2 minute read

FISKEINDUSTRIEN APPELLERER TIL HØJERE TOBISKVOTER

AF LÆRKE WORSØE FISKEINDUSTRIEN APPELLERER TIL HØJERE TOBISKVOTER

I skrivende stund i midten af maj melder fiskere såvel som fiskemelsindustrien om en god tobissæson - der er foreløbig fisket omkring 120.000 tons. Det foranlediger industrien til endnu engang at appellere til at sætte kvoterne op. Denne appel er blevet forstærket af, at Norge har mere end fordoblet deres kvote i løbet af sæsonen.

Advertisement

”Det er gået rigtig godt indtil videre. I starten fik vi nogle rigtig fine landinger med hjem fra område 2, men her de sidste to ture er der også kommet nogle fornuftige landinger med hjem fra område 1,” siger skipper og reder på HG 333 Isafold, Karsten Mølgaard.

Fiskemelsindustrien melder også om en god tobissæson indtil videre.

”Sæsonen er gået rigtig godt i forhold til de sidste par år, og fabrikkerne kører fint og har selvfølgelig taget de nødvendige forbehold med hensyn til covid-19,” siger direktør i Marine Ingredients Denmark, Anne Mette Bæk.

BIOLOGERNE ÆNDREDE MODEL MED MINDRE KVOTE TIL FØLGE

Derfor er det så meget desto mere uforståeligt for industrien, at tobiskvoten i område 2 ikke er højere. Årets skrabetogt i området var det næstbedste, siden de blev indført tilbage i 2005, hvilket tyder på god rekruttering til bestanden. De gode skrab førte desværre ikke helt til den forventede kvote, da biologerne i år valgte at skrue på en enkelt faktor i modellen og gennemføre et såkaldt ”lyn inter benchmark”, med henvisning til ”en retroperspektiv ustabilitet” i vurderingen af rekrutteringen – og dermed landede kvoten væsentligt lavere, end skrabetogterne oprindeligt gav anledning til.

”Det er ærgerligt, at man fra ICES’ side har valgt at nedjustere vægtningen af rekrutteringen uden samtidig at se på de andre elementer i modellen, som man normalt gør i forbindelse med et benchmark” siger Anne Mette Bæk. En lang række fiskere og sidenhen også Marine Ingredients Denmark har sendt breve afsted til medlem af Europaparlamentet, Søren Gade, samt fiskeriminister Mogens Jensen med en appel til at adressere overforsigtigheden i den kommende benchmark af bestanden.

NORGE 3,5 DOBLER KVOTEN

Kigger man mod Norge, bliver overforsigtigheden herhjemme endnu engang slået fast med syvtommersøm, efter de i midten af maj opjusterede kvoten til 250.000 tons, hvilket er mere end 3,5 gange så høj en kvote som den oprindelige fastsatte på 70.000 tons og over det dobbelte af en tidligere opjustering til 110.000 tons. Industrien herhjemme ønsker et lignende fleksibelt system til kvotefastsættelse, men glæder sig samtidig over Norges opjustering. ”Vi synes, det er rigtig positivt, at Norge kan opjustere kvoten så meget, da det jo tyder på, at bestanden har det rigtig godt. Og så har vi samtidig en forhåbning om, at den store kvote i Norge giver nogle flere landinger i Danmark,” siger Anne Mette Bæk.

En større fleksibilitet ved kvotefastsættelse og en afskaffelse af den nuværende områdeinddeling vil ikke udgøre en biologisk risiko, hvis man spørger skipper og reder Karsten Mølgaard.

”Vi som fiskere har aldrig haft en interesse i at fange den sidste fisk. Det har alle dage været vores interesse, at naturen reetablerer sig selv,” siger Karsten Mølgaard.