Memòria d'activitats 2017

Page 1

1


MEMÃ’RIA 2

2015

3


4

5


6

7


8

9


10

11


12

13


14

15


AGENDA D’ACTIVITATS

16

17


18

19


20

21


AGENDA D’ACTIVITATS

22

23


24

25


DESPESES 2017 Despesos CONCEPTE

PRESSUPOST ANUAL

Despeses de personal

Ingressos 2017 QUANTITAT 98.736,98 €

CONCEPTE Quotes Coordinadora 2016

230,00 € 750,00 €

Material fungible

362,01 €

Fiances de recursos

Altres

502,96 €

Donacions

1.084,91 € 1.939,00 €

Material gràfic i comunicació

3.883,66 €

Facturacions

Contractacions externes

9.160,70 €

Aportacionsvisita PadreMelo

Dietes i viatges

1.784,10 €

2a part conveni 2016 Ajuntament de Girona

5.000,00 €

Recursos

1.810,57 €

Conveni 2016 Ajuntament de Figueres

9.000,00 €

Fons Català Projecte de formació per entitats 2016

3.156,67 €

Fiances retornades

680,00 €

Despeses bancàries

71,59 €

Telèfon mòbil TOTAL

266,75 € 117.259,32 €

100,00 €

Conveni2017 ACCD

60.000,00 €

1a part conveni 2017 Ajuntament de Girona

20.000,00 €

Subdir. general de Memòria, Pau DH (Teatre inclusiu 2014) 1a part conveni Dipsalut Subdir. general de Memòria, Pau (Conveni 2008-2009) QuotesCoordinadora 2017 Fonsespecífic per entitats (ACCD) TOTAL

26

QUANTITAT

994,22 € 6.000,00 € 10.320,00 € 4.300,00 € 25.000,00 € 148.704,80 €

27


28

29


30

31


Espai de Solidaritat Mestre Francesc Civil, 3 baixos 17005 Girona Telèfon 972 21 99 16 www.solidaries.org

Amb el suport de

Amb la col·laboració de

32