Vollsmose Avisen

Vollsmose Avisen

Odense NØ, Denmark

Medierne i Vollsmose skal være med til at skabe en positiv identitet i forhold til at bo i Vollsmose.

Medierne i Vollsmose skal være med til at fremme den enkeltes mulighed for at involvere sig i boligområdet og samfundet gennem aktivt medborgerskab i form af borgerjournalistik.

Medierne er således med til at understøtte Helhedsplanens vision, hvor en bred vifte af projekter har det fælles sigte at skabe ejerskab til området og dets mange indsatser

www.vollsmose.dk