Magasinet AutoBranchen Danmark nr. 14

Page 1

Nr. 14 December 2022 MAGASINET AUTOBRANCHEN DANMARK side 8 “Glem de kunder, der er gået i baglås ... — ryk i stedet eksisterende kunder tættere på” Medlemsmagasin for AutoBranchen Danmarks medlemmer Elbil-salget falder i Europa, men vokser i USA og Kina side 10 TEMA: ELBILER Ny stærk samarbejdsaftale med Santander side 28 Opråb til forsikringsbranchen: Hæv timepriserne for både karrosseri og lak side 24 Medlemsmagasin
Hansen Automobiler
Kenneth Hansen, Allan

Vidste du, at …

Santander Consumer Bank tilbyder attraktiv og fleksibel finansiering til dine kunder?

• Vi tilbyder billån med og uden udbetaling samt leasing.

• Vi giver en hurtig tilbagemelding på kundens ansøgning, så du kan afslutte handlen med det samme.

• Vi stiller et stærkt Key Account Management Team, uddannelse gennem Santander Business Academy og daglig rådgivning til rådighed for dig og din virksomhed.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan tilbyde en af markedets bedste finansieringsløsninger, er du velkommen til at kontakte din eksisterende Key Account Manager eller:

Rene Petersen

Key Account Manager

T 25 10 18 00 (øst)

Frank Fisker

Key Account Manager

T 22 94 42 19 (vest)

Du kan også læse mere om vores forskellige finansieringsløsninger på www.santanderconsumer.dk

Redaktør:

INDHOLD
Udgivelse:
Om AutoBranchen Danmark: AutoBranchen Danmark er en brancheorganisation, som repræsenterer bil-
og
over
LEDER 05 Sådan vil vi kæmpe for branchen JURA 06 Vanvidskørsel: Erhvervsvarebil benyttet af spirituspåvirket ansat kunne ikke konfiskeres PORTRÆT 08 “Glem de kunder, der er gået i baglås ... – ryk i stedet eksisterende kunder tættere på” TEMA: ELBILER 10 Elbil-salget falder i Europa, men vokser i USA og Kina 13 Nedgang i salget af elbiler mærkes også i Danmark 14 Inflationen rammer mere end salget af elbiler 15 Autobranchens forsyningskrise fortsætter ind i 2023 BILSALG 16 Hjælp til bilforretninger med kommunikation og markedsføring 19 Seeberg til ny regering og folketing: Giv branchen ro og forudsigelighed 20 Ny viden om danskerne og deres biler 22 Traditionelt bilsalg er under pres – hvad gør sælgerne? EFTERMARKED 23 Forstå din nye mekaniker 24 Opråb til forsikringsbranchen: Hæv timepriserne for både karrosseri og lak ABAF 26 ABAF hjælper dig i personalespørgsmål FORDELSAFTALER 28 Ny stærk finansieringsaftale for Autobranchen Danmarks medlemmer 29 Clever ændrer sine abonnementer til kunderne 30 Kommer pengene ind, når krisen kradser?
Chef for medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation Charlotte Brix Andersen. Redaktion: Kommunikations- og uddannelseskonsulent Carsten Ritter, politisk konsulent & direktionsassistent Nicolai Fiil-Søby, kommunikations- og klimakonsulent Rune Langhoff Sørensen og grafiker & marketingkoordinator Lene Søbo.
December 2022 Billeder: AutoBranchen Danmark, Colourbox og Private. Oplag: 1.200 ex.
forhandlere. bilværksteder
autolakererier. Vi har ca. 1.200 medlemmer
hele landet. Magasinet AutoBranchen Danmark læses af knap 18.000 ansatte hos vores medlemmer.

Kun for AutoBranchen Danmarks medlemmer

Elite Bilforsikring

Vil du øge din indtjening ved salg af attraktive bilforsikringer til dine kunder?

Som medlem af AutoBranchen Danmark, har du mulighed for at sælge Elite Bilforsikring via Gjensidige, med følgende fordele:

• Høj nysalgsprovision

• Mulighed for også at opnå årsbonus

• Bilerne retur til jeres værksted ved en forsikringsskade

Kontakt din lokale konsulent, og hør hvordan du kommer i gang med at tjene ekstra penge, på salg af forsikringer

Tina Agerbæk - Fyn og Sønderjylland tina-holm.agerbaek@gjensidige.dk

mobil: 60 25 17 34

Rasmus Krogh - Sjælland rasmus.krogh@gjensidige.dk mobil: 52 39 21 60

Læs mere på www.autobranchensforsikring.dk

Samet Gürel - Midt- og Nordjylland samet.gurel@gjensidige.dk mobil: 41 77 53 42

Sådan vil vi kæmpe for branchen

Efterårets vigtigste begivenhed herhjemme har uden tvivl været valget til Folketinget. For os i AutoBranchen Danmark samarbejder vi selvfølgelig konstruktivt og målorienteret med politikerne uanset hvilken regering, vi har.

I den kommende valgperiode, som vi netop har taget hul på, er vores allervigtigste prioritet at holde bilafgifterne i ro, så branchen og forbrugerne har den forudsigelighed, der er så afgørende for at branchen trives.

Men vi kommer også til at fokusere benhårdt på manglen på arbejdskraft og på at sikre, at flere mennesker vælger at uddanne eller ef teruddanne sig inden for vores branche. Det har vi i den grad brug for, hvis branchen skal fremtidssikres.

Endelig har vi selvfølgelig også fokus på den grønne omstilling og på at sikre, at ladeinfra strukturen kan følge med salget af elbiler. Disse dagsordener deles bredt i Folketinget, så vi fortsætter med at kæmpe for bedre vilkår for branchen, ligesom vi forsøger at forbedre jeres hverdag på en stribe andre områder.

Det har vi fx gjort med vores nye aftale om finansieringer med Santander, som for mig at se er den bedste aftale i branchen. Hvis I ikke allerede bruger den, så er det bare med

at komme i gang. Du kan altid tage fat i vores konsulenter og få en snak om dine muligheder.

Det handler nemlig om at skrue på alle de knapper, man kan for tiden, hvor kunderne er blevet mere tilbageholdende og hvor krig, tårn høj inflation og energikrise truer med at skabe en økonomisk recession. Hvor markedet for både nye og brugte biler hele tiden ændrer sig og hvor også eftermarkedet påvirkes voldsomt af høje udgifter.

I dette magasin kan du få både en status på bilsalget og de udfordringer, der gør sig gældende - ligesom vi ser nærmere på van vidsbilismeloven og på hvordan rollerne i auto branchen ændrer sig (og hvilke krav til efteruddannelse, det skaber).

Vi har også besøgt et nyt medlem af Auto Branchen Danmarks bestyrelse, der gør sta tus over brugtvognssalget og så giver vi en opdatering på indsatsen for at få forsikrings selskaberne til at hæve timepriserne for både karrosseri og lak.

Vi kæmper nemlig på alle fronter for, at bran chen klarer sig så godt som muligt.

Den kamp har måske aldrig været mere vigtig.

For 2022 har været et vildt, udfordrende og også skræmmende år, hvor krigen igen gjorde sidst indtog i Europa og hvor vi stadig døjede med efterveerne af den værste pandemi i mands minde.

Her på forkant vil jeg ønske jer alle et godt nytår, og lad os så håbe, at 2023 bliver et bedre år for branchen – og for verden som sådan.

God læselyst.

LEDER

Vanvidskørsel: Erhvervsvarebil benyttet af spirituspåvirket ansat kunne ikke konfiskeres

En virksomhed undgik konfiskation efter en udenlandsk ansats spirituskørsel, men det kan autobranchen ikke forvente som hovedregel. AutoBranchen Danmark gennemgår, hvordan branchen kan mindske risikoen for konfiskation.

Landsretten afgjorde d. 28. september 2022, at konfiskation af en varebil der tilhørte en arbejdsgiver, og som var blevet anvendt af en ansat med en pro mille målt til 3,09, måtte anses for ufor holdsmæssigt indgribende for arbejds giveren, og Landsretten vurderede på den baggrund, at beslaglæggelsen ikke kunne opretholdes. Landsretten stad fæstede dermed byrettens afgørelse.

Sagen drejede sig om en virksomhed, der havde ansat en polsk statsbor ger som chauffør i deres virksomhed. Den ansatte havde fri adgang til bilen i og uden for arbejdstiden. Den pol ske ansatte, havde kun været ansat i virksomheden i nogle få uger, da den ansatte blev stoppet af politiet med spiritus i blodet, hvorefter politiet d. 23. august 2021 beslaglagde varebilen med påstand om senere konfiskation ved domstolene.

Virksomheden har som forsvar mod konfiskation af varebilen anført, at virk somheden ikke har kontakt til den nu tidligere ansatte, der blev afskediget samme dag, og at de ikke ved, hvor

han befinder sig. Muligheden for at få deres tab dækket, må derfor anses som illusorisk. Erstatningskravet løber op i 69.000 kr., og dækker udgift til an skaffelse af ny bil, leje af en anden i 12 måneder samt selvrisiko på forsikring. Muligheden for erstatning blev gjort yderligere illusorisk af, at den tidligere ansattes månedlige bruttoløn var på godt 4.500 kr.

Beslaglæggelsen blev ophævet –det lagde retten vægt på Retten lagde i sin afgørelse vægt på, at den polske statsborgers ophold var af kortere varighed i Danmark, og at det på trods af et dansk cpr-nummer, ikke ville have givet virksomheden brugbare oplysninger om hvorvidt den ansatte kunne finde på at køre spirituspåvirket. Retten vurderede herefter, om det hav de givet mening, hvis virksomheden havde indhentet en polsk straffeattest, men den vurderede, at det ikke ville have været muligt for virksomheden at indhente en straffeattest i et sprog, som virksomheden ville kunne forstå. Rettens vurdering var det måtte anses

for uforudsigeligt for virksomheden, at varebilen var blevet benyttet til spiri tuskørsel. Retten lagde ligeledes vægt på, at virksomheden ikke længere vid ste, hvor den tidligere ansatte befandt sig, og at denne efter virksomhedens oplysninger var rejst til Ukraine.

Hvad er konklusionerne efter de første domme?

Vi har i den senere tid fået den første retspraksis fra Højesteret samt Lands retten, der peger i forskellige retninger. I Højesteretsdommen om en leasingbil blev beslaglæggelse og konfiskation god kendt, mens vi med ovenstående samt en anden landsretsdom, nu har et par dom me, hvor retten hæver beslaglæggelsen. Fællesnævneren for de tre domme er, at vi kan se, at retten lægger vægt på, om en konfiskation vil have indflydelse på virksomhedens erhverv og økonomi (i alle tre sager er bilerne virksomheds ejede) – så at sige, ser de på om virk somheden har råd til at miste bilen.

Ligeledes ser de i alle tre sager på, om vanvidsbilisten har økonomi til at dække

JURA
6 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 14, december 2022
Af Ida N. Daarbak Reislev Jurist

et erstatningskrav. Har de ikke det, har retten vurderet erstatningskravet til at være illusorisk, hvilket er en af de ene ste muligheder i lovens kommentarer, der kan benyttes til at undgå konfiska tion. Fælles for de to sager, hvor be slaglæggelsen blev ophævet, er også, at der var tale om udenlandske stats borgere, der havde midlertidigt ophold i Danmark, og som efter beslaglæg gelserne, var forsvundet ud af landet, og dermed svære at få fat på og søge erstatning hos.

AutoBranchen Danmark råder fortsat vores medlemmer til at tjekke de per soner, de udleverer biler ud til grundigt – uanset om dette er kunder eller an satte. Tjek straffeattest, få lavet en kre ditvurdering, få dem til at underskrive en tro- og loveerklæring. Overvej også hvordan jeres biler er sikret – er I for sikret mod vanvidsbilisme, har I pantha verdeklarationer/forsikringer eller har I taget højde for det på anden vis?

Landsretten nævner i ovenstående sag, at det i lovens kommentarer er beskre vet, at det anses som en erhvervsrisiko

for udlånsvirksomheder, såfremt deres brugere af bilen måtte køre vanvidskør sel i deres biler. Det er mere hovedreg len end undtagelsen, at en beslaglæg gelse og konfiskation bliver opretholdt beskriver loven – den snævre undtagel se til konfiskation som loven indeholder, er smal, hvilket retspraksis desværre også afspejler.

Derfor er mulighederne for at undgå beslaglæggelse og konfiskation for auto branchen små. Ikke desto mindre skal branchen give sig selv de bedste kort på hånden til en evt. retssag, ved at følge ovenstående anbefalinger. Landsretten angiver det, som en erhvervsmæssig risiko at få konfiskeret bilen, derfor må branchen forvente, at jeres biler som udgangspunkt konfiskeres, hvis der ikke foreligger særlige omstændigheder. Der for er jeres forundersøgelse af ansatte og kunder meget vigtig.

Besøg gerne vores side om lov om vanvidsbilisme, der beskriver hvordan man sikre sig bedst eller kontakt vores juridiske afdeling for en konkret snak om jeres situation. ■

Tre gode råd til at forebygge vanvidskørsel ...

1Benyt vores troog loveerklæring

3

2Foretag et baggrunds tjek af kunder og ansatte ved udlevering af køretøj

Undersøg muligheden for panthaver deklarationer eller forsikring af jeres biler

JURA
om vanvidskørsel
- nr. 14, december 2022 7
Magasinet AutoBranchen Danmark

“Glem de kunder, der er gået i baglås ...

— ryk i stedet eksisterende kunder tættere på”

Lige nu hvor bilsalget mange steder er udfordret, gælder det om at holde ek sisterende kunder tættere. Når foråret og solen kommer, skal de nye kunder nok komme til, lyder det fra Kenneth Hansen, der er trådt ind i AutoBranchen Danmarks bestyrelse midt i en krisetid.

Bilsalget er i disse måneder udfordret af rekordlav forbrugertillid, der som be kendt er udløst af tårnhøj inflation, høje energipriser og generel usikkerhed om fremtiden forårsaget af krigen i Ukraine. Samtidig er priserne på brugte biler på vej ned, efter at været høje på grund af manglen på biler.

Det er med andre ord udfordrende tider for forhandlere over alt i landet. En af dem, der i november også er begyndt at mærke markedet vende, er Kenneth Hansen, der er en af tre indehavere af brugtvognsforretningen Allan Hansen Automobiler A/S i Daugård ved Vejle, og som er indtrådt i AutoBranchen Dan marks bestyrelse.

Dagen før interviewet solgte de ingen biler, men dagen inden solgte de hel digvis otte, fortæller Kenneth Hansen, og hans råd til branchen er lige nu der for at have kunderne ekstremt tæt på. Og hvis man ikke allerede har det, skal man få det i en fart. For det er de faste kunder, man skal leve af, når krisen kradser, lyder hans analyse.

“Man kan ikke fiske de kunder, der er gået i baglås på grund af krise og infla

tion. De kommer ikke til at købe en bil lige foreløbig. I stedet skal man holde de kunder, man har, meget tættere,” siger han.

Han advarer dog også mod at male fanden på væggen i den nuværende situation.

“Uanset hvordan tiderne er, bliver der solgt biler i Danmark hver eneste dag. Dem, der sælger, er dem, der har de rigtige priser. Og selvom mange dan skere for tiden er ramt på pengepungen på grund af krise og inflation, er der altså også mange, der ikke er ramt,” siger Kenneth Hansen.

“Der kommer nok til at gå nogle må neder, før biler i segmentet op til cirka 300.000 kroner kommer efter det, men når foråret kommer, og solen begynder at skinne igen, skal der nok komme fart på salget. Danskerne er hurtige til at vænne sig til nye situationer,” lyder den positive melding.

Kenneth Hansen har da også selv set lidt af hvert i en karriere i autobranchen, der tog sin begyndelse i 1985, hvor han som ung knægt fik en ny nabo.

Grundlægger Allan Hansen flyttede nemlig sin forholdsvis nystartede bilfor retning fra Daugård Strand til Gl. Vej levej i Daugård mellem Vejle og Juels minde, hvor Kenneth Hansen er vokset op. Året efter – som 13-årig - forhørte den bilglade Kenneth Hansen sig hos Allan Hansen, om han ikke kunne blive fejedreng i bilforretningen. Det kunne han.

Nu - snart 40 år senere - har han været der lige siden, og efter først at have været i lære som mekaniker, været et par år på værkstedet, og siden have be gyndt at sælge biler i weekenderne, er Kenneth Hansen i dag medejer i Allan Hansen Automobiler A/S. Sammen med Allan Hansen og dennes søn, Martin. Som Kenneth trods efternavn-sammen faldet altså ikke er i familie med.

Kenneth Hansen købte sig ind i bilhuset i 2006 og var i 2010 med til at starte den leasingforretning, der med cirka 600 leasede biler - primært i den dyrere ende og både privat og erhverv - i dag er en vigtig del af bilhuset Allan Hansen Automobiler A/S, der alt efter konjunk turerne årligt sælger mellem 1000 og 1400 biler.

PORTRÆT 8 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 14, december 2022
Af Rune Langhoff Sørensen Kommunikations- og klimakonsulent

Netop leasingforretningen er afgøren de, nu hvor bilsalget ikke er så godt, som det har været. Men for at holde kunderne endnu tættere er Allan Han sen Automobiler A/S også begyndt at udvikle loyalitetsprogrammer.

Derudover kan man som forhandler bruge vinteren på at passe lageret til, lyder rådet fra Kenneth Hansen. Det handler ikke så meget om størrelsen på lageret, men mere om at have de rigtige biler. Allan Hansen Biler har dog for tiden også et mindre lager end normalt – cirka 50 biler mindre.

“Men når det går skidt med salget, er der jo også tit mulighed for at købe op rundt omkring,” lyder rådet fra Kenneth Hansen, der forudser, at de markeder, der har været for opkøb af elbiler i Sve rige og Tyskland efterhånden vil tørre ud med udløbet af tilskudsordningerne på elbiler – og så skal der tænkes nyt. Det er dog ikke noget, der afskrækker den erfarne opkøber.

”I gamle dage kørte Allan (Hansen, red.) og jeg rundt i Tyskland og købte bilerne selv. Vi havde et abonnement på Süddeutsche Zeitung, og så kunne vi på et par uger købe 20-60 biler. På den måde var det nemmere at gøre en god handel før internettet. I dag sidder mange fra branchen jo på de samme auktioner. Men til gengæld er det så blevet noget mere gennemskueligt for alle,” siger Kenneth Hansen.

Allan Hansen Automobiler A/S sælger alle slags brugte biler, men bilhuset har specialiseret sig i dyrere biler. Og så investerer man massivt i klargøring, så bilerne tager sig rigtig godt ud.

“Vi har haft kunder, som kommer her for første gang, og som spørger, hvor de brugte biler er. Og så må vi jo forklare, at alle vores biler er brugte,” siger han med slet skjult stolthed.

”Selvom vi har fire år gamle biler, der har kørt 100.000 kilometer, så kan du ikke se det på bilen. Vi investerer rigtig meget i klargøring, og det kan virkelig godt betale sig for os,” siger Kenneth Hansen.

”Det er ikke altid på prisen, at du laver handlen. Hvis du har en forretning, der har et godt ry, kan du stadig godt få lidt mere for den samme bil.”

Og det virker i hvert fald. Sidste år havde Allan Hansen Automobiler A/S deres bedste år nogensinde, og forret ningen beskæftiger i dag 30 personer og råder over to store udstillingshaller, to værksteder, en opkøbsforretning i Flensborg, et dækhotel og leasingfor retningen, der også fungerer som fø dekæde til de brugte biler, der sælges i bilhuset.

Det er al den erfaring, Kenneth Han sen nu kommer til at bidrage med i bestyrelsen for AutoBranchen Dan mark, hvor han både vil kunne bidrage med input fra brugtvognsforhandler-si den, og hvor han også ønsker at sætte endnu mere fokus på samarbejdet med Motorstyrelsen.

”I det samarbejde er der afgjort plads til forbedringer og det afgørende er, at vilkårene bliver ens for alle, når det kommer til Motorstyrelsen,” siger Ken neth Hansen. ■

PORTRÆT
Kenneth Hansen er en af tre indehavere af Allan Hansen Automobiler A/S i Daugård ved Vejle
- nr. 14, december 2022 9
Magasinet AutoBranchen Danmark

Elbil-salget falder i Europa, men vokser i USA og Kina

De høje elpriser har for nu begrænset salget af elbiler, men producenter og regeringer siger stadig, at elbilerne er fremtiden i Europa.

I første halvdel af 2022 stod elbilerne for 11 procent af salget af nye biler i Europa mod 13 procent i anden halvdel af 2021. Udviklingen står i stærk kon trast til USA og Kina, hvor salget vok ser og for Kinas vedkommende ligger markant højere end i Europa. I samme periode hvor det europæiske elbilssalg er gået tilbage, har andelen af elbiler i Kina nu nået knap 18 procent af nyvognssalget. I samme periode er salget af elbiler i USA godt og vel fordoblet til lidt over 5 procent.

Udviklingen i Kina er i høj grad en kon sekvens af, at de kinesiske bilmærker satser markant på elbiler pga. store statslige tilskud, der nu er ved at bli ve udfaset. Resultatet af de statslige

tilskud i Kina er, at kinesiske elbiler, begynder at blive normale i gadebilledet i Europa, hvor fem procent af de nye el biler kommer fra kinesiske bilproducen ter. Udviklingen af elbiler går hurtigt i Kina og mange af selskaberne arbejder målrettet på at indtage det europæiske marked.

Ifølge den europæiske interesseorga nisation Transport & Environment er CO2-udledningen fra bilerne på det europæiske kontinent kun faldet med 2 procent i første halvdel af 2022, hvor imod den faldt med 12 procent i både 2020 og 2021, hvor salget af elbiler tog store spring i Europa.

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg ærgrer sig over udviklingen.

”Det er ærgerligt, at Europa ikke fort sætter med den flotte vækst i antallet af elbiler fra de foregående år. På ver densmarkedet er der tydeligvis elbiler at få selvom, manglen på komponenter har forlænget leveringstiderne på el biler. Der er dog også tegn på, at flere vestlige bilproducenter er kommet på bagkant af bl.a. de kinesiske bilprodu center, der nu er på vej ind på det euro pæiske marked med elbiler i de lavere prisklasser, hvorimod udbuddet af el biler fra de vestlige bilmærker i mange tilfælde ligger omkring premium-seg mentet”, fortæller Gitte Seeberg.

Fremgangen for de kinesiske elbils mærker vil snart blive meget tydelig i Europa, da et nyt studie fra Transport &

TEMA: ELBILER
10 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 14, december 2022
Af Nicolai Fiil-Søby Politisk konsulent & direktionsassistent

Environment fastslår, at 9-18 procent af Europas elbiler kan blive leveret af kine siske bilmærker i 2025. Den konklusion blev understøttet på et AutoBranchen Danmarks-medlemsmøde om de kinesi ske bilmærker i november, hvor en kine sisk ekspert fortalte om den kinesiske bilindustri og deres forsøg på at gå ind på det europæiske marked.

Konsulenthuset PwC har på lignende vis fastslået, at de kinesiske bilprocen ter pga. deres erfaring med elbiler kan opnå en markant større markedsandel i Europa. De anslår, at der i 2025 vil kunne blive solgt ca. 800.000 kinesisk produceret biler i Europa, hvor langt hovedparten vil være elbiler. Af de 800.000 biler forventer PwC kun, at 330.000 biler vil være fra de europæi ske bilmærkers fabrikker i Kina.

Ifølge PwC går udviklingen så hurtigt i Kina, at Europa om få år kan ende med at blive en nettoimportør af biler fra Kina, hvor en stor del af dem vil stam me fra de kinesiske bilmærker, der i det samlede bilmarked har en lille markeds andel i dag.

CEO i Stellantis Carlos Tavares har ved biludstillingen i Paris i oktober advaret om, at salget af europæiske biler i Kina falder, mens de kinesiske bilmærker stormer frem på europæiske marked.

Tilskud til elbiler er stadig vigtigt i Europa

Det faldende salg af elbiler i Europa sammenlignet med stormagterne USA og Kina er ifølge AutoBranchen Dan marks adm. direktør Gitte Seeberg ud tryk for, at Europa står i en helt anden situation end Kina og USA.

”Europa oplever et helt andet niveau af inflation, end Kina og USA gør. Det skyldes ikke mindst den ustabile ener giforsyning, hvor elprisen har haft store udsving samtidig med, at samfundet er på vej mod recession. Det er ikke en god cocktail for salget af elbiler. Derfor er det vigtigt, at Europa fortsætter med at yde støtte til salg af elbiler, hvis vi skal nå vores mål om grøn omstilling af vejtransporten, og de europæiske bilproducenter skal forblive konkurren cedygtige”, siger Gitte Seeberg.

Direktøren peger bl.a. på, at den nye svenske regering den 7. november meddelte, at tilskuddet til elbiler blev stoppet med én dags varsel. Dog kunne allerede bestilte biler til levering inden for seks måneder fortsat modtage til skuddet på godt 50.000 danske kroner.

Argumentet fra den svenske regering for at afskaffe tilskuddet er, at elbiler på det svenske marked er ved at opnå samme priser i køb og drift som en til svarende benzin- og dieselbil.

Også i Tyskland bliver tilskuddene til grønne biler sænket. Det drejer sig både om tilskuddet til pluginhybridbiler og elbiler. Tilskuddet til pluginhybridbi ler på 4500 euro afskaffes helt fra nytår, og tilskuddene til elbiler sænkes mar kant over de kommende år:

TEMA: ELBILER Reduktion i det tyske tilskud til elbiler: 2022: 6000 euro  2023: 4500 euro for biler til højest 40.000 euro. 3000 biler til 40.000 - 65.000 euro. 2024: 3000 euro for biler op til 45.000 euro. 2025: 3000 euro for biler op til 45.000 euro.
- nr. 14, december 2022 11
Magasinet AutoBranchen Danmark

Samtidig gøres tilskuddet kun tilgænge ligt for privatpersoner, og bindingsperio den for at modtage tilskuddet øges fra 6 til 12 måneder for at undgå stor eksport af brugte elbiler til bl.a. Danmark.

I Frankrig har præsident Macron valgt at gå i en anden retning end vores svenske og tyske naboer. I oktober meddelte han, at han ønsker at hæve tilskuddet til elbiler fra 6.000 euro til 7.000 euro for lavindkomstgrupper, mens tilskuddet vil falde til 5.000 euro for andre indkomstgrupper.

Tidligere på året har den franske rege ring også fremlagt initiativer til fremme leasing af elbiler til lavindkomstgrupper. Det gælder bl.a. et initiativ om at tilbyde leasing af elbiler til blot 100 euro om måneden.

Den franske præsident ser i modsæt ning til den tyske og svenske regering ingen udligning i priserne på elbiler og

fossile biler, hvilket er en af de primære årsager til, at han fastholder og udvikler støtten til elbiler. Ligesom Stellantis’ CEO Carlos Tavares også ønsker han også et marked for europæiske og i særdeleshed franske elbiler, hvilket han ser ud til at fremme bl.a. via et attraktivt hjemmemarked for elbiler i Frankrig.

Selvom der sker ændringer i Tyskland, Sverige og Frankrig yder næsten alle EU-lande enten tilskdu eller nedsættel se af skatter og afgifter for at fremme salget. Per oktober 2022 er Estland det eneste EU-land, der ikke yder en form for støtte til udbredelsen af elbiler.

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg ser til med bekymring for reduceringen af tilskuddene til elbiler i flere europæiske lande.

”De tilskud som de fleste europæiske regeringer har givet til elbiler i de se nere år har været afgørende for, at

forbrugerne har taget elbilerne til sig. Derfor er det vigtigt at holde ro om bil afgifterne, så udviklingen fortsætter. Det gælder også i Danmark, hvor bil afgifterne netop sikrer den udvikling. Derfor vil AutoBranchen Danmark fort sat arbejde for ro om bilafgifterne, indtil politikerne skal tage bilafgifterne op igen i 2025”, siger Gitte Seeberg.

Aftalen om bilafgifterne, der havde virkning fra december 2020, er indrettet med en trappemodel, der løbende frem mod 2030 vil hæve afgiften på grønne biler i takt med, at det bliver billigere at producere grønne biler. I 2022 steg afgifterne første gang på pluginhybrid biler, hvilket de vil gøre igen i 2023. For første gang vil afgifterne på de dyreste elbiler også stige smule i 2023 og hvert år frem mod 2030. ■

Afgiftsændringer for elbiler i 2023 Pris Beregnet pris Forskel 2022 2023 250.000 kr. 250.000 kr. 0 kr. 350.000 kr. 350.000 kr. 0 kr. 450.000 kr. 450.920 kr. 920 kr. 500.000 kr. 511.743 kr. 11.732 kr. 600.000 kr. 611.743 kr. 11.743 kr. Kilde: FDM Afgiftsændringer for pluginhybridbiler i 2023 Pris Beregnet pris Forskel 2022 2023 250.000 kr. 259.890 kr. 9.890 kr. 350.000 kr. 364.061 kr. 14.061 kr 450.000 kr. 468.390 kr. 18.390 kr.   550.000 kr. 572.649 kr. 22.649 kr. 650.000 kr. 676.993 kr. 26.993 kr.   Kilde: FDM 12 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 14, december 2022 TEMA: ELBILER

Nedgang i salget af elbiler mærkes også i

Ifølge en medlemsundersøgelse fra AutoBranchen Danmark foretaget i ok tober 2022 er forbrugerne blevet mere skeptiske med at vælge en elbil. Det er en konsekvens af den generelle infla tion og de stigende elpriser, fortæller Gitte Seeberg:

”Selvom bilsalget generelt er gået ned i gear, giver forhandlerne i undersøgel sen udtryk for, at interessen for elbiler er mindre pt. end for andre drivlinjer. Der er en tendens nu og her til, at for brugerne søger tilbage mod de teknolo gier, de kender godt – benzin og diesel.

Elbilerne har længe haft en fordel af, at de har været markant billigere i strøm end fossile biler er i brændstof, men de stigende elpriser og ændringer hos nogle ladeoperatører har bidraget til usikkerhed om det regnskab. Når elbiler samtidig er dyrere i anskaffelse, får det nogle forbrugere til at overveje situatio nen en gang til.”

Hun understreger dog, at hun ser ned gangen i efterspørgslen på elbiler som midlertidig.

”Lige nu oplever vi, at der er indkøbt store lagre af let brugte elbiler forud for

nedsættelsen af det tyske tilskud til el biler, der forringes ved nytår, det falder uheldigvis sammen med en stigende inflation, der har gjort det sværere at sælge elbiler. Ikke desto mindre er jeg overbevist om, at elbilerne vil genvinde momentum. Hele Europa har valgt elbi ler som fremtiden inden for personbiler, selvom BMW og Toyota stadig arbejder med at udvikle personbiler, der kører på brint. Det har EU understreget med beslutningen om at forbyde salg af nye og fossile biler i 2035, og det vil for brugerne også købe bil efter”, fortæller Gitte Seeberg. ■

Danmark Den europæiske nedgang i salget af elbiler kan også mærkes i Danmark, hvor der er tegn på, at forbrugerne er blevet mere skeptiske ift. at anskaffe sig en elbil på den korte bane. Af Nicolai Fiil-Søby Politisk konsulent & direktionsassistent 71,4% 60,7% 42,9% 35,7% 46,4% Hvilke drivlinjer er efterspørgslen faldet på? Medlemsundersøgelse oktober 2022. AutoBranchen Danmark Elbiler Pluginhybridbiler Hybridbiler Benzinbiler Diselbiler Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 14, december 2022 13 TEMA: ELBILER

Bilsalget har været meget svingende i de sidste tre år på grund af corona, for syningsproblemer og nu inflation. Alli gevel er salget af biler faldet yderligere i årets første 10 måneder, sammenlignet med det i forvejen lave niveau i 2021.

For nye biler er der tale om en nedgang på 21,4 procent og for brugte biler, er der tale om en nedgang på 9 procent. Salgstallene for nye biler viser med stor sandsynlighed ikke det reelle billede, fordi leveringstid fortsat er udbredt på mange nye biler. Derfor kan de sene ste måneders nedgang først måles om nogle måneder, når de bestilte biler skal leveres.

De officielle salgstal bakkes op af Auto Branchen Danmarks medlemsunder søgelser, hvor den seneste viser, at 87 procent oplever, at forbrugerne er ble vet mere tilbageholdende med at købe og lease pga. inflationen.

AutoBranchen Danmark adm. direktør Gitte Seeberg oplever store forskelle fra forhandler til forhandler i nedgangen i bilsalget.

”Krisen kradser nogen steder betydeligt mere end andre. Vi har medlemmer,

hvor salget er gået i stå og andre, hvor man formår at holde niveauet og sågar vækste en smule ved at tage nye ini tiativer. Nogen af de medlemmer, der klarer sig godt er begyndt at sælge min dre og billigere biler, end de gjorde før. Andre holder dampen oppe ved at øge aktiviteten på værkstedet, med biludlej ning eller lignende initiativer,” fortæller Gitte Seeberg.

Flere vælger at beholde den brugte bil lidt længere Blandt vores medlemmer er der også kommet en større efterspørgsel på at få repareret ældre biler, der under mere gunstige økonomiske forhold, ville blive erstattet af en nyere bil.

”Nogle værksteder oplever lidt større aktivitet end normalt, fordi forbruger ne er blevet mere tilbageholdende på grund af krigen i Ukraine og den generelle økonomiske usikkerhed i samfundet. For branchen handler det om at tilbyde de kunder, der vælger at beholde bilen lidt længere nogle gode services på værkstedet,” fortæller Gitte Seeberg. ■

Inflationen
end salget
Inflation og økonomisk usikkerhed har generelt svækket bilsalget i årets 10 første måneder, men de lange leveringstider betyder, at konsekvenserne ikke har slået fuldt igennem i nyvognssalget endnu.
rammer mere
af elbiler
Bilsalg januar-oktober 2021 og 2022 Nye Brugte biler biler: 2021: 2021: 153.504 477.681 2022: 2022: 120.714 434.286 Brugte biler er inkl. private handler og import af brugte biler. Kilde: bilstatistik.dk 14 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 14, december 2022 TEMA: ELBILER
Af Nicolai Fiil-Søby Politisk konsulent & direktionsassistent

Autobranchens forsyningskrise fortsætter ind i 2023

Selvom bilsalget har været faldende, forventer bilproducenterne ikke at kunne gå fri af manglen på mikrochips og andre komponenter i 2023.

Mangel på mikrochips betyder for tredje år i træk, at bilproducenterne må sænke produktionen med flere millioner biler. Nedgangen forventes dog at være min dre end de foregående år.

Helt konkret betyder det, at bilprodu centerne vil producere 2-3 millioner færre biler end planlagt i 2023. Ifølge en opgørelse fra Automotive News, der analyseret manglen på komponenter i autobranchen.

Der er tale om et betydeligt lavere antal biler, end bilproducenterne har måtte undlade at producere i de seneste år. I 2022 forventes der at blive produceret

3,6 millioner færre biler, end bilprodu centerne havde planlagt. I 2021 var tallet helt oppe på 10,5 millioner færre biler.

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg forventer, at det kommer til at tage tid, før branchen ikke kommer til at mangle komponenter til bilproduk tion.

”På grund af energikrise og inflation kan nogle af bilproducenterne have sænket produktionsmålene for 2023. Når det er sagt, er det positivt, at bilproducenterne kan øge produktionen ift. 2022 og 2021. Det betyder dog ikke, at alle problemer

bliver løst i de kommende måneder. Samtidig med at producenterne skal genoprette kapaciteten, skal mikrochip producenterne også øge den normale produktion, der vil stige, fordi biler bliver stadig mere tekniske, og derfor kræver flere og flere mikrochips,” fortæller Gitte Seeberg.

Blandt de berørte bilmærker er Stellan tis-mærket Jeep, der bl.a. vil mindske produktionen af Jeep Cherokee. Derud over ligger der få opgørelser af præcis hvilke mærker og modeller, der vil blive hårdest ramt af manglen på mikrochips i 2023. ■

Af Nicolai Fiil-Søby Politisk konsulent & direktionsassistent
nr. 14, december 2022 15 TEMA: ELBILER
Magasinet AutoBranchen Danmark -

Hjælp til bilforretninger og markedsføring

Autobranchen Danmark har samlet 26 freelancere inden for kommunikati on og markedsføring, som står til rådighed for alle medlemmer med alt fra online-kommunikation til salgsvideoer, grafik, salgstræning eller den presse meddelelse, der får virksomheden i avisen.

Målet er at give forhandlerne let adgang til kommunikationshjælp af høj kvalitet, uden at det koster en formue.

Hvis kunderne ikke ved, at din forret ning eksisterer, hvis du ikke kender deres behov, eller hvis du ikke sørger for at holde løbende kontakt med dem efter et salg, er det meget svært at ud vikle en blomstrende forretning. Det ved de fleste. Men det kan være lettere sagt end gjort at løse den opgave i en travl virkelighed, der hele tiden bliver mere kompleks.

Uanset om det er nye eller brugte bi ler, der skal sælges, repareres eller serviceres, så kræver det i dag en ret avanceret GPS at finde rundt i den jungle, som bilmarkedet efterhånden har udviklet sig til.

Hvor kunderne tidligere kom ind i forret ningen for at få gode råd, kigge på biler

eller tage en prøvetur, foregår mere og mere af salgsprocessen i dag online. Så hvordan lærer man en kunde at kende, som man ikke kan se? Hvordan møder man et behov hos kunder, man ikke kender? Og hvordan viser man kunderne, at man er bedre end nabo virksomheden?

Vejen

til kundens hjerte

Svaret er i høj grad kommunikation, for her ligger nøglen til at komme i reel dialog med kunderne. Men for mange bilforretninger kan det være lidt af en udfordring at skulle holde styr på alt fra facebook og youtube-kanaler til radioreklamer, avisannoncering og nyhedsbreve. At skulle løse kommuni kationsopgaven oveni bilforretningens

kerneopgaver, kan for mange virke uoverskueligt. Det kan være svært at se, hvad der kommer ud af at investere i kommunikation, og det kan være svært at vælge mellem de mange tilbud, der kommer ind ad døren fra bureauer, der lover guld og grønne skove. For hvor dan ved man, hvad der virker?

For at gøre det lidt lettere for bilfor retningerne at knække den nød, har Autobranchen Danmark oprettet et så kaldt Kommunikationskorps, der står til rådighed for alle medlemmer. Korpset består af ikke mindre end 26 små virk somheder, der alle er eksperter inden for forskellige former for kommunikation og markedsføring.

16 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 14, december 2022 BILSALG

med kommunikation

Bureau-kvalitet til freelancepriser

Leder af Medlemsservice, forretnings udvikling og kommunikation, Charlotte Brix Andersen, forklarer, at Kommuni kationskorpset er blevet oprettet, fordi flere medlemmer har givet udtryk for, at netop kommunikations-delen af forret ningen kan være svær, når man selv er uddannet til noget helt andet:

“Det er de færreste bilhuse, som har kommunikationsuddannede ansat, og tit er opgaven placeret hos indehaveren selv eller hos en medarbejder, som egentlig skal bruge det meste af sin tid på at sælge biler, fortæller hun og fort sætter: Ved at samle eksperter inden for stort set alle områder af kommuni kation, som vi stiller til rådighed for for

handlerne, håber vi på at gøre det let, overskueligt – og ikke mindst billigt – at få udført lige præcis den kommunika tionsopgave, man har brug for. Uanset om det er den store strategi eller en helt konkret dag-til-dag-opgave”.

Korpsets medlemmer er alle erfarne kommunikationseksperter, som er sær ligt udvalgte af Autobrancen Danmark. Mange har erfaring fra arbejde med bil branchen, men mange har også arbej det i andre brancher. Spændvidden hos de udvalgte eksperter er en stor fordel, fortæller Charlotte Brix Andersen:

I korpset har vi folk, der har arbejdet som journalister på landsdækkende tv, vi har eksperter inden for sociale me dier, mennesker der i årevis har skabt

fantastiske bilvideoer eller folk, der bare ved alt om salg. Vi ved, de leverer høj kvalitet, og nu har vi lavet en aftale, der betyder, at vores medlemmer kan få den samme service, man kan få hos et stort kommunikationsbureau, men til en meget mere rimelig pris, fordi vi har forhandlet på bilforretningernes vegne.

Alle medlemmer af kommunikations korpset og hvad de hver især tilbyder, kan ses på Autobranchen Danmarks hjemmeside. ■

Af Rebekka Johanne Knudsen Kommunikationskonsulent
Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 14, december 2022 17 BILSALG

Det arbejder vi i AutoBranchen Danmark blandt andet for i den kommende valgperiode:

At der fortsat holdes ro om bilafgifterne, så forbrugere og forhandlere ved, hvad de kan forhol de sig til og så bilsalget ikke går i stå i tide og utide.

At genberegning af biler på forholdsmæssig registreringsafgift (fx leasingbiler) afskaffes.

At man på sigt – efter grundig testfase og evaluering – erstatter registreringsafgiften med en kørselsafgift/roadpricing.

At reparationsgrænsen afskaffes helt – eller delvist gældende kun for visse biltyper – så man kan fremme genbrug, genanvendelse og skabe arbejdspladser.

At der tilføres ressourcer til Motorstyrelsen, så sagsbehandlingstiden forkortes, og deres be regninger rammer mere rigtigt.

At det faste fradrag i registreringsafgiften til klargøring af brugte biler genindføres. Alternativt vil danskerne opleve højere priser for biler.

At der sættes konkrete mål for og finansiering til udbygningen af ladestandere, der flugter med EU’s anbefaling om max 10 grønne biler pr. ladepunkt.

At der afsættes midler til forskning og forsøgsprojekter inden for grøn mobilitet, herunder fx veje, der kan oplade køretøjer i fart, som vi har set i Sverige.

At der sikres en hurtig, løbende og tilstrækkelig udbygning af elnettet i alle dele af landet, så det er gearet til både private og offentlige ladestandere.

At der bredt set tages initiativer til at afhjælpe manglen på arbejdskraft, herunder ved at tage arbejdskraft fra udlandet. Samtidig bør flere, der godt kan arbejde, fastholdes på arbejdsmar kedet.

At der investeres i de mange unge, der mangler en uddannelse, herunder også lidt ældre unge i 20erne, der hverken har job eller uddannelse. Fx skal FGU tilføres flere ressourcer.

At der målrettes initiativer mod unge med gymnasial uddannelse eller andre ungdomsuddan nelser for at sikre dem en faglært uddannelse. De skal se mulighederne som faglært, fx i form af praktik i relevante fag.

At der skrues op for indsatsen for de unge, der falder fra uddannelserne. Det kræver bedre muligheder på erhvervsskolerne, herunder bedre studiemiljø, som fastholder eleverne i uddan nelsen, samt moderne udstyr, som gør uddannelsen og oplevelsen på skolen tidssvarende. Samtidig bør der sikres flere praktikpladser, så ingen skal droppe en uddannelse, fordi det er for svært at finde praktikplads. Det kan være med bonus til arbejdsgivere for at tage lærlinge.

At unge i studievejledningen i folkeskolen mere konsekvent præsenteres for et bredere udsnit af uddannelser, herunder uddannelser indVeen for autobranchen.

18 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 14, december 2022 BILSALG

Seeberg til ny regering og folketing:

Giv branchen ro og forudsigelighed

Folketingsvalget 2022 er overstået og for branchen er det afgørende, at der bliver ro om afgifterne, fastslår adm. direktør Gitte Seeberg.

Efter et historisk folketingsvalg er det ved nærværende magasins deadline stadig usikkert, hvilken regering, Dan mark får i de næste år. Men uanset regeringens farve og sammensætning er prioriteterne for AutoBranchen Dan marks politiske arbejde de samme.

Der er især en ting, som AutoBranchen Danmark kommer til at arbejde for i den netop påbegyndte valgperiode, lyder det fra adm. direktør Gitte Seeberg:

“For autobranchen er det fuldstændig afgørende, at det nyvalgte Folketing holder ro om bilafgifterne, sådan som den tidligere regering og partierne bag bilaftalen fra 2020 har lovet,” siger Se eberg.

Forudsigelighed og ro er altid vigtigt, fastslår hun, men netop nu er det sær ligt vigtigt:

“Autobranchen står i en udfordrende situation, hvor salget er lavt på grund af lav forbrugertillid og samtidig også bokser med efterveer af coronakrisen. Derfor har branchen brug for, at politi kerne ikke gør situationen endnu svæ rere ved at skabe uro om eksempelvis

bilafgifter,” siger Seeberg, der også påpeger, at manglen på arbejdskraft er en politisk prioritet for AutoBranchen Danmark.

“Der brug for, at partierne på tværs af politiske skel i en fart tager initiativer til at afhjælpe den store mangel på ar bejdskraft, som plager autobranchen og særligt betyder stor mangel på me kanikere. Det kræver blandt andet også yderligere investeringer i autobran chens uddannelser og indsatser for at tiltrække flere til branchen,“ siger Gitte Seeberg.

Endelig er det af stor betydning for den grønne omstilling af transportsektoren, at den nye regering og Folketingets partier investerer massivt i udbygningen af ladeinfrastrukturen til elbiler – og det skal være i hele landet, påpeger hun.

Som det er i dag lever Danmark ikke op til EU’s anbefalinger om antallet af ladepunkter i forhold til elbiler, hvilket ifølge Seeberg ikke bare skader Dan mark grønne omdømme, men også kan betyde, at kunderne ikke tør købe de grønne biler. ■

Af Rune Langhoff Sørensen Kommunikations- og klimakonsulent
Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 14, december 2022 19 BILSALG
Gitte Seeberg, direktør for AutoBranchen Danmark

Ny viden om danskerne og deres biler

I forbindelse med årsmødet i AutoBranchen Danmark blev rapporten “Danskernes Biler” udgivet for første gang. På disse side finder du nogle af konklusionerne. Hele rapporten kan læses i sin helhed på www.abdk.dk.

“Danskernes Biler” vil blive en årligt tilbagevendende rapport, der gør status over autobranchens tilstand på en stri be parametre inden for økonomi, be skæftigelse, grøn omstilling og bidrag til samfundet, og som samtidig kortlægger danskernes holdninger til deres biler.

Bilens økonomi er vigtigst, når danskerne køber bil

Det er i højest grad bilens pris og drifts omkostninger, der er vigtigt for dan skerne, når de køber bil. Bilens design betyder omvendt knap så meget. Når danskerne skal købe bil, er det især bilens pris, der er vigtig. Prisen er såle des vigtig for 62 procent af danskerne, hvis de skulle købe bil nu og her. Her efter følger bilens driftsomkostninger, som er vigtig for 59 procent af dansker ne. Bilens køreegenskaber er vigtige for 50 procent af danskerne og herefter følger bilens praktiske indretning, fx størrelse på bagagerum eller benplads, som er vigtig for 41 procent af dansker ne. Endelig er bilens klimaaftryk vigtig for 29 procent af danskerne, mens bilens design er vigtig for 20 procent af danskerne.

Det viser en meningsmåling foretaget af Voxmeter for AutoBranchen Danmark. Målingen viser samtidig, at mens bi lens økonomi og driftsomkostninger er omtrent lige vigtige uanset hvilket køn, man spørger, så er bilens klimaaftryk

vigtigt for markant flere kvinder end mænd. Klimaaftrykket er vigtigt for 33 procent af kvinderne, mens det er vigtigt for 25 procent af mændene. Om vendt er bilens design vigtigt for flere mænd end kvinder.

Bilens klimaaftryk er cirka lige vigtigt på tværs af aldersgrupperne, men fylder lidt mere hos de yngre dele af befolk ningen. Det er også de yngre genera tioner, der går mest op i bilens design i forhold til de ældre dele af befolknin gen, viser målingen.

Når man køber brugte biler, er klima aftrykket mindre vigtigt og det samme gælder bilens køreegenskaber, viser målingen dertil. De øvrige områder er cirka lige vigtige, uanset om man køber ny bil eller brugt bil.

Målingen viser også, at danskerne foretrækker nye biler frem for brugte. 46 procent svarer, at de ville købe en ny bil, hvis de skulle købe bil i dag. 28 procent svarer, at de ville købe en brugt bil. De faktiske salgstal ser dog ganske anderledes ud, hvor der i årets første seks måneder blandt andet på grund af bilmangel blev solgt knap fire gange så mange brugte biler som nye biler. Endelig viser målingen, at langt hoved parten af danskerne forventer, at deres bil i 2030 vil være en elbil. Tre gange flere forventer at have en elbil end en benzinbil, og ti gange flere forventer, at de vil have en elbil end tilfældet er

for dieselbiler. Ser man på hvad, der afholder danskerne fra at købe elbiler i dag, er de vigtigste faktorer bilens rækkevidde og mangelfuldt netværk af ladestandere

Hver femte dansker kunne forestille sig at købe en førerløs bil Et flertal af danskerne er fortsat afvi sende over for førerløse biler, men hver femte kunne forestille sig at købe en førerløs bil inden for fem år.

Engang hørte det kun til science fiction, men i takt med at mange danskere har vænnet sig til mere højteknologiske biler, er førerløse biler måske noget, forhandlere relativt snart skal til at væn ne sig til at sælge i autobranchen.

I en meningsmåling foretaget af Voxme ter for AutoBranchen Danmark svarer knap hver femte, at de inden for fem år kunne forestille sig at købe en førerløs biler, som de ikke selv skal styre.

Omvendt afviser to ud af tre danskere, at de inden for fem år kunne forestille sig at købe en førerløs bil, mens 16 procent svarer “ved ikke”.

I USA og Kina har de førerløse biler allerede gjort deres indtog i forbindelse med eksempel taxaservices og ud bringning. Og mange biler herhjemme kan allerede i dag selv holde hastighed, holde afstand til andre biler og blive indenfor vejbanen.

20 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 14, december 2022 BILSALG
Af Rune Langhoff Sørensen Kommunikations- og klimakonsulent

Flere bilproducenter har tidligere vars let, at førerløse biler ville gøre deres indtog omkring 2020, men førerløse biler kører fortsat mest rundt på for søgsbasis.

Tidligere har KPMG Danmark vurde ret, at udviklingen vil tage fart frem mod 2030, og at der til den tid vil være mere eller mindre selvkørende biler i Danmark med dedikerede vejbaner på eksempelvis motorvejene.

For Gitte Seeberg, adm. direktør i Auto Branchen Danmark, er det positivt, at så relativt mange danskere har mod på førerløse biler, selvom teknologien sta dig er ganske umoden.

“Der har længe været snak om førerlø se biler, men det gennembrud, som har været varslet, er ikke sket endnu. Det er positivt, at så relativt mange danskerne melder sig klar til at omfavne den nye teknologi, som jo må siges at være en meget stor omvæltning i forhold til, hvad vi er vant til i dag. Det giver et signal til bilproducenterne om, at markedet har potentiale,” siger Gitte Seeberg.

Samtidig er det også et signal til politi kerne om, at rammelovgivningen skal på plads, og at man skal begynde at overveje grundigere, hvordan og om infrastrukturen skal tilpasses de førerlø se biler, fastslår Seeberg.

“Jeg har selv prøvet at køre i en fører løs bil på en studietur til Silicon Valley i Californien i foråret. Det var en spæn dende oplevelse, og rattet blev ikke rørt en eneste gang. Men når man også godt selv kan lide at styre bilen, er det noget, man skal vænne sig til,” siger Gitte Seeberg.

Du kan sælge elbiler overalt: Elbiler er langt fra et storbyfænomen

Der bliver solgt masser af elbiler i hele landet – antallet har lige rundet 100.000 i alt – og ikke kun i landets største byer, hvor der faktisk er færre elbiler pr. ind bygger end mange andre steder.

Når man følger samfundsdebatten, lyder det ofte som om, at elbiler er et udpræget storbyfænomen. Det er dog langt fra tilfældet.

Af København, Aarhus, Odense eller Aalborg kommuner er det kun Aarhus Kommune, der lige akkurat sniger sig ind i den øverste tredjedel af landets kommuner, når man ser på, hvor der er færrest indbyggere pr. elbil. Køben havn, Odense og Aalborg kommuner ligger alle i den nederste halvdel.

Tidligere på året rundede antallet af elbiler herhjemme 100.000, men der er dog en tendens til, at elbilerne klarer det bedre på Sjælland end i mange jyske kommuner, ligesom at mange af de kommuner, hvor der er færrest indbyggere pr. elbil ligger i omegnen af København og Aarhus.

Således er der kortest mellem elbilerne i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor der er 22 indbyggere pr. elbil. Herefter føl ger Hørsholm og Solrød med henholds vis 23 og 24 indbyggere pr. elbil, inden Rebild kommer ind på fjerdepladsen som den første jyske kommune med 28

indbyggere pr. elbil. Kun én fynsk kom mune er placeret i top 25, nemlig Mid delfart med 53 indbyggere pr. elbil.

I den modsatte ende ligger Mariager fjord Kommune, hvor der er 162 indbyg gere pr. elbil.

Ser man på landets 4 største kommu ner, er der markant flere elbiler pr. ind bygger i Aarhus Kommune (62 indbyg gere pr. elbil) end i København, Odense og Aalborg, hvor der er henholdsvis 78, 79 og 86 indbyggere pr. elbil.

Når det kommer til elbilernes andel af den samlede bilpark, udgør de 5,9 procent i Lyngby-Taarbæk Kommune, mens de udgør 4,6 procent af bilparken i Københavns Kommune, 3,7 procent af bilparken i Aarhus Kommune, 2,8 pro cent af bilparken i Odense Kommune og 2,7 procent af bilparken i Aalborg Kommune.

På landsplan udgør elbiler pr. 30.6.2022 ifølge Bilstatstik.dk 3,15 pro cent af bilparken, mens pluginhybrider udgør 3,29 procent af bilparken.

København og Aarhus ligger således over landsgennemsnittet, mens Aalborg og Odense ligger under.

16 ud af de 20 kommuner, hvor der er færrest indbyggere pr. elbil ligger på Sjælland, mens 12 ud 20 kommuner hvor der er flest indbyggere pr. elbil ligger i Jylland. ■

Hent hele rapporten på www.abdk.dk
- nr. 14, december 2022 21 BILSALG
Magasinet AutoBranchen Danmark

Traditionelt bilsalg er under pres – hvad gør sælgerne?

Bilsalget er under forandring. Det har vi talt om længe. I autobranchen er det ikke længere nok at være til rådighed i salgsafdelingen i åbningstiden. De almindelige åbningstider er en begrænsning for kunderne, og dermed ikke godt for salget.

Johnny Nedergaard er tidligere uddan nelsesleder på Mommark og nu direktør i Learnto, der udbyder salgsuddannelse til autobranchen. Når han skal skære ind til benet, forklarer han det sådan her: “Autobranchen skal holde døgnåbent, sælgerne skal selv skaffe leads, og kundetilfredsheden skal løftes. Samtidig bliver man nødt til at acceptere, at den salgspsykologi, vi har trænet i mange år, bliver stadig mindre afgørende for, om man får solgt en bil,” siger han. Der er – med andre ord - behov for nye tanker og nye kompetencer i salgsafde lingen.

Ifølge Johnny Nedergaard vil der blive behov for flere typer af sælgere. Den ene er den traditionelle, som skal være stærk på salgspsykologi og rådgivning, og som skal sørge for den gode oplevel se, når kunden møder frem i butikken. En anden type skal sørge for at hol de gang i onlinebutikken, og der skal samtidig bruges datadrevne og digitale sælgere, som kan rådgive og sælge mobilitetsløsninger til onlinekunder. Den datadrevne sælger er samtidig en sæl ger, der bliver mindre sårbar i perioder med vigende salg.

“Allerede nu er enkelte forhandlere i gang med at uddanne værter eller pro duktspecialister, som har til opgave at sørge for den gode oplevelse. Man kun ne kalde dem for bilforretningens svar

på restauranternes ”værter eller tjenere ”. De skal sikre, at kunden føler sig vel kommen og kan svare på spørgsmål om produkterne. Hvis der herefter skal beregnes leasing, finansiering eller en komplet mobilitetsløsning – så skal der aftales et møde med en rådgiver. Lidt samme koncept som i banken,” siger Johnny Nedergaard.

Han forudser, at den kunde, som møder fysisk op i butikken, skal have en sublim oplevelse – ellers vil man hellere handle online.

“Den traditionelle bilsælger overlever ikke digitaliseringen, hvis han eller hun ikke leverer en oplevelse, som er langt over, hvad en flot hjemmeside kan. Kun dernes forventninger er høje, og hvis de møder trætte, energiforladte eller arrogante sælgere, så vil de hellere gå på nettet og bestille deres næste mobili tetsløsning der,” fortsætter han.

Gør som restauranter og hoteller

Johnny Nedergaard mener, at auto branchen bør tage ved lære af de bed ste restauranter, hoteller og oplevelses parker - gerne fra udlandet.

“Man kan også studere de mange on line shops, som har held med at sælge dyre varer på nettet, men som stadig er i markedet via fx pop-up-butikker eller skaber events. Mange af de firmaer har faktisk ikke sælgere, som vi kender det fra autobranchen, ansat. De har medar

bejdere, der skaber en god oplevelse, skaber en god historie for produktet og sender kunderne videre i et problemfrit onlinekøb,” siger han.

Mange virksomheder i autobranchen kommer, ifølge Johnny Nedergaard, også til at se på, hvordan medarbejde re kan løse flere opgaver. Helt aktuelt har branchen en situation, hvor der er stilhed i mange salgsafdelinger, mens medarbejderne på værkstedet og i kun demodtagelsen har meget travlt.

“Det giver mening med medarbejdere, der kan håndtere forskellige roller. Jeg ved godt, at sælgeren ikke skal være mekaniker, men der er roller, hvor et overlap kan give mening, og det bør man forfølge,” siger han. ■

22 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 14, december 2022 BILSALG

Forstå din nye mekaniker

I takt med, at bilerne bliver elektriske, så ændres også kravene til nye mekanikere. Den ændring har branchen efterhånden talt om længe, og det er et faktum, at den flydende overgang er begyndt.

Den “sorte” mekaniker arbejder med benzin- og dieselmotorer, mens den “grønne” mekaniker arbejder med elbi ler. Den grønne er mere tekniker end mekaniker i velkendt forstand.

Det er en kendt sag, at en elbil har fær re servicebesøg og færre komponenter, der kan gå i stykker. Sliddele som dæk, bremser og lignende skal dog stadig skiftes og vedligeholdes, og noget af det har måske endda mere slid end i de fossile biler.

I Autobranchens Udviklingscenter i Fre derikshavn, laver de efteruddannelse for mange importører og værkstedskæ der. Derfor ser de udviklingen hurtigere end de fleste.

“Mekanikeren bliver mere tekniker og rådgiver, og på værkstederne skal man blive bedre til at sælge. Hvis man ikke gør det, så kommer man til at se mindre til kunderne, end man har været vant til,” forklarer Morten Porsmose, der er underviser på Autobranchen Udvik lingscenter.

Erfaringer fra Oslo-området indikerer, at mange mærkeværksteder har langt flest reparationer på håndværkerbi ler, der ikke i samme grad er blevet elektriske endnu. De kommende måneder og år vil vise, om værkste derne kan omstille sig til at rådgive

og sælge andre sideprodukter til kunderne.

Den omstilling kræver, at virksomheden vil den, men den kræver også, at meka nikerne er klar til den. De skal have den rette efteruddannelse, og de skal have interesse i de nye opgaver, som stille og roligt får overtaget.

Morten Porsmose mener, at arbejdsgi verne allerede, når de rekrutterer kom mende lærlinge, kan se på, hvilken type lærling, man ønsker. Er det den traditio nelle mekaniker, eller er det en lærling, som på sigt skal arbejde mere med teknikken. Altså en lærling, der har in teresse for IT-forståelsen. Og det er en IT-forståelse, der ikke kun handler om el- og hybridbiler, for det er en kends gerning, at alle nye biler er avancerede og computerstyrede.

“Den lærling, der vil være mekaniker, fordi han er glad for at rode med knal lerter, er ikke nødvendigvis den samme, som vil nørde med IT og elektriske sy stemer,” siger han.

Samtidig fremhæver han, at det er vig tigt at støtte lærlingen i sit valg. Hvis han eller hun vil snuse til det tekniske, skal det være muligt uden, at man læg ger al ansvaret over på en ung lærling eller nyuddannet med det samme, for det kan virke overvældende.

“Det er vigtigt at “dyrke” begge typer. Nogle steder vil udviklingen mod den “grønne” mekaniker gå hurtigere end andre steder, men i en overgangsfase vil der være brug for begge typer. Det er vigtigt, at man ikke bremser den mekani ker, der vil styre i retning mod det digita le, for så risikerer man at miste ham eller hende,” siger Morten Porsmose, der også møder værksteder, som har mistet vigtige medarbejdere på den konto.

“Måske skal man også se lidt på ar bejdsforholdene, så den tekniske med arbejder ikke pakker tasken og forlader arbejdspladsen. En virksomhed kan nærmest blive slået tilbage til start, hvis man har ofret en masse ny uddannelse på en medarbejder, som forsvinder.”

Han mener, at der er masser af mulig heder for at se på arbejdsforholdene i autobranchen.

“Det gælder nok særligt arbejdstiden. Der kan være behov for forskudt ar bejdstid, eller en form for flextid eller lignende,” siger han.

Det går hurtigere på nogle værksteder end andre, men det er uundgåeligt, at mekanikerens rolle er i forandring. Husk derfor efteruddannelse af medarbej derne, så de hele tiden er opdateret og kan udfylde deres roller. Det øger også arbejdsglæden og bliver værdsat. ■

Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 14, december 2022 23 EFTERMARKED
Af Carsten Ritter Kommunikations- & uddannelseskonsulent

Opråb til forsikringsbranchen: Hæv timepriserne for både karrosseri og lak

AutoBranchen Danmark opfordrer nu direkte landets forsikringsselskaber til at hæve timeprisen for både karrosseri og lak, efter at det største tyske bilforsikringsselskab har hævet timepriserne.

Udgifterne er steget markant i skades branchen og mange værksteder og autolakerer kører med underskud, må fyre medarbejdere eller har drejet nøg len om – eller frygter at måtte køre det. Og derfor er der behov for, at forsik ringsselskaberne betaler for de ser vices, skadesbranchen leverer.

I Tyskland har det største tyske bilfor sikringsselskab allerede taget konse kvensen og to gange i år hævet time priserne markant for både karrosseri og lak.

Og det samme bør forsikringsselska berne herhjemme gøre, fastslår Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark, der har sendt et personligt brev med en direkte opfordring til en række af skadesdirektørerne i landets største forsikringsselskaber.

“Da udgifterne herhjemme er steget så voldsomt, at store dele af branchen kø rer med underskud, har måtte fyre eller ligefrem frygter konkurser, er det oplagt, at timepriserne også hæves tilsvarende her til lands,” lyder det blandt andet i brevet fra Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark med henvis ning til det tyske forsikringsselskab, der altså har hævet timeprisen for lak med

syv euro og timeprisen for karrosseri med fem euro.

Hun påpeger i sine breve, at energibi draget, som de fleste forsikringsselska ber pånær Tryg giver til autolakererne, ikke altid godkendes eller bliver glemt på takseringsrapporten og at karrosse riværkstederne slet ikke får det, selvom de også oplever store stigninger i udgif ter. Og selvom det er glædeligt at nogle autolakerere får deres energibidrag, skal der meget mere til, fastholder Se eberg.

“De timeprisstigninger, vi nu ser i Tysk land, er på et helt andet niveau end energibidraget, idet de i sagens natur tildeles pr. time brugt og ikke pr. skade,” lyder det.

AutoBranchen Danmark er bekendt med, at timepriserne enkelte steder er blevet justeret, men der er brug for et samlet løft til branchen, fastslår Gitte Seeberg:

“Vi ved, at der allerede har været time prisjusteringer enkelte steder i bran chen herhjemme, men en løsning som den tyske, hvor det markedsførende bilforsikringsselskab hæver samtlige timepriser, er for os at se nødvendigt, hvis branchen skal honoreres for det

Af Rune Langhoff Sørensen Kommunikations- og klimakonsulent

arbejde, de udfører og for de udgifter, de har. Sådan kan vi sikre en branche, der er rentabel på sigt og at jeres kun ders biler også fremadrettet kan blive repareret på tilfredsstillende vis.”

Energikrisen presser lakerere til fyringer

Tæt på hver tredje lakerer planlægger fyringer i den nærmeste fremtid. Hvert femte har allerede måtte afskedige medarbejdere på grund af tårnhøje energipriser, viser undersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer

Siden energipriserne for alvor begyndte at stige, har AutoBranchen Danmark løbende undersøgt konsekvenserne for landets autolakerere, der er særligt udsatte på grund af stort energiforbrug i kabinerne.

Den seneste undersøgelse blandt autolakererne viser, at krisen er taget yderligere til i styrke i forhold til tidligere undersøgelser blandt AutoBranchen Danmarks lakerer-medlemmer.

Hver femte har allerede måtte fyre med arbejdere, viser undersøgelsen, hvilket er en markant stigning i forhold til tidli gere undersøgelser. I undersøgelsen i foråret var det hver ottende, der svare

EFTERMARKED
24 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 14, december 2022

de, at de havde måtte fyre. I december i fjor var det kun en ud af tyve, der svare de, at de havde måtte fyre medarbejde re på grund af høje energipriser.

Hver tredje svarer dertil i den seneste undersøgelse, at de planlægger at af skedige medarbejdere i den nærmeste fremtid.

“Landets autolakerere står desværre i en drønalvorlig situation og er hårdt ramt af de høje energipriser. Vi har hel digvis set, at gaspriserne er faldet lidt på det seneste, men priserne er stadig høje og lakererne er presset i bund efter et hårdt år,” fastslår Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.

Samtidig svarer autolakererne i meget høj grad, at overskuddet er faldende el ler ligefrem blevet til underskud eller at underskuddet er blevet større på grund af energikrisen og de høje priser.

Over hver tredje lakerer svarer til sam men, at deres udgifter til energi i løbet af de seneste år enten er steget med over 100 procent eller med over 200 procent i forhold til året før. Det er også markant højere tal end i de tidligere undersøgelser.

Og de høje udgifter betyder ifølge undersøgelsen også, at flere og flere lakerere frygter konkurs eller overvejer at sælge deres virksomhed. I sidste un dersøgelse svarede 8,5 procent, at de frygtede konkurs, men i den nye under søgelse er den andel næsten fordoblet til 15 procent. Hver femte forudser, at de høje energipriser vil betyde salg af deres virksomhed.

Et flertal af Folketingets partier har vedtaget, at landes virksomheder og herunder også autolakererne kan ud skyde dele af deres energiregninger for at hjælpe dem bedre igennem den kom mende vinter. Kun seks procent af lake rerne svarer dog i undersøgelsen, at de regner med at benytte sig af ordningen, mens syv ud af ti fastslår, at ordningen ikke er attraktiv for dem. Det kan blandt andet skyldes de relativt høje renter,

som man vil skulle betale ved udskydel se af regningerne.

Energibidraget glipper for alt for mange lakerere

Selvom landets autolakerere burde få energibidrag på de fleste skader, ender det alt for ofte med at energibidraget glipper, viser medlemsundersøgelse.

Siden foråret har 28 af landets forsik ringsselskaber ydet energibidrag til landets autolakerere, når de maler biler. Det er en konsekvens af de høje udgif ter til energi, som lakererne kæmper med og som betyder, at udgifterne på malerværkstederne er eksploderet, at mange har måtte fyre medarbejdere og flere og flere frygter konkurs.

Og selvom det af de store forsikrings selskaber kun er Tryg, der nægter at give energibidrag, er det langt fra alle de resterende selskabers skader, hvor lakererne får energibidrag.

Det viser en medlemsundersøgelse foretaget af AutoBranchen Danmark blandt de medlemmer af organisatio nen, der er autolakerere.

Tryg har en markedsandel på cirka 30 procent, så i princippet burde lakerer ne få energibidrag på i omegnen af 70 procent af skaderne. Det er dog slet ikke tilfældet.

Flest – cirka hver tredje autolakerer – får kun energibidrag godkendt af forsikringsselskaberne på under 25 procent af skaderne, herefter svarer cirka hver fjerde autolakerer, at de får energibidrag på mellem 25 og 50 pro cent af skaderne. 11 procent svarer, at de får godkendt energibidrag på 50-75 procent af skaderne, mens 6 procent svarer, at de får energibidrag på over 75 procent af skaderne. Hver tiende sva rer, at de ikke får energibidrag.

Og det er slet ikke godt nok, fastslår Nicky Bobak, eftermarkedschef i Auto Branchen Danmark.

“Lakererne står i en svær og kritisk

situation, hvor mange er tvunget til at fyre og hvor overskud er vendt til un derskud. Derfor duer det overhovedet ikke, at de ikke får den kompensation for deres høje energiudgifter, som de krav på. Det bærer lakererne selv noget af ansvaret for, men mange værksteder glemmer for tit at få det med på rap porten i Autotaks og det sker desværre også, at taksatorer fjerner energibidra get fra rapporten,” siger Nicky Bobak.

Han opfordrer derfor til, at lakererne bliver endnu bedre til at holde øje med deres værkstedskunder og deres rap porter, ligesom han opfordrer værkste derne til selv at huske at notere energi bidraget.

“Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå fyringer og konkurser, og derfor gælder det om at få alle de energibi drag, man har krav på. Værkstederne og forsikringsselskaberne har et ansvar overfor autolakererne som underleve randør, som de ikke må svigte,” fastslår Nicky Bobak.

AutoBranchen Danmark tilbyder gratis fyraftensmøder om bedre taksering –herunder energibidrag. Det kan man som autolakerer holde for sin kunder. Møderne afholdes af AutoBranchen Danmarks eftermarkedskonsulent Lars Baun Vilhelmsen og forsikringskonsu lent Jørgen Gøttsche Petersen. ■

EFTERMARKED
Fyraftensmøde hos Sdr. Omme Autolakering i Grindsted
14, december 2022 25
Magasinet AutoBranchen Danmark - nr.

ABAF hjælper dig i personalespørgsmål

Kan vi sætte en medarbejder ned i tid? Må vi ændre medarbejderens arbejdsopgaver? Hvad skal der stå som begrundelse i opsigelsesbrevet? Mange medlemmer er ikke bevidste om, hvordan ABAF kan bistå sine med lemmer, når ovenstående spørgsmål bliver relevante.

Måske ringer de endda til en advokat og betaler for en rådgivning, de kan få gratis som medlem i AutoBranchens ArbejdsgiverForening, ABAF.

ABAF er arbejdsgiverforening for Auto Branchen Danmark. ABAF’s primære rolle er at hjælpe og rådgive medlem merne inden for alle aspekter af ar bejds- og ansættelsesretten.

For tiden er mange virksomheder pres set på økonomien. Det gælder også i autobranchen, der oplever manglende salg, stigende energipriser, varemangel eller noget helt fjerde.

Krisen får virksomhederne til at se på, hvor der kan spares. Et af de første ste der, man kigger, er på organisationen og personaleomkostningerne.

”Vi taler løbende med ABAF-medlem mer, der finder det nødvendigt at ændre i åbningstider, bemanding og vagtpla ner eller måske endda at skære ned i antallet af ansatte. Derfor kan jeg sige, at hvis du overvejer at foretage æn dringer, der kan få betydning for dine ansatte, bør I i virksomheden altid søge rådgivning hos ABAF først,” siger Wil liam Vegenfeldt, jurist i ABAF.

ABAF kan nemlig hjælpe allerede in den, at en eventuel ændring er ført ud i livet.

”Vi tager gerne en snak med jer om de overvejelser, I gør jer, så vi kan hjælpe jer med at belyse, hvilke juridiske pro blemstillinger eller faldgruber vi ser i forbindelse med virksomhedens poten

tielle ændringer. Når eller hvis I allerede har truffet en beslutning om en kom mende ændring, kan vi også hjælpe jer med at lave de rette dokumenter,” siger han videre.

ABAF hjælper også gerne med udarbej delsen af opsigelsesskrivelser, oriente ringsbreve i forbindelse med ændringer i arbejdstiden eller lignende.

”Tvister med fagforeninger eller advo kater udspringer meget ofte af fejl eller mangler ved den slags dokumenter. Derfor vil jeg kraftigt anbefale, at vi i ABAF kommer med ind over, når med lemmerne skal lave den slags,” siger William Vegenfeldt. ■

Medlemskab af ABAF

Med et medlemskab af ABAF får du dels adgang til råd givning i forhold til alle ansættelsesretlige aspekter, og dels sikrer du din virksomhed i tilfælde af, at en medar bejder rejser en sag, eller du får behov for at være repræ senteret af en advokat i en konkret tvist/retssag. Dette gælder uden meromkostninger, idet kontingentet er en fast årlig betaling. Såfremt man som virksomhed har valgt ikke at være medlem af en arbejdsgiverforening, er al ternativet, at man søger rådgivning hos ekstern advokat, hvor udgifterne til advokat hurtigt bliver langt højere.

ABAF Juridisk konsulent, ABAF William Vegenfeldt 33 74 63 05 wve@danskerhverv.dk
Af Carsten Ritter Kommunikations- & uddannelseskonsulent
26 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 14, december 2022

Opsigelse eller bortvisning

Der er mange forhold, som skal overvejes, når en medarbejder skal opsiges – Spørgsmålet om hvorvidt medarbejderen overhovedet kan opsiges, er et af dem. Er der et sagligt grundlag? Er medarbejderen beskyttet mod opsigelse? Hvad siger overenskomsten om opsigelse? Er der givet korrekt varsel? Kan man blive mødt med krav om godtgørelse fra en fagforening?

Alle disse spørgsmål hjælper ABAF medlemmerne med at undersøge, når en opsigelse skal foretages. ”I tilfælde af grov misligholdelse fra medarbejderens side, hjælper vi også medlemmerne med at vurdere, om en medar bejder i stedet skal bortvises. Bortvisningssager er ofte vanskelige og giver ofte anledning til en reaktion fra modpartens side, idet en bortvisning medfører, at ansættelsesforholdet ophører straks. Vi hjælper også med udarbejdelsen af bortvis ningsskrivelser. Derfor anbefaler vi, at medlemmer altid kontakter os, hvis man overvejer at bortvise en medarbejder.

Væsentlige stillingsændringer

I nogle tilfælde er ønsket fra virksomhedens side ikke nødvendigvis, at opsige en eller flere medarbejdere. Situationen kan også være den, at virksomheden af økonomiske årsager finder det nødvendigt at ændre åbningstiderne og dermed arbejdstiderne for den enkelte eller for en gruppe af medarbejdere, eller lave om i bemandingen, så en eller flere medar bejdere bliver sat ned (eller op) i tid.

”Fælles for disse beslutninger er, at ændringen kan være væsentlig for den enkelte medarbejder. Væsentlige stillingsæn dringer skal varsles med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel, og afslår medarbejderen varslingen, vil medar bejderen være opsagt af arbejdsgiveren. Hvis I overvejer at foretage lignende ændringer for en eller flere medarbejdere, anbefaler vi, at I tager kontakt til os først, så vi kan hjælpe jer med at vurdere, hvorvidt ændringen er væsentlig. Om nød vendigt hjælpe vi også med at lave de relevante dokumenter,” siger William Vegenfeldt.

ABAF
nr. 14, december 2022 27
Magasinet AutoBranchen Danmark -

Ny stærk finansieringsaftale for Autobranchen Danmarks medlemmer

Den 1. januar 2023 træder en ny fordelsaftale i kraft for medlemmer af AutoBranchen Danmark. Den nye aftale vil gøre det endnu mere attraktivt at bruge AutoBran chen Danmark Finans sammen med Santander Consu mer Bank.

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg er stolt over at kunne give sine medlemmer endnu bedre fordele, hvor det i dette tilfælde omhandler køberfinan siering

”Vi er meget stolte af den nye aftale med Santander, der vil give vores medlemmer muligheden for at øge ind tjeningen fra finansieringsaftalerne. Det har kun været muligt at forhandle så flot en aftale, fordi et stort antal bilforhandlere har valgt at bruge AutoBranchen Danmark Finans igennem vores 12 år lange partnerskab med Santander. Den nye aftale afspejler også, at vi godt ved, vi går ind i mere økonomisk udfordrende tider, hvor der vil blive behov for endnu mere likviditet. Som brancheor ganisation er vi glade for at kunne hjælpe med at forbed re økonomien i forretningerne”, fortæller Gitte Seeberg. Banebrydende aftale til morgendagens udfordringer Landechef og kommerciel direktør for Santander Con sumer Bank i Danmark Bo Jakobsen glæder sig over, at AutoBranchen Danmark og Santander sammen kan hæve barren for attraktiv køberfinansiering i Autobran chen Danmark Finans endnu en gang.

”Bilmarkedet ændrer sig konstant, og som en af Euro pas største bank- og finansieringsvirksomheder kender vi vigtigheden af, at vores produkter er på forkant med udviklingen. Derfor er det en stor glæde for os at lan cere denne nye aftale med AutoBranchen Danmark. Mange forhandlere har allerede valgt at køberfinansiere gennem Santander og AutoBranchen Danmark, og vi oplever, at loyaliteten blandt vores samarbejdspartnere er stigende. Vi er både stolte og beæret over den meget høje partnertilfredshed, vi har – og denne nye og revi derede aftale er absolut et bevis på det” fortæller Bo Jakobsen.

Når den nye aftale træder i kraft til nytår, vil medlem merne altså få mulighed for øget indtjening via sin kø berfinansiering efter devisen om, at den ekstraordinære indsats også belønnes ekstraordinært. ”Noget for noget” med andre ord! Og jo før man kommer med på den nye aftale – jo før får man adgang til de nye muligheder. Vil du høre mere om aftalen, og hvordan du kan gøre brug af den, er du velkommen til at kontakte din San tander konsulent eller Sales support på 70225822, – eller en af AutoBranchen Danmarks medlemskon sulenter: Flemming Ransborg (fr@abdk.dk eller mob. 25304650) og Kim Quistgaard (kiq@abdk.dk eller mob. 31257004).

FORDELSAFTALER
AutoBranchen Danmark og Santander Consumer Bank har forlænget samarbejdsaftalen om AutoBranchen Danmark Finans, og begge parter glæder sig over at kunne tilbyde øgede muligheder ved køberfinansiering for medlemmer af AutoBranchen Danmark.
28 Magasinet
nr. 14, december 2022
AutoBranchen Danmark -

Clever ændrer sine abonnementer til kunderne

Formidler du ladeløsninger fra Clever til dine kunder, så har du brug for at vide, at Clever ændrer sine produkter. De høje energipriser betyder nemlig, at Clever har set sig nødsaget til at tilpasse produkterne fra den 1. april 2023.

Clever meddeler, at man har udviklet en langsigtet pris model, som indeholder to væsentlige ændringer: en ensregning af priser på tværs af alle abonnementer og et variabelt forbrugsbaseret energitillæg.

Priser og produkter bliver ensrettet

Fra d. 1. april 2023 ensrettes priserne, så man betaler det samme, uanset om man har et abonnement med eller uden boks. Indtil da er priserne, som de er i dag.

De nye priser for Clever Unlimited, Clever Unlimited Net work, Clever All-in-One og Clever All-in-One Network pr. 1. april 2023 er:

799 kr./md. for elbil 449 kr./md. for plugin-hybridbil

De nye priser på partnerprodukter pr. 1. april 2023 er: 639 kr./md. for elbil 359 kr./md. for plugin-hybridbil

Variabelt og forbrugsbaseret energitillæg

Det nuværende energitillæg ophører d. 31. december 2022 og erstattes af et variabelt og forbrugsbaseret energitillæg, der fastsættes ud fra kundens månedlige kWh-forbrug og den gennemsnitlige elpris for måne den over 2,25 kr./kWh (dvs. spotpris, afgifter, tariffer og moms). Prisen vil derfor ændre sig fra måned til måned, og er elprisen under 2,25 kr./kWh i gennemsnit i den på gældende måned, betaler man ikke noget energitillæg. Det er en løsning, der afspejler markedet med stigende elpriser og belønner dem, der har mulighed for at spare på energien.

HVAD BETYDER DET FOR KUNDERNE?

“For kunderne betyder de nye ændringer, at de hver

måned skal lægge et energitillæg oveni i deres abon nementspris, som fastsættes efter den gennemsnitlige elpris og deres kWh-forbrug. Derfor opretter vi en lan dingside på clever.dk, hvor kunderne hver måned kan finde deres energitillægspris for den forgange måned - præcis som de kender det fra tilbagebetalingssatsen,” fortæller Karsten Nygaard, der er Partner Account Ma nager i Clever.

“Da vi ændrer abonnementspriserne, ændrer vi også i kundernes vilkår. Derfor er det vigtigt, at kunderne hur tigst muligt accepterer de nye vilkår. Hvis kunderne ikke har accepteret vilkårene senest 31. marts 2023, er vi nødt til at opsige deres abonnement med virkning fra d. 1. april 2023,” fortsætter han.

FRA NYTÅR KOMMER CLEVER UNLIMITED

Fra 1. januar 2023 får alle medlemmer mulighed for at sælge Clever Unlimited ved siden af de to velkendte produkter.

Se mere på AutoBranchen Danmarks hjemmeside, hvor fordelsaftalen er beskrevet i detaljer

Clever har oprettet en hotline til råd og vejledning i forhold til det forbrugsbaserede energitillæg og de nye abonnementspriser. Ring på 87 26 47 03 mandag-tors dag kl. 08:30-15:30 og fredag fra 08:30-14:30 eller skriv til os på energitillaeg@clever.dk

Clever har samlet al information om det midlertidige energitillæg på deres hjemmeside: https://clever.dk/ener gitillaeg/

Vil du vide mere om AutoBranchen Danmarks fordels aftaler, så kontakt AutoBranchen Danmarks konsulenter Kim Quistgaard, telefon 21257004, Flemming Ransborg 25304650 eller chef for Partnerskaber Henrik Bitzer, telefon 31474997.

FORDELSAFTALER
nr. 14, december 2022 29
Magasinet AutoBranchen Danmark -

Kommer pengene ind, når krisen kradser?

Inflationen raser og krisen kradser. Energiudgifterne presser både erhvervslivet og de private husholdninger. Derfor er det naturligt, at flere kan få svært ved at betale deres regninger.

AutoBranchen Danmark har lavet en fordelsaftale for medlemmerne med advokatfirmaet Lund Elmer San dager om inddrivelse af gæld. Det betyder, at AutoBran chen Danmarks medlemmer med fordel kan benytte Lund Elmer Sandager, når kunderne ikke betaler hvad de skylder.

Hos Lund Elmer Sandager har de siden i sommer op levet støt stigende pres på, at virksomhederne ikke får betaling for deres ydelser. Også i autobranchen.

“Tendensen er at flere og flere kommer i økonomisk bek neb. Fra vores kunder i autobranchen hører vi, at kun derne som hovedregel betalte deres regninger med det samme. Nu trækker de den helt til sidste betalingsdag og måske også længere. Når vi taler med medlemmerne af AutoBranchen Danmark, så oplever de stigende tids forbrug på rykning af kunder, egen inddrivelse og beta lingsaftaler, i forhold til tidligere.” fortæller Nicolai Ras mussen, Key Account Manager i Lund Elmer Sandager.

“Hvis en privatperson sidder med en varmeregning fra sit energiselskab og samtidig med en regning på repara tion af bilen, så betaler man nok energiselskabet først,” fortsætter han.

Hvis en virksomhed selv ønsker at klare opkrævningen fra dårlige betalere, så er det måske et naturligt træk for at være forsigtig og holde sig på god fod med lokalbe folkningen, men det er ikke sikkert, at det giver penge i kassen. Og i hvert fald kan pengene komme sent.

Her en række punkter du som kreditor, bør være op mærksom på:

Sørg for at forfaldne betalinger, bliver rykket rettidigt efter 10 dage

Undlad at der anvendes overskrifter som f.eks. rykker 1, rykker 2 eller rykker 3. Sådanne overskrifter giver alene debitor en forventning om, at der kommer yderligere ryk kerskrivelser, inden sagen eskalerer og tages til inkasso. Hvis en aftale om betaling skal ske over flere rater – så få aftalen ned på skrift. Mange er ikke klar over, at man som udgangspunkt ikke er tvunget til at sende tre rykkere og et inkassovarsel –før man kan bringe sagen videre til inddrivelse. Man kan faktisk sende den i første rykker – såfremt denne også indeholder inkassovarsel.

“Umiddelbart skal der lidt hårdere kræfter til. Man skal undlade at give alt for meget elastik, men alligevel have empati for skyldners situation” siger Nicolai Rasmussen, der tilføjer, at det er gratis for AutoBranchen Danmarks medlemmer at oprette en sag. Lund Elmer Sandager skal først have penge, når betalingen kommer fra skyld neren eller der er lavet en aftale om tilbagebetaling. Ønsker du at vide mere om Autobranchen Danmarks inkassoaftale med Lund Elmer Sandager og om hvordan du som medlem kan drage nytte af denne, så se mere på fordelssiden.

FORDELSAFTALER
30 Magasinet AutoBranchen
- nr. 14, december 2022
Danmark
AutoBranchen
fordelsaftaler Gennem dit medlemskab kan du få kontante besparelser eller andre fordele, som oftest er bedre, end hvad du selv kan forhandle dig frem til.
Forøg din effektivitet og indtjening med
Danmarks
- nr. 14, december 2022 31 FORDELSAFTALER
Magasinet AutoBranchen Danmark

Sælger du BRUGTE BILER?

Estimatic giver dig den bedste, nemmeste og mest præcise beregning af brugte bilers afgift. Du sparer tid og får en korrekt beregning baseret på fakta og ikke skøn eller algoritmer.

ESTIMATIC

Semiautomatisk værdiberegning af brugte biler

• Beregner registreringsafgiften efter de til enhver tid gældende regler

• Får prisen på ekstraudstyr ud fra stelnummeret og udfylder automatisk, hvilket udstyr bilen har

• Finder sammenlignelige biler fra førende portaler som fx biltorvet.dk

• Gemmer dokumentationen som en pdf – inklusive justeringer fra brugeren

• Indlæs regneark med fx 1000 biler så du kan få dem alle beregnet på én gang.

• Medlemmer af AutoBranchen Danmark får rabat på prisen pr. beregning. Normalprisen er 50 kr. pr. beregning. Kontakt din konsulent for at høre mere.

Vi har beregnet rigtigt mange biler i Estimatic og har endnu til gode at blive udfordret af Motorstyrelsen på en beregning.

Leasingchef, Thomas Jakobsen, Lindholm Biler

Kontaktpersoner

Adm. direktør og værdifastsætter, Jens Peter Larsen, Quickimport.

BESTIL ESTIMATIC NU

Jylland
André
e-mail:
Læs mere på autoit.dk
og Fyn
Aarestrup
aa@autoit.dk tlf.: 29 33 05 91 Sjælland og øer Michael Olafsson e-mail: mo@autoit.dk tlf.: 30 62 99 35
IT-løsninger til autobranchen ABDK-PRIS 25 kr. pr. beregning (Normalpris 50 kr.) Intet abonnement
i dag og kom i gang med det samme
Bestil
“ “
Vi sparer op til en times sagsbehandling på de biler, vi bruger Estimatic til at beregne.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.