Vollsmose Avisen

Vollsmose Avisen

Odense NØ, Denmark

I samarbejde med lokale borgerjournalister og -fotografer laver Vollsmose Sekretariatet historier fra Vollsmose i Vollsmose Avisen, på vollsmose.dk samt facebook og twitter. Gennem både gode, dårlige og helt almindelige historier fra bydelen er det målet at skabe et mere nuanceret billede af Vollsmose end det, der ofte tegnes i andre medier.

De frivillige på redaktionen involveres både i beslutningen af hvilke historier, der skal bringes, samt i formidlingen af historierne i både billeder og tekst. Udover at beboerne bidrager til en nuanceret, troværdig og genkendelig fortælling om bydelen, får de også selv en stemme.

Vollsmoses medier har desuden fokus på konstruktiv og løsningsorienteret journalistik, hvor der ikke kun peges på udfordringer og problemer, men også på løsninger.

www.vollsmose.dk