Teatro žurnalas

Vilnius, Lithuania

Leidinys, skirtas nuosekliam ir kritiškam mąstymui apie Lietuvos ir pasaulio scenos menus.

Publications