SuperMAG april 2021

Page 42

42

X Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

De huidige Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne maakt in zijn beleidsplannen een prioriteit van de snelle vervolging van winkeldiefstallen. We vroegen hem naar zijn ambitie, aanpak én concrete plannen.

Lik-op-stukbeleid als antwoord

op winkeldiefstal SuperMAG: Als minister van Justitie is het uw ambitie om justitie ‘straffer, sneller en menselijker te maken’, wat betekent dit concreet? Vincent Van Quickenborne: “Iedereen weet dat Justitie zowat het moeilijkste departement van de Wetstraat is. Velen hebben er hun tanden al op stukgebeten. Dan moet je van bij je aan­treden zeker niet de zoveelste grote revolutie gaan verkondigen. Als we justitie willen ver­beteren, dan moeten we luisteren naar de mensen op het terrein.”

“Daarom kregen de 27.000 medewerkers van Justitie en de Federale Gerechtelijke Politie eind

vorig jaar een mail met de vraag om mee te schrijven aan de plannen voor justitie. Dat is de eerste keer dat mensen op het terrein bevraagd worden. Vanuit hun kennis en praktijkervaring kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren. Meer dan 300 voorstellen kwamen binnen. Die hebben we verwerkt en op basis daarvan de plannen voor justitie herschreven.”

SuperMAG: Welke aanpak mogen we van u verwachten? Vincent Van Quickenborne: “Ik vind het belangrijk om zoveel mogelijk op het terrein aanwezig te zijn en te zien wat goed werkt en moet uit­ gebreid worden, waar de problemen zitten en