High Life NL 14-01

Page 1

#01-2014 GRATIS

opinie en lifestyle magazine voor growers en blowers

Kleine thuiskweker mediwiet dupe van hard cannabisbeleid Wordt High Amsterdam minder high?

Casa de la Muerte

“We roken Amnesia, eigen teelt, eigenlijk alles wat groen ziet”


Fruity Juice® Groots ontluikende Thai met een volle, opvallende smaak.

B

C

o

u

m

y

p

r

a

O

r

O

r

i

i

g

® ®

g

i

i

n

n

a

a

l

e

l

s

,

,

C

G

o

e

n

s

t

i

g

t

u

e

h

e l

o

B

M

SOCIAL MEDIA!

e

j

s

o

t

r

sensiseeds com Meer weten aprender over deze strain? direktesta naar onze productpagina! ¿Quieres más Ga sobre increíble variedad? ‘De Sensi Seed Bank is de meest uitgebreide cannabis zadenbank ter wereld en ¡Visita nuestra de productos! vanuit medisch oogpunt página is het essentieel dat zij functioneert en behouden blijft. Net als

VOLG ONS VIA

e

het behoud van está het regenwoud; we weten die niet Sensi Seeds muy orgullosa de dat queer lapotentiële Oficinageneesmiddelen Holandesa dezijnCannabis vernietigd mogen worden.’ Medicinal (Proveedor Federal Legal de Marihuana Medicinal a Farmacias) Dr. Lester Grinspoon (december 1996) utilice genes y variedades del Sensi Seeds Bank.


Interessant jaar Wat zal 2014 ons gaan brengen? Het wordt een interessant jaar voor iedereen die cannabis een warm hart toedraagt. In de komende maanden zal namelijk duidelijk worden of de hoogste rechters in ons land akkoord gaan met discriminatie, of ze gaan zich daar tegen verzetten, wat dan een einde aan de wietpas maakt.

Dat betekent dan een geweldig gezichtsverlies voor Ivo Opstelten en zijn maatje Onno Hoes, want dan zullen ze knarsetandend moeten toezien dat buitenlandse toeristen weer gewoon een coffeeshop in Maastricht binnen mogen komen, om in alle rust een jointje te roken. Net zoals dat al in de meeste andere steden in Nederland ook mag. En daarmee zou dan een eind komen aan een van de grootste blunders en fiasco’s uit tientallen jaren gedoogbeleid. En, wie weet, misschien gaat er wel meer goed nieuws volgen. Misschien worden ze bij de Partij van de Arbeid eindelijk een beetje wakker en gaan ze beseffen dat het verbod op wiet met meer dan 15% THC volslagen belachelijk (en oncontroleerbaar) is. En misschien gaan ze eindelijk beseffen dat de achterdeur nu echt eens opengewrikt moet worden. Maar het verleden leert ons dat mooie beloften van politici niet altijd nagekomen worden. En mooie beloften zullen we krijgen, de komende maanden, want begin maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En in mei vinden de verkiezingen plaats voor de EU. Maar of daar nu veel mensen wakker van liggen? Ik denk het niet… Internationaal gezien zal Highlife vooral ook de ontwikkelingen in de Verenigde Staten volgen.

Want in dat immense land zullen ook dit jaar weer vele beslissingen rond cannabis in diverse staten worden genomen. Het zit de cannabisbeweging daar op dit moment in alle opzichten mee. De ontwikkelingen gaan hard. Veel zal afhangen hoe de zaken zich in bijvoorbeeld Colorado gaan ontwikkelen. Nu cannabis daar vanaf 1 januari legaal geconsumeerd mag worden, zullen gaandeweg steeds verdere stappen gezet worden. Linksom of rechtsom zal zich een ‘coffeeshop-achtige’ horeca ontwikkelen. De komende maanden zal duidelijk worden hoe dat in de praktijk gaat, en of zulke ‘smokersclubs’ ook door de overheid worden toegestaan. Ook in andere landen staat veel op het spel. Hoe gaat de Spaanse overheid reageren op de explosieve stijging van het aantal Cannabis Social Clubs? En wat te denken van Uruguay? In december keurde de senaat daar de legalisering van cannabis met 16 tegen 13 stemmen goed. Dat maakt Uruguay het eerste land waar cannabis gelegaliseerd is, een ongelooflijke mijlpaal. De komende maanden moet het land het hele systeem op poten gaan zetten. Hoe dat in zijn werk gaat? Daarover zullen we jullie blijven berichten. Rob Tuinstra

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

3


higher yields are possible.

pass it on!

Tips & tricks vind je op onze website www.plagron.com


INDEX

01 14

FEATURES: Casa de la Muerte Wordt High Amsterdam minder high? Mediwiet thuiskweker hard aangepakt Warpaint: Een bepaalde stemming Alle hens aan dek Grafitti in Venice Beach, LA Brony’s: watjes of wansmaak? België: Hoogleraren willen legale wiet 5 jaar VOC Bier en Brood: Rotterdamse tekendrift De jacht op crimineel geld The Punk Syndrome Titanic: Het schip dat niet kon zinken Doelwit Melissa Bachman

18 26 30 36 42 44 46 54 56 62 68 70 76 78

18

26

GROENE ZAKEN Product Flash Royal Cheese Automatic (RQS) Review De Polderweg

44

70

11 74 75

42

RUBRIEKEN: Nicole Maalsté Flash André Beckers High Weirdness Suicide Girl Muziek terwijl u blowt High Gadgets Spannende boeken Grabbelton C-Man

6 7 10 17 40 50 52 66 80 81

EN VERDER: 76

Marokko debatteert over mediwiet Ben Dronkers in Hall of Fame De Stelling: Keurmerk Lady Gaga: 20 joints per dag Van de katten besnuffeld The Bridge, seizoen 2 Het woordenspel van de hiphop Run The Jewels De geheimen van het universum

22 23 24 34 41 49 58 59 72

En nog veel meer...

5


Column

Nicole Maalsté

Regularisering Het debat over regulering van de achterdeur is weer in volle gang. Nou ja, debat. Het is maar hoe je het bekijkt. Burgemeesters roepen om het hardst dat ze een experiment met gereguleerde hennepteelt willen en links georiënteerde politieke partijen vragen de minister om de plannen die burgemeesters hierover hebben ingediend met een ‘open blik’ te bekijken. De minister gaat tot nu toe elk debat hierover uit de weg om de simpele reden dat het volgens hem niet kan en hij er persoonlijk ook niks in ziet. Einde discussie!?

Het trieste is dat we dit debat jaren geleden ook al tot in den treuren hebben gevoerd. Ik heb laatst nog eens een debat uit de

ze de kern van het gedoogbeleid bleef onderschrijven. Het CDA merkte schamper op dat de term regularisering niet bepaald

partijen. Zo betoogt Van der Vlies (SGP) in maart 1996: “Wij spreken over een complex en ernstig menselijk en maatschappelijk probleem. Hoe heeft het zover kunnen komen, is mijn verzuchting als ik al die ellende weer op mijn netvlies krijg”. Op 20 november 2013 horen we Segers van de ChristenUnie iets vergelijkbaars zeggen: “Ik blijf mij erover verbazen dat dit wordt gepresenteerd als iets nobels, als iets wat nage-

Misschien dat de huidige dames en heren politici de oude debatten er nog eens bij moeten pakken om te kijken waar ze ook alweer voor stonden… Tweede Kamer van maart 1996 gelezen. Vrijwel exact dezelfde argumenten worden nu nog steeds genoemd als redenen waarom een regulering van de achterdeur niet mogelijk is. Ons imago in het buitenland, de aantrekkingskracht op coffeeshoptoeristen, de schadelijkheid (lees: THC), etcetera. Het enige wat veranderd is, zijn de poppetjes. Van de Camp (CDA) is vervangen door Oskam, Rebel (PvdA) heeft het stokje overgenomen van Oudkerk en Berndsen (D66) vervult tegenwoordig dezelfde rol als De Graaf in 1996.

Symboolpolitiek Ook toen al werden we regelmatig getrakteerd op symboolpolitiek. Zo lanceerde de PvdA tot grote hilariteit van de andere partijen het begrip ‘regularisering’, omdat de term gedogen een verkeerde uitstraling zou hebben. Gedoogbeleid zou een simplistisch beeld met zich mee brengen van ‘laissez faire’, een tolerante houding naar crimineel en asociaal gedrag. Die mixed message van ‘het mag niet, maar het kan wel’ zou in het buitenland nergens begrepen worden. De term gedoogbeleid zou onduidelijk zijn. Daarom wilde de PvdA af van het begrip, terwijl

6

meer duidelijkheid oplevert: “Ik ben bang dat de buitenlandse pers dit gewoon zal vertalen in ‘legaliseren’.” En D66 noemde het terecht ‘window-dressing’.

Niets veranderd? Is er dan werkelijk niets veranderd? Jawel, twintig jaar geleden leek het debat veel meer over verschillen in principiële standpunten tussen de partijen te gaan. Dat zien we nu eigenlijk alleen nog maar bij christelijke

streefd zou moeten worden, terwijl het om iets ontzettend slechts gaat. Het is slecht voor mensen en leidt tot verslaving.”

Ideaalbeeld Je hoeft het hier niet mee eens te zijn, maar het getuigt wel van een ideaalbeeld over onze samenleving die bij veel andere partijen steeds meer lijkt te ontbreken. In dat verband wil ik ook nog even een uitspraak van de heer Teeven (je weet wel, onze huidige staatssecretaris) van 21 maart 2008 in herinnering brengen. Hij reageert hier op de wens van het CDA dat er meer opsporingscapaciteit in de grensregio’s moet komen: “Dat is een ideaalbeeld. Dat wil iedereen wel, maar is het niet beter de coffeeshops daar echt bijna op de grens te zetten? Bij de problemen die wij wat dit betreft in het zuiden en zuidwesten van het land hebben, zie je dat 90% van de klandizie uit het buitenland komt. De oplossing van die problemen komt volgens mij dichterbij als je de buurlanden dwingt daaraan mee te werken.” In 2008 gaf de VVD nog blijk van enige realiteitszin. Misschien dat de huidige dames en heren politici de oude debatten er nog eens bij moeten pakken om te kijken waar ze ook alweer voor stonden…


Barcelona: 220 Cannabis Social Clubs Het gaat hard in Barcelona. Inmiddels telt de Spaanse stad al 220 Cannabis Social Clubs. En daar wil de gemeente wat aan doen. Op dit moment kan iedereen een dergelijke club beginnen, maar dat gaat in de toekomst veranderen nu de gemeente eisen gaat stellen. De stad wil verder dat er strenger op leeftijden wordt gecontroleerd en dat er een maximaal aantal leden per club komt.

FLASH De Wallen blijven hot Een grappig lijstje. Zo kun je deze rangschikking, waarin gekeken wordt in welke plaats per land het meest wordt gefacebookt, wel noemen. In Frankrijk en de Verenigde Staten staat Disneyworld op de eerste plaats. In Italië is het San Marcoplein bij het Vaticaan de meest populaire plek om te facebooken. En waar is dat in Nederland? Juist, dat zijn de Wallen in de Amsterdamse binnenstad. Klaarblijkelijk is het befaamde Red Light District dus de populairste toeristische bestemming in ons land.

D66: stop symboolpolitiek Amsterdam moet stoppen met symboolpolitiek door het sluiten van coffeeshops in de buurt van scholen en in Den Haag gaan pleiten voor een oplossing voor de achterdeur. Dat stelde D66fractievoorzitter Jan Paternotte in december bij de behandeling van het nieuwe coffeeshopbeleid voor de hoofdstad. Paternotte: “Amsterdam heeft de grootste achterdeur van het land, je hoort de stad alleen niet in de discussie over oplossingen daarvoor. Het Amsterdamse stadsbestuur heeft het alleen maar over het sluiten van coffeeshops, op de Wallen en in de hele stad door een afstandscriterium van scholen. Hoeveel politiecapaciteit is de stad eigenlijk kwijt aan het aanpakken van misstanden die bij de achterdeurproblematiek horen? Die zouden we ook kunnen gebruiken voor de aanpak van zakkenrollerij, straatroof of mensenhandel.” Elders in dit nummer meer hierover.

Krijgt Bergen op Zoom weer een coffeeshop? Vier jaar geleden, in 2009, werden alle coffeeshops in de steden Roosendaal en Bergen op Zoom gesloten. Beide gemeenten besloten tot deze radicale aanpak om zo de zogenaamde overlast van het coffeeshoptoerisme tegen te gaan. Maar nu lijkt de tijd rijp om coffeeshops weer toe te staan. Reden: de oprukkende straathandel, die gepaard gaat met overlast (!), criminaliteit en verkoop van ondeugdelijk drugs. Lokale politici van de PvdA en GroenLinks pleiten daarom voor ‘een door de gemeente gereguleerde wietverkoop met pasjes op een plek die weinig overlast veroorzaakt’. Weinig verrassend ziet de VVD vooral een oplossing in ‘keihard optreden’.

7


Neustelescoop ruikt wietrook Ondanks de vergaande vrijheden voor cannabisgebruikers in de VS blijven de tegenkrachten zich roeren. In Denver, een van de steden waar marihuana is gelegaliseerd, is een nieuwe gemeentelijke verordening tegen cannabisoverlast aangenomen. De als milieumaatregel geafficheerde geurverordening maakt luchtvervuiling door “hoge concentraties cannabisrook” strafbaar met een maximale boete van 2000 dollar. De politie hoeft voor het vaststellen van deze milieudelicten niet op de eigen neus af te gaan, maar maakt gebruik van een zogenaamde olfactometer, in de volksmond nu al neustelescoop genoemd. Volgens de geurverordening is er sprake van geuroverlast wanneer er één deel rook op zeven delen schone lucht wordt gemeten.

FLASH Kogel is door Berlijnse cannabiskerk De eerste horde is met succes genomen. Na de al eerder aangekondigde debatten in het Berlijnse district FriedrichshainKreuzberg, werd eind november positief beslist over de opening van Duitslands eerste coffeeshop in de wijk. Je zou het een historische beslissing kunnen noemen, ook al kunnen de Berlijners pas verder als ze van het Duitse Ministerie van Volksgezondheid een ontheffing van het algemeen geldende cannabisverbod krijgen. Het als 'Modelproject' omschreven initiatief is vooral bedoeld om een eind te maken aan de drugsoverlast in het Görlitzer Park.

Niet stoned na ibuprofen De populaire pijnstiller en ontstekingsremmer ibuprofen blijkt een onverwachte bijwerking te hebben: het middel voorkomt dat je stoned wordt van cannabis. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Louisiana. De psychische effecten van cannabis worden geneutraliseerd, maar de therapeutische werkzaamheid wordt niet wordt aangetast. De ontdekking opent nieuwe perspectieven voor veel (potentiële) medicinale gebruikers. De onderzoekers verwachten dat de onbedoelde bijwerking van ibuprofen er toe zal leiden dat meer mensen mediwiet gaan gebruiken dan tot nog toe het geval was. Veel patiënten die mogelijk baat hebben bij cannabis zien daar vanaf vanwege de angst om stoned te worden.

8

Mountie-high Ronald Francis, een Canadese Mountie, eist het recht op om ook in zijn karakteristieke rode uniform mediwiet te mogen gebruiken. Francis krijgt sinds november 2013 per dag 3 gram voorgeschreven. De agent gebruikt cannabis vanwege de posttraumatische stress stoornis die hij opliep toen hij in indiaanse reservaten was gestationeerd. Anti-depressiva en alcohol brachten geen verlichting; pas met mediwiet was hij weer in staat om te werken. Aangezien Francis nu administratief werk op kantoor verricht, is het probleem niet zozeer dat hij voor het publiek zichtbaar aan jointjes lurkt. De politieleiding is vooral bezorgd over het effect dat de blowende agent op zijn collega's heeft. Het is vooral de vraag waar Francis zijn medicijn zonder aanstoot tot zich kan nemen.


Reggae Sundance wordt driedaags Goed nieuws voor fans van het Reggae Sundance festival, want de alweer vijftiende editie van een van de leukste Nederlandse festivals wordt over een heel weekend uitgesmeerd. Het evenement, dat dit jaar op 8, 9 en 10 augustus plaatsvindt, verhuist ook naar een nieuwe locatie, namelijk landgoed Velder in het Brabantse Liempde. Afgelopen jaar was Reggae Sundance nog op het E3-Strand in Eersel.

FLASH De Weever: “Einde gedoogbeleid” N-VA voorman en burgemeester van Antwerpen Bart de Weever is maar wat blij met zijn persoonlijkie War on Cannabis. In december stonden tientallen inwoners van zijn stad voor de rechtbank, omdat zij met één jointje betrapt waren. “Dit is het einde van het gedoogbeleid”, triomfeerde De Weever. Het is te hopen dat de rechters De Weever een toontje lager laten zingen, want de gevolgen van zijn ultrastrenge beleid zijn groot. Zo meldde een van de 24 blowers tegen de rechter dat hij zijn baan zou verliezen als hij zou worden veroordeeld. En dat allemaal om één jointje… De rechtbank doet in januari uitspraak.

Krassen, ruiken, verklikken Je kon er op wachten. Ook in Groot-Brittannië kweken steeds meer mensen hun eigen wiet, en dat kan de overheid natuurlijk niet tolereren. Dus worden in steeds meer steden en dorpen Cannabis Sniffing Cards verspreid. We kennen deze geurkaarten ook in Nederland. Het is de bedoeling dat bezorgde bewoners, na het waarnemen van de nogal chemische wietgeur die op die kraskaarten is gespoten, vervolgens als een getrainde speurhond door de wijk gaat dwalen om wietkwekende buren te verlinken. Ook in Birmingham heeft men deze kaarten nu verspreid. Men hoopt hierdoor meer kleine kwekers te kunnen arresteren. Afgelopen kaar werden slechts 20 huurders betrapt op het kweken van cannabis.

“Wiet om te ontspannen” Ook dit jaar zal Robbie Williams tot vreugde van zijn vele fans weer in Nederland optreden. De populaire Britse zanger (dit jaar wordt hij 40) doet het tegenwoordig wat rustiger aan, maar is nog steeds te porren voor een blowtje op zijn tijd. In een interview met een Engelse krant meldde hij: "De laatste keer dat ik high was, is twee dagen geleden." Sinds hij een jaar geleden een dochter (Theodora Rose) mocht verwelkomen, voelt hij zich naar eigen zeggen wel een stuk volwassener. Williams: “Door de geboorte van Theo ben ik minder roekeloos. Geen grote drugssessies meer, maar soms een klein beetje wiet om te ontspannen."

9


Column

André Beckers

Een mislukte oogst… Vaak lees ik in strafdossiers dat aangehouden henneptelers bij de politie geen beroep doen op hun zwijgrecht, maar een verklaring afleggen. Met regelmaat lees ik dan dat zij verklaren met de ontmantelde hennepkwekerij geen geld te hebben verdiend. omdat de oogst is mislukt.

De politie legt een dergelijke verklaring meestal naast zich neer. In de rechtszaal hoor je de officier van justitie dan stellen

ik hierna zal beschrijven. Een aangehouden hennepkweker vertelde de politie in zijn verhoor dat zijn eerste oogst groten-

Politierechter stelde met mij vast dat de politie had verzuimd in het proces-verbaal de vraag te beantwoorden of er mogelijk sprake was geweest van spint. Hij bekeek de foto’s en meende daarop geen afwijkingen te zien, zodat het naar zijn mening onvoldoende aannemelijk was geworden dat de oogst veel

In mijn pleidooi hield ik de Politierechter voor dat het politieonderzoek tekort schoot, nu geen onderzoek was ingesteld naar de aanwezigheid van spint in de aangetroffen hennepresten. dat als je hennepkwekers zou geloven een oogst nooit lukt. “Dat verklaren ze alleen om te voorkomen dat ze hun illegale winsten moeten terugbetalen.” De rechter toont zich vaak gevoelig voor dit argument en neemt dan gemakshalve aan dat de oogst wel degelijk is gelukt, omdat het tegendeel niet aannemelijk is gemaakt. Aan de verklaring van de aangehouden teler wordt dan geen geloof gehecht.

Spint Recent deed het Gerechtshof te Den Bosch een interessante uitspraak in een zaak, die

deels was mislukt. “Ik kreeg de eerste keer € 2.100 per kilo. Dit vanwege de slechte oogst, want de planten hadden spint. Hierdoor had ik een opbrengst van 1,5 kilo. Dat was veel minder dan verwacht”. De man vertelde dat de resten van zijn vorige oogst nog in zijn woning lagen. De politie had daardoor de gelegenheid dit hennepafval te onderzoeken. Zo hadden zij eenvoudig kunnen vaststellen of er sporen van spint in de hennepresten zichtbaar waren. De politie hield mijn cliënt tijdens zijn verhoor niet voor dat ze hem niet geloofden. Daar kwam hij pas achter toen hij zich bij de Politierechter moest verantwoorden en justitie een geldbedrag van € 16.825 van hem vorderde. Dat geld zou hij hebben verdiend met de teelt van 220 hennepplanten. Hij schrok zich rot.

Foto’s In mijn pleidooi hield ik de Politierechter voor dat het politieonderzoek tekort schoot, nu geen onderzoek was ingesteld naar de aanwezigheid van spint in de aangetroffen hennepresten. Hierbij wees ik op een door de politie genomen foto van de aangetroffen hennepresten. Mijn stelling was dat er bloemtopjes tussen de resten zichtbaar waren en dat het leek alsof het afval beschimmeld was. Ik zag hierin een aanwijzing dat mijn cliënt naar waarheid had verklaard. De

10

minder dan gebruikelijk had opgebracht. Hij legde mijn cliënt een betalingsverplichting van € 15.508,50 op. Daartegen stelde ik hoger beroep in.

Benadeeld Bij het Gerechtshof klaagde ik over het feit dat de politie de plantenresten had vernietigd zonder daaraan een onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van sporen van spint. Daarmee was mijn cliënt in ernstige mate benadeeld in zijn verdediging. Naar mijn mening had de Politierechter miskend dat dit tot gevolg zou moeten hebben dat zijn verklaring niet kon worden weerlegd door justitie. Deze redenering vond gehoor bij het Hof dat om die reden overwoog (citaat): “Gelet daarop is het Hof van oordeel dat voor de vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel uitgegaan dient te worden van de verklaring van veroordeelde inhoudende dat hij 1,5 kilo hennep heeft geoogst en dat hij daarvoor € 3.150 heeft ontvangen. Rekening houdende met de kosten schat het Hof het voordeel op € 950.” Uit deze uitspraak blijkt dat de politie niet te lichtvaardig aan de verklaring van de verdachte voorbij mag gaan. Mr. Drs. André Beckers Advocaat te Sittard www.beckersbergmans.nl


PRODUCTEN

11


Unisex Kush Een welriekend statement voor cannabisfans zou je het nieuwe Kush parfum kunnen noemen, ware het niet dat er geen cannabismolecuul aan dit geurtje te pas komt. Meer gimmick dan ware essentie dus. Wel zorgt een uitgelezen selectie plantextracten en essentiele oliën voor een geur die sterk doet denken aan het verfijnde Kush-aroma. Zowel mannen als vrouwen kunnen zich met het provocative geurtje besprenkelen. Kopers van het parfum hoeven zich niet schuldig te voelen over hun decadente aanschaf: een deel van de opbrengst gaat naar goede doelen, zoals onderwijs en schoon drinkwater, waarbij de producent nadrukkelijk aangeeft op geen enkele manier politiek getinte donaties te doen. Een piepklein flaconnetje kost zo'n 21 euro. Reviewers op Amazon.com beoordelen het product wel met een matig gemiddelde van 3 sterren.

FLASH Tweede cannabisbeurs in Chili Hoe geaccepteerd cannabis inmiddels is in Zuid-Amerika, was van 30 november tot en met 1 december in Chili's hoofdstad Santiago duidelijk zichtbaar. Daar vond in het centraal gelegen O'Higgins park de tweede editie van Expoweed plaats, de Chileense cannabisbeurs. Behalve een expo van cannabisgerelateerde producten stonden er ook debatten, conferenties en forumdiscussie op het programma. Belangrijke internationale gasten van deze editie waren Howard Marks, aka Mr. Nice, en Jorge Cervantes, cannabisauteur par excellence.

Weer doodstraf wegens wiet Ondanks toenemende buitenlandse druk werd eind november in Maleisië weer iemand ter dood veroordeeld vanwege een cannabisdelict. Ditmaal gaat het om de Thaise Thitapah Charoenchuea, bij wie in februari 2013 op een busstation twintig kilo wiet werd gevonden. De 26-jarige moeder beweert onschuldig te zijn en de koffer met wiet te hebben bewaakt voor ene 'Ali'. Het merkwaardige is dat zes maanden eerder in Maleisië een andere vrouw ter dood is gebracht, die vrijwel dezelfde verklaring had voor het bezit van een koffer met eveneens twintig kilo cannabis. Ook zij zat in de bus naar Kuala Lumpur, en de naam van de man voor wie zij de koffer in de gaten zou houden luidde 'Adi'. Luguber toeval, stomme advocaat of een keiharde aanwijzing over de werkwijze van een smokkelbende? De rechter was in ieder geval niet overtuigd en sprak de doodstraf uit. Voorlopig maar even niet op vakantie naar Maleisië.

12

Patatje wietsaus in de export In de zomer van vorig jarig schreven we over het patatje wietsaus, een nieuw culinaire fenomeen. Onze redacteur was er indertijd matig tevreden over. Toch heeft de wietsaus veel indruk gemaakt, niet alleen in Nederland zelf, maar ook in het buitenland. Er is inmiddels belangstelling om de saus ook in België, Duitsland en Zwitserland op de markt te brengen. Mogelijk zou ook de VS met dit innovatieve Nederlandse exportproduct te maken krijgen.


HIGH WEIRDNESS

Zorgvrije samenleving

2 eetlepels aquarium

Wellicht kan het voorbeeld van de Chinees Zheng Yanliang als inspiratie dienen voor nieuwe bezuinigingen in de kwakkelende gezondheidszorg van ons land. Toen de 47-jarige boer te horen kreeg dat zijn beide benen door trombose waren aangetast, had hij volgens artsen nog een maand te leven als hij zich niet liet opereren. Helaas kon Yanliang een operatie niet betalen. De enige uitweg die hij zag was eigenhandig zijn benen te amputeren. Op een avond wachtte hij tot zijn vrouw naar bed was, stak een eind hout tussen de tanden om de pijn te verbijten, en nam een roestige zaag ter hand. Toen zijn vrouw hem later vond was hij drie tanden en een been armer. Uiteindelijk werd zijn gruwelijke relaas opgepikt door de media, waarna een arts aanbood Yanliangs andere been gratis te opereren. De arts krijgt publiciteit voor zijn liefdadigheid, de boer houdt in elke geval nog een been over. Een prachtig voorbeeld van win-win.

Miniatuurschepen, micro-eiffeltorens, gedichten van Shakespeare op een rijstkorrel – het is allemaal al eens gedaan. De Rus Anatoly Konenko, die zo'n beetje alle mogelijkheden van het miniaturiseren al eens beoefende, wist toch weer iets nieuws te bedenken: het microminiatuur aquarium. Deze 'bak' meet 3 x 2,4 x 1,4 cm en kan zo'n 10 ml water bevatten. Ondanks de minuscule afmetingen wist Konenko het aquarium te versieren met miniatuursteentjes en dito waterplanten, en huisvestte er zelfs een schooltje babyvisjes in. Gelukkig staat de dierenbescherming in Rusland nog in de kinderschoenen.

U mag de bruid tongen De grens tussen gekte en aandachttrekkerij wordt steeds dunner. Of de Australiër Joseph Guiso zich met zijn labrador Honey in de echt liet verbinden om zijn vijf minuten roem te scoren, is niet helemaal duidelijk. Aandacht kreeg Guiso in ieder geval volop, al was die niet altijd positief. Menigeen vroeg zich af of de student pedagogiek wel geschikt is om na zijn studie voor de klas te staan. Om alle twijfel weg te nemen benadrukte Guiso dat de relatie met zijn teef puur platonisch is. Ondanks zijn seksloze huwelijk is Guiso in de zevende hemel: “We zijn absoluut Australië's hotste stelletje. De tijd van Brad en Angelina is definitief voorbij!”

Knokkelshocker Stroomstootwapens zijn in Nederland verboden. Misschien maar goed ook, want de wapens zijn spotgoedkoop. Als je voor amper twee tientjes een stroomstoot van enkele honderdduizenden volt kunt uitdelen, loopt voor je het weet iedereen met zo'n apparaat op zak. Na de als mobieltje vermomde stroomstok en de stroomstok-annex-peppersprayspuitbus is er nu de elektroshock boksbeugel. Dit handige verdedigingswapen omhult met zijn rubber polstering elke maat hand als een handschoen. Met een duimbeweging kan de knokkelshocker worden ingeschakeld. Iemand een kaakslag van 950,000 volt toedienen geeft jou misschien wel net zo'n kick als degene wiens kaak je net onder stroom zette. Voor amper 30 euro ben je de trotse bezitter van dit stroomwapen. Je moet dan wel eerst een manier bedenken om het ook in negen Amerikaanse staten illegale wapen het land in te krijgen...

17


18


Zwarte humor en een ruig geluid

Casa de la Muerte “We roken Amnesia, eigen teelt, eigenlijk alles wat groen ziet” tekst: Arjan van Sorge // foto’s: Dennis Wisse

Hillbilly Tanzbar heet het debuutalbum van Casa de la Muerte, een ruig en rauw avontuur in sex, drugs en nog meer ongezonde dingen op een holdebolderend bedje van rock ’n roll. Jaja, in Alkmaar weten ze hoe je het leven moet leven. De dood duurt lang genoeg tenslotte.

Als je als redelijk onbekende band in het voorprogramma van een grote act staat, en je kan al die mensen die jou nog nooit gehoord en gezien hebben goed gek maken, dan ben je lekker bezig. Laat zoiets maar aan zangers Foxy Roxy en Lee H. Cobra over, die zich met uitgelaten ondersteuning van orgel, gitaar, contrabas en drums als ware volksmenners laten kennen. Sexy vamp Foxy Roxy en de achter bril en baard verscholen prototypische rocker Lee H. Cobra stuwen de Hellbilly-Mexican-Balkan-

klik. Hij straalde rust uit en was heel zeker van zijn zaak, hij gaf de goede respons op onze vragen. Het is in dit soort zaken toch heel erg een gevoelskwestie.”

Vonk “Rodeo Black introduceerde ons bij een bandlid uit het verleden, drummer Marcos Todos. Hij vond het direct heel tof, het is een heel eerlijke man, hij lacht altijd, hij is my brother from another mother. Na wat

Het is altijd feest in het huis van de doden. Nederbeat-rock naar ongezonde dieptes, waar het broeierig warm is, de middelen ruim voorradig zijn en iedereen in z’n beste doen verkeert. Het is altijd feest in het huis van de doden.

Theatraal Maar goed, terug op aarde. Beginnen bij het begin.Foxy Roxy: “In 2009 vroeg ik na afloop van een optreden van The Remones – een Ramones tributeband – vriend en zanger Lee H. Cobra voor een nieuwe band. Lee H. is energiek en grappig, maar voornamelijk enorm theatraal. Daar hou ik erg van. We plaatsten een advertentie op het helaas bijna ter ziele zijnde internetmagazine en muzikantenplatform MusicFrom en wachtten de reacties af. Als inspiratie voor de te werven bandleden hadden we in de oproep gezet: rockabilly, vette show, The Cramps, Batmobile en Jon Spencer. Toetsenist Rodeo Black reageerde heel bijzonder, hij gaf aan van melkchocolade met hazelnoten, balkan pop en vunzige rock & roll (a la Nick Cave, Virgin Prunes, Shantel) te houden. Ik herinner me nog ons eerste gesprek met hem in een kroeg in Alkmaar. Ik dacht: wat een typische man, hij was erg kortaf, maar we hadden een vreemd soort

gehussel met gitaristen kwam Diamond Dim Snakehands bij ons spelen. Een vriend attendeerde ons op hem, hij speelde vroeger bij psychobilly legende Asmodeus, maar was gaan drummen toen deze band stopte. Het was snel duidelijk dat hij het gitaarspelen erg had gemist en hij gaf ons de vonk die we nog nodig hadden. Diamond Dim heeft trouwens een prachtige stem, hij kan

heel goed tweede en derde zangpartijen zingen. Daar ben ik best wel jaloers op.”

Afterparties Lee H. Cobra: “Bij een theatrale band zoals wij past nu eenmaal het mooie, diepe geluid van een contrabas, en omdat een goede contrabassist erg moeilijk te vinden is, zijn we de eerste periode basloos geweest.” Foxy: “Ik speelde eerder met Eee-Gore Mortis in het jazztrio Trouble Is A Man en besloot hem te vragen. Het enige nadeel was dat hij op dat moment op tournee was in Rusland en dus niet zomaar terug kon komen. Na wat telefoongesprekken gaf hij aan graag bij ons te komen spelen. EeeGore kan alles met zijn instrument, hij staat bekend om zijn afterparties waarop hij akoestische versies van Slayer, Mr. Bungle en Mozart vertolkt, tot groot genoegen van de aanwezigen.”

Zwarte humor Geleidelijk aan werd alles wat groter bij Casa de la Muerte. Van het prille begin in Odeon en Victorie in Alkmaar tot Paas-

19


Hoe gaat het daar? Lee H. Cobra: “Voor zover wij weten zijn we de enige band in dit genre, maar toffe muziek wordt er wel degelijk gemaakt in Alkmaar. Noord-Hollanders zetten alleen hun muziek niet zo in de etalage. Misschien zijn de meeste Noord-Hollanders daar te nuchter voor. In Brabant snappen ze ons beter; Peter Pan Speedrock was één van de eerste bands die ons een platform op hun Belgische festival ‘Beaverfest’ bood. Aan dit optreden in België hebben wij onder andere onze gig in de Thunderbolt tent op Paaspop te danken.”

Stonerleven Net zoals in veel andere steden in Nederland is er nogal wat veranderd in het muzikale leventje. Foxy Roxy: “Het is jammer dat een plek als Parkhof verloren is pop, het Paard van Troje en de Melkweg. VPRO’s 3 voor 12 noemde hun Popronde optreden in Arnhem origineel, energiek en vervreemdend. Lee H. Cobra: “Wij zijn de muzikale evenknie van het zevenblad. Voor niet plantendeskundigen; kan dat in een blad als Highlife? Dat is een moeilijk te verwijderen onkruid.” Aardig in lijn daarmee is de bandnaam. Foxy Roxy: “Omdat veel van onze nummers over de dood gaan en doordrenkt zijn van zwarte humor hebben we de naam Casa de la Muerte bedacht. Vive La Vida Para Morir Siempre Hay Tiempo! Vier het leven, de dood duurt lang genoeg! We hebben allemaal een bijnaam, in stijl. Het is ook leuk om een soort alter ego op het podium te hebben.”

Lief zijn De energie, het enthousiasme en de lol die ze hebben spat van de bezigheden van de band af. Maar wat ze tot nu toe bereikt hebben is verder ook een kwestie van lang genoeg in een zweterige oefenruimte zitten, geen ego hebben en doorzetten, en lief zijn voor elkaar. Aldus Foxy Roxy. En hoe ze iets maken? “Rodeo Black neemt het voortouw, de band maakt het af. Het schrijven blijft een lastig proces. Soms doen we heel lang over een nummer, soms zijn we binnen no time klaar. Onze single Buck Knife was bijvoorbeeld al bijna in de prullenbak beland...Het is ook een gevoel, plotseling merk je dat het klopt.”

Te nuchter Tsja, en dan Alkmaar, toch niet echt doorlopend groot in het nieuws met muziek...

20


gegaan. Door goede initiatieven als de Hout Rocks en Alkmaars Eigenste wordt het klimaat wel beter, maar we zijn er nog niet.” Wat betreft het stonerleven is het er een stuk beter toeven, vindt Lee H. Cobra: “Er zijn genoeg prima coffeeshops zoals Anytime, daar word je altijd vriendelijk te woord gestaan. Ze informeren ook goed

soortvast.” Foxy Roxy: “Bij optredens blowen we nooit ervoor, wel soms erna. Het ligt er ook aan wie er rijdt.”

Vuig geluid Rond de tijd van het interview zijn de bandleden druk bezig met de cd-presentatie,

Night, en Erik Drost, die gitaar speelt bij de Legendary Pink Dots. Peter van Elderen van Peter Pan Speedrock heeft het album gemastered, waardoor het een heerlijk vuig geluid heeft gekregen. Het prachtige artwork is gedaan door Wytse Sterk, grafisch ontwerper.” Bij Casa de la Muerte zijn ze nu volop aan het brainstormen over een

Eee-Gore kan alles met zijn instrument. Hij staat bekend om zijn afterparties waarop hij akoestische versies van Slayer en Mozart vertolkt. en duidelijk.” Geblowd wordt dan ook zeker in Casa de la Muerte, al is het niet door iedereen. Lee H. Cobra: “Enkele bandleden roken, andere drinken een borrel of zijn geheelonthouder. De bandleden die roken, roken wiet. Puur, geen tabak, of via een bong. We roken Amnesia, eigen teelt, eigenlijk alles wat groen ziet, we zijn niet zo

die inmiddels alweer geweest is. Lee H. Cobra: “Onze allereerste repetitie was op een vrijdag de 13e en op zo’n zelfde datum hebben we ook onze releaseparty in Alkmaar gehouden, je moet wel een beetje in stijl blijven hè! Ons debuutalbum heet Hillbilly Tanzbar, en is gemixt door Petra Randewijk die het geluid doet bij Jungly By

nieuwe videoclip die de vorige – Buck Knife met Dikke Dennis erin – moet overtreffen. “Verder wordt de website vernieuwd en zijn we nieuw materiaal aan het schrijven. De komende jaren willen we veel spelen en vooral véél festivals doen!” www.casadelamuerte.nl

21


Marokkaanse politiek overlegt over teelt mediwiet Door: redactie Highlife

Een van de grootste politieke partijen in Marokko, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit (PAM), heeft afgelopen maand een informele hoorzitting in het parlement georganiseerd over de medicinale en industriële toepassingen van cannabis. De partij onderzoekt de mogelijkheden met betrekking tot een gedeeltelijke legalisering van de cannabisteelt.

Zoals bekend wordt vooral in het Rifgebergte in het noorden van Marokko veel wiet gekweekt. De Verenigde Naties stelt dat Marokko een van de grootste canna-

kwetsbare en arme gebied te ondersteunen. 'We willen de productie van drugs niet legaliseren, maar we gaan wel op zoek naar medische en industriële toepassingen van

Er kunnen maar weinig gewassen worden geteeld, maar de sterke cannabisplant is een uitzondering. Die groeit immers (bijna) overal. Wie het Rif-gebergte wel eens bezocht heeft, weet dat wiet daar vrijwel open en bloot wordt gekweekt. Vanaf de wegen

Wie het Rif-gebergte wel eens bezocht heeft, weet dat wiet daar vrijwel open en bloot wordt gekweekt. bisproducenten ter wereld is. Volgens de VN zou zelfs 42 procent van alle cannabis wereldwijd in Marokko geproduceerd worden. Het grootste deel van die Maroc gaat naar Europa.

cannabis. Dit om zo een alternatieve economie in de regio te creëren', aldus Milouda Hazib van de PAM. Ze schat dat op dit moment een miljoen Marokkanen in hun levensonderhoud voorzien door cannabis te telen.

Inkomstenbron

Geen alternatieven

De PAM werkt aan een wetsvoorstel voor gedeeltelijke legalisering. Dit om de levensomstandigheden van veel boeren in het

Het Rifgebergte in het noorden van Marokko is een van de armste delen van Marokko.

zijn de wietvelden goed te zien. Hele streken zijn min of meer voor 100% afhankelijk van de teelt van cannabis. Pogingen van de regering om alternatieven te vinden, zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk gestrand. Die pogingen werden overigens vooral gedaan op aandringen van de VN, die al jaren een stringent anti-cannabisbeleid voert. Veel heeft dat nooit opgeleverd, want alternatieve gewassen brengen vaak minder op. Bovendien duurt zo’n ondersteuningsprogramma van de VN doorgaans maar een paar jaar, waarna de boer het zelf maar weer uit moet zoeken.

22


Ben Dronkers opgenomen in High Times Counterculture Hall of Fame

“We break the rules, because the rules suck!” Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

Tijdens de High Times Cannabis Cup is Ben Dronkers als eerste Nederlander opgenomen in de 'High Times Counterculture Hall of Fame'. Een paar uur eerder schoffeerden medewerkers van het Amerikaanse tijdschrift hem nog vanwege het uitdelen van zakjes cannabis bij zijn seminar op de expo van de Cup.

Het moet een verwarrende dag geweest zijn voor de oprichter van Sensi Seeds, het Hash, Marijuana & Hemp Museum, de Hemp Gallery in Barcelona en Hempflax. Op de laatste dag van de 26e High Times Cannabis Cup verzorgde hij 's middags een seminar voor een goed gevulde zaal in de creatieve vrijplaats Roest in Amsterdam, waar de expo van de Cup sinds een paar jaar plaatsvindt. Tot groot enthousiasme van het publiek deelden drie dames, onder wie één van zijn dochters Shiva, zakjes met één gram cannabis uit. De sfeer sloeg om toen medewerkers van High Times aan deze vriendelijke actie een einde probeerde te maken.

Incident Op YouTube is een filmpje van het beschamende incident te vinden. Dronkers reageert

geprikkeld en strijdbaar: “We have to stand up for our rights, we don't take it anymore! We are pissed like hell and we're not going to take it anymore! The bloody searching at the door, I hate it!” Het publiek applaudisseert en even later verschijnt Dan Skye, hoofdredacteur van High Times. “Listen folks, please follow the rules. Whoever is handing out the weed, please stop. It's just not the way things are gonna go with this Cannabis Cup. I'm sorry, these are the rules, this is the law and we have to follow Dutch law.”

Eregalerij Dezelfde Dan Skye presenteerde een paar uur later in de Melkweg in Amsterdam de toetreding van Dronkers in de High Times Counterculture Hall of Fame. Deze virtuele eregalerij is in 1997 gestart door Steve Ha-

ger, toenmalig hoofdredacteur en bedenker van de Cannabis Cup. Doel van de Hall of Fame is 'het vieren van de geschiedenis van de tegencultuur door het eren van haar heiligen', in de woorden van Hager. Tegen de tijd dat hij het podium van de Melkweg onder luid applaus betrad, leek Dronkers het vervelende incident alweer vergeten. Dan Skye kreeg een knuffel en Dronkers sprak de zaal ontspannen toe. Mooiste uitspraak: “We break the rules, because the rules suck!”

High Times Counterculture Hall of Fame 1997: Bob Marley 1998: Louis Armstrong 1999: Four Beats: Jack Kerouac, Neal Cassady, Allen Ginsberg en William S. Burroughs 2000: Ina May Gaskin (oprichtster van The Farm) 2001: Paul Krassner ( mede-oprichter Yippies) 2002: Bob Dylan 2003: Jack Herer 2004: Stephen Gaskin (The Farm) 2005: John Trudell (auteur, dichter, muzikant, acteur en activist) 2006: Barry Adams en Carrick Beck (Rainbow Family) 2007: Tommy Chong en Cheech Marin 2008: Peter Tosh 2009: Thomas King Forcade (smokkelaar en oprichter High Times) 2010: Coke La Rock (rapper, een van de eerste MC's) 2011: John Griggs (oprichter Brotherhood of Eternal Love) 2012: Steven Hager (ex-hoofdredacteur High Times) 2013: Ben Dronkers

23


Keurmerk Door: Michiel Panhuysen

In Haarlem bestaat sinds kort een keurmerk voor coffeeshops. De coffeeshops met een keurmerk krijgen een wat soepelere behandeling van de gemeente, dan de shops zónder keurmerk. Van de 16 shops in Haarlem heeft de helft een keurmerk. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle shops zo’n keurmerk dragen. Het is erg jammer dat de maximaal toegestane handelsvoorraad van de gekeurmerkte shops niet naar 1000 gram is gegaan. Daar was aanvankelijk nog sprake van.

Veel mensen in Haarlem zijn zeer te spreken over de totstandkoming van het keurmerk. Mopperaars stellen dat er ook nadelen kleven aan het keurmerk. Zo plaatst het ondernemers die niet door de BIBOB komen buiten spel. Maar de BIBOB is als instrument niet vrij van twijfel. Wat mensen er ook van vinden, het keurmerk is in ieder geval een eerste stap naar normalisering van de relatie tussen overheid en de cannabisbranche.

De bedoeling is dat alle 16 coffeeshops het gaan krijgen. We hopen nu maar dat de BIBOB geen roet in het eten gooit. Idealiter gaat het keurmerk natuurlijk ook de cannabisteelt voor coffeeshops omvatten. Dat maakt betrouwbare productinformatie mogelijk. Regulering van de achterdeur dus, maar verder: dereguleren! Maximering van THC is een tekentafel idee: makkelijk te omzeilen door wat meer wiet

Dit keer is de stelling een vraag om aanvulling. De stelling luidt:

Het keurmerk CS in Haarlem is een mooie eerste stap naar normalisering van de cannabisbranche. Maar we zijn er nog niet. Aan welke elementen zou een keurmerk idealiter moeten voldoen? Jaro, coffeeshopmedewerker Aan een verstandige regering. In de handen van een welwillende politiek is dit een goede stap, in de klauwen van een staat op stelten zal het tot verdere versmalling van de branche leiden, vermoed ik zo. Raimond Dufour, voorzitter Stichting Drugsbeleid Stichting Drugsbeleid werkte als lid van de Toetsingscommissie met veel plezier mee aan het Haarlemse keurmerk. Het keurmerk maakt de coffeeshops “salonfähig”.

24

in je joint te doen. Weg ermee! De 500gram voorraadbeperking: nergens voor nodig. Het schoolafstand-criterium wordt in Haarlem niet gehandhaafd en hetzelfde geldt voor het ingezetenencriterium. Prima! Een mooie stap voorwaarts. Dimitri Breeuwer, WeSmoke Als medeontwikkelaars van het keurmerk zijn we zeer tevreden over de behaalde resultaten tot nu toe. Natuurlijk blijft het lastig te bepalen waar een keurmerk exact aan moet voldoen. Zeker in de situatie waarin deze branche zich bevindt. Een keurmerk voor consumenten zou normaal gesproken betrekking moeten hebben op legale activi-

teiten. Onze motivatie van dit keurmerk is dan ook niet om alleen een stuk waarborg voor de coffeeshopbezoeker te bewerkstelligen, maar ook om een signaal af te geven dat coffeeshops niet langer in het huidige systeem van gedogen thuishoren.Legaliseren en reguleren die boel dus! Dan is er pas sprake van waarborg! Martijn Huigen, Supply Chain Manager Ik heb de Albert Heijn fles er maar even bijgepakt. Zelfs die bevat de mededeling ‘geïmporteerd en gebotteld door…’ en de AH kwaliteitsgarantie. Is het dan teveel gevraagd als cannabisconsumenten in ieder geval te weten kunnen komen dat het product dat ze kopen vrij is van pesticiden en andere troep en dat de kwaliteit gewaarborgd is? Zolang de heer Opstelten en mevrouw Schippers bepalen wat voor de cannabisconsument belangrijk is, is het misschien niet helemaal eerlijk om op zoek te gaan naar de ideale situatie voor een keurmerk. We mogen blij zijn met het eerste stukje vooruitgang in cannabisbeleid sinds jaren. Peter de Vrede, ‘ex-activist’ Keurmerk is een begrip met een officiële smaak. Het geeft het idee dat het allemaal goed zit. Anders zou ‘de overheid’, ‘ze’ of ‘hogere instanties’ het keurmerk toch wel tegengaan of verbieden of zo? In de praktijk blijkt dat een keurmerk steeds vaker een label is, commercieel uitgebuit door grote bedrijven die er ‘groen’, ‘gezond’ of ‘eerlijk’ mee willen verkopen aan een deel van de samenleving, dat graag een paar centen extra uitgeeft aan een product. Om de wereld beter te maken. Of om hun geweten af te kopen. Ik heb zo mijn twijfels bij keurmerken.26


Afstandscriterium en Project 1012 bedreigen voortbestaan tientallen coffeeshops

Wordt High Amsterdam minder high? Als I-criterium sneuvelt wellicht toch minder sluitingen? Door: Nicole Maalsté

De coffeeshops in Amsterdam zijn over de hele wereld bekend. Een kwart van de 4 miljoen toeristen die onze hoofdstad bezoeken, gaat ook naar een coffeeshop. Dat zijn er 1 miljoen per jaar. Toch lijkt de Amsterdamse burgemeester vast van plan om 70 coffeeshops dicht te gooien. Wat is er aan de hand?

27


Amsterdam heeft altijd een iets andere status gehad dan andere Nederlandse steden als het over de coffeeshops gaat. Nieuwe regels voor coffeeshops worden daar altijd veel later ingevoerd dan in andere gemeenten. Zo hoefden Amsterdamse ondernemers pas in 2007 een keuze te maken tussen alcohol of cannabis. In andere gemeenten was die scheiding al jaren daarvoor van kracht.

Pure willekeur Hetzelfde geldt voor de invoering van het afstandscriterium. In veel gemeenten heeft dat jaren geleden al tot een enorme inkrimping van het aantal coffeeshops geleid. In

ontspringen. Job Cohen, de voormalige burgemeester van Amsterdam, sprak in 2009 zijn twijfels uit over de effectiviteit van het verbod op coffeeshops op minder dan 250 meter loopafstand van een school: “Jongeren onder de 18 jaar mogen sowieso geen coffeeshops bezoeken. De politie controleert hier streng op. Tussen 2006 en 2008 is in Amsterdam acht keer een minderjarige aangetroffen in een coffeeshop. Afgezet tegen het aantal coffeeshops (226) kun je niet spreken van een groot probleem”. En dat is natuurlijk ook zo. Het afstandscriterium is gewoon een instrument om het aantal coffeeshops terug te dringen. Het heeft dus helemaal niets te maken met het

lijk pure willekeur. Onderzoek in Rotterdam heeft dat ook uitgewezen. En eigenlijk wisten we dat natuurlijk al lang, want in gemeenten zonder coffeeshops blowen net zoveel jongeren als in gemeenten met coffeeshops.

Wisselgeld Dat burgemeester Van der Laan nu toch heeft besloten om 31 coffeeshops te sluiten die te dicht bij een school liggen, is een noodgreep. Ivo Opstelten, de VVD-minister van Veiligheid en Justitie, wil namelijk dat Amsterdam net als de andere gemeenten het verfoeilijke ingezetenencriterium invoert. Dat betekent dat toeristen niet meer welkom zijn in de Amsterdamse coffeeshops.

Amsterdam heeft altijd een iets andere status gehad dan andere steden als het over de coffeeshops gaat. Nieuwe regels voor coffeeshops worden daar altijd veel later ingevoerd dan in andere gemeenten. Den Haag zijn 47 coffeeshops om die reden hun vergunning kwijtgeraakt en in Rotterdam 16. Amsterdam wist de dans steeds te

functioneren van die coffeeshops. En het heeft geen ook enkel effect op het cannabisgebruik onder jeugdigen. Het is dus eigen-

Dat gaat de burgervader toch iets te ver. Behalve dat Amsterdam daarmee een van zijn belangrijkste toeristische trekpleisters verliest, voelt de burgervader op zijn klompen aan dat dit tot een enorme chaos op straat zal leiden. Dat hebben we immers in het zuiden van het land gezien. Daar zit hij niet op te wachten. Om onder het I-criterium uit te komen, heeft Van der Laan beloofd dat hij het aantal coffeeshops fors terugbrengt. De sluiting van coffeeshops die te dicht bij een school liggen, is dus eigenlijk wisselgeld voor het toestaan van toeristen in de shops.

Meetwiel De sluiting van coffeeshops in de buurt van scholen is trouwens geen complete verrassing. In 2008 kregen 44 Amsterdamse coffeeshops al een brief waarin stond dat hun gedoogvergunning ingetrokken zou worden omdat ze te dicht bij een school zouden liggen. Dertien coffeeshops blijken nu toch niet te dicht bij een school te liggen. Metingen met het meetwiel geven net een iets andere uitkomst dan google maps. Die hebben dus vijf jaar voor niks in de rats gezeten… De andere 31 coffeeshops ontvingen eind vorig jaar een brief waarin staat dat ze vanaf 1 januari 2014 op werkdagen alleen vanaf 18.00 uur ’s avonds hun deuren mogen openen. De burgemeester schrijft dat hij de shops niet meteen dicht gooit omdat hij geen chaos wil creëren.

Ongeldig? Het is de bedoeling dat de coffeeshops vervolgens van 1 juli 2014 gefaseerd dichtgaan (zie kader). Als je het positief bekijkt, zou je ook kunnen zeggen dat de burgemeester zo

28


een slag om de arm houdt. De sluiting lijkt in ieder geval niet van ganser harte te gaan. Of het écht doorgaat is volgens de Amsterdamse advocaat Maurice Veldman nog maar de vraag. Dat hangt af van een aantal gerechtelijke uitspraken over het ingezetenencriterium in de lente van 2014. Veldman procedeert zelf bij de civiele rechter. Hij verwacht dat het ingezetenencriterium met terugwerkende kracht ongeldig wordt verklaard omdat het in strijd is met het Europese Recht en de grondwet. In dat geval valt de noodzaak weg om het afstandscriterium in te voeren. Amsterdam hoeft dan immers geen wisselgeld meer in te zetten. Dus wie weet, hoeven de 31 gedupeerde coffeeshops uiteindelijk toch niet hun deuren te sluiten...

Ramkoers Minder geluk hebben de coffeeshops die in het zogenoemde 1012 postcode gebied lig-

ding te krijgen. De selectie van straten die coffeeshopvrij gemaakt moesten worden is namelijk op pure willekeur gebaseerd. (Voor insiders, het gaat om de Warmoesstraat en

Advocaat Maurice Veldman verwacht dat het ingezetenencriterium met terugwerkende kracht ongeldig wordt verklaard gen. Dat is het gebied tussen het Centraal Station tot aan de Munttoren (de oude middeleeuwse stad, exclusief de grachtengordel). Daar waren 76 coffeeshops gevestigd. Om de binnenstad te upgraden, is besloten om de helft van het aantal coffeeshops in die buurt te sluiten. Volgens de planologen die dit zogenaamde Project 1012 hebben bedacht, zijn coffeeshops namelijk ‘laag-

waardige’ bedrijven die deel uitmaken van criminele organisaties. Veldman ergert zich enorm aan de vanzelfsprekendheid waarop coffeeshopondernemers worden neergezet als criminelen. Inmiddels hebben negen coffeeshops hun deuren om die reden moeten sluiten. In de komende jaren zullen nog eens twaalf coffeeshops hun gedoogvergunning kwijtraken omdat ze in het 1012 gebied gevestigd zijn. Dat zijn er dus 21 in totaal. Een aantal coffeeshopondernemers probeert nu via een bodemprocedure een schadevergoe-

de stegen die er naar toe lopen, en de Nieuwendijk ten noorden van de Oudebrugsteeg.)

Achterkamertje Veldman vermoedt dat Opstelten en Van der Laan ergens in een achterkamertje hebben afgesproken dat 70 coffeeshops in Amsterdam hun deuren moeten sluiten, zodat er nog 150 overblijven. Vandaar dat hij zich (in ieder geval voor de bühne) zeer onwrikbaar opstelt. Op het oog zit hij ook behoorlijk op ramkoers om zijn doel van 70 coffeeshops te halen. Verzoeken om de coffeeshop te mogen verplaatsen worden door ambtenaren terzijde geschoven: “Ik krijg al anderhalf jaar geen enkel antwoord op de brieven die ik naar de gemeente stuur. Daar zitten prachtig uitgewerkte verplaatsingsverzoeken bij. Ze sturen niet eens een ontvangstbevestiging. De burgemeester heeft de deur dicht gegooid en wil niet met de coffeeshopbranche praten.”

‘Fijnmazig en royaal coffeeshopstelsel’ Slagvaardig schrijft Van der Laan in zijn brief dat Amsterdam in 2016 naar verwachting nog zo’n 160 coffeeshops zal hebben. In 2011 waren dat er nog 222. “Met dit aantal behoudt Amsterdam een fijnmazig en royaal coffeeshopstelsel, dat qua aantallen nog steeds aanzienlijk rui-

mer bemeten is dan Den Haag, Utrecht en Rotterdam die samen 93 coffeeshops hebben”, schrijft hij vergoelijkend. Zo van, ‘het valt nog reuze mee’. Hij schrijft er niet bij dat Amsterdamse coffeeshops ook heel veel meer toeristen moeten bedienen. Dat is in die andere drie grote steden niet of nauwelijks het geval. Er staat ook niet bij hoe groot die coffeeshops in die andere steden zijn. Alsof alle coffeeshops evenveel klanten en omzet hebben… De toekomst zal uitwijzen of het aanbod in Amsterdam ‘royaal’ genoeg is om de illegale markt het hoofd te kunnen bieden. De burgemeester belooft in zijn brief in ieder geval om na elke ingevoerde maatregel te beoordelen of het aanbod nog voldoende is. In het Wallengebied worden klanten inmiddels alweer opgevangen door straatdealers. Die zijn zich nu waarschijnlijk ook aan het opmaken om zo meteen de klanten op te vangen die vóór 18 uur voor een gesloten coffeeshop staan.

Fasering sluiting coffeeshops UÊ Ê"«Ê£Ê Õ ÊÓä£{ÊÛiÀÛ> ÌÊ`iÊ}i` }ÛiÀ >ring van tien coffeeshops die in het zicht van een school liggen. UÊ Ê"«Ê£Ê > Õ>À ÊÓä£xÊÛiÀÛ> ÌÊ`iÊ}i` }verklaring van vier coffeeshops die binnen 150 meter loopafstand van een school liggen. UÊ " Ê «Ê£Ê Õ ÊÓä£xÊÜ À`i Ê`iÊV ÃiµÕi ties van de vervallen gedoogverklaringen en de beperkte openingstijden geevalueerd. UÊ " Ê «Ê £Ê > Õ>À Ê Óä£ÈÊ ÛiÀÛ> Ì]Ê >v > i Ê van de opgedane ervaring, de gedoogverklaring van de resterende 17 coffeeshops die tussen de 150 en 250 meter loopafstand van een school liggen.

29


Kleine medicinale kweker wordt keihard aangepakt

Het lelijke gezicht van de Hollandse hennepoorlog Serge de Bruijn (37) uit Helmond kweekt al ruim zestien jaar zijn eigen plantjes, die hem veel verlichting geven bij zijn fibromyalgie (een vorm van reuma) en ADHD. Ondanks het geringe aantal planten, zijn zeer veilige kweekkast en een verklaring van zijn huisarts viel de politie twee keer bij Serge binnen. Ze forceerden de deur, vernielden zijn spullen, arresteerden hem hardhandig en sloten hem twee keer zestien uur op. Serge: “Dit anti-cannabisbeleid kost handen vol geld en schept heel veel leed onder de cannabisgebruikers en kwekers die het goed voor hebben met de plant.”

Na de tweede inval, op 7 juni 2012, besloot Serge de publiciteit te zoeken. Hij stuurde een mailtje met zijn verhaal naar het VOC. Omdat hij altijd probleemloos heeft kunnen kweken, vermoedt Serge dat zijn nieuwe buurvrouw de politie op hem af heeft gestuurd. Op 7 juni belden twee agenten aan:

ze verklaarden hennep te ruiken en vroegen of zij Serge's huis mochten inspecteren.

Hardhandig geboeid Toen hij weigerde - thuis roken van canna-

Tekst: Derrick Bergman Foto's: Serge de Bruijn / Derrick Bergman

bis is immers niet verboden in Nederland - hielden zij hem aan. De huiszoeking die volgde leverde vijf volwassen planten, twee stekjes en één dood stekje op. Serge werd hardhandig geboeid en afgevoerd naar het politiebureau, waar hij zestien uur werd vastgehouden. Zonder zijn medicijn, ondanks zijn verzoek om een potje Bedrocan mee te mogen nemen. Het antwoord: “Jij denkt toch niet dat je mag blowen op de luchtplaats?” Dat dacht Serge dus wel. Sterker: hij wist

Serge (links) met Erik de Magiër tijdens Cannabis Bevrijdingsdag

30


Serge’s planten voor de inval

het zeker. De politie mag arrestanten nooit een medicijn ontzeggen dat bij de apotheek verkrijgbaar is. Via zijn moeder kreeg Serge de volgende ochtend toch een Bedrocanpotje met cannabis. “Ik heb een paar heerlijke jointjes gerookt op de luchtplaats”, herinnert hij zich met een glimlach.

Respect Voor de rest valt er niet veel te lachen: “Als wilde beesten maken ze je zolder kapot. En zij willen dat we respect tonen voor het gezag... Hoe kan dat nou, als ze zelf het allerslechtste voorbeeld geven?” Het Eindhovens Dagblad publiceerde in november een groot verhaal over Serge, 'Een paar planten teveel'. De verslaggeefster is onder de indruk van Serge's smetteloze huis: ‘De politieinvallen moeten voor de keurige De Bruijn een drama zijn geweest. Zijn woonkamer is spic en span. Op het aanrecht liggen enkel een sponsje en een zeeppompje, nergens prullaria of overbodige spullen. Het hele huis heeft De Bruijn eigenhandig verbouwd. Dat was zijn vak, want vóór hij ziek werd legde hij vloeren en was hij loodgieter. Hij kon alles met zijn handen.’ Dat blijkt ook op zolder: ‘De kwekerij, nu zonder planten, is even vakkundig verbouwd als de rest van het huis. De kastjes zijn geïsoleerd en een pijp uit de 'kweekkast' leidt naar het dak. Er zit een luchtfilter in, zodat de buren niets ruiken. De Bruijn weet wat hij doet.’

Serge’s planten voor de inval

31


De ravage na de inval

32


Taskforce

Medische reden

Een – anonieme - woordvoerder van de Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt verklaart in het artikel: “Wij zitten achter de grotere kwekerijen aan, niet achter iemand die voor zichzelf een paar planten heeft. Tenzij er buren klagen over een kwekerij in hun buurt.” Zoiets noem je in goed Nederlands een gotspe: Serge's verhaal bewijst dat de

Het geval van Serge staat niet op zichzelf: vooral uit het Noorden en Zuiden van het land komen verhalen over soortgelijke drama's met kleine kwekers en patiënten. Advocaat Jan Boksem, die MS-patiënt Wim Moorlag bijstond in zijn succesvolle rechtsgang over teelt van cannabis voor persoonlijk medicinaal gebruik, zegt in de reportage

produceert én met cannabis uit de coffeeshop. Geen van beide kan hij zich bovendien financieel permitteren: hij gebruikt tot vier gram per dag. Serge: “Ik mag zoveel Ritalin en andere chemische zooi slikken als ik wil, en dan mag ik niet voor mijn eigen bio-cannabis kiezen? Dit beleid slaat echt nergens op en het maakt mensen kapot terwijl geluk ons doel is in het leven.”

Ondanks het geringe aantal planten, zijn zeer veilige kweekkast en een verklaring van zijn huisarts viel de politie twee keer bij Serge binnen. taskforce juist wél mensen die enkel voor persoonlijk gebruik telen op de korrel neemt. En daarbij ook nog eens buitensporig geweld gebruikt. Serge had de tegenwoordigheid van geest om zijn vader te bellen tijdens de inval en de telefoon aan te laten staan totdat de agenten hem op het bureau dwongen het ding uit te zetten. “Ik hoorde aan mijn zoons

over Serge in het Eindhovens Dagblad: “De rechter heeft in de zaak Moorlag heel duidelijk gemaakt dat er geen algemene regel werd gecreëerd, maar er in deze specifieke zaak een uitzondering was gemaakt.” En daar wringt de schoen: duizenden Nederlanders bevinden zich in vrijwel dezelfde situatie als Wim Moorlag. Boksem: “Ze moeten

Een half jaar na de laatste inval viel er een envelop van justitie op de deurmat: op 24 januari moet Serge voor de rechter verschijnen. “Ik had niet verwacht dat ik toch voor moest komen nadat de twee dagvaardingen ingetrokken waren. Als Wim Moorlag, en nog meer mensen mogen kweken met een doktersverklaring, mag ik het ook. Iedere Nederlander is gelijk volgens onze grondwet, en daar wil ik duidelijkheid over. Naar de rechtbank toe vind ik niet echt tof maar ik wil graag mijn verhaal doen en mijn recht halen. Ik verwacht niets, maar ik hoop wel op eerlijkheid.” Waarschijnlijk zal Wim Moorlag in de rechtbank optreden als getuige-deskundige.

Vernielzucht

De deur werd geforceerd

stem dat hij erge pijn had”, verklaarde zijn vader later tegen de politie. Serge heeft de Helmondse politie gedagvaard wegens het

gemakkelijker op een legale manier aan het middel kunnen komen waar ze baat bij hebben. Natuurlijk, als ze twintigduizend planten

Ik mag zoveel Ritalin en andere chemische zooi slikken als ik wil, en dan mag ik niet voor mijn eigen bio-cannabis kiezen? excessieve geweld bij zijn aanhouding. Wat heeft hem het meest geschokt? Serge: “Dat buren samen met de politie Helmond iemands leven doelbewust kapot maken, omdat ik graag met cannabis samen wil leven. De politie heeft genoten van de invallen. Ik ben uitgelachen en vernederd, maar ik liet mij niet klein krijgen. Ik ben al klein genoeg, haha. Ook heb ik getuigen hoe hard het er aan toe is gegaan.”

in de schuur hebben staan, is er iets anders aan de hand. Maar een paar plantjes voor eigen gebruik moet kunnen als daar een medische reden voor is.”

Slechte ervaringen Net als Wim Moorlag heeft Serge slechte ervaringen met de cannabis die Bedrocan

Bewijs van de vernielzucht van de politie is er volop: “Gelukkig heb ik veel foto's van mijn kast toen hij nog oké was. En van de ravage heb ik ook foto's gemaakt.” Hij laat me de foto's zien op zijn laptop, en een filmpje van zijn planten in volle glorie. Hij mist zijn “kweekje”: cannabis is niet alleen zijn medicijn, maar ook zijn passie. “Het is nu niet makkelijk voor me om aan goede werkzame bio-cannabis te komen. Maar er zijn gelukkig nog steeds mensen met een groen hart van goud.” Af en toe helpt hij een vriend bij het verzorgen van diens planten: “Dan heb ik een heerlijke middag.” Als ik hem vraag of hij nog een boodschap heeft voor Ivo Opstelten, de man die de Hollandse hennepoorlog aanvoert, denkt hij even na. “Boodschap aan Ivo Opstelten... Wat ik doe, vind jij niks. Wat jij doet, vind ik niks. Dit anti-cannabisbeleid kost handen vol geld en schept heel veel leed onder de cannabisgebruikers en kwekers die het goed voor hebben met de plant. Laat ons in clubverband onze favoriete biocannabis groeien en bloeien in een transparant systeem. Dat lijkt mij de juiste weg, grote groepen mensen zullen altijd op zoek blijven naar cannabis. Laat ons vrij... en laat het plantje zijn werk doen.”

33


Lady Gaga rookte jaar lang 20 joints per dag Door: redactie Highlife

Als het om iemand anders ging dan medialieveling Lady Gaga, zou het de moeite van het vermelden niet waard zijn. Maar alles wat de sterren uitvreten wordt nou eenmaal breed uitgemeten, zeker als daar drugs bij te pas komen.

Begin november ging de vedette live in de biechtstoel bij de Amerikaanse ontbijtshow Z100. Niet dat Gaga ooit een geheim had gemaakt van haar liefde voor cannabis, zoals bijvoorbeeld blijkt uit haar vele wietfoto’s op Twitter of haar uitdossingen als Weedwoman tijdens Halloween. Maar dat ze bijna een jaar lang met een heuse cannabisverslaving kampte, kwam voor veel scociety-watchers toch als schokkend nieuws. Op een gegeven moment rookte Gaga 15 tot 20 joints per dag. Haar zelfverklaarde 'verslaving' was in feite een uit de hand gelopen zelfmedicatie, die begon toen ze begin 2013 een heup had gebroken. Gelukkig is Lady Gaga niet zo'n radicale born again nooit-meer-gebruiker, en nog steeds niet vies van een jointje op z'n tijd.

Wiet veroorzaakt mannentiet Een recent artikel in Times Magazine gaat in op het verband tussen cannabisgebruik en het ontstaan van borsten bij mannen, in medische kringen aangeduid als gynecomastia. Cannabisten lachen het idee weg als een achterhaalde cannabismythe uit de jaren zeventig, maar die reactie is mogelijk voorbarig.

Hoewel al langer bekend is dat cannabis de hormoonhuishouding beïnvloedt, is het verband tussen cannabis en mannelijke borstgroei nooit grondig onderzocht. Toch zijn steeds meer plastische chirurgen – er worden jaarlijks alleen al in de VS 20.000 mannen operatief van ongewenste borstgroei verlost – er van overtuigd dat het verband er wel degelijk is. Adrian Lo, een Amerikaanse plastisch chirurg gespecialiseerd in het verwijderen van mannenborsten, ziet in zijn praktijk steeds vaker een relatie tussen zwaar cannabisgebruik en borstgroei bij mannen: meer dan een derde van zijn patiënten blijkt zwaar te blowen. Al schijnt aanleg een belangrijke rol te spelen bij deze medische rariteit, Lo raadt alle mannen die geen borsten willen af te zien van cannabisgebruik. U bent gewaarschuwd.

34


Nu verkrijgbaar!

E NIEUW E T N SOOR

NIEUW

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

NIEUW

10,00 27,00 40,00 75,00

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

NIEUW

8,00 20,00 30,00 55,00

NIEUW

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

Probeer nu onze nieuwe gefeminiseerde en gefeminiseerde autoflowering soorten!

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

NIEUW

9,00 23,00 35,00 65,00

NIEUW

8,50 21,50 32,50 60,00

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

Volg ons op Facebook & Twitter en maak kans op GRATIS zaden! facebook.com/RQSeeds twitter.com/royalqueenseeds

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

NIEUW

9,50 25,00 37,50 70,00

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

NIEUW

8,50 21,50 32,50 60,00

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

NIEUW

8,50 21,50 32,50 60,00

NIEUW

9,50 25,00 37,50 70,00

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

9,00 23,00 35,00 65,00

NIEUW

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

9,00 23,00 35,00 65,00

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

8,00 20,00 30,00 55,00

WWW.ROYALQUEENSEEDS.COM

TELEFOONNR: +31 (0)73 54 79 916 PREMIUM FEMINIZED SEEDS

PREMIUM FEMINIZED SEEDS

PREMIUM FEMINIZED SEEDS

ORDER@ROYALQUEENSEEDS.COM


Warpaint

"BIJ ONZE MUZIEK KOMT EEN BEPAALDE STEMMING KIJKEN" De Amerikaanse all-girl band Warpaint is voor een paar optredens overgekomen naar Nederland, en dat zullen we weten ook. De perspromotor is namelijk zo ongelooflijk enthousiast over de betoverende, psychedelische gitaarpop van het viertal, dat-ie z’n adressenboekje binnenstebuiten heeft gekeerd en er een legertje journalisten verdeeld dient te worden over de band.

Warpaint bestaat uit Emily Kokal (zang, gitaar), Theresa Wayman (zang, gitaar), Jenny Lee Lindberg (bas, zang) en Stella Moz-

Jones album. Al vanaf het moment dat ik in 2007 naar Amerika verhuisde, ben ik bezig met muziek. Daarvoor zelfs al, toen ik nog in

tekst: Arjan van Sorge foto’s: Mia Kirby, Chris Cunningham

tour gaan is heerlijk, en ik doe het al een hele tijd.”

Hoe het ruikt “Het is wel anders geworden, ik probeer het op een andere manier te doen. Dat je gaat uitzoeken hoe het gezonder kan, dat je gelukkig blijft. Je weet dat je een heel jaar

IN AUSTRALIË, WAAR IK OPGROEIDE, HADDEN VEEL MENSEN WIET IN HUN TUIN. LEKKER BIOLOGISCH OOK. gawa (drums, keyboard). Highlife spreekt met Stella, 27 lentes jong. Ze is wat later bij de band gekomen, toen de groep al zo’n vijf jaar bestond.

Gezamenlijke vrienden “Van Warpaint had ik al gehoord. Ik kende een paar bandleden van gezicht in Los Angeles en we hebben gezamenlijke vrienden. Ik speelde al eerder in bands, waarvan sommige bekend zijn en andere wat minder. En ik deed mee aan een hoop verschillende projecten, zoals met Flea van de Red Hot Chili Peppers of met Perry Farrell van Jane’s Addiction,. En ik speel ook mee op een Tom

36

Australië woonde. Met onze band verhuisden we van Sydney naar New York.”

De cirkel “Ik doe andere dingen ernaast, maar Warpaint is het belangrijkst. Het is eigenlijk mijn band, vandaar - het is de band van iedereen, we dragen er allemaal evenveel aan bij. Het is het enige waarvan ik denk: dat is mijn ding. De rest is leuk voor ernaast, meer iets voor tussendoor als we het niet te druk hebben. We zijn een jaar gestopt met toeren om het album op te nemen, dat was zo rond eind 2012. Vanaf januari 2014, als het album Warpaint uitkomt, begint de cirkel weer opnieuw. Op

voor de boeg hebt met een bepaalde leefstijl, dus dan houd je in de gaten wat je eet, of wat je zoal drinkt de hele week door. Het is belangrijk dat je gezond blijft, en goed samen met elkaar kan optrekken. Het is altijd een leerproces. Daar zijn we allemaal doorheen gegaan, we weten wat ons te wachten staat, hoe het ruikt, en wat er allemaal kan gebeuren. Maar dit keer hebben we dus een nieuwe benadering.”

Pijnlijk “Met een band toeren is leuk, je hebt het naar je zin, ik zou het niet doen als ik niet zou weten dat ik het een mooie ervaring vind. Maar na een tijdje kom je erachter dat het


beter is om goed uitgeslapen voor de dag te komen, goed te eten, je rust te pakken, en ook nog tijd buiten de band te hebben. Ik weet hoe het ook anders kan, hoe dat voelt, hoe pijnlijk het kan zijn...”

Coffeeshop De dag voor het interview waren de meiden van Warpaint nog in een coffeeshop in Amsterdam, maar dat was alleen om het toilet te gebruiken... “Of wij blowen? Ik weet niet of je dat technisch gezien zo kan zeggen, het zal vast dat je dat hier kan, maar in de States is het niet overal even makkelijk om bepaalde dingen toe te geven. Ik moet er extra mee oppassen, omdat ik uit Australië kom. In Californië is het allemaal niet zo’n probleem, maar in sommige gedeelten daarentegen...”

Beter en slechter “Het zijn een paar plekken waar het legaal en normaal is, en op andere plaatsen kun je er behoorlijk mee in de problemen komen. Amerika is zo groot, het zijn zeven ge echte Amerikanen zijn, we control our choices, en een staat verderop denken ze ook dat ze het enige echte Amerika vertegenwoordigen, het Amerika dat open en vrij en liberaal is. Het kan helemaal tegenovergesteld aan elkaar zijn. Best wel ruig en interessant hoor, om in zo’n land te leven. Er zullen in Nederland ook wel gebieden zijn waar het minder tolerant is, maar de verschillen in Amerika zijn zo groot, zo gek. Je kan nooit zeggen wat het echte Amerika is, de verschillen tussen Californië en Texas zijn enorm.”

Te sterk “We geven wel toe dat we van bepaalde dingen genieten, maar om daar nou een standpunt over in te nemen, alles duidelijk te maken... Ik ben persoonlijk niet zo’n blower, ik heb het wel gedaan als de mogelijkheid er was, maar om er nou echt

DE OPMERKING DAT WE MUZIEK MAKEN VOOR MENSEN OM STONED OP TE WORDEN, IS EEN EIGEN LEVEN GAAN LEIDEN. of acht verschillende landen, in politiek, economisch en educatief opzicht. Alles kan anders zijn op het moment dat je in een andere staat komt. De wetten veranderen, de cultuur, hoe mensen tegen je doen. Als je het over de situatie met drugs hebt: in sommige staten gaat het beter, in

andere juist slechter. Daar zijn ze dan veel conservatiever.”

Het echte Amerika “In veel staten denken ze dat ze daar de eni-

achteraan te gaan... Ik zeg dat niet omdat ik ergens bang voor ben hoor. We blowen allemaal, als we er het goede moment voor hebben, en sommigen doen het vaker dan anderen. Een van de voordelen van Californië is dat je er makkelijk aan een pas voor medische marihuana kan komen, maar ik

37


heb er geen want die wiet is veel te sterk voor me. Soms is het wonderbaarlijk, en

stralië echt enorm. Als je in zo’n situatie denkt dat je dezelfde high krijgt, dan kan dat

geestesgesteldheid kijken, een bepaalde stemming. En of het nou van blowen komt,

DE WIET IN CALIFORNIË IS HEEL STERK. WE PRATEN WEL OVER HET LAND VAN SNOOP DOGG HE, WAT HIER GEROOKT WORDT IS HARDCORE. soms is het de moeite niet waard. Dan verander ik in groente, haha.”

Hardcore “In Australië, waar ik opgroeide, hadden veel mensen wiet in hun tuin. Lekker biologisch ook. Maar hier is de wiet veel sterker. Tussen mijn veertiende en vierentwintigste rookte ik helemaal niet, maar toen ik dat hier weer voor het eerst na lange tijd deed, was het verschil met wat ik blowde in Au-

38

echt een intense ervaring zijn. De wiet hier is heel sterk. We praten wel over het land van Snoop Dogg he, wat er gerookt wordt is hardcore. De meeste mensen die ik in Los Angeles ken en die smoken, doen dat elke dag. Die hebben een tolerantie opgebouwd, het is onderdeel van hun leefstijl. Geen big deal hoor.”

Bepaalde frequentie “Bij onze muziek komt wel een bepaalde

van mediteren of een relaxte omgeving, dat maakt niet uit. Ik denk dat onze muziek van dat soort emoties afkomstig is. Ik denk dat het goed samengaat met mensen die op een bepaald frequentie zitten. We maken geen muziek onder invloed van drugs, en we maken het niet voor mensen die op dope zitten, het werkt in verschillende omgevingen. Iedereen weet wat het is om naar muziek te luisteren als je in een bepaalde staat verkeert, en het is verbazingwekkend om al die dingen te horen die je nooit eerder gehoord hebt.”


High “In een interview zei iemand dat we muziek maken voor mensen om stoned op te worden, dat was niet helemaal goed gezegd, maar dat is een eigen leven gaan leiden, zelfs zo dat er gevraagd wordt wat voor drugs er gebruikt moeten worden voor het volgende album. Dus dan leg je uit dat de muziek zeker dat soort kwaliteiten in zich heeft, maar dat je niet zo’n soort band bent. Ik denk dat het allemaal komt van een staat waarin je high kunt worden van muziek maken. Dat klinkt afgezaagd, maar je kan toch echt in een gesteldheid komen die niet voelt als je natuurlijke state of mind. Je hart slaat op een andere manier, je reageert anders, de tijd gaat langzamer of juist sneller, het is een emotionele ervaring.”

Sexy Het zit erop voor Stella. Maar ze vind het niet zo erg hoor, interviews. “Fotoshoots zijn minder leuk. Hier is iedereen heel aardig, maar je hebt ook fotografen van wie je dit en dat moet doen, heel onnatuurlijk, op bed liggen en sexy kijken. Sommige mensen zien alleen vier meiden, in plaats van naar ons te kijken zoals wij onszelf willen laten zien. Geweldig, vier vrouwen: die trekken we dat soort kleding aan, we laten ze sexy op het bed liggen - dat vindt het blaadje dan geweldig. En dan gaan bij interviews ook alle vragen daarover. Maar het is ook wel weer grappig hoor, het is leuk om voor verrassingen komen te staan.” www.warpaintwarpaint.com

39


&KDUPDLQH 40


Internet Cat Video Festival

Van de katten besnuffeld Door: Marian Henderson

Stel je een soort van Woodstock voor met duizenden festivalgangers, in de meest extreme uitdossingen. Ze hebben allemaal iets gemeen. Ze zijn van de katten besnuffeld. Sommige bezoekers lopen in harige en bontige kattenpakken, anderen zijn als poezenbeest geschminkt met wangen vol snorharen.

Weer anderen hebben tattoo’s van katten op armen en benen, of hebben hele kekke T-shirts aan, die ze ongetwijfeld zelf hebben ontworpen. Al deze mensen hebben iets gemeen: ze delen een kattenobsessie. In verloren uurtjes speuren ze het web af naar gekke kattenfilmpjes op YouTube, en iedere loze minuut wordt gevuld met opnames van de eigen kat, die tenslotte de gekste en de

Kwijlende cat-lovers In Amerika werd in oktober vorig jaar de zesde editie van het Internet Cat Video Festival gehouden. Hier kunnen al die kwijlende cat-lovers naar hun geliefde filmpjes kijken. Er wordt ook een award uitgereikt voor de leukste video. Er zijn grappige optredens, er komen levensechte katten voorbij en on-

ongegeneerd te zwijmelen. Wie een aardig idee wil krijgen van het spektakel kijkt op www.metronieuws.nl. Je vindt de locatie door te zoeken naar; Een videofestival gevuld

Al deze mensen hebben iets gemeen: ze delen een kattenobsessie. liefste is van allemaal. En hebben ze even niks te doen? Dan zitten ze natuurlijk zelf uitbundig spinnend, met een kater of een poes op schoot.

getwijfeld is er van alles katterigs te koop. Het festival reist langs Minneapolis, Texas, Californië, Brooklyn en Oregon en er komen elke keer duizenden toeschouwers op af om

met kattenfilmpjes. Na afloop van deze leuke impressie kun je uit verschillende geestige poezenfilmpjes kiezen. Zo ben je er toch een beetje bij.

41


Robert Redford excelleert als oceaanzeiler in nood

ALLE HENS AAN DEK

42


Door: Rob Tuinstra

Het is alle hens aan dek voor Robert Redford in All Is Lost. De gruizige acteur speelt de rol van zijn leven in dit erop of eronder actie-avontuur, waarin hij als oceaanzeiler moet zien te overleven op de woeste baren.

All Is Lost is in meerdere opzichten een opzienbarende film. Het overlevingsdrama telt maar één acteur; Robert Redford. En dat is uitzonderlijk, want het gebeurt zelden dat gedurende een hele film slechts één acteur in beeld is. Denk bijvoorbeeld aan een vergelijkbare survivalfilm als Cast Away met Tom Hanks, waarin Hanks op een onbewoond alleen moet zien te overleven. Zowel aan het begin als aan het eind van die film zijn er ook andere acteurs te

een aangename kijkervaring? De meeste critici vinden van wel. Menigeen voorspelt een Oscar-nominatie voor de 77-jarige (!) Redford, die het beeldje van de Academy al wel in zijn prijzenkast heeft, maar dan als regisseur van Ordinary People (1980). Het verhaal van Lost Is All is vrij simpel. Het gaat om overleven. En Redford moet alles uit de kast halen, want hij krijgt als oceaanzeiler in nood met de ene tegenslag

Veel critici voorspellen een Oscar-nominatie voor de 77-jarige (!) Robert Redford. bewonderen. Plus dat Hanks regelmatig met zijn maatje (een volleybal) een gesprek aanknoopt. Niets van dit alles in deze tour de force van regisseur J.C. Chandor, want de bioscoopganger moet het de hele film doen met een zwijgende Redford. Of dat voldoende is voor

na de andere te maken. Dat begint al nadat zijn bijna 12 meter lange zeiljacht in aanraking komt met een losgeslagen container. Daarna is het een en al rampspoed. Dat levert een waar filmspektakel op, dat ook in Nederland ongetwijfeld door veel filmfans gewaardeerd zal worden. All Is Lost draait vanaf 18 januari in de bioscopen.

43


Venice Beach: a must go

Grafitti Heaven Door: Rob Tuinstra

Mocht je ooit in Los Angeles zijn, dan is een bezoek aan Venice Beach aan te raden. Want alles wat jong, cool, hot en hip is, loopt maar al te graag in Venice rond. En dan bedoelen we natuurlijk vooral de boulevard langs het gelijknamige strand. Daar kun je rustig een hele dag, of zelfs een hele vakantie, zoet zijn.

Zelfs als je nog nooit in Venice Beach geweest bent, zul je je bij je eerste bezoek afvragen, waar ken ik dit toch van. Waar-

Mediwiet Elke Nederlander of Europeaan die langs de kilometerslange boulevard van Venice

Deze Amerikaanse hotspot heeft een eigen authentiek sfeertje. schijnlijk heeft zich in je onderbewustzijn dan een bepaalde scène uit een film of tv-serie genesteld, want de Hollywood-studio’s zijn niet zo heel ver weg, dus zijn hier al vele beroemde filmscènes opgenomen.

44

Beach wandelt, zal al snel de vergelijking maken met soortgelijke stranden in populaire badplaatsen in Spanje of Griekenland. Maar deze Amerikaanse hotspot heeft echt wel een eigen authentiek sfeertje. Alleen

al om het feit dat je om de honderd meter wordt opgeroepen om je Medical Marijuana Doctors Pass voor maar 30 dollar of zo te halen. En er zijn ook heel veel tattoo-, massage- en piercingshops. Straatverkopers bieden van alles en nog wat aan, maar waar je ook speciaal op zou moeten letten, is de geweldige grafitti die je langs de boulevard kunt aantreffen. Venice Beach is Grafitti Heaven, en dat maakt het naast die andere coole aspecten echt a must go als je ooit in Los Angeles bent…


45


Bro + Pony = Brony

Watjes of wansmaak? Door: Jan Sennema

Is het een subcultuur? Is het camp, een cult of zelfs een religie? Zijn ze het ultieme bewijs dat de westerse beschaving aan hersenverweking ten onder gaat? Een van de meest verwarrende mysteries van de laatste jaren is het verschijnsel Brony. Brony is een samentrekking van Bro(ther) en Pony, en is de geuzennaam van mannelijke My Little Pony fans, volwassen mannen die met speelgoedpony's knuffelen. Wat maakt die pony's toch zo verdomd schattig?

Toen in 1983 My Little Pony werd geïntroduceerd, zal dat weinig Nederlanders zijn ontgaan. Als je toen een jong zusje, nichtje of dochter had, waren de pastel-

markeerde de commerciële wederopstanding van het zuurstokroze pony-universum. Het was vooral dankzij de verspreiding van de serie op internet dat My Little Pony

is dé ontmoetingsplek voor ponyfans, waar dagelijks onvoorstelbare hoeveelheden door My Little Pony geïnspireerde kunst worden gepost. Een van de meest populaire ponypagina's op Facebook beschrijft Bronyisme zelfs als een religie. In een documentaire op internet gaat een fan nog verder door Brony's ietwat ongelukkig 'groter dan de nazi's' te noemen.

'H VWDUW YDQ GH WHNHQòOPVHULH 0\ /LWWOH 3RQ\ PDUNHHUGH GH FRPPHUFL«OH ZHGHURSVWDQGLQJ YDQ KHW ]XXUVWRNUR]H SRQ\ XQLYHUVXP kleurige plastic pony's met hun weelderige haardossen op verjaardagsfeestjes en verlanglijstjes nauwelijks te ontlopen. Na een

nieuwe stijl de harten wist te veroveren van verbijsterende aantallen jongens en zelfs volwassen mannen.

Brony's leven en ademen My Little Pony. Ze kopen merchandise, discussiëren over de animatietechniek van de serie, bespreken online de avonturen van hun lievelingen, en ontmoeten elkaar in de echte wereld op stripbeurzen en in bioscopen. “Na college race ik gelijk naar huis. Alles wat ik doe heeft met pony's te maken. Ik kijk naar pony's, download pony's en ik speel ermee,” biecht een 22-jarige student op.

Verwijfd

commerciële piek die zo'n beetje een heel decennium omspande, werden de blije pony's in de jaren negentig overvleugeld door nieuwe generaties speelgoed. Hoewel de producten nooit uit het assortiment van speelgoedfabrikant Hasbro verdwenen, keerde het tij pas weer in 2010. De start van de tekenfilmserie My Little Pony - Friendship Is Magic op het Amerikaanse televisiekanaal The Hub, eigendom van Discovery Communications en Hasbro,

46

Groter dan de nazi's Brony's zijn anders – en niet alleen omdat hun obsessie zo vrouwelijk en kinderlijk zou zijn. Ze komen ook ongegeneerd uit voor hun pony-passie. Veel Brony's poseren op internet apetrots met t-shirts, speldjes, stripboeken, posters en grote verzamelingen ponypoppen. Ze zijn ook georganiseerd. De grootste Brony-website equestriadaily.com krijgt per dag zo'n 500.000 pageviews. Het

Het ligt voor de hand dat de Brony-community stevig onder vuur wordt genomen. De reacties van de buitenwereld lopen uiteen van ongeloof tot keiharde kritiek. Brony's zouden verwijfd zijn, en soms wordt zelfs gezinspeeld op de pedoseksuele voorkeuren die zouden schuilgaan achter de obsessie met meisjesspeelgoed. Niets van waar, volgens de Brony's, ze zijn 'gewoon' nerds. Noem ze geen softies. Zeker, sommige Brony's zijn gevoelige typjes. Maar ze doen ook aan rotsklimmen en andere sporten, hebben vriendinnen en soms zelfs een normaal sociaal leven. "Ik blijf gewoon videogames spelen en met mijn niet-Brony vrienden hangen; ik vind het nog steeds tof om tegen zombies te vechten en dat soort vette shit,” vertelt de zelfverklaarde Brony West. Er zijn zelfs Brony's die in het leger zitten en zonder gene met naam en toenaam in YouTube filmpjes getuigenis afleggen van hun passie. “Ze


zeggen dat we softies zijn. Duh. Ik ben een Brony, maar ik zit dus wel in het leger. En dan durven ze mij een softie te noemen?!” vraagt een van hen zich af.

Levenslessen De vraag blijft waar al die adoratie voor getekende pony's toch vandaan komt. Er zijn fans die beweren dat de aantrekkingskracht zit in het betoverende artwork en de mooi uitgewerkte karakters. Voor sommigen is het de catchy muziek, de positieve boodschap,

cliché's bestaan gewoon niet in de blije ponywereld. Verlegen mannen beweren dat My Little Pony ze heeft geleerd om uit hun cocon te komen, vooral door het ontmoeten van mede-Brony's. Volgens Redden halen Brony's uit de serie levenslessen die je in het echte leven kunt toepassen, zoals hoe je moet omgaan met pesten.

The Big Lebowski Uiteraard zijn ook de makers zich bewust van de verschuiving in hun doelgroep. Steeds vaker worden er dubbele bodems in het verhaal verwerkt die door de oorspronkelijke doelgroep niet zullen worden begrepen. In een van de laatste afleveringen zit bijvoorbeeld een scene in een bowlinghal, waarin de kenner verwijzingen naar de cultfilm The Big Lebowski herkent. Voor Hasbro is het megasucces onder de onverwachte doelgroep een marketingtechnisch geschenk uit de hemel. Het belangrijkste doel is om speelgoed te verkopen, en om die reden wordt niet opgetreden tegen illegaal op YouTube gezette afleveringen, het is per slot van rekening gratis reclame. Heel wat Brony's kijken reikhalzend uit naar nieuwe merchandise, want tot nog toe is die vooral op kleine meisjes gericht. En ze worden op hun wenken bediend nu er sinds kort o.a. My Little Pony

Het eeuwige leven? Dat de ponyserie niet het eeuwige leven heeft, is een wetmatigheid waar zelfs de succesvolste series niet aan ontkomen. Wat moet er van de Brony's worden als de serie ooit stopt. Of het vooruitzicht van een allerlaatste seizoen nog niet erg genoeg is, verscheen er onlangs een andere bedreiging voor orthodoxe Brony's aan de horizon. De speelfilm My Little Pony: Equestria Girls, die juni 2013 uitkwam, voegt een nieuw hoofdstuk toe aan de pony-sage – en introduceert verontrustende nieuwlichterij. De première was een uitgelezen kans voor Brony's om elkaar weer eens in de echte wereld te ontmoeten. “Het grootste deel van de bioscoop was met Brony's gevuld,” vertelt een fan, die met een uitbundig geklede groep van veertig Brony's naar de bioscoop ging. De film zelf was echter even slikken, want de pony’s veranderen in echte meisjes, een revolutionaire ontwikkeling die mannelijke identificatie met de tot dusver geslachtsloze hoefdieren een stuk lastiger maakt. Waar de ene Brony sombert of de serie met die blasfemie wel trouw blijft aan de oorspronkelijke moraal, hoopt de ander dat de kernwaarden behouden zullen blijven. Gelukkig is het uiteindelijk de consument die beslist, en daar-

+HW OLJW YRRU GH KDQG GDW GH %URQ\ FRPPXQLW\ VWHYLJ RQGHU YXXU ZRUGW JHQRPHQ 'H UHDFWLHV YDQ GH EXLWHQZHUHOG ORSHQ XLWHHQ YDQ RQJHORRI WRW NHLKDUGH NULWLHN de flash-animaties of de manier waarop de serie appelleert aan een volwassen gevoel voor humor. Ook wordt de fantasiewereld gebruikt als een tijdelijke escape uit de alledaagse werkelijkheid. Voor andere Brony's draait het simpelweg om genieten. “De serie is zo puur en vrolijk, je voelt vonkjes van geluk in je buik,” dweept een 19-jarige Brony met een stoer baardje en dito legerjack.

zwembroeken in herenmaten verkrijgbaar zijn. Terwijl ouders van de oorspronkelijke doelgroep zich steeds ongemakkelijker voelen bij de populariteit van de pony's onder jonge mannen, erkent Hasbro de nieuwe doelgroep door de creatieve breinen achter de serie toestemming te geven voor interviews op equestriadaily.com.

mee hebben de Brony's hun lot in eigen handen. Zoek een bijbaantje, geef al je geld uit aan merchandise, en Hasbro zal er niet over piekeren de serie te stoppen. Hoop, Bro, doet geloven. www.equestriadaily.com

Verlegen mannen Marsha Redden, een psychologe uit Louisiana, heeft onderzoek naar Brony's gedaan, waarvoor ze ruim 30.000 mensen online aan de tand voelde. Ze ontdekte dat het meestal jonge vrijgezellen zijn, computergekken die worstelen met hun sociale omgeving. Uit haar onderzoek blijkt dat de morele waarden die de serie aansnijdt voor veel fans een grote rol spelen, bovenal het belang van vriendschap en tolerantie. Minstens zo belangrijk is dat de pony's geslachtsloos zijn; de klassieke man-vrouw

47


wesmoke.nl 48


The Bridge seizoen 2

Markant duo keert terug Door: Rob Tuinstra

Het eerste seizoen van de Zweeds-Deense hitserie The Bridge ging in Nederland en Vlaanderen maar liefst 95.000 keer over de toonbank. De reeks werd genomineerd voor een BAFTA award en werd wereldwijd verkocht aan meer dan 60 landen.

Alle reden dus om er nog een seizoen aan vast te plakken. De nieuwe avonturen van de twee hoofdrolspelers Saga Norén en Martin Rohde werden in Zweden in ieder geval al goed ontvangen, want de kijkcijfers stegen met bijna 60%.

Øresundbrug Net zoals in het eerste deel draait alles om de samenwerking tussen beide politiekorpsen uit Zweden en Denemarken. Opnieuw is een incident rond de Øresundbrug tussen beide landen aanleding voor een reeks gewelddadige en verrassende ontwikkelingen. Een oude olietanker botst op een van de pijlers van de brug. Wanneer een team op onderzoek uitgaat, blijkt dat de vaste crew van het schip verdwenen is. Wel zitten

op met haar Deense collega Martin Rohde (Kim Bodnia). Maar Martin is zichzelf niet; hij worstelt nog steeds met de dramatische gebeurtenissen uit het eerste seizoen.

Ramp Ondertussen blijken de vastgeketende jongeren slechts het begin van een nieuwe beklijvende race tegen de klok om een grote ramp te vermijden. Iemand wil de aandacht richten op de milieuproblematiek, en schrikt er niet voor terug om voor dat doel veel bloed te laten vloeien.

Win DVD Box Highlife geeft een aantal DVD’s van The Bridge weg. Wil je deze box met 10 uur spannende tv winnen? Stuur dan voor 15 februari een mail naar redactie@highlife.nl onder vermelding van The Bridge. Vergeet niet je adresgegevens te sturen. Je kunt dit ook per briefkaart naar Highlife, Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam sturen. De prijswinnaars krijgen automatisch bericht.

Net als in het eerste seizoen van deze Scandinavische topserie, waarin een doormidden gezaagd lijk precies op de grens tussen beide landen op de Øresundbrug

verslaafde Martin Rohde en zijn excentrieke collega Saga Norén, dan je weet dat ook dit tweede seizoen weer nagelbijtende spanning en amusement brengt. Overigens is het aardig om te weten dat er inmiddels aan verschillende remakes wordt gewerkt. Daarbij gaat het in Europa om een Brits/ Frans project. En er komt een versie van The Bridge over de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico.

enkele uitgeputte Zweedse en Deense jongeren vastgeketend in het vrachtruim. De Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) krijgt de leiding over het onderzoek en neemt contact

werd gevonden, weet het productieteam achter The Bridge wederom een spannende misdaadreeks op te bouwen. Tel daarbij de uiteenlopende karakters tussen de seks-

49


MUZIEK Door: Arjan van Sorge

wie: AKRON wat: Synaptic Beat waar: (Vampi Soul)

Het vorige album van Akron aka Paul Loewe uit Barcelona ging over interplanetaire reizen. Een jaar later duikt hij juist in de geest, het bewustzijn en het zelf. Naar binnen dus, daar valt ook nog een hoop te beleven! Het is wat minder uitbundig en freaky geworden dan eerst, maar de invloeden uit science fiction, surfmuziek, easy tunes en exotica liggen er nog steeds duimendik bovenop. Trefzeker gidst Akron de luisteraar door de wereld van de noeste neuronen, tot aan het bittere einde toe, met het dramatische, hartverscheurende Death Of A Neuron als afsluiter. En dan is het echt even stil.

wie: SEVEN DAYS OF FUNK wat: Seven Days Of Funk waar: (Stones Throw)

Snoop Dogg – daar is-ie weer! Deze keer niet met reggae zoals op de voorgaande plaat, maar nu met vette, logge en bangende funk. Producer Dam-Funk doet de beats, er is bezoek van Kurupt en Tha Dogg Pound, en Snoop, tsja, Snoop doet gewoon z’n ding en dat doetie weer goed en high. Dus wordt er gelijk binnengeknald met Niggaz Hit D Pavement, check voor meer info het spuuglelijk getekende, maar o zo passende, funky hoesje. De mix van r&b en G-Funk met roots in de seventies wordt gedragen door moddervette synthrifjes, en dat is nog funkier dan wat dan ook.

50

wie: FELIX KUBIN mit MITCH & MITCH wat: Bakterien Und Batterien waar: (Gagarin Records)

Felix Kubin is een Duitse geluidstovenaar die over de top retro turbo electro maakt, en Mitch & Mitch With Their Incredible Combo is een negenmans formatie uit Warschau die gewoon maffe muziek maakt met blazers, drummers en elektronica. Alles bij elkaar moet dat theoretisch wel leiden tot een hysterische heksenketel, maar het valt mee. De heren houden elkaar redelijk binnen de perken, met als resultaat iets dat het midden houdt tot futuristische bigbandjazz en elektronische film noir muziek. Uiteraard wordt er ruim baan gegeven aan absurde invallen, bijzondere bliepjes en gekke gebeurtenissen – echt normaal kan het natuurlijk nooit worden.

wie: YOUNG FATHERS wat: Dead waar: (Big Dada)

Het Young Fathers trio komt uit Edinburg, maar de roots liggen verder, tot in Liberia en Nigeria toe. Wat ze maken is ergens verwant aan hiphop, maar ze maken van hun variatie daarop iets heel origineels, met invloeden uit drum ’n bass, postrock, industrial, Afrikaanse percussie, koorzang en gametunes, en met ruimte voor ongebruikelijke instrumenten als doedelzak, mondharp en glockenspiel. Als luisteraar ga je met dit album echt een avontuur aan, want Young Fathers gaat de hele tijd een heel andere kant dan je zou verwachten. Echt een briljante en bijzondere luistertrip, die hier en daar geweldig ontspoort.

wie: ILLUM SPHERE wat: Ghosts Of Then And Now waar: (Ninja Tune)

Je zou het niet verwachten van iemand die club nights in Manchester organiseert, maar op het nieuwe album van Ryan Hunn oftewel Illum Sphere valt niet echt te dansen. Of je moet wel heel vreemde moves maken... Alles is stevig doortrokken van gelikte beats en stevige baslijnen, dat dan weer wel, maar nou niet direct voor op de dansvloer. Meer dansen voor het hoofd, zoiets. Illum Sphere neemt dan ook nog de tijd om uitgebreid zijn verhaal te doen, in vloeiende keyboard- en synthesizerlijnen, met fijne melodietjes en ronkende bassen. Een rijke, spannende vertelling op intense, filmische muziek.

wie: VANUPIE wat: Free Birds waar: (Soulbeats Records)

De altijd stampvolle metrogangen van Parijs leken Vanupie de beste plek om een groot publiek te bereiken. Dankzij zijn mooie, warme stem met een licht schuurpapiertje erdoorheen, pakkend gitaarspel en poppy liedjes lukte dat prima, en werd hij uiteindelijk ook opgepikt door andere mensen dan reizigers. Zo toerde hij onlangs nog als voorprogramma van Groundation door Europa, helemaal in z’n uppie. Bij dit album komt wel een hele band kijken, en die begeleiden de zanger/ gitarist op vakkundige wijze. Net iets andere reggae, meer de kant van popmuziek op, en met altijd een opgewekte sfeer zoals bij Manu Chao.GADGETS Door: Mike de Leede // Beeld: MMP, e.a.

ROBOMOWS OP ZONNE-ENERGIE De dagen dat je puffend achter een grasmaaier aan sjokte zijn verleden tijd: de op zonne-energie werkende Robotic Lawn Mowers knappen dit k-werkje voortaan voor je op. Je bestuurt en programmeert deze Robomows met je smartphone, via Bluetooth. Vanaf het terras, vanuit je luie stoel, met een joint op je lip. Als de mower bijna leeg raakt, weet hij zelf de weg terug te vinden naar zijn docking station. Het klinkt allemaal redelijk decadent, maar uiteindelijk help je het milieu en jezelf er mee, want hij draait immers op schone zonne-energie. Dus je bent ineens héél milieubewust bezig… Ook in Ferrari-rood en met sterwielen verkrijgbaar. Prijs: € 800 tot ruim € 2.400. www.robomow.com/nl-Belgium

BLUETOOTH LICHTORGEL Dagelijks verschijnen er nieuwe Bluetooth speakers. Soms zit daar een model tussen dat echt anders is dan de rest. Zoals de JBL Pulse. Die combineert namelijk geluid met sfeerlicht. De draagbare speaker kan via Bluetoothverbinding vanaf elk apparaat muziek weergeven, zonder gebruik van kabels. Hij doet het 10 uur achtereen. En de helft daarvan als je zijn ingebouwde led-verlichting inschakelt. Naast ruimtevullend geluid, biedt de Pulse dan een heuse lichtshow, die pulseert op het ritme van je muziek. Er zijn verschillende lichtthema’s voorgeprogrammeerd. Je kunt echter ook nieuwe downloaden. Prijs: € 199. www.jbl.nl

SEXY GEZICHTSRONDINGEN Deze gebogen telefoon was in december alleen in Hong Kong verkrijgbaar, maar er zijn plannen om de G Flex van LG, een gebogen smartphone met een zelfhelende behuizing, nu ook snel in Nederland te introduceren. Telecomprovider Orange biedt dit supergadget sinds december reeds in Frankrijk aan. De enige gebogen smartphone op de Nederlandse markt is ook van Koreaanse makelij: de Galaxy Round van Samsung. Maar dit toestel is gebogen over de korte kant. De LG G Flex is in verticale richting gebogen. Daardoor sluit dit toestel naadloos aan op de gemiddelde vorm van het menselijk gezicht. Waardoor je er beter mee kunt spreken en luisteren. Prijs: n.n.b. www.lg.com

52


DESIGN SOLAR BOOM Ziehier: de volledig uit koolstofvezel gemaakte Jetlev-FLYER JF-260 van MS Watersport GmbH in Duitsland. Een verbazingwekkend levitatie-gadget met een krachtige 260 pk viertakt scheepsmotor. Waarmee je 10 meter boven het water kunt vliegen, met een snelheid tot 75 kilometer per uur. En dat zo’n 3 uur achter elkaar! Het plebs zal van zijn Jetski´s afvallen van verbazing. Hoe het werkt? Aan je jetpack zit een flexibele slang die naar je onbemande volgboot leidt. Die zorgt voor maar liefst 1850 Newton aan stuwkracht. Een digitaal fly-by-wire systeem wordt gebruikt om je gashendel te activeren. Na zo’n 4 uur instructiecursus kun je via deze technologie redelijk veilig hele spannende vluchtmanoeuvres boven en zelfs onder het wateroppervlak maken. Voor een gegarandeerd verpletterende indruk! Prijs: $ 50.000. www.jetlev-flyer.com

OPTIMAAL LUISTERGENOT Met deze shiny zwarte of witte Cocoon Stream heeft Denon eindelijk een draadloos muzieksysteem in haar assortiment. Het speelt muziekbestanden van ieder Apple-, Android- of Windowsapparaat af. Voor integratie in je wifi thuisnetwerk is slechts één druk op de knop nodig. Dankzij de Europese klankkleur en geavanceerde digitale signaalverwerking levert de Cocoon Stream bovendien maximale audioprestaties. Het tweeweg luidsprekersysteem heeft een grote akoestische luidsprekerkast, een Dual Layer-conustechnologie, baspoorten en Denons versterkingstechnologie in huis. Via een optionele aluminium wandbeugel ( 49) of een aluminium vloerstandaard ( 99) kun je de Cocoon Stream op elke gewenste plek plaatsen. Voor optimaal luistergenot. Prijs: € 299.

TWITTERENDE WIETPLANT Het moet niet gekker worden: Met dit gadget geven je 4 lievelingsplanten op het balkon via een tweed door dat ze water of voeding nodig hebben: ‘Piep, piep: We want water please!’. ‘Piep, Piep: Bugs, bugs!” Voor growers met iets meer dan alleen groene vingers vrij eenvoudig zelf in elkander te zetten. Je hebt wel een LANkabel nodig, tenzij je zo handig bent om er meteen een wifi-zender in te knutselen of een 3G-kaart met micro-sim. De handleiding kun je downloaden via: www.botanicalls.com/kits. Prijs: $ 100. www.sparkfun.com/products/10334

www.denon.eu/cocoon

53


Hoogleraren bepleiten legalisering cannabis in België

Veel en overwegend positief wietnieuws Door: Karel Michiels

Het zou wel eens kunnen dat de Belgische wietwereld door de verstrengde wetgeving in Nederland definitief volwassen wordt. Professoren van allerlei slag pleiten openlijk voor legalisering, nieuwe Cannabis Social Clubs zien het levenslicht en meer mensen kweken hun eigen planten.

Het bleef als gebruikelijk oorverdovend stil in politieke kringen toen drie vooraanstaande Belgische professoren eind vorig jaar een persconferentie belegden om de legalisering van cannabis te bepleiten. Professor De Grauwe, hoogleraar in Londen, deed dat vanuit economisch oogpunt (extra inkomsten voor de staatskas), professor

de krachten bundelen, weerklinkt hun stem al wat luider en wordt het legaliseringsdebat weer aangezwengeld.

doet aan de durf en de heldere visie van hoger genoemde professoren. Blij dat ze in academische kringen eindelijk eens de nek uitsteken, met goed onderbouwde stellingen en realistische voorstellen.

Durf en visie

Cannabis Social Clubs

Ik ben geen absolute voorstander van legalisering en overheidscontrole. Wiet hoeft

In diezelfde periode hoorde ik ook van twee nieuwe Cannabis Social Clubs die in de

Ik ben geen absolute voorstander van legalisering en overheidscontrole. Wiet is veel te complex en veelzijdig om gevat te worden in wetteksten en vastgestelde normen. Tytgat (toxicologie) om gezondheidsredenen en criminoloog Tom Decorte, die een einde wil maken aan de illegale en dus oncontro-

van mij niet in de supermarkt te liggen en vervaardigd te worden door gecertificeerde bedrijven. Wiet is veel te complex en veel-

steigers zouden staan, organisaties die in de voetsporen willen treden van Trekt Uw Plant. Beide stichtingen zetten vooral in op het medicinale gebruik van cannabis, dat in een land als België wel eens een heel hoge vlucht zou kunnen nemen. In weinig landen worden zoveel medicijnen geslikt, en een groot deel van die mensen staat open voor alternatieven. Nu stilaan duidelijk wordt hoeveel kwalen en aandoeningen kunnen verholpen worden met wiet, zouden veel Belgen hun pillen (met alle neveneffecten vandien) vervangen door high grade cannabis.

‘Eigen Kweek’

leerbare handel. Het zijn drie namen die je misschien niet onbekend in de oren klinken. Ik heb de heren in deze rubriek al vaker vermeld, toen ze ieder van op hun eigen eiland riepen dat er iets moest gebeuren. Nu ze

54

zijdig om gevat te worden in wetteksten en vastgestelde normen. Gedoog kleinschalige, eventueel collectieve teelt (naar het voorbeeld van Trekt Uw Plant) en laat verdere bemoeienissen achterwege. Wat niets af-

En dan was er ook nog het eclatante succes van 'Eigen Kweek', de fictieserie op tv over een boer die wiet gaat verbouwen. In de serieuze pers worden de hoge kijkcijfers vooral verklaard door de kwaliteit van het scenario en de acteurs. Op YouTube en in de populaire bladen is het kolen-Engels van Frank (rol van Wim Willaert) een hit. De VRT heeft er op internet zelfs een soundboard voor gecreëerd. 'Your talloor is nog full of potatoes.' Mijn West-Vlaamse


vrienden verheugen zich dan weer over het compromisloze gebruik van hun dialect in de serie, een primeur op de Vlaamse televisie, waar sinds mensenheugenis naast het 'beschaafde' Nederlands alleen het Antwerps getolereerd werd. Het WestVlaams van 'Eigen Kweek' is voor mij als Antwerpenaar nog net verstaanbaar, voor Hollanders en anderstaligen zijn er onderschriften op Teletext.

Geloofwaardig Ik denk dat er nog een reden is waarom dit programma zo goed scoorde. Iedereen die blowt en growt in Vlaanderen kijkt ge-

garandeerd, en dat zijn heel veel mensen, veel meer dan de serieuze en populaire pers durven vermoeden. Die kijkers vinden 'Eigen Kweek' ook allemaal heel geloofwaardig. Wie blowt ('smoort'), doet dat op een normale manier en begint niet dwangmatig te giechelen of onnozel te doen. De kleine details van het growproces kloppen als een bus, en er staan tientallen echte wietplanten in de loods van Jos Welvaert. Ik zag onlangs de Engelse miniserie 'Top Boy', over de drughandel in een Londense buitenwijk, en de plantage die daar werd getoond, was een sof, een miezerig samenraapsel van sanseveria-achtige planten die dan ook nooit close in beeld wer-

den gebracht. Prima reeks voor de rest, maar die nepplantage was toch telkens een afknapper. Op dat vlak doet de kleine VRT het dus beter dan het rijke Channel 4, waar men het blijkbaar niet nodig achtte om echte wietplanten te gebruiken. Veel en overwegend positief wietnieuws dus op het einde van 2013, wat mij het beste doet verhopen voor het nieuwe jaar. Tenzij de NV-A van Bart De Wever straks de verkiezingen zou winnen en hij zijn War on Drugs zou uitbreiden naar heel Vlaanderen, dat dan misschien ook onafhankelijk zou worden. Ik weet niet of dat nog mijn land zou zijn.

Nieuw standaardwerk over cannabis van Robert C. Clarke Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

Weinig mensen weten meer van cannabis dan Robert Connell Clarke, auteur van Marijuana Botany en Hashish'. Met Mark Merlin, professor plantkunde aan de universiteit van Hawaï, werkte Clarke vijftien jaar aan een alomvattend boek over de evolutie van cannabis. Tijdens de High Times Cup presenteerde Clarke dit nieuwe standaardwerk in het Cannabis College in Amsterdam.

'Hoe dit project zich heeft ontwikkeld is een verhaal op zichzelf', schrijven Clarke en Merlin in het voorwoord van het 452 pagina's

tellende groot formaat boek. 'De co-auteurs hebben de laatste vijftien jaar gewerkt aan dit boek, maar hun wetenschappelijke interesse voor cannabis dateert van ver voor het begin van hun samenwerking in 1996.' Beide auteurs studeerden aan de universiteit van Californië en begonnen daar met onderzoek naar de plant. Cannabis: evolution and ethnobotany kan worden beschouwd als hun levenswerk, een synthese van al hun kennis en onderzoek sinds het begin van de jaren zeventig. In het februari nummer van Highlife lees je een uitgebreid interview met Robert Clarke. Cannabis: evolution and ethnobotany Robert C. Clarke en Mark D. Merlin 452 pagina's / hardcover University of California Press ISBN 978-0-520-27048-0 € 79,99

55


Logboek VOC

Vijf jaar VOC Samen staan we sterker Op 15 januari bestaat het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod precies vijf jaar. Veel tijd om bij ons eerste lustrum stil te staan is er niet, want 2014 gaat een druk jaar worden...

Het verhaal van het VOC begint in december 2008, tijdens het eerste Cannabis Tribunaal, in Nieuwspoort Den Haag. Dit tweedaagse evenement is georganiseerd om het tienjarig bestaan van het Cannabis College in Amsterdam te vieren. Het Tribunaal brengt mensen uit alle hoeken van cannabisland

Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod, kortweg VOC. De naam knipoogt zowel naar de roemruchte Verenigde Oostindische Compagnie als naar een uitspraak van premier Balkenende: “Laten we blij zijn met elkaar! Laten we optimistisch zijn! Laten we zeggen: Nederland kan het weer! Die VOC-

bis zullen zoveel mogelijk worden verspreid. Onder andere organiseert de VOC een perspresentatie voor de DVD die van het Cannabis Tribunaal is gemaakt. 2. Lobby Vanaf de maand april zal de VOC zich regelmatig gaan mengen in de discussie over de toekomst van het gedoogbeleid, die naar aanleiding van de evaluatie van dit beleid

Het verbod op cannabis in Nederland moet zo snel mogelijk worden opgeheven. bij elkaar: activisten, ondernemers, wetenschappers, consumenten, telers en patiënten. Velen kennen elkaar alleen van naam, zonder ooit persoonlijk kennis te hebben gemaakt. Joep Oomen, coördinator van Encod en één van de drijvende krachten achter het

mentaliteit: over grenzen heen kijken, dynamiek! Toch?” Uitgangspunt van de nieuwe VOC is de conclusie van het Cannabis Tribunaal: 'Het verbod op cannabis in Nederland moet zo snel mogelijk worden opgeheven'. Tot de VOC'ers van het eerste uur horen

door de regering in de Tweede Kamer zal plaatsvinden. Daarbij doen we een beroep op alle betrokken burgers om onze oproep naar de politiek kracht bij te zetten. 3. Belangenbehartiging De VOC wil alle organisaties en/of bonden die zich inzetten voor de emancipatie van cannabis in Nederland samenbrengen en een gezamenlijke strategie bepalen om dit doel te verwezenlijken. 4. Cannabis Bevrijdingsdag Op zaterdag 9 mei 2009 organiseert de VOC een publieke manifestatie in Amsterdam in het kader van de Wereldwijde Cannabis Bevrijdingsdag (Global Marijuana March).

Veel gebeurd Doug Fine in het Cannabis College

Cannabis Tribunaal, organiseert een evaluatiebijeenkomst, op 15 januari 2009. Plaats van handeling: de ruimte boven het toenmalige Sensi café op de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam.

Nieuwe organisatie Op deze plek besluiten de aanwezigen tot oprichting van een nieuwe organisatie: de

56

Henk Poncin, oprichter van het Cannabis College, Joep Oomen, Freek Polak, Derrick Bergman, Darpan van Kuik, Jackie Woerlee en Shiva Spaarenberg. In het verslag van de oprichtingsvergadering worden vier concrete actiepunten genoemd, die nog steeds leidend zijn: 1. Informatie De conclusies van het Cannabis Tribunaal en andere (eerlijke) informatie over canna-

Sinds deze eerste vergadering is er veel gebeurd. Het VOC organiseerde drie keer een Cannabis Tribunaal, vijf keer Cannabis Bevrijdingsdag en verspreidt dagelijks informatie via de VOC-website, Twitter en - in mindere mate - Facebook. Er verschenen vijf publicaties, waaronder een model voor regulering van cannabis in Nederland, 'Van gedogen tot handhaven' (2011) en een brochure over THC en andere werkzame stoffen in cannabis (2013). Tijdens de eerste jaren waren we officieel een vereniging in oprichting, op 20 april 2012 gingen we naar de notaris en werd de VOC het VOC: stichting Verbond


Drie generaties VOC-activisten. Rechts voorzitter Henk Poncin

voor Opheffing van het Cannabisverbod. Sinds 2011 is er een lobbywerkgroep actief, met als geheime wapen een gepensioneerde lobbyist en journalist, met bijna vijftig jaar ervaring.

Wijdvertakt netwerk Rondom de harde kern van VOC'ers is een wijdvertakt netwerk gegroeid van sympathisanten, vrijwilligers en meedenkers. Zij maken de acties, evenementen en campagnes van het VOC mogelijk. Dat bleek opnieuw tijdens de Europese tournee van Doug Fine, die het VOC in november samen met de

het Cannabis College in Amsterdam. Fine's optimistische analyse en aanstekelijke enthousiasme zijn een aangenaam tegengif tegen het cynisme en pessimisme in Nederland. In Colorado en Washington State is bewezen hoe succesvol cannabisactivisme kan zijn: in beide staten is cannabis nu legaal. Natuurlijk, op de wijze van regulering is best wat aan te merken, maar dat maakt de doorbraak er niet minder om. Hetzelfde geldt voor Uruguay.

Doorbraak Het VOC gaat in 2014 alles op alles zetten om in Nederland een doorbraak te bespoedigen. Met de nieuwe campagne waarin

bekende Nederlanders “uit de kast komen” wat cannabis betreft, een campagne rond de gemeenteraadsverkiezingen in maart en met de zesde Cannabis Bevrijdingsdag, op 15 juni in Amsterdam. De VOC lobbywerkgroep zit bovenop de Haagse en lokale ontwikkelingen en blijft politici en journalisten voorzien van objectieve informatie over cannabis en coffeeshops. Wil je meehelpen, ga dan naar de website (www.voc-nederland. org) en volg het VOC op Twitter (@vocnederland). Of nog beter: kom naar onze maandelijkse vergaderingen, die in verschillende steden plaatsvinden. Datum, tijd en locatie van de volgende bijeenkomst zijn terug te vinden in de agenda op de site. Samen staan we sterker!

Wat we nu meemaken zijn de laatste stuiptrekkingen van de verliezers: 'The drug warriors are mining the harbor as they retreat'. Belgische Mambo Social Club organiseerde. Fine, schrijver van het onvolprezen 'Too High To Fail: Cannabis and the New Green Economic Revolution', bracht zijn boodschap van drugsvrede en duurzame cannabisteelt tijdens negen evenementen in vijf Europese landen. Op YouTube zijn veel van zijn optredens terug te vinden: van harte aanbevolen.

Optimisme Voor Doug Fine is het een uitgemaakte zaak: de oorlog tegen cannabis is voorbij. Wat we nu meemaken zijn de laatste stuiptrekkingen van de verliezers: 'The drug warriors are mining the harbor as they retreat', zoals hij het verwoordde in

57


Het woordenspel van de hiphop door: Arjan van Sorge

In de Highlife zijn al heel wat rappers voorbijgekomen, en dan vooral Nederlandse. De lezer heeft daarbij vaak woorden voorbij horen komen die uit de nederhop voortkomen, en over dat taalgebruik is nu net een boek uit, met de terechte titel Woord!

Zwart Licht, THC, D-Lipps, Kempi, Def P, Dio, Fresku, Gers Pardoel, Hef, Sef, Kleine

men van Nederlandstalige rappers die hun zegje hebben gedaan in Highlife. Uiteraard

Hiphop is niet alleen muziek, maar ook een leefstijl, en daar is taal een belangrijke uiting van. namen ze in de interviews hun eigen woorden en uitdrukkingen mee, een typisch dingetje uit de hiphop. Hiphop is namelijk niet alleen een soort muziek, maar ook een leefstijl, en daar is taal een belangrijke uiting van.

Waanzin

Viezerik, Lange Frans, Mr Polska, Raymzter, Rbdjan, Rotjoch, Sjaak, De Jeugd Van Tegenwoordig, Brainpower: zomaar wat na-

58

Vivien Waszink (1977) is een taalkundige van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL). Maar vergis je niet, ze schrijft ook een wekelijkse column voor Hiphop in je smoel, en was al hiphopfan toen haar medeleerlingen nog lang haar hadden en naar Nirvana luisterden. Vivien: “Rappers krijgen van mij een tien voor taal: ze vernieuwen de taal, spelen met figuurlijk en letterlijk taalgebruik, jongleren met woordbetekenissen en maken grapjes met het schriftbeeld en klankbeeld van woorden.” Woord! begint met de geschiedenis van hiphop in het algemeen, met een uitleg over de vier pijlers: MC-ing oftewel rappen, DJing met de draaitafels, B-boying met breakdancen, en graffiti – eventueel uit te breiden met de elementen beatboxing en/of knowledge, anders gezegd kennis. Kool Herc en de eerste feestjes, wat scratchen is en waarom NWA Niggers With Attitude zo boos waren, het wordt allemaal even toegelicht. In deel II komt taalkundige Vivien pas toe aan haar stokpaardje, de vloeiende, eigen wereld van de nederhop.

Moederneukende politie De tijd dat Osdorp Posse rapte over de moederneukende politie en de neukende zaal op z’n kop zetten is al lang voorbij. De Nederlandse straattaal is een heel eigen leven gaan leiden met invloeden uit Surinaams, Antilliaans en Marokkaans, en wat al niet meer aan andere talen. Er wordt nog steeds veel uit het Engels gehaald, maar het woordenspel met de Nederlandse taal als uitgangspunt heeft zich wel degelijk verdiept, en aan ruimte en betekenis gewonnen. En zo vloeit vanuit de hiphop de taal weer verder, niet alleen naar de straat maar ook naar de rest van de bevolking. Zonder dat die daar nou echt mee bezig zijn.

Jonko De jonkoe, jonko of djonko of anders gezegd joint komt er in Woord! jammer genoeg bekaaid van af, terwijl juist een dergelijk opstekertje zorgt voor vaak nog net even wat meer creativiteit in de taalbeleving, als we de rappers in hun interviews moeten geloven. Afijn, we laten nog even Opgezwolle aan het woord in ’80 plusser’: Ik heb een scootmobiel, doet het goed mobiel, Hij is inmiddels niet meer gloedjenieuw Maar als het moet doek wel een wheely van de stoep voor realll Zie me botten poreus slot in me neus Stalen kunstplaten in m’n heup En toch smoke ik een peuk met m’n longen en lever Van de jonko’s en jonge jenever jonge ik leef Verre van kerngezond, jong van geest Scherp van tong m’n wervelkolom niet krom Woord! Vivien Wassink Uitgeverij Nieuwezijds


Run The Jewels

``Gemaakt voor deze shit...´´ Tekst: Arjan van Sorge // Foto: Matt McGinley

De rappers El-P en en Killer Mike zijn voor eventjes neergestreken in Amsterdam met hun act Run The Jewels. Een perfecte match met de High Times Cannabis Cup, want de mannen uit New York en Atlanta leven de highlife volop.

Highlife interviewt El-P (Jaime Meline, 1975) en Killer Mike (Michael Render, 1975) vlak voor hun enige optreden in Nederland. El-P: “In 2014 komen we terug voor een grote tour. Dan komt ons nieuwe album uit in Europa. Amsterdam is sowieso te gek om naar toe te gaan, zeker voor Mike, want dat is echt een Highlife-gast. Zo kan ik ‘m wel omschrijven.” Mike:“Ik ben zelfs geboren op 4-20! Ik ben gemaakt voor deze shit, ik hou er gewoon van om high te worden.” En dat zal-ie laten zien ook, dus gaat de fik in een stevige joint. Mike: ”Nu rook ik de Super OG Kush, de winnaar van afgelopen jaar. El-P heeft de hasj van vorig jaar, ook prima spul trouwens.” De cognac voor Mike staat al klaar, de wodka en ijs voor El-P worden binnengebracht, de voorbereiding voor het optreden wordt hier serieus genomen.

muziek maken en daar voel ik me een stuk gelukkiger bij. Def Jux was niet alleen maar business, want ik ben eerst en vooral muzikant. Maar het was mijn weg niet meer, ik had het tien jaar gedaan en ik had er geen plezier meer in.”

Weedhead Mike wordt overvallen door een gruwelijke hoestbui, dus El-P gaat als eerste in op de vraag naar het lievelingsrokertje. “Ik houd van Sativa’s, eigenlijk alles dat een Sativa is. En ik ben ook een hasjro-

ker. Ik blow elke dag, als ik thuis ben en muziek aan het maken. Ik word wakker, drink koffie en steek een joint op. Dat is mijn routine. Ik ben dan wel niet zo’n kampioen weedhead als Michael Render hier, maar ik doe het gewoon op mijn manier.” Mike: “Ik begin mijn dag ook met marihuana, absoluut. Mijn vrouw en ik blowen allebei. Gewoonlijk roken we wat, lezen wat, luisteren naar muziek of kijken naar een talkshow voor we gaan slapen, en als ik ’s ochtends opsta heeft ze al een joint gerold. Zij heeft alle wiet, zodat ik niet alles oprook. Ik hou van wiet, want ik ben naturally amped!” www.myspace.com/runthejewels

Magisch Jaja, ze treffen het met elkaar. Mike: “Ze stopten me in de studio met deze gozer hier, het was magisch. We werden goede vrienden. Daarnaast hebben we ook nog samen een ongelooflijk goed album gemaakt, en het is een eer om met zo iemand als El-P te werken. Niet alleen vanwege The Wheatermen en Def Jux, maar ook omdat-ie een spil binnen de hiphop is, en dat hij een rol gespeeld heeft in de ontwikkeling ervan. Dus ik ben ontzettend dankbaar dat ik hier ben, rocking with my man!” El-P lacht: “Respect! Ja, zo is het begonnen. We werkten aan zijn album en hadden zoveel lol, we konden er niet mee ophouden. Dus samen iets doen als een groep, dat was het uitbouwen van onze fantasie-raprecords.” El-P had daar ook de tijd voor, want in 2010 was hij gestopt met zijn invloedrijke label Def Jux. “Ik doe nu niets anders dan

59


Coffeeshop Missouri Hoogbrugstraat 31 6221 CN Maastricht 3de prijs Hasj traditioneel: Pure White Cheese

Dutch Passion Seed Company Seed Shop: Grote Gracht 40 6211 SX Maastricht Online Seed Shop: www.dutch-passion.nl 1ste prijs BIO: Jorge’s Diamonds

Cremers Coffeeshop Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 2de prijs Haze Bio: Liquid Gold

Dizzy Duck Seeds www.dizzyduckseeds.com 1ste prijs Hasj traditioneel: Skunkberry Gold 2de prijs Hydro: Magic Mango 2de prijs Autoflower: Purple Orange

3de prijs Haze Hydro: AMG


Gout www.goutholland.com 3de prijs Hydro: Jacky O.

Senzimilla Seeds www.senzimilla.com 1ste prijs Autoflower: Cheese Automatic 1ste prijs Haze Bio: Amnesia Haze 3de prijs Hasj extracties: Amnesia Glass

‘SERIOUS 6’ de nieuwe variëteit van Serious Seeds, ideaal voor Binnen én Buiten! Meer weten? www.seriousseeds.com info@seriousseeds.com 2de prijs Bio: Serious 6 2de prijs Hasj extracties: White Russian Ice-o-lator

Paradise Seeds www.paradise-seeds.com 1ste prijs Haze Hydro: Delahaze

Coffeeshop Roxy Gerard Doustraat 188 1073 XA Amsterdam 2de prijs Hasj traditioneel: Tidghine

Royal Queen Seeds Damstraat 46 1012 JM Amsterdam www.royalqueenseeds.com 1ste prijs Hasj extracties:

Highlife Cup Winnaar 2013 Royal OG Kush Blend


62


Bier en Brood

Rotterdamse tekendrift Door Peter van Sparrentak

Bier en Brood is het duo van de Rotterdamse tekenaars/ illustratoren Koen Harmsma en Jelmer Noordeman. Ze beperken zich niet tot tekeningen op vellen papier, maar beschilderen met dezelfde passie decors en hele muren. Hun volgepende tekeningen met veel details kunnen ook wel wat ruimte gebruiken.

Ze kennen elkaar van de Willem de Kooning-academie, waar ze allebei afstudeerden in de richting illustratie. Koen interesseert zich voor het macabere en tekent graag dieren, architectuur en machines. Jelmer houdt van rauw, vreemd, het buitengewone en dingen die niet perfect zijn. Sinds twee jaar komen hun stijlen

elkaar onderduwen en op een balkon van een flat zijn twee mensen aan het seksen.”

Onderzeeboot Voor Nachtduik, een house/technofeest in de Maassilo, maakten ze dan weer een grote dj-booth met een decor van een on-

Het liefst maken we vrij werk, maar de laatste tijd zijn we meer met opdrachten bezig. samen onder de naam Bier en Brood, een initiatief van Koen dat eerder actief was als kunstenaarscollectief.

Muurschildering Vorig jaar beschilderden ze in opdracht de muur van het oude station Hofplein in Rotterdam. Het was een tijdelijke muurschildering van maar liefst acht bij vijfendertig meter. Het resultaat was een langgerekte collage van beelden, getiteld: Clash of The Titans. Op een mooie locatie, want er rijden veel treinen langs. Koen: “Die muur hebben we in iets van anderhalve week gedaan, met latex en spuitbus. De organisatie had een hoogwerker geregeld. We hebben er gebouwen op geschilderd uit Rotterdam, in combinatie met natuurrampen. We wilden een tweestrijd laten zien tussen stad en natuur. De stad breidt uit en natuur verdwijnt. Aan de andere kant kunnen stormen en overstromingen een stad weer vernietigen.” Van dichterbij bekeken blijkt dat ze in de enorme muurschildering nog allerlei kleine beeldgrapjes hebben gestopt. Koen: “In een stroom van mensen die aan het verdrinken zijn, zie je hier iemand in een bootje die zijn middelvinger opsteekt. En zo zitten er veel dingetjes in. Er zijn mannetjes die

derzeeboot. De negen meter lange houten constructie hadden ze zelf gebouwd en beschilderd. Op de avond zelf schenen er lasers door de ronde ramen. Hun recente agenda laat een bonte mix van activiteiten zien. Zo maakten ze een T-shirt print, waarop ze (dag)burgemeester Aboutaleb mixten

met nachtburgemeester Jules Deelder. En ze beschilderden de damestoiletten, zowel wanden als plafond, van een vegetarisch restaurant. Deze maakten ze met penselen en Oost-Indische inkt. Meestal beschilderen ze een muur of wand met een mix van spuitbus, verf en kwasten en markers ofwel dikke viltstiften.

Opgeblazen Koen: “Het liefst maken we vrij werk, maar de laatste tijd zijn we meer met opdrachten bezig.” Jelmer: “Maar daar zitten ook toffe dingen tussen. We worden elke keer gevraagd en zo waaien we een beetje met de wind mee. Als we geen opdracht hebben, hebben we nog veel dingen klaar liggen, zoals tekeningen, waar we mee verder kunnen. Dus we hebben altijd werk.” Voor een expositie in de Amsterdamse galerie We Are Void exposeerden ze met vijftien grote tekeningen, die ze zelf hadden gezeef-

Jelmer Noordeman (l) en Koen Harmsma (r)

63


drukt. Grappig om te weten dat de originele tekeningen veel kleiner waren, op A3. “De originele vellen papier hebben we met hele dunne fineliners volgetekend. Die hebben we op een hoge resolutie ingescand en opgeblazen tot groot formaat, zodat alle rauwe details zichtbaar worden.”

Vrije werk “Onze samenwerking komt het meest tot zijn recht in ons vrije werk, omdat we daarbij met z’n tweeën op één papiertje bezig zijn,” vertelt Koen. Jelmer: “We hebben verschillende technieken ontwikkeld. De manier waarop we zijn begonnen, is dat we allebei een vel papier pakken en dat na een stukje tekenen switchen. We maken dus twee verschillende tekeningen tegelijkertijd. Nu hebben we er vaak van tevoren over nagedacht en iets geschetst. Of we bedenken als compositie een vorm zoals een bol of een kubus, en vullen die zeg maar met tekeningen.” Koen: “We maken ook wel een inktvlek, waarna we allebei van een andere kant er naar toe tekenen.”

Metropolis Voor Metropolis, een gratis muziekfestival in het Zuiderpark, bedenken ze al twee jaar de

Voor Metropolis, een gratis muziekfestival in het Zuiderpark, bedenken ze al twee jaar de complete vormgeving. complete vormgeving. Zowel de website als de affiche zijn een landschap van kleine tekeningetjes, die allemaal iets vertellen over het festival en het jaarthema. Vorig jaar was de vijfentwintigste jubileumeditie met als thema ‘Past versus Future’. Het inspireerde het

tekening Jelmer Noordeman

64


tweetal tot een omgeving waarin holbewoners en mensen uit de toekomst door elkaar heen leven. Bij al hun werk staat het am-

We teken als basis altijd met de hand, maar we gebruiken ook de computer. bachtelijke tekenen voorop. “We teken als basis altijd met de hand, maar we gebruiken ook de computer. We proberen om veel dingen al op papier af te hebben en niet te veel nog met de computer te finetunen. Voor de website van Metropolis hadden we een aantal kleine stukjes tekening al op papier gemaakt. Die scannen we dan en knippen en plakken ze met Photoshop. Inkleuren doen we altijd met de computer.”

Scifi- en horrorfilms Waar ze zoal inspiratie uit halen? Koen: “Ik kijk veel naar scifi- en horrorfilms. Ik hou van oude Japanse tekenfilms zoals Akira, die ik vroeger als kind al mooi vond. En de Franse tekenaar Moebius.” Jelmer: “Comics, strips en tekenfilms, in de breedste zin van het woord. Oudere tekenfilms vind ik leuk, omdat ze veel handmatiger werden gemaakt.” Voor een volgende expositie hebben ze de werktitel ‘Naar’. Jelmer: “Nare onderwerpen dus, maar het betekent ook ‘ergens naar toe’. Mensen houden er vaak van om het perfecte na te streven en te hopen dat alles mooi blijft. Er zijn een heleboel onderwerpen die ze niet willen zien, maar wel bij het leven horen. Wij vinden het interessant om dan juist dat te laten zien.” www.bierenbrood.nl

tekening Koen Harmsma

en Rotterdam

Clash of the Titans, muurschildering de Hofbog

65


door: Feije Wieringa

BOEKEN

Het Puttertje

De Tweede November

Donna Tart

Tomas Ross

(Bezige Bij)

(Cargo)

Haar vorige roman, De Kleine Vriend, noemden we een aanrader die deed denken aan het werk van Stephen King op zijn betere momenten. Inmiddels is haar derde verschenen: Het Puttertje. Centraal staat een schilderij van een puttertje (een soort goudvink) van Carel Fabritius uit 1654. In het boek van Tart hangt het tijdelijk in een museum in New York. Als de dertienjarige Theo Decker die expositie bezoekt, overleeft hij ternauwernood een explosieve aanslag. Hij zoekt zich een weg uit de puinhopen met het schilderij onder z'n arm. Wat volgt is een beklemmend en stuwend verhaal over roofkunst, vriendschap, bedrog en Russische maffia. Dat alles gemixt met ingenieuze plotwendingen, waardoor het beeld voortdurend kantelt. Niks is wat je denkt dat het is. Het boek begint in Amsterdam en eindigt daar ook. Als toegift krijg je een mooie rondleiding in de Amsterdamse cannabiswereld. Drugs spelen trouwens een prominente rol in deze ruim 900 pagina's. Dit is haar beste boek. En die andere twee mochten er ook al wezen.

Zero Zero Zero Roberto Saviano (Bezige Bij)

Sinds Gomorra over de Italiaanse 'mannen van eer' verscheen, wordt Saviano net als Salman Rushdie 24 uur per dag bewaakt door lijfwachten. In dit boek doet hij verslag van vrijwel alle aspecten rond de cocaïnehandel. Hij legt bloot dat er een point of no return is bereikt. De grote kartels zijn een onontbeerlijke schakel geworden in de wereldeconomie, en sommige bazen zijn rijker en machtiger dan hele staten. In deze wereld wordt alleen maar in tonnen aan poeder en miljarden aan dollars gerekend. De reden waarom dit boek gelezen moet worden, voert Savianto zelf op: ‘Ik dank u, Nederlandse lezer, omdat u deze verhalen gevaarlijker zult maken door ze te lezen. De maffia is niet bang voor schrijvers, ze is bang voor lezers.’ Geweldig boek.

66

Eind oktober 2004. De jonge Nederlandse Marokkaan Hamir rapporteert als AIVD-agent aan zijn baas De Wolf dat de Hofstadgroep een aanslag op een prominent beraamt. Kort daarna wordt De Wolf vermoord en krijgt Hamir de status van hoofdverdachte. Hij moet op de vlucht voor de AIVD én de Hofstadgroep. Dan ontvangt misdaadjournalist Puck Labrie een intrigerend bericht dat de aanslag op De Wolf met de moord op Pim Fortuyn te maken heeft, twee jaar eerder. Tegelijkertijd is Theo van Gogh bezig met een project om de bewijzen dat de dood van Fortuyn een complot was om de aankoop van de JSF veilig te stellen. Van Gogh en Ross waren vrienden en werkten destijds samen aan een film over de moord op Fortuyn. Vooral de meningsverschillen die zich tussen beiden voordeden, worden door Ross met veel gevoel voor sfeer en vooral humor beschreven. En zoals we Ross kennen wemelt het ook hier weer van de complottheorieën. Maar het leest lekker weg.

De maffia is niet bang voor schrijvers, ze is bang voor lezers. Witte Ruis Ake Edwardson (Bruna)

Voor liefhebbers van het Zweedse werk. De hoofdpersoon is een drinkende, tobbende politieman die last heeft van oorsuizingen. Hij moet de moord oplossen op een vrouw en twee van haar kinderen. De baby heeft de slachtpartij overleefd. Dan volgt een langs de gebaande paden opgebouwde politieroman. Niet goed, niet slecht, maar soms op het saaie af. En het boek is óf slecht vertaald, óf slecht geschreven. Misschien wel allebei.


FEMINISED

REGULAR

AUTOFLOWER

CUP WINNERS

OR PICK A MIX


Kat- en muisspel in de financiële wereld

DE JACHT OP CRIMINEEL GELD Door: Feije Wieringa

Marian Husken en Harry Lensink van Vrij Nederland, die meerdere boeken over de ins en outs van de criminaliteit in Nederland schreven, vertellen in hun laatste boek De jacht op crimineel geld hoe de overheid deze jacht heeft opgevoerd. Het gaat hierin vooral om drugsgelden, want over bouwfraude en andere vormen van (grote) criminaliteit kom je niet veel aan de weet. Misschien is het wel zo dat 'witteboordengeld' toch witter is dan ander onrechtmatig verkregen geld....

Het duo schrijft dat wie auto's, boten of kunst wil kopen, of wil beleggen, er allereerst voor moet zorgen dat de herkomst van het illegale geld niet valt te traceren. Laat het zwarte geld verdwijnen in the fog of war. Vroeger, met het veel mildere banksysteem en de rekeningen op nummer, was dat geen probleem. “Ook bij reguliere banken liepen destijds keurige marktkooplieden met contant geld naar binnen. Pas in 1994 moesten banken dit soort 'ongebruikelijke transacties met contant geld' melden aan

de verhouding tussen de man met de tas met cash en zijn consultant bij de bank was.

Verdachte transacties Heden ten dage moeten casino's, banken en andere instellingen waar veel geld van eigenaar verwisselt, transacties boven de € 15.000 cash melden, die dan door justitie eventueel als 'verdacht' worden aan-

30.000 inleveren is er niet meer bij. Natuurlijk is het allemaal niet echt fijnmazig,

=dc] Yngf\ nggj ,(&((( ]mjg Ú [`]k af `]l [Ykafg cgh]f ]f ]j o]]j 30.000 inleveren is er niet meer bij.

justitie.” Bedenk dat dit allemaal nog vrij simpel was, want het hing er maar van af hoe

68

gemerkt. Dus elke avond voor 40.000 euro fiches in het casino kopen en er weer

want door met hulp van katvangers (mensen die geld, bezit of auto’s van criminelen op hun naam laten zetten) meerdere transacties binnen korte tijd te doen, komen slimme boeven toch nog een heel eind. En voor de grote jongens is er inmiddels hulp in de vorm van facilitators. Een nieuw begrip in de financiële wereld. Deze mensen, schrijven Husken en Lensen, zijn fiscalisten, advocaten en zakenlieden met een losse moraal, een scherpe geest en een volle trukendoos. Zij zorgen er tegen forse betaling voor dat criminelen onbezorgd van hun winsten kunnen genieten. Zij weten hoe je geld, ondanks het feit dat het elektronisch is, kunt witwassen door het in korte tijd langs talloze schimmige banken en andere instellingen te laten vliegen, en het van het ene naar het andere werelddeel te laten flitsen, waarna het keurig gewit bij de eigenaar terug komt. Dit jaar heeft justitie voor het eerst extra mankracht gestoken in het in kaart brengen van deze nieuwe branche.


Erven Endstra en Bruinsma Het is niet alleen binnen criminele kringen dat het ontwarren van de zwarte en witte geldkluwen tot grote problemen leidt. Niet alleen justitie, maar ook criminele erfgenamen azen op de gelden die mogelijk aanwezig zijn in de erfenis van bijvoorbeeld Willem Endstra, ooit de bankier van onderwereld. Want ook zijn eigen nazaten verwachten, en dat is logisch, een aandeel. Zelfs Endstra zal niet alleen maar over zwart kapitaal hebben beschikt. En dus hebben zijn kinderen rechten. Maar voorlopig heeft justitie nog geen puzzelstukje op z'n plek gekregen en zeker is dat nog niemand een mooi legaat heeft gehad. Hetzelfde geldt voor de erven van Klaas Bruinsma. Volgens de schrijvers had Klaas de gewoonte om gebruik te maken van een groot aantal katvangers. Breng dat maar eens in kaart... Hoeveel en wat heeft

komen. Ook het boek Zero Zero Zero van Roberto Saviano, over alle aspecten van de internationale drugshandel, gaat in op die witwaspraktijken. Zo blijkt uit een recent on-

neemt snel toe en is niet meer weg te denken. En aan het kat en muisspel tussen de crimineel en het opsporingsapparaat komt voorlopig geen einde. Alleen moeten we

De invloed en de omvang van crimineel geld in de reguliere economie f]]el kf]d lg] ]f ak fa]l e]]j o]_ l] \]fc]f& Bruinsma nu eigenlijk bezeten? Niemand die het weet. Maar behalve zijn mogelijk legale nalatenschap, zal zijn criminele nalatenschap nog wel een tijdje een bron van conflicten blijven. Zeker is dat Bruinsma flink kon uitpakken uit zijn illegale middelen.

Dood geld? Hoeveel zwart geld is er in Nederland in omloop? Er is niemand die daarover met zekerheid iets kan zeggen. Want formeel bestaat zwart geld niet en dat wat niet bestaat kun je niet meten. De fiscus houdt het op zo'n 4 tot 5 miljard. Ze specificeren dat getal – uiteraard – niet. Op de belastingsite proberen ze de bezitters van zwart geld over te halen om het aan te geven door te stellen; zwart geld is dood geld waar u onvoldoende bij kunt komen. Dat gaat misschien op voor amateurs, maar uit het boek van Husken en Lensink blijkt uit niets dat profs niet weten hoe ze bij hun zwarte kapitaal kunnen

derzoek van twee economen van de universiteit van Bogota dat 97.4 % van het geld uit de Columbiaanse drugshandel via verschillende bankoperaties netjes wordt witgewassen door banken in de VS en Europa.

353 miljard Dat zijn honderden (!) miljarden dollars. Dit gebeurt door een systeem van aandelenpakketten, het 'Chinese doosjes mechanisme', waarbij het geld in elektronische aandelen wordt omgezet en door facilitators van het ene naar het andere land wordt doorgesluisd. Als het na vele omzwervingen in een ander werelddeel aankomt, is het nagenoeg schoon en niet meer te traceren. Zo zijn interbancaire leningen stelselmatig gefinancierd met geld uit drugshandel en andere ongeoorloofde praktijken. Sommige banken hebben het enkel gered dankzij dat geld. Een groot deel van de geschatte 352 (!!!) miljard drugsdollars is opgeslokt door het legale economische systeem en perfect witgewassen. De winsten van de drugskartels liggen hoger dan een derde van het verlies van het bancaire systeem dat in 2009 door het IMF is aangegeven. En die winsten vormen vermoedelijk het topje van de ijsberg.

CYl ]f emakkh]d Zo is de conclusie in beide boeken eigenlijk gelijkluidend. De invloed en de omvang van crimineel geld in de reguliere economie

concluderen dat de crimineel de overheid steeds een stap voor is. Beide boeken signaleren luid en duidelijk het probleem, maar bieden verder geen harde oplossing. Husken en Lensen zien weinig in de aanpak van crimefighters als Opstelten en Teeven. Saviano pleit voor legalisatie. Wat drugs betreft dan. Want ook al legaliseer je alle drugs: criminaliteit zal er blijven. De mogelijkheden zijn tenslotte eindeloos...

Lahb] nYf \] kdma]j Het kabinet Rutte zit ondertussen niet stil als het gaat om de jacht op het grote criminele geld. Minister Opstelten is sinds jaar en dag bezig met zijn nooit aflatende strijd om de wietplant uit de vensterbank te weren. De banken hebben inmiddels hun praktijken op de oude voet voortgezet, zij het dat ze wat moeilijker over contant geld doen. Onlangs heeft het kabinet Rutte, zo melden Husken en Lensink, twintig miljoen extra vrijgemaakt om het afpakken van crimineel geld te stimuleren. Het is alsof je een emmer leeg gooit, maar niet heus. Het is een schijntje wanneer je bedenkt dat het kapitaal van sommige grote jongens eerder in de miljarden dan in de miljoenen loopt. Husken en Lensink hebben een onderhoudend boek geschreven, maar ik heb het duistere vermoeden dat ze niet verder zijn gekomen dan een tipje van de sluier. Op de achterflap staat: 'Wie wint de strijd om het criminele geld?' Ik denk dat het antwoord wel duidelijk is…

69


Verstandelijk gehandicapten gaan los op punk

The Punk Syndrome Door: Arjan van Sorge

Pertti Kurikan Nimipäivät - de hoe wie wat waar zei je? Nou, Pertti Kurikan’s Verjaardagsfeestje, een band uit Finland die bestaat uit geestelijk gehandicapten. Uit Afrika hadden we al muziek van blinden, doven, kreupelen en wat al niet meer, onze noorderburen doen er nog even een schepje bovenop.

De zanger moet naar de pedicure, maar hij wil niet. Kari Aalto maakt ruzie met de bassist, en tijdens het oefenen fokt hij zich zo op dat hij zich afvraagt waarom pedicures sowieso bestaan, en dat ze allemaal dood moeten. Een zaak van leven of dood! De band staat op springen, dit was het. Maar na wat op hem inpraten gaat-ie toch, en als de voetvrouw eenmaal aan het verzorgen van zijn teennagels is toegekomen, scheelt het niet veel of hij komt klaar. Wat later, bij het volgende optreden gaat zowel band als publiek zoals gewoonlijk door het dak, alsof

er niets gebeurd is. Zomaar twee opeenvolgende scènes uit de film over de gestoorde groep. Vreemd bandje toch...

Downsyndroom Maar ook weer niet zo raar, als je weet dat het om Pertti Kurikan Nimipäivät gaat. Een band met mongolen uit Helsinki, die hun uitlaatklep gevonden hebben in simpele en rechttoe rechtaan punk. Sorry trouwens voor het gebruik van het woord mongool, sinds onderzoekers naar het syndroom van

Down en Mongolië hebben geklaagd, wordt deze naam niet meer gebruikt – maar iedereen weet wel gelijk waar het over gaat. De leden van PKN zijn behept met allerlei gebreken, maar slaan zich daar door middel van hun muziek gewoon doorheen.

Vreemd gezelschap Gitarist Pertti Kurikka loopt altijd over van emoties, van de top tot het dal en dat in een paar seconden, en hij snuffelt en betast alle kleding die hij tegenkomt. Dat is veel en vaak... Bassist Sami Helle heeft duidelijk overwicht op de zaak, ondanks dat zijn me-

Als toeschouwer voel je al snel een band met de hoofdrolspelers, wat alles te maken heeft met hun naïeve kijk op de wereld, en het feit dat ze zich letterlijk en figuurlijk van geen kwaad bewust zijn

70


gavette lijf hem duidelijk in de weg zit bij al zijn ambities. Drummer Toni Välitalo is het kleine kind van het gezelschap, dat niet altijd even goed snapt wat er om hem heen gebeurd. En zanger Kari Aalto tenslotte is de rauwe, botte boer die puur op zijn instinct leeft en doet, een ruige gast die van vrouwen, motoren en rock & roll houdt.

Punkmentaliteit Over Pertti Kurikan Nimipäivät is een film gemaakt die treffend The Punk Syndrome heet, en die een mooi, zowel ontroerend als keihard beeld geeft van hoe het is om aan de zijkant van de maatschappij te leven door een aangeboren gebrek. Waar je dus niets aan kunt doen, dat je gewoon maar hebt te accepteren en waar je het beste van moet zien te maken. Zoals punks eind jaren tachtig met de nek werden aangekeken maar toch duidelijk hun eigen, feestelijke no future neerzetten, eist PKN ook een plek op voor zichzelf en hun situatie. De muziek van het viertal mag dan wel dom, lomp (en ook famous trouwens) zijn, ze zijn er en dat neemt niemand ze meer af.

Minimaal De film maakt de bandleden overigens niet belachelijk, maar er valt genoeg lol te beleven met wat ze allemaal doormaken. Als toeschouwer voel je al snel een band met de hoofdrolspelers, wat alles te maken heeft met hun naïeve kijk op de wereld, en het feit dat ze zich letterlijk en figuurlijk van geen kwaad bewust zijn. Er is geen vooropgezet plan om beter dan een ander te zijn, het leven wordt gewoon geleefd met al z’n ups en downs, en dat is best wel verfrissend in een samenleving waar iedereen over de rug van anderen gaat. Eerlijk, oprecht, en maximaal gebruik makend van minimale middelen: meer punk kan het niet.

Oerkrachten In september vorig jaar was de band voor het eerst in Nederland. Eerst werd de film vertoond, en toen waren de hoofdrolspelers er opeens in het echt. Bij het daaropvolgende vraaggesprek praatte zanger Kari liever met mensen in het publiek, dat vondie waarschijnlijk stukken interessanter. De band speelde een korte set, waarbij een hoop aanwezige punks overigens tekeergingen als eh... mongolen. Vet genieten was het wel, oerkrachten laten zich niet zomaar simpel beteugelen... www.kovasikajuttu.fi

71


Seven Ages of Starlight

De geheimen van het universum Door: redactie Highlife

Sterren werden ooit vereerden als goden, en eigenlijk is dat ontzag nooit verdwenen. Want we weten nu dat de vurige hemellichamen de bron van al het leven zijn. Hier op aarde, en ongetwijfeld ook elders in het universum. De documentaire Seven Ages of Starlight neemt je mee op een epische reis langs deze ontzagwekkende ruimtebewoners, en toont hun ongelooflijke levenscyclus.

In de tweedelige BBC-documentaire vertellen de makers van Planet Earth en Frozen Planet de verhalen achter die raadselachtige objecten. Vooraanstaande astronomen komen aan het woord, en via de laatste computeranimatietechnieken kunnen de wonderen van het heelal tot in elk detail zichtbaar gemaakt worden. Seven Ages of Starlight ontrafelt de geheimen van het universum op een manier die je niet eerder zag. Want, laten we eerlijk wezen, hoe vaak zie je in ons eigen land een

72

onbedorven sterrenhemel? Als het al eens onbewolkt is, dan kunnen we door lichtvervuiling door snelwegen, industrie en steden toch niet echt die onbedorven blik op het heelal werpen.

Spektakel Immers, als de nacht valt, ontvouwt zich boven onze hoofden een spektakel dat zijn weerga niet kent. De sterrenhemel is een

duizelingwekkende verzameling hemellichamen, elk met een eigen en bijzonder verhaal. Er zijn supernova’s, helder als vuurwerk; rode reuzen die op het punt van exploderen staan; witte dwergen, met een zwaartekracht honderdduizend maal sterker dan op aarde; en zwarte gaten, de mysterieuze graftombes van het heelal. En als de zon op aarde weer opkomt, zien we een ster in de kracht van zijn leven… Seven Ages of Starlight is niet alleen voor amateur-astronomen een aanrader.


Soest

Den Haag Arnhem

Den Haag

Soest

Arnhem

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

Koffiesjop Hacas Koninginnelaan 25 3762 DA Soest

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem


ROYAL CHEESE AUTOMATIC

Foto: Royal Queen Seeds

74


Betrouwbare service in het hart van de regio Tiel

De Polderweg Door: Michiel Panhuysen

In de regio Tiel zijn er weinig zaken die hobbykwekers in hun behoeften kunnen voorzien. Daarom opende De Polderweg daar niet lang geleden de poorten. De onderneming staat voor het gezond en eerlijk houden van de kweekliefhebberij.

Liefhebbers uit Tiel en omgeving die zelf hun chilipepers, exotische bloemen en verse kruidenspecialiteiten kweken, vinden in grote getale hun weg naar deze sympathieke zaak. In de winkel staat Rianne de kwekers uitgebreid te woord, ze deelt haar passie graag met anderen. De winkel geeft mede daardoor een vertrouwd gevoel. Klantvriendelijkheid, betrouwbaarheid en service zijn de steekwoorden van De Polderweg.

als in grotere verpakkingen te koop. Omdat de winkel bijna alle denkbare producten op voorraad heeft, hoeft de liefhebber nooit lang te wachten.

Liefhebbers

Privacy

De Polderweg levert alles aan liefhebbers die kweken, of dat nou buiten in de tuin gebeurt of binnen met een lamp, in de volle grond, of liever hydro of op substraten. Verzin het en de kweker vindt het bij De Polderweg. Bij de Tielse zaak komen alle kwekers, groot en klein, aan hun trekken, want veel producten zijn zowel in kleine verpakkingen

Om wat privacy te garanderen is er een goede mogelijkheid om binnen in de zaak te laden en te lossen. Verder heeft De Polderweg een eigen parkeerterrein met plek voor een groot aantal auto’s en is de locatie gemakkelijk te bereiken. Ook heeft De Polderweg een prima website met daaraan gekoppeld een webwinkel. Dat is wel zo handig voor de hobbyisten

Bijzonder van De Polderweg is dat de winkel gespecialiseerd is in licht-, lucht-, en watertechnieken. De techneut loopt als het ware het water in de mond, bij binnenkomst in de zaak.

die zo druk zijn met hun hobby dat er weinig tijd overblijft om te gaan winkelen. De online bestelde spullen worden met de post bij de klant bezorgd. Binnen één of twee dagen na de bestelling heeft de klant zijn bestelling in huis. Zo simpel kan het leven zijn! De Polderweg: Vlakbij huis, vertrouwd en snel. Openingstijden Maandag 10:00 Dinsdag 10:00 Woensdag 10:00 Donderdag 10:00 Vrijdag 10:00 Zaterdag 10:00

t/m t/m t/m t/m t/m t/m

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

De Polderweg Polderweg 4 4005 GA Tiel info@growshoptiel.nl www.growshoptiel.nl

75


76


Titanic: The Artifact Exhibition

Het schip dat niet kon zinken… Tekst: redactie Highlife // Fotografie: Amsterdam Expo

De internationale expositie Titanic: The Artifact Exhibition in Amsterdam EXPO vertelt het wereldberoemde verhaal van het luxe passagiersschip dat ‘onzinkbaar’ zou zijn. Wat begon als een sprookje, mondde uit in de bekendste scheepsramp uit de geschiedenis.

In Titanic: The Artifact Exhibition krijgt de bezoeker alles over de legende van de Titanic te zien en te horen. De opgedoken authentieke voorwerpen geven inzicht in het leven aan boord en getuigen van de grandeur van weleer. De R.M.S. Titanic was ongeëvenaard in haar luxe en techniek, vervoerde de meest prominente gasten uit Amerika en Europa en werd bestempeld als het ‘grootste schip ter wereld’.

Noodlot In de nacht van 14 op 15 april 1912 sloeg het noodlot toe. De Titanic kwam in aanvaring met een ijsberg en zonk binnen drie uur. Meer dan 1500 opvarenden kwamen om het leven in het ijskoude water, waaronder drie Nederlanders. Pas 73 jaar na de scheepsramp, in 1985, werd het wrak teruggevonden op de bodem van de Atlantische Oceaan. Talloze waardevolle voor-

werpen werden geborgen en aangrijpende verhalen werden opgetekend. Op deze expositie komt de bezoeker alles te weten over wat er die nacht exact gebeurde. Er zijn verhalen van moed en menselijkheid. En je maakt kennis met de bemanning en de passagiers van de Titanic, het onderscheid tussen de eerste-, tweede- en derdeklas vertrekken, de vooruitstrevende techniek, de veiligheidsvoorschriften, en nog heel veel meer. Ruim 100 jaar na die fatale nacht in 1912 presenteert Amsterdam EXPO deze unieke tentoonstelling over het schip dat niet kon zinken. Meer dan 25 miljoen bezoekers wereldwijd bezochten reeds deze expositie. Titanic: The Artifact Exhibition spreekt dus zonder meer tot de verbeelding. De expositie is tot 11 mei te bekijken. www.amsterdamexpo.nl

77


TV-presentatrice zelf onder vuur na triomfantelijke foto met gedode leeuw

Doelwit Melissa Bachman Door: Marian Henderson

De Amerikaanse tv-presentatrice Melissa Bachman liet zich fotograferen met een dode, door haarzelf geschoten leeuw. Een triomfantelijk plaatje. Maar de foto schoot veel mensen in het verkeerde keelgat. Een petitie om deze dame uit haar jachtgebied in Zuid-Afrika te houden kreeg binnen de kortste keren honderdduizenden handtekeningen. Ook op de facebookpagina Stop Melissa Bachman liep het storm. Wat heeft Melissa precies gedaan om dit op gang te brengen? En hoe reageren vooren tegenstanders? We gaan de digitale snelweg op...

Melissa Bachman heeft felblauwe ogen en is bepaald niet emotieloos, zoals men haar verwijt. Ze geniet volop van het jagen op groot wild en is razend trots als ze weer iets heeft afgeschoten. Op haar facebookpagina is ze te zien met de bewuste leeuw. Opmerkelijk is haar brede, trotse lach en het feit dat de leeuw er nog zo ongerept uitziet. Dat is schijn, want hij is zo dood als een pier. En dode dieren, daar houdt Melissa van. Ze trekt met een bezitterig gebaar hun kop met

78

de fiere horens omhoog, als ze die tenminste hebben, en laat zich uitzinnig van vreugde met haar prooi fotograferen.

National Geographic Er zijn diverse jachttaferelen met Bachman in de hoofdrol bekend. Zo zagen we haar met gedode zebra's, beren, antilopen en alligators. En dan die sneue leeuw. Haar jacht-

avonturen werden door National Geographic uitgezonden, totdat ze na een succesvolle petitie van de buis werd gehaald. Maar nog steeds is ze de ster van het tv-programma Winchester Deadly, een door wapenfabrikant Winchester gesponsord programma op tv-zender Pursuit Channel. Intussen heeft ze zich wel teruggetrokken van twitter en zijn de contactmogelijkheid op haar website is gesloten. Melissa is nu zelf het doelwit van de jacht geworden.

Kruisboog Op Internet (bijvoorbeeld www.joop.nl) is ze in Winchester Deadly te zien. Op haar schouder een immense kruisboog. Tussen de struiken, of liever nog in een jachthut, loert ze op haar volgende slachtoffer. Een


Brede lach

open watertje is goed voor heel wat passanten. “Het is altijd spannend, omdat je nooit weet welk dier er komt drinken”, aldus Melissa. Het jagen in Afrika vindt ze mooi, maar tevens moeilijk, vanwege de dichte begroeiing. Je ziet steeds maar een deeltje van het dier waarop je gaat schieten. Haar eerste ochtend in Afrika spot ze al een kudde zebra's. Waar bij andere mensen de mond openvalt van zoveel indrukwekkends,

Het Maroi Conservancy Park doet dus niets verkeerds om Bachman hier te laten jagen. Mensen die maar genoeg geld neertellen, worden met een groepje kenners in een jeep op pad gestuurd. Kunnen we Melissa daarom de toegang tot haar jachtgebied weigeren? Waarschijnlijk niet. Maar wel laait de discussie over de plezierjacht op groot wild (Big Game) nu weer in volle hevigheid op. Maar, aldus sommige critici op internet, we moeten de schuld

Natuurlijk wordt Bachman het allerergste toegewenst, en zou menigeen haar graag voor de loop van een geweer zien. Of nog liever een langzame pijnlijke dood laten sterven. Het plezier en haar brede lach worden haar met regelmaat verweten. Zou het minder erg geweest zijn als ze er wat serieuzer of neutraler bij had gekeken? Waarschijnlijk hadden we haar dan toch als iets minder sadistisch beschouwt. Zo schrijft iemand: ‘Hoe wreed kun je zijn en dat met een sadistische lach op je gezicht? ’Of: ‘Melissa Bachman is een voorbeeld van een roofdier dat erger is dan alle andere roofdieren, want die doden gewoonlijk enkel omdat ze hongerig zijn en van nature die prooi eten. Maar dit is enkel voor de “sport”, of het sadistische genot om een ander pijn of zelfs de dood aan te doen’.

Leeuwenbiefstuk! Maar natuurlijk zijn er ook mensen die er niet zo mee zitten, en haar verdedigen: + Leeuwenbiefstuk! Scharrelleeuwen hebben een mooi leven. + Bij ons in het dorp woont ook een slager die plezier heeft in zijn werk.

Ze haalt haar vingers door de bloederige plek waar de kogel naar binnen is gegaan en zegt trots: “What a pretty big hole.” begint bij Melissa acuut een adrenalinestroom door haar lichaam te pompen. En dan de frustratie als ze geen goed schot heeft... Wanneer ze een groepje wildebeesten treft, hoor je haar hijgen. “Oh, what a big boy”. En wanneer ze een impala heeft geschoten, steekt ze haar duimen op. Ze haalt haar vingers door de bloederige plek waar de kogel naar binnen is gegaan en zegt trots: “What a pretty big hole.” Dat is weer een opgezette kop of een paar horens voor aan de muur van haar appartement. Je hoort haar dingen zeggen als: This is my shot, what an absolute giant of what a great shot. Het feit dat ze jaagt kunnen we haar misschien nog wel vergeven. Maar de absolute lol die ze daar aan beleeft, het volkomen ontbreken van enige compassie met het dier? De uitzinnige glimlach, de geheven armen, de high fives. Nee, die roepen vooral afschuw op.

Legaal Toch is het jagen in Zuid-Afrika volkomen legaal. De overheid is wel blij met deze vaak gefortuneerde jagende toeristen, die flink betalen voor de jacht. Er worden zelfs speciaal leeuwen voor dit doel gefokt.

niet alleen bij Bachman leggen: ‘Prima, jaag haar met pek en veren het land uit. Maar daarna zouden de Zuid-Afrikanen hun woede moeten richten op de lui die deze schietpartijen fasciliteren.’

Niet zachtzinnig Een aantal reacties op het web richt zich op Melissa zelf. En dan gaat het er niet zachtzinnig aan toe: + Iedereen die Melissa Bachman rustig wil haten, teken alsjeblieft. + Stop het zinloze doden van dieren. + Melissa Bachman is a piece of shit. If you sign this, I'll bake you cookies. + Vanuit schuilhut en hinderlaag, laffer kun je niet zijn. + Dat mens is ziek in haar hoofd. + Ik ben benieuwd hoe stoer ze zou zijn met haar geweren en kruisbogen als ze bijvoorbeeld een paar honderdduizend mieren tegenover zich zou krijgen, terwijl ze met haar voetje in een wildklem zit. Maar ja, dat soort gedachten mag je niet hebben, want dat arme mens heeft duidelijk last van een ernstige geestesstoornis. + Ergens in haar leven is het niet helemaal goed gegaan bij deze dame. Triest.

+ Als ze niet de wet overtreedt, wat is dan precies het probleem? Dat ze een dier doodschiet? Maar iedereen die vlees eet, laat een dier vermoorden. Het is irrationeel om zo hysterisch te reageren alleen omdat het een leeuw is. Ik weet dat je nu met het argument komt dat leeuwen met uitsterven worden bedreigd, maar dit was een gefokte leeuw. Daarnaast heeft een beest dat wordt afgeschoten in de jacht een beter leven gehad dan een beest dat wordt geslacht.

Zere plek Ai, dat is de vinger op een zere plek. Als NogSteeds-Geen-Vegetariër moet ik toegeven dat menig varken in de vleesindustrie een slechter leven heeft gehad dan die enkele leeuw. En varkens worden jaarlijks met miljoenen over de kling gejaagd. De schrijver heeft ongetwijfeld gelijk dat we geen recht van spreken hebben wanneer we zelf bijvoorbeeld nog steeds plofkip eten. Of een gemartelde paling, om maar een belaagde diersoort te noemen. Maar toch voelt er iets volkomen verkeerd aan deze vrouw. Zo liefdeloos, zoveel fun om een ander zijn dood. Het is gewoon eng en dat vindt de meerderheid gelukkig ook.

79


FILMS door: Rob Tuinstra

Thin Ice

Trance

Regisseur: Jill Sprecher Met: Greg Kinnear, Alan Arkin, Billy Crudup

Regisseur: Danny Boyle Met: James McAvoy, Rosario Dawson, Vincent Kassel

Iedere zwarte misdaadkomedie die in een besneeuwd landschap in het noorden van de VS speelt, loopt natuurlijk het risico te worden vergeleken met Fargo, de klassieker van het genre van de gebroeders Coen. Zo ook Thin Ice (ook bekend als: The Convincer), waarin de verzekeringsagent Mickey Prohaska (Kinnear) probeert om de oude kluizenaar Gorvy Hauer (Arkin) een kostbare viool te ontfutselen. Dat lijkt allemaal op rolletjes te gaan, totdat de opgefokte beveiligingsman Randy (Crudup) zich er mee gaat bemoeien. De zaken lopen al snel uit de hand. Toch lijkt het Prohaska te lukken om zijn bedrieglijke spelletje succesvol af te ronden. Maar uiteindelijk blijken de zaken toch heel anders in elkaar te zitten. Redelijk vermakelijk, maar niet meer dan dat. En de allerlaatste scene had echt niet gehoeven.

McAvoy werkt bij een veiling en heeft extra geld nodig vanwege gokschulden. Samen met de crimineel Kassel bedenkt hij een plan om een kostbaar schilderij te stelen. Maar door een klap op zijn hoofd kan McAvoy zich niet herinneren waar hij het doek verstopt heeft. Slordig, want de waarde van het schilderij van Goya wordt op 25 mijoen geschat. Kassel doet er daarom alles aan om ervoor te zorgen dat McAvoy zijn geheugen terugkrijgt. Goedschiks of kwaadschiks. Hij gaat zelfs zover om een hypnotiseur (Dawson) in te zetten om er achter te komen waar het schilderij is. Ondertussen wordt steeds onduidelijker wat er nu werkelijk gebeurd is, en wat eigenlijk een door Dawson ingeluisterde hypnose is. Aan het eind van deze matige Boyle weten de meeste filmkijkers het ook niet meer.

The East

Searching for Sugar Man

Regisseur: Zal Batmanglij Met: Britt Marlin, Alexander Skarsgard, Ellen Page

Regisseur: Malik Bendjelloul Met: Rodriguez, Stephen 'Sugar' Segerman, Willem Möller

Sarah (Marlin) werkt voor Hiller Brood, een onderzoeksbureau dat in opdracht van het bedrijfsleven actiegroepen onderzoekt, die gevaarlijk kunnen zijn voor het imago, de omzet of de winst van dat bedrijf. Sarah moet infiltreren in de geheimzinnige groep The East, die via ludieke maar ook minder ludieke acties vecht tegen multinationals die het milieu vervuilen of gevaarlijke gemeesmiddelen op de markt brengen. Ze komt er achter dat de groep, die geleid wordt door de charismatische Benji (Skarsgård), er soms vreemde ideeën op na houdt. Maar ook dat de bedrijven waartegen de groep vecht misschien nog wel veel fouter zijn dan haar eigen werkgever. Uiteindelijk moet ze kiezen: blijft ze loyaal aan Hiller Brood? Of kiest ze voor The East? Helaas blijft het allemaal steken in een matige thriller die beter had verdiend.

80

Begin jaren zeventig maakte de Amerikaanse singer/ songwriter Rodriguez twee albums, die hopeloos flopten. Zonder dat hij het wist, werd zijn muziek razend populair in Zuid-Afrika, toen dat land nog gebukt ging onder de Apartheid. Jarenlang gingen geruchten in Zuid-Afrika rond, dat Rodriguez dood zou zijn. Hij zou zich na een optreden hebben doodgeschoten of op andere wijze zelfmoord hebben gepleegd. Maar wanneer enkele fans op zoek gaan naar het ware verhaal achter zijn dood, komen ze voor grote verrassingen te staan. Deze geweldige documentaire won talloze prijzen, en dat is begrijpelijk. Weinigen houden het droog bij deze erg aangrijpende feelgood-documentaire. Een topper.


Column

C-man

War on e-sigaretten Nadat ik in Het Parool enkele enthousiaste columns van schrijfster Karin Spaink over de e-sigaret had gelezen, werd ik nieuwsgierig. Ze beweerde dankzij de e-sigaret met succes een decennialange tabakshabit te hebben beëindigd. Heel wat mensen in haar omgeving waren er dankzij de nicotinedamper eveneens in geslaagd met hun dodelijke gewoonte te breken. Maar toen Spainks laatste column over de e-sigaret verscheen, hadden de eerste donkere wolken zich al samengepakt boven de blijmoedige ex-rokers.

In november bracht het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) een factsheet uit over de e-sigaret dat

bod van kracht, al geldt dat voorlopig alleen voor de terreinen van de Universiteit van Californië. Maar ook op staatsniveau

ten als je een trekje neemt, maakte echter veel goed. Het lukt moeiteloos een wolkje damp te produceren dat er beslist uitziet als een echt rookwolkje. Om de impact van echte rook te benaderen moet je echter wel flink doortrekken. De nicotine is verrassend snel opgedampt. Volgens opgave zou

Het lukt moeiteloos een wolkje damp te produceren dat er beslist uitziet als een echt rookwolkje. wereldwijd de aandacht trok. De belangrijkste conclusie is dat het elektronische dampertje helemaal niet zo onschadelijk is als de van tabak verloste fans beweren. De e-sigaret zou daarnaast tabak roken normaliseren en niets minder zijn dan een 'gateway drug' naar echte sigaretten. Ziekenhuizen en de Nederlandse Spoorwegen hebben al bepaald dat alleen nog gedampt mag worden op de voor tabaksrokers bestemde afwerkplekken. Belangrijkste reden, zoals overal waar de e-sigaret populair is: klachten van niet-rokers.

Strenge regulering Nederland is niet het enige land waar de aanvankelijke euforie over de in sommige

landen als medicijn geklassificeerde afkicksigaret is omgeslagen. In Californië werd al op 5 november 2013 het eerste ver-

wordt in Californië hard gewerkt aan een inperking van de e-sigaret; met Bill SB 648 wordt de elektrosmoker binnenkort aan dezelfde strenge regulering onderworpen als gewone sigaretten. In de EU is de inzet zelfs nog hoger: de Europese Commissie werkt op het moment aan een voorstel om de e-sigaret in heel Europa te verbieden.

deze wegwerp dampsigaret 500 trekjes meegaan, maar als je werkelijk de 'rook-

Leugen Beweren dat dankzij de e-sigaret veel verstokte rokers van hun verslaving af zijn, zou een leugen zijn. Tenslotte krijgen ze met de e-sigaret nog steeds hun dagelijkse portie nicotine binnen. De onweerlegbare winst is dat een e-sigaret maar een minieme fractie van de schadelijke stoffen uit tabak bevat. Daarmee is de alternatieve sigaret weliswaar niet direct gezond, maar in ieder geval aanzienlijk minder ongezond dan een echte sigaret. Voor tegenstanders lijkt het principiële bezwaar tegen een verslaving echter zwaarder te wegen dan de gezondheidsvoordelen. Of de e-sigaret de komende jaren nog verkrijgbaar zal zijn moeten we dan ook nog maar afwachten. Voordat dit kleine pleziertje ons ook wordt ontnomen dus snel naar de nicotinedealer voor een proefexemplaar. Bijna een tientje voor een plastic namaaksigaret vind ik wel aan de dure kant. Het kinderlijke plezier om een rood kegeltje te zien oplich-

kick' wil voelen en dus wat steviger trekt, kom je eerder op de helft uit. Maar al is de nicotine volledig opgedampt, het rode lampje dat de brandende askegel voorstelt blijft gewoon branden. Ook het ingebouwde verwarmingselement en de batterij zijn nog niet aan hun eind. Pure verspilling van grondstoffen dus. Aangezien de e-sigaret wereldwijd al een miljardenbusiness vertegenwoordigt, gaat het hier om een afvalstroom die er niet om liegt. Gelukkig zit de wereld vol nieuwsgierige mensen, en velen daarvan demonstreren met filmpjes op YouTube hoe je een 'dode' e-sigaret kunt 'hacken' – in goed Nederlands omkatten – en als cannabisverdamper in gebruik nemen. Vaarwel e-sigaret, welkom c-sigaret. Het RIVM is ongetwijfeld not amused.

81


Advertentie index

Aan de top

13-14-15-16

Hydroland

13-14-15-16

Agra-Wool International

51

Indoor Flowers

13-14-15-16

Amsterdam Seed Center

67

Keldertje 't

13-14-15-16

Apollyon

51

Kroon de

13-14-15-16

Apollyon

13-14-15-16

Notos

13-14-15-16 13-14-15-16

Atami

83

Onze Zwarte Parel

ATK Agratrading

51

Paradise Seeds

Big Supplies

67

Partijhandel Nr. 12

13-14-15-16

Bio Ibo / G-Power

82

Pascha

13-14-15-16

Canna

84

Plagron

4

Cannabis Gift Shop

13-14-15-16

60-61

Polder de

13-14-15-16

Coffeeshop Missouri

60-61

Polderweg de

13-14-15-16

Cremers coffeeshop

60-61

Prima Klima

Deventer Tuin- en Kasaccessoires

13-14-15-16

Dizzy Duck

25

Roxy

60-61

73

Royal Queen Seeds

Dizzy Duck Seeds

60-61

Royal Queen Seeds

Dutch Passion Seed Company

60-61

Rozentuin de

13-14-15-16

13-14-15-16

Seed Company the

13-14-15-16

Euro Kweek

13-14-15-16

Sensi Seeds

Extra Tuin

13-14-15-16

Senzimilla Seeds

60-61

Serious Seeds

60-61

E.U. Grow

Gout

60-61

35 60-61

2

Green Rainbow the

13-14-15-16

Snail

67

Grow Expert

13-14-15-16

Thc

51

Grow Now

13-14-15-16

Thuiskweker Heerlen de

Growfellas

13-14-15-16

Top Vision

H.T.C. Home & Tuin Centrum

13-14-15-16

Topper Tuinartikelen

Hacas

73

Handelsonderneming de Vormer

13-14-15-16

Handelsonderneming Emmen Hennep Huis Het

35

13-14-15-16 67 13-14-15-16

Upstairs

73

WG Trade

13-14-15-16

Zamnesia

51

13-14-15-16

colofon Highlife magazine Is een uitgave van:

Aan dit nummer werkten mee:

Discover Publisher BV, Postbus 362, 5460 AJ, Veghel, Telefoon: 073-5498112, Fax: 073-5479732 E-mail: info@highlife.nl

André Beckers, Marian Henderson, Nicole Maalsté, Karel Michiels, Michiel Panhuysen, Jan Sennema, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Wernard Bruining, Feije Wieringa, en vele anderen.

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82

Redactie-adres: Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam, redactie@highlife.nl Advertenties: Nancy en Daisy Drukwerkbegeleiding: Friends Support Drukkerij: Senefelder Misset, Doetinchem


B’CUZZ

ATA

ROOTBASTIC

NICS ATA ORGA

BIO-BLOOMBASTIC

BLOOMBA

STIC

I ATAM SUBSTRATES

Follow us on

INFO @ ATAMI.COM WWW.ATAMI.COM TEL.: 0031(0)73 522 32 56 FAX: 0031(0)73 521 32 59


www.canna.com


Articles inside

Doelwit Melissa Bachman article cover image

Doelwit Melissa Bachman

6min
pages 78-79
Grabbelton article cover image

Grabbelton

2min
page 80
Titanic: Het schip dat niet kon zinken article cover image

Titanic: Het schip dat niet kon zinken

1min
pages 76-77
Review De Polderweg article cover image

Review De Polderweg

1min
page 75
De geheimen van het universum article cover image

De geheimen van het universum

1min
pages 72-73
Run The Jewels article cover image

Run The Jewels

4min
pages 59-61
Het woordenspel van de hiphop article cover image

Het woordenspel van de hiphop

2min
page 58
De jacht op crimineel geld article cover image

De jacht op crimineel geld

6min
pages 68-69
The Punk Syndrome article cover image

The Punk Syndrome

3min
pages 70-71
Rotterdamse tekendrift article cover image

Rotterdamse tekendrift

5min
pages 62-65
België: Hoogleraren willen legale wiet article cover image

België: Hoogleraren willen legale wiet

4min
pages 54-55
5 jaar VOC Bier en Brood: article cover image

5 jaar VOC Bier en Brood:

4min
pages 56-57
High Gadgets article cover image

High Gadgets

3min
pages 52-53
The Bridge, seizoen 2 article cover image

The Bridge, seizoen 2

2min
page 49
Brony’s: watjes of wansmaak? article cover image

Brony’s: watjes of wansmaak?

6min
pages 46-48
Alle hens aan dek article cover image

Alle hens aan dek

2min
pages 42-43
Grafitti in Venice Beach, LA article cover image

Grafitti in Venice Beach, LA

1min
pages 44-45
Mediwiet thuiskweker hard aangepakt article cover image

Mediwiet thuiskweker hard aangepakt

6min
pages 30-33
Warpaint: Een bepaalde stemming article cover image

Warpaint: Een bepaalde stemming

7min
pages 36-39
Van de katten besnuffeld article cover image

Van de katten besnuffeld

1min
page 41
Wordt High Amsterdam minder high? article cover image

Wordt High Amsterdam minder high?

7min
pages 26-29
Product Flash article cover image

Product Flash

4min
pages 11-16
Ben Dronkers in Hall of Fame article cover image

Ben Dronkers in Hall of Fame

2min
page 23
Casa de la Muerte article cover image

Casa de la Muerte

6min
pages 18-21
De Stelling: Keurmerk article cover image

De Stelling: Keurmerk

3min
pages 24-25
Flash article cover image

Flash

7min
pages 7-9
Nicole Maalsté article cover image

Nicole Maalsté

3min
page 6
André Beckers article cover image

André Beckers

3min
page 10
Marokko debatteert over mediwiet article cover image

Marokko debatteert over mediwiet

1min
page 22
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.