Page 1

Bibliografia sobre les societats musicals


Bibliografia sobre les societats musicals realitzada per la Biblioteca ‐ Centre de Do‐ cumentació del Museu Valencià d’Etnologia amb mo u de l’exposició Arriben bandes. Les societats musicals valencianes (22 de novembre de 2012—30 de juny de 2013). Esta bibliografia està formada per les publicacions que pertanyen a la col·lecció bi‐ bliogràfica de la Biblioteca i pels tols que es poden consultar a la sala de l’exposi‐ ció.

2 2


Sumari

Bibliografia ............................................................. 4

Índex d’autors ........................................................ 21

Índex de tols ........................................................ 22

3 3


N

úm

1 II Congreso General de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Valencia: Federación de Sociedades Musi‐ cales de la Comunidad Valenciana, 2002 EN EXPOSICIÓ 

2 XX aniversari : Societat Musical L’Eliana 2005. [L’Eliana] : Ajuntament L’Eliana, [2005]  

3 XXV Aniversari 1985-2010 : Unió Musical L’Eliana. [L’Eliana] : Unió Musical l’Eliana, [2010]   4 4


A 4  Agrupació musical d'Agullent, 1883-2003. On nyent : Caixa d'Estalvis, 2003. ISBN 84‐95102‐33‐1 BETNO 4839

5 ALABAU, Juan. La música en Alaquàs : (antes del 36). Quaderns d'InvesƟgació d'Alaquàs, núm. 8 (1989), p. 71‐103 BETNO PP 0185 

6 ARRANDO I MAÑEZ, Sergi. La Sociedad ArơsƟca Musical Villa de la Unión (1884-1903). [Faura] : Ajuntament, D.L. 1997. BETNO 7474 

5 5


B 7  Las bandas de música hacia el año 2000 : I Congreso General de las Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, ponencias y conclusiones . [Valencia] : Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, D.L. 1991 EN EXPOSICIÓ 

8 BLAS NÚÑEZ, Amparo; ORIOLA VELLÓ, Frederic. El mirall pautat : recull d’expressions i parèmies musicals en la tradició popular. Gandia : Tívoli, 2012 EN EXPOSICIÓ 

9 BURRIEL MARTÍNEZ, J. B... [et al.]. El mestre Medina : música i poble. Alaquàs : Ajuntament, D.L. 2003. BETNO 4665 

6 6


C 10  CENDRA I PIERA, Josep. Estudi aproximat de la música a Pego. Revista valenciana de folclore, núm. 1 , (2000), p. 97‐104. BETNO PP 0092 

11 CREUS, Òscar. Les bandes de música valencianes. Espai Obert : Revista d'Assaig InvesƟgació (Comarques Centrals Valencianes), núm. 5 (1998), p. 37‐39 BETNO PP 0029 

12 CUCÓ, J. (dir.) Músicos y festeros valencianos. Valencia, : Área de Música del IVAECM, Generalitat Valenciana, 1993. (Contrapunto; 6) ISBN 84‐482‐0282‐1 BETNO 7562  7 7


E 13  ESTARLICH CANDEL, Ramón. Sociedad Protectora Musical de Antella. [Antella : Ajuntament, s.a.] ISBN 84‐611‐2437‐5 BETNO 7461 

8 8


F 14  FERRÚS VANACLOCHA, Joan. Les bandes de música de Sollana : de La Lira InfanƟl de 1902 a la Societat Unió ArơsƟco-Musical de 1975. Sollana : Associació Cultural Col·lec u Ullal, 2006. (Ullal. Homenatges ; 4) ISBN84‐611‐3495‐8 BETNO 5651  

15 FONT I TEN, Josep V. Àlbum de familia : cinquanta anys de la Schola Cantorum de la Vall d'Uixó . Castelló : Diputació. Servei de Publicacions, 2006. ISBN84‐96372‐21‐9 BETNO 5183 

9 9


G

16

GABALDÓ, Onofre; SANMARTÍN, Ana; SANMARTÍN, Onofre. L’any del centenari : [ resum de les acƟvitats celebrades l’any 1995 per a commemorar els 100 primers anys de l’Agrupació Musical l’Amistat de Quart de Poblet (València)]. [Quart de Poblet] : Agru‐ pació Musical l’Amistat de Quart de Poblet (València), D.L. 1996 EN EXPOSICIÓ 

17 GALBIS, Vicente. Les bandes valencianes : història, ac vitats i projecció social. A: Història de la música catalana, valenciana i balear. T. VI. Barcelona : Edicions 62, 1999,

p. 160‐205

BETNO C. 45/03 

18 GARCÍA BALLESTEROS, Marcial. Mariano Pérez Sánchez : 80 años de música requenense. Requena : Ayuntamiento, Centro de Estu‐ dios Requenenses, 1996. ISBN84‐921341‐0‐0 BETNO  4641 

19 GARCIA FRASQUET, Gabriel. La tradició musical a Rafelcofer : teatre líric, cant litúrgic, folklore i bandes de música. Rafelcofer (La Safor) : Societat Unió Musical "Santa Cecília", 1999. ISBN84‐ 87593‐43‐7 BETNO 3654  10


L 20  LLUECA ÚBEDA, Emilio. 150 anys de tradició musical a Quartell . [Quartell] : Publicacions de l'Ajuntament de Quartell, 1998. ISBN84‐920694‐3‐0 BETNO 7556 

21 LÓPEZ ANDRADA, Rafael. Història de la Banda de Música de Benimodo. [Benimodo] : Ajuntament de Benimodo, 2008. BETNO 7557 

11 11


M 22  MAÑAS BORRÁS, Luis. La banda de música de Mislata : centenario (1907-2007). [Valencia] : Diputació de València, [2008]. ISBN978‐84‐7795‐525‐2 BETNO 6290 

23 MARTÍNEZ TOMÁS, Vicente. La unión de las dos bandas de Villar. Cuadernos del Ateneo, núm. 25 (2000), p. 13‐17 BETNO PP 0122 

24 MESA I REIG, Lluís Maria. Aproximació al fenomen musical d'EsƟvella. Es vella : Ajuntament, 1994. BETNO 3995 

25 MESA I REIG, Lluís Maria. Conflicte relaƟu a l'actuació de la Lira Estevillense dels dies 18 i 19 de setembre de 1909. Es vella : Ajuntament, 1997. (Arxiu Municipal d'Es vella ; 3) ISBN84‐ 922592‐9‐9 BETNO  C.19/nº 12  12


26 MONFORT, Enrique E. La música valenciana a l'Arxiu José Huguet = La música valenciana en el Archivo José Huguet. [Valencia] : Ins tut Valencià de la Música, D.L. 2006. BETNO 6682 

27 Música de La Vall d'Albaida [Recurso electrónico]. Picassent : M.L. Projectes i Edicions Musicals, [2001]. BETNO C.25/nº 19  (folleto)  BETNO RE 0111  (Recurso electrónico) 

28 MÚSICA-92 : informaƟu ‐‐ Valencia : Comissiarat "Música 92", 1990. BETNO C.32/nº 28 

13 13


N 29  NAVARRO, Marta. Bandes de música de Castelló. [Castelló de la Plana : El Periódico Mediterráneo], D.L. 2004 EN EXPOSICIÓ 

14 14


O 30  ORIOLA VELLÓ, Federico. Músics i bandes : aproximació històrica a les bandes de Quatretonda. Quatretonda : Ajuntament : Coopera va V., D.L. 1997. (Biblioteca quatretondenca ; 17) BETNO C.41/nº 11

31 ORIOLA VELLÓ, Federico. En clau de festa : aproximación a l'evolució de la música en el cicle fesƟu valencià . [València] : Ins tut Valencià de la Música, D.L. 2010. (Clau tradicional ; 1) ISBN 978‐ 84‐482‐2683‐1 BETNO 6880 

15 15


P 32  Primeras Jornadas sobre Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana : Alicante, 25, 26 y 27 de sepƟembre de 1992. Alican‐ te : Diputación de Alicante, D.L. 1995 EN EXPOSICIÓ 

16 16


R 33  RICO NAVARRO, Carmen (dir.). Un siglo de música : Unión Musical de Petrer, 1905-2005. [Petrer] : Sociedad Unión Musical de Petrer, D.L. 2006 BETNO 7631 

34 ROYO MARTÍNEZ, José. La Unió Musical de Picanya : crònica de 25 anys de vida. Picanya : Ajuntament, 2002. (Pont Vell ; 6) BETNO 4069 

35 ROYO MARTÍNEZ, José. La parƟcipación de las bandas de música de Alaquàs en el certamen de bandas de Valencia de 1929. Quaderns d'InvesƟgació d'Alaquàs, núm. 25 (2005), p. 85‐94 BETNO PP 0185 

17 17


36 RUIZ MONRABAL, Vicent. Historia de las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana : les bandes de música i la seua federació. Valencia : Federación de Sociedades Musicales de la Comu‐ nidad Valenciana , 1993. ISBN 84‐604‐7827‐0 (o.c.)  BETNO 7532/1 ‐ /2 

37 RUIZ RUBIO, José Vicente. 25 anys dent amics i música : 19802005. Paterna : Goaprint, D.L. 2007. En la cub.: Associació Amics de la Música, Meliana. ISBN 978‐84‐934212‐6‐7 BETNO 7632 

18 18


38

S

SANCHIS MARTÍNEZ, Vicent. Història de la música : Ateneu Musical de Rafelguaraf : 75 aniversari (1932-2007). [Rafelguaraf : Ateneu Musical, 2008] BETNO 4654  

39 SANCHIS RODENES, Eleuteri. Unió Musical Quartell i músics que han format part d'ella . [Quartell : Ajuntament, 2006 BETNO C.47/nº 18 

40 SANCHO GARCÍA, Manuel. RomanƟcismo y música instrumental en Valencia (1832-1916). València : Ins tució Alfons el Magnà‐ nim, 2007. (Compendium Musicae ; 5) ISBN 978‐84‐7822‐495‐1 BETNO 5907  

19 19


T 41  Tierra de música [Recurso electrónico] : pueblos y bandas. I. [Madrid] : Grupo Editorial On‐Off, D.L. 2007. (Esta es tu erra ; 14) BETNO RE  0197/14 

42 Torrevieja, su música y su gente : del 22 de abril al 16 de mayo de 2003. [Torrevieja] : Ayuntamiento de Torrevieja, [2003] EN EXPOSICIÓ 

43 TORTAJADA LERMA, María Mercedes. Un passeig per la música. Manises : Fundació Municipal de Cultura i Joventut, 2004. (Quaderns culturals de Manises ; 9) ISBN 84‐87770‐31‐2 BETNO 7463 

20 20


Índex d’autors  •

ALABAU, Juan: 5

RUIZ RUBIO, José Vicente: 37

ARRANDO I MAÑEZ, Sergi: 6

SANCHIS MARTÍNEZ, Vicente: 38

BLAS NÚÑEZ, Amparo: 8

SANCHIS RODENES, Eleuteri: 39

BURRIEL MARTÍNEZ, J.B. : 9

SANCHO GARCÍA, Manuel: 40

CENDRA I PIERA, Josep: 10

SANMARTÍN, Ana: 16

CREUS, Òscar: 11

SANMARTÍN, Onofre: 16

CUCÓ, Josepa: 12

TORTAJADA LERMA, María Merce‐

ESTARLICH CANDEL, Ramón: 13

FERRÚS VANACLOCHA, Joan: 14

FONT I TEN, Josep V. : 15

GABALDÓ, Onofre: 16

GALBIS, Vicente: 17

GARCÍA BALLESTEROS, Marcial: 18

GARCÍA FRASQUET, Gabriel: 19

LÓPEZ ANDRADA, Rafael: 20

LLUECA ÚBEDA, Emilio: 21

MAÑAS BORRÁS, Luis: 22

MARTÍNEZ TOMÁS, Vicente: 23

MESA I REIG, Lluís María: 24, 25

MONFORT, Enrique E.: 26

NAVARRO, Marta: 29

ORIOLA VELLÓ, Federico: 8, 30, 31

RICO NAVARRO, Carmen: 33

ROYO MARTÍNEZ, José: 34, 35

RUIZ MONRABAL, Vicent: 36

des: 43

21 21


Índex de  tols  •

II Congreso General de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana : 1

XX aniversari: Societat Musical L’Eliana 2005: 2

XXV Aniversari 1985-2010: Unió Musical L’Eliana: 3

150 anys de tradició musical a Quartell: 21

Agrupació musical d'Agullent, 1883-2003: 4

Àlbum de familia : cinquanta anys de la Schola Cantorum de la Vall d'Uixó: 15

Aproximació al fenomen musical d’EsƟvella: 24

L’any del centenari : [ resum de les acƟvitats celebrades l’any 1995 per a commemorar els 100 primers anys de l’Agrupació Musical l’Amistat de Quart de Poblet (València)]: 16

La banda de música de Mislata : centenario (1907-2007): 22

Las bandas de música hacia el año 2000 : I Congreso General de las Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, ponencias y conclusiones : 7

Bandes de música de Castelló: 29

Les bandes de música de Sollana : de La Lira InfanƟl de 1902 a la Societat Unió ArơsƟco-Musical de 1975: 14

Les bandes de música valencianes : 11

Les bandes valencianes : història, acƟvitats i projecció social: 17

Conflicte relaƟu a l’actuació de la Lira EsƟvellense dels dies 18 i 19 de setembre de 1909: 25

En clau de festa : aproximació a l’evolució de la música en el cicle fesƟu valencià: 31

Estudi aproximat de la música a Pego: 10

Historia de la banda de música de Benimodo: 20 22 22


Índex de  tols  •

Història de la música : Ateneu Musical de Rafelguaraf : 75 aniversari (1932‐ 2007): 38

Historia de las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana : les bandes de música i la seua federació: 36

Mariano Pérez Sánchez : 80 años de música requenense: 18

El mestre Medina : música i poble: 9

El mirall pautat : recull d’expressions i parèmies musicals en la tradició popular: 8

Música‐92 : informa u: 28

Música de la Vall d’Albaida [Recurso electrónico]: 27

La música en Alaquàs: (antes del 36): 5

La música valenciana a l’Arxiu José Huguet:: 26

Músicos y festeros valencianos: 12

Músics i bandes : aproximació històrica a les bandes de Quatretonda: 30

La parƟcipación de las bandas de música de Alaquàs en el certamen de bandas de Valencia de 1929: 35

Un passeig per la música: 43

Primeras Jornadas sobre Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana : Alicante, 25, 26 y 27 de sepƟembre de 1992: 32

RomanƟcismo y música instrumental en Valencia (1832-1916): 40

Un siglo de música : Unión Musical de Petrer, 1905-2005: 33

La Sociedad ArơsƟca Musical Villa de la Unión (1884-1903): 6

Sociedad Protectora Musical de Antell : 13

Tierra de música [Recurso electrónico] : ùeblos y bandes: 41 23 23


Índex de  tols  •

La tradició musical a Rafelcofer : teatre líric, cant litúrgic, folklore i bandes de música: 19

Torrevieja, su música y su gente : del 22 de abril al 16 de mayo de 2003: 42

Unió Musical de Quartell i músics que han format part d’ella: 39

La unión de las dos bandas de Villar: 23

La Unión Musical de Picanya : crònica de 25 anys de vida: 34

24 24


25

Bibliografia sobre societats musicals  

Bibliografia sobre les societats musicals realitzada per la Biblioteca - Centre de Documentació del Museu Valencià d’Etnologia amb motiu de...

Advertisement