BOB BBL

BOB BBL

Bergen, Norway

BOB BBL - største boligbyggelag på Vestlandet.

BOBs medlemsblad kommer ut i fire utgivelser i året. I papirversjon distribueres bladet til våre medlemmer og har et opplag på mellom 59.000 og 64.000.

Magasinet produseres for våre medlemmer, boligselskap (tillitsvalgte), samarbeidspartnere og andre interessegrupper.

www.bob.no