The user logo

Fylkesarkivet i Vestland

Leikanger, Norway

http://fylkesarkivet.no/

Kjelda er Fylkesarkivet i Vestland sitt fagtidsskrift, og eit fylkesdekkande magasin for historie, arkiv og kjelder. Her finn du eldre utgåver av tidsskriftet. Ønskjer du å abonnere? Ting abonnement på https://vlfk.pameldingssystem.no/abonner-pa-kjelda Fylkesarkivet i Vestland forvaltar omfattande samlingar av arkiv- og kjeldemateriale innan fagområda offentlege arkiv, privatarkiv, stadnamn, foto og musikk. The County Archives in Vestland (Fylkesarkivet i Vestland) preserve documents created by public institutions as well as archives and collections created in the private domain (organizations, companies and private persons) in the Vestland region.

Publications

Kjelda nr. 2 2015


January 18, 2019

Kjelda nr. 3 2015


January 18, 2019

Kjelda nr. 1 2017


January 18, 2019

Kjelda nr. 2 2017


January 18, 2019

Kjelda nr. 1 2015


January 18, 2019

Kjelda nr. 1 2012


January 13, 2017

Kjelda nr. 2 2012


January 13, 2017

Kjelda nr. 1 2013


January 13, 2017

Kjelda nr. 2 2013


January 13, 2017

Kjelda nr. 3 2012


January 13, 2017

Kjelda nr. 2 2016


December 15, 2016

Kjelda nr. 1 2016


June 15, 2016

Kjelda nr. 3 2014


December 1, 2014

Kjelda nr. 1 2003


July 3, 2014

Kjelda nr. 3 1994


July 3, 2014

Kjelda nr. 2 1996


July 3, 2014

Kjelda nr. 4 1998


July 3, 2014

Kjelda nr. 2 2003


July 3, 2014

Kjelda nr. 3 2001


July 3, 2014

Kjelda nr. 2 1992


July 3, 2014

Kjelda nr. 1 2001


July 3, 2014

Kjelda nr. 2 2011


July 3, 2014

Kjelda nr. 3 2006


July 3, 2014

Kjelda nr. 3 2002


July 3, 2014

Kjelda nr. 1 1996


July 3, 2014

Kjelda nr. 1 2008


July 3, 2014

Kjelda nr. 3 2010


July 3, 2014

Kjelda nr. 1 2004


July 3, 2014

Kjelda nr. 1 2005


July 3, 2014

Kjelda nr. 1 2002


July 3, 2014

Kjelda nr. 3 2007


July 3, 2014

Kjelda nr. 2 1999


July 3, 2014

Kjelda nr. 3 1996


July 3, 2014

Kjelda nr. 3 2011


July 3, 2014

Kjelda nr. 2 2004


July 3, 2014

Kjelda nr. 2 2002


July 3, 2014

Kjelda nr. 1 1992


July 3, 2014

Kjelda nr. 4 1997


July 3, 2014

Kjelda nr. 3 1993


July 3, 2014

Kjelda nr. 1 2007


July 3, 2014

Kjelda nr. 4 2000


July 3, 2014

Kjelda nr. 1 2009


July 3, 2014

Kjelda nr. 1 2000


July 3, 2014

Kjelda nr. 2 2006


July 3, 2014

Kjelda nr. 2 1993


July 3, 2014

Kjelda nr. 2 2005


July 3, 2014