10 minute read

UKS FISKERE PÅ VAGT OVERFOR FRANSKE DITTO

AF JENS NØRGAARD UKs FISKERE PÅ VAGT OVERFOR FRANSKE DITTO

Knap er den konservative britiske premierminister Boris Johnson tilbage igen i residensen i Downing Street 10 i London efter sit alvorlige Corona-forløb før alarmklokkerne kimede i EUs hovedkvarter i Bruxelles. Johnson gik efter fiskerne og gjorde det endnu engang klart, at britisk farvand tilhører UK hverken mere eller mindre og det samme gør fiskerettighederne. Det vil der under ingen omstændigheder blive ændret ved skal EU og UK indgå en handelsaftale med virkning fra den 1. januar 2021.

Advertisement

Fra dansk side håber man på en bred og fair handelsaftale mellem UK og Danmark. Ulige konkurrenceforhold og handelshindringer fremmer ikke umiddelbart forståelsen for en evt. forskelsbehandling. En forsmag på en evt. handelskrig mellem EU og UK var allerede på trapperne i begyndelsen af maj, da fisk fanget i skotsk farvand blev afvist ved de vestvendte franske havnebyer. Begrundelsen var Corona pandemien.

Den administrerende direktør Mike Park, Scottish White Fish Association, undrede sig da flere end 120 non-UK trawlere havde fisket på livet løs alt imens de skotske fiskere lå fortøjet i havnene for ikke at brede smitte. Det var franske fiskere og andre som efterfølgende forsøgte at importere fangsterne fra Skotsk farvand til havnebyerne ved Bretagnes kyster. Fiskeimportørerne blev afvist.

Fra fransk side nægter man over for skotterne, at der var forbud mod import af UK-fisk. Balladen i Frankrig var det et forvarsel om hvad der venter til januar, står den britiske premierminister stejlt på sit, at britisk farvand er for UK og fisk i særdeleshed.

KLAR UDMELDING

Ifølge de seneste tal eksporterer Danmark fødevarer for over 12 mia. kroner til UK. De danske fiskeres fangstværdi udgør i den forbindelse ca. 1 mia. kr., hvilket svarer til 30 procent i forhold til eksporttallene. Ud fra et samlet perspektiv er fiskernes fangstværdi ikke nok. Derfor skal og må der findes en helhedsløsning, der også tager hensyn til de danske fiskeres samlede økonomi. Det siger formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen, i dette interview. Det sker med baggrund i den britiske premierministers ”klokkerene” udmelding til EU om at fiskerettighederne i britisk farvand under ingen omstændigheder kan omfattes af en handelsaftale med EU. Set i lyset af Johnsons udmelding siger Svend-Erik Andersen videre: -det er ren retorik fra premierministerens side, at UK vil have deres farvand tilbage. Det eneste rigtige vil være en samlet bæredygtig fiskeriløsning for alle parter.

Både den nuværende regering med fiskeriminister Mogens Jensen, (S), og den tidligere med Eva Kjer Hansen, (V), har/havde dansk fiskeri højt på agendaen. Vi har intet at klandre de to politikere.

FISKERI OG HANDEL

Som formand for DFPO er det vigtigt at slå fast, at fiskeri og handel er to sider af samme sag. Det omhandler selvfølgelig også britiske interesser, at man kan se sig selv i øjnene og ikke bare tage et resultat for resultatets skyld. Udgangspunktet skal afspejle den nuværende situation med fordeling af kvoterettigheder og farvandsområder.

De langstrakte forhandlinger med briterne om fiskerettigheder begyndte for tre år siden. Det har været en katastrofe. Om et halvt år skal det stå klart: Der skal findes en løsning! Det er de britiske fiskere klar over. Deres overlevelse afhænger af eksporten ikke mindst til EU, slutter Svend-Erik Andersen.

www.propeller.dk · Tlf.: 58 37 09 34 · info@propeller.dk

Formand for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen.

Det er ikke helt så enkelt. For det første er det et spørgsmål om at få en handelsaftale inden overgangsperioden slutter den 31. januar. Den må ikke lide skibbrud. Herhjemme må man være indstillet på nye handelsbarrierer i forhold til Storbritannien skulle det værst tænkelige scenarie blive tilfældet. Det betyder i al sin enkelhed at handel med tjenester, offentlige udbud, datastrømme og investeringer vil foregå på grundlag af WTOregler.

FISK OG SKALDYR TIL KINA

En ny handelsaftale med UK vil betyde mindre frihandel og færre samarbejdsområder og føre til ulige konkurrencevilkår. Fra dansk side håber man naturligt nok på så bred en aftale som muligt inklusive en egentlig fiskeriaftale.

FOTO: JENS NØRGAARD

For den del står den franske politiker, Michel Barnier, der tjener som Europa-Kommissionens leder af taskforcen for forbindelser med Det Forenede Kongerige siden november 2019.

I danske fiskerikredse er der et stigende behov også efter Corona for at få øget efterspørgslen og dermed afsætningsmulighederne på danske fiskeprodukter og skaldyr. Det kan måske være omkostningerne hjemme når med til at holde hånden under priserne sættes. Det er uholdbart erhvervet der er trængt. Målet for alle parter. er ifølge DSA (Danish Seafood Association) og DFPO (DanDanmarks Fiskeriforening forsømarks Fiskeriforening Producent ger nu at få etableret en oplægOrganisation) at udvide eksport ningsstøtte. Den er bl.a. beregnet udbuddet af fisk og skaldyr til til de fiskere som ikke har fået bl.a. Kina. Fiskeriminister Mogens lejet kvoteandele til tobis- og Jensen er opfordret til at yde sit andre fiskerier. Flere fiskeskipbidrag til den fælles indsats. pere har måtte indstille fiskeriet grundet de lave priser og dårlige Det ændrer ikke ved kendsgerafsætningsmuligheder og ligger ningen om at svigtende interesi stedet fastgjort med deres farse for fiskerierhvervet er ved at tøjer langs kajen i flere fiskeriudvikle sig til en sand ”gyser” havne. for fiskerne. På de danske fiskeauktioner i de tidlige morgentimer kan de ikke engang holde Hundested Propeller 20/11/03 20:28 Side 1

Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

AF JENS NØRGAARD HÅNDTERINGSVANVID AF NATURENS RESSOURCER

Medens verdensmarkedet ”skriger” efter proteiner, så må danske fiskere erkende at dette års tobisfiskeri synger på sidste vers. Om fire uger til Skt. Hans er sæsonen der begyndte den 1. april slut. Til den tid vil en stor del af den olieholdige fiskeart dø og gå til bunds i Nordsøen. Det sker på trods af advarsler fra fiskerne, der ønsker kvoterne sat op fra de nuværende 215.000 tons til minimum 400.000 tons. Norge har netop sat kvoten op fra 70,000 til 250.000 tons grundet de store mængder tobis.

Allerede efter sidste års skrabetogt i december kunne biologerne bekræfte fiskernes oplysninger om at mængderne af tobis i Nordsøen, nu overstiger alt andet hvad man hidtil gennem årene har kunnet se. Det er lige før vi kan gå ovenpå de store stimer hen over Nordsøen eller til Doggerbanke i syd, som i mange år var danske fiskeres forrådskammer hvad tobis angår.

Det er ICES Det Internationale Havundersøgelsesråd med base i København, der rådgiver i forhold til kvotefastsættelserne. I år har ICES ”skudt” forbi til stor skade for fiskerne og samfundet. Det skyldes rådets ekstraordinære forsigtighedsprincip. Havde de fulgt deres oprindelige beregningsgrundlag, så var kvoten fra start over 400.000 tons. Med egne øjne kunne fiskerne se at tobis mængderne i havet var enorme. De store fireårige fisk i dette års kvoter vil være døde næste år, når en ny tobis sæson står for døren.

Det er det rene vanvid fastslår en af de forargede fiskere samtidig med, at vi har et verdensmarked der skriger efter proteiner. Det danske Miljøministerium følger ICES beslutning til punkt og prikke uden at stille spørgsmålstegn, siger Henrik Christensen.

SØREN GADE I SPIL

I Norge er biologerne ude med fiskerne på havet for at sikre, at der ikke sker overfiskeri. Fiskeskipper Henrik Christensen, Agger, HM 424 Westbank, er blandt bannerførerne herhjemme for hastebehandling af kvotestørrelsen på tobis. Når Norge kan, så må vi også kunne! Skipperen efterlyser i øvrigt en mere ensartet politik på fiskeriområdet i EU. Han har i den forbindelse rettet henvendelse til næstformand i EUs Fiskeriudvalg, Søren Gade, (V).

I problematikken bakkes Henrik Christensen op af alle industrifiskere samt fiskemel- og oliefabrikkerne. Det gælder også nybegynderen, fiskeskipper Henrik Bloch, Hanstholm, HM 281 Mercy. Den 1. januar overtog han sit skib, der var rigget til hummerfiskeri i

Skagerrak. Det måtte man opgive grundet de voldsomme prisfald som skyldtes importstop til de italienske forbrugere og restauranter som følge af Corona udbredelsen. Bedre blev det ikke da Danmark blev ramt af den internationale pandemi Covid 19.

FISKERNE BLØDER

Tobis fiskeriet skulle så have været Mercy-folkenes redning. Som nyetableret i dansk fiskeri har vi svært ved at få fat i kvoter. De er for dyre. I tobis-fiskeriet kom vi godt fra start. Det lovede godt men fik en hurtig ende som følge af mangel på kvote. Får vi den forhøjet som i Norge, så vil det være en god sæson. FF Skagen og 999 Trible Nine holder øje med fiskernes øjeblikkelige overlevelseskamp. CEO i FF Skagen, Johannes Palsson, savner perspektiv i debatten.

Sammenstemmende siger de to fiskeskippere Henrik Christensen og Henrik Bloch: -Corona-debat eller ej – de danske fiskere ”bløder”. Valget må være en Corona-pakke eller politisk opbakning til at klare os selv. Lad tobis være en af vore hjælpepakker!

Dansk fiskeri skal ikke være en politisk kampplads. Flere end 40 fiskeskibe med over 150 beskæftigede ombord er påvirket og ramt af mangel på politisk fornuft.

AF LÆRKE WORSØE DANSK FISKERI I BRUXELLES: ”MAN KAN IKKE ARBEJDE I BRUXELLES FRA KØBENHAVN”

95 % af reglerne og lovgivningen, som det danske fiskeri skal følge, er vedtaget i Bruxelles. Derfor har Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation sammen besluttet, at danske fiskere skal være fast repræsenteret i Bruxelles under navnet ”Dansk Fiskeri i Bruxelles”. Siden 1. januar har Thomas Wenzel Kruse været chefkonsulent med arbejdsplads i Bruxelles.

”Vores kontor ligger på samme plads som Europaparlamentet,” fortæller chefkonsulent i Dansk Fiskeri i Bruxelles, Thomas Wenzel Kruse og fortsætter: ”28. februar overgik jeg fra hoteltilværelse til at få min egen lejlighed i gåafstand fra kontoret – men jeg nåede jo nærmest ikke at være der, før coronaen kom over os,” siger han.

Thomas Kruse er uddannet cand. polit og har en længere baggrund indenfor Fødevareministeriet og som fiskeriattaché på EU-repræsentationen. Siden 2018 har han arbejdet for Danmarks Fiskeriforening, hvor de i første omgang oprettede kontoret i Bruxelles.

Lige nu er dagligdagen som alle andres vendt op og ned, og Thomas Wenzel Kruse arbejder hjemme fra hans danske base i København. Han har alligevel indvilliget i en snak omkring, hvordan en typisk arbejdsuge ser ud i Bruxelles, og hvorfor det er så vigtigt, at dansk fiskeri er til stede dernede.

”Tilstedeværelse i Bruxelles er altafgørende. Rigtig meget politik og regelværk bliver udviklet udenfor normal arbejdstid og i møder over kaffe, frokost eller efter normal arbejdstid. Det er den måde, EU-systemet fungerer på. Hvis man ikke er til stede, så ryger pladsen og indflydelsen til dem, der er. Derfor kan man ikke bare dække Bruxelles fra København,” forklarer Thomas Wenzel Kruse.

”Det handler om hele tiden at være ajour”

Men hvad er det så helt konkret, der finder sted i løbet af sådan en dag? ”I bund og grund handler det om hele tiden at holde sig ajour og samtidig sørge for, at Danmark ikke bliver glemt. Vi driver klassisk lobbyisme på samme måde, som landbruget allerede har gjort dernede i årevis. Jeg deltager i events, seminarer og workshops og leverer input til fx Søren Gade, som er næstformand i Europa-Parlamentets fiskerikomité og andre relevante politikere, som beskæftiger sig direkte eller indirekte med forhold, som har betydning for dansk fiskeri. Samtidig skal der hele tiden opdateres på, hvad det danske erhvervs samt regeringens holdning til de forskellige emner er,” siger Thomas Wenzel Kruse.

Udover dagsordenen på fiskerifronten, skal der også skeles til, hvad der sker på fx den grønne dagsorden, som kan have indflydelse på fiskeriet. Her er det en stor fordel, at Dansk Fiskeri i Bruxelles er lejet ind på Landbrug og Fødevarers kontor, som også huser Mejeriforeningen, Danske Slagterier og den Europæiske Fjerkræ Sammenslutning.

”Der er et rigtig godt fagligt miljø på kontoret, og med hensyn til bl.a. klima og miljø arbejder vi ofte sammen om problemstillingerne på tværs af erhverv,” siger Thomas Wenzel Kruse.

Thomas Wenzel Kruse MOTORRENOVERING Det er vores speciale!

Vi renoverer alle typer af motorer til marine-, entreprenør- og industrimaskiner samt salg af motorreservedele. marine-, entreprenør- og industrimaskiner

A/S Esbjerg Cylinder Service Tlf.: 75 13 92 55 · www.ecs-itop.dk

A/S Midtjydsk Cylinder Service

Tlf.: 86 62 22 44 · www.mcs-itop.dk