VA286

Page 1

VollsmoseAvisen

Inflation rammer mange

Både Den Frie Rådgivning og BoligSocialt Hus oplever, at flere har behov for rådgivning.

side 6-7

Nyt fra Kulturpatruljen

Nisrin og Fatema fra Odinskolen skriver om klassens besøg på uddannelsesmesse på OUH.

side 4

Flemming møder Sebastian

Beboerjournalist Flemming Falkenberg har besøgt Sebastian Olesen fra Vineyard Vollsmose.

side 9

Ahmed, Christine og Tarek forener drenge og piger om fritidsaktiviteter

Fodboldklubben FIUK og foreningen Pigeliv har etableret et vigtigt fællesskab. Selvom man er to forskellige foreninger med forskellige formål for forskellige køn, kan man nemlig sagtens have et stærkt samarbejde.

Side 3

Foto: Anna Stærbo
UDGAVE 286 8. MARTS 2023 UDGIVES AF BOLIGSOCIALT HUS

VollsmoseAvisen

er en boligsocial avis og udgives af BoligSocialt Hus, der arbejder i Vollsmose, Rising, Korsløkken og Ejerslykke.

Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve og stræber efter at være beboernes avis - både som troværdig kilde til oplysning og som et medie, hvor beboerne selv kan bidrage aktivt med idéer, artikler og billeder. Avisen er finansieret af midler fra Landsbyggefonden, boligorganisationer og Odense Kommune.

ANNA STÆRBO

Redaktør og journalist, DJ anst@boligsocialthus.dk

Tlf. 51 27 94 46

OLE JENSEN

Ansvarshavende chefredaktør olj@boligsocialthus.dk

BIDRAG I DENNE UDGAVE

Heidi Agergaard

Rene Agergaard

Fatema Ahmed Al-Zubiadi

Nisrin El Cheikh Khalil

Flemming Falkenberg

Xanna Hussein

Marianne Skyt-Pedersen

Metha Aagé Maul

KOMMENDE AVISER OG DEADLINE

Alle er velkomne til at komme med forslag til artikler og indlæg eller omtale af arrangementer.

Materiale sendes til Vollsmose Avisen på anst@boligsocialthus.dk.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Udgivelsesdato:

Onsdag den 19. april

Deadline:

Onsdag den 12. april

REDIGERING OG LAYOUT

Bjarne Kjær Simonsen og

Anna Stærbo

TRYK

Grafisk Produktion Odense

OPLAG

6.850

DISTRIBUTION

FK Distribution

HVIS DU IKKE FÅR DIN AVIS

Vollsmose Avisen husstandsomdeles

gratis. Modtager du ikke avisen senest fredag kl. 21.00, så kontakt FK

Distribution på www.fk.dk/reklamation. Du kan også sende en mail til kvalitetvest@fk.dk eller ringe på telefon 70 10 40 00 mandag til torsdag fra kl.

8.30 - 16.00 og fredag kl. 8.30 - 14.30.

Vi tager ansvar for indholdet og er tilmeldt

Man kan ikke klippe håret af en skaldet

I DENNE MÅNED sætter vi blandt andet fokus på den stigende inflation. Det seneste års stigende priser betyder nemlig, at flere beboere i almene boliger har fået sværere ved at betale huslejen. Beboernes rådighedsbeløb er skrumpet, og det betyder også, at flere bliver sat på gaden.

BL – DANMARKS ALMENE BOLIGER – skriver i analysen ”Konsekvenser af inflationen for de almene beboere”, at reduktionen i rådighedsbeløbene er særligt udtalt for unge enlige almene beboere. Her er faldet i rådighedsbeløbet for en enlig på 18-29 år uden børn på 26 procent. Det vil sige, at en fjerdedel af deres rådighedsbeløb er forsvundet i løbet af det seneste halvandet år. Og rådighedsbeløbet for enlige forsørgere i alderen 18- 29 år til ét barn er faldet med 14 procent, til ca. 2.000 kr. om måneden, mens det for enlige forsørgere til to børn i samme aldersgruppe er faldet med 28 procent, til 1.400 kr. om måneden.

BL HAR TIDLIGERE OPGJORT, at der er 50.000 lejere i almensektoren, der aktuelt lever med et såkaldt negativt rådighedsbeløb og altså har flere faste udgifter end indtægter hver måned.

HVIS MAN MISTER SIN BOLIG, kan det ifølge BL have store omkostninger. Det kan påvirke tilknytningen til arbejdsmarkedet - cirka 30 procent af udsatte lejere mister deres arbejde året efter udsættelsen. Af de udsatte lejere, som på udsættelsestidspunktet var i et parforhold, oplyser 29 procent, at deres parforhold ophørte og/eller, at børnene blev anbragt.

DET KAN GIVE HELBREDSMÆSSIGE udfordringer, både i form af misbrugs-, psykiske og fysiske problemer. For omkring hver femte udsatte lejer foreligger der ikke oplysninger om en ny bopæl året efter udsættelsen. I Hjemløsetællingen

for 2022 angiver 18 procent af dem i en hjemløshedssituation, at deres hjemløshed skyldes udsættelse af bolig.

I EN ARTIKEL I ALTINGET siger Lars Lehmann, administrerende direktør i Boligkontoret Danmark, der administrerer cirka 31.000 almene boliger, at han forventer, at fortsat høje forbrugerpriser kan føre til endnu flere udsættelser.

”DET HAR FOR MANGE VÆRET MULIGT at redde skindet på næsen. Men man kan ikke klippe håret af en skaldet. Der er mange af de her mennesker, der ikke har noget rådighedsbeløb, og jo længere tid udgifterne er på det her høje leje, jo mere tærer folk på sparegrisen. Til sidst er der ikke mere,” siger han til Altinget.

I FEBRUAR BLEV REGERINGEN ENIGE med flere af Folketingets partier om at give 350 millioner til lejere i almene boliger, som kæmper med økonomien på grund af inflationen.

DET FREMGÅR IKKE AF AFTALEN , hvor mange der kan se frem til den midlertidige hjælp, ej heller hvor lang tid aftalen gælder. Man afventer betingelserne for ansøgningsprocessen. Ifølge DR forventer Landsbyggefonden, at der kan udbetales huslejestøtte til de relevante boligafdelinger, med effekt på selve huslejen fra og med september 2023.

DET ER GODT, der kommer fokus på problemet og penge på bordet. Men tiden må vise, hvem pengene reelt kommer til at gavne. Og der er altså lang tid til september, hvis man ikke kan betale sin husleje og derfor risikerer at miste sit hjem.

VIL DU VÆRE EN DEL AF REDAKTIONEN?

Bor du i Vollsmose, og vil du blive bedre til at skrive og fotografere, styrke dit cv og være med i et fællesskab af beboere, som brænder for deres bydel?

Så bliv frivillig borgerjournalist eller -fotograf for Vollsmose Avisen.

Jørgen Gregersen borgerfotograf

- Jeg er borgerfotograf, fordi jeg så kan være med til at afbilde de positive historier i Vollsmose.

Elena Stefan borgerjournalist

- Jeg er borgerjournalist, fordi jeg gerne vil være med til at nedbryde fordomme ved at fortælle om bydelen på en konstruktiv måde.

Amina Keynan

borgerjournalist

- Det er fedt at være med, for jeg har altid interesseret mig for at skrive. Jeg håber også, at jeg kan bruge det, når jeg skal videre på en uddannelse.

Kontakt redaktør Anna Stærbo på anst@boligsocialthus.dk for at høre mere.

2 ■ Vollsmose Avisen 286 ■ 8. marts 2023
Af Anna Stærbo Leder

Drenge og piger mødes i foreningssamarbejde

Selvom man er to forskellige foreninger med forskellige formål for forskellige køn, kan man sagtens have et stærkt samarbejde. Sådan lyder det fra Ahmed Yassin Ahmed og Tarek Zaabalawi, der er formand og bestyrelsesmedlem for det lokale fodboldhold FIUK, og Christine Scheel-Hincke, der er formand for foreningen Pigeliv.

Tekst og foto: Anna Stærbo

Der er højt humør i Pigelivs hovedkvarter. Foreningen har i flere år kæmpet for at finde egnede, faste lokaler, hvor pigerne kunne føle sig hjemme. Og nu er der endelig faldet en aftale på plads, så Pigeliv er flyttet ind i et lokale under Camp U – ikke langt fra hvor foreningen startede på Vollsmose Torv.

Men Christine ScheelHincke, der er formand for Pigeliv, er ikke den eneste, der er begejstret for det nye sted.

Også Ahmed Yassin Ahmed og Tarek Zaabalawi, der er henholdsvis bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i fodboldklubben FIUK glæder sig over at få nye naboer.

- Vi er kommet tilbage til centrum af Vollsmose. Det betyder rigtig meget, siger en storsmilende Christine Scheel-Hincke.

Pigeliv er et gratis tilbud til piger fra 5. klasse og op. I det nye lokale har Pigeliv fået nye møbler, der er doneret fra IKEA til de nye lokaler.

- Så stod vi der med alle de her møbler fra IKEA og tænkte, ”hvad gør vi”. Men så meldte FIUK sig på banen og sagde, ”vi kommer og samler”. Så går det hele bare op i en højere enhed, siger Christine Scheel-Hincke.

Pigeliv har også fået hjælpe fra Vollsmose Boxing til at bære møblerne på plads, og Kulturforeningen Røde Sol har doneret reoler.

Foreningerne gør en dyd ud af at støtte op om hinanden. For eksempel har nogle af pigerne fra Pigeliv også deltaget i FIUKs fodboldturneringer, ligesom pigerne kommer og hepper, når der er kamp med FIUKs hold.

- Vi samarbejder, selvom vi

er så forskellige foreninger. Det hele handler om et godt og trygt fritidsliv – at skabe et sted at være, hvor der er nogle nice voksne, man snakke med, siger Christine ScheelHincke.

Ahmed Yassin Ahmed nikker enigt.

- For os er det vigtigt at have et godt samarbejde eller

naboskab. Vi har banket på mange foreningers døre for at skabe et godt image. Vi har tidligere haft et ry som nogen, der ikke kan opføre sig ordentligt på en fodboldbane, og det vil vi gerne gøre op med, siger han og tilføjer:

- Der er også den her misforståelse om, at piger ikke er så gode til fodbold, og at pi-

ger og drenge ikke samarbejder så godt i Vollsmose. Men pigerne her fra Pigeliv har vundet over drengene i en fodboldturnering. Og samtidig viser vi, at to foreninger, som ikke har noget med hinanden at gøre, sagtens kan samarbejde.

FIUK har planer om at invitere pigerne fra Pigeliv med

til fremtidige fodboldturneringer.

- Og måske kan vi få lov til at komme her og lære at sy. Vi kan lave alt muligt sammen, så længe vi har intentioner om at ville det bedste for hinanden, siger Ahmed Yassin Ahmed, der fortæller, at FIUK til april starter et U11-hold, hvor piger også er velkomne.

The Red Cross Health Clinic

The Red Cross Health Clinic in Odense offers free of charge basic health care in a safe environment, to people without a Danish CPR-number/the yellow health insurance certificate.

This means consultation by medical doctors and nurses as well as pregnancy examination. There is no time booking, and we look forward to welcome you there.

Doctor: Every Tuesday: 5 - 7 pm.

Midwife: Tuesday once a month: 5 - 7 pm.

Address: Studio Statera

Mageløs 12, 2nd floor 5000 Odense C

Phone: + 45 29 39 98 24 / +45 31 71 61 64

E-mail: sundhedsklinikken@rodekors.dk

https://www.rodekors.dk/vores-arbejde/sundhedsklinik

8. marts 2023 ■ Vollsmose Avisen 286 ■ 3

Vores forrygende oplevelse på OUH

Tekst: Nisrin El Cheikh Khalil og Fatema Ahmed Al-Zubiadi, elever i 9.a på Odinskolen

Foto: FGU Odense

Gode råd om indeklima

Tekst: Miljøambassadørerne

1.

Hold en stabil rumtemperatur på mindst 18 grader eller lidt mere.

2.

Luft ud med gennemtræk to til tre gange om dagen. Åbn vinduer i alle rum samtidig i fem til ti minutter pr. gang, så der kommer frisk luft i boligen, og luftfugtigheden holdes nede. OBS! Husk at slukke for alle radiatorer, imens du lufter ud. Tænd igen, når du har lukket vinduerne.

3.

Er der skimmelsvamp i din bolig, så vask det af med Rodalon til indendørs brug. Tal også med din ejendomsmester om det.

4.

Onsdag den 8. februar blev 9. klasserne fra Odinskolen, Al-Salahiyah skolen, Ejerslykkeskolen og FGU Odense inviteret til uddannelsesdag på OUH. Vi er to piger fra Odinskolen, der vil give jer et indblik i, hvordan dagen så ud. Vejledere, elever og studerende fortalte os lidt om de forskellige former for uddannelser rundt omkring på OUH.

Vi startede dagen ud med at blive budt velkommen klokken

8.30. Dernæst blev vi så vist rundt på de forskellige stande, som fortalte os om de forskellige uddannelser. Eleverne fik så et kvarters pause, hvor man kunne få noget frugt og vand. Da pausen så sluttede, fortsatte vi med at blive vist rundt og høre om de resterende uddannelser. Sidst men ikke mindst rundede man dagen af med en afslutning.

Nogle af de uddannelser, vi hørte lidt om, var blandt andet ernæringsassistent, fysioterapeut, bioanalytiker, læge, IT-supporter, sterilassistent, logikoperatør, sygehusapotekets uddannelser, ambulanceuddannelserne og en masse andre.

Tre af de uddannelser, der fascinerede os mest, var blandt andet fysioterapeut, læge og sygeplejerske.

Fysioterapeutuddannelsen går ud på, at man hjælper det enkelte individ med at genoptræne deres muskler og led. Fysioterapi anvendes for det meste på grund af alder, sygdom eller hvis man er kommet til skade.

Ved fysioterapeutstanden viste fysioterapeuten os en model af et knæled, og fortalte os omkring nogle muskler i kroppen.

Da vi var på lægestanden, lærte vi også en masse omkring, hvordan det foregik. Vi lærte også, at det vi typisk hører omkring lægeuddannelsen, ikke er så rigtigt. For eksempel tager lægeuddan-

nelsen altså seks år og ikke de typiske 15 år, som man ville høre. Uddannelsen går ud på, at man slutter sin gymnasiale uddannelse, så seks års lægeuddannelse, og så bliver man færdiguddannet læge. Derefter skal man blive speciallæge og kan så arbejde sig frem til at blive overlæge.

Lægen, som var der, fortalte os, at der findes forskellige slags læger, der er blandt andet:

- Medicinsk, som for eksempel kunne være hjernelæge, hudlæge, bedøvelseslæge eller ens egen læge.

- Kirurgisk, som for eksempel kunne være hjerte-lunge-kirurg,

hjernekirurg, plastikkirurg eller øre-næse-halskirurg.

- Øvrige, som for eksempel kunne være radiolog, retsmedicin eller læge i genetik.

På sygeplejerskeuddannelsen er der mange opgaver og ting, man skal klare. Det er ret bredt og kompliceret, men dog også virkelig spændende. Som sygeplejerske sørger man for at koordinere bestilling af blodprøver, undersøgelser, snakker sammen med lægen og en masse andre ting. Denne uddannelse kræver enten en gymnasial eksamen, eller også kan det være en relevant erhvervsuddannelse.

Det her var nogle af de få uddannelser, vi fik hørt om, men der er klart meget mere til OUH end kun læger og sygeplejersker. Alt i alt har det været en vidunderlig oplevelse med en masse nye informationer og gode oplysninger til de spørgsmål, vi havde.

Kulturpatruljen

Vollsmose Avisen samarbejder med et hold elever fra Odinskolen, der skriver anmeldelser og reportager om kultur og litteratur til avisen.

Hæng vasketøj til tørre på stativ eller tørresnor udenfor - IKKE inde i din bolig.

5.

Tænd emhætten, eller åbn vinduet, når du laver mad.

6.

Tør støv af og støvsug ofte for at undgå gener fra støv.

7.

Begræns brugen af stearinlys. De afgiver sod og partikler til indeluften.

8. Ingen rygning indenfor.

9.

Begræns brugen af produkter med parfume ved at vælge svanemærkede rengøringsprodukter og toiletartikler. For mere information

Læs mere om indeklima på www.bolius. dk.

Hvis du ønsker flere gode råd af Miljøambassadørerne, kan du for eksempel tale med Infokvinderne/Miljøambassadørerne hver torsdag kl. 16-19 i Fyrreparkens Beboerhus. Alle er velkomne. Kontakt BoligSocialt Hus, Marie Ingeman Sørensen på mail: mas@boligsocialthus.dk, tlf. 61229249 for yderligere kontakt til Miljøambassadørerne. De vil gerne hjælpe andre beboere med praktiske råd om forbrugsvaner, indeklima, miljøvenlig rengøring, affaldssortering, genbrug m.m.

Miljøambassadørerne

I de kommende måneder vil Miljøambassadørerne have en fast klumme i Vollsmose Avisen. Her vil de dele deres viden og gode råd om at spare på el, vand, varme m.m. Så det både er godt for din økonomi og for klimaet. I denne måned handler klummen om indeklima.

4 ■ Vollsmose Avisen 286 ■ 8. marts 2023
Kulturpatruljen

Krea-kyllinger til påskebordet Krea-kyllinger til påskebordet

Tekst og fotos: Heidi Agergaard

Så er tiden ved at nærme sig påske, og mit bud på påskepynt er disse kyllinger, som er nemme og hyggelige at lave. Kyllingerne kan bruges som pynt på bordet, vinduet eller reoler. De kan også stå på en tallerken med et bordkort, eller man kan bruge dem som æggevarmere.

Man skal bruge følgende: Paprør fra køkkenrulle. Gult papir eller stof, for at dække rørets farve.

Rødt papir eller filt til næb. Gul snor, gerne blødt garn som akryl eller uld.

Sådan gør man:

Saks Blyant Lineal Lim

1. Tryk eventuelt røret lidt ned, så man bedre kan måle med linealen, og tegn op med blyanten. Klip det ud ved at lave et hul på stregen med saksen. Klip røret og papiret ud i en passende højde, og lim papiret på. Det behøver ikke at sidde 100 procent fast, idet snorene dækker papiret.

2. Snorene klippes ud i en passende længde. Jeg har lavet to forskellige højder, den lille på 4 centimeter i højden med 40 centimeter snor, og den store på 5,5 centimeter i højden med 55 centimeter snor. Fold snoren på midten, løkken stikkes ind i røret, snoren lægges ude på røret og ind i løkken, som derefter strammes til. Snorene skal lægges sådan hele vejen rundt.

3. Saml garnet ved toppen, og sørg for at alle tråde er med. Bind en snor rundt om, klip det til, så det stritter.

4. Lim øjne og næb på. Brug filt eller papir.

8. marts 2023 ■ Vollsmose Avisen 286 ■ 5

Flere har akut behov for økonomisk rådgivning

Hos Den Frie

Rådgivning er antallet af borgere, som har brug for akut økonomisk hjælp, steget med 136 procent.

Tekst og foto: Anna Stærbo

Der bliver stadig mere og mere at se til i Den Frie Rådgivning. Antallet af borgere, som søger hjælp til at få økonomien til at hænge sammen, bliver ved med at stige. Det fortæller sekretariatsleder Kirstine Busk Folkmann.

- Sammenlignet med 2021 har vi i 2022 haft en stigning på 136 procent i antallet af økonomiske rådgivninger, siger hun.

Rigtig mange af henvendelserne handler om tandbehandling. Og det er ikke fordi folk har fået dårligere tænder, men at folk har sværere ved at betale for det.

En stor del af henvendel-

serne kommer fra folk, der har hørt, at deres nabo har fået tilskud til noget. Og derfor forventer de, at de kan få

det samme som naboen. Men det kan man ikke regne med, fortæller Kirstine Busk Folkmann.

Har du tilmeldt dig indfødsretsprøven 2023, eller overvejer du at gøre det?

- Vi oplever rigtig mange, som kontakter os, fordi de har behov for økonomisk rådgivning, men hvor det viser sig, at de ikke har forstået, hvad det er, man kan få hjælp til. Det kan for eksempel være, at de har fået at vide, at deres nabo har fået varmetillæg eller tilskud til deres elregning. Så det vil de også have, fordi lejlighederne er ens. Men det er ikke sikkert, at de kan få det alligevel, siger hun.

Forskelligt forbrug

- så afholder Odense Hovedbibliotek og

Vollsmose Bibliotek et forberedende kursus, der hjælper dig godt på vej.

Over ti undervisningsgange gennemgår vi det officielle læremateriale, og arbejder med at øge kendskabet til de emner, det indeholder

TID OG STED

Første undervisningsdag er mandag den 20. marts kl. 16.30-18.00

Vollsmose Bibliotek, Studiehjørnet

Risingsvej 122, 5240 Odense NØ

TILMELDING

Kurset er gratis, men tilmelding er nødvendig til Ida Sørud på idaso@odense.dk.

Læs mere på odensebib.dk/sprogtraening

Derfor bruger Den Frie Rådgivning meget tid på at forklare folk, hvorfor deres nabo kan få et tilskud, når de ikke selv kan få det samme tilskud. Og det handler tit om, hvilket forbrug man har. Det forbrug, man har, har meget indflydelse på, hvilke regninger man får – og dermed også hvilke tilskud man kan få. Så selvom man har en

Muligheder for hjælp

Vi har cirka én til to ugers ventetid, men det handler rigtig meget om, hvilket sprog folk skal have rådgivning på. Vi har også en afbudsliste, så de fleste kommer til inden for fem hverdage. Hvis der er en, som står i en akut situation, gør vi alt, vi kan for at finde en tid hurtigt

lejlighed, der er samme størrelse som naboens, kan man godt have to meget forskellige forbrug.

- Det kan for eksempel være, at naboen er rigtig god til at slukke for alle sine elapparater, og det er man ikke selv. Det kan være, at naboen har ét fjernsyn, og man selv har tre fjernsyn, fordi man har flere børn. Der er alt muligt, som gør, at man ikke betaler det samme. Man kan ikke sammenligne sit forbrug med andre, for det er varierende, siger Kirstine Busk Folkmann.

At handle hurtigt

På trods af at antallet af henvendelser om økonomisk rådgivning i Den Frie Rådgivning er steget med 136 procent, er ventetiden ikke ændret væsentligt.

- Vi har cirka én til to ugers ventetid, men det handler rigtig meget om, hvilket sprog

folk skal have rådgivning på. Vi har også en afbudsliste, så de fleste kommer til inden for fem hverdage. Hvis der er en, som står i en akut situation, gør vi alt, vi kan for at finde en tid hurtigt.

Og jo hurtigere man handler, jo hurtigere har rådgiverne mulighed for at hjælpe med situationen. Man skal ikke vente med at bede om hjælp, til man for eksempel har fået en rykker. Man skal reagere første gang regningen kommer, fastslår Kirstine Busk Folkmann.

- Det er lige så akut, når man får den høje regning, som det er, når der er gået tre måneder, og man får en rykker. Jeg kan godt forstå, hvis man føler, det er tabu eller pinligt, at man ikke har råd til sine ting. Det handler ikke om, at man ikke er god nok. Man er tværtimod megasej, hvis man beder om hjælp, siger hun.

Der er to muligheder for at få hjælp hos Den Frie Rådgivning: Man kan få økonomisk gældsrådgivning i PROP - Privatøkonomisk Oprydning eller få hjælp i Åben Rådgivning.

PROP er et tilbud til dig, der har svært ved at overskue din økonomi og som finder det udfordrende at have penge nok på kontoen til hele måneden. PROP hjælper også med at ansøge om enkeltydelser og tilskud til pension. Hos PROP får du gratis og uvildig rådgivning og hjælp til at få overblik over din økonomi og hjælp til at indgå eventuelle afdragsordninger.

Åben Rådgivning er et gratis rådgivningstilbud til alle borgere, der oplever et behov for rådgivning.

Problemer i hverdagen kan hurtigt blive uoverskuelige, hvis der ikke bliver reageret på dem i tide. I Åben Rådgivning kan du få hjælp til at få overblik over din situation på en måde, hvor du får løst dit problem, men også får redskaberne til selv at løse dem, hvis de skulle opstå igen en anden gang.

Se mere på www.dfr-odense.dk

6 ■ Vollsmose Avisen 286 ■ 8. marts 2023
Brevkasse
SPROGtræning

Henning hjælper beboere som er bagud med huslejen

Henning Pedersen fra BoligSocialt Hus skal fremover alene give økonomisk rådgivning til beboere, som har problemer med at betale husleje. Formålet er at sørge for, at beboere ikke bliver sat ud af deres lejlighed og risikerer at ende i hjemløshed.

Tekst: Anna Stærbo

Foto: Bjarne Kjær Simonsen

Siden 2014 har Henning Pedersen hjulpet odenselejere i de almene boligorganisationer Arbejdernes Boligforening, FAB, Civica og Odense Boligselskab med rådgivning om privatøkonomi. Henning Pedersen har givet rådgivning i stort og småt, og har haft 4000 rådgivninger i de fire boligorganisati -

oner siden den spæde start.

Gennem årene har beboerne hele tiden haft behov for økonomisk rådgivning.

- Men der er kommet flere beboere, med huslejerestance

- beboere som er bagud med at betale husleje, siger Henning Pedersen.

Tidligere har han kunnet hjælpe beboere med økonomisk rådgivning i bred forstand. Men fra 1. marts skal han udelukkende fokusere på de beboere, der risikerer at blive smidt ud af deres lejlighed, fordi de ikke kan betale husleje.

Dermed er det også slut med at alle kan kontakte Henning, hvis man har brug for hjælp. I stedet kontakter Henning Pedersen selv som udgangspunkt de beboere, som mangler at betale husleje.

- Hver måned får jeg boligforeningernes lister over, hvem der har fået anden rykker for husleje. Dem kontak-

ter jeg så. Og min opfattelse er helt klart, at de lister bliver længere og længere, som tiden går, siger han.

Stressfyldt situation

På landsplan er der generelt flere beboere, der får ophævet deres lejemål, fordi de mangler at betale husleje. Der er økonomisk krise i Danmark, og det kan mærkes i husstanden.

At mangle at betale sin husleje, er for det meste en ulykkelig og stressfyldt situation for beboerne. Henning Pedersens rådgivning har derfor til formål at undgå en udsættelse af boligen. Det kan være få justeringer i privatbudgettet der gør, at man får råd til sin husleje.

Ifølge Henning Pedersen er det især sådan noget som stigende elregninger, der gør, at folk har mindre penge om måneden.

- Nogle gange oplever jeg, at beboerne betaler de forkerte

regninger først. Det kan for eksempel være, at de har en gammel gæld i et inkassoselskab, som ringer og truer med inkasso. Så betaler de det i stedet for at betale husleje.

Ikke gå i panik I sådan et tilfælde råder han beboeren til at ignorere inkassoselskabet og betale huslejen i stedet.

- Man skal endelig ikke gå i panik, hvis man bliver truet med inkasso – hvis man ikke ejer noget. Man kommer ikke i fængsel, hvis man havner i fogedretten, fordi man ikke kan betale.

Der kan være mange grunde til, at man kommer derhen, hvor man ikke længere kan betale sin husleje.

- Nogle har betalt de forkerte regninger. Nogle er blevet arbejdsløse, eller har været på dagpenge og har misset et jobtilbud eller noget uddannelse – og så bliver der lukket ned for dagpengene.

Nogle gange oplever jeg, at beboerne betaler de forkerte regninger først. Det kan for eksempel være, at de har en gammel gæld i et inkassoselskab, som ringer og truer med inkasso. Så betaler de det i stedet for at betale husleje

Henning Pedersen, økonomisk rådgiver

Det er som altid frivilligt, om man vil modtage rådgivning, og rådgivningen og er et

tilbud fra de fire boligorganisationer til deres lejere i Odense.

Økonomisk rådgivning

Henning Pedersen hjælper blandt andet med følgende: Overblik over manglende huslejebetaling

Hjælp til at lægge budget

Hjælp til netbank og MitID

Hjælp til kontakt med bank, kommune og Udbetaling Danmark

Hjælp til boligstøtte

Hvis man har spørgsmål, kan man kontakte den boligorganisation, man er lejer i: Odense Boligselskab, FAB, Civica og Arbejdernes Boligforening. Man kan finde deres kontaktoplysninger på deres hjemmeside.

8. marts 2023 ■ Vollsmose Avisen 286 ■ 7

Ilhan og Yuksel investerer i renovering af bagerbutik

På trods af inflation, energikrise og den forestående omdannelse af Vollsmose Torv har Ilhan og Yuksel Belek investeret i at renovere og genåbne deres bageri med et nyt navn og ny identitet.

Tekst og foto: Anna Stærbo

- Vi kan helt sikkert godt mærke det, siger Ilan Belek, der refererer til den inflation og energikrise, som kan gøre det svært at være virksomhedsejer for tiden.

Derfor kommer det sikkert også bag på mange, at Ilhan Belek og hans kone Yuksel

Belek har valgt at investere i at renovere deres lokaler og genåbne bagerbutikken med et nyt koncept.

- Vi holder skindet på næsen. Min kone og jeg og vores ældste søn tager mange timer i butikken selv. Vi overlever – på trods af store elregninger og alt muligt an-

det, siger Ilhan Belek, der har omdøbt butikken til nu at hedde ”Bread House”.

Og hvorfor så investere i at renovere forretningen på

sådan et svært tidspunkt?

- Forretningen gik ikke, som den skulle. Og vi havde sparet lidt penge op, så vi besluttede at investere i et

Vi overvejer at kombinere tyrkisk og dansk bageri, når vi en dag skal flytte over i et nyt center. Vi vil gerne have noget til alle

siger Ilhan, der understreger: - Hvis jeg var bekymret over omdannelsen, havde jeg ikke investeret i det her.

Makeover

Sidste år har bageriet været forpagtet ud, og efter parret igen overtog deres forretning, valgte de at give den en markant makeover.

ager, arbejdede han som pizzabud.

- Så har jeg været i branchen lige siden.

Han gik fra at være pizzabud til at være pizzamand og til at få egen forretning.

- I 1993 overtog jeg min første forretning – et pizzeria i Langeskov. Så har eventyret fortsat lige siden, hvor jeg har ejet forskellige pizzeriaer.

Fra pizza til brød Ilhan kan godt lide at være herre i eget hus, og det passer ham godt, at det ham, der styrer butikken.

- Jeg kan godt lide at have ansvar.

I 2017 gik Ilhan Belek fra at lave pizza til at bage brød.

- Det var godt at prøve noget nyt. Men jeg var jo vant til at lave dej i forvejen, for pizza er også dej.

nyt koncept. Vi er blevet lovet af centerchefen, at vi får nye lokaler, efter centeret bliver revet ned. Derfor tænkte vi, at vi slår til nu,

Ilhan Belek har haft bageriet på Vollsmose Torv siden 2017, hvor han sprang ud som bager. Ind til nu har bageriet gået under navnet Anadolu Bageri.

Da Ilhan Belek var teen-

Hos Bread House kan man købe tyrkisk brød og kager.

- Vi overvejer at kombinere tyrkisk og dansk bageri, når vi en dag skal flytte over i et nyt center. Vi vil gerne have noget til alle.

Bliv

omdeler

af reklamer og aviser

Et fleksibelt job der passer til alle

Nyt podcastprogram om beboere, der kæmper mod ensomhed

Tekst og foto: Anna Stærbo

BoligSocialt Hus har i samarbejde med foreningen ViSenior netop lanceret et nyt podcastprogram. Programmet går under navnet ”Trivselsagenterne” og handler om en række beboere, der vil bekæmpe ensomhed blandt etniske minoritetsældre.

Masser af gode grunde til at blive omdeler:

Du arbejder kun onsdag/torsdag.

Bestem selv hvornår på dagen, du vil arbejde, inden for deadline.

Du arbejder i dit nærområde.

De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig – klar til omdeling.

Vi søger omdelere i alle aldre. Søg et fritidsjob, studiejob eller deltidsjob og få det timeantal, som passer lige til dig.

Læs mere og søg jobbet her

Dung Le, der er stifter af Vi-Senior, er vært for programmet. I studiet inviterer hun forskellige beboere ind, som alle er udannet Trivselsagenter gennem Vi-Senior.

I andet program møder man for eksempel Mumtaz Khan, der kom fra Pakistan til Danmark i 1970. Mumtaz har været frivillig det meste af sit liv og har dedikeret meget af sin tid til at skabe fællesskaber.

I programmet får man indblik i, hvem Trivselsagenterne er, og hvad der gør dem særlig egnede til at hjælpe etniske minoritetsældre ud af ensomhed. Man lærer også Dung Le at kende og hører om, hvorfor hun har valgt at dedikere sit ar -

bejdsliv og en stor del af sin fritid til at gøre livet bedre for ældre mennesker med en anden etnisk baggrund end dansk.

Dung Le har sammen med en række beboere deltaget i BoligSocialt Hus’ podcastskole i november og december 2022. Her er samarbejdet om podcasten blevet født.

Podcastprojektet er blevet

realiseret takket være midler fra Odense Kommunes Bydelspulje.

Scan koden og lyt til podcasten her:

8 ■ Vollsmose Avisen 286 ■ 8. marts 2023
*Du skal blot være fyldt 13 år.
Fritidsjob 1-2 timer om ugen Studiejob 2-6 timer om ugen Deltidsjob 6-10+ timer om ugen

Hjemme hos Sebastian Olesen

Tekst og foto: Flemming Falkenberg

1. Baggrund og opvækst Jeg er vokset op i Skjern i Vestjylland i en almindelig middelklassefamilie, hvor vi var traditionelle kirkegængere.

Mor var ingeniør, og far var elektriker, så jeg fik den her prægning af vigtigheden i at passe uddannelse, gå på arbejde og leve op til sine pligter. Mine forældre var også kirkesanger og organist, så jeg var altid med i kirke. Det var lidt kedeligt, så jeg legede med mit legetøj - inde i kirken eller ude på kirkegården. Det der med kristendom var en slags vedhæng som en byrde. Jeg havde ikke selv grebet livet i det. Man kan sige: Jeg havde ikke hjertet i det.

Mine søskende var også kristne, og vi havde et tæt forhold. Vi snakker tit sammen. Mine forældre skilt, da jeg var 11 år - og det udfordrede mit livssyn. Jeg havde svært ved, at Gud var der og passede på os. Det var en ulykke, der ramte os, da mine forældre blev skilt.

Jeg mødte nogle unge kristne som 13-årig. Og de hjalp mig til at forstå, at Gud var der - på trods af de dårlige ting i livet - Gud har omsorg for os i de svære tider.

Så begyndte selv at undersøge Bibelen såvel som andre religioner. Jeg blev optaget af videnskabens svar på forskellige ting. Det udvidede min horisont. Og kristendommen gav mig svar på det, jeg tvivlede om.

2. Danmark - hvordan orienterer jeg mig?

I mine unge år begyndte jeg at orientere mig anderledes. Hvad skal jeg bruge mit liv på, tænke jeg. Og her slog det mig, at små ting faktisk kan betyde noget. Det handler om at lade sig bruge af Gud. At være sød over for forældre og søskende. At sige tak. Og så handler det om at række ud efter andre. For eksempel delte jeg kaffe og kage ud i Skjern om natten.

Efter gymnasiet var vi på ferie i Egypten. Indtil da havde jeg ingen muslimske venner. Men så fik jeg en rigtig god ven, som åbnede mit hjerte for arabisk gæstfrihed, og hvor nemt det var i Mel-

lemøsten at møde et fremmed menneske.

Det var omvæltende at møde denne store åbenhedmodsat den danske kultur, der er meget lukket. Det er en hård nød at knække at komme ind på livet af hinanden. Det tiltalte mig meget. Så meget at jeg søgte en uddannelse, hvor jeg kunne læse arabisk, og det blev Interkulturel Formidling på Syddansk Universitet. Og så flyttede jeg ikke bare til Odense, men valgte Vollsmose.

3. Vollsmose

Jeg kunne gøre en forskel i en bydel med et dårligt ry. Og der sker da noget nu og da. Allerede første aften ved indflytning så jeg fra balkonen en ung mand slå en anden oven i hovedet, og så løb de væk.

Det tog jeg som anledning til at gøre noget for unge kriminelle. Så jeg inviterede

Hjemme hos..

“Hjemme hos…” er en interviewserie i Vollsmose Avisen af Flemming Falkenberg.

Som en slags besøgsven er Flemming “hjemme hos” mennesker med forskellig baggrund i den dejlige og mangfoldige bydel, som Vollsmose er.

Interviewserien skal vise, at Vollsmose er en tværkulturel bydel, og at det i høj grad er fremkommeligt med en smule venlighed, imødekommenhed og en smule omsorg.

Hvert interview skal være et vindue ind i en kulturel baggrund, der kan føre til at åbne for forståelse og mere samvær på tværs af kulturer.

Flemming har tidligere arbejdet ved Vollsmose

Kulturhus. Og ellers har han mødt mange mennesker i de otte år, han har boet i Vollsmose. Som “hjemme hos’er” får du fire spørgsmål:

1. Hvor kommer du fra?fortæl din historie

2. Fortæl om Danmark og danskere? Hvordan var dit kulturmøde?

Efter gymnasiet var vi på ferie i Egypten. Indtil da havde jeg ingen muslimske venner. Men så fik jeg en rigtig god ven, som åbnede mit hjerte for arabisk gæstfrihed, og hvor nemt det var i Mellemøsten at møde et fremmed menneske

molotovcocktails i Bøgeparken. Det er min mulighed for at møde nogle unge. Jeg bad til Gud om at møde dem, og mødte dem så efter fire måneder. Det var et udslag af min forståelse af at være personlig kristen. Jeg kan ikke selv gøre forskel på folk, når Gud elsker alle mennesker.

Senere lavede jeg kirkefællesskabet Vineyard Vollsmose. På halvandet år er mere end 130 menneske fra mere end 40 forskellige nationaliteter kommet forbi. Muslimer, kristne, ateister. Vi går sammen om at gøre dagligdagen bedre. Vi vasker vinduer, samler affald, spiller fodbold sammen. Og så gør vi os bedre til at tale sammen om vigtige og personlige forhold.

unge kriminelle ind i min lejlighed. Jeg fik hjælp af min roommate, som var med på, at det var det, vi skulle gøre. Der blev kastet med sten og

4. Hvordan bliver vi bedre til at tale med hinanden?

Jeg er troende kristen og elsker muslimer. Næstekærlighed gælder ikke kun din hvi-

de danske nabo. Næstekærlighed er fremmedkærlighed - og ham Jesus har altså ikke europæisk oprindelse. Jesus taler endog om fjendekærlighed.

Så det handler ikke om kun at omgås dem, jeg er enig med. Her beder jeg Gud om hjælp til at sætte mig i andres sted, når jeg møder folk, jeg er dybt uenig med. Og det skete, da “Danske Patrioter” kom til Vollsmose den 5. februar.

“Fuck Islam”, skrev de på et skilt. Jeg er meget uenig i det budskab. Jeg lavede en video og fik en muslimsk ven til at filme. Jeg stillede dem spørgsmål for at prøve at forstå deres tanker og motivation. De prøvede det samme. Jeg møder også radikale muslimer. Selv de mere hårde personer reagerer ofte positivt.

Vi lever i en verden med mange holdninger. De fleste

3. Hvordan er din hverdag? - Fortæl om dit liv i Vollsmose her og nu

4. Hvordan bliver vi bedre til at forstå hinanden i Vollsmose? Har du lyst til at blive interviewet af Flemming? Så send en mail til redaktionen på anst@boligsocialthus.dk

ignorerer det ved at have venner, der ligner. Herved har man svært ved at være uenige. Man behøver ikke at nedgøre hinanden, og så skal man ikke altid diskutere uenighed, men man skal være ærlige om nogle ting. Mange lytter kun til mig for at have et argument imod mig. Men det primære formål er at forstå hinanden. Og blive ved at spørge ind, indtil det er forstået. På den måde bliver vi bedre til at tale med hinanden.

8. marts 2023 ■ Vollsmose Avisen 286 ■ 9
Hjemme hos Sebastian Olesen

Det sker i Vollsmose

Eventyrlige onsdagsfortællinger

Eventyr og film. Lone Karstensen fortæller historien om Fyrtøjet og afslutningsvis vises et filmatiseret eventyr.

Tid: Onsdag den 8. marts kl. 10.00 - 10.50

Sted: Vollsmose Bibliotek, Risingsvej 122, Odense NØ

Entré: Gratis, men kræver tilmelding på bibliotekets hjemmeside

Respect Cafeén

Respect Cafeén er åben, kaffe, kærlighed og fællesskab.

Tid: Torsdag den 9. marts kl. 14.00 - 18.00, fredag den 10. marts kl. 14.00 - 18.00, tirsdag den 14. marts kl. 14.00 - 18.00, torsdag den 16. marts kl. 14.00 - 18.00

Sted: Respect, Risingsvej 132.

Entré: Gratis, kaffe til medlemspris

Røde Sols Kvindecafé

Røde Sols kvindecafé er et fællesskab åbent for kvinder af alle herkomster. Kvinderne mødes i Respect hver uge til hygge, og har ofte også andre arrangementer.

Tid: Fredag den 10. marts kl. 16.00 - 19.30, fredag den 17. marts kl. 16.00 - 19.30, fredag den 24. marts kl. 16.00 - 19.30, fredag den 31. marts kl. 16.00 - 19.30, fredag den 7. april kl. 16.0019.30, fredag den 14. april kl. 16.00 - 19.30.

Sted: Respect, Risingsvej 132

Entré: Alle er velkomne, og tilmelding sker hos Aysel Hagi på telefon 50 24 50 70.

Morgenmad med Kulturelt Kvindeforum

Hver Fredag inviterer Kulturelt Kvindeforum, alle kvinder på fælles morgenmad. Alle kvinder er velkomne, og ræk endelig ud hvis du vil være med.

Tid: Fredag den 10. marts kl. 10.00 - 12.00, fredag den 17. marts kl. 10.00 - 12.00, fredag den 24. marts kl. 10.00 - 12.00, fredag den 31. marts kl. 10.00 - 12.00, fredag den 7. april kl. 10.0012.00, fredag den 14. april kl. 10.00 - 12.00.

Sted: Respect, Risingsvej 132

Entré: Kontakt Nevine på telefon 26 71 56 33.

Børneklub med Vollsmose Aktivitetsforening

Nørregaards Teater: Emigranten

Vollsmose Aktivitetsforening børneklub afholder forskellige aktiviteter. Disse er åbne for alle.

Tid: Lørdag den 11. marts kl. 11.00 - 15.00,

Sted: Respect, Risingsvej 132

Entré: Kontakt Sarwa Sharif for flere detaljer på telefon 60 61 29 98, eller find foreningen på facebook

Eventyrlige onsdagsfortællinger

Eventyr og film. Stefanie Svensson fortæller historier fra Sigurd Barrets bog om de nordiske guder, og afslutningsvis vises et filmatiseret eventyr.

Tid: Onsdag den 15. marts kl. 10.00 - 10.50 og onsdag den 19. april kl. 10.00 - 10.50

Sted: Vollsmose Bibliotek, Risingsvej 122, Odense NØ

Entré: Gratis, men kræver tilmelding på bibliotekets hjemmeside

En isnende vinternat ligger gårdskarlen Alfred syg på dødens rand, men han bliver reddet af drengen på gården, der risikerer sit eget liv for at redde ham. I taknemmelighed over det liv, som så brat kunne være endt, men som han nu har fået foræret, beslutter Alfred sig for at følge sine drømme og søge lykken som nybygger i Amerika.

På turen møder Alfred sit livs kærlighed, Charlotte, og sammen bliver de en del af nybyggersamfundet, hvor indianerne bliver betragtet som noget fanden har skabt. En dag marcherer hæren mod en indianerlejr for at afprøve deres nye maskinkanoner — og da ved Alfred, at det er tid

Indskolingsfilm

Vollsmose Bibliotek viser forskellige korte film for børn fra de lokale skolers indskolingsklasser. Man kan se filmene: Odd er et æg, Miseri Mø, Cirkeline - den fremmede.

Tid: Onsdag den 19. april kl. 10.15 - 11.00

Sted: Vollsmose Bibliotek, Risingsvej 122, Odense NØ

Entré: Gratis, men kræver tilmelding på bibliotekets hjemmeside

Nørregaards Teater: Mor

Kan man egentlig få en ny mor? Jeg mener, er der sådan en fortrydelsesret eller noget? Og hvordan gør man så? Går man bare ned i en butik og siger: ’Hej. Jeg vil gerne be´ om en ny mor, tak.’

‘Mor’ er en sjov, rørende og musikalsk forestilling om Drengen, der finder sin mor så altoverskyggende pinlig med stort P, at han ønsker at bytte hende ud med en ny mor. Ikke fordi der er noget galt med hans mor, hun er sød, men altså … hun er ret tyk. Så tyk, at det er pinligt! Hvis han nu havde en der var lidt mere tynd som et siv, stille og fin og gerne en som spiste masser af gulerødder … for det gør hans Mor ikke. Slet ikke. Frit efter Kim Fupz Aakesons sjove og rørende børnebog.

Fra 5 år.

Tid: Onsdag den 15. marts kl. 10.00 og 11.30, torsdag den 16. marts kl. 10.00 & 11.30, fredag den 17. marts kl. 10.00, tirsdag den 21. marts kl. 10.00 og 11.30, onsdag den 22. marts kl. 10.00 og 11.30, torsdag den 23. marts kl. 10.00 og 11.30.

Sted: Nørregaards Teater, Vollsmose, Risingsvej 122

Entré: 0 - 140 kroner, bestilles på Nørregaards Teaters hjemmeside.

til at prøve at betale det liv, han fik forærende, tilbage. ‘Emigranten’ er en historie om næstekærlighed, savn og nye muligheder. Om et åbent samfund, der frygter dem, de ikke kender, og om at vælge side og gøre det rigtige.

Fra 8 år.

Tid: Tirsdag den 11. april kl. 19.00, onsdag den 12. april kl. 10.00 og 12.00, torsdag den 13. april kl. 10.00 og 12.00, fredag den 14. april kl. 10.00 og 12.00.

Sted: Nørregaards Teater, Vollsmose, Risingsvej 122. Entré: 0 - 140 kroner, bestilles på Nørregaards Teaters hjemmeside.

Nørregaards Teater: Palle P og perlen

Palle P ønsker sig så meget at finde noget værdifuldt, noget vigtigt, noget at holde af. En dag finder han ved et tilfælde en meget stor og smuk perle. Han bliver så lykkelig! Han bliver faktisk verdens lykkeligste dreng. Men da det bliver aften, bliver han bange for, at han skal miste perlen. Hvad nu hvis der kommer nogen og stjæler den? Hvad skal Palle P nu gøre? En forestilling om drømme og angsten for at miste; om oprustning og venskab.

Frit efter Marianne Iben Hansen og Jon Ranheimsæters børnebog.

Fra 4 år.

Tid: Tirsdag den 28. marts kl. 10.00 og 11.30, onsdag den 29. marts kl. 10.00 og 11.30, torsdag den 30. marts kl. 10.00 og

11.30, fredag den 31. marts kl. 10.00.

Sted: Nørregaards Teater, Vollsmose, Risingsvej 122

Entré: 0 - 140 kroner, bestilles på Nørregaards Teaters hjemmeside.

OBS:

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i arrangementer. Derfor opfordrer Vollsmose Avisen til, at man altid selv holder sig ajour om den enkelte begivenhed gennem den konkrete arrangør. Vollsmose Avisen er ikke ansvarlig for arrangementer på listen.

Har du et arrangement, som du gerne vil have på næste ”det sker-liste” i Vollsmose Avisen, hører vi gerne fra dig på redaktion@boligsocialthus.dk

10 ■ Vollsmose Avisen 286 ■ 8. marts 2023

Opskriften

RÅDGIVNING OM TRYGHED

OG

KRIMINALITETSFOREBYGGELSE

· Har du set eller hørt noget, der bekymrer dig?

· Vil du være med til at skabe mere tryghed i dit boligområde?

· Vil du mødes med andre beboere og myndigheder om at skabe gode fællesskaber og støtte børn og unge i et liv uden kriminalitet?

Königsberger Klopse

Det skal du bruge:

Suppen

1 liter bouillon

1 løg, finthakket

3 laurbærblade

Tekst og foto:

Rene Agergaard, beboerjournalist

Nogle gange er det de sjoveste steder, jeg bliver inspireret til opskrifter. Denne kom sig af, at jeg så en af mine venner, der havde været i Tyskland, havde fået denne ret og skrev, det var en af de ting han bare skulle have, når han var i Tyskland. Jeg syntes, den så lidt simpel ud, og tænkte, den kan jeg vel også godt lave.

Vores egen boller i karry er nært beslægtet med retten i måden det laves på.

Det er egentlig bare kødboller i en kaperssovs. Det er en opskrift, som er en østpreussisk specialitet, der stammer fra den gang Kaliningrad var tysk og hed Königsberg, men blev russisk efter 2. Verdenskrig. Det er den mest genkendelige tyske egnsret blandt tyskerne selv, hvor 93 % kender retten.

Det er solid bonde-mad. Det er ikke større gastronomi, men det smager bare godt.

3 allehånde, knust, eller

brug 3 hele stjerneanis i stedet

Kødbollerne

400 g. hakket kalv/flæsk

1 løg, revet

1 æg

Sådan gør du:

1 skive daggammelt hvidt brød uden skorpe - krummerne svarer til et halvt rundstykke

3 ansjoser, finthakket. Jeg brugte som sagt benfrie sild

1 spsk. persille, finthakket

1 tsk. salt, peber Sovsen

60 g. smør

6 spsk. mel

2.5 dl. suppe

2.5 dl. fløde

1 tsk. salt, peber

2 spsk. citronsaft eller hvidvin eller eddike

60 g. kapers Persille til pynt Kartofler Syltede rødbeder

Begynd med at sætte suppen over i en middelstor gryde, så krydderierne når at afgive smag.

Rør kødfarsen først med salt og derefter resten. Form til boller på størrelse med golfboldeberegn cirka 4 stk. til hver person.

Anbring kødbollerne i suppen, og lad dem simre ved lav varme i 15 minutter, og sæt kartoflerne over.

Si noget af suppen fra til sovs, og lad kødbollerne stå i resten.

I BoligSocialt Hus kan du få en uformel snak om tryghed og forebyggelse af kriminalitet. Du kan også blive en del af et netværk, der arbejder på at skabe mere tryghed i henholdsvis Vollsmose, Korsløkken, Rising og Ejerslykke. Hvis du gerne vil høre mere, kan du henvende dig til:

Jan Johnny Sørensen Tryghedsrådgiver 20 35 14 30 jjs@boligsocialthus.dk

BoligSocialt Hus tilbyder forskellig rådgivning, hjælp og aktiviteter i Vollsmose, Ejerslykke, Korsløkken og Rising.

Er du vidne, offer, pårørende eller involveret i banderelateret kriminalitet?

Er du vidne, offer, pårørende eller involveret i banderelateret kriminalitet?

Tilbuddet er til alle uanset alder, hvis du er:

• Offer, der har været udsat for banderelateret kriminalitet.

Tilbuddet er til alle uanset alder, hvis du er:

Smelt smørret i en gryde med middellav varme og rør melet i, til opbagningen er glat. Det skal dufte lidt af nødder.

• Vidne til banderelateret kriminalitet. Herunder også vidne i en retssag.

•Offer, der har været udsat for banderelateret kriminalitet

Tilsæt den siede suppe og fløde i en tynd stråle under omrøring, så sovsen hele tiden når at tykne imens - sovsen skal ende med at være ret tyk.

Smag sovsen til med salt, peber og citronsaft.

Tag sovsen af ilden og rør kapers i.

Drys med persille og server kartofler og rødbeder til.

Jeg kunne ikke få ansjoser til at komme i farsen, som man ellers gør, så jeg brugte de små benfri sild på dåse. Jeg troede egentlig, det var det samme - har så fundet ud af, at det er det slet ikke,

og de små benfri sild er så heller ikke sild, det er brislinger. De fleste ansjoser, vi køber i Danmark, er også brislinger, men i en sukkerlage og lidt mere som marinerede sild, hvor de ansjo -

•Vidne til banderelateret kriminalitet. Herunder også vidne i en retssag.

• Pårørende til en person, som er invovleret i bandekriminalitet.

•Pårørende til en person, som er invovleret i bandekriminalitet

• Involveret eller nylig ude af bandemiljøet

•Involveret eller nylig ude af bandemiljøet

•Fagperson, som arbejder med målgruppen

• Fagperson, som arbejder med målgruppen.

ser, man får syd på, er i en meget krydret lage og er noget helt andet. De kan fås i specialforretninger.

Vi tilbyder psykologsamtaler, rådgivning og vejvisning til andre tilbud.

Vi tilbyder psykologsamtaler, rådgivning og vejvisning til andre tilbud. Hjælpen er gratis og anonym. Læs mere på odense.dk/psykologteamet

Selv om jeg ikke helt brugte de rigtige fisk, smagte det dejligt.

Hjælpen er gratis og anonym. Læs mere på: odense.dk/psykologteamet

8. marts 2023 ■ Vollsmose Avisen 286 ■ 11

Billedet fortæller

FORÅRET. Det er forårsbebuderen krokus, vi ser her i forgrunden,

af kulden kan man stadig fornemme

Hverdagsglimt

Vollsmose set udefra - eller måske mere indefra. Før jul var der nogle misforståelser omkring klokken i Vollsmose Kirke, der kimede ved højtider - særligt fra mediernes side (Min holdning: de havde ikke styr på deres kilder, eller lavet ordentlig kildeopsøgning).

Tekst: Metha Aagé Maul, beboerjournalist

Mange muslimer var ude og sige, at selvfølgelig skulle der kimes, ligesom det accepteres med forskelligt omkring Ramadan og Eid.

Sagen er jo bare den, at Vollsmose Kirkes klokke aldrig har kunnet kime, kun ringe - det ”glemte” man bare lige at få med i artiklerne....

Denne ”sag” endte så med, at partiet Danske Patrioter lavede en demonstration søndag den 5. februar. Demonstrationen skulle selvfølge foregå ved kirken, og de ville så lave Koranafbrænding ved den somaliske moske derefter.

Illustration: Marianne Skyt-Pedersen, beboerillustrator

Politiet anviste dem, hvor de måtte stå, og forbød dem at dukke op ved moskeen. Almindelige Vollsmoseborgere fik arrangeret en moddemonstration i form af en fredsring - og det var mennesker af forskellig nationalitet og religion, der mødte op til fredsringen.

For sagen er jo den, at vi Vollsmoseborgere sagtens kan leve med mangfoldigheden og vore forskellige religioner, men mennesker udefra kan få voldsomt ondt i ”møllen” af det.

Og så er det også sådan, at vi ikke ønsker at folk udefra skal komme og lave ”ballade” i vores område, de kender jo ikke til vores dagligdag - kun hvad de ser og hører i medierne. Én af talerne havde ikke engang styr på lokaliteten, og talte om Gellerup.

12 ■ Vollsmose Avisen 286 ■ 8. marts 2023
og duften af frodig skovbund spreder sine tentakler ud i universet. Solen begynder at stå højere på himlen. Og på trods varmen strømme gennem kroppen. Billedet er taget ved skovstien bag Birkeparken. Tekst: Bjarne Kjær Simonsen. Foto: Xanna Hussein
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.