The "Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines" user's logo

Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines

Girona, Spain

www.solidaries.org

La Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme agrupa les entitats solidàries d’aquesta àrea geogràfica que treballen temes vinculats a les desigualtats Nord-Sud: els Drets Humans, l’Educació al Desenvolupament, la Cultura de Pau, la Igualtat, la Cooperació al Desenvolupament, la interculturalitat i la immigració.

Publications

MEMÒRIA / 2022


April 12, 2023

MEMÒRIA 2021


May 23, 2022

Memòria 2020


May 17, 2021

Maleta per la convivència


September 23, 2020

Memòria 2019


July 8, 2020

Diari de la Pau


January 30, 2017

Memòria Coordinadora 2012


September 16, 2013

Memòria d'Activitats 2010


September 18, 2011