Sociaal Jaarverslag 2021

Page 1

‘21

Ruimte voor brede ontwikkeling SOCIAAL JAARVERSLAG 2021


Identiteit belangrijke opdracht bij de Delta Scholengroep p. 40

Sociaal Jaarverslag

Verbreed je horizon met de Zomerschool p. 4Herijking zorgstructuur in Arnhem p. 43

Sociaal Jaarverslag

Programmamanager Bewegen, Gezondheid en Sport Kars Deutekom p. 20


Inhoud 2

Voorwoord

4

Verbreed je horizon met de Zomerschool

8

Herkenbare huisstijl voor alle Deltascholen

12

Schoolzelfevaluatie en collegiale visitatie van start

16

Conclusie Inspectie van het Onderwijs

20

Programmamanager Bewegen, Gezondheid en Sport Kars Deutekom

24

Pilot De kunst van het Maken op basisschool De Wijzer

27

Werving aankomend leerkrachten centraal bij de Delta Scholengroep

30

Voorzitter GMR Merlijn van Kroonenburg

33

Van zingende bouwvakkers, drilboren tot stofhappen

36

Potential Traject van leerkracht naar directeur

40

Identiteit belangrijke opdracht bij de Delta Scholengroep

43

Herijking zorgstructuur in Arnhem

46

Kerngegevens

Van zingende bouwvakkers, drilboren tot stofhappen p. 33 Colofon Eindredactie: Marjolein Tijdink en Simone Pastoors

Schoolzelfevaluatie en collegiale visitatie van start p. 12


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

‘Blijven dromen over brede ontwikkeling van kinderen’ Bij de start van het schooljaar 21/22 lieten we in het directieberaad een filmpje zien van een productie van de Franse acrobaat, danser, jongleur en choreograaf Yoann Bourgeois. In ‘Celui qui tombe’1 tarten zes dansers de wetten van de zwaartekracht op een groot bewegend plateau. Ze balanceren, hangen eraan, klimmen er weer op en bewegen met elkaar. Dans als modern circus, een poëtische voorstelling. De kracht en het belang van kunst in ons leven, de combinatie van bewegen en relationaliteit, het verhaal van de worstelende, liefhebbende en veerkrachtige mens.

2

1

https://www.youtube.com/watch?v=vVDr2sxGFR0&list=FLcJL6ygWHmtGewvn1W5rRig&index=3

2021 was zo’n jaar We herkennen juist in deze voorstelling ook ons eigen verhaal. Die van betrokken medewerkers van de Delta Scholengroep die zich in moeilijke covidtijden, steeds weer opnieuw, met vallen en opstaan blijven inzetten voor goed onderwijs en kansengelijkheid voor kinderen. Gevoelens van trots, kracht, maar ook van kwetsbaarheid en angst. In de productie van Yoann Bourgeois is de laatste minuut dramatisch, die zouden we graag herschrijven in iets dat beter past bij ons DNA, iets wat appelleert aan ‘hoop geven’ en ‘geluk zoeken’. We presenteren jullie dan ook met gepaste trots onze verhalenbundel over 2021. Verhalen over de zomerschool, de kwaliteit van ons onderwijs, het belang van bewegen, de kracht van maakonderwijs, onze aandacht voor identiteit en zingeving en ga zo maar door.


S K P C P O D E LTA / 2021

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

Als Delta Scholengroep willen we ruimte maken voor de brede ontwikkeling van kinderen. Lezen, schrijven, rekenen en burgerschap zijn echt van belang en moeten ook goed op orde zijn. Bijdragen aan de ontwikkeling van een kind kan zoveel meer zijn dan dat. Soms zijn juist andere dan cognitieve talenten van kinderen ook een betere ingang om tot leren te komen. We hopen dat jullie – net als wij – door alle verhalen heen een enorme passie voor onderwijs, liefde voor kinderen, aandacht voor samenwerken en drang tot verbeteren en innoveren voelen. Dat vasthouden en voeden wordt misschien wel onze belangrijkste opgave voor de komende jaren. Laten we vooral ook blijven dromen over brede ontwikkeling en over mooi en goed onderwijs voor alle kinderen! Heel veel leesplezier! Anje Margreet Woltjer & Peter Dooijeweerd College van Bestuur Delta Scholengroep Juni 2022

3


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

4

Verbreed je horizon met de Zomerschool Rijk programma met lessen, workshops en excursies

Drie weken ondergedompeld in een aantrekkelijk onderwijsaanbod. Met clinics en workshops sport, dansen en kunst. Jaarlijks organiseert Stichting Pas de Zomerschool voor 150 kinderen. ‘Ik zou willen dat school altijd zo was’, zei een van hen. “Dit jaar is de 13e editie van 8 t/m 26 augustus. Bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De animo is groot”, vertelt Annelies Wiggers. Ze is directeur Kansengelijkheid & Onderwijsinnovatie bij Stichting PAS en Stichting CLC Arnhem PO.


S K P C P O D E LTA / 2021

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

“De gemeente Arnhem heeft een stedelijke aanpak voor kansengelijkheid en inclusie. Stichting PAS geeft hier uitvoering aan met allerlei activiteiten en interventies. De Zomerschool is daar een onderdeel daarvan. Maar er is ook een weekendschool. Verder adviseren we scholen over interventies voor kinderen met een taalachterstand. Een heel pakket om te zorgen dat kansenongelijkheid teruggedrongen wordt. In Arnhem zijn 23 onderwijsachterstand scholen. Iedere Arnhemse leerling uit groep 7 en 8 kan door zijn of haar leerkracht kosteloos worden aangemeld. Kinderen worden ingedeeld op niveau en werken in kleine groepen van vijftien.”

Leerwinst van twee maanden “Onze stichting heeft als doel om kansengelijkheid op onderwijsachterstandsscholen voor de doelgroep 0-14 jaar te bevorderen”, legt Annelies uit. “Leerlingen die deelnemen aan de Zomerschool behalen gemiddeld een leerwinst van twee maanden, vergeleken met kinderen die niet deelnemen. Zo blijkt uit twee studies over de effectiviteit van zomerscholen: een overzicht van wetenschappelijke studies over zomerscholen, gemaakt door de Education Endowment Foundation en het Centraal Planbureau. Als er veel gelezen wordt, resulteert dat in een flinke vooruitgang van de taalvaardigheid. Vorig jaar heeft een student onderwijskunde de effectmeting voor rekenen uitgewerkt en uitgevoerd. En dan zie je hoe de kinderen echt vooruit zijn gegaan. Daarnaast geven deze weken een boost aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Als ze lekker in hun vel zitten, is dat ook een randvoorwaarde om tot leren te komen. De kinderen krijgen tijdens deze weken een stevige extra basis mee. Het verbreedt hun horizon.”

Sfeer proeven “Het organiseren van de Zomerschool vraagt veel voorbereiding. Vaak starten we al vroeg in het voorjaar. Vanuit Stichting Pas is Jonathan Simonis de kartrekker. Met Hanna Gilsing en Merle ten Broeke vormt ze het kernteam. Zij zijn zo bevlogen. Daarnaast zijn er vier programmamanagers van Stichting CLC Arnhem. Zij zijn grotendeels verantwoordelijk voor de invulling van het middagprogramma. Juist tijdens en na covidtijd is onze Zomerschool nog belangrijker. Veel kinderen hebben achterstanden opgelopen. In het lesprogramma staat niet alleen taal en rekenen centraal, maar ook sociale vaardigheden en kennis van de wereld. Bovendien worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. De lessen worden op het Arnhemse Olympus College gegeven om zo de sfeer alvast te proeven. Voordeel is ook dat ze in een groep zitten met kinderen van andere scholen. Dat ervaren ze ook tijdens de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. In 2021 hebben we voor het eerst gewerkt met een kwaliteits­ coördinator. Tijdens de Zomerschool werd de kwaliteit van het onderwijs in de gaten gehouden, onder meer door klassenbezoeken en coaching van de leerkrachten.”

5


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

6 Uitdagend lesprogramma “Ieder jaar zorgen we voor een uitdagend en goed onderbouwd lesprogramma. In de ochtend wordt rekenen en taal geoefend. Tijdens het taalonderwijs staat een thema centraal. In 2022 is dat ondernemen. In 2021 waren dat de thema’s democratie, energie en het heelal. De ochtend werd afgesloten door een gezonde lunch en gevolgd door pauzesport. ’s Middags bieden we verrijkingsstof aan die aansluit op de ochtendthema’s. Dan is er een ruim aanbod aan workshops en clinics. Van sport, dans, kunst, programmeren, rappen en fietscrossen. De eerste week proeven en proberen de leerlingen van alles. Daarna kiezen ze de richting waar ze zich verder in ontwikkelen. Iedere vrijdag wordt afgesloten met een excursie. In 2021 was dat Sonsbeekpark in samenwerking met het Natuurcentrum, Walhalla en Walibi. Van het team krijg ik teruggekoppeld hoe enthousiast de kinderen zijn. Dan weten we waarvoor we het doen.”

Leerkrachten Zomerschool “Ieder jaar zijn er tien leerkrachten en tien onderwijsassistenten nodig. We zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen. Deze drie weken worden betaald. Daarnaast werken we nauw samen met studenten van de HAN en met de jongeren­ coaches van AM support en Presikhaaf University. Zij zijn vaak de rolmodellen van jongeren uit de wijk. Als leerlingen bij ons starten is dat niet vrijblijvend. Ze zeggen ja tegen drie weken onderwijs en alle extra’s. Dat wil zeggen als je iedere dag bent geweest, je mee mag naar Walibi.”


S K P C P O D E LTA / 2021

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

Doorontwikkeling & plannen “Ik ben heel trots op wat er is opgebouwd”, concludeert Annelies. “Graag zou ik een AfterZomerschool organiseren. Een soort terugkombijeenkomsten of een breder vervolg; gericht op de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Na iedere Zomerschool evalueren we: wat ging er goed en wat kan beter? Zo ontwikkelen we ons door. We kunnen nog iets meer lobbyen bij schooldirecteuren en besturen. Om juist die leerlingen te bereiken die dit het beste kunnen gebruiken. Het is belangrijk dat iedereen binnen Delta zich bewust is van het belang van de Zomerschool. Deze weken betekenen zoveel voor leerlingen en kunnen het verschil maken voor hun toekomst.”

7


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

Herkenbare huisstijl voor alle Deltascholen “Een passend logo is het visitekaartje van de school”

Een professionele en uniforme huisstijl voor scholen van de Delta Scholengroep. Dat was de wens van het College van Bestuur. Coördinator Media & Communicatie van het Deltabureau Michel Habraken zorgde dat alle basisscholen nieuwe websites kregen. Vervolgstap in 2021: de logo’s. Op de vraag wie wil een nieuw logo antwoordden zestien basisscholen met een ja.

8


S K P C P O D E LTA / 2021

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

Daarop schreef Michel een internationale wedstrijd uit. Tal van ontwerpers stuurden logo’s in. “Sommige scholen konden kiezen uit wel 120 inzendingen. Naast Nederland ook afkomstig uit Indonesië, India, Tsjechoslowakije, Marokko en de VS. Die diversiteit aan inzendingen was geweldig om te zien. Ik heb de schoolprojectgroepen begeleid en geadviseerd. We zagen in veel logo’s dezelfde poppetjes met ronde hoofdjes terug, daar is rekening mee gehouden zodat er niet te veel overlap was. Een aantal scholen lieten weten geen gebruik te willen maken van deze wedstrijd. Ze hebben net een nieuw logo of het huidige logo is geschikt, zoals bij ’t Carillon en De Gazelle. De scholen met nieuwbouw die kunnen als ze dat willen op een later tijdstip nog een ander beeldmerk krijgen.”

en aanvullende wensen. Een passend logo is het visitekaartje van de school. Het weerspiegelt hun identiteit, is vrolijk, minimalistisch en tijdloos. In ieder logo zit iets herkenbaars van de school. Daarnaast moet het schaalbaar zijn, dus te gebruiken voor alle communicatie-uitingen; in de nieuwsbrief, voor drukwerk, op shirts en ook voor de nieuwe vlaggen.”

Passend logo Waar moest het logo aan voldoen? Michel: “Daar waar mogelijk wilden we in het kleurgebruik aansluiten op de nieuwe huisstijl van de Delta Scholengroep. Ook hadden de scholen afzonderlijk een vragenlijst ingevuld met hun missie, visie

Volgende stap “Na het vernieuwen van de websites en logo’s zetten we de volgende stap. Het College van Bestuur heeft besloten dat als het mogelijk is alle Deltascholen twee masten met baniervlaggen krijgen. Daarnaast twee borden met het nieuwe logo van de school en het logo van de Delta Scholengroep erop. Voor scholen waar dit niet mogelijk is, gaan we kijken naar bestickering van de ramen. Ik ben bezig met het aanvragen van vergunningen voor de zes meter hoge masten. Het is fantastisch om dit communicatietraject te begeleiden. Ik ben heel tevreden over het resultaat tot nu toe.”

9


10

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

Instructie vernieuwde websites “In 2020 en 2021 heb ik alle websites van de Delta Scholengroep gebouwd in het open source content managementsysteem Joomla”, vervolgt Michel. “Bijna 90% van de bezoekers van onze websites gebruikt een mobiele telefoon of tablet. Het nieuwe platform voldoet aan de eisen, zodat het visueel en qua leesbaarheid optimaal bruikbaar is. Er zijn tekstschrijvers ingehuurd en nieuwe foto’s gemaakt. Door een pagebuilder plug-in kunnen de scholen zelf hun eigen website onderhouden. In 2022 krijgen ze allemaal instructie hoe de website up-to-date te houden. De Laarhorst is de eerste school die ik daarvoor ga bezoeken.”

Social Schools Sandra Meuleman is directeur van De Laarakker en De Laarhorst in Arnhem. Ze is bijzonder tevreden met de website én de logo’s. “Onze website is veel strakker en mooier. Binnenkort kunnen we deze zelf gaan vullen. Met het gebruiksvriendelijke schoolcontactportaal van Social Schools blijven ouders op de hoogte van schoolzaken. Met de Schools App versturen we de nieuwsbrief en berichten naar alle ouders. Door het eenvoudig aanvinken van een optie bij het nieuwsbericht, kan het ook meteen worden gepubliceerd naar de website. Groepsberichten, foto’s en filmpjes worden met de ouders gedeeld. Via de app is het ook mogelijk om absenties te melden en kan een ouder een een-op-eengesprek voeren met de leerkracht via de chatfunctie.”


S K P C P O D E LTA / 2021

Balans en belang van profilering “De huisstijl van de Deltascholen heeft zijn eigen herkenbaarheid en is passend bij de Delta Scholengroep als geheel. Dat is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van de communicatie van de scholen”, zegt beleidsmedewerker Communicatie en Woordvoerster Marjolein Tijdink. “Daarmee is een goede balans in de uitingen tussen zowel de eigen school als Delta in het geheel. Het sluit nu goed op elkaar aan. Het belang om als school ook te laten zien wie je bent (en daar trots op te zijn), wat je te bieden hebt en waarin een school zich onderscheidt van anderen wordt steeds groter. Met een duidelijke profilering zet je je als school op de kaart, afgestemd op de omgeving en de doelgroepen. Kennis van de omgeving is essentieel. Voor De Delta Scholengroep is een dashboard ontwikkeld in het programma Structure Cloud. Met deze tool wordt inzicht gegeven in onder meer de omgevingsfactoren en de leerlingaantallen. Op basis van deze informatie zijn met de schoolleiders van de Deltascholen ook gesprekken gestart over de helderheid van hun profilering en de wijze waarop hier met (potentiële) ouders over gecommuniceerd wordt. In 2022 wordt dit vervolgd met een pilot waarin interventies worden uitgeprobeerd.”

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

Samenhang & herkenbaarheid “Ik ben graag creatief bezig. Voor De Laarakker wilde ik een eigen huisstijl ontwerpen en was daar net mee gestart. Toen de aanvraag van Michel kwam heb ik De Laarhorst ingeschreven voor een nieuw logo. Tijdens de tweede ronde De Laarakker. Voor beide scholen hadden we keuze uit ongeveer 100 logo’s. Zowel Michel en ik zijn kritisch. Hij kijkt er met een ‘communicatie-oog’ naar en dat is een fijne toevoeging. De logo’s van onze scholen zijn een ontwerp van het Nederlandse bureau Sayes Design. Beide scholen staan in de wijk De Laar. Ik wilde samenhang en herkenbaarheid van onze logo’s en daarom zie je bij alle twee de sierlijke letter L terug. Op De Laarakker krijgen leerlingen vanaf groep 1 Engels. De vlieger in dit logo staat voor toekomst. Bij De Laarhorst is natuur en techniek belangrijk, daarom het groene blad. Mijn wens om plezier en kinderen terug te zien is meegenomen in het ontwerp. Als ik nu aan kom rijden bij de scholen, denk ik: ‘Wauw, een duidelijke huisstijl en alles is één geheel. De buitenkant van onze gebouwen geschilderd, borden met logo en in 2022 de masten met baniervlaggen. Ouders en kinderen reageren ook enthousiast. Met het Deltabureau en Michel heb ik heel fijn samengewerkt en met een fantastisch resultaat.” Creatieve lestoevoeging Sandra tekent graag en zet haar expertise met plezier in voor school. Voor beide scholen heeft ze poppetjes ontworpen. Deze visualiseren onder andere de gedragsverwachtingen van de scholen. Bijvoorbeeld: één iemand praat, loop rustig of doe actief mee. Ze matchen met het logo en komen overal in de school en lesuitingen terug. Sandra: “De poppetjes zijn de gehele basisschoolperiode een herkenbare baken in de klas. Tijdens covid heb ik een serie ontworpen om de covidregels uit te beelden. Bijvoorbeeld een poppetje met een mondmasker en eentje die de handen wast. Ze hangen op mijn scholen en ook andere scholen hadden interesse. Directeur Irma Peters van De Ommelander heeft er posters van laten drukken voor haar en voor mijn scholen. Het is zo fijn om te ervaren dat ook collega’s er blij mee zijn.”

11


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

12

Schoolzelfevaluatie en collegiale visitatie van start Kwaliteit van onderwijs staat hoog in het vaandel

Het waarborgen van onderwijskwaliteit vraagt om constante reflectie. Zelfevaluatie en collegiale visitatie spelen daarbij een belangrijke rol. Voor de Delta Scholengroep met 25 scholen en 26 locaties is de schoolzelfevaluatie gelanceerd om op deze manier kwaliteit van onderwijs en ambities te onderzoeken aan de hand van een zelf­ gekozen ontwikkelthema. Daarna volgt collegiale visitatie. Een groepje collega’s van een andere school bezoekt je school en geeft advies.


S K P C P O D E LTA / 2021

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

Het doel van zelfevaluatie en collegiale visitatie is dat een school de volgende stap zet in haar ontwikkelproces. Maar ook dat ze onderling zicht krijgen op waar ze mee bezig zijn. Het opstellen van een goede zelfevaluatie is belangrijk voor de visitatie kan plaatsvinden. De basis is een gezamenlijk kwaliteitskader dat verbonden is met de strategische koers van onze scholenkoepel.

De Arabesk onder het vergrootglas Mirjam van Polanen is directeur van De Arabesk en SBO De Horizon die beiden in Arnhem zijn gevestigd. De Arabesk werd onder de loep genomen. “Ons ontwikkelthema is hoe we onderzoekend leren, het creatief denkproces en thematisch onderwijs op onze school integreren. Met de onderzoeksvragen: welke leerkrachtvaardigheden zijn nodig binnen het creatief denkproces, hoe beoefenen we onderzoekend leren en wat is de begeleidende rol van de leerkracht daarin? En wel zo dat we goed aansluiten bij het leerlingniveau. Sandra heeft ons ondersteund in het formuleren daarvan. Ik kijk er heel tevreden op terug. Tijdens het bezoek heeft de visitatiecommissie overleg gehad met specialisten, leerkrachten en leerlingen. Daarna hebben we in een verslag een goed onderbouwde terug­­kop­ peling ontvangen. Met complimenten over onze professionele cultuur en hoe goed we bezig zijn met ons thema. De manier waarop de leerkrachten dit doen en de wijze waarop de kinderen erbij betrokken worden. Met ons team hebben we nadien gesproken over de ontwikkelpunten. Van daaruit gaan we verder. Het heeft ons op scherp gezet en handvaten gegeven voor de toekomst.”

Collega’s op bezoek Sandra Faas is beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit van het Deltabureau. Zij begeleidt met een extern adviseur het proces van zelfevaluatie tot en met het bezoek aan de school. “September 2019 is de Delta Scholengroep gestart met de pilot ‘werken aan kwaliteit, zelfevaluatie en visitatie’. Wij hebben tijdens de pilot een format ontwikkeld. Hiermee wordt de zelfevaluatie gestructureerd in een document vastgelegd. Daarin staat ook hoever de school al is in het proces. Bijkomend voordeel: dit verslag kan ook gebruikt worden voor het jaarplan. De zelfevaluatie is het startpunt voor een colle­ giale visitatie. Een team van twee of drie collega’s van een andere Deltaschool komt op bezoek. Dat doen ze als gelijkwaardige partners. Met een open, kritisch positieve houding en gericht op de inhoud. Aan de hand van het gekozen ontwikkelthema en de vragen geven ze gerichte, opbouwende feedback. Vanuit het lerend perspectief en om elkaar te helpen.” Alle scholen aan bod Met enige vertraging door covid heeft De Arabesk in Arnhem op 11 november 2021 als eerste school een visitatiecommissie op bezoek gekregen. Het streven is dat alle scholen eind 2023 aan bod zijn geweest. De bedoeling is om dit eens in de drie of vier jaar te herhalen om te zien of ze naar aanleiding van de visitatie hun doelen hebben behaald of een nieuw thema willen oppakken.

13


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

14

Visitatiedag “Na het opstellen van de schoolzelfevaluatie wordt de school gevisiteerd volgens een vooraf afgesproken programma”, vult Sandra aan. “De visitatiedag wordt zelf ingevuld. Dit kunnen klassenbezoeken zijn en gesprekken met de directie en intern begeleider. Maar ook praten met leerlingen en overleg met het team. Aan het eind van de dag worden de resultaten teruggekoppeld naar het team en het MT. Ik neem deel aan die dag en begeleid met de externe adviseur


S K P C P O D E LTA / 2021

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

Co-teaching bij De Paasberg Mirjam maakt ook deel uit van de visitatiecommissie. “Met mijn leerkracht met managementtaken Cynthia Hoitink en intern begeleider Michel Loos bezoeken we drie scholen. Het is bijzonder en leerzaam om een collega-school te bezoeken. Je zit vaak zo in de flow van je eigen organisatie. We hebben als eerste De Paasberg in Oosterbeek bezocht. Hun thema was co-teaching. Bij co-teaching zijn twee leerkrachten verantwoordelijk voor een groep. De vragen van deze school waren onder meer hoe ze kunnen meten of co-teaching effectief is. Zijn de randvoorwaarden voldoende helder en bereikt de school wat zij wil bereiken met de inzet van een co-teacher? Op SharePoint voor Lerende Netwerken wordt in 2022 informatie over het traject en de voorbereiding voor een visitatie gedeeld. Met de brede ontwikkeling die centraal staat binnen de Delta Scholengroep kunnen scholen op deze manier van elkaar leren en hun kennis delen.”

de visitatiecommissie. De adviseur zorgt ook voor de verslaglegging met de aanbevelingen. Als de school dat op prijs stelt, dan komt een lid van de visitatiecommissie de definitieve rapportage nog een keer toelichten. De school bepaalt de bril waarmee gekeken wordt, omdat ze het thema zelf bepalen. De toegevoegde waarde van de commissie is dat je als school reflecteert. Je gaat op een andere manier kijken naar jouw thema. Uiteindelijk is iedere school vrij wat ze met de adviezen doen.”

15


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

Samen Leren voor de Wereld van Morgen!

Aansprekend Werkgever schap

Basis op Orde

Brede Ontwikkeling Aan sprekende Ambities

Zelfbewuste Positionering Slim Samen spel

Vermogende Teams

16

Conclusie Inspectie van het Onderwijs Deltascholen werken met bestuur aan stabiele onderwijskwaliteit

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de capaciteiten van de leerling om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. De overheid heeft de taak om de kwaliteit daarvan te waarborgen. De Inspectie van het Onderwijs kijkt jaarlijks via een risicoanalyse naar elke school of ze voldoende presteert. Eens in de vier jaar doet de Onderwijsinspectie uitgebreider onderzoek. Zij onderzoekt dan of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen op orde is. Najaar 2021 was dat bij de Delta Scholengroep.


S K P C P O D E LTA / 2021

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

In het eindrapport van de Onderwijsinspectie wordt geconcludeerd dat het bestuurlijk handelen binnen de Delta Scholengroep op orde is. ‘Het bestuur van Delta heeft duidelijke doelen opgesteld over wat het in de basis van de scholen en de kwaliteit van onderwijs verwacht. Het bestuur heeft een goed beeld waar scholen staan in hun ontwikkeling en past hier de aanpak op aan. Met een indeling in scholen met een verbeterplan én vitale scholen. Daarnaast heeft het bestuur de ambitie om organisatiebreed te werken met streef- en profileringsniveaus. Een proces in ontwikkeling. Net als het verder versterken van het ‘Deltagevoel’ tussen het bestuur en de medewerkers op de scholen.’ (bron: rapport Delta-Inspectie van het onderwijs-15 februari 2022).

Preventief scholen bijsturen “Wij hebben op dit moment goed in beeld hoe het met alle scholen gaat. Natuurlijk zijn er verschillen tussen de scholen, maar al onze scholen hebben een basisarrangement van de onderwijsinspectie”, concludeert ze. “We leunen niet achterover, want we sturen constant bij. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen in de volle breedte de best mogelijke kansen krijgen. Daarbij is er veel aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen en ook het zo goed mogelijk uit kunnen stromen naar het voortgezet onderwijs vinden wij belangrijk. Preventief hebben we scholen in kaart gebracht die risico liepen in de kwaliteit van het onderwijs. De Margarethaschool in Arnhem is er daar één van. Dit is een grote school met een complexe populatie leerlingen. Het is een enorme uitdaging om deze school op een andere koers te krijgen. In nauw overleg met directeur Ton Meboer en zijn team hebben we besproken hoe de verbeteraanpak eruitziet. Met duidelijke aandacht voor wat dit plan betekent voor de leerkrachten in hun samenwerking en ook in de klas.”

Situatieanalyse Anje Margreet Woltjer is lid van het College van Bestuur van de Delta Scholengroep. “Wij zijn blij met de conclusie van de Onderwijsinspectie. Enkele jaren geleden zijn twee scholen van de Delta Scholengroep als zeer zwak beoordeeld. Dat was schrikken. Beide scholen scoren inmiddels gelukkig weer voldoende. De directeuren en de schoolteams hebben hard gewerkt om de kwaliteit weer op orde te brengen. In die periode zagen we echter dat op meer Deltascholen de onderwijsresultaten onder druk stonden. We hebben toen op die scholen, samen met de directeuren en IB-ers een analyse van de situatie gemaakt. Een aantal scholen is in een bestuurlijk verbetertraject terecht gekomen. Dat betekent dat deze scholen werken met een gestructureerd verbeterplan en we op een intensievere basis gesprekken voeren tussen bestuur en directie over de voortgang.”

Halfjaarlijkse evaluatie voortgang Ton: “In samenwerking met het College van Bestuur en de beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit van het Deltabureau Sandra Faas is een verbeterplan opgesteld. Minimaal ieder half jaar was er een tussenevaluatie en gaandeweg het proces kwam er steeds beter zicht op dingen. Steeds met de vragen: hoe staat het ervoor en wat moet er gebeuren? Aan de hand van dat plan is daar de laatste tweeënhalf jaar heel hard aan gewerkt. Met dank aan iedereen die in het proces een rol heeft gehad en speciale dank aan de leerkracht met directietaken Marloes van Zomeren.”

Bron: rapport Delta-Inspectie van het onderwijs 15 februari 2022

17


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

Bouwen aan een stevig fundament van leren en ontwikkelen Positionering Agendacommissie

Lerende netwerken

Inrichting Innovatiefonds ICT-fonds

Focus op versterking specialismen binnen de school Functieboek

Eigenaarschap directieberaad

Clusters/ werkgroepen

Basis op Orde

Leren stellen van eigen ambities en kwaliteitsnormen

Profielniveau Delta brede Definitie Brede Ontwikkeling Streefniveau

Explosieve groei leerlingen “Toen ik drie jaar geleden startte op de Margarethaschool had de school het predicaat excellent”, vertelt Ton. Tegelijkertijd is onze school in vijf jaar tijd van 245 naar 520 leerlingen gegroeid. We zijn daarmee één van de grootste scholen van de Delta Scholengroep. De school naast ons werd opgeheven, waardoor we op een zeker moment in

Voorbereiden op de wereld van morgen

18

De Delta Scholengroep is een koepel van 25 dialoogscholen. Met 26 locaties, ruim 600 medewerkers en ongeveer 6.000 leerlingen. Het is de ambitie van de Delta Scholengroep dat haar onderwijs bijdraagt aan de brede ontwikkeling van kinderen. Onze ambitie om bij te dragen aan die brede ontwikkeling wordt zichtbaar in de keuzes die we maken (gezamenlijk als scholengroep en individueel als Deltascholen) met betrekking tot onze kwalificerende, socialiserende, subjectiverende en zingevende (identiteits)opdracht. We waarderen de onderscheidingen gelijkwaardig. Dat betekent dat je op een Deltaschool meer leert dan alleen taal en rekenen, hoe belangrijk we dat laatste ook vinden. We noemen dit ‘meer’ de plus van brede ontwikkeling, en daarmee ook de plus van een Deltaschool.

één keer 80 nieuwe leerlingen kregen. Door de explosieve groei ontstonden er groeistuipen. Dan is het balanceren om toch de kwaliteit van je onderwijs op orde te houden. Ook covid heeft er flink ingehakt. We zijn een school met veel leerlingen uit economisch zwakkere milieus. Het was een fikse uitdaging om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en te houden. We hebben van het bestuur en het Deltabureau alle ondersteuning gekregen die nodig was. De Onderwijsinspectie heeft in haar rapport opgetekend goed te kunnen zien dat dit proces gezamenlijk is aangepakt.” Extra boost onderwijskwaliteit “Onderwijsspecialisten van BMC Group zijn ingeschakeld en er is onder meer ingezet op didactisch handelen. Om leerkrachten en intern begeleiders zichzelf te helpen ontwikkelen aan de hand van doelen”, vervolgt Ton. “Dit is gedaan in combinatie met het EDI-instructiemodel én de HGW-cyclus. Voor iedere les worden de doelen op bord geschreven en de leerkracht doorloopt vervolgens de benodigde stappen. Zo hebben de leerlingen een duidelijke lesstructuur. Op de langere termijn maken de leerkrachten zogenaamde ‘blokvoorbereidingen’ en worden er halfjaarlijkse toetsanalyses gemaakt. Daarnaast maken we gebruik van een kijkwijzer ‘Effectief leerkrachtgedrag’. We gebruiken de komende tijd om dit goed te borgen.” Score boven landelijk gemiddelde “Ik ben heel enthousiast over wat we bereikt hebben. We zijn stapsgewijs te werk gegaan en dat geeft een stevige basis in het borgen van het onderwijs. Onze school heeft dit jaar met de eindtoets boven het landelijk gemiddelde gescoord in vergelijking met soortgelijke scholen als de onze”, concludeert hij trots. Anje Margreet: “Maar liefst vijf procent hoger en dat in een onrustige periode door covid. Het is in mijn ogen een mooie wisselwerking geweest tussen directie en bestuur. Met de meer dan gemotiveerde inzet en constructieve samenwerking met het team van de Margarethaschool. Dat verdient een groot compliment.”


Kwaliteitsnormen De kwaliteit van de drie onderzochte standaarden besturing, kwaliteitszorg en ambitie (BKA1, BKA2 en BKA3) van de Delta Scholengroep beoordeelt de Inspectie als voldoende tot goed. De kwaliteitsnormen zijn ingebed in de hele organisatie en het bestuur heeft zicht op de kwaliteit van de scholen. Er is daarbij een waarneembare balans tussen sturing vanuit Delta enerzijds en autonomie in de uitvoering door scholen anderzijds, zo stelt de Onderwijsinspectie in haar rapport vast.

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

BKA2 - Uitvoering en kwaliteitscultuur Deze standaard beoordeelde de Inspectie als voldoende. De Inspectie zegt daarover: ‘Het bestuur realiseert met de scholen de doelen voor kwaliteit, stuurt tijdig bij en bevordert de kwaliteitscultuur binnen de organisatie. Op de scholen is aandacht voor de kwaliteit van onderwijs. Daartoe voorziet het bestuur de scholen van kaders en protocollen om het basis-op-orde-niveau te borgen. Daarnaast ondersteunt de beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit de scholen met een verbeterplan. We hebben op basisschool Roncalli en de Margarethaschool gezien dat dit in de praktijk werkt. Om scholen te ontlasten pakt het bestuur ook niet-onderwijszaken als hrm, huisvesting, ICT en facilitaire zaken op. De directeuren vertellen dat dit de ruimte geeft om zich te richten op onderwijskwaliteit. Naast het borgen van het basis-op-orde-niveau, geeft het bestuur de scholen tegelijk vertrouwen en autonomie. Delta organiseert door middel van leernetwerken een gezamenlijke, op leren gerichte cultuur. Dit is een proces in beweging.’

BKA1 - Visie, ambities en doelen BKA3 - Evaluatie, verantwoording en dialoog Deze standaard wordt door de Onderwijsinspectie als goed beoordeeld. ‘Het bestuur heeft een visie op kwaliteit, ambities en doelen opgesteld en stuurt op het behalen daarvan. Deze elementen heeft het bestuur tot een sterk samenhangend kwaliteitsgeheel gesmeed. Met een indeling op basisniveau (basis-op-orde), streefniveau en profileringsniveau. Deze indeling geldt voor meer dan alleen de onderwijsresultaten. Bijvoorbeeld ook voor financiën, huisvesting en verzuimbeleid. Het bestuur zet weloverwogen en proactief de financiële middelen in. Een mooi voorbeeld hiervan vond de Inspectie dat het bestuur al voor de daadwerkelijke storting van de NPO gelden vanuit de eigen reserves middelen heeft toegevoegd aan de formaties van de scholen. Om zo vroegtijdig ruimte te creëren voor schoolontwikkeling en te starten met het werven van extra personeel.

Ook voor deze standaard scoort het bestuur een voldoende. ‘Het bestuur voert de dialoog met interne en externe belanghebbenden en stelt als dat nodig is het beleid bij. Analyseren en evalueren op organisatiebrede aspecten is een vast onderdeel van de kwaliteitscyclus van Delta. Het bestuur heeft op regelmatige basis gesprekken met de scholen over hun resultaten. ‘Scholen met een verbeterplan’ moeten vaker verantwoording afleggen bij het bestuur dan ‘vitale scholen’. Hiermee houdt het bestuur intensiever zicht op de scholen die het nodig hebben en vergroot het de autonomie van de vitale scholen. Deze structuur draagt effectief bij aan de kwaliteitszorg. Er zijn korte lijnen tussen het bestuur, de Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de scholen. Het bestuur heeft met de GMR een efficiënte manier gevonden om de dialoog te voeren via inhoudelijke thema-tafels. Ook voert Delta een brede externe dialoog, bijvoorbeeld met andere school­ besturen binnen Stichting PAS, Stichting CLC, samenwerkingsverbanden en de gemeenten.’

19


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

20

Programmamanager Bewegen, Gezondheid en Sport Kars Deutekom “Meer bewegen betekent voor iedere leerling betere motoriek en concentratie”

“Voldoende bewegen levert legio voordelen op. Een betere conditie, motoriek én het brein dat hierdoor beter de lesstof opneemt. Wettelijk is iedere school vanaf 2023 verplicht wekelijks minimaal twee uur bewegingsonderwijs te geven”, vertelt Kars Deutekom. Hij is programmamanager Bewegen, Gezondheid en Sport bij Stichting CLC Arnhem PO. “De Deltascholen zien het belang van meer sporten. Daarom bieden ze het beweeg­ programma 2+2+1 aan in Arnhem sinds 2020.”


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

Kars zet dit programma op de kaart voor de scholen van de Delta Scholengroep, Flores Onderwijs en Sportbedrijf Arnhem. Een gezamenlijke aanpak en bundeling van krachten met als doel: een brede ontwikkeling voor ieder kind. Dit door goed leren bewegen en voldoende beweegtijd in een gezonde omgeving. Brede ontwikkeling gaat verder dan alleen taal en rekenen. Je wilt de leerlingen mentaal en fysiek blijven uitdagen. Bewegingsonderwijs is essentieel om bij te dragen aan een gezonde leefstijl.”

Wat houdt het programma 2+1+2 in? “Bestuursvoorzitter Peter Dooijeweerd van de Delta Scholengroep heeft met Geert Geurken van Sportbedrijf Arnhem dit beweegprogramma ontwikkeld. Het is gebaseerd op de Beweegrichtlijn Kenniscentrum Sport en Bewegen voor basisschoolleerlingen. Dit programma gaat uit van wekelijks vijf uur bewegen op en rondom school. Dus twee uur onder schooltijd door een vakleerkracht. Daarna één uur extra bewegen onder schooltijd, bijvoorbeeld tijdens de pauzes of met bewegend leren en twee uur in een naschools aanbod. Zo heeft iedere leerling dagelijks beweging. Het aanbod wordt samengesteld en uitgevoerd door de Beweegteams.”

Waarom is beweging nu extra belangrijk? “Onderzoek laat zien dat we kampioen stilzitten zijn geworden. Ter vergelijking met 30 jaar geleden: kinderen speelden dagelijks drie uur buiten. Nu is dat gemiddeld één uur. De motorische vaardigheid van kinderen is in vergelijking met toen gemiddeld 25 procent lager. Door thuisonderwijs tijdens covid is de noodzaak om meer te bewegen nog groter. Een deel van de kinderen kwam anders terug op school: denk bijvoorbeeld aan een achterstand in de sociaal emotionele ontwikkeling, gestopt met sporten bij een vereniging of zwaarder geworden.”

Wat zijn Beweegteams? “In 2020 zijn we gestart met tien koplopers­ scholen en er zijn toen Beweegteams gevormd. Die bestaan uit een samenwerking van beweegprofessionals: de vakleerkracht van een school, buursportcoach, sportverenigingen en sportstudenten van CIOS en ALO. Samen zorgen zij voor het beweegprogramma op school. De inhoud verschilt per school en dit wordt vastgelegd in een jaar- en activiteitenplanning. Ik help scholen met de invulling, want dat is maatwerk per school en wijk. Ook help ik ze bij het aanvragen van subsidies, extra programma en middelen.” Terugblikkend op 2021? “We hebben een verdubbeling van het aantal deelnemende scholen. Dat zijn er inmiddels 20. Ook heb ik subsidie aangevraagd bij het Ministerie van OCW en VWS. Daarmee is bij de Delta Scholengroep een Lerend Netwerk Bewegingsonderwijs gelanceerd en daardoor een kwaliteitsslag gemaakt. Beweegteams van de scholen werken samen en leren van elkaars aanpak. Zo kan het beweegprogramma en de inhoud beter op elkaar worden afgestemd. Voorbeelden hiervan zijn de Beweegteams van Elderveld en Presikhaaf die we ondersteunen we op samenwerking en beter leren bewegen.”

Foto’s: Sport in Arnhem - Frank Myzska

S K P C P O D E LTA / 2021

21


22

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

Hoe monitor je voortgang van de leerlingen? “Met de HAN Academie Sport en Beweging testen we de leerlingen met BLOC (Balance, Locomotor Coördinatie). Vanaf de start brengen we het beweegvaardigheidsniveau in kaart en monitoren de voortgang. In het vervolgtraject kijken we waar we kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld een school die goed presteert en op oog- en handcoördinatie minder. De oorzaak kan zijn dat de vakleerkracht in zijn of haar lessen daar minder aandacht voor heeft. Bewegen is net als taal en rekenen een leervak. Door veel te oefenen word je er beter in.”

Wat zijn de resultaten van meer bewegen? “Leerkrachten ervaren dat leerlingen rustiger zijn op het plein door de pauzesport. Ze kunnen hun energie beter kwijt en in de klas is er meer focus. Dat heeft positieve effecten op de leervakken als rekenen en taal. Maar we zien nu ook al dat de motoriek verbetert. Meer bewegen is een hot topic in de maatschappij en zo ook binnen de Delta Scholengroep. Door alle geledingen in de scholen wordt dit initiatief breed gedragen. Daardoor vind ik ook makkelijk ingang bij nieuwe scholen die aansluiten bij het beweegprogramma. Scholen zien de meerwaarde van meer bewegen. Ze worden door elkaar gemotiveerd. Een Deltaschool is uiteindelijk vrij om te kiezen of en hoe vergaand ze dit beweegconcept implementeren.”

Wat is het belang van de Skillsbox daarin? “Dat is een verrijdbare beweegkar waarmee de pauzesport wordt ingevuld. In de box zitten tal van sport- en spelmaterialen. Variërend van ballen, pionnen, netjes en stepjes en lintjes en leskaarten. Onder begeleiding van een leerkracht, studenten of buurtsportcoach wordt het schoolplein tussen de middag een beweegplein. De aangesloten Arnhemse scholen hebben deze beweegkar cadeau gekregen van Presikhaaf Schoolmeubelen, Decathlon en Sportbedrijf Arnhem.”

En de voordelen van het samenwerken? “Onderdeel zijn van het Beweegteam verbreedt ook voor vakleerkrachten hun werkveld en horizon. Er ontstaan mooie ideeën waar kinderen zoveel plezier aan beleven. Van het organiseren van voetbal- en slagbaltoernooien tot een BMX-clinic. Als je ziet hoe snel leerlingen zich inschrijven voor dit soort events. Ik sluit regelmatig aan bij overleg van verschillende Beweegteams. Ouderbetrokkenheid is een belangrijk punt tijdens een overleg, want in aandachtswijken is er een wereld te winnen bij ouders. Het ultieme streven is een rijk wijkprogramma op en rondom school waar de kinderen gebruik van kunnen maken. Nu al werken verschillende scholen samen in hun aanbod, dat is mooi om te zien.”


S K P C P O D E LTA / 2021

Verdere invoering beweegconcept Anneke en Kars lobbyen om zoveel mogelijk Deltascholen aan dit beweegconcept te laten deelnemen. Anneke: “We dragen zorg voor de invoering van het 2+1+2 model. In Arnhem, Veluwezoom, Oosterbeek en de Achterhoek. Daar hoort ook de verantwoording bij, dat iedere school het wettelijk verplichte bewegingsonderwijs aanbiedt. Daarnaast ondersteunen we het Lerend Netwerk en de vakgroep bewegingsonderwijs. Hiervoor is Jasper Hol aangesteld als voorzitter van het Lerend Netwerk. Samen proberen we de randvoorwaarden te verbeteren. Denk daarbij aan het gemeentelijk beleid en het taakbeleid van de vakleerkrachten. Verder zorg ik voor voldoende zichtbaarheid en terugkoppeling over de voortgang aan het directieberaad en het Deltabureau.” Stappen van De Fredericus “Op De Fredericusschool werken we al met een specialist bewegend leren. Vanuit het Sportakkoord hebben we subsidie aangevraagd voor bewegend leren meubilair. Er zijn nu hoge statafels, fietsen en wiebel/ beweegkrukken. Onze school zit in een andere gemeente, maar we maken ook stappen richting 2+1+2. De eerste voorzichtige gesprekken met de gemeente en overige besturen zijn geweest. In 2022 wordt er bekeken of dit concept in Rheden en Rozendaal op termijn geïntroduceerd kan worden. Meer bewegen heeft zoveel voordelen voor leerlingen. Het aantal scholen dat kiest voor structureel voor meer bewegen groeit aanzienlijk.”

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

Wat is de reactie van de scholen? “Heel veel enthousiasme, want ze ervaren wat het doet voor hun leerlingen. De Johannesschool is een goed voorbeeld, zij werken vanaf de start met dit programma. Ze organiseerden al veel op beweegvlak en werkten samen met de buurtsportcoach. Eind 2021 zijn ze genomineerd voor Sportiefste Basisschool van Nederland en tweede geworden. Ook de reacties van ouders en kinderen zijn positief.” Waar ben je op dit moment mee bezig? “Met Anneke Koelman, directeur van De Fredericusschool in Velp, schrijf ik een document dat is gebaseerd op de strategische koers van de Delta Scholengroep. Wat heeft een school minimaal nodig om het beweegonderwijs op orde te hebben? Daar worden ook de verschillende streefniveaus beschreven. En de vraag voor scholen: is de basis op orde, zit je op het streefniveau (2+1+2) of zit bewegen en sporten in je DNA? Bij de Margarethaschool in Arnhem krijgen de leerlingen drie keer per week gym, iedere middag pauzesport en op alle dagen een ruim naschools beweegaanbod. Met Anneke werk ik sinds 2021 nauw samen om het beweegconcept verder uit te rollen. Voor mij heel prettig om dit samen te kunnen doen. We zijn een supermatch. Dit project staat bij haar hoog in het vaandel en zij is mijn contactpersoon naar de andere Deltadirecteuren. Ik blik heel tevreden terug op wat er de afgelopen twee jaar is bereikt. Door samen te werken en het bewegen binnen het schoolaanbod breder op de kaart te zetten.”

23


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

24

Pilot De kunst van het Maken op basisschool De Wijzer Leerlingen gaan andere talenten inzetten

Razend enthousiast is Anneke Smits, directeur van basisschool De Wijzer in Oosterbeek. De eerste Deltaschool die van start is gegaan met de pilot ‘De kunst van het Maken’. Anneke: “Deze pilot is een co-creatietraject tussen school en Rozet Onderwijs. Onze leerlingen en leerkrachten vinden het geweldig. Deze lessen boren andere talenten aan. Met creatief leren voegen we echt iets nieuws toe aan ons onderwijsaanbod.”


S K P C P O D E LTA / 2021

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

Volmondig beaamt Tineke Hiddink dit. Zij werkt als programmamanager Kunst, Cultuur en Maakonderwijs bij Stichting CLC Arnhem PO. “De kunst van het Maken is een prachtig traject waarin verwondering en verbeelding centraal staat. Het voegt een nieuwe laag toe aan het bestaande curriculum en kinderen ontwikkelen zich op meer vlakken. Dit past ook prima bij de strategische doelstelling van de Delta Scholengroep: samen leren voor de wereld van morgen.”

Andere talenten ontdekken Anneke: “Met consulent Tjeerd Kootstra van Rozet Onderwijs en een kunstenaar zijn wij in 2021 de pilot De kunst van het Maken gestart. Het is een prachtige co-creatie van onze leerkrachten met de kunstenaar. Beiden leren veel van elkaar, doordat ze op een andere manier het lesgeven benaderen. Ik ga dit programma aan het les­ aanbod van onze school toevoegen. We hebben voor het Maakonderwijs een lokaal ingericht en een deel kan ook in de klas uitgevoerd worden. Doelstelling is om bij elk thema van Blink Wereld Maakonderwijs te integreren. Blink Wereld is de methode wereldoriëntatie. De kinderen leren dat door te maken en met je handen te werken, je op een andere manier oplossingen zoekt. De creatieve vaardigheden of technische vaardig­heden die kinderen leren en inzetten, wisselen elkaar af.”

Onderwijsinnovatie Stichting CLC (Community Learning Center) Arnhem PO is in 2019 opgericht door Delta Scholengroep en Flores Onderwijs. Het doel is om onderwijsinnovatie voor het primair onderwijs een duurzame plek te geven. De driehoek onderwijs, opleiden en onderzoek vormt het uitgangspunt voor de werkwijze van de stichting. Met dit programma ondersteunen ze scholen in hun ontwikkeling op het gebied van kunst, cultuur en maakonderwijs. Proces van leren & samenwerken Binnen Stichting CLC zijn vier programma’s ingericht: Samen Opleiden, Leren en lesgeven met ICT, Bewegen, Gezondheid en Sport en Kunst, Cultuur en Maakonderwijs. “Binnen ons programma werken we nauw samen met de HAN Academie Educatie en Rozet Onderwijs”, legt Tineke uit. “Samen met scholen willen we het creatief leren een plek geven. Het liefst in verbinding met andere vakgebieden. Daarin nemen we onze leraren en aankomende leraren graag mee. Alle scholen kunnen gebruik maken van dit programma. De volgende stap is meer zichtbaarheid bij de scholen, zodat ze weten wat het precies inhoudt. Af en toe val ik in bij scholen. Daar heb ik toen een project Maakonderwijs meegedraaid. De blijdschap die ik zag bij de leerlingen. Met je handen bezig zijn, oplossingen te zoeken als iets niet lukt en zoveel van elkaar leren. Het mooie aan deze vorm van onderwijs vind ik dat ze iets gaan maken. Niet het eindproduct is het belangrijkst, maar het proces van leren en samenwerken.”

25


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

Pioniersscholen Deltaschool De Wijzer en Floresschool De Klimboom in Arnhem zijn echte pioniersscholen. Zij zijn tegelijkertijd dit traject ingestapt. In de eerste fase ontwikkelde Rozet samen met MakerCosmos en een kunstenaar een ‘voorbeeldproject’. Tineke: “MakerCosmos is opgericht door Fabrica, Fillip Studio’s en Cultuurcentrum Rozet. Een open community met kunstenaars, wetenschappers, ondernemers, knutselaars, leraren en andere partners uit de samenleving een regionaal lerend netwerk vormt. Ter voorbereiding op deze co-creatie hebben de leerkrachten een teamtraining gevolgd bij MakerCosmos. Ze hebben het voorbeeldtraject eerst zelf doorlopen.

Het eerste traject op De Wijzer was het maken van een geluidsmachine. Geïnspireerd door geluidsmachines van kunstenaars als Jean Tinguely, maakten leerlingen met verbindingstechnieken en overbrengingen hun eigen exemplaar. Het is een proces van zelf uitvinden, overleggen met elkaar en oplossingen zoeken als het even tegenzit. Een leerling wordt uitgedaagd om steeds weer zijn of haar mindset bij te stellen.”

26

Maakprojecten uitwisselen Tineke: “Als vervolgstap ontwikkelen de leerkrachten van De Wijzer met Rozet en een kunstenaar nieuwe projecten. Met opbouwend steeds meer eigenaarschap voor de leerkracht. Gemiddeld duurt een project zes tot acht weken. Uit deze pilots rollen verschillende projecten Maakonderwijs. Deze kunnen onderling worden uitgewisseld en gedeeld. In 2022 worden de ontwikkelde projecten getest op andere scholen. Op deze manier verbeteren we de projecten en worden ze breder inzetbaar op onze scholen.”


S K P C P O D E LTA / 2021

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

Werving aankomend leerkrachten centraal bij de Delta Scholengroep Programma Samen Opleiden om studenten Pabo te begeleiden

Handen in elkaar slaan om studenten op te leiden tot nieuwe leerkrachten. Met een krachtige verbinding van theorie en praktijk. Samen Opleiden is een programma van Stichting CLC (Community Learning Center) Arnhem PO. “Een initiatief van de Delta Scholengroep en Flores Onderwijs in samenwerking met de HAN Academie Educatie”, vertelt Andrea van Dijk. Ze is programmamanager Samen Opleiden & Arbeidsmarkt Onderwijs van de stichting. “Doel is om jaarlijks 325 Pabostudenten in dit programma te laten starten. De werving van aankomende leerkrachten basisonderwijs is essentieel. Zo kunnen we de stijgende vraag opvangen. Met het traject Samen opleiden verbeter je de kwaliteit van het onderwijs en is het streven, dat studenten na hun opleiding kiezen voor een baan bij ons.”

27


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

Andrea vervolgt: “Dit programma voeren we uit met de HAN Academie Educatie, de schoolbesturen van Delta en Flores en alle basisscholen in Arnhem en omstreken. Voor Delta betekent dit dat alle 25 scholen opleidingsschool zijn. Met schoolbegeleiders, mentor-leerkrachten en intern begeleiders die de studenten ondersteunen. Delta en Flores hebben wel ieder hun eigen interne overlegstructuur voor Samen Opleiden. Voor de scholen in de Achterhoek is er een samenwerking met de Iselinge Hogeschool.”

start van zelfbewuste leraren. Deze leraren hebben de kennis, vaardigheden en houding om kinderen optimaal te laten profiteren van het onderwijs. Met daarbij bijzondere aandacht voor kansengelijkheid. In de nieuwe situatie heeft iedere school een schoolopleider en een mentor van de klas waar de student stageloopt. Zij werken samen met de instituutsopleider van de HAN. Voordeel voor de student is dat hij of zij efficiënt begeleid wordt. Daarnaast is het de bedoeling om meer in clusters te werken en bijvoorbeeld buurtscholen dezelfde instituutsopleider van de HAN hebben.”

28

Samenwerking vormgeven Andrea: “Directeur van De Vlinder in Dieren Dieuwke de Witt en lid van CvB Anje Margreet Woltjer vertegenwoordigen Delta in het Regionaal Platform Samen Opleiden regio Arnhem. Als programmamanager ondersteun ik beide besturen bij de coördinatie. De schoolbesturen en de Academie Educatie aan de HAN dragen samen verantwoordelijkheid voor het opleiden en de

Van student tot lerende leraar De Vlinder werkt al langer naar volle tevredenheid met het programma Samen Opleiden. Dieuwke: “De scholen van Delta zijn al jarenlang opleidingsscholen voor de Pabo. Voor een nog betere afstemming tussen opleiding en werkveld is er in 2021 een nieuw convenant gestart. Daarin worden


S K P C P O D E LTA / 2021

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

vragen beantwoord als: wat is goed onderwijs en waaraan voldoet een goede leerkracht? Wat hebben kinderen nodig om zich te kunnen ontwikkelen? En wat betekent dit voor het curriculum van de Pabo? Op dit moment hebben we zes studenten. We zien het als onze verantwoordelijkheid om studenten op te leiden. Van student tot lerende leraar, waarbij de overgang van opleidingsfase naar werkfase soepel verloopt.”

lerarenkorps”, vervolgt Dieuwke. “Door verschillende stages hebben ze specifieke kennis en vaardigheden ontwikkeld. Daar hebben studenten veel profijt van en wij ook als ze na hun afstuderen bij ons komen werken. We spreken dezelfde taal en hebben dezelfde uitgangspunten op het gebied van didactiek en pedagogiek. Het plaatsen van studenten is maatwerk, waarbij er gelet wordt of het een goede match is met de leerkracht én de klas. Met de lijst van het stagebureau kunnen we de studenten zelf plaatsen. Tweedeen derdejaars studenten hebben vaak al een eerdere stage bij Delta gelopen en komen terug. We hebben een breed aanbod van verschillende soorten scholen en vacatures. Onlangs was er een bijeenkomst voor aankomend leerkrachten die bijna klaar zijn met hun studie. Daar was veel belangstelling voor.”

Denkkracht & daadkracht Eén van die Pabostudenten is derdejaars Mira Matsers. Onder begeleiding van Dieuwke doet ze haar verbredende minor Leiderschap in het onderwijs. “Ik kan zo mijn beroepscompetenties in de praktijk ontwikkelen. Een prachtige kans. Denkkracht en daadkracht staat in deze minor centraal. Eén van mijn opdrachten is om te onderzoeken wat er beter kan binnen school en de oplossing daarvoor uit te werken. Ik heb naar aanleiding van de resultaten van de leerling tevredenheidsenquête gesproken met de leerlingenraad. Daaruit kwam naar voren dat sommige leerlingen zich niet prettig voelen in de kleedkamer. Er is meteen actie ondernomen. Op de deur hangt nu een lijst met regels die voor iedereen gelden. Dieuwke betrekt mij overal bij. Zo leer ik wat er komt kijken bij leidinggeven.” Dieuwke voegt toe: “Met Mira heb ik afgestemd waar haar leerbehoefte ligt. Zij ervaart hoe ik leidinggeef binnen de school en ook de hectiek die deze functie met zich meebrengt. Ze is betrokken bij gesprekken met de oudervereniging en teamvergaderingen. In grote lijnen krijgt ze zicht op hoe je aan onderwijsverbetering werkt. Ik vind het heel mooi om te zien hoe zij zich hierin ontwikkelt.” Maatwerk “Het programma Samen Opleiden heeft veel voordelen. We leren van en met elkaar. Je leidt betere leerkrachten op, doordat ze vanaf het begin van hun studie deel uitmaken van het

Lerend Netwerk Schoolopleiders Dieuwke: “Ik ben voorzitter van het Lerend Netwerk Schoolopleiders bij Delta. Binnen de Delta Scholengroep heeft iedere school een schoolopleider die de studenten begeleidt. De schoolopleiders ontmoeten elkaar ongeveer vijf keer per schooljaar tijdens onze bijeenkomsten. Onderwerpen die daar aan bod komen zijn; de rol en professionaliteit van de mentor, professionalisering van de schoolopleiders, plaatsing van studenten, samenwerking met de instituutsopleider en er is ruimte voor intervisie. We stellen nu een mentorprofiel op. Daarin staat bijvoorbeeld hoe je de leerdoelen van de student ondersteunt en feedback geeft en ook hoe de samenwerking tussen de schoolopleider en de mentor eruitziet. Vaak zijn de studenten jong als ze bij ons starten. Nog zoekend naar wie ze zijn of wat ze willen. Met dit traject is er ruimte om uit te zoeken, wat bij hem of haar past. Zoals de student die tijdens haar stage in groep 8 iets minder goed uit de verf kwam. Maar als leerkracht bij de kleuters deed ze het fantastisch. Zo mooi om als school dit proces te kunnen begeleiden.”

29


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

Voorzitter GMR Merlijn van Kroonenburg “ Als medezeggenschapsorgaan adviseren we het College van Bestuur”

Verbindend werken in twee functies bij de Delta Scholengroep. Dat doet Merlijn van Kroonenburg als voorzitter van de GMR en leerkracht op SBO De Horizon in Arnhem. “Mijn hart ligt bij het onderwijs. Ik zou het lesgeven nooit kunnen missen. Daarnaast heb ik mijn taken als voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Een fijne en uitdagende combinatie. Zo kan ik meedenken op verschillende niveaus.”

30

Merlijn staat de helft van de week voor de klas. “Ik werk al een tijd als leerkracht op SBO De Horizon. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zitten in mijn hart. Mooi te zien hoe ze opbloeien na vaak een lange tijd van struggles en frustraties. Voor het kind maar ook het gezin. Bij ons vinden ze rust. In kleine klassen en met een duidelijke structuur. We herhalen en leggen de lesstof op veel verschillende manieren uit. Bewegend leren maakt daar bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van uit. Deze vorm van leren, zorgt ervoor dat leerlingen het leuker vinden te leren en de lesstof beter gaan begrijpen.” Waarom is brede ontwikkeling belangrijk in jullie lesaanbod? “Brede ontwikkeling staat centraal in het strategisch beleidsplan van de Delta Scholengroep. Daarmee verruim je het lesaanbod in en rondom school. Voor ons cultuur- en natuuronderwijs werken we bijvoorbeeld samen met Rozet en het Centrum Natuur- en Milieu Educatie. De werkdrukgelden hebben we ingezet voor twee docenten muziek en drama, omdat dit voor de kinderen en de leerkrachten echt iets moois oplevert. Een verrijking. Leerlingen ontdekken hierdoor ook andere talenten. Laat ze denken,

puzzelen en zelf de oplossing vinden. Het gevoel krijgen waar ze in floreren. Hoe blij ze zijn als het lukt. Dat gevoel als ik mijn leerlingen kleine stapjes zie zetten en ze op dit pad te begeleiden, is het allermooiste wat er is. De reden waarom ik mijn werk met zoveel plezier doe.” Naast leerkracht ben je voorzitter van de GMR? “Ik was al een tijdje GMR-lid toen de vorige voorzitter vroeg me verkiesbaar te stellen. Een leuke uitdaging om op bovenschools-niveau mee te mogen denken. In overleg met het CvB hebben we een aantal veranderingen in de organisatie aangebracht. Ik wilde graag dat de leerkrachten en ouders van alle Deltascholen die in de GMR vertegenwoordigd waren, het gevoel hadden dat ze actief over onderwerpen mee konden praten. Daarom zijn we gestart met een gedeelte van de vergadering in tafels uiteen te gaan. Er zijn vier tafels ingericht: Bedrijfsvoering & Financiën, Personeel, Onderwijs en Samenwerking & Communicatie. Iedere tafel heeft een voorzitter die inhoudelijk wordt ondersteund door beleidsmedewerkers van het Deltabureau. De rol van ouders is heel belangrijk. Zij laten ons breder kijken en komen vaak met andere kritische en terechte vragen. Deze samenwerking zorgt voor


S K P C P O D E LTA / 2021

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

breed gedragen adviezen die we uitbrengen naar het CvB. Zelfs de meest briljante monoloog kan de opbrengst van een dialoog niet vervangen.”

Kun je een voorbeeld geven? “Een aantal jaar geleden liet een inventarisatie op alle scholen zien dat er grote verschillen waren in de kwaliteit van hardware, digiborden en ICT-kennis, Een deel van de scholen had daarin flink geïnvesteerd en andere niet. Het bestuur heeft toen een ICT Fonds opgericht. Doel was te investeren in de brede ontwikkeling op de scholen en de basis op orde te krijgen. Alle scholen kwalitatief op een lijn. Scholen die het nodig hadden, hebben daarvoor extra materiaal gekregen uit het ICT Fonds. Begrijpelijk dat deze beslissing soms ingewikkeld lag op scholen die daar al langere tijd zelf in investeerden. Vanuit het solidariteitsbeginsel om de onderwijskwaliteit gelijkwaardig te kunnen waarborgen heeft iedereen hieraan meegedaan. De GMR heeft hier na het ontwikkelen van het beleid door het CvB meegedacht, kritische vragen gesteld en advies uitgebracht vanuit de verschillende gezichtspunten. Nu komt dit onderwerp regelmatig terug op tafel om samen te sparren of we nog op de goede weg zitten.”

Hoe bevalt je dat? “Ik vind het heel fijn om mee te denken over het Deltabeleid op verschillende niveaus. Vanuit mijn functie als leerkracht, MT-lid van De Horizon en als voorzitter van de GMR. Daarnaast zit ik ook in de Ondersteunings Plan Raad van PassendWijs, één van de samenwerkingsverbanden waar de Delta Scholengroep onder valt. Zo heb ik zicht op het beleid van de scholen, de grotere verbanden en alle zaken die er spelen.” Hoe staat de GMR in verhouding tot de MR die iedere school heeft? “De MR heeft taken die hun school aangaat en de GMR behandelt onderwerpen die Deltabreed spelen. De medezeggenschapsraden van de Deltascholen vormen onze achterban. Zij worden vertegenwoordigd in de GMR door een ouder of leerkracht. De leden hebben ook directe toegang tot alle benodigde documenten op SharePoint. Ouders en leerkrachten worden via hen op de hoogte gehouden van de thema’s die tijdens de vergaderingen met het College van Bestuur besproken worden.” Wat is het belang van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad? “Bijdragen aan de kwaliteit van de stichting en haar scholen. Het doel is om leerlingen een veilige, prettige schooltijd te bezorgen en hen ook optimaal voor te bereiden op de wereld van morgen. In de GMR gaat het vooral om MEDE-zeggen. Als medezeggenschapsorgaan denken we binnen de Delta Scholengroep over inhoudelijke onderwerpen mee. Onze rol ten opzichte van het College van Bestuur is dat zij beleid maken en dat met ons delen. Vervolgens denken wij daarin mee en stellen kritische vragen. Hierna brengen wij een advies uit. Dit zorgt ervoor dat alle beslissingen die gemaakt worden breed gedragen zijn.”

Jaarlijks vergaderen jullie meerdere keren? “Na covid in een hybride vorm. Vier keer per jaar plenair op het Onderwijshuis en daarnaast minstens vier digitale bijeenkomsten per tafel. Dit bespaart veel tijd. Naast Arnhem hebben we ook leden in bijvoorbeeld Groenlo en Eibergen. We starten de fysieke vergaderingen gezamenlijk. Daarna vergaderen de GMR leden en leden van het CvB verder aan de tafels om inhoudelijk te verdiepen. Thema’s die nu speelden waren onder andere de brede ontwikkeling en de identiteit van de scholen. De thema’s proberen we zo veel mogelijk parallel te laten lopen aan de onderwerpen op het directieberaad. Deze manier van werken is prettig en effectief. Het proces verloopt vloeiender. Natuurlijk is de afgelopen tijd een periode van balanceren geweest. De grootste uitdaging was om iedereen tijdens covid aangesloten te houden. Je mist toch het wezenlijke contact met onze achterban. Elkaar zien en bijpraten. Ik heb ontzettend mazzel dat we vier goede voorzitters hebben, want het geven van adviezen gaat in zulke gekke tijden door.”

31


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

Wat is er in 2021 door de GMR bereikt? “Dat zijn een aantal dingen. Ik ben trots op de fijne samenwerking tussen alle betrokkenen. De agenda van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de directeuren en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn steeds beter op elkaar afgestemd. We bewegen allemaal mee op hetzelfde ritme. We sluiten beter aan op de inhoud van de onderwerpen. Er kan sneller geschakeld worden en de adviezen worden genuanceerder. Deze worden serieus besproken en meegenomen door het CvB. De GMR is een mooie afspiegeling van ouders en leerkrachten van de verschillende type scholen. Met de extra kennis van de beleidsmedewerkers sparren ze in tafelgroepen over hoofdzaken uit de strategische koers. En natuurlijk de gebruikelijke onderwerpen als begroting, formatie, huisvesting, communi­ catie, het kwaliteitszorgjaarplan en jaarverslag.

32

Het CvB is een welkome gast in de vergaderingen. Ze zorgen voor de nodige input. Terugblikkend hebben we ons breder ontwikkeld. Door een andere manier van vergaderen en het delen van de verantwoordelijkheden door de vier tafels. Sinds afgelopen jaar is er een algemene start cursus voor geïnteresseerde MR-leden. Deze is uitgebreid met een vervolgcursus over het maken van een goed jaar- en activiteitenplan. Het is belangrijk dat we goed bij elkaar blijven aansluiten. Tenslotte hebben we een gemeenschappelijk doel: het beste onderwijs voor onze Deltaleerlingen.”

Doelen van de voorzitters van de Tafels Voorzitter Tafel Financiën: Regina Pitstra Mudde. Ouder, vice-voorzitter en dagelijks bestuur van de GMR “Vasthouden aan de kernwaarden van de strategisch koers en tegelijker­tijd financiële tegemoet­ komingen van de overheid zorg­ vuldig en doelgericht invoegen in het finan­ciële beleid.” Voorzitter Tafel Samenwerking: leerkracht Johannesschool Martijn Hubert “Samen met ouders, leerkrachten, externe specialisten en partijen maken we Delta beter. Samen hetzelfde doel. Het beste voor onze kinderen.” Voorzitter Tafel Onderwijs: leerkracht Kunstrijk Koen Futselaar “Het is mooi om met ouders te kijken naar onderwijsinhoudelijke zaken die verder gaan dan die van je eigen school. Het opent ogen en je leert hoe andere scholen met bepaalde vraagstukken over onderwijs omgaan.” Voorzitter Tafel Personeel: leerkracht St. Willibrordus Charlotte Olthoff “Altijd vooraf kunnen meedenken over nieuwe zaken zoals het functieboek, bestuursformatieplan, VOG-beleid, re-integratie & verzuimbeleid en aansprekend werkgeverschap. Dat maakt dat MEDEzeggenschap echt werkt.”


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

33

Van zingende bouwvakkers, drilboren tot stofhappen Nieuwbouw en renovatie De Jozefschool

Jutta Groosman is beleidsmedewerker Huisvesting & Facilitair van het Deltabureau. Zij blikt terug op de nieuwbouw en renovatie in 2021. De Jozefschool in Arnhem heeft net een interne verbouwing en uitbreiding achter de rug. Met directeur Marjolein Berg begeleidde ze het bouwproces van deze 100 jaar oude basisschool. Marjolein: “Jutta heeft dat fantastisch gedaan en mijn team verdient champagne. Het was een uitdagend jaar. Maar het eindresultaat is zo mooi. Weg bruine verf. Met nu een prachtig kleurenpalet van lindegroen, wit en beukenhout.”


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

Fantastisch werk Van zingende bouwvakkers tot drilboren. Een jaar van stofhappen, vertraging en vooral geduld. Marjolein: “De twee jonge bouwvakkers van het aannemersbedrijf hebben fantastisch werk geleverd. Toen de fundering er lag, mochten de kinderen komen kijken en kregen ze uitleg. Ze werden betrokken bij het bouwproces. Op dat moment was in de onderbouw het thema bouwen. De leerlingen stelden vragen over de riolering en elektriciteit. Het verkrijgen van een vergunning kost veel tijd, daarom was het wachten op de noodlokalen. Een geknapte waterleiding zorgde voor een gang die blank stond, maar het was een spektakel voor de kinderen.”

34

“Witte lokalen met een lichtblauwe wand. Het ene leerplein voorzien van geelwit behang en het andere met citroenen van 1 meter hoog. We hadden dit eindresultaat nooit kunnen dromen. Met dank ook aan kleurstylist Marriella. Een mooie, frisse school is het eindresultaat.” Tijdens het interview kijken twee leerlingen om de hoek. Ze vragen of ze mogen spelen, dat kan later geeft Marjolein aan. Regelmatig lopen leerlingen bij haar binnen. De jonge kinderen bouwen dan vaak met de bak Duplo. Dorpsschool in de stad Elden is een wijk in Arnhem, maar met een dorps karakter. Iedereen kent elkaar. “Onze prachtige, historische locatie is een dorpsschool in de stad”, zo omschrijft Marjolein. “Op 1 november 2021 bestond De Jozefschool in hartje Elden 100 jaar. Het jubileumjaar is door de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch officieel ingeluid met de schoolbel. Door covid wordt het grote feest iets later gevierd. In mei 2022 hebben we een ‘Kom weer eens kijken op De Jozefschool’-dag gehad en een receptie. Voor die gelegenheid is het full-color jubileumboek Van leesplankje tot digibord samengesteld. Het einde van het schooljaar 2021-2022 sluiten we af met een spetterende feestweek.”

Constructieve samenwerking “Jutta heeft vanuit het Deltabureau met haar collega’s Malou en Marijke het bouwproces begeleid”, vervolgt Marjolein. ”Ik heb ervoor gezorgd dat het onderwijs door kon blijven gaan. We hebben intensief en fijn samengewerkt. Vanaf het begin heeft het Deltabureau constructief meegedacht zodat we konden blijven lesgeven. Met noodlokalen op het plein en meerdere interne verhuizingen een hele uitdaging. Maar altijd vooruitlopend op situaties en met goed doordachte adviezen. Linksachter in de school zat groep 4/5 die niet goed zichtbaar was voor de rest. Toen heeft Jutta voorgesteld om de team­ kamer en toiletgroep te verplaatsen en vervolgens daar een lokaal te maken. Bijna alle lokalen hebben nu uitzicht op het leerplein; het centrum en hart van de school. Een multifunctionele ruimte. De plek voor kinderen als ze niet in de klas kunnen of willen werken. Ze overleggen daar met elkaar of onderwijsassistenten werken er met groepjes kinderen. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Het is een essentieel onderdeel van ons onderwijs. Ook is er een nieuw tweede leerplein voor de bovenbouw gemaakt. De verbouwing is zo goed als klaar. Alleen in 2022 nog het schoolplein. De buitenberging volgt later.”


S K P C P O D E LTA / 2021

Meer leerlingen meer ruimte Binnen de Delta Scholengroep is Jutta beleidsmatig verantwoordelijk voor alles wat met huisvesting en facilitaire zaken te maken heeft. Jutta: “Een school die groeit, vraagt om meer ruimte. Voor De Jozefschool betekende dit: uitbreiding met drie extra lokalen en een tweede leerplein. Verder een renovatie door verplaatsing van toiletten, schilderwerk en een uitbreiding van de elektriciteit. Addy de Boer van Next It Architecten Arnhem heeft het ontwerp gemaakt. Voor deze school is besloten om alles in één keer te doen. Een superintensief traject dat ruim een jaar in beslag heeft genomen. De school bleef in bedrijf en groepen wisselden steeds naar tijdelijke huisvesting. Nu is bijna alles klaar en gaat de vlag uit. Het resultaat is om trots op te zijn.” Duurzaam bouwen “Als scholenkoepel zijn we bouwheer. Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, denken mee met het ontwerp, de eisen waar het gebouw aan moet voldoen en of dit binnen het budget past. Bij iedere fase van de bouw wordt het bestuur van de Delta Scholengroep en de gemeente betrokken. Het is een meerjarenplan voordat nieuwbouw of een verbouwing van start gaat. In het kwaliteitskader valt dat we duurzaam bouwen. Dat wil zeggen dat we verplicht zijn bijna energieneutraal te bouwen. Dat wordt BENG genoemd. In de toekomst wordt dat ENG, ofwel energieneutraal. De nieuwbouw van basisschool Het Simmelink in Eibergen wordt energieneutraal. Dit betekent in dit geval gasloos en alle benodigde energie wek je op met zonnepanelen. Rondom nieuwbouw en verbouwing is veel goed in te plannen. Daarnaast zijn er ook factoren waar je geen invloed op hebt. De huidige markt is een

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

uitdaging. Hogere tarieven voor materialen en werkuren. Budgetten die dan later niet sluitend zijn, waardoor je vertraging oploopt.” Integraal huisvestingsplan Gemeenten zijn vanaf 2022 verplicht om een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs te hebben. Arnhem, Berkelland en Renkum hebben dit. Rheden is bezig met het uitvoeringsprogramma en Oost Gelre stelt het plan op. Jutta: “Hierin staat wat de scholen en gemeentes met elkaar afgesproken hebben en welke scholen in aanmerking komen voor nieuwbouw, renovatie of uitbreiding. Ook wanneer dit gaat gebeuren en wat het budget is. Bij de bepaling of een school in aanmerking komt voor nieuwbouw of renovatie, wordt gekeken naar de bouwkundige staat, energieverbruik en de prognose van het aantal leerlingen. In het bouwbesluit staat vermeld waar scholen aan moeten voldoen. Daarin staat ook bijvoorbeeld licht, geluid en lucht omschreven. Tijdens covid was de luchtkwaliteit een hot item. We hebben toen onderzoek laten doen bij alle scholen. Welke ventilatiemogelijkheden zijn er in relatie tot het bouwbesluit en het aantal leerlingen dat in een klas zit. Bij een deel van de scholen was dat prima in orde. Bij een ander deel hebben we tijdelijke maatregelen genomen om de ventilatie op orde te krijgen. We werken samen met de overheid en de gemeenten aan permanente oplossingen voor alle gebouwen. Soms in de vorm van nieuwbouw en in andere gevallen door het aanbrengen van luchtbehandeling. Met behulp van subsidie en ook door het plaatsen van CO2 meters met signalering. Zo kunnen leerkrachten actief sturen op luchtverversing. “

35


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

Potential Traject van leerkracht naar directeur Directeur Pastoor van Arsschool Ronny ten Brinke

Ambitieus en verder groeien? Voor een brede loopbaanontwikkeling is volop ruimte bij de Delta Scholengroep. Ronny ten Brinke volgde het Potential Traject. Bijna 20 jaar geleden startte hij als leerkracht in het basisonderwijs. Daarna volgde de stap naar leerkracht met managementtaken. Per 1 januari 2022 is Ronny de nieuwe directeur van de Pastoor van Arsschool in Arnhem. “Ik werk met een superfijn team. Mijn onderwijshart blijf ik houden, in welke functie dat ook is.”

36

Bij de start van het interview laat hij weten, dat ieder moment het ontruimingsalarm kan gaan. Als hoofd BHV is hij verantwoordelijk dat dit goed verloopt. Even later klinkt het schrille geluid. Een uur later pakken we het gesprek weer moeiteloos op waar we gebleven zijn. Hier zit iemand die gewend is om snel te schakelen. Weg der geleidelijkheid Hij is begonnen als leerkracht in de bovenbouw en doorgegroeid als bouwleider in de onderbouw bij De Ommelander in Arnhem. Ronny: “Jarenlang heb ik met veel plezier lesgegeven op deze school en fijne vriendschappen opgebouwd, tot het begon te kriebelen. Mijn toenmalige directeur maakte toen de opmerking: ‘ik zie jou in de toekomst wel als directeur.’ Ik lachte dat weg. Bij mij past de weg der geleidelijkheid en het was op dat moment nog veel te vroeg.”

Ben je hiervoor gevraagd? “Jaren later kwam er een vacature voor directeur vrij. Dat was in 2019. De opleiding Middenmanagement en Schoolleider Basisbekwaam had ik al afgerond. Ervaring had ik nog niet en de opleiding tot Schoolleider Vakbekwaam moest ik nog volgen. Toch heb ik gesolliciteerd. Ik ben het niet geworden, maar het College van Bestuur zag mijn ambitie. We zijn verder in gesprek gegaan. Ik ben daarna één van de eersten geweest die in het Potential Traject voor schoolleiders binnen de Delta Scholengroep mocht starten. Halverwege kwam het College van Bestuur met een concreet voorstel om locatieleider van de Pastoor van Arsschool te worden. Een basisschool met ongeveer 235 leerlingen in Malburgen-West. Directeur van die school Michel Kuenen, zou De Johannesschool er als tweede school bij krijgen. Ik ben met Michel en intern begeleider Janneke in gesprek gegaan. Thuis zei ik tegen mijn vrouw: ‘dit moet ik gaan doen.’ Het voelde zo goed. Natuurlijk was er een gezonde dosis twijfel. Ik ben een leerkracht in hart en nieren. Wilde ik dat wel loslaten voor deze carrièremove?”


S K P C P O D E LTA / 2019

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

Terugblikkend: een goede stap? “Een volmondig ja. Ik ben de laatste jaren geleidelijk in deze nieuwe rol gegroeid. Sommige mensen in mijn omgeving en oud-collega’s zijn verbaasd dat ik niet meer voor de klas sta. Tot vorig jaar heb ik wekelijks nog twee dagen lesgegeven. De combinatie tussen lesgeven en leidinggeven vond ik onrustig. Als ik lesgeef, wil ik er volledig voor de klas kunnen zijn. Soms sta ik nog steeds voor een groep en dat blijft hartstikke leuk om te doen. In 2021 heb ik het laatste jaar van mijn opleiding ‘Schoolleider Vakbekwaam’ afgerond. Door de combinatie van theorie en praktijk heeft mij dat veel inzicht gegeven over mijn persoonlijk functioneren. Maar ook in het ontwikkelen van leiderschap en het aansturen van mijn team. Corona is daarbij wel een extra uitdaging geweest. Snel schakelen en oplossingen zoeken. Toen heb ik ervaren, dat dit mij goed ligt.”

Wie is Ronny als leerkracht en directeur? “Ik ben open, oprecht, vol humor en sta stevig in mijn schoenen. Zo was ik als leerkracht maar ook in mijn nieuwe rol. Daar wordt wel meer een strategische aanpak gevraagd. Het is en blijft zo mooi om te zien hoe puur kinderen zijn. Hoe ze zich ontwikkelen en onze belangrijke rol op sociaalpedagogisch gebied. Ik ervaar dagelijks wat we voor de leerlingen betekenen. Relatie gaat voor prestatie is mijn motto.

Samenwerking met het team? “Vanaf dag één heb ik mij op de Pastoor van Arsschool enorm welkom gevoeld. Ik kan werken met een fantastisch team. In dit proces ben ik geweldig begeleid door Michel. We hebben de afgelopen jaren vaak gespard en ik heb veel van hem geleerd. Na onze intensieve samenwerking, laat hij ‘zijn school’ nu in goede handen achter. Michel gaat zich als directeur van De Johannesschool nu ook meer bezighouden met de verbinding tussen de Deltascholen in het cluster Arnhem-Oost en er zit nieuwbouw aan te komen. Ik ben hem dankbaar voor deze mooie nalatenschap. We gaan dit met zijn allen voortzetten en verder uitbouwen.”

37


38

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

Tijd investeer ik in de kinderen en hun ouders. Dat was op de vorige school ook zo. Ik stond ’s middags altijd op het schoolplein voor een praatje. Ook nu. Door te luisteren, bouw je aan de relatie met elkaar. We kunnen met een ouder of verzorger verschillen van mening, maar altijd vanuit het belang van het kind. Kennisoverdracht is heel belangrijk, maar het gehoord en gezien worden, zowel voor de kinderen als de ouders, is minstens zo belangrijk. Ruimte bieden voor een luisterend oor, hoort bij je taak als je in het

onderwijs werkt. En je bouwt een band met elkaar op waar vertrouwen de basis is.” Wat zijn de toekomstplannen? “De komende jaren gaan we ons onderwijs verder integreren; van losse vakken tot een thematisch aanbod. In schooljaar 2020-2021 zijn er vakinhoudelijke werkgroepen opgericht, zoals een reken- en spellingswerkgroep. Met de teams bekijken we hoe we de vakgebieden met elkaar verbinden. Bijvoorbeeld wereldoriëntatie,


S K P C P O D E LTA / 2021

biologie en begrijpend lezen. Dat vraagt om een andere strategie en methodes. Op sociaal emotioneel gebied doet onze school al veel. Ons motto is: hier word je gezien. Dat dragen we uit op alle vlakken. De leerlingen mogen zichzelf zijn en met hen kijken we wat ze nodig hebben. Bij de start van ieder leerjaar zijn de eerste zes weken De Gouden Weken. Naast de leerstof staat groepsvorming centraal. We zijn een warme school in een multiculturele wijk waar ieder kind kansen krijgt om zijn of haar talenten te laten zien.”

Potential Traject voor leerkrachten met ambitie Binnen de Delta Scholengroep is er veel ruimte voor ontwikkeling. Ook voor leerkrachten die overwegen om schoolleider te worden. Voor hen biedt het Potential Traject binnen de Delta Scholengroep volop kansen. Speciaal voor startende leidinggevenden. Voorzitter College van Bestuur Peter Dooijeweerd doet de intake: “Delta heeft in dit traject jaarlijks ruimte voor ongeveer vijf potentials. Kandidaten met interesse kunnen dit via de directeur van hun school laten weten. Als je wordt toegelaten krijgt de school en de potential extra ruimte voor ontwikkeling en scholing.” Professionele ontwikkeling “De duur van het traject is maximaal drie jaar. Iedere potential heeft een traject op maat. Als CvB maken we met hem of haar en de directeur afspraken. Je kunt aangeven op welk vlak je je graag wilt ontwikkelen. Ook is het mogelijk -als je dit nog niet hebt gedaan- om de opleiding Schoolleider Vakbekwaam te doen. De achtergrond van de potentials is heel divers. De één heeft ervaring als unitleider en de ander als leerkracht met ondersteunende taken. Met een opleiding krijg je de theorie over het schoolleiderschap wel aangereikt, maar het is een complex en veeleisend beroep. Essentieel is dan ook dat je de praktijk en het ritme van schoolleiderschap binnen de Delta Scholengroep ervaart: formatie, gesprekkencyclus, ouders met vragen, samenwerken met andere directeuren, de ontwikkeling van je school en werkgeluk van je medewerkers. In dit traject ervaar je al die perspectieven. Dat maakt een succesvolle start als directeur nog kansrijker.”

39


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

Identiteit belangrijke opdracht bij de Delta Scholengroep Commissie Identiteit verdiept thema binnen organisatie

Identiteit ofwel zingeving is bij de Delta Scholengroep een belangrijk thema. Alle basisscholen hebben in hun jaarplan en schoolgids beschreven hoe ze hieraan invulling geven. Welk verhaal vertellen de Deltascholen? “Iedereen is onderdeel van een groter geheel. Wij willen op school ruimte maken voor wat van betekenis is. Kinderen en collega’s mogen weten dat zij er met hun verhaal mogen zijn”, vertelt Marjolein Wiegman, beleidsmedewerker Bestuur & Organisatie van de Delta Scholengroep. “De Commissie Identiteit wil dit thema binnen de organisatie verdiepen en zichtbaar laten zijn.”

40


S K P C P O D E LTA / 2021

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

De Delta Scholengroep hanteert drie wettelijke onderwijskundige opdrachten: een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs, kinderen leren samen te leven en te leren en zich te ontwikkelen tot een verantwoordelijke wereldburger. Identiteit is een vierde niet-wettelijke en wezenlijke opdracht voor Delta. Marjolein is als lid van de Commissie Identiteit betrokken bij de uitvoering hiervan. “Iedere school geeft op een eigen manier invulling aan het begrip identiteit, zingeving en levensbeschouwing. Zij weten wat hun leerlingen nodig hebben. Voor ouders en andere betrokkenen is het belangrijk dat de school de betekenis daarvan kent en uitdraagt.”

scholen. In 2022 wordt aan de hand van zeven lijnen gewerkt. Dit betekent het verder vormgeven van het thema identiteit en levensbeschouwelijke activiteiten. Ieder schooljaar vernieuwen Deltascholen hun schoolplan voor de komende vier jaar. Daarin zal iedere school beschrijven wat identiteit voor hen betekent en hoe invulling wordt gegeven aan dit thema. Het is belangrijk voor alle medewerkers dat ze zich bewust zijn van de identiteit van hun school. Dat is hun professionele opdracht. De commissie is bezig met de ontwikkeling van meerdere werkvormen en momenten om ideeën uit te kunnen wisselen.”

Dialoogschool Deltascholen hebben een grote diversiteit aan geloofs- en levensovertuigingen. Een sleutelbegrip binnen Delta is de term dialoogschool”, legt Marjolein uit. “Openstaan voor elkaars ideeën en gevoelens gaan hand in hand. De filosofie van met elkaar blijven praten en verbinden. Dit vormt de basis om te laten zien wie je bent. Daaruit voortvloeiend het vertrouwen om je verder te ontwikkelen. Om het gesprek over identiteit in teams en met leerlingen vorm te geven, worden dit jaar cartoons en een filmpje gemaakt voor onze websites en SharePoint (dat is het intranet van onze scholengroep waarop documenten worden geplaatst en informatie uitgewisseld). De Commissie Identiteit heeft in februari 2022 de eerste 24-uurs sessie voor de leden georganiseerd. Ieder heeft toen een introducé meege­ nomen.” Commissie Identiteit Cynthia Hoitink is leerkracht en MT-lid op basisschool De Arabesk in Arnhem. Zij is net als Marjolein lid van de Commissie Identiteit. “De commissie houdt zich bezig met het onder de aandacht brengen en borgen van dit thema binnen de

24-uurs identiteitssessie De Commissie Identiteit heeft in 2020 een notitie geschreven als gezamenlijk fundament. Dit vormt de basis over wat zingeving en identiteit betekent en hoe dat meetbaar en zichtbaar is binnen Delta. De Werkgroep Identiteit is nu gestart met bezinningsmomenten voor Deltapersoneel, ouders en externe partijen. Later dit jaar staat een tweede 24-uurs sessie Identiteit gepland. Cynthia en Marjolein blikken terug: Marjolein: “De sessie is een onderdeel van een proces. Voelen en ervaren wie je bent en wat zin geeft aan je leven. Individueel maar ook als groep. Onze gezamenlijke verhalen laten zien wie we zijn en waar we voor staan. Dit dragen we uit binnen Delta. Dat gaat verder dan bijvoorbeeld de jaarlijkse feesten, rituelen en tradities. Hierbij stilstaan, voegt iets toe aan onze visie op onderwijs en meer ruimte voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen.” Cynthia: “Tijdens deze bijeenkomst werd ingezoomd op je persoonlijke verhaal. Maar ook hoe vertaal je dit terug binnen je organisatie? Door tijdens de sessie de essentiële vraag te krijgen: wat doet er voor je toe, raak je een diepere realiteit aan. Iedere deelnemer had een eigen verhaal. Dat schept een verbinding met elkaar.”

41


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

Marjolein: “De missie van de Commissie identiteit is om alle medewerkers binnen Delta te verbinden met dit thema. Deze sessies zorgen ervoor dat we allemaal de essentie van identiteit en zingeving gaan voelen. Iedereen heeft levensvragen. Door er met elkaar over te praten krijg je inzichten. Er wordt ruimte gemaakt voor iets wat je niet direct kunt benoemen. Als je vraagt wat is het resultaat van deze sessie kun je een deel concreet benoemen en een deel niet. Er wordt een beweging in gang gezet. Door even stil te staan, word je geraakt in de essentie van het leven.”

“Identiteit is voor iedereen een belangrijk thema” vult Marjolein aan. “In alle lagen van onze organisatie krijgt dit hernieuwde aandacht. Het past bij het Delta DNA om hierover de dialoog aan te gaan. Deze sessie is voor de groep heel fijn geweest. Het onderlinge vertrouwen was groot en ieders verhaal deed er op dat moment toe. Dat we allemaal ervaarden waar het om gaat in het leven. Het besef: ik ben onderdeel van dit verhaal. Van mijzelf en van Delta.”

42

Rust & ruimte Cynthia: “Een andere vraag was: wat heeft jouw verhaal te maken met hoe je in het leven staat en hoe je op je werk bent? Met deze sessie is mijn eigen vlammetje opgelaaid. De volgende stap is, hoe wil ik dit uitdragen in onze organisatie?”

‘Wonderlijke’ van het onderwijs “Het ‘wonderlijke’ van het onderwijs is dat we met elkaar onze verschillende perspectieven delen. Het is niet vanzelfsprekend dat hier altijd ruimte voor is. Juist door het bespreekbaar te maken, ontstaan er mooie gesprekken en gaan we diepere verbindingen aan” voegt Cynthia toe. “Je leert breder kijken door de ogen van anderen. Je krijgt andere gesprekken met collega’s, ouders en kinderen. Dat is rijkdom en inclusie. Iedereen hoort erbij.”


S K P C P O D E LTA / 2021

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

Herijking zorgstructuur in Arnhem Deltascholen hebben groot potentieel aan deskundigheid in huis De basiskwaliteit van de zorg op de Deltascholen is op orde. Dat komt grotendeels door de kwaliteitsslag die binnen Delta is gemaakt. Er is ruim geïnvesteerd in opleidingen voor de medewerkers. De kwaliteit van de zorg wordt versterkt door de fijne samenwerking met andere scholen op wijkniveau en ketenpartners als Jeugdhulp en wijkcoaches. Ze maken gebruik van elkaars expertise. Het verwijzingspercentage van regulier naar speciaal (basis)onderwijs is daardoor de laatste jaren gedaald. Met de herijking van de zorgstructuur wordt ingezet op een verdere daling van het aantal doorverwijzingen. De scholen van de Delta Scholengroep hebben een groot potentieel aan deskundigheid in huis. Het streven is om deze kennis efficiënter te bundelen, zodat de scholen van elkaar weten wie wat doet. Scholen voor speciaal basisonderwijs bijvoorbeeld hebben de expertise waarmee ze het reguliere onderwijs kunnen ondersteunen. Hiermee bied je inclusiever onderwijs aan, waardoor een leerling op de school van zijn of haar keuze terecht kan. Dit sluit aan op het landelijke streven van scholen naar Passend Onderwijs voor ieder kind.

Passend Onderwijs bieden we alle leerlingen basisondersteuning. De scholen beschrijven het aanbod van basis- en extra ondersteuning in het zogenaamde schoolondersteuningsprofiel (SOP). Voor extra ondersteuning kunnen scholen een beroep doen op hulp en middelen die het Samenwerkingsverband PassendWijs biedt. Het is belangrijk dat scholen helder zicht hebben op hun eigen ondersteuningsaanbod en op dat van scholen in de nabij omgeving, zodat leerlingen op de school worden geplaatst waar zij de ondersteuning kunnen krijgen die nodig is.”

Basis- en extra ondersteuning “In het kader van het Passend Onderwijs hebben de deelbesturen en de scholen de zorgplicht om een goede basisvoorziening te bieden. Naast goede kwaliteit van onderwijs, ook voldoende zorg en begeleiding van de leerlingen,” zegt Lourens Boeder. Hij is Programmamanager Passend Onderwijs en werkt in opdracht van de PO besturen in Arnhem, waaronder de Delta Scholengroep. “Eén van de programma-speerpunten is de herijking van de zorgstructuur. In het kader van

Wat biedt iedere school? Directeur Ferdy Masselink van basisschool IKC Het Simmelink in Eibergen is regievoerder van het directieberaad voor de herijking van de zorgstructuur binnen de Delta Scholengroep. Beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit bij het Deltabureau Sandra Faas ondersteunt hem bij dit proces. “Iedere school heeft de wettelijke zorgplicht om basisondersteuning aan te bieden. Dat is wat iedere school minimaal in huis heeft aan onderwijs en onderwijsondersteuning.

43


44

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

S K P C P O D E LTA / 2021

Daarnaast is er bij de Deltascholen enorm veel specialistische kennis. Alleen weten we van elkaar als scholen niet altijd waar die te halen valt of hoe die kan worden ingezet. Het is belangrijk om dit voor iedere school afzonderlijk, maar zeker ook als Delta Scholengroep meer inzichtelijk te krijgen. Daarnaast is er veel winst te behalen in kennis over de sociale omgeving van de leerling. Als je bijvoorbeeld weet wat er thuis speelt, dan kan er sneller hulp en betere ondersteuning worden geboden door instanties die daarvoor de expertise hebben. Daarvoor is het belangrijk dat de scholen nauw contact met wijkcoaches en Jeugdhulp onderhouden.”

ten. We zien mooie voorbeelden van samenwerking tussen basisscholen onderling, tussen basisonderwijs en speciaal(basis)onderwijs, maar er worden toch ook nog veel barrières ervaren als gevolg van (organisatie)structuren en wet- en regelgeving. Een belangrijk streven en opdracht voor het primair onderwijs is om inclusiever onderwijs te bieden. Ook leerlingen met een wat zwaardere ondersteuningsbehoefte, zouden idealiter in het reguliere onderwijs kunnen worden opgevangen. Extra hulp en begeleiding moet het mogelijk maken dat ook deze groep leerlingen thuisnabij (op maat) onderwijs kan volgen. Bijkomend effect daarvan is dat er naar verwachting minder kinderen worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Nu is dat in de regio nog hoger dan het landelijk gemiddelde, waarbij wel opgemerkt moet worden dat dit met name veroorzaakt wordt door de toegenomen doorverwijzingen vanuit de voorschoolse opvang en behandelcentra. In de cijfers zien we dat het aantal doorverwijzingen vanuit het reguliere basisonderwijs naar het speciaal onderwijs al jaren daalt.”

Gebruik elkaars expertise Dat beaamt Lourens. Als programmamanager is hij onder meer verantwoordelijk voor het leggen van verbindingen tussen een viertal programmalijnen. Deze hebben gemeenschappelijk dat zij vorm en inhoud geven aan het realiseren van Passend Onderwijs in de volle breedte in de scholen. Scholen zitten in een overgangsperiode. Van veelal een zelfvoorzienende en in enkele gevallen naar binnen gerichte zorgstructuur, naar een meer samenwerkende structuur op basis van complementariteit. Lourens: “Er is veel expertise in de scholen en om meer van elkaars deskundigheid gebruik te maken moeten we echt gaan ontschot-

De Delta Scholengroep streeft ernaar om ieder kind te plaatsen op de meest passende plek waar het zich het beste kan ontwikkelen. Ferdy: “Een voorwaarde is dat reguliere basisscholen goed zijn toegerust om complexere hulpvragen aan te


S K P C P O D E LTA / 2021

Passend Onderwijs

Samenwerkingsverband PassendWijs bestaat uit 21 besturen en 125 scholen voor primair onderwijs. Het is één van de drie samenwerkingsverbanden waar de Delta Scholengroep bij betrokken is. Hierin zijn scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) vertegenwoordigd. Zij zijn verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van Passend Onderwijs binnen het primair onderwijs in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum. Alle aangesloten besturen hebben afspraken met elkaar gemaakt hoe elke leerling zo goed mogelijk Passend Onderwijs kan krijgen.

kunnen. Daarom willen we dat de kwaliteit van de ondersteuning nog verder verbetert. En ook dat scholen meer gebruik gaan maken van elkaars expertise als ze er zelf niet in kunnen voorzien. Delta verkent met de andere PO schoolbesturen in Arnhem op welke wijze meer kan worden samengewerkt met het speciaal onderwijs. Daarin worden ook de scholen voor speciaal basisonderwijs betrokken.” Meer inclusiever onderwijs Lourens: “Op Basisschool De Laarhorst in Arnhem draait een pilot gedurende het schooljaar 2021-2022. Het doel is om meer ervaring op te doen hoe inclusiever onderwijs kan worden vormgegeven. Een zestal kinderen die mogelijk zouden worden geïndiceerd voor het speciaal (basis) onderwijs (cluster 3-4) zijn deel blijven uitmaken van een reguliere groep. Zij krijgen daar de extra specialistische ondersteuning en begeleiding die nodig is. Deze kinderen hebben behoefte aan een eigen leer- en ontwikkellijn op onder andere taal en rekenen. De school is na een eerste evaluatie heel positief over de ontwikkeling die deze

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

leerlingen hebben laten zien. Tegelijk werd ook ervaren dat de werkdruk fors toenam voor de leerkracht en de onderwijsassistenten die aan deze pilot hun bijdrage hebben geleverd. Een belangrijke conclusie is ook dat het contact en de communicatie met het speciaal (basis)onderwijs beter kan. Als de samenwerking tussen het reguliere en speciaal basisonderwijs nog meer vorm krijgt is de verwachting dat er aanmerkelijk minder verwijzingen naar het speciaal onderwijs nodig zijn. Dat betekent dat er extra middelen vrijkomen om te investeren in de ondersteuning aan kinderen in het reguliere basisonderwijs.” Ferdy: “Daarbij wordt zeker het grote belang van speciaal onderwijs niet uit het oog verloren. Voorop staat dat een kind Passend Onderwijs krijgt. Maar soms is een indicatie op vierjarige leeftijd te vroeg om al door te verwijzen. Dan kunnen achterstanden nog ingelopen worden. Dat zien we regelmatig in de praktijk. We hebben ook oog voor de belangen die spelen binnen de school. Als er minder verwijzingen naar het speciaal onderwijs zijn, dan betekent dit ook iets voor de eisen die gesteld worden aan een onderwijsteam. Dit zorgt logischerwijze voor een groot spanningsveld.” Samenwerking scholen Lourens: “Arnhem is een stad waar veel complexe problematiek samenkomt. In een lijst van kansarmste gemeenten in Nederland staan ze op de negende plaats. Na covid zijn de niveauverschillen groter dan ooit. Een belangrijk aandachtspunt op alle scholen. Hiervoor worden de NPO-gelden ingezet. Het kabinet wil kinderen en jongeren gelijke kansen geven. Hiermee verbreden we onder meer de basisondersteuning en kunnen ze bijvoorbeeld vaker in kleine groepjes werken. Daarnaast worden de gelden ingezet voor het aanstellen van extra leerkrachten, zodat er meer ruimte ontstaat om lessen voor te bereiden en/of nazorg aan leerlingen te geven.”

45


Leerlingenaantal

Medewerkers

80% 5.213 Arabesk Carillon Fredericus Gazelle Horizon Johannes Jozef Kringloop Kunstrijk Laarakker Laarhorst Ludgerus Margaretha Mauritius Nije-Veste Ommelander Paasberg Pastoor van Ars Paulus Pieter de Jong, Pyth Pieter de Jong, Kemp Roncalli Simmelink Vlinder Wijzer Willibrordus

TOTAAL AANTAL LEERLINGEN (peildatum 1 oktober 2021)

406 175 217 390 134 116 205 266 163 130 153 52 473 111 156 227 244 216 173 205 189 170 123 147 246 126

20%

VROUWEN MANNEN

508 125

TOTAAL

633

80% 20%

MEDEWERKERS LEEF TIJDSOPBOUW TOT 25 JAAR

49

25-35 JAAR

151

35-45 JAAR

145

45-55 JAAR

129

55-65 JAAR

148

65+ JAAR

11

ZIEKTEVERZUIM PERCENTAGE 2019 – 5,68% 2020 - 6,15% 2021 - 5,94%


K E R N G E G E V E N S S K P C P O D E LTA

Financieel SOLVABILITEIT

LIQUIDITEIT

61,8%

197,2%

HUISVESTINGSRATIO

WEERSTANDS­VERMO GEN

7,6%

16%

RENTABILITEIT

Baten Lasten

€ 42.172 € 40.345

Resultaat

- € 1.813

TOTALE BATEN EN LASTEN (X 1.000)

10,2%

GECOMPRIMEERDE BALANS DELTA (X 1.000)

€ 6.469

Eigen vermogen publiek Eigen vermogen privaat Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

€ 4.044 € 815 € 1.888 € 44 € 4.301

€ 12.972

balanstotaal

€ 12.972

Vaste activa materieel Vaste activa financieel Vorderingen

€ 3.111 € 72 € 3.320

Liquide middelen balanstotaal

Zie Financieel Jaarverslag 2021


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

48

S K P C P O D E LTA / 2021


S K P C P O D E LTA / 2021

S O C I A A L JA A RV E R S L AG

49


S O C I A A L JA A RV E R S L AG

50

S K P C P O D E LTA / 2021deltascholengroep.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.