Page 1

  B u t l l e t í   d e   s u m a r i s     Recull dels sumaris de revistes que ens arriben mes a mes     

 

Juny i juliol        2014 

                                 Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia  Cultura ‐ Diputació de València 


Butlle de sumaris ‐ juny i juliol de 2014  Recull dels sumaris de revistes que ens arriben mes a mes ; 5  Ací teniu els sumaris de les publicacions periòdiques que hem rebut i ingressat els mesos de juny  i juliol de 2014.  Intentarem  (si la resta de treballs ens ho permet) man ndre una periodicitat  bimestral. Cada dos mesos el número de  tols variarà però estareu ben informats de tot el que  podeu consultar a la Biblioteca a par r d’este recull. Recordeu! Les publicacions periòdiques no  es poden traure en préstec. 

Autors: L’equip bibliotecari del Museu Valencià d’Etnologia 

Agost, 2014 

Biblioteca ‐ Centre de Documentació del Museu Valencià d’Etnologia  C/ Corona, 36  46008 ‐ València  Tlf. 96 388 36 22 / 23 /28 

museuvalenciaetnologia.es etnobloc.com  Biblioteca en ISSUU  Biblioteca en Delicious 


Fins ací tots els números de publicacions periòdiques que han in‐ gressat els mesos de juny i juliol de 2014 en la Biblioteca del Mu‐ seu Valencià d’Etnologia!!!    Este és el cinqué dels butlle ns de sumaris. Els úl ms dies del mes  de setembre o principis d’octubre vos informarem de tots els su‐ maris dels números que ingressaran els propers mesos d’agost i  setembre.   


Butlletí de sumaris ; 5. Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia  

Butlletí de sumaris : recull dels sumaris de revistes que ens arriben mes a mes. Es correspon amb els números ingressats a la Biblioteca els...

Butlletí de sumaris ; 5. Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia  

Butlletí de sumaris : recull dels sumaris de revistes que ens arriben mes a mes. Es correspon amb els números ingressats a la Biblioteca els...

Advertisement