5 minute read

FISKERIET EN DØD SILD I LILLEBÆLTS-REGIONEN

Hummerfisker Lars Hast viser et par gode eksemplarer af hummere fanget ved Trelde Næs.

AF JENS NØRGAARD FISKERIET EN DØD SILD I LILLEBÆLTS-REGIONEN

Advertisement

Ved udkanten til Kolding Fjord nærmest på kanten til Lillebælt ligger et idyllisk lille fiskerleje. I dag er lejet kun skyggen af sig selv i forhold til en svunden tid. Det var dengang befolkningen stort set var delt i to lejre - dem der jobbede hos ELSAM - Det jyske fynske elselskab og kraftværket Skærbækværket – nu en del af Ørsted koncernen - og så var det dem der levede af fiskeri.

Lejet tog sig idyllisk ud med stokroser op ad murene på de små fiskerhuse, hvor pengene var små, men hvor der var hjerterum og hvor ”fatter” som regel var hjemme efter 12 timer på søen efter røgt af bundgarn, åleruser og diverse rækker garn fra Æbelø i nord til syd for Assens.

Ejendommene i Skærbæk smyger sig bl.a. langs med en nyere lystbådehavn og den gamle front til erhvervshavnen og op ad et stærkt kuperet terræn. Det er bygninger til en spækket tegnebog og en enestående udsigt over fjorden og Lillebælt.

I den gyldne periode fordelte fiskerne sig på mellem 40 til 45 kuttere i havnen. Man kaldte dem for ”madpakkefiskerne” da de som regel var hjemme til spisetid efter 10-12 timer i søen. I dag er der ”kun” to aktive fiskere tilbage i Skærbæk. Til gengæld fylder fritidsfiskerne godt op i den lille havn med deres joller, hvorfra de sætter ruser eller garn i Kolding Fjord eller Gudsø Vig.

FØDT OPTIMIST

Den ældre generation er ved at falde fra. De er efterkommer fra et samfund, der var meget specielt. I dag er det tilflyttere, der mere eller mindre sætter dagsordenen på havnen i Skærbæk, når vi lige ser bort fra formanden for havneudvalget, bundgarnsfisker Allan Buch fra Skrillinge Strand i Middelfart, som samtidig er formand for Bæltfiskerne og bestyrelsesmedlem i Danmarks Fiskeriforening PO.

Den ene af de to fuldtidsfiskere, der er tilbage i Skærbæk, er fisker Lars Hast, FA230 Ternen. Lars er født og opvokset i fiskerlejet og har været i fiskeriet siden sit 14 år. I dag er han 51 år og trods den katastrofale situation i form af mangel på fisk, har han ikke planer om at stoppe, friheden som fisker vil han ikke give køb på. Som født optimist kunne det jo være at fisken før eller siden vender tilbage. I dag foregår det meste af fiskeriet efter ål. Da FiskerBladet besøger Skærbæk fiskeren var temperaturen i Kolding Fjord lige kold nok, men fra midten af maj og frem til 1. december plejer jeg

Fangstredskaberne ved ålefiskeri er bundgarn og ruser. Som sidegevinst får vi et væld af strandkrabber, som formerer sig i de indre danske farvande som aldrig før set, som f.eks. på Fyn-siden i Gamborg Fjord og Føns Vig. Lars Hast bakker på sin pibe, da FiskerBladet møder ham på ydermolen i Skærbæk Havn. Skibshunden ”Holger” – af Labrador racen - følger ham i tykt og tyndt såvel på land som på havet og får et hjørne af en kiks – så er der ro i lejren.

SLIDES OP I FISKEN

I mange år fiskede jeg sammen med min storebror Frans. Vi fiskede godt og havde til udbetalingen på et større skib på 20 brt. i Frederikshavn. Jeg var lige fyldt 18 år, da jeg overtog skibet. Det var under den sidste isvinter i 1986. Det blev samtidig et vendepunkt. Fisken udeblev og sygdom slog ned i familien. Vi var tre brødre og en søster. De to af mine brødre døde. Tilbage er jeg som aktiv fisker og min søster som ligeledes altid har været aktiv i ”Fisken”. Hun ejede oprindelig ”Brittas Fisk” her på havnen, men er slidt op i dag.

Lars Hast bliver et øjeblik fjern i blikket, som ville han sige: -jeg skal bare videre i erhvervet! Det næste han skal til at klargøre er bundgarnspælene. Ved siden af skibet FA230 Ternen – en kutter på seks meter og et par meter i bredden - har fiskeren allerede klargjort en større pram til sine operationer i Lillebælt.

FA230 Ternen er netop gået til kaj, da vi møder Lars Hast, der på vejen retur til havnen i Skærbæk fra fiskeri nord for Trelde har gjort klart skib og givet skibshunden ”Holger” landlov. Fiskeriet denne dag var ikke helt forgæves. Det blev til en stor kurv sorthummer. Køberen til de fleste stod allerede klar på kajen. Det var ejeren af Skaldyrs & Fiskerestauranten Admiralen i Kolding, John Kuntz, der er fast aftager af de store og flotte hummer.

Brevpapir til baggrund_- 07/08/14 12.06 Side 1

KONKSNEGLE KAN BLIVE LØSNING

Uden hummerfiskeriet ville det være et sandt mareridt at være fisker i vort område, fortsætter Lars Hast. Alt ændrede sig i forbindelse med den store december orkan i 1999.Den sidste store trawler, der gik gennem bæltet, gik forbi os i 2006. Siden har vi intet set til større fiskeskibe.

Lars Hast fortryder dog ikke, at han er blevet i fisken - det på trods af dårlig ryg, som han har pådraget sig i forbindelse med bundgarnsfiskeriet og andre job f.eks. ved diverse havbrug. Sidstnævnte var ikke lige det han havde forventet. Samarbejdet blev derfor af kortere varighed.

Skærbæk fiskeren har ikke opskriften på, hvad der er baggrund for at fisken udebliver i Lillebælt. Nogle giver brandkatastrofen i Fredericia i 2016 skylden, men fisken var allerede på vej væk på det givne tidspunkt. Efter at fisken forsvandt, lavede Lars Hast forsøgsfiskeri efter konksnegle. Men de må ikke fanges mellem Trelde Næs og Assens på grund af tungmetaller. Det holder stadig. Der må kun fiskes nord for selve Tragten, der forløber i en linje mellem Trelde Næs på det jyske fastland og så Stavreshoved på Fyn og mellem Fredericia og Strib. Dertil kommer, at der heller ikke må fiskes efter konksnegle ved Lillebæltsbroerne.

Dét bliver nu genstand for en nærmere undersøgelse grundet nye regler for prøvetagning. I sidste ende kan det munde ud i en helt ny æra for os småfiskere. Det drejer sig om fiskeri efter konksnegle, hvor de spiselige dele skal undersøges for tungmetaller. Får prøverne et positivt resultat kan fiskeriet gå igang. Jeg har 200 snegletejner klar som sættes i rækker af 30 styk. Aftager af sneglene er Seafood Supply i Grenå og priserne er gode.

I Skærbæk krydser de fingre for at projektet lykkes og at tilladelserne til fiskeriet frigives. Det vil redde vort trængte erhverv, slutter fisker Lars Hast.

KARSTENSENS SKIBSVÆRFT A/S

Vestre Strandvej 1 7 · DK-9990 Skagen · Denmark · Tel. (+45) 98 44 1 3 1 1 · Fax (+45) 98 44 34 1 1 E-mail: kaship@kaship.dk · www.karstensens.dk · CVR/VAT no. 1 0 85 95 81 · Company no. 1 61 .888

Tillykke med nye Rockall og tak for godt samarbejde!

Tillykke med nye Torland og tak for godt samarbejde