1 minute read

25 INITIATIVER FOR DANSK ERH VERVSFISKERI – EN AMBITIØS OG LANGSIGTET PLAN

AF LÆRKE WORSØE 25 INITIATIVER FOR DANSK ERHVERVSFISKERI – EN AMBITIØS OG LANGSIGTET PLAN

Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske Producentorganisation gik i slutningen af 2019 sammen om at præsentere en storstilet plan for det danske erhvervsfiskeri. Planen består af 25 initiativer fordelt på områderne Dansk fiskeripolitik, EU og international fiskeripolitik samt Kvotegrundlag og havmiljø.

Advertisement

”Formålet med at iværksætte disse initiativer har været at sikre grundlaget for udviklingen af dansk fiskeri nu og i fremtiden. En fortsat bæredygtig udvikling forudsætter en aktiv fiskeripolitik med direkte inddragelse af erhvervet,” siger direktør i DPPO, Esben Sverdrup-Jensen. Med 25 konkrete initiativer kommer de to organisationer hele vejen rundt. Planen indeholder blandt andet elementer, som håndterer sektorens udfordringer omkring klimatilpasning samt stigende krav til sektoren angående certificering og gennemsigtighed i forvaltningen. ”Rammebetingelserne for fiskeri handler om meget mere end de årlige kvoter. De handler om et bredt spektrum af grundlæggende elementer forbundet til dansk og international politik, forskning og økonomi. Med de her initiativer tager vi fat der, hvor vi kan for at fremtidssikre dansk fiskeri og danske kystsamfund,” siger Esben Sverdrup-Jensen.

KLIMAPAKKE OG BRANDING AF DANSK FISK

Det er efterhånden nogle måneder siden, planen blev publiceret, og i skrivende stund er flere ting i støbeskeen eller allerede eksekveret. Esben Sverdrup-Jensen understreger imidlertid, at planen ikke er noget quick fix, da den er langsigtet over de næste fem års tid.

Esben Sverdrup Jensen FOTO: DPPO

”Noget af det, der allerede er leveret på, er, at vi har lavet en klimapartnerskabsaftale sammen med resten af det Blå Danmark. Aftalen rummer et ambitiøst udspil fra dansk fiskeri om at mindske CO2-udledningen betydeligt frem mod 2030 og blive CO2-neutrale i 2050,” siger Esben SverdrupJensen.

Udover hvad der er igangsat for klimadelen, er fokus pt. på at få gang i markedet igen.

”Nogle af initiativerne handler om, hvordan vi styrker dansk fisk som et kvalitetsprodukt på såvel det nationale som det internationale marked. Behovet for dette er vokset yderligere i forbindelse med coronakrisen, hvor ikke mindst de traditionelle eksportmarkeder har været væsentligt udfordrede i denne tid. Vi ser her et potentiale i at løfte dansk fisk som brand i fællesskab,” siger Esben SverdrupJensen.

Læs hele udspillet her: dppo.dk/seneste-nyt/2020/4/21/initiative-for-dansk-erhvervsfiskeri