__MAIN_TEXT__
gyldendalnorskforlag
Gyldendal Norsk Forlag
Oslo, NO

Gyldendal Norsk Forlag AS er et av Norges største forlagshus, og utgir et bredt spekter av skjønnlitteratur, generell litteratur, fagbøker og læremidler, både på papir og i digital form.

Show Stories insideNew