{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Nummer 247 • 4. februar 2020

Udgives af Vollsmose Sekretariatet

10. KLASSE VAR EN HJÆLP

FANDT SIN SPORT

Abdallah Tarbouche udviklede sig fagligt og personligt med et ekstra skoleår Side 4-5

Noah Jermiin Friis fra Lærkeparken er på verdens lykkeligste landshold Side 9

AYA DETLOUBANI TRADITIONSRIGE HAR NOONAN TALENTSHOW SYNDROMPÅ OGH.C. SLÅR ANDERSEN FLIKFLAK SKOLEN GAV 11.274 KRONER SIDE SIDE 6-7 9 Foto: Adna Rooble

På scenen for børn på flugt

LÆS OGSÅ: Lukker skolen? side 3 • Nyt forlag fra lokal forfatter side 8 • Litteraturpatruljen anbefaler side 9

Storm af stemmer ændrer kurs for Årets Borger I flere uger har afstemningen om, hvem der skal være Årets Borger 2019, været i gang på Facebook. Men antallet af stemmer fra nær og fjern er kommet bag på arrangørerne. De har derfor besluttet at uddele to priser i stedet for én, når kåringen finder sted den 20. februar. Tekst: Signe Lene Christiansen Siden 2009 er en beboer i Vollsmose hvert år blevet udnævnt til Årets Borger. Prisen gives til en beboer, der har gjort en særlig indsats for bydelen i årets løb. Allerede nu er afstemningen om, hvem der skal have den ærefulde titel, godt i gang. Faktisk er den så godt i gang, at arrangørerne bag netop har besluttet, at

der i år skal være to priser i stedet for én: ’Vollsmoses verdensborger’ og ’Årets Borger i Vollsmose’. - Den første pris går til vinderen af internetafstemningen, der løber på Facebook i øjeblikket. Opslaget er gået globalt med over 47.000 visninger og viser med al tydelighed, hvor international Vollsmose er. Men essensen i kåringen af Årets Borger er de lokale stemmer fra Volls-

mose. Derfor afgøres Årets Borger 2019 ved afgivelse af en gyldig stemme ved personligt fremmøde til kåringen den 20. februar, oplyser arrangørerne, der er en gruppe beboere, i en pressemeddelelse.

Anarki i afstemning For første gang er nomineringer og afstemningen foregået via en side på Facebook, som styregruppen står bag. Her kan man stemme på 10 nominerede, som andre beboere i løbet af januar har indstillet. Blandt de nominerede er flere bydelssøstre og frivillige på Vollsmose Avisen. Den digitale afstemning har fået masser

ÅRETS NOMINEREDE Ibrahim El-Hassan Aysel Hagi Salem Said

Metha Maul Laila Dalal Sarwa Sharif Flemming Falkenberg

af opmærksomhed fra nær og fjern, men det har undervejs været svært for arrangørerne at sikre sig, at man ikke afgiver mere end én stemme på én kandidat. Derudover har flere været inde og skrive sig selv på kandidatlisten, selvom tidsfristen for nomineringer har været overskredet. Derfor har man valgt løsningen med at finde to vindere i år.

Hodan Yussuf Shalaan Kadir Nishan Ganesh

Spænding til det sidste På Facebook er over 2.600 stemmer allerede blevet afgivet, og ved avisens deadline ligger bydelssøsteren og foreningskvinden Aysel Hagi fra Slåenhaven i front med flest stemmer, mens gymnasieeleven Ibrahim El-Hassan fra Birkeparken er på andenpladsen. Både Facebook-afstemningen og de personlige stem-

mer kan gives indtil klokken 18.00 på dagen for afgørelsen. Alle er velkomne til kåringen, som foregår på Nørregårds Teater - Vollsmosescenen den 20. februar kl. 17.00 til 20.00. Der vil der være underholdning af lokale fra bydelen samt fællesspisning med mad lavet af Vollsmoses bydelssøstre. Ønsker man at spise med, kan der købes madbillet til 30 kroner. Billetten kan kun købes kontant/ mobilpay ved henvendelse i Røde Sols sy-værksted tirsdag og torsdag fra 16.0019.30. Sy-værkstedet ligger i kælderen under Foreningen Respect. Der udbydes 100 billetter, og det er først til mølle.


2  •  Vollsmose Avisen 247  •  4. februar 2020

Signe Lene Christiansen Redaktør for Vollsmose Avisen silch@vollsmose.dk Tlf. 20 41 48 79

Maja Bach Løvstrup Ansvarshavende redaktør mhl@vollsmose.dk

Borgerbidrag i denne udgave Leyla Adan Rene Agergaard Flemming Falkenberg Nada Farah William Thorup Hansen Amina Keynan Metha Aagé Maul Jenni Nguyen Adna Rooble

Bliv borgerjournalist for avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med idéer, skrive artikler eller tage billeder.

BILLEDET FORTÆLLER: Et sy-værksted åbnede den 23. januar i kælderen under Vollsmose Torv. Unge som ældre var mødt frem til åbning. Alle smilede og stemningen var god. Aysel Hagi fra Slåenhaven står for værkstedet og klippede en rød snor for at åbne det nye værksted, der var pyntet flot op. Det gav jubel hos de fremmødte, og Aysel bød glædestrålende alle velkommen. Formålet med projektet er at dele erfaringer med hinanden og lære at sy, og i værkstedet er der plads til alle, der er interesserede. Målet er at nå ud til så mange kvinder som muligt og fremme integration samt bryde med den isolation og ensomhed, som nogle oplever. Samtidig kan man lære noget nyt, hygge sig og være til hjælp for andre i systuen. Der er åbent i værkstedet hver tirsdag og torsdag fra klokken 16.00, hvor der hver gang kommer en uddannet syerske for at undervise. Tekst: Amina Keynan, borgerjournalist Foto: Nada Farah, borgerfotograf

Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med forslag til artikler og indlæg. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Kommende aviser og deadlines Har du et arrangement eller en artikel, du gerne vil have med i avisen, kan du se de aktuelle deadlines herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktøren på tlf. 20 41 48 79, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Tirsdag den 18. februar Deadline: Tirsdag den 11. februar Udgivelsesdato: Tirsdag den 3. marts Deadline: Tirsdag den 25. februar Redigering og layout: Bjarne Kjær Simonsen og Signe Lene Christiansen Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 6.850 Distribution: FK Distribution

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Modtager du ikke avisen senest fredag kl. 21.00, så kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk. Ellers ring til FK Distribution på telefon 70 10 40 00 mandag til torsdag fra kl. 8.30 - 16.00 og fredag kl. 8.30 - 14.30.

LEDER

Studenterhuen er fortsat favoritten År efter år har tallene tegnet et tydeligt billede: De unge vil have en studenterhue. Selvom man fra politisk side længe har ønsket og forsøgt at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelser, så flere bliver faglærte, vil langt størstedelen stadig have en gymnasial uddannelse. Næsten tre ud af fire unge satte i 2019 kryds ved en gymnasial uddannelse efter 9. og 10. klasse. Også i Vollsmose er gymnasiet den mest populære vej at gå, og antallet af unge med studenterhuer er steget gevaldigt gennem de sidste mange år. Når langt de fleste venner og klassekammerater fortsætter skolegangen på gymnasierne, kan det være ekstra svært at få at vide, at man endnu ikke er klar til at forsætte på en ungdomsuddannelse. Det oplevede Abdallah Tarbouche fra Bøgeparken, der blev erklæret ikke-uddannelsesparat og derfor måtte revurdere forestillingen om at gå gymnasievejen direkte efter 9. klasse. I stedet tog han 10. klasse, hvor han ikke bare fik

Af Signe Lene Christiansen

nye venner, men også bedre karakterer. - Jeg kender mange, der har fordomme om 10. klasse. De tænker, at det bare er et år mere i folkeskole og en ’down grade’. Der er ikke noget prestige i det, og mange har en idé om, at det er et spildt år. Men 10. klasse var mit bedste år, fortæller Abdallah på side 4-5 i denne avis. Et ekstra skoleår inden ungdomsuddannelse kan være en rigtig fornuftig vej for mange, ifølge UU-vejleder Moustapha Abou Taha, der også oplever elever med en holdning om, at 10. klasse er spild af tid. På side 4-5 forklarer han, at 10. klasse er et år, hvor man udvikler sig personligt, får et fagligt løft, kan dyrke interesser, få nye venner og blive mere moden og afklaret omkring det store og svære spørgsmål: Hvad vil jeg være? Netop dét spørgsmål har de fleste af os nok stillet os selv før eller siden - enten i de helt unge år, hvor de første selvstændige skridt ned ad uddannelsesvejen skulle tages eller senere i livet, hvor et

sporskifte måske har meldt sin ankomst. For nogle ligger svaret lige for, og for andre kræver det grundige overvejelser, google-søgninger og samtaler med familie og venner. De unges store uddannelsesvalg har vi på Vollsmose Avisen skrevet om år efter år, og på vollsmose.dk kan du søge masser af information og inspiration i vores artikler inden ansøgningsfristen til ungdomsuddannelser den 1. marts. Rigtig god læselyst.


4. februar 2020  •   Vollsmose Avisen 247  • 3

NYT FRA VOLLSMOSE

H.C. Andersen Skolen mister 30 procent af eleverne, og man forventer også, at elevtallet falder yderligere, når 1.000 familier de kommende år skal flytte fra området. Arkivfoto

Overblik:

For og imod skolesammenlægning I august foreslog børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen at lukke H.C. Andersen Skolen og samle børnene i Vollsmose på Abildgårdskolen. Trods protester fra lærere og forældre gav et flertal i Børn- og Ungeudvalget i slutningen af januar opbakning til at samle de kommende skolebørn i forårs-sfo på Abildgårdskolen. Den endelige beslutning om skolernes fremtid er endnu ikke taget. Vollsmose Avisen giver her et overblik over de forskellige holdninger i sagen.

Tekst: Signe Lene Christiansen

Hvad mener politikerne?

• Der bliver færre elever i Vollsmose i fremtiden.

Frem mod skoleåret 2024/2025 vil H.C. Andersen Skolen miste 30 procent af eleverne. Det svarer til 91 børn. På Abildgårdskolen forventer man et fald på 40 procent og 165 færre elever. Man forventer også, at elevtallet falder yderligere, når 1.000 familier de kommende år skal flytte fra området. Derfor vil børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) samle eleverne og dermed pengene på én skole for at

kunne indfri de politiske ambitioner om at højne det faglige niveau blandt børnene i Vollsmose. Oveni er ambitionen, at Abildgårdskolen skal blive en attraktiv skole og et ’flagskib’ ved at skifte navn, bygges om og blandt andet have flere pædagoger, en socialpædagogisk leder og dobbeltlærerordning i dansk og matematik. SF, Alternativet og Enhedslisten er imod skolesammenlægningen. SF mener for eksempel, at det ikke er optimalt at samle en stor gruppe af

udsatte og sårbare børn på én skole, når man forsøger at gøre Vollsmose til et mere blandet boligområde. Ved mødet i Børn- og Ungeudvalget i januar stemte Venstre, Radikale og Socialdemokratiet - og dermed et politisk flertal - for at samle begge Vollsmose-skolers forårs-sfo på Abildgårdskolen fra 1. marts i år. Sagen er desuden på dagsordenen i byrådet den 19. februar.

Hvad mener lærere og forældre på H.C. Andersen Skolen?

• Både Skolebestyrelsen og udvalget af medarbej• •

dere (MED-udvalget) er imod forslaget om at lukke skolen. De ønsker, at elevernes skolegang skal være på H.C. Andersen Skolen. Både forældre og lærere er bekymret for, at flere elever kommer til at opleve flere skoleskift. Det er ikke til gavn for hverken læring eller trivsel hos eleverne. Skolebestyrelsen oplever, at deres børn er bekym-

• •

ret for, hvad der skal ske med de voksne, som har fulgt dem. Skolebestyrelsen føler sig trampet på. De oplever ikke, at de har været inddraget i forslaget om at sammenlægge de to skoler. MED-udvalget oplever heller ikke, at forældrene har haft indflydelse på en stor forandringsproces. MED-udvalget oplever ikke, at der er nogen gode argumenter for at sammenlægge de to skoler. De

er uforstående over for at toppe de mange forandringer fra regeringens ghettoplan med en skolelukning, da det kan få negative konsekvenser for en i forvejen udsat gruppe børn og unge. MED-udvalget påpeger desuden, at skolen i perioden 2014-2018 havde en beskeden fremgang i elevtal.

Hvad mener lærere og forældre på Abildgårdskolen?

• Skolebestyrelsen er bekymret og frygter, at • Bestyrelsen understreger, at det er vigtigt, at ele•

sammenlægningen af de to skoler vil skabe uro blandt skolens elever, forældre og personale, samt at det bliver en spareøvelse fra kommunens side. Skolebestyrelsen ser dog også sammenlægningen af de to skoler som en nødvendig og rigtig beslutning, hvis der følger den nødvendige ro og økonomi med, så skolens personale faktisk har mulighed for at lykkes med opgaven.

• •

verne udsættes for så få skole- og lærerskift som muligt. Udvalget af medarbejdere (MED-udvalget) mener, at det er det rette tidspunkt at sammenlægge skolerne. For det faldende elevtal ville betyde, at man år efter år ville blive nødt til at nedlægge klasser og afskedige personale. Det er en udfordring at samle to skoler med forskellige kulturer. Der skal planlægges en pro-

ces, hvor eleverne lærer hinanden godt at kende. Derudover skal forældrene inddrages, påpeger udvalget. Udvalget understreger, at det kræver mange flere penge og midler, hvis skolesammenlægningen skal lykkes, og man samtidig skal indfri byrådets høje forventninger og ambitioner for Vollsmose.


4 

•  Vollsmose Avisen 247  •  4. februar 2020

Pluk fra vollsmose.dk Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

Et ekstra skoleår ænd Abdallah Tarbouche fra Bøgeparken blev erklæret ikke-uddannelsesparat og tog 10. klasse på 10 Syd i Blangstedgård. Det var et lærerigt år - både fagligt og socialt, som gjorde ham klar til hf på Mulernes Legatskole.

Boksere tog fire medaljer

Fortalt til Signe Lene Christiansen

27. JANUAR. Cheftræner Shahbaz Aslam kunne sige ’tillykke champ’ hele fire gange under Jyske Mesterskaber. Her deltog fire boksere fra Vollsmose Boxing, og alle fire kunne tage hjem med guld om halsen. Elias Faour blev mester uden kamp, da der desværre ingen modstander var i hans vægtklasse. Både Moosa Sajad og Mustafa Ali vandt 5-0 over deres respektive finale-modstandere. Abdallah Abou Arab boksede med godt overblik og underholdende stil og havde sin modstander fra Horsens til tælling fire gange. Abdallah Abou Arab kan nu kalde sig Jysk Mester for fjerde gang og blev desuden udråbt til stævnets bedste U19-bokser.

Efterlyser vidner til biluheld 27. JANUAR. Fyns Politi efterlyste vidner til uheldet lørdag den 25. januar på Åsumvej, hvor en såkaldt superbil en McLaren 650s Spider - kørte galt og udbrændte totalt. Det skriver Fyens.dk. Sportsvognen kom kørende i vestlig retning, da føreren mistede herredømmet over bilen og kørte ind et vejtræ på midterrabatten. Herefter brød bilen i brand. Fyns Politi kan endnu ikke sige noget om, hvordan ulykken skete. - Ingen vidner så, hvad der skete, lige før bilen ramte træet. Derfor ved vi ikke, hvad der er sket. Men det kan være, der er nogen vidner, der melder sig senere, siger vagtchef ved Fyns Politi, Henrik Krøjgaard, til Fyens.dk. McLaren 650s Spider kan accelerere fra 0 til 100 km/t på tre sekunder og har en tophastighed på næsten 330 km/t. Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.

Ekstra-møde om nedrivninger 23. JANUAR. Boligforeningerne Civica og FAB har søgt om at få foretaget en frivillig miljøvurdering af nedrivningerne. I en miljøvurdering undersøges de virkninger, projektet kan have på omgivelserne. Hvis der er negative væsentlige virkninger, skal det undersøges, hvordan de kan undgås eller reduceres. Et så omfangsrigt nedrivningsprojekt kan have væsentlige virkninger på mennesker og miljø. Miljøvurderingen skulle have været godkendt i By- og Kulturudvalget i januar, men Enhedslisten brugte deres såkaldte standsningsret og løftede sagen ind på et byrådsmøde med argumenter om, at debatten skal være offentlig og synlig, ifølge Fyens.dk. Flere partier mente, at det var unødvendigt at udsætte sagen til næste byrådsmøde om knap en måned. Efter en halv times diskussion indkaldte borgmesteren derfor til et ekstraordinært byrådsmøde med ét punkt på dagsordenen: VVM-undersøgelsen i forbindelse med nedrivningerne i Vollsmose. På det ekstraordinære møde blev VVM-undersøgelsen godkendt.

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, arrangementer og debat om bydelen.

Foto: Amina Keynan, borgerfotograf Min familie har altid ønsket, at jeg får en høj uddannelse, og jeg har altid haft et mål om en studentereksamen. Så i 8. og 9. klasse på H.C. Andersen Skolen gik jeg og tænkte, at jeg ville fuldføre folkeskolen med et godt resultat og så fortsætte i gymnasiet. Men desværre gik det ikke sådan. Jeg blev erklæret ikke-uddannelsesparat og skulle i 10. klasse for at forbedre mine karakterer. Det kom til at ændre mit liv. For at være ærlig var jeg ikke så glad for at gå i skole. Jeg gav generelt hurtigt op og var på en måde genert. Jeg sagde ikke så meget i timerne og havde det svært med fremlæggelser og den slags. Jeg var selvfølgelig skuffet over

Abdallah Tarbouche hævede sit karaktergennemsnit til næsten det dobbelte med et år i 10. klasse.

ikke at være uddannelsesparat. Men da jeg så karaktererne fra min afgangseksamen, kunne jeg godt se, at det ikke så for godt ud. Mit snit var 2,8. Så tænkte jeg: Ok, jeg må øve mig endnu mere. Jeg kom også i et forløb med en slags

mentor (fra Vollsmose Sekretariatet red.) for at lære at komme mere på banen. Hun motiverede mig til at arbejde hårdere. Vi lavede mange forskellige øvelser, der skulle hjælpe mig til at sige mere i timerne og til ikke at udskyde

at lave mine lektier. For eksempel skulle jeg stå foran spejlet og sige til mig selv, at jeg er god til kemi. Selvom jeg faktisk hader kemi. Vi øvede også fremlæggelser, og jeg lærte, at jeg godt kan. Så på en måde motiverede det mig

UU-vejleder: ’10. klasse ka 10. klasse gavner både den faglige og personlige udvikling, men mange elever i Vollsmose stritter imod det ekstra skoleår, ifølge UU-vejleder på Abildgårdskolen.

skal skynde sig, fortæller han og forklarer, at mange af eleverne derfor synes, at 10. klasse er spild af tid.

Et hjælpende år Tekst: Signe Lene Christiansen Hvis en elev i 9. klasse er erklæret ikke-uddannelsesparat, anbefaler Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense, UUO, som udgangspunkt, at eleven tager 10. klasse. Og det er en stor skuffelse for mange elever på Abildgårdskolen, der kæmper til det sidste for at

undgå det ekstra skoleår inden ungdomsuddannelse, oplever Moustapha Abou Taha, der er skolens UU-vejleder. - Generelt vil vores elever gerne gennem ungdomsuddannelsen hurtigst muligt, selvom de ikke nødvendigvis har en plan for, hvad der skal ske bagefter. De kan ikke rigtig svare på, hvorfor det skal gå så hurtigt, når jeg spørger. De siger bare, at de

I flere år har landets skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning skullet vurdere elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at tage en ungdomsuddannelse for efterfølgende at erklære, om en elev er uddannelsesparat eller ej. Som udgangspunkt er det kun de ikke-uddannelsesparate, som Moustapha Abou Taha råder til at tage et år i 10. klasse.

Ifølge tal fra Undervisningsministeriet valgte 47 procent af eleverne i 9. klasse sidste år at fortsætte i 10. klasse. En stor del af de elever tager det ekstra år på en efterskole. Det er dog ikke tilfældet i Vollsmose, oplever Moustapha Abou Taha. Her tager eleverne 10. klasse på et af byens tilbud, og det er som regel kun, fordi de ikke klarede optagelsesprøven til gymnasiet, og 10. klasse derfor er den primære mulighed efter 9. klasse. - Det er ærgerligt, fordi 10. klasse kan være et rigtig fornuftigt valg og en god vej. Det er bestemt ikke et nederlag, men et hjælpende år,


4. februar 2020  •   Vollsmose Avisen 247  • 5

rede alt for Abdallah

Guide

- Jeg er blevet en bedre person på mange måder og har lært rigtig meget om mig selv. Da jeg startede på hf, var jeg lidt rundt på gulvet først, men nu er jeg godt tilpas, selvom dansk for eksempel er på et højere niveau, end jeg er vant til

’’

Abdallah Tarbouche

Nu er han i gang med sit første år på hf på Mulernes Legatskole.

også til 10. klasse og til at gøre mit bedste. For jeg kan godt se, at det er vejen til at få bedre muligheder i fremtiden. I 10. klasse var der god tid til lektierne. Der var fokus på hovedfagene dansk, matematik og engelsk, to valgfag og

fysiske aktiviteter for at skabe fællesskab. For eksempel havde vi en time hver fredag med sport og konkurrencer, så vi lærte hinanden at kende. Så vi var mere sociale end i folkeskolen, og mine sociale kompetencer blev bedre. Jeg

har altid fået at vide, at jeg var bedre med hænderne end med hovedet, og jeg har også overvejet at blive tømrer. Men hvorfor give op, når jeg egentlig gerne vil være socialrådgiver i fremtiden? I 10. viste jeg, at jeg også kan bruge hovedet,

og mit gennemsnit steg til 5,1. Jeg kender mange, der har fordomme om 10. klasse. De tænker, at det bare er et år mere i folkeskole og en ’down grade’. Der er ikke noget prestige i det, og mange har en idé om, at det er et spildt år. Men næsten over halvdelen af min hf-klasse på Mulernes har gået i 10. klasse, og 10. klasse var mit bedste år, fordi jeg lærte så meget fagligt og fik gode venner. Jeg er blevet en bedre person på mange måder og har lært rigtig meget om mig selv. Da jeg startede på hf, var jeg lidt rundt på gulvet først, men nu er jeg godt tilpas, selvom dansk for eksempel er på et højere niveau, end jeg er vant til. Jeg går i lektiecaféen tre gange om ugen og håber, at jeg kan klare det, når jeg skal op og bevise det hele til eksaminerne. Man skal i hvert fald aldrig give op.

n være et hjælpende år’ hvor man udvikler sig personligt, får et fagligt løft, kan dyrke interesser, få nye venner og blive mere moden og afklaret, siger UU-vejlederen og fortæller, at det ellers populære valg om et år på efterskole er for dyrt for mange forældre i Vollsmose.

- 10. klasse kan være et rigtig fornuftigt valg og en god vej. Det er bestemt ikke et nederlag, men et hjælpende år, hvor man udvikler sig personligt, får et fagligt løft, kan dyrke interesser, få nye venner og blive mere moden og afklaret

’’

Moustapha Abou Taha, UU-vejleder

Gymnasiet hitter stadig Senest den 1. marts skal elever i 9. og 10. klasse søge ind på en ungdomsuddannelse. I mange år har gymnasiet været den mest populære vej at gå. Sidste år søgte 72 procent af landets unge ind på en gymnasial uddannelse. Også i Vollsmose er udsigten til en

studenterhue det mest attraktive. - Selvom stx stadig er den mest populære vej, er nogle af de unge begyndt at tænke i andre baner og for eksempel vælge eux. Men der er stadig brug for at udvide deres horisont endnu mere. For der er rigtig

mange gode ungdomsuddannelser, der åbner mange døre, siger Moustapha Abou Taha. - Der er en tendens til, at de unge vælger det samme som deres venner. Men mennesker er jo forskellige, og hvis man ikke bryder sig om at løbe tre gange om ugen, skal man ikke

vælge en 10. klasse på idrætslinjen, bare fordi vennerne gør det. Det er tværtimod vigtigt, at man sætter sig ind i uddannelserne, tager til infoaftener, får stillet sine spørgsmål og undersøgt transportmuligheder. Og så skal man prøve at lade være med at sammenligne sig med andre og stå ved sine egne valg, siger han og fortæller, at det svinger meget fra år til år, hvor mange elever der bliver erklæret ikke-uddannelsesparate. - Man er ikke mindre målrettet eller mindre på vej til at få en uddannelse, hvis man går i 10. klasse. Og det er kun en selv, der afgør, om det er spild af tid, tilføjer han.

Sådan gør du, når dit barn skal ansøge om ungdomsuddannelse Senest den 1. marts skal elever i 9. og 10. klasse ansøge om optagelse på en ungdomsuddannelse eller i 10. klasse. Det er forældrenes ansvar, at ansøgningen er underskrevet inden denne dato.

1

Gå ind på www.optagelse.dk og klik på ’Søg ungdomsuddannelse eller 10. klasse’.

2

Login med barnets UNI-Login eller med en forældres NemID. Vær opmærksom på, at ansøgningen til slut kun kan underskrives med en forældres NemID.

3

Udfyld personlige oplysninger på barn og forældre. Det er nok med oplysninger om en af forældrene.

4

Tjek, at karaktererne er sat korrekt ind.

5

Se, om dit barn er vurderet uddannelsesparat. I kan godt sende ansøgningen, selvom dit barn ikke er vurderet uddannelsesparat. Så vil dit barn senere blive indkaldt til en optagelsesprøve og/ eller samtale.

6

Vælg uddannelse. Der kan maksimalt udfyldes fem ønsker. Har dit barn gymnasiet som førsteprioritet, skal dit barn udfylde minimum tre uddannelsesønsker. Har dit barn en erhvervsuddannelse eller 10. klasse som førsteprioritet, er det nok med ét uddannelsesønske.

7

Vedhæft dit barns studievalgsportefolio. Dit barn har arbejdet med sin portefolio siden 8. klasse. Barnet laver selv portefolioen, men det er forældrenes ansvar, at den bliver vedhæftet til ansøgningen.

8

Nu er ansøgningen klar til underskrift. Men først klikker I på knappen ’Godkend uddannelsesplan’.

9

Mindst én forælder skal underskrive ansøgningen elektronisk med NemID. Vil begge forældre underskrive, skal det gøres på den samme dag.

10

Det er forældrenes ansvar, at ansøgningen er underskrevet senest den 1. marts.


6  •  Vollsmose Avisen 247  •  4. februar 2020

H.C. Andersen Skolen: Far

Foto: Leyla Adan, Adna Rooble, Nada Farah og Amina Keynan, borgerfotografer Den årlige skolemesse på H.C. Andersen Skolen løb af stablen den 30. januar. Traditionen tro bød aftenen på fodboldturnering, mad, boder, leg og ikke mindst det store talentshow, hvor store og små elever optrådte for skolens personale og forældre med dans og sketchs. Som sædvanlig var skolemessen til fordel for Danmarks Indsamling 2020, der denne gang støttede børn på flugt. Da aftenen var omme, havde skolen samlet 11.274 kroner ind til det velgørende formål.


4. februar 2020  •   Vollsmose Avisen 247  • 7

rverig fest for velgørenhed


8  •  Vollsmose Avisen 247  •  4. februar 2020

MENNESKER I MOSEN

Forlag vil give overskud til gode formål Forfatter Jørgen Nancke fra Tjørnehaven har sammen med tre venner startet nyt forlag, hvor en del af overskuddet fra udgivelserne går til et velgørende formål.

Tekst: Niels Just Rasmussen

Foto: Flemming Falkenberg, borgerfotograf Musikeren og forfatteren Jørgen Nancke, der bor i Tjørnehaven, har i to år stået for udgivelsen ’Vores Fyn’. Det er sket på forlaget Mellemgård. Nu har han sammen med tre andre initiativtagere taget springet og startet et nyt bogforlag med navnet Muse, hvor så meget som overhovedet muligt af forlagets overskud fra bogudgivelserne går til velgørende formål. - Jeg har længe gået og puslet med idéen om at starte et nyt bogforlag, hvor den bærende idé er at støtte velgørende formål. Og efter at have drøftet idéen med blandt andet Thomas Trautner er vi nu fire personer, der har vovet pelsen, fortæller Jørgen Nancke, der selv har flere udgivelser bag sig.

Støtter forskellige formål Man skal ikke have talt længe med hverken Nancke eller Trautner, før det står lysende klart, hvorfor de mener, det er vigtigt at støtte velgørende formål. - Min bror døde som hjemløs for et år siden. Så for mig har det været oplagt at støtte de hjemløse, hvilket jeg har gjort med udgivelsen af ’Vores Fyn’, siger Jørgen Nancke. Thomas Trautner føjer til: - Jeg har selv været hjemløs i en periode og ved, hvor svært det er at komme ud af, hvis ikke man får hjælp fra andre. Dertil kommer, at jeg ligesom de andre initiativtagere har oplevet en opvækst, hvor der var meget, der ikke fungerede. Så for mig er det kun naturligt at være med til at starte et forlag, hvor overskuddet ikke bare går til hjemløse, men i det hele taget til mennesker, der indlysende har brug for hjælp. Det nye forlags udgivelses-

Den 29. januar var der åbningsreception for Forlaget Muse på Vollsmose Bibliotek.

plan byder blandt andet på digte om cancer af Lars Ole Nielsen, der selv er ramt af kræft. Han har derfor valgt at overskuddet skal gå til Kræftens Bekæmpelse. - Der er vide rammer for, hvilke velgørende formål de enkelte udgivelsers overskud kan gå til. Det er op til forfatteren at bestemme. Hovedsagen er, at et godt formål får del i overskuddet, forklarer Jørgen Nancke.

Bøger i alle genrer Forlaget har planlagt udgivelser for de næste to år. Ud

- Der er vide rammer for, hvilke velgørende formål de enkelte udgivelsers overskud kan gå til. Det er op til forfatteren at bestemme. Hovedsagen er, at et godt formål får del i overskuddet

’’

Jørgen Nancke, musiker og forfatter

over ’Vores Fyn’ og Lars Ole Nielsens digte leverer Jørgen Nancke selv en samling af avisindlæg, digte og sange med titlen ’Isbjørn’. Desuden barsler Muse med en turistog historiebog. - Vi udgiver bøger i alle genrer og for alle aldersgrup-

per. For os er detikke afgørende at udgive mange bøger, men derimod at vi kan stå inde for de bøger, vi sender på gaden, siger Thomas Trautner. Forlaget har blandt andet kontakt til en tidligere lektør til at vurdere hvilke bøger,

der skal udgives. I det hele taget står et bredt netværk til rådighed for forlaget, så forfatterne kan få den bedste rådgivning om alt fra markedsføring til juridiske spørgsmål. - Det er vigtigt for os at bakke de forfattere op, der udgiver bøger hos os, lyder det fra Jørgen Nancke.

Forlag på fritidsbasis Initiativtagerne til forlaget Muse forestiller sig ikke at skulle spinde guld på eller endsige leve af forlaget. Jørgen Nancke er ved at uddan-

ne sig til lærer, som skal være hovederhvervet, og Thomas Trautner er taxachauffør. Det er ren fritidsinteresse. Ifølge Jørgen Nancke er det nye forlag blevet pænt modtaget af såvel publikum som fagfolk. - Min fornemmelse er klart, at vores aktiviteter bliver fulgt og taget pænt imod. Vi skal blandt andet deltage i en bogmesse i Svendborg til februar. Og så er vi jo kun lige startet. Jeg er i hvert fald sikker på, vi har set rigtigt ved at lade forlagets overskud gå til velgørende formål, siger han.


4. februar 2020  •   Vollsmose Avisen 247  • 9

SPORT OG KULTUR

Noah er på verdens lykkeligste landshold - Der er sket rigtig meget socialt med Noah, efter han er kommet på holdet. Han er blevet bedre til at være sammen med andre børn og tage kontakt. Han lærer også om ansvar, for der er nogen, der venter på, at han kommer til træning

Hverken fodbold, svømning eller badminton fungerede for Noah Jermiin Friis fra Lærkeparken. Men nu har han fundet sin plads hos håndboldholdet Odense StarKidz og verdens lykkeligste landshold.

Tekst: Signe Lene Christiansen

’’

Hanne Jermiin Friis, mor til Noah

Foto: William Thorup Hansen, borgerfotograf Forestil dig en håndboldkamp, hvor målmanden går midt i kampen, eller der pludselig er et par spillere for meget på banen. Det kan meget vel ske, når holdet Odense StarKidz giver bolden op, og det er faktisk også helt lige meget med den slags regler. Det vigtigste er nemlig at have det sjovt, og at der er plads til alle. Odense StarKidz er et håndboldhold for børn og unge fra seks til 16 år med særlige udfordringer. En af spillerne er 13-årige Noah Jermiin Friis fra Lærkeparken, der har været en del af holdet i et års tid. - Vi kiggede på og afprøvede

Hver lørdag træner Odense StarKidz håndbold i Højby Hallen. Det er et hold for børn og unge med udfordringer.

alle mulige sportsgrene, men det var bare ikke et match. Men det var Odense StarKidz. Det fede dér er, at alle er med, forklarer Noahs mor, Hanne Jermiin Friis. - Det er sjovt at være med, og det er sjovt at møde de andre på holdet, siger Noah Jermiin Friis, der har autisme- og ADHD-træk.

Rykker sig socialt Odense StarKidz er en del af LykkeLiga, der består af hold fra hele landet for børn med

udviklingshandicaps. Idéen kommer fra den tidligere håndboldspiller Rikke Nielsen, der savnede at gå til sport med sin datter med Downs Syndrom og derfor startede sit eget hold. Hos LykkeLiga er alle spillere på landsholdet, og de har derfor lavet verdens største og lykkeligste landshold, som Noah Jermiin Friis altså også er en del af. Ifølge træner Christina Røn fra Odense StarKidz rykker børnene på holdet på mange fronter ved at være med. - De får venner, udvikler

deres empatiske evner, får mere selvværd og lærer at tage hensyn til hinanden. De får succeser i hverdagen, fællesskab og alt det, holdsport ellers kan give, fortæller hun. Det genkender Hanne Jermiin Friis fra sin søn. Hun oplever, at han og medspillerne kan få skubbet lidt til deres grænser i trygge omgivelser. - Der er sket rigtig meget socialt med Noah, efter han er kommet på holdet. Han er blevet bedre til at være sammen med andre børn og tage

kontakt. Han lærer også om ansvar, for der er nogen, der venter på, at han kommer til træning. Jeg møder også andre forældre med børn, der

ikke passer ind i normen, som jeg kan snakke med, siger hun og fortæller, at der er så store fremskridt hos sønnen, at han også er begyndt til håndbold i Fjordager Idrætsforening. Ifølge Noah Jermiin Friis selv er der faktisk ikke noget negativt at sige om holdet. Fra ham lyder vurderingen: - Det hele er sjovt.

VIL DU VÆRE MED? Odense StarKidz træner hver lørdag i Højby Hallen fra kl. 9.00 10.00. Holdet er for børn og unge mellem 6-16 år, der er psykisk handicappede, udviklingshæmmede, har downs syndrom eller autisme samt forældre. Vil du være en del af holdet, kan træner Christina Røn kontaktes via mail: christina.simpsom.roen@gmail.com.

Litteraturpatruljen anbefaler

Radio Silence En realistisk ungdomsbog man kan se sig selv i. Tekst: Jenni Nguyen, borgerjournalist og elev i Abildgårdskolens Litteraturpatrulje Radio Silence er en sjov og realistisk roman, der handler om venskab, eksamensangst, det at finde sig selv og turde at sige fra. Bogen er skrevet af en ung forfatter, og det kan klart ses på det, bogen handler meget om: Internettet. Den handler om fandoms, memes, Youtube og Tumblr. Man følger to personer. Frances Janvier bruger nærmest al sin tid på at studere for at nå sit mål om at

komme på Cambridge University. Intet kan stoppe hende. Heller ikke det, hun føler inderst inde, og det eneste hun faktisk kan lide at lave: at tegne illustrationer til sin absolutte yndlings-podcast ’Universe City’, der bliver udgivet anonymt på YouTube. Alle kender Aled Last som den stille fyr, der altid får 12. I skjul laver han podcasten ’Universe City’ og kæmper med familieproblemer, men det må ingen vide. Da de to møder hinanden, ændrer alt sig. De oplever for første gang ægte venskab, og hvad det vil sige at være sig selv. De oplever fri-

hed, og det sætter spørgsmålstegn ved alt det, de ellers kender til. Frances bliver suget længere ind i ’Universe City’-verdenen, da hun bliver tilbudt en rolle som podcastens tegner. Samtidigt nærmer hendes optagelsessamtale til Cambridge University sig. Men så går podcasten viralt, og det ødelægger alt. Tilliden bliver brudt, og Frances bliver fanget mellem, hvem hun var, og hvem hun længes efter at være. Hun kan kun gøre det godt på én måde: Ved at konfrontere sin fortid. Karaktererne er forskellige og nemme at identificere sig med. Jeg

kan tydeligt se, at forfatteren er ung. Hun giver bogen en realistisk tone, og jeg føler mig forstået. Jeg kan se mig selv i karaktererne, og de kampe de går igennem. Jeg kunne også virkelig godt lide den del af bogen, der drejer sig om internettet. Det er en stor del af unges liv i dag, og i bogen indgår det naturligt og virker forfriskende.

RADIO SILENCE (2017) Af Alice Oseman 414 sider, Hæftet Forlaget Høst & Søn


10 

•  Vollsmose Avisen 247  •  4. februar 2020

KALENDEREN Kaffemøde i Fyrreparken | 6. februar Arbejdet med den fysiske ombygning i Fyrreparken går snart i gang. En dag om måneden kan beboere derfor møde medarbejder fra boligforeningen FAB over en kop kaffe. Her er beboerne i Fyrreparken velkomne til at komme forbi med spørgsmål.

Tid: Torsdag den 6. februar kl. 16.30 - 18.30 Sted: Beboerhuset i Fyrreparken, Odense NØ Entré: Gratis

Fyraftensmøde i kirken | 6. februar

Manga

tegneworkshop Elsker du at læse mangategneserier, og er du mellem 5 og 12 år gammel? Så har Vollsmose Bibliotek et godt tilbud til dig. Manga Workshop Danmark kommer til Vollsmose, hvor en af deres dygtige tegnere vil hjælpe dig i gang med selv at tegne dine egne mangafigurer.

Tysklands nederlag i 1. verdenskrig gjorde det muligt at genvinde en del af det land, der gik tabt i 1864. Den 10. juli 1920 overskred Christian den 10. den gamle grænse og gjorde sit indtog i det genvundne Sønderjylland på sin berømte hvide hest. Vollsmose Kirke holder et fyraftensmøde om 100-året for genforeningen. Først serveres der håndmadder og lidt at drikke. Bagefter vil foredragsholder, forfatter og journalist Lars Ringholm fortælle om 100-året for genforeningen.

Tid: Torsdag den 6. februar kl. 17.00 Sted: Vollsmose Kirke, Odense NØ Entré: Gratis, men tilmelding via kirkekontorets telefon 66 10 32 78 i hverdage kl. 9.00 - 13.00

Banko i Granparken | 7. februar

Der spilles om 30 gennemgående gevinster og to ekstra gevinster samt lotteri. Dørene åbner kl. 18.00, og spillet begynder kl. 19.00. Der vil blive solgt kaffe, te, vand og brød til rimelige priser.

Tid: Fredag den 7. februar kl. 19.00 Sted: Granparkens beboerhus, Odense NØ Entré: Gratis

Babysalmesang | 7. februar Igen i år tilbyder Vollsmose Kirke det populære koncept: babysalmesang. Denne fredag er der opstart af nyt hold. Babysalmesang byder på små sanglege og andre kreative påfund, der fanger de mindstes opmærksomhed. Musikken styrker blandt andet børns indlæring, og der bliver sunget nye og gamle børnesange og salmer. Efter sang og leg er der kaffe og te i caféen. Holdet mødes hver fredag til og med den 3. april. Alle er velkommen - også mødregrupper og gravide.

Tid: Fredag den 7. februar kl. 10.00 - 11.30 Sted: Vollsmose Kirke, Odense NØ Entré: Gratis, men tilmelding til Else-Marie Klixbüll på telefon 20 85 61 31

Musik for børn i alle aldre | 8. februar

Tid: Lørdag den 15. februar kl. 12.00 - 13.30 Sted: Vollsmose Bibliotek, Odense NØ Entré: Gratis

Foredrag om misbrug | 13. februar Socialpædagog og misbrugskonsulent Khaled Miari har viet sit liv til at hjælpe unge mennesker ud af misbrug. Han er den første tosprogede misbrugskonsulent i Danmark og har arbejdet i misbrugscenter i 21 år. Foreningen Healthy People har inviteret ham til at holde et foredrag om stoffer og misbrug, og denne aften fortæller han om blandt andet hash og kokain. Alle over 15 år er velkomne. OBS: Oplægget er primært på arabisk.

Tid: Torsdag den 13. februar kl. 17.30 - 20.30 Sted: Lærkeparkens beboerhus, Odense NØ Entré: Gratis

Film for de mindste | 20. februar Filmvisninger for de yngste på byens biblioteker. Denne gang bliver der vist ’Lille fugl og larven’, ’Mægtige maskiner Tårnkran’, ’Safari Europa - Ræv’ og ’Lilli børster tænder’. Filmfremvisningen varer omkring 30 minutter og henvender sig for børn fra to år.

Tid: Torsdag den 20. februar kl. 9.30 - 10.00 og 10.30 - 11.00 Sted: Vollsmose Bibliotek og Kulturhus, Odense NØ Entré: Gratis, men kræver tilmelding via odensebib.dk

Kaffemøde i Birkeparken | 27. februar

Kom og vær med, når Jette Holk fra Odense Musikskole underholder på Vollsmose Bibliotek med kendte, klassiske børnesange. Jette Holk fra Odense Musikskole er en fast og elsket gæst på Vollsmose Bibliotek, og hun underholder denne gang med børnesange skrevet af Povl Kjøller, Sigurd Barrett og mange andre. Arrangementet er for de 2-6-årige, deres søs-kende og forældre.

Der spilles om 24 pæne gennemgående gevinster og to ekstra. Derudover er der lotteri, puljespil og døde duer med mere. Kaffe og te med brød samt sodavand kan købes til rimelige priser.

De kommende år vil der ske store forandringer i Vollsmose. Der laves nye veje og stier, nogle boliger rives ned, andre renoveres, og der skal bygges nye private boliger. Også i Birkeparken kommer der til at ske store forandringer. Derfor kan beboere møde medarbejdere fra boligforeningen FAB over en kop kaffe og stille spørgsmål om udviklingen i Birkeparken og Vollsmose.

Tid: Lørdag den 8. februar kl. 13.00 - 14.00 Sted: Vollsmose Bibliotek, Odense NØ Entré: Gratis

Tid: Mandag den 17. februar kl. 19.00 Sted: Lærkeparkens beboerhus, Odense NØ Entré: Gratis

Tid: Torsdag den 27. februar kl. 16.00 - 18.00 Sted: Birkeparkens beboerhus, Odense NØ Entré: Gratis

Banko i Lærkereden | 17. februar


4. februar 2020  •   Vollsmose Avisen 247  • 11

Start 2020 på en frisk – tjen dine egne PENGE og få samtidig masser af MOTION.

Har DU spørgsmål til din boligsituation, til genhusning, tidsplaner og ”Fremtidens Vollsmose”?

Kender du en teenager ...

Stil dine spørgsmål til Civicas medarbejdere! Vi ses på Vollsmose Bibliotek - alle datoer fra kl. 14.00-17.00:

... der er klar til at tjene sine egne penge?

Onsdag den 29. april Onsdag den 27. maj Onsdag den 24. juni

Lige nu søger vi omdelere i alle aldre fra 13 år til omdeling af reklamer og aviser 1-2 gange om ugen. De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig, og du bestemmer selv, hvornår på dagen du vil arbejde – inden for deadline.

Unavngivet 1 1

Læs mere og søg jobbet på AU

Civica 01.20

Onsdag den 29. januar Onsdag den 26. februar Onsdag den 25. marts

blivomdeler.nu

07-01-2020 15:21:06

Kom til workshop om fritidsjob Bliv klogere på, hvad dit kropssprog betyder for at få et job. Det får du meget mere at vide om 20. februar kl. 16.00 i Vollsmose Sekretariatet. Tilmeld dig senest dagen før på sms til 61 38 42 24. Vi glæder os til at se dig!


12 

•  Vollsmose Avisen 247  •  4. februar 2020

BAGSIDEN

Brunkål

Hverdagsglimt

Tekst: Rene Agergaard, borgerjournalist Brunkål er en ret, der virkelig kan dele folk. Nogle elsker det, og andre synes, det er noget mærkeligt noget. Det er i hvert fald rigtig husmandskost. Det mætter meget og er ikke særlig dyrt, da hvidkål fylder meget i retten. Jeg hører til dem, der synes, det smager dejligt - særligt i de kolde måneder. Brunkål er med i den første trykte kogebog på dansk fra 1616, så det er en gammel ret. I gamle dage blev hvidkål især dyrket på Amager, hvor de også var de første til at spise brunkål. I Sverige spiser mange det til juleaften godt nok i en lidt anden udgave. Selv om det tager flere timer at lave brunkål, skal man ikke lade sig afskrække, for gryden og komfuret gør det meste af arbejdet. Og så er det en ret, der dufter i hele huset. Velbekomme.

Sådan gør du: Snit kål og løg fint. Skræl gulerødder og kartofler og skær dem i grove stykker. Skær bacon i skiver. Sukkeret smeltes i en stor gryde. Når det er brunt, tilsættes smørret og smelter sammen med sukker til en karamelmasse. Pas på med at røre for meget i det. Tilsæt derefter kål og løg og rør det rundt i karamellen. Læg kartofler, gulerødder og bacon ved. Til sidst lægges medisteren ovenpå. Skru ned for varmen, og lad retten simre omkring to timer til kartoflerne er tilberedte. Sørg for at røre i gryden en gang i mellem, så det ikke brænder på i bunden. Vær opmærksom på, at der hverken skal tilsættes vand, salt eller peber, mens retten koger. Tilsæt først krydderi ved servering, hvis det er nødvendigt.

Det skal du bruge (4 personer) 1 hvidkålshoved 2 løg 2 gulerødder

VIND BIOGRAFBILLETTER

Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden tirsdag den 11. februar 2020. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev: Naja Dyrn

700 g kartofler 100 g sukker 75 g smør

300 g røget bacon ½ kg medister

Jeg er født og opvokset i den lille midtjyske by, Bording. Min far lukkede sin frisørsalon i 1970’erne, hvor den midtjyske tøjindustri var hurtigt voksende, og her fik han arbejde. På den tid dukkede der også tyrkiske medarbejdere op på fabrikkerne, for der var vildt meget gang i produktionen, men ikke arbejdskraft nok i landet. De nye tyrkiske kollegaer blev kaldt fremmedarbejdere og var inviteret til Danmark for at arbejde. Min far sagde altid om sine tyrkiske kollegaer: ’Det er lidt svært at snakke med dem, men de arbejder godt, villigt og så meget som muligt’. Allerede i mine barndomsår lærte jeg fra mine forældre, at mennesker er mennesker uanset hudfarve og nationalitet. Nu har jeg så boet i ’Cirkus Volle’ i syv år og oplever mangfoldighed hver eneste dag. Jeg glæder mig over den, glædes over at være en del af den og bliver inspireret af den. Jeg er helt overbevist om, at det er mine forældres menneskesyn, der gør mig i stand til det. Jeg har også arvet mine forældres evne til at se og reflektere over den mangfoldighed, evnen til at se noget ’stort’ selv i det ’små’ og lysten til at fortælle om, hvad jeg oplever og ser. Og dette er vel grunden til, at jeg skriver disse Hverdagsglimt, som jeg håber, I læsere får en lille smule glæde ud af.

Tekst: Metha Aagé Maul, borgerjournalist

Profile for Vollsmose Avisen

VA247  

Vollsmoses lokale avis

VA247  

Vollsmoses lokale avis

Advertisement