Fiskerbladet 9 2020

Page 1

MARITIME DKK 49,50

64. ÅRGANG · SEPTEMBER 2020 NR. 9

Kystfiskerne lider Fiskerne står på hovedet Thyborøn Havn top tunet

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


FISKERBLADET 9-2020

TOPHISTORIE

HAVNENYT

11

97 MILLIONER KRONER INVESTERET I NYE HAVNEANLÆG Midterhavnen, ja man kan med rette kalde det hjertet af Thyborøn Havn, er top tunet efter en større renovering af de to midterste havnebassiner, der i dag danner ramme for helt unikke arbejdsforhold dels til nybygning af fartøjer og losning af industrifisk til fiskemels- og fiskeoliefabrikken TripleNine A/S.

6

FISKERNE STÅR PÅ HOVEDETFOR AT UNDGÅ TORSKEFANGST Kattegat har det godt – det har politikerne ikke! Det siger fiskeskipper Jesper Mandsberg, Hundested, og fortsætter: - Kattegat er ikke længere anbefalelsesværdigt - det sørger politikerne for! Så vidt skipperen fra det nordsjællandske. Hver gang fiskeriet bare viser et positivt tegn, sættes en stopper politisk. Dansk fiskeri er i alvorlig krise. Flere og flere lægger op grundet stress og psykiske problemer og mangel på økonomiske ressourcer. Det smitter af på antallet af skibe, der fisker fra Bøje 1 nord for Skagen til Kronborg i Syd.

12 10

5

PELAGISK PERSPEKTIV VILLE DU VÆRE FISKER?

MARSTAL FISKER SLÆBT I HAVN Det er godt at vide hvor man har sine venner, når der er brug for dem! Det måtte fisker Hans Erik Stærke, Marstal, erkende da han midt under et af sommerens mange lavtryk kom i vanskeligheder under fiskeri ved Vejsnæs Flak 8 sømil syd for Ærø. Fiskeren havde lånt en mindre kutter SG35 Ellis på en 8 meter i Bagenkop på det sydlige Langeland.

NYE LOSSEFACILITETER TIL 75 MILLIONER STÅR FÆRDIG Industrifiskerne kan i dag få glæde af de nye og helt moderne lossekajfaciliteter i Thyborøn, der nu står helt færdige. Byggeriet har strakt sig fra 2018 og frem til sommeren 2020 og er forløbet som planlagt.

15

NYT HAVNEBASSIN TIL NYBYGNINGER STÅR FÆRDIGT Thyborøn Havn har renoveret hele 402 kajmeter i havnebassinet Vestre Inderhavn og har hermed skabt helt nye faciliteter til bygning af nye fiskefartøjer for de to virksomheder, der står bag Thyborøn Shipyard, Kynde og Toft A/S og Thyborøn Skibs og Motor A/S.

Når man, som jeg, er vokset op i en af landets største fiskerihavne, så er det helt obligatorisk, at man på et tidspunkt i løbet af ungdommen overvejer en karriere i fiskeriet.

18

FREMGANG PÅ THYBORØN HAVN TIL TRODS FOR CORONA


19

HANSTHOLM HAVN SKIFTER TOPCHEFEN Med udvidelsen af Hanstholm Havn, der nu er overleveret til bygherren, slutter en byggeproces på fire år til 600 mio. kr. Det sker fire måneder før tid og med stor tilfredshed hos såvel entreprenørerne, som her må siges at have overgået sig selv – Aarsleff og Rode Nielsen koncernerne - i et mere end vanskeligt hav- og landområde af Danmark.

22

HANSTHOLM HAVN LANDETS STØRSTE PÅ KONSUMFISKERI Uanset at der i Hanstholm Havn i 2019 blev landet konsumfisk og skaldyr for 1,1 mia. kr., så må vi nok forvente at mængderne vil halte lidt bagefter sidste års fine tal som følge af Corona. Det oplyser Hanstholm Havns fungerende havnedirektør Niels Clemensen.

20

TILLYKKE MED 25 ÅRS JUBILÆET TIL KARSTEN MØLGAARD

24

Karsten Mølgaard nåede forrige efterår en milepæl, da han kunne bryste sig af at have været ved Rederiet Isafold i 25 år. Selve fejringen af jubilæet skulle havde fundet sted i marts i forbindelse med, at Karsten Mølgaard også fyldte 50 år. Men som alle ved, vendte coronapandemien op og ned på alting.

KOLOFON Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Sektorens ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland i et oplag på 2.843 som print (2019, kontrolleret) samt 13.718 E-magasiner - i alt 16.561. Når foruden erhvervsfiskere ud til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli. ISSN 196-4194

KYSTFISKERNE LIDER I DEN VESTLIG ØSTERSØ Stop for torskefiskeri i to måneder gennem de senere år, har gjort ondt på fiskerne i område 22. Det samme er tilfældet i år hvor EUs fiskerikommission allerede i juli sidste år som hasteforanstaltning vedtog en lukkeperiode for torskefiskeri i februar og marts i år i den vestlige del af Østersøen.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR René Wittendorff, T: +45 28 89 49 55 rene@fiskerbladet.dk JOURNALISTER Jens Nørgaard, jens@fiskerbladet.dk Lærke Worsøe, lw@fiskerbladet.dk Bent Mikkelsen, bent@fiskerbladet.dk ADMINISTRATION Lone Wulff, adm@fiskerbladet.dk ANNONCER Kasper Kristensen, T: +45 76 10 11 44 kk@rosendahls.dk

UDGIVER FiskerBladet ApS Dir. René Wittendorff rw@MaritimeMediaGroup.dk Tangen 9 8200 Aarhus N Telefon: +45 70 20 41 55 LAYOUT Designunivers Tryk: Rosendahls, Esbjerg  Profiler er betalte journalistiske produkter.

MARITIME DKK 49,50

64. ÅRGANG · SEPTEMBER 2020 NR. 9

Kystfiskerne lider Fiskerne står på hovedet Thyborøn Havn top tunet

Næste udgave: 2. oktober 2020

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


- nu med egen hjemmeside www.fiskerbladet.dk

/TECH, COPENHAGEN, APRIL 27TH - 29TH 2021

21

EXCUSES FOR EXHIBITING

• Danish Shipping is No. 5 in the world of global operator nations • The Danish maritime industry is the world’s 7th largest in terms of exports • More than 10 pct. increase in operated GT from 2017 to 18 • Danish flagged merchant fleet has grown by 25 pct. from 2017 to 2018

• Biggest Danish export business (200 billion DKK) • 6.200 employed land-based – 17.000 seafarers • 100.000 employees in the Danish Maritime Cluster • 98% of the Danish operated fleet, managed from the Copenhagen area

• Extensive networking possibilities • Organized in cooperation with world leading World Maritime Technology Conference • The Danish maritime industry is the 8th largest in scrapping • Free entrance. Registration in advance or on arrival

More excuses on www.danishmaritimefair.dk


AF ESBEN SVERDRUP – JENSEN, DIREKTØR, DANMARKS PELAGISKE PRODUCENTORGANISATION

PELAGISK PERSPEKTIV

VILLE DU VÆRE FISKER?

Når man, som jeg, er vokset op i en af landets største fiskerihavne, så er det helt obligatorisk, at man på et tidspunkt i løbet af ungdommen overvejer en karriere i fiskeriet. igennem en voldsom udvikling de seneste år. Det er langt fra nok at være søstærk med 10 gode fingre. I dag skal man udover fiskeriet, besætningen og banken også kunne håndtere avanceret teknologi, indberetninger, melderegler, EU-forordninger, nationale bekendtgørelser, certifikater og senest introduktionen af kameraovervågning. Fiskerens dagligdag og jobbeskrivelse ligner i dag, i højere grad en funktionærs. Administration, dokumentation og rapportering er blevet de helt centrale elementer i livet som fisker. Det er helt rimeligt, at samfundet stiller krav til den moderne fisker og at fiskeriet følger med den generelle udvikling når det gælder ansvarlighed, gennemsigtighed og troværdighed. De forhold kan fiskerne og sektoren løfte, hvis vi får lov.

Karriere – er måske ikke helt det rigtige ordvalg. At være fisker er ikke et trin på karrierestigen eller et 9-16 job man bare tager. Fiskeri er et livsvalg og en identitet man lever døgnet rundt, året rundt. Et valg drevet af kærligheden til havet, til horisonten og de frie liv, til grejet og teknikken, til sammenholdet om bord og det sus det giver, altid at være på jagt. Men med suset og med forventningen om den store fangst, følger også faren for forlis, for økonomisk ruin og ansvaret for besætning og de mange familier der afhænger af fiskelykken. Selvom, der over den seneste 15 år er sket meget når det gælder

sikkerheden om bord og når det gælder den økonomiske stabilitet i sektoren. Så er fiskeriet stadig et farligt erhverv og risikoen for økonomisk ruin er reel. Fiskeren lever på naturens, vejret, bankens og biologiens nåde.

Udfordringen for dansk fiskeri, er at lovgivningen på fiskeriområdet ikke er fulgt med tiden. At fiskeriet ikke sidestilles med andre dele af erhvervslivet. For fiskeriet gælder helt særlige begrænsninger for hvorledes du må indrette din virksomhed, hvem der må eje den, hvem der må finansiere den, hvem der må købe den og hvad

du som fisker skal beskæftige dig med i løbet af arbejdsdagen for at opretholde retten til at beholde din virksomhed. I dag kræver reglerne, at du som ejer, både skal være på dækket og lede og administrere virksomheden på én og samme tid. Det kan ikke lade sig gøre i en moderne virksomhed. Hvis vi skal kunne udvikle dansk fiskeri i takt med resten af dansk erhvervsliv og hvis vi skal kunne finansiere og lykkes med at indfri målene om grøn omstilling i fiskeriet. Så bliver vi nødt til at frigøre os fra fortidens lovgivning og løfte dansk fiskeri ind i nutiden når det gælder de helt basale rammevilkår for ejerskab, finansiering og drift. Folketinget skal i efteråret behandle ændringer til Fiskeriloven. Det er en gylden mulighed for at styrke rammevilkårene for dansk fiskeri og bringe sektoren ind i nutiden. Uden ændringer, drukner jagtinstinktet og kærligheden til havet i bureaukratiet, papirarbejdet og overvågningen. Få af nutidens unge kommer til at vælge fiskeriet som livsstil – sålænge friheden er væk.

Så hvorfor blev jeg ikke fisker? Selvom jeg har 10 fingre, så vender de ikke alle sammen den rigtige vej. Det blev bevist i forskellige ungdomsjobs på havnen i Hirtshals. Min horisont var i byen og i bøgerne. Men måske, jeg kunne være blevet en udmærket fisker den dag i dag. Livet som fisker har været

Læs de daglige nyheder på www.FiskerBladet.dk

www.propeller.dk · Tlf.: 58 37 09 34 · info@propeller.dk

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 2 0

5


Skipper Jesper Mandsberg ved sin faste plads på agterkanten af styrehuset. Herfra har han det rette overblik. FOTO: JENS NØRGAARD

AF JENS NØRGAARD

FISKERNE STÅR PÅ HOVEDET FOR AT UNDGÅ TORSKEFANGST

Kattegat har det godt – det har politikerne ikke! Det siger fiskeskipper Jesper Mandsberg, Hundested, og fortsætter: - Kattegat er ikke længere anbefalelsesværdigt - det sørger politikerne for! Så vidt skipperen fra det nordsjællandske. Hver gang fiskeriet bare viser et positivt tegn, sættes en stopper politisk. Dansk fiskeri er i alvorlig krise. Flere og flere lægger op grundet stress og psykiske problemer og mangel på økonomiske ressourcer. Det smitter af på antallet af skibe, der fisker fra Bøje 1 nord for Skagen til Kronborg i Syd. -Vi gør alt for ikke at få torsk i vore trawl, fortæller Jesper Mandsberg. Min årlige kvoteandel på torsk er så lille - overskrider jeg min andel kan det få alvorlige konsekvenser. Jeg risikerer at blive bortvist fra Kattegat. Derfor skal bifangst af torsk ned på nul! Mit primære fiskeri er jomfruhummer. Det skulle det gerne blive ved med. Det er min trawler H273 Montana, der er

6

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 2 0

hjemmehørende i min barndomsby Hundested, rigget til. I mine fangstredskaber er der derfor taget højde for minimal bifangst hvis overhovedet. Danmarks socialdemokratiske fiskeriminister Mogens Jensen, lader sig ikke anfægte af fiskerne. Tværtimod vil han skærpe kontrollen i fiskeriet ved at installere

kameraovervågning på fartøjerne. Det på trods af, at der ikke findes andre erhverv, der er så overvåget som netop fiskeriet. På skibene er der løbende forskellige kontrollanter med ombord på togterne, folk fra DTU, miljøkonsulenter, for ikke at glemme fiskerikontrollen. Oveni skal den enkelte skipper udføre et løbende skrivebordsar-

bejde i form af indberetninger af journaler til myndighederne over fangster opnået i diverse fiskeområder, siger Jesper Mandsberg. Arbejdstiden og omkostningerne der går med de bureaukratiske opgaver ligger på 15.000 kr. pr. år. Hvem betaler - lyder det i øvrigt sammenstemmende i den danske kutterflåde?

Flere artikler i E-magasinet www.FiskerBladet.dk


Danmarks største fiskerejede forsikringsselskab FONTE

A legreya Sans Bold Alegreya SC Regul ar

Tegn alle dine forsikringer i fiskernes eget forsikringsselskab

FARVER

PANTONE CMYK RGB HEX

541 C 90, 55, 0, 20 7, 88, 151 #075897

PANTONE CMYK RGB HEX

429 C 0, 0, 0, 50 157, 157, 156 #9d9c9c

24 7 365 Ring for tilbud på: 96 31 85 85 eller 33 21 83 11 eller besøg vores hjemmeside

www.ff-gs.dk EKSPORTEN PÅ VEJ OP I forvejen har myndighederne fået alle oplysninger elektronisk. Blandt dem der spørger er fisker Jesper Mandsberg, 49 år. Hen over sommeren har han brugt en stor del af tiden på at fiske jomfru hummer i trekants-området fra hjemhavnen Hundested op mod Anholt og ned til Gilleleje.

berg. Der skal arbejdes hårdt for blot tilnærmelsesværdigt at tjene de penge vi gjorde før krisen. Udgifterne er ikke faldet. Det at driver båd som min er dyrt. Der skal sejles 24-7. Det eneste positive der er at sige - olien har været med os – den er fortsat i det billige hjørne ellers kunne det ikke lade sig gøre at fiske.

De største aftager af denne spændende skaldyrsspise er først langsomt ved at finde sig selv efter Corona-epidemien. Det er de sydeuropæiske lande med Italien, Spanien og Frankrig i spidsen som på denne specielle konsumvare er vore største eksportlande. Det afspejler sig også i priserne som desværre har set betydelig bedre tider. Da FiskerBladet seneste besøgte Gilleje svingede kg-priserne fra 26,00 kr. til 60,00 kr. kg.

NY LÆRLING OMBORD På H273 Montana måtte vi sætte en mand i land. Det betød at bedstemanden, fisker John Nielsen, fra Lynæs og jeg måtte klare hvad tre mand kunne før. Da jeg fik den nye Montana for et år siden tog John med mig. Det er rart at have en erfaren fisker som ham med på trawleren. Det har været hårdt kun at være to mand. Heldigvis har vi nu fået en fiskerilærling ombord – den 21-årige Kamil Lachjichi – dansk, fransk, marokkaner – der er nyudklækket fra fiskeriskolen i Thyborøn.

Med Corona styrtdykkede priserne tidligere på året samtidig med at eksporten stoppede. Det var et chok som vi fortsat ikke har rejst os fra, fortsætter Jesper Mands-

MOTORRENOVERING

Det er vores speciale!

Vi renoverer alle typer af motorer til marine-, entreprenør- og industrimaskiner samt salg af motorreservedele.

A/S Esbjerg Cylinder Service Tlf.: 75 13 92 55 · www.ecs-itop.dk

A/S Midtjydsk Cylinder Service

Tlf.: 86 62 22 44 · www.mcs-itop.dk

Trawleren Montana er en mellem størrelse på et fiskefartøj. Skibet

Læs de daglige nyheder på www.FiskerBladet.dk

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 2 0

7


FOTO: JENS NØRGAARD

regnskaberne. Hun er uundværlig når man som jeg er så meget hjemmefra. I ægteskabet er der en datter som netop er blev student og en søn i folkeskolens 9 klasse. FiskerBladet tager imod H273 Montana en tidlig morgen ved indsejlingen til Gilleleje Havn. To døgns fiskeri skal landes. Det var ca. 700 kilo på de to døgn store som mellemstore i øverste klasse og kun enkelt kasse små. De når kun lige at fastgøre skibet før fiskeauktionens folk med gaffeltruck er gået i stilling for at få fangsten fra skibet ind på auktionen. Med den hastighed gælder det om at bevare overblikket. Om små tre timer skal vi sejle igen. Jesper Mandsberg fortæller alt imens han styre kranen og dens hejs ned i dybet på bunden af Montana ved kølerummene. De ligger små fire meter under produktionsdækket. Skibet er godt indrettet med gode pladsforhold på de enkelte dæk.

Friske hummer på kajen i Gilleleje.

er 19 meter lang og 6 meter bred bygget i 1988 i Sverige. I mange år hjemmehørende i Gilleleje og Strandby. Først for et år siden blev trawlerens nye hjemsted Hundested.

reret af min farfar som havde en 50 tons trawler som senere blev overtaget af min far. Det var primært hummer og tunger i Kattegat samt torsk i Østersøen og tobis i Nordsøen vi fiskede.

Det lå i kortene for Jesper, at fremtiden skulle være fiskeri. Fiskeren er fjerde generation i erhvervet. Som dreng var jeg meget inspi-

Modsat min farfars skib har jeg med Montana helt andre muligheder i fiskeriet og fartområde. Teknikken er i dag en ganske

8

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 2 0

anden. Dette fartøj giver os mulighed for at slæbe med fire hummertrawl, (100 og 160 fod, red.), og kun meget lidt bifangst, som torsk. SKAL BEVARE OVERBLIKKET På hjemmefronten er fiskeskipperen gift med en skolelærer. Foruden det at ordne hjemmets daglige sysler hjælper hun med

FISKERNE FRA SYD SØGER KATTEGAT Når vi sejler til Gilleleje med fangsten er det ikke mindst for at støtte fiskeauktionen direkte ellers går det galt. Så må den lukke! Var vi sejlet hjem til Hundested havde vi også losset på Gilleleje auktion. De sikrer den videre transport til forbrugerne. Her i Gilleleje ligger vi direkte ved lossekajen hvorefter vi forhaler skibet for at bunkre olie og indtage is. Så er det afsted igen op i Kattegat til de øvrige 15 skibe – heraf flere fra Bornholm som R263 Corsica af Tejn og blandt andre den store træbåd 041 Gefion af Kerteminde med ny aluminiumslønning fra CJ Johnsen Skibsværft i Egernsund. Det er en politisk fejl at så mange fiskere fra andre destinationer så langt væk som Tejn på Bornholm er tvunget til at søge op i Kattegat for bare at overleve. Samtidig er det jo fortsat en gåde, hvorfor danske fiskere ikke kan få lov til at sejle ind i det forbudte område 3 mil nord for Gilleleje i svensk

Flere artikler i E-magasinet www.FiskerBladet.dk


højhedsområde. Det har kostet adskillige Gilleleje fiskere store bøder at bryde forbuddet. Forbuddet blev indført for at beskytte torsken. Det har dog ingen mening uden for gydeperioden har sektionsleder Marie Storr-Poulsen, DTU-Aqua, tidligere fastslået over for Frederiksborg Amts Avis. Det undrer derfor, at der fra dansk side ikke presses på over for svenskerne at få løst den ”gordiske” knude, når tyskerne godt må fiske i området. Arbejdet kalder Jesper Mandsberg skal op på agterdækket for at checke de hydrauliske trawlruller der kan betjenes både fra dækket og fra broen.

Gilleleje fiskeauktions folk stod klar til at hjælpe ved losningen af Montana.

ZEPPELIN DANMARK A/S DIN NYE CAT FORHANDLER

Zeppelin har overtaget Caterpillar forhandlingen fra Pon i Danmark, Grønland og Sverige. Du kan læse mere herom på www.zeppelin-cat.dk.

Zeppelin Danmark A/S | www.zeppelin-cat.dk | +45 70 25 22 11

Læs de daglige nyheder på www.FiskerBladet.dk

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 2 0

9


AF JENS NØRGAARD

MARSTAL FISKER SLÆBT I HAVN Det er godt at vide hvor man har sine venner, når der er brug for dem! Det måtte fisker Hans Erik Stærke, Marstal, erkende da han midt under et af sommerens mange lavtryk kom i vanskeligheder under fiskeri ved Vejsnæs Flak 8 sømil syd for Ærø. Fiskeren havde lånt en mindre kutter SG35 Ellis på en 8 meter i Bagenkop på det sydlige Langeland. Hans Erik Stærke var taget alene på fiskeri efter rødspætter, da hans eget skib SG194 Nicolai i øjeblikket er på et længere værftsophold hos Bredgaard Boats i Rødbyhavn. Fiskeriet på uheldsdagen foregik i blæsevejr med sø der viste ”tænder” og dønninger, hvilket Stærke, som den garvede fisker han er, nok kunne håndtere. Den lille kutter som gennem længere tid har ligget oplagt i Bagenkop, var kommet på arbejde i

10

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 2 0

vejrliget. Østersøens dønninger gjorde deres entre på dækket. Samtidig opdagede Hans Erik Stærke, at der var gået hul på køleslangen. Et såkaldt ”Black out” var nær. Jeg var nød til at standse maskinen. Havde jeg ikke gjort det ville motoren sandsynligvis være brændt sammen, fortæller fisker Hans Erik Stærke til FiskerBladet. Der var ikke andet at gøre end at tilkalde hjælp hos Marstal Søred-

ningstjeneste som straks sendte redningsskibet ”Erria Rescue” i søen. Der gik mindre end 45 minutter da redningsskibet var fremme ved havaristen og påbegyndte slæbet af fiskeskibet hjem til Marstal. Grundet kraftig sø var man undervejs nød til at manøvrere med en vis forsigtighed. REPARATØREN STOD KLAR Midt på eftermiddagen kunne kutteren afleveres ved fiskerihavnen i Marstal, hvor der allerede

stod en reparatør på kajen. En time senere var kutteren igen klar til at sejle på fiskeri. I løbet af sommermånederne har det frivillige mandskab hos Marstal Søredning allerede haft flere indsatser. Redningsfolkene fra det sydlige Ærø dækker et stort område fra udkanten til Flensborg Fjord til nord for Ærø og området omkring de mange øer i det sydfynske ø-hav.

Flere artikler i E-magasinet www.FiskerBladet.dk


SEPTEMBER 2020

HAVNENYT

97 millioner kroner investeret i nye havneanlæg Midterhavnen, ja man kan med rette kalde det hjertet af Thyborøn Havn, er top tunet efter en større renovering af de to midterste havnebassiner, der i dag danner ramme for helt unikke arbejdsforhold dels til nybygning af fartøjer og losning af industrifisk til fiskemels- og fiskeoliefabrikken TripleNine A/S. Thyborøn Havn har netop lagt sidste hånd på værket og afsluttet byggeriet af to store havneanlæg i midterhavnen, hvor der er investeret henholdsvis 22 millioner kroner i havnebassinet Vestre Inderhavn, der benyttes til aptering af nybygninger til fiskeriet, og 75 millioner kroner i nye lossekajfaciliteter ved fiskemelsfabrikken TripleNine A/S. Samlet set har Thyborøn Havn med disse byggerier investeret 62 millioner kroner til gavn for både konsum- og industrifiskeriet. De resterende 35 millioner kroner har TripleNine A/S investeret i nye lossefaciliteter til losning af proteinfisk til foderproduktion. Begge byggeprojekter er forløbet planmæssigt og den daglige

SIDE 1 THYBORONPORT.DK

drift har været uforstyrret og er forløbet helt uden driftstop i begge havnebassiner i hele byggeperioden. Investeringen i midterhavnen på Thyborøn Havn gør, at havnen i dag er fuldt opgraderet, og at alle havnebassiner er tilpasset nutidige behov. Fiskeriet er vigtigt i Thyborøn ”Thyborøn Havn har sin rod i fiskeriet, og fiskeriet er fortsat meget vigtigt på Thyborøn Havn. Branchen står samlet set for omkring halvdelen af omsætningen, og vi ligger positioneret blandt de tre største danske fiskerihavne.

Derfor er det også strategisk vigtigt at sikre, at vores havneanlæg fortsat støtter godt op om fiskeriets aktivitet og fiskernes arbejdsdag - ja i det hele taget følger med udviklingen”, udtaler Jesper Holt Jensen, direktør,Thyborøn Havn. Forandring og optimal tilpasning Udviklingen går stærkt, fartøjerne bliver større, og der stilles nye krav til fiskeriet. Derfor er Thyborøn Havn altid i tæt dialog med brugerne af havnebassinerne før nye havneanlæg projekteres, så det sikres, at de bedst mulige havneanlæg bliver anlagt, og at der i det hele taget skabes en infrastruktur, der passer godt til brugernes behov.


Nye lossefaciliteter til 75 millioner står færdig Industrifiskerne kan i dag få glæde af de nye og helt moderne lossekajfaciliteter i Thyborøn, der nu står helt færdige. Byggeriet har strakt sig fra 2018 og frem til sommeren 2020 og er forløbet som planlagt. Industrifiskerne har kunnet lande fisk til fiskemels- og oliefabrikken i hele byggeperioden, produktionen har været helt uden driftsstop. Thyborøn Havn og TripleNine A/S er gået sammen om at skabe de helt unikke lossefaciliteter ved et af verdens største produktionsanlæg indenfor fiskemels- og olieindustrien. Thyborøn Havn har investeret 40 millioner kroner i det nye 290 m lange kajanlæg og TripleNine A/S har investeret 35 millioner i de splinternye lossefaciliteter. Resultatet er et toptunet lossekajanlæg til industrifiskerne.

blevet mere enkel, da de gamle lossepierer er fjernet og erstattet af 160 meter splinternyt kajanlæg. Det nye kajanlæg er anlagt, så industrifiskerne kan få påfyldt samtlige forsyningsstoffer og endda få foretaget maritim service, mens de ligger til kaj for losning. Det nye kajanlæg har nemme tilkørselsforhold for maritim service, og det vil alt sammen kunne foregå sideløbende under losning.

Alt er designet med industrifiskerne for øje og indrettet til at give dem helt optimale arbejdsforhold i havn. Indsejlingen til kajanlægget er

Fortsætter på side 4.

SIDE 2 THYBORONPORT.DK


Fiskeriskolen i Thyborøn Erhvervsfisker En 2-årig uddannelse, der består af: • 2 x 11 ugers skoleophold på Fiskeriskolen • 2 praktikforløb på forskellige typer fiskefartøjer Når du er færdig med uddannelsen, får du Det blå Bevis og kan starte som selvstændig, videreuddanne dig eller få arbejde på et skib.

Fiskehandler En ny individuel tilrettelagt uddannelse, der består af: • 3 x 10 ugers skoleophold på Fiskeriskolen • Praktik i en virksomhed Når du er færdig med uddannelsen, kan du arbejde som fiskehandler i f.eks. butik, fiskebil eller supermarkeder.

AMU kurser og efteruddannelser • Søsikkerhed (grundkursus og for erfarne) • ROC og LRC • Medicinkiste B og C basis og opfølgning • Duelighedsbevis i sejlads og motorpasning • Navigation • STCW kurser Se mere på fiskeriskolen.dk eller ring 96 91 92 30.

Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

SIDE 3 THYBORONPORT.DK


Vanddybde Havnebassinet er blevet uddybet, så vanddybden ved det nye kajanlæg er 9 m. Anlægget er forberedt til 10 m vanddybde som fremtidssikring. Thyborøn Havn arbejder fortsat hårdt på at få vanddybden i Thyborøn Kanal uddybet til 10 m i løbet af 2021. Der er siden juni 2019 indgivet forespørgsel til miljøgodkendelser hertil, de såkaldte VVM, som vil være afgørende for igangsætningen af uddybningen. Rap losning og rap forsyning De nye lossefaciliteter har sat tempoet op. Losning foregår betydeligt hurtigere i dag, med to parallelle afdræningsanlæg, der kan tage hele 400 tons i timen. Til sammenligning kunne fabrikken tidligere tage 150 tons i timen. Den nye hastighed

kommer til at gøre en stor forskel for hurtigt at komme på søen igen. Også leverancer af forsyningsstoffer har fået sat tempoet op. Forsyningsselskabet kan nu levere ferskvand med en kapacitet på hele 160 m³/t. Bunkerleverandøren Nordic Marine Oil har opført et nyt MGO tankanlæg, der øger kapaciteten med 1900 m3 og kobler de eksisterende anlæg sammen. I alt er der i dag tre fleksible løsninger til udlevering af bunkerolie ved det nye kajanlæg i Thyborøn. Fem nye selvbetjeningsstandere med en bunkerkapacitet på 600 l/min er fordelt rundt på det nye kajanlæg. Derudover kan bunkerkapaciteten fra standerne bringes op på hele 1500 l/min ved tilkobling på 3” slange med service fra Nordic Marine Oil eller med bunkerskibe, der fleksibelt udleverer olie, der hvor fartøjet ligger.

Havnegade 46 - 7680 THyborøn Tlf. 97 83 11 26 - mobil: 22 16 78 86 - fax: 97 83 20 77 mail: idali@os.dk - cvr-nr. dk10106168 vestjyskbank.dk/thyborøn

SIDE 4 THYBORONPORT.DK


Nyt havnebassin til nybygninger står færdigt Thyborøn Havn har renoveret hele 402 kajmeter i havnebassinet Vestre Inderhavn og har hermed skabt helt nye faciliteter til bygning af nye fiskefartøjer for de to virksomheder, der står bag Thyborøn Shipyard, Kynde og Toft A/S og Thyborøn Skibs og Motor A/S. Vanddybden i havnebassinet er med renoveringen blevet forøget fra 4 til 6 m, og det bevirker dels, at der nu kan bygges betydeligt større fiskefartøjer end tidligere i dette havnebassin, og at virksomhederne nu også kan foretage krængnings- og stabilitetsprøver i samme havnebassin, som fartøjet bygges i. ”Det forøger effektiviteten og reducerer omkostninger, at samtlige arbejdsprocesser på en nybygning kan foretages uden flytning af fartøjet undervejs, og vi er som havn glade for at kunne bidrage til omkostningsoptimering ved at bygge den rette infrastruktur til havnens virksomheder”, siger Jesper Holt Jensen, direktør på Thyborøn Havn. I samme byggeprojekt er der desuden etableret 167 m ny kaj med lette tilkørselsforhold til brug for fiskeriet på Isværkkaj, navnlig til transitfiskere fra Holland og Belgien og danske konsumfiskere. Gode arbejdsforhold De rammer, som arbejdet udføres i, har en betydning, både for den kvalitet der leveres, og den effektivitet som arbejdet udføres med. Det er afgørende, at havneinfrastrukturen følger med brugernes behov, og far-

SIDE 5 THYBORONPORT.DK

tøjerne har det med at blive større. Der er værftshavn i andre havnebassiner på Thyborøn Havn og både et 4 spors beddingsanlæg og sågar en flydedok med kapacitet på op til 9000 T, men virksomhederne Kynde og Toft A/S og Thyborøn Skibs og Motor A/S, der begge ligger placeret med en førsteklasses kajnær placering i Vestre Inderhavn, har begge så store produktionsarealer, at det ikke er bare lige at flytte til et andet og nyere havnebassin. Udstyr, værktøj, maskiner, komponentlager, reservedele og mandskabs-

forplejning, er alt sammen lige ved hånden, når nybygningerne bliver konstrueret i havnebassinet lige udenfor virksomheden. Den kajnære beliggenhed giver basis for effektive arbejdsgange. Det var afgørende at få renoveret havnebassinet Vestre Inderhavn og få forøget vanddybde i dette havnebassin, som oprindeligt daterer helt tilbage fra 1935.

Fortsætter på side 6.


Nybygningen Sulehav, der er 34,16 meter lang og 9,5 meter bred, bygges i øjeblikket af Thyborøn Skibs & Motor til norsk skipper familie.

Fiskerne Når der investeres i et nyt fiskefartøj, er blyanten spidset så meget til, at solide kompetencer og et effektiv konstruktionsflow er afgørende for smedevirksomhederne, så de både kan tilbyde den absolut bedste pris og kvalitet til fiskerne. Fiskerne får glæde af en stor knowhow, når de bestiller nybygninger i Thyborøn til en fair pris. Det støtter Thyborøn Havn gerne aktivt op om som havn og bidraget er en top tunet infrastruktur, der tillader effektive arbejdsgange for omkostningsreducering. Nybygning i Vester Inderhavn De første fartøjer er allerede bygget i det nye havnebassin og sat i drift. Der har været et konstant flow og non-stop bygning af nybygninger i Thyborøn i årevis, og der har absolut ingen driftstop været under renoveringen af havnebassinet. ”Det har krævet nøje planlægning af byggeprocessen at sikre undgåelsen af driftstop, og vi glæder os over, at det er lykkedes til fulde. Vi står i dag med en fuld opgraderet havn, hvor også de ældste havnebassiner lever op til nutidige behov. Udnyttelsen af havnebassinet er nu sikret mange år frem i tiden, og vi er meget glade for at kunne give gode arbejdshold til de mange håndværkere, der arbejder med bygning af nye fartøjer, på Thyborøn Havn”, udtaler havnedirektør Jesper Holt Jensen.

SIDE 6 THYBORONPORT.DK

Nybygningen L 232 Tove Kynde, der bygges af Kynde og Toft til skipper Martin Kynde, der har valgt at skifte den blå trækutter, som han har fisket med i 6 år, ud med et moderne fartøj med bedre arbejdsforhold og øget driftssikkerhed.


Nyrenoveret kajanlæg med god plads til håndværkere.

Eksempler på nybygninger, der er skabt i det nye havnebassin • T rawler VA-72 K Sjøvik blev bygget af Thyborøn Skibs og Motor A/S og tæller i dag blandt den norske sydkyst flåde. • Flyshooter VA97M Nordsö blev bygget af Thyborøn Skibs og Motor A/S for den norske fisker Bjørn Kjellby. • L426 Anders Nees, der er en kombineret flyshooter og trawler, blev bygget af Thyborøn Skibs og Motor A/S i det nye havnebassin. Hun er i dag solgt videre til den norske fisker Bjørn Kjellby, som nu begynder at have samlet en flåde af fartøjer bygget i Thyborøn. • K. 375 Aalskere blev bygget som totalentreprise af Kynde og Toft A/S og fisker i dag i skotsk farvand. Dåben til dette fartøj var planlagt til at skulle foregå i forbindelse med den skotske fiskerimesse SkipperExpo i Aberdeen, men desværre blev både messe og dåb aflyst pga. covid-19 pandemien. • Fartøjet L 820 Nana Cecilie er allerede sat i drift og kunne desværre heller ikke blive døbt pga. corona pandemien. Hun er rigget til både flyshooting og trawl og lander allerede sin fangst til de danske fiskerihavne – med præference for Thyborøn. • En ny L 232 Tove Kynde er under konstruktion af Kynde og Toft A/S netop nu for den unge ihærdige fisker Martin Kynde og kan ses ved Tværkaj i Vestre Inderhavn. • Sulehav Florø bygges i Danmark for familien Lending af Thyborøn Skibs og Motor A/S og kan ses foran i Vestre Inderhavn netop nu. • L 120 Linette er under konstruktion netop nu og kan også ses foran Thyborøn Skibs og Motor A/S, der står for denne nybygning.

SIDE 7 THYBORONPORT.DK


Fremgang på Thyborøn Havn til trods for corona Thyborøn Havn har opretholdt havnens drift og været i konstant aktivitet under hele covid-19 pandemien ved at tage særlige forholdsregler for at sikre driften. Første halvår på Thyborøn Havn er landet godt til trods for corona-pandemi og udfordringer på fiskeriet. Halvårsregnskabet for Thyborøn Havn er gjort op og viser, at det til trods for de udfordringer, som hele samfundet har oplevet under coronakrisen, fortsat går godt i Thyborøn. Omsætningen på havnen for første halvår af 2020 endte på 22,4 mio. kr. med et overskud på 1,8 mio. kr. Specielt på godsomsætningen har det første halve år udviklet sig positivt på havnen. Mængden af gods ind over havnen er hele 44 % højere end det var i samme periode i 2019. Og det er på stort set alle godstyper, at 2020 indtil nu har været positivt, selvom det selvfølgelig i Thyborøn fortsat er råstoffer som sten og grus, der trækker det store læs i statistikken. I første halvdel af 2020 blev den samlede godsmængde ind over havnen på hele 933.000 ton, hvoraf sten og grus stod for de 845.000 ton.

SIDE 8 THYBORONPORT.DK

Det er selvfølgelig noget, der vækker glæde på havnen, at vi er i stand til at vækste på det område til trods for den generelle afmatning i hele verden på netop godstransporten. Der er fortsat stor efterspørgsel på råstoffer til byggesektoren, ligesom eksporten til andre lande fra Thyborøn fortsat også er i vækst. Det tegner rigtigt godt for hele 2020, og forventningen er derfor også, at målet for havnen om at ligge på den gode side af 1,5 mio. ton gods i 2020 helt sikkert nås. Skal der dryppes lidt malurt i bægeret, så er det også tydeligt, at især konsumfiskeriet i Danmark har haft et hårdt første halvår med både vigende mængder og priser. Det kan også ses i Thyborøn, hvor priserne i april og maj måned faldt markant på en række

af de dyrere spisefisk, der typisk eksporteres til Sydeuropa. Priserne har heldigvis rettet sig noget – men der fanges fortsat færre mængder end tidligere år. Til gengæld har industrifiskeriet været rigtigt godt i første halvdel af 2020, og ikke mindst tobisfiskeriet udviklede sig positivt på både landede mængder og priser. Samlet set blev der landet 145.000 ton fisk til Thyborøn til en værdi af 405 mio. kr. i første halvår, og det er en fremgang i forhold til 2019. Jesper Holt Jensen, direktør, Thyborøn Havn


AF JENS NØRGAARD

HANSTHOLM HAVN SKIFTER TOPCHEFEN

Med udvidelsen af Hanstholm Havn, der nu er overleveret til bygherren, slutter en byggeproces på fire år til 600 mio. kr. Det sker fire måneder før tid og med stor tilfredshed hos såvel entreprenørerne, som her må siges at have overgået sig selv – Aarsleff og Rode Nielsen koncernerne - i et mere end vanskeligt hav- og landområde af Danmark.

Vejrlig og strømforhold er ikke sådanne at tæmme når det er naturen fagfolkene er op i mod. Imidlertid står havneudvidelsen som et flot monument, hvor det er lykkedes ingeniørerne at tæmme havet, når det er værst. Nu er der skabt rolige havnebassiner hvor fiskerne kan arbejde med at losse og gøre deres kuttere klar til næste togt grundet en gigantisk Vestmole der tager fra. Det er den foreløbige krone på værket. Nye udfordringer venter

bl.a. i form af udvikling og ansættelse af ny havnedirektør. Niels Clemensen er nu hvor FiskerBladet nr. 09 er på gaden stoppet efter mere end fire år i jobbet som øverst ansvarlig. Det sker samtidig med at han opnåede at gøre Hanstholm Havn til en af de førende indenfor konsumfisk i Nordeuropa. Som midlertidig afløser er tiltrådt en anden koryfæ inden

for danske havne og udvikling. Det er den tidligere øverste leder af ADP Associatet Danish Ports – bestående af Fredericia, Middelfart og Nyborg Havne – den 56-årige Nils Skeby. Den tidligere ADP direktør blev ikke mindst kendt, da han grundet Fredericia Havns landbaserede begrænsede og udvidelsesmuligheder tog fat i muligheden for at etablere en dryport i stil med Europas største tørhavn i Duisburg i Tyskland.

Danmarks nye og store dryport ligger i Taulov på en 700.000 m2 stor grund, hvor det ene byggeri afløser det andet inden for korn og foderstoffer, bulk og gods samt containeroplæg med A.P. Møller Mærsk og andre som bygherre. Tørhavnen overgår allerede nu alle forventninger. Flere koncerner står på venteliste. Selve tørhavnsprojektet er blevet til i et samarbejde mellem ADP A/S og PFA Pension.

56-årige Nils Skeby som nu midlertidigt har overtaget styringen af Hanstholm Havn. FOTO: HANSTHOLM HAVN

Læs de daglige nyheder på www.FiskerBladet.dk

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 2 0

19


Da vi fangede Karsten Mølgaard til en snak, var HG 333 Isafold i færd med at losse sild til Scandic Pelagic i Skagen, mens Karsten Mølgaard foretog tests i forbindelse med at få IHM certifikaterne på plads inden årsskiftet.

AF LÆRKE WORSØE

TILLYKKE MED 25 ÅRS JUBILÆET TIL KARSTEN MØLGAARD, REDER OG SKIPPER PÅ HG 333 ISAFOLD

Karsten Mølgaard nåede forrige efterår en milepæl, da han kunne bryste sig af at have været ved Rederiet Isafold i 25 år. Selve fejringen af jubilæet skulle havde fundet sted i marts i forbindelse med, at Karsten Mølgaard også fyldte 50 år. Men som alle ved, vendte coronapandemien op og ned på alting. Fest eller ej, i dette nummer af FiskerBladet ønsker vi Karsten Mølgaard et stort tillykke og giver samtidig et tilbageblik på den garvede fiskers karriere. ”Jeg skulle have holdt jubilæumsreception og fødselsdagsfest på Hirtshals Hotel den 13. marts – men to dage forinden lukkede Mette Frederiksen landet ned,” siger Karsten Mølgaard, reder og skipper på HG 333 Isafold.

20

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 2 0

Karsten Mølgaards jubilæum var reelt sidste efterår, så han nærmer sig nu 26 år for Rederiet Isafold og samlet set 30 år som fisker. Men lad os starte dette portræt med at skrue tiden endnu længere tilbage…

”Jeg har boet i Hirtshals hele mit liv, og jeg har cyklet på havnen, lige siden jeg lærte at cykle. Fiskeskibe og fiskeri har altid interesseret mig meget,” fortæller Karsten Mølgaard.

HØJ ANCIENNITET I REDERIET Selve fiskerikarrieren indledte han som 20-årig med at fiske efter rejer på Svalbard. Sidenhen tilbage i Danmark startede han pelagisk fiskeri, inden han som 23-årig startede på Skipperskolen i Skagen.

Flere artikler i E-magasinet www.FiskerBladet.dk


Efter endt uddannelse i 1994, startede han straks som fastansat på HG 333 Isafold – og har altså været der lige siden. ”Vi har også lige haft en maskinmester, der kunne fejre 25 års jubilæum, og næste år har vi to styrmænd, der kan fejre det samme, så man må sige, at vi har høj anciennitet,” siger Karsten Mølgaard. Med til historien hører også, at det var Karsten Mølgaards nu afdøde svigerfar, Niels Jensen, der sammen med makkeren Ove Jørgensen startede Rederiet Isafold i starten af 1970’erne. I dag ejer Karsten Mølgaard rederiet sammen med sin kone Lise Bjørn Jørgensen samt skipper Kristian Larsen, der ejer en mindre part. ”JAGTEN, DER DRIVER MIG” Til spørgsmålet om, hvad der fænger Karsten Mølgaard så meget ved fiskeriet, lyder svaret således: ”Det har alle dage været jagten, der driver mig. I dag er jeg ikke helt så meget til søs længere, men interesserer mig også meget for selve driften af skibet, sikkerheden og det at få skib og besætning til at fungere,” siger Karsten Mølgaard. Et langt liv til søs har for Karsten Mølgaard budt på opture såvel som nedture. Men det største øjeblik i karrieren, husker han som var det i går. ”Det var, da vi byggede HG 333 Isafold i 2006. Hele byggeprocessen, at modtage skibet, opstarten, at få det hele til at fungere – det var det største! Den dag vi sejlede ind i Hirtshals Havn, den var den største dag i min karriere. Den følelse - den glemmer jeg aldrig,” siger Karsten Mølgaard.

GLAD OG TAKNEMMELIG FOR GODE FOLK Den dag i dag finder Karsten Mølgaard stor glæde i, at driften af rederiet er meget velfungerende. ”At arbejde sammen med så velfungerende en besætning, det er en fornøjelse. Vi har to hold, der flydende skifter – sådan synes jeg, det fungerer bedst. Forskellige dele af besætningen har hver deres fordele, som vi alle drager nytte af. Det er noget, jeg tænker meget over – at jeg er virkelig glad og taknemmelig for, at vi har så gode folk og med så høj anciennitet, og som er lige så glade for at holde et pænt og velfungerende skib, som vi er,” siger Karsten Mølgaard. HÅBER BREXIT-UDFALDET EFTERLADER PLADS TIL AT DRØMME Hvis der skal peges på udfordringerne, dukker Brexit op som nutidens absolut største. ”Usikkerheden på kvotestørrelsen og adgangen til britisk farvand er noget, vi har med i alt, hvad vi foretager os i disse tider. Vi glæder os til, der forhåbentlig snart kommer en afklaring for hele erhvervet,” siger Karsten Mølgaard. Hvis udfaldet bliver ok for de danske fiskere, er der stadig plads til at drømme for den passionerede reder og fisker. ”Hvis der fortsat bliver adgang til britisk farvand og vi får større sikkerhed i forbindelse med Brexit, så kunne vi godt tænke os at bygge et skib igen. Alle tror, vi har en nybygning liggende i skuffen, men det har vi altså ikke. Men vi drømmer om at gøre noget, når det er muligt, og i så fald vil vi kigge mod grønnere muligheder,” siger Karsten Mølgaard.

Vi har brug for dig! - på broen, i gummibåden, ved radioen, i maskinen, på dækket, i kabyssen ... Bliv frivillig i Marinehjemmeværnet

SIKKER LANDING AF INDUSTRIFISK I THYBORØN

• Høj daglig losse- og produktionskapacitet • Konkurrencedygtige råvarepriser • Konkurrencedygtige brændstofpriser

Isafold Tilmelding 24/7/365 Tel. +45 29 658 462 Ring for priser CEO Peter Jensen Tel.: +45 23 320 487

Læs de daglige nyheder på www.FiskerBladet.dk

TripleNine Denmark Sydhalevej 14 DK-7680 Thyborøn Tel.: +45 79 120 999 www.tripleninegroup.com

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 2 0

21


Billedet viser dækmole opført med Cupipods – det er de støbte betonelementer der er brugt på ydersiden af molen. Kernen består af sten fra stenbrud i Sverige og Norge.

FOTO: HANSTHOLM HAVN

AF JENS NØRGAARD

HANSTHOLM HAVN LANDETS STØRSTE PÅ KONSUMFISKERI

Uanset at der i Hanstholm Havn i 2019 blev landet konsumfisk og skaldyr for 1,1 mia. kr., så må vi nok forvente at mængderne vil halte lidt bagefter sidste års fine tal som følge af Corona. Det oplyser Hanstholm Havns fungerende havnedirektør Niels Clemensen. Han glæder sig samtidig over at havnen igen kan tiltrække et øget antal fiskefartøjer fra Danmark samt vore nabolande til at losse deres fangster på Hanstholm Fiskeauktion. Dertil kommer en ny og stigende tendens fra andre danske og norske havne. Herfra overføres med lastbil konsumfisk som følge af vore gode auktionspriser. Uanset konsumdelen ligger rimelig stabil i Hanstholm skal vi ikke glemme industrifiskeri der også udgør et væsentligt område for havnen. Mængdemæssigt blev der i 2019 noteret en væsentlig tilbagegang grundet nedskrivning på kvoterne for tobis og brisling. Mængderne udgjorde i 2018

22

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 2 0

140.660 tons til 107.991 sidste år. Det er et fald i landingsværdien på 11 mio. kr. Når vi må forvente at halte lidt bagefter sidste års tal ved årsskiftet 20/21 skyldes det som sagt Covid 19. Det at Danmark lukkede ned i marts fik en øjeblikkelig reaktion

på priserne og dermed hos fiskerne. Nogle lagde skibene til kaj. Priserne ”raslede” ned på fangsterne. Fiskernes reaktioner var forståelig - de ville afvente og se. Heldigvis er de igen stået til havs og kiloprisen for konsumfisk viser langsomt stigende tendens. En

anden positiv ting er, at olie- og fiskemelsfabrikkerne FF Skagen igen har skruet op for aktivitet. Koncernen har ligget stille et stykke tid som følge af revision på tekniske installationer. At produktionen hos FF Skagen er kørt op igen kan vi som havn kun være tilfredse med. De store pelagiske trawler losser

Flere artikler i E-magasinet www.FiskerBladet.dk


DRONNINGEN KOMMER Havneudvidelsen til 600 mio. kr. forventes færdig ved udgangen af september. Det er fire måneder før aftalt tid og taler for sig selv - dygtig gjort af de to store entreprenør koncerner Aarsleff og Rhode Nielsen. Alligevel er det besluttet at udskyde den officielle indvielse til sensommeren næste år i 2021 på grund af Covid 19. Indvielsen af havneudvidelsen vil til den tid blive forestået af H.M. Dronning Margrethe, fortsætter havnedirektøren. Dronningen kommer til Hanstholm ombord på kongeskibet ”Dannebrog”. Hun skal i forbindelse med havneindvielsen gæste Thisted Kommune. Der er store forventninger til den imponerende udvidelse af Hanstholm Havn. Dels har man fået inddæmmet et gigantisk område til industri og håndværk, hvor en lang række byggerier allerede er planlagt. FF Skagen skal således bruge to gange 20.000 m2 til ny produktionsenhed. Det nuværende losseanlæg for industrifisk flyttes fra sit område overfor lossekajen til konsumfisk til det nye østlige og 350 meter lange kajområde hvor der er garanteret en dybde på 10 meter, så selv de rigtig store industritrawlere kan gå ind uden at skrabe bunden. Det omfatter også selve indsejlingen, hvor dybden er garanteret til 11 meter.

NU STARTER VÆKSTFASEN Ved at bygge en ny Vestmole og forlænge den som en halvmåne i forhold til den gamle indsejling til havnen er der skabt ro i bassinerne for kraftige dønninger. En gigantisk Vestmole rejser fra området bag North Sea Yard som en ”Berlinmur” et godt stykke ud mod selve indsejlingen hvor dækmolen er opført med Cupipods – det er de støbte betonelementer der er brugt på ydersiden af molen. Kernen består af sten fra stenbrud i Sverige og Norge. Hele dette imponerende ingeniørarbejde er et skoleeksempel på hvad mennesket kan skabe for at andre kan få de bedst mulige og rolige arbejdsforhold. Ved siden af FF Skagen i Hanstholm lejer den norske trawlproducent Egersund et større område til servicearbejder for trawlredskaber fra skibene. Allerede til oktober tages området i brug. Oveni kommer byggeri af en større hal for bødning og udvikling af grej. Når entreprenørerne har afleveret projektet efter tre års hektisk arbejde går vi i gang med vækstfasen her i Hanstholm Havn. Flere projekter er allerede på tegnebrættet. Det omfatter bl.a. udvikling inden for bulk-, gods- og projektlaster. Vi ser også gerne byggeri af et nyt stort bedding-område som en mulighed, dersom der måttet være interessenter. HAR LYTTET TIL KRITIK Med den nye indsejling har vi fået skabt ideelle besejlingsforhold. Der er lyttet til de kritiske røster fra fiskerne på de store pelagiske

FOTO JENS NØRGAARD

igen ved deres faste kajanlæg her i Hanstholm. For havnen som helhed redder det os lidt i forhold til hvad vi har sat til på konsumfisk.

Den hidtidige havnedirektør Niels Clemmensen i samtale med bestyrelsesformand for Hanstholm Havn Martin Vestergaard.

trawlere og taget forholdsregler. Det er sket i lyset af den konkurrencemæssige kamp de store olie- og fiskemelsforarbejdende industrier herhjemme oplever i forhold til nye konkurrenter i Norge. Endelig kan vi ikke se os fri af problemerne omkring det fremtidige LF ventilation_Q 11/01/05 fiskeri i Nordsøen. Forhandlin-

gerne med briterne synes i hårdknude. Hvad bliver konsekvenserne for fiskerne i Hanstholm og for havnen? Et hårdt BREXIT uden aftale vil kunne medføre høj importtold på britiske fisk i EU og derudover betyde, at EU først og fremmest vil købe fisk fra egen fiskerflåde før import af anden fisk 8:53

Side 1

A/S

Ventilatorer til fiskeriet Vi har: Axial fra Ø 250-3150 Centrifugal Ø 63-2500 24 VDC • 220-380 v AC Morelvej 19 4700Næstved Næstved• •Tlf. Tlf.55557777 Smedevænget 3 ••4700 2222 4444 Fax. • E-mail: ventilation@lf-group.dk Fax. 55 55 77 77 82 82 44 44 • E-mail: ventilation@lf-group.dk

Est.

1965

BREDGAARD BOATS BREDGAARD BOATS APS · VESTRE KAJ APS 50 B · 4970 RØDBY Vestre Kaj 50 B · DK-4970 Rødby +45 54 70 60 88 · INFO@BREDGAARDBOATS.COM · WWW.BREDGAARDBO +45 54 70 60 88 info@bredgaardboats.com www.bredgaardboats.com

Læs de daglige nyheder på www.FiskerBladet.dk

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 2 0

23


AF JENS NØRGAARD

KYSTFISKERNE LIDER I DEN VESTLIG ØSTERSØ

Stop for torskefiskeri i to måneder gennem de senere år, har gjort ondt på fiskerne i område 22, der dækker vestlig Østersø og Langelands Bælt. Det samme er tilfældet i år hvor EUs fiskerikommission allerede i juli sidste år som hasteforanstaltning vedtog en lukkeperiode for torskefiskeri i februar og marts i år i den vestlige del af Østersøen. Grunden til at EUs fiskerikommission har valgt de to måneder som lukkeperiode, skal ses i lyset af tilbagegangen i torskebestanden. Arten skal have ro til at komme sig og gydeperioden ligger præcis i de to valgte måneder. For at beskytte torsk i gydeperioden lukkes der af for al fiskeri hvor torsk også indgår som bifangst. For fartøjer under 12 meter der anvender passive redskaber var der undtagelser. Fiskerne skulle

24

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 2 0

anvende passive redskaber på dybder under 20 meter. Det vil føre for vidt at komme ind på alle de paragraffer der er indføjet i reglerne omkring lukkeperioden, men fakta er, at lukkeperioden er en ren politisk aftale. Den er ikke anbefalet af biologerne. SÆLERNE BOLTRE SIG FORTSAT Ikke desto mindre har vi i FiskerBladet i flere omgange beskæftiget os med problematikken

omkring torskens velbefindende i såvel den østlige som vestlige del af Østersøen. Ifølge fiskerne har torsken det godt vest af Bornholm. Øst for solskinsøen er forholdene en anden. Her har Fødevarestyrelsen tidligere advaret mod at spise torsk grundet parasitter, der har sat sig i fiskens lever. Parasitterne overføres til torsken via ekskrementer fra de tusindvis af sæler der hærger i den østlige del af Østersøen til fortrydelse for

fiskerne. Ikke nok med at de sætter tænderne i fiskene og efterlader dele som ådsler, de ødelægger også de dyre redskaber. Fortsat er der ingen som officielt ”nakker” sæl. Bestanden trænger til oprydning. Diverse danske fiskeriministre og miljøministre har gennem årene lovet – ingen nævnt ingen glemt – at noget måtte ske! Er det galt øst for Bornholm ser det bedre ud vest for øen. Det

Flere artikler i E-magasinet www.FiskerBladet.dk

FOTO: JENS NØRGAARD

Fra sin faste plads i styrbords side af kutteren ”Fru Nielsen” har skipper Klaus Filip Nielsen et godt overblik over skibstrafikken i Langelandsbælt og antallet af torsk der trækkes op fra 30 meters dybde. På himlen i det fjerne trækker et større regnvejr ind over Langeland.


bekræfter garnfisker og skipper, Klaus Filip Nielsen, SG120 ”Fru Nielsen”, Spodsbjerg. Personligt har jeg ikke set sæl i Langelandsbælt. Sportsdykkerne oplever dem. Det sker at vi fanger en sæl i et af vore garn. Ville de være her i større antal så var torsken skræmt væk fra farvandet. HJEM MED ”SMÅPENGE” FiskerBladet har været ombord på fartøjet på fiskeri i Langelandsbælt gennem 12-14 timer. Vi har fulgt arbejdet i alle ”kroge” af fartøjet. Skibet har foruden skipper Klaus Filip Nielsen en fast besætning på seks personer deriblandt skippers ene søn Andreas på 22 år. Han har fået hyre ombord indtil han igen skal på Fiskeriskolen i Thyborøn til tredje og sidste uddannelsesforløb med sluttid til september 2021. Besætningen roterer så der løbende er to i land på afspadsering og ferie. Når skibet er på fiskeri er de fem ombord. Skibet SG120 ”Fru Nielsen” er en trækutter bygget i 1979 og har været i rederiet siden 2008. Længden er 16,4 m, bredden 4,8 meter og 19,94 Brt. Med den længde skibet har er vi lige præcis 4 meter for lang til fiskeri under torskestoppet. Det tærer på økonomien. Der skal stadig skaffes penge til såvel skib som besætning.

Tre store torsk på stribe på vej op fra dybet til ”Fru Nielsen”.

KVOTERNE SKAL OPSKRIVES Havde jeg ved årets begyndelse haft en kvote på 100 tons, så ville den i dag være smuldret til ca. 14 tons. Den tilbageværende værdi kan man jo ikke købe yderligere kvote for. Som fisker kunne vi tidligere indregne kvoten i årsindtægten. Skal skibet løbe rundt skal der kvote til. Det kræver en opskrivning på 3 til 400 procent. Det er vores liv der ”spilles” med. Man kan undres at beslutningstagerne ikke gør noget ved reguleringerne. Var det hele ikke så besværligt, fortsætter Klaus Filip Nielsen, så ville det også være lettere at skaffe medarbejdere til vort fag. Vi har unge fiskere som gerne vil trække deres kammerater med på fiskeri. Det er mere end - ”bare” - at skære fladfisk som rødspætter, men det strander på økonomien. Vi skal tænke bredt og anderledes i kystfiskeriet skal der være en fremtid. Vi må lære af de pelagiske fiskere og glemme at vi er en lille brik i dansk fiskeri. Vi må ikke sætte vores eget selvværd over styr. Det at være kystfisker er en livsstil som vi skal gøre alt for at bevare slutter Klaus Filip Nielsen: -Det er frihed under ansvar! Hundested Propeller

20/11/03

20:28

Side 1

FOTO: JENS NØRGAARD

Som garnfisker i område 22 går vi efter fladfisk og torsk. I forhold til de timer vi investerer i fiskeriet er det ”småpenge” vi henter hjem. Vi havde en kvote på 100 tons torsk af dem er der 14 tons tilbage også når vi fraregner dagens totale fangst på 1 tons torsk plus

600 kilo rødspætter, lidt pigvar og tunger. Med de resterende mængder torsk er det sidste udkald før kvoten er opbrugt. Jeg kunne så leje torsk på dagsbasis til 14. – 15. kr. kiloet eller købe en kvoteandel men kvoten på torsk er gennem de sidste 5 år løbende blev nedsat, så det er begrænset hvad jeg kan få. Prisen er også derefter.

Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

Læs de daglige nyheder på www.FiskerBladet.dk

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 2 0

25


Hirtshals Fiskefestival inviterer sammen med Danmarks Pelagiske Producentorganisation til kåringen af Årets Sild 2020 og lanceringen af Årets Bjesk 2020.

Arrangementet foregår søndag den 20. september 2020 fra 12.00 til 15.30 på Nordsøen Oceanarium Her får du mulighed for at smage på marinørernes bud på Årets Sild og gætte på din vinder. Desuden får du mulighed for at smage Årets Bjesk 2020. De deltagende kokke/restauranter bliver: • Aamanns, København

• ISS Kantiner, København

• Lilleheden, Hirtshals

• Kronborg, København

• Remouladen, Vejle

• Hotel Baltic, Høruphav

• Bgær, Odense

• HOS, Odense

• Skovmøllen, Højbjerg

• Musikkens Spisehus, Aalborg

Dommerpanelet består af: • Ole Troelsø - Børsen • Bo Jacobsen – Restaurationen • Dennis Kindberg – EUC Nord • Lars Kragelund – De Danske Spritfabrikker/Arcus • Esben Sverdrup-Jensen – Direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation • Anette Ladefoged - Tenax Sild A/S Tilmelding senest den 14.09 2020 på mail: mj@hirtshalsfiskefestival.dk eller på telefon 2121 7494

ÅRETS SILD


ÅRETS SILD 2020 ÅRETS SILD SMAGER ALTID AF MERE

Årets Bjesk

Hirtshals 2020 Malurt · Porse Lyng

SIG DET MED ÅRETS SILD!

Det har i mange år været fast tradition at kåre Årets Sild. Vindersilden skal afspejle nyskabelse, håndværk og velsmag - og skal have en balanceret og intens smag, som er særligt kendetegnet for en gammeldags modnet sild.


HAVFORSKNINGSINSTITUTTET, NORGE

AF LÆRKE WORSØE

SUCCESFULDT MAKRELTOGT IGEN I ÅR

Resultaterne af dette års makreltogt er netop offentliggjorte og viser, at der igen i år er blevet målt mange makrel på togtet. Bestandsindexet fra makreltogtet i år var syv procent højere end sidste år, hvor det i øvrigt også var højt. ”Resultatet viser, at der stadig er mange makrel. Ligesom forrige år tyder det på, at makrellens individuelle størrelse i Nordsøen har en tendens til at være mindre, da Nordsøen formentlig fungerer som et opvækstområde for arten. Til gengæld er der rigtig mange, og store, makrel nordpå og i Norskehavet, men makrel er et vandrende dyr, og det er ikke unormalt, at de allerstørste vandrer længst, i dette tilfælde nordpå fra opvækstområdet,” siger Chefbiolog ved Danmarks

28

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 2 0

Pelagiske Producentorganisation (DPPO), Claus Sparrevohn. Til gengæld fandt makreltogtet, at der stort set ingen makrel var i grønlandsk område og ganske få i islandsk.

vet afdækket i fællesskab,” siger Chefbiolog ved DPPO, Claus Sparrevohn. Det er tredje år, Danmark er med i makreltogtet, og Danmark bibringer med at afdække Nordsøen.

3 MIO. KM2 AFDÆKKET Makreltogtet er et samarbejde mellem Norge, Island, Færøerne, Grønland og Danmark med den norske forsker Leif Nøttestad som togtkoordinator. I alt er der afdækket et havområde på 3 millioner km2.

”Det danske togt gik rigtig godt. Vejret var fint det meste af tiden, og vi fik fisket i alle områderne. Der er også et rigtig godt samarbejde mellem besætningen på S 205 Ceton og DTU Aqua,” siger Claus Sparrevohn.

”Hele togtet er overordnet set gået rigtig godt, og det er et imponerende område, der er ble-

Ros til forsøgskvoteordningen Midlerne til den danske togtdel kommer fra forsøgskvoterne.

”Vi vil gerne rose forsøgskvoterne for at være en god mulighed for at åbne op for forskning, som også bliver skelet til internationalt, og som herhjemme vil blive brugt i forbindelse med kvotefastsættelsen næste år,” siger Claus Sparrevohn. Med forskerbriller på har der ikke været de store overraskelser med hensyn til makrelresultatet. Men som en krølle på halen var der til gengæld en lille overraskelse i og med, at forskerne fandt, at den pelagiske art stenbider stort set var at finde og fiske overalt.

Flere artikler i E-magasinet www.FiskerBladet.dk


SEAMASTER MARINE ELEKTRONIK

FÅ NYT LIV I DIN KNS ANTENNE Slut med nedgang i hastigheden sidst på måneden. Opgrader din A6 eller A9 KNS V-Sat antenne med et forbedret abonnement fra SeaMaster ApS. Samme hastighed gennem

HELE MÅNEDEN Du får en mere

Vælg mellem flere

STABIL FORBINDELSE

VI HAR ALTID KONKURRENCEDYGTIGE PRISER

ATTRAKTIVE løsninger

SeaMaster ApS | Vesterhavsgade 133 | DK-6700 Esbjerg | Tlf. +45 7512 0444 info@sea-master.dk | www.seamaster.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.