Fylkesarkivet i Vestland

Leikanger, NO

Kjelda er Fylkesarkivet i Vestland sitt fagtidsskrift, og eit fylkesdekkande magasin for historie, arkiv og kjelder. Her finn du eldre utgåver av tidsskriftet. Ønskjer du å abonnere? Ting abonnement på https://vlfk.pameldingssystem.no/abonner-pa-kjelda Fylkesarkivet i Vestland forvaltar omfattande samlingar av arkiv- og kjeldemateriale innan fagområda offentlege arkiv, privatarkiv, stadnamn, foto og musikk. The County Archives in Vestland (Fylkesarkivet i Vestland) preserve documents created by public institutions as well as archives and collections created in the private domain (organizations, companies and private persons) in the Vestland region.

http://fylkesarkivet.no/

Publications