Page 1

BOBMAGASINET MEDLEMSBLAD FOR BOB BBL

2

Salgsstart for 1912:

MAI. 2016

TOWNHOUSE & BYLEILIGHETER Side 6

GATEKUNST UNDER TAK Side 12

NILSEN I TREET Side 16


N kr 50 å får du 00 digita i rabatt p å l mar kedspakke ! Gje lder t om 3

Utnytt fordelene og gjør som BOB – velg oss som din megler! 1/5-1

Petter Heldal Avdelingsleder Eiendomsmegler MNEF petter.heldal@em1.no tlf: 402 41 515

Hanne Berg Olsen Megler MNEF hanne.berg.olsen@em1.no tlf: 456 919 51

Bjarne Bjerknes Megler MNEF bjarne.bjerknes@em1.no tlf: 975 89 046

6

Nina Storetvedt Ellingsen Fagansvarlig / saksansvarlig nina.storetvedt@em1.no tlf: 958 86 608

Salg av borettslagsboliger er et eget fagfelt Borettslagsboliger skiller seg en god del fra selveiende boliger, og det er viktig å få frem de positive forskjellene når du skal selge. Derfor har vi en helt egen avdeling som kun jobber med salg av borettslagsboliger, og som er spesialister på dette. Du møter våre borettslagsmeglere i samme hus som BOB.

BOB-megleren Hordaland

55 54 74 70 bergenbob@em1.no


BOBMAGASINET NR. 2 2016 OPPLAG: 64.000 eksemplarer 4 utgaver i året

INNHOLD: 5 Leder 6

Salgsstart for 1912

UTGITT AV: BOB BBL Nygårdsgaten 13-15, P.b. 7280, 5020 Bergen Telefon 55 54 74 00 postinfo@bob.no www.bob.no

10

Nye BOB-prosjekter

12

Gatekunst under tak

15

Pris til Treet

16

Intervju med LAN

ANSVARLIG REDAKTØR: Adm. dir. Terje W. Gilje

19 Jusspalten

6

20

Fikk besøk av Sogndal

26

Broen, stien og flagget

28 BOB-appen

REDAKTØR: Kenneth Ø. Monsen

29

Fyllingsdalen Teater

30 Kredittkort fra BOB

I REDAKSJONEN: Erik Yri Engelsen

32

Kjøp gavemedlemskap

34 Forsikring

FORSIDEILLUSTRASJON: Northern Visual

36 Boligøkonomi 37 Faste medlemstilbud

ANNONSER: Annonsepriser: 1/1 side Kr. 25.000,1/2 side Kr. 19.000,1/4 side Kr. 14.000,Alle annonser i 4 farger eks. moms. For bestilling av annonser og opplysninger om BOBs partnerkonsept, kontakt Erik Yri Engelsen på tlf. 90926847 eller på e-post erik.engelsen@bob.no

12

42 X-ord

16

LAYOUT OG PRODUKSJON: Knudsen Grafisk / Ålgård Offset EKSPEDISJONSTID BOB: Mandag-fredag kl. 08.00 til 16.00

20 BOBMAGASINET MAI 2016  3


! P P U K S M E L ED

M

MER ke M E L D E ik BOB-M p. Det er

tkjø LE FOR AtaLlen gjelder kun konrtamnedlemskortet – er også abattav r. Aktive R varer (gjeld ilbudsprise rabatt på t r! 4% bonus på alle e spar peng r). e tilbudsvar

SKORT

MEDLEM

nesen Navn Nav r.: 185024 sn m le Med 5 600 370 50 r.: Kortn 03/17 : til g Gyldi

STORT UTVALG AV TRELAST OG LISTER

LAGERFØRTE VINDUER OG DØRER

OPPTIL

÷10%

OPPTIL

÷35%

Av ord. pris

Av ord. pris

STORT UTVALG AV PARKETT/LAMINAT

GLAVA ISOLASJON

OPPTIL

INNERDØRER OG YTTERDØRER

OPPTIL

÷15% ÷10% ÷10% Av ord. pris

GODE PRISER PÅ MDF OG HUNTONIT FERDIGMALTE PLATER

Montér Askøy - Florvaag Bruk Florvågveien 19/21, 5305 Florvåg Tlf. 97 19 70 00 Åpningstider 7-17 (tors 19) 9-15

4  BOBMAGASINET MAI 2016

OPPTIL

Av ord. pris

gode g o g l a v t u Stort aling m å p r e s i r p

Montér Minde - Florvaag Bruk Minde Allé 43, 5068 Bergen Tlf. 48 07 40 00 Åpningstider 7-17 (tors 19) 9-15

Monter Os Byggsenter Industrivegen 31, 5200 Os Tlf. 47 65 30 00 Åpningstider 7-17 9-15


LEDEREN

Sterk egenkapital og sunn økonomi

F

RA administrasjonens side kan jeg glede meg over at BOB ved inngangen til jubileumsåret 2016 er et boligbyggelag med sterk egenkapital og sunn økonomi – og et solid fundament i det som kan oppfattes som usikre tider for norsk økonomi. Sterk egenkapital og lav lånegjeld gir den nødvendige handlefriheten BOB trenger til å konkurrere om nytt tomteland i vårt nedslagsområde. Områder for boligutvikling i nære byområder kommer alltid med en høy pris - og det er viktig for BOB å kunne være med i kampen for å sikre dagens og fremtidige medlemmer attraktive boliger i attraktive bomiljø. For det er investeringer medlemmenes beste som til enhver tid skal være BOBs ledestjerne – noe vi hele tiden jobber for. Med solid egenkapital og et særdeles sterkt merkenavn i ryggen, er BOB en ettertraktet samarbeidspartner på mange felt – både som boligutvikler og innovatør. Vår historie viser at BOB har gjennomføringskraft og er resultatorientert – våre vyer blir virkelighet, så enkelt er det. BOB bygger ikke luftslott, men moderne, funksjonelle boliger for våre medlemmer – samtidig som vi ikke går av veien for å gi bygningskropper og utemiljø et visst strøk av finesse. Kall det gjerne BOBs signatur. Selv om vi i BOB kan erkjenne at vi er gode på det vi holder på med, jobber vi hver dag med å forberede oss på kvalitet og leveranse. For BOB er ikke bedre enn det til enhver tid svakeste ledd. Derfor er det viktig å identifisere områder for forbedring – og gjennomføre aktuelle tiltak for måloppnåelse. Et aktuelt bevis på slik satsing fra BOBs side, er deltagelsen i «Kunden først»-programmet. Nevnte prosjekt er i regi av det såkalte Storby-samarbeidet, med deltagende boligbyggelag fra hele landet. For i 2016 vil «Kunden først»-prosjektet ha stort fokus hos alle boligbyggelag i samarbeidet, og BOB vil være i førersetet i mange av de delprosjektene som skal rulles ut. «Kunden først» er i hovedsak en digital innfallsvinkel på hvordan boligbyggelag møter medlemmer, kunder og samfunnet for øvrig. Prosjektet har flere formål – bl.a. utvikling av gode kontaktflater mellom boligbyggelaget og publikum. Eksempel her er nettbaserte løsninger og «apper» for håndholdte enheter. BOB har

vært pilot ved lanseringen av en ny app for iOs- og Android-enheter. Dette programmet gir brukeren anledning til eksempelvis å laste ned medlemskortet til sin mobiltelefon. Videre gir det oversikt over hvilke medlemstilbud som er aktuelle. I tillegg kan medlemmene få kontoopplysninger tilknyttet sin kortbruk i Boligbyggelagenes Medlemsfordeler. Teknologiske løsninger er kanskje ikke alfa og omega for alle utfordringer BOB står overfor – men kombinert med dyktige og fremoverlente medarbeidere og et dynamisk styre, legges fundamentet for fremtidsrettet drift. I et jubileumsår er BOB BBL en organisasjon som ser fremover, snarere enn bakover.

Terje W. Gilje Adm. dir

BOBMAGASINET MAI 2016  5


NYE PROSJEKTER

INFOMØTE 10. MAI SALGSMØTE 19. MAI HUSK: BOB-MEDLEMMER HAR FORKJØPSRETT LES MER PÅ 1912.NO

Velkommen til 1912 – townhouse & byleiligheter BOBMAGASINET MAI 2016  7


BOBs nyeste prosjekt i Damsgårdssundet har fått navnet 1912. Bak navnevalget ligger et ønske om å hylle fordums historie – og legge den til grunn for et fremtidsrettet boligprosjekt.

D

Av Kenneth Ø. Monsen Illustrasjoner: Northern Visual

et særpregede boligprosjektet vil bestå av både romslige rekkehus – eller «townhouses», og byleiligheter.

Med front mot det som får navnet Fløtmannsplassen, samtidig som du kun er en gangbro unna bykjernen. Med utgangspunkt i den gamle fabrikkfasaden skal BOB bygge boliger i høyden og bredden. Det skal bygges ca. 110 leiligheter fra 48 til 105 kvadratmeter, derav ni «townhouses» i sørenden av prosjektet. Noen av disse rekkehusene vil dessuten tilrettelegges

BUER: De særpregede buene fra dagens fasade beholdes – og gir 1912 unike, visuelle kvaliteter.

med hybelareal for eventuell utleie. "Townhousene" vil samtidig ha tilkomst til private takterrasser med utsikt mot sjøen. Store, felles takterrasser vil også bli etablert på begge høyhusene i prosjektet. Barnehage og dagligvarebutikk Bak den markante teglsteinfasaden til det som tidligere har rommet både blikktrykkeri og malingsfabrikk, vil det i hele første etasje komme en stor dagligvarebutikk.


NYE PROSJEKTER

I andre etasje – også dette bak den opprinnelige fasaden, vil det komme både leiligheter og garasjeanlegg. Innkjøring til garasjene vil skje fra Lotheveien (mot nord). I tredje etasje – sentralt i bygget, vil det komme en privat barnehage med fire avdelinger. Her vil det være plass til ca. 80 barn, og det vil bli gitt fortrinnsrett til barn som bor i et BOBprosjektene i Damsgårdssundet. Boligene i 1912 vi ha en bred målgruppe som burde tiltale travle barnefamilier, med både en og to foreldre, unge nyetablerte, enslige med krav til god standard og godt etablerte. Her vil alle finne sammen i en trivelig grønn oase med kort vei til alle livets behageligheter. En hverdag uten bompenger og kø? Har du jobb i Bergen sentrum – eller kanskje i Solheimsviken, ja da kan vi virkelig snakke om å legge til rette for det enkle liv. Tenk deg en hverdag uten store transportbehov, bilkøer eller stress – med kort vei til sjø og fjell, samtidig som en er en gang-

bro unna bykjernen. Hvorfor navnet 1912? 1912 speilet årstallet da fabrikkbygningen med den særpregede fasaden ble tegnet og godkjent, av den den gang så kjente arkitekten Schak August Steenberg Bull. Han var en sentral arkitekt i Norge på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Bull ble tidlig en velkjent skikkelse i Bergens arkitektstand, og han utførte en mengde viktige bygninger. Bulls fasade skal videreføres som et viktig arkitektonisk element i boligprosjektet som BOB nå presenterer. Det blir infomøte på BOB-huset 10. mai – med salgsmøte samme sted den 19. mai. Etter planen kan arbeidet med prosjektet starte opp ved årsskiftet – og stå innflyttingsklart ettersommeren 2018. Les mer og bli overbevist på nettstedet 1912.no

TAKTERRASSER: 1912 sett fra nordvest. Store, felles takterrasser vil bli etablert på begge høyhusene i prosjektet.


NYE BOLIGER FRA BOB

SALGET ER I GANG:

PORTALEN – MER ENN BARE EN LEILIGHET Like sør for Treet kommer vårt nye boligprosjekt, Portalen. Prosjektet vil romme ca. 100 boliger, med hovedvekt på rimelige to-roms leiligheter på ca. 45 kvadratmeter. En del tre-romsleiligheter vil også bli å finne i bygget – som vil preges av en arkade, som i en høyde av tre etasjer vil skjære gjennom bygget – og på den måten gi bakenforliggende områder et innrammet sjøgløtt. Inne i denne arkaden – eller portalen om du vil, vil det komme et fellesområde med så vel klatrevegger som sittegrupper. Deler av taket i nevnte arkade skal kles med speilflater – noe som gir rommet dynamikk og spenst. Portalen skal romme 101 leiligheter, fordelt på 65 stk. to-roms på 44 kvadratmeter, 10 stk. tre-roms på 52 kvadratmeter, 12 stk. tre-roms på 59 kvadrat og 14 stk. treroms på 73,5 kvadratmeter.

PRISVINNENDE TREHUS!

TREET – MODERNE OG ØKOLOGISK

Verdens høyeste trehus er en realitet – og klart til å flyttes rett inn i. Treet har blitt et landemerke ved Damsgårdssundet – 14 etasjer høyt og med utsikt over Byfjorden, sentrum og Bergensdalen. Med selveiende leilighet i Treet får du en velutstyrt bolig med effektiv planløsning - preget av svært gode kvaliteter. I Treet kan du nå velge mellom tre ulike typer 3-roms leiligheter. Mot sjøen er leilighetene 66 m2, mens mot Løvstakken er de 64 m2. Disse leilighetene er tilnærmet like. I 5. og 10. etasje finner du såkalte "powerleiligheter". Her får du virkelig følelsen av å bo i Verdens høyeste trehus, synlige bærekonstruksjoner går tvers gjennom leiligheten og gir et helt unikt uttrykk. De innglassede balkongene kan brukes gjennom hele året, og gir dermed ekstra areal. Alt etter hvor du velger å bo, kan vi friste med solrik beliggenhet eller flott utsikt mot sjøen og byen. Alle leilighetene leveres med integrerte hvitevarer, dusjvegg og downlights både i kjøkken og stue, samt entré og bad. BOB gir også kjøpere mulighet til å oppgradere til to høyere utstyrsnivåer. Her vil man blant annet kunne oppgradere kjøkken, bad og parkett.

10  BOBMAGASINET MAI 2016


NYE BOLIGER FRA BOB

KLAR TIL INNFLYTTING:

VIKEN AMFI - BO TETT PÅ DET MESTE

I Viken Amfi kan du enda sikre deg en godbit. Her er det bl.a. åtte ledige treroms leiligheter med god planløsning – med enten balkong eller hageflekk. Viken Amfi er preget av flotte bygninger og en fantastisk amfitrapp fra gårdsrommet og ned på havnepromenaden. Prosjektet er portalen inn i de nye boligområdene, med sin beliggenhet rett ved siden av DNB sitt nye hovedkvarter i Solheimsviken. Prosjektet rommer 95 leiligheter til sammen, med varierte størrelser fordelt på to-, tre- og fireroms. Alle leilighetene får sjøutsikt, og alle har privat balkong eller uteplass. Prosjektet består av tre bygg på toppen av en to-etasjers sokkel. Mellom byggene, to etasjer over Damsgårdsveien, er det et felles uteområde – som en grønn oase, tilrettelagt med sittegrupper, utekjøkken, ligge-/sittemøbler, friarealer mm. Det hele er tilrettelagt for felles sammenkomster for alle beboerne. I tillegg har prosjektet flere felles takterrasser med nydelige sol- og utsiktsforhold

SJØSTJERNEN – MED FRONT MOT SJØEN På en av de beste tomtene i Damsgårdssundet skal BOB bygge Sjøstjernen – et sjøfrontprosjekt med 31 leiligheter. Leilighetene i Sjøstjernen vil være av høy kvalitet med hensyn til løsninger og valg av materialer. Leilighetene vil i hovedsak bestå av tre- og fireroms leiligheter fra 66 til 100 kvm., men det vil også være noen større og mindre leiligheter. De fleste leilighetene vil få beliggenhet med front og balkong mot sjøen eller Markusplassen. Her er det med andre ord lagt til rette for utsikt mot fjorden, sentrum og byfjellene. Arkitektonisk vil Sjøstjernen hente uttrykket fra Ternen – med skrå fasader og spennende takvinkler. Arkitektkontoret Kari Nissen

Brodtkorb, som ble tildelt Arkitekturprisen 2010 for Ternen, har også tegnet Sjøstjernen. Det nye prosjektet vil som Ternen bestå av to bygg, men Sjøstjernen vil imidlertid bygges på en felles sokkeletasje. Her kommer det blant annet et restaurantlokale som vender mot den kommende Markusplassen. Her blir også brofeste for gang- og sykkelbroen over sundet, som hadde byggestart i vår. Byggestart planlegges til å stå ferdig høsten 2017.

BOBMAGASINET MAI 2016  11


Fargerikt – men tomt i «Blikken» På grunnmurene etter Bergen Blikktrykkeri kommer BOBs neste boligprosjekt – som skal romme i overkant av 100 boliger, barnehage, dagligvarebutikk og garasjeanlegg. De ærverdige, gamle fabrikklokalene har stått tomme lenge nå – i påvente av rivningsmaskinenes inntog. Uvedkommende har de siste årene tatt seg til rette i den monumentale bygningen, og satt sitt definitive preg på vegger og tak. Vær med en runde rundt – og opplev det som må være byens største «galleri» for graffiti og alternativ kunst. Av Kenneth Ø. Monsen (tekst og foto)

12  BOBMAGASINET MAI 2016


P

å begynnelsen av 1900-tallet åpnet det internasjonale markedet seg for norsk fiskehermetikk og det ble økt etterspørsel etter emballasje. Bergen Blikktrykkeri AS ble grunnlagt i 1908 av den tyskfødte industrigründeren Paul Scholz. Fabrikken produserte emballasje til hermetikkindustrien, og hadde eget papirtrykkeri som laget etiketter til boksene. Blikktrykkeriets eget mekaniske verksted laget maskinene som ble brukt i produksjonen. Bygningen har i dag adressen Damsgårdsveien 60-62. Fabrikkbygningen, tegnet av arkitekt Schak Bull, ble oppført i

BOBMAGASINET MAI 2016  13


1913. Bygningen er 120 meter lang, bygget av teglstein og har en fasade dekorert med steinrosetter. Den karakteristiske fabrikkpipen er nå revet. I første etasje var det mekanisk verksted, smie, anlegg for sentraloppvarming og tørking, i tillegg til fargemølle, nøkkelfabrikk som produserte åpnere til boksene, modellsnekkeri, ekspedisjonslokaler og lager. Andre etasje var en stor arbeidssal på 4000 kvadratmeter. Her var stansene, pressetrykkerimaskinene og tørkeovnene plassert. Litografisk atelier og kontorlokaler befant seg i et tilbygg. I samtiden ble fabrikklokalene sett på som moderne og meget gunstige for arbeiderne, med mye lys grunnet store vinduer i taket, gode sanitærforhold og spiserom. Lønnen var god og fabrikken sørget for tomter i området oppover mot fjellet som de ansatte kunne bygge seg hus på. Tanken bak var at man ønsket en fornøyd og stabil arbeidsstokk. Blikktrykkeriet disponerte en kai som var 248 meter lang. En dybde på 6 meter gjorde at store båter kunne legge til for lasting og lossing. På grunn av mangel på råmaterialer startet Scholz AS Norsk Blikkvalseverk i Simonsviken på Laksevåg. I 1959 ble Bergens Blikktrykkeri slått sammen med tre østlandsbedrifter og dannet Noblikk. Da denne i 1965 gikk sammen med J.A.Sannem AS ble navnet endret til NoblikkSannem AS. Produksjonen i Damsgårdsveien ble flyttet til Fjøsangerveien og senere til Moss. Kilde: bergenbyarkiv.no/Åsta Vadset Flere bilder fra Blikken kan du se på BOBs Facebook-sider: facebook.com/boligbyggelag


PRISVINNER I: Treet ble utpekt til «Årets trebyggeri 2015». Her er noen av de sentrale medspillerne i prosjektet. Helt til venstre er Terje W. Gilje. Helt til høyre står Ole H. Kleppe. (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)

PRISVINNER II: Prosjektsjef Ole H. Kleppe fra BOB Eiendomsutvikling (bildet) mottok sammen med BOB-direktør Terje W. Gilje prisen på vegne av BOB BBL. (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)

Treet vant Årets trebyggeri 2015 Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2015 er «Treet» - verdens høyeste trehus.

P

risen ble delt ut på Byggedagene 8. mars. Prosjektet har utfordret alle de involverte aktørene til å bidra med utvikling og nytenking. Bygget har et avansert industrialisert byggesystem som gir mange spennende perspektiver for urbant trebyggeri i framtiden.

Pilotprosjekt Verdens høyeste trehus er med sine 14 etasjer et pilotprosjekt for bærekraftige høye trebygninger i urbane områder. Ny kunnskap om bygging av høyhus i tre har blitt utviklet. "Treet" vil fungere som inspirasjon for lignende prosjekter i framtiden, og vil gi grunnlag for utviklingen av både lavere og høyere trebygninger. Bygningen oppfyller passivhuskravene, og har fått støtte fra Enova og Innovasjon Norge. Bæresystemet er i limtre, mens leilighetene er basert på moduler. Trapper og heissjakter er i massivtre. Prosjektet rommer 62 leiligheter og er på totalt 5600 kvm. Nye treløsninger er tatt i bruk og prosjektet har bidratt til utvikling av nye løsninger hos leverandørene og ny kompetanse hos planleggere og konsulenter. Treteknisk og TreFokus deler i samarbeid med Byggeindustrien ut prisen Årets Trebyggeri 2015 under Byggedagene. Årets Trebyggeri 2015 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av

2015. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc. Tre byggeprosjekter nominert Juryen har gått gjennom og vurdert mer enn 20 innsendte prosjekter. Det var stor spennvidde og kvalitet blant de innsendte prosjektene, noe som viser gode muligheter for bruk av tre i ulike sammenhenger. Juryen festet seg spesielt ved tre prosjekter: Åsveien Skole i Trondheim, Treet i Bergen og Ås Gård - Senter for husdyrforsøk på Ås. De nominerte prosjektene viser innovativ trebruk og leverer i stor grad på kriteriene som er satt opp. Juryen konkluderte med at ”Årets trebyggeri 2015” er «Treet» - verdens høyeste trehus Vinneren ”Treet” kjennetegnes i følge juryen ved: • • • • •

Grensesprengende og innovativ trebruk Omfattende trebruk med fokus på variert bruk av tre Innovativ prosess knyttet til utvikling av prosjektet Industrialiserte og effektive løsninger Robuste løsninger i forhold til bruk og levetid BOBMAGASINET MAI 2016  15


Nilsen i Treet Det er noe traust over Brann-trener Lars Arne Nilsen. På en positiv måte. Hel ved, kan du si. Folk fra Fjell på Sotra har ofte den egenskapen. Solide folk liker gjerne å bo godt – da er det ikke rart at Nilsen har flyttet inn i Treet, verdens høyeste trehus. Av Kenneth Ø. Monsen (tekst og foto)


Å I TREET: Lars Arne Nilsen bor i Treet, et bygg han ikke kan få rost nok. Han starter som regel arbeidsdagen med en morgentur til byggets trimrom. Der løper han en tur på tredemøllen – med panoramautsikt til en oppvåknende by.

være trener i Brann – det er verdens beste jobb. Jeg er heldig som har min latente fotballinteresse som jobb, i en by der laget betyr så mye for folk, sier Nilsen og gjør en inkluderende bevegelse med armen i retning bykjernen, Fløyen og Bergensdalen. Vi sitter i tiende etasje i Treet, i Nilsens leilighet. Han bor i en såkalt «power-leilighet», der limtredragere er en del av interiøret – et synlig bevis på at boligblokken faktisk er et trehus – eneste av sitt slag. På Puddefjordsbroen nedenfor summer ettermiddagstrafikken tilnærmet lydløst forbi utenfor vinduene. Det er minimalt med trafikkstøy som slipper inn i leiligheten. – Jeg legger ikke merke til trafikken i det hele tatt, hverken i stuen eller på soverommet, slår Nilsen fast.


Snudde Brann-skuten Siden i fjor har Lars Arne Nilsen – eller LAN som han omtales som i korridorene på Kniksen Plass 1, vært trener for SK Brann. Han har på mirakuløst vis snudd et fotballag på stø kurs nedover i tabellsystemet - fått det opp av bølgedalen og ankret Bergens stolthet der det hører hjemme: I Tippeligaen. Da hans forgjenger ved roret i trenerjobben i Brann – Rickard Norling fikk permanent landlov, var ikke Nilsen tung og be da han ble forespeilet å tre inn som kaptein på Brann-skuta. Han bokstavelig talt slapp det han hadde i hendene og satte kursen mot Bergen. På dagen. Nå starter jobben med igjen å etablere laget på høyeste nivå i norsk fotball – en oppgave som LAN møter med pågangsmot og en god porsjon ærefrykt. – Vi vil nok få en del «juling» og motgang i Tippeligaen, men også gode opplevelser. Det er tøffe tak på øverste nivå – og alle motstandere er per definisjon vanskelige å bryne seg på. Mitt mål er at Brann skal bite godt fra seg i et hvert oppgjør – og at vi kan se supporterne i øynene når status gjøres opp etter endt sesong. Nilsen har tidligere overrasket det etablerte Fotball-Norge med gode prestasjoner – ikke minst da han som trener for Hødd i 2012 vant cupfinalen, i en sesong der laget befant seg i nest øverste divisjon og så vidt berget seg fra nedrykk. LAN ga seg som fotballtrener i Hødd i 2013.

Akupunkturutdanningen omfatter både vestlig medisinsk akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin. – Jeg er veldig fascinert av kinesisk medisin – og dette kunne jeg snakket om i timer og dager. Men i sum handler det om en helt annen måte å se på hele mennesket, sinn, sjel og kropp. Vi snakker om en mer enn 2500 år gammel medisinsk praksis. Den bygger på en filosofi om at alt henger sammen med alt. Vi, du og jeg, er en uatskillelig del av vårt miljø. Og miljøet vi lever i – luft, livsstil, drikke, mat, arbeidsforhold, stress, muskelspenninger og så videre, har betydning for vår biologiske og nevrologiske tilstand.

Utålmodig sjel Sammen med familien har Nilsen bodd de siste 20 årene i Volda, der hans kone opprinnelig er fra. LAN er utdannet sykepleier – og har vært innom brorparten av de medisinske fagfeltene innom sykepleien, fra sykehus til institusjon – og flere år som sykepleier offshore. Nilsen innrømmer at han er en utålmodig sjel, som opp gjennom årene hele tiden har higet etter å lære nye ting innen fagfeltet sitt. Det var først når LAN fattet interesse for akupunktur han følte at han hadde funnet sin «greie». Han utdannet seg innen akupunktur – og har i en årrekke praktisert med egen klinikk i Volda.

I et naust på Sotra har LAN en gammel færing liggende. – Denne håper jeg å få restaurert og sjøsatt. Å holde på med en tilårskommen trebåt, kanskje komme seg på fjorden for å pilke litt, er også manna for kropp og sjel – og et rekreasjonsmessig alternativ til fjellturer, mener Lars Arne Nilsen.

18  BOBMAGASINET MAI 2016

Stikker til fjells – eller i naustet For LAN er det viktig å tillate seg pustehull i en travel og masete hverdag. Selv stikker han gjerne til fjells for å finne ro og fred – helst alene. Og gjerne dagen etter kamp. Mobiltelefonen slår han av. – Jeg tenker best når jeg går i fjellet, slår han fast. Da blir beslutningene tatt. Fjellturene trenger ikke å være særlig krevende for at han skal komme inn i tenkemodus, men han går ikke av veien for utfordrende turer heller. For LAN innrømmer at han samler på utsikter, visuelle inntrykk som han tar mentalt vare på. Slik samlemani krever gjerne at en kommer seg litt opp i terrenget, for å si det forsiktig. Ikke minst på Vestlandet generelt – og Sunnmørsalpene spesielt.

Han erkjenner at de salte dønningene i farvannene utenfor Sotra ikke er så utfordrende som de gedigne brottsjøene av bergensk frustrasjon laget hans vil møte, dersom tippeligareturen skulle ende med havari.

MÅLSETTING: Å få Brann til å etablere seg som et solid Tippeliga-lag er det kortsiktige målet til LAN. Så får gode tabellplasseringer komme etter hvert. Men han erkjenner at Brann-supportere er et utålmodig folkeslag.


§

JURI TEN

Vedtekter vs. husordensregler LENE BRATTAULE Jurist i BOB

Boligselskapenes vedtekter og husordensregler er viktige dokumenter i boligselskap og legger føringer for hva som er tillatt og ikke tillatt. Mange beboere er ofte ikke klar over hvor store begrensninger og plikter særlig vedtekter kan pålegge beboerne. Det er derfor viktig å sette seg godt inn i dokumentene dersom man bor i et borettslag eller et eierseksjonssameie.

va er forskjellen på vedtekter og husordensregler? Vedtekter er boligselskapets kanskje viktigste dokument. Vedtektene regulerer de interne forholdene i boligselskapet og kan fortelle mye om driften, samt den enkeltes forpliktelser i boligselskapet. Eksempelvis kan det i borettslag som består av rekkehus være nedfelt i vedtektene at hver enkelt beboer skal male kledningen selv, eller at det i et eierseksjonssameie er nedfelt i vedtektene at innkalling til sameiermøtet kan skje elektronisk. Mange boligselskap har til dels nøye regulerte vedlikeholdsfordelinger nedfelt i vedtektene som kan fravike lovens utgangspunkt, noe det også er anledning til. Når det gjelder husordensreglene så bør disse tjene som et redskap for å holde ro og orden i boligselskapet, og for å sikre et godt bomiljø ved at alle tar hensyn til hverandre. Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i boligselskapet. Den enkelte beboer er ansvarlig for å etterleve reglene, og for at andre husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere gjøres kjent med og overholder dem. Det er viktig at husordensreglene ikke brukes til å kontrollere naboer i større utstrekning enn det loven gir adgang til. Husordensregler skal ikke fungere som en snikinnføring av begrensinger for den enkelte i hensikt å slippe unna det strenge flertallskravet som ligger i en vedtektsendring.

Beslutningsmyndighet Når det gjelder vedtekter så er regelen for begge boligselskapsformene at det er generalforsamlingen/sameiermøtet som har myndighet til å endre vedtektene. Slike endringer må vedtas med 2/3 flertall av stemmene. For noen vedtektsendringer har loven oppstilt strengere krav, men disse holdes utenfor her. For husordensreglene er det en vesentlig forskjell for eierseksjonssameier og borettslag. For borettslag så er beslutningsmyndigheten lagt til styret. Styret i et borettslag kan på egenhånd fastsette ordensregler for eiendommen. Selv om beslutningsmyndigheten er lagt til styret så følger det av generalforsamlingens posisjon som lagets øverste organ at generalforsamlingen kan vedta husordensregler selv eller instruere styret om hvordan de skal utformes. Dersom generalforsamlingen vedtar husordensreglene, så vil det i fortsettelsen kun være generalforsamlingen som kan endre reglene. Når det gjelder eierseksjonssameier så følger det av loven at ordensreglene skal vedtas av sameiermøtet. Ordinært flertall vil da være godt nok. Mislighold Brudd på vedtekter og husordensreglene er å anse som mislighold, og kan føre til sanksjoner. Sanksjoner boligselskapet har i slike tilfeller er advarsel om salgspålegg med eventuelt et etterfølgende salgpålegg.

BOBMAGASINET MAI 2016  19


Overraskelse for 9. klasse:

Sogndal og BOB på besøk til Johannes (14) 20  BOBMAGASINET MAI 2016


DELER UT: Fredrik Flo delte rundhåndet ut så vel BOBskjorter som supporter-effekter fra Sogndal.

E

n tid i forveien hadde det stått en artikkel i lokalavisen Firda – der historien til fjortenåringen Johannes Sunde Farsund ble kjent for folk flest. Gutten har en uvanlig beinsykdom, som gjør at han ikke får spilt så mye fotball som han ønsker. For Johannes er veldig interessert i fotball – men mer enn 20 operasjoner i beina har gjort at han har en del fysiske utfordringer.

FIKK DRAKT: Johannes Sunde Farsund fikk en signert Sogndal-drakt av (f.v.) Håvard Øygarden, Fredrik Flo, Viktor Grodås og Marius Bøe.

Nylig ble niendeklassen på Vassenden skole i Jølster overrasket med at et knippe Sogndalspillere og trenere dukket opp i siste skoletime. Grunnen til besøket heter Johannes Sunde Farsund.

Viktigst å få være med Til nevnte lokalavis sa Johannes at det ikke betyr så mye om han er spiller eller lagleder. Det aller viktigste er at får være med i gjengen. Og med i gjengen – det får Johannes definitivt være. Ikke minst klassen stiller opp og støtter Johannes – som har den sjeldne sykdommen CLP, grad 4. Sykdom og operasjoner til tross, Johannes har hele tiden imponert både fysioterapeuter og leger – og foreldrene Anne Turid Sunde Farsund og Roy Stian Farsund har stadig fått høre at gutten deres er uvanlig tålmodig og treningsvillig. Til tross for at den første legen familien var i kontakt med sa at Johannes kunne glemme både fotball og fjellturer – har han vært i stadig aktivitet de åtte årene som har gått siden han fikk påvist sykdommen. Han har ut fra egne forutsetninger vært med for fullt på fotballbanen, gått lange fotturer i fjellet og gått Jølstravatnet på langs med ski på bena.

Av Kenneth Ø. Monsen (tekst og foto)

BOBMAGASINET MAI 2016  21


KLASSEBILDE: En samlet klasse ville være med på klassebilde med Sogndal-spillerne.

Overraskelse i siste time Historien om Johannes, og alle smertene og utfordringene han har vært gjennom, har rørt mange i lokalsamfunnet. Også medarbeiderne i BOB Region NordVest har latt seg imponere av fjortenåringen – og hadde et ønske om å hedre Johannes og klassen. Siden BOB sponser Sogndal Fotball, ble det avtalt med tippeligalaget om å stelle i stand en overraskelse for Johannes og klassen. I samråd med skolen og foreldrene til Johannes ble det i all hemmelighet lagt en plan for å møte opp i klasserommet – helt uanmeldt. Og en tirsdag i mars – i siste skoletime, gikk døren til klasserommet opp, og inn toget Sogndal-spillerne Viktor Grodås og Fredrik Flo, sammen med deler av trenerteamet – representert ved Marius Bøe og Håvard Øygarden. Det ble umiddelbart tendenser til kollektivt «hakeslepp» hos de 29 elevene i klassen, men etter hvert gikk det opp for dem at de hadde relativt celebre gjester mellom pultene. Signert drakt – Dere har satt ord på noe vi i Sogndal Fotball er veldig opptatt av: Det å bry seg, og ikke minst være inkluderende, både på og utenfor banen, sa Bøe til en samlet klasse. Til Johannes sa Bøe at Sogndal-spillerne har kjennskap til historien til unggutten, og at det var godt å se at han har mange rundt seg som støtter ham. – Du imponerer oss, Johannes. Det handler om å bidra på hvert sitt område – og gjøre hverandre gode. Det er viktig i 22  BOBMAGASINET MAI 2016

fotballen, og det er viktig i hverdagen ellers, var budskapet fra Sogndal-treneren. Som en avrunding av overraskelsesbesøket fikk Johannes overrekt en Sogndal-drakt, signert av hele laget og trenerteamet. Klassen fikk utdelt hver sin «caps», t-skjorte og Sogndal silikonbånd. Og kanskje best av alt: En samlet klasse fikk invitasjon til å komme på Tippeliga-kamp i Sogndal en gang i løpet av sesongen.


BOB-medlemmer får inntil

30% rabatt 3 % bonus

Følg BOB på Snapchat

Legg oss til som venn på Snapchat – og du vil motta unik informasjon fra BOB – i form av nyheter, spesielle tilbud eller kuriositeter. Slik gjør du: • Start Snapchat på mobil eller nettbrett • Ta bilde av Snap-logoen på denne siden … og vips så har du lagt BOB til på din venneliste på Snapchat

Smart Miljøservice tilbyr flyttetjenester, søppellkasting, avfallshåndtering, montering, demontering, dødsbo, utvask av privatboliger og leiligheter - samt lagerhotell.

KONTAKT

Telefon: 55 22 62 00 Mobil: 400 65 757 e-post: post@smartms.no

TRYGT, ENKELT OG RIMELIG

www.smartms.no

Selge bolig i Sunnfjord?

Spesialavtale på strøm til deg som er BOB-medlem Les mer og bestill avtalen Topp 5 Garanti på fjordkraft.no/bob eller ring 06100 (8-20).

Tlf. 57827020


Exteme Platinum servise

-40% Utvalgte deler

Serviset er kun på tilbud for BOB medlemmer!

Det lønner seg å være BOB medlem! Tilbords er med på laget. Som BOB medlem får du alltid 10% rabatt hos oss. Du får 10% rabatt på alle ordinære varer (g jelder ikke allerede rabatterte varer). I tillegg får du ytterligere 5% bonus på alle kjøp (g jelder alle varer).

Angelina Platinum servise

-40% Utvalgte deler

Medlemspris Sabor Ultimate Sabor Ultimate Belagte kasseroller Sausekjele 1,5 l 472,Pris ikke-medlem: 945,Utvalgte deler Kasserolle 4,0 l 629,Pris ikke-medlem: 1259,Sautépanne Ø:28 cm 682,Pris ikke-medlem: 1365,-

1. Bak 2. Stek 3. Server!

Nyhet!

-50% Bakeform med porselensfat, springform (Ø:26 cm) og lokk

399,-

Hos følgende butikker g jelder avtalen: Åsane • Horisont • Øyrane Torg • Oasen • Kleppestø • Lagunen • Os • Laksevåg • Galleriet Bergen Storsenter • Sletten • Knarvik • Førde • Florø

24  BOBMAGASINET MAI 2016


Infomøte 10. mai Salgsstart 19. mai Husk; forkjøpsrett for BOB-medlemmer

Se 1912.no

Med riktig start kommer du lettere i mål

Ta med deg et bilde av prosjektet ditt inn - så får vi til en riktig start som får deg lettere i mål.

6840 13/16

Husk at du alltid får 20% rabatt hos Flügger* og 5% bonus på alle varer med aktivert medlemskort.

6840_ad_bob_magasinet_maj_2016_180x128mm_no.indd 1

*Gjelder alle Flügger-varer i egeneide butikker.

3/31/16 8:18 PM

BOBMAGASINET MAI 2016  25


EN»016 D I2 PUD N Å U «SMER I J Å PN

Broen, stien og flagget Av Rolf Rasmussen Illustrasjon: BOB

F

ra kjøkkenbordet i Rogagaten 16 ser jeg Ny-Krohnborg skole, Puddefjorden, Møhlenpris og videre til Askøy. Kjøkkenbordet er også arbeidsbord. Og, selvfølgelig, der blir avisen lest. Lørdag, 26. oktober i 2002, om formiddagen, sitter jeg ved kjøkkenbordet og bladde i Bergens Tidende. Side 18 er en helsides annonse med overskriften, «Verv en abonnent nå - og få en tur til England for 2 personer.» Halve siden er dekket av et fargerikt bilde fra Newcastle med den nye tusenårsbroen i forgrunnen. En eldre gangbro synes i bakgrunnen. Oppe til høyre ruver et kirketårn. Jeg kikker ut kjøkkenvinduet - og ser Pudderfjorden med Puddefjordsbroen og klokketårnet til Johanneskirken oppe til høyre. Assosiasjonen kom som lyn fra klar himmel; En tusenårsbro over Puddefjorden! Jeg river ut avissiden, henger den opp på veggen og skriver med blå tusj under bildet; “Nye Nygårds Bro.” Jeg hadde den gamle Nygårdsbroen i tankene. «Tusenårsbroen» ble til ideen om en sykkel- og gangbro over Puddefjorden og ble lansert som høringsutkast av «Ny-Krohnborg velforening» til Kommunedelplanen i 2003. Velforeningen ble stiftet i 2001. Først kom det ingen respons. På Løvstakkdagene i september 2003 improviserte velforeningen en underskriftliste med overskriften; «Vi vil ha sykkel- og gangbro over Damsgårdssundet». 86 løvstakkbeboere skrev under. Alle mente det var en god ide. Forslaget ble fremmet på Byutviklingskonferansen i november 2003. En arkitekt fra BOB var tilstede. Noen dager etter konferansen ble vi kontaktet av BOB, som inviterte velforeningen til et møte. Arkitekten ville vite hva vi hadde i tankene med «gangbro» over fjorden. Vi forklarte at det var viktig for beboerne på Løvstakksiden å få en bilfri gangforbindelse til bysentrum, samtidig som en gangbro over Damsgårdssundet ville gi umiddelbar tilgjengelighet til Nygårdsparken. Vi visste allerede da at BOB hadde store byggeplaner ved sjøkanten på Løvstakksiden og håpet på at de derfor så verdien av en slik bro. Det gjorde de. Noen måneder senere ble vi innkalt til møte på rådhuset av Astrid Rongen. Hun var leder for prosjektet «Ny Energi Damsgårdssundet», som inngikk i kommunedelplanen. Vi, Turid Uldal, leder av velforeningen og undertegnede holdt på å «ramle av stolene» da Rongen meddelte at Bergen Kommune hadde bestemt seg for forslaget om en «sykkel- og gangbro» over Puddefjorden, samt velforeningens forslag om gatetun i Møregaten ved Ny-Krohnborg skole. Det skal ikke skjules at ideen om en sykkel- og gangbro over 26  BOBMAGASINET MAI 2016

Puddefjorden først ble sett på som ren utopi. Ingen våget å tro det var mulig. Men, det umulige viste seg å bli mulig. Våren 2016 vil broen stå ferdig. Etter en «folkeavstemning» i 2013 fikk broen navnet “Småpudden”. Ved siden av underskriftslisten om sykkel- og gangbro, på «Løvstakkdagene» i 2003, lå en stensil med forslagspunkter fra velforeningen. Det nederste punktet lød; «Opparbeidelse av turvei/sykkelvei langs Løvstakkfjellet». I 2004 ble velforeningen invitert til et diskusjonsmøte på rådhuset av sjefsplanlegger i Grønn etat, Mogens Lock Hansen. Han ville diskutere et forslag fra velforeningen om oppgradering av ballbanen ved Søre Skogvei barnehage og en forslag til minipark i området ved barnehagen med en trebro over «avgrunnen» til tilfluktsrommet i Søre Skogvei. Året etter var banen oppjustert, trebroen på plass og parken, med to flotte solbenker. Broen fikk navnet «Bukkene Bruse-broen». Turid Uldal, som også er lokal kunstner og senere fikk i oppdrag å utsmykke inngangspartiet til det nye kulturhuset og idrettshallen, laget et skilt med de tre bukkene bruse. På nevnte møte overrasket Mogens Lock Hansen oss med en foreløpig skisse av forslag til en ny sti langs Løvstakkfjellet. Vi forsto senere at byråd for byutvikling Lisbeth Iversen hadde tatt tak i forslaget fra velforeningen. Planen var å starte byggingen i sør ved Langeskogen. Planleggingen tok tid, men 20. oktober 2009 ble første del av stien ved Langeskogen åpnet av Lisbeth Iversen. Byråden inviterte oss til åpningen og nevnte for de tilstedeværende journalister at initiativet kom fra velforeningen. For å markere dette overrakte hun undertegnede sin egen blomsterbukett! Det var en særegen side ved Lisbeth Iversen at hun alltid husket å berømme det lokale initiativ. «Strandafjellet» er et lite fjellplatå, 284 moh., nedenfor Løvstakktoppen. En septemberdag i 2005 satt jeg og trakk pusten etter en rask tur opp på Strandafjellet, den gang helt uvitende om navnet. Fra Strandafjellet er det fin utsikt over til Fløyen og Ulriken. Begge steder var det flaggstenger med blafrende norske flagg. Tanken som kom sigende var uunngåelig. Kanskje fordi jeg opplevde at Fløyrestauranten «lå i vater» med Strandafjellet. Så, plutselig var tanken der: Hvorfor flagg både på Fløyen og Ulriken, men ikke her på Løvstakken? Vel nede fra fjellet, ringte jeg entreprenør Magne Heldal. Jeg visste han var en som kunne være villig til å sponse både flagg og flaggstang. Heldal svarte ja, uten betenkning. Men vi måtte først sikre oss tillatelse fra grunneier. Grunneier var Bergen Træ- og Skogselskap. Skogvokter Axel Ingvaldsen syntes det var


en god ide og sa ja. Det ble kjøpte inn flagg og flaggstang av stål, som var anbefalingen fra Jebsen på Kokstad; «Den varer i hundre år, aluminium blir for mykt der oppe», sa Jebsen og smilte. Tidlig en lørdag i april 2006 ringte Heldal. Han hadde en minikompressor klar. - Om jeg var klar å dra til fjells og få festet foten til flaggstangen på Strandafjellet? Jeg var klar. Vi vandret til fjells med kompresser og fot. Etter et par timer var foten festet med 4 bolter på en knaus med flott utsikt over byen. Selve stangen ble uken etter båret opp av elever ved NyKrohnborg skole. Den 17. Mai 2006 vaiet flagget for første gang på Strandafjellet og Løvstakken! Vi følte vi hadde skrevet en ny linje i byhistorien. I slutten av august ringte kultursjefen i Årstad, Berit Tande og kunne meddele at Bergen Kommune ville gjøre ære på det nye flagget og Strandafjellet. Hun var blitt enig med byråd Henning Warloe om å foreta en høytidelig “avduking” av flagget på Strandafjellet. Den 17. September 2006 ble det duket til feiring. Alt folket ble invitert. Til trommeslag og fanfare fra Løvstakken Jæger-

korps, og 120 gjester, ble flagget høytidelig heist til topps av byråden, som erklærte Strandafjellet «for offentlig byfjell å være». Da han ble spurt om Bergen nå hadde fått sitt 8. byfjell, svarte han med et bredt smil. Siden har det aldri vært spurt. Strandafjellet er siden kalt «Fløyens fetter». «Løvstakkfjellets Venner» ble stiftet og Bjørn Vatle ble leder og «flaggsjef». Siden da har han sørget for at flagget heises alle offentlige flaggdager, uansett vær og vind. En vimpel i rødt, hvitt og blått markerer Strandafjellet hele året. I blant er det viktig å trekke moralen ut av historien. Det de historiske «begivenhetene» her viser er at ideer og visjoner som fremmes lokalt, av velforening eller enkeltpersoner, og som kanskje virker umulig og utopisk i utgangspunktet, likevel viser seg gjennomførbare, når de som har den politiske makten og muligheten til å gjennomføre forslagene, er kloke nok.

BOBMAGASINET MAI 2016  27


MEDLEM

NYHET

Ny BOB-app Vær oppdatert på siste nytt – ha BOB med deg i lommen. Last ned BOB-app’en, logg inn og får tilgang til dine medlemsfordeler rett på mobilen.

Med BOB-APPen kan du bl.a.: • Få medlemskortet ditt rett på

mobilen – da har du det alltid med deg

• Få oversikt over din bonus og overføre

den til bankkontoen din

• Få oversikt over alle dine medlemsfordeler

– inkludert boliger på forkjøpsrett

• Raskt finne ut hvor du får rabatter og bonus • Se og få info om byggeprosjektene til BOB Last ned BOB-APPEN i App Store eller Google Play i dag! Søk etter «BOB BBL» inni i app-butikkene.

28  BOBMAGASINET MAI 2016


MEDLEM

TO JUBILANTER INNGÅR SAMARBEID Tirsdag den 15. mars lanserte BOB BBL en ny samarbeidspartner, nemlig Fyllingsdalen Nye Teater. Både markedssjef i BOB, Erik Yri Engelsen, og teatersjef ved FNT, Jørn Kvist, er svært fornøyde med avtalen de har fått i stand. - Det er jo litt artig at dette skjer i begynnelsen av et år der vi begge jubilerer, påpeker Engelsen, og viser til det faktum at BOB kan feire 75 år som boligbyggelag i 2016, mens FNT har vært i drift i 40 år. - Ja, dere leder med en god del, men vi begynner da å få noen år på baken, vi også, repliserer Kvist. - Hvorfor ønsket dere i BOB å samarbeide med teateret i Fyllingsdalen? - Vi ønsker å støtte disse flinke folkene. FNT er definitivt blant Bergens viktigste kulturelle bidragsytere for barn og unge, og det håper vi de vil fortsette å være i mange år fremover, sier Engelsen. – Dessuten betyr dette samarbeidet at vi kan tilby våre medlemmer nok en flott medlemsfordel i tillegg til alle de vi har fra før; nemlig rabatterte priser når de kjøper billetter til teaterets forestillinger. - Ja, dere var knallharde i forhandlingene der, smiler Kvist. – Ingen skal si at ikke BOB står på for medlemmene sine, det er nå helt sikkert.

- Nei, du vet, vi kan det der med forhandlinger. Og vi fikk gjennom kravet vårt – at BOB skal ha de beste prisene dere har, sier Engelsen fornøyd. - Det stemmer, nå gir vi BOB-medlemmene de aller beste betingelsene vi kan tilby. Det blir en god deal for oss også, det; å få massevis av hyggelige BOB-folk ut til oss i Fyllingsdalen. Vi håper jo at de gode prisene kan inspirere noen som ikke har vært innom oss før til å ta seg en tur, og få med seg en forestilling eller to, påpeker Kvist. - Er det andre grunner til at dere ved Fyllingsdalen Nye Teater ønsker dere en samarbeidspartner som BOB? - BOB er et av de største boligbyggelagene i landet. Hvor mange medlemmer er det dere har nå, egentlig? spør Kvist og ser mot markedssjefen. - Over 65.000, svarer Engelsen. - Akkurat, en kjempestor medlemsmasse, folk fra hele Vestlandet, som er i alle slags livssituasjoner og som kommer fra alle de ulike samfunnslagene. Det er selvfølgelig veldig verdifullt for oss som kulturinstitusjon å få lov til å nå ut til alle disse menneskene. Vi ønsker oss jo et bredt og variert publikum, forklarer Kvist.

- Avslutningsvis, vil dere ved FNT vurdere å sette opp «Byggmester Bob» på teateret nå, for å hylle samarbeidet? - Hehe, ja det må vi muligens vurdere, ler Kvist. – Kanskje det hadde vært noe. - Ja, det synes jeg dere burde gjøre, flirer Engelsen. – Jeg kommer og ser, helt klart! BOB har byens beste betingelser på barneog voksenforestillinger. Aktuell forestilling i mai er musikalen «I Blanke Messingen». Flere teateroppsetninger er under planlegging, så følg med fremover. BETINGELSER: Barneforestillinger: En BOB-pris (barn, voksen og honnør): 175,- + avgift per person (ordinærpris: 250,/275,- + avgift). Voksenproduksjoner: En BOB-pris: 350,- + avgift per person. (ordinærpris: 460,- + avgift). Velg kode "BOB-medlem" ved bestilling. Husk å ta med gyldig medlemskort på forestillingen.


Betal drømmeferien med Kredittkort for medlemmer Kredittkort som betaling for og på ferien anbefales av eksperter. Betaler du med Kredittkort for medlemmer, samler du i tillegg bonus på din bonuskonto som du har som medlem i boligbyggelaget. Tekst: Marta Holstein-Beck

Bruker du Kredittkort for medlemmer i ferien, får du bedre oversikt over økonomien og kan nyte lange, late sommerdager til det fulle. Foto: Alex Bramwell

30  BOBMAGASINET MAI 2016


I

følge Forbrukerrådets anbefalinger bør du benytte kredittkort som betalingsløsning når du handler på nett eller er på reise. Skal du kjøpe hotellovernatting, flyreise eller unne deg noe fint på shoppingturen, kan det være smart å ha et kredittkort for hånden. Her er noen av grunnene:

Betal ferien med Kredittkort for medlemmer og samle bonus. Betaler du for varer eller tjenester hos disse leverandørene med Kredittkort for medlemmer, får du bonus inn på din bonuskonto som du har som medlem i boligbyggelaget Bonus over kr 100 kan du når som helst overføre til din egen bankkonto.

Dette er Kredittkort for medlemmer: Kreditt på opptil kr 150 000 Kr 0 i årsavgift og effektiv rente på 25,37 %. Rentefri periode på inntil 45 dager Levert av EnterCard Du får en egen app der du kan sjekke transaksjoner og saldo Gå inn på www.kredittkortformedlemmer.no for å lese mer og søke om kredittkort.

Til alle våre medlemmer, kunder og samarbeidspartnere:

Gratulerer med jubileet! Noen av våre jubileumsaktiviteter: - BOBcup - Badedager Vannkanten Badeland - Billetter til utvalgte Brann- og Sogndal-kamper - Familiedag på Brann Stadion - Arrangementer for tillitsvalgte - Julekonserter Følg oss i sosiale medier for å få vite når de forskjellige jubileumsaktivitetene gjennomføres. Last ned BOB-APPen! Søk på BOB BBL i App Store eller Google Play.


MEDLEM

Den perfekte gave - gi et medlemsskap til konfirmasjon, bursdag eller dåp Eller rett og slett en gave til en du ønsker å hjelpe fram i køen den dagen de skal skaffe seg egen bolig. For barn og ungdom under 18 år betales det ingen årlig medlemskontingent – kun innmelding på kr. 500,-. Medlemmer over 18 år betaler kr. 300,- i kontingent per år. Noen gaver får større verdi for hvert år som går, og 18-20 års ansiennitet er greit å ha i lommen når ditt barn eller barnebarn skal kjøpe bolig for første gang. Når medlemskapet er betalt sender vi ut andelsbevis, gavekort og en flott tur- og sportssekk (se bildet) fra BOB til giver. Vi har også mulighet til å opprette fast regningsbetaler på medlemskapet.

Slik bestiller du: Bestill og betal medlemskapet på bob.no, eller ring medlemsservice på telefon 55 54 74 00. Du kan også sende SMS med kodeord BOBMEDLEM til 2262.

32  BOBMAGASINET MAI 2016


MEDLEM

FORTELL OSS HVA DU ØNSKER DEG, SÅ LOVER VI Å SI DET TIL NOEN!

en bryllupsliste hos tilbords garanterer gode gavevalg. bÅde for gjester og brudepar.

extreme platinium service – 40% rabatt på utvalgte deler. (se annonse på side 24.)

bob-betingelser: rabatt: 10 % rabatt på ordinære varer (gjelder ikke allerede rabatterte varer)

bonus: 5 % på alle kjøp (gjelder også tilbudsvarer)

BOBMAGASINET MAI 2016  33


MEDLEM

Ferieøkonomi:

Uflaks tar ikke ferie Dessverre skjer det uforutsette ting også når vi har fri. Har du reiseforsikring, slipper du iallfall å bekymre deg for økonomien.

Tekst: Marta Holstein-Beck Illustrasjoner: Getty Images

F

erie skal være en bekymringsløs tid der vi endelig kan ha lave skuldre og ikke tenke på noe annet enn å nyte livet. Som regel fortoner ferien seg slik for de fleste. Likevel er det mange uforutsette hendelser som kan oppstå også når vi har fri. Even Henriksen er skadebehandler på reise i Forsikring for medlemmer. Han sier det vanligste folk opplever er forsinket bagasje, tyverier og reise-

syke som matforgiftning, bronkitt og lungebetennelse. Det er klart at det er kjedelig, men skjer noe slikt er det godt å vite at du er økonomisk dekket, sier han. Under ser du et eksempel på to familier som reiser på ferie. Den ene med og den andre uten reiseforsikring, og hvilke utgifter de må ut med dersom et uhell skulle inntreffe.


MEDLEM

Familien Andersen har reiseforsikring.

Familien Hansen har ikke reiseforsikring.

Reiseforsikring som gjelder for hele familien, Familie Standard fra kr 1 200,- pr. år Forsikring for medlemmer.

kr 0,-

Familien skal fly fra Bergen via Oslo til Mallorca. De har bestilt et fly fra Bergen som ankommer Oslo kl. 08:00. Flyet videre til Mallorca går kl. 10:00. På Flesland er det dessverre et skikkelig ruskevær, slik at flyet ikke letter før kl. 09:00 og lander kl. 09:45. Familien rekker ikke flyet til Mallorca.

4 stk. flybilletter fra Oslo til Mallorca, med avgang så raskt som mulig, midt i skoleferien kan raskt koste mellom kr 10 000,- og 20 000,-

Reiseforsikringen dekker kjøp av nye flybilletter fordi familien i utgangspunktet hadde beregnet 1 time i mellomlanding. Familien får kjøpe nye billetter for inntil kr 50 000,-

Familien lander på Mallorca, men Nødvendige klær og toalettsaker kr 6 000,bagasjen blir forsinket to døgn. blir dekket med inntil kr 6 000,De må kjøpe klær og toalettsaker. 4 stk. nødpass: kr 1 440,Kontanter: kr 1 500,Fru Andersen og Hansen blir fraForsikringen dekker reisegods for Skinnlommebok: kr 2 000,stjålet vesken sin der det ligger både opptil kr 60 000,- . Det er ingen Mobiltelefon: kr 3 000,pass, kontanter, mobiltelefon og Kompaktkamera: kr 3 000,egenandel. kompaktkamera. Til sammen: kr 10 940,Ole blir matforgiftet og må behandles på det lokale sykehuset

Forsikringen dekker medisinske ut- Omtrent kr 5 000,- dersom det ikke gifter ubegrenset. er så alvorlig. *

Sum utgifter

Kr 1 200,-

Kr 41 940,-

*Dette er en omtrentlig, og nøkternt utregnet sum. Dersom det skulle skje noe alvorlig i familien, som for eksempel en tilstand som krever ambulansefrakt og lengre sykehusopphold, kan beløpet komme opp i en halv million kroner. Forsikring for medlemmer - et godt medlemstilbud til deg Som medlem i BOB får du svært gode priser på reiseforsikring gjennom Forsikring for medlemmer. Nå får du også 18 % samlerabatt dersom du tegner to hovedforsikringer og én valgfri forsikring hos Forsikring for medlemmer. For eksisterende kunder gjelder samlerabatten fra neste hovedforfall. Gå inn på www.forsikringformedlemmer.no eller ring kundeservice på tlf. 03712 (Mandag – torsdag 08:00-18:00 og fredag 08:00-16:00)

BOBMAGASINET MAI 2016  35


MEDLEM

S P I T fra boligeksperten

Regionsjefen

Bolig og salg av eiendom er spennende stoff. Interessen for informasjon om boligmarkedet er naturlig, da dette markedet berører de fleste av oss direkte. I Norge er bolig det største formuesgode vi har. Ca 85% av alle nordmenn eier boligen de bor i. Dette er en viktig grunnpilar for den norske velferdsmodellen.

Basert på mine 20 års erfaring fra bransjen, etablering av syv Eiendomsmegler 1-avdelinger i bydelene i Bergen, og med det øverste ansvaret for over 1000 boligsalg i året i byen vår, skal jeg gjennom denne faste spalten prøve å gi et bilde av markedet i dag, markedet fremover, og hva man bør gjøre for å lykkes best mulig i boligmarkedet. Jeg kommer til å ha spesielt fokus på borettslagsboliger. I Eien-

Markedet

domsmegler 1 mener vi borettslagsboliger er et eget fagfelt. Eierformen skiller seg betraktelig fra selveiende. Vi mener det er mange positive forskjeller. Disse positive forskjellene er viktig å få frem når du skal selge. Derfor har vi en egen avdeling som kun jobber med salg av borettslagsboliger, og som er spesialister på det. Disse meglerne finner du i samme hus som BOB.

Så langt i år har boligprisene utviklet seg ganske flatt. Volumet omsatte boliger er omtrent nøyaktig det samme i årets 3 første måneder, som i samme periode i fjor. Ca. 1/3 av boligene som omsettes i Bergen er borettslagsboliger. Så langt i år har det gått mye raskere å få solgt borettslagsboliger enn selveiende. I snitt tok det 23 dager å selge i borettslag, mens det tok 31 dager å selge selveiende. Snittprisen på borettslagsboliger var 38.187,-, mens selveiende i snitt kostet 48.065,- per kvadratmeter. Den reelle prisforskjellen er nok mye mindre, for her begynner moroa med statistikk. Det statistiske utvalget spiller oss et puss. Borettslagsboligene er overrepresentert i bydelene (eksempelvis Åsane, Fyllingsdalen, Vadmyra/Loddefjord), mens selveiende leiligheter er overrepresentert i den mye dyrere bykjernen. Når det går raskere å selge borettslagsboliger, er de da mer populære enn selveiende?

I første kvartal ble 52% av borettslagsboligene solgt over prisantydning. Kun 39% av de selveiende boligene ble i samme periode solgt over prisantydning. Mye tyder på at borettslag boliger er mest populære akkurat nå. Borettslag blir av mange sett på som trygt og forutsigbart. I litt usikre tider er det kanskje ikke så rart at folk flokker seg til borettslagene? Denne effekten kommer trolig til å vedvare ut året. Nå kommer vårsolen, og med den trolig også prisstigning i markedet. Historisk lav rente, gode eksportpriser, økt turisme og en boligproduksjon på etterskudd, vil sannsynligvis dempe effekten av billig olje og føre til prisoppgang i Bergen. Vi skal være glad for at det bergenske næringslivet har mange bein å stå på. Lurer du på hva din bolig er verdt? Kontakt en av våre borettslagseksperter hos Eiendomsmegler 1 avd. BOB.

Figuren viser at 75 % av borettslagsboligene som er solgt hittil i år er solgt over eller lik prisantydning.

36  BOBMAGASINET MAI 2016


MEDLEM

Faste medlemstilbud Her er en liste over faste medlemsfordeler. Se nettsiden bob.no for fullstendig oversikt over tilbydere – og i hvilke butikker/utsalg tilbudene gjelder. HJEM, BYGG OG BOLIG Tilbords

10 % rabatt på ordinære varer. 5 % bonus på alle kjøp, også tilbudsvarer. Se bob.no for oversikt over butikker som tilbyr rabatt. Gjelder dersom du har aktivert fordelskortet ditt. www.tilbords.no

Monter – Florvaag Bruk Opptil 34% prisavslag hos Montér Minde og Askøy.  5%-30% kontantrabatt på byggevarer.  4% bonus på alle kjøp, også tilbudsvarer og nedsatte varer. Gjelder dersom du har aktivert fordelskortet ditt. Se bob.no for oversikt over butikker som tilbyr rabatt. Montér Minde: Tlf: 48 07 40 00 Montér Askøy:  Tlf: 97 17 70 00

Eiendomsmegler1 BOBs foretrukne samarbeidspartner innen eiendoms­megling. Startbonus: Du får kr. 2.000,- i ekstra bonus ved salg av bolig innen 01.06.2016. Bonusen kommer i tillegg til alle de andre BOBfordelene. Tlf: 55 54 74 70 | bergenbob@em1.no

Solstrand Blomster & Interiør BOBs samarbeidspartner innen blomster og interiør 10 % på alle varer (gjelder ordinærpris) 5 % bonus på alle varer (gjelder også tilbudspris og ­nedsatte varer) www.solstrandblomster.no

Fjordkraft Spesialavtale på strøm kun for BOB-medlemmer Bestill strømavtalen i dag og spar 120,- pr. år i fastbeløp Som fordelskunde hos BOB får du også 150,- i start­bonus. Les mer og bestill spesial­ avtalen Topp 5 Garanti på: fjordkraft.no/bob, eller ring 06100 og oppgi at du er BOB-medlem.

Smart Miljøservice Flyttetjenester, søppelkasting og avfallshåndtering Rabatt: inntil 30% rabatt Bonus: 3% på alle tjenester Tlf: 55 22 62 00/ 400 65 757 | bergen@smartms.no | www.smartms.no

Førde Elektro og Rør Førde Elektro og Rør innrømmer rabatter og 5 % bonus ved bruk av medlemsskortet. Tlf: 57 72 39 90 | post@forde-elektro.no | www.fordeelektro.no

Service-Elektrikeren Gode betingelser for medlemmer i BOB. Be om tilbud. Dag Hammarskjölds vei 109 Tlf: 55 21 05 70 firmapost@se-el.no | www.se-el.no

Lampehuset 5% bonus på alle produkter. Gjelder hele butikken – også kampanjer og tilbudsvarer. Bonusen gjelder også i nettbutikken.  www.lampehuset.no

Flügger Farve 20% rabatt på ordinære varer. Gjelder ikke ­kampanjevarer elle varer til nedsatt pris. 5% bonus på alle produkter. G ­ jelder hele butikken – også kampanjevarer og tilbudsvarer. For å få bonus må du ha aktivert ditt medlemskort. Se bob.no for oversikt over butikker som tilbyr rabatt. www.flugger.no

Bioflame

SPORT OG FRITID MX Sport

10 % rabatt på ordinære varer (gjelder ikke ­tilbudsvarer, skisett og skipakker). 5 % bonus på alle kjøp, også tilbudsvarer. Se bob.no for oversikt over butikker som tilbyr rabatt. Tlf: 55 11 77 77 | www.mxnett.no

SK Brann Brannbutikken: 15 % rabatt (gjelder alle ordinære varer i Brannbutikken). Kampbillett: 2 for 1 på BT-tribunen. Husk å vise medlemskort. Se bob.no/medlemsfordeler for detaljer.

Sogndal IL Rabatt: 15 % rabatt (gjelder alle ordinære varer i supporterbutikken). Kampbillett: 2 for 1-tilbud på hovedtribunen. Husk å vise medlemskort. Se bob.no/medlemsfordeler for detaljer

TELEFONI, BREDBÅND, TV M.M. Canal Digital

5% bonus på alle kjøp  10% rabatt på alle varer. Bonus gjelder på alle produkter og tjenester. En forutsetning er at kortet er aktivert og at fordels­ kortnummeret oppgis ved kjøp av produkter fra Bioflame hos de lokale forhandlere. www.bioflame.no

Som BOB-medlem og kunde får gode rabatter på produkter fra Canal Digital. Tilbudene vil bli publisert i BOBs medie­kanaler. Tlf: 55 54 74 00 | canaldigital@bob.no | www.canaldigital.no

Sector Alarm

Akvariet i Bergen

KULTUR M.M.

Fri installering av Grunnpakken og 10% rabatt på månedlig vektertjeneste til nye kunder. Brann­ alarm, innbruddsalarm og panikkalarm inngår i vår grunnpakke. Bestilling: Ring 08090 | www.sectoralarm.no

BOB og Akvariet har inngått en avtale som sikrer medlemmene rimeligere inngangsbilletter. BOB-rabatt: 20% rabatt Periode: 1. september 1. mai Tlf: 55 55 71 71 | post@akvariet.no

KROPP OG HELSE

Nye Fyllingsdalen Teater

Think HairWear

10 % rabatt på alle varer og alle behandlinger (gjelder ordinære varer). 5 % bonus på alle varer og alle behandlinger – gjelder også kampanjevarer og tilbudsvarer. Betingelsene gjelder alle avdelingene i åpningstiden. Se bob.no for oversikt over butikker som tilbyr rabatt. Tlf: 55 70 70 93 | www.thinkhairwear.no

Interoptik Bakketeig BOB-medlemmer får 10% rabatt på hele briller. 5% bonus gjelder på alle kjøp, også linser og tilbudsvarer. (For deg med aktivert BOB-kort.) Tlf Vaskerelven | 55 36 98 00 Tlf Arna | 55 53 08 30 Tlf Os | 56 30 18 00

Som medlem i BOB får du rabatt på Fyllingsdalen teater sine voksenforestillinger og barneforestillinger. Betingelser: Barneforestillinger: En BOB-pris (barn, voksen og honnør): 175,- + avgift per person (ordinærpris: 250,-/275,- + avgift). Voksenproduksjoner: En BOB-pris: 350,- + avgift per person. (ordinærpris: 460,- + avgift). Velg kode "BOB-medlem" ved bestilling. Husk å ta med gyldig medlemskort på forestillingen.

Haugenbok.no 5 % bonus (gjelder ikke kjøp av bøker som ­omfattes av Bokavtalen) 12,5 % rabatt på nye bøker som omfattes av bokavtalen Gratis levering på ordrer over kr 248,- i Norge www.haugenbok.no

BOBMAGASINET MAI 2016  37


MEDLEM

Førdefestivalen Førdefestivalen gir medlemmer med medlemskortet fra BOB 20% rabatt på inntil 2 billetter til konsertene i FolkJazzScena på de ulike konsertstedene i fylket. Se fordefestival.no

Riksteateret Riksteatret gir BOB-medlemmer 20% rabatt på inntil 4 billetter på turnestedene i Sogn og Fjordane. Se riksteateret.no

Sogn og Fjordane Teater Sogn og Fjordane Teater (SoFt) gir BOB-medlemmer 28% rabatt på inntil 2 billetter på turnestedene i Sogn og Fjordane. Se softeater.no

Vannkanten Badeland Medlemmer i BOB får «2 for 1»-rabatt på ­hverdager. Husk medlemskort. Besøk den ­lengste sklien i Norge – BOB-sklien. Les mer på vannkanten.no.

REISE OG RESTAURANT To Kokker

Rabatt og bonus i byens fineste restaurantlokaler. Rabatt: 10% på mat Bonus: 5% på totalbeløpet inklusiv drikke Gjelder for inntil 8 personer. Betingelsene forutsetter at fordelskortet er ­aktivert. Tlf: 55 30 69 55 | www.tokokker.no

Enhjørningen

Thon Hotels

Rabatt og bonus hos byens beste fiskerestaurant. Rabatt: 10% på mat Bonus: 5% på totalbeløpet inklusiv drikke Gjelder for inntil 8 personer. Betingelsene forutsetter at fordelskortet er ­aktivert. Tlf: 55 30 69 50 | www.enhjorningen.no

Fast weekendtilbud på Thon Hotels i Norge og Sverige Som medlem av ditt boligbyggelag kan du bo godt hos Thon Hotels Benytt linken på bob.no for bestilling

Hurtigruten

Samler du bil og hus eller innbo samt én ­forsikring til hos oss, får du 15% samlerabatt. Få en forsikringsgjennomgang i dag! Ring 03712 | www.forsikringformedlemmer.no

5% bonus på alle reiser langs Norske­kysten. ­Gjelder også lugar. Bonus forutsetter at ­Fordelskortet ditt er aktivert. R ­ egelmessige ­spesialtilbud på cruise til deg med Fordels­kortet. Bestilling må gjøres via BI Reiser v/Bjørn Inge Nordland, tlf: 992 18 112 | bin@bi-reiser.no

Sembo Som medlem får du 5 % rabatt hos Sembo på mer enn 100.000 hotell, hus og leiligheter i hele verden. www.sembo.no/fordelskortet | Tlf: 22 16 51 00 og oppgi kode «BBL medlemsfordeler»

Via Tours Spesialtilbud på pakkereiser til alle medlemmer! Bestill hos ditt VIA Tours Reisebyrå eller telefon 815 59 100 NB! Husk å oppgi at du er medlem av BOB før bestilling Medlemstilbud ved bestilling av hotell: 3 % rabatt på hotellbestillinger ved kjøp over kr 5000,- (eks avgifter).

FORSIKRING OG FINANSIERING Forsikring for medlemmer

DIVERSE

Medlemsshoppen 2 % bonus på alle kjøp i Fordelsshopen med aktivert ­fordelskort. Kjente merkevarer til 20 - 40 % rabatt på veiledende priser.

Solstrand Begravelsesbyrå BOB-medlemmer får 10% rabatt på kiste i ­forbindelse med gravferd (rabatt innrømmes på alle typer kister). Tlf: 55 55 16 16 | post@solstrand.no | www.solstrands.no

Dekk 1 Dekk, felg og dekkhotell 5-15 % rabatt på kampanjepris 5 % bonus Finn din butikk på dekk1.no

R É T N O M S O H T T A AB

R S M E L D klasser s i ME r p e l l a i d robe og ba de

Kjøkken, gar

FOR ALLE BOB-MEDLEMMER

SKORT MEDLEM vnesen Navn Na 24 nr.: 1850 ms dle Me 370 505 600 Kortnr.: 03/17 Gyldig til:

• Rabattavtalen gjelder kun kontantkjøp • Det er ikke rabatt på tilbudspriser • Vis medlemskortet – SPAR PENGER!

Montér Minde

Minde allé 43, 5068 Bergen Tlf. 48 07 40 00. Åpningstid 7-19 (Kjøkkenavd. 9 -19) 9 -16 12082_Minde_BOB_180x128_v3.indd 1

30.03.16 11.44


Halv pris på trådløs ruter Med en ruter i toppklasse kan du bedre stabiliteten på bredbånds- og TV-tjenestene. Canal Digital tilbyr i dag en trådløs ruter som sørger for at alle de trådløse enhetene i hjemmet fungerer optimalt og utnytter bredbåndslinjen din fullt ut.

Bestilling på e-post til 81555520@canaldigital.no

MEDLEMSTILBUD *

495,-

ORDINÆRT 990,-

– husk navn, adresse og medlemsnummeret ditt i BOB.

* Forutsetter at du har bredbånd fra Canal Digital. Frakt 99 kroner kommer i tillegg til prisen på ruter. Papirfakturagebyr 49 kroner, bortfaller ved bruk av AvtaleGiro/eFaktura. Pris uten kampanjetilbud er 990 kroner. Tilbudet gjelder til 30. juni 2016.

BOBmedlemmer har rabatt hos oss Service Elektrikeren tilbyr mange ulike tjenester og produkter knyttet til elektriske installasjoner i hjem og bolig. Vi har serviceinnstilte og dyktige montører, som sørger for komplette løsninger som dekker dine ønsker og behov. Service Elektrikeren utfører alt fra små oppdrag, rehabilitering, tilbygg og nybygg. Vi utfører gjerne en uforpliktende befaring, slik at vi sammen med deg kan komme frem til en løsning, som passer deg både hensiktsmessig og økonomisk. Vi er eksperter på lading av elbiler.

www.Se-El.no

Nygårdsgaten 49 5008 Bergen Telefon: 55 21 05 70 Dag Hammarskjölds vei 109 5144 Fyllingsdalen Telefon: 55 21 05 70

BOBMAGASINET MAI 2016  39


MX SPORT ER MED PÅ

Foto: Marie Birkhaug

FORDELSKORTET

SKORT

MEDLEM

nesen Navn Nav r.: 185024 Medlemsn 5 600 370 Kortnr.: 50 03/17 Gyldig til:

SOM BOB MEDLEM FÅR DU 10% RABATT PÅ ORDINÆRE VARER (GJELDER IKKE TILBUDSVARER, SKISETT OG SKIPAKKER)

BONUS: 5% (GJELDER ALLE VARER)

MX Sport Askøy AMFI Askøy

tlf. 55 11 77 77

MX Sport Åsane Gullgruven

MX Sport Laguneparken

tlf. 55 11 77 77

MX Sport Oasen Oasen kjøpesenter tlf. 55 16 13 71

MX Sport Os AMFI Os

tlf. 55 11 77 77

MX Sport Sotra Sartor Senter

tlf. 56 33 14 20

Atleten Knarvik Senter

tlf. 56 35 04 15

MX Sport Sletten Sletten senter tlf. 55 11 77 77

40  BOBMAGASINET MAI 2016

WWW.MXNETT.NO

tlf. 55 11 77 77


BOB-medlemmer handler smartere KOM INNOM EN AV VÅRE BUTIKKER: MX Sport Laguneparken

tlf. 55 11 77 77

MX Sport Os AMFI Os

tlf. 55 11 77 77

MX Sport Oasen Oasen senter

tlf. 55 16 13 71

MX Sport Sotra Sartor Senter

tlf. 56 33 14 20

MX Sport Voss Vangsgaten 37

tlf. 56 52 12 86

MX Sport Askøy AMFI Askøy

tlf. 55 11 77 77

MX Sport Åsane Gullgruven

tlf. 55 11 77 77

Mx Sport Sletten Sletten senter Atleten Knarvik Senter

tlf. 55 11 77 77 tlf. 56 35 04 15

:

NY AVTALE

%* RABATT -10% BONUS -5

tilbudsvarer, *gjelder ikke pakker. ski- og ski for alle r lde Bonus gje produkter.

10% rabatt på alle ordinære varer (gjelder ikke allerede rabatterte varer) Og i tillegg får du ytterligere 5% Bonus på alle kjøp (gjelder alle varer)

WWW.MXNETT.NO

10% rabatt

på solbriller og komplett brille.

5% bonus

Bestill en synsundersøkelse i dag!

gjelder på alle kjøp, også linser. Øyrane Torg, tlf. 55 53 08 30

Medlemmer av BOB får: 10 % rabatt på alle varer og alle behandlinger. 5 % bonus på alle varer og alle behandlinger – gjelder også kampanjevarer og tilbudsvarer. Betingelsene gjelder i alle avdelingene mellom kl. 09-17 på hverdager. www.thinkhairwear.no tlf. 55 70 70 93

Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud.

Vaskerelven, tlf. 55 36 98 00

Tilbords er med på laget. -som BOB medlem får du alltid 10% rabatt hos oss.

Os, tlf. 56 30 18 00

KORT MEDLEMS nesen Navn Nav nr.: 185024 ms dle Me 600 370 Kortnr.: 505 03/17 Gyldig til:

Inntil 35% prisavslag hos Montér Askøy, Minde og Os.

4% bonus til alle med aktivert medlemskort! Montér Minde - Florvaag Bruk Montér Askøy - Florvaag Bruk Montér Os

Med fordelskortet får du nå kr. 2.000,- i ekstra bonus ved salg av bolig innen 1. juni. Bonusen kommer i tillegg til alle de andre BOB-fordelene. 55 54 74 70

bergenbob@em1.no

BOB-megleren Hordaland

Følg BOB på Facebook facebook.com/boligbyggelag BOBMAGASINET MAI 2016  41


KRYSSORD 2/16

Send svaret til kryssord@bob.no

Svar innen 15. juni 2016. Vi trekker en vinner som får 15 Flaxlodd Vinner av kryssord i nummer 1/16: Aud Mathiesen Fyllingdalen 42  BOBMAGASINET MAI 2016


La boligbyggelaget forsikre det du er glad i

SMS

Send Send kodeord kodeord FFM FFM til 2223 til 2223 for for å å bli bli kontaktet kontaktet av av en en rådgiver. rådgiver.

Som Som medlem medlem ii boligbyggelag boligbyggelag får får du: du: Medlemspriser Medlemspriser

Personlig Personlig rådgivning rådgivning

Få Få et et forsikringstilbud forsikringstilbud ii dag! dag! Ring 03712 03712 eller eller sjekk sjekk www.forsikringformedlemmer.no www.forsikringformedlemmer.no Ring II samarbeid samarbeid med med Vardia Vardia Forsikring Forsikring AS AS

Rask Rask respons respons


Returadresse: BOB BBL, postboks 7280, 5020 Bergen

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

ESPERVIK DESIGN/MARS 2016

Bredbånd med nok kapasitet – tilpasset dine behov Med superraskt bredbånd fra Canal Digital får du hastigheten du trenger til hele familien – i dag og i fremtiden. Les mer på kabel.canaldigital.no

Bobmagasinet nummer 2 2016 web  

Medlemsblad for BOB BBL - utgave 2 2016

Bobmagasinet nummer 2 2016 web  

Medlemsblad for BOB BBL - utgave 2 2016