28 Publications
0 Followers
KM NSZZ Solidarność przy Philip Morris Polska S.A.
KM NSZZ Solidarność przy Philip Morris Polska S.A.
Biuletyn Bis
Biuletyn Informacyjny Solidarności (Bis) jest pismem Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy Philip Morris Polska S.A.