Jordbrukaren nr 2, 2024

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 2 • Årgång 98 Februari 2024

Far och son Weinesson har införskaffat en skogsmaskin till det egna skogsbruket, en kombimodell i lagom storlek.

Välväxande skogsbruk på slätten SKOG. Slättbygden vid Fågelsta är inte den första man associerar med skog, men där finns faktiskt skog och 43 hektar av den tillhör Mats Weinesson i Götala. Far och son Weinesson har beslutat att avverka sin egen skog och skaffat en skogsmaskin i kombimodell av lagom storlek. Genom att de nu kommer att köra själva så betalas hela maskinen. – Sedan räknar vi med att när vi lärt oss det här ordentligt och är färdiga i vår skog så ska vi börja köra ut om det finns intresse, säger Mats Weinesson. SISTA SIDAN

Skogsstipendium till Söderköping SKOG. Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling på 200 000 kronor har tilldelats Niklas Lundberg, 29 år, i Söderköping. Niklas driver företaget Markskoningsgruppen som han grundade redan under naturbruksutbildningen på Vreta gymnasium i Linköping.

Sven-Owe Kymnedal, skogskonsulent på Skogsstyrelsen förklarar begreppet hyggesfritt.

Hyggesfritt vanligare Att bruka och ändå behålla skogskänslan SKOG. Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor, skriver Skogsstyrelsen. Så långt låter det enkelt, men

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

markägare känner mer och mer att man inte vill ha just hygget”, säger Sven-Owe Kymnedal, skogskonsulent på Skogsstyrelsen som förklarar de stora dragen i vad hyggesfritt innebär. SIDAN 8

Skogspriserna för 2023 presenterade Mot bakgrund av inflation, ränteläge och den allmänt oroliga tiden så vore det konstigt om inte även skogsmarkspriserna påverkats. ”På riksnivå har vi en sättning på marknaden på 5,1 procent sedan förra året”, berättar affärschefen Stefan Wärdig. ”Intressant är ändå att kika på den tioåriga utvecklingen. Då har vi fantastiska 51 procent upp för Sverige som helhet”. Sett i det perspektivet framstår nedgången mest som ett hack i kurvan, inget mer. SIDAN 4

SIDAN 2

Du som är prenumerant

kanske ändå inte helt glasklart. Till exempel avverkar man även i hyggesfritt. Vad hyggesfritt skogsbruk egentligen är visar sig kunna betyda flera metoder. ”Många är väldigt nyfikna på vad det hyggesfria skogsbruket är och många

VECKANS BORRING

SKOG

GÅRD TILL SALU

När grytan kokar över...

Luckhuggning bevarar skogskänslan

Som en liten by omgiven av sjöar

SIDAN 2

SIDAN 10

SIDAN 6


2

Nummer 2 • Februari 2024

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

När grytan kokar över... Det har nog inte undgått någon som följer samhällsdebatten och nyheterna att europeiska bönder är missnöjda. Bondeprotester har ju uppkommit till och från senaste året och med uppblossad energi senaste månaden runt om i Europa men nu senaste veckan har ju även svenska medier lite yrvaket uppfattat att det är något som pyr. Vad är det då som pyr? Franska bönder låter ju blodet svälla och gödseln skvala på gator och torg för minsta lilla… Det som är lite ”unikt” är att det pyr på så många ställen i Europa men av lite olika skäl och när annars rätt fogliga tyskar låter sina Fendtar och John Deere rulla längs motorvägarna – vid ett tillfälle uppgavs det att det var 100 000 bönder i protest – så är det ett tecken på den utbredda frustrationen och uppgivenheten. För tyskarna är det att regeringen drar tillbaka dieselskatterabatten på 0,21 euro/lit samt ska införa en traktorskatt. För fransmännen är det sena EU-utbetalningar, onödigt krångliga grundvillkor för EUstöden och rädsla för att frihandelsavtalet Mercosur med Sydamerika är utformat så att det ska gynna europeiska industriprodukter och sydamerikanska livsmedel. För

bönderna i östra Europa är inflödet av ukrainska varor som inte bara pressar priset utan i vissa lägen gör europeiska produkter osäljbara, den största frustrationen. Journalisternas fokus är mest varför svenska bönder inte kör traktor på vägarna. Om inte denna regering hade tillfälligt plockat bort dieselskatten för lantbruket och behållit reduktionsplikten på Europas högsta nivå hade det nog varit svårt att hålla tillbaka även svenska traktorer på gårdarna när blodet svallar. Vi ska inte förringa signalvärdet som denna regering ändå gett oss att de vill försöka skapa bättre förutsättningar för lantbruket och att det lugnar oss en aning… Dessutom är de flesta svenska bönder kloka nog att att inse att det bondehat som en gång fanns i bruksorter och bondhålor med stora gårdar omkring, inte ligger så djupt begravt som vi tror om vi börjar blockera vägar…

Men den röda tråden för Europabönderas missnöje är att EU genom allt mera detaljregler i syfte att minska klimatpåverkan, stärka biologisk mångfald och negativ påverkan av växtnäring och växtskydd minskar lantbrukarens frihet, bidrar till ökade energikostnader och minskar produktionsförmågan i EU. Även ökande problem med rovdjur i lantbruksnäringen ute i Europa bidrar till påspädningen av ilskan. Nog för att det är viktigt att jobba med ovanstående globala och europeiska problem men att EU i en tid när man vill bygga sig mindre beroende av omvärlden samtidigt som vi alltså paradoxalt nog riskerar öka importen av mat och energi till Europa! Högernationalister och högerextrema grupper försöker spinna på de missnöjesyttringar som nu sker (det är inte bara bönder utan även andra lands-

bygdsmänniskor som ansluter till protesterna). Om de högerpopulistiska krafterna börjar visa sympati och förslag för böndernas sak kan det medföra problemet att mittenpolitiker, liberaler och vänster kommer ha ännu svårare att acceptera de förändringar som måste till i EUs reformer för att återge lantbrukare framtidstron. Å andra sidan om i stället andra politiska krafter inser vidden och signalvärdet i att landsbygden har fått nog nu och kommer ut på banan med seriösa förslag att möta böndernas oro kan det faktiskt vara lantbruksfrågorna och böndernas perspektiv som påverkar valet och valutgången vid EU-valet i juni! Det skulle i så fall vara första gången och säkert en tankeväckare för ”fredsskadade” svenskar som tror att vi kan misshandla lantbruket hur som helst och fortfarande ha mat kvar i affären! Fortsättning följer… Må så gott i ett frustrerat Europa önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Samhällsdebattör och opinionsbildare

Stipendium inom hållbart skogsbruk till Söderköping Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Hanna eller Anders når ni på:

Tel 013-23 44 64/65

!

Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling på 200 000 kronor har tilldelats Niklas Lundberg, 29 år, i Söderköping.

Niklas driver företaget Markskoningsgruppen som han grundade redan under naturbruksutbildningen på Vreta gymnasium i Linköping. Kon-

"

ceptet är att erbjuda tjänster för ett skonsamt, långsiktigt, hållbart och lönsamt skogsbruk som minskar skador på skog och mark. Stipendiekommittén inom Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien konstaterar att Niklas har utvecklat sitt företag på ett ”kreativt, målmedvetet och ekonomiskt hållbart sätt” och skapat ett 20-tal lokala arbetstillfällen. Företaget erbjuder idag flera tjänster inom naturvård, skogs- och trädvård, logistik samt köp av skogliga produkter med en tillväxt sedan 2019 på 398 procent. 2023 omsattes närmare 40 Mkr, men målet är en ökning till 100 Mkr år 2025. – Ja, jag är ingen handbromsföretagare. Jag fick entreprenörsgenerna med moders-

mjölken och är uppvuxen med goda förebilder inom familjen vilket lagt en mental grund från barnsben. Redan i grundskolan visste jag att jag skulle starta företag, berättar Niklas som växte upp på Vikbolandet i en entreprenörsfamilj inom skog, lantbruk och entreprenad. Det var under en prova pådag inför gymnasievalet som hans intresse riktades mot skogsmaskiner. Att hans far och farbror propagerade för ett mera skonsamt skogsbruk än det traditionella i branschen bidrog säkert. När Niklas startade sitt företag bestod verksamheten till en början av sådant som inte krävde några större investeringar, som skogsplantering och enklare arbeten med röjsåg och motorsåg. 2014 köpte Niklas

Niklas Lundbergs företag erbjuder tjänster för ett skonsamt skogsbruk som minskar skador på skog och mark. Bild: ANDERS WALLS STIFTELSE

sin första skogsmaskin, en Terri-34 kombimaskin, och började med skonsam och långsiktig gallring. 2016 anställde han sina första medarbetare. Stipendiet överlämnades av riksmarskalk Fredrik Wersäll

vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst i Blå hallen i Stockholms stadshus. Källa: Anders Walls Stiftelse

Ring oss för elinstallation, nu även solceller! Från missväxt till tillväxt!

070-696 19 44

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

011-571 80 · Elinstallationer sedan 1957

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 475:– . Halvår 260:– Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 2 • Februari 2024

3

Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och försäljning

Nytt kontor i Vimmerby

Välkommen till Fyrklövern ekonomi och juridik!

På jakt efter fyrhjuling?

Vi är glada att meddela att vi öppnat vårt elfte kontor, beläget centralt i Vimmerby. Vi på Fyrklövern hjälper människor att starta och driva lönsamma företag på bästa sätt. Här får företagare rådgivning och stöd inom redovisning och juridik. Flera av våra kunder är verksamma inom jord och skog. Men inte alla.

Passa på: Honda i lager!

JAKTAKTUELLT

Hos oss får du hjälp med generationsskiften, skogsbeskattning och nyttjanderätter. Vi kan även EU-rådgivning, arbetsrätt och mycket annat.

Vill du veta mer? Kontakta oss du också! www.4klovern.se · info@4klovern.se

För oss är ekonomi och juridik naturligt

www.lantbruksservice.se

Välkommen att besöka oss: Linköping: Klustervägen 13, 585 76 Vreta Kloster Vimmerby: Sevedegatan 3, 598 37 Vimmerby Örebro: Stubbengatan 2, 703 44 Örebro

Lafayette Smart-BT

Vi säljer även ammunition

På jakt efter motorsåg? Husqvarna 445 II e

Köp träpellets hos oss! Pallpris

Ord pris 7890:-

NU

4 000:- 46444990900:-::--

Eksjö Lantbruks Service AB Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Skog & trädgårdsbutik

Gjuterigatan 2, Eksjö Tel: 0381-390 00 Öppet: Vardag 7-17

Sverige behöver din bioenergi!

www.skogstjanst.se


4

Nummer 2 • Februari 2024

SKOG

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Skogspriserna 2023 presenterade Nedgång, men mest ett hack i uppåtkurvan SKOG (JB)

Under 2023 har skogsmarkspriserna gått ner något. Prisutvecklingen sett över 10 år är dock fortsatt stor. Köp- och säljmönstret var i stort sett oförändrat mot 2022.

Mot bakgrund av inflation, ränteläge och den allmänt oroliga tiden så vore det konstigt om inte även skogsmarkspriserna påverkats. Det har de, men inte så mycket som man kanske föreställt sig. När man delar in landet i södra, norra och mellersta så framträder de stora dragen tydligt. – På riksnivå har vi en sättning på marknaden på 5,1 procent sedan förra året, berättar affärschefen Stefan Wärdig. I södra delen av landet är siffran minus 6,9 procent. För norra respektive meller-

sta Sverige är siffrorna minus 4,2 respektive minus 3,6. – Intressant är ändå att kika på den tioåriga utvecklingen. Då har vi fantastiska 51 procent upp för Sverige som helhet och 62 procent för södra Sverige. Sett i det perspektivet framstår nedgången mest som ett hack i kurvan, inget mer. Fastighetsmäklaren Lars Ektander utvecklar: – Just i den här statistiken var 2022 ett kanonår. Det här är bara en liten sättning. Priserna är fortfarande bättre än 2021. Vi ser det snarast som en sättning i marknaden än ett stort prisfall för det är ju bara fem procent. Det var en markant prisutveckling 2021 och 2022 så det är inte förvånande att den saktat in under förra året, men vad berodde prisökningen på? – Vi hade ett fåtal investerare som köpte skog i en otroligt stor utsträckning och hög takt. Det drev prisbilden rejält. De var väldigt få till antalet. De investerarna ser vi inte längre. De har nästan upphört helt att investera i skog på det sättet. – Det i kombination med oron i omvärlden och inflationstakt och därav ökade räntor gör att vi nu har den här

Ludvig & Co kan i sina jämförelser luta sig mot årlig statistik sedan 1995. Det gör att deras rapporter blir väldigt tillförlitliga. Skogsmarkprisrapporten man nu presenterat är för helåret 2023. Som vanligt redovisas endast försäljningar av skogsmark på öppna marknaden. Statistiken redovisas dels för riket, dels enligt indelningen södra, mellersta och norra Sverige samt på detaljnivå i tio geografiska prisområden.

sättningen i marknaden. Ändå är nivåerna alltså högre än 2021. I helårsrapporten anges även den mer detaljerade indelningen av landet, i tio prisområden. Mönstret är detsamma som i den grövre indelningen, men man får fram mer geografiskt specifika data. I prisområde som utgörs av Östergötland tillsammans med Västergötland ser det ut såhär: Pris uttryckt i skogskubik ner 7,6 procent, men sett till en tioårsperiod så är det ändå en ökning på hela 63 procent. Det här kan jämföras med riket där nedgången varit 5,1 procent och prisutvecklingen sedd över en tioårsperiod upp 51 procent.

Fastighetsmäklaren Lars Ektander och affärschefen Stefan Wärdig.

En alltid lika intressant upp-

gift i statistiken är den om hur mycket skog man får för tre miljoner kronor. – Grafiken visar hur mycket man får för tre miljoner, berättade Stefan Wärdig. Man får 24 hektar och 3 500 kubik i södra Sverige. Ser man på vår region, prisområde tre, får du bara 22 hektar och 3 600 kubik. Skillnaden är stor över landet. Som jämförelse är värdena i nordvästra Sverige, prisområde 10, 129 hektar och 11 200 kubik. Rikets medel är 38 hektar och 5 400 kubik. Genomsnittet i landet ger att man får 38 hektar/ 5 400 kubik. I södra Sverige är det 24 respektive 3 500. Det är alltså dyrare att köpa skog här. Köp- och säljmönstret avseende kön är tämligen oförändrat gentemot tidigare år. Skillnaden mellan män och kvinnor kan dock vara på väg att minska genom faktorer som att allt fler kvinnor söker sig till skogliga utbildningar.

Köpare och säljare blir fortsatt äldre. Skärmdump från skogsprisrapporten.

Det kan komma att påverka, men det lär ta mer tid innan det avspeglas i statistiken. Än så länge är det ”alltid 40 procent kvinnor som säljer och alltid 20 som köper.”. Beträffande ålder för köpare

och säljare så blir grupperna fortsatt äldre. En skillnad på köparsidan är däremot vem som köper: – Köparen skiljer sig mer år från år, säger Stefan Wärdig. Nu har andelen ortsbor som

köpt ökat till 48 procent från förra årets 33. Andelen utbor har minskat från 54 till 38 procent. Sammanfattningsvis är skogen fortsatt en säker och bra investering. Ladda hem rapporten genom att fylla i dina uppgifter på: https://kunskap.ludvig.se/rapport-skogsmarkspriser-helar-2023 Text och bild: BO BÄCKMAN

Hitta din målgrupp med en annons i Jordbrukaren! Jordbrukaren utkommer var tredje vecka till alla jord-, lant- och skogsbruksföretag i hela Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län. Det första numret av Jordbrukaren såg dagens ljus redan 1926.

Ring 0141-560 09 så hjälper vi dig!

Vad man får för tre miljoner kronor i olika områden. Skärmdump från skogsprisrapporten.

Prisutvecklingen i södra, mellersta och norra Sverige. Skärmdump från skogsprisrapporten.


Nummer 2 • Februari 2024

5

S R A M I/ R A U R B E F I VIMEK DEMO Första demodagen i närheten av Strängnäs i samarbete med Skogssällskapet i slutet av februari, och den andra i Katrineholmstrakten i samarbete med Billerud Korsnäs i mars. Vidare info om tid och plats hittas på vår och Vimeks hemsida:

www.wistromsgallring.se www.vimek.com Kontakt: Christer Wiström 070-333 03 54, wistromsgallring@telia.com Kenny Wiström 070-333 57 62, kennyvistrom@hotmail.se

4

4 %% !

"$ ! % ! "% ! "%6! !6 % " !$ " !

# ! # ! !6 6. ! # !2 # ! # ! 2 7% $ 5 "# " $ 4

4

! ""

# ! )+' *+ ,*,/('+ (' )' "#. !$ % ! 1# -

&&&-!$

%!

-

!#

#

0

!

3


6

GÅRD TILL SALU

Nummer 2 • Februari 2024 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Som en liten by omgiven av sjöar

Rumhult SandgäRdet Ostörd gård med många byggnader, 90 hektar mark, varav drygt 60 utgörs av skog. Jakten följer köpet. Välkommen till Rumhult Sandgärdet som är veckans gård till salu.

Man måste i det närmaste åka just hit om man ska få uppleva den här speciella och vackra bygden vid sjön Yxningens södra stränder. I skydd från de större vägarna ger landskapet den där underbara pausen och andhämtningen från dagens stress och jäkt. En del påstår med bestämdhet att här är det som att tiden stått stilla och sköna visioner av äldre tider söker sig på. Här i bygden finns den närliggande oskiftade bymiljön i Långserum nämnas. Där finns bland annat timmerhus från 1750-talet och de som byggdes det följande seklet. Byn har även välbevarade ekonomibyggnader. Idag finns ungefär 25 hus kvar, varav det äldsta är en loge från 1500-talet. Yxningen är med sina 90 öar, ett siktdjup som når ända ner till sju meter i vattnet som kan vara mer än 70 meter djupt, en uppskattad destination för friluftslivet. Här finns ett rikt fiske, bad, båtliv med mera. Sjön kantas även flera naturreservat. Marken till gården, Rumhult Sandgärdet, är belägen nära, men inte i direkt kontakt med Yxningen. Gården omges dock av fler sjöar och gränsar till en av dessa, Östersjön med fiskerätt. För att undvika missförstånd så är Östersjön här en insjö och har sin namnmässiga ”maka” i den närliggande Västersjön. Enklast tar man sig hit över den aktiva byn Kvarnvik. Man tar därefter av norrut och kommer till Rumhult i en

klassisk agrar miljö där skogen öppnar sig efter fyra kilometer. Med alla byggnader ger gården ger en känsla av att vara en egen lite by. Det stora bostadshuset, en tvillingstuga, är från 1795. Huset i två plan har en boarea om 190 kvadratmeter. Här finns också en oinredd vind med potential för att bli den där lugna avkopplande platsen att söka sig till på kvällarna. Bostaden är dock i behov av renovering och kan därmed bli lite vad man som köpare vill ha, till exempel om huset fortsatt ska två lägenheter eller en. Bland ekonomibyggnaderna finns

en ladugård från 1933 med en area om 405 kvadratmeter. Den har en djurdel med betonggolv, höskulle med mera. På gården finns även en äldre ladugård, ett magasin, en jordkällare, ett härbre samt ytterligare några byggnader. Flertalet uppges vara i sämre skick.

Fastighetens areal uppgår, beroende på vem som beräknat, till mellan 88,84 och 91,3 hektar. Enligt skogsbruksplanen finns 62,6 hektar skog. Virkesförrådet beräknas till 6 942 skogskubik eller i medel 111 kubik per hektar och medelboniteten till 7,1. Barrträd står för 78 procent, 60 procent tall och 18 gran. 10 procent är björk. Inägomarken utgörs av 4 hektar bete och 18 åker. Rumhult Sandgärdet är ett avskilt boende i Hannäs socken. Det är ändå bara 4,5 kilometer till Kvarnvik där det finns lanthandel med stort serviceutbud, 9 kilometer till Hannäs förskola och två mil till Valdemarsvik. Man får det lugna ostörda naturnära utan att bo isolerat många mil från allt. Här kan man äta kakan och ändå ha den kvar och njuta.

Text: BO BÄCKMAN

KORTA FAKTA RUMHULT SANDGÄRDET Bostadsbyggnad: Byggår 1795. 2 plan, tvillingstuga. Boarea 190 kvm. Tomt: Äldre trädgård med syréner, plommonträd och körsbärsträd. Ekonomibyggnader: Ladugård, lada, magasin, svinhus, äldre ladugård, slaktbod, härbre, jordkällare. stuga. Total areal: Enligt lantmäteriet 88,84 hektar. Enligt taxeringen 89 hektar. Enligt Metria Skogsanalys 91,3 hektar. Enligt Skogsbruksplanen 91,3 hektar. Skog: 62,6 hektar enligt skogsbruksplan. Virkesförråd om 6 942 skogskubik. Medelbonitet är 7,1. Medeltal 111 kubik per hektar. Trädslagsfördelning: 60 % tall, 18 % gran, 10,3 % björk, 2,1% löv och 1,1 % lärk.

Mark: Betesmark 4 hektar, åkermark 18 hektar. Till hälften bättre åkermark och till hälften mossjord. Inägomarken är inte utarrenderad utan tillfaller köparen vid tillträdet. Jakt: Rådjur, dovhjort, älg och vildsvin. Fastigheten ingår i Hannäs älgskötselområde. Jakten tillfaller köparen vid tillträdet. Pris: 6 300 000 kr, utgångspris. Ansvarig mäklare: Rebecca Regnander, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, 011-29 08 69 alt 070999 23 75


Nummer 2 • Februari 2024

7

VA-produkter

certifierad av

Kontakta oss för prislista eller offert till ert projekt.

IALSPEC DANDE U J B ER

Levererar färdig betong

I vårt VA-sortimentet finner ni markrör, vägtrummor, fiberduk, avvattningsrännor, pumpbrunnar, avskiljare för olja/fett, enskilda avlopp.

Proffs väljer Greenpower

Besök vår butik Algolgatan 7 i Linköping

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

www.inrapipe.se · info@infrapipe.se · 013-39 30 90

www.greenpower.se Tel: 0431 222 40

Även lämplig för sågytor

MA

E IC

Benny Andersson Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34

1m 3/min " " $ % %

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

KRONOS Predator 1700M Kedjeröjare

VEDPROCESSOR .. SNABB-SAKER-EFFEKTIV

INSERV SK

$

NYHET!

HELAUTOMATISK vedhantering vedhantering HELAUTOMATISK

Traktordrivna elverk: Från 15 - 130 kVA Trygghet & Säkerhet!

% #! %

Överlägsen kapacitet och räckvidd - Ny effektiv utmatningstransportör - Ny knivdesign och nytt längdregleringssystem - Lågt effektbehov - Passar alla traktorer

Räckvidd 4,55 m från traktorns centrum. Du når även andra sidan av diket. Kraftig konstruktion, finsk kvalitetsprodukt. Kardandrift med lamellkoppling. Uppvikbart frontkastskydd för maximal körhastighet och kapacitet.

Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

"

Se video på hemsidan

30 000 läsare kan se din annons!

- Lägg långved på inmatningstransportören. Maskinen sköter resten. Matar in, kapar/klyver samt lastar. Allt medan du lägger på ny långved ...

Även hydrauldriven modell för kranspets / grävmaskinmontage.

Se video på: www.dahlberg-maskinab.se

DAHLBERG MASKIN AB Tel. 0612-503 62

Boka din annons på 0141-560 09

www.dahlberg-maskinab.se

&

%

$

%

DAHLBERG MASKIN AB · Tel 0612-503 62 www.dahlberg-maskinab.se

# %

#

"

# " #

% #

# #

#

! "

"

" #

"

"

"

Dina gårdsmäklare !

" " !! !

! !!

!

"!

,3,+/3. 3- 00' ,32+252 0, ,/' ,3,+2-- 05 ,4

! #

$

# $

# $ !

# "

$ ! $

#

!!

!

!

!!

&

! (

$

!

%

,3/+4-0 .1 ,,' ,32+-.3 -2 05'

#

ludvigfast.se

!

" # ) * #

!


8

SKOG

Nummer 2 • Februari 2024 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Hyggesfritt bruk allt vanligare Att bruka och ändå behålla skogskänslan SKOG (JB)

När man talar om hyggesfritt skogsbruk så är det inte en enda metod som avses utan flera. Marken är alltid trädbevuxen, men uttag görs.

”Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor.” skriver Skogsstyrelsen. Så långt låter det enkelt, men kanske ändå inte helt glasklart. Till exempel avverkar man även i hyggesfritt. Vad hyggesfritt skogsbruk egentligen är visar sig kunna betyda flera metoder. – Många är väldigt nyfikna på vad det hyggesfria skogsbruket är och många markägare känner mer och mer att man inte vill ha just hygget, säger Sven-Owe Kymnedal, skogskonsulent på Skogsstyrelsen. Han ger en bakgrund med hänvisning till den nya skogsvårdslagen som kom 1993. I den sägs att skogen är en förnybar resurs, men även att den ska skötas så att den ”uthålligt ger en god avkastning”. Här finns också den hänsyn skogsägaren ska ta till naturen och andra värden som kultur, rekreation med mera. Det ska vara en balans mellan dessa och produktionen. – Sedan betyder det inte att det ska vara femtio-femtio i areal utan att man ska beakta de här parametrarna lika hela tiden. Finns inte någonting behöver man inte i alla lägen skapa det, Ibland behöver man skapa det, för att det är en bristvara i naturen och då kan man ju göra något för att återskapa vissa värden. – Det har växt fram i en klimatdebatt att man vill hitta andra alternativ att sköta skogen på. Där kommer det här hyggesfria in. Det går tillbaka till 2005. Då fick Skogsstyrelsen i uppdrag att titta på det här. Det tillsattes arbetsgrupper, man samlade in data, man började gå tillbaka och se vad blädning och andra plockhuggningsmetoder var förr och reda i det här. För att förstå det här, om man inte är initierad i skogsbruk, så behövs ännu ett klargörande av begrepp: – Vi brukar kalla det en avdelning eller trakt där vi jobbar i för tillfället och det kan vara ända ner till 0,2, 0,3 hektar och upp till åtta, tio hektar här i Sydsverige. Ett genomsnittshygge i Sydsverige idag ligger på 2,5 hektar så de är inte jättestora ändå.

Höga stubbar talar om för markberedaren var den inte får köras. Här finns en gammal kolbotten som ska skyddas.

Sven-Owe Kymnedal, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Två huvudtyper av hyggesfritt bruk är skärmställning och luckhuggning, med sina olika varianter. En tredje, blädning, är annorlunda att så den väntar Sven-Owe med en stund. – I den äldre skogen kanske

vi gallrar ut och ställer ut de äldre träden så det blir någonstans 400 stammar per hektar. De får stå och bli stormfasta och sedan efter ytterligare åtta tio år halverar man det till 200 stammar.

– Då har det blivit så pass glest så vi tycker att vi ska sätt igång föryngringen. Grundtanken är att den kommer under av sig själv och vi får då en tvåskiktad skog, en plantskog och så får vi kvar det äldre beståndet över. Så vi har två olika nivåer av träd kan man säga och man pratar om skikt. – När det undre skiktet vuxit upp i brösthöjd, 1,3 meter som är ett magiskt mått i skogsvärlden, då går också skogen över i ungskog då är

Äldre träd som sparats som skärm och föryngringen börjar i ett nedre skikt.

det inte plantskog längre. Ungskogen får växa till. När den kommer upp över två meter i höjd, kanske två och en halv, då man inte ser genom den är det dags att ta ner de äldre träden. – Då har du hoppat över

upplevelsen av att ha gått ut på ett hygge. Det är det som är en del av hyggesfritt skogsbruk. Det är inte det att vi lämnar det orört på något sätt. Vi producerar virke som på vilken annan produktions-

mark som helst, men just föryngringsfasen låter vi kanske ta femton-tjugo år istället för att plantera igen på fem år. – Det här handlar lite om en ekonomi för markägaren också. Det tar lite längre tid att få igång den nya skogen, å andra sidan har jag inga kostnader för plantering och markberedning. Jag har också varit väldigt skonsam mot marken så jag vinner värden i och med att jag inte rört så mycket i backen. Påverkan är inte så stor.

Sven-Owe Kymnedal kommer så till det centrala med metoden: – En jätteviktig grej i det här är att alltid när jag kommer ut i det här skogsområdet så har jag en skogskänsla. Det är ett litet honnörsord i den här metoden att man går alltid i skog. Läs mer om hyggesfritt i artikeln om luckor och blädning på sidan 10. Text och bild: BO BÄCKMAN


Nummer 2 • Februari 2024

9

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

VI KOPER DITT SKROT! Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

Vi utför grävarbeten!

LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING 2ȇҌҟ3 11"+3þ/*"-2*-"+ "/&# )-2*-"+ ҙщҌуц ( Қ þ/ -"/#"(1 11 &+01 ))"/ +1&+$"+ 0,* "+ "$"+ 2--3þ/*+&+$0(þ)) "))"/ 0,* "11 (,*-)"*"+1 1&)) "+ 3"!- ++ ѷ "+ ( + "+(")1 +0)21 0 *,1 (2*2) 1,/1 +(ҟ- ++ ѷ &+0( 3"! "%,3"1 $"+,* 11 (,*-)"11"/ ѷ !&11 0601"*ѷ ѷ ѹҌ

ъц цъ ѷ ъ ѷ

Diplomerade för avloppsanläggningar

AKTUELLT

,+20 &$%1 þ/ "+ (/ ȇ#2)) *"+ "+(") 3"!- ++ -ā фс ( , % % )3Ҍ *"1"/03"!ѷ "+ þ/ $,!(þ+! "+)&$1 !" +6 ,!"0&$+(/ 3"+ , % !þ/*"! #/ *1&!00þ(/ !ѷ Bonus Light þ/ "+ *6 ("1 -/&03þ/! цсѷ с ѷ ссѹҌ 3"!- ++ ѷ

Skrukeby Maskin

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping www.baxi.se - info@baxi.se Tel: 0515-171 10

0142-809 60, 070-659 67 63

3EKO -IXERVAGNAR fÚR ALLA BEHoV...

BRYGGBUTIKEN

&YLLTÚMMAre för omgående leverans.

Nya & begagnade. s Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s +ASTmËKTAR KK1600 och KK1800

Allt för bryggan. Färdig brygga eller bygg själv – vi har delarna!

Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer

Båtbryggor · Badbryggor Fasta bryggor · Flytbryggor Y-bommar Beslag · Tillbehör Hela Svenska Flytblocks sortiment Bra priser · Bra frakter

Biobränslepannor Satseldade- och flödesmatade pannor Säljare norra och mellersta Sverige

Andreas Brunåker Lantmästare

Tel 070-346 54 02 · www.bryggbutiken.se

076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk

Du har väl sett vår hemsida? www.jordbrukaren.se

KINGQUAD LT-A500XPM 2023 Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg.

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

134.900:inkl moms

Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

mail@faust.dk www.faust.dk

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 09.

Vi målar följande fasader:

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

SOFAB Sanering & Färg AB

Rebecca Regnander ..................................0709-992 375 Caroline Lundén .........................................0761-153 211 Gustaf Eriksson............................................0703-510 577

0705-300 751, 0730-36 71 36 www.sofabskanninge.se

Kontakta oss, vi kan Östergötland! & $ ! ! "& & ! #" #!"

"$

+* )

&

& &

&

!!

! & $ "$

&!

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

Vill du ha en värdering av din gård hjälper vi dig även med det.

"( ' '

"

'!


10

SKOG

Nummer 2 • Februari 2024 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Exempel på lucka. Skogskänslan finns ändå kvar, även om det är en öppen yta bland träden.

Avverkning som bevarar skogskänslan Hyggesfritt skogsbruk med luckhuggning och blädning SKOG (JB)

I det hyggesfria skogsbruket förekommer flera metoder, men blädning skiljer ut sig mot de andra. Den både kräver mer och att man gör ganska lite mellan åtgärderna.

Sven-Owe Kymnedal, skogskonsulent på Skogsstyrelsen, förklarade de stora dragen bakom hyggesfritt skogsbruk. Han går vidare med två metoder som var och en har sin speciella poäng, luckhuggning och blädning. Man vill producera virke, men vill inte få hyggesfasen, jobba med skärmar och även med luckor. Det här med luckor är en flexibel variant som dock kräver att man tänker efter före, precis som med andra metoder. Trots allt är det en sorts ”minihyggen” det handlar om. – Man kan ta upp en lucka och då blir det många gånger väldigt kalt i den luckan. Å andra sidan om man ska hålla sig inom termerna för hyggesfritt så ska den inte vara större än 0,25 hektar, en halv fotbollsplan eller tvåtusenfem-

hundra kvadratmeter. – Det roliga är när vi är på våra ytor så har vi en yta som är 0,25, den har vi mätt upp innan och gjort väldigt ren. Alla tycker att nu är det här hygge så det går någon känslomässig gräns där också hos de flesta. Man upplever hyggeskänslan när man kommer upp i den storleken. Sven-Owe jämför med vissa

europeiska länder som tillåter upp till tre hektar och fortfarande kallar sin standard hyggesfritt. I Götaland är ett snitthygge 2,5 hektar, vilket betyder nästan hyggesfritt i hela Götaland jämfört med vissa europeiska länder. Finland och Norge har gränserna vid 0,3 respektive 0,2. Själva luckan man hugger upp kan anpassas även genom formen och man bör tänka på hur ljuset kommer ligga på den öppnade ytan. Kanske vill man ha in det som kallas pionjärträd, de som kommer in vid en väldigt stor omvandling i skogen, som efter brand eller storm. Det är tall, björk och asp som kommer först och då gäller det att få in mycket ljus i luckan. Om man istället vill ha granskog så

rekommenderas mindre luckor med mer skugga. – Ljuset är en väldigt viktig faktor. På Skullebo finns både områden med skärmar och luckor. Det är fascinerande att jämföra i fält. Där man sparat glest med äldre träd kommer nästan generation underifrån. Skogskänslan finns, även om det är en brukad skog. När det kommer till luckor så ger en större rund lucka illusionen av att vara en trevlig glänta medan en mindre lucka ger mer känsla av hygge. Det finns alltså många överväganden att göra. Så är det ju det där med blädning som avviker markant från skärmar och luckor. – Blädningen är ett helt an-

nat sätt att tänka med skogen, berättar Sven-Owe Kymnedal. Blädningsskogen, som vi förespråkar den idag, så ska man nog skörda av tillväxten genom att bara ta de grövsta träden med tio femton års intervall. – Man pratar ibland om en måldiameter runt 40 cm då går man in och skördar de träd som är 40 plus. Det viktiga är att man inte hugger al-

En rund lucka har huggits. Det påminner mer om en glänta än en avverkad yta.

la ändå för man måste ha kolla på vad man har kvar för skog, Här tar man tillväxten, räntan i skogsvolymen. – Vi är i samma nivå som den tredje gallringen i trakthygget. Skillnaden här är att jag inte gör något mer under tiden i blädningsskogen. Här får den nya komma upp, det

blir några små miniluckor av träden jag tar bort. Det finns en rad fördelar och nackdelar och åsikter med varje metod. Ovanstående är lite skrap på ytan av det här som rör hyggesfritt skogsbruk. En reflektion är att man idag är mer fri att

välja hur man vill ha sin skog, om den endast ska vara för produktion eller om vill man ha den som en trevlig plats. Det ena utesluter ju inte det andra heller. Text och bild: BO BÄCKMAN


Nummer 2 • Februari 2024

11

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Underhåll av grusvägar Kantskärning och väghyvling med moderna maskiner. Grus och dammbindning.

Stora inom lantbruksdäck

Hjertstedt Hyveltjänst AB 070-651 07 96 www.vaghyvlar.se

Tel 0142-415 02 · www.skanningegummiverkstad.se

Varför värma torken, växthuset och övriga lokaler med dyr olja? När man kan använda flis, pellets eller spannmål som bränsle. Sonnys Multistoker med varmluftspanna. Effekter från 32kW-700kW.

Svensktillverkade kvalitetsprodukter

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 09

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

Industrigatan 3 · 467 40 Grästorp · 0514-105 05 · www.sonnys.se

,]HVEYPZMRWGL Dragkraft 1400/1700/2200 kp Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

Levererar allt i grusbranschen.

We-1400

Vi utför: Bredgrusning och spårgrusning Lossning och lastning med lastmaskin Större och mindre schaktarbeten

med 2 kanal radio.

16.900:+ moms o frakt

Joakim 070-600 19 72

Flytgödselkörning Fastgödselkörning Fyrkantspressning Slåtterkrossning Rundbalspressning Fälthack Claas Krokvagnar

: ecialité Vår sp

Tel 0381-710 10 | www.weimer.se

Sprutmålning med Falu rödfärg Andreas: 070-888 25 80 Marcus: 070-535 90 08

Allt inom ventilation! Allmän service samt service av styrregler, ACJ luftvärme, ACF, byte av styrregler Husventilation, OVK-besiktningar, Injustering av luft, installationer med mera.

!$

%

!#

"

% $

Ett familjeföretag sedan 1972. $

Boka rödfärgning!

Specialister på sprutmålning och takmålning!

Vi sprutmålar med äkta Falu rödfärg

www.rodmalare.se

Vi erbjuder även:

k@rodmalare.se

20 års erfarenhet i branschen • F-skattsedel • kenneth0142@hotmail.com

TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT!

• Fasadtvätt • Taktvätt • Stalltvätt • Teknos färger

0730-72 02 29

Besök webbutik: högtrycksdelar.se

Kenny

…och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • ANDREAS MB ISOLERING SE

SOFAB Sanering & färg AB

Villa- & fastighetsägare!

www.mb-isolering.se

Företaget är VI STÖDJER miljödeklarerat MISSING PEOPLE SWEDEN och kvalitets20 certifierat.

Ring

Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

Försäljning och service av garageportar, industriportar, grindar, dockningar med mera! -JOLÚQJOH ] ] JOGP!QPSUTFSWJDF TF ] XXX QPSUTFSWJDF TF

VÄGSLADD t Fri frak il 5m inom 2

16.500:+moms

gruvdalens däck & allservice 0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se

www.sandstromwebshop.se

Dags för ny anläggning?

Boka rödfärgning!

Akron har marknadens mest kompletta utbud av lösningar för hantering, lagring och torkning av spannmål och biobränsle.

• Rekommenderade sprutmålare av Falu Rödfärg • Över 35 års erfarenhet av branschen • Lämnar kostnadsfri offert på plats • Lagerförsäljning av Gjøcos kompletta färgsortiment Vi målar allt ifrån Småland till Uppland Carl Stråkander 0730 66 00 04 carl@stragard.se www.stragard.se

Kontakta din Akronrepresentant idag! Östergötland: Anders Olausson 070-346 11 11 Södermanland: Linda Karlsson 072-515 18 31 Närke:

Kent Folkesson 070-337 16 28

Läs mer på vår hemsida akron.se


Nummer 2 Februari 2024 Årgång 98

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

SKOG

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Välväxande skogsbruk på slätten Weinessons ska avverka själva och återinför äldre bruksmetod FÅGELSTA (JB)

Med en egen skogsmaskin ska Mats Weinesson och hans son Philip kunna sköta sin skog själva. Skogen ska inte bara ge avkastning, den är också till för att trivas i.

Slättbygden vid Fågelsta är inte den första man associerar med skog, men där finns faktiskt skog och 43 hektar av den tillhör Mats Weinesson i Götala. – Under min farfars tid plockade de ut virke som de behövde till byggnation och sådant, berättar han. Jag tror inte de sålde något. Under min fars tid i mitten av 1900talet sågade de med handsågar. Ett hopp framåt i tiden när

Mats själv drev gården: – Sedan började åkerarealerna öka på, både arrenden och köp. Jag hann inte med att vara ute i skogen fast jag gillar att vara ute fysiskt och jobba i skogen. När jag blev lantbrukare så gjorde vi två stora uttag ut skogen med stora kalhyggen. – Det första gick bra, men med det andra då blev det precis sönderkört. Nej, tänkte jag, aldrig mer skogsmaskin på det här sättet. Problemet är att, vissa entreprenörer, tror det är bättre bärighet härute än det är, de kommer till oss vid fel tid. Han planterade därefter mycket och det har växt bra. – Vi har inte kommit ut och gallra och gjort som vi borde ha gjort. Då växte tanken att vi skulle skaffa en maskin. De minsta maskinerna är visserligen otroligt smidiga, men för små. Valet blev en lite större. – Med de mellanstora maskinerna får du ut mycket större skördar och har fortfarande smal spårvidd. Du behöver inte göra skogsbilvägar i skogen utan kan snirkla dig mellan träden och gör väldigt liten skada. De klarar upp till 35 - 40 centimeters stockar. 30-35 är väl optimalt som maxstorlek för sedan blir det svårt att dra dem och greppa. – Med en sådan maskin klarar vi i princip hela skogen själva. De stora träden får vi väl fälla med motorsåg och ta

Mats Weinesson och sonen Philip. Arbete pågår vid området Lillskogen. Den egna skogsmaskinen syns i bakgrunden.

första stocken, men i övrigt klarar maskinen all skog. – Det var tredubbla priset mot den mindre så då började vi leta begagnat och fick tag i den här som är dubbla priset mot den lillalilla maskinen, men ändå så mycket mer maskin så det är den vi har börjat köra med. Mats Weinesson har sin uppfattning om hur han vill ha sin skog och arbetar dit. – Vi kommer att ändra om hela vårt skogsbruk, berättar han. Jag gillar inte de jättestora kalhyggena och de tunga maskinerna och framför allt inte markberedningen. Det går inte att gå i en sådan skog. – Vi tog aldrig hit någon

markberedare då när vi tog ner de där stora områdena från början, vi planterade direkt året efter. Då hann skogen komma upp så mycket att den inte blev påverkad av växtlighet runt om och hade

Hitta din målgrupp med ! en annons i Jordbrukaren

en väldigt snabb tillväxt. Den skogen som står nu har växt väldigt bra. – Min hela skog växer på bördig åkermark med en bonitet på nio-tio. Den växer fort och bli massaved. Det finns många aspekter i det här med skogen. Till exempel gav stormarna Gudrun och Per en fingervisning. De tog 4,5 hektar vardera. Mats Weinesson är sin vana trogen med att vara mycket påläst och ha klara mål. – Det är bättre med blandskog som håller ihop på ett annat sätt, säger han. – Vi kommer köra med bläderbruk som det var förr och tänka om helt. Det betyder att vi får lära om. I huvudsak går man in och tar de stora träden. Det är ett nytt sätt att tänka på än med hyggesbruk. – Blädning är bättre för likviditeten. Bara att vi skaffat maskinen och kommer köra

Skogsmaskinen är en kombimodell i vad far och son Weinesson anser vara lagom storlek.

själva nu så betalas hela maskinen. Sedan räknar vi med att när vi lärt oss det här or-

dentligt och är färdiga i vår skog så ska vi börja köra ut om det finns intresse.

Var tredje vecka delas Jordbrukaren ut gratis med post till alla lantbruk och lantbrukshushåll i Östergötland, Örebro län, norra Småland och södra Södermanland. Ring och boka annonsplats på 0141-560 09.

Text och bild: BO BÄCKMAN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.