Sosialistisk Framtid

NO

Sosialistisk framtid er et partipolitisk uavhengig magasin som gis ut av Bevegelsen for Sosialisme, Marxistisk forum, Pogressivt forlag og Norges Kommunistiske Ungdomsforbund. Vi skriver særlig om temaer knytta til miljø, fred, økonomisk utvikling, arbeiderkultur og sosialistisk teori og prøver å stimulere til ideologisk debatt og nytenkning på venstresida. Vi kommer ut fire ganger i året med støtte fra Norsk Kulturråd. For abonnement eller prøvenummer sende en epost til oss på sosialistiskfremtid@bevegelsen.no.

https://sosialistiskframtid.wordpress.com/