2021-02-WV-Ondernemers_3

Page 14

R E P O R TAG E

14

“Lage kostprijs voor veel potentieel”

‘ALTERNANCE’-STUDENTEN interessante opportuniteit voor bedrijven Buitenlandse bachelors en masters die reikhalzend uitkijken naar een boeiende werkervaring bij een (West-)Vlaams bedrijf: het zijn er steeds meer. Het gaat om profielen met een hoge opleiding die met beide handen mogelijkheden voor duaal leren willen aangrijpen. Pieter Dewaele (DewaFlex) en Roxane de Lovinfosse (DewaConnect) beschikken intussen over een databank van ruim 160 studenten. “Iedereen is lovend over het initiatief, maar het moet nog beter ingeburgerd geraken, onder meer bij de Vlaamse bedrijven.”

Het initiatief om alternance-studenten via DewaConnect ten dienste te stellen aan onder meer Vlaamse ondernemingen bestaat al langer en liep goed tot de sanitaire crisis. “Op dat moment was de vraag behoorlijk, maar het aanbod was eerder beperkt: studenten hadden keuze te over. Nu is de situatie net andersom. Op een moment dat wij een databank van een 160-tal potentiële profielen hadden opgebouwd, kalfde de interesse wat af, deels omdat er te weinig kennis over de vele voordelen van dit systeem is”, vervolgt Dewaele. Eén van de belangrijkste pluspunten is dat de Franse overheid voor dit initiatief interessante subsidies voorziet, die ook aan Belgische bedrijven kunnen worden gecrediteerd. “Het komt erop neer dat je voor een bedrag tussen 1.200 en 1.500 euro gedurende 3 weken per maand over een hoogopgeleid profiel beschikt dat belangrijk werk kan verrichten. We denken daarbij onder meer aan marketingactiviteiten, prospectie, debiteurenmanagement, maar ook aan ingenieursprofielen. Het gaat niet om een stage:

de werkgever biedt een werkplek tot de persoon in kwestie afgestudeerd is, waarna in de meeste gevallen een vaste aanwerving volgt. Binnenkort start een nieuwe cyclus van 4 maanden: bedrijven die van de interessante financiële voorwaarden willen genieten, moeten de student dan werkgelegenheid bieden van maart tot en met juni 2021”, pikt Roxane de Lovinfosse in. De studenten staan ingeschreven op de payroll van DewaFlex, want een Vlaams bedrijf mag geen Franse studenten aanwerven. Uitstekende hr-studenten “In Frankrijk en Duitsland is deze aanpak al langer goed ingeburgerd, terwijl de verkeerde perceptie dat duaal leren of werkplekleren vooral voor lager opgeleide profielen bedoeld is, ervoor zorgt dat het bij ons nog niet echt is doorgebroken”, vervolgt Pieter Dewaele. “We pakken het zo aan dat we de student kiezen in functie van het werk dat het bedrijf voor die persoon in gedachten

“De verkeerde perceptie dat duaal leren vooral voor lagere profielen zou zijn, zorgt ervoor dat dit systeem bij ons nog niet echt is doorgebroken.”

— Pieter Dewaele

heeft. De school, het bedrijf en de student sluiten een arbeidsovereenkomst af die beschrijft wat er concreet van de student verwacht wordt. Het zou zonde zijn om iemand die een masteropleiding rechten volgt, een puur administratieve job te geven. Momenteel zijn er onder meer enkele uitstekende hr-studenten aan de slag in dit project. Een grotere speler in de interimsector gelooft zelfs dermate in dit initiatief, dat het zijn Franse kantoren bemant met alternance-studenten”, aldus Pieter Dewaele. DewaConnect fungeert dus als intermediair en online matchmaking-platform en doet dat vanuit 2 vestigingen: in Roubaix (voor Franse studenten in Vlaanderen, of vice versa) en in Straatsburg (voor samenwerkingen tussen Duitse bedrijven en Franse studenten, of omgekeerd). “We zien vaak dat Franse studenten die inspanningen doen om Nederlands te leren, graag aan de slag gaan in Vlaamse bedrijven, omdat de medewerkers daar nog zelf de moeite doen om Frans te spreken en op die manier de taalbarrière verlagen. Duitsers zijn op dat vlak chauvinistischer.”


Articles inside

AGENDA

2min
pages 38-40

VINTECC

2min
page 32

HANDSAEME MACHINERY

3min
pages 34-35

CADCAMATIC

2min
page 33

HUIS VALLAEY

2min
page 36

C-MEC

2min
page 37

HAVENNIEUWS

2min
page 19

LM ENGINEERING

2min
page 28

MARLEX

12min
pages 23-27

SD WORX

3min
page 22

LIBECO

2min
page 20

OND&CO

3min
page 21

BIJZAAK

1min
page 17

DELOITTE

2min
page 18

MODUVAN

1min
page 16

HUNGR

7min
pages 13-15

VOKA-NIEUWS

1min
page 9

DELINO

2min
page 8

INTERNATIONAL COMMUNITY WEST FLANDERS

2min
page 12

DIGITALE EXPERIMENTEERRUIMTE

2min
page 10

KORT NIEUWS

2min
page 7

WIJZIJNWESTVLAANDEREN

2min
page 11

VAN HUELE

4min
pages 5-6
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.