37 Publications
Publisher logoKulturen
Kulturhistoriska meddelanden
1894 fick Kulturhistoriska föreningens styrelse tillståndsbevis för utgivande av en periodisktidskrift, Kulturhistoriska meddelanden, vilken skulle utkomma med fyra häften om året. Här skrev Georg Karlin flitigt (mer än hälften av sidmängden) men öppnade även för andra medarbetare. Bland annat publicerade hans vän museidirektören Bernhard Olsen i Köpenhamn ett par artiklar om årets märkesdagar. Att utge periodiska meddelanden, som alltmera fick tidskriftskaraktär,visade sig dock i längden inte möjligt. Efter treårgångar måste meddelandena upphöra på grund av brist på pengar och arbetskraft. Ett sista meddelande lades till 1911, efter ett långt uppehåll sedan 1897. I nedan lista samlas samtliga artiklar 1884–1911, för läsning direkt på skärm eller nedladdning.

Ur Lunds krönika


March 24, 2022

Modern keramik


March 24, 2022

Museumssystem


March 24, 2022

Ett "himlabref"


March 24, 2022