Länstidningen Östergötland/Jordbrukaren

SE

Tidningen Jordbrukaren utkommer som papperstidning till alla lantbruksföretag (enligt Postens adressregister) i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län var tredje vecka. Jordbrukaren kommer först som bilaga i Länstidningen Östergötland och sprids veckan efter till lantbrukarna i ovan nämnda områden. Det första numret av Jordbrukaren såg dagens ljus redan 1926. Ring 0141-560 03 när du vill annonsera!

Publications