Magasinet AutoBranchen Danmark nr. 16

Page 1

MAGASINET AUTOBRANCHEN DANMARK

Juraklummen: Konfiskation af biler fra prøvekørsler

side 6

Det er vildt svært at stille sig op som bilforhandler og sige, at man er grøn

side 14

Uddannelse: Autobranchens kvinder har indhentet mændene

side 8

Elbilerne forandrer eftermarkedet

- Her skal du tjene pengene

side 12

Ny AUTOproff-fordelsaftale på plads

side 29

TEMA: FREMTIDENS BILFORRETNING

Medlemsmagasin for AutoBranchen Danmarks medlemmer
Nr. 16 Maj 2023 Medlemsmagasin

Vidste du, at …

Santander Consumer Bank tilbyder attraktiv

og fleksibel finansiering til dine kunder?

• Vi tilbyder billån med og uden udbetaling samt leasing.

• Vi giver en hurtig tilbagemelding på kundens ansøgning, så du kan afslutte handlen med det samme.

• Vi stiller et stærkt Key Account Management Team, uddannelse gennem Santander Business Academy og daglig rådgivning til rådighed for dig og din virksomhed.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan tilbyde en af markedets bedste finansieringsløsninger, er du velkommen til at kontakte din eksisterende Key Account Manager eller:

T 25 10 18 00 (øst)

T 22 94 42 19 (vest)

Du kan også læse mere om vores forskellige finansieringsløsninger på www.santanderconsumer.dk

LEDER 05 Årsdagen ruster os til fremtiden

JURA 06 Konfiskation af biler ved prøvekørsler

UDDANNELSE 08 Branchen henter flere kvinder

10 Autobranchens kvinder har indhentet mændene

TEMA: FREMTIDENS BILHUS

12 Her skal du tjene pengene

13 Power Up. Ny rapport om ladestandere

14 Det er vildt svært at stille sig op som bilforhandler og sige, at man er grøn

KORT NYT 17 Nyheder og opdateringer fra branchen

BILSALG

18 ”Forhandlere skal være omstillingsparate”

KURSER & ARRANGEMENTER

20 Kom til årsdag i Brande

21 Abonnementsakademi: Få nye kunder og fasthold dem du allerede har

EFTERMARKED

22 Flere får hævet timeprisen, men der er stadig et stort efterslæb

23 Trygs nye smart repair-koncept møder skepsis

25 Vi kæmper for skadesbranchens fremtid

ARBEJDSGIVERFORENING

26 Personale-bøvl? Spar penge og besvær med ABAF

FORDELSAFTALER

28 Nu giver værkstedsbilerne flere penge til stor forhandler

29 Ny fordelsaftale på plads med AUTOproff

30 Få hjælp til klimaregnskab – og kom på forkant

31 Få en enkel og billig sikring mod kilometersvindel

Om AutoBranchen Danmark: AutoBranchen Danmark er en brancheorganisation, som repræsenterer bilforhandlere. bilværksteder og autolakererier. Vi har ca. 1.200 medlemmer over hele landet. Magasinet AutoBranchen Danmark læses af knap 18.000 ansatte hos vores medlemmer.

Redaktør: Chef for medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation Charlotte Brix Andersen.

Redaktion: Kommunikations- og uddannelseskonsulent Carsten Ritter, politisk konsulent & direktionsassistent Nicolai Fiil-Søby, kommunikations- og klimakonsulent Rune Langhoff Sørensen og grafiker & marketingkoordinator Lene Søbo.

Udgivelse: Maj 2023

Billeder: AutoBranchen Danmark, Colourbox og Private.

Oplag: 1.200 ex.

INDHOLD
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk AutoBranchen Danmark 2023 11
KVINDER UNDER UDDANNELSE I BRANCHEN
Personvognsmekaniker
246 af de 4.825 som er under uddannelse i branchen er kvinder

Kun for medlemmer af AutoBranchen Danmark

ELITE BILFORSIKRING

Vil du øge din indtjening ved salg af attraktive bilforsikringer til dine kunder?

Som medlem af AutoBranchen Danmark, har du mulighed for at sælge Elite Bilforsikring via Gjensidige med følgende fordele:

• Høj nysalgsprovision

• Mulighed for også at opnå årsbonus

• Bilerne retur til jeres værksted ved en forsikringsskade

Kontakt din lokale konsulent, og hør hvordan du kommer i gang med at tjene ekstra penge, på salg af forsikringer

Tina Agerbæk - Fyn og Sønderjylland tina-holm.agerbaek@gjensidige.dk

Mobil: 60 25 17 34

Dia-Maria Riber - Sjælland Dia-maria.riber@gjensidige.dk

Mobil: 52 39 21 60

Samet Gürel - Midt- og Nordjylland samet.gurel@gjensidige.dk

Mobil: 41 77 53 42

Læs mere på

www.autobranchensforsikring.dk

Gjensidige-ABD_215x280-annonce_apr23.indd 1 25-04-2023 17:00:38

Årsdagen ruster os til fremtiden

kritisk, for der er brug for både flere mekanikere, flere karrosseriteknikere og flere autolakerere – og behovet for mere faglært arbejdskraft ser kun ud til at blive større.

Vi har i branchen selv et ansvar for at tiltrække og fastholde arbejdskraft, og som det fremgår i dette magasin går trivslen op – og det er et positivt første skridt.

Når man ser ud over den danske autobranche, ja, ud over vores samfund og økonomien generelt, så er billedet fortsat broget. Krisen synes afværget, men opturen er heller ikke til at få øje på. Forbrugertilliden er steget markant, men den er stadig lavere end under finanskrisen og coronapandemien. Inflationen er også faldet, men den er fortsat alt for høj.

I slutningen af april var nyvognssalget steget med knap 15 procent i forhold til i fjor, hvilket jo i den grad er positivt, for det viser, at flere vil købe ny bil, omvendt var brugtvognssalget faldet med knap 4 procent. Sandheden bag nyvognssalgets store vækst er dertil også, at næsten hele væksten er skabt af Teslas rekordsalg og, at de resterende bilmærker ikke sælger markant bedre end i 2022, hvor salget var lavt og udfordringerne mange.

Heldigvis er de værste leveringsproblemer overstået, og vi er – endelig – også snart i mål, efter de komplikationer som bilaftalen fra 2020 i lang tid skabte for store dele af branchen. I løbet af foråret er de nye overenskomster blevet forhandlet på plads, og parterne har løst en svær opgave på en tilfredsstillende måde, der viser en ansvarlig retning fremad. Arbejdsmarkedet er dog stadig udfordret af manglen på arbejdskraft, og desværre viser de seneste tal for optagene på erhvervsuddannelserne, at regeringens ambition om at få flere til at tage en faglært uddannelse indtil videre ikke har båret frugt. Faktisk er optaget faldet, og det er stærkt

I dette nummer kan du også blive klogere på nogle af de krav, der bliver stillet til fremtidens bilforretning. Hvad end det så er fra kunderne eller vores samarbejdspartnere. Samtidig ser vi nærmere på, hvordan elbilernes indtog påvirker eftermarkedet.

Eftermarkedet og skadesbranchen specifikt har været fokus for en stribe debatmøder igennem foråret. Det har været positivt at se, hvor mange der engagerer sig i at skabe en bedre og mere rentabel fremtid for denne meget udsatte del af vores branche, der presses så hårdt af forsikringsselskaberne.

Kravene til fremtidens bilforretning og eftermarkedets udfordringer er også blandt temaerne på vores årsdag, der igen i år afholdes i september i Brande. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, håber jeg, du vil gøre det. Du kan læse mere om programmet her i magasinet. Det plejer at være en god dag med masser af mulighed for at netværke og få ny inspiration til driften af din forretning.

Skatteministeren vil til årsdagen tale om regeringens ambitioner på bilområdet, og der vil være mulighed for at deltage i målrettede fagsnakke, der har lige præcis din interesse.

Jeg glæder mig allerede. Og jeg håber, som sagt, at vi ses. God læselyst med magasinet.

LEDER
Adm. direktør i AutoBranchen Danmark
Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 5

Vanvidskørsel: Konfiskation af biler ved prøvekørsler

Vi har efterhånden en ret fast praksis for hvad, der skal til for at en bil kan blive konfiskeret. Udgangspunktet er konfiskation, og der skal rigtig meget til, før undtagelsesbestemmelsen finder anvendelse.

Højesteret har efterhånden afsagt tilstrækkeligt med kendelser til, at der kan dannes et billede af, hvornår et køretøj kan konfiskeres. Og i 2022 faldt en dom om konfiskation af en bil under en prøvekørsel, hvor det selvfølgelig er interessant at se på, hvilke elementer retten har lagt vægt på i deres begrundelse.

Audi beslaglagt under prøvekørsel

”I AutoBranchen Danmark er vi bekendt med en enkelt dom, hvor en Audi blev beslaglagt under en prøvekørsel hos en forhandler. I denne sag havde føreren underskrevet en tro-og loveerklæring, men påstod under retssagen, at han ikke havde læst, hvad han havde skrevet under på. Man havde ikke foretaget yderligere baggrundstjek af kunden,” siger Ida Nynne Daarbak Reislev, jurist i AutoBranchen Danmark.

Der havde været tale om en 30 minutters prøvekørsel. Under prøvekørslen valgte føreren at køre til en anden bydel for at samle en ven op, så de kunne spise kebab sammen. Efter at have samlet vennen op, observerede en politivogn, at bilen kørte alt for stærkt, og andre bilister måtte undvige for ikke at blive ramt. Politiet fulgte efter bilen over en

længere strækning, og observerede, at bilen kørte mindst 152 km/t på en strækning, hvor den tilladte fartgrænse er 60 km/t. Den fart viste deres speedometer under forfølgelsen af bilen. Betjentene havde ikke anvendt måleudstyr under deres forfølgelse. Betjentene stoppede bilen, og føreren blev sigtet for vanvidskørsel.

”Under sagen gjorde føreren blandet andet gældende, at det ikke havde været hans hensigt at køre for stærkt, og at han ikke mente han havde kørt så hurtigt, som politiet påstod. Føreren mente heller ikke han var blevet gjort ordentlig bekendt med den tro- og loveerklæring, som han havde underskrevet uden at se nærmere på den,” fortæller Ida Nynne Daarbak Reislev.

Rettens begrundelse og resultat

Retten lagde ved sin afgørelse vægt på politibetjentens forklaring, og lagde til grund, at føreren som minimum havde kørt 131 km/t på en 60 km/t-strækning, og dermed var skyldig i vanvidskørsel.

Føreren blev straffet med 20 dages fængsel og frakendelse af kørekortet i tre år. Retten fandt desuden, at bilen skulle konfiskeres.

Ifølge sigtelsen, havde føreren kørt med en hastighedsoverskridelse på over 100 procent og bilen blev beslaglagt på stedet. Anklagemyndigheden forlangte fængsel, og føreren skulle frakendes sit kørekort ubetinget i tre år. Anklagemyndigheden forlangte også konfiskation af bilen, selvom køretøjet var ejet af en bilforhandler. Føreren nægtede alle anklagepunkter, mens bilforhandleren bestred kravet om konfiskation.

Retten tog også konkret stilling til spørgsmålet om tredjemandsejede køretøjer og konfiskation heraf, og den snævre undtagelse, der findes i lovgivningen om konfiskation.

Retten kom dog frem til, at intet talte for at anvende undtagelsen, da ejerens erstatningskrav mod føreren var realistisk at inddrive. Føreren havde nemlig forklaret, at han til trods for en årsindtægt

JURA
6 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023
Af Ida N. Daarbak Reislev Jurist

på kun 64.000 kr., godt kunne afdrage på et erstatningsbeløb for bilen. Retten fandt på den baggrund ikke, at konfiskationen var uforholdsmæssig indgribende, hvorfor bilen kunne konfiskeres.

Retten bekræftede, at bilforhandleren havde et erstatningskrav på bilens værdi mod føreren, men kunne ikke tage konkret stilling til størrelsen, da retten ikke mente at have tilstrækkelige oplysninger fra bilforhandleren til at kunne fastlægge den. Bilforhandleren blev derfor henvist til at anlægge et civilt søgsmål på erstatningssummen.

Kan man gøre noget for at undgå konfiskation af prøvekørselsbiler?

“Spørgsmålet, der kan stå tilbage, er alt andet lige om man på nogen måde kan sikre sig mod at ens biler, der anvendes til prøvekørsler, konfiskeres?

Det kedelige jurasvar er jo, at alt er en konkret vurdering, og det altid vil være de konkrete omstændigheder i en sag, der afgør om en domstol vil finde, at en bil skal konfiskeres,” siger Ida Nynne Daarbak Reislev, og fortsætter.

Min vurdering er dog, at man ud fra retspraksis for konfiskationer og udtalelserne fra Højesteret nu kan se, at udgangspunktet vil være konfiskation. Den bedste mulighed for at undgå kon -

fiskation er, hvis retten vurderer, at det vil være uforholdsmæssigt indgribende over for ejeren, hvis bilen bliver konfiskeret,” siger hun.

Det vil hertil være et væsentligt element i vurderingen om, hvorvidt undtagelsesbestemmelsen kan tages i anvendelse, om ejeren har udvist agtpågivenhed og taget de nødvendige skridt for at sikre sig mod at bilen anvendes til vanvidskørsel ved at foretage baggrundstjek af kunden, og få dem til at underskrive en tro- og loveerklæring for at vise at man som ejer har taget de nødvendige økonomiske skridt for at sikre sin økonomiske stilling

“En del af de sager vi har set, hvor retten ikke har fundet, at der skulle ske konfiskation, fordi det ville være uforholdsmæssigt indgribende for ejeren, har det været væsentlige elementer, at det var udenlandske ansatte, der førte køretøjerne, og at disse personer var udrejste fra Danmark inden sagen kom for retten. Retten har derfor ment, at det var illusorisk, at ejeren kunne inddrive en erstatningssum for køretøjerne fra disse personer,” siger hun.

Herudover har det formentlig også været et væsentligt element for retten, at køretøjerne blev anvendt i erhvervsmæssig øjemed, og blev de konfiskeret,

ville det derfor være ramme ejerne af køretøjerne ekstra hårdt.

Væsentlige måder at sikre sig på, er hvis man laver et grundigt baggrundstjek af kunden. Er der tale om en prøvekørsel, kan et omfattende baggrundstjek virke voldsomt, men det er bedre at gøre lidt end ingenting.

Af retspraksis kan vi indtil videre udlede, at der skal rigtig meget til, før domstolen vurderer, at en fører ikke ville kunne betale erstatning til ejeren. I den konkrete sag med Audien havde føreren en årsindtægt på 64.000 kroner, og bilen havde en værdi i omegnen af 500.000 kroner. På trods af den meget lave årsindtægt fandt retten, at føreren godt ville kunne afbetale løbende.

Det er rigtig svært at helgardere sig mod, at ens biler bliver konfiskeret. Det bedste værn vil være, hvis en af jeres medarbejdere er med i bilen, når den prøvekøres – eller at I laver en konkret risikovurdering fra gang til gang og her tager stilling til, om en medarbejder skal køre med.

“Vores råd er fortsat, at man ved prøvekørsler som minimum får kunderne til at underskrive en tro-og loveerklæring og ser deres kørekort,” siger Ida Nynne Daarbak Reislev. ■

Konfiskeret

JURA
Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 7

Frederikke Kristensen er mekaniker hos Pedersen & Nielsen i Randers. Hun var en af meget få kvinder på mekanikeruddannelsen, da hun i sin tid på blev udlært, men nu fylder kvinderne mere på skolerne. Og de har nemmere ved at få læreplads.

8 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 UDDANNELSE

Spændende fremgang: Branchen henter flere kvinder

Kønsbalancen er skæv i autobranchen, men det lysner forude. Både i salgsafdelinger og på værksteder rykker kvinderne nu ind i større stil end set før.

Traditionelt set har autobranchen uddannet 3-4 procent kvinder til værkstedet, måske 5 procent, når det gik højest for sig. I salgslokalerne var det ikke meget anderledes.

Men nu sker der noget. Kvinderne er på vej ind i autobranchen i langt større stil end tidligere.

“I AutoBranchen Danmark har vi arbejdet for den udvikling i flere år. Når branchen mangler arbejdskraft, dur det ikke, at man kun kigger mod det ene køn. Slet ikke, når vi samtidig ved, at en arbejdsplads bliver bedre af mangfoldighed. Mange undersøgelser har gennem tiden vist, at virksomheder opnår bedre resultater, når man har en ledelse og en medarbejdergruppe, hvor ikke alle ligner hinanden,” siger Gitte Seeberg, administrerende direktør i AutoBranchen Danmark.

Erhvervsskolerne optager store hold to gange årligt – i januar og august. Ved de to seneste optag lå andelen af kvinder lige omkring 9 procent på uddannelsen til personvognsmekaniker, og en rundspørge til en række af skolerne bekræfter, at de har omtrent dobbelt så mange kvinder i klasserne i forhold til tidligere år.

“For år tilbage kunne kvinderne desværre have sværere ved at finde læreplads, så nogen faldt fra igen. Fremgangen er så ny, at det er for tidligt at sige, om de unge kvinder i højere grad end drengene springer fra uddannelsen.

Ser man på vores trivselsundersøgelse på autouddannelserne, er der heldigvis intet, der peger i den retning. Pigerne giver i hvert fald i lige så høj grad som drengene udtryk for, at de havde let ved at finde læreplads, siger Gitte Seeberg. Den undersøgelse kan du også læse om her i magasinet.

Kvinder rykker ind i salgslokalet

Business College Syd i Mommark uddanner stort set alle autobranchens sælgere til både salgslokalerne og eftermarkedet. Her mærker man også en forandring.

Vores hold er typisk på 25 elever. Vi har været vant til, at der var én kvindelig elev ud af 25. Nu er der i gennemsnit

4-5 kvinder på hvert hold, så de udgør i omegnen af 20 procent. Det er som om, at kvinderne har fået følelsen af, at den opgave kan de også løse, så hvis de vil sælge biler, så tør de godt,” fortæller Christian Seeberg, der er underviser på uddannelserne.

Han oplever også, at der er et behov for flere kvinder i autobranchen.

“Kvinderne har nogle kvalifikationer, som branchen kan bruge. Nogle kunder kan måske føle, at en mandlig sælger kan være lidt smart. Kvinderne kan her være en anden samtalepartner med kunden og dygtigere end mange mænd til at behovsafdække og stille de rigtige spørgsmål,” fortæller han videre. ■

KVINDER UNDER UDDANNELSE I BRANCHEN

246 af de 4.825 som er under uddannelse i branchen er kvinder

Personvognsmekaniker

168

Lastvognsmekaniker

54

& uddannelseskonsulent
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk AutoBranchen Danmark 2023
Autolakerer
13 Karrosseritekniker 11
Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 9 UDDANNELSE

Ny rapport:

Autobranchens kvinder har indhentet mændene

AutoBranchen Danmark lancerede tidligere på foråret sin årlige undersøgelse blandt elever og lærlinge. Undersøgelsen viser, at de kvindelige lærlinge har indhentet mændene på mange vigtige områder. De har fx lige så let ved at finde læreplads.

Kvinderne er fortsat markant i undertal i autobranchen, men det går bedre og bedre med at gøre plads til kvinderne i branchens virksomheder. Det viser AutoBranchen Danmarks årlige undersøgelse af trivslen på autouddannelserne. Undersøgelsen, som nu har kørt for fjerde gang, understreger, at kvinderne er accepteret og i stigende grad efterspurgt af arbejdsgiverne.

I dette års rapport svarer 72 procent af kvinderne, at de havde meget let eller let ved at finde en læreplads. For mændene var det 58 procent.

I 2022 og 2021 var tallet for kvinderne henholdsvis 53 og 39 procent.

Samtidig svarer færre, at de oplevede det svært at finde en læreplads.

Oplevelserne med at finde læreplads er måske også medvirkende til, at der stort set heller ikke er forskel på kønnene, når det handler om forventningen om at komme i arbejde efter endt uddannelse. 64 procent af mændene og 60 procent af kvinderne svarer, at de forventer at have job med det samme.

75 procent af kvinderne forventer at finde job senest tre måneder efter endt uddannelse (60 procent forventer at få

job med det samme). I 2022 var tallet 73 procent. I 2021 var tallet 66 procent.

Kun 5 procent forventer, at de kan gå ledige i tre til seks måneder. Det er en halvering i forhold til sidste år.

“Det er utroligt glædelige tal. Det viser selvfølgelig, at vi mangler arbejdskraft i branchen, men det viser også, at de virksomheder, der har været forbilleder og ansat kvinder, har haft god afsmitning på andre virksomheder og på den måde har fået spredt budskabet om, at en mangfoldig medarbejdergruppe er en fordel,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.

Nogle kvinder mærker stadig en form for forskelsbehandling i virksomhederne, men også den bliver mindre, og 80 procent af de kvindelige lærlinge tør godt anbefale andre kvinder at tage en uddannelse i branchen – de vil anbefale den til kvinder i lige så høj grad, som de vil anbefale den til mænd.

Knap hver fjerde kvinde og hver 10. mand har oplevet en eller anden form for seksuel krænkende adfærd eller mobning. Det er for mange, men også her er fremgangen markant. Sidste år var tallet for kvinder 40 procent, og for fire år siden var det kun en ud af fire

Af Carsten Ritter Kommunikations- & uddannelseskonsulent
10 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 UDDANNELSE
Frederikke Kristensen fra Pedersen & Nielsen havde i sin tid svært ved at finde en læreplads. Nu er det blevet meget nemmere for de unge kvinder. Størsteparten i AutoBranchen Danmarks undersøgelse peger på, at de havde let ved at finde en læreplads.

kvinder, som ikke havde oplevet en eller anden form for seksuel krænkende adfærd eller mobning.

På spørgsmålet om, hvorvidt lærlingene har oplevet seksuel krænkende adfærd eller mobning, svarer 78 procent, at de slet ikke har oplevelser i den retning. Sidste år var tallet 63 procent.

“Andelen af dårlige oplevelser skal vi selvfølgelig have ned, og det er jeg heller ikke i tvivl om, at vi får, efterhånden som det bliver mere og mere almindeligt med kvinder på værkstedet. Krænkende adfærd uanset hvilket køn

eller minoritet man er, kan aldrig være i orden. Og heldigvis er der markant fremgang,” siger Gitte Seeberg.

Hun glæder sig over, at den trivselsindsats, AutoBranchen Danmark i 2022 lavede i samarbejde med Dansk Metal under titlen “Respekt på Værkstedet” også har haft en effekt.

“Der er kommet mere fokus på, at man har den gode tone på arbejdspladsen og man respekterer hinanden. Det er kun glædeligt, og det kan forhåbentlig hjælpe til, at færre forlader branchen,” siger hun.

450 elever og lærlinge på autouddannelserne har svaret på undersøgelsen. Langt størsteparten af eleverne går på hovedforløb og har således også en læreplads. Alle skoler med autouddannelser har fået tilbud om at være med, og det har 15 skoler taget imod.

Du kan læse rapporten i detaljer på AutoBranchen Danmarks hjemmeside.

AutoBranchen Danmark har lavet et univers til uddannelse. Der kan du få viden om ansættelse af lærlinge, om efteruddannelse og, hvis du vil vide mere om at komme ind i branchen. ■

Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 11 UDDANNELSE
Arkivfoto. Licia fra Byens Bilpleje udgør en voksende gruppe af kvinder, der arbejder med bilpleje og lignende. Mere end en tredjedel af kvinderne på uddannelsen til autolakerer, er kvinder.

Elbilerne forandrer eftermarkedet Her skal du tjene pengene

Måned efter måned sætter elbilerne salgsrekord i Danmark. Jo mere de elektriske biler fylder i gadebilledet, jo mindre kommer bilerne til at fylde i serviceværkstedernes kalender. Elbiler skal som bekendt serviceres mindre, så forhandlere og værksteder skal tjene penge andre steder.

Når du sætter til på gyngerne, skal du tjene mere på karrusellerne. Omtrent sådan lyder det i den gamle revysang, og reglen gælder uanset, om man sælger biler, tivoli-oplevelser eller noget helt tredje.

Norge er verdens førende elbilsland. Derfor kommer en af Norges store bilforhandlere, Gumpen Gruppen, med vicekoncernchef Terje Jochumsen på besøg på AutoBranchen Danmarks årsdag og fortæller om elbilernes indvirkning på forretningen. Gumpen Gruppen forhandler otte forskellige bilmærker og omsætter årligt 9000 nye og brugte biler. Tilpasningen mod morgendagens bilforretning har krævet tilvalg og fravalg på salg, “Omsætningen ved service er næsten kun det halve på en elbil sammenlignet med en fossil bil. Så du er nødt til at gøre noget. Vi tilbyder bilvask, polering og smart repair - små reparationer,” fortæller Terje Jochumsen.

Der er mersalg i servicekontrakter/abonnementer

Gumpen Gruppen har en lang erfaring med elbiler, fordi man sælger nogle af de bilmærker, der først lavede elektriske modeller. Det gælder fx Nissan.

“Det er næsten nødvendigt at sælge servicekontrakter, når du sælger en ny bil. Med en servicekontrakt siger vores erfaring, at kunderne er mere villige til at betale for tillægstjenester. Og hvis

du ikke har solgt en aftale om service og vedligehold, så shopper kunden pris og sammenligner med andre,” fortsætter Terje Jochumsen, som altså på den måde slår fast, at kunden er mere troløs, hvis du ikke har lavet en abonnementsaftale med ham eller hende.

Hos Gumpen Gruppen har de noteret sig, at elbiler slider mere på dækkene. Derfor har de taget dæksalget hjem til sig selv. De har også dækhotel og skifter naturligvis sommer- og vinterdæk i stor stil.

Kommunikations- & uddannelseskonsulent
12 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 TEMA: FREMTIDENS BILHUS
Terje Jochumsen kommer til AutoBranchen Danmarks årsdag og giver konkrete input til elbilernes betydning for eftermarkedet.

Man sælger lakforsegling i stor stil. Og foliering af bilen, så den beskyttes på udsatte steder. Særligt ved leasingbiler er den beskyttelse relevant, og det er en relativt billig ting at lave, så der er god fortjeneste.

Uddannelse af medarbejderne fylder meget hos den moderne norske bilforhandler. Medarbejderne skal nemlig rustes til at håndtere dels de nye udfordringer med ny teknik og teknologi, dels kunne forstå kundernes behov og ønsker og kunne håndtere dem. Kunden laver forretning med den forhandler, som tilbyder den bedste oplevelse.

“Elbilerne kan så mange ting. Hvis danskerne skal blive glade for deres elbil, skal de vide, hvordan de bruger den. Vi har udleveringseksperter, som laver en

to timers overlevering, når vi udleverer en ny bil. Kunden får også en introduktionsvideo med gratis. Hvis vi ikke sørger for at give kunden den her grundige instruktion, så ringer kunderne med alle mulige spørgsmål. Eller kommer ind i forretningen og spørger. Det forstyrrer vores daglige arbejde og er ikke rentabelt,” siger Terje Jochumsen.

Også plads til de små værksteder

Ifølge Terje Jochumsen er der også plads til de mindre værksteder i fremtiden. I Norge har nyvognsforhandlernes værksteder så travlt med elbiler, at de ikke har tid til de fossile biler. Det marked kan de mindre værksteder gribe. Samtidig er de først solgte elbiler så gamle, at deres batterier skal repareres. Det kan på sigt blive en god

forretning, men kræver det rette udstyr og den rette uddannelse.

Vicekoncernchefen fra Gumpen Gruppen har mange flere guldkorn, som han kommer til at sprede ud over sit oplæg på AutoBranchen Danmarks årsdag, der løber af stablen på Remisen i Brande den 28. september.

Der er fart på tilmeldingerne i år, men Remisens flotte lokaler har plads til mange, så der er også plads til dig. Og du kan også denne gang tilmelde dig en række fagsnakke og på den måde sammensætte dagen efter egen smag. Terje Jochumsen taler dog på hovedscenen, hvor der altså ikke er andre begivenheder i gang.

Du tilmelder dig på abdk.dk. ■

Power Up!

Ny rapport: Sådan sætter vi turbo på opsætning af flere ladestandere

DANSK LADEINFRASTRUKTUR MAJ 2023

Det går for langsomt med at sætte nye ladestandere op til de kommende mange tusinde elbiler. Derfor bør politikerne på Christiansborg øge fokus på området og bidrage til en hurtigere proces.

Det mener AutoBranchen Danmark, FDM og TEKNIQ Arbejdsgiverne, som i en ny rapport, Power Up! 20 anbefalinger til hvordan vi accelererer dansk ladeinfrastruktur, præsenterer 20 konkrete anbefalinger til, hvordan vi får sat fart på udrulningen af nye ladestandere.

Skal flere danskere vælge elbilen til, er det afgørende, at de nemt og hurtigt kan lade deres bil op, når de har brug for det. Men antallet af elbiler er kørt fra antallet af ladestandere. Hvor EU anbefaler 10 opladelige biler pr. ladepunkt, er der i Danmark lige nu 30 pr. ladepunkt. ■

20 ANBEFALINGER TIL HVORDAN VI ACCELERERER
Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 13
BILHUS
TEMA: FREMTIDENS

TEMA: FREMTIDENS BILHUS

Det er vildt svært at stille sig op som bilforhandler og sige, at man er grøn

Hos Pedersen & Nielsen arbejder man systematisk med koncernens klimapåvirkning. Men det er ikke noget, bilkoncernen markedsfører sig på. Det handler i stedet om at kunne svare med ro i maven, når man bliver spurgt.

Egentlig var Jesper Brix, direktør for bilhuset Pedersen & Nielsen, skeptisk, da AutoBranchen Danmark henvendte sig for at få et interview om deres arbejde med bæredygtighed og klima.

For det er ikke noget, som Pedersen & Nielsen gør, for at fortælle om det til offentligheden.

“Det her er ikke noget, vi skilter med, og det er ikke noget, vi har nævnt nogen steder. Jeg er frygtelig bange for at sige

noget, som betyder, at man kan blive anklaget for greenwashing,” siger Jesper Brix, da vi møder ham i Pedersen & Nielsens afdeling i Aalborg.

Han henviser til, at flere i autobranchen er begyndt at markedsføre sig som grønne og klimavenlige for at tiltrække kunder – og at nogen brænder nallerne på det, når markedsføringen måske bliver lige lovlig optimistisk i forhold til, hvad man reelt set gør for klimaet. Det

vidner flere afgørelser fra Forbrugerombudsmanden med udspring i autobranchen også om.

“Vi skal lære det, og vi skal have styr på alle detaljer, før vi overhovedet vil overveje at bruge det i markedsføring. For det er vildt svært at stille sig op som bilforhandler og sige, at man er grøn. I stedet vil vi dokumentere, at vi går i en grønnere retning,” siger Jesper Brix, der fortæller, at bestyrelsen i Pedersen &

Af Rune Langhoff Sørensen Kommunikations- og klimakonsulent
14 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023
Direktør Jesper Brix og bilhuset Pedersen & Nielsen har fået lavet energigennemgange og klimaregnskaber for deres ni afdelinger for at forberede sig på de lovkrav om bæredygtighedsrapportering, der i de kommende år vil sprede sig.

Nielsen har arbejdet med området gennem længere tid og bl.a. har diskuteret, om man skal bruge det offensivt eller bare følge med.

Og konklusionen er altså blevet, at det er noget, man skal have styr på - men ikke bruge til at sælge biler.

Pedersen & Nielsen har derfor fået lavet energigennemgange og klimaregnskaber for alle bilhusets ni afdelinger.

Lovkrav spreder sig hurtigt

Det har de fået hjælp til af konsulentvirksomheden Nordic Green Solutions, som AutoBranchen Danmark har en fordelsaftale med, der betyder, at medlemmer af AutoBranchen Danmark kan få gennemført et klimaregnskab på fordelagtige vilkår.

I dag er det ikke et lovkrav, at bilforhandlere kender og arbejder med deres klimaaftryk, men udviklingen går hurtigt og lovkravene nærmer sig hastigt. En række banker og forsikringsselskaber er allerede begyndt at rapportere på bæredygtighed og lovkravene bliver løbende udvidet til at gælde flere og flere i de kommende år.

“Vi har valgt at gå i gang nu, så vi er klar og har styr på dokumentationsdelen, når det bliver lovpligtigt,” siger Jesper Brix.

“Og så føles det bare godt at gøre tingene rigtigt,” tilføjer han.

Samarbejdet med Nordic Green Solutions har ifølge Jesper Brix sikret, at Pedersen & Nielsen “er blevet ført i mål”, og de har samtidig fået en oversigt over, hvad det kan betale sig at investere i, når man skal reducere sin udledning.

Medarbejderne er blevet engageret i processen og samtidig har energikrisen og de høje energipriser skabt et naturligt fokus på, hvor meget energi, der bliver brugt, fortæller han.

Men indtil videre er det altså ikke noget, som Pedersen & Nielsen vil bruge til at markedsføre sig på.

“Hvis man stikker næsen frem, så leder folk efter fejl. Fordelen ved at have overblikket er i stedet, at vi kan svare med ro i maven, når vi blive spurgt til, hvad vi gør for klimaet,” siger Jesper Brix.

Bæredygtighedsfokus er kommet for at blive

“Jeg oplever dog ikke, at det i udpræget grad er noget kunderne efterspørger, men kravene kommer fra producentsiden, hvor vi i de sidste tre år eksempelvis har skullet levere CO2-tal til Volvo.”

Derudover har Pedersen & Nielsen brugt resultaterne internt, hvor ledergruppen har gennemgået konklusionerne, og hvor der er blevet kommunikeret om projektet i interne nyhedsbreve. En medarbejder er aktuelt også i gang med efteruddannelse i bæredygtighed på Aarhus Business College, fortæller han.

“For der er ingen tvivl om, at bæredygtighedsfokusset er kommet for at blive,” konstaterer Jesper Brix og opsummerer dermed også Pedersen & Nielsens tilgang:

“Vi føler et ansvar for at gøre det godt, og gøre noget miljørigtigt, men det er ikke det samme som, at vi ikke længere vil sælge dieselbiler. Så vi balancerer tingene.” ■

Tema på årsdagen

På AutoBranchen Danmarks årsdag d. 28. september i Remisen i Brande er klimarapportering blandt emnerne på én af de mange fagsnakke, man kan deltage i dagen igennem. Her kan du blive klogere på, hvordan du kan gribe bæredygtighedsarbejdet i din virksomhed an.

Det er gratis at deltage i årsdagen, men tilmelding er nødvendig. Du tilmelder dig på AutoBranchen Danmarks hjemmeside.

Vil du have lavet et klimaregnskab?

For AutoBranchen Danmark er det et af fokusområderne at bidrage til, at landets bilforhandlere, værksteder og autolakerere kan blive hjulpet, når de nye krav til klima- og bæredygtighedsrapportering bliver til virkelighed.

”Rapporteringen kan blive en stor udfordring for branchen, og derfor ønsker vi at bidrage til, at branchen er bedst muligt rustet til det,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.

AutoBranchen Danmark samarbejder med Nordic Green Solutions, der laver klimaregnskaber for både forhandlere, eftermarked og lakerere. Du kan kontakte

AutoBranchen Danmarks

klimakonsulent Rune Langhoff Sørensen på enten rls@abdk.dk eller 31695190, hvis du vil høre mere.

Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 15
TEMA: FREMTIDENS BILHUS

Tjen kassen på boksen

Få 550 kr. i provision

Gør som 300 andre bilforhandlere

Autobranchen Danmark og OK har indgået et samarbejde, så du nu kan tilbyde dine kunder en ladepakke, der er nem, smart og lige til at forstå. På ok.dk kan du se dine kunders fordele, og du skal bare sørge for leadet, så sørger vi for salget.

Skriv til os på bilforhandler@ok.dk, og kom hurtigt i gang.

23863

Nye EU-krav til batteriers bæredygtighed

EU-Parlamentet og ministerrådet behandler i øjeblikket et udkast til et nyt batteridirektiv, der skal sikre et lavere klima- og miljøaftryk og øget genanvendelse af batterier.

Direktivets mål er at sikre et ensartet og obligatorisk regelsæt i hele EU’s indre marked, der tager højde for produkter, der indeholder batterier, genanvendelse af batterier samt bortskaffelse af batterierne. Regelsættet skal både tage højde for sikkerhedsforhold ifm. arbejde på eller med batterier samt alle aspekter af batteriernes bæredygtighed.

60 procent af forhandlerne mærker Teslas prisdyk

Da Tesla tidligere på året kom med usædvanligt store prisnedsættelser på flere af deres bilmodeller, ramte det store dele af bilmarkedet. Ikke nok med at salget af nye Teslaer er vokset markant i første kvartal af 2023, så mærker både ny- og brugtvognsforhandlere tydelige konsekvenser af prisændringerne.

6 ud af 10 respondenter svarer i AutoBranchen Danmarks seneste medlemsundersøgelse ja til, at deres forretning er blevet påvirket. Hos nyvognsforhandlerne har 67 procent mærket effekten og hos brugtvognsforhandlerne ligger tallet på ”kun” 55 procent.

Finanslov burde fokusere mere faglært arbejdskraft

Finansloven mangler nye initiativer til at sikre, at flere vælger en faglært uddannelse, fastslår Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.

“Jeg havde håbet, at man i regeringens finanslovsforslag ville gøre noget mere for at få flere til at blive faglærte. Det er skuffende, at regeringen og flertallet i Folketinget ikke tager det her mere alvorligt,” udtaler hun. Aftalen om finansloven blev vedtaget kort efter, at det stod klart, at optaget på erhvervsuddannelserne er faldet og er meget langt fra de politiske målsætninger.

1. okt. udelukkes dieselbiler uden partikelfilter fra 5 byer

75.000 dieselbiler vil til oktober få en bøde for at køre ind i landets fire største byer, hvis de ikke får eftermonteret et partikelfilter forinden.

De fem miljøzonekommuner har besluttet at skærpe kravene i deres miljøzone for at sikre renere luft til deres indbyggere. Det betyder, at dieseldrevne personbiler skal have et partikelfilter for at køre lovligt i miljøzonen i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg fra den 1. oktober 2023.

Kriserne har givet et hak i kundernes tilfredshed

Privatbilisternes tilfredshed med deres bil, deres forhandler og deres værksted har været stigende i de sidste tyve år. Til gengæld er tilfredsheden over en bred kam faldet i det seneste år. Det viser data fra AutoIndex 2023, der er Skandinaviens største bilundersøgelse.

Tilfredsheden emed værkstederne ligger fortsat i front, men her er tilfredsheden nu tilbage under niveauet for 2019. For Gitte Seeberg, administrerende direktør i AutoBranchen Danmark, er der ingen tvivl om, hvad dette skyldes:

“Autobranchen har i de seneste par år været historisk udfordret. Først blev bilhusene tvunget til at holde lukket, og siden var der nærmest ingen biler at sælge, og leveringstiderne var uhørt lange. Samtidig har brændstofpriserne i perioder været rekordhøje, og generelt er det blevet dyrere at have bil. Det påvirker humøret hos bilejerne,” siger Gitte Seeberg. Hun tror dog på, at den opadgående kurve vender tilbage, hvis branchen undgår flere udefrakommende omstændigheder.

Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 17 KORT NYT
Nyheder og korte opdateringer fra autobranchen ...

Når nye aktører vinder markedsandele: Forhandlere skal være omstillingsparate

Kunden skal holdes tæt på, når nye mærker gør deres indtog på det danske marked, og så skal man helst kunne justere på forretning og være på vagt for høje faste omkostninger, lyder det fra Alex Aunsbjerg.

Efter et 2022, der så nyvognssalget falde med 20 procent, er salget i første kvartal af 2023 steget med 17 procent og har dermed næsten indhentet det tabte.

For de traditionelle nyvognsforhandlere er problemet bare, at hvis man fraregner Teslas voldsomme salg i årets første tre måneder, så er salget kun steget med lidt over beskedne 1 procent i forhold til samme periode i 2022.

Det er med andre ord ikke de traditionelle bilmærker - og dermed de traditionelle forhandlere – der får en del af kagen. Her ligger man stadig på det utilfredstillende niveau for 2022.

“Det er måske den nye normal for os forhandlere,” konstaterer Alex Aunsbjerg, en af indehaverne af Aunsbjerg, der fra tre – snart fire – bilhuse sælger nye biler for Suzuki og Mazda og samtidig sælger tusindvis af nyere brugte biler årligt.

“Vi må forvente, at Tesla, BYD, Xpeng og hvad de nu hedder, over de kommende år måske kommer til at tage 25 procent eller endnu mere af markedet,” siger han.

Servicekontrakter er nøglen

For Alex Aunsbjerg handler det derfor om, at man skal være omstillingsparat,

hvis man skal klare sig i autobranchen i fremtiden.

“En nybilsforretning uden servicekontrakter har ikke rigtig fat i deres kunder,” lyder den kontante melding således fra Alex Aunsbjerg.

I dag har Aunsbjerg derfor 6000 kunder på abonnement og et samlet aktivt kundekartotek, der nok cirka er det samme oven i. Det er her, Aunsbjerg har et ret stabilt forretningsområde, når salgsafdelingerne kan svinge mere.

“Vores DNA er høj kundetilfredshed, hvor vi yder en seriøs kvalitet til en fair pris. Det her (Kolding, red.) er ikke New York, hvor der hele tiden kommer 100.000 nye kunder. Vi skal holde fast i de kunder, vi har, vi skal tiltrække nye kunder og vi skal give dem alle en god oplevelse – uanset hvilken bil, de vil have,” siger han.

Da Alex Aunsbjerg overtog forretningen fra sin far i 1997, var Aunsbjerg Peugeot-forhandler og sådan fortsatte det nogle år. Siden har han udvidet forretningen til at sælge nyere brugte biler og for nylig også startet en outlet-forretning, der sælger ældre og billigere brugte biler.

“Man skal ikke være for fin til at handle med gamle biler, men justere på hvad

I AutoBranchen Danmarks

årsberetning kan du læse et længere interview med Alex Aunsbjerg om fordele og ulemper ved som nyvognsforhandler at kaste sig over salg af brugte biler. Han opsummerer det således:

“Friheden er det gode ved at sælge brugte biler. Vi er frie til at købe, det, vi tror, kan sælge. Vi kan købe det, vi fornemmer, danskerne vil have. Man er mere købmand, når man sælger brugte biler, og der er flere muligheder for at tage en chance og blive belønnet. Til gengæld er der ingen, der hjælper med at rydde op med ”prisbeskyttelser”, som importører måske stadig gør, hvis man dummer sig,” siger han.

Af Rune Langhoff Sørensen Kommunikations- og klimakonsulent
18 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 BILSALG

man laver og hvad man lover kunderne, så der afstemmes forventninger og så man ikke skuffer kunderne,” lyder det fra Aunsbjerg.

Pas på faste omkostninger

Og så skal man som nyvognsforhandler forsøge at have et passende økonomisk manøvrerum, hvis man mister forhandling af mærker eller krisen kradser af andre grunde:

“Man skal passe på sine faste omkostninger, og ikke investere alt for meget i store ejendomme til bilhuse, som ikke har alternative anvendelsesmuligheder,” siger Aunsbjerg, der forklarer, at det har været vigtigt for ham, at hovedsædet i Kolding netop kan opsplittes i mindre enheder, som eventuelt kan lejes ud, hvis der skulle blive brug for det.

Og selvom Aunsbjerg ligesom mange andre forventer, at Tesla og andre mærker, der går uden om de traditionelle bilforhandlere, fortsat vil vinde markedsandele, mener han også, at flere unikke og ifølge ham mærkværdige danske forhold, delvist vil være med til at beskytte de danske forhandlere:

Stor kompleksitet på dansk marked

“For mange af de nye mærker, tror jeg, det kan være for bøvlet og uattraktivt at arbejde intensivt i Danmark. Vi er jo ikke større end en tysk storby, vi taler et lille svært sprog, vi har en masse underlige regler og nogle høje afgifter – og afgifterne bliver i øvrigt hele tiden lavet om. Så kompleksiteten er nok for stor i forhold til det, fabrikkerne vil kunne vinde på at gå ind på markedet uden

forhandlere,” lyder hans umiddelbare analyse, men han anfører dog også, at fordi Danmark er et lille land, kan man med et lille antal biler aflæse reaktioner fra kunderne, hvilket kan være attraktivt. Og det betyder, at man som forhandler ikke kan hvile på laurbærrene. Også selvom konkurrencesituationen måske er lidt mindre hård, end den er andre steder.

Samtidig er de danske kunder vant til et højt serviceniveau, hvilket han mener, forhandlerne bedre kan levere end producenterne:

“Danskerne betaler så meget for deres biler, at de forventer en hel del service, når de køber deres bil. Forhandlerne er tæt på kunderne, og det tror jeg stadig giver dem en fordel,” siger Alex Aunsbjerg. ■

Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 19 BILSALG
Alex Aunsbjerg forudser, at nye mærker vil tage store markedsandele. Så det gælder om at holde kunderne tæt og være omstillingsparat.

Kom til årsdag i Brande

Torsdag den 28. september 2023 får du igen mulighed for at blive klogere på branchen og dens udvikling, når AutoBranchen Danmark afholder årsdag i de unikke omgivelser hos Remisen i Brande.

Der er masser af relevante emner for alle på agendaen, hvad enten interessen er rettet mod elbiler, og hvordan de vil påvirke indtjeningen på hele eftermarkedet, skatter og afgifter, skadesbranchens tilstand eller de nye EU-krav til bæredygtighedsrapportering, der vil gælde hele branchen.

Regeringens ambitioner på bilområdet

Skatteminister Jeppe Bruus (S) vil fortælle om regeringens ambitioner på bilområdet. Regeringen har fokus på at Danmark når ambitionen om 1 million elbiler på vejene i 2030.

Morgendagens bilforretning

Vi får besøg af vicekoncernchef Terje Jochumsen fra Gumpen Gruppen i Norge. Med fokus på salg og eftermarked, vil han fortælle, hvordan elbilerne i Norge har påvirket den moderne bilforretning, og hvad der har bragt Gumpen Gruppen langt på den bane allerede – herunder også hvordan abonnementsforretningen har været et centralt element.

Årets keynote-taler publiceres senere – men du kan godt glæde dig.

Seks forskellige fagsnakke

Som en del af programmet har du mulighed for at tilmelde dig seks forskellige fagsnakke, og du kan på den måde sammensætte dagen præcis, som du ønsker. Over hele linjen vil der være fokus på fremtidens muligheder på den grønne omstilling og på, hvad lærlingene ønsker sig af fremtiden, hvis man som arbejdsgiver skal holde på dem. Dyk ned i det spændende program, og sammensæt din dag, så du får mest muligt med hjem igen.

ALLE er velkomne på AutoBranchen Danmarks årsdag - det er gratis og tilmeldingen sker via vores hjemmeside.

Tilmelding til alle kurser og events

går via vores hjemmeside:

20 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023
abdk.dk

Skru op for din indtjening med abonnementer

Få nye kunder og fasthold dem du allerede har

Ud over de almindelige service-aftaler, er der rigtig mange muligheder for at skabe mere værdi og tættere relationer til dine kunder med ydelser på abonnement.

Efter 3 workshops står du klar med:

● Konkrete idéer til abonnementsydelser.

● En IT-platform til at køre abonnementsbetalingerne på.

● Prissætning af ydelserne.

● En køreklar plan for salg og markedsføring.

Abonnementsakademiet køres af Subscrybe, som er eksperter i at skrue effektive abonnementskoncepter sammen.

● Workshops kører over 3 forskellige dage fra 9.00-15.30.

● Der skal minimum være to deltagere pr. virksomhed.

● Prisen er 5.000 kr. pr. deltager pr. kursusgang.

Kursusforløbet tilbydes til medlemmer af AutoBranchen Danmark.

Nyt hold starter 12. oktober

Tilmelding senest 1. september på abdk.dk

Abonnér
Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 21

Er din timepris blevet hævet inden for det seneste år?

2022

NEJ: 62% JA, eller i nogen grad: 38%

NEJ: 43% JA, eller i nogen grad: 57%

Flere får hævet timeprisen, men der er stadig et stort efterslæb

Efter længere tids fokus på timepriser har flere fået hævet deres timepriser. Stigningerne modsvarer dog ikke de øgede udgifter, som skadesbranchen oplever.

AutoBranchen Danmark har siden sidste år haft fokus på behovet for at få hævet timepriserne på både lak og karrosseri.

Da AutoBranchen Danmark i december

2022 undersøgte, hvorvidt branchen havde fået hævet timepriserne, svarede

62 procent nej til, at de havde fået hævet timeprisen inden for det seneste år.

I en ny undersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer svarer 43 procent nu nej til, at de har fået hævet timepriserne indenfor det seneste år.

41 procent af respondenterne svarer omvendt ja til, at de har fået hævet

timepriserne inden for det sidste år, mens 16 procent svarer “andet”, hvilket i høj grad dækker over, at mange kun har fået hævet timeprisen fra nogle forsikringsselskaber, men langt fra alle.

Tidligere undersøgelser fra AutoBranchen Danmark har vist, at det ikke er ualmindeligt, at der er gået flere år, siden timepriserne er blevet reguleret på værksteder og hos lakerere. Der er endda eksempler på, at timepriserne ikke er blevet hævet i omkring ti år.

For dem, der faktisk har fået hævet timepriserne, er der i den nye undersø -

gelse dog en positiv udvikling at spore i forhold sidste undersøgelse i december. Antallet af respondenter, der svarer, at timeprisstigninger modsvarer inflation og øgede udgifter, er næsten fordoblet fra 2,3 procent til 3,9 procent. Andelen, der svarer, at det er tæt på, at timeprisstigningerne modsvarer de øgede udgifter, er fordoblet fra 14 procent til 29 procent.

I sidste undersøgelse svarede 75 procent, at timeprisstigninger langt fra modsvarer de øgede udgifter. Den andel er i den aktuelle undersøgelse faldet til 63 procent. ■

2023
Kilde: AutoBranchen Danmarks medlemsundersøgelser Af Rune Langhoff Sørensen Kommunikations- og klimakonsulent
22 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 EFTERMARKED

Trygs nye smart repair-koncept møder skepsis

Forsikringsselskabet Tryg har i foråret introduceret et nyt koncept for reparation af små skader. Modsat Topdanmark, der benytter Carbucks, der står for lakering af småskader, vil Tryg reparere skader med sit eksisterende værkstedsnetværk. Her vil værkstederne efter alt at dømme ingen betaling få for smart repair- skader, idet alt arbejdet ligger hos lakereren. Værkstedet skal dog stadig håndtere bilen og kunden, fremgår det af materiale fra Tryg.

Tryg fastslår dertil, at det er værkstedet, der afgør om skaden skal repareres som smart repair eller som normalt. Tryg fremhæver ligeledes, at smart repair er en mere klimavenlig form for reparation og vil betyde en forkortet reparationstid, ligesom Tryg fremhæver, at værkstederne vil opleve forbedret lønsomhed, da der er færre udgifter til lånebiler.

Centralt i konceptet står ifølge AutoBranchen Danmarks oplysninger et fastprissystem, der betyder, at lakereren får samme betaling for reparation af mindre smart repair-skader uanset skadens omfang. Afregningen ligger efter

AutoBranchen Danmarks oplysninger på omkring 2500 kroner pr. skade efter eventuel bundlinjerabat.

AutoBranchen Danmark har opfordret Tryg til at kommunikere bredt om det

nye koncept, da det åbner for flere principielle spørgsmål.

Eftermarkedschef Nicky Bobak understreger, at AutoBranchen Danmark ikke er modstander af, at man i fremtiden reparerer mindre arealer af hensyn til fx klima og miljø, men opfordrer Tryg til at skrue projektet sammen, så værkstederne også får noget ud af det. Ellers må Tryg lave aftalen direkte med lakererne, lyder opfordringen fra Bobak, der dog også ser udfordringer i den model.

Overordnet set er han også bekymret for den præcedens, Tryg kan skabe, hvis det bliver normalt bare at fastsætte en pris for skadesreparation uden at skele til skadens størrelse.

Fastprissystemet, som Tryg foreslår, vil efter alt at dømme nemlig betyde, at der er fast pris for lakering pr. felt, uanset hvor stor skaden er inden for det felt.

“Jeg har svært ved at se det som andet end en underløbning af Autotaks og hele det afregningssystem, vi har i dag.”

AutoBranchen Danmark følger udviklingen og står som altid klar med rådgivning. Har du gjort dig erfaringer med Trygs nye henvisningssystem, hører vi også meget gerne fra dig. Du kan kontakte eftermarkedschef Nicky Bobak på nbo@abdk.dk eller 31394316. ■

Af Rune Langhoff Sørensen Kommunikations- og klimakonsulent
Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 23 EFTERMARKED
Trygs eksisterende værkstedsnetværk skal udføre opgaver med smart repair. AutoBranchen Danmark er skeptisk.

De to første debatmøder om skadesbranchens fremtid bød på livlig diskussion af alt fra startgebyr til timepriser og rabat. Du kan finde information om kommende debatmøder på AutoBranchen Danmarks hjemmeside.

24 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 EFTERMARKED

Vi kæmper for skadesbranchens fremtid

Markante profiler fra hele skadesbranchen var mødt op, da branchens fremtid blev drøftet ved to åbne debatmøder i Kolding og Roskilde. Flere møder er på vej.

AutoBranchen Danmarks eftermarkedschef Nicky Bobak var i højt humør og fuld af kampgejst, efter afholdelsen af to debatmøder om skadesbranchens fremtid i Kolding og Roskilde.

Det gode humør skyldes ikke situationen i skadesbranchen, som er alvorlig – og netop grunden til at møderne blev afholdt. Det skyldes i stedet det store fremmøde og lysten og viljen til at debattere problemer og udfordringer på tværs af branchen, som blandt andet er dokumenteret i medlemsundersøgelser blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer og i en rentabilitetsanalyse af branchens økonomi.

“Jeg kan ikke huske, vi før har haft en så engageret og god debat om branchens fremtid. Vi er selvfølgelig stadig konkurrenter, og der er masser af ting, vi hverken kan, må eller skal samarbejde om. Men der er også en fælles forståelse af, at situationen som sådan er uholdbar, og at vi sammen skal gøre noget ved det,” siger Nicky Bobak om det pres som både værksteder, lakerere og skadescentre oplever i disse år –primært fra forsikringsbranchen.

Det har ført til udgivelsen af et diskussionsoplæg om skadesbranchens fremtid, som kan findes på AutoBranchen Danmarks hjemmeside og som var med

i sidste udgave af Magasinet AutoBranchen Danmark.

På møderne blev både årsagen til branchens udfordringer og de mulige løsninger på dem diskuteret livligt. Frustrationen over de største forsikringsselskaber var stor, ligesom der var en fælles forståelse for ikke at tage bilejeren som gidsel, selvom forsikringsselskaberne ofte vil presse branchen til det.

Branchens relation til bilejeren er derimod noget, der skal holdes fast i – og hvor vi som branche med fordel kan være langt mere åbne overfor kunden om, hvad det er forsikringsbranchens ageren betyder for dem og deres bil, lød en af konklusionerne.

Et andet af de temaer, der gik igen, var en kommende underkapacitet i branchen. Dels fordi dårlig betaling fra forsikringsselskaberne gør branchen mindre attraktiv, når der skal vælges uddannelser og dels fordi dårlig økonomi betyder konkurser og gør det svært at fastholde medarbejdere. Kombineret med flere biler og skader kan den underkapacitet i fremtiden tvinge forsikringsselskaberne til at betale bedre for det arbejde, de ønsker udført, lød rationalet.

Der var også tanker om, at branchen burde gå sammen om at klassificere

forsikringsselskaberne, efter hvordan de agerer og at denne klassificering får betydning for, hvordan og hvornår arbejdet udføres for selskaberne.

Derudover var der en bastant kritik af Autotaks og Forsi, hvor den danske udgave af afregningsprogrammet bliver anset for at være en udgave, der betyder dårlig(ere) afregning end i andre lande.

Endelig var der et fælles ønske om at arbejde for et startgebyr på karrosseriarbejde i Autotaks, som skal dække for nogle af de mange services, der i dag ikke bliver betalt for af forsikringsselskaberne. Dette er siden blevet taget op med Forsikring & Pension.

“Vi bilder os ikke ind, at det er en nem kamp, vi har kastet os ind i med fornyet styrke. Men skadesbranchen er i knæ, situationen er alvorlig, og der er brug for, at vi begynder at gøre tingene anderledes, hvis vi skal fremtidssikre branchen og sikre at branchen er attraktiv at være i både i dag og i fremtiden. For man må bare konstatere, at de seneste års udvikling i branchen primært er kommet forsikringsselskaberne til gode, mens lakerere og værksteder mange steder lider. Det er uholdbart – og det skal der gøres noget ved,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark. ■

Af Rune Langhoff Sørensen Kommunikations- og klimakonsulent
Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 25 EFTERMARKED

Personale-bøvl? Spar penge og besvær med ABAF

3 gode råd om ansættelsesret

Kan vi sætte en medarbejder ned i tid? Må vi ændre medarbejderens arbejdsopgaver? Hvad skal der stå som begrundelse i opsigelsesbrevet?

Mange medlemmer er ikke bevidste om, hvordan ABAF kan bistå sine medlemmer, når ovenstående spørgsmål bliver relevante.

Nogle virksomheder ringer måske til en advokat og betaler for en rådgivning, de kan få gratis som medlem i AutoBranchens ArbejdsgiverForening, ABAF. Det er der ingen grund til.

ABAF er arbejdsgiverforening for AutoBranchen Danmarks medlemmer. ABAF’s primære rolle er at hjælpe og rådgive medlemmerne inden for alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten.

For tiden er mange virksomheder presset på økonomien. Det gælder også i autobranchen, der oplever manglende salg, stigende energipriser, varemangel eller noget helt fjerde.

Krisen får virksomhederne til at se på, hvor der kan spares. Et af de første ste -

der, man kigger, er på organisationen og personaleomkostningerne.

”Vi hører løbende fra ABAF-medlemmer, der finder det nødvendigt at ændre i åbningstider, bemanding og vagtplaner eller måske endda at skære ned i antallet af ansatte. Hvis du overvejer ændringer, der kan få betydning for dine ansatte, bør I i virksomheden altid søge rådgivning hos ABAF først,” siger Louise Flyger, advokat og sekretariatschef i ABAF.

ABAF kan nemlig hjælpe allerede inden, at en eventuel ændring er ført ud i livet.

”Vi vil gerne i dialog med jer om overvejelserne, så vi kan hjælpe med at belyse, hvilke juridiske problemstillinger

eller faldgruber vi ser i forbindelse med virksomhedens potentielle ændringer. Hvis I allerede har taget beslutning om en kommende ændring, kan vi også hjælpe jer med at lave de dokumenter, der skal til,” siger hun videre.

ABAF hjælper også gerne med udarbejdelsen af opsigelsesskrivelser, orienteringsbreve i forbindelse med ændringer i arbejdstiden eller lignende.

”Tvister med fagforeninger eller advokater udspringer meget ofte af fejl eller mangler ved den slags dokumenter. Derfor vil jeg kraftigt anbefale, at vi i ABAF kommer med ind over, når medlemmerne skal lave den slags,” siger Louise Flyger. ■

Tlf: 2259 3937

Mobil: 3374 6044

lfl@danskerhverv.dk

Mads Willer Skytte Advokatfuldmægtig

Tlf.: 2261 5073

Mobil: 3374 6048

mws@danskerhverv.dk

Af Carsten Ritter Kommunikations- & uddannelseskonsulent Louise Flyger Advokat
Vil du vide mere, kontakt ABAF - AutoBranchens ArbejdsgiverForening: 26 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 ABAF

Opsigelse eller bortvisning

Der er mange forhold, som skal overvejes, når en medarbejder skal opsiges – Spørgsmålet om hvorvidt medarbejderen overhovedet kan opsiges, er et af dem. Er der et sagligt grundlag? Er medarbejderen beskyttet mod opsigelse? Hvad siger overenskomsten om opsigelse? Er der givet korrekt varsel? Kan man blive mødt med krav om godtgørelse fra en fagforening?

Alle disse spørgsmål hjælper ABAF medlemmerne med at undersøge, når en opsigelse skal foretages.

”I tilfælde af grov misligholdelse fra medarbejderens side, hjælper vi også medlemmerne med at vurdere, om en medarbejder i stedet skal bortvises. Bortvisningssager er ofte vanskelige og giver ofte anledning til en reaktion fra modpartens side, idet en bortvisning medfører, at ansættelsesforholdet ophører straks. Vi hjælper også med udarbejdelsen af bortvisningsskrivelser. Derfor anbefaler vi, at medlemmer altid kontakter os hurtigt, hvis man overvejer at bortvise en medarbejder. Hvis aktionen ikke sker hurtigt, risikerer man som arbejdsgiver at ”miste” muligheden for bortvisning, fordi man har været passiv for længe,” siger Louise Flyger.

Væsentlige stillingsændringer

I nogle tilfælde er ønsket fra virksomhedens side ikke nødvendigvis at opsige en eller flere medarbejdere. Situationen kan også være den, at virksomheden af økonomiske årsager finder det nødvendigt at ændre åbningstiderne og dermed arbejdstiderne for den enkelte eller for en gruppe af medarbejdere, eller lave om i bemandingen, så en eller flere medarbejdere bliver sat ned (eller op) i tid.

”Fælles for disse beslutninger er, at ændringen kan være væsentlig for den enkelte medarbejder. Væsentlige stillingsændringer skal varsles med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel, og afslår medarbejderen varslingen, vil medarbejderen være opsagt af arbejdsgiveren. Hvis I overvejer at foretage lignende ændringer for en eller flere medarbejdere, anbefaler vi, at I tager kontakt til os først, så vi kan hjælpe jer med at vurdere, hvorvidt ændringen er væsentlig. Om nødvendigt hjælper vi også med at lave de relevante dokumenter,” siger Louise Flyger.

Medlemskab af ABAF

Med et medlemskab af ABAF får du dels adgang til rådgivning i forhold til alle ansættelsesretlige aspekter, og dels sikrer du din virksomhed i tilfælde af, at en medarbejder rejser en sag, eller du får behov for at være repræsenteret af en advokat i en konkret tvist/retssag. Dette gælder uden meromkostninger, idet kontingentet er en fast årlig betaling. Såfremt man som virksomhed har valgt ikke at være medlem af en arbejdsgiverforening, er alternativet, at man søger rådgivning hos ekstern advokat, hvor udgifterne til advokat hurtigt bliver langt højere.

Kontakt advokat og sekretariatschef Louise Flyger, telefon 3374 6044 eller mobil 2259 3937 og mail lfl@ danskerhverv.dk eller advokatfuldmægtig Mads Willer Skytte, 3374 6048 eller mobil 2261 5073 og mail mws@danskerhverv.dk.

Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 27 ABAF

Nu giver værkstedsbilerne flere penge til stor forhandler

Værkstedsbilerne er en stor omkostning for en bilforhandler. Fordelsaftale med Rentlog giver det totale overblik, styr på opkrævninger og ganske enkelt en bedre bundlinje. Det mærker bilforhandleren Karvil Group.

Bilforhandleren Karvil Group har ni afdelinger på

Fyn og i det sønderjyske område. I alle ni afdelinger har man 25-30 værkstedsbiler på vejene, klar til kunder, der skal have deres egen bil på værksted. De mange biler udgør en stor og en stigende omkostning.

Siden sidste efterår har Karvil Group indført IT-systemet fra Rentlog i alle afdelinger til registrering af værkstedsbilerne/lejebilerne. Det har givet et hidtil uset overblik over flåden.

Det fortæller Karvil Groups adm. direktør, Mads Nør Lauvring.

“De biler, vi har kørende, er en stor omkostning, men Rentlog har givet os et helt andet overblik over bilerne. Nu kan vi hele tiden se, hvordan og hvor meget bilerne bliver brugt. Har vi for mange, har vi for få. Vi evaluerer det hver måned for hver afdeling,” fortæller han.

Overblikket er én ting, noget andet er priserne. Som Mads Nør Lauvring fortæller, så er værkstedsbilerne mange steder også en ydelse, man giver kunderne gratis. Måske er den ikke gratis, men man glemmer at fakturere kunden.

“Nu kommer prisen for lejebilen automatisk på regningen. Vi får tjekket, om kunden har fyldt sit forbrug af benzin på bilen – har kunden ikke det, så kommer det også på regningen. Så vi husker altid at opkræve og skal aktivt vælge det fra,

hvis der er lavet en anden aftale med kunden,” fortæller han.

AutoBranchen Danmark har indgået en fordelsaftale med Rentlog. Den betyder, at medlemmerne får gratis konsulenttimer i forbindelse med opstart og implementering af programmet.

Lige præcis integrationen er også en del, Mads Nør Lauvring hos Karvil Group er imponeret over. Det er gået glat.

“Over al forventning. Vores integration med Autovision er problemfri, og det er super smart. Man ser, at det er udviklet af nogen, der kender branchen,” siger han videre.

For Karvil Group har brugen af Rentlog indtil videre handlet om værkstedsbilerne, og det overblik har været en stor hjælp, som sparer både tid og penge. Hvor mange penge, har Mads Nør Lauvring og hans medarbejdere ikke helt gjort op endnu. Men de ser på, hvordan de kan bruge systemet endnu mere.

“Vi har værkstedsbiler, som ikke bliver brugt i weekenden, og vi leger med tanken om, at de kan korttidsudlejes til kunderne.

Som flere andre forhandlere, har Karvil Group også både almindelige cykler og elcykler, som kunderne kan bruge, hvis behovet for en lejebil er knap så stort. De kan også administreres i Rentlog.

FORDELSAFTALER 28 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023

Ny fordelsaftale på plads med AUTOproff

Til gavn for medlemmerne har AutoBranchen Danmark igen en stærk aftale med AUTOproff. Alle AutoBranchen Danmarks medlemmer, som har gjort brug af den tidligere fordelsaftale med AUTOproff, overføres automatisk til den nye aftale.

Tiderne har vist sig usikre på brugtbilsmarkedet. Først manglede forhandlerne brugte biler, fordi nye biler havde lange leveringstider og efterspørgslen steg på de brugte. I den periode blev det svært at skaffe brugte biler, fordi kampen om dem blev hård. Så vendte den rundt og forbrugerne er måske blevet lidt tilbageholdende i forhold til at indgå handler. Derfor er sikkerhedsnettet godt.

“Langt de fleste af vores medlemmer ved godt, hvad AUTOproff er. I korte træk kan man sige, at de laver mere end 1.500 vurderinger af biler hver eneste dag, så de ved, hvad de har med at gøre. De sætter en mindstepris på bilen inden for 20 minutter. De kan også give en garanteret mindstepris på bilen, når en forhandler henvender sig med en bil, han vil af med. Det er en god tryghed at have, og en tryghed, jeg ved, at mange benytter sig af,” siger Henrik Bitzer, chef for Partnerskaber i AutoBranchen Danmark.

Alle AutoBranchen Danmarks medlemmer, som har gjort brug af den tidligere fordelsaftale med AUTOproff, overføres automatisk til den nye aftale.

For forhandlere, der importerer biler, kan AUTOproff også hjælpe et godt stykke af vejen.

“Importen fra især Tyskland og Holland er steget markant de senere år, og de udenlandske forhandlere vil gerne gøre forretning med forhand -

lerne i Danmark. Hos AUTOproff sørger vi for, at det økonomiske mellemværende mellem køber og sælger også går gnidningsfrit uanset, om pengene skal krydse landegrænser eller ej,” siger Kenneth Vestergaard, der er Nordisk direktør hos AUTOproff.

Rent praktisk foregår en handel sådan, at forhandleren “deponerer” via servicen ”Sikker Betalinger” så pengene er på en sikker konto, når en handel aftales, men pengene frigives først overfor sælger, når køber har set bilen og godkender, at bilens stand stemmer overens med det aftalte. Hvis det modsatte er tilfælde, kan AUTOProff tilbageholde en sum og medvirke til, at køber og sælger bliver enige.

AUTOproff har brugt af mere i Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, Italien og Polen.

Læs mere om aftalen på AutoBranchen Danmarks hjemmeside, abdk.dk.

FORDELSAFTALER Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 29

Få hjælp til klimaregnskabet – og kom på forkant

Med en fordelsaftale for medlemmer af AutoBranchen Danmark, kan du få skabt overblik over din virksomheds klimabelastning og få tips til at blive mere grøn.

I løbet af kort tid kommer virksomheder til at stå til regnskab for deres klimabelastning. Eksempelvis er banker og kommuner begyndt bede om den slags regnskaber for at lave forretning med en stor virksomhed. Det vil brede sig til mindre virksomheder.

Nordic Green Solutions har allerede hjulpet en række af AutoBranchen Danmarks medlemmer med at finde energioptimering. Nu tilbyder de en fordelsaftale, hvor klimaregnskab og en handleplan hjælper branchens virksomheder med at identificere klimasynderne i virksomheden.

“I standardpakken finder vi blandt andet de udledninger, der er i rumopvarmning, transport i egne biler, strømforbrug og den slags. Det giver

virksomheden mulighed for at reducere udledningen i de største kilder,” fortæller Bendt Ransborg Hejerholt, der er direktør for Klimaforandring og bæredygtighedsløsninger i Nordic Green Solutions.

Det bliver også til en handleplan, hvor NSG peger på initiativer, man kan gøre for at reducere sit klimaaftryk. Det er måske investeringer, der samtidig kan give besparelser på driften og dermed hurtigt er tjent hjem.

Medlemmer af AutoBranchen Danmark får 10 procent rabat. Vil du vide mere om fordelsaftalen, kontakt Henrik Bitzer, chef for Partnerskaber i AutoBranchen Danmark, telefon 31 47 49 97.

FORDELSAFTALER
30 Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023

Få en enkel og billig sikring mod kilometersvindel

Når man leaser eller lejer biler ud, er svindel med bilens kilometertæller en åbenlys risiko. Men der findes råd for det. Du kan nemt og billigt plombere bilens OBD-stik.

På det europæiske brugtvognsmarked er det estimeret, at mellem 30 procent og 50 procent af alle biler har fået pillet ved kilometerstanden – det, der også kaldes kilometerspolet. I en rapport konkluderer EU-kommissionen, at omtrent halvdelen af alle brugte biler, der handles over landegrænser i EU, er kilometerspolet. Det kan være lejere, leasingtagere eller andre, der kan have økonomisk fordel af at manipulere med en bils kilometerstand.

Virksomheden OBD Safe har udviklet en enkel og billig metode til at plombere bilens OBD-stik, så kilometerspoling ikke er mulig uden, at man vil kunne se det. AutoBranchen Danmark har indgået en fordelsaftale med OBD Safe, som nu relancerer sit produkt og gør det både nemmere og billigere at bruge. Væk er en abonnementsløsning og registrering af bilens stelnummer.

Nu skal du som forhandler eller leasingselskab blot købe og montere klistermærkerne, som plomberer bilens OBD-stik.

Medlemmer af AutoBranchen Danmark får 20 procent rabat og et særligt introduktionstilbud oveni. Læs mere på hjemmesiden autobranchendanmark. dk/fordelsaftaler.

Magasinet AutoBranchen Danmark - nr. 16, maj 2023 31 FORDELSAFTALER

GRATIS guide til annoncering på Facebook

ANNONCERER DU DINE BILER?

Få alle de gode tricks til marketing på Facebook

• Sporing - Få styr på tracking af dine resultater

• Kreativer - Sådan fanger du kundernes opmærksomhed hurtigt

• Målsætning - Hav et klart mål for øje

• Og meget mere ...

Sådan bestiller du Send en mail til Jan Christiansen på jac@autoit.dk, så sender han guiden GRATIS med det samme.

Har du andre spørgsmål, så hiv fat i Jan

IT-løsninger til autobranchen
40 80 44 55
tlf.:
BESTIL HER

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

Få en enkel og billig sikring mod kilometersvindel

1min
page 31

Få hjælp til klimaregnskabet – og kom på forkant

1min
page 30

Ny fordelsaftale på plads med AUTOproff

1min
page 29

Nu giver værkstedsbilerne flere penge til stor forhandler

1min
page 28

Væsentlige stillingsændringer

1min
page 27

Personale-bøvl? Spar penge og besvær med ABAF

2min
pages 26-27

Vi kæmper for skadesbranchens fremtid

2min
page 25

Trygs nye smart repair-koncept møder skepsis

1min
pages 23-24

Flere får hævet timeprisen, men der er stadig et stort efterslæb

1min
page 22

Kom til årsdag i Brande

1min
pages 20-21

Når nye aktører vinder markedsandele: Forhandlere skal være omstillingsparate

3min
pages 18-19

Tjen kassen på boksen

2min
pages 16-17

TEMA: FREMTIDENS BILHUS Det er vildt svært at stille sig op som bilforhandler og sige, at man er grøn

3min
pages 14-15

Elbilerne forandrer eftermarkedet Her skal du tjene pengene

3min
pages 12-13

Autobranchens kvinder har indhentet mændene

2min
pages 10-11

Spændende fremgang: Branchen henter flere kvinder

1min
pages 9-10

Vanvidskørsel: Konfiskation af biler ved prøvekørsler

4min
pages 6-7

Årsdagen ruster os til fremtiden

2min
page 5

Stadig flere lærepladser i autobranchen

2min
page 15

Eftermarkedets overenskomster er på plads

1min
page 13

“Vi står i noget, der minder om en skyttegravskrig”

11min
pages 8-12

Livlig debat om branchens fremtid

2min
pages 7-8

Analyse: Skadesbranchens økonomi skranter gevaldigt

1min
page 6

Vær opmærksom på fradrag for energi til din virksomhed

1min
pages 5-6

Jeres engagement giver håb

2min
page 4
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.