Jordbrukaren

Jordbrukaren

Sweden

Tidningen Jordbrukaren utkommer som papperstidning till alla lantbruksföretag (enligt Postens adressregister) i Östergötland, Värmland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län var fjortonde dag. En gång per månad utkommer tidningen även till lantbrukare i Värmlands län.

Jordbrukaren ligger först som bilaga i Länstidningen Östergötland och Länstidningen Värmlandsbygden och sprids veckan efter till lantbrukarna i ovan nämnda områden.

Det första numret av Jordbrukaren såg dagens ljus redan 1926.

Ring 0141-560 03 när du vill annonsera!