High Life NL 12-05

Page 1

#05-2012 GRATIS

opinie en lifestyle magazine voor growers en blowers

Alles over de wietpas Rol CBD in cannabis onderzocht

Special

BOB THE GREATEST MARLEYStraatdealers Ik heb zelden een zo onthutsend stukje tv gezien als het interview dat de NOS met een Marokkaanse straatdealer in Maastricht hield. Verslaggevers van de omroep waren op 1 mei, de dag dat de wietpas in het zuiden verplicht werd gesteld, op zoek naar straatdealers. En het kostte ze geen enkele moeite om die te vinden. Sterker nog, er werd door een van hen in alle openheid gemeld dat hij gigantische omzetten ging maken. Ja, met die wietpas braken voor hem drukke en lucratieve tijden aan. Wat is het dan erg om daarna een interview

journalisten uit het buitenland aan de lijn gehad,

met Ivo Opstelten te moeten aanzien. De man

die mij vragen om uit te leggen waarom men toch

ziet zichzelf als een soort generaal in de oorlog

vasthoudt aan deze plannen, terwijl iedereen kan

tegen cannabis, en buldert maand in maand uit

zien dat het enige gevolg is dat er een geweldige

overal dezelfde onzin uit. Niet te ¿lmen. Opval-

overlast aan straathandel zal ontstaan. Tegen al

lend is verder dat allerlei andere wereldvreemde

die journalisten zeg ik altijd maar, het is niet uit

maatregelen van dit inmiddels gevallen kabinet,

te leggen.

zoals de caviapolitie of het boerkaverbod, alweer ingetrokken zijn. Maar met de wietpas blijft men

Soms zou je er moedeloos van worden. Maar

doorgaan. Je kunt er met je verstand niet bij, dat

wanneer ik dan op een Smoke Out rondloop, waar

een ooit liberale en volwassen partij als de VVD

vele honderden mensen bijeenkwamen om tegen

zo ongelooÀijk de mist in kan gaan op dit dos-

de wietpas te protesteren, dan geeft me dat weer

sier. Gelukkig mogen we op 12 september weer

een goed gevoel. Ook in andere steden zoals

stemmen. Dan wordt het belangrijker dan ooit

Maastricht en Haarlem kwamen blowers massaal

tevoren om je stem aan een cannabisvriendelijke

in opstand. Het is een beetje laat, want het is

partij te geven. Want als je het aan de rechtse

inmiddels echt wel vijf over twaalf, maar beter

en christelijke partijen overlaat, kun je het als

laat dan nooit.

blower wel vergeten. Zoveel is inmiddels wel duidelijk geworden.

Zoals jullie van ons kunnen verwachten lezen jullie in dit nummer weer het laatste nieuws over

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, 2 mei,

cannabis in Nederland. We waren bij acties in

staat de wereld in steden als Maastricht en Til-

Amsterdam en Haarlem, en waren ook aanwezig

burg nog op zijn kop. Coffeeshops hielden de

bij de uitreiking van de Cannabis Culture Awards

deur gesloten, en openden alleen om zo verdere

2012. Verder aandacht voor een onderzoek van

juridische maatregelen tegen de wietpas moge-

het Trimbos Instituut naar de rol van CBS in hasj

lijk te maken. In een analyse schrijft advocaat

en wiet. Een belangwekkend onderzoek, want

André Beckers in dit nummer hoe die juridische

CBD heeft een grote invloed op THC, die andere

strijd mogelijk gaat verlopen. Want we zullen het

stof in onze geliefde plant waar de laatste tijd

van de onafhankelijke rechtspraak moeten heb-

zoveel over te doen is. Immers, men vond het

ben, nu VVD-politici als Opstelten of Onno Hoes,

ook nodig om alle wiet en hasj met meer dan

de burgemeester van Maastricht, zo overduidelijk

15% THC te verbieden. Wat een rampregering is

een bord voor hun kop hebben. Ik heb al een paar

dit toch… Gelukkig hebben we ook goed nieuws. Zo trakteren we jullie op een heuse Bob Marley Special. Marley staat weer in het middelpunt van de belangstelling, mede ook door de prachtige ¿lm Marley die nu in de bioscopen draait. We geven een aantal vrijkaartjes weg, en hebben ook een aantal cd’s van de soundtrack van de ¿lm die we weg kunnen geven. Reageer snel op die prijsvraagacties, want op is op. Natuurlijk staat er verder nog heel veel meer in dit nummer van Highlife. Veel plezier ermee. Rob Tuinstra

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

3


4


05 12

20

22

26

Alles over de wietpas

Smoke Out 420

Bob Marley

Zelden is een maatregel van een kabinet met

Bijna duizend mensen kwamen opdagen

Het is 31 jaar geleden dat Bob Marley stierf,

zoveel tegenzin uitgevoerd als de wietpas. He-

voor de allereerste Smoke Out in Amster-

maar hij is nog even populair als tijdens zijn

laas vonden de VVD en het CDA het nodig om

dam.. De sfeer was fantastisch, net zoals de

leven. Er is zelfs weer sprake van een ware

met steun van de PVV allerlei uiterst rechtse

creativiteit, want er zaten pareltjes onder

Bob Marley hype, vooral door de prachtige

plannen door te voeren. Om je vingers bij af

de protestborden. Dit moet een jaarlijkse

¿lm Marley, die nu in de bioscopen draait.

te likken, aldus een inmiddels Àink bescha-

happening worden. Een dag later werd trou-

Reden te meer voor deze special, waarin

digde Mark Rutte. Banen in de cannabisbran-

wens een fantastische Cannalympics Haar-

Highlife met veel respect de legende Bob

che staan op de tocht. Criminele straatdealers

lem Hempcity georganiseerd. Ook dit festijn

Marley eert.

wrijven zich in de handen.

werd een groot succes. Hulde voor de mannen achter deze initiatieven!

34

42

44

Fake: Strak en kleurrijk

CBD in cannabis

Achter de naam Fake gaat een Amster-

Gaat CBD een deel van de negatieve effecten

Cannabis Culture Awards

dammer schuil, die opvallende stencilkunst

van THC tegen? Dat is de centrale vraag van

In april vond in Amsterdam de uitreiking plaats

maakt. Fake’s artistieke thuisbasis is de

een zeer uitgebreid literatuuronderzoek dat

van de Cannabis Culture Awards. De prijs, in het

hoofdstad, waar zijn werk een terugkerende

het Trimbos-instituut onlangs uitvoerde. Een

leven geroepen dor Ben Dronkers en het Hash

plek krijgt op muren en bouwschuttingen.

belangrijke vraag, aldus Nicole Maalsté. Im-

Marihuana & Hemp Museum, wordt gegeven

Daarnaast reist hij regelmatig naar festivals

mers, het rechtse (demissionaire) kabinet van

aan personen of instellingen die zich hebben

in het buitenland om daar muurschilderin-

VVD/CDA wilde met gedoogsteun van de PVV

ingespannen voor de acceptatie van de canna-

gen achter te laten. Zijn stijl is strak en

wiet en hasj met meer dan 15% THC verbie-

bisplant. Freek Polak mocht een van de awards

kleurrijk.

den. Maar uit het onderzoek blijkt dat dit onzin

dit jaar in ontvangst nemen.

is. Maak kennis met CBD.

Features:

Kweek:

Wietpas blijft shit

20

Product Flash

11

Smoke Out groot succes

22

De Hennepwortel, deel 2

54

Bob Marley: The Greatest

26

Kali Mist

76

Fenomeen Marley subliem ver¿lmd

2

Review: Ramproducts

77

Roots in Trenchtown, Kingston

30

Favoriete Bob Marley Song

32

Fake: strak en kleurrijk

34

Cannalympics in Haarlem

3

CBD in cannabis

42

Cannabis Culture Awards

44

Def P & The Beatbusters

4

Pandaporno

52

VOC volop in actie

56

MS 13: e[treem gewelddadig

5

Afscheid van Nederland?

62

Boemklatsch: meer dan beuken

64

Review: Argus Beveiliging

75

Voorwoord

3

Inhoudsopgave

5

Nicole Maalsté

C-Man

70

Smokescreen

71

Spannende boeken

74

De eerste keer

79

Grabbelton

0

En verder:

Rubrieken:

Flash

Games

9 16

High Weirdness

17

Suicide Girl

40

High Gadgets

46

Muziek terwijl u blowt

50

Stelling: Opstelten moet weg

24

Groenboek voor Amsterdam

63

MC Atactic: de betere Kush

66

Cannabis Bevrijdingsdag

6

Gedoogbeleid voor fugu

7

Erotisch Schoeisel

1

En nog veel meer...

5


CANNA DEALER SEMINAR 2012 Woensdag 25 april is de dag voor alweer de 4de editie van het succesvolle Dealer Seminar van CANNA. Deze vindt plaats op de vertrouwde thuisbasis boerderij Mereveld, een prachtige locatie aan de rand van Utrecht. De locatie en de custom made CANNA inrichting zien er spik en span uit. Ondanks het onstuimige voorjaarsweer, druppelen de

deelnemers

enthousiast

rond

binnen

en

de

klok

is

de

van

15:00

opkomst

uur

boven

verwachting. De aftrap Om 15.30 uur gaat het dan toch echt beginnen en trapt

VOC

Iris, de mooiste accountmanager van CANNA, af met

De eerste gastspreker van de avond is Derrick Bergman

een korte introductie. Vervolgens geeft ze het woord

namens het VOC. Hij neemt ons mee in de reis die het

aan Pieter Klaassen, plantkundige bij CANNA Research.

VOC tot nu toe heeft afgelegd. Deze belangenvereniging pleit voor een rechtvaardig en effectief cannabis beleid, dat niet op morele gronden maar op feiten is

De eerste gastspreker van de avond is Derrick Bergman namens het VOC. Mede door deze duidelijke presentatie heeft het VOC er weer nieuwe donateurs bijgekregen.

gestoeld. Zij proberen door middel van donaties een zo’n groot mogelijk bereik te creëren. Mede door de duidelijke presentatie, heeft het VOC er weer nieuwe donateurs bijgekregen.

Thema: waterkwaliteit Het

thema

van

deze

eerste presentatie is waterkwaliteit. Pieter vertelt stapsgewijs van

over water.

het

belang

Interessante

feitjes passeren en worden nader verklaard door Pieter. Ook worden verschillende Àlmpjes

en

animaties

getoond om een zo goed mogelijke

voorstelling

te

(kunnen) maken van het teeltproces in combinatie met de verschillende kwaliteiten water in Nederland.

www.canna.nl


Een goede gastheer

Dé kenner

Naast de vele kleine pauzes, waarin iedereen wordt

Voor de laatste presentatie van de dag is advocaat

voorzien van een drankje en er de mogelijkheid is voor

André Beckers uitgenodigd. Hij is de specialist op het

een rokertje, staat na de presentatie van Derrick een

gebied van wet- en regelgeving. Hij geeft uitleg over de

uitgebreid dinerbuffet klaar. Er wordt gesmikkeld van de

huidige stand van zaken en staat uiteraard klaar om alle

vele lekkernijen. Daarnaast is het de ideale gelegenheid

vragen te beantwoorden van de deelnemers. De presen-

om contacten te leggen, een praatje te maken met

tatie verloopt als een schot in de roos, iedereen luistert

bekenden of om gezellig te kletsen over koetjes en kalfjes.

zeer aandachtig, vele vragen worden gesteld en de oren zijn gespitst.

Alle deelnemers mogen zelf een wateranalyse test uitvoeren aan de hand van de CANNA 5HVHDUFK ZDWHU DQDO\VH NLW

&$11$ À HWVHQ Het laatste onderdeel van deze dag: de loterij! En wat voor een loterij! Het gaat om twee spetterende urban CANNA cruisers, een ware collectors item. Deelnemers wachten geduldig af, kijken om zich heen, wie worden de gelukkige bezitters van deze twee funky CANNA cruisers. Nieuw: het practicum Nieuw dit jaar is het praktische gedeelte tijdens de 2de presentatie van Pieter. Alle deelnemers mogen zelf een wateranalyse test uitvoeren aan de hand van de CANNA Research wateranalyse kit! Een grappig tafereel om iedereen bezig te zien. Voor sommigen een appeltje-eitje, voor anderen een déjà vu naar de middelbare schooltijd.

De afsluiting Na de loterij, rond de klok van 21:00 uur, is het ofÀciële gedeelte voorbij en wordt er onder het genot van een lekker hapje en goed drankje nog wat nagepraat. Aan het einde van het seminar ontvangen de deelnemers het water Tuality certiÀcaat en nog wat leuke give-aways. Ja, CANNA mag terug kijken op een zeer geslaagde dag! Was jij er niet bij, dan heb je echt iets gemist.


Column

Believers Via verschillende kanalen is mij ter ore gekomen dat een Tilburgse hoogleraar, die door journalisten met mijn visie op het gedoogbeleid wordt geconfronteerd, mij stelselmatig een ‘believer’ noemt. Ook de hoogleraren Dirk Korf (universiteit van Amsterdam) en Jan Brouwer (universiteit Groningen) vallen volgens deze hoogleraar, die zichzelf een realist noemt, in de categorie believers. Op deze manier probeert hij te bewerkstelligen dat wij niet serieus worden genomen. Als tegenpool van de realist suggereert de term believer een ontkenning of vlucht van de werkelijkheid.

lovige iemand is die waarde hecht aan een concept dat nog niet verwezenlijkt is. Iemand met een droom. Zoals Martin Luther King! Als gelovige moet je bereid zijn om eventuele twijfels welbewust buiten werking te stellen. Daarbij geldt: hoe meer twijfels, hoe sterker het geloof.

Als socioloog is het juist mijn vak om een

Wat wij doorgaans onder de noemer reli-

Coffeeshop

beter begrip te krijgen van de werkelijk-

gie scharen is volgens hem niet meer dan

Omdat de Tilburgse hoogleraar mij nooit

heid (in zoverre je van dé werkelijkheid

een poging, waarmee mensen ‘het basis-

direct heeft verteld dat hij mij een be-

kunt spreken). Als het over cannabis en

kamp van de alledaagsheid’ proberen te

liever vindt, blijft het natuurlijk gissen

gedogen gaat is het misschien nog juister

overstijgen. De mens is een wezen dat

naar de exacte reden waarom hij mij en

om te zeggen dat ik probeer om de wer-

niet met het leven zoals dat gegeven is

andere wetenschappers zo noemt. Maar

kelijkheden van verschillende betrokken

genoegen neemt. Hij oefent voortdurend

ik vermoed dat het iets te maken heeft

partijen (zoals de politie, de wietteler of

om zich te veranderen en te herscheppen.

met onze visie op het bestaansrecht van

de hulpverlener) onder woorden te bren-

Hiervoor geeft hij zich over aan rituelen,

de coffeeshop en het reguleren van de

gen. In die zin beschouw ik mijzelf abso-

oefening en training. Een zeer riskant ge-

achterdeur. Zelf ziet hij daar weinig in.

luut niet als iemand die de werkelijkheid

dachte-e[periment, wat de cultuur¿losoof

In een persoonlijk gesprek heeft hij me

niet onder ogen wil zien.

ongetwijfeld vele vijanden oplevert. Maar

ooit uitgelegd dat hij meent dat het aan-

dat terzijde. Sloterdijk de¿nieert een ge-

tal blowers en de cannabisproblematiek

lovige in dat boek ergens als iemand die

sterk zullen afnemen, wanneer er minder

waarde hecht aan ideeën die (nog) niet

coffeeshops zijn. Er is immers een tijd

Nou ben ik toevallig net het laatste boek

bewezen zijn. Het bestaan van God is im-

geweest dat er minder blowers waren en

van de Duitse cultuur¿losoof Peter Sloter-

mers nooit wetenschappelijk aangetoond,

toen waren er nog geen coffeeshops in

dijk aan het lezen ‘Du mußt dein Leben

toch zijn er miljoenen gelovigen die waar-

Nederland, zo is zijn simpele redenering.

ändern’ (Je moet je leven veranderen),

de hechten aan het idee dat er een God

Dat het aantal blowers overal is gestegen

waarin hij betoogt dat religie niet bestaat.

is. Je zou ook kunnen stellen dat een ge-

in de afgelopen dertig jaren en dat het

Droom

aantal blowers in Nederland ondanks (of dankzij) de coffeeshops juist gemiddeld is in vergelijking met andere landen, neemt hij kennelijk niet mee in zijn argumentatie. Over believers gesproken… Uiteraard is niet bewezen dat het reguleren van de achterdeur positief uitwerkt. Dat is inderdaad een concept, dat in een experiment getest zou moeten worden. Samen met vele andere deskundigen geloof ik er heilig in dat een regulering van de achterdeur een groot deel van de huidige problemen rondom de productie van wiet en de aanvoer daarvan naar de coffeeshop kan oplossen. In die zin heb ik weinig problemen met het stempel van believer en beschouw ik het eerder als een geuzennaam.

8


Oorlogstaal van Opstelten Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie op de vingers getikt over de wietpas. De minister heeft volgens de privacywaakhond de noodzaak van de wietpas onvoldoende onderbouwd, wat betreft de schending van de privacy van coffeeshopbezoekers. Zoals te verwachten viel met deze minister trekt hij zich van deze stevige kritiek helemaal niets aan. Sterker nog, in ware oorlogstaal meldde hij

Wietautomaat

dat ook de rest van Nederland per 1 januari 2013 aan de wietpas moet. “En dat geldt ook voor Amsterdam,” aldus Opstelten dreigend.

Maak kennis met Autospence, een wietautomaat uit het land van de onbegrensde mogelijkheden. De Verenigde Staten dus. Terwijl wij in Nederland onze goede naam op het gebied van het drugsbeleid te grabbel gooien, gaan ze in Amerika vrolijk door op de ingeslagen weg van legalisatie. Vooral de opkomst van de medicinale marijuana is ronduit opzienbarend te noemen. En voor die grote groep mediewietklanten is deze automaat ook bedoeld. Only in America…

Colombiaan slikt wietbolletjes

Demonstratie tegen de wietpas

Even dachten we aan 1 april, maar het bleek

Op 1 mei, de dag dat de wietpas of¿cieel in het zuiden van

toch waar te zijn. Want de marechaussee hield in

Nederland werd ingevoerd, vond in Maastricht een grote

april echt een Colombiaan op de

demonstratie

plaats.

luchthaven van Eindhoven

Vele honderden blowers

aan. De man had tiental-

en

len bolletjes met wiet

sympatisanten

uit

binnen- en buitenland

ingeslikt

en

trokken in een optocht

daarmee

naar

door de stad. Bij het

reizen. Dan moet je

stadhuis

dus echt de weg kwijt

protesteer-

den ze tegen de wietpas.

wilde Malta

zijn, lijkt ons…

Burgemeester

Onno Hoes (VVD) liet echter weten achter het beleid van zijn partijgenoot Opstelten te staan.

9


4200 jaar oude mediwiet gevonden In een graf uit de steentijd dat bij Hattemerbroek is aangetroffen, is 4200 jaar oude wiet gevonden. De wiet is waarschijnlijk medicinaal gebruikt vanwege de pijnstillende werking. Archeologen kwamen het oude graf op het spoor dankzij de aanleg van de nieuwe Hanze-lijn, die treinverkeer tussen Lelystad en Kampen mogelijk gaat maken. Het graf werd al 5 jaar geleden gevonden, maar het duurde jaren voor wetenschappelijk was vastgesteld van welke planten de grote hoeveelheden pollen in de kuil waren. Dat bleek behalve cannabis ook moerasspirea te zijn, een plant met een koortsverlagende werking.

Gaga van Arnhemse wiet? In september zal Lady Gaga in Arnhem optreden. Dat worden nog mooie dagen voor de Arnhemse coffeeshops, want Gaga heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze graag een jointje rookt: “Vooral als ik aan nieuwe songs werk, rook ik graag veel wiet. Daar maak ik geen geheim van.” Lady Gaga is te zien in de Ziggo Dome, waar de Nederlandse concerten van haar The Born This Way Ball plaatsvinden. Gaga: “The Haus of Gaga en ik zijn maanden bezig geweest om een spectaculair decor te ontwikkelen. The Born This Way Ball is een Electro-Metal Pop-Opera; een verhaal over het ontstaan van The Kingdom of Fame. Hoe we zijn geboren en hoe we dansend en vierend ten onder zullen gaan.”

Blowboek Snoop Dogg heeft weer wat nieuws verzonnen. Hij heeft

Utrecht zet wiet-experiment door

een boek met zijn songteksten uitgebracht. Niet echt opzienbarend, zul je denken. Maar let op; een leuke twist is

We schreven al eerder over de plannen van de

dat het papier waarvan het boek is gemaakt te gebruiken

gemeente Utrecht om via een Nederlandse variant

is als vloei voor ¿jne vette blunts. Want alle pagina’s zijn

van de Spaanse Cannabis Social Clubs legaal wiet

op vloeipapier bedrukt. Om het feest helemaal compleet

te kweken. De initiatiefnemer, D66-wethouder Victor

te maken is de kaft van het boek van hennep gemaakt,

Everhardt, laat zich ook door felle kritiek van minis-

en bestaat de rug van het boek uit een strook waarmee je

ter Ivo Opstelten niet weerhouden. Zijn doel is om

lucifers kunt afstrijken. Snoop blijft de wereld verrassen.

meer controle op de kwaliteit van de wiet te krijgen en de gezondheid van de gebruikers te beschermen. Met het experiment, dat nog in de onderzoeksfase is, hoopt Utrecht de wietteelt ook uit ‘de criminaliteit’ te halen. Opstelten zei in de Tweede Kamer in te grijpen als het plan werkelijkheid wordt. Everhardt

is

verbaasd

over

“de voorbarige heftige reacties in Den Haag”. Mooi dat er nog verstandige politici zijn die zich niet laten afbluffen door De Grote Bromsnor in Den Haag.

10


B’cuzz bloeistimulator in 100 ml Zoals u inmiddels van Atami gewend bent, blijft deze inspelen op de veranderingen in de markt. Na het succes van de B’cuzz booster in een 100ml verpakking is besloten om ook de alom bekende B’cuzz bloeistimulator in een 100 ml versie uit te brengen. De bloeiperiode is voor veel planten de belangrijkste periode in de cyclus. De B’cuzz bloeistimulator zal de bloei in een vroeg stadium forceren, waardoor de bloeiperiode eerder op gang zal komen en langer en intenser zal plaatsvinden. De bloeistimulator is 100 % plantaardig, direct opneembaar, verkrijgbaar voor ieder medium en laat geen reststoffen achter. U kunt de bloeistimulator uitstekend gebruiken als opvolger van een booster, en de bloeistimulator is toepasbaar in combinatie met PK houdende producten. De stimulatoren en vloeibare voedingen van Atami zijn onder de draaidop geseald en lichtdicht verpakt, waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft. Binnenkort zal de B’cuzz booster in 100 ml verkrijgbaar zijn bij uw huidige leverancier. Voor meer informatie Atami BV: 073 - 522 32 56 www.atami.com

Clone-Easy en Hydro-Safe Clone-Easy is de gemakkelijkste en snelste manier van stekken maken. Gewoon mengen met kraanwater en je bent klaar. PH afstellen en dippen in stekpoeder is door de unieke samenstelling van dit product niet meer nodig. Met 1 liter Clone-Easy kun je honderd liter stekkenvoeding aanmaken, wat goed is voor de beworteling van maar liefst 2500 stekken. Met de handige doseerÀes kun je uiteraard ook kleinere hoeveelheden tot 1 liter aanmaken. Met Clone-Easy en Hydro-Safe ben je verzekerd van topkwaliteit stekken. Hydro-Safe is colloïdaal zilver. De antibacteriële en antifungicide werking van zilver is al eeuwen bekend. Dit product remt de groei van schadelijke bacteriën en schimmels zoals Phytophtera en Fusarium. Het beschermt en conserveert de wortels van de stekken, waardoor er minder uitval is en de wortels sneeuwwit blijven. De stekken kunnen tot wel 8 weken worden bewaard. In de moderne kasteelt word colloïdaal zilver al met succes toegepast. Tevens kan Hydro-Safe colloïdaal zilver worden gebruikt voor het feminizeren van zaad. Deze producten zijn ook verkrijgbaar in verpakkingen van 0,25 liter. www.clone-easy.com

11


Briljant idee? Laat de tekst ‘Brilliant Ideas I Had While Stoned’ op de omslag van een schoolschrift printen en dikke kans dat vooral Amerikaanse blowers grif de creditcard trekken. In de Amerikaanse online stoner community wordt dit notitieblokje inderdaad als een geniaal nieuw product onthaald. Wie het voor elkaar krijgt mensen 10 dollar te laten betalen voor 50 cent aan papier mag zichzelf wat ons betreft gerust briljant noemen.

Linsanity OG De trend om cnnabistrains naar celebrities te noemen valt niet bij elke ster in de smaak. De populaire Amerikaanse basketballspeler Jeremy Lin was not amused toen hij eind maart hoorde dat een medische marihuanasoort Linsanity OG is genoemd. Linsanity verwijst naar de wereldwijde fanclub die de boomlange christen-Chinees op handen draagt sinds hij februari dit jaar een basisplaats kreeg in het A-team van de New York Knicks. Door Linsanity als naam van een wietsoort te gebruiken wordt Lins merkrecht geschonden, betoogt Mister Linsanity. Verschillende Californische medische marihuana clubs hebben een

waarschuwing

van

Lins advocaat ontvangen, waaraan minstens drie cannabisapotheken

Hygiënisch high Je kunt wel proberen een medicinale cannabisfarm te sluiten, alleen niet wanneer de boer in kwestie Tony Bower heet. De Australiër Bower maakt al jaren cannabistinctuur met hoge percentages CBD en andere cannabinoïden, maar zo weinig THC dat je er niet stoned van wordt. Eind maart viel de politie binnen bij zijn bedrijf Mullaways Medical Cannabis in New South Wales

Ultieme stoner comedy?

in de verwachting er ‘drugscannabis’ aan te treffen. Daarbij

Op 1 juni gaat in de Verenigde Staten de ‘ultieme

werden medicinale planten en tinctuur inbeslaggenomen. Vol-

stoner comedy’ High School in premiere. De ¿lm

gens Bower had de politie geen enkel recht dat te doen omdat

gaat over Henry Burke (Matt Bush), een model-

hij al twee jaar een vergunning heeft om cannabistinctuur te

leerling die vlak voor de diploma-uitreiking voor

maken. Hij stelt dat de politie het huiszoekingsbevel door mis-

het eerst van zijn leven aan een bong lurkt. Een

leiding heeft verkregen en eist dat de inbeslaggenomen mate-

dag later maakt de schooldirecteur bekend dat alle

rialen worden geretourneerd. Ook wil hij dat hijzelf, zijn vrouw

leerlingen een verplichte drugstest moeten onder-

en het bedrijf worden gecompenseerd voor de geleden schade.

gaan, waardoor de hoofdpersoon niet alleen zijn

Met name de gemene schop die Bowers hondje van een smeris

schooldiploma maar ook zijn beurs voor de univer-

kreeg, lag hem zwaar op de maag. “Ik wil de regering laten

siteit kwijt zal raken. Alleen een list kan Burke en

weten dat als ze ook maar één minuut denken dat ik de zieken

zijn cannabiscompanen nog redden. Ze bedenken

in ons land in de steek laat, ze een grote vergissing maken,”

dat als iedereen positief test, niemand meer gedis-

verklaarde Bower strijdlustig. “Als ze willen vechten ben ik er

kwali¿ceerd kan worden. De

klaar voor – maar laat de zieken met rust.”

gasten stelen een zak wiet van schooldealer Psycho Ed (Adrien Brody) en verwerken die in brownies die de hele school,

inclusief

staf,

zich

goed laten smaken. Uiteraard wordt iedereen knetterstoned, maar de zaken dreigen gierend uit de klauw te lopen als de bloedlinke dealer Psycho Ed op zoek gaat naar de dieven van zijn stash.

12

al

gehoor hebben gegeven.

Column

Zaaltje Aan het zaaltje lijkt sinds midden jaren zeventig nooit meer iets te zijn gedaan. Zo gek is dat niet. Vergaderen in de jaren zeventig en vergaderen in de jaren tien kan nooit veel verschillen. Er is een onderwerp, een microfoon en een mond GLH GDDULQ HHQ ERRGVFKDS YHUNRQGLJW (Q HU PRHW NRI¿H ]LMQ GLH hier voor 1,75 per kop wordt getapt uit een automaat zoals je ze tien jaar geleden in tankstations zag. Als versnapering dienen in cellofaan verpakte mergpijpjes. Meer heb je niet nodig voor een vergadering, toen niet en nu niet.

meest effectieve essentie. Wernard zou Wernard niet zijn als hij zijn missie niet in een grotere visie had ingebed: medicijnen zijn mooi, maar het grotere plaatje is... Inderdaad groter. Cinemascope. Veelomvattend. Zo niet alomvattend.

Exact in het midden van de zaal een carré

Jonge en oude kneuzen zijn het vrijwel

Aspergepan

van precies veertig stoelen strak in het

allemaal, maar wel trotse, levenslustige

Tenslotte gelooft Wernard net als Jack He-

gelid. Tegen de wanden staat om de an-

kneuzen. Als laatste schrijdt achter een

rer dat de hennepplant zo’n beetje al onze

derhalve meter een tafel met vier stoelen.

rollator de koningin onder de mediwietpa-

problemen kan oplossen. Zo passeren het

Op de tafels liggen bordeauxrode kunst-

tiënten binnen, met haar 88 jaar de oud-

complot tegen de vezelhennep en de re-

stof kleedjes met grillig gevormde smelt-

ste mediwietoliegebruiker. Wernard kust

ligieuze grondslag van de War on Canna-

gaten en een vaasje met twee verse roze

haar glunderend op beide wangen.

bis de revu voordat cannabis als medicijn

rozen. Aan het plafond hangen gedrochtelijke massief houten boerenkroonluchters,

aan de beurt is. Het woord fascistoïde valt maar twee keer, ausradieren komt drie

waarvan de peertjes schuilgaan achter

Grotere visie

lampenkappen van dat vreemde wolkige

Voor me zitten twee dames van een jaar

laat ons diep in een gruwelijke wond kij-

vlies, waarvan ik als kind dacht dat het uit

of veertig. “Ik kan echt agressief worden

ken en voert ons naar een martelkamer

concentratiekampen afkomstig mensenleer

als ze zeggen dat ik depressief ben,” ver-

van de psychiatrische jeugdzorg. Maar

was. Het mengpaneel is van Behringer,

trouwt de mevrouw met MS haar tafelge-

er komen ook vrolijker onderwerpen aan

de Euroshopper onder de pro-audio mer-

note toe. “Hoe kan je nou depressief zijn

bod. Neem nou de aspergepan. “Wat je

ken, smaalt Wernards video-assistent, een

als je elke dag zit te genieten van de mus-

niet allemaal met die apparaten van Blok-

slungelige jongen die ook de overige ap-

sen en koolmezen in de tuin?” Haar wan-

ker kan doen”, grapt Wernard. De zaal

paratuur in bondige zinnen verbijsterend

gen zijn rood van opwinding – of is het

lacht, niet beleefd, maar ook niet met de

deskundig ¿leert. Helemaal vooraan staat

een symptoom van MS? Relaxed steekt

overdreven eensgezinde lach van mensen

een vrij hoog podium met iets dat op een

Wernard van wal. Hij heeft zijn verhaal in

die het al bij voorbaat met elkaar eens

preekstoel lijkt. Ik krijg een visioen van

talloze voordrachten ¿jngeslepen tot z’n

zijn. Het is een prettige lach.

een handen opleggende Wernard, hysterische patiënten en spontane cannabisgenezingen. Zover zal het helaas niet komen.

Koningin Pal naast de zaalingang is een hoekje dat als thuishonk dient voor de organiserende club. Wernards vrouw en dochters zitten er, omringd door stapels van zijn boek Mediwiet. Langzaam stroomt de zaal vol. Mensen komen alleen of met z’n tweeën binnen. Zelfs als het programma al is begonnen blijven er bezoekers binnendruppelen. De meesten lijken elkaar niet te kennen en zoeken direct een zitplaats om daar rustig af te wachten wat er gaat komen. De accenten verraden dat ze uit alle uithoeken van het land afkomstig zijn.

16

maal voorbij. De powerpoint-presentatie


Hondjes met pondjes De economische crisis mag dan volop woeden, onze huisdieren eten er geen hap minder om. Ondanks de vele smaken speciaal dieetvoer voor huisdieren kampt zo’n 30 procent van de anderhalf miljoen Nederlandse honden met overgewicht.

Theeploerten Waarom de tronies van überploerten als Kim Jong Ill, Charles Manson en Ahmadinejad als Delfts blauwe theepotten zijn vereeuwigd is ons een raadsel. We vrezen dat hier sprake is van

Vooral traplopen is een lijdensweg voor honden met wat pondjes teveel, en ook veel baasjes trekken het niet om elke dag 20 kilo hond de trap op te zeulen. Met de Chair of the Dog traplift kan ook de zwaarder geschapen hond probleemloos de weg naar de master bedroom vinden. Voor ruim 5000 euro zweeft ook jouw viervoeter hondsheerlijk naar boven.

kunst, want wie telt er nou 5000 euro neer voor een theepot om daar ook werkelijk een paar zakjes Earl Grey in te hangen?

I shot the zombie Zombies zijn in. De tv-serie The Walking Dead is zojuist wegens succes z’n tweede jaar in geprolongeerd, en ook het groeiende aantal zombie computergames bewijst dat de jacht op de ondoden velen blijft boeien. Fantasie of niet, voor de hardcore zombiejager is er geen mooiere souvenir denkbaar dan deze levens...uh doodsechte jachttrofee. De Canadese zombiemaster Andrew Martin is de schepper van deze handbeschilderde latex griezel. Voor 300 euro + verzendkosten kun via Martins eenmanszaak Monster Caesar Studios dit bewijs van je zombiejagers skills aan de schoorsteenmantel hangen.

Aaiphone De verleidelijke curve van deze aaibare siliconenhoes geeft niet alleen bescherming aan je iPhone, maar levert tegelijk een bijdrage aan een goed doel: de strijd tegen borstkanker. Verkrijgbaar in lelieblank en ebbenhoutzwart kost de breastie nog geen 20 euro.

17


HIGHLIFE Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam - redactie@highlife.nl

Hennepwortel

Hentai Als groot liefhebber van Hentai verbaasde het mij dat jullie niet over de combinatie hentai en wiet schreven. Hans Hara Kiri

Tof dat artikel over de hennepwortel. Ik heb elk jaar toch ook weer vijf van die enorme jongens in mijn tuin staan. Dat is nog eens ondergronds kweken, haha. Dit is voor het eerst dat ik gelezen heb dat ik daar ook nog iets mee kan doen. Leuke tip. Fransien

Dat gaat nog komen…

In dit nummer een vervolg op dat artikel, met heuse recepten.

Wiet en schaken

Achter het raam Niet wetende tot wie ik me moet wenden doe ik het maar tot jullie. Door veel spookverhalen ben ik zelf op onderzoek uitgegaan om te weten te komen wat nu wel bij de wet mag en wat niet omtrent het laten groeien van mijn (ons) geliefde plantje. Ik had voorgaande jaren maximaal 5 plantjes in de zon voor het raam staan. Enkel en alleen voor eigen gebruik, zoals ik ook een biertje en zo deel met vrienden, en zij met mij ook mijn voorraadje wiet. Maar ben ik nu weer vogelvrij? Anoniempje Vijf planten op de vensterbank, zonder verdere technische hulpmiddelen, die alleen voor eigen gebruik zijn, worden normaliter gedoogd. Als de politie echter op de stoep staat om de planten in beslag te nemen, dan ben je ze gewoon kwijt. Wel zou je in principe niet strafrechterlijk vervolgd worden. Ook is het van belang of je in een huurwoning of in een koopwoning woont. Want het kan zijn dat de verhuurder speciale regels heeft opgesteld, waardoor ze huurders die wiet kweken uit hun woning kunnen laten zetten. Verder verwijzen we je naar eerdere columns die advocaat André Beckers hierover schreef. Check daarvoor de website www.cannabisinfo.nl en ga naar de Highlife-edities van juni 2011 en september 2011. Of ga naar de site www.beckersbergmans.nl en ga daar naar de publicaties van André Beckers in dezelfde maanden. -----Oorspronkelijk bericht----Van: Anoniempje Verzonden: dinsdag 17 april 2012 22:33 Aan: redactie@highlife.nl Onderwerp: Achter het raam

18

Naar aanleiding van jullie artikel over het boek van Jan Timman, waarin hij vertelt over het schaken om een ons wiet, wil ik jullie als fervent blower en schaker toch even attenderen op deze twee prachtige wietschaakborden. Ziet dat er niet helemaal te gek uit! Catarine Schaakmat!


Marokkaanse mannetjes bloeien weer Pollenalarm hoefde er nog niet te worden gegeven op 13 april, maar dat er cannabisstuifmeel in de lucht rond de Spaanse badplaats Almeria was aangetroffen haalde wel het nationale nieuws. Volgens het Spaanse Instituut voor Allergie is het percentage cannabistuifmeel te laag om de gezondheid de schaden. Voor het nieuwtje was de amateur-polloloog Juan José Zapata verantwoordelijk, die dagelijks onbezoldigd in zijn eigen laboratorium de Almeriaane luchtkwaliteit scant

Culicannabis

op stuifmeel. Voorlopig hoeven de Marokkanen niet te vre-

Zeker 350 medische can-

zen voor een internationaal conÀict, aangezien de lokale

nabisgebruikers

olijfboomgaarden voor heel wat meer Spaanse benauwdheid

beginnen spontaan te wa-

zorgen dan de Marokkaanse vroegbloeiers.

tertanden

als

in het

Israël weer

tijd is om hun medicijn af te halen. Sinds april kunnen ze namelijk terecht bij Moshe Ichiya, een kersvers afgestudeerde

meesterban-

ketbakker. Zijn bedrijfje Cannabliss is of¿cieel erkend door het Ministerie van Volksgezondheid en geeft de medicinale ¿jnproever de keus uit ‘haute cuisine’ wafels en koekjes met een uitzonderlijk stabiel percentage werkzame stoffen. Om voor zijn orthodox gelovige patiënten kosher te bakken hoeft geen rabbijn te worden ingeschakeld, aangezien medicijnen zijn vrijgesteld van rabbinaal toezicht.Zelf maakte Ichiya elf jaar geleden kennis met de helende kracht van cannabis, toen hij tijdens zijn diensttijd in Libanon zijn enkel ernstig verstuikte. Om vreemde vingers uit de koektrommel te weren blijft de locatie van de bakkerij strikt geheim.

Tiet voor Wiet Er zijn vele redenen om wiet te kweken. De 23-jarige Britse Kirsty Hartley bijvoorbeeld leed zwaar onder haar ‘boobs’, die

Rijden slome chauffeurs veiliger?

niet voldeden aan de dubbele standaard waarmee de Page 3

De discussie over stoned autorijden wil maar niet

Girls in de boulevardbladen pronken. Een bevriende dealer

verstommen. Volgens 4AutoinsuranceQuote.org,

wist wel raad; als ze hem nou een slaapkamer liet inrichten

een Amerikaans onderzoeksbureau voor de ver-

als kweekhok, dan zou ze met de helft van de opbrengst

zekeringsbranche, bestaat er een sterk verband

haar cupmaat naar het gewenste volume kunnen upgraden.

tussen verkeersongelukken en cannabisgebruik,

Dat is nog eens sociaal kweken! Opmerkelijk genoeg kon de

alleen is dat verband anders dan je zou ver-

rechter van het gerechtshof van Bristol wel sympathie op-

wachten. Het onderzoek wijst uit dat chauffeurs

brengen voor de gekwelde vrouw en liet haar er met een

onder invloed langzamer rijden dan nuchtere (of

voorwaardelijke straf vanaf komen.

bezopen) automobilisten, en dat ‘autorijden onder invloed van cannabis je zelfs een veiliger chauffeur kan maken’. Maar een onderzoek van de Dalhousie University in het Canadese Halifax concludeerde juist dat het risico betrokken te raken bij een dodelijk ongeluk verdubbelt, wanneer drie uur vantevoren cannabis werd geconsumeerd.

19


Kort Geding wietpas

Game over of op naar de volgende ronde? Op 27 april 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag, rechtsprekend in civiele procedures, geweigerd het ingezetenen-criterium vanwege strijd met de Grondwet buiten toepassing te verklaren. De burgerlijke rechter kwam tot de conclusie dat de aangepaste Aanwijzing Opiumwet “niet onmiskenbaar onrechtmatig is jegens de eisers”. Omdat de onrechtmatigheid van het ingezetenencriterium er naar de mening van de civiele rechter niet als het ware van afdruipt, heeft hij de vordering van de coffeeshophouders en de belangenorganisaties die opkomen voor de consumentenbelangen afgewezen.

merkt. Kennelijk heiligt het doel hier het middel. Maar waar eindigt dit? Ook bij de bestrijding van criminaliteit moet je als overheid de Grondwet blijven respecteren, anders is het hek van de dam. Ik geef een voorbeeld. Uit onderzoek blijkt dat de handel en het gebruik van Khat zich grotendeels beperkt tot de Somalische gemeenschap in Nederland. Dan is het dus

Betekent dit oordeel nu dat daarmee vast-

criminaliteit. Hoe maken we de coffeeshops

zeer effectief om Somaliërs de toegang tot

staat dat de regelgeving rechtmatig is en

kleiner? Door buitenlanders categorisch de

Nederland te ontzeggen. Zo ben je in één

dus overal probleemloos kan worden toege-

toegang te weigeren tot de coffeeshops.

klap af van de “massaliteit van het Khat probleem”. Probleem effectief opgelost.

past? De minister van Veiligheid en Justitie denkt van wel. Ik denk dat het voor die conclusie toch nog echt te vroeg is en zal dit

Verbaasd

toelichten.

En wat doen we met die buitenlanders die

Maar voel je als lezer niet aan je water dat dit een kant is die wij in onze rechtsstaat niet op moeten willen gaan?

we uit de coffeeshops jagen? Die hebben

Bokswedstrijd

geen recht op een “rustige en veilige omgeving” om cannabisproducten van een goede

Komende tijd

Vergelijk deze rechtsstrijd met een bokswed-

kwaliteit te consumeren. Die kunnen ook in

Terug naar de uitspraak van de Voorzie-

strijd. De bokser die de ring betreedt met

hun eigen land in het illegale circuit terecht.

ningenrechter te Den Haag. Wat staat er

de overtuiging in de eerste ronde de strijd

Staat dit echt in de beleidsstukken van de

nu de komende tijd te gebeuren? Er zullen

met een KO de¿nitief te zullen beslechten, kan bedrogen uitkomen. Als je het gevecht aangaat, moet je bereid te zijn tot de laatste ronde door te knokken. Of zoals Lenny Kravitz zingt: “it Ain’t Over ‘Til its Over”!

Wat doen we met die buitenlanders die we uit de coffeeshops jagen? overheid? Ja, echt waar. Dat staat er let-

ongetwijfeld coffeeshophouders opstaan,

terlijk en dat betekent dus dat de overheid

die de nieuwe gedoogcriteria aan hun

Natuurlijk is het uiterst teleurstellend om na

weet dat ze per saldo de criminaliteit niet

laars gaan lappen om zo een “last onder

die eerste ronde te moeten vaststellen dat de

verkleint. Al die buitenlanders blijven blo-

bestuursdwang” (tijdelijke sluiting van de

civiele scheidsrechter de stelselmatige dis-

wen en blijven daartoe cannabis aankopen.

coffeeshop) uit te lokken. Hiertegen staat

criminatie van buitenlanders door de over-

Hoe we het ook wenden of keren, ergens

dan de mogelijkheid van bezwaar en (ho-

heid niet op voorhand afkeurt. De uitkomst

zal die cannabis worden geproduceerd en

ger) beroep open. Op deze wijze krijgen

van de eerste ronde is dat discriminatie door

verkocht. De huisdealers en drugsrunners

zij toegang tot de voor dit soort geschil-

de rijksoverheid mag worden ingezet als

hier ten lande en over de grens verheu-

len gespecialiseerde bestuursrechter. Deze

middel in haar strijd tegen de hennepcri-

gen zich al op dit grote marktaandeel dat

rechter zal bij zijn toetsing van het besluit

minaliteit in zijn algemeenheid. Onderdeel

hen gratis door onze overheid in de schoot

van de burgemeesters anders te werk

van deze aanpak is dat coffeeshops “kleiner

wordt geworpen.

gaan dan de civiele rechter. Burgemeester

en meer beheersbaar” moeten worden ge-

zullen vast gaan stellen dat zij het beleid

maakt. De gedachte achter dit beleid is een-

Ik erken ronduit verbaasd te zijn over het

van de minister moeten uitvoeren, maar

voudig. Als de coffeeshops minder cannabis

feit dat de civiele rechter discriminatie van

dat ontslaat hen niet van de plicht ingrij-

verkopen komt er via de achterdeur minder

buitenlanders vanwege de veronderstelde

pende besluiten goed te motiveren en te

in. Dan neemt de hennepteelt ten behoeve

effectiviteit ervan niet direct als zijnde

laten zien dat een zorgvuldige weging van

van de coffeeshops af en dus vermindert de

onmiskenbaar onrechtmatig heeft aange-

belangen heeft plaatsgevonden.

20


“Coffeeshop op slot” De bestuursrechtelijke procedure verloopt in

den behandeld. Schorst de bestuursrech-

Strafrechtelijke als aanvulling?

de regel als volgt.

ter het besluit dan is de sluiting voorlopig

Het is te hopen dat er Of¿cieren van Justitie

van de baan. Wordt de gevraagde voorlo-

zijn die coffeeshophouders gaan vervolgen

pige voorziening geweigerd, dan gaat de

vanwege de verkoop van gebruikershoe-

coffeeshop tijdelijk op slot.

veelheden cannabis aan buitenlanders en

enkele weken of zelfs enkele dagen wor-

1. De gemeente stelt vast dat de coffeeshophouder de gewijzigde gedoogcriteria

vervolging

niet naleeft en geeft deze een schriftelijke

6. Op enig moment doet de burgemeester

niet leden. De coffeeshophouder kan dan

waarschuwing. “Pas op, want bij herha-

uitspraak op het ingediende bezwaar-

zijn bezwaren tegen de Aanwijzing Opium-

ling van een dergelijke overtreding gaat

schrift. Vaak laat hij zich daarbij bijstaan

wet voorleggen aan achtereenvolgens de

uw coffeeshop tijdelijk op slot”. Tegen

door een onafhankelijke commissie voor

rechtbank, het gerechtshof en uiteindelijk

deze waarschuwing kan geen bezwaar

bezwaarschriften. Ervan uitgaande dat

de Hoge Raad der Nederlanden. De straf-

worden gemaakt, omdat deze niet wordt

de burgemeester voet bij stuk zal hou-

rechter oordeelt doorgaans kritischer dan

aangemerkt als een besluit.

den, levert deze procedure niets op. Wel

de bestuursrechter. De bestuursrechter

is dan de weg vrij voor een gang naar de

toetst de besluiten van de burgemeester

bestuursrechter.

marginaal. De strafrechter kan middels

2. Na de ontvangst van de waarschuwing overtreedt de coffeeshophouder opnieuw de gedoogcriteria. Alleen zo kan hij een

7.Tegen de uitspraak op bezwaar wordt een

het voeren van speci¿eke verweren wor-

voor bezwaar en beroep vatbaar besluit

beroepschrift ingediend bij de rechtbank.

den uitgenodigd de regelgeving diepgaand

uitlokken. De burgemeester maakt eerst

In dat beroepschrift maakt de coffeeshop-

te toetsen.

het voornemen kenbaar de coffeeshop

houder duidelijk op welke gronden hij het

tijdelijk te sluiten. De coffeeshophouder

niet eens is met de beslissing van de bur-

mag zijn zienswijze hiertegen kenbaar

gemeester. Daarbij zal het accent worden

Kan het ook anders?

maken. In een zaak als de onderhavige

gelegd op het verbod te discrimineren en

Jazeker! De coffeeshophouders in de zui-

heeft de zienswijze meer een ritueel dan

het respecteren van de privacy van de

delijke provincies kunnen besluiten zich

inhoudelijk karakter.

cannabisconsument. De rechtbank doet

neer te leggen bij de nieuwe criteria. Als

binnen enkele maanden uitspraak op het

zij niet protesteren, hebben hun klanten

ingediende beroep.

voorlopig nog twee mogelijkheden.

3. Na de zienswijze volgt een schriftelijk besluit van de burgemeester waarin staat wanneer en voor hoe lang de coffeeshop

8. Na de uitspraak van de rechtbank volgt

1. Zij kunnen nog voor een paar maanden

dicht moet, omdat de gedoogcriteria niet

ongetwijfeld een gang naar de Afdeling

hun heil zoeken bij coffeeshops in de

zijn nageleefd. Daarbij volgt de burge-

Bestuursrechtspraak van de Raad van

noordelijke provincies. De afstand bij-

meester het beleid zoals dit is vastgesteld.

State. Ik ga er hierbij van uit dat degene

voorbeeld tussen plaatsen als Venlo in

4. De coffeeshophouder maakt bezwaar te-

die in het ongelijk wordt gesteld het daar

het zuiden en Nijmegen en Arnhem in

gen het besluit van de burgemeester en

niet mee eens zal zijn. De Afdeling be-

het noorden is klein. Tijdelijke verplaat-

stelt zich daarbij op het standpunt dat dit

slecht dan als hoogste bestuursrechter

sing van klantenstromen is een reële

in strijd is met artikel 1 van de Grondwet

het geschil.

mogelijkheid.

en artikel 8 van het Europees Verdrag voor

2. Een deel van de klanten verdwijnt di-

de Rechten van de Mens. De coffeeshop-

rect in de illegaliteit. Het deel dat tij-

houder weigert te discrimineren en wei-

delijk toevlucht zoekt bij coffeeshops

ken op de privacy van zijn klanten. Hij stelt

Hoe lang gaat dit allemaal duren?

zich tevens op het standpunt dat minder

De bodemprocedure die nodig is om de ge-

lijk wordt gemaakt niet meer welkom

verstrekkende middelen kunnen worden

wenste duidelijkheid te verkrijgen verloopt

te zijn in coffeeshops is tevens een re-

aangewend om hetzelfde doel te bereiken.

normaliter als volgt: bezwaarschriftenproce-

clamefolder voor de drugsrunners. Niet

5. Als de burgemeester gedurende de be-

dure 3 maanden, beroepsprocedure recht-

voor niets zien we dit soort gasten nu al

tijdelijke

bank 9 maanden, hoger beroep Afdeling

dergelijke folders met hun visitekaartje

sluiting van de coffeeshop niet wil uit-

Bestuursrechtspraak RvS 12 maanden. Met

aan klanten uitdelen.

stellen, moet de bestuursrechter worden

enige goede wil kan het sneller, als door-

gevraagd een voorlopige voorziening te

looptijden vanwege het belang van de zaak

Op deze wijze zullen in de zuidelijke provin-

treffen. Een dergelijk verzoek kan binnen

worden verkort. Dat bepalen de gerechten.

cies de bezoekersaantallen van coffeeshops

gert een niet noodzakelijke inbreuk te ma-

zwaarschriftenprocedure

de

in de noordelijke provincies volgt later. De Àyer waarin de buitenlander duide-

Àink afnemen. Dan kan de overheid over ruim een half jaar vol trots vaststellen dat het beleid in het zuiden effectief is gebleken. Voor cijferfetisjisten een prachtig resultaat natuurlijk. Vooral als je daarbij niet in beeld brengt hoeveel illegale adressen en drugsrunners de gedoogde markt op dat moment hebben overgenomen. Alle reden om de handhaving per 1 januari 2013 uit te rollen over de rest van Nederland.

Drs. André Beckers Advocaat te Maastricht www.beckersbergmans.nl

21


Smoke Out

“Weg met dat ding!” Tekst: Jan Sennema // Foto’s: Highlife

Op vrijdag 4 april om precies twintig minuten over vier werd bij het Amsterdamse stadhuis een merkwaardig fenomeen waargenomen. Van het ene op het andere moment zorgden rookwalmen uit honderden joints voor een niet mis te verstaan rooksignaal, dat tot in Haagse dreven zichtbaar moet zijn geweest.

Er waren veel buitenlandse cannabisten onder de bijna duizend deelnemers. Britten, Belgen, Duitsers en Amerikanen lieten met originele protestborden zien wat ze van de wietpas dachten: ‘Weedpass

Waarom twintig minuten over vier? 4:20

Out genoemd. Dankzij initiatiefnemer Pe-

can smoke my ass’. Udo, een beschaafde

is een Amerikaanse code voor blowen.

ter Lunk heeft nu ook Nederland zich bij

Duitse veertiger, had een paar honderd

Het getal verwijst naar het tijdstip dat

deze mooie traditie aangesloten, al werd

kilometer gereisd om in Amsterdam zijn

de Amerikaanse universiteiten uitgaan

er hier voor gekozen om de Smoke Out

boodschap te laten zien: ‘Bewaar de Ne-

en de studenten weer een ontspannend

in de vorm van een Àash-mob te gieten.

derlandse waarden, Tolerantie’. Ook de

reefertje kunnen opsteken. Zo is het in

Geïnteresseerden waren opgeroepen zich

jongens en meisjes van coffeeshop Far

Amerika tot een traditie uitgegroeid om

rond half drie naar het Amsterdamse cen-

Out (Dedemsvaart) lieten er geen mis-

op 20 april (in Amerika als 4-20 geschre-

trum te begeven om daar af te wachten

verstand over bestaan: “Weg met dat

ven) om twintig over vier in parken en bij

waar de exacte locatie was. Inzet was de

ding!” En er waren joints, heel veel joints,

universiteiten gezamenlijk een jointje te

autoriteiten te laten zien dat blowers niet

in allerhande variëteiten. Al met al een

roken. Deze happenings worden Smoke

van plan zijn de wietpas te slikken.

zeer geslaagde happening.

Initiatiefnemer Peter Lunk opent de Smoke Out.

22


23 11


Aftreden Volgens oppositieleden in de Tweede Kamer heeft Ivo Opstelten bananen in zijn oren. Het coverartikel van de allerlaatste editie van het gratis dagblad De Pers besteedde aandacht aan zijn drugsbeleid onder de titel ‘Ziende blind, horende doof’. De gesneuvelde krant vindt dat hij wetenschappelijk onderzoek aan zijn laars lapt.

recht en de bevolking zucht onder toenemende criminaliteit veroorzaakt door dit kabinet. Opstelten is criminogeen. Een criminogene minister van Justitie en Veiligheid is een gotspe. Weg met die man!

Kamervragen over het wetenschappelijk

jonkies buiten, minimumleeftijd verhogen

rapport dat minister Donner had verscheurd

naar 21 jaar voor zowel coffeeshops als al-

en laten herschrijven poeierde Opstelten

cohol. Volgens hem wordt wiet onderschat,

in drie regels af. Er stond in dat internati-

maar alcohol genegeerd. Hoor meer gelui-

onale verdragen geen juridische belemme-

den dat de jeugd het allemaal veel strenger

ring vormen om de achterdeur te regelen.

aan zal pakken in de toekomst. Opstelten

Coffeeshops vindt de minister alleen nodig

gaat sowieso binnenkort wel weg.

‘voor degenen die niet zonder kunnen’. Blowers moeten zich laten registreren en vrezen voor hun privacy. “De invoering van de wietpas wordt niet uitgesteld totdat het advies van het College Bescherming Persoonsgegevens binnen is. Wij vonden het advies zelf niet nodig…” De minister verheugt zich liever over complimenten van Grote Broer Amerika: “Het is voor het eerst dat de DEA de Nederlandse drugsaanpak van ons kabinet stimuleert, prijst en als zodanig steunt.” Tijd voor de stelling:

Opstelten heeft zijn ware gezicht laten zien, het wordt tijd dat hij aftreedt. Steve Clist, Britse coffeeshopbezoeker Give a monkey a brain and he’ll swear he’s the center of the universe. Gust de Wit, verslavingstherapeut (www.verslaafd.nl) Het is naïef om te denken dat Opstelten af zal treden vanwege zijn halsstarrige en kortzichtige houding tegenover softdrugs. Het drugsbeleid is helemaal geen issue meer in dit land. Het grootste deel van de bevolking leunt gerustgesteld achterover nu ze niet meer bang hoeven te zijn dat hun autoradio wordt gestolen. Het zal de gemiddelde Nederlander verder worst wezen. Opstelten kan tevreden zijn, want zijn doel is daarmee bereikt. De rest is alleen maar ballast en dat interesseert hem in het geheel niet. Tien Königs, advertentieverkoopster Mijn ex-verslaafde zoon Alex zegt, houd die

24

Hans van Duijn, voormalig politieambtenaar (www.lesscrime.nl) Ivo Opstelten, beter bekend als het ‘sprekende pak’, kan inderdaad maar beter vertrekken. En met hem natuurlijk al zijn reactionaire volgelingen. Het woord ‘liberaal’ kan deze man waarschijnlijk niet eens schrijven. Overal ter wereld gaan stemmen op om het drugsbeleid te decriminaliseren en hier in dit kleine (vroeger zelfs gids-) landje gaan we precies de andere kant op. Met een beleid dat ver af staat van wat werkelijk nodig is. De coalitie schendt het zelfbeschikkings-

Wernard Bruining, coffeeshoppionier De ‘War on Cannabis’ is de auto-immuunziekte van onze tijd. Een overheid die bedoeld is om te beschermen ziet een deel van de eigen burgerij als een vijand en valt die aan. Bij de vorige verkiezingen kwam Cohen slechts een zetel tekort om een regering te mogen vormen. Een zetel is slechts 60.000 lullige stemmetjes. Blowers en coffeeshops hebben de huidige ellende met Opstelten aan zichzelf te danken. Komende verkiezingen beter? Op de dag van de verkiezingen de tent dicht gooien, taxi voor de deur om klanten éérst naar het stemlokaal te brengen. Anders word je gepakt door mensen als Opstelten! Cameron Brill, blower Ivo Opstelten hoopt op een dag minister van Veiligheid te worden in een wereldregering.BOB THE GREATEST MARLEY 26


Het is 31 jaar geleden dat Bob Marley stierf, maar hij is nog even populair als tijdens zijn leven. Er is zelfs weer sprake van een ware Bob Marley hype, vooral door de prachWLJH ¿OP 0DUOH\ GLH QX LQ GH bioscopen draait. Reden te meer voor deze special, waarin Highlife met veel respect de legende Bob Marley eert. Hij is immers één van de meest geliefde iconen van de twintigste eeuw. Zijn muziek overstijgt cultuur en taal en is nog net zo krachtig als toen hij nog leefde. Plannen voor een ¿lm over de legende waren er al lang, maar door allerlei omstandigheden bleef het bij goede bedoelingen. Maar nu is die ¿lm er wel. Gesteund door Marley’s nabestaanden heeft de Oscarwinnende regisseur Kevin Macdonald een biopic over de reggaegrootheid gemaakt. Hij kreeg toegang tot de privé-archieven van de familie Marley, waardoor hij een prachtige muzikale documentaire kon maken over de zanger, die op 11 mei 1981 op 36-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Naast veel informatie over deze sublieme ¿lm, waarbij we ook 3 x 2 vrijkaarten weggeven, aandacht voor de bijbehorende soundtrack. Deze dubbel-cd bevat nog nooit eerder uitgebrachte live-opnamen, maar is vooral een mooie verzamelaar van het beste werk van Marley. We kunnen er vijf weggeven, dus check dat verderop in deze special. Ook laten we verschillende mensen aan het woord, die ons vertellen welk nummer van Bob Marley hun favoriet is. Ze melden dan meteen de reden waarom. Speciale aandacht voor het artikel van onze eigen reggae-kenner Karel Michiels. Karel is inmiddels al vele malen in Jamaica geweest, en vertelt in deze special over zijn laatste bezoek aan het Bob Marley Museum en Trenchtown, waar Marley lang woonde. Tot slot, we hopen dat jullie veel plezier aan deze special beleven. En zet bij het lezen van de artikelen wat muziek van deze legende op. Want Bob Marley is wat ons betreft The Greatest!

27


FENOMEEN MARLEY SUBLIEM VERFILMD Al bij de eerste openingsbeelden van Marley krijg je het idee dat MH QDDU HHQ PRQXPHQWDOH ¿OP gaat zitten kijken. Het groene heuvellandschap van Jamaica openbaart zich op een haast mystieke wijze, en als het geboortedorp van Bob Marley, St Ann, zich dan aan het eind van die poëtische introductie ontrolt, heb je al visioenen van een held als de Dalai Lama of Ghandi op je netvlies. En na het sublieme, 144 minuten durende portret van Marley, besef je dat zo’n vergelijking misschien niets eens zo gek is. Kortom, regisseur Kevin Macdonald heeft prachtig werk geleverd met GH]H PRQXPHQWDOH ¿OP RYHU KHW fenomeen Bob Marley. Dat Bob Marley de grootste reggaemuzikant aller tijden is, daar zijn de meeste kenners het wel over eens. Als Bob Marley niet had bestaan, dan was reggae nooit zo groot geworden. En meteen daarna komt dan de vraag, hoe groot was reggae wel niet geworden, als Bob Marley niet in 1981 aan kanker was gestorven. Immers, hij stond toen op het punt om ook de Verenigde Staten te veroveren, nadat hij eerder al de harten van vele fans in Jamaica en Europa veroverd had. Wat was er gebeurd als Bob Marley wel was blijven leven? Hoe had bijvoorbeeld hiphop of rap er dan uitgezien? Wat was zijn invloed op de hedendaagse politiek geweest? Had hij die verdiende Nobelprijs voor de vrede dan in 1983 of veel later gewonnen? Helaas, het fenomeen verliet ons in 1981. En hij liet een leegte achter, die zelfs anno 2012 niet is opgevuld. Vele tientallen miljoenen fans

28


WAAROM? Waarom? Dat was volgens regisseur Kevin Macdonald de belangrijkste vraag waarop hij een antwoord wilde geven: “Waarom is Bob Marley ook 30 jaar na zijn dood nog steeds zo belangrijk? Waarom spreekt hij nog steeds zoveel mensen aan? Wie is deze man? Waarom was hij zo succesvol? En wat was zijn boodschap?” Het team van Macdonald sprak met meer dan 60 mensen die Bob Marley hebben gekend, waarvan ongeveer de helft ook in de ¿lm aan bod komt. “De rest van het materiaal gaat het archief in. Maar het is belangrijk dat we met iedereen hebben gesproken. Ook al omdat sommigen al wat ouder werden. Dat heb ik ook altijd tegen de familie gezegd. Nu is de tijd om een goede biogra¿e te maken. Gelukkig vertrouwden ze me en kon ik op alle medewerking rekenen.” Macdonald geeft verder aan dat met name de medewerking van Bunny Wailer van groot belang was. “Bunny kon Bob al sinds hij een kind was. Bovendien waren Bunny, Bob en Peter Tosh natuurlijk de originele Wailers. Want van die periode voordat Bob beroemd werd was weinig bekend. Het maakt zijn levensverhaal alleen maar nog fascinerender.”

missen hem nog elke dag. De wereld is er

de woorden: ‘The Stone That The Builder

Je ziet de heroïsche begroeting van Ras

bepaald slechter van geworden, zou je zeg-

Refused / Will Always Be The Cornerstone’.

Tafari, oftewel King Haile Sailassie III van

gen, nadat Bob Marley stierf.

Ethiopië, die hem ten deel viel in 1966. En

GEMENGDE AFKOMST

je ziet de beelden van de thuiskomst van Bob Marley in 1976, toen hij het door in-

INDRINGEND EN ONTHULLEND

Bob Marley werd immers geboren na een

nerlijke conÀicten verscheurde Jamaica

Het is de verdienste van Kevin Macdonald

kortstondig samenzijn tussen een zwarte

weer bezocht om daar de vrede te predi-

dat Marley zo’n sublieme ¿lm is geworden.

Jamaicaanse en een witte Engelsman. Toen

ken. Er werd tijdens dat bezoek ook een

Want een 144 minuten duren biopic, met

hij in St. Ann opgroeide, werd hij daarom

moordaanslag op hem gepleegd, maar Bob

een groot deel daarvan gevuld met ‘Talking

Àink gepest. In de ¿lm komen familieleden

vertrok geen spier en liet een afgesproken

Heads’, de inside-naam voor getuigenissen

aan het woord, die vertellen dat de jonge

vredesconcert doorgaan. Zo worden helden

van mensen die De Geportretteerde heb-

Bob extra zwaar werk in de bergen moest

en legendes geboren. En Bob Marley was

ben gekend, kan een lange zit zijn. Maar

doen. Zijn gemengde afkomst bleef hem

zowel een held als een legende. Deze ¿lm

Marley verveelt geen moment. Want het

parten spelen. Hij won bijvoorbeeld wel

toont dat haarscherp aan. Een aanrader.

portret dat de Schot Macdonald maakte,

de harten van vooral veel blanke Amerika-

nadat gerenommeerde regisseurs als Mar-

nen tijdens zijn eerste tour daar, maar een

tin Scorsese en Jonathan Demme afhaak-

doorbraak bij zwart Amerika werd door zijn

ten, is niet alleen indringend en ontroe-

vroegtijdige dood beëindigd. Wel wist hij

rend, maar het onthult ook veel over een

de jaren voor zijn dood nog een paar keer

muzikant die je dacht te kennen, maar na

in Afrika op te treden, dat was voor een

deze ¿lm toch nog zoveel beter kent en

echte Rastafari als Bob Marley uiteindelijk

begrijpt. Zo is de mededeling dat de song

toch zijn thuisland, naast Jamaica.

Cornerstone direct is opgenomen nadat Bob en zijn vrouw Rita tevergeefs om een geldlening vroegen bij het bedrijf van zijn

MOORDAANSLAG

vader, de blanke Brit Norval Marley, hart-

Daarom is het ook zo mooi dat in deze ¿lm

verscheurend. Pas nadat je deze ¿lm hebt

twee keer beelden te zien zijn van een lan-

gezien, begrijp je de werkelijke impact van

ding op het vliegveld in Kingston, Jamaica.

WIN 3 X 2 VRIJKAARTEN We geven 3 x 2 vrijkaarten voor de prachtige ¿lm Marley weg. Het enige dat je hoeft te doen is ons zo snel mogelijk een mail (onder vermelding van Marley) naar redactie@highlife.nl te sturen, met daarin de naam van de regisseur. En natuurlijk moet je in deze mail ook even je naam en adres melden. Bedenk, op is op, dus wees er snel bij!

29


TRENCHTOWN ROCK

OP ZOEK NAAR DE ROOTS VAN BOB MARLEY Sinds de onoverzichtelijke erfenis van Bob Marley begin jaren 2000 eindelijk geregeld werd, is de familie een hechte clan geworden. Karel ‘Jah Shakespear’ Michiels zag in Kingston hoe de Marleys de herinnering aan hun vader levend houden.

wietplantjes, met een bordje ‘Marijuana’. Die stonden vroeger vooraan, naast het standbeeld vooraan. Een kleine toegeving wellicht voor de vele schoolkinderen die het museum tegenwoordig bezoeken.

Ik zie meteen dat het Bob Marley Museum

een groot herderlijk tafereel met als stra-

aan Hope Road een serieuze facelift heeft

lend middelpunt, in het midden van de

gekregen. Het lelijke betonnen beeld met

blauwe lucht, een hoofd van Bob Marley.

‘Yu’ know Georgie? Who make the ¿re

de felle kleuren voor de ingang van het

‘Time Magazine The 30 Sexiest Black Men

light?’ Brenton, de chauffeur van de Mar-

grote huis is vervangen door een sobere

of All Time Nr.2 Bob Marley’, geschreven op

leys, wijst naar de lange muurschildering

bronzen beeltenis van Bob, in een typische

een roodgeelgroene achtergrond. Bijbelse

achter ons. Helemaal rechts zien we een

houding, gitaar om de hals, een vinger in

en paradijselijke verhalen met tientallen

wenende vrouw, links herkennen we Bob

de lucht. Vroeger stonden er alleen enkele

kleine, in het wit geklede mensjes, singers

Marley met een kom eten. Naast hem een

portretten geschilderd aan de binnenkant

and players of instruments, zoals ze in de

oude, grijze rasta bij een vuurtje. Hij roert

van de buitenmuur.

King James-bijbel genoemd worden, muzi-

in een pot. We kijken naar een realistische

kanten die Jah verheerlijken.

impressie van No Woman No Cry.

Vandaag zijn haast alle muren rond het ruime binnenplein dat het gebouw omgeeft

‘Georgie!’ roept Brenton, en in het deur-

bedekt. Links naast de ingang uitvergrote

JONGE WIETPLANTJES

foto’s van Bob en zijn muzikanten. Rechts

In de verste uithoek van het domein staan

van het schilderij. ‘And then Georgie would

van het huis, voorbij het terras van de bar,

in een betonnen plantenbak enkele jonge

make the ¿re light / As it was log wood

gat naast de muur verschijnt de oude rasta

staan de hoofden van de acht zonen Marley

burnin’ through the night / Then we would

getekend, in de typisch naïef-Afrikaanse

cook corn meal porridge Of which I’ll share

stijl die we kennen van oude Jamaicaanse

with you.’ Maar toen, in 1973, was Georgie

LP-hoezen. Daarnaast een even aandoen-

natuurlijk veel jonger. Wonderbaarlijk ge-

lijk portret van Haile Selassie. Verderop

noeg zit hij op die muur nu gewoon naast Bob als 80-jarige, èn woont hij in de realiteit in een kleine aanbouw van het Marley-huis. ‘In dit huis heb ik Bob nooit gezien,’ mompelt hij. ‘Ik heb hem gekend in Trenchtown. Willen jullie naar Trenchtown?’

ROADBLOCKS Trenchtown: daar behoor je als toerist niet te komen, heet het. Te gevaarlijk. Maar Brenton biedt aan om ons te begeleiden. Hij wil ons de Culture Yard tonen die de Bob Marley Foundation daar mee ge¿nancierd heeft. Ik heb er iets over gelezen in

30


de Rough Guide: een reconstructie van de ‘government yard’ waar Bob Marley is opgegroeid. We rijden downtown, eerst door het dure zakencentrum New Kingston, en dan steeds dieper de verarmde volkswijken in. De straten lijken op het eerste gezicht niet gevaarlijk, we voelen geen dreiging. Maar Brenton wijst enkele plekken aan waar onlangs nog mensen vermoord zijn. Hij zegt dat er in deze buurt regelmatig roadblocks worden opgezet, en dan niet alleen door de politie. We stoppen voor de ingang van de Culture Yard in het hart van Kingston. Er hangen een paar oude rasta’s rond en een hoop kinderen. Een jonge vrouw verwelkomt ons koeltjes (op Jamaicaanse wijze) en leidt ons rond in het kleine openluchtmuseum, een gereconstrueerde government yard. Tussen 1940 en 1950 werden hier drie gelijkvloerse blokken gebouwd van zestien kamers, waar evenveel families onderdak vonden. Er waren twee toiletten, twee badkamers en twee keukens voor gemeenschappelijk gebruik. Het was Bobs vaste verblijfplaats in de tweede helft van de jaren zestig. In 2000 werd het gerestau-

zijn in het land, Brenton zegt dat we ze-

reerde H-blok opengesteld voor het publiek

ker een paar familieleden zullen zien. En

en erkend als Jamaicaanse erfgoedsite.

ja hoor: in het portaal van de voordeur zit Julian gitaar te spelen, met begeleiding van een digitale ritmebox. Aan de achterkant

GUESTHOUSE

NEW VIEW O’ SALE

van het huis staat Damian te praten met

Ongeveer de helft van de kamers wordt

Voor we weer uptown gaan, richting Hope

Maxi Priest. Van moeder Rita vangen we

gebruikt als expositieruimte, ondermeer

Road, neemt Brenton ons nog even mee

een blik op in haar zwarte 4x4. Ze laat zich

om de eerste gitaar van Bob te tonen. We

naar de New View o’ Sale, een gemeen-

binnen rijden, praat vanuit de auto met een

zien ook het keukentje waar Bob en Rita

schapscentrum met een eigen (biologi-

paar medewerkers en vertrekt weer.

Ziggy verwekt zouden hebben. Naast de

sche) groententuin, serre en visvijvertje

collectieve sanitaire voorzieningen hou-

(in aanleg). Het stelt op het eerste gezicht

den twee rasta’s een vuurtje brandend,

en naar westerse normen weinig voor

NON-STOP TUNES

en veinzen dat ze cornmeal porridge ma-

maar hier, in het hartje van Trenchtown,

Thuis zou ik mijn journalistieke neus vol-

ken. Georgie maakt duidelijk dat hij daar

in de zogenaamde getto’s van Kingston,

gen, artiesten aanspreken en een interview

destijds ook daadwerkelijk gezeten heeft,

bewijzen jonge rasta’s als Donovan en

proberen te versieren. Maar ik voel geen

met Bob en zijn maats. ‘This is where Bob

Nicky (echte naam: Duane C. Dodd, verre

enkele behoefte om de Marleys lastig te

usually hang out, smoke chalice, hold a

familie van de Studio One-baas) dat er al-

vallen. Ik geniet van de vibes en onze aan-

meditation, get inspiration.’

tijd hoop is, dat zelfs in de goorste mod-

wezigheid hier. Ik heb me ooit voorgeno-

der de mooiste lotus kan groeien. Ook al

men om hier nooit meer te komen, na een

Voor wie er zin in heeft of er een kick van

komen de meeste klanten voorlopig niet

zwaar ontgoochelende rondleiding. Nu zie

krijgt, is in de Culture Yard een klein guest-

om hier verse groenten te kopen maar

en voel ik dat er weer geleefd wordt aan

house ingericht, met twee bedden. 25

om te gokken, naast alcohol en herbs de

Hope Road, geleefd (en gerookt) zoals in

dollar per nacht, en je mag koken op het

grootste verslaving van de Jamaicanen,

Bobs tijd. Er is altijd muziek, overdag non-

vuurtje. In een hoek van het middenplein,

een verderfelijke erfenis van de Britten.

stop tunes van Bob Marley en kinderen, ’s

onder een luifel, staat het wrak van een oud VW-busje, waarmee The Wailers zich

avonds van muzikanten onder elkaar. Op het binnenplein wordt als vanouds gevoet-

zo rond 1970 verplaatsten in Jamaica. Veel

MAXI PRIEST

toeristen komen hier niet, en dat is jam-

Die avond keren we terug naar het Bob

Ky-Mani zijn zelf gerespecteerde en suc-

mer. Respect voor de Bob Marley Founda-

Marley Museum, op uitnodiging van Bren-

cesvolle artiesten geworden, wereldwijd

tion en de Jamaicaanse overheid dat ze dit

ton. Toeristen komen er na 5 uur niet meer

geliefd en gevraagd, een unicum in de ge-

project toch blijven steunen, in een buurt

in, alleen nog Marleys, en bredren (‘broe-

schiedenis van de muziek. Ik denk dat Bob

die door de buitenwereld vergeten lijkt.

ders’) en muzikanten. Alle zonen Marley

vanuit Zion tevreden toekijkt.

bald. Stephen, Damian, Julian, Ziggy en

31


Waar je ook ter wereld komt, miljarden mensen kennen Bob Marley. De grootste reggaemuzikant aller tijden is waarschijnlijk beroemder dan The Beatles of The Rolling Stones samen. Geen geringe prestatie voor iemand die al op 36-jarige leeftijd stierf. Iedereen heeft ook wel zijn favoriete Bob Marley-song. Hieronder een aantal voorbeelden.

DE FAVORIETE BOB MARLEY SONG THREE LITTLE BIRDS Jarenlang waren Get Up, Stand Up en War mijn favoriete nummers. Overal waar ik ter wereld kwam, onontdekte stranden in Brazilië eind jaren tachtig, de hippie hang out in Dahab, Egypte begin jaren negentig, de Canarische Eilanden of Ibiza in meer recente tijden, het was nooit een probleem om op een ¿jne Bob Marley tune te feesten of te relaxen. Bob Marley stond synoniem aan vakantie, strand, feesten, relaxen. Tot-

JOHNNY WAS (A GOOD MAN) / REDEMPTION SONG

Een ander belangrijk liedje is Redemption

van Ajax tegen Cardiff, zijn nummer Three Little Birds werd gedraaid. Al snel werd

Als het gaat over een liedje dat me altijd

goede vriendin Loes aan het einde van

de song in het eigen stadion van Ajax ge-

goed is bijgebleven, dan is dat toch wel

haar crematie gespeeld wilde hebben. Van

zongen. Het lukte Bob om ook in die kille

Johnny was (a good man) van het album

een geweldige, levenslustige vrouw was ze

betonbak voor sfeer te zorgen. Daarom is

Rastaman Vibration. Het is een dramatisch

door de smerige ziekte ALS langzaam weg-

op dit moment Three Little Birds mijn favo-

verhaal over een moeder waarvan de zoon

gerot, en na een jarenlange strijd had haar

riete Bob Marley song. Net als vroeger, bij

overhoop geknald werd op straat – door

lichaam het uiteindelijk begeven. De laat-

het militante Get Up, Stand Up en War, ook

het systeem. Dat draaide ik dan ’s och-

ste tijd van haar leven luisterde ze alleen

vanwege de boodschap. Want Bob was een

tends vroeg na het opstaan, terwijl ik de

maar naar reggae en dan vooral naar Bob

fantastische tekstschrijver. Tot slot, stel mij

nacht wegwaste. Waarom juist dat num-

Marley. Daar putte ze kracht uit.

over een half jaar dezelfde vraag, dan is de

mer? Misschien dat ik zo beter bestand

Arjan van Sorge

kans groot dat ik Redemption Song noem.

was tegen ‘mijn’ systeem: de derde klas

Rob Tuinstra

van de middelbare school.

dat in juli 2008, tijdens een oefenwedstrijd

32

Song van het album Uprising, dat mijn


WAITING IN VAIN

WIN DE SOUNDTRACK MARLEY We geven 5 x een cd van de soundWUDFN YDQ GH ¿OP 0DUOH\ ZHJ 2S deze dubbel-cd vind je niet alleen HHQ PRRLH YHU]DPHOLQJ YDQ ]LMQ JURRWVWH VXFFHVQXPPHUV PDDU staan ook veel voorbeelden van ]LMQ YURHJHUH ZHUN Zo zullen niet veel mensen zijn eerste single, Judge Not, die Marley opnam toen hij pas 16 jaar was, eerder gehoord hebben. Extra aandacht ook voor de live opname van Jammin uit 1978. Deze song werd opgenomen tijdens het legendarische One Love Peace Concert, waarvoor Marley speciaal naar Jamaica was teruggekeerd om de politieke onrust op het eiland te doen bedaren. Tijdens de uitvoering van Jammin wist hij de toenmalige rivalen Michael Manley en Edward Seaga zo ver te krijgen, dat ze samen op het podium kwamen te staan.Toen ze daar tegen hun zin stonden, greep Bob Marley hun handen en hield ze boven zijn hoofd samen. Dat was een historisch moment. Dit is des te meer een unieke opname, als je weet dat Bob Marley een paar dagen voor dit concert een moordaanslag overleefde, die hoogstwaarschijnlijk door een van beide heren was bedacht…

‘It’s been three years since I’m knocking

sen raakt zonder pijn te doen. Dit in te-

on your door / And I still can knock some

genstelling tot kogels en machetes, maar

more’. Verzin daar maar eens een melodie

ook tot de vernederingen, de onrecht-

bij, zo dat het lekker rijmt als je het zingt.

vaardigheid en de onderdrukking waar de

Bob Marley deed het (met een gitaarlickje

‘sufferers’ (letterlijk ‘lijdende mensen’) in

tussen de derde en vierde regel) en ik vond

Jamaica dagelijks mee te maken krijgen.

het mooi. Hij verwoordde de onbeant-

Trenchtown Rock is tegelijk visionair en uit

woorde liefde die je aan een draadje laat

het leven gegrepen, een kwaliteit die alle

bungelen. En je blijft maar hangen, want

grote songs van Bob kenmerkt.

beter één draadje dan geen draadje, denk

.DUHO 0LFKLHOV

je. Daar hang je dan, hopeloze romanticus. Like a puppet on a string. En daar hang je dan en je smeekt niet en je bedelt niet en

NR 1 IN HIGHLIFE BLOW TOP 100

je vreet al je frustratie op en je vraagt zo

In 2005 organiseerde Highlife in samen-

kalm als je kan: Eh sorry, hoe lang gaat dit

werking met jullie, onze lezers, een Blow

nog duren? Ik kan het nog wel even heb-

Top 100 aller tijden. Ook veel bekende

ben, maar kan je tenminste laten weten of

Nederlandse muzikanten deden mee aan

het überhaupt wel zin heeft? Nee, kan ze

de samenstelling van deze lijst. Brainpo-

niet natuurlijk, ze wil je geen pijn doen.

wer koos indertijd voor Marley’s album

Bob staat in de rij en wil weten wanneer hij

Kaya. Marco Roelofs (De Heideroosjes)

aan de beurt komt. Maar zijn beurt komt

noemde simpelweg ‘alles van Marley’. In

niet. Gelukkig maar, het zou een ramp wor-

de uiteindelijke Blow Top 100 was Bob

den. Soms kan je beter blijven hangen dan

Marley ook de grote winnaar. Hij stond

aan de beurt komen.

op nummer 1 met zijn album Kaya. Op

Job Joris Arnold

de tweede plaats stond The Orb (The Orb’s Adventures Beyond the Ultraworld),

TRENCHTOWN ROCK

en op nummer drie wederom Bob Marley met Exodus. Om het succes van The

‘One good thing about music / When it

Wailers helemaal compleet te maken; op

hits you feel no pain’. Het is een quote uit

nummer 4 stond Peter Tosh met Legalize

Trenchtown Rock die al jaar en dag op mijn

It! Trouwens, nu we die Blow Top 100 uit

naamkaartje staat. Pas nu ik in Trench-

2005 weer eens terugzien, krijgen we

town geweest ben, besef ik dat muziek

steeds meer zijn om een nieuwe versie

daar inderdaad het enige is wat de men-

te maken. We houden jullie op de hoogte!

Wil je deze unieke dubbel-cd winnen, stuur dan een mail onder vermelding van cd Marley naar redactie@highlife. nl, met daarbij natuurlijk ook je naam en adresgegevens. Het is niet verplicht, maar we zouden het wel leuk vinden als je vertelt waarom Bob Marley voor jou belangrijk is, of welk nummer voor jou speciale herinneringen heeft.

33


34


Stencilkunstenaar Fake

“Ik wil mensen verrassen” Door: Peter van Sparrentak

Achter de naam Fake gaat een Amsterdammer schuil, die opvallende stencilkunst maakt. Fake’s artistieke thuisbasis is de hoofdstad, waar zijn werk een terugkerende plek krijgt op muren en bouwschuttingen. Daarnaast reist hij regelmatig naar streetartfestivals in het buitenland om daar muurschilderingen achter te laten. Zijn stijl is strak en kleurrijk.

spoten, is een jongetje dat als cowboy is verkleed en met twee (speelgoed)pistolen schiet. “Ik wil met mijn werk mensen verrassen en een reactie loskrijgen. Kinderen en geweld zijn een thema dat ik vaker heb

Cowboy

gebruikt. Ik breng vaak contrasterende

Al doende heeft hij de techniek zelf geleerd,

dingen bij elkaar.” Net zoals een vw-busje,

ik jarenlang mee doorgegaan. Totdat ik een

zonder gra¿sche opleiding. Op zijn website

beschilderd met love en peace-tekens,

keer goed gepakt werd en heel veel schade

noemt hij zichzelf een perfectionist. “Het

waarin geen hippies zitten, maar militai-

moest betalen. Ik ben toen even gestopt.

werk dat ik maak is vrij strak. Het is moei-

ren op patrouille. “Dit was mijn commen-

Daarna zag ik een keer op straat een kleine,

lijk om met een stencil een afbeelding goed

taar op de oorlog in Irak. Ik probeer zo

blauwe stencilschildering op de muur. Dat

strak te krijgen. Als je een sjabloon tegen

min mogelijk politiek werk te maken. Dit

“Toen ik een jaar of veertien was, ben ik begonnen met graf¿ti,” vertelt hij. “Daar ben

was een uitzondering.”

“Ik breng vaak contrasterende dingen bij elkaar.” wilde ik ook eens gaan proberen. Diezelfde

de muur houdt en dan met de spuitbus

Jongen en meisje

dag nog ben ik een stencil gaan snijden en

gaat spuiten, spuit je die eigenlijk omhoog.

Een van zijn bekendste werken is die van

sindsdien ben ik niet opgehouden.”

Dus ik heb daar technieken voor bedacht,

een jongen en een meisje. Deze heeft hij al

van vasthouden en aandrukken.”

in meerdere varianten gemaakt. Het jongetje houdt een bos bloemen achter zijn

Veel oefenen

Zijn stencilbeelden hebben soms een be-

rug, het meisje houdt een knuppel vast.

Stencilen is in graf¿tikringen de benaming

paald statement of een humoristische

“Het jongetje bedoelt het goed, maar voor

voor het verven van een afbeelding op een

twist. Een van de stencils die hij heeft ge-

ie het weet, krijgt-ie een knal voor zijn har-

muur met behulp van sjablonen. Dit kan met een spuitbus of kwast. Door verschillende sjablonen na elkaar te gebruiken, kan je een afbeelding laag voor laag opbouwen. Zo kan je met kleuren werken en diepte aanbrengen. “Voor mij is dit de techniek, waarmee ik me echt goed kan uiten,” vertelt hij. “Met stencils kan ik elke afbeelding maken op elke ondergrond die ik maar wil. Op de muur, dozen, een auto of op iemands lichaam als tijdelijke tattoo.” Hij doet ook opdrachten voor bedrijven en instellingen en kan er zelfs fulltime van leven. In zijn webshop verkoopt hij eigen prints en schilderingen op canvas. “Mijn favoriete materiaal voor sjablonen is karton, maar je kunt ook uit plastic snijden, acetate heet dat. Dat gaat langer mee en je kunt het materiaal dan oprollen. Ik snijd alles met de hand, met kleine mesjes. Je moet veel oefenen om dat goed te kunnen doen.”

35


Canbird, schildering op de Azoren.

ses. Dat beeld komt uit persoonlijke erva-

een stad, die al helemaal onder de graf-

heeft een plan uitgedacht. Dan bellen ze

ringen. Die komen wel vaker terug in mijn

¿ti staan. Als jij daar dan iets moois van

minder snel de politie. Het ligt ook aan de

schilderingen.” Uiteindelijk is het een serie

maakt, is er eigenlijk niemand die er iets

locatie. Op houten bouwschotten zijn er wei-

van drie geworden, die een verhaaltje ver-

van kan zeggen.”

nig mensen die er iets van zeggen. Je kunt ook van tevoren toestemming vragen aan

telt. De tweede in de serie is dat de jongen inderdaad een knal op zijn hoofd heeft ge-

In die zin verschilt het nogal met pure graf-

de bouwopzichter. Sommige dingen doe ik ’s

kregen en sterretjes ziet. Het meisje geeft

¿ti. “Ik sta met grote, platte vellen karton

nachts, omdat ze op een min of meer illegale

hem vreemd genoeg verliefd een hand. In

en met rollen tape. Dus dan denkt men: die

plek zijn, zoals een mooie witte muur of een

het derde beeld zie je dat het meisje het weer wil goedmaken, maar dat de jongen zich omdraait en haar kus ontwijkt.

Illegaal Stencils hebben als voordeel dat ze meerdere keren zijn te gebruiken. Op dezelfde dag kan iemand zo dus vier of vijf dezelfde afbeeldingen op verschillende muren maken. Of¿cieel is het illegaal, maar in de praktijk levert het weinig problemen op. Fake heeft op zijn Flickr-account een foto staan, waarop hij een schildering op de muur zet, terwijl een politieagent rustig toekijkt. “Van wat ik op straat schilder, gebeurt tachtig procent overdag. Als je in Amsterdam de juiste plek uitkiest, doet de politie niet moeilijk. Als ik in het buitenland ben, gebeurt het meestal ook overdag. Ik ben nog nooit aangehouden en heb nooit een boete gehad. Er zijn plekken in

36


Portugese eilanden Af en toe wordt hij uitgenodigd voor een streetartfestival in het buitenland. Deze vinden plaats tot in de vreemdste uithoeken. Zo trok hij augustus vorig jaar naar de Azoren: een Portugese eilandengroep midden in de Atlantische Oceaan. Voor de eerste keer vond hier het Walk & Talk-festival plaats. Een waanzinnig evenement, waarbij internationale straatkunstenaars stadsmuren, enorme oude fabriekspanden en zelfs boten onder handen namen. “Ik denk dat daar wel twintig procent van de gebouwen leeg stond. Twee jonge ondernemers hadden het bedacht en subsidie aangevraagd. We waren met dertig kunstenaars uit de hele wereld en hebben in een week het eiland São Miguel ondergeschilderd.” Zijn nieuwste idee zijn vlinder¿guren. “Dat moet ik nog verder gaan uitwerken. Ik gebruik dan een muur waar al graf¿ti te zien is. Daarop plak ik een sjabloon van een vlinder en eromheen schilder ik alles wit. Dan haal ik het sjabloon weg en dan hou je een vlinder met graf¿ti over.”

www.fakestencils.com elektriciteitshuisje. Dan wil ik zo min mogelijk kans, dat mensen zich ermee bemoeien.”

Moker Soms is de locatie onderdeel van zijn beeldverhaal. Zo schilderde hij een jongetje met een moker op een rode bakstenen muur met een gat er in. Alsof hij die er in had geslagen. Een andere keer stencilde hij een hinkelend meisje op een telefooncel. Onder haar, op de straat, vervolgde hij met een patroon van genummerde vakken. De beelden van zijn stencils zijn een mix van geleende foto’s van internet, eigen foto’s en tekeningen. “Het is altijd een combinatie, een collage. Het werk dat ik laat zien, is maar tien procent van wat ik heb gemaakt. De rest sneuvelt al bij het uitproberen op papier. Ik test eerst dingen uit, voordat ik een stencil ga uitsnijden, want daar ben ik misschien wel een week mee bezig.” Fake is via vele kanalen actief op het internet, zowel met foto’s als video’s waarop hij al snijdend en spuitend in actie is. “Door internet blijft streetart veel langer bestaan. En meer mensen zien het ook. Je krijgt een veel breder publiek. Op straat wordt het na een tijdje weer overgeschilderd. Ik ben niet meer zo selectief bij een locatie, of er veel mensen langskomen of niet. Het wordt toch het meest bekeken op internet.”

37


Deelname nog hele zomer mogelijk

Cannalympics 2012 in Hempcity Haarlem Door: Job Joris Arnold

%ORHPHQKRRIGVWDG +DDUOHP KHHIW RS ÀRUDJHELHG YHHO PHHU WH ELHGHQ GDQ DOOHHQ WXOSHQ HQ K\DFLQWHQ 9DQ RYHU GH KHOH ZHUHOG NZDPHQ OLHIKHEEHUV YDQ GH DOFRKROYULMH KRUHFD RS DSULO QDDU GH VWDG 1LHW YRRU KHW RQGHU WRHULVWHQ ]R SRSXODLUH EORHPHQFRUVR PDDU YRRU +HPSFLW\¶V HHUVWH DÀHYHULQJ YDQ ZDW HHQ MDDUOLMNV WHUXJNHUHQGH WUDGLWLH PRHW ZRUGHQ GH &DQQDO\PSLFV 'HHOQHPHUV JDDQ PHW HHQ VWHPSHONDDUW ODQJV DOOH WZDDOI FRIIHHVKRSV LQ GH ELQQHQVWDG RP SURHYHQ DI WH OHJJHQ ]RDOV KHW VQHOVW HHQ ERQJ ERXZHQ JULQGHUV VWDSHOHQ RI ]DDGMHV YHUSDNNHQ +LJKOLIH OLHS HHQ HLQGMH PHH

ken, niet getreurd. Organisator Peter Lunk: “Vandaag is de kick-off met vanavond de prijsuitreiking in Willie Wortel’s Sinsemilla. Maar nog de hele zomer kan iedereen in de Haarlemse shops terecht om te proberen de vandaag gevestigde records te verbeteren.” De beste seizoensprestatie op ieder onderdeel wordt in oktober op een speciaal oogstfeest beloond met een heuse bokaal.

In coffeeshop Indica van initiatiefnemer

geen aparte prijscategorie beschikbaar.

Maar wat als de prijswinnaar uit pakweg

Nol van Schaik staat Tamara (35) uit Zaan-

Van Schaik: “Wij zijn unisex!” Tamara: “In

Finland komt? “Dan nodigen we ‘m per e-

dam aan een grote bong te lurken. Zojuist

Zaandam kan dit niet. Daar heb je maar

mail uit om hierheen te komen.” Nol van

heeft Gunnar uit Londen hier een scherpe

drie shops en is het afgelopen met de ge-

Schaik vult aan: “De deelnemers aan de

tijd neergezet op het onderdeel ‘Bubble-a-

zelligheid zoals je die hier hebt. De ge-

Smoke Out die gister in Amsterdam was

long’. Zijn poging resulteerde in een knap-

meente heeft besloten dat je niet meer in

kwamen van heinde en verre. Dan moet

pe 52,65 seconden, tot nog toe de langste

een coffeeshop mag verblijven. Het worden

je wel een feestje aanbieden. Helaas is er

bubbel. Voor de winnaars van de dag zijn

afhaalloketten en ze moeten om tien uur

voor een paar honderd man geen locatie te

medailles beschikbaar en de Cannalympic

dicht in plaats van middernacht. Heel jam-

vinden waar je ook mag roken. Dus hebben

Bowl boordevol ¿jne Haarlemse toppen.

mer, het einde van een tijdperk. Ik kom al

we dit bedacht.”

twintig jaar in de Headlines, je blijft toch

“Langzaam, rustig…”

altijd even hangen voor een praatje met vrienden of bekenden.”

“Langzaam, rustig…” Scheidsrechter Nol kan het coachen niet laten. Zijn stopwatch

Sir Bong-a-Lot Voor de deur van de shop hangen drie jonge dorpsgenoten uit een auto, ze blaf-

blijft steken op 13,26 seconden. Een uit-

Medaille

stekende prestatie, vindt hij: “Toch beter

Met haar vrienden Jeffrey (30) en Michael

jongens?” Een van de drie zoekt steun

dan veel mannen. Je hebt er bij die na

(33) hoopt ze vandaag het hele parcours

bij een lantaarnpaal. Hij heeft het zwaar.

zeven seconden al niet meer kunnen.” He-

in een keer af te leggen en een medaille

“Godtyfus! En ik ben echt wel wat gewend.”

laas blijkt voor dit of¿cieuze damesrecord

in de wacht te slepen. Mocht dat niet luk-

“21 Seconden, ouwe!” roept zijn maat hem

Tamara (35), Jeffrey (30) en Michael (33) uit Zaandam gaan voor een medaille.

38

fen hun longen uit hun lijf. “Cannalympics,


toe. Nummer drie wankelt de auto uit en laat zijn Blackberry in een plas water vallen. Het tafereel roept de vraag op of wedstrijdjes veelroken de best denkbare public relations voor de coffeeshop opleveren. Ongetwijfeld gezonder dan comazuipen, maar nog steeds geen overtuigende vertoning. Dat met dit onderdeel aandacht gevraagd wordt voor de situatie van Winston Matthews maakt veel goed. De Engelsman, ook bekend als Sir Bong-a-Lot, zit in de UK een gevangenisstraf uit voor het kweken van het beste medicijn dat hij kon maken.

Mirror Joint Rolling In coffeeshop Birdy slaat eigenaar Wilco Sijm gezeten aan de bar het onderdeel Mirror Joint Rolling gade. “Als je een keer in het spiegeltje kijkt, ben je verloren.” Hij vertelt over de saamhorigheid die de laatste jaren Àink gegroeid is. Als voorzitter van het Team Haarlemse Coffeeshopondernemers was hij blij met het enthousiasme voor de Cannalympics bij de leden. Iedereen wilde participeren. Sijm: “We doen iets terug voor de klanten. Een gratis feestje, voor de lol. Tegelijk laten we zien dat we iets kunnen organiseren met zijn allen, dat we samen sterk staan.” Hij windt zich op over de regeringsplannen waardoor veel coffeeshops zouden moeten sluiten: “Wat willen ze nou? Dat de handel naar de straat verplaatst? Dat de jeugd in een kroeg afspreekt en zich vol laat lopen met alcohol?” Op weg naar huis meldt de radio dat het kabinet-Rutte gevallen is. Er is nog hoop voor de jeugd…

Info: www.coffeeshopnieuws.nl

’Mirror Joint Rolling’ bij coffeeshop Birdy. Heel apart om te doen…

‘Make a dopedeal’ bij coffeeshop Join Us! Weeg zo snel mogelijk drie gram af in een sealbag. Record: 11 seconden.

Raad het gewicht van deze hasj en wiet in coffeeshop The Empire.

39


$O 40Hasj minder schadelijk dan nederwiet?

Trimbos onderzoekt rol CBD in hasj en wiet Door: Nicole Maalsté

Gaat CBD een deel van de negatieve effecten van THC tegen? Dat is de centrale vraag van een zeer uitgebreid literatuuronderzoek dat het Trimbos-instituut onlangs uitvoerde. De resultaten zijn terug te vinden in het rapport THC, CBD en de gezondheidseffecten van wiet en hasj. Recente inzichten. Dit rapport kun je gratis downloaden via de website van het Trimbos-instituut. Tot voor kort werd het effect van cannabis

effect van cannabis. Zo lijken andere can-

in beleidskringen vooral gekoppeld aan de

nabinoïden, waaronder CBD (cannabidiol),

hoogte van het THC-gehalte. Hoe hoger

het effect van THC te beïnvloeden. Om te

het THC-gehalte, hoe sterker het effect, zo

bepalen of dit inderdaad zo is, vroeg het

was het idee. Dat leidde tot het voorstel om

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

het THC-gehalte in cannabis te begrenzen

Sport (VWS) aan het Trimbos-instituut om

tot maximaal 15%. Al gauw werd duide-

alle informatie die hierover bekend is te be-

lijk dat de handhaving van zo’n maatregel

studeren.

niet eenvoudig is. De wiet en hasj die coffeeshops verkopen worden immers illegaal gekweekt. En laboratoria mogen illegale

Effect CBD positief

producten niet zomaar testen. Bovendien is

CBD is eigenlijk pas sinds de millennium-

uit wetenschappelijk onderzoek bekend dat

wisseling opnieuw in de belangstelling ge-

ook andere factoren van invloed zijn op het

komen van onderzoekers. Het was wel eerder onderzocht, maar omdat CBD geen

Wat zijn cannabinoïden?

“cannabisachtige”

effecten

veroorzaakte,

verloren onderzoekers al gauw hun inte-

Cannabinoïden komen alleen voor in de cannabisplant. Tot nu toe zijn er zo’n 85 verschillende cannabinoïden uit de cannabisplant geïsoleerd (zie figuur 1 voor enkele voorbeelden). In de plant komen cannabinoïden voor als carbonzuren die zelf niet actief zijn. Ze worden onder invloed van hitte, licht of in een basisch milieu omgezet in actieve cannabinoïden. Wanneer cannabisproducten niet op een koele donkere plaats worden bewaard, dan vervluchtigen de cannabinoïden snel, afhankelijk van omgevingsfactoren zoals (zon)licht, vochtigheidsgraad en temperatuur.

Wat bepaalt de verhouding van THC en CBD? THC en CBD hebben een gemeenschappelijke precursor (uitgangsstof). Voor beide cannabinoïden geldt dat zij worden gevormd uit de uitgangsstof CBG. Dat betekent dat cannabisplanten in principe niet én veel THC én veel CBD kunnen aanmaken. De verhouding van de omzettingsenzymen CBD-zuursynthase en THC-zuursynthase bepaalt uiteindelijk of een plant veel THC of veel CBD aanmaakt uit de beschikbare hoeveelheid CBGA. Er zijn dus waarschijnlijk maar weinig planten die zowel een hoog percentage THC en een relatief hoog percentage CBD bevatten. Bediol, een van de varianten die het bedrijf Bedrocan produceert, is wat dat betreft een uitzondering. Deze medicinale variant bevat 6% THC en 7,5% CBD. In de Verenigde Staten worden voor medicinale doeleinden ook cannabisvariëteiten gekweekt met een hoog THC-gehalte (6%) èn een hoog CBD-gehalte (6-8 %).

resse. Toen later uit onderzoek naar voren kwam dat THC niet alleen verantwoordelijk

16,4% THC en 0,4% CBD. En (geïmporteer-

kan zijn voor het effect, is er opnieuw naar

de) hasj bevat gemiddeld 16,1% THC en

andere cannabinoïden gekeken. CBD heeft

6,1% CBD. Interessanter is dat de onder-

geen psycho-actief effect, ongeacht de wij-

zoekers concluderen dat hasj minder scha-

ze waarop het wordt toegediend. Het effect

delijk lijkt dan nederwiet. Daarmee komt

van CBD komt pas bij pijn, schrik of in com-

het recente voorstel van de VVD om hasj

binatie met een ander cannabinoïd, zoals

voortaan te verbieden (vanwege het te hoge

THC. “Daar waar CBD een effect heeft, is

THC-percentage) in een vreemd daglicht te

dat meestal op een positieve manier”, con-

staan. Waarom zou je een cannabisproduct

cluderen de Trimbos-onderzoekers. “Hasj

dat minder schadelijk is voor de gezondheid

met een relatief hoog THC-gehalte en een

verbieden? Volgens het Trimbos-rapport

hoog gehalte aan CBD lijkt op grond van

is trouwens ook niet te voorspellen boven

de bestudeerde literatuur minder schadelijk

welk THC-gehalte cannabis schadelijk is.

dan nederwiet met hoge concentraties THC

Dat is nog maar nauwelijks onderzocht.

en weinig CBD.”

Hasj-verbod discutabel

Figuur 1 Structuur van enkele cannabinoïden

42

Weinig kennis Over de verschillen tussen de effecten van

Dat de meeste nederwietsoorten nauwelijks

hasj en wiet is ook nauwelijks iets bekend.

CBD bevatten is voor veel blowers geen

Onderzoek naar de schadelijkheid van pro-

nieuws. En dat hasj-producten die in Ne-

ducten die verschillende verhoudingen van

derland worden gerookt meestal wel een

werkzame bestanddelen (zoals THC en CBD)

behoorlijk percentage CBD bevatten, wis-

bevatten is ook zeldzaam. In de meeste

ten we ook wel. Nederwiet bevat gemiddeld

onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd


naar effecten van cannabis, is geen onder-

uitgevoerd in klinische situaties (in een

scheid gemaakt tussen hasj en wiet en is

laboratorium-setting).

ook niet gekeken naar de verhouding van THC en CBD. Daarbij komt dat de wiet en hasj die in andere landen verkrijgbaar zijn,

Relatief veilige drug

vaak lagere percentages THC en CBD bevat-

Volgens het Trimbos-rapport kan cannabis,

ten, dan de producten die hier te koop zijn.

zeker in vergelijking met veel andere psycho-

Daardoor zijn de resultaten van onderzoeken

actieve middelen, beschouwd worden als een

die in het buitenland zijn gedaan niet zomaar

relatief veilige drug: “Veel gebruikers zullen

van toepassing op de Nederlandse situatie.

nooit geconfronteerd worden met ernstige

Zo bleek uit een studie in het Verenigd Ko-

of blijvende gezondheidsschade.” Eventuele

ninkrijk, waarbij blowers werden bestudeerd

chronische effecten van cannabis worden niet

die hun eigen hasj hadden meegebracht, dat

zozeer veroorzaakt door de cannabis zelf,

het THC-gehalte daar gemiddeld 7,74% was

maar door de meest voorkomende wijze van

en het CBD-gehalte 2,64%. Die percentages

toediening: het inhaleren van de rook door

zijn dus ruim twee keer zo laag als de bij ons

middel van een sigaret (joint). Hierbij worden

verkrijgbare producten.

verbrandingsproducten geïnhaleerd die de

Waar worden THC en CBD gemaakt? De omvorming van CBG in THC en CBD vindt zeer waarschijnlijk plaats in de excretieruimte. De cannabinoïden zijn daar geconcentreerd in een stroperige hars die wordt geproduceerd in klierachtige structuren: harskliertjes (trichomen). Er zijn drie typen trichomen op de cannabisplant. De trichomen die eruit zien als een bolletje op een steeltje bevatten de meeste cannabinoïden, soms wel 20 x zoveel als de andere typen trichomen (zie figuur 2). Behalve cannabinoïden bevat de hars terpenen, die verantwoordelijk zijn voor de karakteristieke geur van de cannabisplant.

slijmvliezen kunnen beschadigen. Het risico De Trimbos-onderzoekers stellen dat er

op problemen met de longen en ademha-

eigenlijk niet heel veel bekend is over de

lingswegen is groter voor blowers die canna-

gezondheidseffecten van cannabis met

bis combineren met tabak. Daarnaast komt

een hoog THC-gehalte, de gevoeligheid

uit verschillende onderzoeken naar voren dat

van bepaalde mensen (in het bijzonder

de leeftijd waarop iemand begint met blowen

jongeren) voor cannabisgerelateerde pro-

belangrijk is. Des te eerder je begint, des te

blemen en de mogelijke bescherming van

hoger het risico op (blijvende) nadelige effec-

CBD in hasj. Desondanks zijn er volgens

ten. Maar ook hiervoor geldt dat meer onder-

de onderzoekers voldoende aanwijzingen

zoek nodig is om dat met zekerheid te kun-

om te concluderen dat geïmporteerde hasj

nen zeggen. Kortom: eigenlijk is er nog heel

waarschijnlijk minder schadelijk is dan ne-

weinig bekend over de precieze werking van

derwiet. Om dit met zekerheid te kunnen

verschillende cannabisvarianten. Maatrege-

vaststellen moet er meer onderzoek wor-

len die grenzen stellen aan het THC-gehalte

den gedaan onder recreatieve gebruikers.

of CBD-gehalte zijn op basis van de huidige

Tot nu toe zijn de meeste onderzoeken

kennis niet te rechtvaardigen.

Figuur 2 Elektronenmicroscopische opname van de harskliertjes, de trichomen, van de cannabisplant (Bron: www.THCfarmer.com). Rechts een schematische weergave (Bron: Briosi en Tognini, 1894). 1 = waslaag; 2 = excretieruimte; 3 = kliercellen; 4 = halscellen; 5 = epidermiscellen.

43


Cannabis Culture Awards 2012

“Hoop doet leven” Door: Rob Tuinstra

Nee, oud-premier Dries van Agt had zelf nooit geblowd. Maar hij vertelt inmiddels wel aan zijn kleinkinderen: “There is nothing wrong with the stuff.” Van Agt, inmiddels 81 jaar, sprak deze woorden tijdens de uitreiking van de Cannabis Culture Awards in Amsterdam. Deze keer vielen onder andere psychiater Freek Polak en de internationale Global Commission on Drugs Policy in de prijzen. Anno 2012 is het belang van de Cannabis Culture Awards groter dan ooit. De prijs,

gegeven aan personen of instellingen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de acceptatie van cannabis. Terwijl andere landen cannabis decriminaliseren, is in Nederland sprake van toenemende repressie en erosie van de vermaarde Nederlandse tolerantie en het gedoogbeleid. Gelukkig is er een tegenbeweging. Er zijn verstandige prominenten en invloedrijke organisaties, in binnen- en buitenland, die ervoor kiezen om de ratio en (mede) menselijkheid te laten prevaleren boven politieke doelstellingen.

sluitend en plausibel antwoord heeft Polak toen ondanks zijn vasthoudendheid natuurlijk nooit gekregen.

Algehele legalisatie In zijn dankwoord ging Polak, die inmid-

Andere prijswinnaars

een initiatief van Ben Dronkers en het Hash Marihuana & Hemp Museum, wordt

in landen waar cannabis verboden is. Een

dels al 30 jaar actief is en vele boeken en rapporten over drugsgebruik schreef, nog

De Cannabis Culture Awards hebben een internationaal karakter. Derhalve worden na de ceremonie in Amsterdam ook awards in Barcelona uitgereikt aan Sir Richard Branson (ondernemer, filantroop, lid van de Global Commision on Drug Policy), Fernanda de la Figuera (Spaanse cannabisactivist) en Todd McCormick (Amerikaanse cannabisactivist, auteur, fotograaf). Die uitreiking valt samen met de opening van de eerste Hemp Museum Gallery in Spanje, dat gevestigd is in het prachtige gerestaureerde Palau Mornau in Barcelona.

even in op de start van het gedoogbeleid, in 1976 ingezet door Van Agt. Polak: “Indertijd gingen geruchten dat Van Agt eigenlijk tot algehele legalisatie wilde gaan, dus inclusief de achterdeur. Dat ging helaas niet door. Spijtig genoeg hebben regeringen in de jaren tachtig hun kans niet gegrepen.” Van Agt antwoordde dat Polak gelijk had: “Ja, ik wilde algehele legalisatie, maar ik kreeg onvoldoende steun, helaas vooral uit mijn eigen partij.”

Rationeler drugsbeleid Na Freek Polak betrad namens de Global Commission on Drug Policy de Noorse ex-

Grote autoriteit

minister Thorvald Stoltenberg het podi-

Een van die verstandige prominenten is

varingen die Polak met het Drugsbureau

um. Naast zijn werk voor deze commissie

Freek Polak, die door Van Agt “een grote

van de Verenigde Naties had gehad. Want,

die pleit voor een rationeler drugsbeleid,

autoriteit in de internationale drugsbe-

aldus Polak indertijd, hoe kon het dat de

maakte hij in eigen land naam door met

leidwereld” werd genoemd. Daarbij her-

VN zo tegen cannabis was, terwijl het can-

vergaande voorstellen op het gebied van

innerde de oud-premier ook aan de aan-

nabisgebruik in Nederland lager lag dan

drugs te komen. Stoltenberg: “In mijn land, waar vijf miljoen mensen wonen, vallen jaarlijks 200 tot 250 verkeersdoden. Daarom geven wij heel veel geld, tientallen miljoenen, uit om het verkeer veiliger te maken. Jaarlijks sterven ook 200 tot 250 mensen door drugsgebruik in mijn land. En daar sluiten wij onze ogen voor. Dat mag niet.”

Marijuana Reconsidered Een derde prijswinnaar, de befaamde Amerikaanse emeritus professor psychiatrie aan de Harvard Medical School, Lester Grinspoon, kon wegens gezondheidsproblemen helaas niet in Amsterdam aanwezig zijn, maar hij sprak via een eerder Van links naar rechts: Freek Polak, Thorvald Stoltenberg, Ben Dronkers, Dries van Agt.

44

opgenomen videogesprek de zaal toch toe. Grinspoon kreeg wereldfaam nadat in


achter dat die gevaren eigenlijk niet be-

Musea met een missie

stonden. Hij was na deze ontdekking een van de eersten die pleitte voor het medicinale gebruik van cannabis. Grinspoon sprak het publiek toe via een opgenomen interview met Ben Dronkers, waarin hij Dronkers bedankte voor de oprichting van de Sensi Seed Bank, die met deze zadenbank vele cannabissoorten van de ondergang redde. Daarin had hij groot gelijk, want Ben Dronkers is een visionair geweest, die met een aantal tijdgenoten de vooraanstaande rol van de Nederlandse cannabiswereld mogelijk heeft gemaakt. Tot slot spraken de deelnemers in een algehele discussie de hoop uit dat het ooit nog goed zal komen met het internationale drugsbeleid. Van Agt noemde Het portret van Freek Polak dat in het museum komt te hangen.

de huidige Nederlandse drugspolitiek van Opstelten en co “verwoestende nonsens”, en daar had de oude meester meer dan

1971 zijn boek ‘Marijuana Reconsidered’

gelijk aan. Het slotwoord was aan de Noor

uitkwam. Hij was van plan om een we-

Stoltenberg, die mede met het Breivik-

tenschappelijk werk over de gevaren van

drama in Noorwegen in het achterhoofd

cannabis te schrijven, want dat werd het

het publiek voorhield: “Geef nooit de hoop

grote publiek al tientallen jaren voorge-

op, want hoop is net zo belangrijk als het

houden, maar hij kwam er na onderzoek

leven zelf.”

Na de uitreiking van de Cannabis Culture Awards werd het subliem verbouwde Hash Marihuana & Hemp Museum in Amsterdam met een feestelijke receptie door oud-minister Hedy d’Ancona geopend. Naar eigen zeggen al sinds ze 22 jaar was op de hoogte van de “geneugten van cannabis”, toonde ze hart voor de zaak te hebben. Het museum, dat jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers trekt, biedt een unieke tentoonstelling over de ontwikkeling van de cannabisplant als duurzame grondstof voor industriële toepassingen, voedingsmiddelen, medicijnen en spirituele en recreatieve doeleinden. De collectie bestaat uit zeldzame voorwerpen die oprichter Ben Dronkers de afgelopen veertig jaar in de hele wereld verzamelde. Een must see!

Hash Marihuana & Hemp Museum Oudezijds Achterburgwal 147 Amsterdam www.hashmuseum.com

Ben Dronkers en zijn dochter Shiva onthullen een van de portretten.

45


360º ULTRA LIGHT HELI Over high gadgets gesproken: deze heb je vast ook nog niet: de allerlichtste 1-persoons helikopter ooit gebouwd: de 360º Ultra Light Heli Zero. Stel je eens voor dat we over een jaartje of vijf allemaal in zo’n Zero Helikopter zouden rondvliegen. Geen ¿les meer en je bent zo op de plek van bestemming. De Zero Helicopter is een concept van de vermaarde industrieel ontwerper Hector Del Amo, die voor elk vervoersprobleem een oplossing ontwerpt. Prijs: n.o.t.k.

www.behance.net/gallery/ZERO/2751045

Door: Mike de Leede // Beeld: MMP

NIET ROLPEN De meeste pennen hebben wel een klipje aan de bovenkant dat er voor zorgt dat de pen niet onverhoopt van tafel rolt. Deze, gegarandeerd niet van tafel rollende designpen van het Zweedse Slända is ontworpen door Gustavin Novation en oogt… wat sjieker en vreemder dan de aloude balpen. Hij staat uit zichzelf! Schever dan de toren van Pisa, maar hij staat! Nodig of zinvol? Nee, niet echt! Leuk hebbedingetje dan? Jazeker! Dit gadget schrijft nog opvallend lekker ook, ondanks die kegelvormige onderkant. Verkrijgbaar in diverse trendy kleuren. Prijs: nog niet bekend.

www.gustavinnovation.se

DE TIJD IN WOORDEN De Qlocktwo was er eerst in een wandklok verschijning. Daarna volgde een kleinere versie in de vorm van een tafelklok en wekker: de Qlocktwo Touch. En nu komt producent Biegert & Funk binnenkort met een stijlvol horloge, dat qua principe hetzelfde oogt. Maar dan compacter! De Qlocktwo W heeft een zwart display met 110 letters. Wanneer je op de zijknop drukt, lichten alleen bepaalde woorden op en wordt zo de tijd weergegeven. Een geheel nieuwe ervaring van klokkijken. Kloklezen eigenlijk. De horlogekast is rechthoekig, 35 x 35 x 7 mm groot en verkrijgbaar in een geborsteld roestvrijstalen of zwarte uitvoering. Voor de band kun je kiezen uit zwart leer of rubber. Dit polsgadget is verkrijgbaar vanaf najaar 2012. De prijs is nog onbekend.

www.qlocktwo.com

46


IPHONE FLESOPENER Eindelijk een nuttig gadget voor je iPhone: een bierÀesopener! Nu kennen we allemaal wel types die daarvoor helemaal geen speciale case nodig hebben. Die gewoon hun iPhone of GSM gebruiken. Of een aansteker. Een slipper. Of gewoon een blikje kopen. Of een Àes met draaidop. Maar voor al die mensen die hun iPhone echt liefhebben, personen die geen aansteker of vriendin hebben die dat trucje met haar gebit kan, daarvoor is deze Àesopener van Intoxicase dè oplossing! Er zit zelfs een gratis App bij! Zo kun je een logboek bijhouden van je drinkgelag en deze posten op je sociale netwerken. Via het dashboard kun je zelf checken in welke staat van dronkenschap je verkeert. En als het licht dan echt uitgaat, kun je via deze App de locatie van je auto of huis terugvinden. Of een taxi bellen. Geniet, maar Intoxicase dus met mate... Het wachten is nu op de jointrollende GSM. Prijs: $ 45.

www.intoxicase.com

KLEURRIJK DESIGN

MINI WALKMAN Ook dit is een absolute klassieker. Welke oudere jongere liep pakweg 20 jaar terug niet apentrots met zijn favoriete

cassettebandje

in zijn Walkman over het schoolplein? Sony ging echter razend snel met zijn tijd mee en komt in 2012 met de

gloednieuwe

MP3-uit-

voering van het aloude apparaat, in alle kleuren van de regenboog: de B170. Deze kleurrijke Walkman van slechts 28 gram is voorzien van een ‘one-touch boost’-knop, voor voller basgeluid. En afneembare clip waarmee je hem overal op kunt bevesBij de introductie van dit high-end dock zette Bang & Oluf-

tigen. De accu gaat 18 uur mee. En dankzij de ‘quick

sen destijds reeds een opvallend design statement neer. Het

charge’-functie houdt die het na slechts 3 minuten op-

inventieve apparaat heeft nog steeds niet in populariteit

laden al 90 minuten vol. Met de Zappin-functie kun je

ingeboet. Wat heet: deze markante speaker-dock voor je

heel snel naar nummers zoeken, zonder door menu’s of

IPad, IPhone, iPod, Pc en Mac is met voorsprong B&O’s po-

playlists te hoeven scrollen. Geen speciale software is

pulairste product! Om trendsettend te kunnen blijven in de

nodig om er muziek op te zetten; ‘drag & drop’ via Win-

voorhoede komt de vernieuwde BeoSound 8 op de markt in

dows Verkenner volstaat. Deze B170 kost: € 45 (met 2

talloze trendy kleuren, ter afwisseling van het aloude zwart

GB geheugen) of € 55 (4 GB).

en wit. Het geluid is wederom top! Prijs: € 980.

www.sony.nl www.bang-olufsen.com/beosound8

47


Def P

Die wietpas is gewoon geouwehoer allemaal Door: Arjan van Sorge

Op Cannabis Bevrijdingsdag (17 juni, Westerpark, Amsterdam) staan optredens van een paar oude bekenden gepland, zoals Def P en Beatbusters. Strakke ska met rap waarbij het puur genieten is. En bovendien een band die daar niet zomaar staat: iedereen houdt van een goede joint op z’n tijd en heeft hart voor de groene zaak. Ook Def P natuurlijk, ooit frontman van Osdorp Posse, nederhopformatie van het eerste uur.

(hiphop). Hij schrijft theaterstukken, boeken, verhalen en colums, maakt gra¿sche ontwerpen,

tekeningen

en

schilderijen.

“Maar ik treed wat minder op de laatste tijd en doe meer klussen aan huis, want ik ben pas vader geworden.”

Reden genoeg om weer eens een praatje

man Brood en Cypress Hill op het Highlife

te maken met Pascal Grif¿oen (42) oftewel

festival in Ahoy. Ja, dat waren nog eens

Def P. Highlife kent-ie uiteraard, hij heeft

tijden... Geen reden voor Def P om bij te

Osdorp Posse

er zelfs nog even colums voor geschreven,

pakken neer te zitten, zo speelt hij naast

Ja, we worden allemaal ouder... Zelfs de

voordat hij verhuisde naar zusterblad Es-

Beatbusters met Bl3nder (jazz), Howling

Osdorp Posse lijkt alweer lang geleden.

sensie. En in 1995 stond hij nog met Her-

Coyotes (rock ’n roll) en Onderhonden

“Soms mis ik het wel. Ik heb heel goede

48


tijden met ze gehad, veel lol en succes.

allemaal zo groot is geworden, en dat

aan het maken, ik was veel wiet aan het

Aan de andere kant zijn we bewust ge-

sommigen er echt een carrière van kun-

verkruimelen, en toen kwamen er zoveel

stopt. 20 jaar lang hebben we een in-

nen maken. Aan de andere kant denk

snot en tranen tevoorschijn, dat ik dacht,

tensieve stijl met volle kracht op de po-

ik, waar is die rauwheid van vroeger ge-

het komt van die wiet!”

dia gebracht, maar wat wij deden kan je

bleven? Veel ervan is poppy, gladjes en

niet meer doen als je 60 bent. Die power

inhoudsloos, en dat is nooit mijn smaak

waarmee we dat altijd gebracht hebben,

geweest. Maar het is daardoor ook zo

Geen betonhasj

dat is een jeugdige energie, dat hadden

breed geworden, dat iedereen binnen de

“Ik ben er op gaan letten en ik kwam er-

we hoog in het vaandel staan. Maar we

hiphop z’n eigen subgenre kan kiezen. En

achter dat als ik in het buitenland op va-

zijn allemaal 40+ geworden en de vraag

dat moet iedereen voor zichzelf weten.

kantie was, en ik niet blowde, dan was

was, hoe lang kunnen we dit nog volhou-

Zelf luister ik nog steeds naar die rauwe

ik ook niet verkouden. Kwam ik thuis en

den? En als we dan stoppen dan doen we

undergroundshit. Daar zit ook vaak de

stak ik een joint op, dan begon het met-

dat op een moment dat we nog wel met

meeste humor en bezieling in.”

een weer. Het blijkt dus dat ik een soort

volle kracht die show kunnen doen, en niet dat het half ingezakt is en dat men-

hooikoortsreactie heb op veel soorten wiet. Dan heb je de hele tijd rooie ogen

sen zeggen dat het vroeger toch wel beter

Alle Beatbusters blowen

was. Dat wilden we voor zijn. Dat is het

Humor en bezieling: zaken die langza-

maar wel lastig. Met hasj heb ik dat niet,

nadeel van jeugdige, krachtige muziek

merhand uit het gedoogbeleid voor wiet

sinds die tijd rook ik alleen af en toe een

maken... 20 jaar is een mooie tijd om dan

en hasj verdwenen lijken te zijn. “Veel

hasjjointje. Wiet neem ik alleen nog in

en een snotneus en zo. Niks ernstigs,

spacecakevorm tot me. Maar als ik op een

De rauwe undergoundshit heeft humor en bezieling.

feestje ben en ik ben dronken en iemand passt een wietjoint, dan denk ik ook fuck it! Ik rook verder geen speci¿eke soorten.

af te ronden en er een punt achter te zet-

toeristen denken dat hier alles mag op

Het liefst heb ik zachte hasj, omdat ik er

ten. Daarom doe ik nu meer met bandjes,

wietgebied en dat het een groot walhalla

een hekel aan heb om het eerst met een

en genres waarmee je het langer vol kunt

is, maar in werkelijkheid zijn ze zo aan

aansteker warm te maken. Dus niet van

houden. Ska, reggae, jazz, rock ’n roll:

het rommelen met die wetten en zo...

die betonhasj. Hoewel je daar soms ook

dat kun je nog steeds doen als je 80 bent.

voor- en achterdeur toestanden... Dat je

heel stoned van kan worden...”

Dan wordt er ook niet zo raar gekeken als

denkt, maak nou gewoon een keer een

je 40+ bent. Hiphop blijft toch een jonge-

duidelijk beleid. Ze zijn ook zo zichzelf

rencultuur, en als je dan mijn leeftijd hebt

aan het tegenwerken met allerlei logica

Wietpas

of nog ouder, dan vinden de jonge hiphop-

en verzinsels die tegen elkaar ingaan. Je

“De wietpas wordt één groot experiment

pers je al gauw een ouwe lul.”

mag het wel verkopen maar niet groot

natuurlijk. De toeristen gaan of gewoon

inkopen, je mag maar zoveel voorraad

een provincie verder rijden, of ze gaan aan

hebben. Ze maken het allemaal onnodig

de grens in het groot aankopen. Dan gaan

moeilijk en ingewikkeld. Terwijl, als ze het

er hele kofferbakken open. Mensen komen

Vooral voor jazzmuzikanten heeft hij waar-

voor alles en iedereen legaliseren, dan

toch wel aan hun wietje, op wat voor ma-

dering: “Ze luisteren echt naar elkaar, en

ben je van al het gezeik af. Het scheelt

nier dan ook. Ik denk dat het niet zoveel

als jij goed speelt vinden ze je te gek. Dat

ook criminaliteit. Je zou bijna denken dat

uitmaakt, behalve misschien iets minder

is een soort pure interesse die voorbijgaat

de reden waarom ze het niet doen, is om-

parkeeroverlast in de grensstreken. Het

aan hoe je er uitziet of waar je vandaan

dat ze er zelf in zitten of er een grote hap

is gewoon geouwehoer allemaal, wees blij

komt of hoe oud je bent. Dat vind ik mooi.

uit mee pakken op een of andere manier.

dat mensen vanuit het buitenland naar Ne-

Bij hiphop wordt er toch meer gekeken naar

Maar dat is puur speculatief... De wetten

derland komen om spullen te kopen! Het is

leeftijd en uiterlijk en dat soort dingen.

zijn in ieder geval behoorlijk krom en te-

goed voor de economie, en Nederland heeft

Rappers moeten vooral stoer zijn en kracht

genstrijdig. Alleen daarom al denk ik dat

al honderden jaren in hennep gehandeld.

uitstralen in hun videoclips, met allemaal

zo’n Cannabis Bevrijdingsfestival mensen

Maar nu ineens gaan ze moeilijk doen. Tou-

goud behangen en bitches eromheen en

toch wat bewuster kan maken. Het is so-

wen, vezels, zeilen: in de 17e eeuw hebben

dure auto’s. Dat vinden veel jongeren cool

wieso een leuk festival, vorige keer was

we halve schepen van hennep gemaakt!”

en dat willen ze graag uitstralen. Bij jazz

het heel gezellig. Lekker weer, en ieder-

heb je dat minder, dat is een andere cul-

een was in een opperbeste bui. Het fes-

tuur. Het gaat bij hiphop nog even duren

tival staat ook ergens voor, er werd ook

voordat het merendeel van de fans daar

gevraagd of je band hart voor de groene

ook zo volwassen naar kijkt...”

zaak heeft. En dat is bij ons zeker zo!

Te gek

www.defpenco.nl www.beatbusters.nl

Alle Beatbusters blowen. Reggae en ska:

Rauw

dat zit helemaal in die muziekcultuur verweven. En Àink ook! Ik rook nog steeds

“Rauwe hiphop wordt er bijna niet meer

op z’n tijd een hasjjointje. Vroeger ook

gemaakt; het wordt allemaal steeds glad-

wiet. Maar ik ben jarenlang chronisch

der en commerciëler. Dus af en toe gooien

verkouden geweest, en had me altijd af-

we met de Onderhonden weer een knup-

gevraagd hoe dat nou kan, want ik ben

pel in het hoenderhok. Aan de ene kant

hartstikke gezond voor de rest. Op een

vind ik het leuk voor die jongens dat het

gegeven moment was ik een spacecake

49


TERWIJL U BLOWT Door: Arjan van Sorge

BLOCKHEAD

NORTH ATLANTIC OSCILLATION

Interludes After Midnight

Fog Electric

(Ninja Tune)

(K Scope)

Manhattan, hiphop, rap. Maar Tony Si-

Overdonderend, groots en meeslepend:

mon aka Blockhead besloot al jong om in

de muur van geluid die het Schotse trio

plaats van te rappen toch meer de kant

North Atlantic Oscillation weet neer te zetten past eigenlijk

van het produceren van beats op te gaan. Met zijn vriend Aesop

niet op zoiets aards en kleins als het zilveren schijfje waar

Rock stond hij daarmee – zo’n tien jaar geleden – opeens in de

de enen en nullen van hun tweede album in zijn geperst. De

spotlichten. Dit is inmiddels alweer z’n vijfde album op het kwa-

gitaren galmen voluit, de synths zoemen en knetteren op tien,

liteitslabel Ninja Tune, en de hiphop is nog niet verdwenen maar

de drumcomputer levert een onbenullige doch lekker slepen-

is meer ¿lmisch, poppier en lichtzinniger geworden. Freaky zijn

de bijdrage en de zoete, van melancholie doortrokken zang

de twaalf tracks nog net niet, maar ze schuren er soms dicht

strijkt het hypnotiserende geluid helemaal glad. Psychedelisch

tegenaan. Blockhead weet juist gekte en goede ritmes op een

jazeker, met absurd dichtgesmeerde geluidsuitbarstingen van

gezellige manier te combineren.

hoog niveau, gelukkig afgewisseld met stemmige, aardse folky onderbrekingen. Pink Floyd 2.0, zoiets.

GABY MORENO

THE SAMUEL JACKSON FIVE

Illustrated Songs

The Samuel Jackson Five

(World Connection)

(Denovali Records)

De Guatemalteekse - maar in Los Ange-

De vijf mannen uit Oslo die samen SJ5

les woonachtige - Gaby Moreno bracht

vormen, zijn zeker niet bang voor een

vorig jaar al een van de betere door blues geïnspireerde al-

muziekstijltje meer of minder. Ze begonnen zo’n tien jaar

bums uit, en op haar tweede album zet ze die lijn voort. Wel

geleden als drum ’n bass ding, raakten verzeild in de prog-

komt ze wat vaker venijnig en soulvoller uit de hoek, en zijn

rocksferen maar leveren met het nieuwe album werk af dat

de blues en de vintage rhythm & blues nog meer verweven

knalt van de rockhormonen, zonder daarbij het ¿jnzinnige

met haar latin roots. Dat maakt het slurpende blauwe geluid

van pop en de spitsvondige diepten van postrock uit het oog

net wat meer sprankelend en springerig, zodat uiteindelijk een

te verliezen. Een allegaartje kortom, met schitterend gitaar-

prima te genieten cocktail ontstaat. Zwierig, melancholiek, op

werk, een alomtegenwoordige positieve instelling en bizarre,

het romantische af – maar toch met scherpte, diepte en een

maar lange tijd bijblijvende liedjes. Een ouderwets degelijk

zekere hitsige broeierigheid.

geluidsavontuur dus, met verrassende nieuwe inzichten en adembenemende gebeurtenissen.

MASHA QRELLA

VIBRAVOID

Analogies

Gravity Zero

(Morr Music)

(Sulatron Records)

Met eenvoudige, kaal georkestreerde en tot op het bot uitgeklede liedjes kun je prima een toestand van verhoogd bewustzijn bereiken. Dat valt af te leiden uit het effect van de dromerige, doordachte en toch simpel klinkende liedjes van de Berlijnse muzikante Masha Qrella, kind van een Russische natuurkundige en Duitse slaapkundige. In slaap sussen doet ze je niet met haar mooie dromerijen, maar je naar een ander en dieper niveau brengen zeker. Op een uiterst relaxt ritme, met duidelijk gestelde gitaarlijntjes, minimale maar doeltreffende bas en zwoel stemgeluid pakt Masha de luisteraar al snel in. Gewoon heerlijk over je heen laten gaan.

50

Woohoohoo bzzzt vrrrrrmmm! Daarmee is eigenlijk alles al gezegd over het ongetwijfeld meest trippy en psychedelische album van dit jaar. Drie dopeheads uit Dusseldorf vormen naar eigen zeggen de Europese nummer 1 psychedelische en acidrock band sinds 1997, en ehm ja, dat zou zomaar eens helemaal kunnen. Je hoeft het niet te geloven maar zet deze cd op en je vind jezelf dagen later een paar planeten verder terug – zeker weten. OK, de teksten van de Duitsers hebben de diepgang van een amoebe, maar in het alles verzengende, vernietigende en verterende geluid van deze tripmachine maakt dat eigenlijk helemaal geen zak meer uit.Fokprogramma’s in dierentuinen

Steeds meer dieren in Europese dierentuinen zitten in een fokprogramma. Er wordt in zorgvuldig overleg gezamenlijk gefokt, zodat men nieuwe dieren niet langer uit het wild hoeft te halen. Bovendien kweken de dierentuinen een reservepool van dieren die dreigen uit te sterven, zodat ze eventueel terug geplaatst kunnen worden in de natuur. Door: Marian Henderson

allemaal in een fokprogramma. De dieren planten zich uiterst langzaam en moeizaam voort. Het vrouwtje is maar 12 uur per jaar ontvankelijk, de dieren zijn erg kieskeurig

Vroeger bood de dierentuin vooral een

ropese dierentuinen en kunnen eventueel

in hun partnerkeuze en hebben weinig sek-

collectie van vreemde diersoorten die de

later teruggeplaatst worden. De dieren

suele interesse. Er is zelfs pandaporno ont-

bezoeker nog nooit in het echt had ge-

en hun nakomelingen blijven overigens

wikkeld om de dieren te laten zien hoe het

zien. Tegenwoordig is de rol van de die-

eigendom van de Filippijnse regering. Te-

eigenlijk ook al weer moet, en ook om ze

rentuin verschoven. Het gaat niet alleen

rugplaatsing is voor sommige diersoorten

enigszins te prikkelen. Het lijkt een beetje

om het tonen van vreemde beesten, maar

goed mogelijk. Bij hoefdieren levert dat

te werken, maar gelukkig is er inmiddels

vooral om educatie en voorlichting. We

meestal weinig problemen op. We heb-

ook een spermabank in China.

willen meer weten dan de naam van het

ben Antilopen en Moorgazelles gefokt, die

dier. Mensen worden bewust gemaakt

vervolgens zijn uitgezet in Senegal. Maar

van de leefwijze en problematiek van be-

dan moet de situatie natuurlijk gunstig

In China is inmiddels een spermabank voor panda’s.

Reservepopulatie De dierentuinen in Europa zijn verenigd in de EAZA, de Europese vereniging van

paalde diersoorten, zoals bejaging, terri-

zijn. Als dieren bejaagd worden, of als

dierentuinen. Ze werken samen aan het

toriumverlies en klimaatverandering. De

hun oorspronkelijke habitat is aangetast,

opbouwen van een reservepopulatie van

beesten worden tegenwoordig niet langer

dan is het niet mogelijk. En sommige dier-

bedreigde dieren. Door dit met onderlinge

afzonderlijk in hokken gehouden, maar

soorten lenen zich er niet goed voor. Het

uitwisseling te doen wordt inteelt zoveel

waar mogelijk op grote vlaktes tezamen

is bijvoorbeeld moeilijk bij grote katten,

mogelijk voorkomen. Men houdt de gege-

met de dieren waarmee ze in de vrije na-

die van hun moeder moeten leren jagen.”

vens van de dieren bij, zodat bloedlijnen

tuur ook het territorium delen.

Behoud van dieren

duidelijk worden en men kan zien welke

Succesverhaal

ziekten het dier heeft gehad of erfelijk gezien kan krijgen. Het is een soort van

Een succesverhaal betreft het Prezwalski-

stamboek. Een stapje verder gaat het EEP.

Ook spelen dierentuinen en belangrijke rol

paard. In 1968 was dit kittige paardje van

Dieren met een EEP zitten in het European

in het behoud van dieren die dreigen uit te

de Mongoolse steppe verdwenen. Er leef-

Endangered Species programma. Door se-

sterven. Soms gebeurt dat door ze in de

den nog slechts 13 in gevangenschap. Door

lectief te fokken krijgt men dieren die zo

dierentuin te laten paren, soms met be-

streng geselecteerde fok in dierentuinen is

min mogelijk verwant zijn. Elke diersoort

hulp van de reageerbuis, en soms wordt er

dit dier niet uitgestorven. Inmiddels leven

heeft een eigen coördinator, die contact

op locatie samengewerkt met de plaatse-

er weer honderden exemplaren in het oor-

onderhoudt met alle betrokken dierentui-

lijke bevolking om beschermingsprogram-

spronkelijke leefgebied. Als je bedenkt dat

nen (300 in 30 Europese landen), zodat

ma’s op te zetten. Lex Noordermeer van

40% van de wilde dieren met uitsterven

duidelijk is welke dieren beschikbaar zijn

Blijdorp in Rotterdam: “Door fokprogram-

wordt bedreigd en 1 op de 5 zoogdieren in

en aan welke dieren behoefte is. Zo’n co-

ma’s krijg je een back-up voor dieren in

gevaar is, dan besef je het belang van een

ordinator kan overal in Europa zitten. In

het wild. Zo hebben wij bijvoorbeeld vier

ingreep van buitenaf. Zo is het bijvoorbeeld

het piepkleine dierenparkje in Wissel werkt

stelletjes van het Filippijnse Wrattenzwijn

vijf voor twaalf voor de reuzenpanda. In het

bijvoorbeeld Bernard Holdijk, die zich spe-

geïmporteerd vanuit de Filippijnen, omdat

wild zijn er wereldwijd nog maar 1600 van

ciaal bezighoudt met de belangen van het

het daar dreigde uit te sterven. Inmiddels

deze dieren over. Niet meer dan het aantal

Pinchéaapje. Hij inventariseert de stand

zijn er bij ons 43 exemplaren geboren. De

inwoners van een klein gehucht. In Europe-

van zaken bij alle betrokken dierentuinen,

zwijnen zijn verspreid over een aantal Eu-

se dierentuinen leven vijf panda’s. Die zitten

zodat hij weet waar behoefte is aan de fok

52


van dit aapje. De dieren die een EEP heb-

met haar partner Eric. Ze werd geruild met

zegt Noordermeer. “We hebben gelukkig

ben, worden indien nodig overgeplaatst

Olinka uit Wenen, die vorig jaar het ijsbeer-

een goed systeem, waarbij we alle dieren

naar andere dierentuinen. Daar wordt geen

tje Vicks op de wereld zette. Maar ook in

op een lijst plaatsen, zodat andere dieren-

geld mee verdiend. Alleen de reiskosten

Wenen kan Tania niet blijven, want ze staat

tuinen ze als het ware kunnen uitkiezen.

worden betaald door de ontvangende die-

weer op de nominatie om doorgeplaatst

Het komt ook voor dat met een bepaalde

rentuin. Het resultaat is een druk interna-

te worden naar München. En Orang Oetan

diersoort een tijd niet wordt gefokt, omdat

tionaal veetransport, dat uitmondt in een

Mota werd na dertig jaar in Artis te hebben

we geen plek voor jongen hebben. Maar

gezonde populatie. Zo heeft bijvoorbeeld

gewoond in het kader van een fokprogram-

bij een volwaardig dierenleven hoort ook

olifantsbul Alexander uit Blijdorp onder

ma verplaatst naar Madrid. Wordt er in der-

voortplanting. Dieren hebben in een die-

meer seksuele diensten verricht in Mün-

gelijke gevallen nog wel naar het belang van

rentuin niets te doen. Daarom verrijken we

chen, Amersfoort en Antwerpen.

het individuele dier gekeken? Noordermeer:

hun leven door voedsel op een manier aan

“Natuurlijk is dit geen leuk proces, verhui-

te bieden zodat ze er zelf iets voor moe-

zing is een belasting voor de dieren. Maar

ten doen. Maar de beste gedragsverrijking

het belang van de soort heeft bij dergelijke

is natuurlijk het krijgen van jongen. Som-

Maar hoe gunstig is dit kwartetspel met

keuzes toch voorrang. Met een jong ijsbeer-

mige groepen functioneren ook beter als

levende beesten voor de dieren zelf? IJs-

tje trekken we bezoekers en bij hun kun-

er jongen worden geboren. Bovendien is

beer Tania uit Blijdorp moest bijvoorbeeld

nen we ons verhaal kwijt over de ijsbeer die

het natuurlijk plezierig als die jonge dieren

verhuizen omdat zij geen jong voortbracht

ernstig te lijden heeft onder de opwarming

bezoekers trekken. Daarom worden er in-

van de aarde. Die belangstelling wekken we

derdaad dieren geboren, die het uiteinde-

voor de goede zaak.”

lijk niet zullen halen. Vaak zijn mannetjes

Kwartetspel

het ‘surplus’, ze gaan vechten en verstoren

Heet hangijzer

de rust in de kudde. Dan euthanaseren we deze dieren, zo klinkt dat minder erg, en

En wat gebeurt er eigenlijk met dieren die

voeren we ze op aan de roofdieren, dan

‘over’ zijn? Dat kunnen bijvoorbeeld man-

hebben ze toch hun nut. We gaan niet zover

netjes zijn, terwijl men vrouwtjes nodig

als in Denemarken, waar ze rustig een giraf

heeft, of dieren die te oud zijn om nog

bij de leeuwen gooien. Dat zou in Neder-

mee te fokken. “Dat is een heet hangijzer”,

land op grote protesten stuiten. Terwijl dat toch de natuur is. Mensen idealiseren de natuur, maar die is in werkelijkheid keihard. Wij doen er alles aan om te voldoen aan de behoeften van de dieren, en daarbij is hun natuurlijk gedrag onze leidraad. Zo gek hebben dieren in een dierentuin het niet.”

53


De hennepwortel deel 2

De kwaal bij de wortel aanpakken Door: Kali Mist

Al in de oudheid was bekend dat in de nederige cannabiswortel opmerkelijke geneeskrachtige eigenschappen schuilgaan. Hoewel het onderzoek naar cannabis als medicijn de laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen, is de cannabiswortel pas kort geleden herontdekt als een bijzonder effectief medicijn dat helpt bij een breed scala aan gezondheidsproblemen.

gevestigd aan de rand van het Sierra Nevada gebergte in de VS. De productrange van Hemp-Eaze™ bestaat uit een reeks organische crèmes, lotions en balsems die volgens getuigenissen van gebruikers de symptomen van verschillende aandoenin-

Bij een onderzoek dat in 2008 werd uitge-

THC, en dat is goed nieuws voor de legale

gen zoals eczeem, psoriasis, ¿bromyalgie

voerd aan de Universiteit van Leiden, wer-

status van medicijnen op basis van de hen-

en artritis verlichten. Behalve deze voor

den de actieve bestanddelen van hennep-

nepwortel. Ook vond ze aanwijzingen dat

uitwendig gebruik ontwikkelde producten

wortels met verschillende oplosmiddelen

extracten van hennepwortel een positief

is er ook een badproduct beschikbaar dat

geëxtraheerd. De resulterende substantie

effect hebben op de gevreesde staphylo-

helpt bij algemene pijnklachten en zeer

bleek een mengsel te bevatten van lipiden,

coccen infecties, die tot nog toe nauwelijks

verzachtend werkt. Ook is er een spray

suikers en enkele andere stoffen. Hoewel

zijn te bestrijden. Hoewel de onderzoeks-

voor huisdieren, die verlichting geeft bij

de onderzoekers erkennen dat door de ge-

resultaten niet eenduidig waren, leverden

pijn, huidirritaties en zelfs bindvliesweef-

volgde procedure verschillende bestandde-

ze voldoende aanknopingspunten op voor

selontsteking (conjunctivitis). Het belang-

len verloren waren gegaan, ontdekten ze

toekomstige studies die hopelijk meer licht

rijkste ingrediënt van al deze producten is

wel de aanwezigheid van een glycoside, een

werpen op deze zaak.

hennepwortel, waaraan vele andere natuurlijke ingrediënten zijn toegevoegd, zo-

soort organische molecuul die helpt gifstoffen in het lichaam onschadelijk te maken

als moederkruid, hyssop en smeerwortel.

door deze chemisch te binden, waardoor ze

Huisdieren

inactief worden. Dergelijke moleculen wor-

Er zijn tegenwoordig nauwelijks hennep-

den ook wel inhibitors genoemd. Volgens

wortelproducten op de markt. Een van de

Helende kracht

Blair Van Pelt, de (Amerikaanse) studente

uitzonderingen is Hemp-Eaze™, ontwik-

Darcy Stoddard maakte kennis met de

die verantwoordelijk was voor het Leidse

keld door Darcy Stoddard van de Tierra

helende kracht van cannabiswortels toen

onderzoek, bevat de hennepwortel geen

Sol Farm, een klein familiebedrijf dat is

veertien jaar geleden bij een valpartij tegelijkertijd haar enkel uit de kom schoot en bijna 10 centimeter van haar onderbeen versplinterde, waarbij spieren en zenuwen aan Àarden werden gescheurd. Stoddard: “Een jaar nadat ik hiervoor was geopereerd was mijn enkel nog steeds opgezwollen. Ik had continu pijn, kon niet langer dan vijf minuten lopen en had nauwelijks nog gevoel in mijn voet. Het enige perspectief dat de dokter me kon bieden was dat ik maar met een stok moest leren lopen en cortisone moest nemen tegen de zwelling! Ik zag dat niet zitten, want cortisone wordt in verband gebracht met kanker. Zoals velen in deze tijd was ik mijn vertrouwen in de moderne medische wetenschap allang verloren. Ik ben heel wat mensen tegengekomen die te lijden hebben gehad van verkeerde diagnoses en schadelijke medicijnen. Mensen die er genoeg van hebben te lijden en op zoek gaan naar meer natuurlijke manieren om van hun ziektes te

Microscopische dwarsdoorsnede van een hennepwortel.

54

genezen en kwalen te voorkomen.”


Traditionele kruidengeneeskunde

daan met vrijwilligers uit het hele land.

effectief zijn bij het verlichten van spier-

We boden het artritispatiënten aan, che-

en gewrichtspijn, stijfheid en spasticiteit.

Op dat moment bestudeerde Stoddard al

mopatiënten, mensen met oude en verse

Al blijft de exacte mengverhouding een

meer dan dertig jaar de traditionele krui-

wonden. Iedereen rapporteerde dat onze

bedrijfsgeheim, Stoddard lijkt anderen uit

dengeneeskunde. Ze gebruikte die kennis

zalf hielp; pijnlijk littekenweefsel, gebro-

te nodigen zelf aan het experimenteren

al jaren door met de medicinale kruiden uit

ken tenen, psoriasis en ¿bromyalgie. Ik

te slaan door de gebruikte negen kruiden

haar tuin zalf te maken voor allerlei kwaal-

genas geïnfecteerde tatoo’s, het ‘restless

op haar website te vermelden. Naast hen-

tjes en pijntjes in haar familie. Nu de medi-

leg syndrome’ (ook wel bekend als het

nepwortel zijn dat lavendel, lobelia, hys-

sche wetenschap haar voet zo’n beetje had

Wittmaack–Ekbom syndroom) en meer.

sop, klis, moederkruid, smeerwortel, mir-

opgegeven besloot ze uit te zoeken welke

Iemand vertelde me dat de zalf binnen

re gomhars, salie en Californische myrte

kruiden ze zou kunnen gebruiken om haar

een uur luieruitslag had verholpen!”

(een soort laurier). Als basis voor de zalf wordt bijenwas gebruikt, dat over antisep-

eigen verwonding te genezen. “Ik begon met enkele bewezen kruiden zoals smeer-

tische eigenschappen beschikt.

wortel. Smeerwortel werkt goed bij het op-

Experimenteren

bouwen en versterken van spieren en bij

Voor degenen die zelf willen experimen-

het genezen van wonden en botbreuken.

teren met het maken van hun eigen hen-

Erkenning

Ook salie is altijd al een eerste keus ge-

nepwortelextract zijn er online recepten

Als het onderzoek naar de hennepplant

weest omdat het een krachtig kruid is dat

te vinden. Een recente bron beschrijft het

zich met de huidige snelheid blijft ontwik-

helpt spieren te kalmeren. Terwijl ik bezig

in kleine stukjes breken van de wortel-

kelen, zullen ongetwijfeld anderen net als

was een formule te bedenken voor een zalf

massa, waarna die in een pan met een

Hemp-Eaze™ met producten komen die

sprak ik met Bonnie Metcalf, de eigenares

3:1 mengsel van water en olie 12-14 uur

deze intrigerende wortel de erkenning ge-

van de Yuba County Cannabis Coalition. Ze

moet sudderen. Het is belangrijk water

ven die ze verdient. Er bestaan opmerkelij-

vroeg me of ik ooit cannabiswortel had ge-

toe te voegen zodra het mengsel begint

ke overeenkomsten tussen de beschrijvin-

bruikt. Ze had gelezen dat cannabiswortel

in te dikken. Dit is een effectieve me-

gen over het belang van de hennepwortel

zwellingen en pijn vermindert. Ik was ge-

thode om de actieve ingrediënten in olie

voor de kruidengeneeskunde, waar en

lijk geïntrigeerd. Op zoek naar informatie ontdekte ik dat de stengels, bloemen, zaden en bladeren van de cannabisplant gigantisch veel aandacht hadden gekregen, maar dat er tot nog toe vrijwel niets was gepubliceerd over de wortels!”

Historische bronnen Veel van de informatie die Stoddard vond verwees naar historische bronnen. Zo ontdekte ze bijvoorbeeld oude recepten uit de Appalachen tegen artritis en pijn waarin hennepwortel was verwerkt. Ze besloot als experiment hennepwortel toe te voegen aan een mengsel van negen verschillende kruiden met een bewezen werking. De resultaten verbijsterden haar. “De zalf verzachtte de pijn vrijwel onmiddellijk. Na amper twee maanden was de zwelling

Darcy Stoddard

verdwenen en was de pijn nog verder af-

te extraheren zonder ze te ‘bakken’. Het

wanneer die ook werden geschreven. De

genomen. Binnen een jaar kon ik mijn en-

mengsel wordt vervolgens gezeefd en be-

eerste onderzoeken wijzen er sterk op dat

kel weer volledig bewegen en had ik tot in

vroren; de olie wordt vervolgens van het

er een krachtig medicijn schuilgaat in de

mijn tenen het gevoel weer terug, en ook

ijs afgegoten waar het op is blijven liggen,

aarde die deze prachtige plant van voe-

was de zenuwpijn verdwenen! Mijn fami-

en wordt samen met bijenwas geleidelijk

ding voorziet, en we zouden kortzichtig

lie en vrienden waren zo verrast over mijn

opgewarmd totdat het op kamertempera-

zijn als we het potentieel daarvan nog lan-

ontdekking dat ze de zalf ook wilden pro-

tuur de gewenste dikte heeft bereikt.

ger zouden negeren. Er is een toepassing

beren. Mensen lieten weten dat het hielp

voor elk deel van de cannabisplant, en al

tegen artritis en pijnlijke spieren, eczeem

Er kan ook met verschillende andere in-

deze vormen van gebruik zijn de laatste

en rosacea gordelroos.”

grediënten

geëxperimenteerd,

jaren met toenemende intensiteit onder-

zowel tijdens het koken in het water-olie

zocht. In dit stadium is onze kennis over

Enthousiaste gebruikers drongen er bij

mengsel – waaraan kruiden als salie of

cannabis zo groot dat het bijna belachelijk

Stoddard op aan haar product commer-

kaneel kunnen worden toegevoegd – als

overkomt dat we het gigantische poten-

cieel op de markt te brengen. “Omdat

tijdens het uiteindelijke mengstadium met

tieel van de mysterieuze wortel niet wat

ik er zeker van wilde zijn dat al die ex-

bijenwas, waarvoor extracten en essenti-

dieper hebben onderzocht.

perimenten geen toevalstreffers waren,

ele oliën meer zijn aan te raden. Dit re-

heb ik drie jaar lang marketingtests ge-

cept zou bij uitwendig gebruik bijzonder

worden

www.hemp-eaze.com

55


Logboek VOC mei 2012

Free at last? Foto’s: Gonzo Media

De vlag kon uit op 23 april, de dag dat het meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog na achttien maanden en negen dagen over haar eigen benen struikelde. Grote vraag: zijn we nu ook van de wereldvreemde wietpas en de bezopen besloten club af?

Wat is het VOC? Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod is een onafhankelijke, niet-commerciële koepelorganisatie van alle individuen en organisaties in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Sinds 2008 strijden we voor rechtvaardig en rationeel cannabisbeleid en tegen betutteling, symboolpolitiek en repressie. Meer informatie: www.voc-nederland.org twitter.com/#!/vocnederland

De politieke redactie van NRC/Handels-

VOC bij Smoke Out

blad vatte de situatie kort en krachtig

De dag voordat Blonde Greet wegliep uit

samen: ‘Geef een populist macht – en

het Catshuis, kwamen zo’n 700 cannabis-

als die macht hem teveel wordt, wordt

liefhebbers uit binnen- en buitenland sa-

hij vanzelf een pyromaan. Die les van

men in Amsterdam voor een 420 Smoke

het kabinet-Rutte zal lang nagalmen.’ Op

Out protest tegen de wietpas en tegen dis-

de VOC mailinglist brak onmiddellijk een

criminatie. Uiteraard waren er veel VOC-

levendige discussie uit over de gevolgen

ers bij de Stopera, onder wie de kersverse

van de kabinetsval voor de wietpas en de

voorzitter van de Stichting VOC, Henk Pon-

andere knotsgekke kabinetsplannen voor

cin, oprichter van het Cannabis College.

Tik op de vingers

cannabis en coffeeshops. Duidelijk is dat

Complimenten

‘Coffeeshop-

Op het moment van dit schrijven is de uit-

de race nog lang niet gelopen is, maar

nieuws’ Lunk, initiatiefnemer en drijvende

spraak in het kort geding tegen de Staat

dat de kans op uit- en afstel van de on-

kracht achter de Smoke Out. De VOC-site

der Nederlanden over de wietpas nog

zinnige en onnodige maatregelen aan de

bracht dezelfde avond een fotoreportage,

niet bekend. Maar ook als die ongunstig

voordeur een stuk groter is geworden.

die een aardig commentaar opleverde van

uitvalt, hoeven we niet te wanhopen: in

Wil je toegevoegd worden aan de VOC

een Duitse deelnemer: ‘Ons betoging was

Maastricht zijn de messen geslepen voor

mailinglist, stuur dan een mailtje naar

toch niet voor niets. Immers is de regering

nieuwe juridische procedures. En dan is er

joep@voc-nederland.org.

de volgende dag gefaald.’

ook nog het zeer kritische advies van het

Henk Poncin op de Smoke Out

56

voor

Peter


DC Lama gaat weer het Cannabis Bevrijdingsfestival presenteren

Agenda: 1-3 juni: Mind Altering Science conferentie 2012, Amsterdam. Organisatie: Stichting OPEN. 17 juni: Vierde editie Cannabis Bevrijdingsdag, Westerpark, Amsterdam. 14.00 – 22.00 uur. Gratis toegang. Organisatie: VOC.

van het door u genoemde doeleinde om

lende documentaire De Achterdeur. Nu er

coffeeshops beter beheersbaar te maken.”

nieuwe verkiezingen komen gaan we voor de vierde keer een Cannabis Tribunaal orga-

Grote bedreigingen Ondanks al dit goede nieuws is het nog

niseren; de ervaring leert dat politici in campagnetijd wél willen komen, zelfs om het onzinnige cannabisverbod te verdedigen.

veel te vroeg om te concluderen dat de strijd gestreden is. Drie grote bedreigin-

Maar eerst is het tijd om feest te vieren. Op

gen voor cannabisland zijn nog niet afge-

zondag 17 juni zetten we het Amsterdamse

wend: de zogenaamde growshopwet, die

Westerpark op stelten, tijdens de vierde

“handelingen ter voorbereiding of ver-

Cannabis Bevrijdingsdag. Elders lees je

College Bescherming Persoonsgegevens

gemakkelijking van illegale hennepteelt”

meer over het grootste cannabis cultuur-

(CBP) over de plannen van Opstelten. Dit

verbiedt, het maximale THC-percentage

festival van Nederland, met dit jaar een

advies dateert van 18 april, drie dagen

van vijftien procent en het zogenaamde

aantal heel bijzondere verrassingen. Dus:

voor het klappen van het Catshuisberaad,

afstandscriterium voor coffeeshops nabij

komt allen, de toegang is gratis en a splen-

en is een keiharde tik op de vingers van

scholen. De lobbywerkgroep van de VOC

did time is guaranteed for all… Wil je Àyers

de

minister

heeft inmiddels een stevige routine op-

en posters helpen verspreiden, stuur dan

van Veiligheid en Justitie. Een fragment:

gebouwd in het informeren van politici;

een mailtje naar info@voc-nederland.org

“In uw begeleidende brief bij de aanwij-

Twitter blijkt daarbij een medium met

en wij sturen je een set. Wil je als onder-

zing wordt opgemerkt dat coffeeshops

ongekende mogelijkheden. De werkgroep

nemer Cannabis Bevrijdingsdag ondersteu-

besloten clubs worden met het oog op

vergadert soms meerdere keren per week

nen, bestel dan de speciale CBD2012 lange

het beter beheersbaar maken van de cof-

via Skype en wordt bijgestaan door een

vloei met tips: www.voc-nederland.org/

feeshops. Hiermee is echter onvoldoende

aantal zeer deskundige specialisten. We

voc-vloei/ Tot 17 juni in het Westerpark!

onderbouwd dat de inmenging in de per-

doen er alles aan om onze boodschap door

soonlijke levenssfeer van de betrokkenen

te laten klinken bij alle desicion makers en

(als gevolg van de beoogde verwerking

stakeholders: Cannabis? Niet criminalise-

van hun persoonsgegevens) noodzakelijk

ren, maar reguleren!

(inmiddels

demissionaire)

is in het belang van de in artikel 8 EVRM genoemde doelen. Tevens blijkt uit uw begeleidende brief niet dat is beoordeeld

Nieuwe verkiezingen

of de door de aanwijzing voorgeschreven

De VOC bestaat nu bijna drie en een half

verwerking van persoonsgegevens voldoet

jaar en is actiever dan ooit tevoren. Tiental-

aan het proportionaliteits- en subsidia-

len journalisten, uit binnen- en buitenland

riteitsbeginsel. Zo blijkt niet dat andere,

weten ons te vinden, we werken samen met

voor de betrokkenen minder ingrijpende,

verschillende documentairemakers, onder

methoden zijn onderzocht ter bereiking

wie Steven Kompier, maker van de onthul-

De lobbywerkgroep van het VOC: Joep Oomen, Myranda Bruin, Marc Josemans, Derrick Bergman. Hun boodschap: Cannabis? Niet criminaliseren, maar reguleren!

57


Mara Salvatrucha (MS13)

Door: Feije Wieringa // Foto: Hijos de la Guerra

De naam duikt de laatste tijd steeds vaker op in het nieuws: Mara Salvatrucha ofwel MS 13. Het gaat hier niet om een VWUDN JHRUJDQLVHHUGH PLVGDDGRUJDQLVDWLH ]RDOV GH PDI¿D RI Cosa Nostra, maar om een gang die uit verschillende kleine groepen bestaat en die als los zand aan elkaar hangen. Van origine is het een Midden-Amerikaans fenomeen, maar de laatste jaren duikt de groepering ook op in veel Amerikaanse steden. Zelfs in Europa is al activiteit gemeld die aan MS 13 wordt toegeschreven.

v van MS 13 heeft de sterkste het voor het zeggen. Wisselingen van de wach wacht komen nogal eens voor en daarbij wordt niet op een lijk meer of minder gekeken.

Angst aanjagen De leden van de diverse cellen zijn meest-

De laatste schattingen over het ledenaantal

Straathoek in Los Angeles

dateren van zo’n jaar geleden en toen zou

Veel van deze Latino’s kwamen later in de

en bonzen van boven de zestig, zoals bij

het om ruim 100.000 aanhangers gaan.

VS terecht. Meestal illegaal. Ze bleven on-

de maf¿a en andere strak georganiseer-

Gezien de boomende publiciteit die als een

derling sterk verbonden, en ergens in de

de misdaadorganisaties, zoek je er ver-

vliegwiel werkt, zou het niemand verbazen

jaren tachtig ontstond op een straathoek in

geefs. Geweld op straat is een populaire

als dat getal inmiddels verdubbeld is. Maar

Los Angeles MS 13. Het tekent het schijn-

manier om de schrik er bij tegenstanders

het blijft gissen: de organisatie van zo’n

bare losse systeem dat wordt gehanteerd.

en gewone burgers in te houden. Angst

semi-zelfstandige gang houdt heus geen

Jongeren richten een bende op om zichzelf

aanjagen betekent macht verwerven en

ledenadministratie bij.

tegen andere gangs te beschermen. Maar

daar zijn ze uitstekend in geslaagd. Het

door hun harde aanpak en meedogenloze

is niet ongebruikelijk dat er tijdens onder-

rituelen wonnen ze snel terrein en dus ook

linge vuurgevechten geen rekening wordt

gezag. Het getal 13 wijst naar het num-

gehouden met een toevallige passant die

Armoede is vaak een aanleiding om in de cri-

mer van de straat waar de bende zich voor

de pech heeft in de vuurlinie te lopen. In

minaliteit te gaan. Niet zo gek dus dat de

het eerst manifesteerde, anderen zien in

sommige wijken zijn de Mara’s machtiger

basis voor MS 13 in verschillende landen ligt

het getal 13 een verwijzing naar de duivel.

dan de politie, zodat er no go areas ont-

waar armoe troef is. Vooral de landen waarin

Dat laatste lijkt onwaarschijnlijk. Dan zou

staan. Er zijn wijken die ze helemaal in

militair geweld voorkwam, zoals bijvoorbeeld

666 een logischer getal zijn geweest. MS

handen hebben: wie er naar binnen wil,

El Salvador, bleken uitstekende kweekvijvers

13 breidde zich uit tot in Canada. De ben-

moet zelfs tol betalen. En dan heb je nog

voor gangs. Het begon in de jaren zestig

des gingen vaak onderling met elkaar op

geen garantie om er ongeschonden uit te

met de zogenoemde schoolmaras. Maras is

de vuist (of erger), want tussen de noorde-

komen. Maar van die tol worden ze na-

de naam voor de gevechten die de scholen

lijken en de Latino’s boterde het aanvanke-

tuurlijk niet rijk, dus moeten er andere

onderling hielden. Dit gebeurde meer uit

lijk niet echt. Maar in grotere zaken blijven

bronnen worden aangeboord, zoals vrou-

stoerheid en verveling dan om er rijk van

ze wel partners in crime. Met het groeien

wenhandel, wapenhandel, drugshandel,

te worden. Maar langzamerhand werden de

van MS 13 groeide ook de hiërarchie: daar-

mensensmokkel en afpersing. Het gebrui-

scholieren ook bedreven in het omgaan met

bij gaat het niet om familiaire (maf¿a) of

kelijke onderwereldrepertoire dus. Dat

wapens, en vormden ze misdaadbendes.

tribale (Chinezen) banden. Bij de gangs

geweld centraal staat mag blijken uit de

Armoede

58

al erg jong: tussen de 7 en 30 jaar. Dons


naam. ‘Mara’ is de afkorting van een soort

die beruchte ontgroening, de ‘jumping in’.

bewijzen loopt als een trein. De FBI schrijft

mier die zijn territorium met geweld ver-

Een kort maar bijzonder heftig ritueel dat

op haar site dat met name het extreme ge-

overt en daarbij alles wat in de weg staat

soms fataal aÀoopt voor het aspirant lid.

weld steeds zorgwekkender wordt. Met ter-

vernietigt. ‘Salva’ staat voor El Salvador

De nieuweling moet op de grond gaan lig-

roristen en Mexicaanse kartels hebben ze

en ‘Trucha’ betekent opletten.

gen en wordt vervolgens door 13 (!) col-

gemeen dat ze veel van hun daden ¿lmen

lega’s in elkaar getrapt en geslagen. Hij

en op het internet zetten. Dat is niet al-

mag alleen zijn geslachtsdelen en gezicht

leen intimiderend, maar heeft ook een aan-

beschermen. Dat gaat heel hardhandig en

zuigende werking op gangsters in de dop.

Vergeleken met de grote syndicaten en de

de ¿lmpjes die op het net circuleren zijn

Zelfs in Nederland. Zo werd pasgeleden

kartels is de Mara Salvatrucha een betrek-

niet echt leuk om naar te kijken. Als het

bekend dat op een school in Den Bosch dit

kelijk jonge organisatie, die nauwelijks

‘slachtoffer’ zich verdedigt of gaat staan is

inwijdingsritueel plaatsvindt. Een groepje

tradities kent. Maar dat hebben de leden

er geen pardon en wordt het hele ritueel

kinderen slaat een kind 13 seconden in el-

opgelost door tekens en gebruiken van col-

herhaald. Soms wordt er zelfs als toela-

kaar en verplicht het vervolgens om iets te

lega-gangsters binnen hun cultuur te inte-

tingseis gesteld dat men een in ongenade

stelen. Niet dat Nederland nu ook al zucht

greren en er een eigen draai aan te geven.

gevallen bendelid moet vermoorden.

onder de Mara Salvatrucha, maar het is

Rituelen

een veeg teken dat zo’n obscure organisa-

Elk lid dat ertoe doet draagt bijvoorbeeld een tattoo. Vaak zijn dat de letters M of

tie zo populair wordt door het gebruik en

MS. Aan het lettertype van een tattoo kun-

FBI

nen kenners zien bij welke cel dit lid hoort.

Inmiddels staat MS 13 hoog op de priori-

van geweld. Vast staat dat we nog veel van

Bijzonder is de tattoo in de vorm van een

teitenlijst van de FBI. Volgens hun rappor-

deze ‘losgeslagen’ bende zullen horen.

traan. Een traan staat voor een moord. Dus

tage opereren de bendes in minstens 42

hoe meer tranen op de huid, hoe meedo-

staten en het aantal bendeleden in Ame-

genlozer de man die er in zit.

rika wordt op zo’n 10.000 geschat. Ook meldt de FBI dat ze zeer actief zijn op het

Graffiti

gebied van moord, verkrachting, inbraken met geweld, ontvoeringen en nog veel

Met graf¿ti worden de wijken en straten

meer activiteiten, waarin de rode draad het

aangemerkt. Hún wijken en straten. Groe-

toepassen van excessief geweld is. Tevens

ten gebeurt door je hand met twee vin-

zijn ze inmiddels actief op een wat minder

gers naar beneden te laten wijzen. Sym-

gewelddadige, maar wel lucratieve markt:

bool voor de hoorns die aan satan worden

die van de vervalsingen. Vooral de handel

toegeschreven. En dan is er natuurlijk nog

in werkvergunningen en valse identiteits-

uitbundig etaleren van hele grove vormen

Hijos de la Guerra In 2007 verscheen Hijos de la Guerra, een zeer indrukwekkende documentaire over de Mara Salvatrucha. In deze film van Alexandre Fuchs vertellen de oprichters van de bende, inmiddels respectabele gezinshoofden, over het ontstaan van de bende in El Salvador. Ook komen andere oud-leden, deskundigen en crimininaliteitsbestrijders aan het woord.

59


Sneek Heerenveen

Amsterdam Soest

Den Haag

Arnhem


Sneek

Heerenveen

Koffie / Theehuis Esara Singel 65 8601 AH Sneek

Coffeeshop Dizzy Duck Gedempte Molenwijk 4a-1 8442 BG Heerenveen

Den Haag

Amsterdam

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

D&L Govert Flinckstraat 323 1074CB Amsterdam

Soest

Arnhem

Koffiesjop Hacas Koninginnelaan 25 3762 DA Soest

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem


Verboden terrein Door: Karel Michiels

Tenzij de rechtbank er in laatste instantie toch nog anders over beslist heeft, zijn buitenlanders sinds 1 mei niet meer welkom in de coffeeshops van Maastricht en elders in het zuiden van Nederland. Tot groot verdriet van deze Belgische correspondent.

Regeldrift Ik ben de shop altijd trouw gebleven. Het was de eerste plaats in Nederland ooit (!)

Mijn Amsterdamse vrienden doen wel

heel gericht op shoppen en consumeren,

waar ik een vijftal jaar geleden mijn ID

eens lacherig over Tilburg en Maastricht.

en ik kan het weten want mijn vrouw en

moest tonen. Ik deed het met de glimlach.

Ze kunnen zich nauwelijks voorstellen dat

ik doen er gewoon aan mee. Lekker (vers,

Een tijdje later werden mijn gegevens ge-

ik ook daar, in het diepe zuiden van Neder-

gezond en biologisch) eten bij V&D. Een

registreerd in een computer, met de be-

land, graag een jointje mag blowen, liefst

uurtje snuffelen in het aanbod van De

lofte dat de informatie 72 uur later verwij-

op een gezellige locatie. In Maastricht is

Slegte. Een paar nieuwe schoenen, of een

derd zou worden. Ook een primeur in het

dat voor mij jaar en dag Cool Runnings

broek, zoals ik ze bij ons nergens kan vin-

land waar de regeldrift nu onlosmakelijk

geweest, aan de Brusselsestraat, ooit ei-

den. Als we dan toch moeten winkelen,

verbonden lijkt met de War on Soft Drugs

gendom van een vriend die even gek was

dan bij voorkeur in Maastricht.

van minister Opstelten. Ik liet begaan, van nature niet paranoïde ingesteld en (ik

op reggae als ik, en dat is ook de erfenis die hij daar heeft nagelaten. Er klinkt

Maar de meute in de straten (ja, ik zit er

geef het toe) niet echt zorgvuldig met de

bijna altijd reggae of dancehall in Cool

zelf bij) wordt me soms teveel. In mijn

verspreiding van mijn gegevens. Maar ik

Runnings, voor mij al reden genoeg om

ogen kopen alle andere mensen alleen

vertrouwde de mensen van Cool Runnings

er even te gaan chillen. Ik zou er waar-

maar rommel en junkfood. Ik kan het ge-

wel. Geen enkele reden om aan te nemen

schijnlijk ook een theetje gaan drinken als

woon niet aanzien, het eeuwige vreten,

dat zij de informatie van hun klanten op

ik er niet kon blowen, toch zolang er op

zuipen, kopen en paraderen. Op een week-

enige wijze zouden misbruiken.

het Vrijthof geen reggaebrasserie is.

dag bovendien! Moet er dan niemand meer werken? (En ik dan?) Werklozen hebben

Maar vanaf nu is Cool Runnings dus ver-

toch geen geld om te verkwisten? (Maar

boden terrein voor mij. Tenzij die vier ad-

wel tijd zat natuurlijk.) En¿n, alle anderen

vocaten van de Maastrichtse coffeeshops

Dat chillen heb ik wel nodig, want het cen-

zijn materialisten met oogkleppen en ik

(onder wie André Beckers) in extremis ge-

trum van Maastricht is natuurlijk gewoon

ben de enige bewuste mens op straat: dat

lijk hebben gekregen van de rechter. Vol-

de hoer van Babylon, zoals alle stadscen-

gevoel. Als ik dat voel opkomen, is het tijd

gens de berichten vertegenwoordigen ze

tra tegenwoordig. De activiteit is er ge-

om naar Cool Runnings te gaan.

ook ‘buitenlanders die protesteren tegen

Hoer van Babylon

62


discriminatie’ (mij is niks gevraagd), klan-

sumeren, want die drug veroorzaakt zoals

ten die zich zorgen maken om de schen-

we allemaal weten totaal geen overlast.

ding van hun privacy (minder naïef dan ik)

Ik heb nog nooit wiet meegenomen naar

en een deel van het coffeeshoppersoneel,

België. Ik parkeer de auto altijd netjes op

waarvan naar schatting 80% (360 men-

een betaalde plaats. Ik loop niet met een

sen) werkloos zal worden.

joint op straat, en ook niet als een halve zombie. In een gezonde maatschappij word je berispt of desnoods gestraft als je

Zieke maatschappij

overlast veroorzaakt. In een zieke maat-

Zullen wij nu nog even vaak en graag naar

schappij bepaalt de overheid preventief

Maastricht gaan? Ik betwijfel het. Net die

wie overlast veroorzaakt, bij voorkeur een

combinatie van toffe winkels en coole cof-

minderheid die weinig sympathie geniet bij

feeshops was ons ding daar, zoals in Am-

de rest van de bevolking. Ooit waren dat

sterdam. Voor de meeste andere Belgen

joden, en homo’s, en hippies. Vandaag zijn

is er geen probleem: zij ploffen gewoon

het (in Nederland) buitenlanders en drug-

neer op stoelen in cafés, tearooms, bras-

gebruikers. Ik hoor thuis in beide catego-

series en restaurants. Alcohol kan je in

rieën. Hoe lang zal ik nog van jullie land

Maastricht nog altijd naar hartenlust con-

kunnen houden? (Barst in snikken uit.)

Groenboek voor Amsterdamse politici

we reguleren, des te beter, want tegen beter weten in het verbod handhaven kost veel opsporingscapaciteit, creëert een hoge marktprijs en stimuleert daarmee grootschalige

In het vorige nummer lazen jullie een mooie reportage van Wernard Bruining over de invoering van de wietpas. Wernard ging de straat op in Amsterdam en Hoofddorp en vroeg daar verschillende blowers hoe zij denken over die wietpas.

illegale teelt. Wat erger is, handhaven van

Maar daar liet Wernard het niet bij. Hij

In het hoofdstuk over de economische ef-

Wernard meldt desgevraagd dat hij veel po-

maakte op basis van deze reportage een uit-

fecten van de wietpas schrijft Wernard: ‘Je

sitieve reacties op zijn Groenboek ontving:

gebreid rapport over de verwoestende effec-

kunt op je vingers natellen dat als de cof-

“Eén van de reacties was van de voorzitter

ten van de invoering van de wietpas. Dit do-

feeshops voor toeristen verboden worden

van de VVD-fractie. Hij meldde het totaal

cument, dat hij Groenboek als titel meegaf,

dit negatieve gevolgen zal hebben voor de

niet eens te zijn met het kabinetsbeleid dat

stuurde hij vervolgens naar burgemeester

bezoekersaantallen. Amsterdam wordt jaar-

door zijn eigen minister Opstelten wordt ge-

Van der Laan, alle wethouders en leden van

lijks bezocht door ruim 20 miljoen toeristen.

voerd!” Dat geeft de burger weer moed.

de Amsterdamse gemeenteraad, alsmede

Dat zijn 16,5 miljoen dagtoeristen en 4,5

de diverse stadsdelen in de hoofdstad. In

miljoen mensen die er overnachten. Al die

Je kunt het Groenboek via de site van de

de inleiding meldde Wernard: ‘Als voormalig

toeristen besteden samen jaarlijks 5 miljard

VOC downloaden: www.voc-nederland.org

eigenaar van de eerste coffeeshop in Am-

euro. Als Amsterdam door invoering van de

sterdam, de Mellow Yellow (1973-1978) heb

wietpas een minder liberaal imago krijgt, en

ik de stad zien opleven door de coffeeshops

daardoor slechts 10% minder toeristen zou

en het toerisme. Met de naderende wietpas

ontvangen, kost dat de stad 500 miljoen per

en de toenemende bewustzijnsvernauwing

jaar, dat is een miljard euro minder inkom-

in Nederland voel ik mij verplicht een waar-

sten iedere twee jaar!’

sociaal achterhaalde wetgeving zorgt voor een alsmaar dalend wederzijds respect en vertrouwen tussen overheid en burgers.”

schuwend geluid te laten horen.Vandaar dit Groenboek, ik wens U veel leesplezier.’

Negatieve gevolgen

Einde aan War on Cannabis Na een analyse van de vergrijzing onder de voorstanders van het cannabisverbod,

In het Groenboek komt een aantal men-

concludeert Wernard: “De War on Cannabis

sen uit de cannabiswereld aan het woord

heeft zijn langste tijd gehad. De voorstan-

en in beeld: consumenten uit binnen- en

ders van een verbod zijn op leeftijd en dat

buitenland, personeel van coffeeshops en

worden er ieder jaar minder. We leven in

coffeeshopondernemer Michael Veling. Cen-

een overgangsperiode die eindigt met een

trale vraag: wat vinden zij van de wietpas?

of andere vorm van regulering. Hoe eerder

63


Boemklatsch

Meer dan beuken Door: Arjan van Sorge

Is het een band, is het een DJ, is het een MC? Nee, het is het partycollectief Boemklatsch. Een zestal uit Utrecht dat zonder blikken of blozen de garantie geeft dat het dak eraf gaat.

we een andere sound hebben, vandaar dat mixalbum. Dit maken wij, dit draaien

Ze kregen zojuist te horen dat BMKLTSCH

Nieuw

Records op het Exit festival in Servië de-

Vorig jaar wisten de Boemklatschers niet

¿nitief de programmering van een van de

helemaal meer wat ze nou deden, en gin-

podia gaat doen. Een hele eer, maar ook

gen ze weg bij hun management. Dat is nu

een hoop werk, en daar ontbreekt het toch

anders volgens Michiel: “We hebben toen

Motivatie

al niet aan bij de groep bestaande uit drie

de tijd genomen om te bedenken hoe we

“We waren best wel op. We draaiden veel,

DJ’s, een VJ, MC en manager. Ze hebben

alles zelf zouden gaan doen. Wie zijn we,

we zijn met z’n allen een intensieve groep

ook net het mixalbum Equalizer uit, en zijn

wat vinden we leuk - even stilstaan en

- feesten, losgaan, discussiëren - en als je

wij, dit vinden we tof en kun je ook verwachten tijdens de Equalizershow.”

dat elke week drie keer doet... Daar komt

We proberen de glazen muur tussen de artiesten en het publiek te doorbreken.

bij dat het management ons een kant op wilde sturen waar wij ons niet helemaal ¿jn bij voelden. Meer optredens, een nog commerciëlere pro¿lering. Maar dat wil-

bezig met een show onder dezelfde naam.

kijken waar we nu weer met volle over-

den we helemaal niet! En dan duurt het

Promotie, optredens, en al het andere werk

gave voor gaan. Het bleek iets anders te

een tijdje voor je nieuwe motivatie en

gaat ook gewoon door natuurlijk. Toch ma-

zijn dan wat we daarvoor deden, het ont-

energie krijgt. We zijn ondertussen wel

ken MC Atactic (Dharmen Nokhai) en DJ/

wikkelde zich naar een andere sound. Als

wat dingen blijven doen, maar op een

producer Mike Mago (Michiel Thomassen)

we dat willen neerzetten met een nieuwe

laag pitje.” Dharmen: “We zijn nu wat

graag even tijd vrij voor Highlife.

show, dan moeten we ook laten zien dat

selectiever, we wilden ons niet laten be-

64


op Equalizer, waar eigen remixes en reworks van tracks op staan, gemixt met deels bekende artiesten die ze persoonlijk kennen of die bij Boemklatsch Records zitten.

Samen feesten Van de vriendengroep is volgens Michiel iedereen wat meer gespecialiseerd in iets anders: “Ikzelf draai meer rustige, melodieuze ouwe house, Cas zit meer in de postdubstep, Sjam doet meer techno. Maar het heeft allemaal raakvlakken met elkaar, met wat smaakverschillen. We maken geen uiteenvallende set met muziek die van hot naar her gaat, we willen het wel in een mooie lijn neerzetten.” “En we proberen invloeden door optredens die ons niet zo

avond, maar we willen ook andere muziek

de glazen muur tussen de artiesten en het

goed lagen. Nu hebben we het meer zelf

draaien. Er zit meer in het vat dan alleen

publiek te doorbreken,” zegt Dharmen, ‘en

voor het kiezen en hebben we een nieuwe

maar dat harde beuken.” Dharmen: “We

samen met mensen te partyen.” Michiel:

sound die ons motiveert.”

merken zelfs dat we soms met die nieuwe

“We geven nog steeds de garantie dat het

sound hogere energielevels halen tijdens

losgaat. Maar wel feesten zodat wij er ook

optredens; het kan dus ook met een iets

op losgaan. Dat wij het ook tof vinden, en

genuanceerder geluid.”

dus met z’n allen feesten.”

leen als laatste set van een feestje om

Check

www.boemklatsch.nl www.bmkltschrcrds.com

de boel aan gort te knallen, maar boek

Michiel: “Melodieuzer, met meer lijn in de

ons ook omdat we muzikaal interessant

set. We zijn weer zo geestdriftig over de

kunnen zijn. “Want dat zijn we, en dat is

muziek die we draaien dat we elkaar weer

ook waarom we soms momenten hadden

enthousiast maken; hee, hij heeft dit en dit

waarop we dachten, staan we weer hier

gecheckt, dan heb je weer die uitdaging

het dak eraf te blazen aan het eind van de

naar elkaar toe.” Dat plezier is ook te horen

Muzikaal interessant De mix-cd wil volgens Michiel ook nog iets anders zeggen: boek ons niet al-

65


MC Atactic

Liefst de betere Kush soorten Door: Arjan van Sorge

Als je het over de combinatie Boemklatsch en blowen hebt, kom je automatisch uit bij MC Atactic oftewel Dharmen Nokhai. Een liefhebber en kenner: “Ik rook het liefst goede wietsoorten, zoals Kush. De smaak daarvan vind ik het lekkerst, en eigenlijk ook de uitwerking.”

klaarliggen, dat is wel heel ¿jn. Twee jaar geleden was ik in Los Angeles, en daar groeit alles in de zon, in de buitenlucht, in de open aarde. Dat is toch wel een andere soort wiet

“De meeste jongens van Boemklatsch blo-

gen zijn van bepaalde wietsoorten. Om te

dan hier. Dat merk je: het is net iets soepe-

wen als ik erbij ben; ik moet altijd extra

kijken wat het beste bij mij past en wat ik

ler, het heeft niet zo’n scherp randje, geen

hasj of wiet meenemen! Ik ben zelf een

het lekkerst vind smaken. Dan kom ik toch

branderig gevoel. Dat had ik niet verwacht.

fervent blower, dagelijks. Het liefst wiet.

uit op de betere Kush soorten.”

Ik kom uit Nederland, ben hier geboren en getogen, en ik dacht dat wij Nederlanders de

Vroeger heb ik net zoals veel jochies van 16 van alles geblowd, van bananenschillen

koningen van de wietwereld waren, maar ik

tot kof¿ebonen, maar nu ben ik echt wel

Koningen van de wiet

van de hele natuurlijke wietsoorten. Het

“Er zijn een paar goede coffeeshops in

nooit geproefd heb. Zo mooi en lekker en na-

liefst pure soorten, en geen gekke dingen.”

Utrecht, een van de beste is Het Grasje. Je

tuurlijk! Het glijdt gewoon je keel in.”

heb daar echt dingen gerookt die ik hier nog

hebt De Boot natuurlijk, de woonboot van

Killerjoint

waaraf wiet wordt verkocht, dat is ook een heel goede coffeeshop met lekkere wietsoor-

“Waar we nu ons kantoor en studio heb-

ten. Maar ik ken wat jongens bij Het Grasje

ben is softdrugs een graag geziene gast, en

en die hebben altijd het goede zakje voor me

www.soundcloud.com/s-h-t www.facebook.com/StrictlyHeavy www.twitter.com/StrictlyHeavy www.boemklatsch.nl

daar sluit ik me bij aan. Ik rook het liefst goede wietsoorten, zoals Kush. De smaak daarvan vind ik het lekkerst, en eigenlijk ook de uitwerking. Ik ben 31 en ik blow al m’n hele leven, dus ik ben wat dat betreft Àink verzadigd. Ik ga ook niet meer voor de knock-outjoint, de killerjoint, zodat ik op de bank zit en niks meer kan uitvoeren. Ik rook nu liefst een lekker jointje dat goed smaakt en dat goed valt, waardoor ik de hele dag nog productief kan zijn. Voor m’n werk in een sneakerwinkel blow ik nooit, ik doe het eigenlijk alleen maar na zessen. Dat is wel een soort grens die ik heb gesteld.”

Voor het optreden “In het weekend is dat natuurlijk anders. Ik rook zelfs eigenlijk liever eerst een jointje voordat ik ga optreden. We komen met een bus met zes man erin, de hele tijd is er geouwehoerd, en dan neem ik vaak voor het optreden net even een momentje voor mezelf en dan rook ik een jointje. Dan ben ik toch weer wat geaard. Dat is meer het effect wat het nu op me heeft; ik zit niet meer lamlendig op de bank niks te doen. Daar ben ik zwaar op tegen zelfs. Dat was met andere wiet ja, en dat heeft me zeker gepusht om uit te zoeken wat de uitwerkin-

66

Ik rook nu liefst een lekker jointje dat goed smaakt en goed valt, waardoor ik de hele dag nog productief kan zijn.


Open: ma t/m vr 10.00 - 18.00 zaterdag 10.00 - 16.00

Tel. 045 - 5211541 Fax. 045 - 5281086

Wijngaardsweg 34 b/c 6412 PJ Heerlen Industrieterrein De Koumen Groothandel in kweekmaterialen


68


Spetterend cannabisfestival Foto: Ilja Keizer / Wikimedia

Op 17 juni vindt voor de vierde keer de Cannabis Bevrijdingsdag plaats. In het Westerpark in Amsterdam wordt dan wederom een spetterend cannabisfestival georganiseerd, met veel muziek, sprekers, een hennepmarkt en een Cannabis Filmfestival. DJ Isis is een van de sprekers, en zal het festival ook met een dampende DJ-set afsluiten.

dertig jaar actie voor legalisering van cannabis. Bij het 25-jarig bestaan van de Vliegende Hollander in 2008 publiceerde hij het geweldige boek ‘Wegens bommelding een uurtje gesloten’. Andere sprekers zijn Di-

Isis wordt beschouwd als één van de eerste

heim van. Doede kweekt zonder lampen

mitri Breeuwer en Jo Smeets. Dimitri is van

vrouwelijke pioniers van de elektronische

volledig biologisch in een zelf gebouwde

de Cannabis Consumentenbond WeSmoke,

dansmuziek. Als 100% Isis verwierf ze al

kas achter zijn huis. Dat doet hij open

die vorig jaar is opgericht. Die bond telt

op jeugdige leeftijd faam. In de zomer van

en bloot, dus wordt hij hard aangepakt

nu al meer dan 6000 leden. Ze rijden in

2006 kortte ze haar naam af tot DJ Isis. In

door justitie en de Nederlandse Staat. De

een camper langs coffeeshops in heel Ne-

2010 werd ze nachtburgemeester van Am-

documentaire Nederwiet is ook te zien

derland om informatie te verspreiden en

sterdam, een functie die ze tot begin dit

op het Cannabis Filmfestival, in de grote

coffeeshops te certi¿ceren. Jo Smeets is

jaar bekleedde. Een andere bekende act

¿lmtent op het festivalterrein.

van de Stichting Belangenbehartiging Coffeeshoppersoneel Nederland. Jo werkt voor

die zal optreden, Def P & the Beatbusters, komt elders in dit nummer aan bod. Latin

een coffeeshop in Maastricht en probeert

Quarter is de eerste Britse band op dit fes-

Theo Buissink

tival. En Spirals, een indie gitaarband uit

Speciale aandacht voor Theo Buissink.

gen de afbraak van het coffeeshopbeleid en

Nederland, staan na een succesvol optre-

Theo is oprichter van coffeeshop de Vlie-

voor het behoud van banen in de sector.

den in 2011 nu weer op het podium.

gende Hollander en headshop de Tevreden Rookster in Groningen. Hij voert al zo’n

zoveel mogelijk collega’s te mobiliseren te-

www.cannabisbevrijdingsdag.nl

Reggae Natuurlijk komt reggae ook ruimschoots aan bod. De Rotterdamse roots reggae formatie One World Band heeft haar sporen in het live circuit ruimschoots verdiend. Ze worden aangevuld met ‘Low Budgetarian’ Ruben aka Lama, voor vaste bezoekers geen onbekende. Deep roots rock reggae zonder fratsen, bij voorkeur te genieten met some herb. Vaste gast is ook het King Shiloh Soundsystem, die de hele dag irie reggae en dub verzorgt, dit jaar in een extra grote dub lounge op het veld. Verder draaien DJ Skunkstar (een Oostenrijkse drum & bass / jungle DJ) en zijn kompaan DJ Dubious Brother (aka Lama) tussen de acts op het hoofdpodium.

Doede de Jong Tussen de muziek door zullen ook enige sprekers het podium betreden. Onder hen Doede de Jong uit Appelscha. Sinds de documentaire Nederwiet (2011) is Doede de bekendste wietkweker van Nederland. Al veertig jaar is cannabis zijn lust en zijn leven, en daar maakt hij geen ge-

69


Anti-held Dante De bekende game-serie Devil May Cry, Devil May Cry 2 en Devil May Cry 3: Dante’s Awakening Special Edition is nu voor het eerst samen in één box geremastered en inclusief vele extra’s uitgekomen. De speciale box bevat de drie originele JDPHV LQ KLJK GH¿QLWLRQ

krachten te bestrijden en de mensheid te redden van de ondergang. Devil May Cry 2 verscheen in 2003. Dit deel focust op Dante en zijn duivelse en bijzonder lenige partner Lucia. Samen proberen ze een gevaarlijke machtswellusteling te stoppen. Devil May Cry 3: Dante’s Awakening Special Edition is de de¿nitieve versie van Devil May Cry 3. Inclusief vele verbeteringen, zoals de mogelijkheid om ook in de huid te kruipen van Dante’s tweelingbroer Vergil, en de toevoeging van de Bloody Palace Mode en Turbo Mode.

Met in de hoofdrol natuurlijk Dante, één

over de top actie van bad boy en ultieme

van de meest iconische videogame-ka-

anti-held Dante. Hij is de zoon van een

rakters van het laatste decennium. Devil

menselijke moeder en een duivelse va-

May Cry debuteerde in 2001 en drukte

der genaamd Sparda. Als half mens, half

meteen zijn stempel op het actiegenre.

demoon dankt Dante zijn vaardigheden

De game veroverde de harten van gamers

en krachten aan demonen uit de oudheid.

wereldwijd dankzij de uiterst stijlvolle

Hij doet er alles aan om kwaadaardige

Belangrijkste kenmerken: De

iconische,

demonische

actieheld

keert terug – Speel als Dante, een van de meest iconische videogame-karakters van het laatste decennium. Verbeterde visuals – Fantastische, gotische actie volledig geremastered in HD, met verbeterde textures en widescreen ondersteuning. Vele extra’s – De box bevat veel nieuwe content, voor zowel de fans van het eerste uur als nieuwkomers. Verdien Trophies en Achievements – Behaal nieuwe doelen en geniet van een extra drijfveer om de adembenemende actie van Devil May Cry nogmaals te beleven.

70


Geschenk uit de hemel Door: Richard Tuinstra

Het lijkt er op dat met het stijgen van de temperatuur het QLYHDX YDQ GH JHPLGGHOGH ELRVFRRS¿OP HYHQUHGLJ RPODDJ gaat. Ook dit jaar is daar geen uitzondering op. Voor de ZDW VHULHX]HUH ¿OP ]XOOHQ ZH ZHHU WRW KHW QDMDDU PRHWHQ wachten. De zomermaanden zullen wederom gedomineerd ZRUGHQ GRRU $PHULNDDQVH VXSHUKHOGHQ¿OPV

zens. Bovendien zouden deze wezens wel eens antwoorden kunnen geven over het ontstaan van de mensheid. Op de plaats van bestemming gaat het echter al snel mis en begint een lugubere strijd op leven en

namelijk op de proppen met de science ¿c-

dood. En die link met Alien? Scott glimlacht

tion ¿lm Prometheus. Dat op zich verklaart

minzaam als hij voor de zoveelste keer die

nog niet de hype, maar als we verklap-

vraag voorgeschoteld krijgt: “Ja, ik beloof

pen dat deze ¿lm een overduidelijke link

dat ze iets met elkaar te maken hebben. Je

heeft met zijn klassieker Alien (1979), dan

moet wel tot het laatste kwartier wachten

wordt het misschien wat duidelijker. Al ja-

voordat dat duidelijk wordt.”

renlang gingen er geruchten dat Scott een nieuwe Alien ¿lm wilde maken. Scott legt uit waarom hij dat uiteindelijk niet deed:

3D

“Kijk, toen ik Alien maakte wilde ik zo wei-

Met een enorm getalenteerde groep ac-

nig mogelijk laten zien van het wezen. Dat

teurs onder leiding van Michael Fassbender,

maakte het alleen maar enger en myste-

Noomi Rapace en Charlize Theron, en een

rieuzer. Maar met elke nieuwe ¿lm kregen

overdaad aan special effects, zijn kosten

we steeds meer te zien, zoveel dat het uit-

nog moeite gespaard om de ¿lm in 3D in

eindelijk niemand meer bang kon maken

de bioscoop te krijgen. Het resultaat mag

en het een parodie van zichzelf werd. Pas

er zijn. Het is een visueel overweldigende

nu is de tijd rijp om weer een ¿lm in de

en angstaanjagende ¿lm geworden die een

trant van Alien te maken.”

ware hommage is aan de originele Alien ¿lm. En wat Ridley Scott betreft; hij heeft

De titanenstrijd tussen de twee grootste Amerikaanse stripuitgevers (DC en Marvel) zal zich opnieuw op het ¿lmdoek afspelen.

Mysterieuze planeet

Marvel zet groot in met The Avengers, waar

Prometheus is de naam van het ruimte-

de vele stripfanatici al jaren kwijlend op

schip waarin een aantal astronauten op

hebben gewacht. Alle superhelden van Iron

zoek gaat naar een mysterieuze planeet.

Man tot Captain America zullen in deze ¿lm

Op aarde zijn namelijk zeer oude rotste-

te bewonderen zijn. Tegen deze numerieke

keningen ontdekt, die een kaart van een

overmacht weet DC maar één superheld in

afgelegen zonnestelsel laten zien. De kaart

het veld te brengen. Maar natuurlijk is Bat-

lijkt het bewijs te zijn dat de aarde lang

man zeker niet de minste. Regisseur Chris-

geleden bezocht is door buitenaardse we-

nu zijn zinnen gezet op een andere klassieker uit zijn lange carière: Blade Runner. Ook daar zien we nu al naar uit.

Prometheus Regisseur: Ridley Scott Met: Michael Fassbender, Noomi Rapace en Charlize Theron 31 mei in de Nederlandse bioscopen

topher Nolan sluit zijn succesvolle trilogie af met The Dark Knight Rises. Na het tragische overlijden van Heath Ledger is er geen plaats meer voor de Joker als aarstvijand. Of dat gevolgen heeft voor het succes van de ¿lm zullen we moeten afwachten.

Alien Desondanks is er een ¿lm die bovenaan de lijst staat waar het gaat om hooggespannen verwachtingen. De reden daarvoor bestaat uit twee woorden: Ridley Scott. De alweer 74-jaar oude Britse regisseur komt

71


1

Royal Queen Seed Store Damstraat 46 1012 JM Amsterdam Haarlemmerstraat 30 1013 ER Amsterdam www.royalqueenseeds.com 2e prijs Haze Bio Amnesia Haze

2

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag 2e prijs Bio Chocolope/Skunkberry

ff

ee

sho

Du

Co

3

p Dizz

y

4

m

a ra

e nta Se

Gr

o

w

4

Amaranta Seeds/Growshop Amaranta www.amarantaseeds.nl 1e prijs Bio Amarant Dwarf 1e prijs Haze Hydro Silver Haze 3e prijs Hydro Critical

d

4

a

m

sh

nt

o p C re

A

esh

s

f

fe

er

Co

Coffeeshop Cremers

s

3 Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 1e prijs Hydro Northern Lights

ueen Seed

ck

a

lQ

St

Ro y

2

o re

1

op Amar

a

ZADEN

COFFEESHOP

GROWSHOP/GROOTHANDEL


WINNAAR HIGHLIFE CUP 2011 MET AMNESIA HAZE

fe

es

5 Coffeeshop ’t Bunkertje

er

Co f

t je

5

hop

’t B u

nk

Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 1e prijs Haze Bio Amnesia Haze

f

ee

sho

Gu

Cof

na

6

p Gun

a

6

Coffeeshop Guna Guna Sint Janstraat 31A 5401 BA Uden 1e prijs Hasj Kashmir 7

7

Co

ff

ee

or

Kosbor s s h o p Ko

b

Maastricht 3e prijs Haze Hydro Amnesia Haze


Door: Feije Wieringa

Wij zijn maar wij zijn niet geschift

Complot

Tim Krabbé

Chris Ryan

(Prometheus)

(De Boekerij)

Op 20 april 1999 schoten Eric Harris en Dylan Klebold 14 men-

Ryan werd wereldberoemd toen hij als

sen en zichzelf dood op Columbine High School in Colorado. Er

lid van de SAS tijdens de Eerste Golf-

is veel over geschreven en ook ¿lms bleven niet uit. Krabbé

oorlog als enige van acht gevangenen

had nog steeds vraagtekens en worstelde zich door tiendui-

uit Irak wist te ontsnappen. Zijn col-

zenden pagina's vrijgegeven materiaal om achter het waarom

lega Andy McNab, eveneens schrijver,

te komen. De schaker Krabbé deed waarin hij uitblinkt: analy-

werd later door de Irakezen vrijgela-

seren. Het boek begint met een exact verslag, van minuut tot

ten. Drie van de acht overleefden het

minuut, van de schietpartij. Beklemmend. Daarna reconstru-

niet. Zowel McNab als Ryan hebben

eert Krabbé wat eraan vooraf ging. Dat is nogal wat. Uit de

een

dagboeken van de daders en uit beelden op het net blijkt dat

geschreven. Dat doet Ryan beter dan

ze eigenlijk niet zo gek waren als je

McNab. Complot is nummer 16. Cen-

voor zo'n slachting zou moeten we-

traal staat Chet Freeman, die invalide

zen. Naarmate je verder leest, lijken

wordt na een mislukte actie in Servië

de daders normaler. Maar langzaam

(denderend beschreven!). Per ongeluk raakt hij later betrokken

kantelt het beeld. En Krabbé con-

bij het aÀuisteren van de Britse premier. Het explosieve materiaal

cludeert: twee totaal verschillende

maakt hem een doelwit van veiligheidsdiensten. Tien jaar later

jongens die precies de rampzalige

neemt de zaak een onvoorziene wending en wordt het boek grim-

combinatie

die

mig. Ryan is realistisch genoeg om ook sympathieke personages

massamoord wilde en daar zijn ei-

op te offeren. Daarmee is hij een buitenbeentje in het genre.

gen dood voor over had, en eentje

Heeft Ryan een soort sleutelroman geschreven? Die vlotte Britse

die dood wilde en daar massamoord

(ex-)premier heeft wel veel gemeen met Tony Blair. Faction of

voor over had. Een verontrustend

¿ction? Dat die vraag opduikt, pleit voor de kwaliteit. Tot het mo-

boek en excellent in elkaar gezet.

ment van de uitbundige ¿nale kan dit boek zich meten met het

vormden.

Eentje

indrukwekkend

aantal

boeken

betere werk van grootheden als Greene en Le Carré.

De Vriend Charles den Tex (De Geus

Op 20 april 1999 schoten Eric Harris en Dylan Klebold 14 mensen en zichzelf dood op Columbine High School in Colorado.

Charles den Tex heeft zich ontwikkeld tot een van de beste thrillerauteurs van Nederland. Hij heeft de vinger aan de pols van de tijd. Moderne media en geavanceerde techniek spelen een grote rol in zijn werk. Ook nu weer. Emma, een jonge tolk / rechercheur luistert

Blijf Dichtbij

gesprekken af van een groep Kroaten die een aanslag voorberei-

Harlan Coben

den. Wanneer ze de stem van een bekende hoort, dient zich een

(De Boekerij)

moreel dilemma aan. Ze besluit om de informatie achter te houden. Iets wat ze beter niet had kunnen doen, want juist daardoor raakt

Een verlopen fotograaf raakt betrok-

ze verwikkeld in een levensgevaarlijke situatie. Vooral de techniek

ken bij een onderzoek naar een serie-

van het aÀuisteren en het analyseren van di-

moordenaar. Liefhebbers van Coben

gitale info wordt door Den Tex prachtig en

weten wat ze te wachten staat: veel

geloofwaardig beschreven. Mooie zijlijnen en

wisecracks en handige plotwendingen.

toch alles op z'n plek. De plot is zorgvuldig

Wie meer verwacht komt bedrogen

uitgewerkt. Ook al blijft er, net zoals in de

uit. Dit keer heeft Coben het slot ge-

realiteit, wel een los draadje over. Een thril-

forceerd, waardoor het verhaal leuk

ler van formaat en een kniesoor die een punt

is, maar nooit verrassend en niet echt

maakt van dat beetje gebrek aan psycho-

spannend bovendien. Jammer.

logie. Een thriller lees je tenslotte voor de spanning en die weet Den Tex als geen ander bijna 400 pagina' s lang vast te houden.

74


Argus Beveiligingen kent de cannabisbranche

Totaalpakket voor coffeeshops Door: Rob Tuinstra

Onder het motto ‘Uw veiligheid is onze prioriteit’ biedt Donald Bouman van Argus Beveiligingen een totaalpakket voor coffeeshops en andere bedrijven in de cannabisbranche. “Wij kijken bij een bedrijf naar het hele concept. Waar liggen de risico’s en wat kunnen we daar aan doen? In samenspraak met de klant werken we dan aan een oplossing die binnen een afgesproken budget ligt.” Donald vervolgt: “Dat doen we met de meest

100% vertrouwelijk behandelen. Sterker

geavanceerde en nieuwste technieken, maar

nog, voordat we echt aan de slag gaan

we zorgen er in samenspraak met de klant

tekenen wij een speciale verklaring, een

wel voor dat de apparatuur die wij installe-

vertrouwens

ren makkelijk te gebruiken is. Wij zijn van de

Agreement), waarbij wij geheimhouding

Kiss-gedachte: Keep it simple, stupid.”

garanderen. Ook als de politie aan de bel

document

(Non

Disclosure

trekt. Zo’n vertrouwensrelatie met een cof-

Slimme oplossingen

feeshophouder is voor ons essentieel. Ik zeg

singen hebben. Wij weten precies hoe we

ook wel eens, wij willen met onze pakketten

daarmee om kunnen en moeten gaan.”

Het Arnhemse bedrijf opereert inmiddels

het leven van een coffeeshophouder mak-

twee jaar, en heeft in die korte tijd al veel

kelijker maken. Hem of haar als het ware

ervaring opgedaan in de cannabisbran-

ontzorgen. Wij weten aan welke vreemde

Horen, zien, zwijgen

che. Donald Bouman, die electrotechniek

eisen en voorwaarden ze allemaal moeten

“Er zijn zoveel wettelijke regels op veilig-

en technische bedrijfskunde studeerde en

voldoen. En daar kunnen wij op maat op-

heidsgebied. Het is erg ingewikkeld, van die

daarna jarenlang voor een grote multina-

lossingen voor bedenken.” Donald gelooft

complexe toestanden wordt elke onderne-

tional werkte, daarover: “We hebben met

mede door die vertrouwensrelatie ook heilig

mer gek. En dan komen wij om de hoek kij-

een aantal coffeeshops al zaken gedaan.

in korte lijnen. Hij wil zich daarom vooral op

ken. Wij nemen dat probleem op ons”, aldus

Upstairs in Arnhem bijvoorbeeld, en ook De

bedrijven uit de regio richten. Zodat hij of

Donald. “Aan camerabewaking bijvoorbeeld

Kronkel in Nijmegen. Je moet daarbij onder

een van zijn twee medewerkers snel op een

worden strenge eisen gesteld. Vreemd ge-

andere denken aan hoogwaardige hi-tech

eventuele storing of ander ongemak kunnen

noeg is het makkelijker om buiten te ¿lmen,

camera-identi¿catiesystemen bij de deur.

reageren. “Onze klanten moeten het idee

dan binnen. Want wanneer je binnen ¿lmt,

Voor een coffeeshop heeft dat soort sys-

hebben dat we echt in ze geïnteresseerd zijn.

valt dat onder burggerrecht, buiten heb je te

temen toch bijzondere aspecten, en daar

Klantgericht zijn staat hoog in ons vaandel”

maken met een APV. Wij kunnen onze klan-

weten wij alles van. Verder wil ik ook benadrukken dat wij volledig op de hoogte zijn

ten precies vertellen wat wel of niet kan.”

van het reilen en zeilen van een coffeeshop.

Risico’s

Tot slot eindigt Donald: “Ik benadruk nog

Wij weten precies waarmee een coffeeshop

Natuurlijk beperkt Argus zich niet tot coffee-

eens, ik hanteer het standpunt horen, zien

te maken heeft. Wat gedoogd wordt en wat

shops. Growshops, smartshops, zadenbe-

en zwijgen. Vertrouwelijke informatie blijft

minder gedoogd wordt. Immers, de coffee-

drijven, groothandels, allen hebben ze weer

ook echt vertrouwelijk. Daar staan wij voor.

shophouder wil zijn personeel en zijn bedrijf

hun eigen speci¿eke eisen. Donald: “Elk be-

Die garantie bieden wij, net zoals wij een

wel goed beveiligen, maar hij wil niet dat

drijf heeft te maken met verzekeringen, daar

goede beveilingsoplossing garanderen.”

er via veiligheidssystemen bewijslast tegen

vragen wij vaak als eerste naar. Wat staat in

hem of zijn personeel wordt verzameld.

de polis? Onder welke risicoklasse valt jouw

Daar houden wij rekening mee, daar heb-

bedrijf? Welk soort product wordt verhan-

ben wij slimme oplossingen voor.”

deld? Zijn dat producten die relatief kostbaar en makkelijk verhandelbaar zijn, zoals

Vertrouwensrelatie Hij vervolgt: “Van belang is dat wij alles

Argus Beveiligingen Handelstraat 28 6815 CW Arnhem Tel: 026 – 8200279 / 06-42525146

bijvoorbeeld zaden. Want al dat soort zaken zijn van belang. Daar bestaan dan weer speci¿eke eisen voor, waarvoor wij weer oplos-

www.argusbeveiligingen.nl info@argusbeveiligingen.nl

75


KALI MIST Serious Seeds Genetica: mix van Zuidoost-Azië, Mexico en Colombia Indica/Sativa: bijna pure Sativa Hoogte: 100-120 cm (zonder voorgroei!) Bloeitijd: 11-13 weken Effect: Crystal Clear High (smaak: sandelhout of peperig)

76


Ramproducts regelt het hele plaatje Door: Jan Sennema

Al jaren is bekend dat klimaatcomputers en CO2 voor spectaculaire meeropbrengsten kunnen zorgen. Logisch dat vrijwel de gehele tuinbouwsector er gebruik van maakt. Eigenlijk gek dat de binnentuinbouw nog steeds de kat uit de boom kijkt. Toch is die koudwatervrees ook begrijpelijk; het gaat tenslotte om geavanceerde kweektechniek, waarover in de branche nauwelijks echte knowhow aanwezig is. Laten we het er maar op houden dat onbekend onbemind maakt. Een bezoek aan de unieke demonstratieruimte van Ramproducts zal alle misverstanden snel uit de wereld helpen. Grote kans dat je de apparatuur die Ram-

wekkende demonstratie. Het beleven van

gemeten hoe warm het bladoppervlak is –

products levert al eens eerder hebt gezien.

de vele verbluffende mogelijkheden van de

de enige waarde die er echt toe doet. Licht,

De afgelopen jaren zijn klimaatcomputers,

moderne tuinbouwtechniek zegt meer dan

klimaatbeheer en CO2-gift zijn aan elkaar

dimbare elektronische vsa’s en CO2 appara-

duizend woorden.

gekoppeld, waardoor het systeem een ex-

tuur in steeds meer shops in het assortiment

treem stabiel klimaat voor het gewas cre-

verschenen. Helaas ontbreekt het daar vaak

Ruimtestation

aan de kennis die nodig is om van al die

Wanneer de deur naar de demonstratie-

de gewenste instellingen in te voeren in het

modules één werkend geheel te maken. En

ruimte openzwaait heb je het idee dat je

controlepaneel, en de tuin kan nagenoeg

daar zag Rob van Ramproducts een mooie

een ruimtestation binnenstapt. Van alle

zelfstandig draaien. Voor nog meer gemak

kans om van zijn specialiteit zijn beroep

kanten schitteren de zilverkleurige reÀec-

kan zelfs een voedingscomputer in het sys-

te maken. Als voormalig professional in de

ties je tegemoet. Nergens de slonzige bun-

teem worden opgenomen.

tuinbouw heeft hij ruime praktijkervaring

dels bedrading die menig hok ontsieren.

met klimaatcomputers en CO2 techniek.

Over elk detail is nagedacht, waarbij de

De forse investering die zo’n systeem inder-

De gedreven ondernemer ziet het als een

uitgangspunten veiligheid, gebruiksgemak

daad vraagt, is snel terugverdiend. Groot

uitdaging gebruikers verder te helpen; zijn

en een maximale opbrengst zijn. Omdat

pluspunt bij Ramproducts is dat je er na

missie is pas geslaagd als klanten tevreden

werken met CO2 om veel hogere tempera-

de koop niet alleen voorstaat. En het zijn

zijn. Daarom gaat Ramproducts heel ver als

turen vraagt dan we gewend zijn, speelt de

niet alleen de ‘grote jongens’ die er baat bij

het om service gaat. Wie bang is dat hij er

afvoer van warme lucht nauwelijks een rol.

hebben. Er is al een op maat gesneden sys-

zelfs met de uitgebreide aansluitschema’s

Daarom heeft een ruimte met 24 lampen

teem voor ruimtes vanaf zes lampen. Voor

niet uitkomt, kan bij Rob terecht voor alle

genoeg aan een 500 kuub afzuiger. Er hoeft

die doelgroep worden er binnenkort enkele

denkbare ondersteuning – inclusief prak-

geen frisse buitenlucht meer te worden

van klimaatcomputers voorziene kweek-

tische support bij installatie. Voor wie nog

aangevoerd, want de verrassend stille air-

tenten demonstratieklaar opgesteld. Voor

dieper op de materie wil ingaan, verzorgt

co van Opticlimate neemt de koeling voor

iedereen die zijn hobby serieus neemt, is

Ramproducts ook seminars. In Gouda is een

z’n rekening en zorgt bovendien voor het

een bezoek aan Ramproducts eigenlijk ver-

speciale ruimte ingericht voor een indruk-

verwarmen en ontvochten van de ruimte.

plichte kost. Wedden dat ook jij overstag

Deze koeltechniek maakt gebruik van wa-

gaat als je zelf beleeft hoe de kwekerij van

ter, dat van het waternet kan worden be-

de toekomst eruit ziet?

eert. De gebruiker hoeft alleen nog maar

trokken, maar ook uit het grondwater. Zelfs is het mogelijk een gesloten watercircuit aan te leggen, waarbij een koelelement zorgt dat het reservoir op de juiste tem-

Ramproducts P.C. de Bothstraat 12 2895 RB Gouda

peratuur blijft. Het meten van de temperatuur is ook een stuk ver¿jnder geworden.

Tel: 06 - 50 25 49 01

In plaats van grofweg de temperatuur in de ruimte te meten, zorgt een plantcamera ervoor dat van minuut tot minuut wordt

www.ramproducts.nl info@ramproducts.nl

77


Gedoogbeleid fugu op komst Het gemeentebestuur van Tokio heeft aangekondigd een einde te maken aan de strenge regels die gelden voor de bereiding van de fuguvis, een peperdure en potentieel dodelijke traktatie. Sinds eind jaren veertig moeten fugukoks een speciale tweejarige opleiding volgen om het riskante zeebanket te mogen bereiden. De strenge eisen hebben er echter voor

sische roulette. Toch schuilt de aantrek-

gezorgd dat fugu in Tokio onbetaalbaar is

kingskracht van de spuuglelijke vis juist

geworden – 130 euro voor een visje is heel

in hetzelfde gif dat, mits vakkundig gedo-

gewoon. Bovendien komen echte liefheb-

seerd, een sublieme high oplevert. ‘Een

bers toch wel aan hun trekken door de vis

tintelende lichthoofdige kalmte die alleen

elders in Japan te kopen, waar de strenge

vergelijkbaar is met de laatste paar secon-

Tokiose regels niet gelden. Het extreem

den voor je verdrinkt’, aldus een liefhebber.

giftige tetrodotoxine, dat in onder andere

Only in Japan, inderdaad. Uiteraard zien

ten denken dat het wel losloopt; tenslotte

de lever van de fugu zit, maakt het eten

de gediplomeerde fuguchefs de maatre-

heeft geen enkel restaurant er baat bij als

van fugu tot een culinaire variant van Rus-

gel met afgrijzen tegemoet. De autoritei-

de gasten aan tafel dood neervallen.

Annoying Orange Stel je een sinaasappel voor. Da’s niet zo moeilijk. Stel je nu een sinaasappel voor met een grote gemene grijns. Een bek vol blikkerende tanden en een paar mooie ogen in een levendig gezicht. En stel je nu een sinaasappel voor die

Zelfs een vegetariër zal moeten toegeven

niet alleen een grote bek heeft, maar ook

dat het met fruit en groente soms gruwe-

een grote waffel. Hij is pesterig, provoce-

lijk aÀoopt. In de video’s is het mes nooit

rend, klierig, brutaal en nog zo wat van

ver weg en anders is er wel een griezelige

die dingen. Daar heb je Annoying Orange

explosie, of wordt Marshmallow geroosterd

ten voeten uit.

op de barbecue.

Hard en onvoorspelbaar

Behoorlijk gestoord

Alleen al de manier waarop hij Apple uit-

Eigenlijk zijn het behoorlijk gestoorde ¿lm-

geanimeerd zijn, zodat je werkelijk in An-

daagt met zijn Hey Apple, Hey Apple, Hey

pjes, met veel absurde humor en mega

noying Orange met zijn irritante lachje gaat

Apple. Je zou er gestoord van worden. Het

agressie. Zijn ze bovendien niet gewoon me-

geloven. De verhaaltjes zijn geschreven

fruit uit de ¿lmpjes leeft op gespannen voet

lig? En wat te denken van al die merchandi-

door Spencer Grove, en ze worden geprodu-

met elkaar. Er wordt heel wat afgetreiterd.

sing? Maar waarom zijn ze dan toch zo intri-

ceerd door Danaboe. Gewoon even rondkij-

Daarbij is het leven hard en onvoorspelbaar.

gerend? Misschien wel omdat ze zo keigoed

ken op www.annoyingorange.com.

78


Andere dimensie Door: Rob Tuinstra

Het is de druk op een dinsdagochtend in de vertragde trein van Amsterdam richting Schiphol. De mensen zonder veel bagage zijn meestal Nederlanders die op weg zijn naar hun werk in Leiden of Den Haag. De mensen met veel bagage zijn onderweg om een vliegtuig te halen. Die Schipholgangers haal je er ook meteen uit. Logisch, de forensen komen hooguit te laat op hun werk, maar de toeristen missen hun vliegtuig. Dat is minder leuk.

Ondertussen bleef Claudia zo relaxed als alleen een Braziliaan kan zijn. Het zal allemaal wel meevallen, was haar antwoord. Bovendien, als er geen coffeeshops meer waren, dan kon ik toch gewoon mijn wiet bij vrienden kopen. Of gewoon op straat.

Ik raak in gesprek met Claudia die tegenover

Braziliaanse vrouw getrouwd ben geweest,

Want dat deed zij in Curitiba ook. Dat

mij zit. Hoewel ze ook een vliegtuig moet

spreek ik wat armzalig Portugees dat met

was geen enkel probleem. Goeie wiet ook

halen, ze gaat via een tussenstop in Londen

de jaren steeds meer is gaan roesten, maar

daar. Wel minder als die in Amsterdam,

terug naar Brazilië, maakt ze zich voorals-

met wat Engelse woorden tussendoor ging

gaf ze toe, dat was toch wel top. En je

nog geen zorgen. Ik herinner me mijn tijd in

het prima. Af en toe kwam dan de intercom

moest toch altijd wel een beetje uitkijken.

Brazilië, toen ik daar een tijd woonde. Als je

van de NS er tussendoor. ‘Dames en heren,

daar om twee uur afsprak, en degene met

er zijn enige problemen in de Schiphol-

wie je had afgesproken dan om kwart over

tunnel, we werken aan een oplossing’. De

Prachtig systeem

drie aankwam, dan moest je niet vreemd

conductrice vertelde het daarna ook in het

Daarom, wierp ik tegen, het zou toch

opkijken. De tijd heeft een andere dimensie

Engels, voor al die toeristen die steeds va-

zonde zijn als de coffeeshops in Amster-

in Brazilië, ze gaat langzamer.

ker op hun horloges keken. Claudia maakte

dam dicht gaan. Het is toch een prachtig

zich vooralsnog niet echt druk.

systeem dat we hier in Nederland hebben. Straks mag je nergens meer blowen,

I Love Holland

Ik vertelde over de wietpas, waardoor

Ik was dan ook niet verbaasd toen Claudia

buitenlandse toeristen in de toekomst

me vertelde dat het allemaal wel goed zou

niet meer in coffeeshops mogen komen.

Eindelijk kreeg ik een reactie. Ja, die cof-

komen. Ze had nog ruim anderhalf uur, en

Ik vertelde over ons kabinet en Geert Wil-

feeshops waren inderdaad toch wel leuk.

mocht de trein blijven staan, dan zou er la-

ders, en al die politieke ellende die we de

Ze was in The Bulldog geweest, op het

ter altijd wel weer een ander vliegtuig naar

laatste tijd hadden. Ik ratelde maar door.

Leidseplein, en ze had haar vrienden ge-

dat is toch niet normaal?

Londen vertrekken. Maar je over-

maild dat het wel heel cool was dat

stap dan, probeerde ik. Ben je niet

die coffeeshop in een oud politiebu-

bang om die te missen? Ach, als God

reau zat. Bij ons moet je de politie

het wil, antwoordde ze.

betalen als ze je betrappen met wat maconha, wat wiet, vertelde ze.

Dat ze plotseling het woord van God ging gebruiken verbaasde me niet.

Ongeveer toen zette de trein zich

Veel Brazilianen zijn katholiek, of

weer moeizaam in beweging. Ons

menen dat ze katholiek zijn, want

gesprek was ook meteen afgelopen,

van enige remming op het gebied

want ondanks de vertraging van een

van seks of drugs heb ik nooit veel

half uur begon Claudia plotseling ge-

gemerkt bij de Brazilianen. Claudia

stresst naar haar e-ticket te zoeken.

bleek geen uitzondering. Nadat ik

Als ze die maar niet kwijt was…

uitlegde dat ik voor een soort coffeeshopblad werkte, lichtten haar

Het komt wel goed, zei ze toen ze

ogen op. Wat leuk, ik ben echt in

vijf minuten later met een boven-

heel veel coffeeshops geweest de

menselijk grote koffer door het

laatste 5 dagen in Nederland, zei

gangpad naar de uitgang liep. Bij

ze. I Love Holland, wat hebben jul-

mij thuis zijn ook geen coffeeshops,

lie het hier goed geregeld.

maar daar blowen we ook lekker. Ik zei nog, ja maar… maar ze hoorde

Wietpas

me niet meer. De conductrice vertelde via de intercom heel opge-

We spraken in half Engels, half Por-

wekt dat we op Schiphol Airport

tugees. Omdat ik vroeger met een

waren aangekomen.

79


Door: Rob Tuinstra

Small Town Murder Songs Regisseur: Ed Gas-Donnely Met: Peter Stormare, Amy Rutherford

Pusher Regisseur: Nicolas Winding Refn Met: Kim Bodnia, Zlatko Buric, Mads Mikkelsen Door het succes van Drive (in het

Eerst maak je een ¿lm, daarna

vorige nummer met vijf sterren

komt de soundtrack. Maar bij dit

beloond) is er hernieuwde be-

juweeltje uit de hoek van de in-

langstelling voor eerder werk van

dependent ¿lm is het net anders-

de Deense regisseur Nicolas Win-

om gegaan. Want regisseur Gas-

ding Refn. In de videotheek zal

Donnely baseerde zijn ¿lm juist

binnenkort deel 2 en 3 van zijn

op al bestaande muziek van de Canadese indieband Bruce Penin-

befaamde trilogie Pusher weer beschikbaar zijn, deel 1 hadden ze

sula. Het resultaat is een briljante karakterstudie van een man die

nog wel liggen. Gelukkig maar, want Pusher is een ijzersterke ¿lm,

door innerlijke demonen wordt gekweld, maar toch probeert zich

waarin Frank (Kim Bodnia), een drugsdealer in Kopenhagen, op

staande te houden. We hebben het over sheriff Walter (Peter Stor-

rauwe wijze geportretteerd wordt. Het is Dog Eat Dog in het schim-

mare), die op het Canadese platteland een moord op een jonge

mige wereldje van het dealen, dat wordt al snel duidelijk. Iedereen

vrouw moet onderzoeken. En dat terwijl de regio voornamelijk be-

bedriegt iedereen, zelfs je vrienden kun je niet vertrouwen. Frank

woond wordt door vreedzame Mennonieten… Small Town Murder

kan zich amper staande houden, en na een mislukte deal krijgt hij

Songs doet denken aan een mix van uitmuntende klassiekers als

ook nog eens problemen met de Kroatische drugsbaron Milo. In

Fargo en Frantic, waarbij vooral de muziek deze slechts 75 minuten

een uiterste poging om aan geld te komen, neemt Frank steeds

durende ¿lm nog een extra dimensie geeft. Liefhebbers van kleine

grotere risico’s… Je moet er even inkomen, maar dan slokt de ¿lm

en ongewone ¿lms zullen dit een topper vinden.

je helemaal op. Ik ben zeer benieuwd naar deel 2 en 3.

Tony

The Front Line

Regisseur: Gerard Johnson Met: Peter Ferdinando

Regisseur: Hun Jang Met: Soo Ku, Ha-Kyun Shin, Ik-Bin Kim

In een Londonse achterstandswijk woont Tony. Hij is al 20

In 1950 valt het communisti-

jaar werkloos, gaat alleen door

sche Noord-Korea het demo-

het leven, en doodt zijn tijd

cratische Zuid-Korea aan. Ge-

vooral met het bekijken van

durende drie jaar golft de strijd

oude actie¿lms. Tony is zo’n

op en neer, waarbij in totaal 2

treurig iemand die zonder dat

miljoen slachtoffers vallen, tot-

de buren het merken drie jaar

dat in 1953 een wapenstilstand

dood in zijn Àat kan liggen. Er is ook een andere, meer duistere

wordt afgesproken. Deze prima Koreaanse oorlogs¿lm laat de

kant aan Tony, want naast die actie¿lms is hij ook geobsedeerd

strijd zien om een heuvel langs de frontlinie, die beurtelings in

door seks. Hij belt graag bordelen om allerlei details over pros-

handen van de twee vijanden valt. Veel soldaten zijn het lijden

tituees te achterhalen. Ook bezoekt hij een pub waar homosek-

en de zinloosheid van de strijd zat, maar worden door hun of-

seuelen samenkomen. Tony zit duidelijk in de knoop met zijn

¿cieren toch gedwongen door te vechten. Wanneer de kapitein

seksualiteit. Maar daarnaast heeft hij een veel groter probleem.

van de Zuid-Koreanen door eigen kogels vermoord is, wordt

Hij houdt namelijk ook nogal van moorden… Het kille regiede-

een of¿cier van de inlichtingendienst naar het front gestuurd

buut van Gerard Johnson doet denken aan Henry, Portrait of a

om de zaak te onderzoeken. Maar ook hij komt tot nieuwe

Serial Killer, met een twist van The Of¿ce. Het matige einde is

inzichten. Ondertussen worden de overlevenden ook nog ge-

wel storend. Jammer, desondanks wel een verrassende ¿lm.

plaagd door de Noord-Koreeans sluipschutter Twee Seconden. Het verlangen naar vrede wordt steeds groter.

80


Buttplug als hoge hak Dit hadden we eerder moeten weten. Maar ja, het Nederlands Leder en Schoenen Museum te Waalwijk, dat klinkt niet echt sexy. Toch had dit museum tot 18 mei een uiterst kinky schoenencollectie in huis. Niemand minder dan de in Milaan gevestigde ontwerper ainsley-t liet namelijk een prachtige collectie fetish zien. Zoals jullie op de foto’s kunnen zien, zitten daar zeer opvallende objecten bij, met bijvoorbeeld buttplugs in plaats van hoge hakken

yal College of Art in Londen, vertrok Thom in 1990 naar Milaan om te gaan werken bij de gerenommeerde studio van KingMiranda Associati. Het museum heeft de maker van deze sexy schoenen gevraagd om een exem-

Ainsley-t shoes lanceerde begin 2010 zijn

van de Londense top Meesteressen onder

plaar aan de vaste collectie te mogen toe-

eerste collectie erotisch schoeisel. De

zijn consultants mag rekenen, laat zijn

voegen. Daar is Stuart Thom mee akkoord

schoenen zijn verkrijgbaar in Londen en

collecties bij dezelfde Milanese fabriek fa-

gegaan. Dus is ook nadat de expo over

Milaan. In tegenstelling tot veel erotische

briceren als een aantal toonaangevende

‘de wonderlijke genoegens van ainsley-t‘

accessoires en fetisj kleding in dit seg-

designer schoenlabels.

voorbij is, nog een van zijn opzienbarende schoeisels in Waalwijk te zien. En anders

ment, worden ainsley-t producten uitsluitend vervaardigd van de beste materialen

De in 1960 geboren Londenaar en oprich-

en voldoen ze aan de hoogste normen die

ter van ainsley-t, Stuart Thom, had altijd

synoniem geworden zijn met Italiaans

al een oog voor schoonheid. Na een MA

Design. Sterker nog: ainsley-t, dat één

in Design te hebben behaald aan het Ro-

surf je gewoon even naar zijn website.

www.schoenenmuseum.nl www.ainsley-t.com

81


Advertentie index

Amaranta Seeds

72-73

Apollyon

41

Apollyon

13-14-15

Dizzy Duck

72-73

New Age Company

13-14-15

Dizzy Duck Heerenveen

60-61

Pascha

13-14-15

Esara

60-61

Polder de

13-14-15

Argus

41

Eurotuin

13-14-15

PP Trading

41

Atami

83

Green Earth Trading

13-14-15

Ramproducts

51

ATK Agratrading

51

Greenheaven & Arts

67

Royal Queen Seeds

25

Big Supplies

67

Greenhouse Davids

13-14-15

Royal Queen Seeds

72-73

72-73

Seed Company the

13-14-15

Bio Future Bio Ibo / G-Power Biologisch Groen Bunkertje ‘t

13-14-15 82

Hacas

67

13-14-15

Hacas

60-61

72-73

Canna

1

Canna

6-7

Canna

84

Coffeeshop Cremers Coffeeshop Relax D&L

72-73 41 60-61

Deventer Trading

Dizzy Duck

Guna Guna

13-14-15

60-61

Snail T.C. Sloterdijkje

13-14-15

Handelsonderneming Oud-Midden

13-14-15

T.T.B.

13-14-15

Hennep Huis Het

13-14-15

TDM Trading

13-14-15

Home Grow Zwarte Tulp Delft

13-14-15

Thc

51 67

Inter Groen

67

Top Vision

Ion Quest

51

TuinCentrum Nootdorp

Juweliers Goldberg

67

Upstairs

Keeper de

13-14-15

Kera Seeds

Ketama Trading

Vastgoedbedrijf

2

13-14-15

Aan dit nummer werkten mee:

Redactie-adres:

Job Joris Arnold, André Beckers,

Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam,

Discover Publisher BV,

Sulvan Geurts, Marian Henderson, Nicole

redactie@highlife.nl

Postbus 362, 5460 AJ, Veghel,

Maalsté, Karel Michiels, Michiel Panhuysen,

Telefoon: 073-5498112,

Jan Sennema, Arjan van Sorge, Peter van

Fax: 073-5479732

Sparrentak, Wernard Bruining, Feije Wieringa

E-mail: info@highlife.nl

en vele anderen.

Highlife magazine Is een uitgave van:

Advertenties: Nancy en Daisy

Drukkerij: Corelio, België Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82

67

13-14-15 60-61 13-14-15


T!

R UU

EB

IJ LB

INW

E INK

I NU

ND

U ET

U

D IN

NIEU

W JA SJE! ! ...ZE LFDE ! KWA LITE IT!!!

$% .)%57% "a#5:: ,)*.Articles inside

Review: Argus Beveiliging

3min
page 75

Review: Ramproducts

5min
pages 77-78

Spannende boeken

3min
page 74

Smokescreen

2min
pages 71-73

Games

1min
page 70

Boemklatsch: meer dan beuken

3min
pages 64-65

Groenboek voor Amsterdam

3min
page 63

Afscheid van Nederland?

2min
page 62

MC Atactic: de betere Kush

6min
pages 66-69

De Hennepwortel, deel 2

6min
pages 54-55

Pandaporno

6min
pages 52-53

High Gadgets

10min
pages 46-49

Roots in Trenchtown, Kingston

6min
pages 30-31

Fake: strak en kleurrijk

10min
pages 34-39

CBD in cannabis

6min
pages 42-43

Cannabis Culture Awards

4min
pages 44-45

Favoriete Bob Marley Song

5min
pages 32-33

Bob Marley: The Greatest

6min
pages 26-29

Stelling: Opstelten moet weg

2min
pages 24-25

C-Man

3min
page 16

Smoke Out groot succes

2min
pages 22-23

Flash

3min
pages 9-10

Product Flash

5min
pages 11-15

Cannabis Bevrijdingsdag

1min
page 6

Gedoogbeleid voor fugu

4min
pages 7-8

Wietpas blijft shit

7min
pages 20-21

High Weirdness

6min
pages 17-19
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.