Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia - Cultura. Diputació de València

Valencia, ES

Este és l'espai per compartir les publicacions del Museu Valencià d'Etnologia que es troben en accés obert, així com els materials de difusió i treball de la Biblioteca-Centre de Documentació del Museu Valencià d'Etnologia.

https://www.etnobloc.es