka za što je najbolje uključiti iskusnu agenciju za online marketing. Ni dizajn ni programiranje ni optimizacija tražilice ne mogu vam sami po sebi osigurati uspjeh u boljem pozicioniranju na tražilici – važna je prava kombinacija svega. Stoga biste trebali obratiti pažnju na to da vaša agencija raspolaže sa što je više kompetencija kako bi vaša webstranica odgovarala zahtjevima interneta – privlačan, responzivan dizajn, optimizacija tražilice i sadržaj.

O autorima Sabine Nemec, dipl. ing. oec. Nemec+Team Healthcare Communication Marketinška agencija Oberdorfstraße 47 63505 Langenselbold, Njemačka Tel.: 06184 901056 sn@snhc.de www.snhc.de

Achim Wagner conamed – Agencija za ordinacijski marketing Technologiepark 1 91522 Ansbach, Njemačka Tel.: 0981 20365350 info@conamed.de www.conamed.de


Dental Tribune Croatian Edition

19


20

Menadžment

Dental Tribune Croatian Edition

NEPOJAVLJIVANJE pacijenata na dogovorene termine Autor: Gordon Seipold Nepojavljivanje pacijenata na dogovorene termine vlasnici ordinacija i zaposlenici često prihvaćaju kao nešto – iako iritantno – ipak normalno i smatraju to iznimnim slučajevima te ne razmišljaju dalje o posljedicama. Neki su čak sretni kad im se tu i tamo tako da prilika za predah u pretrpanom dnevnom rasporedu. Međutim, kad se sve zbroji, ti naizgled "pojedinačni slučajevi" na kraju mjeseca čine broj izgubljenih termina koji nije zanemariv. Time u konačnici vlasnik ordinacije gubi velik dio prihoda. Nepojavljivanje pacijenata na dogovorene termine vlasnici ordinacija i zaposlenici često prihvaćaju kao nešto – iako iritantno – ipak normalno i smatraju to iznimnim slučajevima te ne razmišljaju dalje o posljedicama. Neki su čak sretni kad im se tu i tamo tako da prilika za predah u pretrpanom dnevnom rasporedu. Međutim, kad se sve zbroji, ti naizgled "pojedinačni slučajevi" na kraju mjeseca čine broj izgubljenih termina koji nije zanemariv. Time u konačnici vlasnik ordinacije gubi velik dio prihoda. Koji su razlozi nepojavljivanja na termine? Mogu li se kvantificirati financijske posljedice? Postoje li moguća rješenja za to? Prema anketama provedenima 2013. u Njemačkoj, pacijenti se ne odazivaju na pet do 15 posto svih termina. Godinu dana poslije iz kratke ankete proizašlo je da, ovisno o lokaciji i glavnom fokusu ordinacije, i do 18 posto termina ostane neiskorišteno. Posljedice neiskorištenih termina u jednakoj mjeri pogađaju pacijente i stomatološku ordinaciju, a to su: • nepotrebna kašnjenja u liječenju pacijenata ili nemogućnost primanja na pregled • pooštravanje izdavanja termina i gušće naručivanje na štetu svih pacijenata • značajan ekonomski gubitak za vlasnika ordinacije • nepotrebni čimbenici stresa za zaposlenike ordinacije.

kulativno) izgubila dohodak u iznosu od 27 947 eura godišnje. Neto dobit bila bi za 9368 eura godišnje manja. Ako se primijeni stopa neiskorištenih termina od deset posto, godišnje je 59 000 eura manje prihoda i 19 778 eura manje dobiti za stomatološku ordinaciju. Izračunato na stopi neiskorištenih termina od 15 posto, to znači gubitak od 93 706 eura prihoda godišnje i 31 412 eura neto dobiti.

zaboravili su

ili ga ne odgodi pravovremeno • 20% poziva se na obiteljske obveze kao razlog nepojavljivanja ili su bili previše bolesni za dolazak • Oko 10% opravdava se pogrešnim unosom u kalendaru • Oko 8% se osjećalo se bolje pa nije više bilo potrebe za liječničkom pomoći. Drugi čimbenici koji utječu na neiskorištavanje termina: • Što je termin dogovoren dulje unaprijed, to je veća vjerojat-

u međuvremenu su ozdravili

Ekonomski utjecaj

Na primjeru Njemačke, stomatološke ordinacije su u 2011. godini prema Saveznom statističkom uredu uprihodile prosječno 531 000 eura. Kao čisti dohodak statističari navode vrijednost od 178 000 eura po ordinaciji – pri tome se "čistim dohotkom" smatra "matematička vrijednost koja se dobiva kada se zbroj troškova oduzme od zbroja prihoda". Ako teoretski samo pet posto ugovorenih termina nije iskorišteno, stomatološka ordinacija je (kal-

pogrešno zapisali termin obiteljske obaveze ili bolest

Slika 1. Razlozi zašto se pacijenti ne pojavljuju na ugovoreni termin (izvučeno iz nekoliko istraživanja, nije reprezentativno).

Zašto pacijenti ne dolaze na dogovoreni termin?

O pacijentima koji se ne pojave na termin može se reći sljedeće (slika 1.): • 30 do 40% "zaboravi" termin

nost da pacijent neće doći • Vrijeme čekanja može biti razlog: što duže pacijenti moraju čekati, veća je vjerojatnost da će namjerno propustiti termin

• Općenito treba napomenuti da je ponedjeljkom i petkom veća vjerojatnost nepojavljivanja pacijenata • Dob također igra ulogu: mlađi pacijenti mnogo su skloniji kašnjenju i ležernijem pristupu ugovorenim terminima od starijih • Postoje također naznake da su pacijenti koji u prošlosti nisu došli na dogovoreni termin skloniji ponavljanju takvog ponašanja. Ako se podvuče crta, ostaje spoznaja da se proaktivnim mjerama koordinacije termina može izbjeći 30 do 40 posto "zaboravljenih" termina i otprilike deset posto nedolazaka zbog "pogrešaka pri unosu". Uzroci "zaboravio sam" ili "pogrešno sam upisao" više ne moraju biti glavni uzrok nepojavljivanja pacijenata – s izravnim pozitivnim posljedicama na prihode i neto dobit.

Rješenje: podsjetite svoje pacijente na termine

U praksi se pokazalo da se uvođenjem podsjetnika u njemačkim ordinacijama broj neiskorištenih termina može se smanjiti za do 82 posto. Osim toga: • Pozitivan utjecaj na ekonomske pokazatelje

• Pacijenti dobivaju modernu uslugu o kojoj oko 19 posto pacijenata marketinški učinkovito razgovara s prijateljima i obitelji • Prazni hod se smanjuje, skraćuje se vrijeme liječenja i gustoća rasporeda o kojoj se ionako već mnogo raspravljalo • Zaposlenici ordinacije spominju bolju radnu atmosferu jer se oslobođeni termin nastao otkazivanjem pokušava dati drugom pacijentu, umjesto da se liječniku mora priopćiti da se pacijent nije pojavio. • Računalni programi za upravljanje ordinacijom obično sadrže sve funkcije i dodatne module za slanje jednostavnih i učinkovitih podsjetnika putem SMS-a, e-maila ili poštom. Budući da će se pacijenti brzo naviknuti na takvu uslugu, nužno je prije uvođenja dobro isplanirati sve potrebne korake kako bi se u budućnosti mogli dosljedno provoditi u svakodnevnoj praksi. Koliko je vremena potrebno za slanje takvih podsjetnika ovisi – osim o broju poslanih poruka – i o tome koliko često u tjednu želite podsjećati pacijente i na koji način. Hoćete li svoje pacijente kontaktirati putem SMS-a, emaila, poštom ili telefonskim pozivom ovisi najprije o njihovim željama. Tako unaprijed treba provjeriti koriste li elektroničke medije i mogu li se preko dana dobiti telefonski i slično. Tako se kod dugotrajnih zahvata ili termina pokazalo najboljim pacijenta nazvati i dobiti direktnu povratnu informaciju.

O autoru Gordon Seipold Zollernstraße 87 75328 Schömberg Njemačka mail@gordonseipold.com www.gordonseipold.com


21

Dental Tribune Croatian Edition

Location: Intercontinental Dubai Festival City More information: art-of-implantology.com » » » » »

Inspiring programme of workshops and scientific lectures Internationally renowned experts as Prof. Dr. Florian Beuer, Dr. Eduardo de la Torre, Dr. Stefan Fickl Clinically relevant professional development at the highest level Exclusive programme with a safari through the desert on Friday and a gala evening on Saturday International participants, conference language is English

OFFER 1

OFFER 2

Buy 5 SC/SCX implants + 5 OCP sets and get FREE PARTICIPATION FEE for the conference with the evening events included!

Buy 6 SC/SCX implants + 6 OCP sets and get FREE PARTICIPATION FEE for the conference with the evening events and workshops included!

Bra-š d.o.o.


22 Zdravlje

Dental Tribune Croatian Edition

Prekomjerna konzumacija šećera kao globalni zdravstveni problem HALLE, Njemačka: prema zajedničkom istraživanju koje su proveli istraživači na Sveučilištu Martin Luther Halle-Wittenberg (MLU) i Biotehnologijska istraživačka i informacijska mreža (BRAIN) u Njemačkoj, ljudi širom svijeta jedu previše šećera. U istraživanju su korišteni podaci iz 2010. o prevalenciji karijesa, parodontitisu i gubitku zubi, odgovarajućim troškovima liječenja te potrošnji šećera u 168 zemalja. Istraživači su uzeli u obzir slobodne šećere i skrivene šećere koji su sadržani u mnogim prerađenim proizvodima, kao što su bezalkoholna pića, kečap, sladoled i smrznuta hrana, kao i kruh, keks i kolači. Prema njihovim rezultatima, troškovi za posljedice prekomjerne konzumacije šećera globalno su koštale oko 12,8 milijardi eura u 2010. godini. "Podaci pokazuju jasnu povezanost između potrošnje šećera i učestalosti karijesa, parodontitisa kao i posljedičnog gubitka zubi", izjavio je glavni autor istraživanja, dr. Toni Meier iz MLU-a. "Za svakih dodatnih 25 grama konzumiranog šećera po osobi i danu – koja iznosi otprilike osam kockica šećera ili čaša zaslađene limunade – troškovi liječenja u zemljama s visokim prihodima povećavaju se u prosjeku za 75 eura po osobi i godini." Njemačka, Švicarska, Danska i SAD bile su među zemljama s najvećim troškovima po osobi godišnje, s prosjekom od 210 €, 300 €, 178 € i 138 €. U Njemačkoj je potrošeno između 90 i 110 g šećera po osobi dnevno u 2010. godini. Najviša stopa oralnih bolesti povezanih sa šećerom pronađena je u Gvatemali, Mauritaniji i Meksiku. "Nove industrijalizirane zemlje kao što su Indija, Brazil i Meksiko, ali i Pakistan i Egipat, mogle bi izbjeći posljedice bolesti i troškove zdravstvene skrbi uvrštavajući ovu temu u zdravstvenu i prehrambenu politiku u ranoj fazi", naglasio je autor prof. Gabriele Stangl iz MLU-a. Postaje sve teže pridržavati se prehrane s niskom razinom šećera jer gotovo svi prerađeni proizvodi u trgovini sadrže velike količine dodanih šećera. Istraživači vjeruju kako je način ublažavanja posljedica bolesti povezanih s prehranom uravnotežena mješavina edukacije i političkih inicijativa uz inovativna tehnološka rješenja.

Istraživanje pod naslovom “Global burden of sugar-related dental diseases in 168 countries and corresponding health care costs” (Globalni teret stoma-

toloških bolesti povezanih sa šećerom u 168 zemalja i odgovarajući troškovi zdravstvene zaštite), objavljeno je u časopisu Journal of Dental Research.

E PERIENCE the dental future, now

Sufinanciralo ga je njemačko Savezno ministarstvo obrazovanja i istraživanja, a provedeno je u sklopu strateškog saveza NatLifE 2020, čiji je cilj razviti

novu generaciju održivih i biološki aktivnih supstancija za hranu i kozmetiku i time pridonijeti poboljšanju ljudske prehrane, zdravlja i dobrobiti.

www.expodentalmeeting.com

TOUCH the business Meet more than 200 italian and foreign dental companies

LIVE the experience 3 days of business and leisure in a stunning location

LEARN the profession 3 days of FREE training opportunities

DIGITALIZE 3 days to get into the DIGITAL WORKFLOW


Voco 23

Dental Tribune Croatian Edition

®

Admira Fusion Flow Tekući, nanohibridni ORMOCER® materijal za ispune

Korak ispred ostalih.

Nano hibrid ORMOCER®

2003

ORMOCER®

X

C

L E NT EL

NO RS E M O MON E

1999

Nano hibrid

Kompomer

L

C

A

S

S

I

C

PRVA KERAMIKA ZA PUNJENJE!

I

O

I

Mikro hybrid

L

I T Y

1993

B

Admira Fusion tvrtke VOCO prvi je univerzalni materijal za ispune samo na bazi keramike. Inovativnom kombinacijom dokazane nanohibridne i ORMOCER® tehnologije, silicijev oksid čini kemijsku bazu ne samo za punila već i za smolastu matricu. Ova jedinstvena „čisto silikatna tehnologija” nudi nekoliko prednosti odjednom. Tu se ubraja visok udio punila, izrazito nisko polimerizacijsko skupljanje i posebno malo naprezanje zbog polimerizacijskog skupljanja. Admira Fusion odlikuje se, osim toga, odličnom biokompatibilnošću, i vrlo visokom stabilnošću boje. Sada je na tržištu dostupna i tekuća varijanta pod nazivom Admira Fusion Flow. Zahvaljujući „čisto silikatnoj tehnologiji” i ovaj materijal nudi nisko polimerizacijsko skupljanje i malo naprezanje zbog polimerizacijskog skupljanja. Admira Fusion Flow, baš kao i Admira Fusion, posjeduje odličnu biokompatibilnost i vrlo visoku stabilnost boje. Admira Fusion Flow nudi se u 12 boja koje su optimalno prilagođene paleti boja pastoznog Admira Fusiona. Pritom su boje Bleach Light (BL) i White Opaque (WO) prikladne i za specijalne slučajeve, kao što su na primjer primjena u dječjoj dentalnoj medicini, kod izbijeljenih zuba odnosno obojenih područja dentina ili kod nadogradnji bataljka. Admira Fusion Flow pokriva široki spektar indikacija. Tu se ubrajaju ispuni kaviteta III. do V. razreda, ispuni malih kaviteta i primjena kod proširenog pečaćenja fisura, popunjavanje potkopanih dijelova, zaštitne podloge i oblaganje kaviteta, popravci ispuna te popravci ljuskica za zube i privremene restauracije, pričvršćivanje zubnih nadomjestaka koji propuštaju svjetlost te učvršćivanje rasklimanih zubi. Admira Fusion Flow dostupan je u NDT® štrcaljki koja ne curi i ne kaplje, a patentirala ju je tvrtka VOCO. Time se postiže sigurno i precizno apliciranje bez gubitaka materijala. Što se tiče strukture materijala, Admira Fusion Flow je vrlo homogen i omogućuje optimalno rukovanje. Materijal se odlikuje odličnim svojstvom tečenja s potpunim vlaženjem stijenki kaviteta. Zahvaljujući preciznoj tiksotropiji i njegovim svojstvima „tečenja po potrebi” (flow-on-demand) materijal je tekuć dok je se istiskuje, a nakon apliciranja i modeliranja postaje stabilan u kavitetu. Admira Fusion Flow može se dobro polirati i kompatibilan je sa svim konvencionalnim adhezijskim sustavima. Proizvođač: VOCO GmbH, AntonFlettner-Strasse 1-3, 27472 Cuxhaven, www.voco.de, info@voco.de

I B C O M P A T

Admira Fusion

• Isključivo Silikatna Tehnologija: punila i smolasta matrica bazirana isključivo na silikon oksidu • Najmanji postotak skupljanja uslijed polimerizacije (1,25 vol. postotka) i posebno nizak stres zbog polimerizacijskog skupljanja* • Inertna čime je visoko biokompatibilna i izuzetno postojane boje • Odlično rukovanje, jednostavna politura do visokog sjaja te visoka površinska čvrstoća jamče prvoklasne dugotrajne rezultate • Kompatibilna sa svim konvencionalnim adhezivnim sredstvima • Također dostupan kao tekući i bulk fill materijal

*u usporedbi sa svim uobičajenim kompozitima za ispune

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Njemačka · Tel.: +49 4721 719-0 · www.voco.dental


24

Curaprox

Dental Tribune Croatian Edition

CURASEPT ADS - Učinkoviti sustav kontrole zubnih naslaga Za sprječavanje upale desni i Formula ADS sprječava drugih parodontalnih problema neželjene učinke od iznimne je važnosti temeljitost U proizvodima CURASEPT naoralne higijene s mehaničkim po- lazi se jedinstvena formula ADS magalima – četkicom za zube, inter- (Anti Discoloration system), koju dentalnom četkicom i zubnim kon- je otkrio Curadenov razvojni tim cem. Kada je otežano održavanje vođen dr. Restitutom Castellaccio, oralne higijene, prikladna pomoć su a koja utječe na neželjene učinke preparati koji omogućuju kemijsku klorheksidina: kontrolu zubnih naslaga. • Reducira obojenje zuba Zbog širokog spektra antimikrob- • Sprječava promjene u osjetu okusa nog djelovanja, klorheksidin (CHX) • Nema neugodnog okusa se koristi već desetljećima kao najbolje sredstvo za sprječavanje nastajanja zubnih naslaga. Značaj njegovog djelovanja ne možemo usporediti ni s jednim drugim sredstvom, jer je djelovanje klorheksidina jače i dugotrajnije od drugih sredstava sa sličnim Bez alkohola antibakterijskim djelovanjem. Zbog patentirane formule ADS, Kao jako antibakterijsko sredstvo otopini CURASEPT nije potreban klorheksidin sprječava nastajanje zub- alkohol, koji izaziva osjećaj žarenja i nih naslaga i rastvara već postojeći plak. sušenje usne šupljine. Formula ADS Djeluje zajedno s kalcijevim ionima i tako omogućuje bolju prihvatljivost sprječava stvaranje biofilma, nagomi- proizvoda kod djece i osoba osjetljivih lavanje bakterija i njihovo pripajanje na alkohol. biofilmu te povezivanje među glikoproCurasept linija obuhvaća tekućine teinima i nastanak osnove za nagomila- s 3 različite koncentracije klorheksidin vanje bakterijskih naslaga. Klorheksidin diglukonata (0.05%, 0.12% i 0.2%), se odlikuje brzim učinkom i dugom parodontološki gel s 0.5% klorheksipostojanošću u usnoj šupljini. Nije štetan din diglukonata i zubne paste s 0.05% A4_hotizont oglas.pdf 1 12/09/17 i 0.12% 13:22 klorheksidin diglukonata. i ne uzrokuje fenomen rezistencije.

intenzivnu uporabu. Sadrži 0,2 % klorheksidin diglukonata. Učinkovitije zaustavljanje nastajanja zubnih naslaga. Prije i poslije većih dentalnih zahvata. Uporaba: 1 do 2 puta dnevno, 7 do 14 dana.

Tekućine za usta CURASEPT ADS:

CURASEPT ADS 205, u pakiranju od 200 ml i 900 ml Za dugotrajnu uporabu s istovremenim sprječavanjem nastanka karijesa. Sadrži 0,05 % klorheksidin diglukonata i 0,05 % fluorida. Male koncentracije oba sastojka djeluju sinergijski. Zaustavlja nastajanje zubnih naslaga i dopunjuje otežanu oralnu higijenu kod ortodontske i protetske terapije. Uporaba: 1-2 puta dnevno, mjesec dana ili duže. CURASEPT ADS 212, u pakiranju od 200 ml i 900 ml Za produženu uporabu. Sadrži 0,12 % klorheksidin diglukonata. Kod duže uporabe (do 21 dan) djelotvorno zaustavlja nastanak zubnih naslaga. Uporaba: 1-2 puta dnevno, 1-2 mjeseca. CURASEPT ADS 220, u pakiranju od 200 ml i 900 ml. Za kratkotrajnu,

Zubne paste CURASEPT ADS:

Zubne paste CURASEPT ADS sadrže klorheksidin i formulu ADS. Zbog toga što ne sadrže NLS odlično se slažu s tekućinama za usta CURASEPT ADS i parodontalnim gelom, a mogu se upotrebljavati i samostalno (s četkicom za zube CURAPROX CS 5460 ili CS 3960). CURASEPT ADS 705 zubna pasta Sadrži 0,05 % klorheksidin diglukonata i 0,05 % fluorida. Male koncentracije oba sastojka djeluju sinergijski. Namijenjena je za dužu uporabu s istovremenim sprječavanjem nastanka karijesa. Posebno je dobrodošla kod pacijenata s ortodontskim aparatom i visokom karioreceptivnošću. Sprječava stvaranje mekih zubnih naslaga, štiti desni kod svakodnevne uporabe. Može se koristiti više mjeseci. CURASEPT ADS 712 zubna pasta Sadrži 0,12 % klorheksidin di-

glukonata. Posebno je pogodna kao kemijska podrška u održavanju bolje oralne higijene za osobe sa zubnim protezama, ortodontskim aparatima, implantatima i s problemima zubnog tkiva (parodontalne tegobe). Uporabu preporučujemo prije i poslije svake intervencije liječenja zuba (za zaštitu desni), kao i zajedno s tekućinom za usta CURASEPT ADS 212. Može se koristiti do dva mjeseca.

Parodontalni gel CURASEPT ADS 350

Sadrži 0,50 % klorheksidin diglukonata. Iznimno djelotvorno zaustavlja i sprječava nastanak zubnih naslaga. Namijenjen za intenzivnu i lokalnu uporabu – kada je na nekom mjestu potrebna veća koncentracija klorheksidina. Preporučujemo ga osobama s parodontalnim problemima, korisnicima zubnih proteza i ortodontskih aparata i osobama s implantatima. Parodontalni gel nanesemo na desni prstom ili četkicom CURAPROX CS 5460 te ga nježno umasiramo. Za uporabu u interdentalnom prostoru gel nanesemo na interdentalnu četkicu CURAPROX CPS. Uporaba: 7 dana, 2 puta dnevno.

Projekt podupire

C

M

Y

CM

MY

Iskusite promjenu paradigme oralne preventive uživo na iTOP seminarima

K

Naučite pravilnu tehniku čišćenja zuba te kako to znanje i sposobnost proslijediti drugima. Pridružite nam se:

21. listopada 2017. Hotel Jadran, Rijeka

Pridružite se hrvatskim stručnjacima, koji već imaju iTOP certifikat

Na našim iTOP seminarima steći ćete posebna znanja i spoznati pravilne tehnike kako zadržati svoje zube tijekom cijeloga života. Te informacije lako ćete moći prenijeti i svojim pacijentima. Na iTOP Introductory seminaru sve ćete spoznati kroz praksu - sa četkicom za zube u ruci i na zabavnom satu učenja zajedno s drugim dentalnim stručnjacima. Na seminar se možete prijaviti putem web stranice: www.itop-dental.com ili nas kontaktirajte na telefon 01/6310 755 ili na ana@albidus.hr. Požurite, broj sudionika je ograničen.

Albidus d.o.o., Radoslava Cimermana 14, 10020 Zagreb, www.albidus.hr

CY

CMY


SPLAT 25

Dental Tribune Croatian Edition

Zdrav osmijeh je uspjeh!


26 SFZG

Dental Tribune Croatian Edition

Sportske udlage - ©titnici za usta Autor: doc. dr. sc. Davor IlleŁ, spec. stom. prot. Sportski štitnici koriste se već desetljećima. Izvorište su im komadi gume ili kaučuka koji su boksači pridržavali između zubi tijekom mečeva. Danas, njihova uporaba dijelom je definirana kao obaveza u sportovima u kojima je mogućnost ozljede žvačnog sustava osobito velika. U sportove prve kategorije s obzirom na mogućnost nastanka ozljede žvačnog sustava spadaju gimnastika, košarka, nogomet, rukomet, bejzbol, bicikliranje i svi borilački sportovi. Sportovi koji su nešto manje opasni ili specifični s obzirom na potrebu izrade štitnika su primjerice skijanje, surfanje, odbojka, vaterpolo, dizanje utega i skvoš. Između 14 i 47% svih ozljeda žvačnog sustava nastaje kao posljedica bavljenja sportom (Ashley et al. 2013) i to su najčešće frakture zuba, laceracije mekih tkiva i avulzije. Prilično velik broj vježbača (5-18%) ističe da ozljede žvačnog sustava utječu na njihov rezultat i bavljenje sportskim aktivnostima. Postoji mogućnost da i samo nošenje štitnika može imati pozitivan utjecaj na sportske rezultate. Mehanizmi tog učinka nisu još sasvim dokazani, no uključuju inhibiciju antagonističkih i aktivaciju agonističkih mišića – npr. kod dizača utega čime se postiže bolji rezultat. Drugi mehanizmi uključuju smanjenje lučenja kortizola kao posljedicu olakšanog stiskanja zubi tijekom napora i samim time smanjenje kataboličkih efekata tijekom i nakon treninga. Postoji i čitav niz drugih teorija i čimbenika koje nošenje sportskih udlaga – štitnika smatraju nužnim za postizanje vrhunskih sportskih rezultata. Vrste i način funkcioniranja sportskih štitnika za usta Većina modernih štitnika izrađena je od etilen vinil acetata (EVA), materijala koji je popustljiv i omogućuje redukciju sila koje prolaze kroz štitnik za 34% za svaki milimetar njegove debljine. Dva fizikalna principa po kojima funkcioniraju štitnici su apsorpcija i disipacija. Apsorpcija ovisi o debljini i mekoći (popustljivosti) štitnika, a disipacija o njegovoj rigidnosti, odnosno elastičnosti. Različite vrste štitnika uzimaju u obzir okolnosti pri kojima mogu nastati ozljede u razli-

1a

1b

1c

1d

2

čitim sportovima te se potom EVA kombinira u slojevima s drugim materijalima kako bi se maksimalno ublažilo djelovanje sila nastalih kao posljedica udarca. Takav štitnik ima rok valjanosti od maksimalno dvije do pet godina nakon čega materijal od kojeg je izrađen gubi svoja dobra fizikalna svojstva. Uzimajući u obzir tražene fizikalne karakteristike, višeslojni laminirani individualizirani štitnici time postaju standardom struke u prevenciji ozljeda žvačnog sustava i njihovih težih posljedica. Osim individualiziranih štitnika (slika 1. a do d), koji se izrađuju u ordinacijama dentalne medicine, postoje i drukčija rješenja kao što su poluindividualizirani („skuhaj i zagrizi“ eng. „boil & bite“) štitnici (slika 2.) te tvornički izrađeni neprilagodivi štitnici. Za obje vrste karakteristično je da su u ustima relativno nestabilni te ih se obično pridržava u zagrizu ili jezikom čime se znatnije ograničava disanje. Upravo ta opstrukcija disanja, ali ponekad i nemogućnost komunikacije dovodi do odustajanja od korištenja sportskih štitnika. Prednosti i korištenje sportskih štitnika Kad uspoređujemo prevalenciju sportskih ozljeda i vrijednost sanacije tih ozljeda, sportske udlage predstavljaju iznimno efikasnu preventivnu mjeru – možda čak i jednu od najučinkovitijih s obzirom na uloženo i dobiveno u okvirima dentalne medicine. Moguće ih je i prilagoditi uranjanjem u toplu vodu nakon manjih stomatoloških zahvata, čime dobivaju dodatnu funkcionalnost. Osobito je važna uporaba štitnika kod djece i vježbača amatera jer se više ozljeda događa upravo u amaterskom sportu i kod onih koji nisu uvježbani ili koordinirani u određenoj sportskoj aktivnosti. Samo održavanje takvih štitnika jednostavno je, a izrada nije komplicirana, osim u slučajevima kod malokluzija koje je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade štitnika.


SPLAT 27

Dental Tribune Croatian Edition

Kako sigurno izbijeliti zube Profesionalne metode izbjeljivanja mogu imati određene negativne popratne učinke, dok je korištenje posebnih Splat zubnih pasti puno nježnija alternativa, a na ovaj se način mogu učinkovito i sigurno izbijeliti čak i vrlo osjetljivi zubi. Prema većini istraživanja, među prvim stvarima koju primijetimo kod sugovornika uvijek su na vrhu liste zubi. Jer, osim što su odraz zdravlja i osobne higijene, oni su u osmijehu i najljepši ukras lica. Pod uvjetom, naravno, da su čisti i što bjelilji. Svjesna ove činjenice, tvrtka Splat proizvela je jedinstvene paste za zube koje uz pomoć desetak patentiranih spojeva i najučinkovitijih sastojaka iz prirode sigurno izbjeljuju prirodno tamnije zube jednako kao i one potamnjele od prekomjerne konzumacije čaja, kave ili cigareta. Osim toga, redovitom upotrebnom Splat zubnih

pasti uklanja se postojeći te sprječava nakupljanje novog zubnog plaka koji je također jedan od krivaca žućkaste nijanse vašeg osmijeha. Splat Blackwood pasta za zube ima dokazano izraženiji učinak izbjeljivanja u odnosu na druge zubne paste. Njezin je glavni aktivni sastojak ugljen breze koji izbjeljuje caklinu 2 nijanse u 4 tjedna prema VITAPAN ljestvici! Ugljen također upija mirise i uklanja mrlje ostavljajući osjećaj svježine i čistoće na zubima, dok ekstrakt smreke potiče zdravlje desni. Splat Blackwood ne sadrži: SLS, triklosan, klorheksidin, šećer ni fluor.

Ljudima s vrlo osjetljivom caklinom ne preporučuje se upotreba pasta za izbjeljivanje, već pasta za obnavljanje cakline. Ako želite izbijeliti zube a da vam oni ne budu osjetljivi, trebali biste koristiti zubne paste koje sadrže prirodne enzime i blage abrazivne tvari poput Splat White plus zubne paste čiji aktivni sastojci omekšavaju zubni plak i oblažu naslage koje su ga obojale, a okrugle čestice potom ga nježno uklanjaju s cakline. Za četiri tjedna upotrebe Splat White Plus zubne paste postiže se učinak izbjeljivanja od 1,5 nijanse na VITAPAN ljestvici!

Ukoliko pak želite brzo izbijeliti zube najbolje rezultate postići ćete s pastama kao što su Splat Extreme White koje sadrže vodikov peroksid ili druge izvore aktivnog kisika koji oksidiraju pigmente na zubima zbog čega oni nisu više žućkasti nego postaju snježno bijeli. Ovaj način izbjeljivanja je iznimno efikasan jer je aktivni kisik vrlo reaktivan, no ovakve zubne paste agresivne su za caklinu i treba ih koristiti samo povremeno, odnosno u kombinaciji s onima za jačanje cakline poput Splat Biocalcium kako ne bi izazvale preosjetljivost. Za samo četiri tjedna svakodnevne upotrebe zubne

paste Splat Extreme White postiže se učinak izbjeljivanja od čak 2,5 nijanse na VITAPAN ljestvici! Splat paste za zube potražite u svim dm prodavaonicama, odabranim ljekarnama, biljnim drogerijama i trgovinama zdrave hrane te u web shopu www.svezazube.hr/webshop .

Uvoznik i distributer za Republiku Hrvatsku: Sve za zube d.o.o., Kralja Držislava 4, Zagreb tel: 01 46 33 310.

*prema VITAPAN skali


28 GC

Dental Tribune Croatian Edition

DIREKTNI ZUBNI NADOMJESTAK izrađen pojednostavljenim postupkom izrade vlaknima ojačanog kompozitnog mosta Autor: prof. Esra Can Say, Turska

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dr. Iñaki Gamborena Prof. Esra Can Say diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Istanbulu 1994. godine, gdje je pohađala i doktorski program restaurativne stomatologije u akademskim godinama 1995.-1999. Od 2000. do 2002. godine radila je kao znanstveni novak na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta Yeditepe, Zavod za restaurativnu stomatologiju, te je postala izvanredni profesor za restaurativnu stomatologiju 2006. godine, a redovni profesor 2014. godine. Gostovala je kao znanstveni novak na Medicinskom i stomatološkom fakultetu u Tokyju te na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Pennsylvaniji. Kao znanstvenik često objavljuje radove u recenziranim časopisima te održava izlaganja na nizu međunarodnih konferencija. Od 2013. godine član je Kontinentalne europske divizije IADR-a (CED IADR), čija je predsjednica bila od 2015. do 2016. godine. Teme njezinog istraživanja uglavnom su koncentrirane na adhezivnu stomatologiju, dentalne materijale, izbjeljivanja i estetsku stomatologiju te često održava predavanja i praktične tečajeve s tim temama. Član je Turskog dentalnog udruženja, Akademije za dentalne lasere, Udruženja za restaurativnu stomatologiju i Međunarodnog udruženja za istraživanje u stomatologiji.

Urođeni nedostatak trajnih zubi, poznat i kao djelomična anodoncija, uključuje i funkcijska i estetska razmatranja. Terapijske opcije za jednog ili oba lateralna sjekutića koji nedostaju uključuju laterizaciju kvržice, fiksne radove nošene implantatima ili konvencionalne, Maryland mostove ili vlaknom ojačane prednje adhezivne mostove izrađene direktnom ili indirektnom tehnikom. Dok implantatima nošeni ili konvencionalni fiksni radovi mogu biti terapija izbora za odrasle, minimalno invazivni i reverzibilni provizorni postupci nužni su kod adolescenata, budući da se njihov vertikalni rast lica nastavlja te implantati u mlađoj dobi mogu do-

Slike 1 i 2. Neestetski izgled Maryland mosta, prethodno postavljenog kao nadomjestak za urođeni nedostatak gornjeg desnog lateralnog sjekutića. ● Slike 3, 4 i 5. Nakon postavljanja koferdama, izrađene su retencijske brazde na palatinalnim površinama gornjeg središnjeg sjekutića i očnjaka. Potrebna duljina vlakana everStick C&B utvrđena je pomoću zubnog konca. ● Slike 6, 7 i 8. Selektivno jetkanje caklinskih površina 15 sekundi 37%. fosfornom kiselinom i nanošenje univerzalnog adheziva G-Premio BOND na dentinske i caklinske površine u trajanju od 10 sekundi. Adheziv treba temeljito osušiti 5 sekundi bezuljnim zrakom pod maksimalnim pritiskom te polimerizirati svjetlom 10 sekundi. Kraće ili blago sušenje zrakom može biti nedovoljno za potrebno isparavanje otapala. Preostalo otapalo može ugroziti adhezivnu polimerizaciju i time posljedičnu čvrstoću spoja. ● Slike 9 i 10. Vlakno everStickC&B spojeno za caklinu i dentin pomoću materijala G-aenial Universal Flo. Kao potpora kompozitnom međučlanu te poboljšanje otpornosti na pucanje međučlana, vlaknasta osnova je povećana i labijalno zaokružena. Slike 11 i 12. Međučlan je izrađen pomoću Essentia kompozita, jednostavnom tehnikom dvostrukog slojevanja, oponašajući prirodno starenje zubi. S obzirom na mladu dob pacijentice, srednja dentinska i svijetla caklinska boja su odabrane za postizanje prirodnog rezultata. Srednja dentinska boja koja nudi optimalno raspršivanje svjetlosti, pokrivena je svjetlom caklinskom bojom koja ima izvrsnu sposobnost poliranja i translucenciju.


GC 29

Dental Tribune Croatian Edition

13

14

Slike 13 i 14. Završni direktni vlaknom ojačani adhezivni most nakon što je rehidracija pokazala dobru estetsku integraciju i visok površinski sjaj.

vesti do poniranja krunice implantata i uzrokovati estetske i parodontološke probleme. S druge strane, njihov rast u horizontalnoj ravnini završava prije rasta u vertikalnoj ravnini. Stoga su za adolescente vlaknom ojačani adhezivni mostovi optimalno rješenje za dugoročno provizorno liječenje urođenog nedostatka trajnih zubi. Zajedno s jednostavnom direktnom tehnikom nanošenja, ovaj terapijski plan također uključuje i minimalnu preparaciju zubi, troškovnu učinkovitost i uštedu vremena. Ograničenja ove tehnike načelno su povezana s okluzijskim čimbenicima, kao što su duboki zagriz ili izražena interferencija, prisutnost restauriranih bataljaka ili prisutnost dijastema, koji mogu ograničiti potencijalne estetske prednosti. Petnaestogodišnja djevojka posjetila je Sveučilišnu restaurativnu kliniku nezadovoljna estetskim izgledom Maryland mosta, koji je postavljen nakon završetka ortodontske terapije kao dugoročni provizorij za urođeni nedostatak gornjeg lateralnog sjekutića (slike 1. i 2). Nakon intraoralnog i rendgenskog pregleda zaključeno je da će se Maryland most zamijeniti vlaknom ojačanim prednjim adhezivnim mostom. Nakon postavljanja koferdama (Slika 3.), finim dijamantnim svrdlom (Acurata G+K Manhardt Dental 544#018) izrađene su oko 2 mm široke i 2 mm duboke retencijske brazde na palatinalnim površinama gornjeg središnjeg sjekutića i očnjaka. Dužina vlakana (everStickC&B; GC) određena je postavljanjem zubnog konca od distalne stijenke gornje desne retencijske brazde središnjeg sjekutića do distalne stijenke retencijske brazde gornjeg desnog očnjaka (slike 4 i 5.). Zatim je vlakno odrezano na utvrđenu dužinu i zaštićeno od svjetla poklopcem. Caklina oko retencijskih brazdi jetkana je 37% fosfornom kiselinom 15 sekundi, temeljito je isprana vodom i osušena puhaljkom za zrak (slike 6 i 7.). G-Premio BOND (GC), univerzalni adheziv koji sadrži različite funkcionalne monomere (4-MET, MDP i MDTP) i nudi jednostavan postupak uz nisku osjetljivost na tehniku, korišten je nakon tehnike selektivnog jetkanja, nanesen je na caklinske i dentinske površine 10 sekundi, temeljito osušen 5 sekundi bezuljnim zrakom pod maksimalnim pritiskom te je polimeriziran svjetlom 10 sekundi (slika 8.). Tanki sloj tekućeg kompozita (G-ænial Universal Flo; GC) nanesen je na palatinalne brazde pomoću centrix štrcaljke i ostavljen nestvrdnut. Vlakna za ojačanje (everStickC&B; GC) zatim su ručnim instrumentom utisnuta u brazde, na vrh nepolimeriziranog tekućeg kompozita te su nabrana interproksimal-

no. Anatomsko povećanje osnove iz vlakana na mjestu međučlana (visina i širina) za potporu materijala za ljuske povećava otpornost na pucanje vlaknom ojačanih adhezivnih mostova. Stoga je konstrukcija vlakana povećana u području međučlana, labijalno zaobljena i polimerizirana svjetlom 40 sekundi (slike 9. i 10.). Zatim je izrađen međučlan iz pojednostavljenog kompozita Essentia (GC), na temelju jednostavne tehnike dvostrukog slojevanja, oponašajući starenje prirodnih zubi. Kompozit Essentia se temelji na različitom sastavu: mikrohibridna formula za dentinske boje nudi optimalno raspršivanje svjetla; i ultra fini hibridni sastav za caklinu, koji osigurava izvrsnu mogućnost poliranja i zadržavanje sjaja s vremenom. Zbog mlade dobi pacijentice, srednja dentinska i svijetla caklinska bile su boje koje najviše odgovaraju ovoj dvobojnoj restauraciji. Kod korištenja kompozita Essentia, caklinski i dentinski slojevi mogu jednostavno reproducirati slojeve iz prirodnih zubi, olakšavajući određivanje točne debljine kompozita koji se treba nanijeti. Dentinski sloj je oblikovan oko 1,5 mm od incizalnog ruba (slika 11). Dvobojni rad je završen nanošenjem sloja svijetle caklinske boje (Light Enamel - LE) bukalno i palatinalno (slika 12). Izložena vlakna na palatinalnim površinama bataljaka također su potpuno prekrivena istom caklinskom bojom i polimerizirana svjetlom 40 sekundi. Postupci završne obrade i poliranja izvršeni su finim svrdlima (Acurata G+K Manhardt Dental 544#018) i Sof-Lex diskovima (3M ESPE). Završni sjaj postignut je korištenjem kista iz kozje dlake i dijamantne paste DiaPolisher (GC). Završni direktni vlaknima ojačani adhezivni most nakon rehidracije bio je dobro estetski integriran te je imao visoki površinski sjaj (slike 13. i 14.). Kod vlaknom ojačanih mostova mogući su manji problemi, poput diskoloracije ili manjeg trganja kompozita, ili veliki problemi, poput pucanja osnove ili odvajanja, uslijed čega je potrebna zamjena cijele konstrukcije. Planiranje terapije, specifična okluzija pacijenta i materijalna svojstva značajno utječu na uspjeh radova. Općenito, utvrđen je stupanj održavanja vlaknom ojačanih kompozitnih mostova od 4,5 godina u 73,4% slučajeva. Fizička svojstva vlaknenih ojačanja zavise o vrsti matrice, vrsti vlakna, distribuciji vlakna, omjeru vlakna/ matrice, promjeru i duljini vlakana. everStickC&B sastoji se od jednosmjernih neprekidnih staklenih vlakana impregriranih Bis-GMA i PMMA polimerima, promjera od 1,5 mm, koji sadrže 4.000 individualnih staklenih vlakana, s modulom elastičnosti od

27 GPa. Ta svojstva omogućuju lako postavljanje vlakana za ojačanje na površinu zuba i njihovo oblikovanje bez širenja. Korištenje adheziva koji ne sadrži HEMU, kao što je G-Premio BOND, može doprinijeti očuvanju sloja spajanja od hidrolize, koja s vremenom dovodi do diskoloracija. Pored toga, tanki sloj sredstva za spajanje može pomoći poboljšati prilagodbu vlakana retencijskim brazdama. U literaturi je potvrđeno da korištenje vlakana za ojačanje u izradi direktnih ili indirektnih kompozitnih mostova povećava čvrstoću i trajnost takvih mostova. To je također optimalno rješenje za mlade pacijente, budući da je potpuno reverzibilno i ostavlja sve mogućnosti otvorenima dok se ne završi rast pacijenta i počne razgovarati o trajnoj terapiji. Konačno,

to također nudi estetsku i vrlo troškovno učinkovitu alternativu za pacijente svih godina, koji si ne mogu uvijek priuštiti konvencionalna protetska rješenja. Literatura Freilich MA, Meiers JC, Duncan JP, Goldberg AJ. Fiber reinforced composites in clinical dentistry. Illinois: Quintessence Publishing Co, Inc, 2000: 49-70. Fudalej P, Kokich VG, Leroux B. Determining the cessation of vertical growth of the craniofacial structures to facilitate placement of single-tooth implants. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007; 131:S59-S67. Gibson CJ. A modified technique for minimal-preparation, resin-retained bridges: four case reports. Dent

Update. 2001; 9: 442-448. Meiers JC, Freilich MA. Design and use of a prefabricated fiber-reinforced composite substructure for the chairside replacement of missing premolars. Quint Int. 2006; 37(6):449-454. Saikaew P, Chowdhury AF, Fukuyama M, Kakuda S, Carvalho RM, Sano H. The effect of dentine surface preparation and reduced application time of adhesive on bonding strength. J Dent. 2016;47:63-70. van Heumen CCM, Kreulen CM, Creugers NHJ. Clinical studies of fiber-reinforced resin-bonded fixed partial dentures: a systematic review. Eur J Oral Sci 2009; 117: 1–6. Yokoyama D , Shinya A, Lassila LV, Gomi H, Nakasone Y, Vallittu PK, Shinya A. Framework design of an anterior fiber-reinforced hybrid composite fixed partial denture: a 3D finite element study. Int J Prosthodont. 2009;22(4):405-412. Yurdagüven H, Say EC, Güler N. Long-term provisional anterior tooth replacement using fiber-reinforced composite and avulsed tooth crowns as pontics. J Adhes Dent. 2010;12(1):71-75. 'Objavljeno u GC Get Connected 7, 2016, ljubaznošću prof. Esra Can Say.''


30

???????????????

Nevjerojatne pogodnosti za pretplatnike časopisa Dental Tribune International þ Hrvatsko izdanje!

Dental Tribune Croatian Edition

-30%

-20%

Kartica s popustima od 10 do 50% na SVE usluge u privatnim zdravstvenim i turističkim ustanovama Neograničeno korištenje usluga kod svih partnera Popusti vrijede neovisno o načinu plaćanja (gotovina/kartice/rate) Najkvalitetniji pružatelji usluga Više od 200 lokacija na području cijele Hrvatske i šire

30% popust za pretplatnike časopisa DTI Akcijska cijena: 255,50 kn

Popis partnera dostupan na: www.health-card.com Medicinska mreža d.o.o., Savska cesta 41, Zagreb Tel.:+385 1 580 4575, Mob: 099 327 17 12, info@health-card.com

Naklada Ljevak

Naklada Ljevak jedan je od vodećih hrvatskih nakladnika s dugogodišnjom nakladničkom tradicijom.

Popust je moguće ostvariti narudžbom putem maila magdalena.kusulja@naklada-ljevak.hr ili pozivom na broj 091/493 0051.

5% popust za pretplatnike časopisa DTI

K-Surgery Medical Educadenta d.o.o. Sve informacije za HR, SLO, SRB na e-mail: info@educadenta.hr i info@medline.hr ili br.tel : 091 332 21 12 i 098 983 66 28

DENTAGRA d.o.o. www.dentagra.hr tel: 01 660 9731

-25%

-15%

Schütz dental Bleach&Smile Automix

Traditional Thai massage – 90 min.

VK-Surgery komplet za izvođenje PRP i PRF tretmana omogućava jednostavnu i brzu pripremu plazme i lagano izvođenje samog tretmana. Komplet uključuje centrifugu za 6 epruveta, proizvod Outin top (tzv. aktivatori), proizvod Outin kit koji uključuje sav potreban materijal za vađenje krvi i PRF set od nehrđajućeg čelika.

Cijene su bez PDV-a

za održavanje i dezinfekciju zatvorenog sustava protoka vode na stomatološkim stolcima. Jedno pakiranje sadrži 50 tableta.

Redovna cijena: 511 kn + PDV 20% popust za pretplatnike časopisa DTI Akcijska cijena: 408,80 kn + PDV

20% popust za pretplatnike časopisa DTI

Set s centrifugom za PRP i PRF tretman CENTRIFUGA MANUELNA I DIGITALNA: 2.900 kn OUTIN TOP - 2 bočice aktivatora: 800,00 kn OUTIN KIT- materijal potreban za vađenje krvi i pripremu plazme: 600,00 kn PRF SET od nehrđajućeg čelika: 1.200 kn

A-decove tablete ICX

Uz kvalitetnu publicistiku i najbolja djela domaće i strane književnosti, ponosni smo i na svoju bogatu medicinsku biblioteku.

-5%

Gel za izbjeljivanje

35% vodik peroksid u šprici. Pogodan i za ENDO izbjeljivanje.

15% popust za pretplatnike časopisa DTI

Redovna cijena: 699,00 kn + PDV 25% popust za pretplatnike časopisa DTI Akcijska cijena: 524,25 kn + PDV

Thai centar Thalea Dalmatinska 3, Zagreb Tel: 01/387 333 9

Vik Dental www.vik-dental.hr Tel. 01 2313 979

www.thaicentarthalea.com

-15%

-20%

-5%

K-Surgery Medical Mesotherapy

VITA Linearguide 3D-MASTER

Visoko učinkoviti niskomolekularni mezoterapijski kokteli kompanije K-Surgery i dermalni mezo-pen namijenjeni primjeni u području lica i tijela: neumrezena hijaluronska kiselina, elastin, antioksidansi, lipoliticki agensi itd.

S VITA Linearguide 3D-MASTER ključem boja možete odrediti ispravnu nijansu zuba brzo i točno.Moderan dizajn i sistem određivanja boje s VITA Linearguideom omogućuje vam pronalazak odgovarajuće nijanse zuba po 3D-MASTER ključu u roku par sekundi. VITA Linearguide 3D-MASTER sastoji se od 29 uzoraka boja, uključujući i bleach boje.

5% popust za pretplatnike časopisa DTI

20% popust za pretplatnike časopisa DTI

K-Surgery Medical Educadenta d.o.o. Sve informacije za HR, SLO, SRB na e-mail: info@educadenta.hr i info@medline.hr ili br.tel : 091 332 21 12 i 098 983 66 28

INTERDENT d.o.o. Vinogradski odvojak 2d, 10431 SVETA NEDELJA tel. 091/123 1977 e-mail: v.skrbina@interdent.hr

SOUTH EAST EUROPE FACIAL AESTHETIC SOCIETY

-20%

% % % % % % % % % %

Health Card

SEEFAS

dentagra©

Back, neck and head massage – 90 min.

15% popust za pretplatnike časopisa DTI Thai centar Thalea Dalmatinska 3, Zagreb Tel: 01/387 333 9

www.thaicentarthalea.com

-10%

2. Međunarodni Simpozij

„ Estetska medicina- inovacije u svijetu minimalno invazivnih nekirurških metoda u estetici lica“

U organizaciji Društva za estetiku lica jugoistočne Europe (SEEFAS) & Hrvatskog društva za estetiku lica (HDEL)

20. do 22. listopad 2017.,

Sarajevo, Hotel "Hills" Ilidža 10% popust za pretplatnike časopisa DTI na kotizaciju www.seefas.com

VODEĆI SVJETSKI STRUČNI STOMATOLOŠKI ČASOPIS

International - hrvatsko izdanje

2

BODA

4

IZDANJA U GODINI

NEVJEROJATNE POGODNOSTI

ZA VIŠE INFORMACIJA O PRETPLATI NA ČASOPIS NAZOVITE +385/1 62 51 990 ILI KLIKNITE NA WWW. DENTALMEDIA.HR


% % %

???????????????? 31

Dental Tribune Croatian Edition

ESTETSKA MEDICINA

"Minimalno invazivne nekiruĎ&#x20AC;ke metode u estetici lica"

Novi tematski Specijal u Ă&#x2039;asopisu Dental Tribune


32

Estetska medicina

Dental Tribune Croatian Edition

BOTOX u estetici lica Autor: Mladen DudukoviÊ, M.D., Ph.D. Tretmani botoxom vjerojatno su najčešće korišteni tretmani u pomlađivanju lica općenito. Nekada smo čitali i slušali o botoxu kao o tretmanu rezerviranom isključivo za zvijezde ili ultrabogatu populaciju, dok se danas, čak i kod nas, gotovo u svakom društvu starijem od 30 godina vjerojatno nalazi barem jedna osoba koja ga koristi ili je imala barem neko iskustvo s njime. Svoju popularnost stekao je prije svega svojom učinkovitošću i sigurnošću, jednostavnom primjenom te relativno povoljnom cijenom u odnosu na ostale kozmetske tretmane. Botox je botulinski neurotoksin grupe A dobiven iz bakterija roda Clostridium botulinum te kao protein, aktiviran sterilnom otopinom i injiciran u određeni dio mišića, djeluje reverzibilnim blokiranjem presinaptičkih neurona čime se prekida oslobađanje acetilkolina s posljedičnom relaksacijom mišića. Relaksacijom mišića dolazi do posljedičnih promjena na koži tretiranog područja, pa tako koža postaje napetija, zaglađenija i sjajnija uz umanjivanje dubljih bora i potpuno brisanje onih manjih. Gornji dio lica dobiva odmoreniji izgled, a oči postaju otvorenije i osoba djeluje energičnije i svježije. Spomenuo sam da je djelovanje botulina reverzibilno pa tako za tri do četiri mjeseca dolazi do potpunog obnavljanja funkcije tretiranog mišića. Dakle za održavanje zadovoljavajućeg rezultata, botulin je potrebno reinjicirati dva do tri puta godišnje s razmacima ne manjim od tri mjeseca. Na hrvatskom tržištu od botulina su trenutačno registrirani samo Vistabel od 50 jedinica i Botox od 100 jedinica, oba od tvrtke Allergan. Dok Botox ima strogo medicinsku indikaciju za liječenje spazma mišića, terapiju kronične migrene, preaktivnog mokraćnog mjehura s istjecanjem urina ili smanjenja znojenja, Vistabel ima estetsku indikaciju za uklanjanje glabelarnih vertikalnih linija koje nastaju pri mrštenju te periorbitalnih lepezastih linija koje nastaju kod forsiranog smijanja (tzv. regija crow's feet). Aplicirati ga u Hrvatskoj smiju samo liječnici s potrebnom edukacijom, znanjem i iskustvom u estetskom liječenju. Botox je ujedno i jedan od najistraživanijih estetskih lijekova i lijek ili sredstvo pomlađivanja s najviše objavljenih članaka i dokaza o svojoj djelotvornosti i sigurnosti. Glavne komplikacije botoxa su crvenilo i vidljivi čvorići nakon primjene, moguća prolazna glavobolja te prolazno spuštanje kapka oka (blefaroptoza) ako se botox primijenio prelateralno u mišić corrugator supercilii. Svi smo svjedoci njegove dugovječnosti u tretmanima ljepote i bez

obzira na njegovu dugu primjenu, do danas nije pronađen agens koji bi dao efikasniji učinak u pomlađivanju gornjeg dijela lica te je botox na neki način postao "working horse" većine estetskih ordinacija.

Kada i kako ga koristiti

Što se same aplikacije botoxa tiče, kao što sam spomenuo, prilično je jednostavna i sam postupak traje pet do deset minuta. Botox se daje po shemi koju preporučuje proizvođač, a tehnike aplikacije svladavaju se na medicinskim simpozijima s organiziranim ciljanim radionicama za polaznike. Aplicira se najčešće inzulinskom špricom i iglom od 30 G, a nakon dilucije 50 jedinica sa 1,25 ml sterilne fiziološke otopine ili otopine za injekcije. Djelovanje botoxa je trenutačno, ali se na rezultat pune mišićne relaksacije i efekt brisanja linija i bora čeka tri do deset dana. Dakle, botoxom ćemo vrlo efikasno ispeglati čelo, glabelarnu zonu i bore smijalice oko očiju uz podizanje obrva. Rekao bih da je ponovno na cijeni što prirodniji,

a opet pomlađeni izgled pa se za razliku od nekih prošlih vremena, kada je bio popularan tzv. "frozen look" koji je karakteriziran potpunom mišićnom relaksacijom tretiranog područja uz potpuni izostanak mimike, danas pokušava naći balans između što većeg uklanjanja linija i maksimalnog očuvanja mimike. Takav tretman naziva se "baby botox". Boljim poznavanjem anatomije lica i analiziranjem iskustava i rezultata na većem broju pacijenata, iskusniji estetski liječnici botox i u nekim "off label" indikacijama. Budući da je u Hrvatskoj Vistabel registriran samo za glabelarne linije i bore smijalice u periorbitalnoj regiji, čak se i uobičajeni tretman čela može smatrati liječenjem izvan smjernica. Osim čela, u off label indikacije spadaju i tretmani korigiranja bora na nosu ("bunny lines"), linija na lateralnim stranama nosa, tretman podizanja kuta usana, tretman smanjenja volumena i aktivnosti mišića masetera čime se dobiva ovalniji izgled lica (izrazito popularan tre-

tman među kineskom populacijom) te smanjenog škrgutanja zubima. Botoxom se također mogu korigirati bar kod linije nadusnice ili liječiti "gummy smile". Na vratu ga često koristimo za korekciju kontrahiranih tračaka platizme. Osim gore navedenih proširenih indikacija, u zadnje vrijeme pojavila se i mezoterapija botoxom ili "meso botox" kod koje se u mezoterapijski koktel dodaje i određeni broj jedinica botoxa kojim se tretira koža cijelog lica. Kao što sam već spomenuo, to nisu službene indikacije lijeka pa je preporuka svakako držati se upute o lijeku kako bi se izbjegle nepotrebne komplikacije, a liječnici ostali u relativno sigurnoj zoni. Najčešća pitanja potencijalnih novih pacijenata su kada početi s tretmanima s obzirom na dob i što se događa ako se prekine s terapijom nakon nekoliko godina i hoće li se koža tada pretjerano opustiti. Što se dobi tiče, općenito je prihvaćen stav da je botox preporučljivo početi aplicirati nakon pojave prvih finih linija u mirovanju što se

prosječno događa nakon 30. godine. Postoje i liječnici koji ga počinju aplicirati i ranije, oko 25. godine, a radi prevencije nastanka istih. Oba su stava ispravna jer se jako naborana koža ponaša poput zgužvanog papira, koji "peglanjem" više nikada nećemo moći u potpunosti izravnati. Slično je i s kožom, samo koža je naravno znatno elastičnija od papira pa će se manje i finije linije izbrisati potpuno, dok će duboke, tvrdokorne bore, nastale ponavljanim kontrakcijama, u starijoj dobi vjerojatno perzistirati i nakon tretmana botoxom te će se samo djelomično ublažiti čak i uz dodatak hijaluronskih punila. Zbog toga je za svjež izgled čela i periorbitalnih regija s tretmanima botoxa po meni bolje započeti ranije nego kasnije. Što se pak tiče prestanka s tretmanima nakon višegodišnje primjene, ponovno nailazimo na benefite botoxa jer upravo prevencijom nastanka dubokih bora i djelomičnom hipotrofijom mišića tretiranih regija, koji su dijelom "zaboravili" na svoju funkciju, rekao bih da će tretirane žene nakon prestanka terapije izgledati puno bolje i svježije od onih koje ga nisu nikada koristile. Kod tretiranih žena, koje su prestale s botoxom, bora i linija bit će vjerojatno i znatno manje nego što ih je bilo prije prve primjene. Budući da je botox stvarni "game changer" u terapiji pomlađivanja i kojim se postiže pravi "wow efekt" kod pacijenata, sve koji ga još nisu koristili, pozivam na jedan od sljedećih simpozija HDEL-a na kojem će se u sklopu radionica prezentirati potrebna znanja i vještine za početak vaše priče u "anti age" medicini..

O autoru Mladen Duduković, M.D., Ph.D. Department of Plastic and Reconstructive Surgery University Hospital Centre Zagreb Kispaticeva 12, 10000 Zagreb, Croatia


Estetska medicina 33

Dental Tribune Croatian Edition

MEZOTERAPIJA – „INFUZIJA“ za mladost i ljepotu kože 90 stupnjeva. Ova metoda predstavlja tzv. kolagensku indukcijsku terapiju zahvaljujući fizičkoj stimulaciji kože mikroubodima i farmakološkom djelovanju aktivnih tvari prisutnih u mezoterapijskoj otopini.

Dr. Maria Škornjak

Najčešće indikacije za primjenu mezoterapije u estetskoj i anti age medicini:

Mezoterapija predstavlja terapijsku metodu u kojoj se male količine aktivnih tvari apliciraju u za to odgovarajući sloj kože, ovisno o indikaciji i učinku koji želimo postići. Tretmani se provode nakon pregleda liječnika, educiranog za provođenje ove metode, i postavljanja indikacije za upotrebu odgovarajućeg mezoterapijskog pripravka. Metoda se provodi uz primjenu standardiziranih protokola uz pomoć sterilnih, niskomolekularnih otopina. Postupak uključuje lokalne mikroinjekcije uz pomoć mezoterapijskih iglica pomoću kojih je moguće tretirati preventivno ili terapijski određene regije, kako lica tako i tijela, „malo, rijetko i na pravo mjesto“ prema riječima dr. Michaela Pistora, „oca“ mezoterapije. Službeno ju je priznala francuska medicinska akademija “Académie de Medecine” 1987. godine, gdje je i nastala 1952., a razvio ju je već spomenuti dr. Michael Pistor. Provodi se u svrhu pomlađivanja i usporavanja procesa starenja kože, rehidracije kože, tretmana

Uz pomoć brojnih istraživanja o procesu starenja kože posljednjih desetak godina, došlo se do spoznaja da upravo mezoterapija potiče intenzivnu biostimulaciju i regeneraciju kože. bora, liftinga lica, uklanjanja celulita i masnih naslaga, tretmana vlasišta za sprečavanje gubitka i poboljšanje rasta kose itd. Minimalno su dva mehanizma kojima možemo zahvaliti krajnje učinke mezoterapijskih procedura: farmakološki učinak mezoterapijskih otopina i fizička stimulacija kože mikroubodima. Metoda se provodi preventivno ili terapijski.

Mezoterapija se, osim u estetskoj i anti age medicini, koristi duže od pola stoljeća za terapiju bola, sportskih ozljeda, degenerativnih bolesti. Bore na licu, opuštena i dehidrirana koža lica, vrata, ruku i dekoltea, poremećaj pigmentacije, sprečavanje gubitka kose, uklanjanje hiperpigmentacija, akni, ublažavanje ožiljaka samo su neki od problema s kojim se mezoterapija uspješno bori. Također predstavlja odličan izbor za rješavanje lokaliziranih masnih naslaga i najupornijih i najdebljih naslaga celulita. Ovisno u indikaciji za potrebe estetske i anti age medicine, u kožu se najčešće apliciraju neumrežena hijaluronska kiselina, vitamini, minerali, aminikiseline, antioksidansi, elastin, phosphatidil kolin i deoksikolat, L-karnitin, glutation, ekstrakti artičoke i preslice s diuretičkim učinkom i druge aktivne tvari ovisno o indikaciji, procjeni li-

ječnika i učinku koji je potrebno postići. Najčešća dubina na kojoj se provodi injiciranje aktivnih tvari je od 2-4 mm, a kod nekih indikacija i 6-13 mm (lipolitički agensi). Prema dostupnoj stručnoj literaturi, većina autora smatra da mezoterapija ima osobito dobre učinke u rejuvenaciji kože, liječenju androgene alopecije, strija, ožiljaka, melasme. Mezoterapija se osim iglicama za mezoterapiju provodi i dermalnim mezo penom, pištoljem za mezoterapiju i različitim tipovima multiinjektora koji pojednostavljuju i ubrzavaju izvođenje mezoterapije. Profesionalni uređaji poput dermalnog mezo pena osmišljeni su za pomlađivanje kože prirodnim putem uz pomoć brojnih mikroiglica koje kontrolirano i vrlo visokom brzinom u kratkom vremenu vrše mikroubode na kontroliranoj, unaprijed izabranoj dubini pod kutom od

Mezoterapija lica: - bore, proširene pore, ožiljci od akni, hiperpigmentacije, lifting Mezoterapija vlasišta: - prevencija ili tretman pojačanog opadanja kose Mezoterapija tijela: - lokalizirane tvrdokorne masne naslage, celulit, strije Mezoterapija lica najčešće se provodi sterilnim otopinama koje sadrže neumreženu hijaluronsku kiselinu koja za posebne indikacije može biti i obogaćena kožnim antioksidansima, multivitaminima, aminokiselinama, DMAE-om itd. Zahvaljujući svojoj strukturi, hijaluronska kiselina ima sposobnost zadržati velike količine vode u dubokim slojevima kože, što je razlog zašto se koristi za hidrataciju kože i ispunjavanje bora te kao pomoć u zaglađivanju površinskih kožnih neravnina, ali i za postizanje učinka glatkoće površine kože. Redovitom primjenom, više puta godišnje, hijaluronska kiselina stimulira proizvodnju novog kolagena što, osim prije navedenog učinka hidratacije, rezultira i učinkom rejuvenacije i pomlađivanja. Ovaj dvostruki učinak objašnjava zašto su učinci hijaluronske kiseline kumulativni i vidljivi i nakon šest mjeseci, pa čak i godinu dana od primjene. Danas je sve traženija i tzv. alternativa botoksu, preparat za mezoterapiju koji predstavlja vrlo učinkovit tretman protiv bora: Nacetil-heksapeptid/10% argirelin koji pomaže relaksaciju i opuštanje mišićnih vlakana čime se ispravljaju sitne bore na površini kože uvjetovane pretjeranom stimulacijom mimičke muskulature. Tzv. BTX TECH mezoterapija alternativa je botoksu te smanjuje dubinu bora lica uzrokovanu kontrakcijama mišića, posebno na području čela, oko očiju te sitnih bora oko gornje i donje usne i na bradi. U mezoterapiji lica vrlo su popularni i tretmani mezotera-

pijskim otopinama koje u svom sastavu sadrže elastin i DMAE. DMAE sa snažnim efektom liftinga dovodi do trenutnog i neposrednog učinka zatezanja i podizanja kože jer DMAE djeluje kao prekursor u prevođenju kolina u acetilkolin, neurotransmiter, koji učinkovito i trenutno povećava stupanj kontrakcije mišića i efekt liftinga s trenutno vidljivim učinkom podizanja i zatezanja opuštene kože lica ili tijela. Najčešće upotrebljavani mezoterapijski kokteli u području tijela sadrže aktivne tvari za tretman celulita, lifting opuštenih dijelova tijela i uklanjanje masnih naslaga. Mezoterapijski koktel koji je npr. namijenjen uklanjanju lokaliziranih masnih naslaga i celulita razgradit će masne naslage i restruktruirati vezivo pa je kao krajnji učinak vidljiva mlađa i zategnutija koža bez izgleda narančine kore, dobrog tonusa i s reduciranim masnim naslagama ovisno o želji klijenta. Za tretman lokaliziranih masnih naslaga u području tijela: trbuh, bedra, bokovi, nadlaktice i slično najčešće se koriste mezoterapisjki kokteli koji u svom sastavu sadrže fosfatidil kolin i deoksikolat te razgrađuju lipide u masnim stanicama, povećavaju propusnost membrane masnih stanica što rezultira otpuštanjem masnoća te poticanjem emulgacije i enzimske razgradnje oslobođenih masnoća. Zbog svega navedenog, iznimno su učinkoviti za lokalnu lipolizu stražnjice, bedara, natkoljenica, nadlaktica, koljena, bokova, trbuha i svih regija na kojima se teško gube masne naslage unatoč promjenama prehrambenih navika i redovitoj tjelovježbi. Mezoterapijske otopine ovog sastava primjenjuju se dublje, tj. u hipodermis. Mezoterapija je sigurna i znanstveno opravdana metoda koja u rukama educiranog liječnika daje izvrsne rezultate i po svojoj učinkovitosti ne samo da staje uz bok nego i ugrožava neke estetske i anti aging procedure za koje su potrebni neusporedivo skuplji uređaji. U području stomatologije, svakodnevno sve više liječnika dentalne medicine u svojoj svakodnevnoj praksi upotrebljava ovu metodu za postizanje izvrsnih rezultata u području lica i na zadovoljstvo svojih pacijenata, kao nikada dosad.


34

Estetska medicina

Dental Tribune Croatian Edition

Primjena HIJALURONSKIH FILERA U ESTETICI LICA u ordinaciji dentalne medicine a zbog dobrog poznavanja anatomije perioralne regije, kolege nemaju problema s aplikacijom filera.

univ. mag Željko Rotim , dr. dent. med.

U svijetu, a u zadnjih nekoliko godina i kod nas u Hrvatskoj, doktori dentalne medicine sve se više educiraju i prakticiraju nekirurške i minimalno invazivne zahvate aplikacije hijaluronskih filera, botoksa i PRP-a. Taj trend posljedica je razvoja estetske stomatologije gdje se doktori dentalne medicine sve više bave i estetikom lica. Zahtjevi pacijenata u tom smislu sve su veći i traže da se, osim oblikovanjem lijepih i prirodnih zuba, bavimo i oblikovanjem osmijeha (tzv. smile design) te oblikovanjem i dizajnom usana (lip design), nazolabijalnih bora, brade i cijele perioralne regije. Terapija hijaluronskim filerima jednostavna je i atraktivna metoda u korekciji izgleda lica, kratkotrajna je i cjenovno pristupačna svima, bilo da se radi o želji pacijenta za osvježivanjem svoga izgleda i jednostavnog, brzog i djelotvornog popunjavanja bora i neravnina na licu, bilo da je u pitanju kontekst estetske stomatologije u oblikovanju osmijeha, zuba, usana i lica. Doktori dentalne medicine osobito su spretni i vični radu s injekcijskim metodama. Tehnike koje koriste svakodnevno prilikom davanja lokalne provodne anestezije imaju određene sličnosti s tehnikama aplikacije hijaluronskih filera, S obzirom na veliki interes kolega iskazan u vezi s reguliranjem rada minimalno invazivnim i nekirurškim zahvatima primjene hijaluronskih punila i botulinum toksina tipa A, Hrvatsko društvo za estetiku lica Hrvatskog liječničkog zbora obavještava da je Ministarstvo zdravstva RH objavilo u Narodnim novinama br. 150/08 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o minimalno tehničkim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, iz kojega izdvajamo: Na temelju članka 50. stavka 4. i članka 148. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 22/14 i 154/14) te na temelju članka 11. stavka 4. i članka 12. stavka 4. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine«, broj 121/03, 35/08 i 117/08) uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora te na prijedlog Hrvatske ljekarničke komore, ministar zdravlja donosi:

Hijaluronski fileri Fileri hijaluronske kiseline bakterijskog su porijekla, proizvode se posebnim biotehnološkim postupkom i dolaze u obliku sterilnoga prozirnoga gela. Prije tretmana

Ako je potreban kirurški lifting lica, zahvat na koji se pacijenti jako teško odlučuju, hijaluronski fileri kao neinvazivna estetska alternativa omogućavaju da znatno poboljšamo izgled takvog lica, zategnemo kožu, vratimo licu volumen, postignemo efekt liftinga, smanjimo bore, a pritom zadržimo prirodni izgled. Tretiranjem određenih područja na

Hijaluronski fileri namijenjeni su tretiranju svih područja lica. Njihovim injiciranjem pod kožu ne postiže se samo popunjavanje bora i vraćanje izgubljenoga volumena nego i rehidracija kože upravo zbog refrakcije molekula vode.U cijelom postupku najbitnije je da aplikacijom hijaluronskih filera dolazi do proliferacije i regeneracije

Poslije tretmana

Prednost modernih filera jest u tome što ih je relativno jednostavno primijeniti, nemaju osobite komplikacije, ne izazivaju alergije, nisu trajni za razliku od nekadašnjih silikonskih filera koji su se polako povukli iz upotrebe zbog velikih komplikacija koje su se znale dogoditi. Trajanje učinka i rezultata ovisi o konzistenciji filera (postoje vrlo rijetke, srednje i vrlo guste) i mjestu gdje se tretiraju. Uobičajeno trajanje učinka filera je od šest do 12 mjeseci, a nakon toga se potpuno resorbiraju. Zbog potrebe nadopune većega volumena na određenim područjima na licu, tretmani se katkad moraju provesti u dva do tri navrata kako bi se izgubljeni volumen postupno nadomjestio. S obzirom na to da je hijaluronska kiselina prirodni sastojak naše kože, ne postoji opasnost pri razgradnji i resorpciji.

licu posebnim tehnikama i konzistencijama filera postiže se zapravo efekt liftinga lica. Razlika u tretiranju izborane i „stare“ kože te „mlade“ kože je u količini i vrsti hijaluronske kiseline koja se koristi. Kao što sam već naveo, osim za bore, hijaluronski fileri koriste se i za korekciju kontura lica i usana, vraćanje volumena usnama te za korekciju podočnjaka. Potrebno je ponovno istaknuti da hijaluronski fileri omogućavaju zadržavanje prirodnog i osvježenog izgleda lica, a da bi se postigli takvi rezultati, nužno je da je doktor educiran, da dobro poznaje anatomiju lica, kao i vrste preparata s kojim radi. Naime postoje različiti preparati različitih konzistencija, umreženosti i sastava, a za svaku regiju na licu potrebno je znati indikaciju i protokol te vrstu preparata koji želimo koristiti.

vezivnih stanica, stvaranja novoga kolagena te time koža lica osvježava, zateže, dobiva volumen i efekt face liftinga. Možda se čini da je za tretiranje kože hijaluronom u dobi od 25 ili 30 godina prerano, ali tomu nije tako. Naime, svi počinjemo postupno starjeti već od 25. godine i upravo je tada dodavanje hijalurona u vrlo malim količinama prevencija u nastajanju bora. Hijaluron ima rehidrirajuće djelovanje, čuva naš kolagen i regenerira ga. Ubrizgavanjem čistog hijalurona provjerenih i poznatih proizvođača u vrlo kratkom vremenu (ODMAH !!!) postižemo zadivljujuće rezultate koji su uočljivi istog trenutka. Cjelokupni tretman razmjerno je kratkotrajan, a počinje tako da se pacijentu daje zrcalo, detaljno se analizira

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI kojim je propisano: „Ordinacija dentalne medicine u kojoj se obavljaju minimalno invazivni i nekirurški zahvati primjene hijaluronskih punila i botulinum toksina tipa A, mora imati doktora dentalne medicine koji ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji izdan od nadležnoga stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora.„ Hrvatsko društvo za estetiku lica (HDEL) Hrvatskog liječničkog zbora je multidisciplinarno stručno društvo HLZ-a koje ima pismenu preporuku i punu potporu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za svoj plan, program i rad. HDEL organizira edukaciju kroz stručne znanstvene simpozije s međunarodnim sudjelovanjem koje boduje Hrvatska liječnička komora s eminentnim domaćim i svjetskim predavači-

ma i stručnjacima iz estetske medicine. Edukacija se vrši u Edukacijskom centru HDEL HLZ bolnice Thalassotherapia u Opatiji . Nakon uspješno završene edukacije koja se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela, polaznici dobivaju CERTIFIKAT O USPJEŠNO ZAVRŠENOJ EDUKACIJI HDEL HLZ. Certifikat se izdaje ovisno o razini edukacije. Hrvatsko društvo za estetiku lica (HDEL) ili Croatian Society for facial aesthetics (CSFA) Hrvatskog liječničkog zbora (www.hdel.hr) Želja i misao vodilja Hrvatskog društva za estetiku lica (HDEL) Hrvatskog liječničkog zbora je povezati zainteresirane kolege radi edukacije, razmjene iskustava, organiziranja stručno-znanstvenih kongresa i tečajeva, kao i suradnja s međunarodnim srodnim organizacijama za dobrobit pacijenata, te oformiti multidisciplinarni tim stručnjaka, a sve pri Hrvatskom liječničkom zboru. Predsjednik HDEL-a je univ. mag. Željko Rotim, dr. med. dent., a počasni predsjednik dr. med. Siniša

Glumičić, specijalist maksilofacijalne kirurgije, obojica iskusni praktičari koji se godinama bave primjenom hijaluronskih filera, botoksa i ostalih preparata i metoda u estetici lica. Hrvatsko društvo za estetiku lica je multidisciplinarno. Ovom problematikom sve više bave se plastični kirurzi, doktori dentalne medicine, kao i dermatolozi, oftalmolozi i ostali specijalisti. Svrha društva je osigurati razvoj i postaviti smjernice u radu i primjeni dermalnih filera, botoksa, PRPa i ostalih metoda, materijala i lijekova koji se koriste u estetici lica favorizirajući neinvazivni i nekirurški pristup. HDEL redovito organizira stručno znanstvene kongrese uz teoretsko-praktične hands on radne tečajeve u svom Edukacijskom centru u bolnici Thalassotherapia Opatija, na kojima su eminentni domaći i strani instruktori, predavači i demonstratori stručnjaci iz različitih specijalistika (plastični i maksilofacijalni kirurzi, dermatolozi, doktori dentalne medicine, oftalmolozi). Sve informacije su na portalu www.hdel.hr

lice i dogovara što sve treba učiniti. Vrlo je važno slušati želje pacijenta, a potom odrediti što je, a što nije moguće učiniti. U takvim analizama i razgovorima treba biti vrlo oprezan i pacijentu treba reći što realno može očekivati jer primjena hijaluronskih filera ima svoja ograničenja i toga unaprijed treba biti svjestan. Nakon pažljive dezinfekcije kože i anesteziranja odgovarajućim preparatima postupak se izvodi vrlo tankom iglom ili kanilom kroz koju se ubrizgava određena količina filera. Rezultati su odmah uočljivi i iznimno su atraktivni, a nakon zahvata vrlo kratko vrijeme primjetno je određeno crvenilo kože. Razlog tolikom porastu popularnosti primjene hijaluronskih filera je njihova kompatibilnost s kožom, jednostavnost primjene i razmjerno niska cijena. Hijaluronska kiselina sastavni je dio kože i prirodna tvar koja ima veliki udio u izgradnji izvanstaničnog prostora naše kože i vrlo važnu ulogu u njezinu zacjeljivanju jer omogućava dobru hidrataciju i daje joj volumen i punoću. Komplikacije Ono što je vrlo bitno navesti u ovom članku su i moguće komplikacije. Aplikacija hijaluronskih filera može ostaviti i neke neugodnosti, kako za pacijenta tako i za doktora. Najčešće komplikacije su hematomi na mjestu aplikacije, crvenilo ili ishemija na koži, noduli te granulomi. Javljaju se u 0,1 do 1% slučajeva. Te komplikacije mogu nastati i zbog objektivnih okolnosti, ali i zbog nedovoljnog znanja i edukacije doktora koji izvodi određeni zahvat. Glavni ciljevi društva su: 1. Edukacija, potpora i zaštita svojih članova od mogućih komplikacija 2. Održavanje radnih tečajeva na kojima Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za estetiku lica izdaje certifikate o osposobljenosti za rad 3. Suradnja sa svim zainteresiranim specijalistima 4. Suradnja s međunarodnim srodnim organizacijama 5. Promoviranje publikacijama vrijednosti i značajem nekirurških metoda estetiku lica 6. Preuzimanje uloge profesionalnog i glavnog savjetodavnog tijela pri Hrvatskom liječničkom zboru za edukaciju u dijelu estetike lica

Predsjednik HDEL HLZ Univ. mag. Željko Rotim, dr. med. dent.


GC 35

Dental Tribune Croatian Edition

SEEFAS SOUTH EAST EUROPE FACIAL AESTHETIC SOCIETY

Društvo za estetiku lica jugoistočne Europe (SEEFAS) u suradnji s Hrvatskim društvom za estetiku lica (HDEL) organizira

2. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ: „Inovacije u svijetu minimalno invazivnih nekiruških metoda u estetici lica“

Sarajevo, Hotel „Hills“ Ilidža 20. 10. - 22. 10. 2017.

Više informacija i prijave na www.seefas.com Simpozij se održava pod pokroviteljstvom Ljekarske/liječničke komore FBiH i Stomatološke komore FBiH Partner:

Medijski pokrovitelj:


36

Dental Tribune Croatian Edition

Dental Tribune listopad 2017 - br. 3  

Dental Tribune International Croatian edition

Dental Tribune listopad 2017 - br. 3  

Dental Tribune International Croatian edition

Advertisement