Memòria Coordinadora 2012

Page 1

AMB EL SUPORT DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

memòria 2012SUMARI 1. Presentació...................................................................................................................................................... 2 2. Qui som.................................................................................................................................................................... 4 3. Com ens organitzem.................................................................................................................. 5 3.1. Altres espais de participació.......................................................................... 5 3.2. Pertinença a Xarxes........................................................................................................... 7 3.3 Secretariat, equip tècnic i voluntariat........................................... 7 4. Entitats de la Coordinadora...................................................................................... 8 5. Balanç econòmic................................................................................................................................. 10 6. Què fem?............................................................................................................................................................... 11 6.1. Al servei de les entitats.............................................................................................. 11 6.2. Accions i campanyes per transformar el món........... 16 7. Agenda de solidaritat de les ONGD......................................................... 20

Memòria 2012

|1


1. Presentació Nosaltres som coordinadora En un marc de retallades generalitzades que ha tocat de ple el sector i a la Coordinadora, les entitats solidàries de les comarques gironines han iniciat aquest 2012 un treball de reflexió entorn les perspectives de futur. Ha estat un any de ‘redisseny’ i reflexió, doncs. D’una banda, les retallades en el pressupost de cooperació de la Generalitat de Catalunya han forçat la reducció de l’equip tècnic. I de l’altra, el retard en els pagaments que estableixen els convenis subscrits, ens ha fet replantejar el nostre funcionament com a entitat. Però el 2012 també ha estat un any de reivindicacions i de treball directe amb els polítics que ens governen tant en l’àmbit local com en el català. La incidència política ha estat present en tota l’agenda del 2012 com a una de les vies irrenunciables per a la transformació d’una realitat decebedora pel que fa a la justícia social. En previsió d’una manca sobtada d’ingressos a mitjà termini que impliqui no poder disposar de personal per a l’equip tècnic, s’han debatut noves formes de funcionament per realitzar tanta o més feina amb menys contractacions o, en cas de desmantellament de l’equip tècnic, per assegurar la continuïtat de l’acció conjunta i coordinada de les entitats. Aquest debat ha centrat el treball de la jornada anual i de la jornada d’entitats del mes de febrer. Toca recuperar la militància. Si es vol seguir fent sentir els nostres arguments, caldrà això sí, un major compromís per part de les entitats que han donat vida a més de 18 anys d’història de treball conjunt, sota el paraigües de la Coordinadora. És una de les conclusions de les entitats, que consideren que, en la mesura del possible, caldria impulsar el treball per comissions. Això implica donar més embranzida a les comissions ja existents, amb la incorporació de nous membres, però també vol dir crear-ne de noves, com la d’Immigració o la dels Drets Humans, que durant el 2012 han tingut un destacat paper. El treball de reflexió ha permès a les entitats reafirmar-se com a col·lectiu que dóna vida a la cooperació i solidaritat a les comarques gironines i que es resumeix en un contundent: «Nosaltres som Coordinadora», apuntat des d’una entitat.

A les entitats de la Coordinadora, la crisi ens obliga a enfortir el discurs de la denúncia i la justícia social perquè la retallada dels recursos ha anat acompanyada d’una inacceptable tisorada als drets humans, als drets socials i a les llibertats. La sensibilització i la incidència política són prioritaris en aquest camí de retorn als orígens de les ONGD, quan s’identificaven amb un compromís amb el canvi del model socioeconòmic imperant. El 2012, la tasca d’incidència política s’ha realitzat amb més èmfasi, des de dues vessants diferents i complementàries: la primera, es podria qualificar com a acció de carrer mentre que la segona, ha suposat la intensificació dels contactes que hem mantingut amb representants de diferents forces polítiques. En el primer apartat, hi hauríem d’incloure totes les activitats i mobilitzacions que, a banda de les que ja s’acostumen a dur a terme, s’han fet en el marc participatiu de la Xarxa pels Drets Socials, o els actes de denúncia i informació organitzades per la Comissió d’immigració –molt centrades en la reforma de l’assistència sanitària que ha entrat en vigor el setembre del 2012– o per la Comissió pels Drets Humans. També caldria incloure-hi la roda de premsa denunciant el desmantellament de la cooperació catalana. Dins la intensificació del contacte amb els representants polítics, cal fer esment de les mocions presentades al ple de l’Ajuntament de Girona –contra el cop d’estat al Paraguai el mes de juny i per una política municipal de cooperació el desembre–, així com la reunió amb el subdelegat del govern a Girona per demanar-li que s’anul·lés la Llei de reforma de l’assistència sanitària. Però a més, hi afegiríem els contactes periòdics amb representants de CUP, ERC, ICV-EUiA i PSC, tant en període electoral com fora d’ell, per exposar-los les nostres inquietuds i propostes, en aquest moment crític que viu la cooperació catalana. Si el 2011 iniciàvem el repàs de l’any amb un «ara més que mai: cooperació i solidaritat», la reflexió conjunta feta el 2012 ens deixa un afegitó: ara més que mai toca continuar fent la nostra feina i estenent el nostre treball solidari a la gent que més pateix a casa nostra, als nostres barris, als nostres pobles, al nostre país. Perquè la pobresa té les mateixes causes, els ma-


Jornada Anual del 2012, a Fontajau.

teixos botxins i les mateixes víctimes a Anglès o a Garawol. Les entitats de la Coordinadora som conscients que no podem tancar els ulls davant la greu situació socioeconòmica que estem vivint, amb unes xifres d’atur i pobresa alarmants. Les activitats realitzades com a part de la Xarxa pels Drets Socials o per la Comissió d’immigració són un bon exemple d’un plantejament més social, que no ve a anul·lar la vessant de treball transformador de les desigualtats Nord-Sud, sinó a complementar-la. Paral·lelament a aquest treball en comissions o dins la Xarxa pels Drets Socials, s’ha incrementat el treball coordinat amb altres ens. És el cas del treball de coordinació fet amb les altres coordinadores territorials i federacions de Tarragona, Lleida i Barcelona i la redacció conjunta del Manifest en defensa d’una Política Pública Catalana de Cooperació per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament. Un manifest que s’ha donat a conèixer als mitjans de comunicació en rodes de premsa coordinades a les quatre capitals catalanes, la primera setmana de novembre, i que venia motivat pels impagaments dels convenis subscrits per part de l’ACCD amb les diferents coordinadores i federacions, així com pel malestar provocat

per l’anul·lació de la convocatòria de subvencions per a entitats, tan sols dos dies abans que se n’haguessin de publicar els resultats i una setmana després d’una sessió del Consell Català de Cooperació en la qual es va donar per fet que les subvencions es mantenien. El 2012 ha posat sobre la taula altres certeses: l’Espai de Solidaritat és un punt de trobada vital per al pols de la cooperació i la solidaritat gironina. Amb personal o sense, la trajectòria adulta i ferma de la Coordinadora d’ONG Solidàries dóna esperances pel que fa a la seva continuïtat. Només cal trobar la fórmula que ho permeti. Mentre hi hagi entitats compromeses amb el treball conjunt i amb la voluntat de sumar esforços, la Coordinadora pot anar fent camí. Però tot això no ho podem fer sols. Necessitem el suport de la ciutadania i les ONGD hem de revisar el nostre discurs i fer-lo més entenedor i més proper. Cal recuperar l’esperit del 0,7% perquè la lluita és llarga i els oponents molt forts. Hem de recuperar la il·lusió del canvi i el poder de transformació per part de la ciutadania. Hem de recuperar l’orgull pels valors de la justícia i saber-los transmetre. Toca cridar, negociar i moure’ns perquè nosaltres som Coordinadora. Memòria 2012

|3


2. qui som la nostra missió

Potenciar la coordinació, donar suport a les iniciatives comunes i a la infraestructura i contribuir a la capacitació i l’enfortiment institucional de les entitats de Pau, Drets Humans i cooperació pel desenvolupament de les comarques gironines i l’Alt Maresme, per tal d’incrementar la seva incidència política amb la finalitat de transformar la societat per aconseguir unes relacions justes entre el Nord i el Sud i un desenvolupament humà sostenible.

la nostra visió

> Ser referents en temes de cooperació i solidaritat Nord-Sud a les comarques gironines per a les entitats que treballen en aquests àmbits, per a les diverses administracions, per a l’àmbit educatiu i per a la ciutadania en general. > Aportar reflexions i continguts a la ciutadania i a les diferents institucions i als mitjans de comunicació sobre les temàtiques que ens ocupen. > Donar resposta a les necessitats de les entitats per facilitar el treball en xarxa i les accions conjuntes de manera que es veurà incrementada la nostra incidència política i la sensibilització per a la transformació social cap a una ciutadania crítica i un món més just.

Espai de Solidaritat a Girona.

d’on venim

L’any 1994 va néixer a Torroella de Montgrí la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme com a fruit de la voluntat d’unir sinèrgies i objectius per part de moltes entitats de base de les comarques gironines. Es tractava sobretot de comitès d’agermanament, molt actius en aquella època, però també de col·lectius pacifistes, a favor de l’abolició del deute extern, etc. Cinc anys més tard, la Coordinadora creava el seu òrgan de gestió, el Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (CeDRe) que, fins fa dos anys, va tenir la seva seu en el soterrani de l’antiga Estació d’Olot de Girona. Eren uns temps en què l’equip tècnic es reduïa a una sola persona i en què els recursos (llibres, revistes, audiovisuals) cabien en un sol armari. Mica en mica, però, les coses van anar canviant: va augmentar considerablement el nombre d’entitats membres, se’n van crear de noves que abordaven temes com la inter4 |

Memòria 2012

Treball conjunt de les entitats.

Jornada Anual del 2012.

culturalitat o el codesenvolupament, va anar creixent el nombre de recursos i es va anar professionalitzant l’equip tècnic.


3. com ens organitzem La Coordinadora d’ONG Solidàries és assembleària, i les entitats membres decideixen el camí a seguir i les accions a emprendre mitjançant les assemblees que celebra, de manera ordinària, amb una periodicitat mensual. Per avaluar la feina feta i planificar el treball futur, o bé per tractar més a fons algun tema que ho requereixi, la Coordinadora organitza la Jornada Anual. Existeix, també, un Secretariat Permanent, format per membres de diverses entitats, que es reuneix de manera periòdica i treballa en els temes més urgents.

Comissió de l’Agenda Llatinoamericana.

Per abordar de manera més profunda, àmplia i transversal alguns temes concrets existeixen diverses comissions integrades per diferents entitats de la Coordinadora. Durant el 2012, les comissions actives han estat la de l’Agenda Llatinoamericana, el Grup de Gènere i Interculturalitat, la Comissió d’Immigració i la Comissió pels Drets Humans. Membres i voluntariat de la Comissió pels Drets Humans.

Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Aquesta comissió va néixer ja fa més de quinze anys per donar difusió a aquesta eina de reflexió i transformació de la realitat que ens envolta, i dinamitzar la campanya de sensibilització de l’Agenda Llatinoamericana a Catalunya. També coordina la campanya d’Anada i Tornada que comparteix amb Amèrica Llatina. En un principi la seva tasca es desenvolupava principalment durant la tardor (presentacions abans de finalitzar l’any) però d’un temps ençà les accions de sensibilització abasten tot l’any ja que, entre d’altres tasques, també assumeix l’edició i distribució dels 4.500 exemplars de l’edició catalana de l’Agenda. Grup de Gènere i Interculturalitat Aquest grup, constituït per dones de diferents entitats i procedències, té l’objectiu de sensibilitzar i educar en la igualtat de gènere amb la voluntat d’eradicar les formes de discriminació i violència de la societat patriarcal. Un dels seus objectius és vetllar per la difusió del rol de les dones en el desenvolupament i fomentar la incorporació de la perspectiva de gènere en el si de les entitats de la Coordinadora i les seves accions.

Comissió d’immigració Aquesta comissió es va constituir a mitjans d’any com a resultat de les propostes sorgides de la Jornada Anual de la Coordinadora. Està formada per entitats que treballen en l’àmbit de la immigració i per associacions d’immigrants. Els seus objectius són la incidència política i la denúncia de les males praxis en la gestió del fenomen migratori. És, també, hereva de la Comissió de Drets Polítics i Ciutadania. Comissió pels drets humans Aquesta comissió es va crear per organitzar els actes entorn del Dia Internacional dels Drets Humans (10 de desembre). En formen part les entitats vinculades a la defensa dels Drets Humans i a la denúncia del seu incompliment.

3.1.

Altres espais de participació

Consell de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Girona Aquest Consell el formen el regidor de cooperació de Memòria 2012

|5


La Coordinadora forma part de la Xarxa pels Drets Socials, abans anomenada Prou Retallades

l’Ajuntament de Girona, un representant de cadascun dels grups polítics amb representació municipal, cinc persones en representació de les entitats de solidaritat i cooperació de la ciutat (totes elles membres de la Coordinadora) i un membre de l’equip tècnic del CeDRe. Durant l’any 2012 es van realitzar cinc sessions. Delegació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya La comissió de Periodisme Solidari està formada per periodistes de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i representants de la Coordinadora d’ONG Solidàries. Entre els seus objectius té el de vetllar per una correcta pràctica periodística respecte els temes solidaris i aconseguir la màxima difusió possible d’aquests temes, per fer més visible el treball que duu a terme l’extens i específic teixit associatiu de les nostres comarques. Al 2012 s’han posposat les accions previstes, donada la crisi que afecta a tot el sector del periodisme i la fragilitat laboral dels membres que la integren. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Figueres Les entitats figuerenques pertanyents a la Coordinadora d’ONG Solidàries participen en el seu consell municipal. Consell de Cooperació al Desenvolupament de Catalunya La Coordinadora d’ONG Solidàries participa amb un representant en aquest consell, amb la voluntat de fer les aportacions de les entitats de les comarques gironines en matèria de polítiques d’Ajuda Oficial al Desenvolupament. Durant el 2012 es van celebrar dues sessions. 6 |

Memòria 2012

Consell Assessor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament La Coordinadora manté un representant en aquest òrgan el qual ha instat la Junta Executiva del Fons a tornar-lo a posar en marxa, ja que, malgrat que el seu reglament intern estableix una reunió per semestre, no se n’ha celebrat cap des del maig de 2009. Taula de Coordinació dels Recursos Educatius de Girona Des de l’àrea d’Educació pel Desenvolupament s’ha participat en la coordinació de tots els recursos sobre solidaritat que ofereixen als centres educatius d’aquesta ciutat. Taula d’Acció Exterior de Catalunya Aquesta Taula es va crear a finals d’any i la formen entitats del món de la cooperació però també d’altres àmbits com el món sindical o acadèmic. Els seus objectius són la coordinació i col·laboració entre l’administració catalana i les entitats de base a l’hora de dur a terme una acció exterior catalana per tal que aquesta compti amb tots els seus actors. Xarxa pels Drets Socials La primavera del 2011 es va constituir la Plataforma Prou retallades, promoguda des de la Coordinadora i que aplega entitats, sindicats, partits polítics i altres col·lectius de persones preocupades i/o afectades per les retallades als drets socials de la ciutadania. Després d’un procés de reflexió, en vista de la volada que havien anat prenent les seves activitats i de les noves incorporacions d’entitats, la tardor del 2012 va decidir refundar-se i passar a anomenar-se Xarxa pels Drets Socials.


Comissions d’agermanaments de la ciutat de Girona Girona ha celebrat aquest 2012 dos aniversaris d’agermanament: els 25 anys amb Bluefields, a Nicaragua, i els 15 anys amb la daira de Farsia, al Sàhara Occidental. Per aquest motiu, es va posar en marxa la Comissió de Celebració d’Agermanaments, impulsada per la Secció de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Girona, en la que hi han participat entitats com ACAPS, AEPCFA, Desos, SolidariQuart i la Coordinadora d’ONG Solidàries, i que ha organitzat el calendari d’activitats commemoratives (xerrades, exposicions fotogràfiques, tastets literaris...).

Coordinació Antoni Rocha de gener a maig (35 hores setmanals)

3.2.

Educació pel Desenvolupament Núria Cuadrat (28 hores setmanals)

en l’equip tècnic derivats de la manca d’ingressos. L’any ja va començar sense la tècnica de codesenvolupament i la tècnica de reforç de comunicació i premsa –ambdues a mitja jornada– que havien acabat contracte el desembre. Durant el primer trimestre també es va creure convenient de reestructurar l’equip i prescindir de la figura del coordinador, quedant la coordinació repartida i treballada transversalment entre les tres persones que, finalment, han quedat com a integrants de l’equip tècnic.

pertinença a xarxes

Des del 2003: Fòrum per la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs i Plataforma Aturem la Guerra Des del 2004: Institut Paulo Freire Des del 2011: Plataforma Prou Retallades Des del 2012: Xarxa pels Drets Socials (abans Plataforma Prou Retallades)

3.3.

secretariat, equip tècnic i voluntariat Secretariat

President Rafel Villena (Llagostera Solidària) Secretari Lluís Puigdemont (Càritas) Tresorera Carme Vinyoles (Col·lectiu per la Igualtat) Vocals Jordi Planas (Comissió de l’Agenda Llatino americana) Pau Lanao (Comissió de Periodisme Solidari) Equip tècnic Aquest any 2012 s’han produït canvis significatius

Comunicació i premsa Sònia Cervià (33 hores setmanals) Secretaria Gemma Juncadella de gener a abril, i Carles Serra de maig a desembre (35 hores setmanals) Voluntariat Al llarg dels seus 18 anys d’existència molts dels projectes engegats per la Coordinadora no s’haguessin pogut dur a terme sense la tasca voluntària de moltes persones, tant a través de la seva entitat com de manera individual. L’any 2012 les persones que de manera altruista han dedicat part del seu temps lliure a la Coordinadora d’ONG Solidàries han estat: > Jon Giere, suport en l’elaboració de materials gràfics > Yolanda Sánchez, suport en l’àrea de comunicació i premsa > Anna Faro, suport en la redacció d’unitats didàctiques de les exposicions del CeDRe > Jordi Quintana, suport en l’elaboració de materials gràfics i en la creació del manual d’imatge corporativa. També voluntariat en la creació d’un jardí per la pau, al refugi antiaeri, en la campanya Jardins per la Pau (maig 2012) > Grup de teatre «7’d làtex» en la realització d’una acció al carrer durant la campanya pels Drets Humans Memòria 2012

|7


4. Entitats de la Coordinadora Aquest llistat inclou les entitats que han signat el codi ètic de la Coordinadora d’ONG Solidàries, participen de les activitats periòdiques que es fan en xarxa i/o col·laboren amb la quota econòmica. Arbúcies > Grup intercultural i solidari Ndennden Ngol·len > SOARPAL. Solidaritat Arbúcies – Palacagüina Banyoles > Banyoles Solidària Besalú > Besalú Solidari Blanes > Blanes Solidari Boadella d’Empordà > Servei Civil Internacional Figueres > Amnistia Internacional – Alt Empordà > Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí > Dníger.cat. Associació per al desenvolupament i cooperació amb el Níger > GEES. Grup d’Empordaneses i Empordanesos per la Solidaritat > Kawral Fuladu Girona > Amics de la UNESCO > Amnistia Internacional > Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres > Associació d’amics del CCU > Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador > Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí > Associació de Dones Kerewan Sambasira pel desenvolupament > Associació pel Desenvolupament del Riu Senegal > BRASOL. Associació per a la cooperació i el desenvolupament – Girona > Caritas Diocesana – Girona > Col·lectiu per la Igualtat > Dagua. ONG d’Ajuda a Colòmbia > DESOS. Opció Solidària 8 |

Memòria 2012

> Fundipau > Fundació Plataforma Educativa > Fundació Pau i Solidaritat. CCOO > Fundació SER.GI. Servei gironí de pedagogia social > GRAMC. Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers (Banyoles, Salt, la Bisbal d’Empordà, Palafrugell, Platja d’Aro, Cassà de la Selva, Llagostera) > GRAMISS. Grup d’Animació Missionera > GREC. Grup de Recerca i Estudi dels Conflictes > La Guerrilla Comunicacional > Intermón Oxfam > Justícia i Pau > Mans Unides > Òptics pel Món > SETEM – delegació Girona > Sindicalistes solidaris – UGT > UNICEF – Comitè provincial Llagostera > Llagostera Solidària Lloret de Mar > Plataforma per la Pau de Lloret Quart > SolidariQuart Roses > IDEM Salt > Associació Nous Catalans > Associació Oudiodial per l’ajuda social i mútua per Senegal > Dones Endavant. Grup sociocultural de dones de Salt i el Gironès Sant Feliu de Guíxols > Àfrica Viva > Teixidors de Xarxes. Associació Internacional per a l’educació, la cooperació i la sostenibilitat > Xarxa Solidària de Sant Feliu de Guíxols Vidreres > Grup intercultural Jamia Kafo


4.1 Entitats AMIGUES Les entitats amigues són aquelles que no han signat el codi ètic, no paguen quota ni participen periòdicament de les activitats coordinades de les ONGD de la Coordinadora, però que puntualment han col· laborat o participat en alguna activitat impulsada des de la Coordinadora i que poden rebre suports puntuals de la Coordinadora. Blanes > Associació per al Desenvolupament Agrícola de Kuwonku i el seu districte (Gàmbia) Cassà de la Selva > Xocolata per tots Figueres > SodePau > Agermanament sense Fronteres > Alter Orbis Girona > Accem > Acció Solidària Igman > Àkan. Associació d’acollida i d’ajuda a la Immigració > Associació de Bokke Dialloube > Asociación Cultural Newen Mapuche > Associació Cultural pel Desenvolupament de Senegal Bamtaare > Associació Coumba Kande pel Desenvolupament Rural > Associació de dones nigerianes progressistes de Girona > Associació Jamary Kafo > Associació Jove Generació de Galoya > Associació Joves Immigrants del Gironès > Associació Kawral Fuladu de Girona > ATIA. Associació Tijane d’Immigrants Africans > Col·legi Oficial de Metges de Girona - Ajuda > Proide

Malgrat de Mar > Associació d’Immigrants de Malgrat Palafrugell > Unitat Solidària Salt > Agermanament Perú > Associació dels descendants de Oduduwa > Associació Flagougoula de Mali > AGSEC. Associació Guinea Solidaritat > Associació de Nigèria Unión Girona > Associació d’Owassolu > Associació de solidaritat amb Bereko > Associació Yamari Kafo > Atenció Psicosocial Intercultural-Salt > Comitè rural de Kandia > Esperanza para todos > Salt-Quilalí Sarrià de Ter > GERD. Grup Editor de la Revista del Discapacitat Torroella de Montgrí > Associació Ligooden Àfrica > Associació Balla Àfrica

Gualta > Associació de Dones de Gàmbia

Memòria 2012

|9


5. balanç econòmic La gestió econòmica del 2012 s’ha caracteritzat per la incertesa davant el futur més immediat degut a l’endarreriment de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament a l’hora de fer efectiva l’aportació econòmica que estipulava el conveni. Aquesta quantitat (el 52,3% dels ingressos de 2012), que s’hauria d’haver ingressat la segona quinzena de juliol, no se’ns va transferir, després de reiterades reclamacions, fins al 30 de novembre.

Ha estat un any en què, tanmateix, s’han reduït despeses de personal (es va començar l’any amb 4 persones dins l’equip tècnic que es van reduir a 3 a mitjans de maig) i d’altres de no tan quantioses com l’anulació de la targeta de crèdit o el canvi del telèfon mòbil de contracte a targeta. Val a dir, també, que finalment a mitjans d’agost es va fer realitat un objectiu perseguit des de feia anys, l’obertura d’un compte en una entitat bancària ètica, en aquest cas a Triodos Bank.

Ingressos concepte

quantitat

Ajuntament de Girona (1a part conveni)

9.600,00 €

Ajuntament de Figueres

3.000,00 €

Diputació de Girona (2a part conveni 2011)

12.500,00 €

Diputació de Girona (conveni 2012)

25.000,00 €

ACCD (1a part conveni)

71.400,00 €

Fons Català (1a part projecte Gàmbia) Fiances de recursos

2.000,00 € 430,00 €

Dinàmiques i serveis

8.180,01 €

Aportacions entitats

2.460,00 €

Donacions

655,00 €

Formació

704,00 €

Altres

557,26 €

Interessos TOTAL

6,44 € 136.492,71 €

Despeses concepte Contractacions externes

7.502,28 €

Material fungible

1.225,85 €

Material gràfic

2.860,01 €

Recursos

143,77 €

Subministraments

657,18 €

Viatges i dietes Despeses de personal Hisenda Fiances retornades

Memòria 2012

1.113,98 € 114.594,56 € 10.463,75 € 1.000,00 €

Formació

170,00 €

Despesa bancària

174,96 €

TOTAL

10 |

quantitat

134.906,34 €


6. què fem A la Coordinadora... ...sumem sinèrgies i ens coordinem per realitzar campanyes i/o projectes amb l’objectiu d’aconseguir una major transformació social. ...sensibilitzem la població sobre les causes de les desigualtats Nord-Sud, la necessitat d’una cultura de pau, els drets humans. ...oferim un servei de préstec –obert a tota la ciutadania– de llibres, jocs, maletes pedagògiques, pel· lícules, documentals i exposicions sobre aquests temes, a través del Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (CeDRe).

Trobada d’entitats de la Coordinadora, el 4 de febrer.

6. 1. Al servei de les entitats Jornada de treball amb entitats El 4 de febrer es va celebrar una jornada de treball amb les entitats al Centre Cívic can Ninetes de Girona. Va servir per reflexionar i debatre sobre el que cada entitat pot aportar a la Coordinadora de cares al desenvolupament d’una estratègia comuna i compartida, i de cares, també, al desenvolupament de noves formes de funcionament amb un menor equip tècnic o, fins i tot, sense personal remunerat. També es van marcar els eixos de treball futur de la Coordinadora. Brigades d’estiu El 23 de febrer es va celebrar a l’Estació Espai Jove de Girona la sessió informativa sobre les estades solidàries que organitzen a l’estiu entitats de la Coordinadora com Gramiss, Xarxa Solidària, Soarpal, CSI, SETEM, AEPCFA, Associació Ídem i Fundació Utopia, en els indrets del Sud on estan desenvolupant projectes. Jornada Anual El 16 de juny es va celebrar la Jornada Anual de la Coordinadora d’ONG Solidàries al Centre Cívic Ter de Girona. En aquesta jornada es va voler donar continuïtat a la jornada de treball del mes de febrer, en el sentit de posar fil a l’agulla a les reflexions i pro-

Sessió informativa sobre brigades.

Formació sobre comptabilitat per a ONGD.

postes sorgides aquell dia. La matinal es va dividir en dues parts: la primera, de reflexió grupal entorn de les preguntes «Què pot oferir la meva entitat a la coordinadora?» i «Què espero com a entitat de la coordinadora?», i a la segona, els assistents es van distribuir en grups de treball segons tres pilars de la Coordinadora: sensibilització, incidència política i comunicació. Memòria 2012

| 11


Sessió informativa sobre el CeDRe, per a docents.

Formació per a entitats Una quarantena de persones de diferents entitats s’han format a través de la Coordinadora durant l’any 2012. Es varen dur a terme dues formacions a partir de les demandes rebudes per les entitats que formen part de la Coordinadora. El primer, Xarxes socials, introduïa els participants en l’ús i gestió d’aquestes eines 2.0 per tal de donar visibilitat a la seva tasca com a entitat i a sumar-hi voluntats i esforços. El segon, Comptabilitat i fiscalitat de les entitats sense afany de lucre, va formar els i les assistents en la gestió comptable de les seves entitats. Sessió formativa per a mestres, professorat i entitats Durant el 2012 es va col·laborar desinteressadament amb l’ONG barcelonina Edualter executant un taller sobre el treball i recursos de les entitats de cooperació i sensibilització, i sobre el treball i projectes dels centres educatius, en matèria d’educació pel desenvolupament. Seguiment de les propostes presentades a les eleccions municipals de 2011 Durant la campanya de les eleccions municipals del 2011, la Comissió pel Compromís Polític per a la Cultura de la Pau i la Solidaritat –formada per Justícia i 12 |

Memòria 2012

Pau, Càritas, Intermón-Oxfam i la mateixa Coordinadora– va presentar als partits que concorrien per l’alcaldia de Girona, les seves propostes en participació ciutadana, educació en valors, respecte mediambiental i sostenibilitat, desenvolupament humà integral de la ciutadania i relacions justes Nord-Sud. La majoria de partits, van signar el document. Aquest 2012, durant el mes de febrer, es va fer una primera reunió amb l’alcalde Carles Puigdemont, per posar data a les reunions de seguiment. Malauradament, al 2012 no es va poder fer cap altra reunió a causa de l’agenda de l’alcalde, si bé el grup va continuar treballant en aquesta avaluació. Més de 3.000 alumnes gironins aprenen valors de pau i solidaritat Durant el curs escolar es va participar en les setmanes solidàries i en programes específics als instituts Puig Cargol de Sant Antoni de Calonge i Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols. A més, el 2012 el CeDRe ha continuat gestionant materials i activitats de les entitats de la Coordinadora, en Setmanes Culturals dels Centres Cívics de la ciutat i de la demarcació. Aquest 2012, i per primera vegada, es va poder dur a terme la prova pilot del taller elaborat amb entitats de codesenvolupament «Històries de vida», a l’escola institut Francesc Cambó de Verges. Es tracta d’una dinàmica


fruit del treball entre les entitats de la Coordinadora i l’equip tècnic. Pel que fa al treball a les aules dels valors de Pau i Solidaritat, hem arribat a 24 centres amb les dinàmiques del CeDRe i a un total de 3.589 alumnes de la demarcació. El Centre de Recursos continua creixent Durant el 2012, el servei de préstec del CeDRe va seguir creixent però de manera més pausada, amb un total de 300 préstecs. Paral·lelament, va continuar l’increment del nombre d’altes al servei, l’atenció personalitzada i assessorament pedagògic del material i també les donacions de nous recursos, per part d’entitats i ONGs. La difusió del CeDRe i els seu material mitjançant el web i les xarxes socials va permetre dinamitzar tres visites internacionals a les nostres instal·lacions. A més, el 2012 es van realitzar 6 formacions en l’espai CeDRe, tant per a entitats com per a públic extern, que van servir per promocionant el nostre fons i l’espai CeDRe de manera directa. Pel que fa al material que es deixa gratuïtament a tota la ciutadania, els audiovisuals continuen essent els més exitosos, seguits de les exposicions, els jocs i les dinàmiques educatives.

Presentació dels recursos educatius de Girona.

Moció contra el cop d’estat a Paraguai.

De fires Per donar a conèixer la tasca que fan les ONGD de la Coordinadora (campanyes, accions, etc.), el CeDRe (fons bibliogràfic, audiovisual, d’exposicions i jocs) i el suport tècnic que oferim (difusió i comunicació, educació pel desenvolupament, creació d’ONGD, subvencions, etc.), durant el 2012 vam participar en la presentació dels recursos educatius de l’ajuntament de Girona i a la Fira de Solidaritat que organitza l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat de Girona. Moció municipal contra el cop d’estat al Paraguai La Coordinadora d’ONG Solidàries va presentar a principis de juliol, una proposta de moció contra el cop d’estat al Paraguai al ple municipal de Girona, que va ser va ser aprovada per unanimitat. En la seva intervenció, Lluís Puigdemont, representant de la Coordinadora, va exposar que es tractava d’una proposta sorgida en el si del Consell Municipal de Cooperació Obert que volia insistir en la defensa institucional dels principis i valors democràtics, com a

El CeDRe: un centre de recursos de Pau i Solidaritat.

exercici de dignitat política. A més, es va remarcar que el destituït Fernando Lugo, havia estat escollit democràticament pel poble del Paraguai i destituït per una comissió política. Solidaries.org: el portal de solidaritat de les comarques gironines Durant el 2012 hem tingut més de 50.000 visites. En Memòria 2012

| 13


comparació a l’any anterior, s’aprecia una disminució del 12%. Aquest retrocés en les visites del web va acompanyat, però, de l’augment en el nombre de seguidors a les xarxes socials, per la qual cosa, podria apuntar-se com un dels motius: que l’usuari habitual ha diversificat les fonts. Igualment, la dada queda compensada per l’augment de seguidors a les xarxes socials i pel blog Jardins per la Pau, que ha tingut més de 9.000 visites.

Peu de foto.

Apoderament de les entitats de codesenvolupament El 2012, en el camp del codesenvolupament, s’ha treballat en dues línies. Per una banda es va continuar en la tasca d’assessorament i suport a les entitats a l’hora de redactar, presentar o justificar projectes i, també, en la renovació dels seus estatuts (un tràmit que havien de complir totes abans d’acabar l’any). I de l’altra, es va participar activament en el projecte del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament «Enfortiment dels agents locals de la regió Upper River, Basse», Sessions informatives oer a joves sobre les ONGD i la tasca de la Coordinadora. la qual cosa ens va permetre millorar el coneixement de la feina que estan duent a mentaris a la seva tasca (assessorament en l’elaboterme les entitats gambianes de les comarques giroració de projectes i/o presentació de justificacions, nines, així com de les persones implicades. difusió, terminis de convocatòries, reserva d’espai per reunions, etc.). Durant el 2012 hem detectat un Què fan les ONGD? Com hi puc col·laborar? notable interès de la ciutadania per fer voluntariat Com sempre, l’equip tècnic de la Coordinadora va a les entitats de la Coordinadora. Interès, que es va participar, aquest 2012, en diverses xerrades inforintentar derivar i gestionar, segons cada demanda. matives sobre la tasca de les ONGD i sobre la sensibilització que es fa des de les mateixes entitats o bé Manual d’imatge corporativa des del CeDRe. D’altra banda, com a punt d’informaUna de les millores substancials d’aquest 2012 és la ció i assessorament en solidaritat de les comarques imatge corporativa de la Coordinadora, que compta gironines, es va atendre una mitjana de 22 demanara amb un manual per donar una imatge coherent des mensuals de la ciutadania, i de 25 de les entitats. i cohesionada de la nostra entitat. Crèiem imporEn general, les principals demandes dels particulars tant millorar la nostra imatge, com a punt de parsón sobre les brigades d’estiu i el voluntariat, mentida per millorar el coneixement que la població té tre que les de les ONGD responen a serveis complede la nostra tasca i, per tant, guanyar en confiança. 14 |

Memòria 2012


Aquest manual també ha estat analitzat per estudiants d’últim curs de Publicitat de la UdG que han fet una Auditoria d’Imatge amb la tutorització de la seva professora i de l’àrea de comunicació de la Coordinadora. Més impactes comunicatius, tot i les retallades No es poden obviar les conseqüències de la crisi en l’àrea de comunicació, que aquest 2012 han estat més importants. S’ha hagut d’aturar l’edició d’alguns dels materials previstos al Pla de Comunicació però per minimitzar els efectes de les retallades, s’han cercat noves estratègies comunicatives sense cost. Un petit exemple: tot i que hem hagut d’ajornar la renovació del web, vam incorporar aplicatius gratuïts de les xarxes socials a la pàgina d’inici, per fer-les més accessibles i sumar més seguidors/es i vam actualitzar totes les seccions fixes, amb molta més imatge, per fer-les més atractives. En la mateixa línia, s’han engegat noves seccions, com l’Espai Entitats o el Rebobina!, de cost zero, que han tingut bona acollida. Al 2012, vam intensificar el contacte amb els mitjans de comunicació, com es desprèn de l’augment d’impactes comunicatius directes en un 50% i seguint la línia que demanden les ONGD de ser motors de la construcció d’un discurs crític que faci de contrapès al discurs habitual dels mitjans de comunicació tradicionals. Suport a la solidaritat Des de l’equip tècnic s’ha seguit donant suport a les entitats a l’hora de redactar els projectes i renovar els seus estatuts, però, a més, també se n’ha donat a les noves entitats que es volen constituir i formar part del teixit associatiu solidari. L’any 2012 s’han fet 6 sessions informatives amb entitats de nova creació i una quinzena de reunions de coordinació per a l’elaboració i realització de campanyes conjuntes entre entitats de la Coordinadora. Moció sobre la cooperació gironina Les entitats membres del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Girona, després d’haver anat percebent el desinterès i la manca de sensibilitat del regidor envers aquests àmbits, van presentar una moció en el ple del mes de desembre demanant una política de cooperació i solidaritat pública i de qualitat. La moció

Membres d’Oikokrèdit a l’assemblea de la Coordinadora.

reclamava tenir una regidoria específica de cooperació, que destinés l’1% dels ingressos propis a cooperació i que fomentés una cultura de valors per sensibilitzar, mobilitzar i donar a conèixer les causes de la pobresa i les desigualtats en el món. La moció va ser aprovada gràcies al vot favorable de tots els partits de la oposició i a l’abstenció de l’equip de govern. Des del Consell Municipal de Cooperació es farà el seguiment de cada un dels punts aprovats en el Ple. Punt d’informació sobre finances ètiques Per a la tasca de sensibilització en finances ètiques com a eina alternativa al sistema neoliberal, al 2012 es va recuperar un punt d’informació sobre finances ètiques a l’Espai de Solidaritat. Des de la tardor, i un cop al mes, un membre d’Oikocrèdit va oferir assessorament a entitats i particulars. Front comú contra el desmantellament de la cooperació catalana Davant les dràstiques retallades als pressupostos de cooperació de la Generalitat de Catalunya –més del 50% en el cas de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament–, davant també de l’anul·lació de la convocatòria de subvencions a projectes de cooperació i de l’endarreriment en el pagament dels convenis subscrits amb les diferents coordinadores i federacions territorials, les Coordinadores de Lleida, Tarragona i Girona, i les federacions de Barcelona vam elaborar un manifest denunciant la situació. El manifest va aconseguir l’adhesió de més de 150 entitats i més de 400 particulars. Entre les adhesions, alguns noms coneguts com la del bisbe Pere CasalMemòria 2012

| 15


Roda de premsa per rebutjar el desmantellament de la cooperació catala na.

dàliga, l’economista Arcadi Oliveres o l’eurodiputat Raül Romeva. En el cas de Girona, el manifest es va fer públic en una roda de premsa a principis de novembre, en la que es va aprofitar per denunciar la situació de tancament immediat a la que ens havia abocat l’ACCD. Un acte que va comptar amb l’acompanyament i suport de diversos partits polítics, sindicats i institucions. Per sort, però, s’ha pogut continuar treballant perquè van arribar els diners del conveni a finals d’any.

amb escolars d’educació infantil i primària de les ciutats de Girona i Lleida. De manera excepcional, es va allargar la campanya fins a meitats de maig quan es van presentar els treballs realitzat pels escolars en el marc de l’exposició internacional Girona Temps de Flors, amb la decoració de dues sales del refugi antiaeri dels Jardins de la Infància.

6.2. Accions i campanyes per transformar el món

Feminisme i Migració El Grup de Gènere i Interculturalitat de la Coordinadora d’ONG Solidàries va participar en el Congrés Internacional Feminisme i Migració, Intervenció Social i Acció Política, Femigra, que va tenir lloc el mes de febrer a la Universitat Autònoma de Barcelona. Dues representants del col·lectiu van fer una ponència donant a conèixer l’activitat i els objectius del grup.

Jardins per la pau Per commemorar el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau es va impulsar la campanya « Jardins per la Pau», realitzada amb estreta col·laboració amb l’Ajuntament de Girona i la Coordinadora d’ONGD i altres moviments solidaris de Lleida, per treballar el concepte de cultura de pau

El concepte indígena del Bon Viure-Bon Conviure La Comissió de l’Agenda Llatinoamericana va convidar l’antropòleg Xavier Albó, especialista en la presència indígena camperola i la interculturalitat a Bolívia, a parlar sobre els moviments indígenes i el concepte del Sumak Kawsay, que es pot traduir com a Bon Viure-Bon Conviure, que era

16 |

Memòria 2012


Nazanin Armanian i Martha Zein parlen sobre Dona i Islam.

Jardins per la Pau a Girona ciutat.

Arcadi Oliveres presenta l’Agenda Llatinoamericana.

el lema de l’Agenda 2012. El paper de les dones en les revoltes àrabs Les coautores dels llibres Irán, la revolución constante i El Islam sin velo, Nazanin Armanian i Martha Zein, van ser convidades pel Grup de Gènere i Interculturalitat de la Coordinadora d’ONG Solidàries a presentar-los i a parlar sobre l’Islam, la dona i el paper que aquestes han jugat en les recents revoltes àrabs

endavant i, entre d’altres mesures, canviar-se el nom pel de Xarxa pels Drets Socials. Abans però, s’havia participat en la vaga general del 29 de març, s’havia organitzat una xoriçada popular davant la seu de Bankia per denunciar el rescat bancari amb diners públics, i s’havien convocat diversos actes de protesta. Amb la nova identitat, la Xarxa va organitzar un debat electoral sobre temes socials, un Cicle de Cinema Social, i va participar en la vaga general del 14 de novembre.

Sessió informativa sobre la reforma en l’assistència sanitària Per tal de donar a conèixer l’abast de l’aplicació del Decret Llei 16/2012, el controvertit tema de la targeta sanitària, i com ho gestionaria la Generalitat de Catalunya en el seu àmbit d’actuació, la Comissió d’Immigració de la Coordinadora d’ONG Solidàries va organitzar una xerrada informativa el 8 de novembre a la Casa de Cultura de Girona. Hi van intervenir la cap de la Unitat d’Atenció al Ciutadà de la Regió Sanitària Girona, Carme González, i la tècnica de la Unitat d’Atenció al Ciutadà i Comunicació, Montse Reixach. Més de 50 persones hi van assistir. Xarxa pels Drets Socials Després de mes d’un any d’anar plantant cara a les retallades que ens imposen els diferents governs, la Plataforma Prou Retallades va decidir donar un pas

L’altra economia, de la mà d’Arcadi Oliveres Per Fires de Sant Narcís la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana va presentar la nova campanya de sensibilització de l’Agenda, amb Arcadi Oliveres com a ponent. L’economista va ser l’escollit per fer el «pregó solidari» i parlar sobre el tema central de la campanya: «L’altra economia». Durant l’acte, que va incloure l’acompanyament musical de Katy Evoghli, també es va projectar un capítol de la sèrie documental L’Excusa, i es va lliurar el Premi a la Difusió del Decreixement. Curs Dona i Islam Una seixantena de persones van assistir al curs Dona i Islam que va organitzar el Grup de Gènere i Interculturalitat durant el mes de novembre, repartit en Memòria 2012

| 17


quatre sessions: Veritats i mentides de l’imaginari de la dona en el context de la família musulmana; Què és el vel? Quins tipus existeixen i els seus rols. Els burques occidentals; Amor, sexe i desig en l’ Islam. Matrimonis infantils, matrimonis acordats, matrimonis per amor, el divorci i la poligàmia; drets i deures de la població immigrada musulmana a Occident i a Espanya. El curs va ser impartit per la politòloga iraniana Nazanin Armanian. Homenatge a María Santana La Comissió de l’Agenda Llatinoamericana, Llagostera Solidària i el Grup de Gènere i Interculturalitat de la Coordinadora d’ONG van organitzar un sentit i merescut homenatge a aquesta dona nicaragüenca, líder al seu poble de San Nicolás de Oriente i morta a principis d’any durant la campanya de l’Agenda 2012. A més de les glosses a la seva figura, hi va haver una conferència sobre la dona nicaragüenca a càrrec de Luz Beatriz Avellano, pedagoga i teòloga nicaragüenca. Festa del Comerç Just La crisi ha fet que aquest 2012 s’hagi reduït molt l’abast de la campanya que abans es feia a una dotzena de municipis de la demarcació. En l’edició del 2012, la festa coordinada pel grup gironí de Setem ha comptat, a la ciutat de Girona, amb la participació 18 |

Memòria 2012

d’Ecoxarxa Girona, Xarxa pel Decreixement, Coop57, Ecoxarxa del Montseny, SOM Energia, Xangara, Teixidors de Xarxes, Amizade Junts amb el Moçambic, PAH-Girona, Banc del Temps del Pont del Dimoni, i amb el suport de la Coordinadora d’ONG Solidàries i l’Ajuntament de Girona. Debat electoral sobre temes socials La Xarxa pels Drets Socials va organitzar a Girona un debat amb representants de tots els partits que concorrien a les eleccions del 25 de novembre (excepte els xenòfobs i/o homòfobs). L’acte va deixar petit l’auditori Josep Viader, amb un públic àvid de sentir quines propostes tenien els candidats en els àmbits social, laboral, d’habitatge, de territori, educatiu i sanitari. I Cicle de Cinema sobre Drets Socials Els mesos de novembre i desembre la Xarxa pels Drets Socials va programar un cicle de cinema en què es van presentar documentals sobre els quatre drets fonamentals que defensa aquest col·lectiu: l’ensenyament, la salut, l’habitatge i el treball. Nit Jove de Cinema Solidari La setena edició d’aquesta marató de cinema solidari és una iniciativa de la Coordinadora d’ONG Solidàries


i l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la UdG que té com a principal objectiu l’acostar i fomentar, de manera lúdica, els continguts de solidaritat que treballen les entitats. La programació, que enguany incloïa les pel·lícules The Company Men, Cometas en el cielo i Criadas y señoras, està pensada especialment per al públic universitari i és d’entrada lliure. Les pel· lícules van ser presentades per la Xarxa pels Drets Socials, el Servei Civil Internacional i el Grup de Gènere i Interculturalitat de la Coordinadora d’ONG. Setmana pels Drets Humans Amb la creació de la Comissió pels Drets Humans enguany es va poder ampliar el ventall d’actes relacionats amb el 10 de desembre, data en què es commemora l’aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Tradicionalment es feia un sol acte, però al 2012 es va ampliar a una setmana d’activitats i va comptar amb la col· laboració d’altres entitats de la ciutat com el grup de teatre «7d làtex», el Girona FC i les pastisseries Tornés, Reverter, Forn Montserrat, Diga-li Pau (Girona), Costabella i Margenat (Salt), i Llausàs (Sarrià de Ter), a més de voluntaris i voluntàries.

Presentació de l’exposició Los Nadies i elaboració de la seva guia didàctica El 30 de novembre es va inaugurar al Centre Cultural la Mercè de Girona l’exposició Los Nadies. Es tracta d’una sèrie de fotografies de Miquel Ruiz que posen imatges al conegut poema de l’escriptor uruguaià Eduardo Galeano. L’exposició va romandre al centre cultural fins al 14 de desembre i des d’aleshores no ha deixat de voltar per la geografia gironina. Des de l’equip tècnic de la Coordinadora es va elaborar una guia didàctica de l’exposició per poder treballar el seu contingut a les aules de secundària. Són dos dels nous recursos de sensibilització del CeDRe. I a més a més Un any més, des de la Coordinadora d’ONG Solidàries s’ha participat en el jurat seleccionador de les fotografies guanyadores del Concurs de Fotografia «Amb ulls de cooperants» de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la UdG, en el Concurs de Fotografia Solidària de l’Ajuntament de Girona i en el jurat preseleccionador del Festidok. Memòria 2012

| 19


7. agenda de solidaritat de les ongd Cinefòrum sobre les persones en risc de pobresa L’entitat Desos Opció Solidària va presentar el documental «El contexto», produït per TVE i dirigit per Pepa Ramos, a la Casa de Cultura de Girona. El documental alerta sobre els 72 milions de persones en risc de pobresa a la UE i els col·lectius més vulnerables. La fiscalitat a debat Justícia i Pau de Girona va convidar el Catedràtic d’Economia Aplicada de la UAB, Josep Oliver, a pronunciar la conferència «Per una fiscalitat justa». Un acte, celebrat el 13 de gener a la Casa de Cultura de Girona, que va tenir una segona part de debat amb els assistents. La necessitat d’alfabetitzar A principis de febrer, es va presentar a la llibreria 22 el llibre de títol bilingüe català-mískito Ensenyar, aprendre, salvar-se. Lan Daukaia, Lan Takaia, Swakwi Takaia, que vol ser, alhora, una eina per al debat i la reflexió i un manifest col·lectiu en favor de l’alfabetització i les llengües minoritzades. El llibre està editat per l’Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador de Girona i compta amb la col·laboració d’una seixantena de persones. Arreu dels Països Catalans se’n van fer 35 presentacions.

Ensenyar, aprendre, salvar-se.

Acte de la Fundació Plataforma Educativa.

Respostes als desnonaments Què es pot fer davant un cas de desnonament? Com cal actuar? A aquestes i d’altres preguntes relacionades amb aquest drama que està afectant tantes famílies va voler donar resposta la taula rodona organitzada per Justícia i Pau amb la col·laboració de Caritas Diocesana, l’Associació Àkan i Pastoral Obrera. Com a ponents van participar-hi Martí Batllori, advocat i president de la Comissió de Drets Humans del Col· legi d’Advocats de Girona, Ramon Llorente, defensor de la Ciutadania de Girona, i Marta Afuera, portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.

comprenia les poblacions de la Jonquera, la Vajol i Argelers.

Visitant la ruta de l’exili Amb els comentaris de Mon Marquès, professor emèrit de la Universitat de Girona i investigador de l’exili dels mestres republicans després de la derrota del 39, l’entitat Amigues de l’Alba va organitzar el 3 de març una visita guiada per la ruta de l’exili que

Presentació d’un llibre sobre la immigració juvenil La Fundació Plataforma Educativa va editar el mes d’abril el seu quart llibre, Joves immigrants marroquins no acompanyats, a partir d’un estudi realitzat per l’educador social i psicòleg Ricard Calvo. El van presentar el dia de Sant Jordi a la seu de la Generali-

20 |

Memòria 2012

Jornada familiar per Nicaragua Banyoles Solidària, juntament amb l’Ajuntament de Camós i l’Associació de Joves Tabitum, van organitzar una jornada lúdica i festiva al local social de Camós. Les activitats consistien en una gimcana per a nens de 3 a 10 anys, música en viu a càrrec de Beto i Doris Garcia, un tastet gastronòmic cultural i una xerrada a càrrec de Martí Jutglar i Àlex García, que van explicar les seves experiències a Potrerillos, Nicaragua.


Homenatge a Joan Alsina i Joaquim Vallmajó, a Figueres.

tat a Girona i van participar-hi, a més de l’autor, Ferran Roquer, director territorial de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i Silvia Caselles, cap del serveis territorials DGAIA. Recordant dos empordanesos Joan Alsina a Xile i Joaquim Vallmajó a Rwanda: dos capellans empordanesos que van ser assassinats per ser al costat dels més desvalguts. Coincidint amb l’aniversari de la mort del segon, 26 d’abril, les entitats GEES i Amnistia Internacional de l’Alt Empordà, amb la col·laboració de l’Aula de Teatre Eduard Bartolí i el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Figueres, van organitzar un acte d’homenatge a la plaça de la Solidaritat de la capital de l’Alt Empordà. Girona Intercultural Com cada any la Fundació Ser.gi va programar al llarg de gairebé tres mesos, del 3 de maig al 26 de juliol, un seguit d’actes de tota mena –xerrades, cinefòrums, tallers...– a les ciutats de Girona i Salt, amb l’objectiu de facilitar eines per a la millora de la convivència. Excursió a la Maternitat d’Elna L’SCI de Catalunya va organitzar una excursió a la Maternitat d’Elna, al Rosselló, on l’activista de l’SCI Elisabeth Eidenbenz (1913-2011) va salvar prop de

600 infants durant un dels capítols més dramàtics, tendres i desconeguts de la nostra postguerra. L’excursió va comptar amb Assumpta Montellà, autora del llibre La Maternitat d’Elna, com a acompanyant i guia. Debat sobre la pobresa La Fundació Ser.gi i la Fundació Jaume Bofill van organitzar un debat per intentar trobar respostes a preguntes com: Qui entra, qui surt i qui resta en la pobresa? Com es relaciona la pobresa amb el treball? I amb l’educació? Els pobres són els qui no s’han esforçat prou? L’acte va tenir com a ponents a Lluís Sáez i Giol, sociòleg i professor d’ESADE, la UAB i l’ESRP; Xavier Besalú, pedagog i professor de la UdG ; i Lydia Paredes, treballadora social de la Fundació Ser.gi. Els rostres de la violència Amb motiu del Dia contra la violència de gènere, el Col·lectiu per la Igualtat va organitzar una taula rodona per debatre sobre els estralls i els efectes de les mesures aplicades en els darrers anys en diferents sectors socials a casa nostra. Els ponents van ser Martí Batllori, de Càritas Diocesana, Marta Afuera, de la PAH-Girona, Dolors Bassa, d’UGT comarques gironines, Jordi Feu, sociòleg i professor de la UdG, Sergi Vázquez, del Jove Sindicat d’Estudiants, i Sajo Fatty de l’Associació de Dones Kerewan Samba Sira. Memòria 2012

| 21


Teatre per alliberar un pres de consciència L’espai la Pineda de Sant Gregori va ser l’escenari on la companyia 7d’làtex va representar Trapezi. Els beneficis aconseguits amb la representació es van destinar a la campanya impulsada pel grup gironí d’Amnistia Internacional, per alliberar el Pare Nguyen Van Ly, pres de consciència per defensar de formar pacífica un major respecte dels drets humans al Vietnam. Els teus diners poden canviar el món La Coordinadora d’ONG Solidàries, Setem Girona i Justícia i Pau van presentar el llibre de l’economista i tècnic de FETS, Xavier Teis Cómo cambiar el mundo con tu dinero (Editorial Icària). Es tracta d’ un manual d’iniciació a l’omnipresent i sempre complex món de les finances que, com diu Arcadi Oliveres en el pròleg, «compleix sobradament un triple objectiu: aprenentatge, denúncia i presentació d’alternatives». Retallem la despesa militar, invertim en despesa social Aquest és el nom de la campanya impulsada per Fundipau que aquesta entitat, juntament amb Justícia i Pau i la Pastoral Obrera, van presentar el 13 de juny a la Casa de Cultura de Girona. En l’acte van intervenir Jordi Calvo, del Centre d’Estudis per la Pau J. M. Delàs de Justícia i Pau, Martí Terés, del Grup Local 22 |

Memòria 2012

de Girona de Fundipau i Jaume Pera, membre de Justícia i Pau i Fundació per la Pau. Cal salvar persones, no bancs! La Plataforma Prou Retallades, de la qual la Coordinadora d’ONG Solidàries n’és membre, va realitzar una acció per denunciar el robatori dels bancs. Davant la seu de Bankia de Girona es va dur a terme una performance contra el rescat dels bancs, una xoriçada i una consulta popular amb la pregunta: «Estàs d’acord que es retalli la sanitat i l’educació i que en canvi, es rescatin bancs amb diners públics?» Xerrada sobre el conflicte sahrauí Coincidint amb el Dia mundial de les persones refugiades, l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí i el Servei de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Girona van organitzar una xerrada a la sala La Carbonera. La xerrada va abordar les tres dècades del conflicte sahrauí. Van intervenir Estel·la Pareja, directora de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, i Mah Jahdih, representant del Front Polisari a Catalunya. Hi ha tortura avui? Coincidint amb el Dia internacional de suport a les víctimes de la tortura, el 26 de juny les entitats Justícia i Pau i Acció dels Cristians per l’Abolició de la


Tortura van organitzar una taula rodona a la Casa de Cultura de Girona amb l’advocada Gemma Calvet, el filòsof Josep M. Terricabras i l’advocat i capellà ortodox Jaume Hereu com a ponents. Funky solidari El Teatre Municipal de Girona va acollir l’1 de juliol l’espectacle «Kalakan» ofert pel grup Studio X Funky en dues sessions. Els beneficis obtinguts es van destinar a tres projectes diferents, els Pisos d’Acolliment Temporal per a l’Inclusió de Càritas, un de cooperació al desenvolupament a Bolívia del Projecte Iuca, i un de codesenvolupament a Gàmbia de Besalú Solidari. Estada solidària al Marroc Del 2 al 12 de juliol, Codenaf Catalunya juntament amb l’associació Al Handka van oferir una estada solidària al Nord del Marroc per a joves, entenent-la com una experiència de formació i de presa de consciència d’una altra realitat. La convivència amb la gent local i les organitzacions de base estaven dirigides a compartir i intercanviar costums i cultura, i aprendre d’aquestes entitats i organitzacions que lluiten, sense massa recursos i a contracorrent, per aconseguir una societat més justa.

Xerrada amb el Pare Manel Amb motiu del Dia dels Presoners per la Pau, Manel Pousa, més conegut com el pare Manel, va ser a Lloret per parlar sobre «La presó com a expressió del nostre fracàs.» L’acte estava organitzat per la Plataforma per la Pau de Lloret de Mar. La llibertat d’informació al FestiDok Del 22 al 29 de setembre es va celebrar la tercera edició del FestiDok, Festival Internacional de Curmetratge Documental de Girona pels Drets Humans i la Pau, organitzat per Imatges per la Solidaritat. En aquesta edició el festival va créixer ampliant la seva programació amb activitats com la xerrada de Javier Couso, periodista i germà del càmera de Telecinco, José Couso, assassinat l’any 2003 a l’Iraq per l’exèrcit nord-americà. Inauguren Dinkiráa a Llagostera Situada al número 30 del carrer Joan Maragall de Llagostera, aquesta botiga d’inspiració solidària, es va posar en marxa com a espai d’intercanvi de serveis on exposar i vendre la feina de diferents artesans locals i productes de comerç just, procedents de les poblacions on Llagostera Solidària manté els projectes de Cooperació (Gàmbia, Nicaragua i el Senegal). Memòria 2012

| 23


Arcadi Oliverespresenta el seu nou llibre a Girona, amb Justícia i Pau..

Concert de corals a Banyoles L’església de Santa Maria dels Turers de Banyoles va ser l’escenari, el 15 de setembre, d’un concert en el que van intervenir el cor Àkan i les corals del Pla de l’Estany. Estava organitzat per Banyoles Solidària i els donatius recollits es van destinar a aquesta entitat i a Àkan. Presentació del llibre d’Arcadi Oliveres El Centre Cultural la Mercè de Girona va ser l’escenari, on Justícia i Pau de Girona va presentar el darrer llibre de l’economista i president d’aquesta entitat a nivell nacional, Arcadi Oliveres. Diguem prou! Indignació i propostes per a un sistema malalt, és un llibre que analitza la situació sòcioeconòmica actual i hi proposa solucions. Festa de la Diversitat a Ripoll El 6 d’octubre es va celebrar a Ripoll la Festa de la Diversitat organitzada per l’entitat Obrim els UllsRipollès Solidari, i que enguany arribava a l’onzena edició. Les activitats –infantils, esportives, musicals...– estaven repartides per tota la vila. Cooperació a la Fira del Cistell La Fira Internacional del Cistell de Salt, que es va celebrar el cap de setmana del 6 i 7 d’octubre, va tenir 24 |

Memòria 2012

com a país convidat Colòmbia. En aquest context va ser-hi present l’entitat Teixidors de Xarxes de Sant Feliu de Guíxols amb cistellers de la Regió de l’Alto Ricaurte a Bocayá, amb els quals treballa en projectes de cooperació des de l’any 2004. Jornada solidària pel Senegal Simultàniament a les 4 capitals catalanes, la Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya va organitzar una jornada solidària per recollir diners i materials de primera necessitat per ajudar les persones damnificades per les inundacions que van afectar el nord d’aquest país africà a finals d’estiu. En el cas gironí els actes es van centrar a la plaça del Barco de Santa Eugènia. Curs de teatre social La Delegació de Girona de SETEM i la companyia de teatre Kilalia van organitzar el segon curs de teatre social. Com en la primera edició, el consum responsable va ser el fil conductor d’aquest taller, que es va realitzar durant quatre dissabtes de novembre i desembre, i que es va cloure amb una representació al carrer. La botiga de Comerç Just celebra 10 anys El 17 de novembre, Intermón Oxfam va voler cele-


Curs de teatre social de Setem-Girona.

Aniversari de la botiga d’Intermón-Oxfam a Girona.

brar el desè aniversari de l’obertura de la seva botiga de Comerç Just a Girona amb una xocolatada, un tast de productes de comerç just i rebosteria elaborada per l’Escola d’Hostaleria de Girona, i l’actuació de l’animador infantil Jordi Tonietti.

sobre l’agermanament, la presentació de la brigada, la projecció del documental del 25è aniversari, un concert de música i dansa nicaragüenques i un tast de menjar i begudes del país germà van completar el programa de celebracions.

Cicle de xerrades sobre la cultura de pau a Figueres De la lluita no violenta a la cultura de pau, aquest era el títol del cicle de xerrades que va organitzar el GEES amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres i l’IES Ramon Muntaner. La primera, titulada «Què ha aportat la mediació al conflicte basc?», va anar a càrrec de Paul Ríos, director de Lokarri. L’endemà, Iratxe Momoitio Astorkia, directora del Museu de la Pau de Guernica, va ser la ponent de «Per què un museu de pau?»

Concert solidari «Cantem en positiu» Amb motiu del Dia Internacional de la SIDA –1 de desembre–, la Xarxa Solidària de Sant Feliu de Guíxols va organitzar un concert solidari al Teatre Municipal d’aquesta vila marinera. Els beneficis obtinguts es van destinar als projectes relacionats amb aquesta malaltia que l’entitat ganxona desenvolupa a Moçambic.

Presentació del projecte de banca ètica FIARE Justícia i Pau, una de les entitats promotores del grup local gironí de FIARE, va organitzar el 28 de novembre a la Casa de Cultura de Girona una xerrada informativa sobre aquesta cooperativa de banca ètica que s’està creant en l’àmbit de l’Estat espanyol. Van intervenir els membres de FIARE Xavier Rubio i Eulàlia Reguant. XXVI Aniversari de l’agermanament entre Arbúcies i Palacagüina El mes de juliol Soarpal va programar un seguit d’actes per commemorar el XXVI aniversari de l’agermanament i presentar la brigada que se n’anava a aquesta població nicaragüenca. La prèvia va ser el dia 13 amb l’estrena del documental La revolución tiene todas las vocales, del realitzador Pep Caballé, sobre l’alfabetització a Nicaragua. Una exposició

Jornada de transparència a Intermón-Oxfam El comitè gironí d’Intermón Oxfam va organitzar, el 7 de desembre, una jornada a la seva botiga en els que van presentar els reptes de futur i els canvis aconseguits durant el darrer any. A més també es van poder tastar productes de comerç just i veure el vídeo del treball d’acció humanitària al Sahel. Quina solidària El 9 de desembre al Casino Llagosterenc es va poder jugar a la quina organitzada per Llagostera Solidària, els beneficis de la qual revertiran en els projectes que aquesta entitat dur a terme a Gàmbia i Nicaragua, així com a la cooperativa d’inserció laboral que va crear aquest mateix any. Acte pels Drets Humans a Lloret de Mar La Plataforma per la Pau de Lloret de Mar va voler commemorar l’aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans –10 de desembre– amb la lectura d’un manifest i un cinefòrum amb una selecció dels Memòria 2012

| 25


curts d’animació del concurs organitzat per FundiPau, a la Sala Polivalent de la Casa de Cultura. Concert per Càritas L’església de Santa Maria dels Turers de Banyoles va acollir el 30 de novembre un concert a benefici de Càritas de Banyoles. Va actuar l’orquestra Calidae formada per nou músics jubilats, antics components de reconegudes orquestres gironines.

Coordinadora d’ONG Solidàries Espai de Solidaritat c. Mestre Francesc Civil, 3, baixos 17005 Girona tel. 972 21 99 16 www.solidaries.org solidaries@solidaries.org @coordongs www.facebook.com/solidaries 26 |

Memòria 2012
AMB EL SUPORT DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

memòria 2012


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.