Tidningen Hem och Skola Förbundet Hem och Skola i Finland rf

Tidningen Hem och Skola ges ut av Förbundet Hem och Skola i Finland. Målgruppen är föräldrar vars barn går i svenskspråkig skola eller på dagis. Den sprids i där det finns en föräldraförening som är medlem i förbundet. Den tryckta upplagan är 39 000 exemplar.

Publications