The "Länstidningen Östergötland och Jordbrukaren" user's logo

Länstidningen Östergötland och Jordbrukaren

Sweden

Tidningen Jordbrukaren utkommer som papperstidning till alla lantbruksföretag (enligt Postens adressregister) i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län var tredje vecka. Jordbrukaren kommer först som bilaga i Länstidningen Östergötland och sprids veckan efter till lantbrukarna i ovan nämnda områden. Det första numret av Jordbrukaren såg dagens ljus redan 1926. Ring 0141-560 09 när du vill annonsera!

Publications

Jordbrukaren nr 2, 2024


February 14, 2024

Jordbrukaren nr 1, 2024


January 24, 2024

Jordbrukaren nr 12, 2023


November 15, 2023

Jordbrukaren nr 11, 2023


October 25, 2023

Jordbrukaren nr 9, 2023


September 13, 2023

Jordbrukaren nr 2, 2023


February 8, 2023

Jordbrukaren nr 1, 2023


January 18, 2023

Vision 2023


December 7, 2022

Jordbrukaren nr 12, 2022


November 16, 2022

Jordbrukaren nr 11, 2022


October 26, 2022

Jordbrukaren nr9, 2022


September 14, 2022