Advertisement
The "Sosialistisk Framtid" user's logo

Sosialistisk Framtid

Sosialistisk framtid er et partipolitisk uavhengig magasin som gis ut av Bevegelsen for Sosialismeog andre samarbeidende organisasjoner. Vi skriver særlig om temaer knytta til miljø, fred, økonomisk utvikling, arbeiderkultur og sosialistisk teori og prøver å stimulere til ideologisk debatt og nytenkning på venstresida. Vi kommer ut flere ganger i året. For abonnement eller prøvenummer sende en epost til oss på post@sosialistiskframtid.no.

Publications