Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines

Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines

Girona, Spain

La Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme

agrupa les entitats solidàries d’aquesta àrea geogràfica que treballen temes vinculats a les desigualtats Nord-Sud: els Drets Humans, l’Educació al Desenvolupament, la Cultura de Pau, la Igualtat, la Cooperació al Desenvolupament, la interculturalitat i la immigració.

www.solidaries.org