Slovenské vydavateľské centrum

Báčsky Petrovec, RS

Slovenské vydavateľské centrum v Srbsku a jeho knižné edície

https://www.svcentrum.com