Page 1

  B u t l l e t í   d e   s u m a r i s     Recull dels sumaris de revistes que ens arriben mes a mes   

3

 

Febrer i març de 2014 

                                        *Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia  Cultura ‐ Diputació de València 


Butlle de sumaris ‐ febrer i març de 2014  Recull dels sumaris de revistes que ens arriben mes a mes ; 3  Ací teniu els sumaris de les publicacions periòdiques que hem rebut i ingressat el mes de febrer i  març de 2014.  Intentarem  (si la resta de treballs ens ho permet) man ndre una periodicitat  bimestral. Cada dos mesos el número de  tols variarà però estareu ben informats de tot el que  podeu consultar a la Biblioteca a par r d’este recull. Recordeu! Les publicacions periòdiques no  es poden traure en préstec. 

Autors: L’equip bibliotecari del Museu Valencià d’Etnologia 

Març, 2014 

Biblioteca ‐ Centre de Documentació del Museu Valencià d’Etnologia  C/ Corona, 36  46008 ‐ València  Tlf. 96 388 36 22 / 23 /28 

museuvalenciaetnologia.es etnobloc.com  Biblioteca en ISSUU  Biblioteca en Delicious 


A més a més tenim un nou  tol de revista que a par r d’ara for‐ marà part de la nostra col·lecció bibliográfica… 

                                                             Vos el presentem!                                                                                

Imago crí ca [Texto impreso]. ‐‐ N. 1 (2009)‐. ‐‐ Rubí, Barcelo‐ na : Anthropos Editorial‐Nariño, 2009‐     v. ; 30 cm     Anual     Revista de antropología y comunicación     ISSN 2013‐2859 = Imago crí ca     Es con nuación de: Fundamentos de antropología. ISSN  1132‐1717      BETNO PP 468  


Fins ací tots els números de publicacions periòdiques que han in‐ gressat els mesos de febrer i març de 2014 en la Biblioteca del Mu‐ seu Valencià d’Etnologia!!!    Este és el tercer dels butlle ns de sumaris. Els úl ms dies del mes  de maig o principis de juny vos informarem de tots els sumaris  dels números que ingressaran els propers mesos d’abril i maig.       


Butlletí de sumaris; 3. Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia  

Butlletí de sumaris : recull dels sumaris de revistes que ens arriben mes a mes. Es correspon amb els números ingressats a la Biblioteca els...

Butlletí de sumaris; 3. Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia  

Butlletí de sumaris : recull dels sumaris de revistes que ens arriben mes a mes. Es correspon amb els números ingressats a la Biblioteca els...

Advertisement