Teatro žurnalas

Vilnius, LT

Leidinys, skirtas nuosekliam ir kritiškam mąstymui apie Lietuvos ir pasaulio scenos menus.