Page 1

  B u t l l e t í   d e   s u m a r i s     Recull dels sumaris de revistes que ens arriben mes a mes     

 

Abril i maig de 2014 

                                 Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia  Cultura ‐ Diputació de València 


Butlle de sumaris ‐ abril i maig de 2014  Recull dels sumaris de revistes que ens arriben mes a mes ; 4  Ací teniu els sumaris de les publicacions periòdiques que hem rebut i ingressat el mes d’abril i  maig de 2014.  Intentarem  (si la resta de treballs ens ho permet) man ndre una periodicitat  bimestral. Cada dos mesos el número de  tols variarà però estareu ben informats de tot el que  podeu consultar a la Biblioteca a par r d’este recull. Recordeu! Les publicacions periòdiques no  es poden traure en préstec. 

Autors: L’equip bibliotecari del Museu Valencià d’Etnologia 

Maig, 2014 

Biblioteca ‐ Centre de Documentació del Museu Valencià d’Etnologia  C/ Corona, 36  46008 ‐ València  Tlf. 96 388 36 22 / 23 /28 

museuvalenciaetnologia.es etnobloc.com  Biblioteca en ISSUU  Biblioteca en Delicious 


Fins ací tots els números de publicacions periòdiques que han in‐ gressat els mesos d’abril i maig de 2014 en la Biblioteca del Museu  Valencià d’Etnologia!!!    Este és el quart dels butlle ns de sumaris. Els úl ms dies del mes  de juliol o principis d’agost vos informarem de tots els sumaris dels  números que ingressaran els propers mesos de juny i juliol.       


Butlletí de sumaris; 4. Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia.  
Butlletí de sumaris; 4. Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia.  

Butlletí de sumaris : recull dels sumaris de revistes que ens arriben mes a mes. Es correspon amb els números ingressats a la Biblioteca els...

Advertisement