Page 1

ValgAvisen

VollsmoseAvisen 271 27. OKTOBER 2021 UDGIVES AF BOLIGSOCIALT HUS

KOMMUNAL- OG REGIONALVALG NOVEMBER 2021

K O R

E

J

E

R

R

I

V

S

O

L

L

Ø

L

K

S

L

Y

K

K

M

E

O

N

S E

I

N

G

E


2  ■  Vollsmose Avisen 271  ■  27. oktober 2021

Brug din stemme VollsmoseAvisen

er en boligsocial avis og udgives af BoligSocialt Hus, der arbejder i Vollsmose, Rising, Korsløkken og Ejerslykke. Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve og stræber efter at være beboernes avis - både som troværdig kilde til oplysning og som et medie, hvor beboerne selv kan bidrage aktivt med idéer, artikler og billeder. Avisen er finansieret af midler fra Landsbyggefonden, boligorganisationer og Odense Kommune.

VELKOMMEN, KÆRE LÆSER, til denne måneds avis. I anledning af kommunal- og regionalvalget har vi tilladt os at ændre navnet på Vollsmose Avisen til Valg Avisen. Vi har samtidig taget en beslutning om at omdele avisen til alle de bydele i Odense, vi beskæftiger os med i Boligsocialt Hus. Derfor håber vi, at avisen når frem til alle jer, der bor i Korsløkken, Ejerslykke, Rising og Vollsmose. OG VI GÅR ”ALL IN” PÅ VALGET med denne særudgave af Vollsmose Avisen. Det gør vi blandt andet for at hjælpe til med at få stemmeprocenten i vores boligområder op. Mange vil nemlig mene, at det lille kryds vi sætter på stemmesedlen, viser vores accept af samfundet. At valgdeltagelsen indikerer, om vores demokrati er sundt. I VOLLSMOSE, KORSLØKKEN, RISING OG EJERSLYKKE

ANNA STÆRBO Redaktør og journalist, DJ anst@boligsocialthus.dk Tlf. 51 27 94 46

har valgdeltagelsen været lavere end i Odense Kommune. Ved Kommunalvalget i 2017 stemte 50,3 procent af beboerne i boligområderne, mens der var 70,1 procent i Odense Kommune, der stemte. Ved Folketingsvalget i 2019 stemte 68,9 procent i Vollsmose, Korsløkken, Rising og Ejerslykke, mens tallet for hele Odense Kommune var på 84,0 procent.

OLE JENSEN Ansvarshavende chefredaktør olj@boligsocialthus.dk

I VOLLSMOSE HAR BEBOERNE FØR VIST, at de er mestre

BEBOERBIDRAG I DENNE UDGAVE Rene Agergaard Farah Ahmad Helen Wendy Bartle (Praktikant) Kiara Ulisse Rasmussen Metha Aagé Maul Marianne Skyt-Pedersen KOMMENDE AVISER OG DEADLINE Alle er velkomne til at komme med forslag til artikler og indlæg eller omtale af arrangementer. Materiale sendes til Vollsmose Avisen på redaktion@boligsocialthus.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale. Udgivelsesdato: Onsdag den 24. november Deadline: Onsdag den 17. november REDIGERING OG LAYOUT Bjarne Kjær Simonsen og Anna Stærbo TRYK Grafisk Produktion Odense OPLAG 9.350 DISTRIBUTION FK Distribution HVIS DU IKKE FÅR DIN AVIS Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Modtager du ikke avisen senest fredag kl. 21.00, så kontakt FK Distribution på www.fk.dk/ reklamation. Du kan også sende en mail til kvalitetvest@fk.dk eller ringe på telefon 70 10 40 00 mandag til torsdag fra kl. 8.30 - 16.00 og fredag kl. 8.30 - 14.30. Vi tager ansvar for indholdet og er tilmeldt

i at få hele bydelen aktiveret, når det virkelig gælder. Senest under coronapandemien viste testambassadørerne vejen. Stort set hele bydelen lod sig teste og gjorde dermed Vollsmose-beboerne #BedstTilTest. Her på redaktionen vil vi opfordre til at finde samme holdånd frem op til valget og få alle, der kan stemme, med hen til stemmeboksen 16. november.

FOR AT SÆTTE EKSTRA FOKUS PÅ VALGET, har beboerredaktionen været på gaden for at tale med folk i de fire boligområder om at stemme. Resultatet kan læses på side seks og syv, hvor man kan møde 12 beboere fra forskellige bydele, som deler deres holdning til, om de stemmer, og de fortæller, hvilke emner de er optaget af.

OG HVAD ER DER SÅ PÅ SPIL, og hvorfor skal man stemme til kommunal- og regionalvalget? Et argument kunne for eksempel være, at mange af de beslutninger, som handler om vores dagligdag, netop træffes kommunalt og regionalt. KOMMUNERNE OPKRÆVER SKAT HOS BORGERNE, og Byrådet har ansvaret for, at der er tilbud om børnepasning, at ældre og syge kan få hjælp, og at ledige jobs formidles til de arbejdssøgende. Kommunen udbetaler også sociale ydelser som for eksempel kontanthjælp og er ansvarlig for undervisningen i folkeskolen og danskundervisningen for voksne udlændinge. NÅR DU SÆTTER DIT KRYDS TIL KOMMUNALVALGET, kan du præge din kommune i forhold til spørgsmål om, hvordan dit barns skole skal fungere, hvordan man får adgang til en god bolig og den lokale beskæftigelsesindsats. Regionerne tager sig af de opgaver, som den enkelte kommune er for lille til at klare. Den største opgave handler om sundhed og sygehuse, men regionerne har også ansvar for offentlig transport, sygesikring og tilbud til socialt udsatte og mennesker med særlige behov.

NÅR DU STEMMER TIL REGIONALVALGET, kan du være med til at præge din region i forhold til spørgsmål om sundhed, psykiatri og sygehuse, det sociale område – som for eksempel institutioner for udsatte grupper og personer med særlige behov. Ergo er der mange gode grunde til at tage stilling til det kommende valg.

JEG ØNSKER DIG GOD LÆSELYST med avisen, og krydser fingre for, at du sætter kryds den 16. november.

Af Anna Stærbo

Leder

VIL DU VÆRE EN DEL AF REDAKTIONEN? Bor du i Vollsmose og vil du blive bedre til at skrive og fotografere, styrke dit cv og være med i et fællesskab af beboere, som brænder for deres bydel? Så bliv frivillig borgerjournalist eller -fotograf for Vollsmose Avisen. Jørgen Gregersen

borgerfotograf - Jeg er borgerfotograf, fordi jeg så kan være med til at afbilde de positive historier i Vollsmose.

Elena Stefan

borgerjournalist - Jeg er borgerjournalist, fordi jeg gerne være med til at nedbryde fordomme ved at fortælle om bydelen på en konstruktiv måde.

Amina Keynan

borgerjournalist - Det er fedt at være med, for jeg har altid interesseret mig for at skrive. Jeg håber også, at jeg kan bruge det, når jeg skal videre på en uddannelse.

Kontakt redaktør Anna Stærbo på anst@boligsocialthus.dk for at høre mere.


27. oktober 2021  ■   Vollsmose Avisen 271  ■ 3

Kommunalvalg 2021

Valgmøde om og i

Vollsmose Valgmøde i den store sal i det tidligere Vollsmose Kulturhus ovenpå Vollsmose Bibliotek, Risingsvej 122.

Tirsdag den 9. november kl 19.00 - 21.00 Vollsmose Bibliotek og Boligsocialt Hus inviterer borgere fra Vollsmose, men også alle andre interesserede, til at deltage. Kom og mød kandidater fra alle de opstillede partier til en god debat om Vollsmose. Ordstyrer: Helle Lykke Nielsen lektor i Mellemøststudier (Institut for historie) og redaktør på antologien Kampen om Vollsmose fra 2019.

Aftenens temaer: Helhedsplaner, ghettolovgivning, letbane og boliger Hvad er status på forandringerne og på planerne for Fremtidens Vollsmose? Hvad er de afgørende næste skridt for at komme i mål med ambitionerne? Sundhed og trivsel Hvad har vi lært af coronapandemien, og hvordan sikrer vi trivsel og lige adgang til sundhed for bydelens beboere? Kriminalitet og forebyggelse Færdselsovertrædelser, hærværk og kriminalitets-bekymrende adfærd blandt nogle børn og unge er med til at gøre bydelen utryg. Hvad skal der til for at løse problemerne? Job, uddannelse og beskæftigelse i Vollsmose Hvordan afhjælper vi den høje ledighed, så flere af bydelens beboere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet? Kulturlivet i Vollsmose Hvad har Vollsmose at byde på, og hvordan får vi skabt flere relevante kulturudbud i bydelen?

Hvis du vil være sikker på en plads, skal du bestille billet via Odensebib.dk under ”Arrangementer”.

Vel mødt!


4  ■  Vollsmose Avisen 271  ■  27. oktober 2021

Brevkasse

Hvad er kommunalvalg? Spørgsmål til den frie rådgivning Hej, Min nabo har spurgt mig, om jeg skal være med i Kommunalvalget, men jeg er ikke sikker på hvad det er, og om det er noget for mig? Vil I hjælpe mig? Hilsen Mahmoud

Svar fra Den Frie Rådgivning:

Organisationer vil skubbe kvinder til stemmeurnerne Tag lige stilling søster. Under dette slogan er organisationen Søstre mod vold og kontrol gået sammen med paraplyorganisationen Kvinderådet. Deres mission er at få kvinder til at stemme til det kommende kommunalvalg. Derfor inviterer de to organisationer til vælgermøde den 9. november på H.C. Andersen Skolen i Vollsmose.

Tekst: Kiara Ulisse Rasmussen Et demokrati er ikke stærkere, end den opbakning politikerne får fra landets borgere. Hvis befolkningen ikke stemmer, vil demokratiet svækkes. I Danmark er der en tendens til, at etniske minoritetsgrupper ikke deltager i valgene på lige fod med deres etnisk danske medborgere. Ifølge Rådet for etniske minoriteter er en af årsagerne, at en del af de folk fra ikke-vestlige lande der er kommet til Danmark, ikke har været vant til at stemme. Og da demokratisk dannelse i form af valgdeltagelse er noget, man lærer fra

Derfor er det også helt naturligt for Søstre mod vold og kontrol at bruge kommunal- og regionalvalg 2021 som anledning til at sætte fokus på - og fejre - retten til medbestemmelse Maja Løvstrup, direktør og udviklingschef i Søstre mod vold og kontrol sine forældre, vil det ikke være naturligt for efterkommere at stemme. Især opleves det, at etniske minoritetskvinder ikke deltager i valgene. Derfor er Søstre mod vold og kontrol og Kvinderådet kommet frem med sloganet ”Tag lige stilling søster”. Med dette håber de at nå ud til kvinder i Danmark. - I Søstre mod vold og kontrol har vi et mål om at give kvinder styrken til at sige fra over for vold og negativ social kontrol. Vores tilgang er hjælp til selvhjælp – vi vil gerne hjælpe kvinder, der er udsat for vold og negativ social kontrol, hen til et sted, hvor de oplever, at de i større grad bliver i stand til at og får mulighed for at modvirke afmagt og manglende kontrol over egne livsbetingelser og udvikle kapacitet til at forandre både samfundet og sig selv. Derfor er det også helt naturligt for Søstre mod vold og kontrol at bruge kommunal- og regionalvalget 2021 som anledning til at sætte fokus på - og fejre - retten til medbestemmelse, siger Maja Løvstrup, der er direktør og udviklingschef i Søstre mod vold og kontrol.

I praksis betyder det, at projektet mellem de to organisationer har en række tiltag for at få kvinder til stemmeurnerne.

Mød lokalpolitikerne Den 9. november inviterer Kvinderådet, med Emma Holten i spidsen, og Søstre mod vold og kontrol til vælgermøde på H.C. Andersen Skolen. Deltagerne har her mulighed for at møde lokalpolitikere, der stiller op til valget i Odense Kommune, høre hvordan de hver især vil sætte ligestilling på dagsordenen og selv stille spørgsmål til politikerne. Vælgermødet begynder klokken 17.00 og slutter klokken 18.45. Det er et åbent arrangement, så det kræver ikke tilmelding. Ønsker man at deltage, møder man bare op. På selve valgdagen, den 16. november, vil Søstre mod vold og kontrol lave ’valg-gåbusser’, hvor folk der er utrygge ved at stemme, aldrig har prøvet det før, eller andet, har mulighed for at følges med andre hen til stemmeurnen.

Kære Mahmoud Tusind tak for dit spørgsmål! Kommunalvalget er et valg, som afholdes hvert fjerde år i Danmark. Her kan du være med til at beslutte, hvem der skal bestemme i din kommune de næste fire år. I år afholdes kommunalvalget tirsdag den 16. november, hvor du har mulighed for at gå hen til dit stemmested og afgive din stemme på den kandidat, du selv ønsker. Din kommune har ansvaret for en lang række af opgaver – eksempelvis børnehaver, skoler, ældrepleje, grøn omstilling og meget andet. Med andre ord kan man sige, at det er din hverdag, der er på valg og derfor er det vigtigt, at du deltager ved at afgive din stemme. Hvem du stemmer på, er fuldstændig op til dig selv, for din stemme er personlig og helt din egen. Andre må altså ikke bestemme, hvem du stemmer på, og hvis du ikke vil fortælle det til andre, så er det også helt okay. Du kan stemme på et parti, en lokalliste eller enkeltpersoner. Men du kan også vælge at stemme blankt, hvis du for eksempel ikke synes, at der er et parti eller en person, som du er enig med. Det vigtigste er bare, at du bruger din stemme, for den er vigtig. På et tidspunkt, når vi er ved at nærme os den 16. november, vil du modtage et valgkort i din postkasse. På valgkortet vil der stå, hvor du skal gå hen og stemme på valgdagen – typisk på en skole eller en hal nær din privatadresse. Hvis du eksempelvis på forhånd ved, at du ikke vil

have mulighed for at tage op og stemme på valgdagen den 16. november, vil det også være muligt for dig at brevstemme på forhånd. Dette kan man typisk gøre på bibliotekerne rundt omkring i kommunen. Der er dog nogle krav, som du skal have opfyldt, inden du kan stemme. Disse er: • Du skal være fyldt 18 år og have fast bopæl i din kommune Derudover skal du enten • i mindst fire år (uden afbrydelse) have boet i enten Danmark, på Færøerne eller Grønland • have dansk statsborgerskab eller statsborgerskab i et andet EUland, Island eller Norge Vi kan ikke afgøre, om det er noget for dig at stemme til kommunalvalget, men vi vil helt klart opfordre dig til at bruge din stemme og deltage i det lokale demokrati. Sidder du eksempelvis og har en holdning til, hvad dit barn spiser af mad i daginstitution, boligpolitik eller noget helt tredje, vil der med sikkerhed være nogle kandidater/partier/lokallister, som deler samme synspunkter og holdninger som dig. Du kan altså være med til at bestemme, hvem der skal bestemme tingene og hvordan tingene skal løses i dit lokalsamfund ved at bruge din demokratiske stemme. Det vil derfor være en god idé at sætte dig ind i, hvem der stiller op og hvilke ting, der er på spil i din kommune. Dette kan du både gøre ved at søge lidt rundt på nettet – men ellers er der også mulighed for at deltage i forskellige valgarrangementer, som afholdes i din by op til valgdagen. Summa summarum: Du bestemmer helt selv, hvor du vil sætte dit kryds, så det er altså bare om at komme afsted, for din stemme tæller. Vi håber, at vi har gjort dig bare en smule klogere på, hvad kommunalvalget egentligt handler om. God valgdag! De bedste hilsner.

Den Frie Rådgivning Den Frie Rådgivning er en frivillig social forening, som gennem rådgivning hjælper socialt udsatte borgere, der står uden netværk, den fornødne viden og/eller sproglige færdigheder til at kunne begå sig i samfundet på lige fod med andre. Foreningen tilbyder to former for rådgivningstilbud, som kaldes PROP (privatøkonomisk oprydning) og Åben Rådgivning, hvor de hjælper med forskellige hverdagsrelaterede problemstillinger – alt lige fra formulering af fødselsdagsbreve til mere komplicerede sager, der eksempelvis vedrører Udlændingestyrelsen, kommunen eller andre myndigheder.


27. oktober 2021  ■   Vollsmose Avisen 271  ■ 5

Guide til stemmeboksen 1

Stem på selve valgdagen – tirsdag den 16. november. En valgdag er en festdag for det lokale demokrati. Man har også mulighed for at brevstemme på biblioteket eller Borgerservice, men det er som udgangspunkt en service til dem, der ikke har mulighed for at stemme på valgdagen. Det er lettest at stemme på selve valgdagen.

2

Din stemme er hemmelig og personlig. Det er dig, der bestemmer hvem du vil stemme på. Du går alene ind i stemmeboksen og du skal selv kunne læse navnet på den kandidat eller det parti, du vil stemme på.

3

Du må kun sætte ét kryds på stemmesedlen – og det skal være et kryds (X). På stemmesedlerne er der en firkant, som du skal sætte krydset i. Krydset er vigtigt. Hvis du tegner eller skriver på stemmesedlen, bliver den erklæret ugyldig. Det samme gælder, hvis du i stedet for et kryds sætter en ring rundt om den kandidatliste eller den kandidat, du gerne vil stemme på.

4

Du må ikke tale i mobiltelefon i stemmeboksen.

Tekst: Vollsmose Bibliotek og Vollsmose Avisen

Illustrationer: Marianne Skyt-Pedersen, beboerillustrator

5

Du må derudover gerne have din egen hjælper med ind i boksen, men du skal stadig selv kunne sige hvem, du vil stemme på. Der skal tales dansk i stemmeboksen.

6

Hvis du slet ikke skriver noget på stemmesedlen, kalder man den for en blank stemme. Blanke stemmer kan udtrykke, at man gerne vil stemme, men ikke ønsker at stemme på de opstillede kandidater. Blanke stemmer er også ugyldige stemmer og får altså ikke indflydelse på resultatet, men de tæller med, når man gør op, hvor mange der mødte frem for at stemme.

7

Har du brug for hjælp til at stemme, kan personalet på valgstedet hjælpe. Men du skal selv kunne sige eller pege på navnet på listen på kandidaten eller partiet, du vil stemme på. Det er ikke nok at have en seddel eller en flyer med navnet med.

8

Kun hvis du har et synligt eller dokumenteret fysisk eller psykisk handicap, kan du gå alene i stemmeboksen med den personlige hjælper.

Byrådskandidater i bokseringen Campus Udvikling Odense, CUO, inviterer i samarbejde med Vollsmose Boxing, til ”Vælgermøde i Ringen”. Bokseklubben vil danne rammerne, når byrådskandidater fra de forskellige partier går i ringen. Vælgermødet finder sted onsdag den 10. november klokken 18.30 på Vollsmose Allé 18b, 5240 Odense NØ. Byrådskandidaterne vil debattere emner som berør og har relevans for lokal-

området. De tre emner som debatteres til vælgermødet, er dannelse, jobmuligheder og foreningslivet Panelet består af Natasja Porst (Ø), Abdirashid Abdi (SF), Nishan Ganeshalingam (B), Omar El-Rifai (A) Johnny Killerup (J), Araz Khan (V) og Charlotte Kjøller Bak (C). Deltagelse kræver tilmelding. Linket til billetter kan findes på Facebookeventet ”Vælgermøde i Ringen”.


6  ■  Vollsmose Avisen 271  ■  27. oktober 2021

Stemmer fra byen Henrik Jeppesen, 56 år

Kent Bentzon, 45 år

Cecilie Sebbesen, 24 år

Arbejder i Børnehuset i Bøgeparken

Bor i Ejerslykke

Bor i Korsløkken

Bor i B

- Jeg har tænkt mig at stemme, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man bruger sin stemmeret. - Det næste byråd skal have fokus på børn og unge. Og specielt børnene i Vollsmose. Jeg kigger meget på børnepolitikken og på ældrepolitikken. Jeg går også meget op i foreningsarbejde. Jeg synes, det er vigtigt, at børn og unge kommer ud i noget foreningsarbejde. Det, synes jeg også, er vigtigt for integrationen. - Jeg synes, der er for meget fokus på det negative, når det handler om Vollsmose. For der foregår også rigtig mange gode ting her i Vollsmose. Der er behov for nogle flere midler. Det er der helt sikkert. Selvom jeg synes, kommunen har været gode til at hjælpe lidt til ovre i 1909’erne. Men der kunne godt bruges flere midler også inden for andre områder måske. Få nogle flere ting i gang herover. Jeg synes, det er vigtigt at holde børnene væk fra gaderne. Specielt i de sene aftentimer, der synes jeg, det er rigtig smart med noget foreningsarbejde.

- Ja, jeg stemmer. Jeg håber vel på, at det bliver lidt bedre, end de politikere vi har nu. Hvis du ikke stemmer, så mener jeg ikke, man kan tillade sig at snakke politik med andre folk. For så er man inhabil på det punkt. Du kan ikke have en holdning til tingene, hvis ikke du ikke har stemt. - Ingen af de politikere, der stiller op i øjeblikket, siger mig noget. Nu har jeg så heller ikke fulgt ret meget med. Jeg kunne godt finde på at lukke øjnene og køre fingeren op og ned et par gange og sætte et kryds. Det gør jeg en gang i mellem. Ingen af de politikere, hverken i Folketinget eller i Byrådet, siger mig noget. Men det er vigtigt for mig at sætte et kryds, for ellers kan man ikke snakke med om tingene.

- Jeg stemmer, for jeg synes ikke rigtig, man kan tillade sig at have en mening om tingene, hvis man ikke selv har tænkt sig at stemme. Og hver stemme tæller jo. - Jeg kan godt lide dem, der fokuserer på at gøre noget for klimaet, for det er et kæmpestort problem lige nu. Og eftersom jeg selv er studerende, er det også et aktivt emne for mig lige nu. Jeg synes, der tit har været emner, hvor det har ramt de studerende. Så vil de skære i SU, og nu er de begyndt at kigge på, om de skal skære i dagpenge. Det er noget, jeg tænker rigtig meget over, i forhold til når jeg bliver færdiguddannet - hvordan det kommer til at påvirke mig. - Jeg kan se, når jeg er ude og lufte hunden, at der er åbent for noget lektiecafé for børn, der bor her i området. Det synes jeg er megafedt, at de har fokus på. Der er mange, der bor herude, som ikke er fra Danmark. Så jeg tænker, at sprogbarrieren virkelig kan have noget at sige. Det synes jeg også, er meget vigtigt at have fokus på, når vi har så store områder i Odense, hvor der bor folk, der ikke snakker så godt dansk.

- Jeg st ske, om er min vigtigt, ve i dem tat. - Det nen. M tende g at blive - Hel Jeg er dring i jeg har på, hva minel. kludere alle byd

Sheneela Aslam, 34 år

Lene Salling, 41 år

Karla Jensen, 83 år

Bor i Rising

Pædagogisk assistent i Bøgeparkens vuggestue

Bor på Østerhøj i Vollsmose

- Jeg stemmer ikke, fordi jeg har britisk pas. Vi har aldrig fået lov til at stemme. Jeg har boet i Danmark hele mit liv. Men jeg er heller ikke sikker på, at jeg ville stemme, hvis jeg kunne. - Jeg går meget ind for, at alle skal have de samme rettigheder. Men det får man alligevel ikke. Jeg tror, der er mange, der er opgivende – der føler, at det ikke gør en forskel, hvis vi stemmer alligevel. - Jeg har oplevet, at mine veninder er blevet spyttet på og blevet kaldt for alt muligt, fordi de går med tørklæde. Fordi de går med det tøj, som de går med. Så jeg synes, man skal blive bedre til at respektere hinanden, uanset hvor man kommer fra. Om man har tørklæde på, eller om man ikke har tørklæde på. Om man er mørk eller hvid. Respekter det. Hvis vi kan respektere, hvordan andre går klædt - om de har bikini på, om de har punk-tøj eller rocker-tøj. Alle skal have samme respekt og rettigheder, synes jeg.

- Ja, jeg har tænkt mig at stemme, fordi jeg mener, vi skal have en ændring på det børnemæssige område her i Odense Kommune. Det er vigtigt for mig, at vi har ekstra hænder på børneområdet. Og faktisk også på ældreområdet. Fordi der er rigtig mange kolde hænder, der sidder ude på kontorerne, men de kan ikke se, hvordan de varme hænder arbejder. Så flere varme hænder til børn og ældre. - Jeg kunne godt tænke mig, at det næste byråd valgte at prioritere de to emner i hvert fald – altså børn og ældre. Og måske skære ned i deres egen løn. Fordi jeg synes, byrådsmedlemmerne får alt for meget i løn. Vi får flere og flere ældre og vi får flere og flere børn. Og hvem skal tage sig af dem, hvis der ikke er nok hænder? Det er derfor, det er vigtigt for mig.

- Ja, jeg har tænkt mig at stemme. Men jeg er lidt i tv plejer dog at gå ned og stemme. Sådan i sidste øjebli mer jeg i tanke om, at jeg må hellere må gå ned og st Selvfølgelig synes jeg, det er vigtigt at stemme. Ma være med i det der sker i sognet, ikke også? - Det vigtigste emne for mig er hjemmeplejen. Nu ikke selv hjemmehjælp, men jeg kan høre, at det ikk godt. Det er meget dårligt. Meget få timer. For 20 å havde min mor tre timer om ugen – det er jo luksu hold til nu. Nu må hjemmehjælpen ikke vaske tøj. simpelthen ikke tid til det. Hvem skal så vaske tøj? det ud til familien, eller man skal få andre til at vas Der er nogen af os, der dårligt nok kan stå og gå. Vi le gamle deroppe, der er lidt svagelige, ikke? Jeg m også vores unge hjemmehjælpere hopper fra. De ka holde til det.


27. oktober 2021  ■   Vollsmose Avisen 271  ■ 7

Redaktionen har været på gaden for at tale med beboere i Vollsmose, Korsløkken, Rising og Ejerslykke om Kommunal- og Regionalvalget. Vi har spurgt, hvorvidt beboerne stemmer, hvilke emner der interesserer dem, og hvad næste byråd skal gøre, hvis det stod til dem.

Ibrahim El-Hassan, 20 år

Meryem Rasmussen, 49 år

Tekst: Farah Ahmad og Helen Wendy Bartle Tekst og foto: Anna Stærbo

Abdinor Muhammed, 39 år

Birkeparken, Vollsmose

Bor i Korsløkken

Bor i Lærkeparken, Vollsmose

temmer, fordi jeg synes, det er vigtigt. Jeg har et ønm hvordan Odense skal være, men jeg synes også, det n pligt at stemme. Jeg mener samtidig, det er meget , at minoriteter bliver bedre til at stemme og er aktimokratiet, så vi får et mere repræsentativt valgresul-

- Ja, jeg har tænkt mig at stemme. Det har jeg lært, fra da jeg var ung, at man stemmer til valg. Jeg har altid stemt. Men jeg er kun lige kommet tilbage til Danmark for et år siden, så jeg har ikke rigtig besluttet mig for, hvem jeg stemmer på endnu. - Jeg er optaget af det sociale og skolevæsenet. Jeg har et handikappet barn, så derfor er det sådan noget med udredning og specialskolen. Der er lang ventetid. Det kan være en kamp for at få sit barn udredt. Vi skulle fx have noget ekstra støtte til ham her, da vi kom. Det tog ni måneder at få bevilget en taxa til skolen. Og vi har set, hvilken forskel det gjorde, for han var så stresset af at tage bussen derud. Det gjorde, at han slet ikke fungerede i skolen. Nu hvor han har fået en taxa, fungerer han i skolen. - Hvis det stod til mig, skulle det næste byråd sætte nogle flere klare retningslinjer op. Få en køreplan, så det hele går lidt hurtigere på en eller anden måde. Så de ved, hvem de skal henvise til. Jeg føler, de ikke ved, hvem de skal henvise til i de forskellige kontorer. De siger bare, ”det skal du søge derovre”. Så går man derover og søger. Og først når man har søgt og ventet nogle måneder, får man at vide, ”det er ikke der, du skal søge. Du skal søge derovre”. Det duer jo ikke.

- Jeg er faktisk i tvivl, om jeg skal stemme, fordi jeg føler, at vi ikke bliver hørt godt nok. Jeg synes ikke, jeg får noget for min stemme. Jeg plejer at stemme. Men jeg tror faktisk, jeg overvejer at stemme blankt. Jeg synes ikke, der har været nogen, der kan overbevise mig om de værdier, jeg går ind for - der er ikke nogen, der repræsenterer det. - Det, der er vigtigt for mig, er sådan nogle ting som, at der er arbejdsmuligheder i Vollsmose. At børnene skal have flere og bedre fritidstilbud. - Der bliver meget talt om Vollsmose, men jeg synes ikke, det hjælper. Man løser ikke problemerne og udfordringerne ved at rive nogle boliger ned. Det er da nogle fine boliger. Det er sgu ikke dem, der fejler noget egentlig. Vi er sgu mere folk, der har brug for et arbejde og komme på arbejde. Der er så mange, der har svært ved det. Hvordan kan vi hjælpe dem på vejen? Men så vælger man at sige ”ved du hvad, vi udrydder bare deres boliger. Så flytter vi lidt rundt, og så håber vi bare problemerne bliver løst”. Det synes jeg ikke er den rigtige vej at gå.

t, som afgør min stemme til valget, er VollsmoseplaMig og mine naboer lever under den her meget omfatghettolov, som jeg ikke mener, er fair. Vi står mellem e boende eller blive smidt ud af vores hjem. le diskursen omkring Vollsmose står mig meget nær. født og opvokset her. Og den positive sociale forani Vollsmose fylder rigtig meget. De forudsætninger, r haft, ønsker jeg også at give videre - når jeg tænker ad der gør, at jeg går på universitetet og ikke er kriHvis det stod til mig, skulle det næste byråd være inende over for hele Odense og repræsentere beboere i dele.

vivl. Jeg ik komtemme. an skal

har jeg ke er for år siden us i forDe har Så skal ske det. er nogmærker an ikke

Orla Stagil, 72 år

Kristina Kristensen

Bor i Korsløkken

Bor i Fyrreparken i Vollsmose

- Jeg stemmer helt sikkert. Det skal man jo. Altså, ellers kan du ikke gå og brokke dig bagefter. Hvis ikke du har været med ved bordet, som jeg plejer at sige, så kan man ikke komme og klage bagefter. Sådan er det. - Det vigtigste for mig er jo ældrepolitikken. Det er klart. Det er vores plejehjem og ældreboliger og sådan noget. Sådan er det jo. Jeg er formand i noget der hedder faglige seniorer her på Fyn. Vi går en del op i ældrepolitikken. - Det næste byråd skal selvfølgelig fokusere på både at få lavet vores veje ordentligt og så få nogle flere ældrevenlige boliger. Og i det hele taget at vores plejehjem får mere personale. Fordi der er ikke nok personale i plejehjemmene rundt omkring.

- Ja, jeg stemmer ved næste valg for at gøre min borgerpligt. Umiddelbart interesserer kommunalvalget mig ikke rigtig. Selvfølgelig interesserer jeg mig for, hvilken regering der sidder. Men jeg stemmer, som jeg altid har gjort. - Umiddelbart synes jeg næste byråd skal have fokus på integration. Også det med at der kører så meget intern ballade herude. Dog synes jeg ikke, vi mærker det herinde i Mosen (værtshus i Vollsmose, red.), bortset fra at de farer frem og tilbage ude på vejen. Umiddelbart kan jeg ikke helt forstå, de snakker om ballade op på Vollsmose Torv, fordi vi ser dem ikke. Vi ser ikke noget ballade deroppe.

Mushtaaq Ali, 19 år Elev på Mulernes Legatskole, bor i Bøgeparken, Vollsmose - Ja, jeg har tænkt mig at stemme, men jeg skal lige tænke over, hvilke kandidater der er. Jeg har ikke sat mig ind i det endnu. Jeg synes, det er vigtigt at stemme, fordi det har en indflydelse på netop vores bydel. Det er jo specifikt Odense, så jeg tænker, at det har en indflydelse. - Jeg tænker sådan noget med fritid, det kunne være nogle gode emner at fokusere på. Og børn – at der er nogle mulighederne for børnene. Sådan nogle ting. Det skal være nogle gode muligheder for unge og børn. Og så at der er nogle aktiviteter rundt omkring. Men jeg skal lige sætte mig ind i det her valg, og så kan jeg undersøge det nærmere.


8  ■  Vollsmose Avisen 271  ■  27. oktober 2021

Nekrolog

Walid levede for at hjælpe andre Walid Zaabalawi, Vollsmose, er død blot 37 år.

Tekst: Anna Stærbo Walid var meget social og afholdt af mange. Både i og udenfor Vollsmose. Han var omdrejningspunktet i familien – den bedste far, mand, bror og søn. Han kom til verden som andet barn i rækken af fem søskende. Walid var to år, da familien, som har palæstinensisk baggrund, kom til Danmark fra Libanon. Familien flyttede til Vollsmose. Siden har bydelen været fast base for hele familien, og Walids forældre har boet i samme lejlighed i Egeparken de seneste i 35 år. Walid så op til og mindede meget om sin far, Hasib. De to kunne spejle sig i hinandens hjælpsomme karakter og store frivillige engagement. Igennem hele sit liv var Walid optaget af at hjælpe andre.

Arbejdslivet Walid gik på Abildgårdskolen til 9. klasse. Hans kærlighed til biler og evner til at bruge sine hænder førte ham videre til uddannelsen som autolakerer i Silkeborg. Walid blev boende i Vollsmose og pendlede til Silkeborg, mens han var under uddannelse. Han fik læreplads som autolakerer hos Karvil Biler i Odense. Det lykkedes Walid at få job som autolakerer i en periode, men desværre kunne han ikke blive i jobbet. Walid lod sig ikke slå ud, så han søgte nye veje. Hans søster Inam husker, at han altid havde en plan b eller c, selvom drømmen altid havde været at blive autolakerer. En ny vej ledte ham til at blive virksomhedsejer af Ishjørnet på Skibhusvej, hvorfra han solgte slik og is. Hele familien engagerede sig med tid og penge i forretningen. Men det var svært at få butikken til at løbe godt rundt, så Walid fik job som vognmand i GLS, mens han kørte Ishjørnet. Med tiden blev det for meget med to jobs, så Walid solgte forretningen i 2010 og fortsatte som vognmand i GLS. Senere fik han job som taxachauffør og chauffør i flextrafik. Han blev senere teknisk assistent på et lager i Coop. Hver gang Walid fik et nyt job, var han glad for det. Men

Privatfoto.

han slap aldrig drømmen om at arbejde som autolakerer. Han fik en arbejdsskade på lageret, og derfor blev han sygemeldt. Men Walid havde altid foretrukket at arbejde, og derfor sagde han nej til at få førtidspension og blev i stedet flexjobber. Senest arbejdede han i flexjob for en mobilreparatør.

Ægteskabet Walid blev gift med Manal Mohammed Ishalil 30. december 2011. Parret havde kun været sammen i fire måneder, da de blev gift. De blev hurtigt uadskillelige. Manal og Walid havde faktisk været tæt på hinanden hele livet – men uden at være bevidst om hinanden. Hun voksede nemlig op i naboopgangen til Walids forældre i Egeparken. Efter de var blevet gift, flyttede parret sammen i en lejlighed i Fyrreparken. Manal beskriver sin mand som kærlig, omsorgsfuld og

hjælpsom. Han behandlede sin kone godt - og han var god mod alle omkring sig. Ægteskabet kunne ikke være bedre, fortæller hun. Parret fik to børn – sønnerne Khaled og Anas, som i dag er seks og fire år. Walid var lykkelig for at blive far. Han ville gøre alt for sine børn. De betød alt. Walid var et stort familiemenneske og prioriterede at besøge sine forældre i Egeparken hver eneste dag. Han prioriterede også at se sine søskende så meget som muligt. Han var familiens omdrejningspunkt og initiativtager. Familien lavede sjov med, at Walid virkede til at have 48 timer i døgnet. Men selvom Walid havde travlt, beskriver hans kone, at han altid formåede at være fuldt ud til stede, der hvor han var.

Ildsjælen Ibrahim El-Hassan, der blandt andet kender Walid

gennem frivilligt arbejde i Almen Modstand, fortæller, at Walid var en og en handlingens mand. Walid ville ikke acceptere uretfærdighed og satte altid handling bag sine ord. - Walid var altid på farten og formåede på en måde at være der for alle over det hele. Til alle virtuelle møder sad han enten i sin bil eller gik på gaden. Han var altid på vej et sted hen, fortæller Ibrahim, der eksempelvis mødte Walid flere gange om ugen på sit arbejde i Telenor ved Bilka. Her kunne Walid lige slå to fluer med ét smæk ved at se sin ven, samtidig med at han handlede med familien. Ud over at være at være familiemenneske var Walid en ildsjæl og lavede et stort frivilligt arbejde. Han var drevet af at hjælpe andre. Han engagerede sig i forældrerådet på Abildgårdskolen, var forældrebestyrelsesformand i Lærkeparkens børne-

have, bestyrelsesmedlem i Palæstinensisk Ungdomsforening og bestyrelsesmedlem i Almen Modstand. Han var især optaget af at hjælpe de svage i samfundet og skubbe integrationen i en god retning. Han ønskede ikke, at hans børn skulle sættes i bås som efterkommere af flygtninge. Det kom blandt andet til udtryk i en artikel i Fyens Stiftstidende fra juni 2020, hvor han udtalte sig i forbindelse med lukningen af flere børnehaver i Vollsmose: - Et barn er et barn, og jeg ser ikke farver. Jeg er dansk statsborger, min kone er født i Danmark, mine børn taler dansk. Vi er en del af samfundet, og det er politikerne, der med for eksempel ghettolovgivningen skaber parallelsamfund. Kig nu på problemerne og ikke på hudfarven og lad os løse det hånd i hånd, sagde Walid. Hans bror Yahia beskriver

ham som et forbillede. For mange blev Walid en kontaktperson, man kunne tage fat i, hvis man havde brug for hjælp. Walid hjalp flere mennesker og familier i hele Danmark til at blive bosiddende i deres lejligheder på trods af krav om genhusning i forbindelse med ghettopakken.

Ulykken Walid blev dræbt i et uheld på Storebæltsbroen 2. september. Hvordan ulykken kunne ske, står foreløbigt i det uvisse. At Walid fik stor betydning for mange mennesker, viste sig tydeligt i dagene efter hans død. Mindehøjtideligheden fandt sted over tre dage med flere tusind deltagere. Han blev begravet den 9. september på Rising Kirkegård. Han efterlader sig sin kone Manal, sønnerne Khaled og Anas, forældre Hasib og Ghada, samt sine fire søskende Yahia, Lotfi, Inam og Soad.


27. oktober 2021  ■   Vollsmose Avisen 271  ■ 9

RÅDGIVNING OM TRYGHED OG KRIMINALITETSFOREBYGGELSE ·· ·

Har du set eller hørt noget, der bekymrer dig? Vil du være med til at skabe mere tryghed i dit boligområde? Vil du mødes med andre beboere og myndigheder om at skabe gode fællesskaber og støtte børn og unge i et liv uden kriminalitet?

I BoligSocialt Hus kan du få en uformel snak om tryghed og forebyggelse af kriminalitet. Du kan også blive en del af et netværk, der arbejder på at skabe mere tryghed i henholdsvis Vollsmose, Korsløkken, Rising og Ejerslykke. Hvis du gerne vil høre mere, kan du henvende dig til: Jan Johnny Sørensen Tryghedsrådgiver 20351430 jjs@boligsocialthus.dk

Børnene er på billederne i gang med at løbe rundt for at finde billeder og ord, der er hængt op i træer og på genstande – og så løbe tilbage til en tørresnor og hænge billederne op. Det illustrerer, at man godt kan sprogstimulere, mens man bevæger sig – og omvendt. Foto: Odense Kommune. BoligSocialt Hus tilbyder forskellig rådgivning, hjælp og aktiviteter

Evigglad Børnehus er blevet bevægelsesbørnehus Tekst: Anna Stærbo Børnene i Evigglad Børnehus i Slåenhaven har hoppet, løbet, trillet og kravlet til den store guldmedalje i uge 39. De og deres pædagoger og pædagogmedhjælpere er nemlig næsten i mål med at blive certificeret som bevægelsesbørnehus af Danske Gymnastik og Idrætsforeningen, DGI. Fremover vil børnehuset have særligt fokus på idræt, leg og bevægelse. - Børnene elsker at bevæge

sig. Og når vi i børnehuset har en masse idræt og leg med bevægelse, er vi med til at bane vejen for, at de får et sundt og aktivt liv fremover. Desuden ved man nu fra forskning, at børn har lettere ved at lære nyt, hvis bevægelse er en stor del af deres barndom, siger Betina Seeberg Skytthe, der er daglig pædagogisk leder i Evigglad Børnehus ifølge en pressemeddelelse. Hele personalegruppen har hen over det seneste år gennemført fem moduler,

hvor de har fået mere viden om blandt andet børns øgede trivsel som følge af viden om og brug af bevægelse, ligesom de har fået inspiration til gode aktiviteter. Det er anden gang, at et af Odenses børnehuse vil opnå en certificering fra DGI. Fremover tænkes bevægelse endnu mere ind, når det handler om leg i Evigglad – men også når børnene arbejder med andre typer af læring fx sprog, natur og om, hvordan man er gode kammerater.

Undgå at gå forkert til tandlægen Tekst: Anna Stærbo

op. Det samme står i den SMS, man får tilsendt. Er man i tvivl, om hvor man skal gå hen, kan man med fordel ringe til tandklinikken.

Kender du en teenager... ... der er klar til at tjene sine egne penge ved omdeling af reklamer og aviser? MASSER AF GODE GRUNDE TIL AT BLIVE OMDELER:

Vi har omdeling onsdag og torsdag

Bestem selv, hvornår på dagen, du vil arbejde, indenfor vores deadline

De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig – klar til omdeling

Du optjener løbende point til vores gaveshop, hvis du er fast omdeler under 18 år

Som voksen får du skattefri kørselsgodtgørelse på landruter

Vi søger omdelere i alle aldre fra 13 år.

Tjen dine egne PENGE og få samtidig masser af MOTION.

I Odin Tandklinik oplever man jævnligt, at familier møder op på den forkerte klinik. Tandklinikken har nemlig til huse på to for-

skellige matrikler: På selve Odinskolen, Gillestedvej 15, og på H.C. Andersen Skolen, Tjørnehaven 175. Når man får sin tid tilsendt, står der på indkaldelsen, hvor man skal møde

i Vollsmose, Ejerslykke, Korsløkken og Rising.

Læs mere og søg jobbet på

blivomdeler.nu


10  ■  Vollsmose Avisen 271  ■  27. oktober 2021

KOM TIL INDVIELSE AF

GALAKSESTIEN I VOLLSMOSE

Illustration: Jens Settergren

Foto:David Stjernholm

Foto: Odense Kommune

TORSDAG DEN 11. NOVEMBER KL. 13.00 Odense Kommune, Civica og FAB inviterer til indvielse af ny kunst- og skolesti i Vollsmose.

Kunststien er døbt Galaksestien og er en 210 meter lang, snoet sti af runde granitfliser og de smukkeste, farverige mosaikcirkler. Sammen med den godt belyste og asfalterede skolesti forbinder den boligområdet ved Egeparken med Odinskolen.

Mødested

Program

Velkomst Taler ved: - Christoffer Lilleholt, rådmand i By- og Kulturforvaltningen - Susanne Crawley, rådkvinde i Børn- og Ungeforvaltningen - Lise Tovesdatter Skou, Statens Kunstfond, Legatudvalget for billedkunst - Jens Settergren, kunstneren bag Galaksestien Børn fra Odinskolen underholder Fælles gå-tur ad Galaksestien Kaffe og kage til alle


27. oktober 2021  ■   Vollsmose Avisen 271  ■ 11

Kommunal støtte til Retshjælpen i Vollsmose

Opskriften

200.000 kroner årligt fra 2021 frem til 2024. Det er, hvad der er på vej til Retshjælpen Fyns afdeling i Vollsmose, efter Økonomiudvalget i Odense Kommune den 29. september har nikket ja til at yde kommunal støtte til uvildig juridisk bistand til beboere i Vollsmose. Ifølge sagsfremstillingen i udvalget hænger støtten sammen med, at der på grund af de omfattende forandringer i Vollsmose kan opstå forskellige retlige spørgsmål, som beboerne gerne vil have afklaret. Særligt de beboere, der skal genhuses uden for Vollsmose, kan have behov for at få afklaret spørgsmål om deres rettigheder og pligter i forbindelse med flytningen, lyder det. Retshjælpen Fyns afdeling i Vollsmose har siden 2014 tilbudt juridisk rådgivning til blandt andre beboerne i Vollsmose inden for forskellige emner som lejeret, socialret, udlændingeret, familie-/arveret, forbrugerret, erstatningsret, forsikringsret m.m. Det er frivillige jurastuderende fra SDU, der under supervision af en uddannet jurist står for den juridiske rådgivning. Retshjælpens afdeling i Vollsmose har åbent for personlig henvendelse alle hverdage, og det er ikke nødvendigt at bestille tid. Det er også muligt at modtage rådgivning på telefon eller mail.

Legen tilbage i køkkenet Gebiskage 1 småkage

Lidt flormelis

En lille smule vand

Frugtfarve

Nogle små marshmallows (antal kommer an på størrelsen af småkagen)

Tekst og foto: Rene Agergaard, beboerjournalist Jeg synes, det er ærgerligt, at folk er blevet bange for at prøve noget nyt. Nogle gange kan vi som mennesker have behov for bare at gøre tingene, men jeg tror desværre, at internettet er med til at bremse den almindelige danskers kreativitet. Vi kigger alle på nettet, hvor alle har billeder af den perfekte kage, og laver man noget, der lige falder lidt uden for, så er folk der med det samme over én. Jeg tror, det er vigtigt for os at fortsætte med at lave de lidt sjove ting - og her er halloween en god undskyldning for at lave nogle kreative kager eller andre ting. Jeg er også sikker på, at dem omkring én er ligeglad med, om siderne er helt lige - bare

Sådan gør du: Tag en småkage, og del den forsigtigt i to halve. Pisk flormelis og vand sammen til en glasur, tilsæt lidt frugtfarve, gerne rød. Smør begge halve med glasur, sæt nu marshmallows imellem som tænder.

Snack som ligner øjne 1 skive toastbrød

Smøreost

Lidt tynde skiver skinke

Oliven

Sådan gør du: Skær nogle aflange stykker af toastbrødet med facon som øjne. Smør med osten, og læg skinken krøllet rundt i kanten. Læg en skive oliven i midten som pupil.

dét at man har lavet noget med kærlighed. Jeg har prøvet at lave to meget nemme små ting til Halloween, som alle kan lave, og som man sagtens

kan videreudvikle på. Jeg er sikker på, at den hårde tone på nettet er med til, at vi alle bliver mere ens, fordi man ikke vil være den der stikker ud. Men vi skal jo alle kunne

være her, så jeg vil gerne opfordre alle til at tale pænt til hinanden, også på nettet tænk sig, hvis man kom til at bremse den næste store kunstner.

Andre skriver Strategisk udlejning i Odense Det skal være slut med flere hårde ghettoer eller andre almene boligområder, der kræver dyre genopretninger og nedrivninger på grund af en skæv beboerudvikling i Odense. Det mener man i Odense Kommune, som derfor har lavet en aftale med alle de almene boligorganisationer i Odense. Aftalen skal sikre en varieret beboersammensætning i alle områderne de næste fire år. Det skriver Fyens Stiftstidende. Der er samtidig en ny lovgivning på vej fra Christiansborg, som fokuserer på almene boligområder med over 1000 beboere, og hvor mere end 30 procent af dem er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. De bliver kaldt ”forebyggelsesområder”. Og det værktøj, som skal forhindre, at områderne udvikler sig i en skæv retning, hedder ”strategisk udlejning”. Det kan eksempelvis være krav om, at nye beboere har en indtægt af en vis størrelse for at flytte ind i et bestemt område. Eller har fast arbejde - eller en uddannelse. Odense Kommune har lavet aftalen med boligorganisationerne Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab, Odense Boligselskab, Kristiansdal, Kollegieboligselskabet, Arbejdernes Boligforening, Andelsboligforeningen Samvirke og Pårup Boligforening.

Vollsmose Avisen er nu på Instagram Vi vil gerne være mere synlige på sociale medier, så vi kan komme tættere på avisens læsere. På den nye Instagram-profil vil redaktionen dele nyhedshistorier og beboerbidrag fra Vollsmose. Du kan tagge @vollsmoseavisen på dine billeder eller bruge #vollsmoseavisen for at få dine historier delt på avisens Instagram. Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, arrangementer og debatter om bydelen.


12  ■  Vollsmose Avisen 271  ■  27. oktober 2021 Billedet fortæller

KARL JOHAN-SVAMPENE VOKSER LANGS VOLLSMOSE ALLÉ. Her vokser svampene side om side hele vejen langs midterrabatten. Men det er ikke en god idé at spise dem – heller ikke de flotte Karl Johan’er. Der er mange svampe i græsset langs vejene rundt om Vollsmose. Langt de fleste er giftige og uspiselige, men i midterrabatten langs Vollsmose Allé vælter det op med Karl Johan. Svampene kommer i flere størrelser. Stokken er buttet, og toppen ligner en velristet krydderbolle. Den er en af de bedste spisesvampe i landet. Men det er ikke en god idé at spise svampene, da de har stået lige ved siden den trafikerede vej. Karl Johan kan kendes på det hvide net på stokken af svampen.

Foto: Bjarne Kjær Simonsen

Hverdagsglimt

Tekst: Metha Aagé Maul, beboerjournalist

Illustration: Marianne Skyt-Pedersen, beboerillustrator

Den anden dag mødte jeg min overbos otteårige søn i opgangen. Han sad på en af trapperne. Han var godt nok sur og ked af det – jeg kunne se, han havde grædt. ”Er der noget galt?” ”Ja - jeg vil flytte hjemmefra.....” ”Nå da! Har du snakket med din mor og far om det?” ”Nej.....” ”Hhmmm - så vil jeg give dig et godt råd: Nu går du op igen, pakker alle dine strømper - for det er vigtig at holde sine fødder varme - og pakker et par gode tegneserier. Og så skal du huske, du ikke må gå over den store vej alene.” Han kiggede lidt undrende på mig, men smilede til mig og gik hjem igen. Dagen efter mødte jeg hans mor, drengen havde åbenbart fortalt om vores lille samtale... ”Tak, fordi du talte med min søn i går.” ”Så lidt - er han så flyttet?” ”Nej, vi fik snakket om det, og blev enige om det nok var bedst, han blev boende lidt længere.” ”Dét er jeg glad for at høre.” Det er så pudsigt med børn. Man skal huske, at de også er mennesker - bare lidt mindre - men også med følelser og holdninger. Jeg er ikke pædagog, hvilket mit ’gode råd’ til drengen tydeligt beviser. Men af og til kan man fange dem på ’det rigtige ben’, få sagt noget tilpas skørt, så de også kommer til at tænke sig om. Jeg kan forestille mig, han er gået hjem, har gjort som jeg havde sagt, og hans mor har så spurgt, hvad han lavede. Han har fortalt om mit ’råd’ - og så har de helt sikkert fået en snak om.....hvad nu end problemet/skærmydslerne har været.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.