Göteborgs stift

Göteborgs stift

Göteborg, Sweden

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift, och består av 191 församlingar i Bohuslän, Västergötland och Halland. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Göteborgs stiftskansli vill vara ett kompetenscentrum som inspirerar församlingarna att synliggöra Kristus.

www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift