Page 1

tidskrift för svenska frimurare orden | no 2 | 2010

Frimurarna i Göteborg grundförstärker


För Dig som vill vara delägare i bra Globala Företag

Välj Rätt Kapitalförvaltare

+53,1%

Ovanstående är utvecklingen fr o m 2009-01-01 - 2010-03-31 för vår globala modellportfölj INVESTERUM BASIC Våra viktigaste kriterier i investeringsfilosofin, vilken är inspirerad av Benjamin Graham och Warren Buffet, bygger på att investera i bra företag med mycket goda tillväxtmöjligheter och som uppfyller följande: • Företag vars aktier är relativt lågt värderade • Starkt varumärke • Stark marknadsposition och stort distributionsnät • Enkel affärsidé som vi själva tror på till 100% • Betydande konkurrensfördelar • Höga och regelbundna vinster • Låg skuldsättning • Kompetent ledning med hög etik Du hittar mer information på vår hemsida www.investerum.se Kontakta oss för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte. Det blir starten för ett långvarigt och givande samarbete.

hos Finansinspektionen registrerat värdepappersbolag www.investerum.se 08-522 98 450


Från kunskap till insikt Svenska Frimurare Orden tillhandahåller en upplevelsebaserad pedagogik som syftar till att ge oss själva möjlighet att utveckla oss till bättre människor. Det är viktigt att poängtera detta förhållande. Ingen verksamhet i världen kan ersätta vårt eget förnuft och samvete och det är uteslutande oss själva som enskilda människor det kommer an på att tillämpa de insikter som kommer oss till mötes under vår vandring som frimurare. Livet är så kort och man hinner knappast avsluta det ena skedet förrän det andra tar vid. Hela tiden korsas våra vägar av möten med andra människor. Jag tror att det just är i mötet med andra människor som så mycket sker. Vi tar intryck av varandra och det vi säger kan få stora konsekvenser för våra medmänniskor och särskilt de som lyssnar och tar intryck av oss. En gammal frimurare sade en gång att man skall tända ett ljus så fort tillfälle bjuds. Men det finns också ett gam-

malt talesätt som säger att ”Din tunga är såsom en liten eld – men även en liten eld kan snabbt bränna ner en stor skog”. Att dela med sig av livsglädje och ge andra känsla av värdighet och uppskattning tillhör den frimureriska livshållningen. Det finns så mycket elände och så många problem i världen. Livet är för kort för att gå omkring och hänga med huvudet. Den frimureriska livsstilen bygger på att höja sig över nuets perspektivlöshet och se livet som en helig möjlighet att dela med sig. Som frimurare får man ta del av symbolisk kunskap genom det skrivna ordet och allehanda allegoriska uttryck. Så är det också med den kunskap som det skrivna ordet i Bibeln förmedlar till människan. Men det räcker inte för att vi skall kunna bli bättre människor. Det är först genom det egna handlandet och tillämpningen i praktiken till våra medmänniskor

Ledare

som kunskapen kommer till nytta, som utvecklingen sker. Kunskap måste följas av upplevelse – av konkret erfarenhet. Då föds insikten eller om man så vill visheten och det är den som ger livet sin djupaste nytta och innebörd. Frimureriet är därför inte enbart ett antal kunskapssegment om tingens förhållanden. Det innehåller också insiktens eller den förvandlade kunskapens mysterium och stora värde. För den som därför tillgodogör sig intrycken från mötet med frimureriets många inre dimensioner och värden blir frimurarvandringen en livsstil. Och då är vägen mot den bättre människan öppen. Linköping i april 2010

Anders Fahlman

Tre nordiska Stormästare möttes i Oslo när Norske Frimurerorden firade sin högtidsdag. Från vänster Anders Fahlman, Svenska Frimurare Orden , Ivar Anstein Skar Den Norske Frimurerorden och Valur Valsson Frímúrarareglan á Islandi. Frimuraren

3


WWW.FRIMURARBUTIKEN.SE Glasögonfodral med kardborrlåsning och bälteshälla.

250:-

inkl moms & frakt

Glasögonfodral i skinn.

150:-

inkl moms & frakt

Plånbok i skinn med plats för 18 kort.

420:-

Portfölj i exklusivt skinn med vadderat fack for PC.

inkl moms & frakt

2820:inkl moms & frakt

Bok: ”UNDER FYRA SEKEL” av Pether Bäversjö. Mycket fin och rikt illustrerad bok om frimureriets historia i Göteborg.

345:-

inkl moms & frakt

Rymlig regalieväska i exklusivt skinn (32 x 20 cm).

550:-

inkl moms & frakt

Båtvimpel i polyester. Ge dig tillkänna för bröderna i skärgården!

410:inkl moms & frakt

+780:-

Paketpris inkl moms & frakt

Plånbok och regalieväska.

klas eriksson , mikael lindfors , klas-göran lundberg , peter trygg

Engagemang och omtanke Vi på Fonus Öst är stolta över våra 60 år i branschen. I decennier har vi erbjudit våra kunder en värdig och personlig begravning. Och vi har lyckats – idag är vi den ledande begravningsbyrån, verksamma i hela Östergötland. Vi är också stolta över att få vara en del av ett aktivt Frimurarsamhälle i Östergötland, där vi ingår i S:t Johannes logen S:t Jacob i Linköping.

Drottninggatan 50 • Linköping • 013 - 12 47 04 www.fonusost.se

4

Frimuraren


Innehåll

I detta nummer: 7. Ljuser lyser i mörkret 8. Karlavagnen i P4 10. Anslagsregn i februari 14. Barmhärtighet på fast grund 16. När hände vad? 19. Gustaviansk mystik 20. 5:e evangelisten frimurare? 22. Stora LandsLogens Högtidsdag 27. Lysande karriär tragiskt slut 28. En garde - touché 30. Vad är upplysning 32. En ska bort 34. Överraskning viktigt 37. Ny Andreasloge i Malmö 39. Hedrade bröder 40. Nya Riddare & Komendörer 41. Från Ordens ledning och kansli

6 Frimuraren

12

24 5


Arkitektur

Dags att rädda Ordenshuset Frimurarhuset i 3:e Fördelningen har en lång och spännande historia. Men liksom många stenbyggnader i Göteborgs innerstad har ordenshuset drabbats av sättningar, eftersom de gamla rustbäddarna av trä ruttnar. En grundförstärkning går nu inte längre att skjuta framför sig och arbetena uppgår till mångmiljonbelopp. efter ett halvsekel i mer eller mindre tillfälliga lokaler kunde bröderna äntligen inviga ett eget ordenshus 1806, under ledning av en den legendariske Provinsialmästaren Pehr Dubb. Byggnaden var utrustad med något så modernt som en vattenledning, direkt från ”Gustafs källa” i Kallebäck, varifrån det utsocknes vattnet rann ner till staden vid Göta Älv. Inom ett decennium hade man haft celebert besök av såväl Gustav IV Adolf, Carl XIII som kronprinsessan Desirée Bernadotte och arvprinsen Oscar (I). De kungliga omdömena om ”detta kostbara och med smakfullhet inredda Tempel” var samstämmiga. 1810 gästades lokalerna även av den idag nästan bortglömde Karl August, den danske prins som valdes till svensk tronföljare men som dog av ett slaganfall senare under samma år. Text Peteher Bäversjö Bild: John Fahlnaes

under stora delar av 1800-talet fungerade Frimurarelogen som representationslokaler för Göteborgs stad. Inte minst var den praktfulla Pelarsalen perfekt för baler, konserter och officiella tillställningar. Göteborgs äldsta festlokaler kan beskådas än idag, lyckligtvis klarade de sig undan en svår brand 1820. Kom gärna 6

på besök! I Pelarsalens tak finns en stor plafondmålning, tillskriven Louis Jean Desprez, hovteaterdekoratör hos Gustaf III. Målningen var egentligen ämnad för Gunnebos huvudbyggnad, men där valdes istället en livfull stuckatur förställande änglar, utförd av den italienske konstnären Gioacchino Frulli. I frimurarnas Pelarsal finns vackra dörröverstycken, utförda av just Frulli runt sekelskiftet 1800. 1916 – 1918 skedde stora omoch tillbyggnader av ordenshuset, minnet av ”FRIMURAREBRÖDERS STORARTADE UPPOFFRINGAR OCH OFÖRGÄTLIGA STRÄVANDEN” hugfästes genom en vackert målad text på en vägg innanför entréhallen. Den skrockfulle beklagar kanske idag den svulstiga avslutningen: ”BLIVE GRUNDEN ORUBBLIG OCH MURARNA BESTÅNDANDE TILL DEN TREFALDT STORE BYGGMÄSTARENS ÄRA”. ”orubblig” är tyvärr det sista man kan säga om grunden. Liksom många stenbyggnader i Göteborgs innerstad har ordenshuset drabbats av sättningar, eftersom de gamla rustbäddarna av trä ruttnar. En grundförstärkning går nu inte längre att

skjuta framför sig och arbetena uppgår till mångmiljonbelopp. En särskild grupp har noga undersökt alternativen och nu saknas bara en sak – mycket pengar. Där inspirerar den senaste ombyggnaden, som skedde under brinnande första världskrig. Bröderna hade för ändamålet samlat in 520 000 kr, eller smått otroliga 22 miljoner kr i dagens penningvärde! Var och en inser att förutsättningarna är lite annorlunda idag och finansieringen måste komma från alla håll; genom upplåning, olika typer av fonder, offentliga medel samt insamlingar. Årsavgiften inom fördelningen har måst höjas och alla bröder, oavsett varifrån, är välkomna att lämna ett bidrag till grundförstärkningen. Den snart hundra år gamla väggtexten talar om ”KÄRLEKSFULL OMTANKE OCH ALDRIG SVIKANDE OFFERVILLIGHET”. Det kan inte sägas bättre.

faktaruta

Vill du broder bidra till att rädda Ordenshuset, är du varmt välkommen att sätta in din gåva på BG 511-5548. För ytterligare information, kontakta FDM Leif Wadell, 0708-20 11 09

Frimuraren


Ljuset lyser i mörkret så står det på första sidan i Johannesevangeliet i Nya Testamentet, den som spelar en alldeles speciell roll för alla frimurare. Ljus och klarhet var just upplysningstidens strävan under 1700-talet, när Frimurarorden etablerades i vårt land. Ljus och rymd var också nyklassicismens stilideal i de många nya kyrkor som uppfördes under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Så också denna domkyrka som därför med sitt vida kor, stora fönster och ljusa färger är ett ytterst lämpligt rum för en högtidsmässa med anledning av SFMO:s 275-årsjubileum. Ljus längtar vi alla efter, inte bara i vintermörkret utan också i vårt sökande efter sanning, mening och mål för livet. Men vad är det då för ett ljus som bibeln talar om? Jag vill ta fram tre svar. Först: ”gud är ljus och inget mörker finns i honom” – det står så i 1. Johannesbrevet 1:5. Det är ur Skaparens hand allt ljust och gott kommer. Det är i Guds eviga värld klarheten och härligheten finns. Det är en aning av det som alla människor bär på och som skapat religion i alla kulturer och ett ord för Gud i nästan alla språk. Alla förundras vi över livets mysterium och gläds åt skapelsens under: blommornas färger, solglittret över havet, vänskap och kärlek som lyser fram i medmänniskors ögon och handlingar. Allt får oss att ana en källa av ljus och det är också en frimurerisk grundsats: tron på en ”hela världens Trefalt store byggmästare” och människoälskare. Ja, Gud är ljus – men var finner jag detta ljus i en värld, så ofta präglad av skuggor, dimridåer, mörker, sådant som tar livsmod och framtidstro ifrån oss? Jo, Jesus Kristus försäkrar i Johannesevangeliet 8:12 Frimuraren

”jag är världens ljus”. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Det eviga ljuset har fått ett fokus och en brännpunkt här på jorden i ett människoliv, Jesus från Nasaret. Han är inte bara ett ljus bland många. Han är ljuset! För här talar Gud. Här handlar Gud. Här möter vi Gud. Människor som levde med honom och registrerade vad han sa och gjorde kan vittna om det: ”Vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader.” ’’vi behöver inte vara lysande stjärnor. Men det lyser en hoppets stjärna över vår värld alltsedan Jesus föddes i Betlehem. Det är utifrån detta som det speciella svenska frimureriska systemet har formats. Vår orden vilar på en klart kristen grund. Det betyder inte, att Orden kräver en personlig bekännelse av sina medlemmar men Orden har och vill tydliggöra och förmedla denna tro och bekännelse. Det ska vi vara tacksamma för och rädda om. För den tron behövs i vårt mångkulturella och mångreligiösa samhälle, i en postmodernistisk tid, så öppen, positiv och tolerant men samtidigt så präglad av relativism och individualism. Så ”räds ej bekänna Kristi namn”! ”Visst kan Frimurarordens röda kors, liksom det nakna, gyllene korset här i kyrkan, ses som en rationalistisk abstraktion från upplysningstiden, men det kan också tydas som ett tecken för livets, ljusets och kärlekens seger, en påminnelse: Kristus har uppstått och lever, bara förnedringens symbol, törnekronan, och dödens symbol, svepningen, är kvar på korset här framme. Och Han, den levande Herren och Frälsaren lovar: ”Den som följer mig skall ha livets ljus!”. Men han säger också, och det blir det tredje svaret på vår fråga om ljuset:

Predikan vid jubileumsmässa Hans-Olof Hansson, hovpredikant

”ni är världens ljus” ert ljus skall lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen” (Matt 5: 12,14). Det är bara så ljuset kan spridas – genom att värma och tända andra. Det är bara så mörkret kan övervinnas – genom ljus som lyser. Och det är faktiskt ett enda litet ljus som gör att mörkret inte tar överhanden. Det är detta ljus du och jag kan få ta emot och ge ut av. Så se Guds ljus, där det glimmar fram på din väg genom livet. Var öppen och tag emot ljuset, där det lyser och värmer som starkast, i Jesus Kristus och Ordet om och från honom. Och när du fått nåden att fångas och tändas av det ljuset, var rädd om det – inte så att du bara gömmer det inom dig och njuter för egen del utan låt det lysa igenom det du säger och gör och är. Det är så du kan bli till glädje och välsignelse för andra. Det är så fädernas och vår övertygelse kan bli också andras erfarenhet och framtidshopp: ”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.” Och det är så du en gång kan få ”se ljuset”. Amen. 7


Massmedia

Karlavagnen i P4

W W Det populära programmet Kar W W lavagnen sänds vardagskväl i P4. Programmet har flera lar programledare och den 4 mars Stina Wollter, konstnär, hade debattör och välkänd radioröst

Magnus Åkerman, FDPM i SVEA, R&K.

- när man gör det här så känner man sig samhörig med dem som man är tillsammans med och upplever den här tryggheten och bekräftelsen. Jag undrar om det är därför det är så vanligt med tydligt åtskiljda subkulturer bland ungdomar där behovet av identifiering, brytningen mot föräldrarnas livstil, utseende och normer. Men om jag tänker på till exempel knuttar, hippies, brats och swingpjattar då ser jag inte direkt bara tonåringar framför mig Men kanske skejtare, emos, gothare straight edgare eller furufolk däremot kanske oftare är yngre eller har jag fel? Och hur många subkulturer missade jag egentligen här. Hur många som helst - jag vet. Men det är faktiskt du som skall berätta ikväll inte jag. Berätta om din subkultur. Har du rakad skalle och kallar dig skinhead? Eller lever du kanske på slängd mat? Är du fotbollshuligan vägrar du tvåsamhet eller vill du bara umgås med andra mangafigurer? Ring och berätta. 8

detta uppdrag. Stina Wollter är också känd från På spåret där hon med sin far Sven gjorde en god insats. Kvällens rubrik var ”subkulturer” och en av dem som ringde till programmet var Magnus Åkerlund, FDPM i SVEA. Här följer en utskrift av samtalet som introduceras så här av Stina Wollter:

Stina Wollter:- Magnus Åkerman, Varmt välkommen till Karlavagnen. Magnus Åkerman: - Ja tack skall du ha. Stina Wollter: - Vad tillhör du för subkultur? Magnus Åkerman:- Jag tillhör något som är ganska utbrett som Svenska Frimurare Orden.

W

W

W

Stina Wollter, konstnär, debattör, programledare.

och riddarväsende och har verkat på svensk mark sedan 1735. Stina Wollter: - Men det började väl någonstans på 1600-talet någon annan stans eller ännu tidigare? Magnus: - Ja det började med de kringvandrande stenmästarna som jobbade på våra katedraler, kloster och slott som när slottsbyggena

Gothare, hippie, naturist, skejtare, frimurare - vilken subkultur är Du en del av? Vad skiljer Dig från mängden? Är det värderingar, utseende, musiksmak ditt kön eller din tro? Hur signalerar just Du din tillhörighet? Stina Wollter: Det är inte många som jag hänger med dagligen precis. Magnus Åkerman: - Ha ha, man kan väl säga att Frimurarorden är ett av de äldsta nu verkande ordenssällskapen som finns det är själva originalet. Det är gallant det är ungefär 300 år i sin moderna form, det har rötter i medeltidens skråväsende

började avta successivt, tog in köpmän och de lokala stormännen och så vidare och bildade så småningom loger som inte alls ägnade sig åt att mura och arbeta med sten utan med att filosofera över tillvaron. Stina: - Alltså ibland när jag tillexempel river färg som man gjorde alldeles i begynnelsen av oljemåleriet då Frimuraren


kan jag känna liksom att det fläktar i ateljén av en slags gemenskap med målare från århundraden sedan.. Magnus: - Man känner Michelangelos ande sväva över verksamheten Stina: - Förstår du vad jag far efter? Är du med? Magnus: - Det är ju det som finns hos oss vi har ju tagit med oss väldigt mycket av symboliken skall vi säga från de här ursprungen men vi använder dem i filosofisk mening målet är ganska högt ställt. Vi arbetar på att förbättra människan och jag brukar säga att frimurarvandringen det är en upplevelsebaserad personlighetsutveckling kring tio grader med målet att göra råmaterialet, det vi river i början till ett bättre fullödigt konstverk Stina: - Men ni skänker ju även pengar till välgörande ändamål. Magnus: - Det gör vi och det gjorde vi redan på 1700-talet och i dag så ger vi till både pediatrik och geriatrisk forskning i storleksordningen 30 miljoner kronor om året från centrala fonder men sen gör vi också lokalt en hel massa saker i de olika brödraföreningarna och logerna. Stina: - Men hur har det kunnat bli så. Det känns som om det är myt och hemlighetsmakeri kring frimurarna. Magnus: Ja man kan säga att visst finns det en hemlighet, men den hemligheten är inåt i övrigt är vi alltså alldeles öppna, men som jag säger återigen att detta är en upplevelsebaserad personlighetsutveckling där varje grad man får den skall ge en ny anledning att reflektera över tillvaron eller ett nytt sätt att se på saker och ting. Och då kan man ju inte ge något facit alltså då måste man vara hemliga om det på samma sätt som man inte ger något facit på matteproven i skolan. Men däremot utåt så är vi ju helt öppna vi har tidningar, vi har hemsida vi har matriklar det är ju ingen hemlighet vilka som är frimurare. Stina: - Hur många i din loge – säger man så, har ni olika religiösa uppFrimuraren

fattningar, Är de viktigt att man är kristen? Magnus: - Ute i världen finns det frimurarsystem som har alla möjliga religiösa färgningar. Det finns till och med frimurare som är helt ateistiska men den svenska frimurarorden är från begynnelsen uttalat kristen vi kräver ju en kristen bekännelse för att få vara med. Men hur du gör detta – om du går i kyrkan på söndagen om du tillhör baptisterna eller katolikerna eller Svenska Kyrkan det har vi inga synpunkter på utan det ’är mer en att-fråga – att du som människa måste reflektera över den religiösa frågan och hitta ett förhållningssätt. Stina: - Jag är så nyfiken på det här för att jag tänker på det här att det är för män detta med frimurare? Saknar ni aldrig … har ni aldrig haft… tankar på att öppna upp för kvinnorna? Magnus: - Jag tror nog att för de första de flesta frimurare tänker i likhet med andra män ganska ofta på det vackra och starka könet, men däremot finns det historia kring detta som är intressant. När Hertig Carl ordnade upp det svenska frimureriet på 1770, 80 och 90-talet då fanns det också något som man kallade adoptionsfrimureri där man i hovkretsarna faktiskt tog upp ett antal kvinnor i frimurarliknande sammanhang. Man jobbade till och med på att ta fram ett eget ordenssammanhang jag vill minnas att det kallades Gula rosen. Sedan kom ju då revolutionen 1809 och sånt där. Hertig Carl var personligen ganska radikal i dessa frågor men han fick inga efterföljare och sedan kom ju ett ganska kvinnofientligt 1800-tal Det är senare på 1900-taklet som, det har kommit igen. Vi har i våra lokaler ofta kvinnliga sammanhang som sammanträder till exempel Mariaorden och i Odd Fellow så finns Rebaccagrenen och så där så det behov som männen har haft av sådana här sammanslutningar det börjar gud ske lov också komma i gång och finnas för kvinnorna. Men precis

som de säger ofta i Ruter Dam det är på samma sätt som för män och kvinnor att man kan behöva positiva sammanhang där män möter män och där kvinnor möter kvinnor, underskottet håller på att balanseras. Stina:- Du är väldigt välformulerad, jag börjar stamma bara jag pratar med dig Magnus: - Jaha tack du Stina: - Jag har ju läst Dan Browns böcker Magnus: - Det är ju lite spännande Stina: - Javisst det är härligt att snaska i sig. Där dyker det ju upp frimurare lite här och där eller som begrepp och historiebärare. Vad har hans böcker gjort för förståelsen och toleransen skulle du vilja säga. Magnus: - Jag tror nog att de betytt oerhört mycket för dels nyfikenheten men också kanske för insikten att det finns något mer än det i vardagen förbiflimrande . Det här att man kan plocka fram vikten av symbolik och hur man kan arbeta och tänka kring den hela den filosofiska och religiösa historien som ligger bakom de här symbolerna det är ju fördolt för många av oss vanliga människor i vardagen och då tror jag att det är oerhört viktigt att det finns vanliga sammanhang där vi som vanliga medborgare kan fördjupa oss i det här på ett sätt och få symbolerna att tala till oss och förstå den historia som har varit, Och där tror jag at vi kan hjälpa till en del. Stina: - Tack Magnus för att du var med det var oerhört spännande att få höra om Magnus: - Ja det finns oerhört mycket att berätta men vi får ta det en annan gång. Stina: - Man får fördjupa sig själv det är ju som du sa öppet Magnus: - Jajamän – välkommen. Stina: - Tack och hej då. Radiolyssnare Kjell Mazetti Foto: Keneth Gunnarsson

9


Caritas

Anslagsregn i februari Mitt i den kallaste vintermånaden besöker styrelsen för Gustaf V:s och Drottning Viktorias stiftelse universiteten i Sverige och delar ut anslag till forskare som inriktar sig på medicinsk forskning till förmån för åldringsvården. ÖPL i Linköping inbjöd både forskare och stipendiestyrelsen till en högtidlig ceremoni som både gav lekamlig och andlig spis. - Vi hade 55 sökande denna gång berättade Peter Möller stiftelsens ordförande sedan många år, och har beviljat anslag till 47 stipendiater, varav 2 i vårt östra broderland, och därmed får alla provinserna del av denna caritasgärning. I år delar man ut nästan nio miljoner, varav c:a 1350000 går till forskare i Linköping. - Under mina 30 år i stiftelsen har andelen kvinnliga mottagare långsamt ökat från 25 % till 36, men av de åtta mottagarna i Linköping fanns bara en kvinna - bara 8 %, erkände stiftelsens ordförande och tog samtidigt en del av ansvaret för detta eftersom man aktivt erbjuder forskare att söka. Men de åtta mottagarna i Linköping är också en bra illustration till den bredd som anslagen går till. Professor Per Aspenberg, Linköping arbetar med påskyndad läkning av ben och senor efter skador. Professor Anna-Christina Ek, Linköping representerar vårdsektorn och studerar fysiologiska variabler relevanta vid förebyggande av trycksår. Professor Fredrik Elinder, Linköping undersöker jonkanalers betydelse för kommunikation i nervsystemet och koppling till demenssjukdom. 10

Professor Per Fagerholm, Linköping, höll ett föredrag om biosyntetiska hornhinnor – utvärdering inför transplantation. Professor Toste Länne inriktar sig på aortaaneurysm – studier avseende patogenes och kardiovaskulär risk, som enklare kan beskrivas med ordet aortabrock. Professor Jan Marcusson, Linköping granskar felveckade proteiners roll i patogenesen vid Alzheimers sjukdom. Professor Anders Persson, Linköping fick anslag också förra året till nya avbildningstekniker som ger nya möjligheter att åldras utan sjukdom Professor Eric Wahlberg, Linköping forskar i benartärsjukdom – epidemiologi, patofysiologi och nya behandlingsmetoder. Det handlar alltså mycket om demens och alzheimer samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Utdelandet av diplomen skedde i Johannessalen, och sedan bänkade sig alla med uppmärksamheten riktad mot Per Fagerholm som berättade om hornhinnetransplantationens utveckling. Ett projekt som startat tillsammans med forskare från Ottawa i Canada. En resurs som man lyckats förmå bli placerad i Sverige och Linköping. PM i ÖPL Lars Bergholtz hade naturligtvis hälsat välkommen och gett en kort information om SFMO och firandet av de 275 år som gått sedan frimureriet kom till Sverige. Den efterföljande lunchen blev en trivsam måltid och Eva Lund som representerade mottagande institution Hälsouniversitetet i Linköping tackade varmt både för stödet till forskningen och den utsökta måltiden. Text och bild: Kjell Mazetti

Glada givare och mottagare flankeras av OSM Anders Fahlman till höger och PM Lars Bergholtz vänster. Frimuraren


Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

Forskare från Stockholm och Uppsala vid 2010 års utdelning i Ordens stamhus flankerade av Prinsessan Christina, Fru Magnuson, OSK Karl-Erik Ericsson samt till höger stiftelsens ordförande Peter Möller och PM Bo Hansson

Stiftelsen arbetar med inriktning på de äldres behov. Verksamheten går tillbaka till år 1911 då man fann ett stort behov av ett ålderdomshem. Konung Gustaf V, Drottning Victoria samt Kronprins Gustaf Adolf stödde tanken och Frimurarehemmet i Lidingö började byggas i takt med att medel samlades in. Under 1970-talet kunde samhället erbjuda motsvarande eller bättre äldreboende. Lidingöhemmet avyttrades år 1980 och likviden blev grundkapital till den nuvarande stiftelsen, som gavs en ny inriktning. Stiftelsens mål blev oförändrat att möta de äldres behov och verksamheten har sedan dess utövats genom att huvudsakligen stödja geriatrisk forskning och att utöva hjälpverksamhet bland äldre behövande, främst genom organisationer med denna inriktning. Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse kan i dag årligen lämna bidrag på närmare 10 mkr; huvuddelen, 8,5 mkr, går till geriatrisk forskning. Frimurarestiftelsen prioriterar särskilt tre forskningsområden. Det är forskning kring hjärnans nedbrytande sjukdomar (demenssjukdomar, Parkinson och stroke) som ju kräver mycket stora vårdresurser av samhället. Vidare stöds forskningen kring åderförkalkningens sjukdomar (hjärt- och kärlsjukdomarna) vilket är västvärldens vanligaste döds-

orsak, samt omvårdnadsforskning, dvs. hur man utvecklar själva omhändertagandet av gamla och svårt sjuka patienter med stora hjälpbehov. Huvudprincipen är att ett forskningsprojekt, som fortlöpande kan redovisa goda resultat, ska kunna räkna med Frimurarestiftelsens stöd under fem år. Det är ett uttryck för insikten att all forskning är långsiktig. Stiftelsens styrelse, i samverkan med frimuraresamhällena i Umeå, Stockholm, Linköping, Göteborg, Malmö/Lund och Helsingfors, möter årligen forskarna vid en högtidlig utdelningsceremoni. Genom frivilliga bidrag, donationer och testamentariska förordnanden samt en aktiv kapitalförvaltning av värdepapper och fastighet kan stiftelsen ge långsiktigt och betydelsefullt stöd till forskning och vården av våra äldre. Kontakta oss gärna för information om hur dina medel kan bidra till stiftelsens verksamhet. Stöd genom en gåva till bankgiro 700 - 0557. Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse Box 170 10123 Stockholm tel 08-463 37 03 e-post frims@frimurarorden.se


Reportage

Här slår ett levande hjärta För tredje gången på lika många år fick professor Anders Persson och hans skapelse CMIV, Center for Medical Image Sience and Visualisation, forskningsbidrag från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse. Hans verksamhet ligger så i framkant när det gäller att kombinera medicin och teknik att man nästan tror sig lämnat verkligheten. På en jättestor bildskärm visar han hur man kan se in i en människas inre utan att en enda blodsdroppe spills. Man kan vrida och vända på objektet. Man kan skapa tvärsnitt var som helst. Man kan frilägga blodomloppet eller skelettet. Man kan se allt in i minsta deltalj, och man kan se hur det fungerar. Hur hjärtat slår, hur blodet pumpas runt i förmak och kammare. Genom virtuella obduktioner som valideras genom verkliga obduktioner har han skapat en teknik som ger hjärtspecialisterna tredimensionella närbilder inför deras kommande uppdrag. Det finns egentligen ingen annan gräns än patientnyttan, det ledord som han gång på gång återkommer till under intervjun. Här i teatern sker konferenser och utbildningar. På en jätteskärm kan allt visas i färg och 3D.

men det började lite ovanligt. Anders Persson hade läst natur på gymnasiet och kommit in på KTH när han under en kort sommar fick arbete som röntgenbiträde. Och på den vägen är det. Det blev ingen civilingenjörsutbildning. Nej han utbildade sig till röntgensköterska och fortsatte som obehörig lärare i Radiofysik. Han arbetade på Sabbatsbergs sjukhus, Karolinska, S:t Görans sjukhus. Sen blev det läkarlinjen och efter grundutbildningen en utbildning på mellan 5 och 7 år för att bli röntgenspecialist. Han studerade Thoraxkirurgi, neurokirurgi och barnkirurgi, hade hand om röntgenavdelningar på alla sjukhus i Hudiksvall med omnejd. Genombrottet kom när han fick starta den första avdelningen som bearbetade röntgendata tredimensionellt och i färg. Ett första CMIV var fött. 12

efter 16 år sökte han nya utmaningar, eller snarare var eftersökt av alla som hört talas om hans speciallitet att ta hand om och lagra röntgenbilder i datamedia. Det var ingen tillfällighet att det blev Linköping. Här fanns speciella förutsättningar. Linköpings Universitet som huvudman och tillsammans med Landstinget och Industrin, i första hand Sectar Imtec är de tre ben som nuvarande CMIV stöds av. Men 2002 fanns ingenting. Den första arbetsuppgiften var att skapa en 5 års plan. Inom fem år skulle CMIV ha ett 20-tal forskare, egna lokaler och egen utrustning. Men alla skakade på huvudet. Men 5-årsplanen uppfylldes redan det 4:e året. I dag finns både 5-årsplan, 10-års plan med ett antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter, och på år 25 står det: Nobelpriset eller om möjligt ännu bättre !! I dag har CMIV ett 70-tal forskare varav 34 doktorander. Hälften kom-

mer från medicinsk fakultet och den andra hälften är tekniker. Det man arbetar med är enorma mängder av data och visar dessa både tredimensionellt och i färg. Man kan till och med säga att man arbetar med en teknik som inte finns än.

En hel bröstkorg som ett hologram. Det kan vridas och vändas och ses från alla håll.... Frimuraren


Bakom den svarta rutan finns magnetkameran och där ligger den patient som efter remiss kommit till CMIV. Man arbetar mitt i sjukhuset med patienten i centrum. Här finns inget cyberspace.

lika osannolik är CMIV om man ser till deras utrustning. Det datormograf som Siemens gett dem finns bara på 10 platser (sajter säger Anders Persson) i världen. Man köper en ny magnetkamera från Phillips för 18 miljoner kronor som man fått av Wallenbergsfonden. Vi står bredvid en svart låda som visar sig vara ett virtuellt obduktionsbord på vilket en kropp kan visas. En kropp som man med handrörelser som på Iphones skärm kan vrida och vända på, zooma in och ut etc. Det finns ett till sådant bord i världen. Det står i Washington för att visas för forskare i USA. När vi sitter inne i teatern startar Anders en bakprojektion med en projektorlampa som kräver 7 kW i kylning och kostar 1 miljon i inköp. Jag sätter på mig ett par 3D glasögon och får åka berg- och dalbana i luftstrupen på en liten mus. Släng dig i väggen Alice i Underlandet. Här kan man verkligen granska hjärtan och njurar. Men att fascinera genom upplevelser är inte det som driver Anders Persson och hans team. Han har patienten i centrum. Han talar ständigt om patientnyttan. Man kombinerar teknik och medicinkunnande för att tillfredsställa patienters behov. Vilka Frimuraren

Dessutom - de områden man arbetar med ligger frimurarstiftelsen varmt om hjärtat (!). Man vill lösa Alzheimers gåta. Hitta botemedel till MS. Förstå neurodegenerativa sjukdomar. Man arbetar med hjärt- och kärlsjukdomar. Man vill kunna se hur både hjärta och hjärna mår. Man är inte bara rätt i tid. Man ligger klockrent i centrum för vad vi alla kan drabbas av, ju äldre vi blir. När jag hämtar min väska i kafferummet säger Anders att det är det viktigaste rummet på enheten. Det är där alla träffas, där man byter idéer, där man löser problemen... Och jag som trodde att datorrummet med delar av superdatorn var det viktigaste av allt....

Reportage krav finns. Vad behövs? Sen tar man Kjell Mazetti fram tekniken. Validerar (Ser till att den är säker) och flyttar över den till vården. Det är i det skedet som anslaget från Frimurarstiftelsen blir så viktigt. Vanliga anslag ges till forskning som leder till avhandlingar. Mängder av sidor med märkliga formler och utredningar. Men när detta skall bearbetas för att kunna användas i vården måste nya pengar fram. Anders illustrerar med den nya magnetkameran. Man har fått 18 miljoner för att köpa den, men inte en krona ur samma pott får betala användningen. Då måste nya anslag till. De kommer kanske från Vetenskapliga rådet. När sedan avhandlingen är klar kommer stödet från frimurarna in. Då först kommer den patienten till godo. Säg gärna att det är ett kort steg från bokhylDetta virtuella obduktionsbord är ett av två i världen. Här kan lan till vårdplatsen, men man dissekera en kropp in i minsta detalj utan att en droppe det är just det steget som blod spilles. Man kan vrida och vända. Ta fram kraniet. Se är det viktigaste. skador etc. 13


Caritas

Karl-Axel Norberg

Kaj Gustafsson och Lars Lindquist

Lars Otto Berg

Bo Lindquist

Ulf Lindgren

Barmhärtighet på fast historisk grund Det fjärde seminariet i Bo Åkerréns anda lyfte fram den fasta grunden för frimureriets barmhärtighetstankar. Man sökte sig tillbaka de 275 åren sedan Axel Wrede Sparre öppnade sin loge i Stenbockska palatset och i varje ögonblick har omsorgen om de små och utsatta präglat verksamheten. Men dryga 30-talet deltagare fick också med sig idéer och tips hem för kommande insatser mot nöden. 14

det blev som vanligt en fullmatad dag när Barmhärtighetsdirektorium (BD) inbjöd till seminarium om barmhärtighet i förre ordföranden och Ordens Administrator (OA) Bo Åkerréns, R&K, anda. Nuvarande OA, Lars Lindquist kunde glädjande räkna in ett drygt 30 tal intresserade bröder från alla fördelningar när han efter det traditionella kaffet hälsade välkommen. Årets tema, Barmhärtighet en frimurerisk hörnsten under 275 år var lockande och gav ett perspektiv i en tid då mer och mer av omsorgen om de utsatta övergått från att vara en samhällelig skyldighet till att bli medborgarens ansvar. Man kanske till och med kan påstå

att vi är tillbaka till den tid då nöden lindrades av fattigvård och den sjuke behövde tur för att få sina krämpor lindrade i de få hospital som fanns. barmhärtighetsarbete - ett idéhistoriskt perspektiv blev en nödvändig ingång för att man till fullo skall kunna förstå värdet av de insatser som frimurare genom historien har åstadkommit. Karl-Axel Norbergs redovisning av hur samhällets stödinsatser byggts upp blev en lättförståelig exposé över sjukvård, äldrevård och fattigvård i ett samhälle där sjukdomar kunde skörda nästan hela samhällen och munkars och nunnors självutgivande arbete var det enda Frimuraren


som stod till buds för den fattige och sjuke. Gustav Vasa krossade klosterväsendet och därmed också dåtidens sjukvård och socialtjänst. Men de första barnhusen kom redan i mitten av 1700-talet, på initiativ av - ja naturligtvis - frimurare. Sedan dess har samhället mer och mer tagit över de privata initiativen. Karl-Axel Norberg sammanfattade med att beskriva dagens situation. Erfarenheten visar emellertid att välfärdssystemets trygghetssystem inte hindar att människor far illa. Kvinnor misshandlas, barn saknar vuxnas omsorg, gamla människor har svårt att klara vardagen. Trygghetsnätets maskor är för stora. En ny insikt håller på att växa fram, att så kallade idéburna organisationer är ett välkommet komplement till den offentliga omsorgen.

axel wrede sparre fick naturligtvis sin plats i detta historiska sammanhang genom Bo Lindquist, gift Sparre, som genom släktens förening kunde berätta initierat om den märklige man som trots att han var satt under ekonomiskt förmyndarskap lyckades göra en god militär karriär och dessutom åtnjöt både samhällets och människornas förtroende. Bo Lindquists lättsamma presentation av denne märklige man och hans hustru blev ett lättsamt men ändå viktigt avbrott i detta annars så tunga ämne. Även Kaj Gustafsson, vO i BD gav ett värdefullt bidrag då han presenterade de engagerade bröder som genom åren haft uppdraget att leda barmhärtighetsarbetet i Orden. Han slutade naturligtvis med Bo Åkerrén som inte

Så fyll ditt Murar-värf; Din varning skänk åt dårar

Åt nödens barn din sparda skärf; Åt villan dina tårar. Ur Frimurare-Högtids-sång År 1834

när lars otto berg äntrade talarstolen fortsatte han på temat Frimurarnas caritasarbete. Barmhärtighetsdirektoriet är Ordens historiskt äldsta direktorium med en 210 årig historia. Barmhärtigheten som ligger alla frimurare varmt om hjärtat är dessutom det enda som har ett eget direktorium. Lars Otto Berg berättade också om hur man i logen S:t Jean Auxiliaire den 9 oktober 1753 diskuterat huruvida man skulle göra ett sammanskott för att prägla en medalj till minne av prinsessans födelse. Men beslutet blev att på ett värdigare frimureriskt sätt samla medel till ett hittebarnshus, något som Drottningen stödde genom att ge 600 rd kopparmynt som en hörnsten. De första barnhusen öppnades i Stockholm och Göteborg av frimurare. Ungefär samtidigt öppnade Serafimerorden ett hospital i Stockholm. Några årtionden senare öppnade också Timmermansorden ett hospital i huvudstaden. Man har också från tid till annan bjudit fattiga och hungriga på måltider vid några tillfällen med högt uppsatta frimurare på plats. Frimuraren

bara i sitt liv utan också fortsättningsvis kommer att påverka arbetet genom det legat som han testamenterade till brödernas i BD glädje. Det är den viljeyttringen som man nu delar med sig av i detta årliga seminarium.

efter den gemensamma lunchen på Måns Bock ställdes siktet in på nutid och framtid under rubriken Caritas på fältet. Mårten Sandbergs idébank med goda exempel kunde kompletteras med egna erfarenheter, som Ulf Lindgren presenterade Idébok för medlemsvård, ett projekt som PM i SVEA, Bo Hansson beskriver som ett levande dokument som skall leva, växa och förändras i takt med samhällets behov och Ordens behov och möjligheter. I denna handbok finns både konkreta tips och förslag till hur man skall kunna gå tillväga för att både öka antalet medlemmar och genom att aktivera allt fler behålla dem som vi tar emot med öppna armar den första gången vi möter dem, men kanske inte ”ser” på samma sätt vid kommande loger eller sammankomster. Dagen avslutades med en gemensam middag och till den samlades ett stort antal givare, åtminstone om talesättet: Gud välsigne en glad givare... beskriver de bröder som är engagerade i Caritas och barmhärtighet. Seminariedeltagare text och bild: Kjell Mazetti

Minnesgåva Hedra minnet av en närstående. Skänk en minnesgåva eller starta en minnesinsamling på cancerfonden.se cancerfonden.se 020-59 59 59 pg: 90 1986-0 15


Litteratur

När hände vad? I anslutning till Ordens 275-årsminne utkommer nu av trycket en historik över frimurararbetet i Sverige. Boken (egentligen böckerna) är ett veritabelt kraftprov och skildrar frimuraraktiviteter (mest arbete, men även annat) ur såväl kronologiskt som tematiskt perspektiv. Den bör framdeles finnas på varje frimurares nattduksbord. boken är indelad i olika epoker, vilka i sin tur indelats i nio ämnesavsnitt, nämligen allmän bakgrund, ledning, logebildning, medlemsutveckling, verksamhetens inriktning, utländska kontakter, caritasarbeten, övrigt och ”petite historie”. Indelningen gör det lätt att hitta den specifika information man letar efter utan att behöva förlora sig en den väldiga mängd av information som boken tillhandahåller. Därtill kommer en kartbilaga och olika register. Framställningen börjar jubileumsriktigt med ”franska perioden” 17351752 och arbetet under Carl Fredrik Scheffers tid som stormästare 17531777. Under Hertig Carl/Carl XIII:s ledning 1774-1818 erhåller Orden sin nuvarande form. Resterande avsnitt följer de olika stormästarna och arbetet under de aktuella perioderna fram till vår egen tid med icke kungliga stormästare sedan 1997. Det är svårt att inom ramen för en anmälan göra boken rättvisa. Den är synnerligen faktaspäckad, vilket gör det omöjligt att fullt ut belysa alla fasetter, men är samtidigt skriven med lätt hand och ett öga för det anekdotiska – även en hårt arbetande frimurare måste emellanåt få le då och då. Om det inre arbetet under frimureriets långa tillvaro kan sägas ha in16

riktats på att förmedla Den Konungsliga Konsten eller – löst översatt till nutida svenska – att få envar broder att komma till insikt om att frimurare är man inte i första hand i logen, utan i den allmänna världen, så löper även hjälpen till sjuka och värnlösa som en röd tråd genom de 275 åren. Således kommer caritasarbetet igång tämligen fort och den andra halvan av 1700-talet är barnhusens tid. I Stockholm grundas Frimurarebarnhuset 1753 och verksamhet har därefter bedrivits i någon form. Under 1940 fastställs en ny stadga och instruktion för Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm och verksamheten ombildas för att stödja vidareutbildning av behövande barn. Fram till 1959 resulterar stödet bl.a. i 545 realexamina, 252 studentexamina och 20 högskoleutbildningar. redan tidigt fanns en önskan att dokumentera verksamheten och förteckna bröderna. Utan denna önskan hade det inte varit möjligt att få någon egentlig inblick i Ordens aktiviteter. Materialet är efter 275 år svåröverskådligt och föga tillgängligt för den enskilde frimuraren. Till all lycka medföljer en CD med information. Jag tvekar inte att kalla den en guldgruva. Inledningsvis presenteras kort minnesskriften genom tiderna, SFMO:s matriklar, tidningen Frimuraren samt publikationen Acta Masonica Scandinavia. Därefter följer olika avsnitt om utgivningar i SFMO, SLL och CFE, SFMO närstående stiftelser, SVEA, SPL, GPL, ÖPL, VPL, SCF, MNPL OCH ÖNPL. Varje enskilt avsnitt innehåller även en historik, varför en broder snabbt och koncist kan ta del av utvecklingen i sin egen fördelning från första början till dags dato. Efter genomläsning har jag kunnat konstatera att vissa frågor synes vara eviga inom vår Orden. En sådan

fråga är öppenheten och möjligheten för enskilda bröder att ta del av Ordens handlingar. Således beslutas 1865 att lån ur biblioteket skall tillåtas bara för bröder med lägst grad VII. Under 1912 görs Ordens allmänna Lagar (OAL) tillgängliga för bröder med lägst grad III. Under 2000 (reviderad 2007) träder en ny upplaga av OAL i kraft. Till skillnad från tidigare är den nu helt öppen, även för allmänheten. En annan fråga som engagerat bröderna är klädseln vi loger och sammankomster. Under större delen av sjuttonhundratalet var denna fråga inte aktuell på samma sätt, då sammankomster oftast hölls på något värdshus (ex.vis invigdes en Stuartsloge i Stockholm den 9 december 1775 på ”Wärdshuset vid Träsket”), varför bröderna bar de kläder de stod och gick i. En särskild frimuraruniform införs dock 1797 för bröder av lägst VIII:e graden och fick bäras även utanför Orden (mycket uppskattad av de icke adliga frimurarna ”... och jag vet intet vist om icke några af de ofrälse Bröderna ligga dag och natt i Uniformen, så jämt bruka de den…” Ett förslag till ny frimuraruniform kom 1825, då den äldre mer sällan användes och 1844 bestämdes att svart klädedräkt eller uniform skall bäras i logerna. Först 1969 meddelar Ordens sigillbevarare och kansler (OSK) att civil högstidsdräkt inte längre är obligatorisk vid sammankomster i loger och brödraföreningar. att verksamheten inledningsvis var mindre organiserad än idag framgår av att landshövdingen i Jönköpings län Claes Gabriel Bergensstråhle 1836 från Stockholm föreslogs till ordförande mästare i Johanneslogen Den Mellersta Pelaren i Jönköping och även erhöll klar röstmajoritet innan det påpekades att han trots sina sociala engagemang inte var frimurare. Vidare kan konstateras att disciplinfrågor synes ha behandlats mer strikt förr. Hovsekreteraren Carl Frimuraren


Adolf Boheman immatrikulerades 1802 i kapitlet. Året därpå uteslöts Boheman, varefter hans vapen bryts sönder och bitarna utsparkades ur riddarsalen. några ord ur förordet till boken får avsluta denna anmälan: Mellan 1735-1799 recipierade inte mindre än 4 300 män i de svenska logerna. Under 1875-1900 inträffade en andra kraftig expansionsvåg, då många nya loger grundades. En liknande utbyggnad, inte minst genom tillkomsten av ett stort antal brödraföreningar, har kännetecknat de senaste tre-fyra senaste decennierna av vår egen tid. Den värdegrund varpå Den Konungsliga Konsten vilar behåller sin attraktionskraft genom århundradena.

FRACKERBJUDANDE! FRACK --------------------- 1595 :-

MÖRK KOSTYM --------- 1150:-

SMOKING + SKJORTA-1600:-

LACKSKOR ----------------- 500:-

komplett med väst,skjorta,rosett,knappar 2250:-

100% ULLFRACK KOMpLETT ------------------------------------- 3350 :Postens frakt tillkommer Clothes

CArlGren for men

Husbyvägen 15, 590 31 Borensberg Tel: 0141-414 14

Anmälare

Begravning och Juridik

Ulf Grimsborn

faktaruta

Det svenska frimureriet under 275 år. När hände vad? (SFMO 2010) 132 sidor samt en CD med en pfd-fil om 80 sidor. Lars Otto berg och Ulf Åsén

Broder Jan Hokkanen

Provincia

Reportaget från Rivieran om frimuraraktiviteter och Tempelriddarborgen Seborga har väckt många bröders intresse. Mer information om Sällskapet Provincia och deras aktiviteter kan man få av Ordföranden Anders Aspegren som kan nås på telefon +33 493 09 20 01. Man kan också gå in på deras hemsida: www.provincia-nordic.org Den 25 september planerar man en utflykt med damer till Seborga och då kan man följa med även om man inte bor stadigvarande på Rivieran. Frimuraren

Jag hjälper dig med allt inom begravning, gravsten, familjejuridik och försäkring. Välkommen till Sibyllegatan 41 på Östermalm! Tel. 08–709 85 81, privat tel. 073–687 07 19 Jour dygnet runt

Hembesök www.fonus.se • 020-87 00 87

Bjärehalvön

Sommarfrimurare träffas på Hemmeslövs Herrgård i Båstad. Torsdag den 5 augusti 2010 kl. 13:00 Tre anföranden: Ordens Stormästare Anders Fahlman, Aktuella ärenden inom Ordensledningen:

Göran Karlsson, BD, Forskning och välgörenhet - frimureriska insatser PM Nils Magnusson, Verksamheten inom 2. Fördelningen och SPL Deltagaranmälan kan göras till: Mats Nilsson 0431 - 36 43 70 e-post: setech@telia.com

17


Allmän frimurerisk bakgrund

Det svenska frimureriet under 275 år

sskrifter på CD

A. 1735–1752: ”Franska perioden”

Frimureriet i sin moderna utformning uppkommer i England där 1717 en första storloge bildas i London på grundval av fyra äldre lokala loger. Att frimureriet då redan länge existerat inom såväl England som Skottland är välkänt. Ett uppblossande intresse ger rörelsen snabb spridning på såväl de brittiska öarna som utanför desamma. I början av 1720-talet sprids den till andra länder, särskilt Frankrike, där den snart kommer att anta mer växlande former än i ursprungsländerna. Den får sin fasta bas genom James Anderson’s Constitutions 1723, ny utgåva 1738. I Sverige tycks frimureriet före 1730-talet ha varit tämligen okänt för en bredare publik. Det är främst personer som genom sitt yrke eller genom “bildningsoch meriteringsresor” till främmande länder kommit i kontakt med denna rörelse. Detta synes företrädesvis vara förhållandet i Frankrike. Av politiska och kulturella skäl är det främst dit som bland annat högreståndsfamiljer sänder sina söner. Många militärer söker meriter genom att tjänstgöra i franska armén eller flottan, som gärna tar emot utlänningar. Under 1700-talet finns där ett “svenskt” regemente som erhåller namnet “Royal Suédois” och vars befälskår till största delen består av svenskar. Även personer av andra professioner söker sig gärna till Frankrike. Tillströmningen till England är mindre. Det är exempelvis svårt för en utlänning att vinna en officersbefordran inom engelska militären. Svenskar, som vistas i Frankrike har lättare att få kontakt med personer ur sin egen samhällsklass som intresserar sig för frimureri, än vad förhållandet kan vara i England. Trots detta är det inte omöjligt att de första svenska medborgare som kom i kontakt med frimureriet kan ha gjort det på brittiska öarna.2 Antagande har framförts att frimurare även sökt kontakt med grupperna kring Karl XII i samband med att denne hade planer på att ingripa i de engelska tronstriderna på stuartarnas sida. Några bärande belägg för detta torde vara svåra att finna. 1735 Frimurarverksamheten inleds i Sverige genom greve Axel Wrede Sparres privatloge. 1736 En storloge bildas i Skottland.

Det svenska frimureriet under 275 år

7

Bashistorik 7

10-01-25 13.58.33

a. 1735-1752, ”franska perioden”

1738 Frimureriet förbjuds av påven och formellt även i Frankrike sedan vissa “avslöjandeskrifter” spritts. En äldre uppgift att också kung Fredrik I i Sverige den 21 oktober 1738 vid dödsstraff skall ha förbjudit frimurarsammankomster, men redan samma år återkallat beslutet, verkar mindre sannolik. Några som helst belägg för detta har inte kunnat spåras.

När hände vad?

1 Bakgrund Perioden 1735–52 infaller under den epok som i svenska historien brukar benämnas Frihetstiden med makthavande riksdag och råd men svag kungamakt. 1732 Sällskapsorden Awazu och Wallasis bildas; vissa personer som senare blir frimurare ingår. 1738–40 års riksdag. Det franskorienterade hattpartiet kommer till makten. 1739 Svenska vetenskapsakademien instiftas. 1740 Fredrik den store (frimurare sedan 1738) bestiger Preussens tron i maj och kejsarinnan Maria Theresia Österrikes i oktober. Innan året ännu är slut utbryter det s.k. österrikiska tronföljdskriget mellan Preussen (som senare får Frankrike, Spanien och Bayern som allierade) och Österrike (med Ryssland som allierad). Det pågår till 1748. 1740 Carl Michael Bellman föds (han avlider 1795). 1741 Carl Linnæus (senare von Linné) blir professor i Uppsala. 1741–1743 Sverige är i krig med Ryssland, den s k ”lilla ofreden” eller Hattarnas krig. Kriget går dåligt för Sverige. Vid freden, som sluts i Åbo, avträder Sverige en del av sydöstra Finland och förbinder sig att välja ryska kejsarinnan Elisabets släkting hertig Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp till svensk tronföljare.

m

1743 ”Stora daldansen”. De med kriget missnöjda dalkarlarna tågar mot Stockholm där de blir besegrade. 1743 En rysk hjälpkår förläggs i Sverige för att skydda landet mot ett befarat danskt angrepp. Den ryska kåren står under befäl av general James Keith, släkting till det engelska frimureriets stormästare och av denne utsedd till provinsstormästare för Ryssland. 1747 Jernkontoret, vid sidan av Bergskollegium den äldsta svenska näringsorganisationen, startar sin verksamhet. Fästningen Sveaborg böjar byggas.

8

Bashistorik 8

10-01-25 13.58.33

Nu kan du beställa ditt eget exemplar av

Det svenska frimureriet under 275 år Jubileet 2010 har som ett av sina huvudsyften att öka medlemmarnas intresse för vår historia. I den andan har Lars Otto Berg och Ulf Åsén sammanställt Det svenska frimureriet under 275 år – en bok på 152 sidor som kan sägas vara en bashistorik som redovisar När hände vad? i punktform.

Enskilda bröder kan nu köpa boken för 165 kronor. Anmäl ditt intresse till enhetens kansli som gör en samlad beställning hos UtbN. Fördelningarna har ett antal för avhämtning och betalning i efterskott. Enheten beställer boken på blankett för beställning av skrifter (finns på Ordens server ”Sleven” under mappen UD enligt AI 3:2008) till nämndens adress ud.utbn@frimurarorden.se.

Boken kompletteras av en medföljande CD som innehåller en bibliografi över samtliga av SFMO:s loger och brödraföreningar utgivna minnes- och Vid leverans fakturerar utbildningsnämnden jubileumsskrifter. enheterna som i sin tur fakturerar bröderna eller tar in förhandsbetalning vid beställning.


Litteratur

Gustaviansk mystik i en tid när mysticism, religion och allt möjligt annat var högsta mode i de högre stånden i många olika sammanhang bildades diverse mystiska sällskap och hemliga ordnar överallt i Europa. Slutet av 1700 talet och början av 1800-talet präglas av att stora förändringar händer i världen och människor närmast överträffar varandra i sökandet efter sanningar långt utanför den dåtida vetenskapens gränser. Befriade från religionens dogmatiska bojor känner de sig fria att experimentera med allt. Mycket kan i backspegeln ses som tveksamt och ovederhäftigt men det får ses i ljuset av den tid de levde i och inte från vår tidshorisont. Här har vi ett verk på lite styvt 500 sidor som tar sin utgångspunkt i skrifter från frimurarordens arkiv och bibliotek, och blir ett grundmaterial för fortsatt forskning och förståelse. inledningen och kommentarerna till samlingen av appendix, är skrivet av idehistorikern Kjell Lekeby, som har gett ut en rad böcker i liknande ämnen till exempel ”Kung Kristina” som handlar om Drottningen med samma namn. Han är en flitig skribent och en auktoritet bland annat när det gäller alkemi. I inledningen ger han en karakteristik av de personer som är huvudpersoner i de olika dokumenten i samlingen. Man får också en uppfattning om de platser där de rör sig och de sammanhang som finns omkring dem. Alltihop på ett avskalat och neutralt sätt som ger en mycket bra bakgrund när man sedan börjar läsa själva texterna. I boken finns också som en god service till oss icke-historiker en tidslinje och en ”rollista” till hjälp för att navigera i det digra materialet. Mycket intressanta är även de 120 sidor appendix som innehåller massor med intressanta kringfakta. Kjell Lekeby gör i sin inledning en Frimuraren

av enkla åkommor till hur man skall tillverka magiska ringar, perpetuum mobile och oövervinnerliga svärd. Magiska och mystiska tecken (med diverse förklaringar), kabbalistisk symboltolkning och utredningar om alkemistiska formler och hanteringar.

tänkvärd analogi mellan att betrakta den tidens filosofiska och religiösa strömningar ur ett nutidsperspektiv. Det är som att försöka se äldre tiders alkemi med moderna kemiska termer och metoder. ”….det blir ett bredvideller utanförperspektiv som hindrar kunskap på djupet. Vill man förstå alkemin måste man tänka som en alkemist, i den mån det är möjligt – i alla fall inte som en nutida kemist”. huvuddelen är dokument samlade av Gustaf Adolf Reuterholm. Några av dokumenten är skrivna av honom själv och en del samlade eller kopierade av honom. Texterna behandlar i stor utsträckning verksamheten i kretsarna omkring Hertig Carl (sedermera konung Carl XIII) hans gemål Charlotta, Gustaf III och andra. Beskrivningar av de esoteriska och ibland rent mystiska förehavanden som de ägnade sig åt skrivna av, om och med fantasieggande personligheter som Reuterholm, Björnram, Oxenstierna, Falkenberg, Ulfenklou, Boheman, Bonde och så vidare. Det är spännande läsning: dagböcker, anteckningar om ritualer, andebesvärjelser, magnetiska övningar (hypnos), spåkvinnor och skattgrävningar i Gamla Stan. Det är berättelser om fantasifulla loger och hemliga förbund. Beskrivningar av recept för diverse magiska ting alltifrån botande

jag har inte hunnit genomtränga den otroliga mängden material som finns där, det är stoff för ett antal års funderande och läsande utan tvekan. En otrolig mängd arbete har, det ser man tydligt, använts för att transkribera och troget återge de texter som det här handlar om. Ty texterna verkar inte bearbetade alls, snarare verkar han ha ansträngt sig att på klokt forskarmaner återge källtexterna så nära originalet som överhuvudtaget är möjligt. Det gör att materialet, nedskrivet i den svenska språkdräkt som gällde på 1700-talet, för en ovan 1950-talist är något ansträngande att tränga in i till att börja med, men man vänjer sig. Efter några veckors idogt läsande funno jag dock att mina anteckningar alltmera tenderade att antaga en allt tyngre och mera ålderdomlig prägel än vad jag eljest plägar skrifva. Man ägnar i andanom en tacksam tanke åt de kloka bröder igenom åren som varsamt sett till att våra texter inom Orden hängt med i världens allmänna utveckling, och inte tankemässigt, språkmässigt och socialt är kvar i Reuterholms 1700tal. Anmälare Rolf Prag

faktaruta

Gustaviansk mystik, alkemister, kabbalister, magiker, andeskådare, astrologer, och skattgrävare i den esoteriska kretsen kring G.A. Reuterholm, hertiug Carl och hertiginnan Charlotta 1776 - 1803. 539 sidor. ISBN-978-91-85000-57-9 Kan beställas av författaren Kjell Lekeby, 086425508, eller kjell.lekeby@mac.com

19


Musik

5:e evangelisten frimurare? Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) brukar kallas den femte evangelisten på grund av sin musikaliska beskrivning av Jesu frälsningshistoria. I mängder av musikaliska verk inpräntar han bibelord i sina åhörare och få har väl undgått att fascineras av hans fantastiska orgelverk. Det påstås att en del av hans ekvilibristiska orgelsatser, som blivit tidlöst älskade, egentligen bara var ett sätt att prova orglarnas mekanik. Kanske är hans intresse för numerologi inte alls knutet till frimurerisk verksamhet, men följande bearbetning av en artikel av Janos Cegledy PM, Sinim Lodge, Tokyo Research Lodge of ten Grand Lodge of Japan fick i alla fall mig att tänka till, Vi har fått tillstånd att översätta från © Copyright by Freemasonry in Israel - www.mastermason.com/fmisrael. 1736 besökte den åldrande Bach (1685-1750) Fredriks den Stores (1712-1786) Kung av Preussen hov efter upprepade förfrågningar från monarken. Fredrik den Store var inte bara en av de största statsöverhuvuden utan också en bra kompositör och flöjtist. Han var också ett stort kulturellt stöd med speciell inriktning på musik. Han var frimurare och det finns många historier om hans generösa barmhärtighet även om en del kanske bara är skrönor. Han hade anställt Johann Sebastians näst äldste son, Carl Philipp Emanuel (17141788) som vid den tiden till och med överglänste sin berömde far. Han var mycket skicklig på spinetten (harpsicord) och komponerade med en modern inriktning. Bach anlände med sin äldste son, Wilhelm Friedmann, (1710-1784) samma kväll som Fredrik själv spelade en flöjtkonsert. När han hörde att Bach hade anlänt lär han ha yttrat: Mina Herrar, den äldre Bach har ankommit. Kungen var uppenbart upprymd. Han tillät inte ens Bach att borsta av resdammet och byta kläder utan bad honom pröva de senaste instrumenten, varav det fanns ett antal nya ”forte pianon”. Bach improviserade och bad kungen 20

att ge honom ett tema utifrån vilket han skulle extemporera ett antal fugor och kanons. Detta blev grunden på vilken Bach senare komponerade ett av sina mest uppmärksammade verk som han dedicerade till Fredrik den Store och som kom att bli känt som Musical Offering.

denna händelse och även kompositionen är värd att betrakta utifrån ett frimurarperspektiv. Även om kungen hade stor aktning för Johann Sebastian både som musiker och kompositör och som far till Carl Philipp Emanuel. Många har undrat om det fanns någon annan anknytning mellan de båda förutom kärleken till musiken. Det verkar lite märkligt att kungen skulle avbryta sitt framträdande för att välkomna vem som helst. Det kan naturligtvis tillskrivas det faktum att Bach var en så framträdande och välkänd kulturpersonlighet, men en sådan hövlig uppmärksamhet var mer än ovanlig. Man kan jämföra med ärkebiskopens av Salzburg bemötande av Mozart (1756-1791) för att inse att en musiker, oavsett hur ovanligt han var, bara ansågs vara en betjänt. Så låt oss analysera musiken för att se om vi kan upptäcka dolda förutsättningar. Frimurare har speciella igenkännings- och hälsningstecken, inte kända utanför den egna kretsen. Detta är inte unikt för frimureriet utan förekommer i många sällskap på samma sätt som chiffer, allegorier och symboler. De används till exempel av Francis Bacon och av Rosencreutsarna för att ta ett par exempel. Det är därför möjligt, ja till Frimuraren


och med mycket tänkbart, att även musiker kan förmedla dolda frimurarebudskap i rent musikaliska termer. Vi kan med säkerhet spåra frimureriska symboler i t ex Mozarts Trollflöjten. Så låt oss analysera Musical Offerings. kungens tema är i C moll och har tre nivåer. De första tre tonerna bildar en liten triad, vilket för en musiker kan upplevas som en loges tre förnämsta uppdrag. De följande två tonerna är ett halvsteg över och under och kan illustrera ceremonimästarefunktionen. Detta följs av en trappa bestående av nio tonsteg, och ytterligare sju klanger fullbordar temat. Detta är en utmaning som frimuraren Fredrik ger till Bach att med sin musikaliska genialltet skapa meditationer av. Observera talserien tre, fem, sju, nio och eventuellt fler tal. Men det blir mer när man tränger in i den slutliga versionen. verkets chiffer svarar mot kungens gambit. Öppningssatsen är förmodligen mycket lik den improvisation som Bach använder som en Ricercar. Detta var en term för mindre fugor. Etymologiskt utmärker ordet ”ett stycke musik i vilket vi måste söka någonting, ett tema till exempel.” Ordvalet är intressant och frimureriskt suggestivt. Beskrivningen är hämtad från Albert Schweitzers bok om Bach. ”Ricercar” består av initialbokstäverna i Regis Jussu Cantio et Reliqua Canonica Arte Resoluta”. Detta följs sedan av tio canon, som inte bara är utomordentligt komplexa utan också himmelskt sköna. Det är nästan som om de inte är skapade av mänskliga händer utan av änglalika instrument. I den fjärde och femte canon siktar Bach mot en speciell musikalisk symbolism. Över den fjärde, i vilket temat behandlas i contrapunktisk rörelse skriver han: ”Notilus crescentibus crescat Fortuna Regis” vilket kan översättas med: Må kungens barmhärtighet ökas som dessa toner. Den femte, en cirkelcanon Frimuraren

vandrande uppför tonskalan rubricerar han: ”Ascendenteque Modulatione ascendat Gloria Regis” - Såsom förändringen stiger uppåt så må kungens ära. Man brukade, eftersom en canon kan vara ett musikaliskt pussel indikera hur man ville att den skulle utföras. Men till de två sista canon som föregår den trio sonata med flöjt, uppenbarligen skriven för att framföras av Fredrik den Store själv på sitt instrument, ger Bach ingen ledtråd. Istället citerar han ett bibelställe väl känt av frimurare. Quarendo invenietis, Sök och du skall finna. Den andra canon kan ses i fyra klara delar, men den första har, åtminstone tre olika möjligheter till tolkningar. var Bach frimurare? Eftersom det inte finns något protokoll från hans reception eller något annat frimureriskt material som knyter honom till Orden så kanske vi inte officiellt skall räkna in honom bland frimurarna. Men det är intressant att notera att hans son Johann Christian (1735-1782) som etablerade en musikalisk rococo var välkänd frimurare. Han bodde i London och hade en varm och innerlig relation med den unge Mozart, vars första pianokonserter var arrangemang på mentorn Johann Cristian Bachs kompositioner. Som ytterligare argument kring frågan kan man lägga följande: En månad efter besöket vid hovet i Potsdam blev Bach medlem i Lorentz Cristoph Mizlers ”Corresponding Society of Musical Sciences, Ett lärt sällskap bestående av den tidens ledande kompositörer. Bland dem Georg Philipp Telemann (1681-1767) och Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) . Sällskapet bestod av 19 medlemmar och ledaren Mitzler är välkänd som matematiker, och som sökte efter en fast matematisk och filosofisk grund för den musikaliska vetenskapen. Bach skrev ett antal canon som sällskapet kunde publicera och man tror att han avsåg att även ge

ut delar av Musical Offering och ”Art of Fuge” på samma förlag. De senare är de mest komplexa och matematiska av Bachs hela produktion. det råder ingen tvekan om att talsymbolik spelade en viktig roll i Bachs kompositioner. Exempel är ”These are the Holy ten commandments”, BWV 679, där fugans subjekt ingår tio gånger och på samma sätt körsatsen ”Herre är det jag” i Matteuspassionen där frasen repeteras elva gånger, en för varje lärjunge. I slutet av 1940-talet lanserade Friedrich Smend en teori att Bach använde en matematisk matris i sina kompositioner. Han visade till exempel på en numerologisk signifikans i cantus firmus i orgelkoralen ”Dödsbädden” ”Vor Deinen Thron tret ich”, BWV 668, som har 14 noter i det första systemet och 41 i det sista . Numerologiskt är ordet Bach just 14 och JS Bach blir 41 med samma metod. Holländaren Kees van Houtenand Marius Kasbergen har försökt klarlägga ett samband mellan Bach och Rosencreutsarna genom att granska matematiska beräkningar, som dock kan vara av tillfällig karaktär. Huruvida denna medvetenhet om numerologi kan anföras som bevis för frimurerisk kunskap må vara upp till läsaren, men faktum kvarstår att intresset för numerologi och tal var större är vi kan föreställa oss under 1600, 1700 och 1800 talen.

Bearbetning Kjell Mazetti

faktaruta

Bibliografi: Bach J.S. Musical Offering, Schweitzer Albert: Bach. Boyd, Malcolm: Bach, Tatlow, Ruth: Bach and the riddle of the number alphabet, Case, Carl Foster: The True and Invisible Rosicrusian Order. 21


Stora Lands Logens Högtidsd

Det var sedvanligt stämningsfull högtid när Stora Lands Logen bjöd in till Högtidsdag i Stamhusets Riddarsal på Blasieholmen i Stockholm. I år hade man valt att inte bjuda in så många utländska gäster som istället erbjuds den fantastiska konserten i september. Men det blev fullt hus i alla fall, och ett mer än välfyllt program. I år skulle fyra nya R&K dubbas och antalet bröder som skulle hedras med Ordens Hederstecken var fler än vanligt. En av de nya

R&K och en ny OHT kom från ÖPL och en buss från Oskarehamn och en minibuss från Linköping såg till att de utnämnda skulle känna stöd från bröderna i hemlogen. Ulf Åsén och Lars Otto Berg överlämnade sin faktaspäckade bok, Det svenska Frimureriet under 275 år, med tillhörande CD, som också försåldes med dedikation efter supén. Strykande åtgång till bröder i kö som köpte med sig hem detta grunddokument som enligt anmälaren till denna tidning


dag den 20 mars 2010

bör ligga på varje frimurares nattduksbord. Ett oerhört intressant föredrag av Ordens Stormarskalk erbjöds också, som många hoppas kommer att publiceras eftersom ljudmiljön i Riddarsalen inte gör det helt lätt att hålla koncentrationen uppe under ett föredrag. Supén var som vanligt delikat och serverades professionellt så att alla fick alla rätter medan de ännu var varma. Årets tacktal hölls av den nye R&K Leif Norrgård, i den allmänna världen kontraktsprost i

Döderhult och det var många bröder som framförde personliga tack till honom för de tänkvärda orden. Som vanligt när man har trivsamt rinner tiden iväg snabbt och det var nog tur att det dukades fram ett litet nattmål till de många bröder som valde att stanna kvar in i det sista och njuta fullt ut. Datum hann ändras innan den siste brodern lämnade vårt vackra Stamhus. Ordens Högtidsdag text och bild: Kjell Mazetti


PM

22 i 2:a Fördelningen

I en till bristningsgränsen överfylld matsal hyllades Nils Magnusson av svenska, danska och tyska bröder, och med skönsång av Kristianstads Motettkör efter att han installerat sig som den 22:e Provinsialmästaren i Skånska Provinsiallogen. Lördagen den 27 mars 2010 övergick i söndag innan de sista bröderna leende lämnade tillställningen. varje installation har naturligtvis sina speciella glädjeämnen och höjdpunkter, och varje enhet sina specialliteter. Men ändå är installationerna i vår Svenska Frimurare Orden rituellt starka och de genomförs också med en stringens och skönhet som gör dem till goda minnen både för huvudpersonen, de medverkande bröderna och församlade gäster. Så också den i det vackra Frimurarhuset i Kristianstad den sista helgen i mars, med våren på lut och ändringen till sommartid som påverkande yttre omständigheter. Redan kl 13.00 samlades honoratiores i Johannessalen för den tra-

Man skall vara snygg också och alla detaljer skall hänga rätt. Fotograf Fredrik, Kristianstad rättar till PM:s kedja inför fotografering av den officiella bilden.

ditionella fotograferingen, som är något av en utmaning för fotografen. Ju fler på bilden, desto fler kan blunda eller göra miner, så det gäller att slösa på knäppen för att ge alla en möjlighet till att visa sitt bästa jag på denna dokumentära tradition. Efter en liten förfriskning kunde bröderna ta plats, och det kändes skönt att mötas av en finstämd musik på vägen in i rummet. Det blev verkligen välfyllt innan FDPM med ett klubbslag kunde börja ceremonien. Denna kommer naturligtvis inte att refereras eller en recenseras. Men den välkomnande stämningen

ackompanjerade alla ämbetsmännens insatser. den korta pausen mellan sammankomsten och brödramåltiden försvann i trivsamt samtal och snart kunde CM Boo Nelson kalla oss till bords för de rituella hälsningarna. Visst är det trevligt när man tar hjälp av restaurangskolor och andra organisationer, men att ett stort antal bröder ställer upp och serverar vid en sådan högtid ger absolut en extra glans till minnet. Maten och serveringen hyllades förresten av alla med en jättelång applåd till köksmästaren

Det blev många glada återseenden och allmän förbrödring när Nils Magnusson installerade sig som PM i Skånska Provinsiallogen. 24

Frimuraren


Nejdå - Nils-Arne kan med högburet huvud lämna posten som PM. Hjälmen har ett annat motiv.

och hans medhjälpare. En extra glans utöver hyllningstal gav naturligtvis också Kristianstad Motettkör som inte bara sjöng fantastiskt utan också hade modet att kalla upp den nye PM på scenen där han sittande på en ”tron” fick ta emot en sångarhyllning, inte alla förunnat. Taffeln bröts med en tackbön och kaffe med avec fanns i gemaken utanför matsalen och redan i detta nu utlovades ”nattamad” med tillbehör.

SPL:s nye PM verkade trivas lika bra bland Motettkörens damer som bland bröderna i Logen.

Christer Bording och fick nu en belöningssked för sina insatser som PM. Skeden är tillverkad år 1762 i Kristianstad, samma år som S:t Johanneslogen Gustaf skapades i Karlskrona, som den första frimureriska verksamheten i 2:a Fördelningen. Silversmeden Greger Rördahl verkade här 1776, det år som S:t Christopher invigdes, en loge som Nils-Arne Bidsell arbetat in som OM. efter det som verkade bara några ögonblick dukades Janssons Frestelse och en rejäl ostbricka fram och till brödernas glädje hämtades PM:s

hustru Inger och fick en ros som tack för kvällens lån av maken. Den kan nog bli stora buketter med tiden om den nye PM:s installationstals visioner skall infrias. Han lovade ju att både komma ihåg historien, leva i nuet och attrahera de unga för att skapa en framtid. Men kan han leva i det råd som Carl-Bertil Eiman, fPM i SPL gav i sitt tal finns det goda förutsättningar. Han sa: Se framåt med tillförsikt och bakåt med tacksamhet. Åt sidan med kärlek och uppåt i tro. Den som börjar sitt värv i sådana välgångsönskningar har en god uppsikt över sina steg. PM-installation text och bild: Kjell Mazetti

En mycket nöjd Stormästare Anders Fahlman gratulerade efter installationen.

Detta trots att den avgående PM Nils Arne Bidsell i ett tal till sin efterträdare gett honom rådet T.I.O. uttytt Ta Inte Om, för det kommer att bli många middagar, eller det heter kanske mye mad, god mad, och mad i rättan tid, i den 2:a fördelningen. Nils-Arne Bidsell blev också hyllad för sina sex år som PM. Han hade redan tidigare av enheterna i Kristiandstad, SJL Cubiska Stenen och SAL Christopher , fått en hjälm i diabas, huggen av Sankt Johannesmästaren Frimuraren

Christina Laurelii, gift med Prokuratorn och fPM Göran hade säkert en hel del att berätta för den nya PM-hustrun Inger Magnusson när de träffades över ”nattamaden”. 25


Nu har vi verkat i mer än 250 år, det ger god erfarenhet inför framtiden Frimurarebröder inrättade det första barnhuset år 1753 i Stockholm. Verksamheten växte och utvecklades och fram till 1940 hade över 12 000 barn fått omvårdnad och utbildning. Samhällets växande resurser möjliggjorde att barnhusverksamheten kunde avvecklas och den 20 december 1940 grundades stiftelsen. I dag omfattar verksamheten en aktiv kapitalförvaltning i värdepapper och fastigheter som tillsammans med donationer och bidrag möjliggör stiftelsens betydelsefulla stöd till forskning kring barn- och ungdomssjukdomar samt till organisationer som arbetar för behövande barn och ungdomar. Stiftelsen kunde under år 2009 dela ut 13 miljoner kronor, varav till pediatrisk forskning 6,25 miljoner kronor. Stiftelsen är därmed en av de allra största enskilda bidragsgivarna till pediatrisk forskning i Stockholm. Bidragen till olika organisationer uppgick till ca 6 mkr. Större bidrag har lämnats till Ersta Flickhem/Ersta Vändpunkten, ECPAT Sverige, Barnens Rätt i Samhället (BRIS), Föräldraföreningen mot Narkotika samt Mötesplats/ENTER inom Stockholms Stadsmission med flera organisationer. Den uppskattade clownverksamheten 2009 års forskarstipendiater i Riddarsalen tillsammans med H.M. Drottningen, vid Astrid Lindgrens Barnsjuk- stiftelsens ordförande Sten Svensson och Ordens Stormästare Anders Fahlman hus i Huddinge och Solna stöds också av stiftelsen sedan många år. Stiftelsen driver i samarbete med Stockholms skolförvaltning Kedjeboskolan söder om Fagersta och har ett långsiktigt engagemang i Hamregårdens pojk- och flickby utanför Orsa i Dalarna. Stiftelsens filosofi är att bidragen ska utgöra ett långsiktigt stöd och därmed skapa en trygghet för mottagarna i deras forskning och verksamhet. Kontakta oss gärna för information om hur dina medel kan bidra till stiftelsens verksamhet. Stöd genom en gåva till bankgiro 5778-0272.

STIFTELSEN FRIMURARE BARNHUSET I STOCKHOLM Box 170, 101 23 Stockholm tel: 08-463 37 03 e-post: sfbs@frimurarorden.se


Frimurareporträtt

Lysande karriär som 28-årig gardeslöjtnant skådade Wilhelm Tornérhjelm frimurarljuset i S:t Johanneslogen S:t Jean Auxiliaire år 1795. Där blev han lärling 20 feb, medbroder 14 april och restes till mästare 5 maj. I januari påföljande år adopterades han in i hertigens Johannesloge l’Union, där han snart blev ceremonimästare. Kort därefter den 3 feb (1797) fick han IV-V:e graden och sedan ungefär 10 dagar senare mästaregraden i SAL l’Innocente. Efter ytterligare sådär 1½ vecka erhöll han VII graden. Månaden därpå närmare bestämt den 23 mars fick han i SLL VIII:e graden och flyttades i samma veva över till hertigens Andreasloge Glindrande Stiernan och blev snart ceremonimästare även där. Intressant nog var det samma deputerade mästare i de båda logerna l’Union och Glindrande Stiernan, nämligen hertigens betrodde – översten och friherren Wilhelm Bennet. Samma år blev Tornérhjelm dessutom ledamot i drätseldirektoriet. När så hertigen behjälpt av Bennet slår samman två av huvudstadens johannesloger till den Nordiska Första i december 1799 utses Tornérhjelm till andre deputerad mästare närmast under borgmästare Carl Ernst Oldenburg och hertigen som naturlig OM. Styrkt av de goda erfarenheterna av konsolideringen genomdriver hertigen och Bennet blott 3 månader senare, en liknade sammanslagning av stadens två S:t Andreasloger, till Den Nordiska Cirkeln den 28 februari år 1800. Kort tid innan, den 5 februari samma år fick Tornérhjelm IX:e graden och växlar över från drätseln till att bli ledamot i det då precis skapade logedirektorium. Där var hans gode vän Bennet ordförande och skulle så förbli under hela 24 år. I januari 1801 får Tornérhjelm X:e graden och avsäger sig Frimuraren

tragiskt slut I sin funktion som Storsekreterare kom Tornérhjelm att kontrasignera många dokument däribland de som förekommer närmast utgången i våra Andreaslokaler. Bearbetning Kjell Mazetti

samma år sin post i Nordiska Första för att istället bli Ordens Storsekreterare (SS). Här skall påpekas att de funktioner som idag motsvaras av Ordens kansli, däribland Storsekreterare ända in på 1950-talet sorterade under logedirektoriet, där han

Efter 1805 kom den aktiva krigstjänsten att ta det mesta av Tornérhjelms tid. I början var även denna karriär lysande. Men han deltog i kriget mot Ryssland och drabbades av att Kungen Gustaf IV Adolf degraderade sina fotgardesregementen deras gardesstatus. Händelsen är helt unik i den svenska krigshistorien och kom att spela en stor roll i förberedelserna för 1809 års revolution, då Gustaf IV Adolf tvingades bort från tronen. Tornérhjelms del i detta beskrivs i Ulf Åséns kapitel i boken citerad nedan. Wilhelm Tornérhjelm tog avsked ur armén 1809 och levde resten av

Det svenska frimurarsystemet fick den idé- och formmässiga gestalt det i stort sett fortfarande har vid den andra av hertig Karls båda stora ritualrevisioner. I denna översyn assisterades hertigen av flera frimurare, men hans allra närmaste medarbetare kom att bli den dåvarande kaptenen vid Svea Livgarde, Jacob Wilhelm Tornérhjelm (1767-1814) – den man som av sin eftervärld skulle komma att kallas ”Carl XIII:s högra hand i frimureriet”. (Ur Boken om Hertig Carl).

alltså agerade som sekreterare. Under åren 1801-03 anförtros han även uppdraget som förste dept. mästare i NC dvs. posten närmast under hertigen. Tornérhjelm kom att under 1800-talets första årtionde, aktivt delta i arbetet med utformningen av kapitelskedet. Han kom därmed att vara involverad i revisionsarbetet av Ordens samtliga 10 grader.

sitt liv under sviktande hälsa och knappa omständigheter. Hösten 1814 skrev han ett avskedsbrev till sina vänner, och satte in sin dödsannons i tidningen innan han 47 år gammal med ett pistolskott tog sitt liv i trädgården vid gårdshuset i Hammarby. En lysande frimurare lämnade den allmänna världen desillusionerad. 27


Historisk skatt

En garde - touché När Wilhelm Tornérhjelm år 1797 blev ceremonimästare i dåtida S:t Andreaslogen Glindrande Stjernan samtidigt som han innehade samma ämbete i l`Union fick han ett vackert svärd av Hertig Carl. Denna personliga gåva behöll han genom sin frimurarkarriär. Klingan tillverkades i Eskilstuna och hade Tornérhjelms valspråk och frimurarsköld i gravyr. Wilhelm Tornérhjelm recepierade i III:e till och med VIII graden under två hektiska månader februari och mars samma år. om svärdets öden efter hans beklagliga bortgång 1814 finns inte mycket nedtecknat. Man kan kanske förmoda att det vårdades av arvingarna. Men år 2007 dök det upp igen - nu som auktionsobjekt. Lars Arbin berättar: Under våren 2007 fick jag

Det blev trängsel runt de utställda vapnen när Nordiska Cirkeln visade Tornérhjelms värja. 28

Tornérhjelmska ordensvärjan såld till ryssar!! En garde! tips om att ett intressant frimurarvapen skulle komma till försäljning på Probus vapenauktion. Jag fick museet intresserat för ett inköp och ett mandat att bjuda upp till 50.000 kronor (utropspriset var 40.000), vilket Max Sjöberg ansåg att man satt alldeles för lågt. Han bedömde klingan som en av de finaste från denna tid. Alltnog, auktionen stundade och jag fick en omedelbar känsla av att min limit inte skulle räcka på långt när. Jag kontaktade Tom Bergroth på mobilen och han ökade summan med 20.000 till 70.000. Auktionen började med som vanligt höga priser i förhållandet till utropspriserna. Äntligen, nu var det dags för det Tornérhjelmska vapnet. Det är alltid en speciell känsla som infinner sig när man skall ropa in något på auktion. Man försöker se så ointresserad ut som möjligt samtidigt som man vill stöta in sitt bud i en konfliktfri stämning. Så händer det som varje angelägen köpare vill slippa råka ut för. Man får inte ens chansen att öppna munnen. Några ryssar i kamp med, som det visade sig senare en släkting till Tornérhjelm, drev upp priset till en nivå som vida översteg mina 70.000:-. Vad var att göra för att rädda denna kulturskatt som givetvis från början borde ha belagts med exportförbud. Detta fantastiska vapen, en gång en gåva från Hertig Carl till Wilhelm Tornérhjelm.

Via auktionsfirman togs en kontakt med ryssarna som upplystes om förbudet att utföra kulturföremål. Svaret blev i korthet ”nej det ska inte föras ut från Sverige”. Svärdet hade förmodligen varit i S:t Petersburg innan man hunnit stämpla in färdbiljetten i Stockholm. Man ville inte släppa ifrån sig vapnet. eftersom ryssarna ändå kände sig lite osäkra gick de till slut med på att skiljas från värjan till ett pris som gav dem en vinst. Nu vidtog bråda dagar. NC ställde upp tillsammans med museet så att finansieringen kunde ordnas. Tiden hade gått det var vår igen 2008. Eftersom man inte kan beskylla agerande bröder för någon opassande brådska, tog det tid att komma till skott med checken. Man trodde, vilket faller sig naturligt, att när man väl accepterat priset, inte behövde skynda sig på. Speciellt med tanke på att det redan gått lång tid. Men man räknade inte med ryssarna. Två timmar efter att värjan betalts och hämtats ut från auktionsfirman kom ryssarna tillbaka. Deras första ord:

Var är värjan? Touché! Svensk duellant Lars Arbin bild: Kjell Mazetti

Frimuraren


Comportillo Crianza 2006, Magnum Utsökt vin till rött kött, vilt, ost, skinka, patéer

Frack inkl väst 1.999:Kompletta paket 2.399:-

D N Y

F

Frack inkl väst, skjorta, bröstknappar och rosett.

Druvor: 90% Tempranillo 10% Garnacha Alkoholhalt: 13% Årgång: 2006 Pris: 184,00 (MAGNUMFLASKA) Artikelnummer: 473003-06 Beställningssortimentet Du beställer vinet hos närmsta Systembolag eller via vår hemsida www.samplex.se (vinbutiken)

Besök www.fracklagret.se Alla frackar är i ullkvalitet. 1-2 dagars leveranstid. Vi lagerhåller ALLA storlekar. Egen tillverkning. Vi levererar till hela Sverige.

Skicka ett e-mail till info@samplex.se så får Du information om trevliga viner & champagner.

SAMPLEX

Laandling AB, Väverigatan 2 291 54 Kristianstad Broder Fredrick 0708-94 02 00 Broder Johan 044-590 90 90

Alkohol kan skada din hälsa.

Nyheter från FM Regalia Frimurareslips

Fastighetsmäklare i samverkan

100% siden, med passare/vinkelhake.

225:Broder Bo Lingserius 08 - 23 70 00 08 - 556 069 28 070 - 723 10 40 Auktoriserad mäklare

379:-

Frimurarstandar Högklassigt tryckt sidenstandar med snodd och frans i silkestråd. Stång 52 cm i helt förnicklad metall monterad på högpolerad marmorfot.

Ny design!

189:Beställ varor för minst 400:- och Du får en penna med rött frimurarekors. (Värde 69:-)

Frimuraren Gustaf III av Göran Anderberg

Beställ från vår webbutik eller se huvudannonsen.

För bröder i såväl söder som norr! Frimuraren

www.fmregalia.se 29


Vad är upplysning? när en nybliven frimurare hör titeln för bröder av IX:e och högre grader, kan han möjligen börja fundera över om det i någon allmän mening följer en bättre upplysning med innehav av en högre grad. Korrelationen lär inte vara säkerställd, men funderingen bör väcka en mer grundläggande fråga: Vad är upplysning? Redan ritualen i vår första grad ger konkreta exempel på svar, men de kan jag inte kommentera här. Den öppna SFMO:s Allmänna lagar ger andra förslag. I dess Första kapitel sägs religionen och dygden vara Ordens främsta hörnstenar. Med vår religion menas, som bekant, en sådan som vilar på kristen grund. Vad som menas med dygd blir förborgat, men åskådliggörs efterhand i de olika graderna. Däremot förtecknas en frimurares alla plikter i Andra kapitlet. En nyfiken frimurare, som inte nöjer sig med de beskeden, kan vilja söka ett mera generellt svar utanför vår Orden, om vägar mot det sanna, det goda och det sköna. om han har tur, kanske han snubblar över en uppsats som blivit klassisk. Den publicerades i decembernumret 1784 av Berlinische Monatsschrift – ”Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?” Uppsatsens första mening lyder: Upplysning är människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet. Med omyndighet menas här en oförmåga att göra bruk av sitt förstånd, utan någon annans ledning. En frimurare, som ofta anser sig vara vägledd av sitt samvete, tvingas tänka efter. Där står faktiskt inte ”något annat”. Och samvetet, om det skall vara något värt, måste vara väl integrerat i oss själva, och inte styras av ”någon annan”. Författaren är alltså inte ute efter att ifrågasätta sambandet mellan förnuft och samvete. Däremot tryck30

order han har fått. På samma sätt är er han på att omyndigheten är själven präst förpliktigad att för sina konförvållad, inte av brist på förstånd, firmander och sin församling predika utan i brist av det mod, som behövs i enlighet med sin kyrkas bekännelse för att göra bruk av förståndet, utan och lära. Däremot skall de ha frihet någon annans ledning. Sapere aude! att som privatpersoner göra bruk ”Våga bruka ditt förstånd.” Så lyder av sitt förnuft fullt ut. Det befrämupplysningens valspråk. Inget dåligt jar upplysningen, som är en process valspråk för den som försöker vara som kan utvecklas både positivt och rättrådig! negativt beroende på förutsättningSambandet mellan förnuft och arna. samvete kan kräva några extra ord. Kant beundrade Fredrik den store. Tankarna går till katolska kyrkans Det berodde på att han, till skillnad conscientia formata: ”Handla enligt från de flesta dåtida furstar, ansåg kunskapen om kristen förkunnelse att människorna skulle ha sin frihet och samvetet i förening.” Det kravet även i religiösa frågor. Uttrycket: ingår i en kasuistisk etik, som har reg”Var och en bör få bli salig på sin ler för hur människorna skall handla tro” kommer därifrån. Kants slutsats under livets alla skiften. Det är en var: ”En furste är själv upplyst och tanke som är främmande för såväl förtjänar att prisas av en tacksam den protestantiska kyrkan som vår värld och eftervärld, som låter alla Orden. Luther betonar tro mer än göra bruk av sitt eget förnuft även i gärning. Orden formulerar inga handsamvetsfrågor.” lingsregler, men förordar reflektion och överlåter ansvaret för våra val åt oss själva. Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? åter till uppsatsen. Det räcker inte med mod för att lämna vår omyndighet. Vi måste även ha friheten, att göra bruk av vårt förnuft. Många protesterar mot den friheten. Officeren säger: ”Resonera inte, exercera!” Prästen säger: ”Resonera inte, tro!” Finansrådet säger: ”Resonera inte, betala!” Härskaren säger: ”Resonera inte, lyd!” (Undantaget är Fredrik den store, som säger: ”Resonera så mycket ni vill och om vad ni vill, men lyd!”) Friheten inskränks alltså överallt, men inte så mycket i Preussen som i andra länder. Det ansåg åtminstone Kant. Jo, det är han som är författaren. Kant har på andra ställen sagt: ”Vi har frihet att välja mellan våra böjelser och vår plikt!” Och: ”Bör förutsätter kan!” Kant ansåg inte att upplysningen påverkas negativt av att exempelvis en officer, i tjänsten inte är fri att resonera hit och dit om klokheten i en

Upplysningsfilosoferna var i allmänhet deister. D.v.s. de anslöt sig till läran om, eller tron på, en Gud som har skapat världen, men som därefter inte griper in i världsskeendet – en uppfattning som också förekommer i det internationella frimureriet. Kant ansåg sig inte kunna bevisa Guds existens eller själens odödlighet med rationella argument. Han löste detta dilemma genom att ställa upp tre postulat eller antaganden, om Gud, odödligheten och friheten, som han ansåg vara nödvändiga som grund för moraliskt handlande. Han menar alltså, att Gud inte har skapat moralen – Gud och odödligheten har tvärtom sin grund i moralens krav. vad har då Kant med det frimureriska budskapet att göra? Man kan lika gärna fråga sig vad det finns för samband mellan Upplysningen och Frimuraren


SFMO. Det torde räcka med att hänvisa till Ordens historia. Frimureriet växte fram när främst Frankrike, men även England och i viss mån Tyskland, dominerades av idéer, som kan sammanfattas under benämningen ”Upplysningstiden”. De frimureriska idéerna fördes till Sverige under vår ”Frihetstid”, från enväldets och Karl XII:s död 1718 fram till enväldets återuppståndelse med Gustav III:s Förenings- och säkerhetsakt 1789. Samtidigt markerade franska revolutionen slutet på denna epok. Många av de främsta upplysningsfilosoferna och statsmännen var också frimurare, t.ex.: Montesquieu, d’Alembert, Danton, Diderot, Robespierre, Talleyrand och Voltaire. en del lösa trådar behöver knytas ihop. Vad bör vara utmärkande för en frimurare? Jo, att han har en tro och att han kan handla etiskt och målinriktat. Vilka förutsättningar är nödvändiga eller tillräckliga för det? Kristen bekännelse är en tillräcklig grund för ett etiskt system. För oss är det också en nödvändig grund, eftersom medlemskap förutsätter kristen bekännelse. Det gäller dock inte generellt. Det finns såväl andra religiösa som sekulära etiska system som förtjänar respekt. Etiskt och målinriktat handlande har som nödvändig grund en förmåga att skilja mellan ont och gott. Förnuft (förstånd, kunskap) och samvete (känsla, empati) hjälper oss med det. Det är dock inte tillräckligt. Vi måste också handla. För det krävs frihet, mod och vilja. Att frigöra sig från brister på dessa områden, i den mån de är påverkbara – det är upplysning. Ingen skall behöva säga om oss, som Ovidius i Metamorfoser: Nec scit qva sit iter! ”Han vet inte vilken väg han skall gå. Research: Rune Carlsson

V‰ lkomna till din

Personliga Begravningsbyr D‰ r vi mˆ ter dina ˆ nskem l utifr n dina behov och v‰ rderingar. H‰ lsningar Broder Jan Bolejko

Fersens v. 4 Malmˆ Telefon: 040-30 18 09

Rekrytering Gissel eller stimulerande arbete? Som relativt ny inom frimureriet och innehavare av grad III har undertecknadtagit frågan med rekrytering, som en utmaning. Jag ställde frågan : Vilka känner jag ? Efter en kort stunds funderingar, började jag att göra en telefonlista. Den telefonlistan låg sedan till grund för min rekrytering inom Frimureriet. Döm om min förvåning, nästan samtliga visade ett stort intresse, efter att ha tagit del av vår informations cd. Jag är idag fadder för 10 bröder i Sollefteå. Vad jag vill ha sagt med detta är, Ha inte förutfattande meningar om folks inställningar, lätta på tystlåtenheten, prata, sprid Frimureriet till din omgivning, du kommer att bli förvånad över resultatet. Som nyss antagen recipient av I:a graden, infann sig ett vakuum, detta

på grund av att det var lång tid till nästa loge i den graden. Jag ser detta som en av utmaningarna för oss faddrar! Att upprätthålla intresset! Det som är viktigt är att den nyss antagne, får besöka och se en reception så fort som möjligt, använd möjligheten att åka och besöka en loge som har en reception i ditt närområde. Känslan av att ha bilen full av förväntansfulla bröder, är otroligt stimulerande. En annan möjlighet som vi använder i Sollefteå, är att ha diskussionsmöten i hemmiljö. Möten i hemmiljö har varit välbesökt och efterlängtat inslag i vardagen. Jag ser nu fram emot en avslutningsmiddag och en ny säsong av frimureriskt arbete i höst. Text: Lars Owe Stålhand

Frimuraren

31


En skall bort.....

Den 11 februari 1945 träffades Winston Churchill, Franklin D Roosevelt och Josef Stalin i Jalta på Krimhalvön i Svarta Havet för att dela upp världen mellan sig. Vid mötet beslutades att Tyskland efter segern skulle delas i fyra delar och att demokratiska val skulle hållas i de snart befriade länderna i Centraleuropa samt att Polen och Jugoslavien skulle ombildas med större demokratiskt stöd. Vem av de tre passar inte in i bilden?

franklin delano roosevelt blev antagen som frimurare, 29 år gammal, 1911 i Holland Lodge Nr 8 i New York. Han var en aktiv frimurare och var också närvarande när hans söner blev antagna 1933 och 1935, alltså efter det att han blev vald till USA:s 32:a president. En skall bort Norsk text: Eigil Roaldset

winston Churchill antogs som frimurare i Studeholme Lodge 1901, 27 år gammal, och var mycket aktiv inom frimureriet intill dess hans politiska liv blev för omfattande. Efter 1918 minskade hans frimuraraktivitet Hans politiska aktivitet känner vi alla till. Den var inte på sparlåga. Hans sista period som premiärminister varade till 1955, och då var han inne på sitt 81:a levnadsår. dessa två statsledare är exempel 32

på bröder som, i unga år, tagit till sig frimureriet och haft nytta av det. Jag menar självklart inte att frimureriet skulle vara en statsministerskola. Poängen är att var och en, utifrån sin situation och sina förutsättningar, har något att finna i frimureriet. Dessa två blev födda in i mäktiga familjer och var nog menat att bli något extra. Historien är full av berömda människor, för vilka frimureriet endast var att betrakta som en utmärkelse. Man känner, trots allt, en viss stolthet över att tillhöra en organisation som i sin medlemskader har och har haft framträdande personer av alla professioner. Lika kul är det inte när man finner namn som man inte vill förknippas med. General Franco i Spanien är ett exempel på det. Winston Churchill kom aldrig till Narvik, men hans beslut under kriget grep på ett avgörande sätt in i vår stads levnad. Exempel på andra frimurare som inte heller kom till Narvik är

herrarna Storadmiral Tirpitz, general Scharnhorst (endast 24 år vid antagandet) och Generalfältmarskalk Blücher. Gebhard Leberecht Blücher blev, 40 år gammal 1782, antagen som frimurare i logen Augusta zur Goldenen Krone. Han var aktiv frimurare till sin död. Han förde in sina två söner och 11 officerskollegor i frimureriet och var OrdförandeMästare i Münster. Dessa tre frimurares framgång i sin levnad gjorde att Hitler, som förbjöd frimureriet, använde deras namn på sina slagskepp. Och på så sätt kom Tirpitz i alla fall till Lofoten.

faktaruta

Artikeln är ursprungligen införd i Ankeret Nr 2 – 2009, medlemsblad för frimurarlogerna Arcturus, Oscarsborg samt Narvik Kapitel Broder-forening och Fiducia, allt i Narvik, Norge. Artikeln är översatt av Christer Eklund, ÖNPL med vederbörligt tillstånd att publiceras i svenskt frimurarforum. Frimuraren


Exklusiva frimurareartiklar från FM Regalia Beställ i vår webshop: www.fmregalia.se

195:-

95:Penna 69:Kulspetspenna med rött frimurarekors.

Manschettknappar 195:-

Band-/slipshållare 95:-

Beställ varor för minst 400:- så får Du denna pennan med rött frimurarekors. (Värde 69:-)

Med rött frimurarekors eller med passare och vinkelhake.

395:-

Med rött frimurarekors eller passare-vinkelhake

Bröstknappar 215:till frackskjorta diameter 9 mm

Stora Regalieväskan 395:i äkta skinn med frimurarekors. Rött sidenfoder. Lock 5 cm med två kardborreband.

Pinnål

Fästen: stift och fjäderbricka

Acaciagren

Längd: 32 cm, Höjd: 30 cm

50:-

Frimuraren Gustaf III 189:-

10 mm diameter

Rött frimurarekors

av Göran Anderberg

50:-

10 mm diameter

Passare/vinkelhake

50:-

7 mm diameter

Lilla frimurarekorset

Lilla Regalieväskan 245:-

60:-

7 mm diameter

Regalieväska i äkta skinn med rött frimurarekors Rött sidenfoder. Tre tryckknappar.

Serverings- och grillförkläde 198:Svensktillverkat i kraftig bomull. Svart med rött frimurarekors.

Längd:24 cm, Höjd:16 cm, lock 2,5 cm

Frimurarsvärd fr 3 595:-

225:-

Längd: 84 cm Bredd: 71 cm

Bosweel frackskjorta 735:Storlek 39–45

Frimurarstandar

Bosweel pikéfluga 139:-

Högklassigt tryckt sidenstandar med snodd och frans i silkestråd. Stång 52 cm i helt förnicklad metall monterad på högpolerad marmorfot.

.

379:Ny design! Vita skinnhandskar 289:Frimurareslips 225:-

Herrhandskar i äkta lammnappa. Storlek 8, 8½, 9, 9½, 10

100% siden, svart med rött frimurarekors eller med passare/vinkelhake.

En storlek, passar normalt alla.

Vita vantar 95:-

www.fmregalia.se

Beställ i vår webshop: www.fmregalia.se eller faxa 040-170754, e-post eller brev. FM Regalia, Lundbergsgatan 8 SE-217 51 Malmö e-post: order@fmregalia.se Vi har även utrustning för loger såsom förkläden, mm. Kontakta oss! Försäljningsvillkor: Faktura medföljer varorna. Betalning måste ske inom 10 dagar från fakturadatum. 40:- för porto/förpackning tillkommer per försändelse.


Fototips

Överraskning viktigt! Fastfrusen eller levande, det beror ofta på överraskningsmomentet. Jag tänkte få återkoppla till förra numret där jag gick igenom lite exempel på hur man kan tänka när man fotograferar med en kompaktkamera. eftersom majoriteten har med sig kompakter till möten eller träffar, och inte släpar omkring systemkameror som jag gör, så tänkte jag fortsätta på det spåret. Alltså hur man kan få bättre bilder med kompaktkameror. Actionbilder är svårt att fånga... eller? När man tar bilder så kan det ju finnas lite olika syften med dessa, och det är allt som oftast situationen som styr i det specifika fallet och det finns ju lika många sätt att knäppa en bild som det finns tillfällen. Det finns nog många glada amatörfotografer i vårt avlånga land, som någon gång undrat över hur sportfotograferna får till så actionfyllda bilder... dom tar serier som om det inte fanns någon morgondag, samt att de tycks ”veta” när de ska trycka av. Ska du ta en sportig och fartfylld bild eller kanske en bild på en person som utför något spännande, eller någon annan bild som du tycker verkar vara intressant, så kan timingen vara helt avgörande för om resultatet blir bra eller inte. I stort sett alla motiv, utom människan, har en förmåga att bli bra på bild, just för att föremålet ofta inte påverkas av att det kommer fram en kamera. Många människor känner sig, av olika anledningar, obekväma när de hamnar framför en kamera och beter sig inte alls som de brukar. 34

Självklart är det naturligt att vilja bli så bra som möjligt på bild, och att man gärna vill visa sig från sin bästa sida, ifall man skulle hamna på ett medium som kan spridas eller komma att pryda ett fotoalbum. Men många gånger kan det kännas som att det blir lite väl överdrivet agerande. Jag har vid flera tillfällen haft riktigt bra chanser att fånga en både bra, rolig och intressant bild, som blir mindre bra av att någon ser kameran och fryser till, ska försöka se ”naturlig” ut eller helt enkelt gör sig till. nu går det lätt att få bra bilder, även fast motivet inte alls samarbetar som man tänkt sig. Det gäller bara att ta överraskande kort när personerna minst anar det. Bilder du tar av någon som är involverad i andra göromål, och som blir fotade utan att hinna vara med, blir ofta de bästa. Det handlar om en naturlighet som man sällan lyckas fånga, såvida motivet inte är van att agera framför kameran. Du skapar också ofta en mer talande bild än om ditt motiv ska sträcka upp sig och posera. När du väljer att fota saker som är i rörelse eller motiv som rör sig så bör du använda blixt i och med att den hjälper till att ”frysa” motivet. Blixten gör att kameran får stöd i sitt agerande och kan ta snabbare bilder än vad den skulle kunna utan blixt. Det har med slutartider att göra. Kom bara ihåg att stänga av funktionen för att reducera röda ögon, dvs. att kameran skickar iväg förblixtar. Har du kameran i det läget så tar kameran inte bilden på en gång, utan fyrar av några blixtar i förväg och du får en exponering som kommer något efter det du tryckt på avtryckaren.

Det som händer då är att motivet hinner flytta på sig eller att du missar ögonblicket. när du ska ta överraskande bilder så är det oftast inte någon idé heller att reducera röda ögon, för personen tittar ju inte rakt in i kameran. Troligtvis... Sen så kan du med fördel stå och hålla in avtryckaren till hälften så att kameran så att säga ”förfokuserar” (om kameran har fokusföljning) och det bara är att trycka iväg bilden när det är dags. Lite den typen av tankesätt, före man tar fotot, skapar på sikt en känsla för hur man ska komponera bilden (eller tänka när man trycker av). Det är inte så svårt när man väl har knäppt ett par hundra bilder, då går det av bara farten i stort sett. men det finns ju lite annat att tänka på när man tar oväntade bilder, och en sak som är viktig och det är att man självklart ska ha respekt för att vissa personer som blir överraskade kanske inte vill att man behåller kortet. Skulle så vara fallet så kan du visa bilden för personen och fråga om den verkligen blev så dålig. De flesta brukar sällan misstycka då de upptäcker att kortet blev bra. Ifall det är någon som inte vill vara med på bild, så är det enkelt att ta bort bilden. Du äger bildmaterialet men har inte modellen givit dig sitt samtycke så är det ett övertramp. ”laguppställningar”... är det bara skrot då eller? Gruppfoton, eller ”lagbilder”, som många slentrianmässigt väljer att ta, blir oftast inte så jättespännande att titta på när man har monterat dem i ett fotoalbum, en tidning eller som presenteras på annat sätt. Frimuraren


Tänk dig en bild av personer som står uppställda framför kameran... ofta blir det lite halvtrist och bilden säger egentligen inte så mycket för en utomstående betraktare såvida det inte är en historisk bild. Givetvis har det ett värde för de personer som var med på kortet, eller för de som eventuellt ger sig ut på en vandring i minnenas allé, så förkasta det inte. Men tänk på att det oftast blir lite si och så när man använder kompaktkameror. som tredje person så vill man gärna se något som verkar hända i bilden, en bild som skapar intresse för det som finns med på kortet. Vad är det som händer i bilden? Vad gör dom för något? Vad är det som händer i nästa sekvens? Hur tänkte dom nu? Det ser intressant ut det personerna pratar om! Vidare så är det lite knepigt att få ljussättningen bra och det är svårt att få in allt som ska med på bilden utan att man får göra avkall på helheten. Ofta beskärs bilden mer än man tänkt sig och slutresultatet kanske inte motsvarar det man hade i inledningsskedet. Vad man ska tänka på när man ställer upp folk inför ett mer regelrätt gruppfoto är att se till att man har personerna nära en bakgrund. Orsaken till det är att en blixt på en kompaktkamera kanske inte klarar av att lysa ut på samma sätt som en ”riktig” blixt gör. Kompaktkamerans blixt kan försöka kompensera för att bakgrunden ligger för långt bak och du får nästan kritvita ansikten på personerna du ska avbilda. Det blir inte så lyckat. men återigen... en ”laguppställning” är inte att förkasta, men det känns lite som att en betraktare gärna går vidare, om denne inte har ett personligt intresse i bilden. Ska kortet sen vara med i en tidning så kan det kännas lite som ett ”Jaha... ännu fler prydliga farbröder ” om det ofta dyker upp liknande inför Frimuraren

olika referat eller texter som ska in i tidningen. Går jag till mig själv, så fungerar jag så att jag först tittar på bilderna och sen på rubriken. Är bilden intetsägande och rubriken lite tam så går jag gärna vidare, även fast texten skulle kunna innehålla något av det mest intressanta jag någonsin skulle ha kunnat läsa. Det gäller alltså att få till en bild som tilltalar många genom att den säger mycket i sig själv, eller att rubriken är väldigt fängslande.

för att få bra bilder så måste man trycka av. Våga chansa och räds inte att bilden blir bra eller dålig. Du kanske missar din tänkta bild men fångar något annat intressant i stället. Så med dessa ord lämnar jag ert fotograferande för denna gång och hoppas att ni får användning av mina tankar till gagn för bra, intressanta och roliga bilder. Patrik Andersson

Jakobiter igen Göran Anderberg väljer att använda jakobitismen för den tidiga perioden kring James II Stuarts katolska orientering efter 1688, och förbiser i sin replik till mig konsekvenserna av att Gustaf III var intresserad av Charles Edward Stuarts system. Han väljer vidare att bortse från kulturfenomenet jakobitism efter slaget vid Culloden 1745. André Kervalla har nyligen påvisat förhållandet att en jakobitisk loge upprättades av Charles Edward i Arras 1747 och att dess anda levde vidare i skotska exilkretsar i Frankrike, dit också svenska intressen vände sig. Tänk bara på Sack, Wrede-Sparre, Scheffer, Bielke och Horn. Det vore förhastat att tro att detta intresse främst sökte sig till jakobinerna vars revolutionära broderskapstanke inte är så enastående som Anderberg föreställer sig. Broderskap och medborgarideal, även om i en annorlunda form, representeras i det jakobitiska mureriet av den vita rosen. Också i Sverige har man tidvis lyssnat till de fördrivna skottarnas sång: 
But don’t forget the white, white rose
That grows

best over the water. 
Det är väl allom införstått att svenska frimurare inte är medlemmar av det deistiska systemen utgående från Orangisternas London eller Napoleons Paris, utan i det svenska kristna mureriet, underbyggt redan av koadjutorbrevet och Gustafs tilltro till idén om “corona vindicata” - den återupprättade kronan. Jakobitismen var förvisso till 30 procent politik och till 70 procent ett kulturfenomen och det är denna symboliska form av jakobitism som blir intressant i GIII:s förhandlingar 1784 med greven av Albany om att överta det Tempelherreinspirerade frimureriet, utgående från de skotsk-franska systemen. Vilket också fullbordades.

Min önskan i denna sak är endast att svenska kopplingar till internationella händelser under 1700-talet utforskas vidare eftersom Sveriges relationer och svenska arkiv verkar vara den felande länken när jakobitiskt frimureri beskrivs av historiker. Om det fanns en vändning bort från jakobiternas gradsystem av utvalda mästare vid en bestämd tidpunkt så bör den kartläggas. Text: Susanna Åkerman

35


Sjömurarträff 2010 Går av stapeln i Karlby på Kökar i Ålands yttre skärgård lördagen den 17 juli. Nogrannare position är Brudhälls gästhamn, N 59°55,3’ och E 20°54,7’. Välkomna är alla frimurarbröder med familj, vänner och besättning. Det gemytliga programmet går i traditionellt tecken från Lördag 17 juli kl 13:00 14:00 Utflykt till kyrkan och klosterruinen på Hamnö, 17:00 Gemensam skärgårdsmåltid med val- men sångbara medhavda förfriskningar, sjömurarfrågesport och annan glad underhållning. 19:00 Sång och mingel på bryggan. Söndag 18 juli 10:00 Utfärd till Källskär, grevens ö, för intresserade. Skild förhandsanmälan. Anmälan till jan-olof.holm@frimurarorden.fi eller +358 40 51 41 205 bekräftas genom inbetalning av deltagaravgiften på Nordeas konto 127935-19647 / Sjömurarna/Jan-Olof Holm senast den 15 juni. För betalningar från utlandet gäller FI66 1279 3500 0196 47, SWIFT: NDEAFIHH. Kom ihåg att anteckna namn, kontaktuppgifter och hur många som ämnar delta i Källskärsutflykten i fältet för tilläggsinformation. Deltagaravgiften är 35 €/vuxen och 25 €/barn under 14 år. Barn som inte deltar i måltiden betalar ingen avgift. Källskärsutflykten betalas på ort och ställe, preliminärt 20 € per person.

vertigos ockulta klassiker 2

gustaviansk mystik

Kjell Lekeby har tidigare skrivit den mycket uppmärksammade boken Kung Kristina: drottningen som ville bli man samt flera böcker om svenskt frimureri och astrologins historia.

G

MY S TIK

Kjell Lekeby ISBN 978-9185000579

9 789185 000579

K

Den här boken är en sensation. Under århundraden har forskare och allmänhet undrat över vad som döljs i den Svenska Frimurarordens arkiv i källaren under Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm. Inte minst har det sena 1700-talets kända intresse för esoterism och ockultism väckt eftervärldens nyfikenhet. Att kung Gustav III, Gustaf Adolf Reuterholm, hertig Carl och hertiginnan Charlotta och deras vänner ägnade sig åt magi, alkemi, kabbala och andeskåderi har varit bekant; detaljerna har förblivit oåtkomliga. Nu kan denna nyfikenhet tillfredsställas. Idéhistorikern Kjell Lekeby har ägnat flera år åt att katalogisera frimurararkivets fantastiska samlingar av handskrifter, bilder och böcker. Han har mödosamt transkriberat de viktigaste källorna från det sena 1700-talets svenska mystik och samlat dem i den här volymen. I en stor mängd texter och bilder får läsaren här tillfälle att stifta bekantskap med fascinerande människor och läsa om deras bitvis märkliga idéer kring mystiska ting.

U

AV IAN T S

S

i urval av Kjell Lekeby.

gustaviansk mystik

Alkemister, kabbalister, magiker, andeskådare, astrologer och skattgrävare i den esoteriska kretsen kring G. A. Reuterholm, hertig Carl och hertiginnan Charlotta 1776–1803. En återfunnen handskriftssamling

VERTIGO FÖRLAG

VERTIGO FÖRLAG

GUSTAVIANSK MYSTIK: alkemister, kabbalister, magiker, andeskådare, astrologer och skattgrävare i den esoteriska kretsen kring G. A. Reuterholm, hertig Carl och hertiginnan Charlotta 1776-1803 Vertigo förlag: ISBN 978-91-85000-57-9. Kan beställas av utgivaren på 08-642 55 08 eller på epost kjell.lekeby@mac.com förmånspris för frimurare 140 kr inklusive porto (Adlibris och Bokus runt 200 kr) Eller sätt in 140 kr på plusgiro 771774-7 Lekeby 36

Frimuraren


Från Loger och Brödraföreningar

Ny Andreasloge i Malmö

Bakre raden: Olle Odehammar, Fredrik Peters, Lars Hedberg, Ulf K:son Holmdahl, Erik Havstad, Rolf Sundwall, Sven Fehrm, Mathias Thinsz, Torbjörn DeVedur Mitten raden: Kenneth Adler, Roland Eriksson, Claes Pagels, Karl Eklund, Roger Carlsson, Anders Åkesson, Stefan Ekström, Per Lilja, Gert Björnlund Nedre raden: Nils-Arne Bidsell, Gert Persson, Martin Hagbyhn, Lars Delmar, Anders Fahlman, Håkan Andersson, Tommy Olsson, Thomas de Neergaard, Michael Welander.

frimureriet i de sydligaste delarna av Skåne har utvecklats starkt under de senaste decennierna. Ändå har man bara haft en Johannes- och en Andreasloge i Malmö samt brödraföreningar i Lund, Ystad och Eslöv och en frimurarklubb i Trelleborg. År 2001 tillkom en andra Johannesloge då SJL Malmö Grip invigdes. Den positiva medlemsutvecklingen fick därmed ytterligare en skjuts framåt och behovet av ännu en Andreasloge i området blev närmast akut. Under förra året tog därför ett antal bröder initiativ till bildandet av en ny Andreasloge i Malmö. Fredagen den 12 februari kunde Ordens Stormästare inviga SAL Frans Suell. Förutsättningarna för denna andra Andreasloge är mycket gynnsamma i och med att det finns utrymme för utökad verksamhet i det fina Frimurarhuset i Malmö. Man kan använda samma logelokaler, matsal och andra gemensamhetsutrymmen som de tidigare Johannes- och Andreaslogerna har sedan länge. Det som förändras är ju egentligen bara att det blir logeaktiviteter fler dagar i veckan. Frimuraren

Invigningen av den nya Andreaslogen fick en högtidlig inramning i en till sista plats fylld Johannessal. Ordens Stormästare ledde invigningshögtiden tillsammans med överofficianter från Skånska Provinsiallogen. Alla grundläggarna medverkade. Martin Hagbyhn, som var en av grundläggarna av SJL Malmö Grip för nio år sedan och dess för-

ste Ordförande Mästare, var nu en av grundläggarna av SAL Frans Suell, och utsågs även till denna logens förste Ordförande Mästare. Invigningshögtiden avrundades med en festlig måltid som präglades av glädje och god gemenskap. Invigningsdeltagare Text: Curt Hansson bild: Mathias Thinsz

Deltagarna vid invigningen av SAL Frans Suell fick uppleva en fin måltid med många glada skratt, som här då OM Martin Hagbyhn talar till PM Nils-Arne Bidsell. 37


Från Loger och Brödraföreningar s:t johannislogen Den Nordiska Första i Stockholm loge måndagen den 12.10.2009 var en speciell receptionskväll , då son Fredric Heidenberg och far Jan Heidenberg i nämnda ordning recepierade samma kväll i S:t Johannes Mästaregraden under ledning av Ordförandemästaren Peter Westrup och Deputerade Mästaren Georg Lind. Kvällen var mycket stämningsfull och Ämbetsmännens arbete intresserat och välutfört. Text och bild: Per-Åke Blomqvist

OM i S:t Johannislogen Den Nordiska Första Peter Westrup flankeras av de båda nya mästarna.

en grad per år har den snart 80 årige Yngve Funning lyckats erövra sedan han år 2000 recepierade i Sundsvalls Bifrost. En av orsakerna är ett gott arbete som ämbetsman och i övrigt ett starkt engagemang som gläder hans faddrar (och söner) Peter och Lars som i och med den senaste receptionen har samma grad som sin Far och Bror... Frågan är vem som först kallas till grad X. Hur är det nu - äldst går först eller age before beauty...

brödraföreningen Urania i Östersund torde vara unik så till vida att inte mindre än fem före detta ordförande fortfarande är aktiva i föreningen. Detta borgar för kontinuitet samtidigt som alla är öppna för utveckling och förnyelse. Vid föreningens sista möte 2009 nedlade dittillsvarande O Anders Lundström X PBF, längst till höger, sitt ämbete efter en sexårig, så väl genomförd mandatperiod att den belönats med PBF. Närvarande var tre f O nämligen från vänster John Andrews X, Bengt Pålstam X och Torbjörn Junhov X. En fjärde f O, Johan F Wijnbladh X OHT, låg hemma drabbad av influensa. Text och bild: Torbjörn Junhov

38

Med fem levande f d O är nog Urania unikt i SFMO. Här är fyra av dem, fr v John Andrews, Bengt Pålstam, Anders Lundcström och Torbjörn Junhov . Frimuraren


Hedrade bröder Stig Olsson Direktör, Malmö Riddarnamn: Riddare av Renheten. Valspråk: Sanning och ljus Recepierade i S:t Johanneslogen Acacian Malmöhus 1970 och erhöll grad X i SPL 1989. Ämbetsman i S:t Andreaslogen Corfitz, Malmö, Eslövs Frimurareförening. ÖBB och AK i SPL. Medlem i styrelsen för Frimurarlogerna i Kristianstad. Sven-Olow Bohlman Filosofie magister, Borensberg Riddarnamn: Riddare av fostran Valspråk: Måtta i allt Recipierade i S:t Johannes Logen S:t Jacob 1971 och erhöll grad X i ÖPL 1989. OM i S:t Jacob. FFÖBB och StM i ÖPL. Ledamot Provinsialdirektoriet och Fördelningsrådet ÖPL. Sekreterare och ledamot Utbildningsdirektoriet och Utbildningsnämnden. Innehavare av PBF.

Åke von Quanten Bankkamrer, Stockholm Riddarnamn: Riddaren av sanning Valspråk: Redbarhet och sanning Recipierade i Nordiska Första S:t Johannislogen 1966 och erhöll X graden 1983 i SLL. Skattmästare i NF. Ämbetsman i Brf Attundaland på 90-talet. Ledamot i Barmhärtighetsdirektoriet och Utbildningsdirektoriet. Tjänstgjort som ÖAÖB, OABM, f.n. ledamot i Museifonden.

Arne Sandin Fd Planeringschef, Vendelsö Riddarnamn: Riddare av plikten Valspråk: Ambition och glädje Recipierade i S:t Johanneslogen S:t Erik i Stockholm 1976 och fick grad X 1995 i SLL. Ämbeten i S:t Erik, SVEA och som SUB. Sekreterare i PD 1998 – 2009. Ansvarig för Amicitia (pensionärsförening inom SFMO).

Frimuraren

Dan Eklund Professor em., Grankulla (Finland) Riddarnamn: Riddare av förädling Valspråk: Mot bättre kvalitet Invald i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin 1997. Recipierade i SJL S:t Augustin 1984 och fick grad X 1999 i SCF. Talman i SJL S:t Augustin och i SAL Phoenix Grundläggare och arbetande ledamot i Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff. En av tre red. för jubileumsboken ”Hertig Carl och det svenska frimureriet”.

Erik Sundström Bankdirektör, Luleå Riddarnamn: Riddare av tonen Valspråk: Lyssna till musiken Recipierade i S:t Johanneslogen Ultima Thule 1973 och fick grad X 1992. Olika ämbeten inom UT, som IB, FSkM i 12 år, BB och DPM samt Ordförande Mästare 2001 2009.

39


Nya Riddare & Kommendörer

Leif Norrgård Kontraktsprost, Oskarshamn

Leif G D Wadell Köpman, Göteborg

Tom Waselius Diplomingenjör, Grankulla

Ulf Lagerström Kammarherre, Stockholm

Riddarnamn: Riddaren av Det brutna brödet. Valspråk:Tag och dela mellan er. Född den 12 december 1943 i Sundsvall. Efter teologiska studier i Sverige och England (M Theol 1968) prästexamen och prästvigd i Skara 1968. Kontraktsprost i Stranda och Handbörds kontrakt sedan 1989, jämväl i Södra Möre kontrakt sedan 2009. Preses vid prästmötet i Växjö 1996. Recepierade i S:t Johanneslogen Orion 1986, grad X ÖPL 2002. Ämbetsmannauppdrag i Orion, OAF och DTS. T ÖPL 2006. vOHP.

Riddarnamn: Riddaren av den ärliga avsikten. Valspråk: Sök Dig själv. Född 31 januari 1940 i Vänersborg Efter avslutad skolgång och militärtjänst 1961 började jag arbeta inom textilbranschen. Min frimureriska bana började i S:t Johanneslogen Salomon á Trois Serrures 1977 och fick grad X 1996 i GPL. CM i samma loge 19791983 BB i olika pos 19891993 DM 1993-1998 OM 1998-2003 ADPM i GPL 2003- FDPM 2004-

Riddarnamn: Riddare av balans Valspråk: Eftertanke och framsteg Född: 26 oktober 1949 i Helsingfors Diplomingenjörsexamen vid Tekniska Högskolan i Helsingfors, skeppsbyggnadslinjen, 1974. Militärgrad: löjtnant Recipierade i S:t Johannes Logen S:t Augustin 1986, och fick grad X i SCF 2002. Olika ämbetsmannauppdrag i S:t Johannes Logen S:t Augustin 1988-2007, OM för S:t Augustin 20022007. Deputerad Kapitelmästare för Stor Capitlet i Finland 2009-2010.

Riddarnamn: Riddaren av Lagern Valspråk: Akta livets värden Född: 23 december 1942 Studentexamen, Beskowska skolan, Stockholm 1968, Jur kand Stockholms Universitet 1979 1986, Kammarherre vid Kungl. Hovstaterna. Recipierade 1971 i Den Nordiska Första S:t Johannislogen och fick grad X 1994 i Svea Provinsialloge. Ämbetsmannauppdrag i NF, Drätseldirektorium (amanuens, ledamot, överskattmästare och storintendent). 1997-2008 Stormästarens förste uppvaktande broder X. Storintendent 2009 (t.f. 2008).

40

Frimuraren


Från Ordens ledning och Kansli

Inrikes ärenden Barmhärtighetsdirektorium

Förordnande Bankkamreren Tor Skoglund, X Svea, som ledamot från och med den 9 februari 2010 till och med den 31 december 2011.

Logedirektorium

Entledigande Verkställande direktören Tord Elfwendahl, VIII Svea, som amanuens från och med den 19 mars 2010.

Stora Landslogen

Förordnanden Kontraktsprosten Leif Norrgård, R&K, som vikarie för Ordens Högste Prelat från och med den 24 mars 2010 till och med den 23 mars 2016. Kammarherren Ulf Lagerström, R&K, som Storintendent från och med den 1 april 2010 till och med den 31 mars 2016. Kammarmusiker Michael Lind, X Svea, som Förste Musikföreståndare från och med den 23 mars 2010 till och med den 24 mars 2012.

Svea Provinsialloge Informationsdirektorium

Förordnanden Reklambyråchefen John Fahlnaes, VIII GPL, som ledamot från och med den 1 februari 2010 till och med den 31 januari 2013. Filosofie magistern Björn Federley, X SCF, förlängt som ledamot från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2013.

Utbildningsdirektorium

Förordnanden Avdelningsdirektören Per Heimer, IX Svea, som andre arkivarie vid Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 juli 2009 till och med den 31 december 2014. Avdelningsdirektören Leif Ph Danielsson, X Svea, som förste arkivarie vid Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2015. Filosofie magistern Gösta Sandell, X Svea, som ledamot i Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond från och med den 15 mars 2010 till och med den 15 mars 2016. Entledigande Direktören Claës Göran Rasmusson, X Svea, som ledamot i Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond från och med den 15 mars 2010.

Förordnanden Komministern Per Åke Axelsson, X Svea, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Roslagen i Norrtälje från och med den 1 oktober 2010 till och med den 30 september 2016. Juveleraren Torsten Bergström, X Svea, som Ordförande i Brödraföreningen Roden i Norrtälje från och med den 1 april 2010 till och med den 31 mars 2016. Bankdirektören Michael Boström, X Svea, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Erik i Stockholm från och med den 1 maj 2010 till och med den 30 april 2016. Entledigande Teologie doktorn Kjell Hognesius, R&K, som Ordförande i Kapitelbrödraföreningen Vidar i Uppsala från och med den 27 februari 2010.

Skånska Provinsiallogen

Förordnanden Bankdirektören Christer Persson, X SPL, som Förste Deputerad Provinsialmästare i Skånska Provinsiallogen i Kristianstad från och med den 1 april 2010 till och med den 31 mars 2016. Lektorn Gert Björnlund, X SPL, som Andre Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 juli 2010 till och med den 31 mars 2014. Ingenjören Jan-Inge Jingfors, X SPL,

som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Sirius i Halmstad från och med den 1 juli 2010 till och med den 30 juni 2016.

Göta Provinsialloge

Förordnanden Köpmannen Leif Wadell, R&K, som Provinsialmästare från och med den 17 april 2010 till och med den 31 december 2015. Vice chefsåklagaren Göran Sjödell, X GPL, som Förste Deputerad Provinsialmästare från och med den 17 april 2010 till och med den 16 april 2016. Professorn Göran Karlsson, X GPL, som Andre Deputerad Provinsialmästare från och med den 17 april 2010 till och med den 16 april 2016. Riksspelmannen Lars-Olof Ejstes, IX GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Lidköpings Frimurarebröder från och med den 22 mars 2010 till och med den 21 mars 2016. Deputationsloge Brödraföreningen Fyrbåken i Varberg kommer från och med 1 september 2010 att arbeta som deputationsloge under S:t Johanneslogen Salomon à Trois Serrures i Göteborg.

Östgöta Provinsialloge

Förordnande Agronomen Olof Sköld, X ÖPL, som Ordförande i Kapitelbrödraföreningen Viktor Rydberg i Jönköping från och med den 22 februari 2010 till och med den 21 februari 2016.

Stor Capitlet i Finland

Förordnanden Diplomingenjören Tom Waselius, R&K, som Kapitelmästare från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2016. Direktören Guy Catani, X SCF, som Deputerad Kapitelmästare från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2016.

 Frimuraren

41


Ingenjören Karl-Erik Williams, X SCF, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Ledstjärnan i Mariehamn från och med den 1 april 2010 till och med den 31 mars 2013.

FRACK-PAKET!

Mellersta Norrlands Provinsialloge

Förordnande Specialläraren Bengt Larsson, R&K, förlängt som Provinsialmästare från och med den 1 juli 2010 till och med den 30 juni 2013.

Utrikes ärenden

Utnämning av representanter för Svenska Frimurare Orden Ordens Stormästare har som representant för Svenska Frimurare Orden utnämnt: hos Royal Arch Storchapter i Finland, Johan Dieckmann, som föreslagits som innehavare av detta ämbete. hos the Grand Lodge of Massachusetts Edwin James Brailey som föreslagits som innehavare av detta ämbete. Utnämning av representanter för främmande Storloger Ordens Stormästare har som representant hos Svenska Frimurare Orden föreslagit: för Den Norske Frimurerorden, Åke Lindell R&K, för Grand Loge de Luxembourg, Christer Göthe och för Grand Lodge of Nova Scotia, Canada, Stig Sandin. 42

FUNDERAR DU PÅ ATT BLI FADDER? Den nya broschyren ”Information till faddrar” ger vägledning och råd för tiden från det första samtalet till receptionen och vandringen vidare till högre grader. Fråga efter broschyren hos sekreteraren i din loge eller brödraförening. SVENSKA FRIMURARE ORDEN

Upprättande av vänskapliga förbindelser med främmande frimurarorganisationer Ordens Stormästare har beslutat om upprättande av vänskapliga förbindelser med the Grand Lodge of Bosnia and Herzegovina, the Grand Lodge of Croatia och the Regular Grand Lodge of Serbia.

Den sökande behöver information Den sökande måste få en chans att bilda sig en egen uppfattning om vad ett medlemskap innebär, och kunna veta varför han vill ta detta steg. Målet är att varje broder själv tar ansvar för sitt frimureri, och därför behöver han åtskillig information om vad Orden är, gör och vill. Innan ansökningsblanketten fylls i bör faddrar därför undersöka hur stor möjlighet den sökande har att finna just det som han längtar efter inom ramen för SFMO. Genom att få information om Ordens historia, syfte och uppbyggnad kan den sökande bilda sig en uppfattning om han tror sig komma att trivas i en sådan miljö. Faddrarna kan och bör berätta om sin egen frimurartid, om de lärdomar de dragit, om hur Orden påverkat deras sätt att se på sig själva och verkligheten – utan att ge konkreta exempel från ritualen. Då kan den sökande börja ana det sätt på vilket Orden får sina medlemmar att växa och fråga sig själv om han lockas av en sådan personlig utveckling. Det är viktigt att bedöma om den sökandes livssituation är optimal för en reception. Sökande som snart kommer att bege sig utomlands för studier eller arbete, män som snart skall bli fäder eller just genomgår en skilsmässa bör kanske vänta några år så att de har möjlighet att lägga fokus på Orden när väl den frimureriska resan inleds. Erfarenheten visar att få tar skada av att vänta på receptionen i grad I, medan den som tvingas göra en paus som lärlinge- eller medbroder sällan återkommer. Idag är det många sökande som närmar sig Orden via internet. De tilldelas då faddrar av OM. Om du blivit fadder för en sådan sökande, kan du ha hjälp av att be honom lämna referenser. Kanske behöver du få bekräftat att han har den ihärdighet som ett medlemskap förutsätter, kanske finns en tvekan om han har den inre balans som behövs för att knyta vänskapsband till andra människor.

INFORMATION TILL FADDRAR

INFORMATION TILL FADDRAR Inledning Svenska Frimurare Ordens mål är att dess medlemmar känner att samvaron i loger och brödraföreningar är meningsfull och ser sitt medlemskap som en livsresa. För att nå detta mål bedriver Orden medlemsvård som på olika sätt försöker hjälpa varje broder att tillgodogöra sig ritualens budskap och få information om Ordens verksamhet lokalt och nationellt. En förutsättning för en framgångsrik medlemsvård är att faddrarna haft ingående samtal med den sökande före receptionen och aktivt stöttar honom efter receptionen. Denna informationsbroschyr vill ge faddrarna handledning och råd för tiden från det första samtalet till receptionen och vandringen vidare till högre grader.Familjen behöver information Det är viktigt att beslutet om att söka inträde i Orden förankras hos den sökandes familj. All information som ges den sökande bör han vidarebefordra till sin närmaste familj så den förstår vad han vill uppnå med ett medlemskap. Berätta gärna om olika evenemang det lokala frimurarsamhället arrangerar för bröder och deras familjer. Frågan om varför inte kvinnor ges tillträde till Orden brukar komma och skall tas på allvar. Det räcker då inte att hänvisa till traditioner. Ett argument kan vara att Orden tränar män i att våga visa sin svaghet och tala om sina misstag. Historien har visat att detta bäst låter sig göras om könen hålls åtskilda. Ibland kan vara lämpligt att faddrarna personligen träffar livspartnern för att räta ut frågetecken.Broschyren har utvecklats i samarbete mellan ID och UD.

Semester i Frankrike

Lägenhet i södra Frankrike, Sommieres, uthyres veckovis till Frimurare. www.sommieres.se Ulf M Mattsson FS i DMP 0705-20 52 58 Frimuraren


I västra kanten

När kommer DITT bidrag det är en förmån att få åka runt och besöka olika enheter, oftast i samband med högtidsdagar och installationer. Men ett kort besök blir ofta en ytlig förmedling av evenemang med engångskaraktär. Vid nästan alla tillfällen kommer en eller annan broder fram med ganska bra idéer och tips om vad som kan publiceras i Frimuraren. Nästan lika ofta ber jag den som kommer med tipset att skriva själv och att ta många bilder av hög kvalité. Men då är inte villigheten lika stor. Andra skickar mail med begäran om hur mycket plats en artikel kan få. Svaret är alltid - så mycket plats som materialet ger. Bra bilder och trevlig behandling av språket smäller högre än titlar och mängder av honoratiores. Eftersom Frimuraren är SFMO:s officiella organ känns det viktigt för mig att alltid tänka på att den läses också av icke frimurare och att den kanske kan bidra till rekryteringen av nya bröder. Därför är jag inte så glad

Nr 2 Årgång 82 ISBN 1651 - 35766 Nästa nummer utkommer v:a 38. Materialstopp den 16 augusti 2010. Chefredaktör: Kjell Mazetti. 070 - 726 19 31 Almstagatan 12, 602 16 Norrköping frimuraren@frimurarorden.se Ansvarig utgivare: Lars von Knorring R&K 036 - 35 15 30 lars.von.knorring@telia.com Frimuraren

i mängder av titelförkortningar. De kan ju bara förstås av oss själva. Sen är jag väldigt förtjust i reportage som involverar familjer eller respektive. Det är klart att det är jag som är frimuraren i familjen, men utan uppbackningen från hustru eller sambo och om jag inte kan ta med henne någon gång ibland blir arbetet ganska torftigt, åtminstone i mina ögon. Dessutom bläddrar hon ibland i tidningen och tycker nog att det är mycket gubbar, och det kan jag ju inte säga emot. Men jag blev glad när jag hörde att antalet medlemmar ökar och medelåldern minskar - för då är vi på rätt väg. Då kanske antalet gubbar minskar och summan män (pojkar) ökar till hustruns glädje. Jag var i Norge på deras högtidsdag också. Kollegan Terje Helsingeng har lämnat över redaktörsskapet sedan 14 år tillbaka till Per Schultze och övertagit ansvaret som vO i ID. Han blev dessutom R&K på kuppen. De bröder i Norge som läser Frimu-

raren uppskattar debattsidorna. De har man inte i Frimurerbladet. Vi har högt i tak, men håller en strikt profil. Sakligt, vettigt och utvecklande frågeställningar kommer alltid att få plats så länge jag är chefredaktör. Men personangrepp eller diskussion om Ordens inre angelägenheter får inget spaltutrymme. Inte heller den rituella delen av vår verksamhet. Till nästa nummer hoppas jag på ditt bidrag. Vill Du inte (Några säger kan) skriva så finns det medarbetare i Redaktionskommitten nedan som kan hjälpa till eller åtminstone förmedla din idé till någon som kan utforma den. Eller e-posta till mig så kommer det nog att ordna sig. Men i god tid! och med kontaktuppgifter till ansvariga är en förutsättning.

Redaktionskommitté: Kjell Mazetti, ÖPL, Ordförande John Fahlnaes, GPL Pierre Dunbar, SVEA Björn Federley, SCF Lars Pettersson, SPL Bo Pettersson, VPL Lars Sjödin, MNPL Björn A Strömberg, SVEA Patrik Andersson ÖNPL

Prenumeration: Helår 250:- Utland 300:Lösnummer 70:PG SFMO 34 40 -5

Annonser: Pierre Dunbar 08 - 571 41 411 pierre@dunbar.se

Hemsida: www.frimurarorden.se För adressändring - kontakta din loge.

Björn A Strömberg 08 - 661 24 08 bjorn.stromberg@gmail.com

Med broderliga hälsningar

Kjell Mazetti Chefredaktör

Tryck Trydells Tryckeri Box 68 312 21 Laholm Upplaga 16 500 ex, 4 ggr/år

Annonsmaterial skickas till: Pierre Dunbar Ripvägen 2 Strömma 139 41 Värmdö pierre@dunbar.se 43


Posttidning

B

Returadress Frimuraren Blasieholmsgatan 6 111 48 STOCKHOLM

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Om du är Bull tror du på en uppgång i marknaden. Får du rätt tjänar du minst dubbelt så mycket som uppgången. Är du Bear tror du att marknaden ska falla. Har du rätt, får du en avkastning som är minst dubbelt så stor som nedgången.

Vill du veta mer om hur du mäter krafterna med våra Bull & Bear certifikat? Besök närmaste bankkontor, eller gå in på www.handelsbanken.se/ bullbear. Är du Chicken så ska vi nog kunna hitta något som passar dig också. Välkommen.

www.handelsbanken.se/bullbear Handelsbanken har offentliggjort ”Grundprospekt Svenska Handelsbanken AB (publ) (”Handelsbanken”) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram” som finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram

B&B_Annons_175x237.indd 1

10-04-13 15.15.44

Frimuraren nummer 2 2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you