Fiskerbladet 6-7 2020

Page 26

AF JENS NØRGAARD

ROYAL GREENLAND ØGER PRODUKTION I CUXHAVEN

Det er under et år siden at FiskerBladet kunne oplyse at Royal Greenland ved årsskiftet 2019/2020 ville flytte dele af sin reje- og fiskeproduktion i Østhavnen i Aalborg til Tysklands store fiskeri- og eksporthavn Cuxhaven ved Elbens munding. Nu har den grønlandske fiskekoncern etableret yderligere en produktions- og pakkelinje for færdigvarer i den tyske fiskerby. Det fremgik i forbindelse med den store internationale fiskerimesse ”Fish International 2020” i begyndelsen af februar. Med tre produktionslinjer i Cuxhaven hører Royal Greenland til den største forædlingsindustri af fiskeprodukter i Cuxhaven. For sammenslutningen af havnevirksomheder i Cuxhaven HWG (Hafenwirtschaftsgemeinschaft Cuxhaven e.V., red.), er ekspansionen hos Royal Greenland en klar styrkelse af det samlede erhvervsliv. Udover de grønlandske rejer anvender Royal Greenland i Cuxhaven nu også råvarer fra Nutaaq torskeproduktion i Grønland. Hele indfrosne torsk forarbejdes i det nordtyske til re-fresh markedet i Europa. Her stiger efterspørgslen på kvalitetsfisk. Det fortæller Royal Greenlands marketingsdirektør, Hanne Kvist, til FiskerBladet.

26

F I S K E R B L A D E T / 6-7· 2 0 2 0

CUXHAVEN LIGGER OPTIMALT Ved at samle de forskellige produktioner af fisk til forædling i Cuxhaven skabes der synergier i form af vidensopsamling og – deling. Endelig ligger Cuxhaven optimalt i forhold til en effektiv og hurtig servicering af kunder både i Europa og i Storbritannien. DFDS f.eks. har daglige afgange med sine ro/ro skibe fra Cuxhaven til Immingham i UK.

HANSTHOLM FREMSKUDT BASE Cuxhaven er en af Tysklands tre vigtigste fiskerihavne. Flere end 1.400 personer er beskæftiget i forædlingsindustrien og i eksportvirksomheder af færdige fiskeprodukter. Med sine store frysehuse og en samlet lagerkapacitet på 150.000 kubikmeter er man i havnebyen på forkant med udviklingen.

Royal Greenland er 100% ejet af Grønlands hjemmestyre. Selskabet har knap 2.769 ansatte globalt, heraf ca. 800 i Grønland. Hovedkontor ligger i Grønlands hovedstad Nuuk. Omsætningen er på ca. 7,1 mia. kr.

Det gælder også i flåden af fiskefartøjer, hvor nye skibe hele tiden kommer til. Flåden er optimeret i forhold til de krav som myndighederne og forbrugerne stiller til skånsomt kvalitetsfiskeri. Rederier som ”Kutterfisch” bruger bl.a. Hanstholm som base

efter fangstturene til områderne omkring Orkney og Shetland samt i Norske Havet. I Hanstholm omlades fangsterne til kølevogne. Fisken køres herefter til forarbejdning i det nordtyske herunder Bremen og Hamborg. Det er billigere end at lade kutterne sejle den lange vej ned i bunden af Tyske Bugt. Tyskerne er vilde med skaldyrprodukter. Siden 2012 er Cuxhaven centrum for sammen slutningen af rejefiskere. Det er vadehavsfiskere som lever af at fange de såkaldte hesterejer/brunrejer. I farven adskiller de sig fra de rejer vi kender fra de grønlandske farvande, Kattegat, Nordsøen, Norske renden, Jammerbugt og Oslo Fjordens udmunding.

Flere artikler i E-magasinet www.FiskerBladet.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.