2 minute read

NYE KRAV OM PRØVETAGNING I INDUSTRIFISKERIET: ”DET ER KOM MET FOR AT BLIVE, OG DET MÅ VI FORHOLDE OS TIL

ILLUSTRATION: MARINE INGREDIENTS DENMARK

AF LÆRKE WORSØE NYE KRAV OM PRØVETAGNING I INDUSTRIFISKERIET: ”DET ER KOMMET FOR AT BLIVE, OG DET MÅ VI FORHOLDE OS TIL”

Advertisement

Europa-Kommissionen underkendte i fjor Danmarks metode til artsbestemmelse af bifangst i industrifiskeriet. Danmark har måttet rettet ind, og derfor har Fiskeristyrelsen pålagt industrifiskeriet at udføre artsbestemmelse af samtlige fangster fra og med 1. april 2020.

Fiskeristyrelsen har udarbejdet de nye regler i tæt samspil med EUKommissionen og på baggrund af anbefalinger fra DTU Aqua. Fiskerierhvervet og opkøberne er blevet informeret og hørt i processen.

”Denne prøvetagning og artsbestemmelse af samtlige laster er ikke noget, vi har fundet på. Den er blevet os pålagt, den er kommet for at blive, og det bliver vi nødt til at forholde os til,” siger direktør i Marine Ingredients Denmarks, Anne Mette Bæk.

Helt konkret er det blevet pålagt opkøberne at foretage artssorteringen, som nu danner grundlag for fiskernes kvoteafskrivning. For fiskemelsfabrikkernes vedkommende har de videregivet ansvaret til såkaldt tredjeparts akkrediteret Vejer & Måler, da de ikke ønsker at kontrollere deres egne fiskere og leverandører og for at sikre, at praktikken og omkostningerne forbundet med prøvetagningen ikke bliver unødigt store. Fiskerikontrollen skal dog også se Vejer & Måler over skulderen.

Pr. 15.4. har fabrikkerne indført en opkrævning på 1,5 øre pr. kg. for at dække udgifterne til prøvetagning og artsbestemmelse.

”Nu er dette indført i Danmark som et nyt krav, og det kommer med en pris. Vi arbejder på at få det vedtaget som et generelt krav i EU, at der skal foretages prøvetagning og artsbestemmelse på denne måde, da vi mener, at det lige nu stiller Danmark dårligere end andre lande,” siger Anne Mette Bæk.

Sikrer sporbarhed for kunderne Selvom artsbestemmelsen deler vandene i fiskerierhvervet, understreger Anne Mette Bæk vigtigheden af, at kunderne ved, hvad deres produkter er sammensat af.

”For os er det et krav fra kunderne, at vores produkter har fuld sporbarhed og transparens, og hele dette bæredygtighedskrav vil kun blive forstærket i fremtiden,” siger Anne Mette Bæk, som understreger, at det med tiden også kun vil blive enklere at fastslå artssammensætningen via nye teknologiske løsninger.

Derudover lægger hun vægt på, at der i den danske fiskerisektor ikke er nogen modparter i spørgsmålet omkring artssortering.

”Vi vil meget gerne samarbejde og gøre alt, hvad vi kan i fællesskab med Fiskeristyrelsen og fiskeriet, så implementeringen af artsbestemmelsen bliver så smidig så mulig. Der skal være mulighed for at tilpasse reglerne med tiden,” siger Anne Mette Bæk.