VA 288

Page 1

VollsmoseAvisen

Et år uden visitationszoner

Politikommissær Bjarne Puggaard tager temperaturen på trygheden i bydelen.

side 3

Besøg bokseklubbens leder

Flemming Falkenberg har interviewet Shahbaz Aslam om styrke, selvkontrol og bedre samtaler.

side 4

Overraskende opera

Aya Al-tewaj og Zeinab Chatleh anmelder deres oplevelse i Den Fynske Opera.

side 5

John, Berit, Leif, Anne Kirsten og Jimmy er blevet Legomestre

På Plejehjemmet Øst har seks beboere gjort sig særligt bemærket, da de kom hjem med medaljer og diplomer fra Odenses Lego Masters konkurrence.

Side 6-7

Foto: Anna Stærbo
UDGAVE 288 24. MAJ 2023 UDGIVES AF BOLIGSOCIALT HUS

VollsmoseAvisen

er en boligsocial avis og udgives af BoligSocialt Hus, der arbejder i Vollsmose, Rising, Korsløkken og Ejerslykke.

Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve og stræber efter at være beboernes avis - både som troværdig kilde til oplysning og som et medie, hvor beboerne selv kan bidrage aktivt med idéer, artikler og billeder. Avisen er finansieret af midler fra Landsbyggefonden, boligorganisationer og Odense Kommune.

ANNA STÆRBO

Redaktør og journalist, DJ anst@boligsocialthus.dk

Tlf. 51 27 94 46

OLE JENSEN

Ansvarshavende chefredaktør olj@boligsocialthus.dk

BIDRAG I DENNE UDGAVE

Rene Agergaard

Aya Al-Tewaj

Zeinab Chatleh

Flemming Falkenberg

Jørgen Gregersen

Marianne Skyt-Pedersen

Metha Aagé Maul

KOMMENDE AVISER OG DEADLINE

Alle er velkomne til at komme med forslag til artikler og indlæg eller omtale af arrangementer.

Materiale sendes til Vollsmose

Avisen på anst@boligsocialthus.dk.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Udgivelsesdato:

Onsdag den 28. juni

Deadline:

Onsdag den 21. juni

REDIGERING OG LAYOUT

Bjarne Kjær Simonsen og

Anna Stærbo

TRYK

Grafisk Produktion Odense

OPLAG

6.850

DISTRIBUTION

FK Distribution

HVIS DU IKKE FÅR DIN AVIS

Vollsmose Avisen husstandsomdeles

gratis. Modtager du ikke avisen senest fredag kl. 21.00, så kontakt FK

Distribution på www.fk.dk/reklamation.

Du kan også sende en mail til kvalitetvest@fk.dk eller ringe på telefon

70 10 40 00 mandag til torsdag fra kl.

8.30 - 16.00 og fredag kl. 8.30 - 14.30.

Vi tager ansvar for indholdet og er tilmeldt

Har du noget på hjerte?

HER PÅ DET SENESTE er jeg blevet kontaktet af flere beboere, som har bemærket, at Vollsmose Avisen udkommer for sidste gang onsdag den 28. juni. Det vil sige, at næste avis, der udkommer, bliver den allersidste avis fra os i BoligSocialt Hus.

DET BETYDER SAMTIDIG, at næste udgivelse er sidste chance for at få noget med i avisen. Vollsmose Avisen bestræber sig på at være beboernes avis, så herfra vil jeg virkelig opfordre til, at man kontakter mig, hvis man har noget på hjerte til den sidste avis.

HAR DU TIDLIGERE VÆRET FRIVILLIG på avisen som beboerjournalist, fotograf eller andet, og vil du dele din oplevelse, hører jeg også meget gerne fra dig.

I SAMME OMGANG vil vi gerne invitere alle, der har lyst, til at komme og sige farvel til avisen onsdag den 28. juni kl. 15.30 - 17.00 hos foreningen Respect på Vollsmose Torv.

I DENNE NÆSTSIDSTE avis byder vi på lidt forskellige historier både af hård og blød karakter. Du kan blandt andet læse et interview med politikommissær Bjarne Puggaard, som er leder for nærpolitiet i Vollsmose. Vi har talt

sammen om tryghed i bydelen og ser tilbage på det seneste år, hvor blandt andet fraværet af visitationszoner vidner om, at det lader til at være blevet mere stille - og måske føles mere trygt - at være i Vollsmose.

VI TAGER DIG OGSÅ MED forbi Plejehjemmet Øst, hvor seks beboere har gjort sig særligt bemærket ved at vinde over 49 andre plejehjemsbeboere fra Odense i at bygge med Lego.

AVISEN KULTURELLE INDSLAG får du fra Kulturpatruljen, som har været en tur i Den Fynske Opera. Du kan også komme tæt på Shahbaz Aslam fra Vollsmose Boxing, der er blevet interviewet af beboerjournalist Flemming Falkenberg.

SOM ALTID kan du også blive inspireret i køkkenet, når Rene Agergaard guider til månedens ret - denne gang inspireret af en beboer med kinesisk herkomst.

JEG ØNSKER DIG rigtig god læ selyst med denne næstsidste avis fra vores hænder.

2 ■ Vollsmose Avisen 288 ■ 24. maj 2023
Af Anna Stærbo Leder

Der er blevet mere stille i bydelen

Det er snart et år siden, der sidst blev oprettet visitationszone i Vollsmose. Og det seneste år har det da også været langt mere stille i bydelen sammenlignet med årene før. Ifølge Bjarne Puggaard, politikommissær i Fyns Politi, skyldes det, at mange centrale personer i den stridende bandekonflikt er kommet i fængsel. Vi tager temperaturen på trygheden og ser tilbage på det seneste år.

Tekst og foto: Anna Stærbo

Hvordan er det gået med at skabe tryghed i Vollsmose det seneste års tid objektivt set?

- Noget af det, der for mig at se skaber tryghed, er, hvis vi gør det sværere at lave aktiviteter, som skaber utryghed. For Fyns Politi er det lykkedes at pille rigtig mange banderelaterede personer ud af spillet. Nogle kalder det en bandekrig eller en stridighed mellem to grupperinger, og det er lykkedes rimelig godt at afmontere den. Det skyldes en samlet indsats fra flere parter, og det har jeg det rigtig godt med. Men om det har skabt tryghed for den enkelte borger, skal jeg ikke kunne sige.

Det lyder som om, at når du tænker på tryghed, er det meget relateret til de her grupperinger. Da vi talte sammen om trygheden i januar 2022, sagde du, at en af de største hindringer for at skabe tryghed i bydelen, er, at var en del uro omkring nogle grupperinger. Er det stadig grupperingerne, som er den største hindring for tryghed?

- Som jeg ser det, betyder det rigtig meget. Når grupperinger kriges, er der ikke nogen tvivl om, hvad de kriges om. De kriges om kunder og et marked. Og det skaber grobund for kriminalitet i sig selv. Derfor står jeg ved min tidligere påstand, og derfor er jeg meget tilfreds med, at det er lykkedes at få så mange personer ud af spil - i længere tid faktisk.

Det vender vi lige tilbage til. Kan du først sige mere overordnet, om der er kommet mere eller mindre kriminalitet i Vollsmose det seneste

år?

- Som udgangspunkt er det nok nogenlunde det samme. Men hvis man ser bort fra de stridende grupperinger, tror jeg ikke, at der er mere kriminalitet i Vollsmose sammenlignet med andre steder i Odense og Fyn.

Men forekomsten af kriminalitet hænger jo ikke nødvendigvis sammen med den oplevede tryghed. For at se på den subjektive tryghed har jeg set nærmere på den seneste tryghedsundersøgelse fra Justitsministeriet, som udkom i midten af 2022. Her sagde 87 procent af fynboerne i undersøgelsen, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag. Fyns dårligste tryghedsfølelse kommer fra Vollsmose, hvor 67 procent af borgerne grundlæggende føler sig trygge. I 2019 var der 76 procent, der følte sig trygge i Vollsmose, så der er sket et markant fald i følelsen af tryghed. Ifølge en ny rapport fra Vive, der undersøger tryghed og trivsel i udsatte boligområder, er den grundlæggende tryghed i

boligområderne steget i perioden 2018 til 2021 fra 74 procent til 77 procent i boligområder med en boligsocial helhedsplan. Hvad er din egen vurdering af oplevelsen af tryghed blandt beboerne i Vollsmose?

- Jeg er ikke i tvivl om, at den her eskalering af stridighederne mellem grupperinger skaber utryghed. Forleden mødte jeg en mand fra CKSnetværket (civilsamfundets kriminalpræventive samarbejde, red.), som sagde, det for nyligt er blevet så fredeligt i en af parkerne. Så den ene uge kan man føle sig tryg og den anden uge noget andet - alt afhængig af, hvad der lige sker. Men det er rigtig skidt at være helt nede på, at kun 67 procent føler sig trygge. Dog kan det være, at der er sket noget lige dér.

Ja, altså tilbage i 2021 og første halvdel af 2022 var der længere perioder, hvor I oprettede visitationszoner i Vollsmose i forbindelse med en række skudepisoder - for eksempel den 27. februar 2022, hvor der skete et drab ved KFC på Nyborgvej og derefter et drabsforsøg den 1. juni 2022 i krydset ved Vollsmose Allé og Kertemindevej, som blev opfattet som en hævnaktion i forbindelse

med det første drab. Sidste gang, der var visitationszone i bydelen var i sommeren 2022. Hvorfor har der ikke været visitationszoner siden da?

- Der skal være et argument for at oprette visitationszone. Og vi synes selv, at vi har fået ret mange i spjældet ret hurtigt med de hændelser, der nu har været. De fleste har vi fået pillet ud i længere tid. Jeg tror, det har gjort meget ved den her konflikt generelt. Derfor har vi taget et strategisk valg om ikke at oprette visitationszone siden.

Kan man konkludere ud fra det, at det er stilnet af i forhold til grupperingerne?

- Ja, det synes jeg, godt man kan.

Og når du siger pille nogen ud, hvad mener du?

- Vi har opklaret nogle forbrydelser, som har været forholdsvis grove, så dem, der har været tiltalt i de sager, har fået længerevarende fængselsophold. Nogle sidder varetægtsfængslet og venter på en dom. Der er flere centralt placerede personer, som er sat ud af spillet.

Kan man som beboer i Volls-

går efter familierne til dem, der havde hashen i deres besiddelse. Er det sådan, det hænger sammen?

- Jeg kan ikke afvise, at det er rigtigt. Det kunne være et godt bud. Hvis Stiften har ret, bekræfter det jo egentlig bare, at det ikke handler om en konflikt mellem de to grupperinger.

Men kan du forstå, hvis man føler sig utryg over de her eksplosioner og skyderier?

- Ja, og jeg væmmes ved gerningerne i den grad. Den ude i Seden skete lige op og ned ad skolen, og i Bøgeparken kunne der have været en, der var uheldig at gå ud ad døren i samme øjeblik, som det siger ”bang” og det samme på Vilhelm Kyhns Vej. Så der er ingen argumenter for at synes, at det var ok.

Sidst vi talte sammen, havde du en bekymring omkring børn på byggepladserne. Er der stadig udfordringer her?

mose regne med, at det bliver mere stille nu?

- Det håber jeg. Men det kan jeg ikke love. Inden for monarkiet er der altid nogen, der overtager tronen. Men aktiviteten mellem grupperingerne har i hvert fald ikke været til stede her på det sidste.

Men det er ikke fordi, det var været helt stille det seneste år. Der har været en række episoder i 2023 - blandt andet en mystisk eksplosion på Vilhelm Kyhns Vej i Munkebjergkvarteret den 9. marts, en anden mystisk eksplosion foran en indgangsdør til en lejlighed i Bøgeparken den 21. marts forårsaget af fyrværkeri og en skudepisode den 28. marts i Seden. Der pågår selvfølgelig en efterforskning, men kan du fortælle noget om, hvad det her handler det om?

- Jeg har et billede af, hvad det handler om. Og det er ikke noget, vi betragter som en konflikt imellem grupperinger. Det handler højst sandsynligt om et hul i kassen i forbindelse med noget salg af hash.

Ja, ifølge Fyens Stiftstidende hænger episoderne sammen og handler om, at nogle narkobagmænd vil have erstatning for 280 kilo hash, og de

- Omkring byggepladserne har vi i perioder haft nogle frustrationer fra entreprenørernes side. Og nogle gange forstår jeg frustrationerne, fordi vi som myndigheder ikke har været gode nok til at skabe lidt bedre afvikling. Medarbejderne på byggepladserne går ikke på arbejde for at blive kaldt diverse ting eller blive kastet sten efter. Og nede ved Egeparken havde vi nogle udfordringer omkring trafikken. Men vi forsøger løbende at løse udfordringerne, idet vi har ugentlige møder, hvor entreprenørerne også deltager.

Har der været problemer med, at folk kaster sten efter medarbejdere på byggepladserne?

- Der har været små episoder hen over året, hvor der for eksempel er blevet kastet sten efter maskinerne, når de har kørt, og der har været ukvemsord, trusler eller andre dumme ting. Men gennem dialogen med relevante parter synes jeg, vi er kommet godt nok igennem det. Men der er helt klart også beboere, som har været udfordret af byggetiltag.

Er det trygt at gå på arbejde, hvis man arbejder på byggepladserne?

- Ja, det vil jeg klart påstå, at det er. Men det er selvfølgelig ikke acceptabelt at blive udsat for stenkast eller at blive råbt efter.

24. maj 2023 ■ Vollsmose Avisen 288 ■ 3

Hjemme hos Shahbaz Aslam

Tekst og foto: Flemming Falkenberg

Hvor kommer du fra?

- Jeg er født i Odense. Mine forældre kom hertil fra Pakistan som gæstearbejdere i de glade dage i 1968. De følte sig meget velkomne. Danskerne var venlige og gæstfrie. Folk var også nysgerrige, for der var ikke så mange mørke i huden.

- Jeg er gået i dansk skole og legede med danske kammerater, og jeg voksede op i Munkebjergkvarteret. I teenageårene var jeg optaget af mange former for sport - karate, judo, fodbold, og så dyrkede jeg Bruce Lee-film. Det var sådan omkring 1990.

- En dag fortalte en kammerat, at han havde fået bank. Så blev jeg først sur og ville finde ham, der havde slået, og give ham tæsk. Men det var lidt underligt, for jeg fik at vide, at han var lille fyr. Så fandt jeg ham, og vi faldt i snak. Det viste sig, at den lille fyr var polak - og så var han bokser. Og ikke bare bokser, men dansk mester inden for ungdomsrækkerne. Så gjorde han noget banebrydende for mig: Han tog mig med til boksning. Vi blev nære venner og snakker stadig om det i dag.

Hvornår kom du til Vollsmose?

- Her begyndte mit eventyr med Vollsmose og boksning. For mig var boksning meget forskellig fra de andre sportsgrene, jeg havde prøvet. Allerede første gang kunne jeg mærke fællesskabet. Den anerkendende opmærksomhed. Uanset religion og hudfarve. Der var en respekt overfor andre, som jeg ikke har følt andre steder.

- Jeg følte mig virkelig velkommen fra det første møde. Og så kom det grænseoverskridende øjeblik, da jeg første gang fik handskerne på, mærkede præcisionen, hvordan slaget sættes, og du bare kan fyre igennem. Adrenalinen stiger.

- Jeg havde aldrig før prøvet kræfterne af på den måde. Jeg fandt ud af, hvor

Jeg følte mig virkelig velkommen fra det første møde. Og så kom det grænseoverskridende øjeblik, da jeg første gang fik handskerne på, mærkede præcisionen, hvordan slaget sættes, og du bare kan fyre igennem. Adrenalinen stiger

stærk jeg egentlig var. Fik lov til at slå igennem og få ros for det. 15 år gammel. Træne et stykke tid. Første kamp mod rapperen Al Agamis lillebror Josef. At gå op i ringen er noget helt andet end at træne. Folk hepper. Man skal kontrollere nerverne. Og så er der spændingen ved at komme op i ringen. Men først og fremmest skal du bruge hovedet. Ramme og undgå selv at blive ramt, og derfor er det alt afgørende, at du lærer at bruge benene.

- Du skal også disponere kræfterne, hvis du skal holde

til alle runder. Så at udvikle sig til en god bokser kræver hele mennesket: de unge lærer at bruge deres kræfter og selvkontrollen, at du lærer at styre dit temperament.

Hvordan ser du på inddragelse af forældre?

- Mange kvinderne er der hele tiden. Det kan tit gå galt for de unge, hvis forældrene ikke er støttende i børnenes fritidsaktiviteter og hepper på dem. Det halter nogen miljøer.

- Nogle forældre kan sige: “Jeg har ikke tid” eller “Jeg

bryder mig ikke om boksning”. Man skal være god rollemodel for sine børn. Hele vejen igennem og fra de er små. Uanset hvilken fritidsinteresse barnet har.

- Det er nemmere at begynde, mens børnene er små. Hvis et barns udvikling afspores, bliver det svært at rette op senere. Hvis børn bliver afsporet, inden de bliver teenagere, er det hårdere at gøre indsats, som ofte er specialpædagogisk og dyrt for samfundet. Derfor er det vigtigt, at skoler også bakker op om sporten.

Hvordan samtaler vi bedre på tværs af forskelle?

- Det er grunden til, at vi i Vollsmose Boxing gør meget ud af dannelse. Det er afgørende som menneske at tro på sig selv. Højne selvværdet. Sporten kan hjælpe unge til bedre at hvile i sig selv. Du lærer også at kontrollere dig

Hjemme hos..

“Hjemme hos…” er en interviewserie i Vollsmose Avisen af Flemming Falkenberg.

Som en slags besøgsven er Flemming “hjemme hos” mennesker med forskellig baggrund i den dejlige og mangfoldige bydel, som Vollsmose er.

Interviewserien skal vise, at Vollsmose er en tværkulturel bydel, og at det i høj grad er fremkommeligt med en smule venlighed, imødekommenhed og en smule omsorg.

Hvert interview skal være et vindue ind i en kulturel baggrund, der kan føre til at åbne for forståelse og mere samvær på tværs af kulturer.

Flemming har tidligere arbejdet ved Vollsmose Kulturhus. Og ellers har han mødt mange mennesker i de otte år, han har boet i Vollsmose.

Som “hjemme hos’er” får du fire spørgsmål:

1. Hvor kommer du fra?fortæl din historie

2. Fortæl om Danmark og danskere? Hvordan var dit kulturmøde?

selv, og det kan bruges i deres senere liv i samfundet.

- Vi er vedholdende med de her mål. Det skal lykkes. Jeg kan være ret stædig. Og det er vigtigt for mig, fordi alternativet kan være, at et stort talent ender i en forkert løbebane eller kriminalitet.

- At tale sammen afhænger af, hvordan ledere snakker med hinanden. Det gælder også politikere. Medierne har meget magt. Religiøse ledere i de almene boligområder har magt. Jeg mener derfor, at de også har et ansvar, hvad angår deres vejledning i religionen.

- Man skal ikke docere, hvem der er rigtige eller forkerte - uanset hudfarve, kultur eller religion. Ingen er større end andre. Så har man misforstået de grundlæggende værdier i religionerne, og ærer særlige traditioner mere end det oprindelige budskab.

- Som jeg har forstået Is-

3. Hvordan er din hverdag? - Fortæl om dit liv i Vollsmose her og nu

4. Hvordan bliver vi bedre til at forstå hinanden i Vollsmose? Har du lyst til at blive interviewet af Flemming? Så send en mail til redaktionen på anst@boligsocialthus.dk

lam, betyder det, at ”ingen af jer er sande troende, førend I ønsker for jeres broder, hvad I ønsker for jer selv”, Det betyder også, at “broder” forstås som “alle mennesker” og gælder andre end muslimer.

- Jeg blev gift med en somalier. Det reagerede flere på med fordomme i Vollsmose. Hvad tænker du på, Shahbaz? Og jeg tænkte jo på hende, for jeg fandt bare en pige, jeg blev glad for. Jeg er rummelig, men pakker ikke mine meninger ind.

4 ■ Vollsmose Avisen 288 ■ 24. maj 2023
Hjemme hos

Opera overraskede - var både sjov og levende

Aya Al-tewaj og Zeinab Chatleh fra 9.b på Odinskolen har været i Den Fynske Opera og se forestillingen ”Græsset er grønnere”. Eleverne ankom til forestillingen med lave forventninger, da operagenren ikke var noget, de tidligere har forbundet med god underholdning. Den opfattelse har de efterfølgende lavet om.

Tekst: Aya Al-Tewaj og

Zeinab Chatleh, elever i 9.b

på Odinskolen

Foto: Emilia Therese

Den 29. marts var vi i Den Fynske Opera. Det var noget, som vi forventede ville være kedeligt og slet ikke interessant. Om det også var det indtryk, vi fik fra forestillingen, vender vi tilbage til.

Vi startede ud med at være

i skolen og have undervisning, hvor vi alle skulle tage bussen derover og nå at være der før klokken 11. Vi undrede os over, hvad der ville ske, da de operaer, vi har set på YouTube, var virkelig kedelige.

Da vi nåede frem, så vi flere andre mennesker, som vi slet ikke havde forventet. Vi troede, det kun var årgangen, men da vi ankom, så vi

en masse andre elever fra andre skoler og gymnasier.

Forestillingen handlede om digital dannelse.

Opførelsen startede stille og roligt ud, hvor en gammel kvinde, der sad ved et “tårn” og snakkede i telefon, ville have hjælp med internettet. Ud af det blå kom der en kvinde klædt ud med helt gult tøj og lignede en banan. Der var et tidspunkt, hvor de viste flere mennesker, der sad i en bus, hvor de slet ikke bemærkede hinanden og det, der var omkring dem. De sang og kom med et virkelig godt budskab, mens de sang. De nåede også til et punkt, hvor de sad på noget, der ligner kasser, hvor de alle holdt afstand til hinanden, mens de sad og kiggede på telefo -

Kulturpatruljen

Vollsmose Avisen samarbejder med et hold elever fra Odinskolen, der skriver anmeldelser og reportager om kultur og litteratur til avisen.

nen. Mens de kiggede på telefonen, var de på appen Tinder for at lede efter kærligheden.

Forestillingen viste os, at man har så travlt med at se godt ud og dømme andre på sociale medier, at man rent faktisk glemmer den virkelige verden.

Der var også en scene, som handlede om kærlighed på Tinder og kærlighed i virkeligheden. De mødte først

hinanden ovre ved en bar, hvor manden han skulle have noget at drikke. Pigen lavede ham en drik, men de turde ikke at fortælle hinanden om deres følelser for hinanden. De oprettede begge to en Tinder profil og begyndte derfra at skrive sammen.

Vi havde slet ikke forventet, at det ville være sjovt og levende, som det viste sig at være. Som vi skrev tidligere, troede vi, det ville være kedeligt, men det var det modsatte, der blev bevist.

Det er måske ikke noget, vi ville tage til igen, men vi ville heller ikke klage over at komme på tur tilbage til Den Fynske Opera. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det var meget bedre end undervisningen.

Om forestillingen

Den Fynske Opera har skabt en helt ny opera i samarbejde med Oh Land, Adi Zukanovic og Danmarks Underholdningsorkester - med libretto og idé af kunstnerisk leder Ida Fogh Kiberg.

At få rytmiske musikere til at komponere en opera har givet mulighed for at skabe et unikt fusionsværk, som udfordrer og gentænker genren.

Operaen ”Græsset er grønnere” sætter fokus på den forsvindende ansigt-til-ansigt-kontakt i vores samfund til fordel for iPads, mobiltelefoner, høretelefoner og telefonkøer m.m. Vi lever sammen, men går hver for sig.

Forestillingen kunne opleves fra den 31. marts til den 19. april i Den Fynske Opera.

24. maj 2023 ■ Vollsmose Avisen 288 ■ 5
Kulturpatruljen

De snakker om os på

Seks beboere fra Plejehjemmet Øst i Vollsmose har konkurreret mod og vundet over 49 andre plejehjemsbeboere fra Odense i at bygge Lego.

Tekst: Anna Stærbo

Det er sjovere at vinde end at tabe.

Sådan lyder påstanden Kirsten Hansen, som er én af seks plejehjemsbeboere fra Plejehjemmet Øst i Vollsmose, som forleden blev kåret som vinder i Odenses Lego Masters konkurrence. Her deltog i alt 55 beboere fra forskellige plejehjem i Odense Kommune.

Og det blev altså beboerne fra Vollsmose, Kirsten Hansen, Anne Bentsen, Berit Jennifer Lønberg Jensen, Leif Heiselberg, John Schou og Jimmy Halstrøm som løb med sejren.

- Da vi kom tilbage fra konkurrencen, var personalet her meget begejstrede, fortæller Leif Heiselberg, og Kirsten Hansen supplerer: - De snakker om os på hele plejecenteret.

Ligesom Sepp Piontek

Temaet for konkurrencen var dansk sommer, og beboerne fra Plejehjemmet Øst løb med sejren for deres livlige byggeri med referencer til både Nyborg og velkendte sange som ’Under den hvide bro’ og ’To hjerter i brand’. Andenpladsen gik til Plejehjemmet Herluf Trolle, mens tredjepladsen gik til Plejehjemmet Villestofte.

Vinderholdet kom både hjem med Lego-guldmedaljer om halsen, diplomer i favnen og brede smil i ansigtet.

Christian Pedersen er en af dem, der har fået det hele til at ske. Han er ansat i OK-Aktiv, som er Odense Kommunes aktivitetsenhed for plejehjem og bosteder. Det er ham, der har rekrutteret holdet.

Han fortæller, at stemningen var høj i bussen på vej hjem fra konkurrencen:

- Jeg sagde til dem, at ”nu ved I, hvordan Sepp Piontek og Morten Olsen havde det dengang i 1980’erne”.

Der skal ske noget Beboerne på plejehjemmet

holder sig ikke tilbage med roser til Christian Pedersen.

- Han er blevet rost på Facebook, og det synes jeg, du skal gentage. Han gør sgu et relativt stort arbejde, siger Leif Heiselberg. På plejehjemmet bliver der for tiden holdt OL, og

konkurrencen er ganske velbesøgt. Beboerne er i hvert fald ikke i tvivl om, at Christian Pedersens arbejde med at lave aktiviteter er godt for centeret. Det er godt, at der sker noget.

- Ellers ville det ikke være til at holde ud at være her. Nu har jeg ikke været her så

længe, men jeg er glad for at være her. Hvis ikke der skete noget, så ville jeg ikke kunne holde det ud. Jeg skal være, hvor der sker noget, siger Kirsten Hansen.

- Det er nemlig rigtigt. Det skal du, tilføjer Christian Pedersen.

- Og du forstår at sætte os

i gang, supplerer hun.

En del af samfundet Formålet med Lego Masters turneringen er blandt andet at skabe nye fællesskaber på tværs af plejehjemmene i Odense, aktivere de ældres finmotorik og fantasi og at indlemme dem i et kreativt

samarbejde omkring udformningen af Lego-værkerne.

- Der er rigtig mange plejehjemsbeboere, der ikke længere selv kan være udfarende og tage del i det omkringliggende samfund. Derfor er det vigtigt for os at udtænke aktiviteter, der bringer samfun-

6 ■ Vollsmose Avisen 288 ■ 24. maj 2023
-

på hele plejehjemmet

det og aktuelle begivenheder ind på plejehjemmene. Det har vi tidligere gjort ved blandt andet at afholde Melodi Grand Prix og plejehjems

OL, og denne gang har vi kastet os over Lego Masters, som er et koncept, flere af de ældre kender fra fjernsynet, siger Vinnie Skovkjær, der er

leder i OK-Aktiv, ifølge en artikel på kommunens Facebook.

Minder fra børnehaven Legoklodsen så først dagens lys på det danske marked i 1950’erne. Det betyder, at de fleste af deltagerne i turneringen ikke selv har bygget

med legoklodser som børn, men primært kender det populære legetøj fra deres børn og børnebørn.

For Berit Jennifer Lønberg Jensen bragte det minder frem at få klodser i hænderne.

- Jeg har lavet Lego før, for jeg har arbejdet i børnehave.

OK-Aktiv

OK-Aktiv tilbyder omsorgs- og aktivitetstilbud til beboerne på Odenses kommunale plejehjem og bosteder.

OK-Aktiv består af 28 medarbejdere samt praktikanter. Medarbejderne kommer på alle byens kommunale plejehjem minimum to gange om ugen og på bosteder for personer med medfødt hjerneskade og personer med sindslidelser én til flere gange om ugen. Der bliver arrangeret aktiviteter i samarbejde og dialog med beboerne på plejehjemmene og bostederne. Det kan bl.a. være gymnastik, dansecafé, spil, sang/musik, gåture, udflugter m.m. Der er også individuelle aktiviteter, som for eksempel en lille snak og oplæsning.

Fra venstre ses Anne Bentsen, John Schou, Kirsten Hansen, Jimmy Halstrøm, Berit Jennifer Lønberg Jensen og Leif Heiselberg. De kom hjem med førstepræmien, da de dystede i Lego Masters mod 49 andre plejehjemsbeboere i Odense. Foto: Christian Pedersen

Så jeg føler, det er noget, jeg kender i forvejen, siger Berit, og Leif Heiselberg bekræfter:

- De fleste af os har bygget med Lego sammen med vores børn, siger han.

Også Anne Bentsen fik noget godt ud af at konkurrere i at bygge med Lego.

- Det var rigtig godt. Vi kom tæt på hinanden, og det er sjovt at lave. Det giver noget andet til hverdagen at bygge Lego med hænderne.

Så kan man tænke, ”hov, kan jeg virkelig finde ud af det”. Og det finder mange så ud af. Og det var virkelig hyggeligt at være så mange menne -

sker, siger Anne Bentsen. Var det også hyggeligt at vinde?

- Det må da være sjovere at vinde end at tabe, konstaterer Kirsten Hansen med et glimt i øjet.

Vinderne fra Vollsmose kan se frem til en forårstur til Legoland den 31. maj.

24. maj 2023 ■ Vollsmose Avisen 288 ■ 7

Nu er firkanten officielt brudt op

Den nye infrastrukturplan for Vollsmose har været længe undervejs - den er blandt andet blevet forsinket på grund af coronapandemien - men nu er den formelt færdig. Og nu er det slut med blinde veje i parkerne, hvor man i stedet kan fortsætte af veje og stier, som åbner firkanten.

Tekst: Anna Stærbo

Foto: Jørgen Gregersen

Der har været travlhed på vejene rundt omkring i parkerne sidste uge, hvor den allersidste asfalt og afstribninger blev lagt. Men de nåede det akkurat i tide.

Onsdag eftermiddag den 17. maj skulle det nemlig gøres officielt - nemlig at Vollsmoses nye infrastruktur er

klar til at blive taget i brug. Fra nu af det slut med at se bydelen som en lukket firkant, for de nye veje og stier, som går gennem parkerne, skal åbne bydelen op. Med til at markere åbningen af infrastrukturen var repræsentanter fra Odense

Kommune samt de to almene boligorganisationer Civica og FAB. Børn fra Granparkens børnehave charmerede de fremmødte, da de stod for underholdningen og sang

”Jeg går og hedder Frede” og ”Forårssang”.

Mere ligetil

Odenses borgmester Peter

Rahbæk Juel (S) glædede sig over at kunne sætte punktum i infrastrukturprojektet, som blev sat i gang tilbage i 2015.

- Før var det svært at komme igennem Vollsmose, med mindre man var utrolig godt stedkendt og vant til at bevæge sig lidt uautoriseret. I dag er det blevet mere ligetil at bevæge sig i området - både i bil, på cykel eller til fods, sagde borgmesteren.

Søren Windell (K), der er rådmand i By- og Kulturforvaltningen, fortalte, at tanken bag projektet var at bryde firkanten op.

- En firkant, som var rammet ind af Åsumvej, Ejbygade, Kertemindevej og Vollsmose Allé. De fire store veje var de eneste indgange ind og ud af området. Det ønskede vi at bryde op og få Vollsmose til at ligne nogle af de andre bydele i Odense. Det er nu færdigt, og det er vi glade for i hele kommu -

nen, sagde Søren Windell. Hvad med letbanen?

Søren Damgaard, er både formand for Civica og beboer i Granparken. Derfor har han kunnet følge infrastrukturprojektet på tæt hold.

- Det glæder mig med alle de grønne områder og legepladser, som bliver synlige nu. Det er nogle steder, hvor man kommer til at mødes på tværs og kan møde nye mennesker, og man kan invitere folk udefra ind, sagde Søren Damgaard i sin tale.

Også Erling Nielsen, formand i FAB, mente, at resultatet af infrastrukturplanen er vellykket, men han havde samtidig en forespørgsel til Odenses byråd:

- Næste gang, vi skal fejre en ting herude, håber jeg, at byrådspolitikerne snart vil få taget en beslutning om at få letbane 2 herud. Det vil simpelthen være prikken over i’et.

8 ■ Vollsmose Avisen 288 ■ 24. maj 2023
Søren Damgaard, der både er formand for Civica og beboer i Granparken, var blandt talerne, da infrastrukturprojektet blev indviet.

FARVEL TIL VOLLSMOSE AVISEN

Kom og sig farvel til Vollsmose Avisen, som udkommer for sidste gang den 28. juni.

Onsdag den 28. juni

klokken 15.30 - 17.00 i Foreningen Respect, Vollsmose.

Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig

Der vil være lidt mad, kage og drikkelse.

24. maj 2023 ■ Vollsmose Avisen 288 ■ 9

Det sker i Vollsmose

Seniorkor

Seniorkoret øver hver torsdag fra klokken 13.30 til 15.30 (undtagen i ferieperioder). Koret er under ledelse af Bent Pedersen. Koret vil gerne have flere mænd med. Tid: Torsdag den 25. maj kl. 13.30 - 15.30, torsdag den 1. juni kl. 13.30 - 15.30, torsdag den 8. juni kl. 13.30 - 15.30, torsdag den 15. juni kl. 13.30 - 15.30 og torsdag den 22. juni kl. 13.30 - 15.30

Sted: Vollsmose Kirke, Risingsvej 140, Odense NØ Entré: Gratis, kontakt Bent Pedersen på telefon 42 41 03 39

Bogreception for Huda El-Hawari

Kom og mød forfatterdebutant Huda El-Hawari, der vil fortælle om sin roman som hedder På den anden side. Romanen henvender sig især til unge og handler om en ung pige, der ønsker at følge sine egne drømme og sit hjerte men også at ære sine forældre. Den fortæller historien om den unge etniske pige, Halima, som ønsker at søge tilbage til sine arabiske rødder, idet hun finder tryghed i sin muslimske tro og baggrund. Halima er fanget mellem den arabiske og danske kultur og ønsker at kombinere de to verdener, og samtidig vil hun have lov til at være sig selv, at kunne følge sit hjerte og sine drømme.

Huda er 33 år og født i en palæstinensisk flygtningelejr i Libanon. I 1990 kom hendes forældre til Danmark, og hun er opvokset i Vollsmose. I dag betragter hun derfor sig selv som flersproglig multikulturel danskpalæstinenser, vollsmoseaner og verdensborger.

Tid: Fredag den 26. maj kl. 14.00 - 16.00 på Vollsmose Bibliotek

Sted: Vollsmose Bibliotek, Risingsvej 122, Odense NØ

Entré: Gratis, men kræver tilmelding på bibliotekets hjemmeside

Sy gruppen

Hver torsdag (undtagen i ferieperioder) er der en gruppe meget flittige piger/kvinder, der syr og strikker forskellige ting og sager i kirken. Har du mod på at deltage i aktiviteterne og det gode samvær, så kik ind. Vi giver en kop kaffe. Alle kan deltage uanset etnisk baggrund. Der er også plads til mænd. Der holdes basar over det, der er lavet. Basaren afholdes altid lørdagen før 1. søndag i advent. Pengene går til socialt arbejde i Vollsmose sogn.

Tid: Torsdag den 25. maj kl. 10.00 - 13.00, torsdag den 1. juni kl. 10.00 - 13.00, torsdag den 8. juni kl. 10.00 - 13.00, torsdag den 15. juni kl. 10.00 - 13.00 og torsdag den 22 juni kl. 10.00 - 13.00

Sted: Vollsmose Kirke, Risingsvej 140, Odense NØ

Entré: Gratis, kontakt Else-Marie Klixbüll på telefon 66 10 32 80

Røde Sols Kvindecafé

Røde Sols Kvindecafé er et fællesskab åbent for kvinder af alle herkomster. Gruppen mødes i Respect hver uge til hygge, og har ofte også andre arrangementer.

Tid: Fredag den 26. maj kl. 16.00 - 19.30, fredag den 2. juni kl. 16.00 - 19.30, fredag den 9. juni kl. 16.00 - 19.30, fredag den 16. juni kl. 16.00 - 19.30 og fredag den 23. juni kl. 16.00 - 19.30

Sted: Respect, Risingsvej 132

Entré: Alle er velkomne, og tilmelding sker hos Aysel Hagi på telefon 50 24 50 70.

Kom med ud at gå

Kom med ud i naturen og gå tur sammen med andre. Det er opfordringen fra de lokale afdelinger af Gigtforeningen og Hjerteforeningen. Såkaldt gåvært er Lone Høj, tlf. 42 50 14 80

Tid: Onsdag den 31. maj kl. 14.00, onsdag den 7. juni kl.

14.00, onsdag den 14. juni kl. 14.00, onsdag den 21. juni kl.

14.00 og onsdag den 28. juni kl. 14.00

Sted: På hjørnet af Vollsmose Allé og Åsumvej ved krydset ned mod Åsum, Odense NØ

Entré: Gratis

TorsdagsTalk med Ayan Yasin Abdi

Kom og mød ph.d. Ayan Yasin Abdi og hør om hendes spændende forskning!

Ayan Yasin Abdi (f. 1989) er Fulbright Fellow og ph.d.stipendiat på Roskilde Universitet. Hun er født i Somalia, og er vokset op i Tilst, Aarhus, hvor hun har opnået en kandidatgrad i arabisk og psykologi fra Aarhus Universitet. Hun har tidligere boet i Vollsmose, hvor hun var frivillig som borgerjournalist på Vollsmose Avisen. I dag skriver hun ph.d. om migration og mobilitet blandt

Hummus og højtlæsning

Har du brug for inspiration til, hvad du skal læse højt for dine børn? Så kan du få nogle hyggelige timer, når Vollsmose Bibliotek åbner dørerne og inviterer til hummus og højtlæsning. Dine lokale bibliotekarer vil komme med eksempler på gode højtlæsningsbøger og give inspiration til hyggelige læsestunder og gode historier sammen med familiens yngste. Mens de voksne bliver inspirerede, kan børnene hygge sig med forskellige kreative aktiviteter, og der sluttes af med fællesspisning.

Tid: Onsdag den 7. juni kl. 16.30 - 18.30

Sted: Vollsmose Bibliotek, Risingsvej 122, Odense NØ Entré: Gratis, men kræver tilmelding for alle over 5 år på bibliotekets hjemmeside

Stavgang

Der motioneres hver mandag (undtagen i ferieperioder). Ruten bestemmes efter vejret. Vores mål er at komme så meget som muligt rundt i vores smukke område. Der startes fra caféen i Vollsmose Kirke og afsluttes samme sted med en kop kaffe.

Tid: Mandag den 12. juni kl. 11.00 - 12.00, mandag den 19. juni kl. 11.00 - 12.00, mandag den 26. juni kl. 11.00 - 12.00

Sted: Vollsmose Kirke, Risingsvej 140, Odense NØ

Entré: Gratis

Krea for de små

Hold på saks og blyant, når biblioteket lægger materialer frem til kreative projekter for de små.

Hen over sommeren inviterer biblioteket på sommersjov. Der lægges materialer frem, som de små kan hygge sig med, mens de større børn deltager i sommerværksteder.

Der vil være tegneskabeloner, udklippede figurer og almindeligt tegnepapir, som de små kan tegne/male på, samt modellervoks og redskaber. Man er selvfølgelig også meget velkommen til at deltage kun til Krea for de små!

Tid: Mandag den 26. juni kl. 14.00 - 17.00

Sted: Vollsmose Bibliotek, Risingsvej 122, Odense NØ

Entré: Gratis

diaspora somaliere, der fra Vesten migrerer til Tyrkiet. Ayan har for nylig fået overrakt EliteForsk-rejselegat af Uddannelses- og Forskningsministeriet for sin forskning.

Tid: Torsdag den 25. maj kl. 16.30 - 18.00

Sted: Vollsmose Bibliotek, Risingsvej 122, Odense NØ

Entré: Gratis, men kræver tilmelding på bibliotekets hjemmeside

Gymnastik

Hver mandag (undtagen i ferieperioder) er der gymnastik fra klokken 13.30 til 14.30. Alle har mulighed for at deltage. Det er gratis ,og tilmelding er ikke nødvendig. Der kan købes kaffe og kage i caféen efter gymnastikken.

Tid: Mandag den 12. juni kl. 13.30 - 14.30, mandag den 19. juni kl. 13.30 - 14.30, mandag den 26. juni kl. 13.30 - 14.30

Sted: Vollsmose Kirke, Risingsvej 140, Odense NØ

Entré: Gratis

De noble herrer

De Noble Herrers klub er mødestedet for mandlige seniorer. Gruppen mødes den anden onsdag i måneden. Her debatteres aktuelle emner over en kop kaffe, eller der planlægges kommende aktiviteter. Aktiviteterne har blandt andet været en rundvisning på Odense Rådhus, besøg på Lindø Industripark, Fynsværket, Forsorgsmuseet i Svendborg, Møntergården og besøg af spændende foredragsholdere. Gruppen består i øjeblikket af en snes modne mænd, og der er plads til flere.

Der er ingen medlemstvang. Man skal blot have lysten til at være sammen med andre.

Tid: Onsdag den 14. juni kl. 13.30 - 14.30

Sted: Vollsmose Kirke, Risingsvej 140, Odense NØ

Entré: Gratis, kontakt Hardy Käehne på telefon 53 31 21 85

OBS:

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i arrangementer. Derfor opfordrer Vollsmose Avisen til, at man altid selv holder sig ajour om den enkelte begivenhed gennem den konkrete arrangør. Vollsmose Avisen er ikke ansvarlig for arrangementer på listen.

Har du et arrangement, som du gerne vil have på næste ”det sker-liste” i Vollsmose Avisen, hører vi gerne fra dig på redaktion@boligsocialthus.dk

10 ■ Vollsmose Avisen 288 ■ 24. maj 2023

Kinesisk inspirerede rejer

Tekst og foto:

Rene Agergaard, beboerjournalist

Som de fleste af jer ved, stopper avisen lige om lidt, og som man siger: ”når en dør lukker, åbnes der en ny.” Derfor skal jeg prøve at lave en podcast med fokus på mad, vores kultur omkring mad, og hvad maden betyder for den enkelte.

I den forbindelse var avisens redaktør og jeg ude og skulle optage en udsendelse med Bruce, som kommer fra Kina. Det var meningen, at vi skulle lave en optagelse, hvor vi skulle lave en lille ret sammen, mens vi snakkede lidt. Men da vi

RÅDGIVNING OM TRYGHED OG

KRIMINALITETSFOREBYGGELSE

· Har du set eller hørt noget, der bekymrer dig?

· Vil du være med til at skabe mere tryghed i dit boligområde?

· Vil du mødes med andre beboere og myndigheder om at skabe gode fællesskaber og støtte børn og unge i et liv uden kriminalitet?

I BoligSocialt Hus kan du få en uformel snak om tryghed og forebyggelse af kriminalitet. Du kan også blive en del af et netværk, der arbejder på at skabe mere tryghed i henholdsvis Vollsmose, Korsløkken, Rising og Ejerslykke. Hvis du gerne vil høre mere, kan du henvende dig til:

Jan Johnny Sørensen Tryghedsrådgiver

20 35 14 30 jjs@boligsocialthus.dk

BoligSocialt Hus tilbyder forskellig rådgivning, hjælp og aktiviteter i Vollsmose, Ejerslykke, Korsløkken og Rising.

1 tsk. revet ingefær

2 fed hvidløg

Det skal du bruge: Sådan gør du:

En tsk. chilipasta Olivenolie 300 g. små tomater Et bundt forårsløg

Koriander Salt og peber Et godt brød

Bliv omdeler af reklamer og aviser

Et

Fjern skaller, og tjek om tarmen er fjernet. Marinér rejerne i ingefær, presset hvidløg og chilipasta natten over, mens de tøer. Steg rejerne i olien i nogle minutter. De skal ikke havde for længe.

Tag dem op og kom forårsløg i tynde skiver i olien i 10 sek. Tag dem op og bland dem med rejerne og tomater, der er skåret i både.

Pynt med hakket koriander, og smag til med salt og peber. Server med brød og en lille skål med olivenolie til at dyppe brødet i.

kom, havde han allerede lavet en gås med alt muligt lækkert tilbehør, og han havde inviteret en masse venner, så der blev ikke så meget madlavning, men en masse hygge og gode snakke over maden. Og det er jo dét, mad kan.

Jeg glæder mig til at præsentere vores podcast for jer, men jeg er blevet meget overrasket over, hvor meget efterbehandling og arbejde der egentlig er i at lave podcast. Vi håber og regner med, at den kommer ud inden sommerferien.

En af de retter, han havde lavet til, var nogle krydrede, stegte kæmperejer, som bare smagte godt. Dem har jeg ladet mig inspirere af. Jeg har lavet en fordansket udgave af stegte rejer, som kan bruges som forret eller en let frokost.

24. maj 2023 ■ Vollsmose Avisen 288 ■ 11
Opskriften
400 g. store frosne Vannamei rejer
Masser af gode grunde til at blive omdeler: Du arbejder dit nærområde. De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig – klar til omdeling. Bestem selv hvornår på dagen, du vil arbejde, inden for deadline. Du arbejder kun onsdag/torsdag. Vi søger omdelere i alle aldre. Søg et fritidsjob, studiejob eller deltidsjob og få det timeantal, som passer lige til dig. *Du skal blot være fyldt 13 år. Læs mere og søg jobbet her Fritidsjob 1-2 timer om ugen Studiejob 2-6 timer om ugen Deltidsjob 6-10+ timer om ugen
fleksibelt job der passer til alle

NYE VEJE. Onsdag den 17. maj blev det officielt, at Vollsmoses nye infrastruktur kan tages i brug. Dermed er det blevet muligt for eksempel at køre gennem Birkeparken via Kløverengen, forbi H.C. Andersen Skolen til Tjørnehaven og ud på Ejbygade. Man kan derfra køre ad Gillestedvej forbi Mulernes Legatskole og Odinskolen til Bøgeparken – eller ad stien til fods eller på cykel til Egeparken ud til Vollsmose Allé. Man kan tilmed fortsætte kørslen ned til Risingsvej forbi Vollsmose Torv med Fyrreparken, Lærkeparken og Granparken på den ene side og den forårsgrønne mose på den anden. Foto: Jørgen Gregersen

Hverdagsglimt

Tekst: Metha Aagé Maul, beboerjournalist

I disse tider med stigende priser, inflation, pressede økonomier og familier - you name it - kom jeg lige en tur ”downmemory-lane”:

For cirka 10 år siden, da jeg var solomor med to hjemmeboende børn og på kontanthjælp, fik jeg at vide fra systemet:

”Familien spiser rester cirka tre gange om ugen. Måske der prioriteres forkert…”

Jeg blev tosse-gal!

HVIS man spiser rester cirka tre gange om ugen, betyder det jo, at der bliver indkøbt til ny mad cirka fire gange om ugen. Rester opstår ikke af sig selv - for pokker!

At udnytte sine rester er da at prioritere RIGTIGTbåde klimamæssigt og på et lille budget - eller hvad?

Jeg køber næsten altid ind og laver mad med henblik på, at der SKAL være rester....

Så fik jeg også genopfrisket en samtale mellem min bonusdatter og yngste bonusbarnebarn:

”Hvad skal vi have til aften, mor?”

”Rester...”

”Åååhh nej - kan du ikke lade være med at lave rester? - Jeg ka’ ikk’ li’ det...”

”Lille skat, jeg LAVER ikke rester. Vi skal have resten af det, vi fik til aftensmad i går - og dét kunne du jo godt li’....”

”Nååårrrrhhh - NU forstår jeg...” - og så nemt er DÉT.

12 ■ Vollsmose Avisen 288 ■ 24. maj 2023
fortæller
Billedet
Illustration: Marianne Skyt-Pedersen, beboerillustrator
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.