The "Svenska Frimurare Orden" user's logo

Svenska Frimurare Orden

Svenska Frimurare Orden är en sammanslutning där män av skilda samhällskategorier, yrken och åldrar träffas för att arbeta på sin personliga utveckling och för att umgås under värdiga former. Svenska Frimurare Orden har ca 14.500 medlemmar i Sverige och Finland. Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är Svenska Frimurare Ordens höge beskyddare. Den kristna tron är grunden för det svenska frimureriet. Frimureriet påtvingar inte medlemmen någon viss kristen trosuppfattning. En frimurare avkrävs inget löfte som sätter honom i konflikt med Gud och den egna tron. Svenska Frimurare Orden är, liksom varje lands frimurarorganisation, en självständig nationell organisation. Genom att varje land själv svarar för sin egen organisation kan det förekomma relativt stora olikheter mellan olika länders organisationer.

Publications

Frimuraren nr 1, 2024


March 16, 2024

Frimuraren nr 4, 2023


December 10, 2023

Frimuraren nr 3, 2023


October 5, 2023

Frimuraren nr 1, 2023


March 10, 2023

Frimuraren nr 4, 2022


December 2, 2022

Frimuraren nr 3, 2022


September 29, 2022

Frimuraren nummer 4 2021


December 24, 2021

Frimuraren nummer 4 2020


December 21, 2020

Frimuraren nummer 4 2019


December 2, 2019

Frimuraren nummer 4 2018


January 30, 2019

Frimuraren nummer 3 2018


November 16, 2018

Frimuraren nummer 2 2018


September 20, 2018

Frimuraren nummer 4 2017


December 19, 2017

Frimuraren nummer 3 2017


December 19, 2017

Frimuraren nummer 2 2017


September 7, 2017

Frimuraren nummer 4 2016


December 28, 2016

Frimuraren nummer 4 2015


December 8, 2015

Frimuraren nummer 3 2015


September 23, 2015

Frimuraren nummer 4 2014


December 11, 2014

Frimuraren nummer 3 2014


October 14, 2014