Länstidningens turisttidning 2024

Page 1

Tag din tidning!

Sommar i Östergötland

36 sidor gratis sommarinspiration!

Länets alla smultronställen väntar på Dig!

E N S O M M A R T I D N I N G F R Å N L Ä N S T I D N I N G E N Ö S T E R G Ö T L A N D 2 0 2 4

Länstidningen utkommer till prenumeranter runt om i Östergötland varje torsdag Hemsida: www lanstidningen se

Nyfiken på en östgötasommar?

också värda ett besök utan att vi för den skull glömmer bort det som sker i storstan

Grattis! Då har du kommit alldeles rätt Vårt Östergötland är som ett Sverige i miniatyr. Mellan den klara kalla Vättern i väst och innanhavet Östersjön gränsande till den långa betagande kustremsan finns nära på allt man kan önska sig av svensk sommar

l a g e n , h e m b y g d s g å r d a r n a , den ideella viljan – ja här bidrar alla till en levande landsb y g d s o m l o c k a r b e s ö k

Vill Du bli Prenumerant?

LÄNSTIDNINGEN SOMMAREN 2024 TURISTTIPS FRÅN LÄNETS 13 KOMMUNER 10 12 15 18 31 25

oräkneligt många vandringsleder och naturreservat

de många personliga gårdsbu-

och stor hantverksskicklighet Här saknas inte de mysiga boendena, badsjöarna och kana-

land har stort fokus på lands-

minsta prickarna på kartan är

D e t ä r e t t v i n n a n d e k o ncept sedan 1948 och Länstidn i n g e n ä r e n n a t u r l i g d e l a v många östgötars vardag Den hör till och den inkluderar

U t v e c k l i n g e n b a r a d e t s e -

n a s t e d e c e n n i e t h a r v a r i t minst sagt spännande och det är tydligt att det inte bara är i storstäderna som utveckling-

e n a v S v e r i g e s k e r D e t ä r nämligen här, på den svenska landsbygden, ”det händer”

H ä r f i n n s i d é e r n a , k r e a t ö -

r e r n a , e n t r e p r e n ö r e r n a , b y a -

Du håller nu Länstidningens

Östergötland Så läs den och få inspiration till just Din östgötasommar

Gunilla Norlén Ansvarig utgivare

Vill du veta mer om vad som händer i de 13 östgötakommunerna och få Länstidningen hem i brevlådan varje vecka? Ring oss och beställ en prenumeration på 0141-560 03 Ett helt år för 475 kronor

Du kan också läsa mer och beställa tidningen via vår hemsida www.lanstidningen se

Välkommen

MUSTERI GÅRDSBUTIK RESTAURANG

Upptäck härliga Brunneby Musteri i sommar! Vår stora Gårdsbutik är fylld med alla tänkbara läckerheter förutom vårt eget sortiment av saft, cider, sylt och marmelad. Njut av en god lunch på Restaurangen, fika eller glass. Guidade turer varje onsdag efter midsommar kl.14, drop-in, köp biljett i butiken.

Sommaröppet i Gårdsbutiken

Mån-fre kl. 10-18, lör - sön kl. 10-17. Restaurangen har öppet varje dag!

Boxholm ..........................sidor na 4-5

Finspång sidor na 6-7

Kinda sidor na 8-9

Linköping ...................sidor na 10-11

Mjölby sidor na 12-14

Motala sidor na 15-17

Norrköping sidor na 18-19

Söderköping ..............sidor na 20-21

Vadstena sidor na 22-23

Valdemarsvik sidor na 24-26

Ydre ......................................sidan 27

Åtvidaberg sidor na 28-29

Ödeshög sidor na 30-31 4 8 6

Länstidningen

ÖSTERGÖTLAND

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C, 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03

Hemsida: www lanstidningen se Öppettider: Måndag-Torsdag kl 09 00-16 00 (lunch 12 00-13 00)

TIDNINGSCHEF OCH

ANSVARIG UTGIVARE:

Gunilla Norlén

E-post: gunilla norlen@lanstidningen se REDAKTION

E-post: redaktionen@lanstidningen se Redaktionella ortstips: marie stahlbom@lanstidningen se Evenemangsspalten: evenemang@lanstidningen se

REDIGERING

Marie Ståhlbom, Björn Öst Insänt material Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida Vill du göra förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering måste det göras innan materialet publiceras

ANNONSAVDELNING

aktigt införande ansvaras inte PRENUMERATIONSAVD

E-post: abonnemang@ lanstidningen se Prenumerationspris: Helår 475 kr Halvår 260 kr

Utebliven tidning?

Obs! Gäller under sju dagar

Utebliven tidning ring 0141-560 03

E-post: annons@lanstidningen se Tidningen förbehåller sig rätten till ändringar Felaktiga annonser: rek l a m a t i o n s k a g ö r a s i n o m s j u d ag a r f r å n i n f ö r i n g s d a g e n T i d n

Postutdelning

Länstidningen kommer med

Posten eller Tidningstjänst varje Torsdag eller fredag till alla prenumeranter

POLITISK TENDENS Centerpartistisk

Missnöjd?

Medieombudsmannen ska se till så att svenska medier förhåller sig till de etiska riktlinjer som branschen själv dragit upp Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig via Allmänhetens Medieombudsman MOs hemsida: www medieombudsmannen se

2 Sommaren 2024 • Länstidningen Östergötland VÄLKOMMEN TILL OSS
Ö s t e r g ö t l a n d h a r s t ä d e r o c h l a n d s b y g d , ö p p e n s l ä t t o c h d j u p a s t e s k o g , v i h a r e n b e t a g a n d e s k ä r g å r d , h ö g a b e r g , o r ö r d n a t u r o c h n ä s t a n
H ä r f i n n s d e s t o r a s h o pp i n g c e n t r e n s i d a v i d s i d a a v
t i k e r n a m e d e g e n f ö r ä d l i n g
l e r n a I Ö s t e r g ö t l a n d ä r d e t h e l l e r a l d r i g l å n g t t i l l k u l t ur e n o c h v å r g e m e n s a m m a h i s t o r i a K o r t s a g t , s o mm a r e n s u p p l e v e l s e r l i g g e r s o m e t t p ä r l b a n d o c h v ä n t a r p å d e n n y f i k n e l i v s n j u t a r e n
ä n s t i d n i n g e n Ö s t e r g ö t -
y g d e n o c h d e s s i
f ö r
e m
r
L
b
n v å n a r e D e t ä r
d
v i g ö
L ä n st i d n i n g e n Ö s t e r g ö t l a n d D e
a r e
från när och fjärran
o
n i n g 2 0 2 4 i d i n h a n d D e n r e p r e s e n t e r a r e t t l i t e t a x p l o c k a v d e t l a n d s k a p vi stolt delar med oss av
o m m a r t i d n i n g e n f i n n s g r a t i s p å e n m ä n g d p l a t s e r runt om i
S
m m a r t i d
S
Sommarbuffé Glass, fika En mysig utflykt! www.brunnebymusteri.se
till
Brunneby Musteri, Borensberg. Längs v. 34 mellan Linköping-Motala.
ommarbuffé
i n ge n s a n s v a r f ö r f e l b e g r ä n s a s t i l l h ö g s t a n n o n s k o s t n a d e n F ö r s k ad a p å g r u n d a v u t e b l i v e t e l l e r f e l -

”GARANTERAT STABIL GRUND

Markskruv är en mångsidig grund med hög bärkapacitet och erbjuder skräddarsydda lösningar för alla användningsområden. För enklare byggnationer, såsom staket och trädäck, är markskruven ett optimalt fundament. Med markskruven får du även en stabil och hållbar grund till tunga och komplexa konstruktioner. Se användningsområden nedan.

SMÅHUS/FÖRRÅDHUSCARPORT

Länstidningen Östergötland • Sommaren 2024 3
TILL DITT SOMMARPROJEKT ”
SOLCELLERBESS S TAKET/PLANKTRÄDÄCK SKYLTAR BASTU SOLCELLER B ESS SKY LTAR SNABB INSTALLATION BYGG DIREKT MINIMAL ÅVERKAN Internix AB • Kim Hagström Mejl: kim.hagstrom@slutagrav.se • Tel: 070 - 877 60 99 • Webb: www.slutagrav.se

5

Ulf Eriksson med en riktigt stor abborre, fångad i Gransjön, en av de sjöar där Boxholms skogar erbjuder fiske

Ingen ek i Östergötland är så grov som Lagnebrunnaeken Åldern lär vara 900 år och omkretsen 915 centimeter

2024 • Länstidningen

Boxholms Bruksmuseum är ett trevligt besöksmål Kanske passar det bäst då vädret är lite sämre

Boxholm – ett paradis för friluftsmänniskan

Men missa inte osten, bruksmuseet och ångbåten…

BOXHOLM (LT)

Köp ost hos Glada Bonden, ta del av ortens historia på Bruksmuseet, njut av den mysiga miljön hos Farmors kafferi, besök Östergötlands största ek, ta en tur på Sommen med S/S Boxholm II, fiska i Sommen eller i en av Boxholms Skogars vatten, eller köp fisken i den charmiga boden hos Sommenfisk om det nappar dåligt. Det finns massor att göra i Boxholms kommun!

D e n s o m b e s ö k e r B o x -

h o l m s k o m m u n o c h s o m tycker om natur och friluftsliv

h a r k o m m i t h e l t r ä t t ! K o m -

munen består av 80,6 procent skog vilket kan jämföras med 68 procent för hela riket Men n a t u r e n ä r v ä l d i g t o m v ä x -

l a n d e I k o m m u n e n f i n n s d e s t o r a s k o g a r n a o c h m y r a r n a , m e n o c k s å a r t r i k a , s t e n i g a ängs- och hagmarker Sjöarna

o c h v a t t e n d r a g e n ä r m å n g a P å W i k i p e d i a f i n n s d e t l i s t a t 1 3 3 s j ö a r i B o x h o l m s k o mmun!

Med cykel är det spännande

a t t r u l l a f r a m p å s l i n g r i g a skogsvägar där en älg kan dyk a u p p b a k o m n ä s t a k r ö k

O c h f ö r v a n d r a r e n f i n n s många mil Östgötaled Leden sträcker sig åt alla väderstreck

E t t b e s ö k v i d Ö s t e r g ö t l a n d s största ek kan ju för vandraren

v a r a e t t d e l m å l D e n h e t e r

L a g n e b r u n n a e k e n o c h d e n växer i hagmarken knappt 400 meter norr om gården Lagne-

Den fikasugna kan besöka Farmors kafferi på Hester gård söder om Boxholm Gott fika och en härlig miljö

b r u n n a D e n 9 0 0 å r g a m l a eken var en liten planta under tidig medeltid!

Sjön Sommen är en klarvatt e n s j ö m e d m ä n g d e r a v v i k a r och öar Sjön är som en skärgård i inlandet med det glittrande klara vattnet insprängt

m e l l a n b e r g , d a l a r o c h d j u p a skogar Har man båt kan man

i S o m m e n h i t t a s i n ” e g n a ” ö för att bada, men fina badplatser finns annars bland annat i R i n n a , M a l e x a n d e r o c h B l åvik Men Sjögarpsbadet väster om Boxholm är också fint, liksom Timmeröbadet vid Svartån i Boxholms tätort

S/S Boxholm II är sjön Somm e n s s t o l t h e t D e t ä r e t t a v S v e r i g e s s i s t a v e d e l d a d e å n gbåtar I år är det 120 år sedan d e n g a m l a d a m e n s e g l a d e u t på Sommen för första gången

B å t e n g ö r f l e r a o l i k a t y p e r a v k r y s s n i n g a r i s o m m a r , o c h m a n b o k a r s i n k r y s s n i n g p å båtens alldeles egna hemsida, www boxholm2 com De fles-

ta av turerna avgår från hamnen i Tranås, men ibland kan m a n g å o m b o r d f r å n a n d r a bryggor Vissa turer görs också från andra platser vid sjön

K o m m u n e n s k l a r t s t ö r s t a

s k o g s ä g a r e h e t e r B o x h o l m s Skogar, och de erbjuder fiske i

m å n g a a v s j ö a r n a p å d e r a s marker Med rött fiskekort får m a n f i s k a r e g n b å g e i S t

rätt till två fiskar Med det gröna fiskekortet finns det femtio

o l i k a f i s k e v a t t e n a t t v ä l j a p å

Och har man giltigt fiskekort finns det möjlighet att låna en

b å t u t a n k o s t n a d i t i o a v d e femtio sjöarna

M e n o m d e t n a p p a r d å l i g t så är det ju skönt att Sommenfisk finns Det unga paret Elin Granath och Anders Paulsson

b o r i B j ä r h u l t s o m E l i n s f a r -

m o r k ö p t e f ö r l ä n g e s e n N ä r Sommenfiskaren Göran Hector skulle sluta var det Anders som tog över som yrkesfiskare, d e t t a m e d g o d h j ä l p a v E l i n N u u p p f ö r p a r e t e n l o k a l v i d Bjärhult för förädling av fisk, e t t r ö k e r i o c h e n g å r d s b u t i k

M e n v i d A r n ä s , 6 k i l o m e t e r

Om inte fisken nappar i sjöarna så är det ju bra att man kan besöka Sommenfisks försäljningsbod vid Arnäs Då belönas man dessutom med en natur och miljö som är sanslöst vacker

från Bjärhult, har Sommenfisk redan nu en liten charmig försäljningsbod av fisk Där finns bland annat den mycket goda S o m m a k ö r v e n , k o r v a r g j o r d p å f i s k m e n s o m s m a k a r som korv! Ett besök på denna plats innebär dessutom en n a t u r u p p l e v e l s e s o m ä r l i t e e x t r a D e t ä r o t r o l i g t v a c k e r t !

Det är storslagna vyer längs vägen, och båthusen och fiskebodarna vid Arnäs ger känslan av en sömnig fiskeby vid kusten

D e t ä r v ä l f å s o m h a r m i ssat att Arla lade ner mejeriet i Boxholm Arlas sista och äkta Boxholmsost tillverkades den 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 M e j e r i e t hade Arla köpt 2011, då med l ö f t e o m a t t p r o d u k t i o n e n s k u l l e f o r t s ä t t a

Men ostar märkta ”Boxholmsost ” görs numera i Östersund!

Guldsmedsmästare Marita Carlborg Olsson Smycken och corpus i silver och oädla metaller. Egen tillverkning och formgivning. maritacarlborgolsson.se

o r a
e n D a g k o r
r d
J o r d g ö l
t e t g e
å
s o m t i d i g a r e
4
A
Sommaren
Östergötland BOXHOLM
augusti 1904 inrättades Boxholms municipalsamhälle i Ekeby landskommun och Åsbo landskommun 1947 bildades Boxholms köping
t e l j é T i t a
! " " ! '-&&$ " ! " " " (, " " ) ! '&$'-! '&$'+" ! - . '&$'," *! +/+ -' +& % " " #

M e n t r o t s d

Mästarost, Bruksost och

A n n o 1 9 5 2 G l a d a B o n d e n

har en liten ostbutik vid mejeriet på Älvkullevägen Under v e c k o r n a 2 5 - 3 2 h a r b u t i k e n öppet tisdagar, onsdagar och fredagar klockan 09-16, samt på torsdagar klockan 09-18

Ost var från början en produkt från Boxholms AB ”Bo-

l a g e t ” s o m f ö r e t a g e t k o m a t t k a l l a s i f o l k m u n u p p f ö r d e mejerier på flera platser redan 1890 Så det var ju ganska na-

t u r l i g t n ä r t r ä n i n g s o v e r a l l e r t o g s f r a m p å 1 9 7 0 - t a l e t a t t jackan hade texten ”Boxholm – stål, trä, ost ” på ryggen

E n s å d a n j a c k a k a n s e s v i d e n t r é n p å B o x h o l m s B r u k sm u s e u m Ä n g l ö d e r j ä r n e t i

B o x h o l m d å t v å a v O v a k o s varmvalsverk är belägna på or-

t e n , m e n ä m n e n a s o m v a l s a s kommer med järnväg till Boxh o l m P å B r u k s m u s e e t s k i ldras bruksepoken Här finns

e n m ä n g d f ö r e m å l f r å n ä l d r e t i d e r , o c h g u i d e n A n n - S o f i e

b e r ä t t a r g ä r n a o m v a r f ö r e t t j ä r n b r u k u p p s t o d p å d e n n a

Vänner emellan har en populär och välskött loppis

Besökare hos Peders Pinaler är nöjda med sina fynd

Ingers blom- och inredningsbutik lockar besökare

Text och bild: GEN LARSSON Länstidningen Östergötland •

plats, trots att inga järnmalmsgruvor fanns i närheten

P å e n s t o r b i l d s k ä r m v i s a s filmer på hur produktionen i

v a l s v e r k e n , s t å l v e r k e t , s å g e n och masugnen gick till Boxholms Bruksmuseum har öpp e t f r å n o c h m e d o n s d a g e n

d e n 2 6 j u n i t i l l o c h m e d l ö rdagen den 3 augusti Tiderna är: onsdag, torsdag och fredag

k l o c k a n 1 0 0 0 - 1 7 0 0 , s a m t lördag klockan 10 00-15 00

N ä r m a n k ö p t o s t o c h b esökt ett bruksmuseum är man

k a n s k e f i k a s u g e n o c h d å ä r

d e t e n g o d i d é a t t g ö r a s o m

C a r l v o n L i n n é , K a r l X I o c h drottning Desideria Det vill

s ä g a g ö r a e t t b e s ö k p å d e n anrika gården Hester mellan Boxholm och smålandsgränsen Här fanns förr ett gästgiveri som dock inte finns kvar

l ä n g r e , m e n g ä s t g i v e r i e t s g a m l a k r o g b y g g n a d f r å n

1 7 6 7 f u n g e r a r n u m e r a s o m café Farmors kafferi! Det är i s o m m a r ö p p e t 7 - 2 3 j u l i o c h f r e d a g - s ö n d a g k l o c k a n 1 0 -

1 7 P å g å r d e n f i n n s ä v e n e n s m e d j a , e t t s n i c k e r i m u s e u m och ett vagnsmuseum ” B o x h o l m l i g g e r b r a t i l l ” är kommunens slogan Absol u t ä r d e t s å , o c h d e t g ö r kyrkbyar som Rinna, Ekeby, Å s b o , B l å v i k o c h M a l e x a nd e r o c k s å A l l a v ä l v ä r d a b esök! Vid Malexander – Somm e n s r i v i e r a – f i n n s f l e r a trevliga restauranger samt en c a m p i n g m e d e t t l ä g e v a c kr a r e ä n d e f l e s t a K a n s k e e n bra plats att landa på för den s o m k o m m e r t i l l B o x h o l m s kommun i campingfordon

Text och bild: KLAS JOHANSSON

BOXHOLM (LT) Boxholm är välkänt för sina fina naturområden vilket lockar många besökare framförallt under sommaren. Men det finns även annat att göra, till exempel fynda på loppis, besöka Ingers populära blom- och inredningsbutik, fika och äta gott med mera

Vänner emellan är en polit i s k t o c h r e l i g i ö s t o b u n d e n f ö r e n i n g s o m a r b e t a r m e d hjälpverksamhet till Litauen

D e r a s l o p p i s ä r v ä l s k ö t t o c h f y l l s s t ä n d i g t p å m e d n y a v aror Populära är också de fina linnevarorna, tillverkade i Litauen, som säljs Bland annat e t t s t o r t u r v a l a v k l ä d e r D e har öppet hela sommaren

P e d e r s p i n a l e r ä r e n r o l i g o c h a n n o r l u n d a l o p p i s - o c h a n t i k b u t i k i L ö n e b o s t ä l l e t s spannmålsmagasin i den vackr a Å s b o d a l e n D e t g a m l a s p a n n m å l s m a g a s i n e t l i g g e r

cirka 400 meter bortom Åsbo k y r k a , a l l d e l e s i n ä r h e t e n a v prästbostaden Det är värt ett besök för den som är intresserad av loppis

I n g e r s b l o m - o c h i n r e dn i n g s b u t i k ä r a l l t i d p o p u l ä r och lockar många kunder från o l i k a h å l l D e h a r h a r ö p p e t hela sommaren med generösa öppettider

På Granforsens festplats är

d e t v å f f e l c a f é v a r j e o n s d a g i juli klockan 15-18 med olika aktiviteter och lotterier

V e c k a 2 7 o c h 2 8 ä r d e t s o m m a r m a r k n a d v i d I n g em a r s g å r d e n i S t r å l s n ä s m e d f ö r s ä l j n i n g , f i k a , l o p p i s o c h lotterier

N ä r m a n h a r s h o p p a t l o s s b l a n d n y t t o c h g a m m a l t o c h kanske köpt lite god ost passar det med en god fika Det kan m a n f å p å S m a s k e n s c a f é p å

S t o r g a t a n D e h a r g e n e r ö s a ö p p e t t i d e r m e n k o m m e r a t t ha stängt under några veckor i

s o m m a r Ä r m a n h u n g r i g f i n n s d e t n å g r a t r e v l i g a m a t -

ställen att välja på i centrum, P i z z e r i a P a l a c e s o m ä v e n s e rv e r a r d a g e n s l u n c h s a m t P i zz e r i a T o r g e t o c h G r i l l h u s e t s o m s e d a n e n t i d t i l l b a k a h a r n y a ä g a r e Ä v e n h ä r s e r v e r a s dagens lunch Boxholm är väl värt ett besök i sommar Välkomna!

Linneförsäljning även i Medevi 26/6-11/8 och på Furulid i Motala (fortlöpande)

Sommaren 2024 5 Boxholms kommun har cirka 5 200 invånare Östgötapendeln, tågförbindelsen mellan Tranås och Norrköping, stannar i Boxholm BOXHOLM
inredningsbutiker
e t t a g ö r s d e t s edan
m e j e r i e t i B o x h o l m D e t ä r
s t s o m s m a k a r s o m o s t f r å n B o x h o l m b r u k a r s m a k a , d e t t y c k e r n o g a l l a ! M e n p å e t i -
numera
o c h o s
a r
Fynda bland loppisar och
2021 åter ost i det anrika
o
ketterna står det
Glad a B o n d e n ,
t a r n a h
n a m n s o m t i l l e x e m p e l R i bbing,
från olika håll Hos Smaskens café serveras god fika

Trevlig sommar önskar Länstidningen Östergötland!

Tidsenliga miljöer finns uppbyggda på lantbruksmuseet Ljusfallshammars lantbruksmuseum visar även hur arbetet kunde se ut Vivi Hallström och Emelie Karlsson utanför vedugnspizzerian i Igelfors

Besökarna i glasbruket kan få se hur glasblåsning går till I närheten finns hantverksbyn med butiker och utställningar

Hävla hammarsmedja är ett av Sveriges bäst bevarade järnbruk med välbevarad bruksmiljö

Välfylld sommar i Finspång

Mycket att se mellan Rejmyre och Ljusfallshammar

FINSPÅNG (LT)

De två största besöksmålen i Finspångs kommun är som ett smörgåsbord för besökaren. Här finns kultur, natur, mat och dryck, boendeshopping, bad. Smaka gärna av allt

F i n s p å n g s b e s ö k s m å l n u m m e r e t t ä r f ö r s t å s g l a sb r u k e t i R e j m y r e n o r r o m

F i n s p å n g s t ä t o r t D e t h a r a n o r f r å n 1 8 1 0 H ä r k a n m a n f å v i s n i n g a r , p r o v a a t t b l å s a g l a s o c h h a n d l a i b u t iken

I a n s l u t n i n g t i l l g l a s b r uket, på det gamla bruksområd e t f i n n s ä v e n h a n t v e r k s b y n m e d f l e r a o l i k a b u t i k e r , u ts t ä l l n i n g a r , v e r k s t ä d e r s a m t e t t g l a s m u s e u m H ä r f i n n s också Rejmyre Gestgifveri

S k o g s r ö j e t ä r e n a n n a n s t o r h e t i R e j m y r e U n d e r n å g r a d a g a r g e s h ä r e n r o c kf e s t i v a l , i å r 1 - 3 a u g u s t i H ä r h a r s å v ä l s v e n s k a s o m l å n gv ä g a v ä r l d s a r t i s t e r u p p t r ä t t Bland banden som spelar i år f i n n s t i l l e x e m p e l T h e C u l t och Girlschool

B y g d e n ä r r i k p å b e s ö k sm å l o c h u p p l e v e l s e r E t t s t y c k e l ä n g r e n o r r u t f i n n e r m a n H ä f l a h a m m a r s m e d j a , e t t a v S v e r i g e s b ä s t b e v a r a d e j ä r n b r u k m e d b r u k s m i l j ö D e t ä r e t t u n i k t o c h k o mp l e t t m i n d r e j ä r n b r u k B r uk e t ä r v a c k e r t b e l ä g e t m e l l a n sjöarna Regnaren och Vagnaren

V a d s o m g ö r H ä f l a h a mm a r s m e d j a t i l l n å g o t a l l d e l e s speciellt är att hammaren var i g å n g 3 0 0 å r f r å n 1 6 8 2 t i l l den 6 juni 1924, den sista arb e t s d a g e n B r u k e t l ä m n a d e s p r e c i s s o m d e t v a r o c h b l e v d ä r m e d e n ” t i d s k a p s e l ” , e t t v i k t i g t h i s t o r i s k t d o k u m e n t I d a g k a n m a n f å e n g u i d a d tur på området M a n k a n v ä l j a a t t t a d e t ö v r e v a r v e t h ä r i f r å n n e r m o t

F i n s p å n g ö v e r I g e l f o r s D e t ä r l i t e l ä n g r e , m e n v ä g e n ä r b i t v i s v ä l d i g t v a c k e r s o m n ä r m a n p a s s e r a r d e n l i l l a b y n R e g n a I I g e l f o r s f i n n s b l a n d a n n a t e n o v a n l i g p i z z e r i a , Pizzamakarna

Den liknar ingen vanlig pizzeria, har ett annat utbud och

ä r e n v e d u g n s p i z z e r i a L o k alerna är inrymda i den gamla

h a n d e l s b o d e n o c h e n h e l d e l av inredningen kommer från

h a n d e l s b o d e n s g ö m m o r Ä v e n d e h ä r l i g a m ö s s o r n a p e r s o n a l e n h a r k o m m e r f r å n d e n g a m l a h a n d e l s b o d e n S o m m a r t i d k a n m a n o c k s å ä t a s i n p i z z a u t e i d e n b l o mm a n d e p r u n k a n d e , t r ä d g å rd e n , s o m ä r v ä l a v s k i l d f r å n vägens buller och insyn Förb o k n i n g a v p l a t s o c h f ö r b es t ä l l n i n g a v r ä t t e r g ä l l e r a l ltid

B l a n d d e m e s t b e s ö k t a p l a t s e r n a i F i n s p å n g s k o mmun, kommer näst efter Rejmyre glasbruk någonting helt a n n a t D e t ä r L a n t b r u k s m useet i Ljusfallshammar, väster

o m F i n s p å n g s t ä t o r t M ä n gd e n o c h b r e d d e n p å o c h i

Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar har verkligen något för alla

samlingarna som finns här är överväldigande

Inne i den stora hallen presenteras en närmast komplett

b i l d a v l i v e t f ö r r , i n t e b a r a o m d e t d i r e k t l a n t b r u k s m ä ssiga

M u s e e t h a r a r r a n g e r a d e m i l j ö e r s o m k ö k , s ä n g k a m -

m a r e , j a k t - o c h f i s k e k o j a , skomakeri, handelsbod, skol-

sal och så vidare Det här gör s a m l i n g a r n a l ä t t i l l g ä n g l i g a o c h f ö r e m å l e n e n k l a a t t f ö rs t å n ä r d e v i s a s i s i t t r ä t t a

s a m m a n h a n g G i v e t v i s k a n man ta en fika också

Ä r m a n i L j u s f a l l s h a m m a r så är en liten sväng till närbe-

l ä g n a G r y t g ö l , m e d s i n a ä l dr e m i l j ö e r , a t t r e k o m m e n d era Redan i infarten till Grytgöl finner man Sjöfallets Hon u n g s b i n & Ä p p e l m u s t e r i D ä r k a n m a n s o m n a m n e t a n g e r h a n d l a h o n u n g s p r od u k t e r a v o l i k a s o r t , a l l t f r å n h o n u n g t i l l a n d r a b i p r o d u kter Här kan man också ta sig

e n f i k a i d e n h ä r l i g a t r ä d g å rden P å v ä g m o t F i n s p å n g i g e n s k a m a n p a s s a p å a t t s e s i g o m i H ä l l e

FINSPÅNG 6
Östergötland
Sommaren 2024 • Länstidningen
s t a d o c h k a n s k e b e s ö k a d e n i m p o n e r a n d e k y r k a n S t r a x n o r r o m H ä llestad finns Garnbutik Garnb a c k e n o c h v a d m a n s y s s l a r m e d d ä r ä r g a n s k a u p p e nb a r t B u t i k e n o c h v e r k s a mheten är välkända L ä n g s v ä g e n h i t t a r m a n f ö r s t å s m y c k e t m e r ä n s å h ä r Ha bara ögonen öppna Text och bild: BO BÄCKMAN
Sjöfallets Honungsbin och Musteri i Grytgöl säljer mycket mer än honung

till WALLMOKRANS GÅRDSBUTIK & CAFÉ Ljusfallshammar

www.wallmokrans.se 0709-78 93 44

Lotorps nya handelsträdgård

FINSPÅNG (LT)

I Lotorp strax norr om tätorten finns Lotorps nya handelsträdgård, som drivs för fjärde säsongen i Lars Thulins regi. Handelsträdgården är belägen vid infarten till Lotorp om man kommer från tätorten eller från väg 51.

N ä r m a n v ä l g å r i n i h a nde ls trädgårde n vän tar e n u nd e r b a r b l o m s t e r p r a

e o c

å v id a r e H

d e l s t r ä d g

r d e n f ö r ä v e n l i t e t i l l b e h ö r , g ö d n i n g och annat

H ä r ä r d e t ö p p e t å r e t r u n t o c h p å s o m m a r e n f i n n s m ö jl i g h e t t i l l s j ä l v b e t j ä n i n g o m ingen är på plats Lars Thulin

h a r e t t r ä t t o v a n l i g t u p p l ä g g för allt är odlat här – Jag köper inte in och sälj e r v ä x t e r u t a n j a g o d l a r f r å n grunden med frö och alla pe-

l a r g o n e r j a g h a r ä r f r å n e g n a sticklingar

– M i t t h u v u d m å l ä r s t a r k a och friska växter så kunderna är nöjda

D e t ä r f j ä r d e s ä s o n g e n d u driver det här Vad gjorde du innan?

Skön sommar!

önskar LänstidningenÖstergötland

– J a g ä r u p p v ä x t m e d d e t här sedan 1976 och har vuxit upp här K u n d e r n a ä r u p p e n b a r l ig e n n ö j d a f ö r k u n d k r e t s e n k o m m e r i n t e b

– J a g j o b b a d e m e d I T i 2 6 år säger Lars Hur kommer det sig att du gör det här nu?

Dags för djupborrad vattenbrunn? Eller härlig bergvärme?

FBB är regionens mest anlitade borrentreprenör och hjälper hushåll i både Östergötland och Sörmland. Branschens bästa trygghet får du på köpet. Ring 0122-10064 och berätta om ditt behov.

Välkommen till FBB!

VATTENBRUNNAR

Djupborrad brunn med pumpmontage

BERGVÄRME

För villan och fritidshuset

VATTENRENING För (ännu) friskare vatten

PUMPSERVICE

Servar och byter pumpar

r d e
m m a e n t r é
e l
r g o n e r , b e g o n i o r , d a h l i o r , s o m m a r b l o m m o r , a l u n r o t , n å g r a g r ö n s a k s p l a nt o r o c h s å v i d a r
k t i n n a nf ö
n b l y g s a
n D e t ä r p
a
h s
a n
å
a r a f r å n F i ns p å n g o c
t o r p u t a n ä
e n f r å n o r t e r s o m K a t r i n e h o l m , H j o r t k v a r n , K a t r i n e h o l m , L i n k ö p i n g o c h N o r r k ö p i n g – F l e r o c h f l e r k o m m e r f r å n Å b y , K r o k e k o c h S v ä rtinge i år Text och bild: BO BÄCKMAN
en underbar blomsterprakt Tel: 0122-106 75 · Bergslagsvägen 22, Finspång Länstidningen Östergötland • Sommaren 2024 7 Finspång har två OS-guldmedaljörer i Pär Arvidsson och Bengt Baron, som båda tog guld i simning i Moskva-OS 1980 FINSPÅNG Rejmyre Klädbod/Hembod @sandrawallmokrans Välkomna
h L o
v
Inne i handelsträdgården väntar
Lars Thulins huvudmål är starka och friska växter så kunderna blir nöjda
www.fbb.se
Lars odlar från grunden med frö och alla pelargoner han har är från egna sticklingar
CERTIFIERAD ISO 14001 ISO 45001

Från Korpbergets topp har man en vidunderlig utsikt över skogar och vatten och Valö festplats med kafé och dansbana

Tvärs över gamla landsvägen från vandrarhemmet ligger BP Nostalgimack Ett givet utflyktsmål för motorcyklister

Nya ägare till populärt vandrarhem

Björkfors är en riktig pärla i Kindabygden

BJÖRKFORS (LT)

– Våra gäster ska ha med sig en skön känsla när de har varit hos oss. Vi har många idéer och tankar på förbättringar, men vi tar ett steg i taget. Det säger Reina och Ronald Hulsinga som är nya ägare till vandrarhemmet i Björkfors.

B j ö r k f o r s b r u k a r k a l l a s ”Pärlan i Kindabygden,” och d e t ä r v e r k l i g e n e n v a c k e r bygd mellan sjöarna Björkern o c h Å s u n d e n H ä r f i n n s m å n g a f i n a u t f l y k t s m å l , t i l l

e x e m p e l B P N o s t a l g i m a c k , v ä l v ä r d e t t b e s ö k O c h f o r ts ä t t e r m a n n å g r a k i l o m e t e r västerut kommer man till Valö med kafé, räkmackor, badp l a t s o c h m å n g a a k t i v i t e t e r s o m m a r t i d O c h y t t e r l i g a r e ett stycke bort hittar man naturreservatet Idhult med stor blomsterprakt

O c h s å f i n n s h ä r B j ö r k f o r s vandrarhem, eller hostel som det heter internationellt

D e t v e r k a r v a r a n å g o t j u s t med holländare, vandrarhem o c h c a m p i n g p l a t s e r D e t ä r r ä t t v a n l i g t a t t d e f l y t t a r t i l l S v e r i g e o c h d r i v e r d e n t y p e n

R o n a l d H u l

över efter landsmännen Linda

o c h R i c k V

n s o m d r i v i t vandrarhemmet i många år – Ja, camping är jättepopu-

, s ä g e r R o

nald Han har hela sitt liv arbetat inom livsmedelsindustrin och R

r a n

c h e n – Men nu har jag hittat det jag sökt, säger hon med ett leende

S å v a r f ö r v i l l m a n d r i v a e t t vandrarhem i Björkfors?

– D e t ä r e n l å n g h i s t o r i a som började 2011 Vi har rest m y c k e t i v ä r l d e n , m e n v i h a r alltid återkommit till Sverige

N ä r d e t i n t e b l e v n å g o t m e d c a m p i n g p l a t s e n s å g v i p å internet att det här var till salu – V i r i n g d e R i c k , å k t e h i t och stannade i fyra dagar och det kändes jättebra

Paret Hulsinga kommer från

F r i e s l a n d i n o r r a N e d e r l ä nderna och var tvungna att sälja s i t t h u s i n n a n d e k u n d e g ö r a s l a g i s a k e n D e t t o g 7 - 8 m ånader innan allt var klart, men i b ö r j a n a v f e b r u a r i i å r f l y tt a d e d e t i l l B j ö r k f o r s o c h i n i vandrarhemmet

Deras modersmål är frisiska och tills vidare är det engelska

Vandrarhemmet i Björkfors var en gång i tiden en skola, sedan många år vandrarhem med uthyrning av cyklar, båtar, kajaker och kanoter När Reina och Ronald kom till Björkfors insåg de direkt att de hittat rätt och är nu nya ägare till vandrarhemmet

s o m g ä l l e r h ä r i S v e r i g e , m e n svenskan är på gång 2014-16 studerade svenska och förstår alltså en hel del

de tänker fortsätta med skridskoturismen vintertid – Och vi vill vi gärna samarbeta med andra här och jobba för Björkfors, säger Reina och Ronald

Text och bild: JAN HULTMAN

– N u ä r v i i r ä t t b r a n s c h o c h v i r ä k n a r m e d a t t d r i v a v a ndrarhemmet i 8-10 år innan vi pensionerar oss Vi vill ha ett mindre stressigt liv I Holland är allt så stressigt Här kan jag gå ut på trappan och lyssna på fåglarna Naturen är så vacker, säger Ronald – Vi vill ge våra gäster en fin upplevelse och god mat Vi är d u k t i g a k o c k a r , m e n v i b ehöver investera i köket, säger Reina P a r e t h a r m å n g a i d é e r p å v a d d e v i l l f ö r ä n d r a o c h u tv e c k l a D e ä r b å d a h ä n d i g a och det finns en del de vill ren o v e r a u t a n a t t f ö r s t ö r a d e n g a m l a b y g g n a d e n s o m u rsprungligen var skola – Bättre sängar står högt på listan, säger Reina och Ronald fortsätter: – Det finns mycket att göra utomhus också, men vi får ta en sak i taget N ä r d e t g ä l l e r v e r k s a m h eten så fortsätter de med uthyrning av båtar, cyklar, kanoter och kajaker Dessutom vill de u t v e c k l a b å d e f i s k e o c h j a k t K r e a t i v a w o r k s h o p s

s i n g a t a g i t
a v f ö r e t a g F ö r n u h a r R e i n a o c h
e e
b l a n d h o l l ä n d a r e o c h v i v a r p å v ä g a t t k ö p a e n c a mp i n g p l a t s i D a l a r n a , m e n s å k o m p a n d e m i n o c h d e t b l e v i
d d e
e i n a h a r h a f t m å n g a o l i k a j o b b i n o m s e r v i c e b
l ä r t
n g e t a v m e
t
-
s
, B e d &
r e k f a s t ä r a n d r a i d é e r O c
B
h
8 Sommaren 2024 • Länstidningen Östergötland KINDA Kinda kommun har ungefär 9 800 invånare och är därmed den 217:e största kommunen av 290 Huvudorten heter Kisa

Välkommen till en skön sommar i Kinda kommun!

Senaste skapelsen är kaffesugen

Årets mekaniska manick är en gubbe som lider av kaffeabstinens

SVALSJÖ (LT)

Vem blir inte kaffesugen under sommarens upptäcktsfärder? I Kinda finns det gott om kaféer och ett av dessa är Affären Svalsjö där Per Helldorffs senaste mekaniska manick i sommar vänder sig just till kaffesugna. Dra runt veven och se vad som händer.

T i l l v a r j e s o m m a r b r u k a r P e r H e l l d o r f f k o n s t r u e r a e n f i n u r l i g a p p a r a t o c h d e f i n n s a t t b e s k å d a o c h b e r ö r a i P e r s M e k a n i s k a K a b i n e t t P e r ä r inspirerad av in g a m i n d r e ä n C h r i s t o p h e r P o l h e m o c h L e o n a r d o d a V i n c i o c h m a n k a n b a r a f ö r u n d r a s ö v e r d e s i n n r i k a m e k a n i s m e r n a s o m till exempel får Frank Sinatra att lyfta på hatten

Å r e t s m a n i c k h e t e r K a f f e -

s u g e n ? o c h d e n s t å r p å g r u sp l a n e n f r a m f ö r A f f ä r e n , r e -

j ä l t f ö r a n k r a d o c h f ö r s e d d m e d e t t s p å n t a k s o m s k a s k y d d a d e n m o t v ä d e r o c h v i n d V i s a v e r f a r e n h e t e n ä r d e t e n r e j ä l k o n s t r u k t i o n –e n t i d i g a r e m a n i c k b l å s t e n ä m l i g e n o m k u l l o c h g i c k s ö n d e r f ö r n å g r a å r s e d a n Det ska inte hända igen

U n d e r s p å n t a k e t , s o m P e r åkte till Tranås för att lära sig hur man gör, ligger en stackars grön gubbe som verkligen

ä r k a f f e s u g e n H a n l i d e r n o g a v a l l v a r l i g a b s t i n e n s , f ö r d e t r y c k e r i b å d e a r m a r o c h b e n n ä r m a n v e v a r o c h k u g g h j ul e n r ö r s i g I h a n d e n h a r h a n e n k o p p o c h p å m a g e n s t å r kaffepannan

E n t e x t k o m m e r s å s m å -

n i n g o m u p p o c h b e r ä t t a r a t t gott kaffe serveras inne i affären Väl inne i affären , som Per o c h A n n a H e l l d o r f f d r i v i t i snart 15 år finns inte bara kaf é D ä r k a n m a n b o t a n i s e r a b l a n d A n n a s b i l d e r , P e r s t r äf ö r e m å l o c h P e r s m e k a n i s k a k a b i n e t t m e d m a s s o r a v r o l ig a , r ö r l i g a m a n i c k e r G u idade turer erbjuds Under sommaren kan man

g å k u r s e r i b l a n d a n n a t b r oderi, akvarellmålning, att snid a e n t r ä s k e d o c h d e k o r s k ä rning i trä

I d e t l i l l a S v a l s j ö F o l k A r t G a l l e r y v i s a s i s o m m a r u ts t ä l l n i n g e n ” M e d n å l o c h t r å d i a n m ö d r a r s s p å r ” , s k ap a d a v d e l t a g a r n a i b r o d e r ik u r s e n ” B r o d e r a d i n

ordnas också konserter i närb e l ä g n a Ö r s e b o S ö d e r g å r d , till exempel med Sofia Karlsson den 20 juli och 23-24 augusti är det dags för den fjärde upplagan av folkmusikfest i v a l e n S v a l s j ö F O L K m e d m ä n g d e r a v a r t i s t e r , k u r s e r , dans och en hel del annat

Text och bild: JAN HULTMAN

Per Helldorff betraktar sin senaste skapelse som skyddas från väder och vind av ett spåntak Hur man lägger spåntak åkte Per till Tranås för att lära sig

SKATTKAMMAREN I KISA

Antik & Sommarloppis i juli Måndagar o och o ons dagar, k kl 1 11-16 F Fredagar, k kl 1 10-15 V Vim merbyväg en 3 3A, K Kisa T Tel 0 04 94-101 5 55 somm arloppis@ba hnh of se Skattkammaren Kisa

BRUKSKERAMIK FÖR VARDAG OCH FEST

KERAMIK SOM TÅL ATT ANVÄNDAS

Hos Anneli kan ni följa tillverkningen och handla handdrejade stengodsserviser från utställningen.

Öppet ons-fredag kl 10-18, lördag kl 10-15.

Obs! Avvikande öppettider, handla på nätet och mer information, se: www.hjortslund.se

Prova på att dreja! (förbokas)

Storgatan 40, Kisa, 0739–959440

s l ä k t ” 2 0 2 3 U n d e r s o m m a r e n a n -
KINDA
Länstidningen Östergötland • Sommaren 2024 9
! $ # % ! ! & % ! ! % " % " & $ " * 1 # & " .,.0 .1 * /, ! ( ! & ! - ! * -3 ! ( ! & ! ###)" ) % ' # " !"
Anna och Per Helldorff har drivit Affären Svalsjö i snart 15 år När man vevar sprattlar den kaffesugne med armar och ben. Under gubben kan man se kugghjul med mera som får gubben att röra sig

Sommarens skaldjurskvällar är en kär tradition för många Linköpingsbor

Från uteserveringen har man fin utsikt över slussområdet

Stadens skönaste sommarpärla

Skaldjurskvällar och lummig miljö vid Tannefors slussar

LINKÖPING (LT) Linköpings kanske mysigaste sommarhäng hittar man en bit från centrum Ta en promenad utmed Stångån till Tannefors slussar och slå dig ner på den fina uteserveringen i den historiska slussmiljön. Där kan du njuta av härlig kvällssol och vinka till båtarna som passerar.

P å s o m m a r e n d r a s L i n k öpingsborna ner mot Stångåns

v a t t e n o c h l u m m i g a o m g i vningar, och allra finast är området kring Tannefors slussar

D ä r f i n n s o c k s å s l u s s c a f é e t med Linköpings kanske bästa uteservering

N ä r T a n n e f o r s s l u s s a n l ä g gning stod klar blev den snabbt ett populärt utflyktsmål Där kunde Linköpingsborna njuta av en slående utsikt och livlig båttrafik

I T a n n e f o r s f a l l e r S t å n g å n t i o m e t e r p å e n k o r t s t r ä c k a och redan 1697 noterades hel a t o l v a k t i v a k v a r n g å r d a r kring forsen

1 8 6 5 p å b ö r j a d e s b y g g e t a v K i n d a k a n a l s o m s t o d f ä rd i g 1 8 7 1 , o c h i o c h m e d d e t f i c k T a n n e f o r s s i n a s l u s s a r

Lamm- & fårskinn

Vita & grå

Även olika skinnprodukter samt tovade figurer.

Säby Gård, Linköping

Ring för besök 0708-49 81 12 barbro.swanberg@telia.com • www.sabymaskin.se

Precis som idag sköttes sluss a r n a h e l t m a n u e l l t a v e n s l u s s v a k t a r e D e g a m l a s l u s sb r o a r n a h a r e r s a t t s a v n y a , men de står på samma platser s o m t i d i g a r

S l u s s v a k t a r b os t a d e n f r å n 1 8 7 1 f i n n s d o c k k v a r U t h u s

y g g n a d e r n a i nrymmer numera Café Tannef o r s s l u s s a r , s o m ö p p n a d e 1996 Innan dess har byggnad e n

och ladugård av tidigare slussvakter

D e t v a r L a r s L ö ö w s o m startade caféet och det är fortfarande han och hans personal som driver det Han startade i l i t e n s k a l a m e d e t t c a f é d ä r m a n k u n d e k ö p a k a f f e , l ä s k , glass, nån ostfralla och inte så mycket mer Med tiden har utbudet ökat och caféet har fått mat och alk o h o l r ä t t i g h e t e r M å l s ä t tningen har dock varit att även i f o r t s ä t t n i n g e n h å l l a d e t e nk e l t o c h f o r t s ä t t a k a l l a s e r v eringen för café

Caféet vid Tannefors slussar är en populär oas för Linköpingsborna under sommaren.

S ä r s k i l t p o p u l ä r t ä r c a f é e t u n d e r s o m m a r e n s s k a l d j u r skvällar som det blivit tradition

p o s i t i v a b e m ä r k e l s e B å d e pensionärer med kaffe och ka-

k a , l u n c h g ä s t e r o c h k v ä l l sgänget som dricker öl och vin ska känna sig lika hemma, har Lars beskrivit sin målsättning

f ö r m å n g a L i n k ö p i n g s b o r n a att besöka – H i t s k a a l l a k u n n a k o mm a o c h k ä n n a s i g v ä l k o m n a Jag vill stå för enkelhet, i ordet

U t s i k t e n ä r f a n t a s t i s k o c h s t ä m n i n g e n r o f y l l d E n s k ö n sommarkväll är det få platser i

L i n k ö p i n g s o m k a n m ä t a s i g m e d d e n m y s i g a k ä n s l a n v i d slusscaféet

D å o c h d å p a s s e r a r b å t a r o c h k a n o t e r i s l u s s e n , b l a n d a n n a t p a s s a g e r a r b å t e n M / S

K i n d s o m a r r a n g e r a r e n m ä n g d o l i k a k r y s s n

p å K i n d

l D e t u p p

å r e n härlig gemenskap när båtresen ä r e r o c h c a f é g

10
Östergötland
Sommaren 2024 • Länstidningen
LINKÖPING Linköping är Östergötlands folkrikaste - och Sveriges femte folkrikaste - kommun med drygt 150 000 invånare
a n v ä n t s s o m u t h u s , d a s s
e
b
ä s t e r v i n k a r o c h p r a t a r m e d v a r a n d r a v i d s l u s s a n d e t S k u l l e d e t v a r a f u l l t p å c a f é e t h a r L a r s L ö ö w en lösning för det också – De som vill kan istället ta med en av våra picknick-korgar och sätta sig på valfri plats u t m e d T a n n e f o r s k a n a l V i h a r b r a s s e s t o l a r o c h f i l t a r a t t låna ut Text och bild: TOBIAS PETTERSSON
i n g a r
a k a n a
s t

Länstidningen

Linköping är residensstad i Östergötlands län och säte för biskopen i Linköpings stift. Staden omnämndes i Florensdokumentet 1104.

I vedugnen bakas surdegsbröd men även goda bullar och kakor, eller så ugnsbakar man säsongens grönsaker till helgens sopplunch

I caféet satsar man mycket på lokalproducerade produkter från närområdet

Ta en tur väster om Linköping

En utflykt till besöksmål på Linköpings landsbygd med fika hos Bostället

LINKÖPING (LT)

Väster om Linköping breder Östgötaslätten ut sig med gula rapsfält, rödvita gårdar och uppstickande kyrktorn. Där finns också flera trevliga besöksmål, bland annat Boställets vedugnsbageri.

V ä s t e r o m s t a n ä r e t t s a m -

l i n g s n a m n s o m e t t a n t a l u tf l y k t s m å l g e m e n s a m t m a r k -

n a d s f ö r s i g u n d e r V i l l m a n ge sig ut på en minnesvärd utflykt på landet finns det flera

m y s i g a p l a t s e r a t t b e s ö k a straxt utanför Linköping

I e t t s a m m a n h å l l e t l i t e t o m r å d e m e l l a n R o x e n , M a -

s p e l ö s a o c h E 4 : a n k a n m a n n j u t a a v d e n f i n a s v e n s k a l a n d s b y g d e n o c h s t a n n a t i l l på olika småskaliga verksam-

h e t e r D ä r f i n n s t i d l ö s k e r am i k f r å n L e d b e r g s K r u k m a -

k e r i , n y s k ö r d a d e t o m a t e r , g r ö n s a k e r o c h b l o m m o r f r å n Växthuset Rökinge Gård och lantlig inredning, delikatesser

o c h n y b r y g g t k a f f e p å H a n tverksgården

P a s s a p å a t t h a n d l a h a n dg j o r t s m i d e o c h b e s ö k s m e djan hos Hagdahls Smide eller

s t a n n a t i l l p å B l ä n d e b o l o pp i s , e n l i t e n v ä l f y l l d l o p p i s m e d a l l t m e l l a n h i m m e l o c h jord Kornettgården erbjuder

I vedugnen bakas surdegsbröd men även goda bullar och kakor, eller så ugnsbakar man säsongens grönsaker till helgens sopplunch

c a f é o c h s a m l i n g a r m e d f a nt a s t i s k a m i l j ö e r f r å n f ö r r o c h p å S t e n h o l m e n s G å r d s h o t e l l finner du spa, boende, restaur a n g o c h i s l a n d s h ä s t u p p l evelse

B j ö r k t o r p s G r ö n a ä r d e n lilla handelsträdgården i Kaga d ä r d u f i n n e r s o m m a r b l o mmor, perenner, snittblommor o c h g r ö n s a k e r u t i f r å n s ä s o n g o c h p å T i f t S ö d e r g å r d f i n n s s j ä l v p l o c k a v j o r d g u b b a r p å s o m m a r e n B l i r m a n m a t s ug e n e f t e r e n r u n d t u r v ä s t e r o m s t a n k a n m a n b e s ö k a d e t populära Boställets vedugnsbageri Där kan man fika i det m y s i g a c a f é e t e l l e r u t o m h u s o m v ä d r e t t i l l å t e r o c h ä t a e n lättare lunch – V i b a k a r g o d a o c h v a c k r a b r ö d m e d k n a p r i g y t a o c h g o t t i n k r å m m e n ä v e n b u l l a r o c h n å g o t a n n a t g o t t t i l l f ikat Brödet gräddas i vår uni-

Massor av allt!

• Möbler • Antikt

• 50-60-70-tal • Kuriosa

• Loppis • Cyklar

• Retro • Vintage

• Plåtburkar

Gamla Tanneforsvägen 17 (Vid Friskis & Svettis) Öppet: Måndag-torsdag 12-18 • Lördagsöppet 11-15 (Övriga tider se hemsida) Nostalgimix.se • 013-10 19 90

k a v e d u g n v i l k e t g e r e n s ä rs k i l t g o d s k o r p a m e d r i k t i g t m y c k e t s m a k V i e r b j u d e r fralla med lokala ostar eller en m a t i g g r i l l a d s u r d e g s m a c k a , v i s e r v e r a r a l l t i d s o p p a g j o r d på säsongens grönsaker, säger man på Boställets vedugnsbageri som öppnade 2011

– J a g h a r s e d a n v i f l y t t a d e hit funderat på om det skulle gå att starta något eget för att k u n n a a r b e t a h e m i f r å n J a g

Välkommen till Helene’s veranda Sparvsångsvägen 86, Linghem Varje lördag fram till den 24 augusti, kl 13.30-17 är det underhållning i trädgården och partytältet med trubadurer som Mikael Leonardsson, Wide Hellman, Berth Ståhl, Svärmorsdrömmar, Jularboklubben, Christer Trubadur, Calisto Annelie och Stefan Lund m.fl.

v e t i n t e r i k t i g t h u r i d é n a t t b a k a b r ö d d ö k u p p i m i t t huvud

– Jag har i och för sig alltid bakat och när jag började exp e r i m e n t e r a m e d s u r d e g o c h l ä s a a l l t m ö j l i g t o m s u r d e g sb a k n i n g s å s å d d e s e t t f r ö V i h a d e e n s t o r t o m l a d u g å r d här på gården och den kunde ju bli bageri Nu är Boställets

v e d u g n s b a g e r i e t t m y s i g t u

och deras tre barn Algot, Ebba och Ester

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

s p
ö , s ä g e r K a r i n L o r i n s o m d r i v e r B os t ä l l e t s v e d u g n s b a g e r i t i l l -
n s m e d s i n m a n U l f
tflyktsmål där flera generation e r t r ä f f a
å l a n d e t f ö r e n g o d f i k a i h ä r l i g m i l j
s a m m a
Info
·
Helene
0769-41 33 94
Lördagsträffen i Linghem
och Doren Andersson Fika (bl a tårta, korv med bröd, äppelkaka m vaniljsås). Pris 100 kr/person, allt ingår, kontant betalning.
Östergötland • Sommaren 2024 11 LINKÖPING

MJÖLBY Mjölby kommun har 28 576 invånare (år 2024) och är därmed den 95:e största kommunen av 290 Huvudorten heter Mjölby

Mjölby hembygdsgård är något utöver det vanliga Den är vackert och centralt belägen på en holme mitt Svartån Bild: BO BÄCKMAN

Mjölby kommun - här lever historien vidare på 2000-talet

Shopping, vandringar i medeltiden och besök i flera mysiga orter

MJÖLBY (LT)

Den som besöker Mjölby kommun, dit även Skänninge och Mantorp hör, kommer finna såväl gammaldags gemyt som det moderna 2000-talet.

Med början i öster så komm e r m a n t i l l M a n t o r p A t t d e t t a ä

g a till, likaså motorbanan Mantorp Park Dessa ligger på var sin sida om E4an så de är svåra att missa

Den som lämnar E4an och t a r d e n g a m l a v ä g e n m e l l a n M a n t o r p o c h S y a b ö r i n t e m i s s a O p e n N e w D o o r s i nr y m t i S y a s g a m l a s t a t i o n sh u s H ä r v a r d e t l ä n g e s e d a n tågen stannade till och sedan E r i k s F r o s t o c h p e r s o n a l e n t o g ö v e r s å h a r S y a b l i v i t e n f i k a m a g n e t s o m d r a r f i k a e nt u s i a s t e r l å n g v ä g a i f r å n O c h i n t e b a r a f i k a f ö r r e s t e n , h ä r s e r v e r a s b å d e v e g a n s k a l u n -

c h e r o c h g o d s a k e r t i l l k a f f e t

D e n s o m k a n s i n s e m m e lh i s t o r i a v e t a t t O p e n N e w

D o o r s f ö r e t t p a r å r s e d a n lyckades baka Sveriges godast e s e m l a i A r l a s s e m m e l t ä vl i n g M e n a t t s e m l a n i n t e innehöll grädde – så som traditionen bjuder – utan ett veganskt alternativ Detta gjord e a t t A r l a v i l l e f r å n t a f i k e t s bagare segern Det blev extra P R f ö r O p e n N e w D o o r s som säkert sålde än mer av sin

p o p u l ä r a s e m l a M i s s a i n t e heller att titta in i det väldoftande lilla bageriet som ligger i den före detta smedjan precis bredvid stationshuset Här k a n d e n m o r g o n p i g g a k ö p a h a n t v e r k s b a k a t b r ö d p å h e lgerna

I s o m m a r ä r d e t s i s t a å r e t s om Ope n N e w Doors hu s er a r i s t a t i o n s h u s e t o c h d e n u n i k a b y g g n a d e n ä r n u u t e till försäljning Men verksamheten, i ny konstellation, flytt a r b a r a i n o m k o m m u n e n och det känns betryggande

Bredvid Stationshuset finn e r m a n K a p t e n s b o s t a d e n , inrymt i det gamla tingshuset f r å n 1 8 6 0 H ä r k a n d e n i nr e d n i n g s r o a d e f å s i t t l y s t m äte På gårdsplanen finns även F a r m o r A g n e s k u r i o s a , e t t litet loppishus med blandade ting

B a k l u c k e l o p p i s , s l a g a u ktioner och kundkvällar är annat som anordnas här

E t t s t y c k e u t a n f ö r s j ä l v a b y n S y a f i n n s h e m b y g d s g å rd e n s o m ä r e t t i a l l a a v s e e nd e n s p ä n n a n d e b e s ö k s m å l

U t s t ä l l n i n g a r , m u s e u m m e d

f l e r a ä l d r e m i l j ö e r , c a f é m e d mera finns och det är bara att välja vad som är mest angeläget för dagen

Ä v e n M j ö l b y h a r e n h e m -

b y g d s g å r d s o m ä r n å g o t u t över det vanliga Den är vackert och centralt belägen på en

h o l m e m i t t i S v a r t å n , d ä r

ä v e n v a n d r a r h e m o c h k a f f es e r v e r i n g f i n n s H e m b y g d sf ö r e n i n g e n a n o r d n a r å r l i g e n ett antal evenemang

I S k ä n n i n g e ä r e t t b e s ö k i den vackra Vårfrukyrkan och miljöerna i Gamla Skänninge n ä r m a s t e t t m å s t e M a n k a n ä v e n m e d f ö r d e l b e s ö k a d e t g a m l a R å d h u s e t v i d t o r g e t H ä r i n n e f i n n s p e r m a n e n t a utställningar om stadens hist o r i a s a m t t i l l f ä l l i g a u t s t ä l ln i n g a r B y g g n a d e n ä r o c k s å platsen där det så kallade elef a n t u p p l o p p e t i S k ä n n i n g e

u t s p e l a d e s i g 1 8 0 6 , e n a l l d e -

les makalös historia

S h o p p i n g k a n i n k l u d e r a

e x t r a t r i v s e l f ö r d e n s o m h a r

s i t t i n t r e s s e f ö r g a r n o c h

s t i c k n i n g S t r a x u t a n f ö r

S k ä n n i n g e f i n n s H u n n e v a d h a n t v e r k H ä r f i n n s g a r n a v alla sorter och för alla behov

N i s c h e n ä r n a t u r m a t e r i a l

Det är bambu, alpacka, bomu l l o c h u l l a v a l l a d e s o r t e r

H u n n e v a d h a r o c k s å e t t s o rtiment av andra produkter

A t t b e s ö k a e n p l a n t s k o l a b e h ö v e r i n t e b a r a b e t y d a a t t h a n d l a v ä x t e r B o t a n i c u s gårdsbutik mellan Skänninge och Mantorp är en kombina-

t i o n a v p l a n t s k o l a , k a f é , l o ppis och outletbutik Trädgården på slätten är i sig värd ett b e s ö k E n p l a t s d ä r m a n g ä rna stannar länge

D e n l i l l a o r t e n V ä d e r s t a d nära E4:an sydväst om Mjöl-

by är välkänd bland resenärer

o c h l o k a l a D e t h a n d l a r d å inte i första hand om det stora internationellt kända namn e t V ä d e r s t a d ( V e r k e n ) s o m tillverkar lantbruksmaskiner

I s t ä l l e t ä r d e t e n p l a t s d ä r m å n g a s t a n n a r e n s t u n d f ö r e n l u n c h , e n f i k a o c h k a n s k e lite shopping Väderstad med s i t t C e n t r a l k o n d i t o r i o c h s i n C e n t r a l k r o g l i g g e r b a r a t r e minuter från E4 och den omg i v a n d e m i l j ö n ä r n å g o t a v urtypen för den vackra anrika östgötaslätten

H ä r m ö t s h i s t o r i a , n u t i d o c h f r a m t i d i e n h a r m o n i s k b y g d H ä r f i n n e r m a n o c k s å

en byggvårdsbutik och andra trivsamma butiker att botanisera i

F ö l j e r m a n s e d a n vägen vid a r e t i l l b a k a m o t S k ä n n i n g e finner man på Fallsbergs gård H e r m e l i n s G r ö n s a k e r d ä r man har en välsorterad gårdsb u t i k m e d e

12
Östergötland
Sommaren 2024 • Länstidningen
s t e r
ö t l a n d s t r a v -
e
k a k ä n n e r f ö r s t å s m å
r Ö
g
m
c
n
k o l o g i s k t o d l a t D e g r ö n s a k e r s o m o d l a s p å g å r d e n ä r K r a v - m ä r k t a o c h s å s , o g r ä s r e n s a s , s k ö r d a s o c h packas på plats Det som säljs h ä r ä r a l l t s å s å n ä r o d l a t d e t kan bli Text: BO BÄCKMAN MARIE STÅHLBOM
Open New Doors i Sya frestar med veganskt i det gamla stationshuset Bild: HANS BLOMBERG
I
a ̊ ren
pa ̊ ba ̊de
Trädga
Erika Frost med Open New Doors gör sista sommaren i Sya Bild: HANS BLOMBERG
disken pa ̊ Väderstad centralkonditori Bild: HANS
BLOMBERG
Väderstad Centralkonditori har de senaste
vuxit
bredden och tvären
̊rden är en mysig plats för att inta fikat Bild: HANS BLOMBERG
Magdalena Hermelin på Fallsbergs gård i en av sina ekolgiska odlingar Bild: BO BÄCKMAN

Välkommen till en härlig sommar i Mjölby kommun

Lär dig historien om Östergötland – på plats

ÖSTERGÖTLAND

Guidas genom kulturen, i naturen! I maj startade Östergötlands museums kulturguidningar, där du som östgöte eller sommarbesökare får lära dig mer om olika platsers kulturella historia runtom i Östergötland. H

arna finns bland annat borgar, boplatser, kyrkor och hällristn

n g a r ; m ä n s k l i g a s p å r s o m kan ge ledtrådar om hur dåtid e n s å g u t I s a m a r b e t e m e d dels Länsstyrelsen i Östergötl a n d , d e l s M j ö l b y k o m m u n , genomför Östergötlands mu-

s e u m u n d e r s o m m a r e n e t t stort antal guidningar i natur e n d ä r f o k u s l i g g e r p å p l a tsens kulturhistoria

Årets guidningar innehåller alltifrån slottsparker och borgruiner till lämningar av kloster och gravfält Ann-Charlott Feldt är arkeolog och samordn a r e f ö r p r o j e k t e t p å Ö s t e rgötlands museum och hon säger såhär: – Ofta får vi lära oss historia via böcker, i skolan eller på m

Sommarens kulturguidningar

Den första guidningen genomfördes den 5 maj vid

lämningarna efter den medeltida borgen Klackeborg utanför Mjölby Därefter ser schemat ut såhär:

Onsdag 19 juni kl 18: St Ingrids kloster – ett av Skänn nges två kloster

Onsdag 26 juni kl 18: Skä lviks mede tida borgruin

Söndag 25 augusti kl 14:

Hägerstad s ott – gravfält mel an sjö och slott

Lördag 7 september kl 14: Järnåldersgravar vid Smedstorps dubbelgård

Lördag 14 september kl 13: Gravfä tet v d Lunds backe

Onsdag 25 september kl 19 30: Hästholmen – hällristn ngar i nattbelysning

Guidningarna är gratis Ingen föranmälan krävs Läs mer om de o ika gu dn ngarna på Östergötlands museums hemsida!

människors historier på plats där de utspelat sig Sen känns d e t v

kombination med kulturhistoria

Alldeles vid E4:an väntar en naturlig paus på din resa! Smaka våra galetter, crêpes, soppa & bakverk eller njut av en kvalitetskaffe i vår lummiga trädgård. BIRGITTA WIGFORSS

CAFÉ & CRÊPERIE

@oui_albacken // Vetagatan 22, Mjölby // ouialbacken.se

R ENOVERA TIDSTYPISKT

Besök vår webbshop: Följ oss på Instagram:

byggnadsvardskompaniet.se 0142-61 17 80 butik@byggnadsvardskompaniet.se

Ring 0141-560 09 för att annonsera i Länstidningen

Vi målar följande fasader: Rödfärgade

Reveterade Oljefärgade

Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

SOFABSanering & Färg AB 0705-300 751, 0730-36 71 36 www.sofabskanninge.se

DET POPULÄRA UTFLYKTSMÅLET... Öppettider: Vardagar 9-17 Lördagar 10-14

Glasbrukarvägen 2 595 58 Mantorp Tel 070-736 94 37

www.mantorpglasbruk.se

Du har väl sett vår hemsida? www lanstidningen se

Länstidningen Östergötland • Sommaren 2024 13 MJÖLBY
TEATER PRESENTERAR FAMILJEMUSIKALEN
Skön
sommar! önskar Länstidningen
i s t o r i e n ä r s y n l i g p å
å n g a h å l l i d e t ö s t g ö t s k a
m
s k a p e t B l a n d l ä
n i n
-
l a n d
m
g
i
u s e e r M e d d e h ä r g u i dn i n g a r n a v i l l v i b e r ä t t a o m
ä l d i g t f i n t a t t k u n n a e rb j u d a e n n a t u r u p p l e v e l s e i

MJÖLBY I Mjölby kommun fanns två städer enligt äldre tiders regelverk:

Vi löser el och fiber för framtiden

– i hela Mjölbyområdet. Glad sommar!

Grillkött till sommaren

Besök Sveriges STÖRSTA väskbutik

Gunnes Väskor i Mantorp

LADUGARDEN1898

MÖBLER OCH INREDNING FÖR DIG!

BUTIK/SHOWROOM

Vi har öppet i sommar! För tider se instagram @ladugarden1898

Hogstad Herrgård, Mjölby Tel 073-509 29 57 www.ladugarden.com

upp till 2 ervation

Klipp ut och ta med så får du köpa denna sommarkasse för

99:-/st ord pris 349:Max 1 per kund t o m 31/8-24

14 Sommaren 2024 • Länstidningen Östergötland
# ! " " " # ! # ! ! ! # # "
Skänninge och Mjölby
ÖPPET ALLA DAGAR I SOMMAR* Vardagar 9-18 • Lördag 10-16 • Söndag 11-16 *med reservation för helgdagar Parisvägen, Mantorp • 0142-211 10 www.gunnes.se FYNDHÖRNA 50-70% Massor ska
SOUNDBOX 15
Med reservation för slutförsäljning Vi bjuder på kaffe & rulltårta Gör ett besök, det lönar sig PARAPLY FÖR 10:när du tar med annonsen (ord. pris 99-149:-) Max 1 per
bort!
färger, 3 storlekar upp till 25% rabatt
kund t o m 31/8-24 SOMMARHATTAR UPP TILL 50%
• SOMMARKASSAR • PARAPLYER • PLÅNBÖCKER • MODEVÄSKOR • RYGGSÄCKAR • DATAVÄSKOR • BÄLTEN M.M.
RESVÄSKOR • NECESSÄRER
Följ
! "
oss
%

en härlig sommar i Motala önskar Länstidningen

Sjöstaden har något för gammal som ung

Ett härligt utflyktsmål om sommaren

MOTALA (LT)

Sjöstaden Motala invid

Vättern är ett härligt utflyktsmål sommartid Mycket av sommarkänslan beror förstås på den omedelbara närheten till vattnet Sveriges ”blå band” Göta kanal har ju också sin ”huvudstad” här tack vare byggets upphovsman Baltzar von Platen

N å g o n k a n s k e m i n n s ”Stockholm - Motala, Stockh o l m - M o t a l a ” s t r ö m m a u r

Radiolan en gång för länge sedan De gamla radiomasterna f r å n 1 9 2 7 t i l l h ö r M o t a l a s kända siluett I det lummiga friluftsområdet Bondebacka, d ä r m a s t e r n a ä r p l a c e r a d e , finns Sveriges rundradiomuseum för den som vill uppleva nostalgin på nära håll Här

b e r ä t t a s o c k s å h i s t o r i e n o m

L u x o r , ä v e n d e t t a f ö r e t a g e n f ö r e g å n g a r e p å s i n t i d M e d s t a r t v i d R u n d r a d i o m u s e e t f i n n s o c k s å e n p o p u l ä r d i s cgolfbana

N o s t a l g i i k u b i k b j u d e r även Motormuseet i hamnen p å H ä r ä r d e t f r ä m s t å k d o n från olika tider men även annat för den som vill upptäcka, eller kanske återuppleva Museet lär vara Sveriges mest be-

s ö k t a M o t o r m u s e u m H ä r finns något för hela familjen

Hamnen i sig med båtar, restauranger, glass och den fina stadsparken med lekmöjligheter för barnen strax bredvid är härliga sommarmiljöer för besökaren

S o m m a r t i d e r ä r o c k s å u tflyktstider då man gärna plan e r a r i n e n k r a v l ö s d a g f ö r

n y a u p p t ä c k t e r V a r f ö r i n t e ,

t i l l f o t s e l l e r p å c y k e l , f ö l j a

G ö t a k a n a l f r å n V ä t t e r n t i l l B o r e n , e n l u m m i g t g r ö n sträcka på cirka 3,5 kilometer Här glider båtarna fram i stil-

l a m a k o c h s e m e s t e r k ä n s l a n infinner sig tveklöst Här passerar du flera spännande his-

t o r i s k a m i l j ö e r B a l t z a r v o n P l a t e n s p a m p i g a g r a v l i g g e r p r e c i s b r e d v i d k a n a l e n s å a t t b å t b u r n a k a n k o m m a i n t i l l

H a r d u g o t t o m t i d s k a d u i n t e m i s s a M o t a l a I n d u s t r im u s e u m s o m b e r ä t t a r o m

M o t a l a V e r k s t a d s f r a m v ä x t , j u s t t i l l f ö l j d a v d e t s t o r a k analprojektet Verkstaden har

b e t y t t m y c k e t f ö r s v e n s k i nd u s t r i o c h k a l l a s f a k t i s k t f ö r den ”svenska verkstadsindus-

t r i n s v a g g a ” S t r a x b r e d v i d finner man Lokverkstan, som ä r e n d e l a v G a m l a M o t a l a V e r k s t a d S e d a n s o m m a r e n 2 0 2 2 ä r d e n e n u p p s k a t t a d mellanstor eventarena Denna sommar kan man uppleva publikmagneter som bland andra Status Quo, Carola, Darin och Orup

Lagom när fikasuget sätter

i n h a r d u h u n n i t t i l l C a f é

Mallboden, känt för sina härl i g a n y g r ä d d a d e v å f f l o r m e d glass eller varför inte en matig

Skagenvåffla? Har du svårt att b e s t ä m m a d i g , f r å g a e f t e r

K u n g e n , s å f å r d u b å d e o c h I Mallboden förvarades förr båtmallar till de båtar som behövdes vid kanalbygget Folk kunde sällan läsa så här arbet a d e m a n e f t e r m a l l a r , v i l k a

V ä l f r a m m e v i d d e f e m s l u s s a r n a , M i n n e t

njuta av vyerna De här sluss a r n a s t o d k l a r a

att fartygspassagerare promenerade mellan Borenshult och M o t a l a ” S å v i s s t ä r d e n n a p r o m e n a d e l l e r c y k e l t u r e n riktig klassiker

M o t a l a b o r n a ä r f ö r s t å s stolta över sin fem kilometer

l å n g a b a d s t r a n d , V a r a m o b aden, som varit en badmagnet i över hundra år

H ä r ä r d e t s o l , b a d o c h

g l a s s s o m g ä l l e r o c h b a r n e n

trivs i det långgrunda vattnet

Här finns restauranger, äventyrsgolf, minigolf och möjlighet att hyra trampbåt

D e n s o m v i l l h a e n a n n a n upplevelse kan söka sig söderu t t i l l l u m m i g a R å s s n ä s u dden Här finns en lekpark för de något större barnen, bocci a b a n o r o c h g r i l l m ö j l i g h e t e r ( f i n n s ä v e n l ä n g s t u t p å u dd e n ) E n l i t e m i n d r e m e n charmig strand i detta område är Pariserviken A t t p a c k a e n m a t s ä c k o c h gå runt udden är kanske allra f i n a s t f r a m å t k v ä l l n i n g e n S o l n e d g å n g a r n a h ä r ä r o f t a alldeles magnifika

Text och bild: MARIE STÅHLBOM

Annat att besöka:

Charlottenborgs slott På Charlottenborgs s ott, be äget vid Mota a ström, möter ni 11 000 år av Motalas historia och kan hälsa på två av de första Mota aborna Följ med museets maskot Samla på uppdrag och se vi ka skatter hon har hittat i slottets skryms en och vrår På Charlottenborgs slott finns väggmåln ngar av konstnären Carl-Erik Törner Det sägs att Carl-Erik Törner arbetade på s ottet sent en kväl , när något mycket märkligt nträffade Den som gillar spökh storier kan ta de av berättelsen om Vita frun på Charlottenborg Sommaren 2024 visas en utställning med fokus på måleri från tiden kring förra sekelsk ftet

Glasbruket i Borensberg Vid det före detta G asbruket i Borensberg finner man en umm g oas som g ort för en fika eller lunch under fruktträden Glasbruket är också ett STF vandrarhem med 72 rum i olika stor ekar Hit kommer du genom att åka på landtungan mellan Göta kanal och Motala ström som öper österut från bron inne i Borensberg Hyr cykel eller kanot/kajak och se mer av omgivningarna utmed kana en

Loppisar och Second hand: I kommunen finns också en del loppisar och second hand som Sjöbergs loppis och ägg Hjälpverksamheten Återvinningen Erikshjälpen Hjärta ti l hjärta och Qvarn Nostalgi i Borensberg

Länstidningen Östergötland • Sommaren 2024 15 MOTAL A
Ha
ö
d e s i j u
a
o d e n
s s l u s s a r
o r e n s h u l t ä r d e t b a r a a
1 8 2 5 I a nt e c k n i n g a r f r å n 1 8 3 7 , b es k r i v s a t t d e t ”
a r v a n l
f
r v a r a
s t M
l l b
, i B
t t
v
i g t
Varamon är Nordens längsta insjöbad Vid Gamla Motala verkstad berättas ett stycke svensk industrihistoria En av Mallbodens många goda våffelvarianter Pariserviken är en mindre strand vid Råssnäs Charlottenborgs slott visar Motalahistoria Bild: BO BÄCKMAN Diana passerar Motala Verkstad

MOTAL A På den plats där staden Motala nu ligger bodde människor redan under äldre stenåldern, för 11 000 år sedan

Brotorp Gårdsbutik med försäljning av fårskinn, fårskinnsprodukter, samt kött och ägg från egna djur.

Varmt välkommen!

Öppet maj till september fredagar 14-18

För besök andra tider, ring: 070-680 06 79

BROTORP

LOPPISET!! ÖPPET!! MASSOR!!

1500 kvm: Möbler, spegeldörrar, spröjsade fönster, cyklar, bufféer, linneskåp, kaminer, pinnstolar, konstböcker, porslin, glas, kuriosa. Tapeter 20:- /rulle. Fr 11-18, lö-sö 11-15. Övriga tider, ring. www.loppisifornasa.se LOPPIS I FORNÅSA 0141-701 50 Även kortbetalning

Skaldjur & Fisk till vardag eller fest!

Saknar du något i vårt sortiment, har andra önskemål eller frågor? Kontakta oss på: Order@skaldjursdeli.se

Eller besök vår hemsida: Skaldjursdeli.se

Välkomna att besöka vår obemannade Gårdsbutik på Karshults Gård 1 i Motala.

Vi på Skaldjursdeli erbjuder Vätternfångst direkt från eget yrkesfiske. Även ett brett utbud av Fisk, Skaldjur och trevliga tillbehör för vardag & fest.

Gårdsbutiken är öppen med självbetjäning veckans alla dagar klockan 9-21. Du som besöker butiken loggar enkelt in med din mobilkamera via ditt Bank-ID.

JAG GLÖMMER NÄR VI TRÄFFADES. ALDRIG

Stöd forskningen om Alzheimers sjukdom. Swisha till 90 112 55. Din gåva gör skillnad.

Antikea Nostalgistallet i Fornåsa (Hycklinge gård)

Facebook: Antikea Instagram: antikea_nostalgistallet www.antikea.se

16 Sommaren 2024 •
Östergötland
Länstidningen
" ! ! FORM • FÄRG • DESIGN – från 1750 till idag 8(15.6 3245/,1 71'(4 >4 8,5$5 , /$1'(65 56?456$ 5$0/,1* , +,5624,5. 8$&.(4 %47.50,/-? 0(' 0,11(1 )4>1 8$//21(4 2&+ 256,1',5.$ .203$1,(65 6,' ! .0 59'256 20 5.(4571' 2&+ .0 1244 20 26$/$ <33(6 -71,@$7*756, /?4'$*@5?1'$* ./ @ 7/, $//$ '$*$4 ./ @ 6=1*6 3> )4('$*$4 (/ : 58(15.6 3245/,15075(70 /,8( 5( : 624 7656=//1,1* 20 " ! # ; " " BRUKSMUSEUM • MILJÖER FRÅN 1700-TALET • INTERIÖRER VAGNSMUSEUM • 1700-TALS KÖKSFLYGEL • VISTHUS
Vi har Kulglass!

År 1823 blev Motala en friköping, på förslag av kanalbyggaren Baltzar von Platen 1881 fick man stadsrättigheter (Källa: Wikipedia)

FORNÅSA IF

Skön sommar!

önskar LänstidningenÖstergötland

Sveriges mest besökta motormuseum!

Årets säsongsutställning: Mopeden en livsstil

Här kan du äta, bo och besöka det unika Motala Motormuseum. Njut av vår härliga atmosfär, vi har allt!

Motala Motormuseum • Hotell Nostalgi • Hotell City • Restaurang Nostalgi

En unik samling bilar, MC, motorer, fordon och nostalgiprylar. Radio, TV, telefoner och Fotomuseum. Lekhörna för de minsta och välfylld souvenirbutik i entrén. Kombibiljett kan köpas till Motormuseet och Vätternakvariet.

Motala Motormuseum • Hotell Nostalgi • Hotell City • Nostalgi Bistro & Bar. Tel: 0141-564 00 www.motalamotormuseum.se • www.hotellnostalgi.se • www.hotellnostalgicity.se

Människor i Ukraina flyr för sina liv De behöver akut nödhjälp. Swisha idag!

123 129 50 21

Länstidningen Östergötland • Sommaren 2024 17 MOTAL A
ÖPPETHELAÅRET!

Modernt innehåll i historiska miljöer

Unikt industrilandskap kantar Motala ström

NORRKÖPING (LT) Ett besök i Norrköping är inte komplett utan en promenad i stadens historiska industrilandskap Börja vid Knäppingsborg och gå utmed Strömmen till den nya Dragsbron och sen tillbaka på andra sidan. Det är en vandring där Norrköping visar sig från sin vackraste sida

G l ö m i n t e a t t h a m o b i l k ameran redo, för när man promenerar i industrilandskapet

v i l l m a n s t a n n a o c h f o t a v a r

t i o n d e m e t e r D ä r f i n n s

Välkommen till Parants damboutique i Västra Husby

sertlokaler och toppmoderna

vattenfall, broar och mängder a v g a m l a i n d u s t r i b y g g n a d e r som renoverats och fyllts med moderna verksamheter I husen utmed Motala ström hit-

Gör en utflykt en mil ifrån Norrköping. Beställ egen tid eller välj öppettiderna. Jag bjuder på kaffe med hembakat bröd. Prova kläder i liten miljö, det piggar upp medan herrarna får sitta och fika och njuta i vår trädgård.

Öppet: Tis, Ons, Tors kl 12-18 Övriga dagar se vår hemsida Nyponstigen 15, Västra Husby 070-369 18 65 • 011-704 77 www.parantmode.se

GAMLA STAN

– är en ekonomisk förening för företag i samverkan och vars syfte är att bilda en plattform för aktiviteter, samverkan och marknadsföring för medlemsföretagen.

Tillsammans vill vi skapa positiva upplevelser för våra kunder, besökare och turister.

Välkommen att njuta, äta och shoppa i Gamla Stan!

textilindustrin

x t i l k r i s e n e t t f a ktum och år 1970 lades det sist a a v s t a d e n s y l l e f ö r e t a g n e r

Därefter var industrilandskap e t l ä n g e e t t s t ä n g t o c h f ö rfallet område innan kommunen satsade på att bevara och utveckla området

I n d u s t r i l a n d s k a p e t s p o r t

ä r H o l m e n t o r n e t f r å n 1 7 5 0t a l e t F ä r g e n s o m p

ä g l a r m y c k

v i n n e r s t

d e n s f a s ad e r k a l l a s i d a g f ö r N o r r k öp i n g s g u l t o c h ä r e t t r e s u l t a t a v a r k i t e k t e n s r e s a t i l l P a r i s , d ä r h a n s å g h u r m a n b l a ndade gul färg i bruket

S t r a x i n t i l l l i g g e r k o n s e r thuset Louis De Geer som int e b a r a h a r e n p a m p i g u t s i d a utan även en fantastisk interi-

ö r V a n d r a f ö r b i b y g g n a d e r s o m F l y g e l n , V ä r m e k y r k a n o c h S t r y k b r ä d a n s å k o m m e r

Ni hittar oss även på Facebook.

www.gamlastaninorrkoping.se

Strl. 36/38-52/56

Sommarkväll i industrilandskapet, en bedårande upplevelse

du snart till det gula hus som f ö r m o d l i g e n ä r N o r r k ö p i n g s mest fotograferade: Strykjärnet Där finns två restaurange r o c h d e t p o p u l ä r a A r b e t e t s museum

På andra sidan vattnet ligg e r S t a d s m u s e e t s o m v i s a r u p p d e t l o k a l a k u l t u r a r v e t F o r t s ä t t u p p t i l l B e r g s b r o n som går mellan Visualiserings c e n t e r C o c h u n i v e r s i t e t e t , v a n d r a v i d a r e f ö r b i M o a Martinsonstatyn på Grytstorg e t o c h t i t t a p å a l l a g a m l a f ina b y ggnade r och de t strömm a n d e v a t t n e t P a s s e r a ö v e r Dragsbron och gå tillbaka på a n d r a s i d a n F r å n S k v a l l e rtorget fortsätter du den härlig a V ä s t g ö t e b a c k e n n e r m e d s i n a r e s t a u r a n g e r t i l l s d u kommer till det mysiga kvart e r e t K n ä p p i n g s b o r g , d ä r d u k a n s l å d i g n e r p å e n u t e s e rvering och njuta av en välförtjänt matbit

I i n d u s t r i l a n d s k a p e t f i n n s många gränder, prång, broar, v a n d r i n g s s t r å k o c h h e m l i g a g ö m m o r , s å d e t ä r e n p l a t s man kan återvända till många g

t a r m a n n u m e r a u n i v e r s i t e t , r e s t a u r a n g e r , m u s e e r , k o n -
f ö r e t a g A l l t m i t t i c e n t r u m m e d v a t t n e t f o r s a n d e s t r a x t
D e f
a b r i k
i l l m e l l a n 1 8 5 0 o c h 1 9 2 0 m e n S t r ö m m e n s f o r s a r o c h f a l l h a r u t n y t t j a t s s e d a n m ed e l t i d e n F r a m t i l l 1 8 7 0 b eh ö l l s t a d e n s i n l e d a r s t ä l l n i n g
t e r g å i g e n o m m å n g a k o nj u n k t u r v ä x l i n g a r P å 1 9 5 0t a l e t v a r t e
intill
l e s t a f
e r n a k o m t
i
för att däref-
r
e t a
a
å n g e r o c h a l l t i d u p p t ä c k a nya saker Text och bild: TOBIAS PETTERSSON Norrköpings historiska industribyggnader har förvandlats till restauranger, konsertlokaler och museum 18 Sommaren 2024 • Länstidningen Östergötland NORRKÖPING Norrköping är Sveriges åttonde folkrikaste kommun med cirka 130 000 invånare Staden fick stadsrättigheter på 1300-talet 50% Gäller på ord. pris (några få undantag) BETTAN SLUTAR OCH SÄLJER UT!!! KLÄNNINGAR • TOPPAR BYXOR • JACKOR • SCARFS VÄSKOR • SMYCKEN SKOR Mån-Fre 11-18 Lördag 11-15 Gamla Torget 10 Norrköping 011-10 30 11
070-587 07 47
/& ' "" &' , 0& .%% ( !1& & )# )! ) )'( " $ *0 !$& +#1'() # ! .*& ( & ( & 1* & #' $"" !' )# $ ) )'( ) & (( ' ## $ & & %&$ & " ! 1& %&$ & " $ 1& $ # # # $ - & ! # & '
Harrys uteservering har ett perfekt läge precis vid vattnet Sagolikt under ljumma sommarkvällar I det historiska industrilandskapet finns flera vattenfall där Motala ström forsar fram
Du har väl sett vår hemsida? www lanstidningen se

Välkommen till Östergöland i sommar! Passa på, njut av primörer från bönder i trakten

I primadonnans fotspår på Vikbolandet

Minnet av Zarah Leander lever fortfarande i Häradshammar

HÄRADSHAMMAR (LT)

En av 1900-talets största svenska primadonnor var utan tvekan Zarah Leander som bodde på Vikbolandet i mer än 40 år. Och vill man följa spåren av en slocknad stjärna som fortfarande har lyskraften kvar kan man göra en utflykt till trakterna kring Häradshammar.

I vinter framför Östgötate-

med Östgötamusiken Där får publiken följa Zarah Leanders

v ä g f r å n d e s v e n s k a r e v y s c en e r n a t i l l a t t b l i d e n s t ö r s t a filmstjärnan i Nazityskland I Sverige blev hon efter krigsår e n p e r s o n a n o n g r a t a o c h

h e n n e s k o p p l i n g a r t i l l b l a n d

a n n a t G o e b b e l s , s å g s i n t e med blida ögon

D e n s o m v i l l f ö r d j u p a s i g i

d e n s v e n s k a p r i m a d o n n a n s liv innan teaterpremiären kan besöka Vikbolandet, där minnet av Zarah Leander i högsta grad fortfarande är levande

H o n k ö p t e L ö n ö h e r r g å r d 1 9 3 9 d ä r h o n s e d a n b o d d e f r a m t i l l s i n d ö d 1 9 8 1

Huvudbyggnaden är uppförd

u n d e r å r e n 1 9 1 1 - 1 9 1 3 i n a -

t i o n a l r o m a n t i s k s t i l e f t e r r i tningar av professor Isak Gustav Clason Herrgården köptes 2016 av före detta riksdag e n s t a l m a n P e r W e s t e r b e r g och ligger på privat mark

M a n k a n t i t t a p å h u s e t u t a n f ö r t o m t g r ä n s e n m e n

h e r r g å r d e n ä r i n t e t i l l g ä n g l i g för allmänheten Det är dock

Z a r a h L e a n d e r s g r a v S t j ä rn a n v a r g i f t t r e g å n g e r u n d e r sitt liv och ligger begravd tills a m m a n s m e d s i n t r e d j e m ake, pianisten Arne Hülphers, ( d ö d 1 9 7 8 ) p å H ä r a d s h a m -

m a r s k y r k o g å r d G r a v e n h i t -

t a r m a n p å b a k s i d a n a v k y rkan, närmast intill koret

2 0 0 7 v a r d e t 1 0 0 å r s e d a n

Z a r a h L e a n d e r f ö d d e s o c h i

s a m b a n d m e d d e t b i l d a d e s

Zarah Leander-sällskapet som ä v e n ö p p n a d e e t t m u s e u m i H ä r a d s h a m m a r s b y g d e g å r d

D ä r v i s a s e n u t s t ä l l n i n g ö v e r

Zarahs liv och karriär

G r u n d e n i m u s e e t ä r d e

s a m l i n g a r s o m Z a r a h s s e k r et e r a r e o c h v ä n B r i g i t t e P e tt e r s s o n s a m l a t u n d e r a l l a å r o m o c h a v Z a r a h S a m l i n ga r n a b e s t å r a v b i l d e r , w e b bs h o p , s k i v o r , k l ä d e r , m ö b l e r o c h k u r i o s a o m o c h f r å n Z arahs privata och offentliga liv

Vid sidan om den ordinarie utställningen har Zarah Leand e r - s ä l l s k a p e t n u s k a p a t e n u t s t ä l l n i n g o m r e v y k u n g e n K a r l G e r h a r d s o m v a r d e n som verkligen fick fart på Zarah Leanders karriär Mattias E n n s o m p r o d u c e r a t u t s t ä l lningen tillsammans med övriga styrelsen berättar: – Han lär henne allt om tea t e r n s h e m l i g h e t e r , f r a m f ö ra l l t a t t t e x t a s å a t t d e t h ö r s längst bak i salongen, i den nu så bortglömda konsten att art i k u l e r a o c h t a l a t y d l i g t s å man hör Hon stod och lyssnade i kulissen varje kväll Någon gick förbi och frågade: vad står du där och lyssnar för? Följ med o s s n e r i l o g e n o c h s p e l a k o r t istället, ingen orkar höra Karl Gerhards alla verser ändå – Nej, sa Zarah Du kan ge d i g f a n p å a t t j a g s k a b l i l i k a bra som Karl Gerhard

U t s t ä l l n i n g e n “ T a c k v a r e Karl Gerhard” invigdes våren 2023 och kommer även visas under 2024 Under perioden j u n i - a u g u s t i b r u k a r m u s e e t hålla öppet på lördagar klockan 11-14 med våffelservering i Yxnö-stugan intill Men hur var det egentligen med Joseph Goebbels? Jo, när h a n s n ä r m a n d e n i n t e g a v r es u l t a t s u r n a d e h a n t

Vikbolandsstruts

Kom ut till oss och upplev landet! Passa på att handla i vår gårdsbutik. Här hittar du bla strutskött, nötkött, charkvaror och hantverk av strutsprodukter. Passa även på att njuta av en god fika eller prova gärna vår goda sommartallrik. Eget Kontrollslakteri. Häradshammar

till och sa:

diskt namn?

snabbt replikerade:

Jovisst herr minister, och hur är det med Joseph?

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Öppettider ses på ♥ 011-12 30 78 www.modehatten.se
NORRKÖPING
Hospitalsgatan 16 Norrköping
Länstidningen Östergötland • Sommaren 2024 19
r e
d e r ”
r b e
a t e r n m u s i k f ö
s t ä l l n i n g e n “ D i e L e a n
i s a m a
t e
y d l i g e
n
a r a h , ä r i n t e d e t e t t j u -
r i m a d o n n
Z
V a r p å p
a n
GRÄNSLÖS FRIHET i en husvagn e er husbil Adress: Tenngatan 4, Norrköping – Telefon: 011 – 16 88 16 Besök vår hemsida för mer information: dags.se Försäljning av nytt och begagnat – Verkstad – Butik – Uthyrning
Vikbolandet
0125-100 29 • 070-740
53 • 070-740 11 56 www.vikbolandsstruts.se & Vikbolandskött I vinter sätter Östgötateatern upp musikteatern Die Leander Bild: KLARA G Zarah Leander-museet ligger i Häradshammars bygdegård, nära där primadonnan bodde under mer än 40 år
Vånga • 610 29
Tel
11
LänstidningenÖstergötland
Gör en utflykt i primadonnans fotspår och besök Zarah Leander-museet på Vikbolandet
önskar
Skön sommar!

Sommaren 2024 • Länstidningen

SÖDERKÖPING En handelsplats med ett flertal hantverkare fanns på platsen för Söderköping redan under 1100-talet

Upptäck pärlorna utmed kanalen

Ta cykeln utmed Sveriges blå band

SÖDERKÖPING (LT)

Göta kanal är en blå pulsåder som flyter genom Söderköpings kommun Och man behöver inte båt för att njuta av kanalen. Ta cykeln från Asplången till Slätbaken med flera trevliga stopp på vägen.

Sedan förra sommaren klassas hela Göta kanal som nationell cykelled, Sveriges sjunde i ordningen Därmed kvalitetssäkras samtliga sträckor längst den 200 kilometer långa kanalen upplevelsemässigt, säkerhetsmässigt och servicemässigt

E n e n h e t l i g o c h t y d l i g s k y l tning sätts upp längs sträckan Dessutom har det cykelrelaterade utbudet utökats så besökare enkelt kan hyra en cykel eller ta med sig sin cykel på någon av båtarna som trafikerar kanalen

– Vi har länge varit en populär destination för cykelentusiaster Nu när hela sträckan blir

e n o f f i c i e l l c y k e l l e d m e d a l l t

v a d d e t i n n e b ä r h o p p a s v i kunna attrahera ännu fler be-

sökare, inte minst familjer och andra som vill cykla och uppleva kanalens breda och unika utbud, säger Roger Altsäter, vd för AB Göta kanalbolag

D e l e n s o m g å r g e n o m S öderköpings sträcker sig mellan Asplången och Mem med grusad dragväg intill kanalbanken och är en utmärkt sträcka för hela familjen

Över sjön Asplången har det de senaste åren gått en cykelbåt som går mellan Hulta sluss och Söderköpings Golfklubb Golfklubben har en trevlig rest a u r a n g d ä r m a n k a n l a d d a batterierna med glass, lunch eller fika innan man hoppar på sadeln igen och cyklar vidare Ett annat trevligt stopp utmed kanalen är caféet Jolla vid Vänn e b e r g a b r o I å r ä r c a f é e t s t r e d j e s o m m a r o c h d e h a r snabbt blivit väldigt populära

D ä r s e r v e r a s e g e n t i l l v e r k a d glass och andra produkter med smaker från den egna trädgård e n , s o m l i g g e r m y s i g o c h lummig alldeles intill kanalen Vid Jolla finns även en cykelservicestation

Trampar man vidare kom-

m e r m a n s å s m å n i n g o m t i l l Söderköping Hela staden är

v ä r d a t t u p p t ä c k a m e d s i n medeltidshistoria, sina mysig a s m å b u t i k e r o c h s i n a M adickenmiljöer men allra mest rörelse är det i kanalhamnen

BESÖK V FULL MED ISLÄNDSK LAKRITS I DEN MEDDELTIDA HANDELSSTADEN SÖDERKÖPING

NÄR DU KOMMER NORR IFR N P

E22:AN, S SER DU BUTIKEN P VÄNSTER SIDA STRAXT EFTER ATT

KANALBRON.

D ä r l i g g e r r e s t a u r a n g e r o c h

g l a s s k i o s k e r t ä t t , d ä r l i g g e r

b å t a r n a o c h g u p p a r p å r a d och där vimlar det ofta av tu-

rister under sommaren Forts ä t t e r m a n c y k e l t u r e n l ä n g s k a n a l e n n å r m a n s l u t l i g e n Mem där viken Slätbaken tar vid och utgör port till Östersjön Där kan du avrunda dagen med vällagad mat och fik a p å K a n a l m a g a s i n e t , s o m u t s å g s t i l l Å r e t s G ö t a k a n a lföretag 2023

–Vi försöker hela tiden att utveckla vår verksamhet med roliga upplägg året runt Oavsett om du besöker oss en sommarkväll i juli, äter ditt julbord h o s o s s e l l e r r e n t a v f i r a r d i n bröllopsfest här i Mem Att var a e n d e l a v G ö t a k a n a l o c h företagsnätverket längs kanal e n b e t y d e r m y c k e t f ö r v å r

verksamhet Och att dessutom b l i å r e t s G ö t a k a n a l f ö r e t a g känns inspirerande, säger Emm y A n d e r s s o n o c h H j a l m a r Olofsson som driver Kanalmagasinet i Mem

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

20
Östergötland
Jolla är ett trevligt stopp om man cyklar utmed kanalen
VÅRA ÖPPETTIDER HITTAR DU HÄR WWW.NAMMI.SE R BUTIK J JOFOTEX EX Fix-området • • SÖDERKÖPING 0121-134 40 www.jofotex.se Välkommen till en av Sveriges STÖRSTA TYGAFFÄRER Sommarens nyheter i mode och gardiner är här Vard 10-18 Lörd 10-14 Sönd 11-15 Kanalmagasinet i Mem utsågs till förra årets Göta kanalföretag Ta
med
DU PASSERAT
INFART VIA CIRCLE K.
en tur
cykelbåten över Asplången och kliv av
vid golfbanan Göta kanal har fått status som landets sjunde nationella cykelled och bjuder på många fina cykelsträckor

Här finns boende för alla smaker

Många härliga platser att vila huvudet på

SÖDERKÖPING (LT)

Slott eller koja? I Söderköping med omnejd finns semesterboende av alla slag. Från lyxiga spahotell till en glänta i skogen

O a v s e t t o m m a n g i l l a r a t t campa, bo på vandrarhem eller ta in på ett högklassigt hotell finns det många alternativ i Söderköping

M å n g a s o m m a r b e s ö k a r e d r a r s i g m o t S a n k t A n n a s s k ä r g å r d o c h h a r m a n i n t e e g e n b å t a t t s p e n d e r a n ä t -

t e r n a i s å f i n n s d e t m å n g a andra boenden Skärgårdsbyn Mon hyr ut stugor med åretrunt standard, alla med utsikt och altan mot havet

M i s s a i n t e h e l l e r n y ö p pnade Sankt Anna Bed & Boa t m e d u n i k t b o e n d e p å e n s k ä r g å r d s ö V i d S t e g e b o r g kan man bo på Trädgårdsho-

t e l l e t , e t t c h a r m i g t o c h p e rs o n l i g t l i t e t h o t e l l b e l ä g e t i slottsparken, bredvid nya Stegeborgs slott

V i d S t e g e b o r g s h a m n k r o g kan man ställa upp sin husbil vid hamnen, på en av Sveriges

S t r a x i n t i l l l i g g e r T y r i s l ö t , där campingen erbjuder mysiga stugor och campingplats e r d i r e k t v i d h a v e t G r a n n e ligger anrika Sankt Anna kaja k o c h s t u g o r , s o m f u n n i t s i Tyrislöt i över 60 år Där kan man boka enkla skärgårdsstug o r m e d s t o r c h a r m U t e i s k ä r g å r d e n e r b j u d e r f l e r a a v ö a r n a b o e n d e m ö j l i g h e t e r , b l a n d a n n a t p å K a l l s ö o c h Missjö

Rökt och färsk fisk säljes på Tyrislöts kaj kl 10.30–15.30, tisdag och lördag från 15/6 och hela sommaren, direkt från fiskar’n –

Anders Johansson 0708-95 99 35

www lanstidningen se

vackraste ställplatser

I kommunen finns en lång

r a d c a m p i n g a r , s t ä l l p l a t s e r , s t u g o r , b e d & b r e a k f a s t o c h hotell För fullständigt utbud rekommenderas ett besök på Stinsen Här är fyra boenden

a v s k i l d a s l a g s o m k a n v a r a värda att kolla upp:

Husby Säteri: En mil utanför Söderköping ligger vackra

H u s b y S ä t e r i m e d s i n v ä l b evarade slottsmiljö från 1795

Ö v e r n a t t a i e n s l o t t s s v i t o c h känn historiens vingslag Om du vågar vill säga, för såna här gamla slott sägs ofta ha besökare av det övernaturliga slaget

Slussen Rum: Boende mitt i Söderköpings kanalhamn alld e l e s v i d s l u s s e n o c h v ä l b e -

BRYGGBUTIKEN

Allt för bryggan. Färdig brygga eller bygg själv – vi har delarna!

Båtbryggor · Badbryggor Fasta bryggor · Flytbryggor Y-bommar Beslag · Tillbehör Hela Svenska Flytblocks sortiment Bra priser · Bra frakter

Tel 070-346 54 02 · www.bryggbutiken.se

k a n t a g l a s s b a r e n S m u l t r o nstället Här bor du i gammald a g s g å r d s m i l j ö , m i t t i h ä ndelsernas centrum, med vacke r u t s i k t ö v e r k a n a l e n o c h Ramunderberget som bjuder på vackra strövområden

Söderköpings brunn: Skäm bort dig rejält på det nyrenov e r a d e k u r h o t e l l e t o c h d e s s eleganta miljöer

B r u n n e n ä r S ö d e r k ö p i n g s flaggskepp när det gäller hotell och där finns både spaan-

l ä g g n i n g o c h e n h ö g k l a s s i g

restaurang Här får man maxi m a l n j u t n i n g o c h k o m f o r t

G l ä n t a n : U t a n f ö r M o g a t a l i g g e r O l o f s t o r p s g å r d m e d u t h y r n i n g t i l l b a r n f a m i l j e r som vill prova att bo på lantgård

D ä r f i n n s ä v e n g l a m p i n gkonceptet Gläntan, en enkel men mysig stuga ute i skogen d ä r m a n k a n s t ä n g a a v s t r e ss e n o c h i s t ä l l e t n j u t a a v n at u r e n o c h s t i l l h e t e n E l s a knas, här är tanken att man ska k ä n n a n ä r v a r o i n a t u r e n o c h k o m m

ä l v och tyckte det var helt fantastiskt att vakna här på morgonen, säger Malin Edvardsson som tror att många skulle må bra av att spendera en eller ett par nätter i Gläntan

a b o r t f r å n v a r d a g s l ivets
– J a g h a r p r o v s o v i t s j
o r a t t v i a l l a m å s t e lugna ner oss lite Våga hitta l u g n e t o c h b a l a n s e n i l i v e t Text och bild: TOBIAS PETTERSSON Strax norr om Söderköpings stad ligger Ramunderberget med vandringsspår och vacker utsikt över staden Länstidningen Östergötland • Sommaren 2024 21 SÖDERKÖPING
hets
– J a g t r
Hos
man granne med
Njut av den ståtliga slottsmiljön vid Husby säteri pplev forna tiders charm i modern tappning på Söderköpings brunn
Slussen Rum bor
Smultronstället och Göta kanal
123 129 50 21 Människor i Ukraina flyr för sina liv
behöver akut nödhjälp. Swisha idag! n
Vid Olofstorps gård finns Gläntan, ett enkelt men mysigt boende för stressade själar
De

VADSTENA

Vadstena var under medeltiden en anhalt på pilgrimsvandringen till Trondheim och där fanns en Olavskult redan på 1100- och 1200-talet

Givande rundtur utanför Vadstena

Kyrkor, trädgårdar, caféer och gårdsbutiker

VADSTENA (LT)

Drygt 75 procent av invånarna i Vadstena

kommun bor i tätorten

Vadstena trots att denna är en mycket liten del av kommunen om man ser till ytan. Vadstena utanför tätorten innehåller många platser värda ett besök.

Utanför ligger Borghamn, Skedet, Väversunda, Hagebyhöga, Rogslösa, Örberga med flera.

Kommunen har nio kyrkor och åtta av dem ligger utanför tätorten Rogslösa kyrka är ber ö m d f ö r s i n d ö r r , d a t e r a d å r

1 2 7 5 , o c h f ö r s i n a r k i t e k t u r

som är påverkad av cisterciensernas klosterkyrka i Alvastra På en höjd med fin utsikt ligg e r Ö r b e r g a k y r k a s o m ä r e n av Sveriges äldsta byggd i början av 1100-talet I Väversund a f i n n s e n a v d e m i n s t a k y rkorna

Borghamn Strand har tagit vara på sin historia Det är ett a r b e t s l i v s m u s e u m o c h e t t byggnads- och kulturminnesmärkt område och Vadstenas

Rogslösa kyrka är berömd för bland annat sin dörr

Blåbärstry odlas i Säby men är annars ganska ovanlig i Sverige

e n d a i n d u s t r i e l l a k u l t u r m i nn e H ä r k a n m a n t ä l t a , b o i hotell eller på vandrarhem, äta och fika Eller bara promenera runt och ta in historien

I trädgården till Skedets musteri växer druvor

Den som önskar pelargoner kan uppsöka Adolfsnäs handelsträdgård

P å S k e d e t i n t e l å n g t d ä ri f r å n f i n n s k a f é m e d b r ö d h a n t v e r k s m ä s s i

s k a o c h n

r p r o d u c er a d e r å v a r o r o c h , s t r a x i n t i l l , m u s t e r i m e d t r ä d g å r d o c h g å r d s b u t i k H ä r k a n m a n handla grönsaker, ost från Hjo

p å a n d r a s i d a n V ä t t e r n o c h självklart även äppelmust

I C h a r l o t t e n b o r g , i g r ä n sl a n d e t m e l l a n V a d s t e n a o c h Ö d e s h ö g f i n n s y t t e r l i g a r e e n

Under en period har områd e t v a r i t e n p l a t s f ö r b e n ådade livstidsdömda och fånga r m e d l i n d r i g a r e b r o t t , l ö sdrivare och soldater som stul i t e l l e r s l a g i t s o c h d ö m t s t i l l t v å n g s a r b e t e Å r 1 9 2 3 b l i r här i stället lanthushållsskola, därefter gymnasium och slutl i g e n v a n d r a r h e m i n n a n Strand skapas

gårdsbutik I Väversunda Bär-

o d l i n g v ä x e r r a b a r b e r , j o r dg u b b a r , s m u l t r o n , b i g a r r å e r och andra spännande grödor

I e n o b e m a n n a d g å r d s b u t i k f i n n s b ä r o c h g r ö n t f r å n g å rden och från närliggande produce nte r, s afte r, marme lade r o c h s y l t e r P å s o m m a r e n k a n m a n p l o c k a s i n a e g n a j o r dgubbar på gårdens självplock

L i t e t n ä r m a r e t ä t o r t e n V a d s t e n a i n t e l å n g t f r å n Ö rberga kyrka finns Säbyvikens

odling av blåbärstry Bären är n y t t i g a o c h p å m i n n e r i s m ak e n o m e n b l a n d n i n g a v skogshallon och blåbär Gården har även många bisamhäll e n v a r s i n v å n a r e s k a p a r g o d honung

tillbaka till böna Rosteriets filosofi är ekologisk och social hållbarhet och man kan både fika i caféet och handla kaffe för hemmabruk

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Ö s t e r o m t ä t o r t e n V a d s t en a , f i n n s h a n d e l s t r ä d g å r d e n Adolfsnäs med plantskola och f ö r s ä l j n i n g H ä r o d l a s g u r k a , tomater, hallon, blåbär, björnb ä r o c h b l o m m o r i t r ä d g å rden Den sugne kan handla en glass men däremot finns det i år inget café I Ladugård 206 längre norrut kan man äta en h e l m å l t i d H ä r f i n n

Möt sommaren i Vadstena!

Mån-fre: 10:00-18:00 Lör: 10:00-14:00

Vi erbjuder charmiga butiker, caféer och restauranger med personlig prägel. Välkommen!

BORGHAMN

Strand

22 Sommaren 2024 • Länstidningen Östergötland
l
g t b a k a t m e d e k o
o g i
ä
c k s å
r i e t V a d s t e n a , e t t m i k r o r o s t e r i m e d e t t k a f f e s o m g å r a t t s p å r a f r å n k o p p
s o
R o s t e
Kafé Skedet har reklam vid väg 919 eller gamla R 50 som den ofta får heta

Sysselsättning även för de yngre

Slott, klostermuseum och lekplatser håller bar nen nöjda

VADSTENA (LT)

Vadstena kan tyckas vara en semesterplats för vuxna men det finns även något för barn. Tyvärr är frågepromenaden via appen Questropolis nerlagd men om man vill promenera med planerade stopp kommer det att finnas bänkpoesi i centrala Vadstena i sommar Kan tyckas vara mer för vuxna men tekniken kan roa barn.

N ä

i n t e

barn får rita hur den nya lekplatsen ska se ut Intresserade

b y g

dare utifrån teckningarna och lekplatstillverkaren Elverdals får uppdraget Mitt i maj sker invigningen E

hamnparken strax intill Rådh

i Lekplatsen är mer eller mindr

, h o p

n s p ä n s t i g k v ad r a t , g u n g n i n g o c h f ä r d i e n r u t s c h b a n a b y g g d s o m e n tunnel Många barn kan vara aktiva samtidigt

Att gå in i ett stort slott kan

v a r a e n s p ä n n a n d e u p p l evelse En guidad tur, som kan i n t r e s s e r a b å d e v u x n a o c h unga, är Herreköket Det ger

e n i n b l i c k i h u r e n t y p i s k m i d d a g k a n h a s e t t u t p å 1 6 0 0 - t a l e t o c h h u r k o s t v an o r n a h a r f ö r ä n d r a t s j ä m f ö r t med medeltidens

D e n f ö r s t a h e l g e n i j u l i ä r d e t m e d e l t i d s d a g a r D å f y l l s B o r g g å r d e n m e d m a r k n a d s -

s

s

både barn

seum har särskilda aktiviteter för barn Här kan man trä ett traditionellt radband eller ett

nunna eller riddare eller

gamla lekar från förr

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Gårdsbutik med bigarråer, jordgubbar, rabarber, smultron och grönsaker är öppen varje dag 8-20 Väversunda Charlottenborg 117, 599 93 Ödeshög 070-8321186 • Välkomna!

Boka rödfärgning!

•Rekommenderade sprutmålare av Falu Rödfärg

•Över 35 års erfarenhet av branschen

•Lämnar kostnadsfri offert på plats

•Lagerförsäljning av Gjøcos kompletta färgsortiment

Vi målar allt ifrån Småland till Uppland

Carl Stråkander 0730 66 00 04

carl@stragard.se www.stragard.se

VÄLKOMMEN

GÅRD

Gårdsbutik & självplock av jordgubbar på bord. För aktuell info besök vår facebook eller instagram sida.

Besöksadress: Fylla Norrgården 115 592 94 Vadstena

Totalentreprenad i egen regi

Vadstena Villavärme installerar och borrar bergvärme i hela Östergötland, allt från den mindre villan till större industrifastigheter. Vi sköter alla delar i egen regi utan dyra mellanhänder. Det innebär att vi kan kvalitetssäkra hela kedjan och du som kund behöver endast ha kontakt med oss direkt.

- Med över 20 års erfarenhet i vår bransch är vi ledande inom Värmepumpar. Vi erbjuder snabb service och även jour i hela Östergötland.

Totalentreprenad även för vattenborrning

Vadstena Villavärme genomför hela processen från brunnsborrning, dimensionering, installation av pump och vattenreningsutrustning. Självklart tas vattenprover för att säkerställa en god vattenkvalité.

OCH BRUNNSBORRNING En del av Villavärme i Vadstena AB

Kontakta oss för att få veta mer om NIBE S-serien!

y
e g e t t
t f ö r s k o l e -
r d e n g a m l a l e k p l a t s e n
f u n g e r a r s k a e n n
s k ap a s S t
ä r a t
f ö r e t a g j o b b a r s e d a n v i -
n s p l i t t e r n y l e k p l a t s k a n s y s s e l s ä t t a b a r n i o l i k a å l d r a r l ä n g e D e n l i g g e r i Ö v r e
u s t o r g e t o c h
a f é N o s t a l
p i
t e t o c h h a r
g a m ö
t e r t i l
t t -
g
C
g
e e n k o
a a v s l o t
m å n
j l i g h e
l k l ä
r i n g
p i e
t å n d f ö r h i s t o r i s k a f ö r e m å l , h a n t v e r k o c h s m y c k e n G y c k l a r e o c h m e d e l t i d a m us i k e r u p p t r ä d e r , t a p p r a r i dd a r e s t r i d e r , G u s t a v V a s a
med familj finns på plats och
l o t t e t h a r g u i d a d e t u r e r f ö r
i r g i t t a K l o s t e r m u -
a l l d e l e s u n i k t D e t f i n n s e n s t o r s a m l i n g p ä r l o r o c h b e rl o c k e r a v o l i k a s l a g a t t v ä l j a b l a n d I K l ä d k a m m a r e n k a n b e s ö k a r e n r e s a i t i d e n , b l i e n
U
s k a n m a
a
och vuxna S a n c t a B
t o m h u
n p r ö v
En av Sveriges största återförsäljare av
Linköping 013-17 80 80 • Motala 0141-508 30 Norrköping 011-16 35 34
www.vadstenavillavarme.se • info@vadstenavillavarme.se
• Värmepumpsbyten • Service • Vattenborrning • Vattenrening • VVS-arbeten
Vadstena 0143-249 20 • Åtvidaberg 0120-154 00
Energiborrning
Länstidningen Östergötland • Sommaren 2024 23 VADSTENA Radiomannen Sven Jerring kom till Vadstena som elvaåring 1906
ENERGI-
TILL OSS PÅ FYLLA
JORDGUBBAR och andra
bär
Lekplatsen i Övre hamnparken är ny för denna sommar Att gå in i ett stort slott kan vara en spännande upplevelse Lekplatsens rutschbana går genom en tunnel Sancta Birgitta Klostermuseum är ett stort och pampigt hus

Sommaren 2024

En runda bland Vikens gårdsbutiker

Ta en dag och upptäck det lokala mathantverket

VALDEMARSVIK (LT)

Gör en utflykt på landsbygden kring Valdemarsvik och besök några av traktens gårdsbutiker Ett perfekt sätt att kombinera lokal matkultur med att samtidigt upptäcka trevliga miljöer.

D e t f i n n s m å n g a l o k a l a

p r o d u c e n t e r i V a l d e m a r s v i k , från mindre hobbyproducent e r t i l l s t ö r r e k o m m e r s i e l l a aktörer Produkterna kan hittas i butiker, restauranger och

p å m a r k n a d e r , e l l e r i n å g o n

a v o m r å d e t s g å r d s b u t i k e r

H a r m a n e n d a g l e d i g t o c h vill göra en trevlig utflykt kan m a n t a b i l e n o c h f ö r s e s i g

m e d l i t e n ä r p r o d u c e r a d e v a -

ror

K o m m e r m a n E 2 2 n o r ri f r å n ä r d e t s v å r t a t t m i s s a

M o s s e b o g å r d s b u t i k s t r a x i n n a n a v f a r t e n m o t V a l d em a r s v i k D ä r s ä l j s b å d e f i s k

och kött, med särskild inrikt-

n i n g m o t v i l t Ä l g , h j o r t o c h

r å d j u r f y l l e r o f t a d i s k a r n a

med olika styckdetaljer

Efterfrågan är stor så passa

p å i n n a n d e t t a r s l u t , s e n h a r

Holmtebos gårdsbutik finns mycket gott att välja mellan

du söndagsmiddagen fixad

F o r t s ä t t e r m a n E 2 2 f ö r b i

V a l d e m a r s v i k k o m m e r s n a r t

e n a v f a r t m o t H o l m t e b o S v ä n g e r m a n i n d ä r o c h å k e r e n k i l o m e t e r k o m m e r m a n t i l l H o l m t e b o g å r d s b u t i k

Där är det självbetjäning och i n t e m i n s t f i n n s f ä r s k a ä g g från gårdens frigående hönor av många olika raser och storlekar, från små dvärghönsägg till stora hönsägg i en mängd olika färger

I gårdsbutiken finns ä v e n s ak e r s o m g l a s s , o s t a r , k o r v a r , hantverksöl, mjöl, sweet chilisåser, kolor och rapsolja från o l i k a l o k a l a m a t h a n t v e r -

Sköneros obemannade köttbutik är öppet alla dagar året om

kare Där finns även andra varor efter säsong som de själva tillverkat, som sylt, saft, marmelader och inläggningar

Y t t e r l i g a r e e n k o r t b i t s öd e r u t p å E 2 2 l i g g e r S k ö n e r o Köttbutik där kunden loggar i n m e d m o b i l t b a n k - I D o c h betalar med Swish Fokus ligger på närproducerat nötkött m e n ä v e n a n d r a p r o d u k t e r k o m m e r a t t s ä l j a s i b u t i k e n

Det var John Furenbäck som ä g e r S k ö n e r o g å r d s e d a n t r e å r t i l l b a k a s o m p r e s e n t e r a d e

sitt förslag om en obemannad köttbutik för Martin Johansson som äger Bjursunds slak-

t e r i o c h e f t e r l i t e f u n d e r a n d e n a p p a d e M a r t i n p å i d é n o c h

n u h a r d e t v å e n t r e p r e n örerna slagit sina påsar ihop

– B j u r s u n d s s l a k t e r i h a r s p e -

c i a l i s e r a t s i g p å s m å s k a l i g produktion och kvalificerade

s l a k t e r i t j ä n s t e r V i h a r f u l l k o n t r o l l i a l l a l e d D e t i n n ebär att vi väljer vilka djuruppfödare som passar och ombes ö r j e r a l l a d j u r t r a n s p o r t e r i e g e n r e g i S l a k t , s t y c k o c h

k ö t t h a n t e r i n g s k e r i n y r e n o -

v e r a d e a n l ä g g n i n g a r m e d m o d e r n t e k n i k u t f o r m a d f ö r avancerad köttförädling Vårt

lax från Finnö Fisk, en lokal delikatess

s i g n u m ä r e n u n i k b ä c k e nbenshängning och en egenutvecklad, patenterad långtidsm ö r n i n g f ö r e t t k v a l i t e t s k ö t t u t ö v e r d e t v a n l i g a , f ö r k l a r a r Martin Johansson

Ä r m a n m e r s u g e n p å f i s k ä r e n a v s t i c k a r e t i l l F i n n ö F i s k e t t m å s t e D å f å r m a n k ö r a v ä g 2 1 2 m o t G r y t S t r a x innan Waldemarsviks golfban a h i t t a r m a n g å r d s b u t i k e n , o c h f r a m f ö r a l l t ä r d e t d e n v a r m r ö k t a l a x e n s o m m å n g a

förknippar med rökeriet – Jag röker på det gamla viset, det är inga rökaromer eller annat kladd Inga elugnar u t a n a l l t i n g g å r p å v e d

ä g e r U n o P e r s s o n s o m d r i v i t F i nnö Fisk sedan 2009

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

VÄLKOMMEN TILL ÖSTGÖTASKÄRGÅRDEN

Åk på en dagstur till Harstena, ta en tur på Göta kanal, följ med på sälsafari eller varför inte hyra din egen skärgårdsbåt!

M/S ATHENE

KANALTURER FRÅN SÖDERKÖPING

1 JUNI TILL OCH MED 25 AUGUSTI

M/S SVANÖ

ARKÖSUND-TYRISLÖT-HARSTENA

M/S ELLEN AF HARSTENA

19 JUNI TILL OCH MED 25 AUGUSTI

FYRUDDEN-ÄMTÖ-HARSTENA

19 JUNI TILL OCH MED 25 AUGUSTI

OCH MYCKET MER!

LÄS MER PÅ WWW.SKARGARDSKOMPANIET.SE

, s
VALDEMARSVIK 24
• Länstidningen Östergötland Fotbollsspelaren Nils Liedholm kom från Valdemarsvik, liksom Stig ”Vammar” Gustavsson, allsvensk guldvinnare med IFK Norrköping
Varmrökt

Trevlig sommar önskar Länstidningen! Passa på att njuta av allt som Östergötland har att erbjuda

Med havet runt knuten i Gr yt

Skärgårdspärlor att upptäcka när du kommer med båt

VALDEMARSVIK (LT)

På sommaren flerdubblas befolkningen i Valdemarsvik och det är framförallt skärgården som drar Sommarstugorna fylls och turisterna strömmar till Många kommer med båt och besöker man Gryts skärgård finns det några självklara platser att kolla in

för många, kanske för att den ä n n u ä r

rad Den del av Östergötlands kuststräcka som tillhör Valdem

v

i g e n r o f ö r b å d e k r o p p och själ med sina kobbar, skär och vackra skärgårdsmiljö Det finns populära båtturer p å s o m m a r e n o c h m å n g a p l a t s e r g å r ä v e n a t t n å m e d b i l , m e n a l l r a b ä s t u p p l e v e r m a n s å k l a r t G r y t s g l i t t r a n d e v a t t e n m e d e g e n b å t D e t f i n n s f l e r a g ä s t h a m n a r s o m e r b j u d e r f i n a b u n k r i n g s m ö jligheter, god service och utgör k n u t p u n k t e r o c h m ö t e s p l a ts e r f ö r m å n g a p å v ä g u t t i l l äventyret i skärgården

D e n 1 9 k i l o m e t e r l å n g a V a ldemarsviken är ostkustens enda fjord och orkar man ta s ig hela vägen in så kommer man till hamnen mitt inne i Valdem a r s v i k s c e n t r u m D ä r f i n n s restauranger, livsmedelsbutik e r , s y s t e m b o l a g o c h s h o pp i n g M a n k a n t i t t a p å T r äb å t s f ö r e n i n g e n s v a c k r a b å t a r och intill hamnen ligger rosar i e t m e d 1 8 0 r o s s o r t e r R u n t viken finns fina utsiktsplatser och i närheten ligger Grännäs badplats

k a n m a n l ä g g a t i l l v i d G r y t s v a r v s o m b å d e h a r h o t e l l o c h e n h ä r l i g r e s t a u r a n g a l l d e l e s v i d v a t t n e t S o m m a r t i d b r uk a r d e t o r d n a s m u s i k a f t n a r o c h a n d r a a k t i v i t e t e r I å r ä r d e t b y t e a v a r r e n d a t o r e r o c h m a n f å r h o p p a s a t t d e t n y a g ä n g e t f o r t s ä t t e r t r a d i t i o n e n o c h u t v e c k l a r a n l ä g g n i n g e n ytterligare, för detta är en riktig skärgårdspärla under skön a s o m m a r d a g a r – o c h k v ä llar S t r a x n o r r o m G r y t s v a r v l i gg e r F y r u d d e n d ä r d e t h ä n t

Håller man sig i kustbandet

mycket de senaste åren och utv e c k l i n g e n t y c k s f o r t s ä t t a f r a m ö v e r F y r u d d e n ä r d e n v i k t i g a s t e k n u t p u n k t e n f ö r Gryts skärgård med sin båttraf i k t i l l e n r a d ö a r D ä r f i n n s restaurang, bar, pizzeria, livsm e d e l s b u t i k , g l a s s k i o s k o c h sjömack Sommartid äger det r u m e n l å n g r a d e v e n e m a n g ,

s k o l m u s e e t

l l e r t r a n k o k

r i e t V a r e s i g m a n åker färjan eller kommer med e g e n b å t b j u d e r ö n o c h r e s a n dit på en fantastisk upplevelse

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

f r å n m u s i k k v ä l l a r t i l l h a n tv e r k s f e s t i v a l F r å n F y r u d d e n k a n m a n t a S k ä r g å r d s l i n j e n till det populära besöksmålet Harstena längst ut i ytterskärg å r d e n Ö n ä r k ä n d f ö r d e n väl bevarade skärgårdsmiljön men också för den säljakt som tidigare bedrevs På Harstena kan man passa på att exempelvis äta lunch på Loftet, handla i bageriet, titta på näckrosorna o c h b e s ö k

Om och av Dan Andersson fred. 19/7 kl. 19.00

Karlslund, Solberga (8 km mot Gryt)

Förköp: Medl 200 kr, ej medl 240 kr ungd 60 kr, säljs på Samelius, Ur & Guld, Storg. 5, V-vik, Tickster.se samt kan bokas på 073-8083161.

Föreställningen sker utomhus! Lottförsäljning

Medv: Madelene, Bengt-Otto och Louice Ottosson, Kenneth Höglind och Hans Bigestans Arr: Valdemarsviks RTF, f.d Ottossongs & Event(uellt) mera! Studieförbundet Vuxenskolan Välkomna!

k
n
l
x p l o a t
a r s v i k s k o m m u n k a l l a s f ö r
r
s k ä r g å
h e r b j u d e r
D e n ö s t g ö t s k a s
ä r g å r d e
ä r f o r t f a r a n d e g a n s k a o k ä n d
t ä m
i g e n o e
e -
G
y t s
r d o c
e r k l
a
e
e
Länstidningen Östergötland • Sommaren 2024 25 VALDEMARSVIK
Länstidningens hemsida hittar du på www lanstidningen se Fyrudden utgör navet i Gryts skärgård och lockar mycket båtfolk på sommaren. Valdemarsviken tar dig ända in till Valdemarsviks centrum med hamnen som naturlig mötesplats. Gryts varv har ett strålande läge precis vid vattnet Restaurang Loftet på Harstena erbjuder goda luncher i en fantastisk miljö

Sommaren 2024 • Länstidningen Östergötland

ÖSTERGÖTLAND På Visit Östergötlands webbplats, www visitostergotland se, finns det mesta som är värt att veta om Östergötland

Två glassätare som hittat till Stafsäter gårdsglass Bild: BOSSE BÄCKMAN

Avnjut en glassresa i sommar

Östergötland har gott om skickliga glasstillverkare

ÖSTERGÖTLAND (LT)

Östergötland har ett rikt utbud av glassproducenter, stora som små. Smaka runt bland de olika tillverkarna och hitta din favorit. Kanske blir det en östgötsk fårglass som får svalka i sommarvärmen

G l a s s t i l l v e r k n i n g e n i Ö stergötland är verkligen något a t t n j u t a a v M a n b r u k a r n ä mna

t i l l v e r k a r e s o m S t a f s ä t e r s g å r d s g l a s s , S ä n k d a l e n o c h s å f ö r s t å s B o s s e s g l a s s b a r D e t finns dock många fler

S t a f s ä t e r s g å r d s g l a s s ä r b e l ä g e t e t t p a r m i l s ö d e r o m L i n k ö p i n g M a n s v ä n g e r a v v i d S t u r e f o r s o c h k ö r f e m k i l o m e t e r l ä n g s e n v a c k e r l a n d s b y g d s v ä g E n k u l d e t a l j är att man inte behöver komm a l a n d v ä g e n h i t M e d b å t kan man lägga till vid ”Glassbryggan” och ta en promenad upp till gårdsbutiken

P å S t a f s ä t e r t i l l v e r k a s g l a ss e n f ö r h a n d M a n a n v ä n d e r bara naturliga och egen- eller n ä r o d l a d e f r u k t e r o c h b ä r D e t h ä r b e t y d e r o c k s å e n s äsongsanpass-

väldigt många När solen tit-

t a r f r a m o c h g l a s s b a r e n ö p pnat vallfärdar man hit och det

ä r f ö r s t å e l i g t M a n h a r s i n e g e n g l a s s m a s k i n o c h p e r s onalen tillverkar varje morgon

d e n g l a s s s o m s k a s e r v e r a s u n d e r d a g e n D e b ä s t a r å v ar o r ä r f ö r s t å s e n s j ä l v k l a r h e t

B o s s e s g l a s s b a r s p o p u l a r i t e t o c h r y k t e h a r b y g g t s p å g o d a grunder

ning

a v s m akerna

Sänkdalens glass på Vikbolandet

t i l l v e r k a r e k o l o g i s k ,

KRAV-certifierad glass

p å g å r d e n L i k s o m S t a f -

s ä t e r s å ä r i n g r e d i e n s e r n a

noga utvalda Det är ju så det

b l i r r i k t i g t g o d o c h b r a g l a s s

Man har 24 smaker, varav fyra är mjölkfria sorbeter

B o s s e s g l a s s b a r i c e n t r a l a

Linköping är sedan många år

något av ett absolut måste för

N å g o t a n n o r l u n d a k o mm e r f r å n g å r d e n R y k e t s o m h a r g å r d s m e j e r i l ä n g s t u r i s tvägen mellan Rök och Väders t a d H ä r f i n n s m e r ä n g l a s s G å r d e n s f å r o c h s t r u t s a r g e r s å d a n t s o m o s t , y o g h u r t o c h s t r u t s t v å l M a n a n v ä n d e r ä v e n f å r m j ö l k e n t i l l a t t g ö r a egen glass Den måste upplevas

J o l l a C h o k l a d i V ä n n e r b e rg a v i d G ö t a k a n a l s e r v e r a r e g e n t i l l v e r k a d g l a s s o c h a nn a t i k a f é e t 3 1 : a n s g l a s s o k ö k i H ä s t h o l m e n h a r e t t f l e r t a l v i n s t e r i s v e n s k a g l a s s m

och utsågs till Sveri-

ror Man har även sorbet med olika smaker

Ö v e r d r ä t t i n g e S h e r b e t e r i och glasscafé i Kinda serverar

Den är endast sötad med honung

GelatoHouse i Valla fritidsområde i Linköping tillverkar s i n g l a s s p å e k o l o g i s k m j ö l k o c h g r ä d d e A t t m a n a n v ä nd e r h ö g k v a l i t a t i v a r å v a r o r ä r s å s j ä l v k l a r t a t t

från en italiensk man som har

j o b b a t i G e

n a r s s ä l l s y n t m e d s å d a n a a lternativ så här kan alla njuta

H j o r t k v a r n l i g g e r f ö r s t å s inte i Östergötland, men mer

T o r p ö n i Y d r e f i c k l i k s o m

J o l l a b e s ö k a v “ U p p d r a g

M a t ” s å h ä r m å s t e d e t v a r a r i k t i g t g o t t B l a n d a l l t s m a sk i g t s ö t t , f ö r u t o m g l a s s , s o m serveras meddelar man att det

ä v e n f i n n s d i a b e t e s v ä n l i g a bakverk och glass Det är an-

a t o b r a n s c h e n i ö v e r 4 5 å r ” o c h ä r d e n m a n l ä r t s i g g ö r a G e l a t o p å t r a d itionellt vis av Stebbarps gård glasscafé på

e l l e r m i n d r e p å l ä n s g r ä n s e n

G o ' g l a s s i H j o r t k v a r n ä r f a k -

t i s k t s å b r a a t t d e n ö s t g ö t s k a glassresan kan inkludera den Här tillverkas italiensk gelato o c h s o r b e t M a n a n v ä n d e r s v e n s k m j ö l k o c h g r ä d d e , ä v e n o m d e t ä r i t a l i e n s k a r e -

cept i hantverket Go'glass talar om upp till 54 smaker som varierar från dag till dag D e t f i n n s s ä

redo på glassresan genom det soliga Östergötland

Text: BO BÄCKMAN

26
ä s t e r s k a p e n , b l e v g l a
ä s t a r e
a s s a v M u s t i g a M a u r i f r å n t v : s U p p d r a g
a
e t ä r
a
s s m
n s f a v o r i t 2019
g e s b ä s t a g l
m
t D
h e m g j o r d i t
l ie n s k g l a s s a v n a t u r l i g a r å v a -
de s s e rtglas s e n She rb e t s mak-
a t t m e d l o k a l a p r o d u k t e r
s
d e t k n a p p a s t b e h ö v e r n ä m n a s n ä r d e t h a n d l a r o m r e c e p t m a n ” f å t t
l
k e r t f l e r g l a s st i l l v e r k a r e i l ä n e t s å h a ö g on e n ö p p n a o c h s m a k l ö k a r n a
Hilma Ebbesen, Rykets gård, och kompisen Emma Caesar på en marknad för några år sedan Rykets gård tillverkar glass av fårmjölk och strutsägg Arkivbild: KATARINA LJUNGHOLM I bägare Det funkar det med Bild: BOSSE BÄCKMAN GelatoHouse i Valla Bild: BOSSE BÄCKMAN

En liten kommun med stora upplevelser

Många fina utflyktsmål i Ydre

YDRE (LT)

Ydre är en av Sveriges minsta kommuner men den har ändå mycket att erbjuda en besökare. Med sitt läge i södra Östergötland, granne med småländska höglandet, erbjuder trakten en natur som ofta jämförs med den norrländska

H ä r f i n n e r v i s k o g s k l ä d d a höjder, lövängar med betande d j u r o c h e n s t o r d e l a v l a n dskapet speglar sig i vackra sjö-

a r K l a r v a t t e n s j ö n S o m m e n ligger till största delen i Östergötland och med sitt rika fiskbestånd lockar den fisketuris-

t e r i m ä n g d e r H ä r k a n m a n dra upp sik, röding och laxöring

L ä n s v ä g 1 3 1 f r å n T r a n å s m ö t e r i Ö s t e r b y m o l ä n s v ä g 134 Kisa - Eksjö och mindre v ä g a r f r å n Y d r e f o s , I n g a t o r p l e d e r a l l a t i l l Y d r e O c h f ö r d e n s o m k o m m e r f r å n n o r r via Boxholm eller Malexander går färjan från Blåvik till Torpöns färjeläge Torpön är en pärla och lätt att nå med färja i norr eller bro i söder Den cirka en mil långa ön bjuder inte bara på en otroligt vacker natur med utsiktsberg, bad och vandringsleder, h ä r ä r f i n n s o c k s å b å t h a m n , h ö g h ö j d s b a n a o c h n a t u r u m Sommen

P å g r ä n s e n m e l l a n Ö s t e rg ö t l a n d o c h d e t s m å l ä n d s k a h ö g l a n d e t l i g g e r b y n K a l vs v e d , d ä r b o r o c h v e r k a r f am i l j e n F o r s e l l / H e l m i n H ä r startade de en gång sitt företag Humle från Kalvsved men numera huserar Elina och Tobias tillsammans med sina meda r b e t a r e i e n v a c k e r g a m m a l skola i Österbymo

M y c k e t a v f ö r s ä l j n i n g e n s k e r v i a n ä t e t m e n d e t g å r o c k s å b r a a t t b e s ö k a b u t i k e n på plats och botanisera bland alla naturliga, välgörande prod u k t e r s å s o m k r ä m e r , t v å l a r och oljor Den ena doftar härligare än den andra Sniffa på S k o g s g l ä n t a , L a v e n d e l b l o m , Ros-Marie eller Torpalyckan Här finns även produkter för hund och häst

T a g ä r n a e n g o d f i k a i c afeet eller handla i den valsort e r a d e s e c o n d h a n d - b u t iken Här finns även utvald inredning

B r o s t o r p s o s t k a k s b a g e r i ä r bygdens stolthet och frågan är om inte den småländska ostkakan smakar allra bäst i Öst e r g ö t l a n d S m å l ä n n i n g a r n a h å l l e r k a n s k e i n t e m e d m e n besökaren får smaka själv och avgöra P å B r o s t o r p s g å r d b e d r i v s m j ö l k p r o d u k t i o n o c h e n d e l av mjölken blir till ost och ostkaka i gårdens eget mejeri Det finns även en liten gårdsbutik d ä r m a n k a n k ö p a g å r d e n s p r o d u k t e r D e n h a r s a m m a öppettider som caféet

I samhället Rydsnäs finns en l a n t h a n d e l , r e s t a u r a n g , b a d och något så somrigt som äkta logdans

Även i samhället Asby finns det lanthandel och café I Asby f i n n s ä v e n E m i g r a n t m u s e e t Andrew Peterson (tidigare And e r s P e t t e r s s o n , r e d s a n m ) s k r e v d a g b o k f r å n s i n e m ig r a n t r e s a o c h u n d e r h e l a s i t t liv som nybyggare och farmare i Amerika, och det är just dessa dagböcker som blev stomm e n i V i l h e l m M o b e r g s u tvandrarromaner

Y d r e g å r d e n s v a n d r a r h e m och gästgiveri är vackert beläget och visar upp Ydre från sin b ä s t a s i d a H ä r s e r v e r a s g o d m a t i g a m m a l g e n u i n a m i l j ö o c h v e r k s a m h e t e n h a r p å s enare år utvecklats från ett sommarcafé till att också vara ett v ä l e t a b l e r a t m a t - o c h n ö j e sställe där kända artister gästar För några hundra år sedan var Smedstorps dubbelgård en g å r d s o m a l l a a n d r a I d a g ä r d e n e t t k u l t u r r e s e r v a t m e d

timrade och omålade byggnader som utgör ett ovanligt inslag i det omgivande landskap e t H ä r k a n d u s t r ö v a r u n t och betrakta husen i en unik kulturhistorisk miljö Kika in där det är öppet På sommaren finns möjlighet att delta i visn i n g a r o c h o l i k a a k t i v i t e t e r

Förr gick vägen över ladugårdsbacken mellan husen Då var här liv och rörelse, korna s k u l l e u

t e o c h

h m j ö l k a s H ä s t e n s p ä n d e s f ö r vagnen och veden höggs och staplades på ladugårdsbacken Skörden kördes in i logarna för förvaring och lövtäkten skulle i n i l ö v l a d a n D e

e inte bör missa

Besöksmålen i Ydre är alltså många – Det är bar å åk dit!

Text: MARIE STÅHLBOM Arkivbild: JOHAN FÄLTH

Varför inte ta en dans på Rydsnäs loge? Somrigt så det förslår Hembakt fika och korv säljes

Ydre

Har man en gång besökt bygden, sett dess trolska natur, lyssnat på tystnaden, doppat tån i Sommens klara vatten, vädrat näsborrarna i den friska luften, smakat på den lokala maten och lärt känna en Ydre-bo, då vet man att man har upptäckt något speciellt – en hemlig skatt.

Våra matspecialitéer! Torpötallriken Varmrökt regnbågslax, romsås och färskpotatis Färjans hamburgare Inte vilken burgare som helst! • restaurang • glassbar • café • höghöjdsbana • kanoter

t h ä r ä r e n
ä r l a s o m d e n h i s t o r i e r o
t p å b e
i n o c
p
a d
Länstidningen Östergötland • Sommaren 2024 27 YDRE
är med sina 3 647 invånare Sveriges till folkmängden nionde minsta kommun Huvudorten, Österbymo, har 834 invånare
Ydre
Brostorp ost och ostkakor Fika hos Made by Emma i Stora Rödje Upplev mystiken vid Hattabergsgölen i Norra vi Nääs gårdsbryggeri erbjuder mat och dryck utanför Hestra Hämta vår nya turistbroschyr

Sommaren 2024 • Länstidningen Östergötland

ÅTVIDABERG När man under medeltiden hittade koppar i bygden föddes Åtvidaberg Det började med ett gruvdistrikt som sedan växte och växte

En rundtur på Åtvids landsbygd

Fem sevärdheter som är värda ett stopp

ÅTVIDABERG (LT)

Dyk från Kärringberget i Grebo, åk Risten-Lakviks museijärnväg, besök någon av gårdsbutikerna som ingår i Torsdagsturen, handla på Klädhuset i Falerum. Det finns mycket att göra på landsbygden i Åtvidabergs kommun, och här fem saker

Gärdserums kyrka: Den nya kyrkan i Gärdserum är invänd i g t t r e s k e p p i g o c h b y g g d i nygotisk stil Den är unik med sina tjugo utvändiga små torn Den första gudstjänsten i den n y a k y r k a n f i r a d e j u l o t t a n 1 8 5 3 , m e n d e t b e t y d d e i n t e a t t d e n v a r i n v i g d D e n f ö r församlingen nitälskade övers t e n E S A d e l s v ä r d ö n s k a d e a t t u t ö k n i n g e n a v k y r k o g å r -

d e n s k u l l e v a r a a v k l a r a d o c h

n y o r g e l i k y r k a n u p p s a t t i n n a n i n v i g n i n g e n b o r d e b l i av Arbetet med kyrkogårdens

u t v i d g n i n g o c h u p p b y g g n a d a v s t e n m u r a r s a m t p l a n e r i n g b e s l u t a d e s d e n 1 8 o k t o b e r 1854, men kunde inte fullbord a s f ö r r ä n h ö s t e n 1 8 5 5 D e n h ö g t i d l i g a i n v i g n i n g e n h ö l l s den 16 augusti 1857 av domprosten J Laruensius I Gärdserums kyrka finns en del inventarier från den gamla kyrkan Passa gärna på att besöka k y r k a n n ä r d e n ä r ö p p e n p å sommaren såsom vägkyrka, då det anordnas guidade turer

Bersbo gruvfält: I mitten av 1800-talet producerades det i Åtvidaberg mest koppar i hela

l a n d e t o c h B e r s b o v a r s ö d r a Sveriges största gruvsamhälle

I d a g ä r B e r s b o e n u n i k o c h fortfarande till stora delar bevarad gruvmiljö Här har brutits kopparmalm sedan medeltid och under 1800-talet blev gruvbrytningen på Bersbofältet intensiv

Idag är Bersbo gruvfält inte

b a r a e t t v i k t i g t i n d u s t r i m i nn e , u t a n ä v e n e t t s p ä n n a n d e b e s ö k s m å l d ä r t v å g r u v l a v a r , ett kruthus samt ett flertal arbetarbostäder finns bevarade Bersbo är en kulturmiljö som

ä r u n i k f ö r d e n h ä r d e l e n a v l a n d e t P å t o r s d a g a r u n d e r

Storlaven i Bersbo minner om den stora gruvdriften som ägde rum här Öppet hus på torsdagar under sommaren

s o m m a r e n ä r d e t ö p p e t h u s i S t o r g r u v e l a v e n o c h d e t g å r att få Gofika i trädgårn vid lär a r b o s t a d e n D e t g e s o c k s å ett flertal sommarguidningar

U t s i k t s b e r g i F a l e r u m : K r i n g F a l e r u m f i n n s m å n g a riktigt bra utsiktsplatser Där

l i g g e r e x e m p e l v i s n a t u r r e s e rvatet Ekhultebergen med flera

p l a t s e r m e d b r a u t s i k t M a n får knalla en liten bit men bel ö n a s m e d e n h ä r l i g v y ö v e r s j ö n Å k e r v r i s t e n M i t t i n n e i F a l e r u m l i g g e r D a c k e b e r g e t med fornborgen Dacke Skans P å a n d r a s i d a n s a m h ä l l e t l i gg e r b e r g e t S e b o k l i n t s o m n å r hela 139 meter och ger finfin utsikt över Uknadalen Knap-

p a i n S e b o k l i n t p å G P S : e n

och ta bilen Risebovägen, det går att köra nästan ända fram

S i s t a b i t e n l e d e r e n s t i g r ä t t E n b i t b o r t , i G ä r d s e r u m , finns ett annat lika högt berg med namnet Glasberget Van-

d r a b a k o m k y r k a n , f ö l j m a rk e r i n g e n o c h f o r t s ä t t u p p å t i terrängen Väl uppe är det bara att njuta av utsikten

R ö d s t e n s g u b b e n i G r e b o : H i s t o r i e n o m R ö d s t e n s g u bben är så väletablerad på orten

a t t s t e n f o r m a t i o n e n b l i v i t s y m b o l f ö r s å v ä l G r e b o s k o l a som Grebo Hembygdsföreni n g D e n o m n ä m n s i G r e b os å n g e n o c h b e s k r i v s i f l e r a

b ö c k e r o m G r e b o Ä v e n o m

u p p g i f t e r n a h a r i f r å g a s a t t s s å

b r u k a r d e t h ä v d a s a t t R ö d -

stensgubben är ett fornminne

f r å n 5 0 0 e K r , s o m s e d a n 1300-talet har haft betydelse

D e n b e s t å r a v t r e d e l a r E n rödmålad fot, en vitmålad kra-

g e o c h e n s v a r t m å l a d h a t t

Runt stenstapeln finns ett röse som är cirka 4 meter i diameter

D e t f i n n s f l e r a s ä g n e r m e n den mest kända är den att när g å r d e n m å l a s s å m å s t e ä v e n s t e n e n m å l a s , a l t e r n a t i v t a t t s t e n e n m å s t e m å l a s v a r j e å r , a n n a r s b r i n n e r g å r d e n n e d

Detta skedde också 1920, vilket skylldes på Rödstensgubben

Hannäs kyrkoruin: I Hannäs

k a n m a n b e s ö k a r u i n e n a v

b y g d e n s g a m l a k y r k a D e n

s t å r v i d K y r k u d d e n v i d s j ö n Vindomens strand, en bit från

s a m h ä l l e t p å v ä g e n m o t H ägerstad slott Först byggdes en träkyrka på 1100- eller 1200talet men det vi ser idag är ruin e n f r å n e n s t e n k y r k a s o m uppfördes på 1400-talet

S t e n k y r k a n s v ä g g a r v a r a v gråsten med tegel kring fönst e r o c h d ö r r a r , s a m t m e d korsformiga och rektangulära m u r b r u k s o r n a m e n t i g a vl a r n a T a k e t v a r a v t r ä o c h h a d e e t t v ä l v t i n n e r t a k t ä c k t a v m å l n i n g a r K y r k a n s a kn a d e t o r n o c h k l o c k o r n a hängde i en fristående klockstapel Enligt teckningar verkar kyrkan ha haft 25 bänkrad e r o c h k u n n a t r y m m a c i r k a 400 personer Kyrkan

28
revs på 1 8 7 0 - t a l e t o c h d e n n y a k y rk a n b y g g d e s n å g r a k i l o m e t e r bort där den invigdes 1885 Text och bild: TOBIAS PETTERSSON
Den
1400-talet står vid Kyrkudden
strand
Nedanför Dackeberget i mitt i tätorten Falerum breder Uknadalen ut sig Gärdserum kyrka Gotisk och ståtlig
gamla kyrkoruinen från
vid sjön Vindomens
inte säkerställd men den skulle kunna vara så gammal som från 500-talet före Kristus

Upptäck

Åtvidabergs Kulturcentrum

Gamla industrikvarter en viktig del av ortens historia

ÅTVIDABERG (LT) De senaste åren har Åtvidabergs kulturcentrum vuxit fram mitt i de industrihistoriska kvarteren i Åtvidaberg Med biblioteket som nav har det skapats ett häftigt område med bland annat museer, second hand-butiker, utställningshall, utomhusscen och ungdomsgård.

M

å n g a a v b e s ö k s m å l e n i

Å t v i d a b e r g s c e n t r a l o r t l i g g e r

r u n t B y s j ö n , d ä r m a n b l a n d

annat hittar Adelsnäs, golfbanan, Solkanonen och Musikb å t e n M e n m i s s a i n t e h e l l e r att ta en promenad i de indus-

trihistoriska kvarteren i Åtvidabergs kulturcentrum

Mycket har hänt de senaste

å r e n m e n o m r å d e t ä r f o r t f arande under utveckling Nyligen tillkom en replokal, en livescen håller på att skapas och

VÄLKOMMEN TILL

BORKHULT LAPPHEM

SOMMAREN 2024

Ett levande kulturhus på landet med mat, logi, musik, konst och hantverk. Borkhult

Lapphem

Läs om allt som händer här:

BORKHULT.SE

ett nytt museum är på väg att ta form Där finns ungdomsg å r d e n 1 3 5 7 m e d s i n a o l i k a a r r a n g e m a n g o c h d ä r f i n n s Folkträdgården där vem som helst kan odla saker

Området invigdes 30 janua r i 2 0 1 8 n ä r Å t v i d a b e r g s b i b l i o t e k i n v i g d e s i F a c i t s g a m l a b - f a b r i k A r b e t e t m e d att utveckla hela området beräknas pågå under en tioårsperiod men områdets innehåll är levande och ska spegla det kul-

t u r l i v s o m d e s s b e s ö k a r e o c h användare vill ta del av Kulturcentrums uppgift är att spegla områdets kulturhistoria och samtidigt vara en att r a k t i v p l a t s f u l l m e d k u l t u raktiviteter till invånare och besökare

Kulturcentrum genomsyras a v f y r a k ä r n v ä r d e n : v ä l k o mn a n d e , s m å s k a l i g t , f ä r g s t a r k t och öppet Tanken är att Kulturcentrum ska upplevas som en levande, välkomnande och

aktiv plats För besökare är det en bra plats att börja sin Åtvidabergsvistelse på, för i områd e t f i n n s k o m m u n e n s t u r i s ti n f o r m a t i o n D e d e l a r e n t r é m e d Å t v i d a b e

önskar LänstidningenÖstergötland Skön sommar!

Mindre än 10 kr per vecka!

Mer än så kostar inte en helårsprenumeration på trevliga Länstidningen (475 kr om året)! Med autogiro betalar du 40 kr i månaden

Ring 0141-560 03, och bli prenumerant du också!

Facitmuseum, som dock håller på att flytta till nya lokaler mittemot

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Här hittar du Retro, Antikt, Vintage, Design och Roliga inredningsdetaljer, Trädgård och sånt samt Loppis. Bakluckeloppis anordnas söndagarna 30 juni, 28 juli, 25 augusti och 29 september.

ÖPPETTIDER 2024 Lör och sön kl 11-16. (18 mars-29 september) Extraöppet tors-fre kl 11-18 (27 juni-16 augusti)

Herrsäter Kungsgård Värna Herrsäter, 59794 Åtvidaberg www.herrsater.se Erik 073-817 80 62 · Sara 070-254 47 72 facebook.com/herrsatersgard

g s
r
r
B
u k s - o c h
% $ #$ "$ " , # "* !! # +!! " $ # " ! " $& " #%$#$) " +" $$ " " $$ # !* ! $# $ %" " ) "#$* & " %" & " # " # " $# ") !% $ +"#)$ " ($& #&) ' $ "* $ # ! $ #
Länstidningen Östergötland • Sommaren 2024 29 ÅTVIDABERG Njuta av allt som Östergötland har att erbjuda
Gamla industrilokaler har fått nytt liv Biblioteket är navet i Åtvidabergs Kulturcentrum På Turistinformationen hjälper de gärna till att guida i området I Folkträdgården kan vem som helst odla

Konst och Konsthantverk

Underhållning - Ponnyridning Matservering - Caféer och hembakat

Lördag 6 juli kl 10–17

En bit av vår historia

ÖDESHÖG (LT)

För den historieintresserade är Ödeshög en guldgruva. Här finns Östergötlands näst största hällristningsområde, Rökstenen, Alvastra klosterruin, Pålbyggnaderna, kung Sverkers monument och stadsvandringen i Hästholmen. För att nämna några sevärdheter värda ett besök.

Samhälle har nyligen presen-

raket 2024 Ödeshög i Östergötlands län är en av dem De andra är Gnosjö och Tranås i

J ö n k ö p i n g s l ä n o c h S o r s e l e och Åsele i Västerbottens län Motiveringen för Ödeshög a n k n y t e r t i l l h i s t o r i e n D e n b ö r j a r : ” T j o d r i k d e n d j ä r v e har en hjälteroll i den mäktig a h i s t o r i a s o m ä r n e d t e c knad på Rökstenen i Ödeshög, d e n l ä n g s t a b e v a r a d e r u nskriften från 800-talet ” D e n b e r ö m d a s t e n e n s t å r

strax intill kyrkan i Rök Den h a r t e x t p å a l l a s i d o r o c h v äg e r f y r a t o n I n t i l l s t e n e n f i n n s o c k s å e n u t s t ä l l n i n g

m e d i n f o r m a t i o n s t a v l o r d ä r man kan läsa om den Histor i k e r m e n a r a t t p l a t s e n h a r f å t t s i t t n a m n e f t e r s t e n e n O r d e t r ö k l i g g e r n ä r a g o tländskans rauk

l o g e r n a Ä n d å f i n n s k l ö v s p å -

r e n r i s t a d i h ä l l e n i 3 5 0 0 å r innan de hittas Hällristningarna ligger några hundra meter söder om Hamngatan ut-

m e d c y k e l v ä g e n m o t Ö d e shögs samhälle

Gustav Vasa förvandlar Alv a s t r a k l o s t e r t i l l e n r u i n n ä r

h a n v i l l b y g g a e t t s l o t t I A lvastra bor Birgitta, senare den

h e l i g a B i r g i t t a , o c h h e n n e s

f a m i l j u n d e r m å n g a å r o c h

h ä r i k l o s t r e t f å r h e n n e s m a n

Ulf Gudmarsson sin gravsten år 2003

Gör er utflykt till den lilla butiken på landet med personlig service och kläder till både henne och honom.

Vi finns en bit utanför

Ödeshög. Vägbeskrivning och öppettider hittar du på www.lillahuscollection.se

Lilla Hus Collection

Boet Halvarby I 599 92 ÖDESHÖG

Birgitta 073-9331960

Carina 073-8180103 lillahuscollection@gmail.com

Trots att det sedan länge är

h i s t o r i a g ö r s d e t f o r t f a r a n d e n y a f y n d H ö s t e n 2 0 2 3 u p ptäcker två arkeologer från Boh u s l ä n n y a h ä l l r i s t n i n g a r i ntill de tidigare på en åkerhol-

m e i H ä s t h o l m e n I n t e n o g

m e d d e t N y f y n d e t i n n e h å ll e r b l a n d a n n a t t v å k l ö v s p å r Klövspår är mycket ovanli-

g a m o t i v o c h d e f ö r s t a a v d e t slaget som har påträffats i Ös-

t e r g ö t l a n d D e s s a ä r d e s s u t -

o m o v a n l i g t t y d l i g a o c h v ä lhuggna, säger de båda arkeo-

M e n ä v e n o m A l v a s t r a i dag är en ruin är den levande Tack vare informationstavlor kan man följa livet i klostret

D e t ä r a l l t i d t i l l g ä n g l i g t o c h många blivande par bokar lo-

k a l i r u i n e n f ö r a t t d ä r b l i e t t äkta par 400 år före Gustav Vasa är

S v e r k e r k u n g H a n m ö r d a s

p å v ä g e n t i l l j u l o t t a i V ä s t r a

T o l l s t a d k y r k a å r 1 1 5 6 o c h en minnessten står utmed väg e n f r å n H ä s t h o l m e n u p p m o t O m b e r g o c h T u r i s t h ot e l l e t I H e d a k y r k a f i n n s e n

r e l i e f s o m e n l i g t t r a d i t i o n e n föreställer kung Sverker

A l v a s t r a P å l b y g g n a d ä r e n b o p l a t s f r å n s t e n å l d e r n H ä r f å r m a n t a f a n t a s i n t i l l h j ä l p För att bevara denna historiska plats till kommande gener a t i o n e r ä r d e n i d a g ö v e rtäckt och därmed osynlig

B e t y d l i g t y n g r e o c h s y n l ig a r e ä r h u s e n i H ä s t h o l m e n Vid drygt 30 av dem finns en skylt som berättar husets historia Summan av skyltar går u n d e r n a m n e t H ä s t h o l m e n s S t a d s v a n d r i n g Å r 1 3 0 0 ä r H ä

N y h e t s t i d n i n g e n D a g e n s
o
ä r n o m i
e r a d e t i l l
r
t e r a t v i l k a f e m k o m m u n e r s
m
n
Å
e t s
s t h o l m e n e n a v S v e r i g e s 20 städer Övriga tre i Österg ö t l a n d ä r L i n k ö p i n g , S k ä nn i n g e o c h d e n s t ö r s t a – S öderköping Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM 30 Sommaren 2024 • Länstidningen Östergötland ÖDESHÖG
Helgen den 7-8 september har vi OUTLET på vår loge! Klas Ingesson (1968-2014 ) föddes i Ödeshög Ingesson var med i landslaget som tog VM-brons 1994
)' #$&&!(&# %' #)#!'$( &# %' "
I Ödeshögs kommun finns många minnen
www.hedamarknad.se
HEDA 130 utställare
GAMMELDAGS MARKNAD
Den berömda Rökstenen har text på alla sidor och väger fyra ton
ten 2023
Alvastra klosterruin får många besök av turister
Två klövspår upptäcks hös-
av två arkeologer från Bohuslän

Kul kultur i sommar

ÖDESHÖG (LT)

Ordet kultur är ett rikt ord Det är språk, konst, musik, skriveri, idrott, maktstruktur och religion. Begreppet används också i olika mer begränsade betydelser. Man kan till exempel tala om finkultur, som skiljs från folkkultur I detta axplock är kultur föredrag, guidningar, marknad och fotboll

När vi talar om kulturhänd e l s e r t ä n k e r v i g ä r n a p å e n t e a t e r f ö r e s t ä l l n i n g , e n b o k , en film, ett konstverk eller en musikalisk upplevelse I somm a r e n s Ö d e s h ö g f i n n s b å d e e n s t a k a a k t i v i t e t e r o c h m e r återkommande

Ellen Keys Strand ligger inte många meter från Vättern

H u s e t b y g g s 1 9 1 0 – 1 9 1 1 o c h ä r e n b l a n d n i n g a v j u -

g e n d s t i l , I t a l i e n o c h d e n s v e n s k a h e r r g å r d e n H ä r ä r det återkommande visningar

p å o m k r i n g e n t i m m e u n d e r h e l a s o m m a r e n D e i n n e h å ll e r k u n s k a p b å d e o m h u s e t , d e s s m ö b l e r o c h i n r e d n i n g och om författaren själv

H u s e t ä g s i d a g a v e n s t i f -

t e l s e m e n d e t f i n n s o c k s å e t t E l l e n K e y - s ä l l s k a p D e t t a o r d n a r k u l t u r a f t n a r u n d e r s o m m a r e n , a n t i n g e n p å S t r a n d e l l e r i a n n a n l o k a l

A f t n a r n a p å S t r a n d b ö r j a r klockan 19 och avslutas med

e n k o p p t e o c h e n s m ö r g å s E f t e r s o m u t r y m m e t ä r b eg r ä n s a t p å S t r a n d b e h ö v e r man anmäla sig i förväg

D e n s i s t a t o r s d a g e n i j u n i b e r ä t t a r B r i t t Ö s t l u n d p å S t r a n d o m S ä l l s k a p e t N y a

Idun, en kvinnoförening bildad 1885 och fortfarande ak-

t i v m e d o m k r i n g 5 0 0 m e dl e m m a r B r i t t Ö s t l u n d ä r ordförande i Sällskapet, professor, närmast från Kungliga

T e k n i s k a H ö g s k o l a n , t i d ig a r e b l a n d a n n a t v i d L i n k ö -

p i n g s u n i v e r s i t e t E l l e n K e y hör till initiativtagarna och är d e s s o r d f ö r a n d e i s l u t e t a v 1800-talet

F ö r s j ä t t e å r e t a r r a n g e r a r Ödeshögs IK ”Klas Ingessons

M i n n e s c u p ” d e n 2 9 – 3 0 j u -

n i 3 3 l a g ä r i d a g s l ä g e t a nm ä l d a o c h s p e l a r n a ä r f ö d d a 2011 – 17 Det är en fotbolls-

c u p i K l a s a n d a f ö r p o j k a r o c h f l i c k o r s o m s p e l a s p å Vättervallen i Ödeshög, plats e n d ä r K l a s f o t b o l l s k a r r i ä r börjar

M å n g a f ö r k n i p p a r K l a s I n g e s s o n m e d o r d e t k ä m p e

N å g o t h a n b e v i s a d e b å d e p å o c h u t a n f ö r p l a n e n J u s t k ä m p a i n s a t s ä r d ä r f ö r n å g o t a r r a n g ö r e r n a v i l l l y f t a f r a m i K l a s I n g e s s o n s M i n n e s c u p Efter varje match utses därför "Matchens Kämpe" i båda lagen Kämpaglöd, arbetsinsats och gott kamratskap kommer att premieras

D e n f ö r s t a l ö r d a g e n i j u l i ä r d e t g a m m a l d a g s m a r k n a d i H e d a D e n g e n o m f ö r s i e n a n d a a v t i d i g t 1 9 0 0 - t a l U t -

s t ä l l a r n a ä r t i d s e n l i g t k l ä d d a o c h s ä l j e r k o n s t , k o n s t h a n tv e r k , h e m s l ö j d , b l o m m o r , örter och livsmedel med mer a A l l t ä r e g e n t i l l v e r k a t o c h m a r k n a d e n b r u k a r v a r a

trevlig tillställning D

med poetiska nedslag i Selma Lagerlöfs barndom Deltaga-

Fiskboden i Ödeshög

Allt inom fisk och skaldjur

Onsdag 14-18, torsdag 10-18, fredag 10-18 lördag 10-13 Tel 076-827 03 61 · Klubbgatan 1C ·

än så kostar inte en helårsprenumeration på trevliga Länstidningen (475 kr om året)! Med autogiro betalar du 40 kr i månaden.

där Susanne Nyman och Lisbeth Håkansson Petré deltar

man
boplatser
stenåldern, hällristningar från bronsåldern och ruiner från medeltiden vittnar om en tidig centralbygd
2024 31 ÖDESHÖG
I Ödeshög har
hittat
från
Länstidningen Östergötland • Sommaren
e n
e
s i s t a t o r s d a g e n i j u l i h a r S t r a n d e n k u l t u r a f t o n
e n f å r e n p e r s o n l i g b i l d a v h u r l i v e t f ö r S v e r i g e s f ö r s t a N o b e l p r i s t a g a r e i l i t t e r a t u r k u n d e t e s i g u n d e r u p p v ä xt e n i 1 8 7 0 - t a l e t s V ä r m l a n d A f t o n e n b ö r j a r i e t t s a m t a l
n
r
bild: KATARINA LJUNGHOLM Bo
57,
ÖPPET ÅRET OM
Text och
på Omberg stocklyckeomberg.se info@stocklyckeomberg.se 073-551 51
070-531 85 82
Mån-fre
10-13 ÖDESHÖG 0144-100 64 Ont i fötterna? Vi har Hallux valgus-skor Hälsoskor
Dam stl 36-42 · Herr stl 39-51 Vi har även barnskor ! ! ! " # # " www.tomer.se • 070-344 23 42 • www.tomer.se/marknader/johanna-marken ! ! ! " • r.sew.tomer. w w 2 070-344 g r Ödeshö med Riksföre Ekonomiska Markna och TorgArrang Tome " www.tomer.se/markn • 42 3 kommun Ödeshögs kommun s samarbete i ning adshandlarnas gör: /johanna-markenader/j
blomsteruppsättning Flickor från Valdemarsvik möter dito från Borensberg på Klas Ingesson Cup
Ödeshög
10-18 Lör
–Fotinlägg
I Strands bibliotek finns en fin
Mycket kan vara kultur
Det
På Heda Marknad kan man inte bara prata, umgås och handla Man kan även åka häst och vagn
gamla golvuret är en del av Ellen Keys Strand
Ring 0141-560 03, och bli
du också!
Konstnären Gunnar Gebbe Björkman är en trogen knalle på Heda gammaldags marknad
Mer
prenumerant
Mindre än tio kr per vecka!
32 Sommaren 2024 • Länstidningen Östergötland

Östgötskan – Sveriges äldsta dialekt

Språkhistoria och dialekter fascinerar och den östgötska dialekten är inget undantag

ÖSTERGÖTLAND (LT) ”Varför pratar vi så fult?” kan ibland östgötska skolelever undra. Men när de fått en lektion om sitt modersmål och varför det låter som det gör brukar de ändra uppfattning ”Vi pratar gammalt” säger de istället.

En människas språkmelodi

kvar även vid flytt till en annan ort Språkmelodin är ing-

p

terna i sandlådan, den blir vi aldrig av med

En lektion i språkhistoria klargör att i Östergötland pratar vi Sveriges äldsta dialekt! Stockholmare må skratta åt oss östgötar, men det är här i landskapet vi har kvar väldigt mycket av det gamla sättet att prata, alltså så som man pratade för flera hundra år sedan Visserligen låter inte östgötska lika i hela landskapet, men

Mindre än 10 kr per vecka!

Mer än så kostar inte en helårsprenumeration på trevliga Länstidningen (475 kr om året)! Med autogiro betalar du 40 kr i månaden. Ring 0141-560 03, och bli prenumerant du också!

en typisk sak i den östgötska dialekten är ju att ord som börjar med bokstaven R uttalas ungefär som oe En östgöte säger inte rätt och riktigt utan oeätt och oeiktigt, och det kan säkert upplevas som att det låter fult eller lustigt i andra delar av Sverige När det ska skojas och låta lite ”bonnigt” i olika sammanhang så används ju gärna en överdriven östgötska

Men att uttala R som man gör i den så kallade rikssvenskan är ett sentida sätt att prata Det taggiga R som finns på

runstenar ska uttalas oe! Vikingarna kan alltså mycket väl ha sagt oeätt och oeiktigt Det är alltså vi östgötar som mest påminner om vikingar!

T j o c k t L - l j u d ä r v a n l i g t i

Östergötland, även om det inte alltid uttalas som ett tjockt L Men när en östgöte uttalar till exempel orden ”fult” och ” k

ett tjockt L En annan typisk ö

ä r a t t o r d s o m s l u t a r p å b o k s t a v e n A i stället blir ett E Baka blir bak e , k a k a b l i r k a k e , v ä s k a b l i r

v äs k e , prat a b lir prat e oc h s å v i d a r e F ö r r i t i d e n , m e n a r språkvetare, pratade alla i vårt

l a n d m e d b o k s t a v e n E s o m ä n d e l s e p å m å n g a o r d , m e n sen skedde en förändring Till s t o r d e l b e r o d d e d e n p å p åv e r k a n a v m ä n n i s k o r f r å n andra europeiska länder som k o m t i l l S v e r i g e , i n t e m i n s t n ä r G u s t a v V a s a v a r k u n g i l a n d e t U t t a l e t a v b o k s t a v e n R förändrades vid samma tid I östgötskan har vi ju dessu t o m f o r t f a r a n d e k ö n p å s aker och det är något som inte förekommer alls i exempelvis S t

ä h o ? ” D å t i t t a

EUROPAPREMIÄR PÅ ÖSTGÖTATEATERN

Årets mest skruvade spökkomedi! Musikalen bygger på Tim Burtons kultfilm från 1988 med samma namn.

MANUS Scott Brown & Anthony King MUSIK & SÅNGTEXT Eddie Perfect REGI Markus Virta ÖVERSÄTTNING Calle Norlén Efter en film av Michael McDowell & Larry Wilsonproducerad av Geffen Company. NORRKÖPING 6 sep–6 okt 2024 LINKÖPING 31 okt–8 dec 2024

Länstidningen Östergötland • Sommaren 2024 33 " # $ # ! $ # $ + $% &# !% ★★★★★★ $ # ' # %% (# ! # # '! $% $ $#& ★★★★★★ *# ,"" % *# % #& % # % ') ! )# % ' % ! " # ! #%)# $ #, ) #!$!#
BILJETTER UTE NU! OSTGOTATEATERN.SE – En del av Scenkonst Öst
s i t t e r d j u p t r o t a d o c h f i n n s
e t m a n t ä n k e r p å o c h d ä r f ö r ä r d e n s v å r a t t k o n t r o l l e r a D e n d i a l e k t o c h s p r å k m e -
pap-
lodi man får till sig av sin
a , m a m m a e l l e r l e k k a m r a -
l a g a ” s å ä r d e t g ä r n a
e
e n h e
m
d
s t g ö t s k e g
t
r g r a n n e n p å s i n k l o c k a o c h k a n s k e s ä g e r han, ”hon är kvart över tolv ” K l o c k a n ä r j u e n h o n f ö r e n östgöte Även solen benämns som feminint genus i östgöts k a n ” S o l a h o s t å r h ö g t p å h i m l e n ” k a n e n ö s t g ö t e s ä g a och titta upp mot himlen Då vet vi, i Östergötland pratar vi mer ursprungligt än någon annanstans i Sverige! Det är därför vi gärna ler och sträcker på oss lite extra! KLAS JOHANSSON
o c k h o l m I Ö s t e r g ö t l a n d kan man till grannen säga ”Va

Stolpe: I dödens väntrum Gerda Antti: Inte värre än vanligt

Verner von Heidenstam: Vallfart och vandringsår

Många stora svenska författare från våra trakter

ÖSTERGÖTLAND (LT)

I sommar när man ligger i hängmattan är det ett bra läge att grotta ner sig i vår regionala litteraturhistoria och upptäcka några östgötska bokklassiker. Här är några böcker som varje svensk bör känna till SVEN STOLPE ”I dödens väntrum”

GERDA ANTTI ”Inte värre än vanligt”

G e r d a A n t t i ä r f ö d d o c h u p p v ä x t i Ö v e r t o r n e å m e n b o r s e d a n m å n g a å r i K i s a H o n d e b u t e r a d e 1 9 6 1 m e d diktsamlingen ”Här och nu ” H o n h a r s e d a n d e s s p u b l i c er a t e s s ä e r , k å s e r i e r , n o v e l l e r , r o m a n e r o c h e n d e b a t t b o k

H o n h a r i s y n n e r h e t s k i l d r a t l i v e t b l a n d d e n s a m t i d a landsbygdsbefolkningen

S v e n S t o l p e b o d d e t i d v i s i M a l e x a n d e r o c h a r b e t a d e u n d e r 6 0 - o c h 7 0 - t a l e t s o m läroverkslektor i Mjölby Idag l i g g e r h a n b e g r a v e n p å V a ds t e n a k y r k o g å r d H a n d e b ut e r a d e 1 9 2 9 m e d e s s ä s a ml i n g e n ” T v å g e n e r a t i o n e r ” Året efter kom den uppmärksammade romanen ”I dödens väntrum”, där Stolpe beskrev sina erfarenheter från sanator i u m E f t e r a t t h a s m i t t a t s a v tuberkulos vistades Stolpe på s a n a t o r i u m i S c h w e i z å r e n 1 9 2 7 - 1 9 2 8 D e t t a t i l l s a mm a n s m e d e n a l l v a r l i g t r a f i ko l y c k a i v u x e n å l d e r g j o r d e a t t S t o l p e b a r a h a d e e n h a l v t fungerande lunga

H o n ä r k ä n d f ö r s i n h u m o r o c h s i n v a s s a t u n g a o c h t i l lhör de mest lästa svenska författarna Genombrottet kom

1 9 7 7 m e d n o v e l l s a m l i n g e n ” I n t e v ä r r e ä n v a n l i g t ” s o m i n n e h å l l e r f y r a n o v e l l e r d ä r o l i k a k v i n n o r s l i v o c h p r oblem ställs i centrum Miljön är den norrländska landsbygden och berättelserna präglas

a v f o l k h e m s l i g v a r d a g s r e alism

VERNER VON HEIDENSTAM ”Vallfart och vandringsår”

V e r n e r v o n H e i d e n s t a m

v a r l e d a m o t a v S v e n s k a A k ademien 1912–1940 och mottagare av Nobelpriset i litterat u r 1 9 1 6 H a n k o m a t t b l i d e n f r ä m s t e f ö r e t r ä d a r e n f ö r d e s å k a l l a d e ” n i t t i o t a l i sterna ” och hans böcker inne-

h å l l e r m å n g a n a t i o n e l l a o c h historiska teman De sista 17

å r e n a v s i t t l i v b o d d e h a n p å Övralid norr om Motala

N ä r d i k t s a m l i n g e n ” V a l l -

f a r t o c h v a n d r i n g s å r ” p u b l i -

c e r a d e s i a p r i l 1 8 8 8 v ä c k t e

d e n e n e n o r m u p p m ä r k s a mh e t D e n i n n e b a r e t t b r o t t med den dittills förhärskande

n a t u r a l i s m e n o c h i s t ä l l e t f ö r s o c i a l m i s ä r o c h e n f o r m i g t industriarbete skrev Heiden-

s t a m o m n j u t n i n g s l y s t n a d och romantik

TORGNY LINDGREN

”Ormens väg på hälleberget”

T o r g n y L i n d g r e n b l e v 1 9 9 1 l e d a m o t a v S v e n s k a

A k a d e m i e n o c h b o d d e u t a n -

f ö r R i m f o r s a t i l l s i n d ö d

2 0 1 7 L i n d g r e n s f ö r f a t t a rs k a p p r ä g l a d e s a v h a n s u p pv ä x t i V ä s t e r b o t t e n , a v h a n s i n t r e s s e f ö r f i l o s o f i o c h a v h a n s k r i s t n a t r o I s i n a t e x t e r är han en bitsk samhällskritik e r , m e d i r o n i n s o m v a p e n

H u m o r n i L i n d g r e n s v e r k ä r ofta underfundig och dubbelbottnad Sedan 1965 har han skrivit en mängd böcker, men d e t s t o r a g e n o m b r o t t e t k o m 1 9 8 2 m e d ” O r m e n s v ä g p å h ä l l e b e r g e t ” R o m a n e n u tspelar sig i en by i Västerbotten under 1800-talet och ber ä t t a r o m e n h a n d l a r e o c h d e n n e s s o n s o m t a r b e t a l t a v k v i n n o r n a i e n u t b l o t t a d f am i l j i f o r m a v s e x u e l l a t j ä nster och detta utmynnar i katastrof

MOA MARTINSON ”Kvinnor och äppelträd” M o a M a r t i n s o n f ö d d e s i V å r d s n ä s s o c k e n o c h v ä x t e upp i Norrköping Hon är en av de mest berömda (och den e n d a k v i n n a n ) b l a n d d e s å k a l l a d e p r o l e t ä r f ö r f a t t a r n a , som framträdde under 1920o c h 3 0 - t a l e n H o n d e b u t erade 1933 med ”Kvinnor och

ä p p e l t r ä d ” , s o m v ä c k t e s t o r uppmärksamhet med sitt realistiska språk och sin sexuella frispråkighet Det är i början av 1900-talet, Sally och Ellen är två fattiga flickar som bägg e ä r u p p v u x n a i N o r r k öp i n g s f a t t i g k v a r t e r o c h p å l a n d s b y g d e n O v e t

, m ö t s d e f ö r s t i v u x e n å l d e r och blir vänner

TAGE DANIELSSON ”Sagor för barn över 18 år” T

Unika reportage från länets alla kommuner

Evenemangstips nära dig

Veckans tv-tablå

Korsord och serier

Omtyckta krönikörer .. och mycket mer!

Länstidningen –mycket läsning för pengarna!

Vill du läsa lokala nyheter med fokus på den östgötska landsbygden? Våra kommunreportrar skriver varje vecka om vad som händer nära dig.

Nu kan du provläsa Länstidningen HELT GRATIS i 4 veckor! (Därefter upphör den automatiskt.)

Du kan även beställa en hel- eller halvårsprenumeration direkt. Ring oss på 0141-560 03 eller gå in på www.lanstidningen.se

Prenumerera för bara 9,50 kronor i veckan!

a n d e o m
r a s e x i s
g a
v a r a n d
t e n s i u n
å r
a g e
a n i e l s s o n f r å n L i nk ö p i n g t i l l h ö r e t t a v d e s t o r a n a m n e n i n o m s v e n s k u n d e rh å l l n i n g s h i s t o r i a H a n h a r bland
r a
r e v
a g o r f ö r b a r n ö v e r 1 8 å r ” f r å n 1 9 6 4 D e n i n n eh å l l e r f l e r a o l i k a s a g o r , v a r a v ” S a g a n o m K a r l - B e r t i l J o n ssons julafton” torde vara den m e s t b e k a n t a D ä r f å r m a n f ö l j a p o j k e n K a r l - B e r t i l s o m inspirerad av Robin Hood tar j u l k l a p p a r f r å n d e r i k a o c h ger till de fattiga En tecknad f i l m a v h i s t o r i e n v i s a s i S V T varje julafton sedan 1975 och h a r b l i v i t e n u p p s k a t t a d t r adition för många svenskar att titta på Text: TOBIAS PETTERSSON
D
annat sysslat med revy, f i l m o c h
d i o , m e n s k
ä v e n e n d e l b ö c k e r M e s t k ä n d ä r ” S
Upptäck våra östgötska bokklassiker
34 Sommaren 2024 • Länstidningen Östergötland ÖSTERGÖTL AND Välkommen till en härlig östgötasommar!
www.aneboda.se jonas@aneboda.se tel: 0472-26 20 01
- Aneboda karpodling sedan 1906 -
Sven Torgny Lindgren: Ormens väg på hälleberget Moa Martinson: Kvinnor och äppelträd Tage Danielsson: Sagor för barn över 18 år

ÖSTERGÖTLANDS STÖRSTA UTSTÄLLNING

AV TRÄDGÅRDSMÖBLER!

INNAN DU HANDLAR - JÄMFÖR MED OSS!

NU 6995:-

Vallmo Fåtöljgrupp

Rek. pris 9750:Delbetala endast 347:-/mån

Rustik/Sand. Set med 2 fåtöljer och sidobord med glasskiva.

NU 14995:-

Med vask & kran NU 4995:-

Rek. pris 5975:-

Med hylla NU 3995:-

Rek. pris 4445:-

Olivia Loungegrupp

Bellac Utekök

Vit. Byggbart utekök i mattlackerad aluminium och stenskiva. Mittsektion 90 cm; med hylla 3995:-; med vask och kran 4995:-

Palldynor helt set 120x80/120x40 cm.

995:-

(Ord. pris 1690:-) Extra tjocka, vädertåliga dynor!

Kudde Atleve. För utomhusbruk. Flera sorter. Pris från:

STORT SORTIMENT AV PARASOLLER!

Flera modeller, färger och storlekar!

Rek. pris 17995:Delbetala endast 680:-/mån

Atleve. Vit/natur. Grupp med 3-sits soffa, 2 fåtöljer och bord med grå glasskiva. Twistad konstrotting, aluminium, glas. Extra tålig allvädersdyna.

Marienlyst Soffgrupp

Atleve. Seagrass/Beige. Grupp med 2 st fåtöljer, 3-sitssoffa och bord med glasskiva. Konstrotting, aluminium. Vädertålig dyna i olefin.

NU 14995:-

Ord. pris 19995:Delbetala endast 680:-/mån

Teddy Reclinersoffa 219 cm. Elektrisk positionering. 13995:-

(Ord. pris 18036:-) 638:-/mån

Tim Kontinentalsäng 160 cm. Gavel Molly. Inkl. bäddmadrass, ben. 12995:-

(Ord. pris 16900:-) 597:-/mån

Amigo Soffa 270 cm. 3,5-sits. Tyg: Porto 12. 13995:-

(Ord. pris 16995:-) 639:-/mån

Alve Ställbar säng 90 cm. Inkl. bäddmadrass, ben, belysning och trådlös fjärrkontroll. 9995:-

(Ord. pris 12900:-) 472:-/mån

Länstidningen Östergötland • Sommaren 2023 35
149:Tallrik,
assiette IB Laursen. Serie i keramik. Pris från: 59:Ishink Rostfritt. 149:-
skål &
Med
för slutförsäljning!
reservation
36 Länstidningen Östergötland • Sommaren 2024

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.