Page 1

ETNO XERRADES 2012 Converses des de l’antropologia al Museu Valencià d’Etnologia

usana Narotzky Dossier bibliogràfic


Dossiers bibliogràfics d’Antropologia / 9 Biblioteca-Centre de Documentació del Museu Valencià d’Etnologia Elaborats amb motiu del cicle Etnoxerrades 2012 organitzat pel Museu Valencià d’Etnologia


umari

S

usana Narotzky Dossier bibliogràfic

Biografia ……………………………………………………….p. 4

Susana Narotzky a la Biblioteca del MUVAET .…………...p. 5 - 8

Bibliografia de Susana Narotzky

Monografies…………………………………………. .p. 9

Contribucions en monografies………………………p. 10 - 13

Articles de publicacions periòdiques………………. p. 13 - 16

La Biblioteca del MVE et facilita l’accés a la informació… .p. 18


Biblioteca MVE

SUSANA NAROTZKY Catedràtica d’Antropologia Social Universitat de Barcelona

Biografia Susana Narotzky va nàixer a Nova York, Estats Units, el 1958. Es va doctorar a la Universitat de Barcelona i a la New School de Nova York i en l’actualitat és catedràtica d’Antropologia Social a la Universitat de Barcelona on desenvolupa el seu treball docent i investigador. Forma part de la RAM-WAN, Red de Antropologías del Mundo. Un grup internacional de discussió i intercanvi entre els antropòlegs del món. Les seues línies d’investigació són: l’Antropologia econòmica i política, principalment estudia l’economia informal i les polítiques de desregularització.; els estudis de gènere, centrant-se en el treball familiar i el treball de la dona; la memòria històrica, ha estat investigant sobre els aspectes polítics implicats en la recuperació de la memòria històrica espanyola més recent i la mobilització, els moviments socials en l’Espanya democràtica i els efectes de la desindustrialització. Forma part del grup d’investigació “ Grupo de Estudios sobre Reciprocidad” (ger) com a investigadora principal. Este grup va ser creat el 1998 i al llarg dels anys ha desenvolupat diversos projectes d’investigació, el més recent 2010-2012, és “Economías Morales e Innovación Social en Entornos de Crisis” (EMISEC) Si voleu conéixer el CV complet de Susana Narotzky podeu consultar la seua web personal: http://narotzky.net/ També hem trobat esta entrevista que li feren amb motiu del Congrés d’Economia Social celebrat a Sevilla el passat 2010: http://www.eoi.es/mediateca/video/344

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 9

4


Biblioteca MVE

Susana Narotzky a la Biblioteca del M u s e u Va l e n c i à d ’ E t n o l o g i a Recull de publicacions de Susana Narotzky que podeu trobar a la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia: Monografies •

NAROTZKY, Susana; SMITH, Gavin. Luchas inmediatas : gente, poder y espacio en la España rural. Valencia : Universitat de València, D.L. 2010. (Oberta. Antropologia; 185) - BETNO 7055

NAROTZKY, Susana. La antropología de los Pueblos de España : historia, cultura y lugar, Barcelona : Icaria. 2001 - BETNO 3774

NAROTZKY, Susana. Trabajar en família : mujeres, hogares y talleres, Valencia : Alfons el Magnànim, 1988 - BETNO 1705

NAROTZKY, Susana... [et al.]. Antropología, hoy : una introducción a la antropología cultural. Barcelona : Teide, 1983 - BETNO 2265

Contribucions a monografies •

NAROTZKY, Susana. La renta del afecto : ideología y reproducción social en el cuidado de los viejos. A: MORENO, Pau (coord.) Entre las gracias y el molino satánico : lectures de antropología econòmica. Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2011. (Cuadernos de la UNED; 255), p. 291306 - BETNO 7486

NAROTZKY, Susana. El afecto y el Trabajo : la nueva economia, entre la reciprocidad y el capital social. A: MORENO, Pau (coord.) Entre las gracias y el molino satánico : lectures de antropología econòmica. Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2011. (Cuadernos de la UNED; 255), p. 383-387 - BETNO 7486

NAROTZKY, Susana. Trabajo a domicilio y trabajo doméstico en la globalización neoliberal. Del feminismo igualitarista a la ética del cuidado : situando la responsabilidad. A: TÉLLEA, Anastasia; MARTÍNEZ, J.E. (Eds). Economía

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 9

5


Biblioteca MVE

informal y perspectiva de género en contextos de Trabajo. Barcelona : Icaria, 2009. (Akademeia. Economía; 111), p. 197-218 - BETNO 7481 •

NAROTZKY, Susana. La renta del afecto: ideología y reproducción social en el cuidado de los viejos. A: PRAT... [et al.] (eds.), Antropología de los Pueblos de España. Madrid : Taurus, 1991, p. 464-474 - BETNO 2686

NAROTZKY, Susana. Apunts metodològics per a l'estudi del treball de la dona en la història. A: L'espai viscut : Col·loqui Internacional d’Història Local, València, 7, 8, 9 i 10 , novembre, 1988. Valencia : Diputació de Valencia, D.L. 1989. (Història local; 1), p. 259- 278 - BETNO 3512

NAROTZKY, Susana. Los campos de estudio. A: FRIGOLÉ, J.; NAROTZKY, S.; CONTRERAS, J.; COMES, P.; PRAT, J. Antropología, hoy : una introducción a la antropología cultural. Barcelona: Teide, 1983. (Hay que saber; 16), p. 33 -106 - BETNO 2265

Articles de publicacions periòdiques •

NAROTZKY, Susana. Regulation and production in a globalized world: What ethnography brings to comparison. Ethnology : an international journal of cultural and social anthropology, vol. 48, núm. 3, 2009, p.175-193. - BETNO PP 0134

NAROTZKY, Susana. Discussion with Vasiliki P. Neofotistos: On Agency and the Ethnographic Project. Current Anthropology, vol. 49, núm. 4, 2008, p. 705706 - BETNO PP 0100

NAROTZKY, Susana. The project in the model : reciprocity, social capital and the politics of ethnographic realisme. Current Anthropology, vol. 48, núm. 3, 2007, p. 403-424 - BETNO PP 0100

NAROTZKY, Susana. A Cargo del Futuro – Between history and memory. an account of the ‘fratricidal’ conflict during revolution and war in Spain (1936–39), Critique of Anthropology, vol. 27, núm. 4, 2007, p. 411-429- BETNO PP 0292

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 9

6


Biblioteca MVE

NAROTZKY, Susana. El tiempo justo : la ocasión del recuerdo y su sentido político. Revista d’Etnologia de Catalunya, núm. 28, 2006, p.36-53 - BETNO PP 0278

NAROTZKY, Susana. Comment to Gupta, A. & A. Sharma : globalization and postcolonial states. Current Anthropology, vol. 47, núm. 2, 2005, p. 3001 - BETNO PP 0100

NAROTZKY, Susana. Comment to Schneider, J. & P. Schneider : Mafia, antimafia, and the plural cultures of sicily. Current Anthropology, vol. 46, núm. 4, 2005, p. 515 - BETNO PP 0100

NAROTZKY, Susana. Comment to Agrawal, A. :Environmentality. Community, intimate governement, and the making of environmental subjects in Kumaon, India. Current Anthropology, vol. 46, núm. 2, 2005, p. 182-83 - BETNO PP 0100

NAROTZKY, Susana. Economía y cultura : la dialéctica de la antropología económica. Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, núm. 19, 2003, p. 133-143 - BETNO PP 0013

NAROTZKY, Susana as part of World Anthropologies Network Collective. A conversation about a World Anthropologies Network. Social Anthropology vol. 11, núm 2, 2003, p. 265–269 - BETNO PP 0282

NAROTZKY, Susana. The Cultural Basis of a Regional Economy : the Vega Baja del Segura in Spain. Ethnology, vol. 39, núm.1, 20001-14 - BETNO PP 0134

NAROTZKY, Susana. Las construcciones sociales de la paternidad : un estudio comparativo, Arenal, vol. 5, núm. 1, 1998, p. 109-130 - BETNO PP 0363

NAROTZKY, Susana; CONTRERAS, J. L'ajut mutu com a previsió de la necessitat: continuïtats i canvis, Revista d'Etnologia de Catalunya, núm. 11, 1997, p. 20-31 - BETNO PP 0278

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 9

7


Biblioteca MVE

NAROTZKY, Susana. Hecha la ley, hecha la trampa : el espíritu 'cooperativo' en la transición. Arxiu d'Etnografia de Catalunya, vol.6, 1988, p. 207-218 - BETNO PP 0007

NAROTZKY, Susana. El concepte de cultura. El problema de la delimitació de les unitats d'estudi : notes crítiques de la història d'una ideologia. Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, vol.5, 1984, p. 111-121 - BETNO PP 0013

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 9

8


Biblioteca MVE

Bibliografia completa de Susana Narotzky

Monografies •

MÁRMOL, C. del; FRIGOLÉ, J.; NAROTZKY, Susana. (eds). Los lindes del patrimonio : consumo y valores del pasado. Barcelona: Icaria, 2010

NAROTZKY, Susana; SMITH, Gavin. Luchas inmediatas : gente, poder y espacio en la España rural. Valencia : Universitat de València, D.L. 2010. (Oberta. Antropologia; 185)

NAROTZKY, Susana; SMITH, Gavin. Immediate Struggles : people, power and place in rural Spain. Berkeley: University of California Press, 2006

NAROTZKY, Susana; VALCUENDE, J.Mª (eds.). Las políticas de la memoria en los sistemas democráticos : poder, cultura y mercado. Sevilla: Fundación del Monte, 2005

NAROTZKY, Susana. Antropología económica : nuevas tendencias. Barcelona : Melusina, 2004

NAROTZKY, Susana. La antropología de los Pueblos de España : historia, cultura y lugar, Barcelona : Icaria. 2001

NAROTZKY, Susana. New Directions in Economic Anthropology. London : Pluto Press, 1997

NAROTZKY, Susana. Mujer, mujeres, genero : una aproximación crítica al estudio de las mujeres en las Ciencias Sociales, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Sociales, 1995

NAROTZKY, Susana. Trabajar en família : mujeres, hogares y talleres, Valencia : Alfons el Magnànim, 1988

NAROTZKY, Susana... [et al.]. Antropología, hoy : una introducción a la antropología cultural. Barcelona : Teide, 1983

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 9

9


Biblioteca MVE

Contribucions a monografies •

NAROTZKY, Susana. La renta del afecto : ideología y reproducción social en el cuidado de los viejos. A: MORENO, Pau (coord.) Entre las gracias y el molino satánico : lectures de antropología econòmica. Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2011. (Cuadernos de la UNED; 255), p. 291-306

NAROTZKY, Susana. El afecto y el Trabajo : la nueva economia, entre la reciprocidad y el capital social. A: MORENO, Pau (coord.) Entre las gracias y el molino satánico : lectures de antropología econòmica. Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2011. (Cuadernos de la UNED; 255), p. 383387

NAROTZKY, Susana. Reciprocidad y capital social : modelos teóricos, políticas de desarrollo, economías alternativas. Una perspectiva antropològica. A: BRETÓN, V. (ed.) Saturno devora a sus hijos : miradas críticas sobre el desarrollo y sus promesas. Barcelona : Icaria, 2010, p. 127-174

NAROTZKY, Susana. Gender, history and political activism in Spain. A: LEM, L.; GARDINER, P. (eds.) Class, Contention and a World in Motion. Oxford : Berghahn, 2010, p.125-137

NAROTZKY, Susana. Trabajo a domicilio y trabajo doméstico en la globalización neoliberal. Del feminismo igualitarista a la ética del cuidado : situando la responsabilidad. A: TÉLLEA, Anastasia; MARTÍNEZ, J.E. (Eds). Economía informal y perspectiva de género en contextos de Trabajo. Barcelona : Icaria, 2009. (Akademeia. Economía; 111), p. 197-218

NAROTZKY, Susana. Planta de gas fora da ría : conflictos locales, fronteras institucionales y sujetos políticos en Ferrolterra. A: CUNHA, M.; CUNHA, L. (org.) Intersecçoes Ibéricas, Margens, passagens e fronteriras. Lisboa : Graus Editora, 2007, p. 393-430

NAROTZKY, Susana. Relaciones y procesos informales. A: GARCÍA, J. L... [et al.] (orgs.). Voces : temas Claves de la Interculturalidad, Madrid : Editorial Complutense, 2007, p.312-319

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 9

10


Biblioteca MVE

NAROTZKY, Susana. El lado oculto del consumo. A: ROWAN, J. (ed). Cultura y economía, Barcelona: Yproductions, 2007, p.170-187

NAROTZKY, Susana. La política cotidiana de las mujeres corrientes : la responsabilidad, la representación y el reconocimiento. A: HURTADO, J. (ed). La mujer como sujeto de la acción política. Sevilla : Centro de Estudios Andaluces, 2006, p.179-193

NAROTZKY, Susana. The production of knowledge and the production of hegemony : anthropological theory and political struggles in Spain. A: ESCOBAR, A.; LINS, G. (eds). World anthropologies : disciplinary transformations in systems of power. Oxford : Berg, 2006, p.133-56

NAROTZKY, Susana; VALCUENDE, J.Mª. Introducción : políticas de la memoria en los sistemas democráticos. A: , NAROTZKY, Susana; VALCUENDE, J.Mª. (eds) Las políticas de la memoria en los sistemas democráticos : poder, cultura y mercado. Sevilla : Fundación del Monte, 2005, p. 9-34

NAROTZKY, Susana; SMITH, G. Movers and fixers : historical forms of exploitation and the marketing of a regional economy in Spain. A: SMART, Alan; SMART, Josephine (eds.). Petty capitalists and globalization : flexibility, entrepreneurship and economic development. Albany,NY : State University of New York Press, 2005, p.45-66

NAROTZKY, Susana. Provisioning. A: CARRIER, James (ed.) A Handbook of Economic Anthropology. Edward Elgar Publishing Ltd., 2004, p.78-93

NAROTZKY, Susana; MORENO, Paz. Fighters, martyrs, victims : political conflict, ambivalent moralities and the production of terror and modes of governance in contemporary Spain. A: PINE, F... [et al.] (eds). Memory, politics and religion : the past meets the present in Europe, halle studies in the Anthropology of Eurasia. Münster : Lit Verlang/ Transaction Publishers, 2004, p.273-293

NAROTZKY, Susana. The political economy of affects : community, friendship and family in the organization of a spanish economic region. A: PROCOLI, A. (ed.) Workers and narratives of survival in Europe. Albany, NY : State University of New York Press, 2004, p.57-79

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 9

11


Biblioteca MVE

NAROTZKY, Susana. Demandas conflictivas sobre recursos comunes : el debate de las identidades económicas, políticas y culturales en el seno de la Unión Europea. A: BUENO, Carmen; AGUILAR, Encarna (eds.). Las expresiones locales de la globalización : México y España. México : CIESAS/ Porrúa Editor, 2003, p.487- 504

NAROTZKY, Susana. The political economy of political economy in spanish anthropology. A: LEM, W.; LEACH, B. (eds.) Culture, economy, power : anthropology as critique, anthropology as praxis. Albany: State of New York Press, 2002, p.33-46

NAROTZKY, Susana. Economic Anthropology. A: SMELSER, N.J; BALTES, P.B. (eds) International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier Science, Ltd, 2001, p. 4069-4073

NAROTZKY, Susana.; SMITH, G. Problemas en el estudio de las economias regionales : algunas ideas para salir del 'impasse'. A: YBARRA, Josep Antoni (ed). Economía submergida : el estado de la cuestión en España. Iniciativas de futuro, Murcia: UGT, 1998, p.121-132

NAROTZKY, Susana. El marido, el hermano y la mujer de la madre : algunas figures del padre. A: TUBERT, Silvia (ed.) Figuras del Padre. Madrid: Editorial Cátedra, 1997, p.189-216

NAROTZKY, Susana. La renta del afecto: ideología y reproducción social en el cuidado de los viejos. A: PRAT... [et al.] (eds.), Antropología de los Pueblos de España. Madrid : Taurus, 1991, p. 464-474

NAROTZKY, Susana. L'étau idéologique : casa, famille et coopération dans le processus de transition. A: GODELIER (ed) Transitions et subordinations au capitalisme. Paris: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1991, p.57- 82

NAROTZKY, Susana. Not to be a Burden : ideologies of the domestic group and women's work in rural Catalonia. A: COLLINS, J.L.; GIMENEZ, M. (eds.). Work without wages : comparative studies of domestic labor and selfemployment. Albany NY : State University of New York Press, 1990, p.70-88

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 9

12


Biblioteca MVE

NAROTZKY, Susana. Apunts metodològics per a l'estudi del treball de la dona en la història. A: L'espai viscut : Col·loqui Internacional d’Història Local, València, 7, 8, 9 i 10 , novembre, 1988. Valencia : Diputació de Valencia, D.L. 1989. (Història local; 1), p. 259- 278

NAROTZKY, Susana. Los campos de estudio. A: FRIGOLÉ, J.; NAROTZKY, S.; CONTRERAS, J.; COMES, P.; PRAT, J. Antropología, hoy : una introducción a la antropología cultural. Barcelona: Teide, 1983. (Hay que saber; 16), p. 33-106

Articles de publicacions periòdiques •

NAROTZKY, Susana. Memories of conflict and present day struggles in Europe : new tensions between corporatism, class, and social moviments. Identities, vol. 18, núm. 2, 2011

NAROTZKY, Susana. Las antropologías hegemónicas y las antropologías del Sur. Antípoda, núm.11, 2010, p. 241-258,

NAROTZKY, Susana. Regulation and production in a globalized world: What ethnography brings to comparison. Ethnology : an international journal of cultural and social anthropology, vol. 48, núm. 3, 2009, p.175-193.

NAROTZKY, Susana. Reply : What’s changed (since 1975)?. Dialectical Anthropology , núm. 32, 2008, p. 9-16

NAROTZKY, Susana. Discussion with Vasiliki P. Neofotistos: On Agency and the Ethnographic Project. Current Anthropology, vol. 49, núm. 4, 2008, p. 705706

NAROTZKY, Susana. The project in the model : reciprocity, social capital and the politics of ethnographic realisme. Current Anthropology, vol. 48, núm. 3, 2007, p. 403-424

NAROTZKY, Susana. A Cargo del Futuro – Between history and memory. an account of the ‘fratricidal’ conflict during revolution and war in Spain (1936– 39), Critique of Anthropology, vol. 27, núm. 4, 2007, p. 411-429

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 9

13


Biblioteca MVE

NAROTZKY, Susana. El lado oculto del consumo. Cuadernos de Antropología Social núm. 26, 2007, p. 21-39

NAROTZKY, Susana. El tiempo justo : la ocasión del recuerdo y su sentido político. Revista d’Etnologia de Catalunya, núm. 28, 2006, p.36-53

NAROTZKY, Susana. Binding labour and capital : moral obligation and forms of regulation in a regional economy. Etnografica, vol. VX, núm. 2, 2006, p. 337 -54

NAROTZKY, Susana. Comment to Gupta, A. & A. Sharma : globalization and postcolonial states. Current Anthropology, vol. 47, núm. 2, 2005, p. 300-301

NAROTZKY, Susana. Comment to Schneider, J. & P. Schneider : Mafia, antimafia, and the plural cultures of sicily. Current Anthropology, vol. 46, núm. 4, 2005, p. 515

NAROTZKY, Susana. Comment to Agrawal, A. :Environmentality. Community, intimate governement, and the making of environmental subjects in Kumaon, India. Current Anthropology, vol. 46, núm. 2, 2005, p. 182-83

NAROTZKY, Susana. Establishing dialogue among international anthropological communities. Anthropology News, November, 2005, p. 8-9

NAROTZKY, Susana. Una historia necesaria : ética, política y responsabilidad en la práctica antropològica. Relaciones : estudios de historia y sociedad, vol. .XXV, núm. 98, 2004, p. 107-146

NAROTZKY, Susana. Economía y cultura : la dialéctica de la antropología económica. Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, núm. 19, 2003, p. 133-143

NAROTZKY, Susana as part of World Anthropologies Network Collective. A conversation about a World Anthropologies Network. Social Anthropology vol. 11, núm 2, 2003, p. 265–269

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 9

14


Biblioteca MVE

NAROTZKY, Susana; MORENO, Paz. Reciprocity's dark side : negative reciprocity, morality and social reproduction, Anthropological Theory, vol. 2 núm. 3, 2002, p. 281-305

NAROTZKY, Susana; SMITH, Gavin. Being 'Político' in Spain : an ethnographic account of memories, silences and public polítics. History & Memory, vol. 14, núm. 1/2, 2002

NAROTZKY, Susana. Reivindicación de la ambivalencia teòrica : la reciprocidad como concepto clave. Éndoxa, núm. 15, 2002, p.15-31

NAROTZKY, Susana. Un nouveau paternalisme industriel? Les liens affectifs dans les réseaux économiques locaux. Anthropologie et Société vol. 25, núm. 1, 2001, p. 117-140

NAROTZKY, Susana. (2001b) El afecto y el Trabajo : la nueva economía, entre la reciprocidad y el capital social. Archipiélago, núm. 48, 2001, p. 73-77

NAROTZKY, Susana; MORENO, Paz. La reciprocidad olvidada : reciprocidad negativa, moralidad y reproducción social. Hispania : revista española de historia, CSIC, vol.LX/1, núm. 204, 2000, p. 127-160

NAROTZKY, Susana. The cultural basis of a regional economy : the Vega Baja del Segura in Spain. Ethnology, vol. 39, núm.1, 20001-14

NAROTZKY, Susana. La 'negociación' como concepto clave : comentario a Bina Agarwal, Historia Agraria, vol.17, 1999, p. 65-69

NAROTZKY, Susana. Las construcciones sociales de la paternidad : un estudio comparativo, Arenal, vol. 5, núm. 1, 1998, p. 109-130

NAROTZKY, Susana. La sexualidad procreadora de las mujeres : representaciones melanesias. Endoxa vol.10, 1998, p. 351- 362

NAROTZKY, Susana. Cultura, región y trabajo en la Vega Baja del Segura. Trabajo: revista andaluza de relaciones laborales, núm. 3, 1997, p. 89-107

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 9

15


Biblioteca MVE

NAROTZKY, Susana; CONTRERAS, J. L'ajut mutu com a previsió de la necessitat: continuïtats i canvis, Revista d'Etnologia de Catalunya, núm. 11, 1997, p. 20-31

NAROTZKY, Susana. Haciendo visibles las cargas desiguales : una aproximación antropológica, Quadern CAPS, núm. 24, 1996, p. 15-20

NAROTZKY, Susana. Worker cooperatives, women's work and food security in a catalan rural area. Journal of rural cooperation, XVI, núm. 1-2, 1988, p. 145-158

NAROTZKY, Susana. Hecha la ley, hecha la trampa : el espíritu 'cooperativo' en la transición. Arxiu d'Etnografia de Catalunya, vol.6, 1988, p. 207-218

NAROTZKY, Susana. The Ideological Squeeze : Casa, Family and Cooperation in the Processes of Transition. Social Science Information, vol. 27, núm. 4, 1988.

NAROTZKY, Susana. El conreu de l'olivera i la producció de l'oli : condicionants tecnològics i organització del treball a Les Garrigues. L'Avenç : revista catalana d'història, núm. 111, 1988.

NAROTZKY, Susana; MILLÁN, J.A. La naturaleza como factoria : transformaciones y poder de una metáfora contemporània. La Balsa de la Medusa, vol.4, 1988, p. 39-48

NAROTZKY, Susana. El concepte de cultura. El problema de la delimitació de les unitats d'estudi : notes crítiques de la història d'una ideologia. Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, vol.5, 1984, p. 111-121

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 9

16


Biblioteca MVE

Per fer esta bibliografia hem consultat: Catàleg de les Biblioteques de la Universitat de Barcelona [en línia]. [Consulta: 24 d’agost de 2012]. Disponible en: http://cataleg.ub.edu/ search*cat/X?search=&searchscope=1 Catálogo de la Biblioteca Nacional de España [en línia]. [Consulta: 23 d’agost de 2012]. Disponible a: http://www.bne.es/es/Catalogos/ DIALNET [en línia]. [Consulta: 23 d’agost de 2012]. Disponible en: http:// dialnet.unirioja.es/ Página personal de Susana Narotzky [en línia]. [Consulta : 24 d’agost de 2012]. Disponible en: http://narotzky.net/publications.htm

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 9

17


Biblioteca MVE

La Biblioteca del MVE et facilita l’accés a la informació La Biblioteca-Centre de Documentació del Museu Valencià d’Etnologia té quasi 500 títols de publicacions periòdiques especialitzades en etnologia i antropologia. Estan en lliure accés a la nostra sala i les podeu consultar des de qualsevol lloc a través del nostre OPAC. Si voleu saber si tenim un número determinat d’un títol de revista és molt fàcil, si punxeu en este tutorial vos ho expliquem d’una manera molt senzilla. Poc a poc anem buidant les revistes però és impossible fer-ho amb tots els títols. Podeu consultar les bases de dades per conéixer els sumaris de les revistes o cercar un article en concret, així ja sabreu quin número específic heu de consultar a la nostra Biblioteca. Tenim un gestor dels enllaços favorits de la nostra Biblioteca en línia i en accés lliure, treballem amb el programa Delicious. En ell podeu trobar els links a les bases de dades espanyoles i estrangeres . També podeu accedir a través del Delicious de la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia als repositoris institucionals sobre tot de caràcter universitari per consultar a text complet la informació gestionada en estos gestors open access. Per posar un exemple, la majoria de revistes catalanes com és el cas de Papers : trabajos de sociologia, Quaderns de l’Institut català d’Antropologia o la Revista d’etnologia de Catalunya les podeu trobar en accés obert a través del repositori cooperatiu RACO (Revistes catalanes amb accés obert) No dubteu en utilitzar les ferramentes d’informació que la Biblioteca fica al vostre abast: el nostre catàleg on line, la consulta en sala, així com l’oportunitat accedir a recursos web externs per facilitar-vos la tasca investigadora. Tots els recursos informatius de la Biblioteca-Centre de Documentació del Museu Valencià d’Etnologia els podeu trobar a través de la pàgina web del Museu : http:// www.museuvalenciaetnologia.es i del nostre etnobloc “Mes a mes llibres i demés”: http://etnobloc.blogspot.com

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 9

18


Amb el núm. 9 de dossiers bibliogràfics d’antropologia tanquem el tercer cicle d’Etnoxerrades 2012. Esperem continuar esta sèrie en el futur amb altres antropòlegs que vinguen a visitar-nos i a compartir els seus coneixements amb tots nosaltres. Moltes gràcies a tots per seguir-nos al llarg d’este any.

C/ Corona, 36 46003 - València Tlf. 963883628 - 963883623 www.museuvalenciaetnologia.es etnoblog.blogspot.com centredocumentacio.etnologia@dival.es biblioteca.etnologia@dva.gva.es

Susana Narotzky : dossier bibliogràfic  
Susana Narotzky : dossier bibliogràfic  

Amb motiu de la participació de Susana Narotzky al cicle d'Etnoxerrades 2012 organitzades pel Museu Valencià d'Etnologia la Biblioteca del M...

Advertisement